Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

.

Cap.
Az. VERSIO VETUS.

VULGATA NOSTRA, QUÆ ET ANTIQUA. Ex Ms. cod. San- runt super terram : viam autem disciplina nes- fuper terram : viam autem disciplinæ ignorave. germ. & aliis duo- cierunt , bus notatis sup.

runt, 21. neque intellexerunt femitas ejus , nec fuf 21. neque intellexerunt femitas ejus , neque ficeperunt eam filii eorum, à via ipforum longè lii eorum fusceperunt eam, à facie ipsorum longè fa&i sunt :

facta eft: 22. neque auditum est in terra Chanaan, ne. 22. non est audita in terra Chanaan , neque vique visum in Theman,

fa eft in Theman. 23. Filii quoque Agar quærunt intellectum , 23.

Filii quoque Agar , qui exquirunt pruden& qui de terra funt , negotiatores Myrrha, é tiam quæ de terra est, negotiatores Merrhæ , & Theman , fabularum inquisitores: prudentia viam Theman, & fabulatores, & exquisitores pruden& Sapientiam non recognoverunt, neque recor- tiæ & intelligentiæ : viam autem fapientiæ nesciedati sunt semitarum ejus.

runt, neque commemorati funt femitas ejus. 24. 0 Israël, quàm magna est domus Dei, 24. o Israël, quàm magna est domus Dei, & de ingens locus possessionis ejus !

ingens locus possessionis ejus ! 25. Magnus, e non habet consummatio 25. Magnus est, & non habet finem ; excelfus nem; excelsus & immensus.

& immensus. 26. Ibi fuerunt gigantes nominati illi , qui

26. Ibi fuerunt gigantes nominati illi, qui ab ab initio fuerunt , slatura magna, scientes bel- initio fuerunt, statura magna, fcientes bellum. lum.

27. Non hos elegit Dominus , neque viam de 27. Non hos elegit Dominus , neque viam disdit illis discipline : propterea perierunt. ciplinæ invenerunt : propterea perierunt.

28. Et quoniam non habuerunt sapientiam, 28. Et quoniam non habuerunt fapientiam, ininterierunt propter suam infipientiam. terierunt propter suam insipientiam.

29. Quis ascendit in cælum, & accepit eam, 29. Quis afcendit in coelum, & accepit eam, aut eduxit eam de nubibus?

& eduxit eam de nubibus? 30. Quis transfretavit mare , da invenit 30. Quis transfretavit mare, & invenie illam? Çam ? & prætulit auro electo?

& attulit illam super aurum electum? 31. Non est qui sciat viam ejus , neque qui 31. Non eft qui possit scire vias ejus , neque qui excogitet semitas ejus :

exquirat semitas ejus :
32. Sed qui soit universa , novit illam, doo 32. sed qui fcit universa, novit eam , & adinve-
adinvenit eam prudentiâ fuâ : qui perfecit ter- nit eam prudentia fua : qui præparavit terram in
ram in sempiterno tempore , dum adimplevit eam æterno tempore, & replevit eam pecudibus, &
pecudibus :

quadrupedibus:
NOTE AD AL. VERSIONEM VETEREM.
hab. non cognoverunt , è Gr. 8'x s'Yvwgar.

αρχής γενόμλνοι , ευμεγέθεις και εσις άμβυοι πόλεμον.
*.21. Ita Græcè , verbum pro verbo : Mss. verò Rem. *.27. Mss. S. Germ. & Orat. Et non elegit illos Do.
& Orat. in fine hab. à facie illorum longè falta oft, ut in minus , nec dedit illis viam disciplina ; Germ. solus addit,
Vulg.

& perierunt propter infipientiam fuam, quæ sunt de . feq. . 22. Græc. g'de úxées cy Xarac', &c. Mss. Rem. intermedia verò penitus omittit. Mr. Corb. hab. Nor bes & Orat. non eft audita in Chanaan , neque visa est in The- elegit Deus , neque viam difciplinæ dedit illis : & perierunt. man ; Gr. eluar.

Similiter in Mr. S. Theod. neque viam disciplina dedi .23. Ita Ms. Sangerm. Rem. verò & Orat. ferunt : illis, &c. ur in Vulg. Ambrof. l. 1. de Cain & Ab.c. S. Filii quoque Agar , qui exquirunt ( Ms. Rem. exquirit) col. 193. C. cum Aug. l. 15. de civ. De. c. 23. col. 409. prædentiam quæ de terra eft, negotiantes terræ , & Theman, c. Non hos elegit Dominus ; deinde August, nec viam scienfabellatores , & exquisitores prudentiæ intelligentia : tia dedit illis : 8 interierunt. Itidem Auct. l. de promil

. viam autem fcientia nescierunt , neque meminerunt semita- p. 2. C. 9., ap. Prosp. p. 134. a. præter ult. 5 perierunt

. rum ejus. Similia quoque in Græco, præter seqq. oi ai Gr. Ou Tótos Enfecto ó soś, s'd è óför l'aisuus Tūs püs , qui fuper terram , loco que de serra est ; deinde, έδωκεν αυτούς και απώλoντο. vi fu Tongi tüs Meppar, negotiatores Merran, non terra. Mss. *.28. Ita Ms. Rem. Sic etiam hab. alter Orat. fed detamen Corb. & S. Theod. ferunt terra ,

cum Bibl.

lec pronom. fuam , ante infipientiam. Corb. verò huic, Rob. Steph. anni 1546. subinde Gr. hab. Godías, sapienperierunt, proximè addit, quòd non haberent sapientia, loco scientia , vel prudentia , absque hoc, is intelli tiam ; & perierunt propter infipientiam fuam. MI. S. Theod. gentia ; M. verò Corb. exquifitores intelligentia , absque Et quoniam non hab. Jap. perierunt , &c. ut in Vulg. Gr. voce prudentia.

