Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. ubi fup. pars tui fame consumetur in medio tui : & quar-. confumetur in medio tui : & tertia pars tui in

ta pars tui cadet in circuitu tuo : & quartam gladio cadet in circuitu tuo : tertiam verò partem
partem tui in omnem ventum dispergam..... tuam in omnem ventuin dispergam, & gladium

evaginabo post eos.

13. Et complebo furorem meum , & requiercere faciam indignationem meam in eis , & confolabor : & scient quia ego Dominus locutus fum in zelo meo, cùm implevero indignationem meam

in eis. Hieron. in Ezech. 14. Et dabo te in defertum, & filias tuas in cir 14. Et dabo te in desertum & in opprobrium s.col. 729.60 cuitu tuo, in conspectu omnis prætereuntis. gentibus, quæ in circuitu tuo sunt, in conspectu

omnis prætereuntis. 15. Et eris gemibilis.....

15. Et eris opprobrium , & blafphemia , exemplum , & ftupor in gentibus quæ in circuitu tuo sunt, cùm fecero in te judicia in furore,

& in indignatione , & in increpationibus iræ.

VULGATA
16. Ego Dominus locutus fum : Quando misero fa 17. Et immittam in vos famem , & bestias pel-
gittas famis peffimas in eos ; quæ erunt mortiferæ , fimas ufque ad internecionem : & pestilentia, & lan-
& quas mittam ut disperdam vos : & famem con- guis tansibunt

guis tanfibunt per te, & gladium inducam fuper te :
Srep. 4.16. gregabo super vos, & conteram in vobis baculum ego Dominus locutus sum.
panis.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
perfionis, tres tantum effe fermo propbeticus approbavit, ut Tam vitio depravatum. Quanquam Arifteus, & Jofephus ,
superfluò una pars incendii in duas partes divideretur , in & omnis fchola Judæorum , quinque tantim libros Moyfi w
boc quoque loco eandem primam partem diviserunt in duas , LXX. translatos asserant.
ut dicerent : Quarta pars tui , &c. Licet hoc quod posui ¥. 14. Ita Hieron. ibid. ex Hebr. Et dabo te in defer-
mus, & quarta pars tui in gladio cader, de Theodotionis tum ; tum addit : quodque fequitur , & in opprobrium
editione fub afteriscis additum fit ; perspicuum eft autem , ut gentibus , quæ in circuitu tuo sunt, in LXX. non habetur ;
Hebræn veritas continet , tres esle partes ; de quarum prima pro quo addiderunt de fuo , & filias cuas in circuitu cuo:
dicatur : Et tertia cui pars peste morietur, & fame con rurfumque juxta utramque editionem, in conspectu omnis
fumetur in medio cui : multòque melines fuerat sransferre prætereuntis. Gr. initio hab. Kæi Groovear Gris épageor,
quod fcriptum est , quàm rei male translatæ patrocinium qua- statimque, si Tas Juratépas, &c. ut in Lat. sup.
rere. Nec hoc dicimus ab illis factum, quibus vetuftas anc ♡.15. Hieron. ibid. In LXX. legitur , Et erit (1. eris)
toritatem dedit , fed per multa fecula fcriptorum atque leito sevoxtů, id eft, gemibilis.

N O V A.

Inf. 14.13.

"ET

[ocr errors]

CAPUT V I.
VULGATA

NOVA.
T factus est sermo Domini ad me, dicens : tes Ifraël, & prophetabis ad eos,
2. Fili hominis

pone

faciem tuam ad monVERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hieron. in lsai, 2.

3 ..... Hæc dicit Adonai Dominus montibus , 3. & dices : Montes Israël audite verbum Do- Inf.36. col, 27.6.

& collibus : Ecce ego inducam super vos gla- mini Dei : Hæc dicit Dominus Deus montibus , 2.
dium, & dillipabuntur excelsa vestra,

& collibus , rupibus , & vallibus : Ecce ego indu-
cam fuper vos gladium , & disperdam excella

veftra
4. & conterentur aræ veftræ....

