Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

IS ..... Vide Not.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 12. Et dedi inaurem super os tuum, & cir 12. Et dedi inaurem super nares tuas, & ro- Hieron. in Ezech. culos auribus tuis, & coronam decoris in ca tulas super aures tuas, & coronam gloriationis 16. col. 790.6.c. pite tuo. super caput tuum.

f. ex Lxx, 13. Et ornata es auro, &

argento,

& ver 13. Et ornata es auro, & argento, & amic- ibid.791. d.& in tita es bysso, & polymito , & multicoloribus : tus tui byssini, & trichapta, & versicoloria : simi- Ifai, 27. col. 230. fiinilam, & mel, & oleum comedisti, & decora lam, & mel, & oleum comedifti, & speciosa fac-c. facta es vehementer nimis: & profecisti in regnum. ta es vehementer nimis.

14. Et egressum est nomen tuum in gentes 14. Et exivit nomen tuum in gentes in specie In Ezech. 792. f. propter speciem tuam : quia perfecta eras in tua : quia completum erat in pulchritudine, quam ex Lxx. decore meo , quem posueram super te, dicit Do- posui super te, dicit Dominus Deus. minus Deus.

15. Et habens fiduciam in pulchritudine tua, fornicata es in nomine tuo : & exposuisti fornicationem tuam omni transsunti, ut ejus fieres.

16. Et fumens de vestimentis tuis fecifti tibi 16. Et tulisti de vestibus tuis , & fecisti tibi ido- Ibid. 793. excelsa hinc inde confuta : & fornicata es super la confuta : & fornicata es fuper eis, & non ineis , sicut non est factum , neque futurum eft. gredieris, neque fiet.

17. Et tulisti vasa decoris tui de auro meo, 17. Et protulisti de vasis gloriæ tuæ de auro Auguft. 1. 3. cons. atque argento meo, quæ dedi tibi:& fecisti ti- meo, & de argento meo, ex quibus dedi tibi : Donas, 10.9. 121. bi imagines masculinas , & fornicata es in eis. & fecisti tibi imagines masculinas, & fornicata es “.

in eis. 18. Et sumpfifti vestimenta tua multicoloria, 18. Et accepisti vestem meam versicolariam, & operuisti illas : & oleum meum , & thymia. & cooperuisti idola tua : & oleun meum, & inma meum posuisti coram eis.

censum meum posuisti ante faciem idolorum tuo

rum. 19. Et panem meum, quem dedi tibi , simi 19. Et panes meos, quos dedi tibi, & similalam , & oleum, & mel, quibus enutrivi te, po- gine, & melle , & oleo cibavi te, & posuisti hæc suisti in conspectu eorum in odorem fuavitatis, ante faciem idolorum tuorum in odorem bene & factum est, ait Dominus Deus.

olentem. - Et factum est poft hæc, dicit Adonai a Hieron. in Ezeck. Dominus,

16. col. 795.6. 20. Et tulisti filios tuos, & filias tuas, quas

20. & tulisti filios tuos, & filias tuas, quas gegenerasti mihi : & immolafti eis ad devorandum. nuisti: & immolafti eis in consumptionem. Quasi Nunquid parva est fornicatio tua ?

parum fornicata sis : 21. Immolafti filios meos , & dedisti, illos 21. & interfecisti filios tuos, & dedisti eos, consecrans, eis.

cùm offerres illis. 22. Et post omnes abominationes tuas, & 22. Hoceft fuper omnem fornicationem tuam, fornicationes, non es recordata dierum adolef- & abominationes tuas : & non es recordata diei centiæ tuæ , quando eras nuda , & confusione infantiæ tuæ, quando eras nuda, & ignominioplena, conculcata in sanguine tuo.

sa ; mista in fanguine tuo vixifti. 2 3. Et accidit post omnem malitiam tuam 23. Et factum est post omnes malitias tuas, di(væ, væ tibi, ait Dominus Deus )

cit Adonai Dominus, 24. & ædificafti tibi lupanar, & fecisti tibi 24. & ædificafti tibi habitaculum fornicationis,

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUA M. peétus mulierum monile descendens, qui & ipfe ornatus pul Ν. 18. Grec. Και έλαβες των ματισμόν τον ποικίλον σε , cherrimus mulierum eft. Græc. hod. Kai sxócunocé Ce xós- oj Teplébarsę autás, Mr. Alex. aut reliqua ut sup. exμω, και περιέθηκα ψέλλια περί τας χείράς ζε, και κάθεμα cepto ult. αυτων , εorum , Ιoco idolorum tuorum. περί τον τράχηλον C.

