Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

NOVA.

VULGATA te , scelus operati sunt in medio tui.

uxorem proximi sui operatus eft abominationem , & 10. Verecundiora patris discooperuerunt in te, socer nurum suam polluit nefariè , frater fororem suam

immunditiam menstruatæ humiliaverunt in te : filiam patris fui oppressit in te, Jer. 5.8. 11. Et unusquisque in 11... Vide Not. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hieron, in Ezech. 12..... & complebo consummationem malitiæ

12. Munera acceperunt apud te ad effunden22. col. 849.6. tuæ in oppressione tua.....

dum sanguinem : usuram & superabundantiam
accepifti, & avarè proximos tuos calumniaba-

ris : meique oblita es, ait Dominus Deus.

VULGATA N O V A.
13. Ecce complosi manus meas super avaritiam IS. Et dispergam te in nationes , & ventilabo te
tuam, quam fecisti ; & super sanguinem , qui effus in terras, & deficere faciam immunditiam tuam à te.
fus eft in medio tui.

16. Et possidebo te in conspectu gentium : & fcies
14. Nunquid fuftinebit cor tuum, aut prævale- quia ego Dominus.
bunt manus tuæ in diebus , quos ego faciam tibi ? ego 17. Et factum est verbum Domini ad me , dicens:
Dominus locutus sum, & faciam.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Donat, in collas. 18..... pro eo quòd facta eft mihi omnis do 18. Fili hominis, versa eft mihi domus Il-
Carthag. P. 486.b. mus Ifrael permistio : omnes æramentum, argen- raěl in scoriam : omnes ifti æs, & ftannum, &

tum, ferrum , ftannum, & plumbum, in medio ferrum , & plumbum in medio fornacis : fcoria
camini ardentis permistum:

argenti facti sunt.
19. Propterea dicit: Hæc dicit Dominus: Prop 19. Propterea hæc dicit Dominus Deus : Eò
ter quòd facti estis omnes in permistione una, quòd verli estis omnes in scoriam, propterea ec-
ideo recipio vos in medio Jerusalem :

ce ego congregabo vos in medio Jerusalem,
20. ficut recipitur æramentum, argentum, & 20. congregatione argenti, & æris, & stan-
ferrum, & ftannum, & plumbum in medio ca- ni, & ferri, & plumbi in medio fornacis : ut
mini, ad insufflandum in igni, ut confletur : ita fuccendam in ea ignem ad conflandum : fic con-
recipiam vos in ira mea : & concremabo, gregabo in furore meo, & in ira mea, & requief-

cam : & conflabo vos.
21. & insufflabo in vos insufflationem ignis iræ 21. Et congregabo vos, & fuccendam vos in
meæ, & confiabimini in medio ejus.

igne furoris mei, & conflabimini in medio ejus.
22..... & fcietis quia ego fum Dominus, qui 22. Ut conflatur argentum in medio forna-
cffudi iram meam fuper vos.

cis , fic eritis in medio ejus : & fcietis quia ego
Dominus, cùm effuderim indignationem meam
super vos.

23. Et factum est verbum Domini ad me, di

ܐ

cens :

S 32

Hieron, in Ifai. 24..... Tu es terra in qua non pluit , nec im 24. Fili hominis , dic ei : Tu es terra immun,
30. col. 254.d. ber venit super te in die iræ.

da , & non compluta in die furoris.
25. Cujus principes in medio ejus, quasi leo 25. Conjuratio prophetarum in medio ejus ,
nes rugientes, rapientes prædam, animas devo- ficut leo rugiens, rapiensque prædam, animas
rantes per potentiam.....

devoraverunt , opes & pretium acceperunt ,

yi

duas ejus multiplicaverunt in medio illius. Donat, in collat,

26. Sacerdotes ejus repulerunt legem meam , 26. Sacerdotes ejus contempserunt legem Cartbag. p.486.b. profanabant fancta mea : inter mundum & im meam, & polluerunt sanctuaria mea : inter fanc

mundum non dividebant:& inter sanctum & pol- tum & profanum non habuerunt distantiam : &
lutum non separabant.....

