Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Inf. 14.

Ibid. 771.

2.

Ibid. 772

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA Hieron. ubi fup. Ifraël : & prophetabis , & dices ad eos : Audite tas Israël, qui prophetant : & dices prophetanverbum Domini.

tibus de corde fuo ; Audite verbum Domini : 3. Hæc dicit Dominus Deus : Væ his, qui pro 3. Hæc dicit Dominus Deus : Væ prophetis Jer. 23. phetant de corde fuo, & omnino non vident. insipientibus, qui sequuntur fpiritum suum, & 1.

nihil vident.
4. Sicut vulpes in desertis, prophetæ tui Israël. 4. Quasi vulpes in desertis , prophetæ tui 9.6 34.

Israël erant.
s. Non fteterunt in firmamento, & congre s. Non ascendistis ex adverso, neque oppo
gaverunt greges super domum Ifraël : non resur- fuistis murum pro domo Israël, ut ftaretis in præ-
rexerunt qui dicunt : In die Domini :

lio in die Domini.
6. videntes mendacia , divinantes vana , qui di 6. Vident vana , & divinant mendacium, di-
cunt : Dicit Dominus : & Dominus non mifit eos: centes : Ait Dominus : cùm Dominus non mise-
& cæperunt suscitare sermonem.

rit eos : & perseveraverunt confirmare fermonem.
7. Nonne visionem falfam vidistis, & divina 7. Nunquid non visionem cassam vidiftis , &
tiones vanas locuti eftis ? & dicebatis, Dicit Do- divinationem mendacem locuti estis ? & dicitis,
minus ; & ego non sum locutus.

Ait Dominus ; cùm ego non sim locutus.
8. Ideo dic: Hæc dicit Adonai Dominus : Quo 8. Propterea hæc dicit Dominus Deus : Quia
niam verba veftra mendacia , & divinationes vef- locuti estis vana , & vidistis mendacium : ideo
træ vanæ : idcirco ecce ego super vos, dicit Do- ecce ego ad vos, dicit Dominus Deus.
minus Deus.

9. Et extendam manum meam super prophe 9. Et erit manus mea super prophetas, qui tas, qui vident mendacium, & qui loquuntur va vident vana, & divinant mendacium: in confilio na : in disciplina populi mei non erunt, nec in populi mei non erunt , & in fcriptura domus scriptura domûs Ifraël scribentur, & in terram Israël non scribentur, nec in terram Ifraël inIfraël non intrabunt : & scient quia ego Adonai gredientur : & fcietis quia ego Dominus Deus. Dominus.

10. Quoniam deceperunt populum meum, di 10. Eò quòd deceperint populum meum ,

centes : Pax pax, & non erat pax : & ifte ædi- dicentes : Pax, & non est pax : & ipfe ædifica* Edit. iste. ficabat parietem, ficabat parietem, & * isti linunt eum ftultitiâ. bat parietem , illi autem liniebant eum luto abf

que paleis. 11. Dic ad eos, qui linunt ftultitiâ , Cadet : 11. Dic ad eos, qui liniunt absque tempeerit pluvia inundans, & dabo lapides magnos in ratura , quòd casurus sit : 'erit enim imber inunjuncturas eorum, & cadent: & fpiritus auferens, dans,& dabo lapides prægrandes desuper irruen& disrumpetur.

tes, & ventum procellæ dillipantem. 12. Et eccececidit paries : & non dicent ad yos: 12. Siquidem ecce cecidit paries : nunquid Ubi est litura veftra , quam livistis?

non dicetur vobis : Ubi est litura , quam linistis? 13. Propterea hæc dicit Adonai Dominus : Et

13. Propterea hæc dicit Dominus Deus : Et disrumpam spiritum auferentem in furore meo, erumpere faciam fpiritum tempestatum in indi

& pluvia inundans in ira mea erit : & lapides ma- gnatione mea , & imber inundans in furore meo Ibid. 773, agnos in furore inducam in consummationem. erit : & lapides grandes in ira in consumptio

nem. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. & prophetabis , & dices ad eos : eft autem fermo contra Eadem quoque refert Cælestinus PP. epist. 14. to. 1. pleri doprophetas , &c. In Gr. Vatic. pariter : Kai éyéveto... 1134. nisi quòd loco & scietis. quia ego Dom, hab. quia Vis civé pásær, Tagpulcuoor Ti Tes Tog pútas 78 Icp rúa s populum meum seduxerunt ; quæ pertinent ad $. 10. προφιλεύσεις, και τρεις προς αυτές: Ακέσατε λόγον Κυρία. X. 10. Gildas Sap. castig. in Eccl. ord. p. 718. a. le

¥. 3. Consonat Græc. sublata voce Deus; in Ms. Alex. gic : Propterea populum meum seduxerunt, dicentes : Pax ac ed. Compl. est 'Afwai Kúp.os.