4. & demoliar aras vestras , & confringentur simulachra veftra:& dejiciam interfectos veftros

ante idola vestra, VULGATA

NOVA. 5. Et dabo cadavera

S... Vide Not.

sabunt idola veftra , & conterentur delubra vestra, filiorum Ifraël ante faciem

& delebuntur opera veftra. fimulachrorum veftrorum : & dispergam osfa vestra 7. Et cadet interfectus in medio veftri : & fcietis circum aras vestras

quia ego fum Dominus. 6. in omnibus habitationibus veftris. Urbes defer 8. Et relinquam in vobis eos, qui fugerint gla. tæ erunt , & excelsa demolientur, & diffipabuntur: dium in gentibus, cùm dispersero-vos in terris. & interibunt aræ vestræ , & confringentur : & cefVERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hieron, in Ezech. 9.... juravi cordi eorum fornicanti.....

9. Et recordabuntur mei liberati vestri in gen6. col. 732.60

tibus , ad quas captivi duđi sunt : quia contrivi cor eorum fornicans, & recedens à me; & oculos

eorum fornicantes poft idola sua : & difplicebunt NOTÆ AD VERSION BM ANTIQUAM. . 3. Græc, deler vocabulum Adonai ; huic autem , rum Ifraël ante faciem fimulacrorum veftrorum , teftatur collibus , addio, vs tais poéparte, rj, tais vecais , & val Hieron. in hunc loc. 731. d. apud LXX, non haberi. Holibus , & rupibus ; ftatimque, ’Its foc i wyw, Ecce ego die etiam non leguntur Græcè, fed hæc sola , j doska induco, &c. ut fupra.

cxopwicô ta osâ, &c. ut in Vulg. *.4. Sic est in Græco.

**.9. 10. Hieron. allatis his de Vulg. quia contrivi cor 7. 5. Priora ista Vulg. verba : Et dabo cadavera filio- corum , &c, usque ad y. 11. subdit : Multa de boc capitulo

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. fibiinet super malis quæ fecerunt in universis abominationibus suis.

10. Et scient, quia ego Dominus non fruftra 10..... Vide Not. locutus fum, ut facerem eis maluin hoc.

II, Hæc dicit Dominus Deus : Percute ma 1 1..... Plaude manu, & percute pede..... Ambrof. in Luca num tuam, & allide pedem tuum , & dic :Heu,

7.col. 1385.f. ad omnes abominationes malorum domus Ifraël : quia gladio, fame , & peste ruituri sunt.

V.U IGATA NOVA. 12. Qui longè eft , peste morietur : qui autem pro- in cun&tis summitatibus montium, & fubtus omne lipe, gladio corruet : & qui relictus fuerit, & obfeflus, grum nemorosum , & fubtus universam quercum fronfame morietur : & complebo indignationem meam dofam , locum ubi accenderunt thura redolentia uniin eis.

versis idolis suis. 13. Et scietis quia ego 13... Vide Not. 14. 'Et extendam manum meam fuper eos : & faDominus, cum fuerint in

ciam terram desolatam, & deftitutam à deserto Deterfe&ti vestri in medio idolorum veftrorum, in cir- blatha in omnibus habitationibus eorum : & scient cuitu ararum veftrarum , in omni colle excello, & quia ego Dominus.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. à LXX. prætermiffa funt, illudque mutatum (ř.9.) ju- ^ , LXX. ♡ Theodor. Eðve, quod magis , inquit , infulravi cordi eorum furnicanti , pro quo nos pofuimus contrivi tantis eft, quam plangentis. cor eorum fornicans. Nunc etiam Græcè habetur ut supra. *. 13. Hieron. in hunc loc. 733. f. Id quod nos, in

*.11. Sic iterum Ambr. ep. 58. col. 1014. a. Græcè, quit, interpretati sumus in cunctis summitatibus montopnoor, strepitum ede, Nobil. obstrepe, pro percure ; cæt. tium, & poft paululum , & subter universam quercum ur in Lat. Hoc autem seq. in Vulg. Heu , observat Hie- frondosam ; LXX. reliquerunt. Eadem quoque absunrà Gr. ron. in hunc loc. 733. a. Aquilam interpretatum effe , "A Vatic.

NOVA.

[ocr errors]

2.

3.... 4. Vide Not.

& non

C A P U TV I I.

