Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

sum.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hieron, ubi fup. feram ego de ele&tis cedri de vertice : de corde eo ego de medulla cedri sublimis, & ponam : de rum auferam, & plantabo super montem excel- vertice ramorum ejus tenerum distringam, &

plantabo super montem excelfum & eminentem. 23. Et suspendam illud in monte sublimi if 2 3. In monte sublimi Ifraël plantabo illud, raël, & plantabo, & afferet germen, & faciet & erumpet in gernien, & faciet fru&um , & erit

fructum, & erit in cedrum magnam : & requiescet in cedrum magnam : & habitabunt sub ea omIbid. 815. fub ea omnis avis , & omne volatile sub umbra nes volucres, & universum volatile sub umbra ejus requiescer, &'rami ejus restituentur.

frondium ejus nidificabit.
24. Et fcient omnia ligna campi , quia ego Do 24. Et scient omnia ligna regionis , quia ego
minus qui humilio lignum excelsum, & exalto Dominus humiliavi lignum fublime, & exaltavi
lignum humile : & arefacio lignum viride, & ger- lignum humile : & ficcavi lignum viride , &
minare facio lignum aridum. Ego Dominus lo- fiondere feci lignum aridum. Ego Dominus lo-
cutus fum, & facio.

cutus fum , & feci.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
auferam , conftanter , ayonal, fumam. Apud Hieron. sup. .23. Similia Græc. exhibet detracta unâ conjunct. 8,
poft hanc vocem , vertice , legitur sub asterisco, 5 dabo ante vocem rami , quæ tamen habetur in Ms. Alex. necnon
de capite ramorum ejus ; quod abeft à Gr. Vatic. monet in edd. Ald. & Compl.
etiam S. Doctor inf. hoc de Tbeodotionis editione additum W.24. Eadem leguntur Græcè , excepto ult. TOYOW ,
eje in LXX. Ferunt Ald. & Compl. cum Ms. Alex. faciam , pro facio.

[ocr errors]

·ET

29.

CA PUT XV I I I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
I,
T

dicens : Julian.

T factus est fermo Domini ad me, dicens: ap. Aug. 1. 3.0). imp.10. 10. 2. Fili hominis, quid vobis parabolam if

2. Quid est quòd inter vos parabo1067.6,

tain in terra Ifraël, dicentium : Patres manduca lam vertitis in proverbium iftud in terra Israël ,
verunt uvam acerbam, & dentes filiorum obstu dicentes : Patres comederunt uvam acerbam , & Jer. 31.
puerunt?

dentes filiorum obstupescunt ?
3• Vivo ego , dicit Adonai Dominus, si am 3. Vivo ego , dicit Dominus Deus, fi erit ultra
pliùs dicetur parabola hæc in Ifraël.

vobis parabola hæc in proverbium in Ifraël.
4. Quoniam omnes animæ , meæ sunt : quem Ecce omnes animæ, meæ sunt : ut anima
admodum anima patris , ita & anima filii; om- patris, ita & anima filii mea est : anima, quæ
nes animæ, meæ sunt: anima , quæ peccat , ipfa peccaverit, ipsa morietur.
morietur.

ş. Homo autem qui fuerit justus, qui faciet ju s. Et vir fi fuerit justus, & fecerit judicium
dicium & justitiam,

& justitiam,
6. in montibus non manducabit , & oculos 6. in montibus non comederit , & oculos fuos
fuos non extollet ad defideria domûs Ifraël : & non levaverit ad idola domus Israël : & uxorem
uxorem proximi sui non contaminabit, & ad mu- proximi sui non violaverit, & ad mulierem mens-
lierem menstruatam non accedet :

truatam non accesserit :
7. & hominem non deprimet : & pignus de 7. & hominem non contristaverit : pignus
bitori reddet, & rapinam non rapuerit : panem debitori reddiderit , per vim nihil rapuerit: pa-

NOTÆ AD

VERSIONEM ANTIQUAM.
$. 1. Similiter ap. Hieron. in hunc loc. col. 815. f. ipfa morietur. Auct. eriam I. de Xlll. mans. ap. Ambr. col.
ficut etiam in Græco. Julian. omittit , ante factus eft. 14. a. anima , qua peccaverit, &c. Ambrofiast. p. 60. d.