Παρά το μν έχειν φρόνησιν, απώλoντo ολια την ασυλίαν αυ*.24. Consonat Græc. ad verbum. Similiter habet Am Tür. August. I. 15. de civ. De. c. 23. col. 409. c. Quia bros. 1. 6. Hexa. col. 134. b.& l. de Cain, c. 5. col. 193. non habuerunt fapientiam , perierunt propter inconfiderantiam. c. ita quoque epift. 15. to. 2. 820. a. & de ob. Theod. Auct. 1. de prom. p. 2. c. 9. ap. Prosp. p. 134. a. huic col. 1213. C. nisi quòd hab. & quàm ingens. In Ms. Rem. de . anteced. 8 perierunt , fubdit simpliciter : propter deest eft, poft magna , sicur in Græco.

quòd confilium non babuerunt. 8.25. Mr. S. Germ. solus : Magnus , non babens $. 29. Ita Ms, S. Germ. Sic etiam in MS. S. Theod. finem ; deinde , Alti immenfi, &c. ut infra ¥. 26. & ap. Auct. I. de xlii. mans. ap. Ambr.col. 14. f. excepCorb. verò, & S. Theod. Magnus , & non habet finem , tâ conjunct. 85, pro aut, ut in Vulg. Mr. Rem. hab. &c. ut in Vulg. Ita quoque in Græco. Ambros. 1.6. Hex. Quis afcendit in cælos..... & eduxit de nubibus ? Similiter col. 134. b. & I. de Cain, c. s. col. 193. C. Magnus , & cud. Orat. tollit eam , post eduxit ; Corb. hab. O deduxit non habet fonem ; altus & immenfis : ac I. de ob. Theod.

dam. Gr.

xa7eb1bogy áutur, &c. ut in Vulg. to. 2. 1213. c. Magnum, non habens finem : epist. ve $. 30. Mss. Rem. Orat. Corb. & S. Theod. Vulgatæ ró

15. col. 820. a. Magnus, Es non habens finem. Aug. accinunt. Auct. verò l. de xlii. mans. ap. Ambr. col. 1. 2. cont. Maximin. to. 8. 743. b. Magnus eft, & non 14. f. legit : Quis transvit trans mare , & invenit cam? babet , &c. ut in Vulg. Itidem Fulg. I. 2. ad Monim, c. & afferet eam auro eletto ? Ita quoque in Græco. Vide Vi6. p. 33. & l. 2. ad Trasim. c. 3. p. 90. 105.

gil. Tapf. 1. de Trin. p. 518.c. 7.26. MI, S. Germ. folus : Alti & immenfi gigantes . 3i. Mf. S. Germ. Non eft qui noverit eam , neque qui nominati illi , qui ab initio fuerunt , flaturâ magni , scien- excogitat femitas ejus. Auct. 1. de xlii. mans. ap. Ambr.col. ses pralii. Ambr. l. 1. de Cain & Ab. c. 5. col. 193. c. 14. f. Non eft cognoscens viam ejus , neque qui confideret Ibi fuerunt gigantes illi , qui ab initio fuerunt , faturâ magnâ, femitas ejus. Sic etiam in Græco, præcer (ing. ult

. The fcientes prælium. Aug. 1. 15.de civ. De. c. 23. to. 7.409. tpilor aurūs, semitam ejus. In Mr. Corb. Non eft qui poffe C. Ibi fuerunt gigantes illi nominati , qui ab initio fuerunt , fcire viam ejus , neque qui exquiferat semitas ejus. faturos , fcientes prælium. Auct. I. de promiss. p.2.c.9. X. 32. Ms. S. Germ. Sed qui soit univerfa , novit eam , p. 134. a. Ibi fuerunt gigantes illi nominati , fcientes pra & adinvenit illum prudentia : qui composuit terram in aterlium. Cræc. 'ázsi éservý@usar vi xiyar?es vi 604&501, át' vitatem , implevit cam pecoribus. Auct. I, de xLII. manal.

[ocr errors][ocr errors]

yoy ,

[ocr errors]

VULGATA NOSTRA, QUÆ ET ANTIQUA.

AL. VERSIO VETUS. 33. qui emittit lumen , & vadit : & vocavit il 33. qui jussit fieri lumen , & ortum eft : vo- Ex Ms. cod. Sanlud, & obedit illi in tremore.

Cavit illud, & obaudivit in tremore.

germ. & aliis duo34. Stellæ autem dederunt lumen in custodiis

34. Cujus imperio stelle splendificate sunt : bus notatis sup. fuis, & lætatæ sunt: 35. vocatæ funt, & dixerunt: Adfumus : & lu

35. vocavit eas, & dixerunt : Adsumus : xerunt ei cum jucunditate , qui fecit illas.

& lucem dederunt cum lætitia ei, qui fecit illas. 36. Hic eft Deus nofter, & non æstimabitur 36. Hic eft Deus noster , & non aftimabitur alius adversùs eum.

alius ad illum. 37. Hic adinvenit omnem viam disciplinæ,

& 37. Invenit omnem viam discipline, el detradidit illam Jacob puero fuo, & Ifraël dilecto dit eam Jacob puero fuo, & Israël dilecto fuo. fuo,

38. Poft hæc in terris visus est, & cum homini 38. Post hæc fuper terram visus eft, & cum
bus conversatus eft.

hominibus conversatus eft.
NOTÆ AD AL. VERSIONEM VETEREM.
apud Ambr. p. 14. f. sed sciens omnia , cognoscit eam , 8 venit omnem viam prudentiæ , & dedit eam Jacob puero fuo ,
adinvenit eam prudentiâ juå. Græc, a'm' ó sitwis ta Tér & Ifraël dilello fibi. Zeno Veron. I. 2. tract. 7. p. 159.
709, 7800x¢autwv , ežeüpsy (Ald. by Ecüper) autù Qui adinvenit viam prudentia , & revelavit eam Jacob puero
Gurecs avrão ó xalcoxercoces Two wür eis tör aicorce Xpó- fuo, & Ifrael dilecto fibi. Hilar. I. 4. de Trin. col. 852. b.