Domini , & non eft pax Domini : hic struunt (1. fruit) pa**.4.5.6. Totidem leguntur Græcè.

rietem , ipfi ungunt eum. Optat. I. 3. cont. Donat. p. 6.7. Eadem exstant in Gr. Vatic. ad hoc usque , & dice- 64. b. c. Erunt falli vates , qui ædificent ruinosum parietem, batis ; nec plura. Hieron. tamen textui Lar. superiori perito dicentes : Pax pax : 8 ubi pax ? Item ap. Ambrof. l. 4. ab edit. LXX. subdic ifta : 85 dicebatis, Dicit Dominus ; Et ego de interpel. Dav. c. 3. col. 664. d. Pax pax, ubi eft non fum locutus ; quæ Hebræo & Vulgatæ hod. respondent: pax ? Græc. 'AvA cor aráruoan Tor nabr HP, rézov7es Eiat inf. 772. a. ait : Quódque fequitur : & dicebatis , Dicit púru, iġ xx f'siv sipúrme gros oixos que si toixov, aj autod Dom. &c. in Septuaginta non habetur. Id etiam observat öncipe our dutor, TEOsītai loco verò TEOsitel, cadet , HieNobilius in Notis : In cæteris , inquit, hæc fequuntur :vron. in comm.col. 773. c. ait Symmachum posuisse absque irével, OG Kúpiosa ng iyong åx erannoa. Es apud S. Hierony- temperamento : Linebant , inquit, pseudopropheta absque temmum in contextu Vulgata antiquæ, & dicebatis , Dicit Do

peramento , ut interpretatus eft Symmachus , hoc est, puro minus , &c. qua idem in comm. teftatur in LXX. non ha luto..... ut verò LXX. 85 Theodotio , linunt eum ftultitiâ. beri. Vide lis Hexap. Orig. in hunc loc. quæ aliis hunc Aquila autem..... interpretatus eft, dránc, quod fignificat , verliculum tribuunt: 'Amery:14, Quod, &c. absque sale. Edit. Compl. utrumque hab. apegourn, treccia

♡.8. In Gr. Vatic. deest constanter vox Adonai ; ficut Tal. In Ms. Alex. geminatur sup. Eipúrn sipúru. in fine , Deus; cæt. quadrant ad verbum , præpofitâ unâ W.U. Eadem exstant Græcè, detracta tamen voce sulconjunct. 5, huic 1. Ideo dic. In Ml. etiam Alex. ac edd. titiâ , additâque conjunct. , post verbum cadet : loco vero Ald. & Compl. initio & ult. loco est 'Adwrai Kúpros. Gil magnos, hab. legcónus; magni enim funt, inquit Nobil. das Sap. castig. in Eccl. ord. p. 717. h. legic : Kac dicit qui machinis jaciuntur : tum Hieron. col. 773. f. Hoc quod Dominus : Eo quòd fermones vestri sunt mendaces, 6 divi LXX. tranftulerunt , & fuper juncturas eorum , in Hebræo nationes veftræ vana : propter hoc ,

dicit non babetur. Quod autem sequitur , o Spiritus auferens , Dominus.

ita legitur Græcè, y Treuzea Faïegr, quod Nobil. 'vertit, ^.9. Totidem verba leguntur Græcè, nisi quòd ha- ventum auferentem. betur num. plur. feud ű, mendacin, non singulariter men ř. 12. Iridem Græcè. dacium; extremò etiam omittitur vox Adonai ; ac in Mr.

W. 13. Vox Adonai semper abest à Græco Vatic. & pro Alex. constanter , 'Adwrai Kúpros , ut supra. Gildas Sap. in furore, est yetà Jung, absque seq. meo ; cæt. ut in Lar. castig. in Eccl. ord. p. 717. h. 718. a. fimiliter haber: fupra. In Mr. Alex. ac edd. Ald. &e Compl. constanter , Extendam manum meam super prophetas , qui vident men Adwoi Kúpos. Apud Oprat. I. 3. cont. Donat. p. 65.b. dacia , & eos qui loquuntur vana : in disciplina populi mei hæc leguntur : Contra parietem exfurgam cum ira mea , & Hon erunt , neque in fcriptura domûs Ifraël fcribentur , is immittam tempeftatem nimiam , & pluviam , diluvia, laun serram Ifraél non intrabunt : & fcietis quia ego Dominus. pides petrobolos ; quæ sensum reddunt, non verba.

ecce ego

ad vos

[ocr errors]

Ibid. 774

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 14. Et destruam parietem, quem linistis abf 14. Et fuffodiam parietem, quem livistis, & Hieron. ubi swp. que temperamento : & adæquabo eum terræ , cadet : & ponam eum super terram, & revelabun& revelabitur fundamentum ejus : & cadet , & tur fundamenta ejus : & cadet, & consumemini confumetur in medio ejus : & fcietis quia ego cum increpationibus : & cognofcetis quia ego Dofum Dominus.

minus. 15. Et complebo indignationem nieam in pa 15. Et complebo furorem meum super parieriete, & in his qui liniunt eum absque tempe- tem, & super eos qui linunt eum, tamento, dicamque vobis : Non est paries, & que ad vos : Noneft paries , neque qui linunt eum. non sunt qui liniunt euin.

