Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

VERSIO ANTIQUA.

Hieron. ubi fup. feram ego de electis cedri de vertice: de corde eorum auferam, & plantabo fuper montem excelfum.

23. Et fufpendam illud in monte fublimi Ifraël, & plantabo, & afferet germen, & faciet fructum, & erit in cedrum magnam : & requiefcet Ibid. 815. fub ea omnis avis, & omne volatile fub umbra ejus requiefcet, & rami ejus reftituentur.

24. Et fcient omnia ligna campi, quia ego Dominus qui humilio lignum excelfum, & exalto lignum humile: & arefacio lignum viride, & germinare facio lignum aridum. Ego Dominus locutus fum, & facio.

Julian, ap. Aug. 1.

·

1. 3. op. 1067.c.

NOTE AD VERSIONEM
auferam, conftanter, xú↓ouai, fumam. Apud Hieron. fup.
poft hanc vocem, vertice, legitur fub afterifco, 5 dabo
de capite ramorum ejus; quod abeft à Gr. Vatic. monet
etiam S. Doctor inf. hoc de Theodotionis editione additum
efe in LXX. Ferunt Ald. & Compl. cum Mf. Alex.

CAPUT

VERSIO ANTIQUA.

dicens:

T factus eft fermo Domini ad me,
E.
2. Fili hominis, quid vobis parabolam if-
tam in terra Ifraël, dicentium: Patres manduca-
verunt uvam acerbam, & dentes filiorum obftu-
puerunt

3. Vivo ego, dicit Adonai Dominus, fi am-
pliùs dicetur parabola hæc in Ifraël.

4. Quoniam omnes animæ, meæ funt : quemadmodum anima patris, ita & anima filii; omnes animæ, meæ funt: anima, quæ peccat, ipfa

[ocr errors]
[ocr errors]

VULGATA NOVA.

ego de medulla cedri fublimis, & ponam: de
vertice ramorum ejus tenerum diftringam, &
plantabo fuper montem excelfum & eminentem.

23. In monte fublimi Ifraël plantabo illud,
& erumpet in gernen, & faciet fructum, & erit
in cedrum magnam : & habitabunt fub ea om-
nes volucres, & univerfum volatile fub umbra
frondium ejus nidificabit.

. 1. Similiter ap. Hieron. in hunc loc. col. 815. f. ficut etiam in Græco. Julian. omittit &, ante factus eft.

. 2. Idem Julian. infra, 1069. e. ut quid vobis iftam parabolam, ut dicatis: Parentes manducaverunt uvas acerbas, &c. Gr. Τί ὑμῖν ἡ παραβολὴ ἀντη ἐν τοῖς ὑἱοῖς Ισραήλ, λέγοντες· Οἱ πατέρες ἔφαγον όμφακα, &c. ut fupra. Hieron. in Ezech. 18. col. 815. f. Fili hominis, quæ eft parabola hæc inter filios Ifraël, dicentium: Patres comederunt uvam acerbam, dentes filiorum obftupuerunt? & in Ezech. 12. col. 770. a. quid eft vobis parabola ifta in populo Ifraël, dicentium: Patres comederunt, &c. ut fup. & in Jerem. 31. col. 683. f. Fili hominis, quid vobis & parabola iste inter filios Ifrael, dicentium: Patres comederunt, &c. & in epift. ad Tit. to. 4. 415. c. Parentes uvam acerbam comederunt, & dentes, &c. Auguft. Enchirid. to. 6. 214. b. Patres manducaverunt uvam acerbam, dentes filiorum obftupuerunt; Mfs. antiquiores ibid. obstipuerunt, à ftipite. Auct. quæft. ex V. T. q. 14. ap. Aug. to. 3. 47. g. Patres noftri manducaverunt uvam acerbam, 5 dentes filiorum obftupuerunt.

di

. 3. Hieron. in Ezech. 18. col. 818. d. Vivo ego,
cit Adonai Dominus, fi fuerit ultra ut dicatur hac parabola
in Ifraël. Ita quoque in Græco eft, detracta voce Ado-
nai, quæ tamen exftat in Compl. & in Mf. Alex. Rurfus
Hieron. in Jer. 31. col. 683. f. legit: Vivo ego, dicit Do-
minus, fi fuerit ultra hæc parabola in Ifraël ; Gr. ¿àv y
νηται ἔτι λεγομένη ή, &c.

24. Et fcient omnia ligna regionis, quia ego Dominus humiliavi lignum fublime, & exaltavi lignum humile: & ficcavi lignum viride, & frondere feci lignum aridum. Ego Dominus lo

cutus fum, & feci.

. 24. Eadem leguntur Græcè, excepto ult. now, faciam, pro facio.

X VIII.

ANTIQUAM.

. 23. Similia Græc. exhibet detractâ unâ conjunct. &, ante vocem rami, quæ tamen habetur in Ms, Alex. necnon in edd. Ald. & Compl.