. 19. Græc. hab. Ceuid anv, fimilam , absque præced. . 12. Itidem Græcè , præter hoc, Tepi tör ruxiñpoć ox, Si starimque, eng o'ralov, vg péro 4 cópecosé C. pauloque circa nares tuas ; at in Mr. Alex. Di tàn Muxtñes, ut port, durcir, loco idolorum tuorum ; ut & suwdías, Juafupra.

vitatis , loco bene olentem ; extremo verò tollit poft hæc, . 13. Eadem sunt in Græco , nisi quòd oleum ponitur cum penult. voce Adonai ; cæt. fimilia : in Ms. tamen ante mel ; extremòque habetur, gérer8 xacmn opódex, ES Alex. ac ed. Ald. est : výprévélo péta taita, abgei Kúfacta es pulchra vaide : in Ms. Alex. lic geminatur , opé- prose in Compl. ’Adovci Küplos. Hieron. etiam in hunc loc. diese opód , in Compl. opód po opod pôs: Vulg. addit, & col. 794. f. ait initio LXX. transtulille panes meos, non profecisti in regnum ; led Hieron. inf. 792. e. monet hoc panem merm. apud LXX. non haberi : qui forfitan, inquit , Alexandria . 20. Ita Græcè ad verbum. in Græcum sermonem Scripturas ex Hebraica veritate verten X. 21. Hieron. infra : In eo autem loco, inquit, in quo tes , timuerunt hoc edere, ne regem Ægypti viderentur of nos pofuimus , & dedisti , illos consecrans , eis , pro quo fendere , dum à Deo Jerusalem debitum regnum eße comme LXX. tranftulerunt , & dedifti eos ad placandum, five morarent : quanquam eruditi folos quinque libros Moyfi ab expiandum ; Aquila , Symm. Theodotio pofuerunt, tranfeis interpretatos probent.

tulifti, & transduxisti eos : in Gr. hod. ita : y e'd wras ¥. 14. Græcè, post to completum erat , ita fubtexitur, auta, sv driegaláls Jai Ce auta autcīja quæ Nobil. y sumperreia, e' wpciózuli, in decore , in pulchritudine ; vertit , 5 dedisti eis , in expiando te ipfos eis ; Versio antiqua in Compl. wparótulos; cæt. conveniunt , nifi quod extre adhibita ab Hieron. & dedisti eos cùm offerres illis, ut sup. mò deest vox Deus ; ac in Ms. Alex, necnon in edd. Ald. W.22. Græc. deler hoc , & abominationes t1!a! , ut & inf. & Compl. constanter , 'A forol kúpios.

vocem diei ; cær, concordant ad verbum : imo MI. Alex. . 15. Hieron. nihil subnectit hîc ex ed. LXX. quo cum edd. Ald. & Compl. add. a te Bd extual. Coorg more utirur , quotiescunque Hebr. & Gr. non valde diffe- fervous tűS Mike'écses tñs, &c. Alex. tas upepas. runt inter fe : & fanè in Gr.legimus: Kaisa EnchGELS Év TC $.23. Itidem Gıæcè, detracta de more voce Adonai , κάλς σε, και εσόρνευσας επί το ονόματι Ce· και εξέχεας την quam tamen ed. Compl. habet. Hieron. ibid. post maliπορνείαν ζε εαι παντα σάροδον· que Vulgate refpondent tias tuas , addit, va va tibi , quod sustulimus ; Hieron. pene ad verbum.

enim infra ait : Hoc quod fecundò dicitur, væ væ tibi, W. 16. Sic iterum Græcè. Hieron. infra 794. a, ait LXX. Vulgara editio non habet, fed de Theodotionis editione addihabere , & non intrabis , neque erit ; quod idem valet. tum eft : & fané hodie id non legitur in Græco ; nec ap.

*.17, Græc. in principio hab. Kõi fra CES TÖ ove'u tüs Hieronymum haberur , nisi sub asterisco, & cum duobus nauxúcécós o , Et tulifti sala gloriationis tua; reliqua ut punctis craffioribus in fine. in Lat. fupra.

*.24. Similiter hodie legitur in Græco. Tom. II.

Fffff ij

Ibid. 796.

܀

Ibid. 798.

27. Ecce

[ocr errors][merged small]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NO V A. Hieron, ubi fup. & fecisti tibi prostitutionem in omni platea. prostibulum in cunctis plateis.

25. Et in principio omnis viæ ædificafti forni 25. Ad omne caput viæ ædificafti fignum
cationes tuas : & corrupisti decorem tuum : & di- prostitutionis tuæ : & abominabilem fecisti de-
varicasti crura tua omni transeunti, & multipli corem tuum : & divisisti pedes tuos omni tran-
casti fornicationem tuam.

seunti, & multiplicasti fornicationes tuas.
26. Et fornicata es cum filiis Ægypti vicinis 26. Et fornicata es cum filiis Ægypti vicinis
tuis, qui funt magnarum carnium : & multiplici- tuis magnarum carnium : & multiplicafti forni-
ter fornicata es, ut me ad iracundiam provocares. cationem tuam ad irritandum me.
27. Si autem extendero manum meam super

ego extendam manum meam super
i te, & auferam legitima tua : & dabo te in animas te, & auferam justificationem tuam : & dabo

odientium te filiarum alienigenarum, quæ te de- te in animas odientium te filiarum Palæstinarum ,

clinare fecerunt de via tua. Impiè egisti, quæ erubescunt in via tua scelerata. Ibid. 799. b.