16. Prophetæ Israël , qui prophetant ad Je 16. Prophetæ Ifraël, qui prophetant super Jerusalem, & vident ei visionem pacis : & non eft rufalem, & qui vident illi pacem : non eft pax pax, ait Dominus Deus.

eis, dicit Dominus Deus. 17. Et tu fili hominis, pone faciem tuam con 17. Er tu fili hominis, obfirma faciem tuam tra filias populi tui, quæ prophetant de corde fuper filias populi tui , quæ prophetant de corde fuo : & vaticinare super eas,

fuo : & propheta super eas, 18. & dic : Hæc dicit Dominus Deus : Væ 18. & dices : Hæc dicit Adonai Dominus : Væ quæ consuunt pulvillos fub omni cubito manus : his quæ confuunt cervicalia fub omni cubito ma& faciunt cervicalia sub capite universæ ætatis nûs, & faciunt velamina super omne caput uniad capiendas animas : & cùm caperent animas verfæ ætatis, ut pervertant animas: animæ subverpopuli mei , vivificabant animas eorum. fæ sunt populi mei, & animas falvabant.

19. Et violabant me ad populum meum 19. Et contaminabant me ad populum meum propter pugillum hordei, & fragmen panis , ut propter pugillum hordei, & fragmentum panis, interficerent animas, quæ non moriuntur, & vi ut occiderent animas, quas non oportuit mori, vificarent animas , quæ non vivunt, mentientes & salvarent animas, quas non oportuit vivere populo meo credenti mendaciis.

dum loquuntur populo audienti vanos sermones. 20. Propter hoc hæc dicit Dominus Deus : 20. Propterea hæc dicit Dominus Deus : Ecce Ecce ego ad pulvillos veftros, quibus vos capi- ego fuper cervicalia veftra, super quæ vos collicis animas volantes : & dirumpam eos de bra- gitis animas: & disrumpam ea de brachiis veftris : chiis vestris : & dimittam animas, quas vos ca- & dimittam animas, quas vos pervertitis , animas pitis, animas ad volandum.

eorum in dispersionem. 21. Et dirumpam cervicalia vestra, & libe 21. Et disrumpam velamina vestra , & liberabo rabo populum meuin de manu vestra , neque populum meum de manibus vestris , & non erunt erunt ultra in manibus veftris ad prædandum :

ultra in manibus veftris in congregationem : & & fcietis quia ego Dominus.

cognofcetis quia ego Dominus. Pro eo quòd mærere fecistis cor justi men 22. Pro eo quòd pervertebatis animam justi daciter, quem ego non contristavi: & confor- iniquè, & ego non pervertebam eum : & confortaftis manus impii, ut non reverteretur à via fua tabatis manus iniquí, ut penitus non converteremala , & viveret :

tur à via lua pessima, & viverer : 23. propterea vana non videbitis, & divina

23. propterea mendacia vestra ultra non videtiones non divinabitis ampliùs , & eruam po bitis, & divinationes nequaquam divinabitis adpulum meum de manu vestra : & fcietis quia huc, & liberabo populum meum de manu veftra : cgo Dominus.

& fcietis quia ego Dominus. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M. 7. 14. Ita Græcè, verbum pro verbo. Optat. verò l. caput univerfæ ætatis, ad fubvertendas animas. 3.cont. Donat. p. 65. c. alludens , addit : Et percutiam pa *. 19. Eadem leguntur Græcè, exceptis his, rexsy rietem ruinosum , & diffolventur compagines ejus. xacouatwr aptur, & propter fragmenta panum ; item inW.15. ita rursum Græcè.

fra, iy dropbérzetar unas, dum loquimini vos , pro W. 16. Concinit Græc. nisi quod post pacem , addit , dum loquuntur : in Ms. Alex.ac ed. Ald. €rexev xacouérollitque feq. eis, cum ulc. Deus. In M. Alex. ac edd. aid. TWY apty. Oprat. l. 4. cont. Donat. p. 74. a. & Compl. 'As wrai Kúpios, ut sup.

maledicebant mihi in populo meo propter plenam manum . 17. Sic iterum Græcè.