. 4. Totidem verba in Græco, præter Tò omnes anima, poft filii, quod deeft. Ambrof. in Luc. 17. col. 1483. e. legit: Omnes anima, mea funt: ficut anima patris, ita etiam anima filii mea eft : item 1. de bono mort. c. 2. col. 390. a. addit: anima, que peccat, ipfa morietur : fimiliter in Pf. 1. col. 766. a. & in Luc. 9. col. 1420. c. at l. 2. de fide ref, col. 1143. e. anima enim, quæ peccaverit,

morietur.

5. Homo autem qui fuerit juftus, qui faciet judicium & juftitiam,

6. in montibus non manducabit, & oculos fuos non extollet ad defideria domûs Ifraël : & uxorem proximi fui non contaminabit, & ad mulierem menftruatam non accedet :

7. & hominem non deprimet : & pignus debitori reddet, & rapinam non rapuerit: panem NOTE AD VERSIONE M

VULGATA NOVA.

ET factus eft fermo Domini ad me,

dicens:
2. Quid eft quòd inter vos parabo-
lam vertitis in proverbium iftud in terra Ifraël,
dicentes : Patres comederunt uvam acerbam, & Jer. 31.
dentes filiorum obftupefcunt?

29.

I.

3. Vivo ego, dicit Dominus Deus, fi erit ultra vobis parabola hæc in proverbium in Ifraël.

4. Ecce omnes animæ, meæ funt : ut anima patris, ita & anima filii mea eft : anima, quæ peccaverit, ipfa morietur.

VERSIONEM ANTIQUAM.

5. Et vir fi fuerit juftus, & fecerit judicium & juftitiam,

6. in montibus non comederit, & oculos fuos non levaverit ad idola domus Ifraël : & uxorem proximi fui non violaverit, & ad mulierem menstruatam non accefferit :

7. & hominem non contriftaverit : pignus debitori reddiderit, per vim nihil rapuerit: pa

ipfa morietur. Auct. etiam l. de XLII. manf. ap. Ambr.col.
14. a. anima, qua peccaverit, &c. Ambrofiaft. p. 60. d.
anima enim, quæ peccat, &c. Hieron, in Ezech. 18. col.
818. d. fic hab. ex LXX. Quia omnes anima, mea funt:
quomodo anima patris, ita anima filii mea eft : anima, qua
peccaverit, ipfa morietur : & in Jer. 31. col. 683. f. 684.
a. Quia omnes animæ, meæ funt : ficut anima patris, fic
& anima filii: anima, quæ peccaverit, ipfa morietur. Au-
guft. epift. 44. to. 2. 106. c. ficut enim anima patris mea
eft, ita anima filii mea eft: anima enim, quæcunque pec-
caverit, fola morietur : & epift. 250. col. 878. e. anima
patris mea eft, & anima filii mea eft : anima, quæ pecca-
verit, ipfa morietur: ita rurfum fer. 35. to. 5. 174. d. &
1. 3. op. imp. to. 10. 1068. f. Optat. 1. 2. & 6. cont. Do-
nat. p. 31. b. 102. c. quoniam anima patris mea eft, &
anima filii mea eft: anima, quæ peccat, fola punietur.
Victorin. Afric. 1. 3. adv. Arium, p. 276. a. Omnes
animæ, funt meæ : ut anima patris, fic & anima filii.
Auct. 1. ad Novat. apud Cyprian. p. 440. Omnes anima,
meæ funt: ficut anima patris, & anima filii : anima, quæ
peccaverit, ipfa morietur. S. Pacian. epift. 3. p. 309. h.
quomodo anima patris, ita & anima filii, meæ funt : unus-
quifque in fuo peccato morietur.

. 5. Cypr. 1. 3. Teftim. p. 318. c. Homo autem qui erit juftus; deinde ut infra v. 7. Hieron. in Ezech. 18. col. 819. c. fic pergit ex LXX. Homo autem qui fuerit juftus, qui facit judicium & juftitiam. Græcè, ‘“Ŏ dè ἄνθρωπος ὃς ἔσαι δίκαιος, ὁ ποιῶν &c.

#. 6. Hieron. ubi fup. fuper montes non comederit, & oculos fuos non levaverit ad cogitationes domûs Ifraël : 5 uxorem proximi fui non contaminaverit, & ad mulierem fluentem fanguine non accefferit. Sic etiam hodie in Græco.

.7. Cypr. 1. 3. Teftim. p. 318. c. hominem non opprimet : & pignus debitoris reddet, & rapinam non faciet ; &

[ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

18. Pater ejus quia calumniatus eft, & vim fecit fratri, & malum operatus eft in medio populi fui, ecce mortuus eft in iniquitate fua.

19. Et dicitis: Quare non portavit filius iniquitatem patris? Videlicet, quia filius judicium & juftitiam operatus eft, omnia præcepta mea cuftodivit, & fecit illa, vivet vitâ.

20. Anima, quæ peccaverit, ipfa morietur :

8. & pecuniam fuam in ufuram non dabit, & fuperabundantiam non accipiet : & ab injustitia avertet manum fuam, & judicium juftum faciet inter virum & proximum ejus :

9. & in præceptis meis ambulavit, & justificationes meas cuftodivit ut faceret eas: juftus eft iste, vitâ vivet, dicit Adonai Dominus.