inter pollutum & mundum non intellexerunt :
& à fabbatis meis averterunt oculos fuos, &

coinquinabar in medio eorum.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
.1. Hieron. ubi sup. col. 849.c, Vulgatæ verbo op 9. 20. Eadem exstant Græcè , præter hoc, sis autó
presfit, addit , five humiliavit ; Græc. &taasíryr cy Coi. nüp, pro in igni ; deeft etiam vos, post recipiam , quod

W. 12. Ita Hieron, refert ex ed. LXX. horum loco de tamen hab. Ms. Alex. cum ed. Compl. extremò pro con-
Hebr. Es avarè proximos tuos calumniata es ; Vulg. calum cremabo , ita , Curbew, as xwrevow unas, congregabo,
niabaris. Græc. ng Curelercow Curléarlar xoxlas Co Tht is conflabo vos. Apud Ambr. in Pf. 118. col. 998. b. fic :
xa7adurassia: i. e. is confummafti confummationem malitiæ Ecce proficiscar in Jerusalem , in fufflabo in vos in igne
tud, , quæ in opprefione ; Mr. Alex. ultimò addit Có i iræ mea , ut tabefcatis à plumbo 85 ferro : ita rursum in-
Theodoretusque cum al. habet supra, Curtereow, confum- fra , p. 1130. f. præter hoc, & infufflabo in vos ignem ir&
mabo,

$. 18. Græc. 'Tie av póry, idy' yeyoral por ó pixes 'IG .21. Concinit Græc. nisi quod hab. év mupi, in igne,
escn'a åvepesues ruévou zártes xxnxão, Cat upas, sy xaasité- loco insufflationem ignis ; sed in Ms. Alex. éxquanto sis
pw, is moribw. év kéow oprupir araueriyuevos est. Fili bo uos ex pucunec Aupi, &c. Vide Ambros. sup. ad. ¥.20.
minis , ecce fa&ti sunt mihi domus Israel admisli omnes are, . 22. Ita Græcè , detractis duabus voculis, sum , &

ferro, stanno , plumbo: in medio argenti admisa est. qui.
In Mt. Αlex. γέγονεν ο οίκος Ισραηλ αναμεμιγμένος χαλκό *.24. Græc. Eu ti 8 Bpexouéru, ot? ustos 176-
subinde in ed. Compl. cv néow yapíry apyupis, &c. Hieron. vs 70 mi Cô &c. Tu es terra non irrigata , neque pluvia
in hunc loc. col. 851. a. ait : Verbum Hebr. sig, Symma falta eft fuper te, &c. ut sup.
shus scoriam..... LXX. vertêre commiftionem,

V.25. Similiter in Græco, nisi quòd loco principes,
#. 19. Græc. initio hab. Alatõto EiTÓ, Propterea dic; hab. épuréor; ap. Hieron. in Ezech. 22. col. 852. f. du-
subinde geminat vocem Dominus ; deler verò seq. omnes, ces; subinde Gr. hab. ápadouala, rapinas , loco prædam ; ,
quam tamen retinet Ml. Alex. cum edd. Ald. & Compl. extremòque, er duurassic, in potentia.
cær. similia , nisi id excipiatur , sis Cúrxpatir píar, in com *.26. Eadem sunt in Græco, murato sub finem vo-
miftionem unam ; pauloque post, eis késov, in medium ; cum nonnullarum ordine.
at in Compl. cv Meow, ut in textu Lat.

mee.

VULGATA NOVA.
Mich. 27. Principes ejus in medio illius, quasi lupi ra rapiebant violenter : egenum & pauperem affligebant,
3. 11.. pientes prædam ad effundendum sanguinem, & ad & advenam opprimebant calumnia absque judicio.
Soph. 3. perdendas animas, & avarè ad fectanda lucra. 30. Et quæsivi de eis virum , qui interponeret se-
3.

28. Prophetæ autem ejus liniebant eos absque tem pem, & ftaret oppofitus contra me pro terra, ne dif-
peramento, videntes vana, & divinantes eis menda- fiparem eam : & non inveni.
cium, dicentes : Hæc dicit Dominus Deus, cùm Do 31. Et effudi super eos indignationem meam, in
minus non fit locutus.

igne iræ meæ consumpsi eos : viam eorum in caput
29. Populi terræ calumniabantur calumniam, & eorum reddidi , ait Dominus Deus,

"FT

rum.

