Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Dan. 9.

VULGATA NOSTRA, QUÆ ET ANTIQUA.

A L. VERSIO VETUS. 14. Et legite librum istum , quem misimus ad 14. Et legetis librum iftum, quem mifimus Ex Ms.cod. Sanvos recitari in templo Domini, in die folemni, ad vos, in domo Domini, in die solemni. Quem germ. & aliis duo. & in die opportuno:

cùm accepiflent , legerunt :

bus notatis sup. Inf.2. 15. & dicetis : Domino Deo nostro justitia , no 15. in quo fuit fcriptum hoc : Domino Deo

bis autem confusio faciei noftræ : ficut est dies noftro juftitia, nobis autem confufio ruboris in
hæc omni Juda, & habitantibus in Jerusalem, facie : sicut est hodierna die omni Juda , qui mi-

gratus eft ab Jerusalem,
16. Regibus nostris, & principibus noftris,& 16. & regibus noftris, cum principibus, do
facerdotibus noftris , & prophetis noftris, & pa- Sacerdotibus , & prophetis noftris, á patribus,
tribus noftris.

17. Peccavimus ante Dominum Deum nof 17. cum quibus peccavimus ante Dominum , 5. trum, & non credidimus, diffidentes in eum: do contempfimus eum :

18. & non fuimus subjeâibiles illi, & non au 18. non audivimus vocem Domini Dei
divimus yocem Domini Dei nostri, ut ambulare- noftri , ut iremus in precepta, dar in mandata
mus in mandatis ejus, quæ dedit nobis.

ejus, quæ dedit ante faciem noftram.
19. A die , qua eduxit patres noftros de terra 19. A die, qua eduxit nos de terra Ægyp-
Ægypti , usque ad diem hanc, eramus incredibilesti, & fuimus ufque in hunc diem contumaces
ad Dominum Deum noftrum : & dissipati recessi- in Dominum Deum noftrum: & meditabamur,
mus, ne audiremus vocem ipsius.

nequam, ne audiremus vocem ejus.
Deuter. 20. Et adhæserunt nobis multa mala , & ma 20. Et hæferunt nobis omnia mala in male-
28. 15. ledi&tiones, quæ constituit Dominus Moysi servo dicto , quod constituit Dominus per Moysen fer-

suo : qui eduxit patres nostros de terra Ægypti, vum suum : qui eduxit patres noftros de terra
dare nobis terram fuentem lac & mel, sicut ho- Ægypti, dare nobis terram fluentem lacte do
dierna die.

melle.
21. Et non audivimus vocem Domini Dei nof 21. Et non audivimus vocem Domini Dei
tri secundùm omnia verba prophetarum, quos noftri fecundùm omnia verba prophetarum, quos
misit ad nos :

mifit ad nos :
22. & abivimus unusquisque in sensum cordis 22. & abiimus unusquisque in sensu cordis
noftri maligni , operari diis alienis , facientes ma- sui mali, operarı diis alienis, facere mala sub
la ante oculos Domini Dei nostri.

oculis Dei nostri.
NOTÆ AD AL. VERSION EM
Tüs vue exis Taútus: i. e. & non avertit fe furor Domini , . 18. Eadem funt in Græco, exceptis his, Toms Trego-
& ira ejus à nebis ufque ad diem hanc.

Táyp.ca Kupis, loco in pracepia , in mandara ( Ms. Rem.
.14. Græc. addit žaypelloxi, ad recitandum, poft 5 mandata) ejus. Mf. Alex. hab. iv toīs; ed. Ald. 7. 090-
hoc, mifimus ad vos : subinde, pro folemni, hab. top- rárage autę. Mi, Corb. & non obaudivimus vocem , &c.
Tūs, folemnitatis ; ftatimque, y cuéesus xoups, in MI. S. Theod. & non obaudivimus voci , &c. ut in Vulg.
diebus temporis , detractis feqq. quem cum accepissent, le #. 19. Græc. magis Vulgatæ respondet , nisi quod hab.
gerunt : in quo fuit fcriptum hoc; cæt. fimilia. Mr. Rem. Ellefiá omfe, loco dalipari recelimus ; Nobil. vertit vaga-
initio tollit iftum, post librum, sed solus.

bamur , fed notat hîc eX ediálom, pofitum effe pro twee
*.15. Ms. Sangerm. folus sub fin. habet , ficut in ho- rêufu, id est, excogitabamus varia peccatorum genera.
dierna die omnibus Juda ; deinde Mr. Orar. qui transmi $. 20. Græc. Kai exomýlu eis visās toe xoxd, ag dipas
gratus eft , &c. Græc. Vulgatæ congruit , niti quòd loco αν συνέταξε Κύeιος τώ Μωυσή παιδί αυτε αν ημέρα , η
faciei noftra , ponit tv FC9c6TW, facierum ; statimque, Ewave, &c. Et adhaserunt in nos mala, maledictio
cos v viséesc aütu ar paw lót a, y tois, &c. ficut dies hæc quam conftituit Dominus Moyfi puero fuo in die
homini Juda , &c. In Mís, etiam Corb. & S. Theod. tol xit , &c. ut in Vulg. Mf. S. Theod. hab. Es maledi&tiones ,
litur est , post ficut. Cassiod. in Pf. 5o. p. 170. b. ita le quas constituit ; subinde Corb. quia eduxit patres, &c. ut
git : diceris Domino Deo noftro : Tibi justitia , nobis au in Vulg.
tem confufio vultûs nostri.