10. Et fi genuerit filium peftilentem, effundentem fanguinem, & facientem peccata :

11. in via patris fui jufti non ambulavit, fed qui in montibus manducavit, & uxorem proximi fui contaminavit :

12. & mendicum & pauperem depreffit, & rapinam rapuit, & pignus non reddidit, & in fimulacra pofuit oculos fuos, & iniquitatem fecit :

13. cum ufura dedit, & fuperabundantiam accepit: hic vitâ non vivet: omnes iftas iniquitates fecit, morte morietur, fanguis ejus fuper ipfum erit.

14. Si autem genuerit filium, & viderit omnia peccata patris fui quæ fecit, & timuerit, & non fecerit fecundùm ifta:

15.

in montibus non manducavit, & oculos fuos non levavit ad defideria domûs Ifraël, & uxorem proximi fui non' contaminavit :

16. & hominem non depreffit, & pignus non pigneravit, & rapinam non rapuit, panem fuum efurienti dedit, & nudum operuit veftimento:

17. & ab iniquitate avertit manum fuam, ufuram & fuperabundantiam non accepit, juftitiam fecit, & in præceptis meis ambulavit: ifte non morietur in patris fui iniquitatibus, vitâ vivet.

18. Pater autem ejus quia tribulatione tribulavit, & rapinam rapuit, contraria fecit in medio populo meo, & mortuus eft in fua iniquitate.

19. Et dixiftis: Quid eft quòd non accepit iniquitatem patris fui filius? Quia filius juftitiam, & judicium, & mifericordiam fecit, omnia legitima mea confervavit, & fecit ea, vitâ vivet.

20. Anima autem, quæ peccat, ipfa morie

Deuter. 24. 16. 4. Reg. 14. 6.

25.4.

panem fuum efurienti dabit, & nudum operiet. Tertul. I. 4. 2. Par, adv. Marc. p. 711. a. pignus reddet; fubinde, panem fuum dabit efurienti, nudum conteget. Hieron. in Ezech. 18. col. 819. c. 5 hominem non opprefferit: pignus debitori reddiderit, rapinam non rapuerit: panem fuum efurienti dederit, nudum operuerit veftimento. Ita quoque legitur Græcè, detracto ult. veftimento; fed in Mf. Alex. ac edd. Ald. & Compl. eft mepibaneï iμátov. Idem Hieron. infra legit poft eofdem LXX. non opprefferit per potentiam ; Gr. · μὴ καλαδυναςεύσῃ.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

.8. Tertul. 1. 4. ad v. Marc. p. 711.a. pecuniam fuam fænori non dedit, & quod abundaverit non fumet. Cypr. 1. 3. Teftim. p. 318. c. 5 pecuniam fuam in ufuram non dabit. Hieron. in Ezech. 18. col. 819. c. ex ed. LXX. & pecuniam fuam ad ufuram non dederit, & ampliùs non acceperit: ab iniquitate averterit manum fuam, juftum judicium fecerit inter virum, & inter proximum ejus. Sic etiam in Græco, nifi excipiantur fut. indic. δώσει..... λίψεται.... αποςρέfer..... Tomber, ut & alia fup. quæ magis textui congruunt.

. 9. Itidem Græcè, detracta voce Adonai, de more. Hieron. in Ezech. 18. col. 819. c. fimiliter hab. ex LXX. in præceptis meis ambulaverit, juftificationes meas cuftodierit ut faciat eas: bic juftus eft, vita vivet, dicit Adonai Dominus. Ambr. 1. de Tob. c. 15. col. 609. a. justus eft iste, vitâ vivet, dicit Dominus.

. 10. Sic iterum in Græco. Hieron. etiam in Ezech. 18. col. 824. f. ait: Pro latrone, in Hebræo fcriptum pharis, quod LXX. 5 Theodotio peftilentem interpretati funt: & paulò fupra ad hoc Vulg. & fecerit unum de iftis, addit: five ut LXX, tranftulerunt : & fecerit peccata, Gr. καὶ ποιῶντα, &c.

>

*. 11. Similiter in Græco, excepto uno anà, fed Tom. II.

[ocr errors]

, pro fed qui. Apud Hieron. in Ezech. 18. in via pa tris fui jufti non ambulaverit; Gr. & πopen.

*. 12. Ad verbum è Græco, nifi exceperis iftud, dea preffit, pro quo xaled uvaeuse, i. e. oppreffit per potentiam, ut Hieron. hab. hîc, & fup. ad v.7.

たじ

1

. 13. Hæc tota congruunt cum Græco, excepto uno morietur, pro quo Java/włńce7α1, quali mortificabitur ; at in Mf Alex, ἀποθανεῖται,

. 14. Sic eft in Græco ad verbum, excepto ult. xar' avrás, fecundùm ea, per relat. ad apaprias, peccata ; at in Compl. nala Tauтa.

. 15. Græcè pro levavit ad defideria, habetur, 70 sis тà àlvμúμaîα, pofuit ad cogitationes; cæt. ut in Lat. fupra. In Mf. etiam uno Auguft. eft pofuit.