VULGATA
T factus est sermo Domini ad me, dicens : miserebor : sed vias tuas ponam super te , & abo-

Et tu fili hominis, hæc dicit Dominus minationes tuæ in medio tui erunt : & fcietis quia
Deus terræ Ifraël : Finis venit, venit finis super qua-

ego Dominus. tuor plagas terræ.

s. Hæc dicit Dominus

S... 6. Vide Not. 3. Nunc finis fuper

Deus: AMictio una, afflicte, & immittam furorem

tio ecce venit : meum in te : & judicabo te juxta vias tuas : & po 6. finis venit, venit finis, evigilavit adversùm te: nam contra te omnes abominationes tuas.

ecce venit. 4. Et non parcet oculus meus fuper te VULG'ATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 7. Venit contritio fuper te , qui habitas in 7... venit tempus, appropinquavit dies, non Hieron, in Ezech. terra : venit tempus, prope est dies occifionis, cum perturbatione, neque cum doloribus. 7. col. 736. d. ex

Lxx. & non gloriæ montium,

VULGATA NOVA. 8. Nunc de propinquo effundam iram meam su- sed vias tuas imponam tibi, & abominationes tuæ per te , & complebo furorem meum in te: & judicabo in medio tui erunt : & scietis quia ego fum Dominus te juxta vias tuas , & imponam tibi omnia fcelera tua: percutiens. 9. "Et non parcet oculus meus, nec miserebor, VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 10. Ecce dies , ecce venit : egressa est contri 10. Ecce dies parit , ecce finis venit : egreffa Hieron. in Ezech. tio, florait virga , germinavit fuperbia : est complexio, & floruit virga, germinavit su- 7. col. 737. c. en perbia :

Lx.x, 11. Iniquitas surrexit in virga impietatis : non 11. Suscitata est injuria : & conteret fortitudiex eis, & non ex populo, neque ex fonitu eo nem iniqui, & non cum perturbatione, neque rum : & non erit requies in eis.

cum feftinatione : & non ex ipsis sunt, neque pul

chritudo in eis. 12. Venit tempus, appropinquavit dies : qui 12..... Vide Not.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M. **. 3. 4. Hieron. in hunc loc. 735. b. prolatis his duo . 10. Græc, ed. Rom. 'Idò pees úxd, its' ú vhébus **. ex Hebr, seu Vulg. ita dilferit : In hoc capitulo pa Kupigo si ný v pá@sos ür@nker i. e. Ecce finis venit , juxta LXX. Interpretes ordo mutatus eft atque confufus ; ita ecce dies Domini : & virga floruit : at in Compl. 'ld's ut prima novissima fint , & novilima , vel prima , vel me ημέρα τίκτς, το πέρας ήκη» εξήλθεν η πλοκή , yürdia; ipfaque media nunc ad extrema , nunc ad principia Bucev pá@dos quæ respondent Latino sup. transferantur : ex quo nos ipsum Hebraicum , 85 cæteros . 11. In Gr. Var. sic habetur initio : ý vleis faréfecuri Interpretes , ordinem pofuimus veritatis.

suxe , contumelia surrexit , loco suscitata eft injuria ; subin**.5.6. Hieron. ubi fup. col. 735.f. relatis his duo de, shenua, firmamentum, loco fortitudinem ; reliqua bus verlic. de Vulg. necnon prioribus verbis .7. ad hoc ut fup. exceptis ult. E non ex ipfis , &c. quæ desunt i at usque, venit tempus, &c. starim addit : Hæc in LXX. non in Mi. Alex. sequuntur : sg $x = autão clovo od è' (pccicbabentur , fed in editione eorum de translatione Theodotionis hos er autcīs. fub asteriscis addita sunt.

V.12. Hieron. in hunc loc. col. 738. c. moner hæc $. 7. Itidem Græcè, excepto uno plurali , Meya 90 Vulg. verba , quia ira super omnem populum ejus , apud pubwr, non cum perturbationibus,

LXX. non haberi. Nunc etiam defunt in Græco.

[ocr errors]

Jer. 48.

Prov.

I, 18,

D 14.3

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
emit , non lætetur : & qui vendit , non lugeat :

quia ira super omnem populum ejus. Hieron. ubi fup.

13. Quia qui emet, ad venditorem non rever 13. Quia qui vendit, ad id , quod vendidit , 738.6.739.2, b. tetur : & homo in oculis vitæ suæ non obtine- non revertetur, & adhuc in viventibus vita eobit.

rum : visio enim ad omnem multitudinem ejus
non regredietur : & vir in iniquitate vitæ fuæ

non confortabitur.
14. Clangite tuba , & judicate omnia.

14. Canite tuba, præparentur omnes, & non est qui vadat ad prælium : ira enim mea super

universum populum ejus.