W.21. Mf. S. Germ. collit non, ante audivimus; sed
. 16. Græc. initio limiliter hab. is Tois Becorrevoir ; habent alii duo Mss. Ita quoque in Græco, ficut & feqq.
reliqua verò ut in Vulg. In Ms. Corb. deest conjunct., Ms. S. Theod. deler vocem omnia , ante verba.
ante voces facerdotibus, & prophetis.

. 22. Similia Gr. habet , addita voce Kupis, ad hanc
*.17. Græc. Dr succéproudu sværtı Kupio, sò varibioa- oculis. Mr. S. Theod. hab. operari deos alienos ; cæt, ut
hebu auto. Quæ peccavimus ante Dominum , 85 non credi-

in Vulg. dimus ei. MÍ. Rem. hab. ante Deum.

VETEREM.

edua

qua

I.

E

CAP U T Ι Ι.
VULGATA NOSTRA, QUE ET ANTIQUA.

AL. VERSIO VETUS.
1. P Ropter quod ftatuit Dominus Deus noster T statuit Dominus verbum suum , quod Ex Ms.cod. San-
verbum fuum, quod locutus est ad & locutus eft in nos , & judices noftros, qui germ. & aliis duos

bus notatis fup. ad judices noftros, qui judicaverunt Israël , & ad judicabant Israel, & Juda : reges nostros , & ad principes noftros, & ad omnem Ifraël, & Juda:

2. ut adduceret Dominus super nos mala ma 2. ut induceret in nos mala magna, que non

gna, quæ non sunt facta sub cælo, quemadmo- sunt facta sub cælo, que fecit in Jerusalem, sea Deuter, dum facta funt in Jerusalem, secundùm quæ fcri- cundùm ea quæ fcripta sunt in lege Moysia 28.53. pta sunt in lege Moysi,

NOTÆ AD AL. VERSIONEM VETEREM.
*. 1. Hæc tota conveniunt cum Gr. sed post Israël, habetur inoxátw Tarlos Ts d'exe, xaba, sub omni cælo,
sequuntur ista ibid., ai t's, Bacineīs vicecov, aj emiss op- quemadmodum. Nota in Gr. ed. Rom. pro non funt facta ,
xortas vicov, talãr@pwtor 'Iopana, lyd &, ut in Vulg. legi xx étoncev , non fecit ; & inf. pro fecit, épochon, falta
Mss. Corb. & S. Theod. hab. sup. qui judicaverunt in sunt ; verùm Nobil. monet corrigendum esse fupEmover;
Ifraël.

& paulò poft , pro inocubu, reponendum & Cíkje. Mls,
¥. 2. Similiter in Græco, nisi quod pro fub cælo, quæ , Corb. & S. Theod, tollunt in, ante Jerusalem,
Tom. II.

Aaaaa ij

[ocr errors]

90s.

AL. VERSIO VETUS.

VULGATA NOSTRA, QUÆ ET ANTIQUA. ix Ms. cod. San 3. ut manducaret homo carnes filii sui, da 3. ut manducaret homo carnes filii fui, & cargerm. & aliis duo- filia.

nes filiæ fuæ.
bus notatis lup 4. Et dedit nos fubditos omnibus regnis, qua 4. Et dedit eos sub manu regum omnium, qui

in circuitu nostro sunt , in opprobrium, & de funt in circuitu noftro, in improperium, & in de-
folationem , á omnibus populis, quò dispersit folationem in omnibus populis, in quibus nos
nos Dominus.

dispersit Dominus.
5. Et fa&ti fumus fubtus, & non supra : quia 5. Et facti sumus subtus, & non supra : quia
peccavimus Domino Deo noftro, ut non obaudi- peccavimus Domino Deo noftro, non obaudien-
remus vocem ejus.

do voci ipsius.
6. Ipfi justitia : nobis autem, du patribus

6. Domino Deo noftro justitia : nobis autem, Step. I, noftris confufio , ficut dies isti ,

& patribus nostris confusio faciei, sicut eft dics hæc. 15. 7. qui venerunt nobis :

7. Quia locutus est Dominus super nos omnia

mála hæc, quæ venerunt super nos :
8. da non fumus deprecati Deum , ut aver 8. & non sumus deprecati faciem Domini Dei
teretur unusquisque à cogitationibus suis pessic nostri, ut reverteremur unusquisque nostrûm à viis
mis.

noftris pessimis.
9. Et vigilavit Dominus in malis operibus 9. Et vigilavit Dominus in malis, & adduxit
nostris , L induxit super nos mala : quia justus ea super nos : quia justus est Dominus in omni.
eft Dominus in omnibus operibus suis , qua man- bus operibus suis, quæ mandavit nobis:
davit nobis :

10. d non obaudivimus vocem ejus , ut am. 1o. & non audivimus vocem ipsius ut iremus
bularemus in præcepris Domini, que dedit ante in præceptis Domini, quæ dedit ante faciem nof-
faciem noftram.

tram.
11. Et nunc Domine Deus Ifraël, qui edu 11. Et nunc Domine Deus Israël, qui eduxisti Dan. 9.
xisti populum tuum de terra Ægypti in manu populum tuum de terra Ægypti in manu valida, 15.
valida, cum signis, & prodigiis, in virtute & in signis , & in prodigiis, & in virtute tua ma-
magna, e brachio excelso, é fecisti tibi no gna , & in brachio excelso, & fecifti tibi nomen
men, ficut dies ifta :

licut eft dies iste:
12. peccavimus, impiè egimus, & malè fe 12. peccavimus , impiè egimus , iniquè gesi-
cimus, Domine Deus nofter, in omnibus justifi- mus, Domine Deus nofter, in omnibus juftitiis
Cationibus tuis.

tuis.
13. Avertatur ira tua à nobis : quia dere 13. Avertatur ira tua à nobis : quia dereli&ti fu-
licti sumus pauci in nationibus, quò dispersisti mus pauci inter gentes, ubi dispersisti nos.