. 16. Græcè conftanter habetur xale♪vrásevoe, loco deprefit, abfque veftimento in fine; cætera concordant ad verbum; imo in edd. Ald. & Compl. eft TepiéCanev ἱμάτιον.

V. 17. Hæc tota mirè concinunt cum Græco, fi tolla. tur ifte, ante rò non morietur.

"

*. 18. Græc. Ὁ δὲ παλὴρ ἀὐτῷ ἐὰν θλίψει θλίψῃ is apάon awayμα..... i a@clareitai, &c. i. e. Pater aus tem ejus fi tribulatione tribulaverit, Grapinam rapuerit... 5 morietur; cæt. ut fup. In Mf. Alex. ac ed. Compl. pro sav, ponitur ; & pro 9, in Compl. starter; extremòque, ἀπέθανεν.

. 19. Eadem exftant Græcè, præter hoc primum, Kai psire, Et dicetis; tollitur etiam pronom. fui, poft vocem patris ; edd. tamen Ald. & Compl. hab. Tapos Tỡ sed. inf. To judicium abest tam ab eifdem edd. quàm à Rom.

. 20. Similia leguntur Græcè, nonnullis exceptis; nempe deeft ipfa, ante morietur ; tum fequitur, ai

Ggggg

Ibid, 1068. a.

[blocks in formation]

vids, filius autem; fubinde tollitur fui, poft vocem patris,
ut & inf. poft filii; loco verò jufti, & iniqui, habetur
Dinala, & aróμw, justo, & iniquo : at in Mf. Alex. est ut
fup. αὑτη ἀποθανεῖται· υἱὸς δ..... πατρὸς αὐτῷ..... υῷ ἀν
τη δικαιοσύνη δικαίδι..., ἀνομία ἀνόμε· item in edd. Ald.
& Compl. Anais, & drópe. Similiter apud Ambr. 1. de
parad. col. 165. d. & l. 3. de fide, to. 2. 500. d. Ani-
ma, quæ peccat, ipfa morietur. Tertul. etiam 1. 2. adv.
Marc. p. 650.a. ait non fumpturum patrem delictum filii,
nec filium, delictum patris ; fed unumquemque delicti fui
reum futurum. Cypr. epift. 52. p. 75. a. juftitia jufti fu-
per eum erit, & fcelus fcelerati fuper eum erit. S. Pa-
cian. epift. 3. p. 309. h. filius non accipiet facinus pa-
tris, neque pater accipiet facinus filii: juftitia jufti fuper
eum erit. Gildas Sap. caftig. in Eccl. ord. p. 714. g. filius
non accipiet injuftitiam patris, neque pater accipiet injuftitiam
filii: juftitia jufti fuper ipfum erit : deinde: & iniquus
fi convertat, &c. ut inf. omiffis intermediis.

mea

. 21. Eadem refert Auct. 1. de vita Christ. ap. Aug.
to. 6. 185. b. præter unam vocem omnia, quæ deeft
ante mandata. Fulgent. ep. 7. p. 193. a. & l. 1. de re-
milf. pecc. p. 367. a. fimiliter hab. Iniquus, fi fe conver-
tat ab omnibus iniquitatibus fuis, quas fecit, & cuftodierit
omnia mandata mea, 5 faciat juftitiam mifericordiam:
vità vivet, & non morietur. Gildas Sap. caftig. in Eccl.
ord. p. 714. g. Et iniquus, fi avertat fe ab omnibus ini-
quitatibus, quas fecit,& cuftodiat omnia mandata
faciat juftitiam & mifericordiam multam: vitâ vivet,
non morietur. Auct. verò 1. ad Novat. hær. apud Cypr.
p. 439. a. Si converfus fuerit facinorofus ab omnibus faci-
noribus fuis, qua commifit, & juftitiam fecerit : vitâ æter-
nâ vivet, & non morietur in facinore fuo. Græc. Kai ó avo-
μος, ἐὰν ἀποτρέψῃ..... καὶ φυλάξηται..... καὶ ποιήσῃ δικαιοσύ-
www EOS, &c. Compl. xpiμaixar cæt. ut in
textu. Vide Caffiod. *. feq. & Victor. Tun. inf. ad v. 27.
. 22. Ita legunt Fulg. ep. 7. p. 193. a. & Auct. 1. de
vita Chr. ap. Aug, to. 6. 185. b. fublata tantùm voce vitâ,
ante vivet. Ita quoque in Græco eft, abfque vitâ ; in Mf. ta-
men Alex. legitur, & aut selα. Caffiod. in Pf. 5. p.
25. c. ita legit: Impius, quacunque die fe averterit ab im-
pietate fua, omnes impietates ejus non erunt in memoria.