28. & fornicata es in filios Assur, & nec sic 28. Et fornicata es in filiis Affyriorum , ed
satiata es : & fornicata es, & non es repleta. quòd necdum fueris expleta : & poftquam for-

nicata es, nec fic es satiata.
29. Et multiplicasti testamenta tua ad terram 29. Et multiplicasti fornicationem tuam in
Chanaan & Chaldæorum : & neque in iftis exple- terra Chanaan cum Chaldæis : & nec fic fatiata es.
ta es.

30. Quid faciam cordi tuo, dicit Adonai Do 30. In quo mundabo cor tuum , ait Domi-
minus ; cùm feceris hæc omnia opera mulieris nus Deus ; cùm facias omnia hæc opera mulieris
fornicariæ, & impudentis ? Et fornicata es tripli- meretricis , & procacis ?
citer in filiabus tuis,

31. quando ædificasti lupanar tuum in princi 31. Quia fabricasti lupanar tuum in capite om-
pio omnis viæ, & basım tuam fecisti in omni pla- nis viæ, & excelsum tuum fecisti in omni pla-
tea : & non fuisti quasi meretrix congregans mer tea : nec facta es quali meretrix fastidio augens
cedes.

pretium, Ibid. 801. 32.

Mulier adultera similis tui, à viro suo ac 32. sed quasi mulier adultera, quæ fuper vi-
cipiens mercedes,

rum suum inducit alienos.
33. omnibus qui fornicabantur cum ea dabat 33. Omnibus meretricibus dantur mercedes :
mercedes : & tu dedisti mercedes cunctis amato tu autem dedisti mercedes cunctis amatoribus tuis,
ribus tuis, & onerabas illos, ut venirent ad te & dona donabas eis , ut intrarent ad te undique
per
circuitum in fornicatione tua.

ad fornicandum tecum.
34. Et factum est in te perversum contra mu 34. Factumque eft in te contra consuetudinem
lieres in fornicatione tua, & post te non sunt mulierum in fornicationibus tuis , & poft te non
fornicatæ : in eo quod dares mercedes , & merce- erit fornicatio : in eo enim quòd dedisti merce-
des non sunt datæ tibi, & factum est in te per- des, & mercedes non accepifti , fa&um est in
versum.

te contrarium.
Tbid. 802.
35. Propterea meretrix audi verbum Domini.

35. Propterea meretrix audi verbum Domini.
36. Hæc dicit Adonai Dominus : Quia effudif 36. Hæc dicit Dominus Deus : Quia effusum
ti æs tuum , & revelabitur ignominia tua in for- est æs tuum, & revelata est ignominia tua in
nicatione tua ad amatores tuos, & in omnes co- fornicationibus tuis super amatores tuos, & fu-
gitationes iniquitatum tuarum, & in sanguine fi- per idola abominationum tuarum in sanguine fi-.
liorum tuorum, quos dedisti eis :

liorum tuorum, quos dedisti eis :
37. Ideo ecce ego super te congregabo omnes 37. Ecce ego congregabo omnes amatores
amatores tuos , quibus commista es; & omnes quos tuos , quibus commista es ; & omnes quos dile-
dilexisti, cum universis quos oderas : & congre- xisti, cum universis quos oderas : & congrega-
gabo eos fuper te per circuitum, & revelabo ma bo eos super te undique , & nudabo ignominiam
litias tuas ad eos, & videbunt cunctam ignomi- tuam coram eis, & videbunt omnem turpitudi-
niam tuam.

nem tuam.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
*. 25. Eade

rursum in Græco , præter unum, 7top σαι ζε το πορνείον ζε εν αρχή πάσης ο8, ut fupra.
vsia , lupanarin, loco fornicationes ; at in Compl. tas noprsias. *. 32. Consonar Græc. ad verbum. Sed Hieron. ibid.

.26. Ita fert Græc. nisi quòd hab. i'mi To's 2185, fu- ait : Hoc quod in LXX. scriptum est , fimilis tui , in He-
per filios , pro cum filiis.

braico non habetur , 85 lečtionis conturbat ordinem , facit
*.27. Græc. delet te , post dabo ; addit verò Ms. Alex. non minimam quastionem, quæ mulier, cujus fimilis fit.
subinde Vatic. hab. Juratspaes, filias , loco filtarism ; ul ¥.33. Totidem verba leguntur Græcè.
timòque, is hoe Choces, qua impié egifti; cæt. ut in Lat. *. 34. Ita fert Græc. Vatic. præter hoc, us76 CE F**
supra. Hieron. ibid, air : Quod sequitur , noe enous, hoc eft, Toprauxao, tecum fornicata funt, loco poft te non funt for.
impiè egisti , juxta LXX. sequenti capitulo coaptatur , juxta nicatæ ; edd. autem Ald. & Compl. hab. keto C 8 75-
cateros,
finis superioris eft.