Wénycey dutyr xtuvor télenwótw. Ms. Corb. Vul- 878. a. cum Ferrando diac. epist. ad Sever. p. 140. a.
gatæ congruit , nifi quod hab. invenit , pro adinvenit. Qui invenit omnem viam scientia , & dedit eam Jacob puero

W. 33. Mss. Rem. & Orar. timpliciter hab. vocavit eam , fuo, & Ifraël dile&to suo. Ambr. l. 1. de fide, to.2. 449. & obedivit ei in tremore , omiflis eis, quæ antecedunt : a. Hic adinvenit omnem viam disciplinæ , & dedit eam JaGræc. verò fic : o awoséwein case Topetetai $xe cob puero fuo , & Ifrael dile&o fico : & 1. 2. col. 486. a. aegsv autó, a vauksoev áut Tpózw. Mís. Corb. & S. Qui adinvenit omnem viam disciplina. Ap. Rufin, in Symb. Theod. & obaudit illi in ( S. Th. cum ) tremore.

p. 173. b. ut & in Synodico adv. traged. Iren. c. 225. *. 34. Ms. Rem. concinit cum Vulg. sicut etiam Ms. append. Conc. Baluz. Qui invenit omnem viam discipline , Orat. nisi quòd habet , stella enim, non autem : Gr. Oi Es dedit eam Jacob puero Juo , & Ifrael dilecto fuo. lidem de esépes éroepefær, &c. uc in Vug.

Auct. I. de fide orthod. ap. Ambr. col. 353. f. cum Auř.35. Græc. textui vet. congruit , delero uno , ante gust. 1. 18. de civit. Dei, c. 33. p. 515. f.

præter vocem lucem : Mss. verò Rem. & Orat. Vulgatæ accinunt. prudentiæ , loco disciplinæ : at l. 2. cont. Maximin, to, 8.

N. 36. Ita Ms. Orat. Rem. verò hab. Hic eft Deus nof 743. b. Aug. legit : Hic invenit omnem viam disciplina , ter: etenim æstimabitur aliros ad alium. Mf. Germ. solus : &c. Avit. Vien. epist. 28. Sirm. 10. 2. p. 66.c. Invenit Hic Dominus noster , cui nullus eft fimilis, Corb. Hic Dens omnem viam disciplinæ , dedit Jacob puero fuo , & Ifraël nofter, non ajtimabitur alius adversùs eum. Græc. Oftos dilecto fuo. Auct. quæft. ex N. T. 9. 97. ap. Aug. to. 3.

και λογιθέσεται έτερος προς αυτόν. Cypria 87. c. Hic adinvenit omnem viam scientia , dedit eam
nus l. 2. Testim. p. 286. c. Apud Jeremiam , inquit, Jacob puero fuo, & Ifrael dilecto fibi. Auct. I. de promiss.
Hic Deus nofter, non deputabitur alius absque illo. P: 3. ap. Prosp. p. 172. b. Qui invenit omnem viam pru-
Lactant. I. 4. Instir. c. 13. p. 576. cum Auctore l: de dentiæ , & dedit eam Jacob electo fibi. Fulg. l. 2. ad Tra-
fide orthod. ap. Ambr. p. 353. f. & Faustino presb. l. fim. c. 3. & 13. p. 90. 107. Adinvenit omnem viam disci-
cont. Arian. p. 646. b. Ilic Deus nofter eft , & non depu- plina , dedit eam Jacob puero suo , & Ifraël diletto fuo:
tabitur alius absque illo. Zeno Veron. l. 2. tract. 7. p. 159. ita rursum ep. 17. p. 296. sicut etiam l. de Incarn. p. 415.
Sed & Jeremias , inquit, eodem fpiritu loquitur , dicens : Hic præmisso relat. qui , verbo adinvenit : at lib. pro fide
est Deus nofter, 5 non deputabitur ( Ms. 1. putabitur) Deus cath. p. 538. legit : Qui invenit omnem viam prudentia ,
alines absque ipfo. Hilar. I. 4. de Trin. col. 852. b. 878. dedit eam , &c. ut sup. Apud Marten. Anecdot. to. S.
a. ex Jeremia : Hic Deus noster est, 5 non deputabitur alter p. 5. a. Qui invenit omnem prudentiam , & dedit Jacob
ad eum. Rufin. in Symb. p. 173. b. Hic Deus nofter,'non repu puero fuo , & Ifrael dileito fuo. Vigil. Tapf. 1. cont. Va-
tabitur alter ad eum. Ambr. l. 1. de fide, to. 2. 449.a. Hic rimad. p. 728. d. Qui invenit omnem viam scientiæ , o
Deus noster , & non reputabitur alius ad eum : & inf. 449. b. dedit Jacob puero fuo , & Ifraël ele&to fuo : fimiliter habet la

2. col. 486. a. Hic eft Deus nofter, non æfti 1. cont. Arium, Sab. &c. at l. 3. de Trin, p. 222. C.
mibitur alius ad eum. S. Paulin, ep. 24. p. 162.c. Hic nobis Qui adinvenit omnem viam scientia , & dedit eam..... 6
Deus , non astimabitur alius ad eum. Auguft. I. 18. de civit. Ifraël diletto fuo.
Dei , c. 33. 10.7.515. f. Hic Deus meus , & non aftimabi V. 38. MP.S. Germ, solus : Poft hæc fuper terram appare-
tur alter ad eum : & 1.2.cont. Maximin. to. 8.743. b. Hic bit , & inter homines conversabitur. Græc. verò ut fup.
Deus noster , non astimabitur alius ad eum. Itidem in Syno- Metà tốto et rūs rūs plu , xj toise.... Cuvavespápu.
dico adv. tragæd. Iren.c. 225. append, Conc. Baiuz. Item Cyprian. I. 2. Testim. p. 286. c. cum Vulg. Poft hæc in
ap. Auct. quæft. ex N. T. 9. 97. ap. Aug. to. 3. 87. c. tcrris visus eft, & cum hominibus conversatus eft. Accinunt
Hic Deus noster, 6 non æftimabitur alter ad eum. Fulg. magno consensu Zeno Veron. I. 2. tract. 7. p. 159. Am-
quoque I. 2. ad Trafim. c. 3. & 13. p. 90. 107. legit : Hic brof. l. 1. & 2. de fide , col. 449. a. 486. a. Auct. 1. de fide
Deus noster , Es non æstimabitur alius ad eum : fimiliter l. de orthod. ap. ipsum, col. 353. f. Auct. I. de promill. p. 3.
Incarn. p. 296.415. ficut etiam fragm. 11. cont. Fab. p. ap. Prosp. p. 172. b. Ferrand. diac. ep. ad Sever. p. 140.
591. nisi quod hab. æstimabitur alius præter illum : at 1. necnon Vigil. Tapf. 1. 3. de Trin. p. 222.c. Itidem ap. Mar-
pro fide cath. p. 538. E non deputabitur alius abfque eo.

ten. Anecdot.to.