21

*. 23. Hieron. in Ezech. 33. col. 936. e. Nunquid volens cupio mortem iniqui, dicit Dominus, nifi converti eum à via fua mala, & vivere? Fulgent. ep. 7. p. 193. a. & 1. 1. de remiff. pecc. p. 367. a. Nunquid voluntate volo mortem peccatoris, dicit Dominus, quàm ut avertatur de via fua mala, vivere eum? Auct. I. de vita Chr. ap. Aug. to. 6. 185. c. Nunquid voluntate volo mortem injufti, dicit Adonai Dominus, quàm ut avertat se à via fua mala, &

[ocr errors]
[blocks in formation]

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

25. Et dixiftis: Non eft æqua via Domini. Audite ergo domus Ifraël : Nunquid via mea non eft æqua, & non magis viæ veftræ pravæ funt?

26. Cùm enim averterit se justus à juftitia fua, & fecerit iniquitatem, morietur in eis: in. injuftitia, quam operatus eft, morietur.

27. Et cùm averterit fe impius ab impietate fua, quam operatus eft, & fecerit judicium & juftitiam ipfe animam fuam vivificabit.

vivere eum faciam? Gildas Sap. caftig. in Eccl. ord. p.
714.g. Nunquid voluntate volo mortem injufti, dicit Do-
minus, non ut avertat fe à via fua mala, & vivat?
Græc. Μή θελήσαι θελήσω τὸν θάνατον τῷ ἀνόμε, λέγει
Κύριος (Compl. ̓Αδωναΐ Κύριος, ὡς τὸ ἀποτρέψαι
αυτὸν ἐκ τῆς ὁδῷ τῆς πονηρᾶς, καὶ ζῆν αυτόν; Vide infra

ad . 32.

,24. Hæc tota mirè concinunt cum Græco, hoc tamen deleto, fi fecerit, non vivet, quod eft in ed. Compl. item fupra, 1oCo fecerit iniquitates, Græcè, Tomoa asixíar, fecerit injuftitiam. Rectè Fulgent. epift. 7. p. 193. a. & l. 1. de remiff. pecc. p. 367. a. Cùm fe autem averterit juftus à jufiitia fua, & fecerit iniquitatem fecundùm omnes iniquitates, quas fecit ille iniquus: omnes juftitia ejus, quas fecit, non erunt in memoria: in delicto fuo, quo deliquit, & in peccatis fuis, quibus peccavit, in ipfis morietur. Sedul. Scot. in ep. ad Rom. p. 499. d. e. Cùm averterit fe juftus à juftitia fua, & fecerit iniquitatem fecundùm omnes iniquitates, quas fecit iniquus: omnes juftitiæ ejus, quas fecerit, non commemorabuntur: in lapfu ejus, quo lapfus eft; fed in peccatis, qui peccavit, in ipfis morietur. Gildas Sap. caftig. in Eccl. ord. p. 714. g. Cùm fe autem converterit justus à juftitia fua, & fecerit iniquitates fecundùm omnes iniquitates, quas fecit iniquus: omnes juftitia ejus, quas fecit, non erunt in memoria: in delicto fuo, quo excidit ; in peccatis fuis, quibus peccavit, morietur.

. 25. Idem Julian. infra, col. 1073. b. fic habet: Non eft recta via Domini. Audite ergo domus Ifraël: Nunquid non eft via mea recta, nonne via veftra non'eft aqua? Gr. Καὶ εἴπαλε· Οὐ καλευθύνα ἡ ὁδὸς Κυρίε. ̓Ανέταξε διὰ πᾶς ὁ οἶκος Ισραήλ· Μὴ ἡ ὁδός με τα καλευθυνεῖ, ἐχὶ ἡ ὁδὸς ὑμῶν καλευθύνει ;

. 26. Fulg. ep. 7. p. 193. a. In eo cùm convertet fe justus à fua juftitia, ut faciat delictum, in fuo delicto, quod fecit, in ipfo morietur. Gr. Ev To dospeta Tov dixalon ἐκ τῆς..... καὶ ποιήσε παράπλωμα, καὶ ἀποθάνῃ ἐν τῷ παραπ· Iwμali, ÉTOINGEY & AUTO άπobaveital.

7.27. Græc. Καὶ ἐν τῷ ἀποςρέψαι ἄνομον ἀπὸ τῆς..... ἧς ἐποίησε , πOMGEι xpīμa, &c. ut in Latino. In Mf. Alex. legitur non xpîμa, non rose. Apud Fulg. ep. 7. p. 193. a. fic: Et in eo quòd avertatur iniquus ab iniquitate fua, quam fecit, ut faciat judicium & juftitiam : hic animam fuam cuftodivit. Victor verò Tun. 1. de pœnit. c. 3. ap. Ambr. col. 592. b. legit: Impius quacunque die converfus fuerit ab injuftitia, & juftitiam fecerit: ipfa die peribunt omnes injuftitiæ ejus ; in fua injuftitia, quam fecit, non morietur: quæ poftrema pertinere videntur ad yy. 21. & 22. fup.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

2. Pet. 3.9.

[blocks in formation]

Sup. 23. 32. Quia nolo mortem morientis, dicit Do-
Inf. 33. minus Deus, revertimini, & vivite.

11.

31. Projicite à vobis omnes prævaricationes veftras, in quibus prævaricati eftis, & facite vobis cor novum, & fpiritum novum : & quare moriemini domus Ifraël ?