VULGATA NOVA.
15. Gladius foris; & peftis, & fames intrinsecus: fugerint ex eis : & erunt in montibus quasi colum-
qui in agro eft, gladio morietur : & qui in civita- bæ convallium omnes trepidi , unusquisque in ini-
te , peftilentia, & fame devorabuntur,

quitate sua.
16. Et salvabuntur qui 16... Vide Not.

vide VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hieron, ubi fup. 17..... femora polluentur humore.

17. Omnes manus dissolventur, & omnia ge740. 6.

nua fluent aquis.

18. Et accingent se ciliciis , & operiet eos isai, 15. formido, & in omni facie confusio, & in uni- 2.

verlis capitibus eorum calvitium. Ibid. 741.b.f.

19. Argentum eorum in plateis projicietur , & 19. Argentum eorum foras projicietur , & 37. aurum eorum erit contemptui.... quia cruciatus aurum eorum in sterquilinium erit

. Argentum eo-
iniquitatum eorum fuit.

rum , & aurum eorum non valebit liberare eos 11. 4.
in die furoris Domini. Animam suam non satu- Ecli.s.
rabunt, & ventres eorum non implebuntur : quia. 10.

Sophon.

scandalum iniquitatis eorum factum est.
20. Electa mundi in superbiam posuerunt, & 20. Et ornamentum monilium suorum in fu-
imagines abominationum suarum, & offendicula perbiam posuerunt, & imagines abominationum
fua posuerunt ex eis : propter hoc dedi ea illis in fuarum & fimulachrorum fecerunt ex eo : prop-
immunditiam :

ter hoc dedi eis illud in immunditiam : Ibid. 742, b. f.

21. & tradam ea in manus alienorum ut diri 21. & dabo illud in manus alienorum ad di-
piant ea, & pestilentibus terræ in prædam, & ripiendum ,, & impiis terræ in prædam , & con-
polluent ea.

taminabunt illud.
22..... & violabunt visitationem meam : & in 22. Et avertam faciem meam ab eis , & vio-
troibunt in ea temere.....

labunt arcanum meum : & introibunt in illud

emiflarii, & contaminabunt illud. a Gild. Sap. I. de 23:

Et adducam perturbationem: quoniam ter 23. Fac conclusionem : quoniam terra plena excid. Britan. p. ra plena populis, & civitas plena iniquitate est. est judicio fanguinum, & civitas plena iniquitate. 714.f.

24. Et avertam impetum virtutis eorum : & 24. Et adducam peflimos de gentibus, & possipolluentur fancta eorum.

debunt dòmos eorum : & quiescere faciam super

biam potentium , & possidebunt sanctuaria eorum.
25. Exoratio veniet, & quæret pacem, & non 25. Angustia superveniente, requirent pacem,
erit.

& non erit.
26. Væ superveniet , & nuncius super nuncium 26. Conturbatio fuper conturbationem veniet,

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Ν. 13. Grαc. Διότι ο κόμβυος προς τον πωλενία έκέτι Ý. 22. Sic etiam in Græco.
Men i'rispy cvOpWtos šv oplaauecê, &c. ut in Lat. In . 23. Græc. Vatic. Kai monoroi ouppór dióti in
edd. Ald. & Compl. legitur ev optarjois, in oculis. In Gr. Frúpus na or, aj ú zónis taupus aroulaçı fed in Compl.
eriam Vatic. non exstant plura his, quæ eduntur sup. loco accor, legitur xpioews aidectwr, ur in Vulg. Hierony-
Hieron. quippe ibidem ait : Sed nec isi duo versus ( ad- musque ita refert ex ed. LXX. quia terra plena judicio fan-
huc in viventibus..... non regredietur :) habentur in LXX. guinum, civitas plena iniquitatum : ad hoc autem prius ,
editione : leguntur tamen in Ms. Alex. ac edd. Ald. & Et addiicam perturbationem , quod pariter citat Hieron.
Compl. paucis mutatis.

ex LXX. ait : Verbum Hebr. arethic, Aquila conclusio-
ř. 14. Non plura rursum exhibet Græc. Vatic. Hiero nem , Symm. E5 Theod. xabónwoor, s. e, confixionem, in-
nymus quoque iterum monet, hæc Vulg. noftræ verba , Et terpretati funt ; pro quo LXX. posuere puppror , quod nos
non est qui vadat ad prælium , ira enim mea , &c. apud in perturbationem vertimus.
LXX. non legi : exstant tamen in Ms. Alex.ac edd. Ald. . 24. Rursum Hieron. ex ed. LXX. Et avertam fre-
& Compl. ut sup.