. 2. Idem Julian, infra , 1069. e. ut quid vobis ajłam pa anima enim , quæ peccat, &c. Hieron. in Ezech. 18. col.
rabolam, ut dicatis : Parentes manducaverunt uvas acer 818. d. fic hab. ex LXX. Quia omnes anima , mea sunt:
bas , &c. Gr. Té ukir ji maegeborg ävtu cv toīs visis loeana, quomodo anima patris, ita anima filii mea est : anima , quæ
négories: Oi malépes épayor andare, &c. ut supra. Hieron. peccaverit , ipsa morietur : & in Jer. 31. col. 683. f. 684.
in Ezech. 18. col. 815. f. Fili hominis, quæ est parabola a. Quia omnes anima , meæ sunt : ficut anima patris, fic
hæc inter filios Ifraël, dicentium : Patres comederunt uvam & anima filii : anima , quæ peccaverit , ipsa morietur. Au-
acerbanı , 85 dentes filiorum obftupuerunt ? & in Ezech. 12. gust. epist. 44. to. 2. 106. c. ficut enim anima patris mea
col. 770. a. quid est vobis parabola ifta in populo Ifrael, est , ita anima filii mea eft: anima enim , quacunque pec-
dicentium : Patres comederunt, &c. ut sup. & in Jerem. caverit , fola morietur : & epift. 250. col. 878. e, anima
31. col. 683. f. Fili hominis , quid vobis a parabolæ ijte patris mea eft, & anima filii mea eft : anima , qua pecca-
inter filios Ifraël, dicentium : Patres comederunt , &c. & verit , ipsa morietur : ita rursum fer. 35. to. S. 174. d. &
in epist. ad Tit. 10.4. 415.c. Parentes uvam acerbam co 1. 3. op. imp. to. 10. 1068. f. Oprar. 1. 2. &6. cont. Do-
mederunt, dentes, &c. Auguft. Enchirid. to. 6. 214.b. nat. p. 31. b. 102. C. quoniam anima patris mea eft , 88
Patres manducaverunt uvam acerbam , & dentes filiorum anima filii mea eft : anima , quæ peccat , fola punietur.
obftrepuerunt ; Mss. antiquiores ibid. obftipuerunt, à ftipite. Victorin. Afric. 1. 3. adv. Arium, p. 276. a. Omnes
Auct. quæst. ex V. T. q. 14. ap. Aug. to. 3.47. g. Patres animæ , funt mea : ut anima patris, fac & anima filii.
noftri manducaverunt uvam acerbam , Es dentes filivrum ob Auct. I. ad Novat. apud Cyprian. p.440. Omnes anima ,
stupuerunt.

meæ sunt : ficut anima patris, 85 anima filii : anima , qua
8. 3. Hieron. in Ezech. 18.col. 818. d. Vivo ego , di- peccaverit , ipfa morietur. S. Pacian. epist. 3. p. 309. h.
cit Adonai Dominas, fi fuerit ultra ut dicatur hæc parabola quomodo anima patris, ita anima filii , meæ funt: unuf-
in Ifraël. Ita quoque in Græco eft, detracta voce Ado- quisque in suo peccato morietur.
nai, quæ tamen exstat in Compl. & in Mf. Alex. Rursus . s. Cypr. 1. 3. Testim. p. 318. c. Homo autem qui
Hieron. in Jer. 31. col. 683. f. legit : Vivo ego, dicit Do erit juftus ; deinde ut infra v.7. Hieron. in Ezech. 18.
minus , fi fuerit ultra hæc parabola in Israel ; Gr. d'au col. 819. c. fic pergit ex LXX. Homo antem qui fuerit
PMTQ: Ti A6 10uYM », «c.

justus , qui facit judicium Es juftitiam. Græcè, 'ó del
7. 4. Totidem verba in Græco ,

præter

T
omnes ani-

ανθρωπος ος έςαι δίκαιος, ο ποιών , &c.
ma , post filii , quod deest. Ambros. in Luc. 17. col. 1483. $.6. Hieron. ubi sup. super montes non comederit , &
e. legit : Omnes animæ , meæ sunt : ficut anima patris, ita oculos fuos non levaverit ad cogitationes domûs Ifraël : 8
etiam anima filii mea eft : item l. de bono mort. c. 2. col. uxorem proximi sui non contaminaverit , & ad mulierem
390. a. addit : anima , qua peccat , ipsa morietur : fimi- fuentem fanguine non accesserit. Sic etiam hodie in Græco.
liter in Pf. 1. col. 766. a. & in Luc. 9. col. 1420. c. atl. ř.7. Cypr. l. 3. Testim. p. 318. c. hominem non oppri-
Zu de fide res, col. 1143. e, anima enim, qua peccaverit , met 'pignus debitoris reddere rapinam non facietis

D. 24,

4. 14.

35.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. Isai. 58. nem fuum efurienti dederit , & nudum operue- suum esurienti dabit , & nudum operiet vestimen- Julian. ubi fuepa 7. rit vestimento:

to : Matth.

8. ad usuram non commodaverit, & ampliùs 8. & pecuniam suam in usuram non dabit, & 25.35.

non acceperit : ab iniquitate averterit manum superabundantiam non accipiet : & ab injustitia
suam, & judicium verum fecerit inter virum & avertet manum suam, & judicium justum faciet
virum :

inter virum & proximum ejus :
9. in præceptis meis ambulaverit , & judicia 9. & in præceptis meis ambulavit, & justifica-
mea custodierit ut faciat veritatem : hic justus tiones meas custodivit ut faceret eas : juftus est
eft, vità vivet, ait Dominus Deus.

iste, vitâ vivet, dicit Adonai Dominus.
10. Quòd si genuerit filium latronem effun 10. Et si genuerit filium peftilentem, effunden-
dentem fanguinem , & fecerit unum de iftis : tem sanguinem, & facientem peccata :

11. & hæc quidem omnia non facientem, 11. in via patris sui jufti non ambulavit, fed
sed in montibus comedentem , & uxorem pro qui in montibus manducavit, & uxorem pro-
ximi sui polluentem :

ximi fui contaminavit :
I 2. egenum

&
pauperem contriftantem
12. & mendicum & pauperem depreslit, & ra-

Ibid, 1068. a.
rapientem rapinas, pignus non reddentem , & pinam rapuit, & pignus non reddidit, & in fi-
ad idola levantem oculos suos, abominationem mulacra posuit oculos suos, & iniquitatem fecit :
facientem :

13. ad usuram dantem, & ampliùs accipien 13. cum usura dedit, & superabundantiam ac-
tem : nunquid vivet ? non vivet : cùm universa cepit : hic vitâ non vivet : omnes iftas iniquitates
hæc detestanda fecerit, morte morietur, sanguis fecit, morte morietur , fanguis ejus super ipsum
ejus in ipso erit.