Ibid, 854

CAPUT X XI I I.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
T factus est fermo Domini ad me , dicens:

2. Fili hominis, duæ mulieres filiæ ma-
tris unius fuerunt,

3. & fornicatæ sunt in Ægypto, in adoles 3..... ibi ceciderunt ubera earum, & ibi deyir- Hieron. in Ezech. centia sua fornicatæ sunt : ibi subacta funt ube- ginatæ sunt.

23. col. 853. f. ex
ra earum, & fractæ sunt mammæ pubertatis ea-

L3%,
4. Nomina autem earum, Oolla major , & 4. Nomina earum, Oolla senior , & Ooliba
Ooliba soror ejus minor : & habui eas , & pepe- soror ejus : & factæ sunt mihi, & pepererunt fi-
rerunt filios & filias. Porro earum nomina , Sa- lios & filias.....
maria Oolla, & Jerusalem Ooliba.

s. Fornicata est igitur super me Oolla, & ina S..... & abiit ad amatores suos.....
sanivit in amatores suos, in Assyrios propinquan-
tes,

VULGATA NOVA.
6. vestitos hyacintho, 6... Vide Not.

7. Et dedit fornicationes fuas fuper eos electos
principes, & magistratus,

filios Affyriorum universos : & in omnibus, in quos in-
juvenes cupidinis, universos equites, ascensores equo- sanivit , in immunditiis eorum polluta elt.
rum.
VULGATA NOVA,

VERSIO ANTIQUA.
8. Insuper & fornicationes suas, quas habue 8.... & ipfi devirginaverant eam.....
rat in Ægypto, non reliquit : nam & illi dor-
mierunt cum ea in adolescentia ejus, & illi con-
fregerunt ubera pubertatis ejus, & effuderunt for-
nicationem suam fuper eam.

9. Propterea tradidi eam in manus amatorum suorum, in manus filiorum Aflur , super quorum

insanivit libidine. Sup. 16.

10. Ipsi discooperuerunt ignominiam ejus , fi 10..... & facta est in sermone mulierum, & ul38. lios & filias ejus tulerunt, & ipsam occiderunt tiones fecerunt in ea.

gladio : & facta sunt famosæ mulieres, & judicia perpetraverunt in ea.

VULGATA NO VA. 11, Quod cùm vidisset foror ejus Ooliba, plus- viros depi&tos in pariete , imagines Chaldæorum ex quam illa insanivit libidine : & fornicationem suam pressas coloribus, super fornicationem fororis fuæ

15. & accinctos bal

15... Vide Not. 12. ad filios Assyrio 12... Vide Not.

teis renes, & tiaras tinctas rum præbuit impudenter,

in capitibus eorum, formam ducum omnium , fimi-
ducibus & magistratibus ad fe venientibus , indutis litudinem filiorum Babylonis, terræque Chaldæorum,
veste varia , equitibus qui vectabantur equis, & adolef- in qua orti sunt ,
centibus forma cunctis egregia.

16. insanivit super eos concupiscentia oculorum
13. Et vidi quòd polluta eller via una ambarum. suorum, & mifit nuncios ad eos in Chaldæam.
14. Et auxit fornicationes suas : cùmque vidiffet
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
17. Cùmque venifsent ad eam filii Babylonis 17. Cùmque veniffent ad eam filii Babylonis Ibid, 855.

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUA M.
*. 3. Sic est in Græco. Idem Hieron, in Joel 1. col. & XS IMÁGEIS CV utñ eis tas gerateegeço fa&a eft fermo
1343. f. fic habet : In Ægypto fracta sunt mamma tua , apud mulieres , fecerunt ultiones in ea in filias : ed. Compl.
ibi devirginata es.

deler hoc ult. εις τας θυγαλέeας. W. 4. Grec. Και τα ονόματα αυτών ήν 'Όολα , &c. ut . 12. Hieron. in hunc loc. col. 855.e. hab. ducibus... supra.

indutis vefte varia , five pretiofa ; Gr.wed uxóras Funúppa. Ν. 5. Gr. και επέθετο επί της έegσας αυτας, σ adheit ť.15. Hieron. in eund. loc. col. 855. e. forma ducum super amatores suos.

omnium , five tristatarum omnium ; Gr.otis telah tár 7.6. Hieron. ubi fup. ad hoc Vulg, juvenes cupidinis , Tor, afpečius triplex omnium ; fed al. 45 TPiSarr máraddit, five elettos ; Gr. reavíoxos , y emixsx7...

tw. Hieron. infra, 857. d. Tristata , inquit , nomen eft apud *.8. Ita de Græco, pro Vulgatæ his , confregerunt Græcos fecundi gradus poft regiam dignitatem. ubera pubertatis ejus.

