Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
EM. Sangerm.

19. Non confundentur in Non confundentur in tempore 19. Non confundentur in tem-
tempore malo, & in diebus malo, & in diebus famis Satura- pore malo, & in diebus famis fa-
famis faturabuntur : 20. quo- buntur : quia impii peribunt , turabuntur : 20. quia peccatores
niam peccatores peribunt.

peribunt.
Inimici autem Domini fta Et inimici Domini gloriantes Inimici verò Domini mox ut hon
tim honorabuntur & exalta- ut monocerotes, consumentur , ficut norificati fuerint & exaltati : defi-
buntur : deficientes, ut fumus fumus consumitur,

cientes, quemadmodum fumus de-
deficient.

ficient.
21. Mutuatur peccator, & Fænus accipit impius, e non 21. Mutuabitur peccator , &
non folvet : juftus autem mi- reddet : juftus autem donat & tri- non folvet : juftus autem miseretur
seretur & commodat.
buit.

& tribuet.
22. Quoniam benedicentes Quia qui benedicti fuerint ab 22. Quia benedicentes ei hære-
eum polidebunt terram : ma- eo , hæreditabunt terram : & qui ditabunt terram : maledicentes au.
ledicentes autem illum dispe- maledicti , interibunt.

tem ei disperibunt.
rient.

23. Apud Dominum gref A Domino gressus viri firman 23. Apud Dominum greffus ho-
sus ejus dirigentur : & viam tur , viam ejus volet. minis dirigentur : & viam ejus
ejus capient.

volet.
24. Cùm ceciderit justus, Cum ceciderit, non allidetur : 24. Cùm ceciderit, non colli-
non conturbabitur : quia Do- quia Dominus fuftentat manum detur : quia Dominus fupponit ma-
minus firmat manum ejus. ejus.

num suam.
25. Juvenior fui , & senui : Puer fui, fiquidem du senui ; 25. Junior fui, etenim senui : &
& non vidi justum dereli&um, & non vidi justum derelictum , ne non vidi justum dereli&um, nec se-
neque semen ejus egentem que semen ejus quærens panem. men ejus quærens panem.
panem.

26. Tota die miferetur & Tota die donat de commodat : 26. Tota die miseretur & com-
fænerat : & semen ejus in be- & femen ejus in benedictione. modat : & femen illius in benedic-
nedictione erit.

tione erit.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Ambros. in Luc. 1. col. 1272.c. & in hunc Pf. col. 791.e. dirigentur ..... volet nimis : unde epist. ad Sun. & Fretel.
tum addit : & hæreditas eorum immaculata erit; paulò verò to. 2. col. 635. b. ait : In Græco volet nimis vos legisse di-
post , in æternum erit : irem infra, col. 792.a. ait : Græ citis ; quod additum eft , nec apud quemquam habetur Interpre-
cum babet : Novit Dom. dies immaculatoram. Auguft. & tum. In Gr. Vat. Παρα Κυρία τα διαβήματα ανθρώας κα-
Caffiod. in eund. Pf. vias immaculatorum , &c. ut in Vulg. 740.JÚve?mi i thy of èy aviš benuosi. Mf. Alex. Ald. &
Hieron. in Ifai. 65. to. 3. col. 488.e. Cognoscit Dnus vias Compl. addunt opódem. Apud Symm. aj v ód os áutê súdo-
immacul. 85 bæreditas eorum erit in fempiternum. In Gr. Ir κείται. .
νώσκει Κύριος τας δες..... εις τον αιώνα έςαι.

V. 24. Ita Psale. Rom. & Mediolan, cum Cassiod, in
N. 19. Succinunt Ambros. August, & Caffiod, in hunc hunc Ps. In Corb. etiam & Carnut, non conturbabitur ;
Ps. cum Psalt. Rom. & Gr. Ambros, tamen in eund. Pl. at in fine, confirmat manum ejus. Itidem apud Ambros.
col. 793.a. alludendo fortè dicit : Et non habebunt de quo in hunc Pf.col.799. d. detracto verbo juftus: at infra , col.
erubescant in tempore malo, &c. Hieron, in Isai. 65. to. 3. 800. a. leg. non turbabitur. In Brev. Mozarab. Cùm cecid.
col. 488.e. Non confundentur in tempore pelimo, &c. jastus, non commovebitur : quoniam Dominus confirmat ma-

:20. Ita in Brev. Moz. excepto uno mox , pro fatim. num ejus : in Psalt. Corb. manu ejus. Ap. Aug. in hunc Pr.
Item in Rom. præter seqq. mox honorati & exaltati fue- deelt juftus ; deinde sic : non conturbabitur : quon. Dom.
rint. In Corb. Inimici autem Domini ut honorabuntur a confirmat manum ejus. Ap. Greg. Turon. de glor. Conf. p.
exaltabuntur : deficientes , ficut fumus deficient. Lucif. Cal. 912. d. Cùm ceciderit juftus , non conlidetur : quia Dom.
1. 1. pro S. Athan. p. 191. h. legit : Inimici Domini mox ut format manum ejus. Fulg. 1. de Incarn. p. 427. Dum ceci-
bonorabuntur & exaltabuntur : deficientes , ut, &c. Ambros. derit juftus , non conturbabitur : quon. Dom.confirmat manum
in hunc Pf. deficientes, ficut fumus deficient , additque : ejus. In Gr. "Orar méon , ' xalap paxnJhoelcio oro Kúesos ara
Græcum baber de Eemetov hoc eft, defecerunt. August