erit.
14. Quòd fi genuerit filium, qui videns om 14. Si autem genuerit filium, & viderit omnia
nia peccata patris sui quæ fecit , timuerit , & peccata patris sui quæ fecit , & timuerit, & non
non fecerit fimile eis :

fecerit fecundùm ifta :
is. super montes non comederit, & oculos 15. in montibus non manducavit, & oculos
suos non levaverit ad idola domus Israël, & fuos non levavit ad desideria domûs Ifraël, &
uxorem proximi sui non violaverit :

uxorem proximi sui non contaminavit :
16. & virum non contriftaverit , pignus non 16. & hominem non depressit, & pignus non
retinuerit, & rapinam non rapuerit, panem fuum pigneravit, & rapinam non rapuit, panem suum
esurienti dederit, & nudum operuerit vestimento: elurienti dedit, & nudum operuit vestimento:

17. à pauperis injuria averterit manum suam, 17. & ab iniquitate avertit manum suam, usu-
usuram & superabundantiam non acceperit, ju- ram & fuperabundantiam non accepit , justítiam
dicia mea fecerit, in præceptis meis ambulave- fecit , & in præceptis meis ambulavit : iste non
rit : hic non morietur in iniquitate patris fui, morietur in patris sui iniquitatibus, vitâ vivet.
sed vitâ vivet.

18. Pater ejus quia calumniatus est, & vim 19. Pater autem ejus quia tribulatione tribulafecit fratri, & malum operatus eft in medio po- vit, & rapinam rapuit, contraria fecit in medio puli sui, ecce mortuus est in iniquitate sua. populo meo, & mortuus est in sua iniquitate.

19. Et dicitis : Quare non portavit filius ini 19. Et dixiftis : Quid est quòd non accepit iniquitatem patris? Videlicet , quia filius judicium quitatem patris fui filius? Quia filius juftitiam, & & juftitiam operatus est, omnia præcepta mea judicium, & mifericordiam fecit, omnia legiticustodivit , & fecit illa, vivet vitâ.

ma mea confervavit , & fecit ea , vitâ viver. Deuter. 20. Anima , quæ peccaverit , ipsa morietur : 20. Anima autem, quæ peccat, ipfa morie24. 16.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM, 4. Reg.

panem suum efurienti dabit, & nudum operiet. Tertul. I. 4. , pro sed qui. Apud Hieron. in Ezech. 18. in via pas
2. Par. adv. Marc. p. 711. a. & pignus reddet; subinde , panem tris sui jufti non ambulaverit ; Gr. xx its opeútu.
25.4. suum dabit efurienti, 9 nudum conteget. Hieron. in Ezech. *.12. Ad verbum è Græco, nisi exceperis istud , des

18. col. 819. c. & hominem non oppresserit : pignus debitori preffet, pro quo xaled urbot vor, i. e. opprelfit per potentiam,
reddiderit , & rapinam non rapuerit : panem suum efurienti ut Hieron. hab. hîc , & lup. ad *.7.
dederit, & nudum operuerit vestimento. Ita quoque legitur X. 13. Hæc tota congruunt cum Græco, excepto uno
Græcè, detracto ulc, vestimento ; sed in Mr. Alex. ac edd. morietur , pro quo Javalwýcsiao, quali mortificabitur ; ac
Ald. & Compl. est 7pibarsi inétior. Idem Hieron. infra in Mr. Alex, αποθανείται.
legit post eosdem LXX. non opprefferit per potentiam ; Gr. $. 14. Sic est in Græco ad verbum, exce pro ule, xar'
και μη καταδυναστύση.

avrás, secundum ea , per relat. ad disappias, peccata ; ac
*.8. Tertul. I. 4. adv. Marc. p.711. a. pecuniam suam in Compl. xala Tauta.
fænori non dedit , quod abundaverit non fumet. Cypr. I. $.15. Græcè pro levavit ad defideria, haberur , pf:7 sis
3. Teftim. p. 318. c. Es pecuniam suam in ufuram non álvuhuaia, posuit ad cogitationes ; cæt. ut in Lat, su-
dabit. Hieron. in Ezech. 18. col. 819.c. ex ed. LXX. ES pra. In Ml. eriam uno August. est pofuit.
pecuniam suam ad ufuram non dederit, & amplius non ac . 16. Græcè constanter habetur xalefurásevos, loco
ceperit : ab iniquitate averterit manum suam,

jufium judicium ' depresie, absque vestimento in fine; cætera concordant
fecerit inter virum , & inter proximum ejus. Sic etiam in Græ ad verbum ; imo in edd. Ald. & Compl. est repébarev
ço, nisi excipiantur fut. indic. scos...... ahtera... onespé- ivorier.
Yel..... TM01, ut & alia fup. quæ magis textui congruunt. .17. Hæc rota mirè concinunt cum Græco, fi colla-

9.9. Itidem Græcè, detracta voce Adonai, de more. tur iste, ante non morietur.
Hieron. in Ezech. 18. col. 819. c. fimiliter hab. ex LXX.