5.P.5.a.& ap. Fulg. 1. 2. ad Trasim.c. 3. Auct. I. de promil. p. 3. ap. Prosp. p. 172. b. Hic Deus & 13. p. 90. 107. & epift. 17. p. 296. ut & in Synodico nofter, non eft alius absque eo. Vigil. Tapf. 1. 3. de Trin. adv. traged. Iren. c. 225. app. Conc. Baluz. Hilar, verò p. 222. c. Hic eft Deus nosler , & non aftimabitur alius 1.4.de frin, col. 852. b. d. &e 878. a. ita legit : Poft hoc absque illo : at 1. 1. cont. Arium , Sab. &c. Hic eft Deus fuper terram visus est , & inter homines conversatus eft : ac nofter, & non deputabitur alter ad eum : & l. cont. Va in Pf. 68. col. 225. b. Poftea in terris visus eff, &c. Item rimad. p. 728. d. Hic Deus nofter, 5 non applicabitur S. Paulin. epist. 24. p. 162. c. In terris vifus eft, & inter alter ad eum. Cassiod, in Pf. 46. p. 160. b. cum Ferrando homines conversatus est. Rufin. in Symb. p. 173. b. Post diac. ep. ad Sever. p. 140. & ad S. Fulg: p. 213. Hic eft hæc in terris visus eft, & inter homines conversatus eft. AuDeus noster , & non æftimabitur alius abfque illo. Avít. gust. I. 18. de civit. Dei , c. 33. col. 515. f. Poft hæc in Vien. ep. 28. Sirm. to. 2. p. 66.c. Hic Deus noster , non terra vistes eft , & cum hominibus conversatus eft : & l. 2. æftimabitur alius ad eum. Apud Marten. Anecdot. to.

S.P.

cont. Maximin. to. 8. 743. b. Poft hæc fuper terram visus 5.a. Hic Deus, 5 non eft alius , nec æstimabitur absque illo. eft, & inter homines conversatus eft. Auct. quæst. ex N. T.q.

. 37. Mís. Rem, & Orat. Hic adinvenit omnem viam 97. ap. Aug. to. 3. 87. c. Poft hæc in terris vifus eft, es discipline , & dedit illam Jacob puero fuo , & Ifraël eleito inter homines versatus eft. Avitus Vien. ep. 18. Sirm. to. fieo. Græc. 'Eęsüpe nãoor of a écaisvums, vg ?SwxEV..... 2. 66. c. Et poft hæc in terra visus est, inter homines con

Ispaña to úpatupeéve vz' iutē. Cyprianus l. 2. Tel- verfatus : in Mr. eriam Orat. deest eft in fine. Ambrofiaft. tim. p. 286. c. cum Lact. 1. 4. Inftit. c. 13. P. 576. nec p. 187. a. cum Vigil. Tapr. 1. 1. cont. Arium, Sab. &c. non Faustino presb. I. cont. Arian. p. 646. b. Qui in- Poft hæc in terris vifus eft, & inter homines conversatus eft.

[ocr errors]
[ocr errors]

necnon

[ocr errors][merged small]
[blocks in formation]
[ocr errors]

CA P UT I V.
AL. VERSIO VETUS.

VULGATA NOSTRA, QUÆ ET ANTIQUA.
[Ic liber preceptorum Dei, & lex, qua Hin æternum :omnes qui tenent eam, per-

Ic liber mandatorum Dei, & lex, quæ est Ex Ml. cod. San- 1. germ. & aliis duo permanet in æternum : omnes qui tenent bus notatis fup. eam , pervenient ad vitam; qui autem relique- venient ad vitam ; qui autem dereliquerunt eam, rint eam, morientur, .

in mortem. 2. Convertere Jacob , & apprehende eam ,

2. Convertere Jacob, & apprehende eam, amper ambula ad Splendorem ejus contra lumen. bula per viam ad fplendorem ejus contra lúmen

ejus. 3. Noli alteri dare gratiam tuam, & utili 3. Ne tradas alteri gloriam tuam, & dignitatates tuas genti advend.

tem tuam genti alienæ. 4. Beatissimus Ifraël : quia qua Deo placent, 4.

Beati sumus Ifraël : quia quæ Deo placent, nota sunt nobis.

manifesta sunt nobis. s. Conftantes estote populi , memorabiles if 5. Animæquior esto populus Dei, memorabiraël :

lis Ísraël : 6. venundati eftis gentibus non in perditio 6. venundati estis gentibus non in perditionem: nem : quoniam irritaftis Dominum, traditi ef- fed propter quòd in ira ad iracundiam provocastis tis adversariis veftris.

Deum , traditi estis adversariis. 7. Exacerbaftisenim Dominum æternum, qui 7. Exacerbastis enim eum qui fecit vos, Deum vos fecit , sacrificantes demoniis , & non Deo. æternum, immolantes dæmoniis, & non Deo.

8. Obliti enim eftis Dominum , qui vos sal 8. Obliti enim eftis Deum , qui nutrivit vos,& vavit , & contriftatis eam , qua vos nutrivit, contriftaftis nutricem veftram Jerusalem. Jerusalem.