. in risupile! xxiese autě.
eund. Pf. Inimici autem Dom. ftatim ut gloriabuntur & Ť.25. Ita Brev. Mozarab, hab. præter vocem 1. inme-
exaltabuntur : defic. ficut, &c. Itidem ap. Cassiod. in eund. loco juvenior : at hîc mendum suspicor , nam in
Pl.exceptis his , mox honorificati fuerint & exaltati. In Gr. Pfalt. Rom. Fabri, & Corb. constanter , Junior fui, so
che ce tão soča güvas evids sj afw.Invau éxasí?or/es..... e se senui : fubinde, nec semen ejus egens pane. Corb. quærenten

panem : fic etiam leg. Cypr. I. de op. & eleem. p. 243. c.
W.21. Ita Cassiod. in hunc Ps, cum Psalt. Moz. & at l. de orat. Dom, p. 210. c. neque semen ejus quærens
Carnur. Similiter in Rom. præter unum folvit. Ambros, I. panem : & l. 3. Testim. p. 303. a. Junior fui , etenim fenui...
de Tob. c. 18. to. 1. col. 611. d. 614. b. cum Vulg. Mu nec femen ejus quærens panem. Ambros. de Tob. c. 18. to.
tuabitur pecc. non folvet..... 88 tribuet : at in Ps. 36. 1. col. 611. d. & in Luc. 6. p. 1369.c. & l. 1. offic. to. 2a
col. 796. d. f. & l. 3. offic. 10. 2. col. 112. f. leg. Eg tri col. 49.c. Juvenis fui , 6 senui..... nec femen ejus quærens
buit ; lib. verò 2. offic. col. 80. f. & fænerat : 1. de Tob. panem : item in Pf. 36. to. 1.col. 802.e. ait : Aliqui autem
c. 2. col. 593. b. 8 commodat, ut in Psalt. Corb. Aug. juxta Gracos habent : Juvenis fui , etenim senui , &c. ut
in hunc Pr. Fæneratur peccator , & non folvet : juftus autem fup. inf. etiam col. 804. b. c. e. legit ipse, etenim senuia
miferetur 85 commodar. Gr. Davel??..... j ik ahotics!..... Hieron. in Ifai. 5. to. 3. col. 51. f. Juvenis fui, & senui
oix Teipel Didoi. Compl. 8707134!..... didact.

&c. ut in Vulg. S. Paulinus epist. 23. p. 127. a. Junior fui
. 22. Sic in Psalt. Rom. Corb. Moz. & ap. Caffiod. in & fenui : Mr. tamen Reg. cum edit. Grav. hab. Juvenior.
hunc Pf. Similiter ap. Ambrof. in eund. præter ult. dispe August. in hunc Pf. col. 283. d. Juvenis fui , & ecce senui :
ribunt. Ap. Auguft. in eund. Pf. ita , bæreditate polidebunt 5 non vidi ; reliqua ut in Vulg. & infra , col. 285. a.
terram ; extremòque, difperient. In Gr. xxnegroCl..... Junior fui , & ecce fenui : nunquam vidi..... quærens
icono. Ipsulu
Corlds

panem. Cassiod. in eund. Pl. cum Psalt. Rom. Martianæi:
$.23. Psale. Rom. A Domino greßus hominis dirigun- Juvenior fui , 85 senui : non vidi..... egens pane. Auct.
eur : 65 viam ejus cupit nimis. Mozarab. A Domino gressus quæst. ap. Aug. to. 3. q. 119. Pufillus fui, etenim senui :.
hom, dirigentur ..... cupiet nimis. Mediolan. cupiet valde. nunquam vidi , &c. Gr. Nects095 éyevbulw, aj nap egy-
Corb. & viam ejus cupient. Apud Ambros. in hunc Pl. col. eaca xx sid or..... de mépuce durf (uTØvapres.
798. a. A Domino gressus viri corrigentur ; mox ita : Græcus W.26. Sic Ambros, in hunc Pl. col. 805. d. 806. a. &
Tiabupala dixit, hoc est, tranfitus, August, in hunc Pr. Hieron. in lsai. 65.col.488.c. Ita etiam Cypr. 1. de op.&
cum Auct. lib. de voc. gent. 1. 1.c. 24. p. 15. b. A Do eleem. p. 243. C. & l. 3. Testim. p. 303. a. excepto ult. eft,
mino greßus hominis dirigentur..... volet. Ita rursum ap. pro erit. Caffiod. in hunc Ps. Vulgatæ congruit cum Psalt.
Aug. epift. 217. to. 2. col. 800. b. præter unum dirigun Rom. Aug. in eund.Pr. leg. miseretur & fæneratur, &c. ut in
tur. Itidem ap. S. Paulin. epist. 29. p. 181. b. Hieron. textu : tum addit: Fæneratur quidem Latinè dicitur , es qui
verò in Jerem. 10. to. 3. P. 581. e. legit : A Domino...... dat mutuum , & qui accipit : planiùs boc autem dicitur ,

[ocr errors]

NOOY,

[ocr errors]
[ocr errors]

7.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
27. Declina à malo, & fac bo Recede à malo, da fac bonum, 27. Declina à malo, & fac Ex Ms. Sangerma
num : & inhabita in fæculum sæculi. & habita in sempiternum. bonum : & inhabita in sæcula

fæculorum,
28. Quia Dominus amat judi Quia Dominus diligit judicium, 28. Quoniam Dominus
cium, & non derelinquet fan&tos & non derelinquet sanctos suos : amat judicium, & non dere-
fuos : in æternum confervabuntur. in æternum cuftoditi sunt , linquet fan&os suos : in æter-

num conservabuntur.
Injusti punientur : & semen im Et semen impiorum peribit. Injusti punientur : & femen
piorum peribit.

impiorum peribit.
29. Justi autem hæreditabunt

Jufti hæreditabunt terram , 29. Justi in hæreditate pofterram : & inhabitabunt in fæcu- inhabitabunt in fæculum super eam. fidebunt terram : & habitalum fæculi fuper eam.

bunt in fæcula & fæcula fæcu

lorum super eam.
Prov. 30. Os justi meditabitur sapien Os justi meditabitur sapientiam, 30. Os justi ediscit sapien-
31. 26. tiam, & lingua ejus loquetur judi- & lingua ejus loquetur judicium. tiam, & lingua ejus loquetur
cium.

judicium.
fa. S1.