18. Græc. 'O de nalüp av78 l'ar gule gallin, in præceptis meis ambulaverit , justificationes meas custodie- og åpadon ápasya..... e o aclareital, &c. i. e. Puter 31* rit ut faciat eas : bic juftus eft, vita vivet , dicit Adonai tem ejus fi tribulatione tribulaverit, rapinam rapuerit... Dominus. Ambr, 1. de Tob. c. 15. col. 609. a. juftus eft morietur ; cæt. ut sup. In MS. Alex. ac ed. Compl. pro ear, ifte , vitâ vivet, dicit Dominus.

ponitur & ; & pro frétn, in Compl. fbxc4sv ; extremòque,
.10. Sic iterum in Græco. Hieron. eriam in Ezech. απέθανεν. .
18. col. 824. f. aic : Pro latrone , in Hebræo fcriptum ¥. 19. Eadem exftant Græcè , præter hoc primum, Kai
pharis , quod LXX. 65 Theodotio pestilentem interpretati épsīte , Et dicetis ; tollitur etiam pronom. fui, post vocem
funt : & paulò supra ad hoc Vulg. & fecerit unum de iftis, patris ; edd. tamen Ald. & Compl. hab. rý napis 175. sed
addit : five ut LXX, tranftulerunt : & fecerit peccara , inf. toss judicium abeft tam ab eisdem edd. quàm à Rom.
Gr. w TOEITA, &c.

. 20. Similia leguntur Græcè, nonnullis exceptis ;
$. 11. Similiter in Græco , excepto uno anae ij, fed nempe deest ipso, ante morietur , tum sequitur ,
Tom. II.

G8888

14. 6.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Julian. ubi fup. tur : filius non accipiet injustitiam patris sui , ne filius non portabit iniquitatem patris, & pater

que pater accipiet injustitiam filii fui : justitia juf non portabit iniquitatem filii: justitia jufti fuper
ti fuper ipfum erit, & iniquitas iniqui super ip eum erit, & impietas impii erit super eum.
sum erit.
21. Et iniquus , si convertat fe ab omnibus ini-

21. Si autem impius egerit poenitentiam ab
quitatibus suis, quas fecit, & cuftodiat omnia omnibus peccatis fuis , quæ operatus est , & cul-
mandata mea, & faciat judicium, & juftitiam , & todierit omnia præcepta mea , & fecerit judi-
misericordiam : vitâ viver , & non morietur. cium & juftitiam : vita vivet, & non morietur.

22. Omnia deli&ta ejus , quæcunque fecit, non 22. Omnium iniquitatum ejus, quas operatus
erunt in memoria : in sua justitia , quam fecit, est, non recordabor : in justitia fua , quam ope-
vitâ viver.

ratus eft , vivet.
23. Nunquid voluntate volo mortem injusti, 23. Nunquid voluntatis meæ est mors impii, Inf. 32.
dicit Adonai Dominus, quàm ut avertat fe à via dicit Dominus Deus , & non ut convertatur à 633.11.
sua mala, & vivar?

viis suis , & vivat ?

2. Pet,
24. Cùm fe autem converterit justus à sua juf 24. Si autem averterit se justus à justitia sua, 3.9.,
titia , & fecerit iniquitates secundum omnes ini- & fecerit iniquitatem secundùm omnes abomi-
quitátes , quas fecit iniquus, fi fecerit, non vivet : nationes, quas operari solet impius, nunquid
omnes justitiæ ejus, quas fecit, non erunt in me vivet? omnes justitiæ ejus , quas fecerat , non
moria : in delicto ejus, quo excidit, & in pecca- recordabuntur : in prævaricatione, qua præva-
tis suis, quibus peccavit, in ipsis morietur. ricatus est, & in peccato suo, quod peccavit ,

in iplis morietur.
25. Et dixistis : Non dirigit via Domini. Au 25. Et dixistis : Non eft æqua via Domini.
dite nunc domus Ifraël : Nunquid via mea non Audite ergo domus Ifraël : Nunquid via mea non
dirigit? nunc via vestra non eft æqua.

eft æqua , & non magis viæ vestræ pravæ sunt?
26. Cùm convertit fe juftus à sua justitia, & fa 26. Cùm enim averterit fe juftus à justitia
cit delictum, morietur in eo delicto, quod fe- fua , & fecerit iniquitatem , morietur in eis : in
cit; in ipso morietur.

injustitia , quam operatus est, morietur.
27. Et cùm averterit se iniquus ab iniquitate 27. Et cùm averterit se impius ab impietate
sua, quam fecit , & fecerit judicium & juftitiam: fua , quam operatus est, & fecerit judicium &
hic animam suam custodivit,

justitiam : ipse animam suam vivificabit,
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
vids, filius autem ; fubinde tollitur fui , poft vocem patris, vivere eum faciam ? Gildas Sap. castig. in Eccl. ord. p.
ut & inf. post filii ; loco verò jufti , & iniqui , habetur 714.g. Nunquid voluntate volo mortem injufti , dicit Do-
dhimai, & eruw, justo, & iniquo : ac in Ms. Alex. eft ut minus, non ut avertat fe à via sua mala , & vivar ?
sup. autu arobareiras vios s..... 7a7po's aurõ..... vg aw Græc. Må gernod gershow Tor Járater Tô arómy, réver
aga dhexavorúru doxaíx..... cronia aromso item in edd. Ald. Κύeιος (Compl. 'Αδωναί Κύριος ,) ως το αποςρέψαι
& Compl. roxairs & dróje. Similiter apud Ambr. I. de αυτον εκ της οδο της πονηράς, και ζην αυτόν ; Vide infra
parad. col. 165. d. & 1. 3. de fide, to. 2. 5oo. d. Ani-
ma , qua peccat, ipsa morietur. Tertul. etiam I. 2. adv. V, 24. Hæc tora mirè concinunt cum Græco, hoc ca-
Marc. p.650.a. ait non fumpturum patrem deli&tum filii, men deleto, fi fecerit , non vivet , quod eft in ed. Compl.
nec filium, deli&tum patris ; fed unumquemque delitti sui item fupra , loco fecerit iniquitates , Græcè, aciño o ddi-
reum futurum. Cypr. epist. 52. p. 75.a. juftitia jufti fu- xlar, fecerit injustitiam. Rectè Fulgent. epist. 7. p. 193.
per eum erit, & fcelus scelerati super eum erit. S. Pa a. &. 1. de remiss. pecc. p. 367. a. Cùm fe autem aver-
cian. epist. 3. p. 309. h. filius non accipiet facinus pa terit juftus à justitia fua, 5 fecerit iniquitatem fecundùm
tris, neque pater accipiet facinus filii : juftitia jufti fuper omnes iniquitates , quas fecit ille iniquus : omnes juftitia ejus,
eum erit. Gildas Sap. castig. in Eccl. ord. p.714. g. filius quas fecit , non erunt in memoria : in delicto fuo , quo