14. Exaudi Domine orationem nostram, a 14. Exaudi Domine preces noftras, & oratio-
eripe nos propter te : da gratiam nobis ante nes noftras, & educ nos propter te: & da nobis
faciem eorum , qui nos abduxerunt :

invenire gratiam ante faciem eorum, qui nos ab

duxerunt:
IS. ut fciat omnis terra quia tu es Deus 15. ut fciat omnis terra quia tu es Dominus
nofter, e quia nomen tuum invocatum eft fuper Deus noster , & quia nomen tuum invocatum est
Ifraël, do super genus ejus.

super Israël, & super genus ipsius.
16. Domine profpice de domo sancta tua, & 16. Respice Domine de domo fancta'tua in nos, Deuter.
ennue nobis : inclina Domine aurem tuam, co & inclina aurem tuam, & exaudi nos.
audi.

Ifai. 63.

15.
NOTÆ AD AL. VERSIONEM VETER E M. ·
. 3. Græc. tô payeiv únás, cv@pastor Cóoxas vis du .9. Mf. S. Germ. folus tollit pronom. fuis , post ult.
To, y erbpwmsov Cépras Jurecípe's évzgo u manducaremus operibus , Græcè verò habetur ; supra tamen hoc deest ibid.

homo carnes filii fui, & homo carnes filiæ fuæ. operibus noftris, ut & seq. mala ; additur autem Kúeres,
¥. 4. Ms. S. Germ. fert : Et dedit nobis fubditos omni- verbo induxit ; cæt, ut in textu. In MI. S. Theod. om-
bus regnis, qui in circuitu noftro ; sed aperto mendo , nia ut in Vulg. præter hoc, verax eft, loco jufius eft.
quod correximus ex aliis duobus Rem. & Orac. ambo etiam ¥. 10. Græc. Vulgatæ consonat. Mr. S. Theod, addic
tollunt , poft defolationem ; & pro seq. quò, hab. ad nobis, verbo dedit.
quos. Græc. Kai 6's wxer cut''S TCX expirs nebus tais Ba . 11. Græc. Vulgatæ congruit ad verbum , delero pro-
σιλείαις, ταϊς κύκλω ημών, εις ονειδισμόν, και άβατον εν πάσι nom. tux, poft virtute ; ficut verbo eft, in fine : utrum,
τους λαούς τους κύκλω, και διέσπειρες αυτές Κύeιος εκεί. Μ. que etiam tollit Mr. S. Theod. fupra verò hab. plebem
Corb. Et dedit eos fub manus regum omnium , qui..... in tuam, cum Ms. Corb. loco populum trum : subinde Mr.
improperium , & in defolat. & in omnibus populis , quò nos , Rem. in brachio ; ultimòque Corb. ficut dies ifte.
&c. ut sup. Similiter in Ms. S. Theod. quò nos.

. 12. Ira Græcè, nisi excipiatur verbum vf xhon-
.5. Concordat Græc. nifi quòd initio hab. szevýlucar, refu, iniquè gesfimus, loco & malè fecimus,
fa&i funt, non falli sumies ; ut & infra , tpos to rü extern ¥. 13. Sic eft in Græco, addito uno in fine , exel,

&c. Mr. Corb. non obaudiendo vocem , &c. S. Theod. illuc. In Ms. S. Theod. deest vox pauci ; at in Gr. est
non obediendo voci, &c.

ολίγοι. .
$.6. Mf. S. Germ. in principio hab. Ipfi justitiæ , sed *. 14. Hypognost. I. 3. ap. Aug. to. 10. 24. a. Exau-
vitiosè. Græcè ita : Tm Kupiw os co vi pwr i diracocúru di Domine orationem noftram, Es deprecationem noftram , &
Domino Deo noftro justitia ; reliqua ur in textu, nifi quòd eripe nos propter te : da nobis gratiam ante faciem eorum,
ad vocem confufio, additur rão tregoctor, facierum ; & qui nos abduxerunt. Ita quoque in Græco. Mf. S. Theod.
loco ficut dies ifti, ás v ruées aütu; Mr. S. Germ. ficut Es educ propter te ; S. Germ. & Orat. adduxerunt , pro
dies ifta; Corb. & S. Theod. ficut dies hæc.

abduxerunt ; Gr. TÔ i molx.ccéYTWv.
Ť.7. Ita Mss. Rem. & Orat. qui venerunt nobis ; San *.15. Græc. pro tu es, hab. Cü Kúeros, tu Dominus,
germ. folus , quæ venerunt nobis. In Mr. Corb. Que lo- absque seg. 8, poft nofter; cæt. ut supra. Ms. Rem, quia
cutus eft , &c. ut in Vulg. Sic etiam in Græco, "À érdé tu es Dominus Deus , 85 quia , &c.
ause Kúels, &c. ut in Vulg. In MI. S. Theod. Quia ¥. 16. Ita Græcè , exceptis his , curóuoc sis siveãs, in
locutus eft Dominus fuper omnia mala , &c. de Vulg. intende in nos , 5 , pro annue nobis ; at in Ms. Alex. &

*. 8. Græc. i *x Schouwbu Tg tegang Kuply, Tô Compl. deest xal: Mi. quoque Alex, ultimò hab. siváxyoev;
αποςρέψαι έκαςον από των νοημάτων της καρδίας αυτών Vatic, verò & al. axroov ; Germ. folus exandi ; alii 2,
Tís acupãso Mr. Rem. & non fumus deprecati Dominum, andi ; fic etiam Corb. & S. Theod. absque feq. nos,
&c. ut in textu , deleta voce penult. fr.is,

26. 15.