9. Vidit enim supervenientem vobis ir am à 9. Vidit enim iracundiam à Deo venientem voDeo, & dixit : Audite civitates Sion, quia bis, & dixit : Audite confines Sion, adduxit enim induxit mibi Dominus luctum magnum :

mihi Deus luctum magnum : 10. Vidi enim captivitatem filiorum meorum, 10. Vidi enim captivitatem populi mei , filioda filiarum, quam super omnes induxit Æter- rum meorum, & filiarum, quam superduxit illis

Æternus. 11. Nutrivi enim illos cum jocunditate : doo u. Nutrivi enim illos cum jucunditate : dimisi dimisi cum fletu & luctu.

autem illos cum fletu & luctu. 12. Nemo in me exsultet, quia vidua reli&ta 1 2. Nemo gaudeat fuper me viduam, & desum à multis : desolata fum propter peccata fi- folatam : à multis derelicta sum propter peccata liorum meorum , quoniam declinaverunt à lege filiorum meorum, quia declinaverunt à lege Dei. Domini,

13. Juftitiam ejus non cognoverunt, neque 13. Justitias autem ipsius nescierunt, nec am. ambulaverunt in viis mandatorum illius, neque bulaverunt per vias mandatorum Dei, neque per semitas veritatis ejus cum justitia ingressi sunt. femitas veritatis ejus cum juftitia ingreffi funt.

14. Venite convicinantes Sion , mementote 14. Venjant confines Sion , & memorentur Caprivitatis filiorum meorum, & filiarum , quam captivitatem filiorum, & filiarum mearum, quam superduxit illis ille Æternus.

superduxit illis Æternus. 15. Qui suscitavit ad eos gentes de longin 15. Adduxit enim fuper illos gentem de lonquo, improbas, e alterius lingua :

ginquo, gentem improbam, & alterius linguæ : 16. qua seni, da juveni misericordiam non 16. qui non sunt reveriti senem, neque pueroprastiterunt , & abduxerunt dilectos vidua , doo rum miferti sunt, & abduxerunt dilectos viduæ, & unicam à filiis defolati sunt.

à filiis unicam defolaverunt. NOTÆ AD AL. VERSIONEM VETERE M. *. 1. Similiter in Græco, excepto uno pervenient , quod Orat. est nuntiavit , non salvavit , sed aperto mendo, pro deest : abest etiam hoc verbum à Mís. Corb. & S. Theod. nutrivit : deinde tam in ipso, quàm in Germ. i contrifSupra verò loco permanet , legitur Græcè, uốápxwr, ad tatis , sed vitiosè, ni fallor, pro contriftaftis ; in Rem. E lict. et.

contristari estis. MÍ.S. Theod. initio hab. Obliti autem eftis ; 9.2. Ita Græcè, nifi quod transfertur ejus , poft lumen. & in fine, Ifrael, non Jerufalem. In Ms. Rem. tollitur conjunct. 8, ante apprehende. #.9. Græcè, ai deixos, accola, loco civitates, abf

#. 3. Mr. Orat. hab. utilitates tuæ ; sed aperto errore, que seq. quia ; paulòque poft, ó 80s, non Dominus; cæt. Grac. Mì G =TEP TAY Azar C#, 9 rẻ Cup 29vrá ut fupra. In MỈ. S. Theod, Audite fines Sian : tum in Mt. Con alver a'Mo7pím. Nobil. Ne tradas alteri gloriam taam , Alex. ac ed. Ald. ¿túpayer yóp mob, &c. & quæ conferunt tibi genti aliene,

*. 10. Sic est in Græco, præter hoc, iways avicīs, $.4. Ms. Corb. Beatus es tu Israël : quoniam qua Deo loco super omnes induxit. placeni , nobis manifesta funt. Græc. verò cum Vulg, Ma W. 11. Confonat Gr. nifi quòd hab. Eaceseinadi, dixées d'oreli 'Isegna: öti tie

' dipesa z Og ipir gresá ésiv. mifi autem. Mr. Rem. tollit enim, post nurrivi. In Ms. Orat. notæ funt , sed vitiosè , ut *. præced. *. 12. Grec. Mw els = aixauÉ To Bot xeợ , % xx

V. 5. Græc. Oapasite naós M8 , perukósurer 'ioeguin. Con- Taasipseion imò, c. uc in textu vec. excepto ult. Ofő, fidite populus meus, memoriale Ifrael.

loco Domini. . 6. Ita Græcè, detracto ult, vestris ; sup. etiam tor *. 13. Græc, initio habet , Kai Mixalcala autó, Otor, non Dominum. Mr. quoque Orat. hab. quoniam irri Et juftificationes ejus ; & inf. Off, Dei , loco illius; tallis Deum. Ms. Floriac. fed quoniam irritasis Dominum, stacimque : gt è Tpílos pais elas à dixalotuen aurreaitraditi eftis adversariis. Hoc etiam Vulg. in ira , deest in Brower neque per semitas disciplinæ in justitia ejus afcendeMs. Corb.

runt. Mr. S. Theod. vitiosè, cum injustitiis ingrelli funt, .7. Ms. Floriac. Exacerbaftis enim eum qui vos fecit , $.14. Græc. 'Ex&stwoar ai réogixa Ercov, urýmute , Dominiım æternum , sacrificantes , &c. ut sup. Ita quoque &c. Veniant accolæ Sion, &c. ut fup. detracta voce penult.

hoc, Dominum æternum , quod deelt. ille. Mr. Orat. hab. Venite circumvicinantes Sion ; & infra V.8. Græc. 'Ewerábeste Toy (Ms. Alex. cum Ald. & Rem. fuperinduxit illis ; Gr. e muiyayer autcīs. Coπιpl. ολε τον ) τροφεύσανα υμάς ( Αlex. νμάς ,) Θεόν Ν. 15. Grας. Εσύγαγεν γαρ επ' αυτές έθνος μακρόθεν, αιώνιον , ελυπήσατε δε και την έκθρέψασαν ημάς, &c. Ohliti έθνος αναι δες, και ακόγλωυον. eftis sum , qui nutrivis vos, Deum æternum , &c. In Mr. *.16. Mr.Rem. Quoniam feni , & juveni non prasti

in Gr. pra

: ego

tis eum.

VULGATA NOSTRA, QUÆ ET ANTIQUA.