bordei , 8 buccellam , ut occiderent animas, quas non opor*.18. Similia Græc. habet , detracta semper voce Ado tuit mori , dum annuntiant populo meo vanas seductiones : nai, quam servar Ml. Alex.cum edd. Ald. & Compl. de fimiliter l. 1. p. 3. a. omislis tantum his , propter plenam more. Rursum Hieron. in Ezech. 16. col. 794. a. habet : manum bordei , 65 buccellam : vide etiam l. s. p.90.c. his qui consuunt cervicalia fub omni cubito manûs, & $.20. Græcè geminatur Kúpios, loco Dóminus Deus ; faciunt operimenta super caput univerfæ ætatis. Item Ambr. & verbo colligitis, præponitur exei, illic ; cæt. concorin Ps. 118. col. 1023. f. Væ iis qui adfuunt cervicalia : & dant ad verbum, 1. 1. de interpel. Job, c. 7. col. 634. f. Va iis qui adfu . 21. Eadem leguntur Græcè , excepto uno singul. e'st munt cervicalia, ad evertendas animas populi. Oprar. 1. 2. Xerpos, de manu , loco de manibus. cont. Donat. p. 45.c. Va filiabus Ifraël , qua farciunt cer ř. 22. Græc. hab. xapdiar doxala , cor jufti, loco anivicalia , ut fupponant sub cubito , ES sub manu : & fupra mam justi; tollitque adv. seq. inique, quod tamen addi1, 1. p. 3. a. Va facientibus velamen super omne caput, & tur in Ms. Alex. ac edd. Ald. & Compl. cæt. ut in Lar. Super omnem aiatem, ad evertendas animas : anima eversæ supra. funt populi mei : vide etiam l. 2. p. 43. a. Gildas Sap. W.23. Totidem verba in Gr. præter duo, veftra ultra, castig. in Eccl. ord. Va his qui concinnant cervicalia sub- quæ desunt poft mendacia. tus omne cubitum manûs, & faciunt velamina super omne

22.

legit : Ec

1.

[ocr errors]

Erederunt coram me.

2.

[ocr errors]

CAPUT X I V.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron, in Ezech. 1. T venerunt ad me viri de senioribus Israël, T venerunt ad me viri seniorum Ifraël,
14. col. 776. ex
& sederunt ante faciem meam,

& sederunt co L**,

2. Et factus est fermo Domini ad me, dicens : Et factus est fermo Domini ad me, dicens:

3. Fili hominis, viri isti posuerunt cogitatio 3. Fili hominis , viri isti posuerunt immundi-
nes suas in cordibus suis, & tormentum iniquita- tias fuas in cordibus suis, & fcandalum iniqui-
tum suarum posuerunt ante faciem suam : fi ref- tatis fuæ ftatuerunt contra faciem fuam : nun-
pondens respondebo eis?

quid interrogatus respondebo eis ?
4. Propterea loqueris eis , & dic ad eos : Hæc 4. Propter hoc loquere eis, & dices ad eos :
dicit Adonai Dominus : Homo homo de domo Hæc dicit Dominus Deus: Homo homo de do-
Ifraël, qui posuerit cogitationes fuas in corde fuo, mo Ifraël , qui pofuerit immunditias fuas in corde
& tormentum iniquitatis fuæ posuerit ante faciem fuo, & fcandalum iniquitatis fuæ ftatuerit contra
suam , & venerit ad prophetam ut interroget eum faciem suam, & venerit ad prophetam inter-
in me : ego Dominus respondebo ei in his qui- rogans per eum me : ego Dominus respondeba
bus tenetur mens ejus :

ei in multitudine immunditiarum fuarum:
s. ut averteret domum Ifraël fecundùm corda

s. ut capiatur domus Ifraël in corde fuo,
eorum, quæ abalienata sunt à me in cogitationi- quo recesserunt à me in cunctis idolis suis.
bus eorum.

6. Propterea dic ad domum Ifraël : Hæc dicit 6. Propterea dic ad domum Ifraël : Hæc
Dominus Deus : Convertimini , & recedite ab in- dicit Dominus Deus : Convertimini , & recedite
ventionibus vestris, & ab omnibus impietatibus ab idolis veftris, & ab universis contaminationi-
vestris, & convertite facies vestras ad me. bus veftris avertite facies veftras.

7. Quia homo homo de domo Ifraël, & de ad 7. Quia homo homo de domo Ifraël, & de
venis qui peregrinantur in terra Israël, qui aba- profelytis quicunque advena fuerit in Ifraël, fi
lienatus fuerit a me, & pofuerit cogitationes suas alienatus fuerit à me, & posuerit idola sua in,
in corde fuo, & tormentum iniquitatis suæ po- corde fuo , & scandalum iniquitatis fuæ ftatue-
suerit ante faciem fuam, & venerit ad prophetam rit contra faciem suam, & venerit ad prophe-
ut interroget eum in me: ego Dominus respon- tam ut interroget per eum me : ego Dominus
debo ei in eo quo tenetur.

respondebo ei per me.
8. Et obfirmabo faciem meam super hominem 8. Et ponam faciem meam super hominem
illum, & ponam eum in desertum, & in exter illum , & faciam eum in exemplum, & in pro-
minium, & auferam eum de medio populi mei : verbium, & disperdam eum de medio populi
& cognofcetis quia ego Dominus.

mei : & fcietis quia ego Dominus.
9. Et propheta si erraverit , & locutus fuerit 9. Et propheta cùm erraverit, & locutus fue- Sup. 13.
verbum : ego Dominus errare feci prophetam il- rit verbum : ego Dominus decepi prophetam il- 3.
lum : & extendam manum meam super eum, & lum :

lum : & extendam manum meam super illum, exterminabo illum de medio populi mei lsrael. & delebo eum de medio populi mei Ifraël.