mitum fortitudinis eorum : 8 polluentur fan&a eorum. Ita
$. 16. Hieron. in hunc loc. 739. f. ait : Septuaginta quoque in Græco est hod. nec plura : nonnulla tamen an
columbas convallium omnino taçuerunt.

tecedunt in Vulg. videlicet : Et adducam peflimos..... 8
.17. Sic etiam in Græco.

pollideb. dontos eorum : sed Hieron. monet ea in Lxx,
^. 19. Eadem fert Gr. edit. Rom. Hieronymus etiam non haberi.
notat media ista de Hebr. auc Vulg. argentum eorum , ^.25. Hieron. in Ezech. col. 743. b. initio legit ex
Anrum eorum non valebit liberare eos in die furoris Domi LXX. Propitiatio veniet ; subditque : Juxta superiorem or-
ni , abesse à LXX. Non etiam leguntur hodie in edit. Rom. dinem reétè Aquila & Theodot, interpretati funt adesse an-
fed exstant in Ms. Alex. ac edd. Ald. & Compl.

gustiam ; Symmachusque mærorem. Septuaginta autem in
.20. Græc. addit autè, ea , ad 1. posuerunt ; pro al medio universorum tristium , verbum posuere lætitia , ut lu.
tero verò pofuerunt , hab. erroinoar , fecerunt , absque his gentis animus fuftentetur..... Nos autem juxta Symm, prio-
anteced. 65 offendicula sua ; cæt. ur in Lat. supra. Ed. ta rem sententiam cum posteriore conjunximus , ut diceremus :
men Ald. addir y megcox biguala evrov, ut sup. sed Hie- Angustia fuperveniente , requirent pacem, & non erit :
ron. ait : Quod sequitur , offendicula eorum, fciamus de quod juxta LXX. omnino stare non poteft: fi enim propitiatio
Theodotione additum,

veniet , quomodo quærent pacem , & non invenient ? Nunc 7.21. Itidem Græcè, nifi excipias vocem oxüra, loco etiam Græcè : Kalibraconos Intúod tipúru , xe xx ésci. pradam Nobil. vertit (polia.

7.26. Hieron, in Ezech. 743. f. ita legit ex LXX. Va >

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
& auditus fuper auditum : & quærent visionem erit : a & quæretur visio à propheta , & lex peri a Gild. Sap. caßig.
de propheta, & lex peribit à sacerdote, & con- bit à sacerdote, & consilium de fenioribus. in Ecclef. ord. p.
filium à fenioribus.

717.1.
27. Rex lugebit , & princeps induetur mæero 27. Princeps induetur interitu, & manus po- Hieron. in Ezech.
re, & manus populi terræ conturbabuntur. Secun- puli terræ dissolventur. Secundùm viam eorum fa- 7. col. 744.6.
dùm viam eorum faciam eis, & fecundùm judicia ciąm eis, & fecundùm judicia eorum ulciscar eos:
eorum judicabo eos : & scient quia ego Dominus. & scient quia ego Dominus.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
Super va erit ; deinde ut sup. nuncius fuper nuncium. Ita interitu ; qui nescio quid volentes, hoc quod de Hebraico
quoque in Græco est, ut & alia subseqq. ex Gilda Sap. fermone expresimus, Rex lugebit , omnino tacuernnt : item
quod autem initio habetur ex ipso, fuperveniet , for- inf. ad hæc Vulg. hod. & manus populi terræ co

conturbabuntur,
talle mendum est vel librarii, vel edit. noviffimæ; fa- addit, five juxta LXX. dissolventur : & poft pauca, ira
cilè enim ex super va erit, fieri potuit superveniet ; Græcè ex Hebr. vel Vulg. Secundùm viam eorum faciam eis ,
nimirum constanter, Ovai y'ai ésor,

fecund. judicia eorum judicabo eos : five , inquit , ut LXX.
$.27. Totidem verba in Græco , præter unum plur. tranftulerunt , ulciscar eos. Ex his autem omnibus confe-
Xatch Tùs oft's, pro fingul. fecundum viam ; pauloque . cimus versum , ut legitur fupra ; quod etiam præstamus
poft , '' Tois xpieces., in judiciis , loco fecundum judicia. nonnunquam, modò tamen adhibita ab Hieronymo verba
Hieron. ibid. lic habet ex Hebr. seu Vulg. Rex lu gebit , ex Hebr. aut Vulg. non differant à textu Græco.
S princeps induetur mærore , five , inquit , juxta LXX.