LM

26.14

Deten

1295

rus ,

[ocr errors]

3

VULGATA NOSTRA, QUÆ ET ANTIQUA.

AL. VERSIO VETUS.
Ilai. 37

17. Aperi oculos tuos, & vide : quia non mor 17. Aperi oculos tuos, & vide : quia non Ex Ms. cod. San-
17.864. tui , qui sunt in inferno, quorum spiritus acceptus mortui , qui in inferno funt , quorum spiritus ac- germ. & aliis duo-
9. est à visceribus suis, dabunt honorem & jufti- cepti sunt à præcordiis eorum, dabunt gloriam &

bus notaris sup. Pfalm. ficationem Domino:

justificationes tibi :
113. 17.

18. fed anima , quæ tristis est super magnitudi 18. fed anima tristes, e infirma, defum
ne mali, & incedit curva , & infirma, & oculi de- rientes, & oculi deficientes dabunt gloriam
ficientes, & anima esuriens dat tibi gloriam & juf- juftificationem , Domine.
titiam Domino.

19. Quia non secundùm justitias patrum noftro 19. Quia non propter justificationem patrum
rum nos fundimus

preces,

& petimus misericor- noftrorum, regum , jactamus misericordiam
diam ante conspectum tuum, Domine Deus nof ante faciem tuam , Domine Deus nofter :
ter :

20. fed quia misisti iram tuam, & furorem tuum 20. quoniam misisti indignationem tuam,
super nos, sicut locutus es in manu puerorum tuo- iram super nos, ficut locutus es in manus pue-
rum prophetarum, dicens:

rorum tuorum prophetarum tuorum, dicens :
21. Sic dicit Dominus: Inclinate humerum vef 21. Hæc dicit Dominus : Inclinate humerum
trum, & cervicem veftram, & opera facite regi veftrum , & operamini' regi Babylonia.
Babylonis : & fedebitis in terra, quam dedi patri-
bus veftris.

22. Quòd fi non audieritis vocem Domini Dei 22. Deficientem faciam de civitatibus Juda,
veftri operari regi Babyloniæ : defectionem vef- & extrinfecus Jerusalem ,
tram faciam de civitatibus Juda, & à foris Jerusa-
lem,

23. & auferam à vobis vocem jucunditatis, & 23. vocem lætitia jocunditatis , vocem
vocem gaudii, & vocem fponfi, & vocem spen- Sponsi & Sponsa , eritque universa terra fine vef,
fæ, & erit omnis terra sine vestigio ab inhabitan- tigio ab inhabitantibus.
tibus eam.

24. Et non audierunt vocem tuam, ut opera 24. Et non audivikius vocem tuam , ut open
rentur regi Babylonis : & ftatuifti verba tua, quæ raremur regi Babylonia: & ftatuisti verba tua,
locutus es in manibus puerorum tuorum prophe- quæ locutus e: in manibus puerorum tuorum pro-
tarum, ut transferrentur offa regum nostrorum, phetarum, ut ejicerentur ofla reg:11, á prophe-
& offa patrum nostrorum de loco suo :

tarum nostrorum de loco suo :
25. & ecce projecta sunt in calore solis , & in 25. & ecce projecte sunt in astu folis, & ge-
gelu noctis : & mortui funt in doloribus peslimis, lx noctis : & mortui fut in doloribus melis, in
in fame & in gladio, & in emissione.

faine, & gladio, & emissione.
26. Et pofuifti templum, in quo invocatum 26. Et pofuifii domum, in qua invocatum
eft nomen tuum in ipfo, ficut hæc dies , propter eft nomen tuum , ficut dies ifta , propter domum
iniquitatem domus Ifrael, & domus Juda. Ifraël, & Juda.

27. Et fecifti in nobis Domine Deus nofter fe 27. Et fecisti Domine Deus nofter fecundùm
cundùm omnem bonitatem tuam, & fecundùm onistes: moderationem tuam magnam ,
omnem miserationem tuam illam magnam :

28. Sicut locutus es in manu pueri tui Moysi, 28. ficut locutus es in manu pueri tui Moyo
in die qua præcepisti ei fcribere legem tuam coram fi, qui die mandasti ei fcriber: legem tuam com
filis Ifraël,

ram filiis Ifraël,
Levit. 29. dicens : Si non audieritis vocem meam , 29. dicens : Si non obaudieritis vocem meam,
Deuter.

NOTÆ AD AL. VERSIONEM VETEREM.
*. 17. Græcè, hæc fola variant , 6TI 'oi te@ruxótes 4* hohow Miss. etiam Corb. & S. Theod. cerunt, defeltionem

bon, or é súpou tè aveŪuce aut emo..... cixaba- faciam: rursus Corb. ipso inicio , Quòd fi autem non,
pece TC Kupiw quæ Vulgatæ accedunt.