31. Lex Dei ejus in corde ip Lex Dei ejus in corde ejus : 31. Lex Dei ejus in corde
fius: & non supplantabuntur greffus non deficient gressus ejus. ipsius : & non subplantabun-
ejus.

tur gressus ejus.
32. Considerat peccator juf Considerat impius juftum 32. Considerat peccator jur-
tum : & quærit mortificare eum. quærit ut occidat eum.

tum : & quærit perdere eum.
33. Dominus autem non dere Dominus non derelinquet eum 33. Dominus non relin-
linquet eum in manibus ejus : nec in manu ejus , non condemna- quet eum in manibus ejus: nec
damnabit eum cum judicabitur illi. bit eum, cùm judicabitur. damnabit eum cùm judicabi-

tur illi.
34. Exspecta Dominum , & cul Exspecta Dominum, dan custo 34. Exspecta Dominum, &
todi viam ejus : & exaltabit te ut di viam ejus, & exaltabit ut custodi viam ejus : & exaltabit
hæreditate capias terram : cùm pe- poffideas terram : cùm interibunt te ut inhabites terram : cùm
rierint
peccatores , videbis. impii, videbis.

pereunt peccatores, videbis.
35. Vidi impium superexalta Vidi impium robuftum, & for 35. Vidi impium superexal-
tum, & elevatum ficut cedros Li- tissimum ficut indigenam virentem. tatum, & elevatum ficut ce-
bani.

dros Libani.
36. Et tranfivi, & ecce non Et transivi , & ecce non erat : 36. Et transivi, & ecce non
erat: & quæsivi eum, & non est in- & quafivi eum, & non est inven- erat : & quæsivi eum, & non
ventus locus ejus.
tus.

est inventus locus ejus.
37. Custodi innocentiam & Custodi fimplicitatem , & vide 37. Custodi veritatem , &

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
dicamus foenerat. Quid ad nos quid Grammatici velint ? nabit cùm judicabitur juftus : fed LXX. Viri, inquit , fic
meliùs in barbarismo nostro vos intelligitis , quàm in noftra pofuerunt , Cim judicabitur illi. Præterea August. ubi sup,
disertitudine vos deferti eritis. Ergo jusinsiste tota die mifere- col. 290. b, ait in quibusdam exemplaribus legi, i cim
sur 5 fænerat ; & fic deinceps. In Gr. eaesi i Saveile...... judicabit eum, judicabitur illi. In Palt. Corb. fic : Do-
εις ευλογίαν έςαι. .

minus autem non tradat eum in manus ejus : nec damnabit
V. 27. Concinic Ambrof. in hunc Pl. col. 806. b. ut & eum cum judicab. In Gr. Var. 'Ons Kúe:os ó' Mi'yxata-
August. in eund. col. 287. c. cum Pfalc. Corb, Caffiodorus aimn avtor sis tas xfiexs áu18 ide ki xaradixéou autor
vero Vulgaræ congruit cum Psalt. Rom. Gr. haber in fine, Otav upinuta civt. Alex. Ald. & Compl. xatao xuontal,
kis aiwrc diaros.

dein Αlex. αυτον , κρίνεται αυτώ.
X. 28. Ita rursum Ambrof. in hunc Pl. col. 806. b. nec . 34. Ita Psalt. Corb. habet. Sic etiam in Moz. præter
non August. & Cassiod. in eund. cum Psalt, Rom. Corb. & hoc, vias ejus. Itidem in Rom. hoc insuper excepto, pe-
Moz. addito uno autem , post injusti. In Gr. eine wuos exdi rient , pro pereunt. Apud Ambros. in hunc Pl. col. 807. a.
xxx GarTai. II. Alex. vui :. Ald. & Comp!. Cuandt 4 : 812. a. custodi viam ejus : & exaltabit te , ut bareditate polia
ixdiwxJhocr?cio al. libb. oi de dr Orlos éxrwxguCcr7226 deas terram : cùm perierint pecc. &c. at infra , col. 811. f.

N. 29. Píalt. Rom. & Moz. Jufti verò hæreditate polide- leg. vias ejus. Item August, in eund. Pf. vias ejus.....
bunt terram : inhabitabunt in fæculum fæculi , &c. Simi ut bareditate pollideas terram : cùm perennt pecc. &c. unus
liter in Corb. fi hoc excipias, in fæcula fæculorum. Itidem ramen aur alter Ms. hab. cùm perient. Caffiod. in eund.
apud Ambrofium in hunc Pf. col. 806. b. necnon apud Pl. viam ejus..... ut inhabites terram : cùm perierint , &c.
Auguft. & Caffiod. in eund. detractâ voculâ verò, port In Gr. tur od òr autô..... xataxxnegropñoces thr zûre å ta
σταθi. In Gr. Δίκαιοι δε κληρονομήσεσι γων· και κατασκηνώσεσιν εξολοθρεύεθαι , &c.
εις αιωνα αιωνος, &c.

. 35. Ita Hilar. in Pf. 128. col. 435. C. & Ambrof. in
. 30. Ambrof. in hunc Pl. col. 806. f. & in Ps. 118. Ps. 1. to. 1.col.759. a. & de obiru Theod. to. 2. col. 1209.
col. 1100. a. legit cum August. Calliod. & Pialt. Rom. a. In Psalt. Rom. Mediol. Moz. & apud Cassiod. super cedros
Os jufti meditabitur fapientiam, &c. ut supra. Corb. hab. Libani. Similiter apud Lucif. Cal. 1. 1. pro S. Athan.p. 191.
Os juifli meditalitur justitiam, &c. Gr. verò , MERETUOST 60-

h. necnon Ambros. 1. 1. de Cain & Ab.c. 5.10. 1.col. 191. qlar. Ambros, in eund. Pl. p. 807, d. Propheta meditabitur f. 192. a. ut & infra , col. 669. c. 798. b. 812. c. at l. de dixit, licet unus è pluribus meditatur fcripferit ; nec abhor- fuga læc. c. 5. col. 428.c. & in Ps. 36. col. 814. a. & l. ret à fenfu.

1. de pænir. to. 2. col. 409. f, ultra cedros Libani : item in *. 31. Accinunt Ambrof. Aug. & Caffiod. in hunc Pf. Pl. 118. to. 1.col. 1159. b. exaltatum ultra cedros Libani. unà cum Psalt. Rom. & Gr.