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

28. Et vidit ut averteret fe ab omnibus ini- Julian. ubi fup. quitatibus fuis, quas fecit: vitâ vivet, & non mo* Edit. vivit.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

. 28. Editt. ferunt Et vivit, non vidit ; fed aperto mendo, ni fallor, quod corrigi debet ex Mf. Alex. ac edd. Ald. & Compl. in primo enim, Kalier, anés pefer, &c. in al. Kalide,, &c. at in Gr. edit. Rom. neutrum legitur, nec ider, nec side; fed fimpliciter, Kai áæéspeter ix wasŵr dcebeiwr duty, ŵr, &c. ut in Lat. fup. deleta tamen conjunct. &, poft vivet.

rietur.

29. Et dicit domus Ifraël : Non corrigit via Domini. Nunquid via mea non corrigit, domus Ifraël? nonne magis via veftra non corrigit?

a

30. Ideo unumquemque veftrum fecundùm vias ipfius judicabo vos domus Ifraël, dicit Adonai Dominus. Convertimini, & avertite vos ab om- a Fulg. 1.1. ad Monibus impietatibus veftris : & non erunt vobis in nim. c. 5. p. 6. poenam iniquitatis.

23.

31. Projicite à vobis omnes iniquitates veftras, quas impiè feciftis adversùs me, & facite vobis cor novum, & fpiritum novum : & ut quid morimini domus Ifraël?

. 29. Gr. initio hab. Kal xeyron olxos, Et dicunt domus, &c. fubinde ter legitur, & xaloploĩ, non recta eft, pro triplici non corrigit; deeftque ad verb. magis, poft nonne. V. 30. Idem Julian. inf. 1073. b. Ideo unumquemque veftrum fecundum viam veftram judicabo vos, dicit Adonai Dominus. Græc. "Exasor xalà Tur odor auto nenä vμäs eixos 'Iceann, néye Kúpics at in Mf. Alex. Aid T&TO Exα5ον κατὰ τὴν..... λέγει ̓Αδωναί Κύριος. Sequentia non differunt à Lat. fup. Hieronymus quoque in Ezech. 33. col. 936. e. legit Convertimini, & redite ab univerfis impietatibus veftris: & non erunt vobis in tormentum iniquitates: fed hoc iniquitates, mendum effe poteft in edit. cùm in Græco fit, eis xónaoir aðınlas; attamen Auct. 1. ad Novat. hær. ap. Cypr. p. 441. b. fic hab. Convertite vos, & redite ab impietatibus veftris : & non erunt vobis iniquitates veftræ ad pœnam.

32. Quoniam nolo mortem morientis, fed ut avertatur ipfe à via fua mala, & vivat anima ejus.

. 31. Eadem funt in Græco, præter ràs doebelas, loco iniquitates. Mel. Auctor 1. ad Novat. hær. ap. Cypr. p. 441.b. Projicite à vobis omnes impietates veftras, quas feciftis adversùm me, 5 facite vobis cor novum, fpiritum novum: ut quid vos morti traditis domus Ifrael? Aug. 1. de Gra. & l. arb. to. 10. 733. f. Projicite à vobis omnes impietates veftras, quas impiè egiftis in me, & facite vobis cor novum, fpiritum novum, & facite omnia mandata mea : ut quid moriemini domus Ifraël? Abeft quidem hoc à Gr. Vatic. & facite omnia mandata mea: fed in Mf. Alex. ac edd. Ald. & Compl. additur, omoare Tavas rás álomás με' in Alex. ποιήσαθαι.

*. 32. Græcè brevius : Διότι & θέλω τὸν θάνατον τῷ ἀποθνήσκοντος, λέγει Κύριος. In quibufdam tamen libris eft, fi Nobilio fides, DITI & Býroμaι Tov Dávator to åμapτωλῷ, λέγει Αδωναΐ Κύριος, ὡς τὸ ἐπιτρέψαι αυτὸν ἀπὸ

απο

VULGATA NOVA.

T tu affume planctum fuper principes
Ifraël,

2. & dices: Quare mater tua leæna inter leones cubavit, in medio leunculorum enutrivit catulos fuos ?