& inf. S. Theod, obtemperari regi, pro operari ; at in Gr.
7.18. Ms. Sangerm. folus loco justificationem , hab. juf- conftanter, spydocefal.
ritiam. Græc. Amen Yegh, si nuoruém fri méveles, X. 23. Græc. pariter in tio habet, puvuin suprgcúrus, og
δ' βαδίζ4 κύπτoν , και αθενεν , και οι οφθαλμοί οι έκλείσοντες, φωνή και χαρμοσύνης και φωνήν νυμφίο , και φωνήν νύμφης , και , &c. ut
i v trgū vi mewu, dooroi Co dobar s d'exercouruv, in textu ver. Mr. Corb. vocen: jocunditatis , 85 vocem gaum
Kuele i. e. Sed anima , quæ triftatur in magnitt.dines.a, dimonii , &c. ut in Vulg.
qui incedit curvus , & infirmus, & oculi deficientes , & 17. 24. Eadem sunt in Græco, præter poftrema , 78
anima efuriens , dabunt tibi gloriam & juftitiam , Dominu. Bevez suive! Ta ósä feconów vivær, ny osô Totépwr
Vulg. hab. fuper magnitudine mali ; sed vox mali abeft à be ex tíar dutivo qux magis Vulgatæ accedunt.
Mss. Corb. & S. Theod. ficut à Gr. Ad seq. auten. ó' Boedi wiss. Rem. & Crar. d-lent tua , post verba ; paulò verò
361, Nobil, norat subintelligendum saltem videri, qucd ex- poit, MI. S. Theod. hab. ut perferrentur os ; Corb. up
primitur ap. Theodoret. To zreuma, Spiritus , qui incedit. proferrenti.r offa regum noftrorum: de loco fuo.

. 19. Greς. "Οτι εκ επί τα δικαιώματα των πατέ *.25. Gizc. ig idý ésivée ppi pepera th xccurah rūs
ρων ημών, και των βασιλέων υμών , ημείς καταβάλλουν τον λεον, ημέρας, και το παγετό της νυκτός και αφεθάνοσαν ο πόνοις
&c. Quia non super justificationibus patrum nojlrorum, &gre- mouego, en nopeão, co

, çomçakçe, my co o rosoas.
gum nofirorum , nos, &c. ut in textu ver. Mr. Orat. deietro 0.25. Græc. addit ir avtos, in ipfa , post nomen
ante faciem. Hoc eriam de Vulg. preces , & petimus, deet turl.n ; extrem que hab. dice novuplar oʻxo 'Ioexia, g cixx
in Mss. Corb. & S. Theod.

lyfe , propter malitiam domu: Ifraël, & domus Jude; cær.
Ν. 20. Grec. “Οτι ανήκας τον θυμόν (και , και την οργήν ut in textu ver.
(ε εις ημάς , καθάπερ ελάλησας αν χειρί , &c. Ouia Ν. 27. Grec. Και εποίκσας εις ημάς Κύριε ο Θεός ημών
mififti furorem tuum, & iram tuam in nos, ficut locutus κατά πάσαν επιείκειαν (ε , και κατα πάντα οικτιρμόν και τον
es in mann , &c. ut supra, detracto tamen hoc ult. tuo héyar. Es fecisti in nos Domine Deus nofter fecundùm om-
rum, dicens ; in Mr. Alex. FPgOnTôr, néywv.

xem æquitaiem tuam , 5 fecundi:m omnem mijerationem tuam
.21, Gr. Oütus sime Kueues Kaivote top cuoy ulcor, magnam. A Ms. Rem. abest vox Domine, Corb. & S.
εργάσαθαι τώ βασιλεϊ Βαβυλώνος και καθίσατε επί την γήν , &c. Theod. loco æquitatem , seu bonitatem , hab. benignitatem.
ut in Vulg. Ms. S. Theod. habet aurem , loco humerum. 7.23. Eadem prorsus in Græco. Ml. S. Germ. pro

7.22. Græc. Vulgatæ congruit , nisi quòd tollit voces manu , hab. manus ; Græc. verò, i xerpí.
Dei veftri; paulòque poft haber , exas Tev monow, deficere . 29. Græc. évapo 'E cv kein axtonte rūs оwvûs her,
faciam , loco defectionem vestram faciam; at in Compl. fiassa on kuin v Bójelmois psyánu v tom autu d'aos pénted eis

[ocr errors]

26. 14.

28. IS.

[ocr errors]

&c.

[ocr errors]
[ocr errors]

bus notatis sup.

A L. VERSIO V ETUS.

VULGATA NOSTRA, QUÆ ET ANTIQUA. Ex Ms. cod. San- multitudo hæc magna convertetur in minimam multitudo hæc magna convertetur in minimam germ. & aliis duogentem, quò eos dispergam :

inter gentes, quo ego eos dispergam : 30. scio enim quia non me audient : quia po 30. quia fcio quod me non audiet populus : populus eft dura cervicis : & convertentur ad cor pulus eft enim dura cervice : & convertetur ad cor fuum in terra captivitatis sua :

luum in terra captivitatis suæ : 31. & scient quoniam ego sum Dominus Deus 31. & scient quia ego fum Dominus Deus eoeorum, & dabo illis cor ad intelligendum , & rum, & dabo eis cor, & intelligent ; aures, & auaures ad audiendum.

dient. 32. Et laudabunt me in terra captivitatis 32. Et laudabunt me in terra captivitatis suæ, sue, a memores erunt nominis mei.

& memores erunt nominis mei. 33. Et avertent se à duritia cordis sui, da 33. Et avertent fe à dorso suo duro, & à malià nequissimis rebus fuis : qui reminiscentur vias gnitatibus fuis : quia reminiscentur viam patrum patrum fuorum , quia peccaverunt coram Do- quorum qui peccaverunt in me. mino.