.17, Græc, initio habet : Kai ürlooar, & venerunt ; $. 1o. Græc. éyérsto ránuja sis quraixas, &'TOMOCY reliqua ut in Lar. supra. Tertul. iisdem alludens , dicit : Tom. 11.

Hhhhh ij

[ocr errors][ocr errors]

Ibid. 857. a.

25. Et

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hieron. ubi fup. ad cubile divertentium..... & receflit anima ejus ad cubile mammarum , polluerunt eam ftupris ab illis.

fuis, & polluta eft ab eis, & saturata eft ani

ma ejus ab illis.

VULGATA NOVA. 18. Denudavit quoque fornicationes fuas , & dif 19. Multiplicavit enim fornicationes suas , recooperuit ignominiam suam : & recessit anima mea ab cordans dies adolescentiæ fuæ, quibus fornicata est ea, sicut recesserat anima mea à forore ejus.

in terra Ægypti. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. 20..... & verenda equorum, verenda eorum. 20. Et insanivit libidine super concubitum eo

rum, quorum carnes sunt ut carnes asinorum : & ficut fluxus equorum, Auxus eorum.

21. Et visitasti fcelus adolescentiæ tuæ, quando fuba&ta funt in Ægypto ubera tua , & con

fra&tæ sunt mammæ pubertatis tuæ. 22. Propterea Ooliba , hæc dicit Dominus

22. Propterea Ooliba , hæc dicit Dominus Deus : Ecce

ego suscitabo amatores tuos contra Deus : Ecce ego suscitabo. omnes amatores tuos te, à quibus receflit anima tua : & adducam eos

contra te,

de quibus fatiata est anima tua : & adversùm te per circuitum ;

congregabo eos adversùm te in circuitu ; 23. Filios Babylonis, & omnes Chaldæos 23. Filios Babylonis, & universos Chaldæos, Phacouth, & Sue, & Couth, & omnes filios Af- nobiles, tyrannosque & principes , omnes filios fyriorum cum eis, juvenes electos, duces & ma- Assyriorum, juvenes formâ egregiâ , duces & giftratus , omnes tristatas , & nominatos equitan- magiftratus universos, principes principum, & tes in equis :

nominatos ascensores equorum : 24. cun&ti venient super te ab Aquilone, cur 24. & venient super te inftructi curru & rorus & rotæ , cum multitudine populorum ; cly- ta, multitudo populorum : lorica, & clypeo, & pei, & peltæ : & mittent custodiam super te in galea armabuntur contra te undique : & dabo circuitu : & dabo ante faciem eorum judicium, coram eis judicium, & judicabunt te judiciis suis. & judicabunt te judiciis suis. 25. Et dabo zelum meum in te, & facient te

ponam

zelum meum in te, quem exercum in ira furoris : nasum tuum, & aures tuas cent tecum in furore : nasum tuum , & aures tuas auferent : & reliquos tuos gladio dejicient : ipfi præcident : & quæ remanserint, gladio concifilios tuos, & filias tuas tollent; & residuos tuos dent : ipsi filios tuos, & filias tuas capient ; & devorabit ignis.

novissimum tuum devorabitur igni. 26. Et denudabunt te vestimento tuo, & assu 26. Et denudabunt te vestimentis tuis, & tolment vafa gloriationis tuæ.

lent vasa gloriæ tuæ. 27. Et avertent impietates tuas à te, & for 27. Et requiescere faciam scelus tuum de te, nicationem tuam de terra Ægypti : & non ele- & fornicationem tuam de terra Ægypti : nec levabis oculos tuos ad eos, & Ægypti non recor vabis oculos tuos ad eos, & Ægypti non recordaberis ampliùs.

daberis ampliùs.