deli.
non accipiet injustitiam patris, neque pater accipiet injuftitiam quit , 8 in peccatis fuis , quibus peccavit , in ipfis morietur.
filii : juftitia justi super ipsum erit : deinde : 80 iniquus Sedul. Scor. in ep. ad Rom. p. 499. d. e. Cùm averteris
fi convertat , &c. ut inf. omissis intermediis.

fe juftus à juftitia fua, fecerit iniquitatem fecundùm om-
.21. Eadem refert Auct. I. de vira Christ. ap. Aug. nes iniquitates , quas fecit iniquus: omnes juftitiæ ejus , quas
to. 6. 185. b. præter unam vocem omnia , quæ deest fecerit, non commemorabuntur : in lapsu ejus, quo lapsus
ante mandata. Fulgent. ep: 7. p. 193. a. & l. 1. de re eft ; fed in peccatis, qui peccavit , in ipfis morietur. Gildas Sap.
mill. pecc. p. 367. a. fimiliter hab. Iniquus, fi fe conver castig. in Eccl. ord. p. 714. g. Cum se autem converterit
tat ab omnibus iniquitatibus fuis , quas fecit, s cuftodierit juftus à justitia fua , & fecerit iniquitates secundum omnes
omnia mandata mea , & faciat justitiam & misericordiam: iniquitates , quas fecit iniquus : omnes juftitia ejus , quas
vità vivet, & non morietur. Gildas Sap. castig. in Eccl. fecit, non erunt in memoria : in delitto fuo , quo excidit ;
ord. p. 714.g. Et iniquus , si avertat fe ab omnibus ini in peccatis fuis , quibus peccavit , morietur.
quitatibus , quas fecit, a custodiat omnia mandata mea , .25. Idem Julian. infra , col. 1073. b. fic haber : Non
faciat justitiam e mifericordiam multam : vitâ vivet, es recta via Domini. Audite ergo domus Ifraël : Nunquid
non morietur. Auct. verò l. ad Novat. hær. apud Cypr. non eft via mea reita , nonne via veftra non 'eft aqua? Gr.
p. 439. a. Si conversus fuerit facinorofus ab omnibus faci- Kæi simale. Où xc7evdørd ú ödós Kupir. 'Axscale olish tãs
noribus suis, qua commifit, Es juftitiam fecerit : vitâ ater ô oxas Isegwa Mì Ý sóc us xa7eUbursĩ, sx + cos Luân
vivet , & non morietur in facinore fuo. Græc. Kai ó áro καλευθύνει και
μος , εαν αποςρέψη..... και φυλάξηται..... και ποιήση δικαιοσύ ¥. 26. Fulg. ep. 7. p. 193. a. In eo cim convertet se
vw xj éreos , &c. Compl. xpillece a detaico bruro cæt. ut in juftus à fua justitia , ut faciat deli&um , in fuo delicto , quod
textu. Vide Calliod. $. seq. & Victor. Tun. inf. ad $.27. fecit, in ipso morietur. Gr. 'Ey Trô d@ospital tò diranom

¥. 22. Ita legunt Fulg. ep. 7: P: 193. a. & Auc. l. de éx tūs..... moinod Tapaniwa, w dwobárn ( tớ waext-
vita Chr. ap. Aug. to. 6. 185.b. sublata tantùm voce vitâ, Túpali, a poinger i avt@ arobarcītas.
ante vivet. Ita quoque in Græco est, absque vitâ ; in Ms. ta .27. Græc. Kai « to cmospéWat cvokeor d'ro tūs..... 5
men Alex. legitur, & cut ñ Çuselas. Caffiod. in Pf. s. p. Toinde', ng TOLKOER xpīlece , &c. ut in Latino. In Mr. Alex.
25.c. ita legit : Impius, quacunque die se averterit ab ime legitur toron xpīzece , non cer. Apud Fulg. ep. 7. p.
pietate sua , omnes impietates ejus non erunt in memoria. 193. a. fic : Et in eo quòd avertatur iniquus ab iniquitate

$.23. Hieron. in Ezech. 33. col. 936.e. Nunquid vo- fua , quam fecit, ut faciat judicium & juftitiam : hic ani-
lens cupio mortem iniqui, dicit Dominus , nisi converti eum mam suam cuftodivit. Victor verò Tun. 1. de pænit. c. 3.
à via sui mala , & vivere ? Fulgent. ep. 7. p. 193. a. & ap. Ambr. col. 592. b. legit : Impius quacunque
1. 1. de remisl. pecc. p. 367. a. Nunquid voluntate volo fus fuerit ab injustitia , & juftitiam fecerit : ipfa die peri-
mortem peccatoris, dicit Dominus , quàm ut avertatur de via bunt omnes injuftitia ejus ; in fua injustitia , quam fecit ,
sua mala , E8 vivere eum ? Auct. I. de vica Chr. ap. Aug. non morietur : quæ poftrema pertinere videntur ad yy.
to. 6. 185.c. Nunquid voluntate volo mortem injufti, dicit 21. & 22. sup.
Adonai Dominus , quàm ut averiat fe à via fua mala , es

ad v. 32.

die

conver

3. 2.