AL. VERSIO VETUS. 17. Ego autem quid poflum adjuvare vos? 17. Ego autem non pofl'um juvare vos. Ex Ms. cod. San

18. Qui enim adduxit super vos mala , ipse vos 18. Sed Dominus , qui vobis hæc mala intu- germ. & aliis duoeripiet de manibus inimicorum veftrorum. lit, eripiet de manu inimicorum veftrorum.

bus notatis sup. 19. Ambulate filii, ambulate : ego enim dere 19. Abite filii , abite : enim dereli&ta fum licta sum fola.

Sola. 20. Exui me stolâ pacis, indui autem me sacco 20. Exai stolam pacis,indui cilicium obobsecrationis, & clamabo ad Altiflimum in die- secrationis, clamabo ad Altissimum in diebus bus meis.

meis. 21. Animæquiores estote filii, clamate ad Do 21. Animum fortem habete filii , proclamate minum, & eripiet vos de manu principum ini- ad Dominum, & eripiet vos de manu princimicorum.

pum inimicorum. 22. Ego enim fperavi in æternum falutem vel 22. Ego enim fperavi in æternum falvatotram:& venit mihi gaudium à fancto super mise- rem vestrum : quia veniet mibi gaudium à Sancto ricordia, quæ veniet vobis ab æterno salutari nos- super inisericordiam , qua veniet vobis citò ab tro.

æterno Salvatore noftro. 23. Emisi enim vos cum luctu & ploratu : re 23. Emisi enim vos cum luctu & fletu : refducet autem vos mihi Dominus cum gaudio & ju- tituet autem vos mihi Dominus cum gaudio do cunditate in sempiternum.

lætitia in æternum. 24. Sicut enim viderunt vicinæ Sion captivita 24. Nam ficut viderunt nunc confines veftem vestram à Deo , sic videbunt & in celeritate tram captivitatem, fic videbunt citò à Deo vofalutem veftram à Deo , quæ fuperveniet vobis bis Salutem , qua superveniet in vos cum magna cum honore magno, & fplendore æterno. lætitia , & gloria, ac Splendore aterno."

25. Filii patienter sustinete iram, quæ superve 25. Filii patientes estote : quia per iram Dei nit vobis : persecutus est enim te inimicus tuus, persecutus est vos inimicus, sed citò videbitis ejus fed citò videbis perditionem ipsius : & super cer- perditionem : & in cervices illius afcendetis. vices ipsius afcendes.

26. Delicati mei ambulaverunt vias asperas : 26. Delicati mei, ambulastis vias asperas : ducti sunt enim ut grex direptus ab inimicís. ducti eftis velut grex ab inimicis.

27. Animæquiores estote filii, & proclamate 27. Conftantes estote filii, & proclamate ad ad Dominum :erit enim memoria veftra ab eo qui Dominum : erit enim illi pro vestra captivitaduxit vos.

te memoria. 28. Sicut enim fuit sensus vefter ut erraretis à 28. Sicut erraftis à Deo : multipliciter conDeo : decies tantùm iterum convertentes require- versi quaritis eum.

29. Qui enim induxit vobis mala , ipfe rursum 29. Qui enim induxit fuper vos mala, daadducet vobis sempiternam jucunditatem cum fa- bit vobis æternam jocunditatem cum salute. lute vestra.

30. Animæquior esto Jerusalem, exhortatur 30. Constans efto Jerusalem, exhortatur te, enim te, qui te nominavit.

qui te nominavit. 31. Nocentes peribunt, qui te vexaverunt : & 31. Miferi facti sunt, qui te vexaverunt ,

NOT AD AL. VERSIONEM VETEREM. terunt , & abduxerunt , &c. ut sup. alii, ss adduxerunt, fuperveniet ; sed f. yitiosè. sed malè. Græc. cum Vulg. "Oto óx 1 X úv@noor 722906b N.25. Ms. Rem. hab. quia propter iram Dei, non per την , έδε παιδίον Αλέκσαν , και ασήγαγον τες αγααητες της iram ; delerque in , ante cervices. Græc. Téxra raxogbuχώρας, και από των θυγατέρων την μόνην ερήμωσαν» Mf. μήσατε την παρα τη Θεξ εσελθεσαν υμϊν οργάν: κατεδίωξε Alex. hab. fororerúv, unigenitam.

ζε ο εχθρος, και όψει αυτή την απώλειαν εν τάχει και εαι X. 17. Græc. Vulgatæ congruit.

Texxua85 AUTáv é@bhod. . 18. Græc. 'O 70 smo nazar ta xamce (Mf. Alex. add. W.26. Ambros. 1. 3. Hex. col. 56.f. cum Vulg. Delicate euir, ) Esasītai vuas ex Xelpo's, &c. ut supra. Ms. Rem. mei ambulaverunt vias asperas. Sic etiam Auct. quæft. ex hab. de manibus inimic. Corb. verò, de manu.

utroq. 4. 102. ap. Aug. to. 3. 95. a. subnexis his, dudi $. 19. Græc. Bxdi? 18. Téxv« , Cadilets sya yap xa sunt ut grex direptus ab inimicis. Ita quoque in Græco eft, TEreiplus épacios. Ambr. in Pf. 118. col. 1194. e. Ite , præter verbum 1pbuo ar, ablari sunt , pro du&i funt enim , proficiscimini filii : ego enim dereliita fum deferta. quod in Vulg. Similiter in Mf. s. Theod. deest enim.