VULGATA NO V A. 28. Quia hæc dicit Dominus Deus : Ecce ego tra scelus tuum, & fornicationes tuæ. dam te in manus eorum, quos odisti; in manus, de 30. Fecerunt hæc tibi , quia fornicata es poft genquibus fatiata eft anima tua.

tes, inter quas polluta es in idolis earum. 29. Et agent recum in odio , & tollent omnes la 31. In via sororis tuæ ambulafti , & dabo calibores tuos , & dimittent te nudam , & ignominia ple- cem ejus in manu tua. nam, & revelabitur ignominia fornicationum tuarum, VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA Hieron. in Ifai.

32.... Calicem fororis tuæ Samariæ bibes pro 32. Hæc dicit Dominus Deus : Calicem soro$1. col. 374.c. fundum & latum , ut inebrieris.

ris tuæ bibes profundum & latum : eris in derisum, & in fubfannationem , quæ est capacissima.

33. Ebrietate, & dolore repleberis : calice

meeroris, & triftitiæ, calice fororis tuæ Samariæ. Hieron. in Ezech. 34. Festivitates & neomenias ejus auferam..... 34. Et bibes illum, & epotabis ufque ad fe23.col. 858. e. ex

ces, & fragmenta ejus devorabis, & ubera tua Lxx.

lacerabis : quia ego locutus fum, ait Dominus Deus.

35. Propterea hæc dicit Dominus Deus : Quia NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQU A M. Scriptura Sanita supri vocabulo utuntur in idololatria ex ¥.2

• 24.

Totidem verba habentur Græcè, excepto singul, probratione.

barsi, mittet , pro mittent ; at in ed. Ald. Baagos huic etiam ^.20. Sic etiam Græcè , pro Vulg. his : fluxus equo- voci , judiciis, præponitur à, in. Auxus eorum.

*. 25. Eadem rursum in Græco, præter unum á , in, ^. 22. A Græco abest vox Deus; sed in MS. Alex.eft præpolítum gladio. Κύριος Κύριος ο Θεός και in ed. Ald. Κύριος Κύριος και in Compl. . 26. Sic etiam Græcè. 'Adwok Kúpics ; deinde in Vatic. & al. 'Ifå offensi W.27. Ita de Græco, verbum è verbo : excipiendum pw, ecce ego fufcito ; & inf. additur , ot' dutür, ab eis,

tamen est primum avertent, cujus loco constanter , áropost anima tua; cæt. ut in textu.

spéit w, averiam. $.23. Eadem exhibentur Græcè, prærer ista, Qaxxx, *. 32. Consonat Græc, nifi quòd caret hac voce, Sa.

te, fryré; at in ed. Ald. Maxel, Eve', kól, mariæ ; & loco ut inebrieris, hab. ný Tasová? or Cura ut supra ; item inf. loco tristatas , Græc. Vatic. hab. tpis Taboa. Mébuy, & abundantem ad complendam ebrietatem. os; led Compl. tpsátas, al, Tpısátas Tpiarós.

*. 34. Itidem Græcè.

rum ,

anno nono, in mense decimo, decima

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. oblita es mei , & projecisti me poft corpus tuum, tu quoque porta scelus tuum, & fornicationes tuas.

36. Et ait Dominus ad me , dicens : Fili ho 36.... & annuntias eis iniquitates earum? Hieron. ubi fup. minis nunquid judicas Oollam, & Oolibam, &

col. 859.d... annuntias eis scelera earum ?

37. Quia adulteratæ sunt, & fanguis in ma 37..... cum adinventionibus suis fornicatæ sunt: nibus earum, & cum idolis suis fornicatæ sunt: insuper & filios suos , quos genuerant mihi, transinsuper & filios fuos, quos genuerunt mihi, obtu- duxerunt per ignem. lerunt eis ad devorandum.

VULGATA NO V A. 38. Sed & hoc fecerunt mihi : Polluerunt sanc 39. Cùmque immolarent filios fuos idolis suis , & tuarium meum in die illa, & fabbata mea profana- ingrederentur fan&uarium meum in die illa ut polverunt.

luerent illud : etiam hæc fecerunt in medio domus meæ. VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 40. Miserunt ad viros venientes de longè, 40..... cùm venissent, ftatim lavabaris... Ibid. ad quos nuncium miserant : itaque ecce venerunt: quibus te lay isti , & circumlinisti ftibio oculos tuos, & ornata es mundo muliebri.