II.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
28. Considerans enim, & avertens se ab om 28. Et * vidit ut averteret fe ab omnibus ini- Julian. ubi fup.
nibus iniquitatibus fuis , quas operatus eft, vitâ quitatibus suis, quas fecit : vitâ vivet, & non mo-

* Edit. yiyir.
vivet, & non morietur,

rietur.
29. Et dicunt filii Ifraël : Non est æqua via 29. Et dicit domus Ifraël : Non corrigit via
Domini. Nunquid viæ meæ non sunt æquæ, do- Domini. Nunquid via mea non corrigit , domus
mus Israël, & non magis viæ veftræ pravæ ? Ifraël ? nonne magis via veftra non corrigit?

30. Idcirco unumquemque juxta vias suas ju 30. Ideo unumquemque vestrûm fecundùm vias Matth. dicabo domus Israël, ait Dominus Deus. Con- ipsius judicabo vos domus Israël, dicit Adonai

vertimini, & agite poenitentiam ab omnibus ini- Dominus. Convertimini, & avertite vos ab om-a Fulg.l.1. ad MoLuc. 3. quitatibus veftris : & non erit vobis in ruinam nibus impietatibus veftris : & non erunt vobis in nim. c. S. p. 6. 3. iniquitas. pænam iniquitatis.

23. 31. Projicite à vobis omnes prævaricationes 31. Projicite à vobis omnes iniquitates vestras, vestras , in quibus prævaricati estis , & facite quas impiè fecistis adversùs me, & facite vobis vobis cor novum , & fpiritum novum: & quare cor novum, & fpiritum novum : & ut quid momoriemini domus Israël ?

rimini domus Ifraël? Sup. 23. 32. Quia nolo mortem morientis , dicit Do 32. Quoniam nolo mortem morientis, fed ut Inf. 33. minus Deus , revertimini , & vivite.

avertatur ipse à via sua mala , & vivat anima ejus. 2. Per..

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 3.9. #.28. Editr, ferunt Et vivit, non vidit ; sed aperto tñs off autó, a Soñar the fuxù avto, abyen Afwai Kúmendo , ni fallor, quod corrigi debet ex Ms. Alex. ac progo imispé4c278 8v, iş Súosate. Sic etiam

pene

haber Theo edd. Ald. & Compl. in primo enim, Kai itse, anésps doretus. Tertul, l. de pænit. c. 4. p. 166.c. Vivo, inquit tv, &c. in al. Kai kits, , &c. at in Gr. edit. Rom. neu Dominus , & pænitentiam malo quàm mortem. Lucif. Cal. trum legitur , nec id er, nec eidt; sed simpliciter , Kai l. de reg. apoft. p. 220. d. Nolo mortem peccatoris, dicit ånéspeyer ex tas cicebescor évre, av, &c. ui in Lar. sup. Dominus , fed tantùm ut revertatur , & vivat. Cypr. l. de deleta tamen conjunct. 8, post vivet,

bono pat. p. 248. b. cum Auctore lib. de Judaica incredul. $.29. Gr. initio hab. Kai nézeo ó oixos, Et dicunt p. 568. & Ambrosiast.col. 174. f. Nolo mortem morientis , domus , &c. fubinde ter legitur , 8 xalopboi , non recta eft, quantum ut revertatur , ☺ vivat. Similiter haber Vict. Tun. pro triplici non corrigit ; deeftque adverb. magis, poft nonne.

magis, poft nonne. apud Ambrof. col. 591. a. exceptâ conjunct. quam, pro V. 30. Idem Julian. inf. 1073. b. Ideo unumquemque quantùm ; inf. sed ut. Auct. I. ad Novat. hær. ap. Cypr. veftram secundùm viam veftram judicabo vos, dicit Adonai p. 441. Non enim defidero mortem peccatoris. Auct. I. de Dominus. Græc, "Exaşov xalà Tùy ofàr avrg xero vpeãs Trin. ap. Ambr. p. 341. b. Nolo enim mortem peccatoris , oixos 'Icegia, nézer Kúpics at in Ms. Alex. Dia To exce fed tantum ut revertatur , & vijat. Hieron. ep. ad Cypr. soy xate Thy..... aéreo 'Adwval Kúplos. Sequentia non diffe to. 2. col. 698. a. Nolo mortem peccatoris , tantùm ut conrunt à Lat. sup. Hieronymus quoque in Ezech. 33. col. vertatur , vivat : & in Eccles. to. 2.754. a. Nolo mor936. e. legit : Convertimini , & redite ab universis impie tem morientis , tantùm revertatur , & vivat. August. in Pl. saribus veftris : non erunt vobis in tormentum iniquita 101. to. 4. 1098. d. Nolo mortem impii, quantùm ut revertes : sed hoc iniquitates , mendum esse porest in edit, cùm tatur , & vivat : sic etiam l. cont. Adim. to. 8. 119. C. in Græco fit, xis xócon ad oxías; attamen Auct. I. ad No præter vocem peccatoris , loco impii : atl. de Gra. & l. arb. vat. hær. ap. Cypr. p. 441. b. sic hab. Convertite vos , & to. 10. 733. f. Quia nolo mortem morientis, dicit Adonas redite ab impietatibus veftris : & non erunt vobis iniquita- Dominus , & convertimini , 5 vivetis. S. Pacian. epist. 3. tes vestræ ad pænam.