Tropreúnco, Compl. Topvet'or ou ; extremò Vatic. hab. num.
7.28. Ita Græcè, præter vocem Jurazépas, filias, plurali , j éréveloper Coi dies pappéra , & faéta funt in te per-
loco filios.

versa; Ald. verò & Compl. diesempévor. Rursum Hieron. .29. Sic iterum in Græco, detracta voce Chanaan ;

ep. ad Damas.to.4.152.f. 153. a. legit: Et factum eft in to
at in Ms. Alex. est, Xavaralov rý X and alwr.

perversum ultra mulieres , quæ ante fornicationem tuam , &
9.30. Græcè habetur initio : Ti diabo Th Guyatépce post te sunt fornicatæ : in eo quòd dedisti mercedes , mer-
C, key Kúeros y T Toñocal C# , &c. Quomodo difpo- cedes tibi non funt data.
nam filiam t11am , dicit Dominus ? reliqua ut sup. nisi quòd ¥. 35. Sic est in Græco.
deest to impudentis. In ed. autem Compl. Ti trovow Tń . 36. Eadem leguntur Græcè, excepta voce Adonai ,
xcepfice Co, réger 'As wel Kúers; ut fupra. Hieron. ibid. quæ deeft ; sed habetur in Ms. Alex. ac edd. Ald. & Comp!.
ait: Quod dixere LXX. Et fornicata es tripliciter in filia pro fanguine verò, tam in Vatic. quàm in aliis est teisal
bus tuis : in Hebraico non habetur , nec aliorum Interpre- radi, sanguinibus.
tum quisquam pofuit.

*. 37. Græc. in principio hab. Alde tõto ide éra From
ř.31. Græc. in principio fic hab. Tò topreñor axofó- Cuvéyw atas ti's efasás Cx, &v ois taipigus ir autoīs, &c.
unoas à zéon cpxño 88, Lupanar adificafti in omni prin- Propter hoc ecce ego supercongrego omnes amatores fuos ,
cipio viæ ; paulò verò post tollit negationem ante fuisti ; quibus commista es in eis ; reliqua ut in textu. In Ms. Alex.
ext, ut in textu : at in ed. Compl. est : 'Ev orrod opina ac edd. Ald. & Compl, est , fi C Guváyu.

GE 19.2

[ocr errors]

in

10.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Inf. 23. 38. Et judicabo te judiciis adulterarum , & 38. Et ulciscar te ultione adulterarum, & ef- Hieron. ubi fup.

efundentium fanguinem : & dabo te in sangui- fundentium fanguinem : & ponam te in fanguine
nem furoris & zeli.

furoris & zeli.
39. Et dabo te in manus eorum , & deftruent 39. Et tradam te in manus eorum, & fuffo-
lupanar tuum : & demolientur prostibulum tuum: dient lupanar tuum : & deftruent basim tuam : &
& denudabunt te vestimentis tuis , & auferent nudabunt te vestimentis tuis, & tollent vasa glo-
vala decoris tui : & derelinquent te nudam, riationis tuæ : & derelinquent te nudam, & ple-
plenamque ignominia :

nam ignominiæ :
40. & adducent super te multitudinem , & lapi 40. & adducent super te multitudinem, & la-

dabunt te lapidibus ; & trucidabunt te gladiis suis. pidabunt te lapidibus, & truncabunt te gladiis suis. 4. Reg. 41. Et comburent domos tuas igni, & facient 41. Et succendent domos tuas igni , & facient 25.9. in te judicia in oculis mulierum plurimarum: & in te ultiones coram mulieribus plurimis : & aver

delines fornicari, & mercedes ultra non dabis. tam teà fornicatione, & mercedes ultra non dabis.

42. Et requiescet indignatio mea in te : & 42. Et immittam furorem meum super te : &
auferetur zelus meus à te , & quiefcam , nec auferetur zelus meus à te, & requiescam, & non
irascar ampliùs.

ero ultra sollicitus.
43. Eò quòd non fueris recordata dierum 43. Quia non es recordata diei infantiæ tuæ,
adolescentiæ tuæ, & provocasti me in omnibus & contristabas me in his omnibus : & ecce ego
his : quapropter & ego vias tuas in capite tuo vias tuas in caput tuum dabo, dicit Adonai Do-
dedi, ait Dominus Deus, & non feci juxta sce- minus, & fic fecisti iniquitatem super cunctis ini-
lera tua in omnibus abominationibus tuis. quitatibus tuis.
44. Ecce omnis, qui dicit vulgò proverbium, 44. Hæc funt omnia , quæ dixerunt contra te

Ibid. 804. in te assumet illud, dicens : Sicut mater, ita & in parabola, dicentes : Sicut mater, & filia.

filia. ejus.

tu,

45. Filia matris tuæ es tu , quæ projecit vi 45. Filia matris tuæ tu es, quæ repulit virum rum suum, & filios suos : & foror sororum tuarum suum , & filios suos : & forores sororum tuarum, es tu , quæ projecerunt viros suos , & filios suos: quæ repulerunt viros suos, & filios suos : mater mater veftra Cethæa, & pater vefter Amorrhæus, vestra Chethæa, & pater vester Amorrhæus.

46. Et soror tua major, Samaria, ipfa & filiæ 46. Soror vestra lenior, Samaria, hæc & filiæ
ejus , quæ habitant ad finiftram tuam : foror au- ejus, quæ habitant à finiftris tuis : & foror tua
tem tua minor te , quæ habitat à dextris tuis, junior te, quæ habitat à dextris tuis, Sodoma,
Sodoma, & filie ejus.