EI

[ocr errors]
[ocr errors]

CAPUT V II I.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
T factum est in anno fexto, in fexto I... & facta est super me manus Adonai Do Hieron. in Ezech.
mense, in quinta mensis : ego fedebam mini.

8. col. 745. f. ex
in domo mea, & fenes Juda sedebant coram me,

Lxx. & cecidit ibi super me manus Domini Dei.

2. Et vidi , & ecce similitudo quasi aspectus 2. Et vidi , & ecce similitudo quasi species viignis : ab aspectu lumborum ejus , & deorsum, ri: à lumbis ejus, & deorsum, ignis : & à lumignis : & à lumbis ejus , & sursum , quasi af- bis ejus , & fursum, quasi vilio electri.

pectus splendoris, ut visio electri.
Dan. 3. Et emiffa fimilitudo manus apprehendit me 3. Et extendit similitudinem manûs, & affum Ibid. 746. f.
14.35. in cincinno capitis mei : & elevavit me fpi- psit me in fimbria verticis mei.... & adduxit me Ibid. 747.6.

ritus inter terram & cælum : & adduxit me in in Jerusalem in visione Dei, ad vestibulum por-
Jerusalem in visione Dei, juxta ostium interius, tæ, quæ respicit Aquilonem , ubi erat statua pof-
quod respiciebat ad Aquilonem , ubi erat statu- fidentis.
tum idolum zeli ad provocandam æmulationem.

4. Et ecce ibi gloria Dei Ifraël , secundum 4. Et ecce erat ibi gloria Domini Dei Ifraël,
visionem quam videram in campo.

fecundùm visionem quam vidi in campo.
5. Et dixit ad me : Fili hominis, leva ocu S..... ab Aquilone ad portam orientalem.
los tuos ad viam Aquilonis. Et levavi oculos
meos ad viam Aquilonis : & ecce ab Aquilone
portæ altaris idolum zeli in ipfo introitu.

VULGATA NOVA.
6. Et dixit ad me : Fili liominis, putasne, vi tiones pessimas , quas ifti faciunt hic.
des tu quid ifti faciunt , abominationes magnas, quas 10. Et ingreflus vidi, 10... Vide Not.
domus Ifraël facit hic, ut procul recedam à sanctua & ecce omnis fimilitudo
rio meo ? & adhuc conversus videbis abominationes reptilium & animalium , abominatio , & univerfa
majores.

idola domus Ifraël depicta erant in pariete in circui-
7. Et introduxit me

tu per totum. ad oftium atrii; & vidi,

11. Et septuaginta viri de senioribus domus Israël,
& ecce foramen unum in pariete.

& Jezonias filius Saphan ftabat in medio eorum , ftan-
8. Et dixit ad me : Fili hominis fode parietem. tium ante pieturas : & unusquisque habebat thuribulum
Et cùm fodisfem parietem , apparuit ostium unum. in manu sua: & vapor nebulæ de thure consurgebat,
9. Et dixit ad me : Ingredere, & vide abomina-
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
12. Et dixit ad me : Certè vides fili homi 12. Et dixit Dominus ad me : Fili hominis

Turiul, l. adu.
nis quæ seniores domus Israël faciunt in tene vidisti

quæ

seniores Ifraël faciunt unusquisque co- Jud. c. II. p.1454
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7.1. A Gr. Vatic. abest Adonai ; fed in Ms. Alex. le- exceperis plur. Ta półupas, vestibula, loco vestibulum.
gitur , xeip ’Ad wrot Kupis• ficut in edd. Ald. & Compl. Ť.4. Ita de Græco ad verbum.
Vide Nobilii nor. in hunc loc.

X. 5. Sic Hieronymus ibid. Pro eo quod nos pofuimus ,
^.2. Græcè, Kæi scor, og id ovcíezece dvd pos (ed. ab Aquilone portæ altaris idolum zeli in ipso introitu, LXX.
Ald.ws sifos dvd pós- ) dro tūs orques ciuti, y scos xétw, tranftulerunt , ab Aquilone ad portam orientalem, quod
AUDI atò tus óspúos áutó, uwepouw (Ald. & Compl. in Hebraico non habetur , cæteræ quæ ibi fcripta sunt; relin-
a umeporw ) aurê, s opaois yaéx?p%. Hieron. ibid. quafi quentes. Ita quoque hodie in Græco eft.
vifio aura , quafi viso eleilri : fic etiam in edit. Ald.is V.7. Hieron. ubi sup. 748. b. Hoc quod tranftuli , &
opaois aupas, ws sidos úróx7px" in Compl. as (pæois qéy785, vidi, & ecce foramen unum in pariere, in LXX, non ba-

eidos', &c. sed Hieron. ait : Vifionem aura , qua in betur.
LXX. non habetur , de Theodotione addidimus.