p. 311. a. Malo pænitentiam peccatoris, quàm mortem : cui *. 31. Eadem sunt in Græco, præter tus céoebelus, lectioni faver Hilar. in Pf. 2. n. 34. col. 45. c. Siricius loco iniquitates. Mel. Auctor l. ad Novat. hær. ap. Cypr. verò ep. 1. ad Himer, Tarrac. n. 3. Nolo mortem peccatop.441.b. Projicite à vobis omnes impietates veftras, quas fe- ris, taniùm ut convertatur, vivat. Cælestin. 1. ep. 4. cistis adversùm me , & facite vobis cor novum, Es spiritum col. 1070. Nolo mortem peccatoris , sed tantùm convertatur , novum : 8 ut quid vos morti traditis domus Ifrael ? Aug. vivat : & ep. 16. col. 1151. Nolo mortem morientis. 1. de Gra. & l. arb. to. 10. 733. f. Projicite à vobis omnes Auct. quæst. ex utr. T. q. 102. ap. Aug. to. 3. 94. b. Nolo impietates vestras , quas impiè egiftis in me, & facite vobis mortem peccatoris , quantum ut convertatur , & vivat : & cor novum , & Spiritum novum , 5 facite omnia mandata mea: inf. col. 95. b. Nolo mortem morientis, quantùm ut reverut quid moriemini domus Ifraël ? Abest quidem hoc à Gr. tatur, vivat : & quæst. 111. col. 111. g. fed ut converVatic.& facite omnia mandata mea : sed in Mf, Alex, ac tatur. Philastr. Brix. de hæres. p. 710. e. Vivo ego , dicis edd. Ald. & Compl. additur , dj Tomate tabas tas culonas Dominus , nolo mortem peccatoris , fed magis ut revertatur , Mto in Alex. Trotoalar.

8 vivat : & infra 720. b. Nolo mortem peccatoris , fed no ν. 32. Grece brevius : Διότι και θέλω τον θάνατον τε revertatur , vivai. S. Leo , ser. 49. p. 117. f. Non vult erebrúoxoylos , néya Kúpos. In quibusdam tamen libris est, mortem peccatoris, sed tantùm ut convert. 85 vivas. Cassiod. fi Nobilio fides, Διότι ο βέλομαι τον θάνατον τε αμαρ- in Ρr. 93. p. 316. a. sed ut convertatur , & vivas, Vide Twai, nézeu 'Af wrai Kúpsos, as tò £7:15péfaut au làr atò fup. ad .23.

[ocr errors]

E Israel

Eraël,

CAPUT X I X.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
I tu affume planctum super principes 1. T tu accipe lamentum super principem Il- Hieron. in Ezech.
Ifraël,

19. col. 827. ex
2. & dices: Quare mater tua leæna inter leo • 2. & dices : Quid mater tua catulus in medio Lxx.
nes cubavit, in medio leunculorum enutrivit ca- leonum facta est,

leonum fa&a eft, in medio leonum multiplicatulos fuos ?

vit catulos suos ? 3. Et eduxit unum de leunculis suis, & leo 3. Et exsilivit unus de catulis ejus, leo factus factus est : & didicit capere prædam, homi- est : & didicit rapere rapinas, homines comedit. nemque comedere.

4. Et audierunt de eo gentes , & non abf 4. Et audierunt contra eum gentes, in corrupque vulneribus fuis ceperunt eum : & adduxe- tione earum captus est : & adduxerunt in camo runt eum in catenis in terram Ægypti. in terram Ægypti. s. Quæ cùm vidisset quoniam infirmata eft, s. Et vidit quoniam ablatus esset ab ea, & pe

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. **.1.2. 3. Similiter habentur Græcè.

*. 5. Ita fert Græc. detractâ conjunct. 6, ante periiffet; *.4. Gr. addit évtör, eum , ad verbum adduxerunt; at in edd. Ald. & Compl.elt, y awarelo. Gæt, fimilia. T011. II.

Ggggg ij

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. ubi fup. riiffet substantia ejus : & tulit alium de catulis & periit exspectatio ejus : tulit unum de leun-
suis , leonem constituit eum.

culis suis, leonem constituit eum.
6. Et conversabatur in medio leonum leo 6. Qui incedebat inter leones, & factus est leo:
factus est : & didicit rapere rapinas, homines co & didicit prædam capere , & homines devorare:
medit :

7. Et pascebatur in audacia sua, & civitates eo 7. Didicit viduas facere , & civitates eorum
rum ad desertum adduxit : & vastavit terram, & in desertum adducere : & defolata eft terra ,
plenitudinem ejus à voce rugitus sui.

& plenitudo ejus à voce rugitus illius.
8. Et dedit fuper eum gentes per circuitum de 8. Et convenerunt adversùs eum gentes undi-
regionibus, & expanderunt super eum retia fua, que de provinciis , & expanderunt super eum rete
in corruptione earum captus eft.

suum , in vulneribus earum captus est.
9: Et pofuerunt eum in camo , & in cavea , 9. Et miserunt eum in caveam , in catenis
venit ad regem Babylonis : & introduxerunt eum adduxerunt eum ad regem Babylonis : miserunt-
in carcerem

, ut non audiretur vox ejus ultra super que eum in carcerem, ne audiretur vox ejus ul-
montes Israël.

tra super montes Israël. Ibid.829.c.