Cypr. verò epist. 55. p. 80. c. legit : Vidi impium exalta.
$. 32. Ita Ambros. in hunc Pf. col. 810. f. & Cassiod. in tum, sextolli super cedros Libani. August. in hunc Pl. Vidi
eund, cum Plalt. Rom. Corb. & Carnut. In Moz. sic : impium fuperexaltari, 5 elevari super cedros Libani. Gr. Eider
quæret perdere eum. In Mediolan, occidere erem. Apud Lu τον ασείο υπερυψέμενον , και έπαιρό μενον ως τας κέδρες , &c.
cif. Cal, 1. 1. pro S. Arhan. p. 191. h. Conspicit peccator .36. Ita Lucif. Cal. 1. 1. pro S. Arhan. p. 191. h. de
juftum : quarit mortificare eum. Item apud August. in Ambrof. l. 4. de interpel. Dav.c. 8. to. 1.col. 669. c. 80
eund. Pl. mortificare eum. Gr. Kalaroel..... y Suteĩ T8 lara in hunc Ps. col. 814. a. Item Auguft. & Caffiod, in eund.
τωσαι αυτόν.

cum Gr. In Psalt, Rom. & Moz. deest , ante verba tran-
ř. 33. Lucif. Cal. l. 1. pro S. Athan. p. 191. h. necnon frui, & quæfivi. Apud Cypr. epist. 55. p. 80. c. 81. a. fic:
Ambr. in hunc Pf. col. 806. f. 810.f.cum Aug. & Caffiod. Et tranfivi, Es ecce non fuit : qualivi, &c. In Gr. Kad
in eund. & Psalt. Rom. Vulgatæ congruunt. In Mozarab. Trapagar, is g' o'x ire in futucce, &c.
deest ult. illi. Ambrof. loco citato notar Aquilam dixiffe , . 37. Ita Cassiod. in hunc Ps. cum Psalt. Rom. Corb.
per damnabit eum in judicando ro ; Symmach, nec dam & Casnut, Ambrof. verò in eund. Pl. col. 814. C. legit :

Tom. II.

K ij

peribit.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD."
Es Mf. Sangerm. vide æquitatem:quoniam sunt rectum : quia erit in extremum viro vide æquitatem : quoniam sunt re-
reliquiæ homini pacifico. pax.

liquiæ homini pacifico.
38. Injusti autem disperi Pravaricatores autem interibunt 38. Injusti autem disperibunt fi-
bunt simul : reliquiæ impio- pariter, & novissimum impiorum mul : reliquiæ impiorum interibunt.
rum peribunt.

39. Salus justorum à Domi Salus autem justorum à Domi 39. Salus autem justorum à Do-
no : & protector eorum est in no : fortitudo eorum in tempore tri- mino:& prote&or eorum in tempo-
tempore tribulationis.
bulationis.

re tribulationis.
40. Et adjuvabit eos Domi Et auxiliabitur eis Dominus, 40. Et adjuvabit eos Dominus,
nus, & liberabit eos: & eri- & Salvabit eos : eripiet eos ab im- & liberabit eos:& eruet eos à pec-
pier eos à peccatoribus, & fal- piis, & Salvabit eos : quia Spera- catoribus , & falvabit eos : quia
vos faciet
eos : quoniam spe- verunt in eo.

speraverunt in eo.
raverunt in eum.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Cuftodi innocentiam , & vide æquitatem , &c. paulò verò In Gr. Sono, Iperboorlas é TitoQUTÒ..... one, Ipev.Juocrta..
polt, ait : Alii pofuerunt : Cuftodi perfectionem. Auguft. in $. 39. Plalt. Rom. Salus autem juftorum à Domino eft:85
cund. Pf. col. 264. f. 291. b. Cuftodi innocentiam , E vide protector eorum eft, &c. Itidem in Pialt. Corb. & Gr. necnon
directionem , &c. Gr. Qúræoos axaxlar , j ide su hútula apud Ambrof. August. & Cassiod. in hunc Pl. deleto primo
ότι εσίν εγκαλάλημμα , &c.

eft. Brey. Moz. delet eorum.
*. 38. Ita Cassiod. in hune Ps. Similiter in Psalt. Rom. ř. 40. Ita Caffiod. in hunc Ps, cum Brev. Moz. Item
& Moz. præter hoc, difperient fimul: vox autem fimul, jun- in Psalt. Corb. & Rom. nisi quod in fine fcrib. in eo.
gitur cum seq. reliquis , faltem in Rom. In Carnut. & Corb. August. in eund. Pr. Et adjuvabit eos Dominus , & eruet
punientur fimul ; subinde in Corb. reliq. impior. peribunt. eos : & eximet eos à peccatoribus ; nec addit plura. In Gr.
Ap. Aug. in eund. Pl. difperient in idipfum : reliq. imp. inte Και βοηθήσει αυτούς..... και ρύσεται αυτές και εξελείται αυτες
ribunt. Ambr. in hunc Pl.col. 814.c.concordat cum Vulg. E... CEL dutésTh... 'T' autóv.

2.

[ocr errors]

D

D

rum.

me.

[ocr errors]

mez.

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Is Mf. Sangerm, 1. Pfalmus David, in comme Canticum David in comme 1. Psalmus David , in rememora-
moratione fabbati. XXXVII. moratione. XXXVIII.

tionem de fabbato. XXXVII.
2.
Omine ne in ira tua ar-
Omine ne in ira tua arguas

Omine ne in furore tuo ar- Pfal. 6.
guas me, neque in fu-
me, neque in furore tuo cor-

guas me, neque in ira tua 2.
rore tuo corripias me. ripius me.

corripias me.
3. Quoniam sagittæ tuæ in Quia Sagitta tua infixe sunt 3. Quoniam sagittæ tuæ infixæ
fixæ sunt mihi : & confirmasti mihi, e tetigit me manus tua.

funt mihi : & confirmasti super me
super me manum tuam.

manum tuam.
4. Nec est fanitas in carne Non eft sanitas in carne mea à 4. Non est fanitas in carne mea
mea à vultu iræ tuæ : non est facie indignationis tuæ : non eft pax à facie iræ tuæ : non eft pax offi-
pax ossibus meis à facie pecca- ossibus meis à facie peccati mei. bus meis à facie peccatorum meo-
torum meorum.

s. Quoniam iniquitates Quia iniquitates mea transie-, s. Quoniam iniquitates meæ su* Mf. vitiosè meas. * meæ superposuerunt caput runt caput meum : quafi onus grave pergresiæ funt caput meum : & fi

meum : ficut onus grave gra- aggravate sunt super me. cut onus grave gravatæ sunt super
vatæ sunt super me.
6. Computuerunt & dete-
Computruerunt & tabuerunt ci-