V. 20. Mf. S. Germ. Exui me folam pacis , & indui V. 27. Ambrof. l. 3. Hex, col. 56. f. Constantes eftote me cilicio , &c. ut supra. Ambr. in Pf. 118. col. 1194. e. filii , & clamate ad Deum. Auct. quæft, ex utroq. Test. Exili me stolam pacis, indui autem stolam precationis meæ , 9. 102. p. 95. a. Conftantes eftore filii, 5 proclamate ad & clamabo ad Excelsum in diebus meis, Sic eriam in Gr. Deum : erit veftra in abduktione memoria. Græc. Odpohoate prαcer feqq. Αιώνιον , Εternum , loco Excel/tem, & ζακ- τέκνα , και βοήσατε προς τον Θεόν: έςαι γαρ υμών υπό το xov, loco 2. folam ; deest eriam , ante clamabo. i'máyirtos kreia. Confidite filii , & clamate ad Deum : erit

X. 21. Ambrof. in Pf. 118. col. 1194. e. Animo æquo enim vestri ab eo qui induxit memoria. Mr. Corb. hab. ab eftote filii , clamate ad Dominum , & extrahet vos de manu eo qui ducunt vos. Mf. S. Theod. ab eo qui ducit vos. principum inimicorum, Græc. Ooppsīte TéxYX , Bono&te após X. 28. Ira Mr. S. Germ. Rem. erò & Orat, ferunr : τον Θεον , και εξελείται υμάς εκ δυνασείας και εν χειρος έχ Si ficut erraftis ab eo , multipliciter converfi quæratis eum. Opcô. Confidite filii , clamate ad Deum, eripiet vos de Auct. quæft. ex utroq. Test. q. 102. p. 95. a. Nam ficut dominatione , de manu inimicorum ; MI. S. Theod. prin- fuit mens vestra , ut erraretis à Deo : duplicabitis decies rancipum iniquorum,

tùm conversi quærentes eum. Sic etiam Græcè,

præter

hæc 7.22. Ambrof. in Pf. 118.col. 1194. e. Ego enim fpe- postrema mexaudaciccare i'wisexpertes Surhcar autórravi in illo Eterno falutem vestram. Ita quoque in Græco : Nobil. decies tantùm converfi quæretis eum. deinde lic : ng 20 hod, 88 venit mihi ; reliqua ut in textu ¥. 29. Mr. Orat. habere videtur etiam, loco aternam , vet. excepto uno t'ai tñ érsupicoúrn, fuper mifericordia. sed malè ; nam in Gr.ciuc. Auct. quæst. ex utroq. Teft. Mr. Orat. hab. sup. quia venit mili, &c.

q. 102. ap. Aug. 10. 3.95. a. rectè : Qui enim induxit in . 23. Vix meliùs è Græco.

vos mala, inducet in vos æternam jocunditatem cum falute .24. Græc. "Quwep ayceo rüvfwoxaci ai áogixon Elcom veftra. Ita quoque in Græco. των υμετέραν αιχμαλωσίαν , έτως όψονται εν τάχα την παρα $. 30. lia Græcè , præter unum fut. Taexmarkod, pro exτύ Θεξ υμών ζωικρίαν , και επελεύσεται υμίν μετα δόξης hortatur ; Nobil. confolabitur; in Ms. Alex. ac ed. Ald. zapesyanus, moun pótulos TÊ Aimrit. Mís. Corb. & S. Theod.

eακαλεί. . delent to à Deo, quod habetur in Vulg. poft captivitatem V. 31. Similiter in Græco, detracto uno fa&i funt, Mss. veftram : præterea Mf, S. Theod. hab. Supereminet , pro Corb. & S. Theod. hab. Nocentes parebunt , qui , &c, ut in Tom. II.

Bbbbb ij

T.

. V. AL. VERSIO VETUS.

VULGATA NOSTRA, QUÆ ET ANTIQUA. Ex Ms. cod. San- do qui exsultaverunt in casu tuo.

qui gratulati sunt in tua ruina, punientur: germ. & aliis duo

32. Misere civitates , quibus servierunt filii 32. civitates, quibus servierunt filii tui, punienbus notatis sup. tui; miserior , qui accepit filios tuos.

tur ; & quæ accepit filios tuos.
33. Sicut enim gavifa eft in ruina tua , 33. Sicut enim gavisa est in tua ruina, & læta-
lat ata est in tuo cafu Babylon , ita contriftabitur ta eft in casu tuo,

ta eft in casu tuo, sic contristabitur in sua desola-
in fua solitudine.

tione.
34. Et amputabo exfultationem multitudinis 34. Et amputabitur exsultatio multitudinis ejus,
ejus , & lætitia ejus erit in luctus

& gaudimonium ejus erit in luctum.
35. Ignis enim superveniet illi ab æterno, & 35. Ignis enim fuperveniet ei ab æterno in lon-
dies longus, & habit abitur à demoniis plurimùm giturnis diebus, & habitabitur à dæmoniis in mul-
temporis.

titudine temporis.
36. Circumspice ad Orientem Jerusalem, do 36. Circumspice Jerusalem ad Orientem, & vi-
vide jocunditatem, quæ à Deo tibi fuperventu- de jucunditatem à Deo tibi venientem.
ra eft.

37. Ecce venient filii tui , quos emisisti, ver 37. Ecce enim veniunt filii tui, quos dimififti
bo Domini congregati ab Oriente & Occasu, gau- dispersos , veniunt collecti ab Oriente usque ad
dentes in Dei gloria.

Occidentem, in verbo fandi gaudentes in hono

rem Dei.

NOTÆ AD AL. VERSIONEM VETE REM.
Vulg. sed mendose, pro peribunt.

excepto medio, eis huéexs yoxpos , in dies longos, loco
$. 32. Ita in Græco, præter hoc , deixalde, ú, mifera, & dies longus. Mr. Corb. ult. hab. in multitudinem tem-
que , loco miferior , qui.

poris ; Græc. Tòy gaelcro Xpórov.
. 33. Iridem Græcè, detracta voce Babylon. Mf. S. W. 36. Iren. I. 5.c. 35. p. 335.e. Circumspice ad Orien.
Theod. tollit enim, ante gavisa. Nota pro ult. folitudine , tem Jerufalem , & vide lætitiam, quæ adventat tibi ab ipfo
Græcè fcribi pula, mel. defolatione.

Deo, Sic etiam Græcè, detracto penult. ipso.
$. 34. Græc. fubdit cutís, ab eat, verbo amputabo ; *.37. Iren. l. 5.c. 35. p. 335.e. Ecce venient filii tui ,
tollit vero ejus, poft multitudinis ; mox ita : se to dyav quos emififti, venient collecti ab Oriente usque ad Occiden-
planc auts eis erbos, 5'exfultatio ejus in lucum ; Mr. tem , verbo illius fanéti gaudentes , quæ à Deo tuo eft,
Alex. esa! Eis Tév605.

claritate. Ita quoque in Græco eft, excepto gemino præs.
$.35. Ms. S. Germ. hab. fupervenit , non fuperveniet ; & portal, veniunt , provenient ; ut & hoc in fine, on or
Græc. verò fa SAEÚSETC) ; cæt. ut in Lar. sup. hoc tamen Ocē, dón, pro , quæ à Deo tuo eft, claritate.