41. Sedisti in lecto pulcherrimo, & menfa ornata est ante te : thymiama meum,

&

unguentum meum pofuisti super eam

42. Et vox multitudinis exsultantis erat in 42. Et voce composita perlultabat..... & venieea : & in viris, qui de multitudine hominum ad- bant ebrii de deserto..... ducebantur, & veniebant de deserto, posuerunt armillas in manibus eorum, & coronas specio-{as in capitibus eorum.

43. Et dixi ei , quæ attrita est in adulteriis : Nunc fornicabitur in fornicatione sua etiam hæc.

44. Et ingrefli sunt ad eam quali ad mulie 44..... sic ingrediebantur ad Oollam & Oolirem meretricem : fic ingrediebantur ad Oollam bam, ut facerent iniquitatem. & Oolibam, mulieres nefarias.

VULGATA NOVA. 45. Viri ergo justi sunt : hi judicabunt eas judicio rapinam : adulterarum , & judicio effundentium sanguinem : quia 47. Et lapidentur lapidibus populorum , & conadulteræ sunt, & sanguis in manibus earum. fodiantur gladiis eoruin : filios & filias earum inter

46. Hæc enim dicit Dominus Deus : Adduc ad ficient, & domos earum igne fuccendent. eas multitudinem, & trade eas in tumultum , & in VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 48. Et auferam scelus de terra, & discent 48. Et auferam impietatem de terra, & discent omnes mulieres ne faciant fecundùm fcelus ea omnes mulieres ne faciant fecundùm impietatem

earum. 49. Et dabunt scelus vestrum super vos , & 49. Et dabunt impietatem vestram super vos... peccata idolorum veftrorum portabitis : & fcietis quia ego Dominus Deus.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. *. 36. Gr. rý drcy TexeĪS, ES annuntiabis, &c. ut supra. feram; paulòque poft, ý ý new tovoros, & non facient,

Ν. 37. Gr. τα «θυμήματα αυτών έμοιχώνιο και τα τέκνα loco ne faciant ; ultimoque num, plur. xata ras corbeides αυτών , α' εγέννησάν μοι , διιήγαγον αυτοίς δι' εμούρων. αυτων.

.40. Græc. ay öur tão pXFasai durys, &c. ut fup. *. 49. Græc. Kai deboete v dc Cerce comedi wuas, Ν. 42. Grec. Και φωνήν αρμονίας ανεκρέοντος και προς αν Et dabitur impietas vestra fieper vos. Nonnulla aurem su. δρας εκ πλήθος ανθρώπων κοντας εκ της ερήμε: Mt. Αlex. pra addita sunt verba ex Hebr. aut Vulg. quæ nonnisi lecum edd. Ald. & Compl. sirapéros f'xe tüs, &c.

viter differunt à Græco, ut fcilicet nexu aliquo colligaV.44. Sic est in Græco, præter hoc, após 'Oonar, og rentur variantes leétiones LXX. passım adhibitæ ab Hieroπρος 'Οολιζαν.

nymo. *.48. Græc. Kai atospete, Et avertam , loco Et au

CA P U T X X I V.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
T factum est verbum Domini ad me, in 1.

T factus est sermo Domini ad me, in an Hieron. in Ezech.

in mense decimo, decimâ men- 24. col. 861. ex die menfis , dicens : sis, dicens :

Lxx. 2. Fili hominis scribe tibi nomen diei hujus , 2. Fili hominis scribe tibi diem ab hac die, in qua confirmatus est rex Babylonis adversùm qua obfirmatus est rex Babylonis super Jerusalem Jerusalem hodie.

ab hodierna die. 3. Et dices per proverbium ad domum irri 3. Et dic ad domum exasperantem parabolam,

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM. Ý.1, Ita Græcè, ad verbum.

dien. 9.2. Eadem exstant Græcè , pofito uno sis, in, ante ř. 3. Iridem Græcè, præter vocem Deus, quæ abest;

rum.