& filiæ ejus.
47. Sed nec in viis earum ambulasti, neque 4.7: Et nec fic quidem in viis ejus ambulafti, ne-
fecundùm fcelera earum fecisti pauxillum minus : que secundum iniquitates illius egifti paulò minùs:
pene sceleratiora fecisti illis in omnibus viis tuis. & tranfgrefsa es eas in omnibus viis tuis.

48. Vivo ego , dicit Dominus Deus , quia non 48. Vivo ego, dicit Adonai Dominus, fic fe- Ibid. 805.f.
fecit Sodoma foror tua ipfa, & filiæ ejus , ficut cit Sodoma foror tua hæc, & filiæ ejus, sicut fe-
fecisti tu, & filiæ tuæ.

cifti & filiæ tuæ.
Genef. 49. Ecce hæc fuit iniquitas Sodomæ sororis 49. Veruntamen fuit iniquitas Sodomæ sororis
19.24. tuæ , superbia , saturitas panis & abundantia, tux, superbia in saturitate panum, & in abun-

& otium ipfius, & filiarum ejus : & manum dantia : deliciis affluebat ipfa , & filiæ ejus ; hoc
egeno & pauperi non porrigebant.

habebat ipfa, & filiæ ejus : & manum pauperis

& egeni non assumebant. 5o. Et elevatæ sunt, & fecerunt abomina

so. Et gloriabantur magnificè, & fecerunt initiones coram me : & abftuli eas sicut vidisti.

quitates in conspectu meo : & abftuli eas ficut

vidisti.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
X. 38. Ita Græcè, præter singul. recixaridos, adultera , pcov, ai, &c. Sic etiam legisfe ( inquit Nobilius) S. Hie-
loco adulterarum , absque feq. 8 effundentium fanguinem : ronymum in LXX. patet ex iis quæ scribit in comment.
at in ed. Compl. est, porxarid w, w XX FE cã ailece in en verba : Et foror fororum fuarum , ut poft paululum lec-
Ald. & Ms. Alex. qorxanid os, o fexrrous aiua, turi fumus , Sodoma vocatur , & Samaria..... Porro quod in

V. 39. Similiter in Græco, nifi excipiatur verbum pu- LXX. legitur : forores (edit. malè foror es ) fororum tua-
(801, dimittent , pro derelinquent.

, quæ repulerunt viros fuos , & filios suos, non ba-
$.40. Græc. Kai atveir om C öx485, ..... :/ allois, bet fenfum. Qias enim alias forores habebant Sodoma & Sa-
i xalacpécroi Co er tuis, &c. ut sup.

maria , quæ forores sunt Jerusalem ? In quibusdam tamen *.41. Similia leguntur Græcè, excepto verbo daces, libris , tefte Nobilio, & apud Theodoretum eft ád enou, dabo, pro dabis ; ac in Mí. Alex. dôs, in Compl. a poorãos foror , non adeapai, forores. Hieron, etiam in Ifai. 54.col.

v. 42. Confonat Græc. cum Latino sup. Hieron. in Isai. 390. f. habet : Filin matris tua tu es, quæ dereliquisti via 1. col. u. b. lic habet : Zelus meus receder à te, & non rum tunm. Tertul.que I. 3. adv. Marc. p. 674. C. pater irafcar tibi ampliùs : & in Naum 1. col. 1559. d. zelus meus tuus Amorrhaus , & mater tua Cethæa. recellit à te , non irafcar ultra tibi : & epist. ad Cypr. to. V.46. Hæc tota respondent Græco , excepto uno fin2. 702. b. jam non irafcar tibi, Zelus mens receffit à te. gul. v xa7oxca, qua babitat , loco que habitant.

9.43. Græc. tollit vocem diei ; & inf. pro dabo, hab. $.47. Ita fert Græc. excepto duplici autcr, illarum, dés wice , dedi ; paulòque post, acé oslav, impietatem , loco loco ejus, & illius : item loco tranfgresa es , habetur iniquitatem , absque præced. Adonai ; cæt. optimè conve- vaspxeioal, ad litr. supergresa es. niunt. Apud Ambros. 1. 3. de Spir. S. col. 674. b. 5 con . 48. Consonat Græc. nisi quòd hab. si Temiuxe , fi triftaftis me in omnibus his , dicit Dominus. Rursum apud fecit , loco foc fecit , quod mendum esse potest : in eodem Hieron. in Matth. 26. col. 129.e. 8 in omnibus iftis con etiam Gr. deest vox Adonai , ut & hoc , foror tua ; sed in tristabas me.

Ms. Alex. ac edd. Ald. & Compl. est, ád ercú Co autú. $. 44. Itidem Græcè.