W. 10. Rursum Hieron. col. 749. a. Hoc autem quod
*. 3. Hoc med. in fimbria, abelt à Gr. Vatic. sed in pofuimus , Et ecce omnis fimilitudo reptilium & animan-
edd. Ald. & Compl. legitur, iti tô xpacaridy Ths xepu tium , in LXX. non habetur.
pas pero al. rūs xapuous ths xeparñs pe cæt. quadrant, nisi W. 12. A Græco abest vox Dominus , post disit; huic

7... Vide Not.

[ocr errors]
[ocr errors]

Tertul. I. adv. " Ecens: Approximavit vindicta civitatis hu

VERSIO ANTIQUA.

VULCATA NOVA. Terial, ubi fup. rum in tenebris, unusquisque in cubiculo abfcon- bris, unusquisque in abscondito cubiculi fui : di

so : quoniam dixerunt : Non videt nos Domi- cunt enim : Non videt Dominus nos, dereliquit nus, dereliquit Dominus terram.

Dominus terram. 13. Et dixit ad me : Adhuc conversus videbis 13. Et dixit ad me : Adhuc conversus videfacinora majora , quæ isti faciunt.

bis abominationes majores , quas isti faciunt. 14. Et introduxit me ad limina januæ domûs 14. Et introduxit me per ostium portæ doDomini, quæ afpicit ad Aquilonem : & ecce illic mus Domini, quod refpiciebat ad Aquilonem: mulieres sedentes, & plangentes Thamnus. & ecce ibi mulieres fedebant plangentes Ado

nidem. IS. Et dixit Dominus ad me : Fili hominis vi is. Et dixit ad me : Certè vidisti fili homidifti : nunquid modica domus Juda , ut faciant fa- nis : adhuc conversus videbis abominationes macinora, quæ fecerunt? & adhuc vifurus es affec- jores his. tiones majores eorum.

16. Et introduxit me in ædem domûs Domi 16. Et introduxit me in atrium domus Doni interiorem : & ecce in liminibus templi Domi- mini interius : & ecce in ostio templi Domini inni inter medium ælam, & inter medium altaris, ter vestibulum & altare, quafi viginti quinque viquasi viginti quinque viri pofteriora fua dederunt si, dorsa habentes contra templum Domini, & ad templum Domini , & facies suas contra Orien- facies ad Orientem : & adorabant ad ortum folis. tem : hi adorabant folem.

17. Et dixit ad me : Vides fili hominis : nun 17. Et dixit ad me: Certè vidisti fili homi. quid pusilla domus Juda , ut faciant facinora , quæ nis : nunquid leve est hoc domui Juda, ut fafecerunt hîc : quoniam impleverunt impietates cerent abominationes iftas , quas fecerunt hîc : suas ? & ecce ipfi quasi subfannantes.

quia replentes terram iniquitate conversi sunt ad irritandum me ? & ecce applicant ramum ad

nares suas. 18. Ego faciam cum indignatione mea : non 18. Ergo & ego faciam in furore: non parparcet oculus meus, neque miserebor : & excla- cet oculus meus, nec miserebor, & cùm clamamabunt ad aures meas voce magna , non exau verint ad aures meas voce magna , non exaudiam eos , sed neque miserebor.

diam eos. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. autem , seniores, additur oiky, domûs ; ficut autär, ipfo- ipsum verbum Hebraicum tranftulerunt ælam ; Aquila priTum, his duobus, unufquifque , & abfconfo; paulò ve ma editio, apósada ; fecunda, ælam templi interpretata tò sup. desunt ista, unusquisque eorum in tenebris ; ut & eft ; quam nos porticum templi exprimere possumus : & innos , post videt ; cær. quadrant.

fra 751. d. Quod nos viginti quinque viros transtulimus, 8.13. Ita Græcè , li deleatur verbum conuersus. LXX. posuerunt viginti; 85 in quibufdam exemplaribus

. 14. Similia Græc. habet, excepto ult. vocab. Oara quinque de Theodotione additi sunt. pet'? , absque conjunct. 88, ante plangentes.