6. Putruerunt & corruptæ funt
rioraverunt cicatrices meæ, à Catrices mea , à facie insipientiæ cicatrices meæ , à facie insipientiæ
facie insipientiæ meæ.

mea.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
V. 1. Ita Psalt. Moz, hab. cum Corb. & Rom. Fabri. item 1. de lapsu virg. to. 2. p. 318. d. nisi quod hîc habec
Rom. verò Martianæi, in rememoratione fabbati. Similiter & ficut onus. Similiter apud S. Paulin. epift. 12. p.65. a.
apud Hilar. in Pl. 69. col. 232. a. in rememoratione. Apud Superpofuerunt iniquitates mea caput meum : & ficut ones,
Ambros. in hunc Pl. col. 815. e. In commemorationem diei &c. item epist. 23. p. 135. e. absques : at epist. 40. p.
fabbati, Pfalmus David; & infra : aut fcut alius babet , 244. c. loco ficut onus , &c. leg. & multiplicata sunt super
Jabbatorum. Item Hieron. Algas. quæft. 8. col. 202. f. Ti- capillos capitis noftri ; quæ pertinent ad Ps. 39. ¥.13. Hie.
tulus eft , inquit , In commemorationem. August. in eund. Pr. ron. verò Algas. quæft. 8. p. 202. f. Quoniam iniquit. mea
Titulus ejus eft : Psalmus ipsi David, in recordationem sabe elevatæ sunt super caput meum : quafi onus , &c. item 1. 3.
bati. Apud Cassiod. fimpliciter : Psalmus David, in com. in ep. ad Galat. to. 4. p. 292. c. 309.f. at in Isai. 1. to. 3.
memoratione. In Gr. Yazzeos. tớ Aavid, eis åréuryou aspi p.11.a. Elevatæ sunt iniquit

. mea super cap. meum : quasi
ζαββάτε.

onus grave ingravatæ sunt, &c. & in Isai, 58. p. 435.c. $. 2. Concinit Ambros. in hunc Pl. col. 820. b. & l. de Iniquitates meæ elevatæ sunt supra..... quasi onus grave aglapsu virg. 10. 2. col. 318. d. Item Cassiod. in eund. Pf. gravatæ funt , &c. Aug. in hunc Pf. Quoniam iniquitates mea cum Pfali

. Rom. Corb. & Moz. Apud Auguft. verò in Juftulerunt caput meum : ficut fascis gravis gravata sunt , eund. Plalm. ira : Domine ne in indignatione tua arguas me , &c. Auct. op. imp. in Matt. hom. 29. p. 121. b. cum Petro neque in ira tua emendes me.' In Gr. Kúers HÀ TÇos eu peço Co Chrysol. s. 44. p. 880. C. & Cassiod. in hunc Pf. Quoniam ελέγξης με , μηδε τη οργη σε παιδεύσης με.

iniquit. mea superposuerunt , &c. ut in textu. Id Ambr. in
*. 3. Sic Ambrof. in Pf. 36.col. 791. c. & in hunc Pr. hunc Pf. ita explicat : Supertranfierunt caput meum , &
37. col. 821. d. & l. de lapsu virg. to. 2. 318. d. Item supereminent mibi ut sensus meos deprimant. In Gr. "Oti ai
Auguft. & Cassiod. in eund. Pl. cum vet. Psalt. & Gr. ανομίαι με υπερήραν την κεφαλήν με· ωσεί φορτίον βαρυ εβα-

*.4. Sic Ambrof. I. de lapsu virg. to. 2. col. 318. d. púri Inoar , &c.
cum Cassiod, in hunc Pf. Sic iterum apud Ambros. in eund. 8.6. Ita Ambr. I. de lapsu virg. to. 2. p. 318. d. necnon
Pl. col. 826.b. excepto uno non , pro nec. In Psalt. Moz. S. Paulin. epist. 40. p. 244. c. & Cassiod. in hunc Pf. cum
Et non est sanitas..... à vultu..... 6 non eft pax , &c. Si- Psalt. Rom. Corb. & Moz. nisi quod fcribunt computruerunt.
militer in Rom. & Corb. præter hoc, Nec est fanitas. Apud Ambrosius in Pl. 37. p. 828. a. alludens dicit, corruptas
August. in eund. Pl. Non est sanitas.... à vultu..... non eft effe es computruisse cicatrices , &c. Pfalt. verò Mediolan. &
pax, &c. nec absimile Græcum est.

Carn. hab. deterioraverunt , ur sup. Aug. in eund. Pf. Com-
:5. Iridem in Psalt. Rom. Corb. Mediol. & Carnut. putruerunt & putuerunt livores mei, à facie , &c. Item in
cum voce mea , loco meas Ms. codicis. Iisdem faver Ambr. Pfalt. Mediol, livores mei. Ap. Fulg. ep. 4. ad Prob.
in hunc Pl. p. 827. b. & in Pf.35. & 48. p. 769. f. 948. a. Computruerunt is deterioratæ funt cicatr. mex , &c. ut in Vulg.

p. 178.

meam :

[ocr errors]

nes.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
7. Miser factus sum & curvatus Afflictus sum & incurvatus sum 7. Miseriis adflictus sum & Ex Ms. Sangerne
fum usque in finem : tota die con- nimis : tota die mærens ambula- turbatus usque ad finem: tota
tristatus ingrediebar.
bam.

die contristatus ingrediebar.
8. Quoniam lumbi mei impleti Quia lumbi mei repleti sunt 8. Quoniam anima mea
funt illufionibus : & non est sanitas ignominiâ, non eft sanitas in completa eft inlusionibus : &
in carne mea,
carne mea.

non est sanitas in carne mea.
9. AMictus sum, & humiliatus Evigilavi, da afflictus sum ni. 9. Incurvatus sum, & hu-
sum nimis : rugiebam à gemitu cor- mis : rugiebam à gemitu cordis mei.' miliatus sum nimis : rugibam
dis mei.