[ocr errors]

E

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hieron. ubi fup. & dices ad eos : Hæc dicit Dominus Deus : Po- tatricem parabolam, & loqueris ad eos : Hæc ne lebetem, & infunde super eum aquam. dicit Dominus Deus : Pone ollam ; pone, inquam,

& mitte in eam aquam. 4. Et mitte in eum divisiones , omnem inci 4. Congere frusta ejus in eam , omnem parsuram bonam, crus & humerum , carnibus fepa- tem bonam , femur & armum, electa & oslabus ratis ab oflibus,

plena. s. de ele&tis pecoribus affumpta; & incende s. Pinguisfimum pecus assume , compone quooffa sub eis : ferbuit, & sunt coctâ offa ejus in me que strues oflium sub ea : efferbuit coctio ejus, dio illius.

& discocta sunt ofla illius in medio ejus. 6. Propterea hæc dicit Adonai Dominus : 0 6. Propterea hæc dicit Dominus Deus: Væcicivitas fanguinum, lebes , in quo est rubigo in vitati sanguinum , ollæ, cujus rubigo in ea est, & eo, & rubigo non est egressa ex eo : per partes rubigo ejus non exivit de ea : per partes & per suas protulit, non cecidit super eam fors. partes suas ejice eam, non cecidit super eam sors.

7: Quia fanguis ejus in medio illius elt , super 7. Sanguis enim ejus in medio ejus est, sulevissimam petram posui illum : non effudi illum per limpidiflimam petram effudit illum : non efsuper terram ut operiretur terra.

fudit illum super terram ut possit operiri pulvere. Ibid. 862.

8. Ut afcenderet furor in ultionem vindictæ : 8. Ut superinducerem indignationem meam, dedi sanguinem ejus super limpidissimam petram & vindictâ ulciscerer : dedi sanguinem ejus fuper ut non operiretur.

petram limpidissimam ne operiretur. 9. Propterea hæc dicit Adonai Dominus : Væ

9. Propterea hæc dicit Dominus Deus : Væ Nah. 3. civitas fanguinum , & ego magnificabo torrem. civitati sanguinum , cujus ego grandem faciam 1.

Hab. 2. pyram.

12. 10. Et multiplicabo ligna , & fuccendam ig 10. Congere offa, quæ igne fuccendam : connem, ut tabefcant carnes, & imminuatur jus, fumentur carnes, & coquetur universa composi& ofla concrementur,

tio, & ofla tabefcent. 11. & ftet super carbones suos : incensa est ut II. Pone quoque eam super prunas vacuam, exuratur, & frigatur æs ejus : & concremetur in ut incalefcat, & liquefiat æs ejus : & confletur medio illius immunditia ejus , & deficiat rubigo in medio ejus inquinamentum ejus , & consuejus :

matur rubigo ejus : 12. humiliabitur rubigo, & non exiet de ea 12, multo labore sudatum eft , & non eximulta rubigo ejus : confundetur rubigo illius.

vit de ea nimia rubigo ejus, neque per ignem. i, e, fervor, 13. Immunditia tua * zemma : pro eo quòd 13. Immunditia tua exsecrabilis : quia inun

contaminata es tu, & non es emundata ab immun- dare te volui, & non es mundata á fordibus ditia tua : & quid erit fi non fueris emundata tuis : sed nec mundaberis priùs , donec quiesceultra , donec impleam furorem meum in te? re faciam indignationem meam in te.

14. Ego Dominus locutus fum : Et veniet,& 14. Ego Dominus locutus fum : Veniet,& faciam : non differam, nec miserebor , nec de- faciam : non transeam, nec parcam , nec plaprecabilis ero : fecundùm vias tuas, & secundum cabor : juxta vias tuas , & juxta adinventiones adinventiones tuas judicabo te, dicit Adonai Do tuas judicabo te , dicit Dominus. minus. Propterea ego judicabo te juxta sanguinem tuum , & juxta cogitationes tuas judicabo te, immunda atque famosa, & nimia ad irritan

dum. Ibid. 864.f. 15. Et factus est sermo Domini ad me, dicens : 15. Et factum est verbum Domini ad me,

dicens : 16. Fili hominis, ecce ego auferam à te desi 16. Fili hominis, ecce ego tollo à te deside

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. at in Ms. Alex. ac ed. Compl. est 'Adwrai Kúeros; in με fup. ΜΓ. Αlex. αυτής εξάρθα , όπως εκκαυξη, όπως CurAld. Kuenos Kueros.