$.17. Similia Græcum habet , præter seqq. pauca : ¥.15. Græc. Kai site pés pe, The arpósmy opaxase upanas , vidisti, pro vides i to oixw, domui , loco domus ; sig fra fel & Wilud sumama uelforce tétur. Et dixit ad me : & inf. twv zño dvoplas, terram iniquitate , loco impietaFili bominis vidifti : & adhuc videbis adinventiones majores tes fuas. Hieron. in hunc loc. col. 751. d. ait : Pro eo quod bis : at in Mr. Alex. eft : f'wpaxase mixpé tchó cik@ 'Is nos diximus & ecce applicant ramum ad nares suas, δα, τη ποιείν τας ανομίας , ας πεφοίωκεαν αυτοί ώδε και έτι LXX. tranftulerunt, & ecce ipfi ficuti fubfannantes, quio'yin failud úuala , &c. quæ Tertullianæo textui favent. bus de Theodorione additum eft, extendunt ramum ; ut fit

*.16. Eadem pene Græc. exhiber : loco tamen adem , totum pariter : & ecce ipsi extendunt ramum quasi subhab. evrur, atrium, absque seq. ecce, quod ult. servat

sannantes. Mf. Alex. cum ed. Ald. subinde desunt voces seqq. quin . 18. Hæc fola leguntur Græcè : Kai irc gotow can que , dederunt , & Orientem ; extremò verò fic, g ŠT τοϊς μετα θυμ: 8 φείσεται ο οφθαλμός με , δε μη ελεύ7 COOLUYOO! TW nalw, s hi adorant folem ; sed Ms. Alex.cum (w. Hieron. eriam in comment. col. 752. a. ait : Quod edd. Ald. & Compl

. habet, siroop dj mérte évfpes & fequitur : & cùm clamaverint ad aures meas voce mainfra, Compl. mvarlı 'Arx?oncūr; quæ textui Latino gna, non exaudiam eos.: in LXX. non habetur. In MS. respondent. Hieron. ad hunc loc. col. 750. d. ita differit : tamen Alex. ac edd. Ald. & Compl. sequitur : xarbora Quod nos vestibulum, juxta Symmachum interpretati su Cover Tois woir ply (Ald. & Compl. add. purñ Merán,) mus , qui apómunov posuit, pro eo quod LXX. Theodotio og lisa sioaxéow dutür.

C A P UT I X.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.

T clamavit in auribus meis voce magna , E

dicens : Appropinquaverunt visitationes jus, & unusquisque habuit yasa exterminii in ma- urbis, & unusquisque vas interfectionis habet in nu sua.

manu fua. 2. Et ecce sex viri veniebant à via portæ al 2. Et ecce sex viri veniebant de via portæ tæ, quæ respiciebat ad Aquilonem : & uniuscu- fuperioris, quæ respicit ad Aquilonem: & uniusjusque bipennis dispersionis erat in manu ejus : cujusque vas interitus in manu ejus : vir quoque & unus vir in medio eorum indutus podere, & unus in medio eorum vestitus erat lineis, & atrazona sapphiri in lumbis ejus : & introierunt, & mentarium scriptoris ad renes ejus : & ingrelli fteterunt in proximis altaris ærei :

funt , & fteterunt juxta altare æreum: NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. 7.1. Eadem leguntur Græcè, nisi quòd deeft vocula ed. Compl. reng e' [cno@petoews. Hieron. quoque in hunc bujus, post civitatis ; loco etiam habuit , est sixx, babe loc. col. 752. f. 753. b. ait : Pro vase interitûs , quod bat , quod idem sonar : Hieron. quoque air ita vertiffe finguli viri habebant in manibus , foli LXX. securim interLXX. non habet , quod in Hebr. & Vulg. item fupra : pretati funt : item pro porta superiori, LXX. tranftulerunt pro visitationibus , inquit, ultionem LXX. tranftulerunt. excelsa : item fup. pro lineis , quod nos , inquit , juxta

9.2. Hæc tota fimiliter exstant Græcè, fi excipiatur Symmachum, interpretati fumus , LXX. rodúpu. ....quæ vox una nánus, fecuris, loco bipennis difperfionis ; at in Latinè dicitur calaris..... rurfum ubi nos diximus , &

TOI

di

Jud. c. II. p. 145.

« ZurückWeiter »