3. Et eduxit unum de leunculis fuis, & leo factus eft & didicit capere prædam, hominemque comedere.

4. Et audierunt de eo gentes, & non absque vulneribus fuis ceperunt eum : & adduxerunt eum in catenis in terram Ægypti.

5. Quæ cùm vidiffet quoniam infirmata est,

CAPUT

τῆς ὁδῷ αὐτῷ, καὶ ζῆν τὴν ψυχὴν ἀυτῷ, λέγει Αδωναΐ Κύ-
ριος· ἐπιτρέψαλε ἐν, καὶ ζήσεσθε. Sic etiam pene habet Theo-
doretus. Tertul. 1. de pænit. c. 4. p. 166. c. Vivo, inquit
Dominus, & pænitentiam malo quàm mortem. Lucif. Cal.
1. de reg. apoft. p. 220. d. Nolo mortem peccatoris, dicit
Dominus, fed tantùm ut revertatur, & vivat. Cypr. 1. de
bono pat. p. 248. b. cum Auctore lib. de Judaica incredul.
p. 568. & Ambrofiaft. col. 174. f. Nolo mortem morientis,
quantum ut revertatur, & vivat. Similiter habet Vict. Tun.
apud Ambrof. col. 591. a. exceptâ conjunct. quàm, pro
quantùm; inf. fed ut. Auct. 1. ad Novat. hær. ap. Cypr.
P. 441. Non enim defidero mortem peccatoris. Auct. 1. de
Trin. ap. Ambr. p. 341.b. Nolo enim mortem peccatoris,
fed tantùm ut revertatur, & vivat. Hieron. ep. ad Cypr.
to. 2. col. 698. a. Nolo mortem peccatoris, tantùm ut con-
vertatur, & vivat : & in Ecclef. to. 2.754. a. Nolo mor-
tem morientis, tantùm revertatur, & vivat. August. in Ps.
101. to. 4. 1098. d. Nolo mortem impii, quantùm ut rever-
tatur, & vivat: fic etiam 1. cont. Adim. to. 8. 119. c.
præter vocem peccatoris, loco impii: at 1. de Gra. & l. arb.
to. 10. 733. f. Quia nolo mortem morientis, dicit Adonai
Dominus, & convertimini, & vivetis. S. Pacian. epift. 3.
p. 311. a. Malo pœnitentiam peccatoris, quàm mortem : cui
lectioni favet Hilar. in Pf. 2. n. 34. cul. 45. c. Siricius
verò ep. 1. ad Himer, Tarrac. n. 3. Nolo mortem peccato-
ris, tantùm ut convertatur, & vivat. Cæleftin. I. ep. 4.
col. 1070. Nolo mortem peccatoris, fed tantùm convertatur,

vivat: & ep. 16. col. 1151. Nolo mortem morientis.
Auct. quæft. ex utr. T. q. 102. ap. Aug. to. 3. 94. b. Nolo
mortem peccatoris, quantùm ut convertatur, & vivat : &
inf. col. 95. b. Nolo mortem morientis, quantùm ut rever-
tatur, & vivat: & quæft. 111. col. 111. g. fed ut conver-
tatur. Philaftr. Brix. de hæref. p. 710. e. Vivo ego,
Dominus, nolo mortem peccatoris, fed magis ut revertatur.

dicis

>

vivat: & infra 720. b. Nolo mortem peccatoris, fed ut revertatur, & vivat. S. Leo, fer. 49. p. 117. f. Non vuls mortem peccatoris, fed tantùm ut convert. & vivat. Caffiod. in Pf. 93. p. 316. a. fed ut convertatur, & vivat. Vide fup. ad v. 23.

X I X.

[blocks in formation]

V. 1. 2. 3. Similiter habentur Græcè.

. 4. Gr. addit autòr, eum, ad verbum adduxerunt ; Gæt. fimilia.

Tom. 11.

4. Et audierunt contra eum gentes, in corruptione earum captus eft : & adduxerunt in camo in terram Ægypti.

5. Et vidit quoniam ablatus effet ab ea, & pe

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

. 5. Ita fert Græc. detractâ conjunct. &, ante periiffet; at in edd. Ald, & Compl. eft, & awwλelo.

Ggggg ij

VERSIO ANTIQUA.

Hieron. ubi fup. riiffet fubftantia ejus : & tulit alium de catulis

fuis, leonem conftituit eum.

6. Et converfabatur in medio leonum, leo factus eft: & didicit rapere rapinas, homines comedit:

Ibid. 829.c.

Ibid. 832.

7. Et pafcebatur in audacia fua, & civitates eorum ad defertum adduxit : & vaftavit terram, & plenitudinem ejus à voce rugitus fui.

8. Et dedit fuper eum gentes per circuitum de regionibus, & expanderunt fuper eum retia fua, in corruptione earum captus eft.

9. Et pofuerunt eum in camo, & in cavea, venit ad regem Babylonis : & introduxerunt eum in carcerem, ut non audiretur vox ejus ultra fuper montes Ifraël.

10. Mater tua quafi vinea, ficut flos in malis granatis in aqua plantata : fructus ejus, & germen illius factum eft ex aqua multa.

11. Et facta eft ei virga fortitudinis in tribum ducum, & exaltata eft magnitudine fua in medio propaginum : & vidit magnitudinem fuam in multitudine palmitum fuorum.

12. Et confracta eft in furore, in terram projecta eft, & ventus urens arefecit electa ejus: vindicati funt, & arefacta eft virga fortitudinis ejus: ignis confumpfit eam.

Hieron. in Ezech. 20. col. 831. c.ex Lxx.

13. Et nunc plantaverunt eam in deferto, in terra fine aqua.

14. Et exivit ignis de virga electorum ejus, & comedit eam : & non erat in ea virga fortitudinis. Tribus in parabolam lamentationis eft, & erit in planctum.