à gemitu cordis mei.
10. Domine , ante te omne de Domine in conspectu tuo omne 10. Et ante te omne deside-
siderium meum : & gemitus meus à desiderium meum : & gemitus meus rium meum : & gemitus meus
te non eft abfconditus.
à te non eft abfconditus.

non eft abfconditus à te.
11. Cor meum conturbatum est, Cor meum fluctu abat , dereli 11. Cor meum conturba-
dereliquit me virtus mea : & lumen quit me fortitudo mea : & lux ocu- tum eft, & deferuit me forti-
oculorum meorum, & ipsum non lorum meorum etiam ipsa non eft tudo mea:& lumen oculorum
eft mecum.
mecum.

meorum non eft mecum.
12. Amici mei, & proximi mei Cari mei, els amici mei contra 12. Amiçi mei, & proximi
adversùm me appropinquaverunt , lepram meam fteterunt ,

mei adversum me adpropia-
& fteterunt.

verunt, & fteterunt.
Et qui juxta me erant , de longe Et vicini mei longè fteterunt : Et proximi mei à longè ste-
fteterunt : 13. & vim faciebant qui & irruebant quærentes animam terunt : 13. & vim faciebant
querebant animam meam.

qui quærebant animam meam.
Et qui inquirebant mala mihi, lo Et investigantes mala mihi, lo Et qui inquirebant mala
cuti sunt vanitates : & dolos tota quebantur infidias, & dolos tota die mea, locuti funt vanitatem :
die meditabantur.
meditabantur.

& dolum tota die meditaban

tur.
14. Ego autem tanquam surdus Ego autem quafi furdus non au 14. Ego autem velut surdus
non audiebam : & ficut mutus non diebam, & quafi mutus qui non non audiebam : & ficut mutus
aperiens os suum,
aperit os fuum.

qui non aperit os suum.
IS. Et factus sum sicut homo Et eram quasi homo non audiens, 15. Et facius sum ut homo
non audiens : & non habens in ore nec habens in ore suo redargutio- non audiens: & non habens in
fuo redargutiones.

ore suo increpationes.
16. Quoniam in te Domine fpe Te enim Domine exspectabam : 16. Quoniam in te Domine
savi: tu exaudies me Domine Deus tu exaudies Domine Deus meus. speravi: & exaudies me Domi-
meus.

ne Deus meus.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
In Gr. Πρoσώζεσαν και εσάπισαν οι μώλωπές με , απο, &c. eund. Pf. præter hoc, non eft abfconditus à te. Ap. Caffiod.

.7. Sic in Psale. Corb. ad verbum. Item in Rom. Fa & in Psalt. Corb. Et ante te omne defiderium...., non est à te
bri, addito sum , ad turbatus , ficut in , post usque. In Rom. abfconditus. In Gr. Vat. Kai svartion Comā....... et expéen
Martianæi , 55 curvatus sum, ur in Vulg. Similiter apud otó Cé. Ms. Alex. cum edd. Ald. & Compl. Kúere, irar-
Hieron. Algaf. quxst. 8. col. 202. f. Item apud Am τίον ζε..... από ζε εκ απεκρύβη.
brosium in hunc Pl. p. 828. f. & l. de lapsu virg. to. 2. p. *.11. Ita legunt Ambr. & Aug. in hunc Pr. Similirer in
318. d. Miferiis affiutius fum curvatus fum ufque in finem, Pfalt. Rom. & ap. Caffiod. hoc addito, in me, poft conturba-
&c. Sic etiam legunt Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. nisi tumeff. Item in Moz,dempto , poft in me. Sed Ambr.l.
quod Auguft

. loco ingrediebar , ponit ambulabam. Hieron. de lapsu virg. to. 2. p. 318. e. legit: Cor menm turbarum eft
in Isai. 38. to. 3. p. 428. f. Afflictus sum incurvatus sum intra me , dereliquit me virtus men,&c. ut supra. In Psalt.
usque ad, &c. In Gr. 'ETAARITópuccess xc7excéjepluy swę Corb. Cor meum conturbat. eft , defernit me virtus mea : 86
TÉRSS..... f' Toperówlw. Sufpicor mendum in Mr. Sangerm. ubi lumen oculorum meor, non eft mecum. In Gr. Vat. 'H xapdica
scriprum turbatus , pro Chrvaties : sæpe enim in hoc codice με εταράχθη και έγκατέλιπέ με και χύς με και το φως των οφθαλ-
littera v mutatur in b, & vice versa ; prima etiam littera e pe câr Mx ox f'so, &c. Alex. verò cum edd. Aid. & Compl.
facilè potuit scribi pro c : atramen in Psalt. Corb. & Rom. hab. Mo з αυτο εκ έσιν , &c.
Fabri eriam legicur turbatus , quod Græco textui repugnat, . 12. Ita ferunt Psalt. Rom. & Moz. ad verbum. Simi.
ut & PP. Lat. Item in Mr. Sangerm. scriptum est, Mifertis liter Corb. cum Ambr. Aug. & Cassiod. excepto

uno appro-
adfliltus fum , sed aperto mendo , pro miferiis.

pinquaverunt. Item ap. S. Paulin. ep. 11. p. 50.a. proximi
V. 8. Ita legit Ambros, in hunc Pl. p. 829. d. paulòque mei à longè , &c. sicut in Psalt. Mediol. & Carnut. August.
poft monet Symmachum dixiffe lumbos ; & infra p. 830. a. verò loco cit. deler utrumque mei, fed infra addir. In Gr.
Bene , inquit , LXX. Viri animæ illufiones dixerunt : quam og oi &pisa pe cxpó Jer, &c. Ms. Alex.cum Ald. & Compl.
lectionem admittunt Auguft. & Cassiod. in eund. Pl. cum από μακρόθεν.
Psalt. Rom. Corb. Mediol. & Carnur. Sic etiam haber B. W. 13. Sic in Psalt. Corb. & Moz. est. Rom. verò Vul.
ad lect. 7. Domin. Passionis , cum Psalt. Arab. & Æthiop. gatæ congruit ; ficut etiam Ambrof. & Caffiod. in hunc
In Moz. sic : Anima mea completa est invisionibus , sed errore Pl. nisi quod hab. vanitatem ur sup. item apud Ambr. 8
manifesto, pro inlufionibus. In Gr.ed. Rom. "OTI Á Yuxu dolum. Ap. August. in eund. Pl. fimiliter : qui quarebant