. 49. Tota ista concinunt cum Græco , fi addatur $.45. Abest à Gr. Vatic. pronom. vefter, post penult. vocula hæc, 1. conjunctioni veruntamen ; Græcè enim ita, pater ; sed in Compl. est malüp Muar, ficut in Ms. Alex. Oxy'r tŷto tò óróunna. Hieron. inf. monet id quod posuere cæt. conveniunt cum Lat. Melius tamen legeretur foror es LXX. hoc habebat ipsa , & filiæ ejus , in Hebraico non quàm forores ; quod agnoviffe videtur Hieronymus : fed haberi; deest etiam in Vulg. & notatur obelo eodem loci apud LXX. scriptum erat forores; & in ed. Rom. eriam in edit. nov. Hieron. num legitur : και αδελφαί των αδελφών ζε , αι απωσάμεναι X. 50. Eadem sunt in Græco , præter verbum ult.idor, Täs, &c. vel ut in Mf, Alex. ai ád rapui CTo ad ex- vidi , pro vidifti, .

rum

[ocr errors]

Hieron, ubi fup.

Ibid. 807. a.

Ibid. 808.b.

Ibil. 8o9.b.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. 51. Et Samaria dimidium peccatorum tuorum sr. Et Samaria dimidium peccatorum tuorum non peccavit : & multiplicasti iniquitates tuas su non peccavit : fed vicisti eas fceleribus tuis, & per eas , & justificasti sorores tuas in omnibus justificasti sorores tuas in omnibus abominatioiniquitatibus tuis, quas operata es.

nibus tuis, quas operata es. 52. Et tu sustine tormentum tuum , in eo quòd 52. Ergo & tu porta confusionem tuam , quæ corruperis sorores tuas in peccatis tuis, quibus ini- vicisti sorores tuas peccatis tuis, sceleratiùs agens què egisti super eas : & justificasti illas super te : ab eis : justificatæ funt enim à te : ergo & tu & tu confundere, & suscipe ignominiam tuam, confundere, & porta ignominiam tuam , quæ eò quòd justificaveris forores tuas.

justificasti sorores tuas. 53. Et convertam conversiones earum conver 53. Et convertam reftituens eas conversione fione Sodomorum, & filiarum ejus : & conver Sodoinorum cum filiabus fuis, & conversione tam conversionem Samariæ, & filiarum ejus : & Samariæ , & filiarum ejus : & convertam reverconvertam conversionem tuam in medio earum, fionem tuam in medio earum ,

54. ut portes tormentum tuum, & habeas igno 54. ut portes ignominiam tuam, & confunminiam ex omnibus, quæ fecisti, ut me ad ira- daris in omnibus , quæ fecisti consolans eas. cundiam provocares.

55. Er Toror tua Sodoma, & filiæ ejus resti 55. Et soror tua Sodoma, & filiæ ejus retuentur ficut fuerunt à principio : & Samaria, vertentur ad antiquitatem suam : & Samaria , & filiæ ejus restituentur sicut fuerunt à principio: & filiæ ejus revertentur ad antiquitatem fuam : & tu, & filiæ

tuæ, restituemini sicut fuiltis ab ini- & tu, & filiæ tuæ , revertemini ad antiquitatem tio.

veftram. 56. Nisi fuisset Sodoma foror tua ad audien 56. Non fuit autem Sodoma foror tua audidum in ore tuo, in diebus fuperbiæ tuæ, ta in ore tuo, in die superbiæ tuæ , 57. antequam revelarentur malitiæ tuæ, ficut

57, antequam revelaretur malitia tua : ficut nunc eft filiarum Syriæ : & nisi hoc fuiffet , quid hoc tempore in opprobrium filiarum Syriæ, & factum esset tibi, & omnium in circuitu tuo filia- cunctarum in circuitu tuo filiarum Palæstinarum, rum alienigenarum , quæ circumdant te per gy- quæ ambiunt te per gyrum : rum 58. impietates tuas & iniquitates tuas tu porta. 58. fcelus tuum, & ignominiam tuam tu por

tafti , ait Dominus Deus. 59. Hæc dicit Adonai Dominus : Et faciam in

59. Quia hæc dicit Dominus Deus : Et fasicut fecisti, sicut defpexisti hæc, ut præteri- ciam tibi , ficut defpexisti juramentum , ut irres teftamentum meum :

ritum faceres pactum : 60. & recordabor ego testamenti mei, quod 60. & recordabor ego pacti mei tecum in feci tecum in diebus adolescentiæ tuæ : & fusci- diebus adolescentiæ tuæ : & suscitabo tibi pactabo tibi testamentum sempiternum.

tum sempiternum. 61. Et recordaberis viæ tuæ, & defpicieris : cùm 61. Et recordaberis viarum tuarum, & conreceperis forores tuas te majores cum junioribus fundêris : cùm receperis sorores tuas te majores tuis : & dabo eas tibi in probationem, & non ex cum minoribus tuis : & dabo eas tibi in filias, teftamento tuo.

sed non ex pacto tuo. 62. Et suscitabo ego testamentum meum te 62. Et suscitabo ego pa&um meum tecum : cum : & cognofces quia ego Dominus,

& fcies quia ego Dominus ,
63. ut recorderis, & confundaris , & non fit 63. ut recorderis, & confundaris, & non fic
tibi ultra aperire os à facie ignominiæ tuæ, cùm tibi ultra aperire os præ confusione tua , cùm
propitius fuero tibi juxta omnia quæ fecisti, di- placatus tibi fuero in omnibus quæ fecisti , ait
cit Dominus Deus.