10. Mater tua quasi vinea , sicut flos in malis . 10. Mater tua quasi vinea in sanguine tuo
granatis in aqua plantata : fru&us ejus, & ger- super aquam plantata est: fru&us ejus , & fron-
men illius factum est ex aqua multa.

des ejus creverunt ex aquis multis.
11. Et facta est ei virga fortitudinis in tribum 11. Et factæ sunt ei virgæ solidæ in sceptra
ducum, & exaltata est magnitudine fua in me- dominantium , & exaltata est statura ejus inter
dio propaginum : & vidit magnitudinem suam frondes : & vidit altitudinem suam in multitu-
in multitudine palmitum suorum.

dine palmitum suorum,
12. Et confracta eft in furore, in terram pro-

12. Et evulla eft in ira , in terramque pro-
jecta est, & ventus urens arefecit electa ejus : vin- je&ta , & ventus urens ficcavit fructum ejus : 0/0, 13.
dicati funt, & arefacta est virga fortitudinis ejus : marcuerunt , & arefa&tæ sunt virgæ roboris ejus : 15.
ignis consumpsit eam.

ignis comêdit eam.
13. Et nunc plantaverunt eam in deserto , in 13. Et nunc transplantata est in desertum,
terra fine
aqua.

in terra invia, & fitienti.
14. Et exivit ignis de virga electorum ejus, 14. Et egressus est ignis de virga ramorum
& comedit eam : & non erat in ea virga forti- ejus, qui fructum ejus comêdit : & non fuit in
tudinis. Tribus in parabolam lamentationis eft, ea virga fortis, sceptrum dominantium, Planc-
& erit in planctum.

tus eft, & erit in planctum,
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
.6.7. Ita quoque in Græco sunt.

Mf, Alex, ac edd. Ald. & Compl. subinde num. singul. ex
*.8. Græc. inicio hab. Kaip's wxar, Et dederunt ; reli poc, in malo granato ; cæt. ut in Lat. sup.
qua ur in textu ; edit. verò Ald. e't wxer', ut sup.

¥.11. Gr. Var. Kaišyérslo autu pásos éri puan'o , &c.
*.9. Eadem leguntur Græcè, excepto fingul. sibuyayev, Et falta eft bæc virga super tribum ; reliqua ut sup. at in
introduxit , pro introduxerunt; at in Mr. Alex. ac edd. editt. Ald. & Compl

. necnon Mf, Alex. Kai égévelo áutñ
Ald. & Compl. sionyayoro in Vatic. quoque deest vox ultra, (Alex. autu) páldos gcúos ori, &c.
sed in Compl. est f'Toeri, &c.

. 12. 13. 14. Similiter exstant Græcè.
$. 10. Græcè postponitur is, voci vinea ; deest verò in

[blocks in formation]

ܝܐܐ

1.

CAPUT X X.

VULGATA N O V A.
T factum est in anno septimo, in quinto , in ram me.

decima mensis : venerunt viri de senioribus 2. Et factus est fermo Domini ad me, dicens :
Israël, ut interrogarent Dominum, & federunt co-
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. in Ezech. 3.....

vivo
ego si respondero vobis.....

3. Fili hominis loquere senioribus Ifraël , & 20. col. 831, 6.6%

dices ad eos : Hæc dicit Dominus Deus : NunLxx.

quid ad interrogandum me vos veniftis ? vivo ego

quia non respondebo vobis , ait Dominus Deus.
4. Si ultus eos fuero ultione , fili hominis, ini 4. Si judicas eos , fi judicas fili hominis, abo-
quitates patrum eorum contestare eis.

minationes patrum eorum oftende eis.
s. Et dices ad eos : Hæc dicit Dominus Deus : 5. Et dices ad eos : Hæc dicit Dominus Deus :
Ex qua die elegi domum Ifraël, & notus fa&us In die , qua elegi Ifraël , & levavi manum
sum femini domûs Jacob, & cognitus eis in ter meam pro stirpe domùs Jacob , & apparui eis
ra Ægypti , & suscepi eos, dicens : Ego Domi- in terra Ægypti, & levavi manum meam pro
nus Deus vefter :

eis, dicens : Ego Dominus Deus vefter :
6. in die illa apprehendi eos manu mea, di 6. in die illa levavi manum meam pro eis ,
cens, ut educerem eos de terra Ægypti, in ter ut educerem eos de terra Ægypti , in terram
ram, quam paravi eis, terram fluentem lacte & quam provideram eis , Auentem la&te & melle:
melle : favus est ultra omnem terram.

quæ eft egregia inter omnes terras.
7. Et dixi ad eos : Unusquisque abominatio 7. Et dixi ad eos : Unusquisque offensiones
nes oculorum suorum projiciat, & in adinven- oculorum suorum abjiciat, & in idolis Ægypti

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
W*.3.4. Græcè , So fyw ei ToxpoBúsopeces..... Ei x86 Alex. eft & Compl. Kúpies Obs.
xhow , &c. ut supra.

W.6. Hæc tota concinunt cum Græco, deleto uno dia
ř.5. Eadem leguntur Græcè, hoc addito, xsipício, cens, post manu mea.
manu mea , verbo Jufcepi ; deest verò sup. Deus; sed in M. 8.7. Similiter in Græco , excepto verbo pralreade, pola

Ibid. 8320

« ZurückWeiter »