[blocks in formation]

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. . 6. 7. Ita quoque in Græco funt. V. 8. Græc. initio hab. Kai dwxar, Et dederunt; reliqua ut in textu; edit. verò Ald. wxer, ut fup.

. 9. Eadem leguntur Græcè, excepto fingul. cionyayer, introduxit, pro introduxerunt; at in Mf. Alex. ac edd. Ald. & Compl. sionyayor in Vatic. quoque deeft vox ultra, fed in Compl. eft Ti Ti, &c.

. 10. Græcè postponitur, voci vinea ; deeft verò in

VULGATA NOVA.

& periit exfpectatio ejus : tulit unum de leunculis fuis, leonem conftituit eum.

6. Qui incedebat inter leones, & factus eft leo: & didicit prædam capere, & homines devorare:

CAPUT X X.

VULGATA

T factum eft in anno feptimo, in quinto, in decima menfis : venerunt viri de fenioribus Ifraël, ut interrogarent Dominum, & federunt co

4. Si ultus eos fuero ultione, fili hominis, iniquitates patrum eorum conteftare eis.

5.

Et dices ad eos: Hæc dicit Dominus Deus : Ex qua die elegi domum Ifraël, & notus factus fum femini domûs Jacob, & cognitus eis in terra Ægypti, & fufcepi eos, dicens: Ego Dominus Deus vefter:

7. Didicit viduas facere, & civitates eorum in defertum adducere: & defolata eft terra, & plenitudo ejus à voce rugitus illius.

8. Et convenerunt adversùs eum gentes undique de provinciis, & expanderunt fuper eum rete fuum, in vulneribus earum captus eft. Et miferunt eum in caveam, in catenis adduxerunt eum ad regem Babylonis miferuntque eum in carcerem, ne audiretur yox ejus ultra fuper montes Ifraël.

9.

6. in die illa apprehendi eos manu mẹa, dicens, ut educerem eos de terra Ægypti, in terram, quam paravi eis, terram fluentem lacte & melle favus eft ultra omnem terram.

10. Mater tua quafi vinea in fanguine tuo fuper aquam plantata eft : fructus ejus, & frondes ejus creverunt ex aquis multis.

WW.3.4. Giacè, ζῶ ἐγὼ εἰ ἀποκριθήσομαι..... Εἰ ἐκδιxnow, &c. ut fupra.

.5. Eadem leguntur Græcè, hoc addito, Txipi μ8, manu mea, verbo fufcepi; deest verò fup. Deus ; fed in Ms.

11. Et factæ funt ei virgæ folidæ in fceptra dominantium, & exaltata eft ftatura ejus inter frondes : & vidit altitudinem fuam in multitudine palmitum fuorum.

12. Et evulfa eft in ira, in terramque projecta, & ventus urens ficcavit fructum ejus : Of, 13. marcuerunt, & arefactæ funt virgæ roboris ejus : 15. ignis comêdit eam.

13. Et nunc transplantata est in defertum, in terra invia, & fitienti.

Mf. Alex. ac edd. Ald. & Compl. fubinde num. fingul.
poa, in malo granato; cæt. ut in Lat. fup.

v. 11. Gr. Vat. Καὶ ἐγένετο αὕτη ῥάβδος ἐπὶ φυλὴν, &c,
Et faita eft bac virga fuper tribum; reliqua ut fup. at in
editt. Ald. & Compl. necnon Mf. Alex. Kai syévelo doτn
(Alex. aüтn) páldos ¡Xúos éπi, &c.

#. 12. 13. 14. Similiter exftant Græcè.

:

7. Et dixi ad eos: Unufquifque abominationes oculorum fuorum projiciat, & in adinven

14. Et egreffus eft ignis de virga ramorum ejus, qui fructum ejus comêdit : & non fuit in ea virga fortis, fceptrum dominantium, Planctus eft, & erit in planctum.

ram me.

2. Et factus eft fermo Domini ad me, dicens :

NOVA.

VULGATA NOV'A.

3. Fili hominis loquere fenioribus Ifraël, & dices ad eos: Hæc dicit Dominus Deus : Nunquid ad interrogandum me vos veniftis? vivo ego quia non refpondebo vobis, ait Dominus Deus.

4. Si judicas eos, fi judicas fili hominis, abominationes patrum eorum oftende eis.

5. Et dices ad eos: Hæc dicit Dominus Deus: In die, qua elegi Ifraël, & levavi manum meam pro ftirpe domûs Jacob, & apparui eis in terra Egypti, & levavi manum meam pro eis, dicens: Ego Dominus Deus vefter:

6. in die illa levavi manum meam pro eis, ut educerem eos de terra Ægypti, in terram, quam provideram eis, fluentem lacte & melle: eft egregia inter omnes terras.

quæ

7. Et dixi ad eos: Unufquifque offenfiones oculorum fuorum abjiciat, & in idolis Ægypti

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Alex. eft & Compl. Kúpics

Osóç.

. 6. Hæc tota concinunt cum Græco, deleto uno dicens, poft manu mea.

.7. Similiter in Græco, excepto verbo malvede, pol

L

18.

10.

E

20.8

31.1

Dea

5.12

« ZurückWeiter »