10. Et accipient iniquitatem fuam : fecundùm 10. Et portabunt iniquitatem suam : juxta iniiniquitatem interrogantis, & iniquitas similiter quitatem interrogantis , fic iniquitas propheta , prophetæ erit :

erit : 1, ut nequaquam erret domus Ifraël à me, & 11. ut non erret ultra domus Israël à me , non polluantur adhuc in cun&tis deli&tis suis : & neque polluatur in universis prævaricationibus suis: erunt mihi in populum , & ego ero eis in Deum, fed fint mihi in populum, & ego fim eis in Deum, dicit Adonai Dominus.

ait Dominus exercituum. Gild. Sap. I. de 12. Factus est fermo Domini ad dicens : 12. Et factus est sermo Domini ad me , diexcid, Brit. p.714.

13. Fili hominis, terra quæ peccaverit mihi , 13. Fili hominis , terra cum peccaverit mihi; ut delinquat delictum, extendam manum meam, ut prævaricetur prævaricans, extendam manum & conteram ejus firmamentum panis : & emit- meam super eam, & conteram virgam panis ejus : Sup. 4. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

16.885

16. #. 1. Græc. Kai ixlov após pe ex taper Cuteponn ced. mei, post populi. ar post naš 'Iopazúa, &c. ut sup. at in Mf. Alex.ac edd. ř.9. Eadem leguntur Græcè, nisi quòd pro erraverit , Ald. & Compl. Kai jabov após us ävd pes áró (Compl. habetur Txerún, errare fecerit ; deleturque verbum, poft ix ) TraperCUTE Pwy tê nag 'lopana in Mf. Alex, deest feq. locutus fuerit ; at in ed. Compl. est , Tamin, nanhon 7 ģ nas.

aówov. August. 1. de Gra. & l. arb. to. 10. 741. f. fimiliter .2. 3. Similiter habentur Græcè.

legit : Et propheta fi erraverit, & locutus fuerit : ego Domi9.4. Græc. initio hab. Araigto acamocy dulcis, à fpeis nus feduxi prophetam illum : & extendam manum meam após autés Propterea loquere eis , dices ad eos ; reliqua fuper eum , is exterminabo eum de medio populo meo Ifrael: ut in textu , detracta semper voce, Adonai, quam reti item l. s. cont. Julian. to. 10. 634. d. ego Dominus senec de more Mr. Alex. cum edd. Ald. & Compl. Hoc duxi prophetam illum..... 88 exterminabo eum de medio poautem, ut interroget eum in me, abest tam à Gr. Vatic. puli mei Ifrael. quam ab aliis.

¥. 10. Sic iterum Græcè , præter hoc, xalà étixx^.S. Concordat Græc. ad verbum.

ya , fecundùm iniquitatem , ubi eft to iniquitas. 7.6. Græcè, loco Dominus Deus , habetur Kúpios Kú .11. Ita in Græco, addito uno Erb, ultra , post verplos; deest verò ult. ad me ; cætera similia. Mf, Alex. loco

bum erret; detracto verò Adonai, quod servant de more penult. facies veflras, hab. após ue.

edd. Ald. & Compl. cum Ms. Alex. .7. Hæc fimiliter exstant Græcè , excepra voce terra , . 12. Confonat Græc, ad verbum. Cypr. etiam epist. quæ deest ibid. ante 2. Ifraël ; extremò verò additur cu ad Fortun. p. 264. c. legit: Et fuit verbum Domini ad me , , in ipfo, ult. verbo tenetur.

dicens. . 8. Totidem verba in Græco; rursumque apud Hie W.13. Græc. præponit , verbo extendam ; & ad maron. in Ezech. 13. col. 775. d. præter hoc i. firmabo , num meam , addit #autur, fuper eam ; cær. ut in Lat. è Gr. supleõ; paulòque post, in dilipationem , loco in ex supra. Similiter apud Cypr. epist. ad Fortun. p. 264. C. terminium ; ultimòque, fcietis quia ego , &c, absque præ Fili hominis , terra quæcunque peccaverit mihi , ut delin.

me,

cens :

& pecora.

[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERS 10 ANTIQUA. & immittam in eam famem, & interficiam de tam in eam famem, & tollam de ea hominem, Gild. ubi fupe ea hominem , & jumentum.