34. Et convertam eos in terram, quam ju 34. Et revocabo illos in terram, quam juravi ravi patribus eorum , Abraham, & Ifaac,& patribus eorum, Abraham, Ifaac,& Jacob, & Jacob, & dominabuntur in ea ? & multiplica- dominabuntur eis : & multiplicabo eos, & non bo eos , & non minorabuntur,

minorabuntur. 35. Et ftatuam illis teftamentum æternum , 35.

Et statuam illis testamentum alterum semut fim illis in Deum, & ipfi erunt mihi in popu- piternum, ut sim illis in Deum, & ipsi etunt milum : & ultra non movebo populum meum, fi- hi in populum : & non movebo ampliùs populios Ifraël, de terra sua.

lum meum, filios Ifraël à terra , quam dedí illis. NOTÆ AD AL. VERSIONEM VETEREM. μικραν εν τοις έθνεσιν , λιασωερω αυτες εκεί: i. e......Si non prædest. SS. to. 10. 818. b. dabo eis cor cognofcendi me, andieritis vocem meam , profectò turba magna multa hæc & aures audientes. convertetur in parvam in gentibus , quò difpergam eos illuc. W. 32. Itidem Græcè, excepta voce dworcue, transMss. Corb. & S. Theod. Si non obaudieritis vocem meam , migrationis , loco captivitatis. (S. Th. voci mea , ) ambitio hac magna es multa conver W.33. Græc. cum Vulgata concinit, nifi quod hab.ata tetur in minimo inter gentes , quò ego, &c. in Ms. S. Theod. πονκρών προταγμάτων αυτών , ά malis ordinationibus fuis, deelt & multa. Mf. Orat. extremò hab. quoniam eos dif- loco à malignitatibus fuis i ultimòque, dueapzértun perdam,

erarti Kupio , peccantium coram Domino ; Mr. Rem. folus, W. 30. Græc. ipfo inicio hab. cum Vulg. ÖTo syror ori; quia peccaverimus coram Domino. Nobil. vult erratum esse, ultimo verò , e Coxiouš UTWY, transmigrationis fieæ ; cæt. προςαγμάτων, corrigendumque, πραγμάτων , unde & ipfe ur in textu yer,

vertit , 85 à malignis negotiis suis ; in edd. quoque Ald. .31. Græc. extremò hab. fimpliciter : ny date outois & Compl. fic legitur , ato norueco negruotuv. xapfiar, cta extorta i. e. & dabo eis cor, 53 aures .34. Ita Græcè, nisi excipias verbum drosfétis audientes ; cær, ut in Lat. fup. Edd. Ald. & Compl. scri- revocabo, pro convertam ; & inf. autűs, ejus , pro in ea; bunt oxý ocrta... MI. Corb. ego fum Deus eorum, 8 dabo fic etiam hab. Ms. Corb. & dominabuntur ejues ; Autograeis cor , 88 audient aures. Mr. S. Theod. 68 dabo eis cor , phum Rom. eis , mendo typogr. teste Luca Brug. 88 audient auribus. Auct. I. de voc. gent. l. 1. c. 24. p. #.35. Eadem sunt in Græco, præter vocem filios, 15. e. Et scient quia ego Dominus Deus illorum , Et dabo quæ deest sub fin. ante lsraël; ultimò etiam ita , año tas illis cor cognofcendi me , as aures audiendi. Auguft. I. de vñsons Wxa dutois , ut in Vulg. non simpliciter de terra fua,

1.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

CAPUT I I I.
AL. VERSIO VETUS.

VULGATA NOSTRA, QUÆ ET ANTIQUA.
Omine omnipotens, Deus Israël, anima
Ex Ms. cod. San-

T nunc Domine omnipotens, Deus Ifraël,
E

anima in angustiis, & fpiritus anxius clamat germ. & aliis duobus notatis fup. ad te :

ad te: 2, exaudi Domine , & miserere, quia Deus 2. audi Domine, & miserere, quia Deus es mies misericors , miserere : quia peccavimus in coii- sericors, & miserere noftri : quia peccavimus anSpectu tuo.

te te. 3. Tu qui regnas in eternum , ne perdideris 3. Quia tu sedes in sempiternum, & nos peribinos ,

Domine omnipotens , in perpetuum. mus in ævum 4. Domine Deus Ifraël, audi nunc oratio 4. Domine omnipotens, Deus Israël, audi nunc nem defunétorum Israel, & filiorum illorum, orationem mortuorum Ifraël, & filiorum ipsoqui peccaverunt in conspectu tao : quia non au rum, qui peccaverunt ante te, & non audierunt divimus vocem tuam , Domine Deus nofter, ad- vocem Domini Dei sui, & agglutinata funt nobis haserunt nobis mala.

mala. s. Ne memor fueris iniquitatis patrum nof S. Noli meminiffe iniquitatum patrum noftrorum , sed memento manus tua, & nominis trorum, sed memento manus tuæ, & nominis tui tui in tempore hoc :

in tempore isto: NOTE AD AL. VERSIONEM VETEREM. 7. 1. Similiter habet Ambrof. l. 1. de poenit. to. 2.402. ferere. Græc. oʻxxcov Kúens, &c. c. Domine omnipotens, Deus Ifraël , anima in anguftiis , W. 3. Grec. "Οτι ροκαθήμενος τον αιώνα, και νμεϊς απολο @ Spiritus anxius clamat ad te.