STÚDU Eu Taiyuar, &c. Ml. verò Alex. cum edd. Ald. mala mea , locuti sunt vanitatem : & dolum , &c. In Gr.....
Compl.& Symm. hab. Αί ψύαι με επλήθησαν απγεμάτων, &c. και οι ζκτέντες τα κακά μοι ,

και οι ζκτεντες τα κακά μοι , ελάλησαν ματαιότητας και δολιό-
. 9. Cóncinit Ambros. in hunc Pf. col. 829. d. & in τητας..... έμελέτκσαν.
Luc. 19. col. 1497. b. nisi quod hoc ult. loco deler fum, $. 14. Sic Ambros. in hunc Pf.cum Psalt. Rom. & Corb.
poft incurvatus, & constanter scribit rugiebam : ac l. 5.de In Moz. & apud Caffiod. velut furdus..... qui non aperuit,
fide, to. 2. col. 570. f. legit : Affli&tus fum, humiliatus &c. Apud Auguft. in eund. Pr. velut furdus..... non aperiens,
fum nimis: & l. de lapsu virg. col. 318. d. rugio à gemitu , &c. In Gr. Wri xwpos...... avcyw, &c.
&c. August. in hunc Pf. Infirmatus fum, bumiliatus fum $.15. Similiter in Psalt. Rom. Corb. & ap. Cassiod. in
ufque nimis : rugiebam , &c. Casiod. in eund. Pr. cum hunc Pl. Moz, etiam , Mediolan. & Carnut. ferunt increpa.
Plalt. Rom. Corb. & Moz. Incurvatus fum , & humiliatus tiones ; sicut Ambr. in hunc Pl. p. 833. f. Rufin. in Symb.
fum usquequaque , &c. Item in Mediol. & Carnut. Incur p. 182. a. & Hieron. in Jerem. 28. to. 3. p.662. f. Auguft.
vatus sum. In Gr. 'Exaxa qur, à ÉTATEM Jur ows opódexo verò in eund. Pl. leg. redarguriones. Gr. eregués, & fupra
cipróulw, &c.

wcsi, pro ut , Ambros. & alii facut. Hieron. quafi.
. 10. Sic Ambros. in hunc Pl. p. 829. d. 832.b.& inf. .16. Psalt. Corb. Quoniam in te Dom. speravi; tu exau-
P: 930. a. Itidem in Pfalt

. Moz. præter unum , quod dies Deus meus. Rom. Fabri : speravi: dixi : Tu exaudies Do-
initio ipso deest. In Rom. sic : Et ante te est omne defide- mine Deus meus, Rom. Martianæi : dixi : Tu exaudies me
riume.. ad te non eft abfconditus. Similiter apud Aug. in Domine , &c. Hozarab. Speravi Domine : tu exaudies Dog

[ocr errors]

theo.

ܐ

[ocr errors]

23. Intende

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex M. Sangerm. 17. Quia dixi: Ne aliquando Quia dixi : Ne fortè insultent 17. Quia dixi : Nequando suo

insultent in me inimici mei : miii, & cùm vacillaverit pes meus, pergaudeant mihi inimici mei : &
& dum commoventur pedes super me magnificentur.

dum commoventur pedes mei, su-
mei, in me magna locuti sunt.

per me magna locuti sunt.
1$. Quoniam ego in flagella Quia ego ad plagam paratus 18. Quoniam ego in flagella pa-
paratus sum : & dolor meus sum, & dolor meus contra me sem. ratus fum : & dolor meus in conf-
ante me est semper.
per.

pectu meo semper.
19. Quoniam iniquitatem Quia iniquitatem meam an 19. Quoniam iniquitatem meam
meam ego pronuncio : & co- nuntio , & contriftabor pro peccato annuntiabo : & cogitabo pro pecs
gitabo pro peccato meo.

cato meo.
20. Inimici autem mei vi Inimici autem mei viventes con 20. Inimici autem mei vivunt ;
vunt , & confirmati sunt su- fortati sunt, & multiplicati funt & confirmati sunt super me : &
per me : & multiplicati sunt odientes me mendaciter.

multiplicati sunt qui oderunt me
qui me oderunt iniquè.

iniquè.
21. Qui retribuunt mala pro Et qui reddunt malum pro bono , 21. Qui retribuunt mala pro
bonis, detrahebant mihi: quo- adversabantur mihi: quia sequebar bonis, detrahebant mihi : quoniam
niam subfecutus sum juftitiam. bonum.

sequebar bonitatem.
22. Ne derelinquas me Do Ne derelinquas me Domine : 22. Ne derelinquas me Domine
mine Deus meus : ne discelle- Deus meus ne elongeris à me. Deus meus : ne discesseris à me.
ris à me.
23. Intende in adjutorium Festina in auxilium meum, Do-

in adjutorium
meum, Domine Deus falutis mine falutis mea,

meum, Domine Deus salutis meæ.
mex.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
mine Deus meus. Ambros. Domine fperavi : tu exaudies me Oide SX Segi Mx zce, as xexec7aiw1700 ut ipfué .....pulsőre
Domine , &c. Itidem ap. August. & Cassiod. in eund. Pl. Tés ple, &c.
dempto uno me. In Gr.o... Kúese tati6«• Cu sioanton Kúa Ñ. 21. Sic Ambros. in hunc Pf. p. 838. f. cum Pfalt.