Dominus Deus.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
ř. $1. Similia Græc. habet , præter unum xarà ta's in circuitu tuo , est xuxaq durūs, in circuitu ejus ; cætera
Mides, fecundum dimidia, loco dimidium.

quadrant.
W.52. Totidem verba in Græco.

7.58. Ita de Græco : extremò tamen pro porta, ha7.53. Ita rursum Græcè, præter accusat. dosegajo, betur xexópsoas dutes, néger Kức105, portasti eas., dicit converfionem , pro ablat. converfione.

Dominus ; sed al. 20121006, ut supra.
^.54. Sic est in Græco , verbum

pro
verbo,

*.59. Ad verbum è Græco, excepta voce Adonai,
V.55. Eadem exstant Græcè , præter hæc intermedia , quæ semper deest : habetur tamen in Ms. Alex. ac edd.
& Samaria, & filiæ ejus reftituentur ficut fruerunt à prin Ald. & Compi. pro more.
cipio, quæ desunt : habentur tamen in MỸ. Alex. ac edd. *.60. Eodem modo legitur Græcè.
Ald. & Compl. fed omittuntur à Theodoreto , fi Nobilio ř.61. Similiter in Græco, præter vocem eixo folenie,
fides.

ædificationem , loco probationem ; ac in Mf, Alex. Doxiprina 8. 36. Groc. Ka tỉ uy & Sóa cua ở Jack C ; ut fupra. aixon, &c. i. e. Et nifi fuisset Sodoma soror tua in audi W.62. Iridem Græcè. tum in , &c. ut supra.

ř.63. Ita de Græco , verbum è verbo : addirur tamen ¥. 57. Græcè, ör tpótor vữv överdos şi, ficut nunc op ibi tuum , ad os, tollicurque ult. Deus ; sed in Ms. Alex. probrium es, loco ficut nunc est ; paulò verò post desunt & Compl. est ró sónea, absque Cð; & in Ald. & Compl. ista, 8 nifi hoc fuiffet , quid fatum effet tibi ? exinde pro 'Adorai Kveros , in fine.

Ibid. 810. b.

te,

I.

CAPUT X V I I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
T factus est fermo Domini ad me,

dicens:

T factum est verbum Domini ad me,

dicens : 2. Fili hominis narra narrationem, & dic pa

2. Fili hominis propone ænigma , & narra NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. *. 1. 2. Similirer in Græco.

Hieron. in Ezech. 17. col. 811, 6t 1.2x.

1.

[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. parabolam ad domum Ifraël , rabolam ad domum Ifraël,

Hieron. ubi fup. 3. & dices : Hæc dicit Dominus Deus: Aquila 3. & dices : Hæc dicit Adonai Dominus : grandis magnarum alarum, longo membrorum Aquila magna magnarum alarum, longo duciu, ductu , plena plumis , & varietate , venit ad Li- plena unguium, quæ habet ductum intrandi in banum , & tulit medullam cedri.

Libanum, & tulit electa cedri. 4. Summitatem frondium ejus avulsit: & trans

4.

Summitates teneritudinis avellit : & attulit portavit eam in terram Chanaan , in urbe ne eas in terra Chanaan, in civitate murata pofuit gotiatorum posuit illam.

illud. 5. Et tulit de semine terræ, & posuit illud s. Et tulit de semine terræ , & dedit illud in in terra pro femine , ut firmaret radicem super campo plantationem super aquas multas : ut refaquas multas : in superficie pofuit illud. piceretur posuit illud.

6. Cùmque germinaflet, crevit in vineam la 6. Ortumque eft, & factum in vineam infirtiorem humili ftatura , respicientibus ramis ejus mam & parvulam magnitudine, ut tantùm appaad eam: & radices ejus fub illa erant: facta est rerent rami ejus sub ea : & radices illius subter ilergo vinea , & fructificavit in palmites , & emi- lam erant : & facta est in vineam magnam, & fit propagines.

fecit propagines , & extendit ramos fuos. 7. Et facta est aquila altera grandis, magnis 7. Et facta est aquila altera grandis, magna Ibid. 812. alis, multisque plumis : & ecce vinea ilta quasi rum alarum, plurimis unguibus : & ecce vinea mittens radices fuas ad eam , palmites suos ex hæc implicata erat ad eam, & radices ejus ad iltendit ad illam , ut irrigaret eam de areolis ger- lam, &ramos suos extendit ad illam, ut irrigaret minis sui,

eam cum gleba plantationis suæ. 8. In terra bona super aquas multas planta 8. In campo bono super aquam multam ipsa ta est : ut faciat frondes , & portet fructum, impinguata est : ut faceret germina , & afferrer ut sit in vineam grandem,

fructum, & efset in vineam grandem. 9. Dic: Hæc dicit Dominus Deus : Ergone 9. Propterea dic: Hæc dicit Adonai Dominus : profperabitur ? nonne radices ejus evellet , & Si dirigetur ? nonne radices teneritudinis ejus, & fru&us ejus diftringet, & ficcabit omnes palmi- fructus illius computrescet, & arescent omnia quæ tes germinis ejus, & arefcet : & non in bra ex ea orta sunt : & non in brachio magno, nechio grandi , neque in populo multo , ut evel- que in populo multo, ut evellat eam à radicileret eam radicitus ?