[ocr errors]

1.

I

E

germ, & aliis duo

[ocr errors][ocr errors]

CAPUT V.
AL. VERSIO VETUS.

VULGATA NOSTRA, QUÆ ET ANTIQUA.
Xue te Jerusalem stolam luctûs tua vexa Xue te Jerusalem ftolâ luctûs, & vexatio-
Ex Ms. cod. San-

tionis : & indue decorem ejus , quia à nis tuæ : & indue te decore, & honore ejus, bus notatis fup. Deo tibi est gloria.

quæ

à Deo tibi est, sempiternæ gloriæ.
2. Circumda te diploide , quia à Deo tibi est 2. Circumdabit te Deus diploide justitiæ, & im-
justitia : impone mitram capiti tuo gloria aterne. . ponet mitram capiti honoris æterni.

3. Deus enim oftendet sub cælo universe crea 3. Deus enim oftendet splendorem suum in te,
turæ fplendorem tuum.

omni qui sub cælo eft. 4. Et vocabitur nomen tuum ab eo in æter

4:

Nominabitur enim tibi nomen tuum à Deo
num : Pax justitie, dow gloria Dei cultura. in fempiternum : Pax justitiæ, & honor pietatis.

5. Surge Jerusalem, co sta in alto : & cir s. Exsurge Jerusalem, & fta in excelfo : & cir- Sup4.
cumspice ad Orientem, & vide congregatos filios cumspice ad Orientem, & vide collectosfilios tuos 36.
tuos à folis ortu & occafu , verbo sancti gauden- ab oriente sole usque ad occidentem, in verbo
tes in meinoria Dei.

fan&ti gaudentes Dei memoriâ.
6. Exierunt enim à te pedestres ducti ab ini 6. Exierunt enim abs te pedibus ducti ab inimi-
micis : reducit autem illos Deus, ad te reporta- cis : adducet autem illos Dominus ad te portatos
tos cum gloria ficut filios regni.

in honore sicut filios regni.
NOTÆ AD AL. VERSION EM VETEREM.
V. 1. Ita Ms. S. Germ. Mf. verò Orat. habet : Exue

ei, quæ sub cælo est univerfæ, tuum fulgorem. Ita quoque
t6 stolom luitûs Jerusalem , (3) tua vexationis : 88 indue in Græco. In Mss. Corb. & S. Theod. ut in Vulg. deleta
te decorem, quia , &c. ut supra. Mf. Rem. Exue te folam voce omni. Corb. addit , quod f12b cælo eft.
luctis Jeruf. iua vexationis decorem , quia , &c. Corb. Exue $.4. Iren. I. 5. c. 35. Vocabitur namque nomen inum
Jerus. Polâ luctus, vexat, tuæ : indue te decorem , 5 ab ipso Deo in æternum : Pnx justitia , 5 gloria colenti Deo:
honore ejes , quæ à Deo sibi eft , in fempiterna gloria. Simi nec dissimile quidquam Græcè , præter hoc ult. cróza g8o-
liter hab. Ms. S. Theod. in sempiterna gloria. Iren. 1.5. c. osCsias, gloria pietatis , loco gloria colenti Deo.
35. p. 335. e. Exuere Jerusalem habitum ludlîs, Es afflic .5. Iren. I. s.c. 35. p. 335. c. Surge Jerufalem , Na
tionis tuæ : 8 inilnere decorem ejus, quæ à Deo tuo eft, in excelso : & circumspice ad Orientem , & vide collectos fi-
claritatis in æternum. Ambrof. l. 1. de pænit. to. 2. 402. lios tuos à folis ortu usque ad occidentem , verbo illius fancti
. Exue te Jerusalem folâ Initîs , o vexationis tuæ : & in- gaudentes ipfam Dei recordationem. Eadem quoque sunt in
due te decorem ejus , quæ à Deo data eft tibi gloria in ater Græco, nili quòd inverso ordine fic habetur , dwo male
num. Sic etiam in Græco, nifi excipias ult. εuct PÉTELON doou cür fws arctoncor, à folis occasi usque ad ortum ; ex-
της παρα τε Θες δόξης εις τον αιώνα. .

tremoque , T Org nreize , ipsâ Dei memoriâ. Mf. S.
V.2, Ms. Rem. Circumda te diploide , à Deo juflitia: Theod. hab. ab Oriente Es ufque ad Occidentem ; dein Rem.
impone mitram capiti tuo gloriæ tuæ. Corb. Circumdato te verbo fcilicet gaudentes.
diploide Deo justitiæ , & impone mitram capiti tuo honoris .6. Similiter in Græco, præter ult. I pórcy Ścours!ces ,
aterni : M. S. Theod. capiti tuo honorem Æterni. Iren. l. folium regni, loco filios regni ; at in Ms. Alex.ac edd. Ald.
5. c. 35. p. 335. e. Circumdare amictum duplicem ejus, & Compl. vid's faoinsias. Apud Iren. I. 5.c. 35. P. 335.C.
quæ à Deo tuo ejf, justitie : impone mitram super caput tuum Profecti sunt enim à te pedites, dum alducerentur ab ini-
gloriæ æterna. Nec aliter in Græco, nisi quod tollitur tuo micis : introducet ( Grosirdres ole') illos Deus ad te por-
oft , post Deo ; ulcinóque habetur tớ Aiavir, Æterni , non tatus cum gloria tanqucun thronus regni. Mf. S. Theod. ad

te paratos in honorem , &c. ur in Vulg. Corb. ad te pore
ř. 3. Iren. l. 5.c.35. p. 335.e. Deus enim demonftrabit tatos in honorem , &c. Græc. após Ce alegméros metà cróa.

[ocr errors]
[ocr errors]
« ZurückWeiter »