14. Et fi fuerint tres viri isti in medio ejus, 14. Et fi sint tres viri isti in medio ejus, Noe, Noe, Daniel , & Job : ipsi justitiâ fuâ liberabunt Daniel , & Job, non liberabunt eam : ipsi in sua animas suas , ait Dominus exercituum.

justitia falvi erunt, dicit Dominus. 15. Quòd si & bestias pessimas induxero su 15. Quòd fi etiam bestias malas inducam fuper terram ut vastem eam ; & fuerit invia , eò per terram, & puniam illam, & erit in extermiquòd non sit pertranfiens propter bestias : nium, & non erit qui iter faciat à facie bestia

rum : 16. Tres viri isti fi fuerint in ea , vivo ego, 16. Et tres viri ifti in medio ejus sint, vivo

ego, dicit Dominus Deus, quia nec filios , nec filias dicit Dominus, fi filii, & filiæ ejus liberabuntur : liberabunt : fed ipli soli liberabuntur , terra au- fed ipsi foli salvi erunt, terra autem erit in intetem defolabitur.

ritum.

VULGATA NOVA. 17. Vel fi gladium induxero super terram illam , 21. Quoniam hæc di

21... Vide Not. & dixero gladio : Transi per terram : & interfecero de cit Dominus Deus : Quòd ea hominem , & jumentum :

& li quatuor judicia mea pessima , gladium, & fa18. & cres viri isti fuerint in medio ejus : vivo mem, ac beftias malas , & peftilentiam immisero ego, dicit Dominus Deus , non liberabunt filios , ne in Jerusalem , ut interficiam de ea hominem, & pecus : que filias : sed ipsi soli liberabuntur.

22. tamen relinquetur in ea salvatio educentium 19. Si autem & pestilentiam immisero super ter- filios , & filias : ecce ipsi ingredientur ad vos , & ram illam , & effudero indignationem meam super videbitis viam eorum , & adinventiones corum, & eam in sanguine , ut auferam ex ea hominem , & consolabimini super malo, quod induxi in Jerusalem, jumentum:

in omnibus quæ importavi super eam. Et Noe, & Daniel, & Job fuerint in me 23. Et consolabuntur vos , cùm videritis viam eodio ejus: vivo ego, dicit Dominus Deus, quia filium 'rum, & adinventiones eorum : & cognoscetis quòd & filiam non liberabunt : sed ipsi juftitiâ fuâ libera non frustra fecerim omnia, quæ feci in ea , ait Dobunt animas suas.

minus Deus, NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. quat delictum, extendam manum meam super eam, & ob- falvi erunt : & infra p. 314. b. Et fi tres in medio eorums teram ftabilimentum panis : & immittam in eam famem, fuerint , Noe, Job, 8 Daniel, non liberabunt filios , neque & auferam ab ea hominem , & pecora : ita rursum habet filias : fed ipfi foli salvi erunt. l. de laps. p. 188. a.

$. 15. Itidem Græcè, detractâ conjunct. &, post exW. 14. Eadem sunt in Græco, præter hoc , non liberabunt terminium ,

, quam tamen hab. Ms. Alex. cam , quod deest : initio verò est, Kai e år Ov; paulo V. 16. Sic est in Græco , præter hoc, u Guyatépes own que post, i Aariún. Similiter apud Cypr. l. de laps

. p. bucorial, aut filiæ salvabuntur , loco & filiæ ejus liberabun . 188. a. & epist. ad Fortun. p. 264. c. Et fi fuerint tres tur; in Ms. Alex. gujarépes autcr, &c. in Compl. av viri hi in medio ejus , Noe, & Daniel, és Job , non libera των , και θυγατέρες. bunt filios , neque filias : ipfi foli falvi erunt. Apud S. Pa W.21. Hieron. in hunc loc. col. 779. f. air pro pestician. ep. 3. p. 309. h. Et fi fuerint tres bi in medio , Noe , lentia, Vulgaram editionem , & inf. 780. C. LXX. more Job , & Daniel, non liberabunt filios , neque filias : ipfi foli tem transtuliile.

20.

"E

CAPUT X V.

VULGATA NOVA.
T factus est fermo Domini ad me , dicens : 3. Nunquid tolletur de ea lignum, ut fiat opus,

2. Fili hominis, quid fiet de ligno vitis aut fabricabitur de ea paxillus, ut dependeat in eo
ex omnibus lignis nemorum , quæ sunt inter ligna fil- quodcunque vas ?
varum?
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 4. Ecce igni datum est in escam : utramque 4..... annuam purgationem ejus consumit ig. Hieron. in Ezech, partem ejus consumpsit ignis , & medietas ejus nis , & dimittit in finem......

15.col. 781. a. f. redacta est in favillam : nunquid utile erit ad opus?