φρυγή ο χαλκος αυτής και τακή εν μέσω αυτής και ακαθαρσία **.4.5. Concinit Græc. ad verbum.

αυτής, και εκλίση ο ιός αυτής. .6. Vox Adonai abest à Græco ; cær. ipsi consonant; . 12. Prima

pars

abest á Gr. In edit. tamen Compl. quin & in Ms. Alex. ac edd. Ald. & Compl. est 'Ad wrci est, , tameivwbuoela é ios autūs reliqua ut in Lat. sup. Kúeios.

. 13. Eadem leguntur Græcè, præter seqq. quæ de7. 7. Eadem leguntur Græcè, nifi hoc ult. excipias, iš funt , videlicet , Immunditia tua zemma ; paulòque post , xarifas & Teutó yü, loco ut operiretur terra; MS. Alex. E non es emundata ab immunditia tua ; ultimoque to in caret præp. i'mi; sicut ed. Ald.

te. Quæ autem hîc deliderantur in Gr. Vatic. exstant in .8. Græc. hab. Aswietplar, levem petram , loco limpi- Mr. Alex, ac editt. Ald. & Compl. ubi fic : 'Er rñ áradilimam ; cæt, satis quadrant.

θαρσία (και ζέμα ( Αlex. ζέμμα) fubinde, και εκ εκαθαρίθας $.9. A Græco Varic. abest vox Adonai , sicut tò Væ áno axalapolas Cxo extremòque, á Co. Vide Nor. seq. civitas sanguinum ; cæt. similia. Sed in Ms. Alex. ac edd. . 14. A Gr. Vatic. abest có nec deprecabilis ero ; fed Ald. & Compl. est ’Afwai Kuecos ; deinde, Ovæi zóns in edit. Compl. est, à ý kan rapaxan@we subinde in Vatic. ( Alex. Tóneis) Tŵr airctwr, xeyw, &c. loco verò torrem, & al. «Cupeiriana, cogitationes , loco adinventiones ; & inf, edit. nov. Hieron. fert terrorem, sed manifesto mendo; alfaré , fanguines tuos , loco fanguinem tuum , absque Græcè enim constanter , doner; sola Compl. hab. naór. sup. voce Adonai ; quæ tamen habetur in edd. Ald. & Ambrof. in Pf. 38. col. 856. c. sed ego magnum faciam Compl. necnon in Ms. Alex. cæt. congruunt ad verbum, titionem.

Horum autem pleraque (¥¥.12. 13. &c. ) inquit Hieron. . 10. Sic hab. Græc. præter ult. 8 osa concrementur , ibid. de Theodotione addita funt ; & verbum Hebraicum zemquibus caret : ed. tamen Compl. addit, ng ósã Curler ma , pro quo nos, inquit , exfecrabilem immunditiam interpreGhoorlan, Ald. Cupippurynoerlal, al. Cuneopurri. Ambrof. in tati fumus : illudque ab eis (LXX.) additum eft, quod in Pf. 38. col. 856. c. Et multiplicabo ligna , & fuccendam Hebraico non habetur , & obelo prænotandum eft , Propterea ignem, ut liquefiat caro , & imminuatur jus ; absque seqq. ego judicabo te juxta sang. &c. quæ sup.

V.11. Græc. Vatic. à sñ St Ths er@paxas , 7W5 77996 Ť.15. Sic est in Græco. καυθή, και θερμανή ο χαλκός αυτής και τακή ά μέσω ακα ^. 16. Ita Græcè , exceptis his, ids' fyw naplár éx θαρσίας αυτής, και έκλίπη ο ιός αυτής· σ tet fuper carbones, Co ta ' wlupuala , ecce ego anfero à te defideria : hæc etiam ut exuratur , ó concalefcat as ejus : s tabescat in medio desunt in fine , nec venient lacryma tibi ; quæ tamen sequunimmunditia fua , & deficiat rubigo ejus. Edd. verò Ald. & tur in Compl. Hieron. scribit sup. in acie, five, in præparatioCompl. hab. someti tis ärepaxas outús i&nt hon, ows, &c. ne ; fed inf. hab, in plaga, jave u LXX, verterunt , in

« ZurückWeiter »