bus suis ? 10. Ecce plantata eft : ergone profperabitur ? 10. Et ecce impinguatur : nunquid dirigetur ? nonne cùm tetigerit eam ventus urens liccabitur, nonne ftatim ut tetigerit eam ventus urens, ares& in areis germinis sui arescet ?

cet ac siccabitur ariditate, cum gleba germinis sui

arefcet ?

VULGATA 11. Et factum est verbum Domini ad me, dicens : 17. Et non in exercitu grandi, neque in popu

12. Dic ad domum exasperantem: Nescitis quid lo multo faciet contra eum Pharao prælium : in jacifta significent ? Dic : Ecce venit rex Babylonis in Je tu aggeris, & in exstructione vallorum , ut interficiat rusalem : & assumet regem, & principes ejus, & animas multas. adducet eos ad femetipfum in Babylonem,

18. Spreverat enim juramentum ut solveret foe13. Et tollet de semine regni, ferietque cum eo dus, & ecce dedit manum suam : & cùm omnia hæc fædus : & ab eo accipiet jusjurandum : fed & fortes fecerit , non effugiet. terræ tollet,

19. Propterea hæc dicit Dominus Deus : Vivo 14. ut sit regnum humile, & non elevetur, sed ego, quoniam juramentum quod [previt, & fædus custodiat pactum ejus, & servet illud.

quod prævaricatus est, ponam in caput ejus. 15. Qui recedens ab eo misit nuncios ad Ægyp 20. Et expandam super eum rete meum, & com

Sup. 12. 13. tum , ut daret libi equos , & populum multum. Nun- prehendetur in sagena mea:& adducam eum in Ba Inf. 32.3 quid prosperabitur , vel consequetur salutem qui fe- bylonem , & judicabo eum ibi in prævaricatione , cit hæc ? & qui diffolvit pactum, nunquid effugiet? qua despexit me,

16. Vivo ego, dicit Dominus Deus : quoniain in 21. Et omnes profugi ejus cum universo agmine loco regis , qui constituit eum regem , cujus fecit suo, gladio cadent : residui autem in omnem ventum irritum juramentum , & folvit pactum, quod habe- dispergentur : & fcietis quia ego Dominus locutus sum. bat cum eo, in medio Babylonis morietur. VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 22. Hæc dicit Dominus Deus : Et sumam 22. Quia hæc dicit Adonai Dominus : Et au- Hieron, ubi fupa NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

814. f. . 3. Ita rursuin Græcè, nisi quòd pro longo duetu, poft parvulam , ftatimque , το vel των επιφαίνεθαι αυτή haberur ó peeexpós ¢x7coel, i. e. longa extensione ; deest ta kaupala ciutús a' durúr• in Ald. & Compl. deelt etiam vox Adonai de more, quæ tamen exstar in edd. Ald. & Compl. Apud Hieron. in Ifai. 35. col. 280. f. rurlus : 7.7. Hæc tota concinunt cum Græco, excepta voce Aquila magnarum alarum plena unguibus , quæ habet duc plurimis , pro qua monus, multa. tum intrandi in Libanum , & Carmelum.

*. 8. Ita Græcè, exceptis his, Ticinsi te muev..... ř.4. Græc. habet eis Juv...... sis Tónly, in terram..... s pépeit..... sivai, impinguatur : ut faciat..... 5 ferat... in civitatem ; ultimóque, cutà; eas , non illud ; cæt. ut ut fit, &c. in Lat. sup.

v.9. A Græco' abest constanter vox Adonai , ficut il.s. Similiter in Græco , excepto uno singul. ép öfalı lius, ante computrefcet ; loco verò orta sunt , est regaraTom, super aquam multam.

Témorta , progerminantia ; cæt. ut supra. In edd. Ald. & .6. Gr.caret hac voce , magnitudine , post parvulam; Compl. de more AS wrał Kúeros. loco verò seqq. ut tantùm apparerent rami ejus fub ea , hab. W. 10. Ita de Græco, præter ac ficcabitur ariditate , of mipaival authxavipande ciutois é duté. quæ No. quod deest : à Mf. Alex. ac. edd. Ald. & Compl. abest bil, fic vertit : ut ipsa exstare faceret ramos fuos fuper illum ; tantùm , ac faccabitur. cætera ut in textu , si tollas magnam , post vineam ; Ms. ta . 22. Sic haberur Græcè, detracta semper voce Adomen Alex.cum ed. Ald, addit párm, ut & fup.meris, nai , quæ tamen in edd. Ald. & Compl. est ; loco verò 1,

N O V A.

auth.

« ZurückWeiter »