VULGATA NO V A. 5. Etiam cùm effet integrum, non erat aptum 6. Propterea hæc dicit Dominus Deus : Quomoad opus : quantò magis cùm illud ignis devoraverit, do lignum vitis inter ligna silvarum, quod dedi igni & combufferit, nihil ex eo fiet operis ?

ad devorandum , sic tradam habitatores Jerusalem. VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 7. Et ponam faciem meam in eos : de igne 7..... cùm obfirmavero faciem meam in cos. Hieron, ubi fuga egredientur, & ignis consumet eos : & fcietis quia ego Dominus, cùm posuero faciem meam in

EOS ,

8. & dedero terram inviam , & defolatam : 8..... Vide Not. eò quòd prævaricatores exstiterint, dicit Domiaus Deus,

NOTE AD VERSION EM ANTIQUAM. #.4. Ita posuere LXX. tefte Hieron. pro Vulgatæ noftræ ejus ; at in Ms. Alex. autűs ; in Compl. in autuso his , utramque partem ejus..... in favillam. Sic etiam ho .7.8. Ita rursum in Græco. Hieron. quoque aic die legimus Græcè, excepto uno , aa' curâs, ex ea , loco LXX, loco prævaricationem , delictum esse interpretatos. Tom. II.

Fffff

I.

[ocr errors]
[ocr errors]

quitates fuas :

col. 92.6.

C A PUT X V I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
T factus
Hieron. in Ezech.

T factus est fermo Domini ad me, dicens :

me, dicens : 16. col. 782. ex

2. Fili hominis, notas fac Jerusalem Lxx,

abominationes fuas : 3. & dices ad eam : Hæc dicit Adonai Domi 3. & dices : Hæc dicit Dominus Deus Jea Hilar. in PS. 52. nus : a Pater tuus Chananæus, mater tua Chethæa: rusalem : Radix tua , & generatio tua de terra radix tua , & generatio tua de terra Chanaan. Chanaan : pater tuus Amorrhæus, & mater tua

Cethza, Hieron, in Ezech. 4. Et generatio tua in die qua nata es, non 4. Et quando nata es , in die ortus tui , non 16. col. 784. ex ligaverunt mamillas tuas, & umbilicus tuus non est præcisus umbilicus tuus , & aquâ non es lota 1.xx.

elt præcisus , & in aqua non es lota in falutem, in falutem, nec sale salita, nec involuta pannis. nec fale falita , & pannis non es involuta.

5. Nec pepercit fuper te oculus tuus, ut face s. Non pepercit super te oculus ut faceret tibi rem tibi unum ex omnibus iftis , & pateretur quip- unum de his, mifertus tui : sed projecta es fupiam super te: & projecta es super faciem cam. per faciem terræ in abje&tione animæ tuæ, in

pi pravitate animæ tuæ, in die qua nata es. die qua nata es. Ibid.786. 6. Et transivi per te, & vidi te miftam in fan 6. Transiens autem per te, vidi te concula guine tuo : & dixi tibi : De fanguine tuo vita : cari in sanguine tuo: & dixi tibi cùm efles in

sanguine tuo : Vive: dixi , inquam , tibi : In san

guine tuo vive. 7. Multiplicare : sicut ortum agri dedi te : & 7. Multiplicatam quasi germen agri dedi te : multiplicata es, & magnificata es, & ingressa es & multiplicata es, & grandis effecta, & ingrefin civitates civitatum : ubera tua erecta funt, & fa es , & pervenisti ad mundum muliebrem : ubepilus tuus ortus eft : tu autem eras nuda, plena ra tua intumuerunt, & pilus tuus germinavit : ignominiæ.

& eras nuda, & confusione plena. S. Et transivi per te, & vidi te : & ecce tem 8. Et transivi per te , & vidi te : & ecce pus tuum, tempus divertentium : & expandi alas tempus tuum , tempus amantium : & expandi

meas fuper te, & operui ignominiam tuam. Et amictum meum fuper te, & operui ignominiam Ibid. 787. juravi tibi, & ingrellus sum in testamentum te tuam. Et juravi tibi , & ingreffus fum pactum

cum (dicit Adonai Dominus), & facta es mihi. tecum ( ait Dominus Deus , & fa&ta es mihi.

9. Et lavi te aquâ, & mundavi fanguinem tuum 9. Et lavi te aquâ, & emundavi sanguinem ex te : & unxi te oleo.

tuum ex te : & unxi te oleo, Ibid. 788. 789.

10. Et indui te variis, & calciavi te hyacintho: 10. Et vestivi te discoloribus, & calceavi te

& cinxi te byffo, & circumdedi te trichapto. janthino : & cinxi te byflo, & indui te subtilibus, Hiero12, epist. ad

11. Et ornavi te ornamento, & impofui tibi 11. Et ornavi te ornamento, & dedi armillas Dawa. 10.4. 155. armillas circa manus tuas, & monile circa col- in manibus tuis, & torquem circa collum tuum. d. iné. 2. col. lum tuum.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. řů.1.2. Sic habentur Græcè.

b, in v, & v in b. Gr. (wń. . 3. Græcè ita , & nonnullis inversis vocibus : Kai .7. Similiter in Græco , nisi quod legitur vi ovce?can', έρείς: Τάδε λέγει Κύριος (Compl. 'Αδιναι Κύeιος) τη Ιε oriens, vel ortus, loco ortum, Nobil. hortus; extremo ρεσαλήμ: “Η ζα (ζε , και η γενεσις εκ γης Χαναάν και etiam præponitur , voci plena. Auct. op. imp. in Matth. malúp Co’Aloppuies, sy v reátup Co X:ltala. Item apud hom. 33. P. 139. a. fic habet : Et multiplicavi te, ficut Tertul. l. cont. Jud.c. 9. p. 142. b. Pater tuus Amorrhæus, hortum agri dedi : 8 multiplicata es, magnificata es, mater tua Chethan.