Sic etiam in Græco ad ver aú ulos toy alworce; i. e. Quia tu sedes in fempiternum, bum. In Ms. Orat, solo est : Et nunc Domine omnipotens , nos perditi in ævum ? In MI. S. Theod. Quia tu fedes in &c. paulò verò poft deest vox anxius , pro qua Græcè, axudiôr. Ambr. 1. 1. de Cain , c. 9. col. 199. e. legic : 7.4. Græc. initio habet cum Vulg. Kúese nav?expéranpo anima in anguftiis , & Spiritus auxiatus , &c. Orof. verò

ó océs, Domine omnipotens , Deus ; at infra : ci sx ixx1. cont. Pelag. p. 456. h. anima in anguftiis , & Spiritus σαν της φωνής C Θεξ αυτών, και εκολλήθη, &c. φτεί 1000 anxius clamai ad te ; ut supra.

audierunt vocem tuam Dei fui, & agglutinata funt , &c. ¥.2. A Græco Vatic. absunt hæc media : quia Deus es

.5. Itidem Græcè , præter unum plur. adiviño, inimifericors, miferere : sed Ms. Alex. textui nostro faver. quitatum , loco iniquitatis ; Mr. S. Germ. hab. iniquitates a Apud Oros, cant, Pelag. p. 456. h. vide Domine, 5 mi cum aliis duobus Corb. & S. Theod,

aternum.

germ. & aliis duo

[ocr errors]

VULGATA NOSTRA, QUÆ ET ANTIQUA.

AL. VERS10 VETUS.
6. quia tu es Dominus Deus nofter, & lauda 6. quia tu es Dominus Deus nobis , & lau- Ex Ms.cod. San-
bimus te Domine :

dabimus te Domine :

bus notatis fup.
7. quia propter hoc dedifti timorem tuum in cor 7. quia propter hoc dedisti timorem tuum in
dibus noftris, & ut invocemus nomen tuum, & corde noftro , ut invocemus te, & laudemus te
laudemus te in captivitate noftra , quia converti- in captivitate nostra , quia convertimur in corde
mur ab iniquitate patrum noftrorum, qui pecca- noftro ad omnem iniquitatem patrum noftrorum ,
verunt ante te.

qui peccaverunt in conspectu tuo.
8. Er ecce nos in captivitate noftra fumus ho 8. Ecce nos hodie in captivitate noftra , qua
die, qua nos dispersisti in improperium, & in ma nos dispersisti in opprobrium, & maledi&tum in
ledictum, & in peccatum , fecundùm omnes ini- gentes , secundùm iniquitates patrum noftrorum ,
quitates patrum noftrorum, qui recefferunt à te quia discesserunt à te Domino Deo noftro.
Domine Deus nofter.

* Et cùm explicuisset librum orationis cap-
tirorum , accipiens Spiritus vocem , Jerusalem

locutus est, dicens :
9. Audi Israel mandata vitæ : auribus percipe, 9. Audi Ifraël mandata vita : do auribus
ut scias prudentiam.

percipe, ut scias prudentiam.
10. Quid eft Ifraël quòd in terra inimicorum es? 10. Quid eft Ifraël quòd in terra es inimi-

corum tuorum?
11. inveterafti in terra aliena, coinquinatus es 11. veterasti in terra aliena, contaminatus
cum mortuis : deputatus es cum defcendentibus in es cum mortuis : deputatus es cum his, qui sunt
infernum.

apud inferos :
12. Dereliquifti fontem sapientiæ:

12. quia dereliquifti fontem vita, & fapientia:
13. nam fi in via Dei ambulasses, habitasses uti 13. nam fi in via Dei ambulares, habitares
que in pace sempiterna.

utique mecum in pace.
14. Disce ubi sit prudentia , ubi sit virtus, ubi 14. Disce ubi fit fapientia , ubi fortitudo, ubi
fit intellectus : ut fcias fimul ubi fit longiturnitas prudentia : ut scias simul ubi fit longiturnitas ,
vitæ & victus, ubi sit lumen oculorum, & pax. virtus, & vita ; ubi sit lumen oculorum, & pax.

15. Quis invenit locum ejus ? & quis intravit in 15. Quis invenit locum ejus ? & quis intra-
thefauros ejus?

vit in thesauros illius?
16. Ubi funt principes gentium, & qui domi 16. Uli funt principes gentium, & qui do-
pantur super beftias, quæ funt super terram? minantur super bestias, quæ funt in terra ?
17. qui in avibus coeli ludunt

17. qui in avibus cæli ludunt
19. qui argentum thefaurizant, & aurum, in 18. qui argentum thesaurizant, & aurum
quo

confidunt homines, & non est finis acquisi- in quo confidunt homines , & non eft finis pof-
tionis eorum ? qui argentum fabricant & solliciti sessionis eorum? qui argentum fabricant & fole
sunt, nec elt inventio operum illorum? liciti funt , nec est inventio operum illorum

19. exterminati funt, & ad inferos defcende 19. exinaniti sunt, & ad inferos descenderunt, & alii loco eorum surrexerunt.

runt, & alii in locum eorum exfurrexerunt.
20. Juvenes viderunt lumen , & habitaverunt 20. Juvenes viderunt lumen, do babit ave-

NOTÆ AD AL. VERSIONEM VETEREM.
8.6. Græc. delet verbum es ; & pro nobis, hab. xipeão, W. 12. Vigil. Tapf. 1. 12. de Trin. p. 326. a. cum Vulg.
eum Vulg. cær. ut supra.