Corb. In Rom. lic : Qui retribuebant mihi mala pro bonis ,
ř. 17. Sic in Psalt. Rom, uno excepto commoverentur. &c. quæ in textu. Iridem in Moz. & ap. Caffiod. dempto
Item in Mozarab. commoverentur..... in me : at supra , Ne uno mihi , post retribuebant. Apud August. in eund. Pl.
unquam insulient in me &c. Apud Ambros. in hunc Pl. ita : Detrabebant mihi, qui retribuunt mala

pro
bonis :

quo-
p. 837. a. d. Ne aliquando exfultent in me ..... 65 dum com niam persecutus fum jufiitiam. In Psalt. Carnut. & apud
moventur ...... in me. Similiter ap. Aug. & Caffiod. in eund. S. Paulin. epist. 38. p. 233. b. subfecutus fum juftitiam; in
præter hoc, Nequando infultent. Item in Psalt. Corb. Ne Mediolan. Jiebsequebar juslitiam. In Gr. Oi artanidit tries
quando insultent inimici mei : dum commov.

ped. mei, in xaxa ( Alex. Ald. & Compl. mol xaxa ) arti dyagar, ev-
me magna loc. sunt. In Gr. Mú w07baixapwoi pe Ob..... iv διέβαλλόν με επεί κατεδίωκον δικαιοσύνηr" in aliis libb. άγα-
TV Cansu. I ūvce...... A' fpe', &c.

twCurur, ut in Vulg.
$. 18. Ita August. & Caffiod. in hunc Pl. cum Psale. ¥. 22. Concordant Ambrof. August. & Cassiod. in hunc
Rom. Fabri. In Corb. deest tantùm fum, post paratus. Pl. unà cum vet. Psalt. & Gr. In Brev. verò Moz. præmit-
In Rom. Martianæi , & Moz. sic, ad flagella paratus fum : tuntur ista : Et projecerunt me dile&tum tanquam mortuum
præterea in Moz. contra me est semper. Apud Ambros, in abominatam ; cum sequitur : Ne derelinquas me, &c. Am-
eund. Pf. in flagella paratus eft. In Gr. "Otréiw sis pásı- bros. quoque sub finem expofitionis hujus Psalmi , p. 841.
γας έτοιμες και και άλγηδών με ενώπιον με διαπαντός: Αlex. a. ait : Complevimus Pfalmum etiam cum ejus interpreta-
Ald. & Compl. o'sir framartós.

tione versiculi , quem Græci nonnulli codices , fed non om-
¥. 19. A Psalt. Sangerm. hæc absunt tria , meam ego pro nes habent Latini. Nam ante responsorium proximum verficulus
nuncio , sed calami lapsu aperto ; totidem verba suffecimus eft : Et projecerunt me ficut mortuum abominatum. Sed
ex Plalt. Rom. Carnut. Corb. & Moz. Apud Calliod. in tu ne derelinquas me Domine : ne disceileris à me ; hoc
hunc Pf. Quon, iniquit. meam pronunciabo: 88 cogitabo , &c. enim sequitur , id eft : Tu ne derelinquas , qui mortuum fæ-
ur lup. Ap. Aug. verò in eund. Pl. ego pronuncio : & curam tentem" curare consuefti. Verficulum autem illum vix aliubi
geram pro peccato meo. Ambr. in hunc Pl. dicit : Iniquita- etiamnum reperias, præterquam in Versione Arabica,
tem fuam David pronunciabat , &c. Ruric. 1. 2. epist. ep. 14. Æthiopica , & apud Theodorerum. Prima nempe sic habet :
p. 569. d. Quoniam iniquitates meas ego pronuncio , &c. Respuerunt me dile&tum quafi mortuum abominandum, &
Gr. "OTI thy dvoular araylexão (Alex. Ald. & Compl. clavis confixerunt corpus meum : Æthiop. Et repulerunt
εγω αναγ[ελω ) και μεριμνήσω υπερ της, &c.

fratres fuos tanquam cadaver immundum. Ne derelinquas,
$. 20. Ita Aug. in hunc Ps. In Psalt. Moz. & Rom. &c. Theodoretus denique : Και απέρριψαν με τον αγα-
Fabri : Inimici autem mei vivent , confortati funt fuper Tutör a's PExpór fenuméror.
me. In Corb. vivent , & confirmati sunt. In Rom. Marria *.23. Ita Caffiod. in hunc Pl.cum Psalt. Rom. Apud
næi , & ap. Caffiod. Inimici mei autem vivunt , & confor- August. in eund. Pl. deest vox Deus, sicut in Gr. Apud
tati funt , &c. Apud Ambrof. in eund. Pf. 838. f. Inimici Ambrof. verò in hunc Pf. p. 840. f. ita : Tu autem Do-
mei vivunt , confirmari sunt , &c. ut in Vulg. In Gr. mine , curas ...... adjuvas..... quia Deus falutis meæ es.

pis , &c.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Du non delinquam in lin

gua mea.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Ms. Sangerm. 1. In finem, Edithun, Canti

Victori Idithun

1. In finem , ipsi Idithun, Canticum
cum David. XXXVIII. Canticum David. XXXIX.

David. XXXVIII.
Ixi : Custodiam vias Ixi :

Ixi: Custodiam vias meas :
meas : ut non delin ne peccem in lingua mea :

in lin-
quam in lingua mea.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7.1. De hoc titulo ita disserit Ambros. præfat. in hunc Fabri, In finem , Idithum , Canticum David. In Rom,
Pl. p. 842. Hunc Pfalmum David fcripfit, & idithum, Martianæi, & ap. Cassiod. pro Idithun , &c. Apud Aug.
viro disciplinis Leviticis & Sacerdotalibus erudito, canendum in eund. Pl. In finem , pro Idithun, Canticum ipfi David.
dedit, qui ante arcam Domini Psalmorum seriem pangendi Sic etiam in Psalt. Carnut. dempto uno ipfi. In Gr. Eistò
folertilimus pracinebat. Ergo quia non Idithum fcripfit hunc TÉM05 , TCO 'IJ16, witã Aavid. in Alex. Ald. & Compl.
Psalmum, sed propheta David , & Idithum viro canendi perito 'I Sobýp.
Psallendum dedit, ideo fic infcriptus est titulus : In finem, *. 2. Ita legunt Ambros. & Cassiod. in hunc Pr. cum
pro Idithum , Canticum ipli David. Eadem reperit I. 1. Psalt. Rom. & Corb. Sic etiam in Moz. excepto uno dere-
offic. to. 2. p. 8. b. In Brev. Mozar. fic titulus exftat : linquam ; fed Ambrof. in Pf. 118. p. 983. a. & I. 1. of-
In finem, pro Idithum , Pfalmus David. In Psalt. Rom. fic. to. 2. p. 3. e. habet cum Chromat, Aquil, in Mattha

« ZurückWeiter »