& intrasti in civitates civitatum.
9.4. Græcè, pro ligaverunt, vel ut inf. alligaverunt, V.8. Ita rursum in Græco, additâ tamen conjunct. ,
legirur ét uoces, ligavisti; at in Ms. Alex. é'fncar cætera post hoc, tempus tuum ; detractâ verò de more voce Ado-
quadrant, detractis tamen his , 85 14 mbilicus tuus non eft nai , quæ semper habetur in Ms. Alex. ac edd. Ald. &
præcises , ut & infra, in falutem. Hieron. tamen ep. ad Compl.
Eustoch. to.4. p. 2. col. 32. b. constanter hab. non eft præ W.9. Græc. similiter , Kapool op in US 67, i cias-
cifus umbilicus 111195 : fed in Ose. 2. col. 1245. b. hæc πλυνα το αίμα και απο 8: και έχρισα ζε αν ελαίω.
tantùm refert : In die quando nata es non ligaverunt ma 7. 10. lia Græcè ad verbum. Pro trichapto autem , tel-
millas turs, 5 sale non es salita. Chromat. Aquil. in Matth. tatur Hieron. ibid. Aquilam posuisse florido, five palpa-
pag. 980. a. aqua non eft lota, neque fale falita. Sola bili ; Symm. indumento; Theodor. ipsum verbum Hebr.
Compl. ed. addit, et us sis Cwtupidr. Similiter Auct. op. mesle : tum addit : Cumque diligenter inquirerem quid fibi
imp. in Matth. hom. 33. pag. 138. e.

In
qui

die natit vellet vocabulum trichapii, quod LXX. tranftulerunt ,
es , non eft præcisus tuus umbilicus , & non alligeverunt ma à nullo Græcorum nec resum, nec etymologiam poffem inve-
millas tuas, & etiam in aqua non es lota in salutem , neque nire sermonis ; tandem didici à LXX. ese compofitum (re-
oleo unit.z es, neque fale (alita , neque pannis involuta es. bus enim novis nova fingenda funt nomina ) quod tanta fib-
Gr. s cv saapzéveis o're los Rp7arbuso coupraver autem tilitatis fuerit vestimentum , ut pilorum & capillorum te-
pannus oblongus, feu fascia 914.3 infans involvitur. nuitatem habere credatur. Unde & ego volens tennitatem ex-
W.5

em Græcè, fi excipiatur opfzapós px, oculus primere veftimenti, pro trichapto, subrilibus tranftuli, quod meus, loco oculus tu125 ; paulòque post, tê na siv, ad tenui ftamine aique fubtegmine textum erat. De hoc vocapaciendum, loco o pateretur. Similiter hab. Auct. op. imp. bulo vide fis plura ap. Nobil. in Marth. hom. 33. p. 138. e. Neque pepercit oculus mens ¥.11. Hieron. ubi fup. ad Damas, simpliciter haber : in te, ut facerein tibi unum ex iftis omnibus , ut pateretur Ornavi te ornamento , Es impofui tibi armillas circa manus aliquid super ie : 6 projeita es in faciem campi , 5 in pra tuas : ar in Ose. 11.col. 1245.b. Et ornamenta circumpovitate animæ tuæ , in 9:48 die nata es.

sui tibi , dedi armillas circa manus tuas ; deinde, 8.6. Sic iterum in Græco , excepto uno fai Ce, super monile &c. ut supra : in Ezech. verò xvi.col.789. f. Et

per te. Hieron, autem in Ose. 2. col. 1245. b. ornavi te ornamento ; subinde ex LXX. circumdedi arfic haber : Et tranfivi per te & inveni te udam , & de nillis manus tuas ; demum ex Hebr. & Vulg. & torturpatum , confperfam in fanguine. Auct. op. imp. in quem circa collum trum : tum addit : Pro torque, quan Matth. hom. 33. p. 138. e. Et tranfivi ad te', 5 vidi te nos juxta Aquilæ fecundam editionem, 85 Symmachum inconfperfam in Sanguine ino : & dixi tibi : De sanguine tuo terpretari sumns, LXX. 85 Theodotio xcélspice tranftulerunt : bibes, f. vives , Mss. antiquorum more, qui convertunt ...preto autem xeb events ab eis dictum ex variis gemmis in

1245. b.

[ocr errors]

loco

[ocr errors]
« ZurückWeiter »