Dereliquifti fontem fapientiæ ; nec etiam plura in Græco.
*.7. Græc. haber sTi xap Slav xuñor, in cor noftrum , .13. Ms. S. Germ. habet : fi in via Domini ambulares ,
pro in corde nofiro ( Compl. szi napdíais ;) deinde , de habitares utique in me cum pace ; Mr. S. Theod. in pace
anaasida (Alex. & Compl. 78 Finansiego) To orouo fuper terram. In Corb. omnia ut in Vulg. exceptis 2. vo-
ζε" και αινέσομέν (ε εν τη αποικία ημών , ότι ασεςρέψαμε culis, nam , & utique , quæ desunt. Apud Vigil. Tapf.l. 12.
απο καρδίας ημων πασαν αδικίαν , &c. i. e. ut invocenus de Trin. p. 326. a. fic : viam Domini fi fuiffes ingreffus ,
nomen tuum : laudabimus te in transmigratione noftra , habitares urique cum pace in æternum. Græc, rñ of @ Tg
quin avertimus à corde noftro omnem iniquitarem , &c. ut Θες ει επορεύθης κατώκεις αν ώ ειρήνη τον αιώνα.
sup. Ms. S. Germ. hab. quia convertimur in corde noftro $. 14. Græcè , opórucis , prudentia , pro fapientia ; &
omnem iniquitatem , &c. Corb. & S. Theod. quia conver- Cúrecis, intelligentia, pro prudentia ; reperiturque ésir ;
demus iniquitatem , &c.

post unumquodque ubi ; loco verò longiturnitas, virtus ,
.8. Ms. Corb. Et ecce nos hodie in captivitate noftra fimpliciter est pax og blwars; cæt, ut in Lat. ver. In Mr.S.
fumus , quò nos disperfti ; reliqua ur in Vulg. excepto uno Theod. longiturnitas vitæ , & virtus ; ubi fit lumen , &c.
discesserunt , pro recesserunt : limiliter in Ňf. s. Theod.

7.15. Mss. Rem. & Corb. & quis introivit in thefauquo nos , ut & inf. difcefferunt

. Græc. Its upucis Çüdeegy ros. Sic etiam in Græco, In MT. S. Theod. in thesauris. ά τη αποικία ημών , ξ ολιέστειρας ημάς εκεί εις ονειδισ ¥.16. Ms. S. Germ. habet , & qui dominantur feris , deòr, ig sis apir, soy çiç, öpansiv , xata rétas ras åsixías que sunt fuper terram? Gr. oi xeteúortes Tw Jupiwr, πατέρων ημών, οι ασέσκσαν απο Κυρία Θεξ ημών. των επί της γης και ;

* Ita subnectitur in Mr. Orat. & Rem, necnon in Ms. ¥.17. Ms. S. Germ. qui avibus cæli deludunt. Gr. ei
S. Theod. de his ne verbum quidem in Græco.

ά τοϊς..... εμπαίζοντες.
ř.9. Sic eft in Græco , hoc excepto plur. erwilocale, 7. 18. Græc. ipfo initio hab. ny, pro qui ; paulòque
absque præced. 8; in Ms. eriam Corb. anribus percipite. post, fasteibescat , pro confidunt ; subinde ante argentum,
Ap. Ambr. in Pf. 43. col.901. b. Audi Ifraël. In Ms. Rem. fic, óri oi, quia qui, vel qui enim ; cær. ut in Lat. sup. Mr.
hocantecedit: Hæc oratio Baruch ; deinde , Audi Ifraël, &c. S. Germ. legit: in quo confidebant homines , nec eft finis acqui-

. 10. Græcè ita : Tie's. "Idegeux ; tí Öte e zñ tr fitionis eorum ? qui argentum fabricantur , &c. Similiter
éX Opcôr si; fed à Ms. Alex, ac edd. Ald. & Compl. abest ap. Ambrof. l. 1. de Cain, c. Ş.col. 194. a. nec eft finis
2. tí. In Ms. verò Corb. fic : Quid eft Ifrael? quid eft acquifitionis eorum ; Gr. tûs xtúows.
quòd in terra es inimic. &c. Ap. Ambr. in Pf.43. col.901. . 19. Mr. S. Germ. omittit verbum 1. exinaniti funt ,
b. Quid eft quòd in terra es inimicorum ? Apud Vigil. Tapf. fed Ms. Orat. habet ; alius Rem. sic , & tamen exinaniti
1. 12. de Trin.p: 326. a. Quid ej Ifraël quòd in terra ini- funt ; ultimòque cum Ms. Orat. furrexerunt. Mf. S. Theod.
micorum es ? ut in Vulg, in ed. Ald. deest ult. si, es. 8 tamen exterminati funt..... & alii in loco illorum furre-

.11. Ambros, in Pf. 43. col. 901. b. pollutus es cum xerunt ; Corb. exfurrexerunt. Græc. uparituoar, weis
mortuis. Vigil. Tapf. l. 12. de Trin. p. 326. a. Et inve of t..... avésuoar årt' autar, Ms. Alex. cum ed. Compl.
terasti in terra aliena, coinquinaties es cum mortuis : deputatus ertarés utav.
es cum iis , qui in inferno funt. Sic etiam in Græco, detracto ¥. 20. Eadem sunt in Græco , nisi exceperis vocem Al-
1. , cum ult. funt.

Thus, scientia , loco disciplina. Mf, s, Germ, extremo

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« ZurückWeiter »