Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

meam.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
14. Quasi proximum, & quasi Quasi ad amicum , quasi ad fra 14. Sicut proximum, sicut Es Ms. Sangeran
fratrem noftrum, fic complacebam: trem meum, fic ambulabam : quasi fratrem noffrum, ita com-
quasi lugens & contriftatus fic hu- lugens mater tristis incurvabar. placebam : tanquam lugens &
miliabar.

contriftatus ita humiliabar.
IS. Et adversum me lætati sunt, Et in infirmitate mea lat aban IS. Et adversùs me lætati
& convenerunt : congregata sunt tur , da congregabantur : collecti sunt, & convenerunt : con-
fuper me flagella, & ignoravi. sunt adversùs me percutientes , agregata sunt in me flagella ,
nefciebam ;

& ignoraverunt.
16. Dissipati funt , nec com-

Scindentes, non tacentes : in 16. Dissoluti sunt, & compuncti , tentaverunt me , subsanna- Simulatione verborum fictorum fren- puncti sunt, tentaverunt me, verunt me subsannatione : frendue- debant contra me dentibus suis. & deriserunt me derisum :ftrirunt super me dentibus suis.

derunt super me dentibus suis.
17. Domine quando respicies? Domine quant a videbis ? con 17. Domine quando respi-
restitue animam meam à maligni- verte animam meam à calamita- cies? restitue animam meam
tate eorum , à leonibus unicam tibus eorum , à leonibus folitariam à malefactis eorum , à leo-
ineam.

nibus unicam meam.
18. Confitebor tibi in ecclesia Confitebor tibi in ecclesia grandi: 18. Confitebor tibi Domi.
magna , in populo gravi laudabo in populo forti laudabo te.

ne in ecclesia magna,

in

pote.

pulo gravi laudabo te. 19. Non fupergaudeant mihi Non latentur super me inimici 19. Non insultent in me Joan.15. qui adversantur mihi iniquè : qui mei mendaces, odientes me frustra, qui adversantur mihi inique : oderunt me gratis & annuunt oculis. conniventes oculo.

qui oderunt me gratis & ad

nuerunt oculis.
20. Quoniam mihi quidem pa Non enim pacem loquuntur : sed 20. Quoniam mihi quidem
cificè loquebantur : & in iracundia in rapina terra verba fraudulenta pacificè loquebantur : & fuper
terræ loquentes, dolos cogitabant. concinnant.

iram dolose agebant.
21. Et dilataverunt super me os Et dilataverunt super me os 21. Et dilataverunt in me
fuum : dixerunt : Euge, euge, vi- suum : dixerunt : Vah, vah, vi- os suum : dixerunt : Euge, eu-
derunt oculi noftri.
dit oculus nofter.

ge, viderunt oculi noftri.
22. Vidisti Domine , ne fileas : Vidifti Domine , ne taceas: Do 22. Vidifti Domine, ne fi-
Domine ne discedas à me.
mine ne elongeris à me.

leas : Domine ne difcedas à

me. 23. Exsurge & intende judicio Consurge e vigila in judicium

23. Exsurge Domine & meo; Deus meus, & Dominus meus meum i Deus meus, do Domine intende judicium meum; Deus

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. *. 14. Ita Psalt. Corb. hab. ad verbum. Similiter Aug. ¥. 18. Sic in Psalt. Rom. Coislin. Corb. Moz. ut & apud 1. 1. de doctr. Chr. to. 3. p. 1.col. 15. e. & in hunc Pl.col. Ambros. in i f. 39. to. 1. col. 867. b. necnon Caffiod. in 241. d. paulò verò poft leg. ut lugens..... fic humiliabar. In hunc Pf. Apud Auguft. in eund. fic : Confitebor tibi DoPralt. Rom. Coislin.& Moz. omnia ur in textu, nifi quòd mine in ecclefia multa , in populo gravi, &c. Item ap. Hipoft proximum, additur . Caffiod, in eund. Pl. tollites, lar. in Ps. 121. col. 389. c. in populo gravi, &c. S. Pacian. & in fine legic fic humiliabar ; cætera ut supra. In Gr. epist. 3. p. 315. a. leg. Psallam nomini tuo in ecclefia mula Ως πλησίον , ως αδελφον υμέτερgr , έτως ευαρέσεν ως..... έτως ta, &c, ut fup. Gr. Εξομολογήσομαί σοι και ά εκκλησία πολύ εταπενέμω. .

&c, ut in Lat, .15. Psalt. Corb. Et adversùm latati sunt , & convene . 19. Psale, Rom. initio hab. Ut non infultent in me ; runt : congregati funt in me, s ignoraverunt. Rom. Adver & in fine, annuebant oculis. Similiter in Moz. demprâ 1. vosùs me letati funt, & convenerunt : 18 congregaverunt in culà ut. In Coislin, & Corb. Non insultent in me qui advera me flagella, s ignoraverunt. Coislinian.congregata funt in fantur mihi iniqui : qui oderunt..... 8 adnuentes oculis ; one flagella, & ignoravi. Carnut, congregati funt in me fia- Corb. & adnuerunt, In Mediolan. etiam & Carnut. Non ingella, & ignoraverunt. Mozarab. Et adversùm me locuti sunt, sultent in me. Item apud Caffiod. in hunc Pl.cum hoc , an& convenerunt : congregata funt in me flag. & ignoraverunt. nuentes oculis. Apud Aug. in eund. Pf. Non infultent miApud Auguft. in hunc Pf.omnia ut in textu Sangerm. Apud bi..... S annuentes oculis. In I falt. Mediolan. & annuebant, Caffiod, in eund. ut in Vulg. præter hoc ult. Es ignoraverunt. In Carnut. & annuerunt. Ia Gr. Vat. Mů étixapeinccév fer Item apud Lact. l. 4. Institut.c. 18. P. 581. congregara sunt si exJesivortés Hebo hladaiw ci..... dravcúortes opfangeois in me flag. ignoraverunt. In Gr. Kai xateur suppúr Inoar, Mí. Alex. cum editt. Ald. & Compl, loco palaius, hab. %Cυνήχθησαν" Cυνήχθησαν επ' έμε μάσιγες , και εκ έγνων. αλίκως. . Ť. 16. Psalt. Rom. cum Lactant, 1, 4. Instit. c. 18. pe

Ť. 20. Ita Psalt. Moz. haber. Rom. verò, Mediolan. 581. Diffoluri funt, nec compuniti sunt, tentaverunt me, Carnur. cum Auguft. & Caffiod, in hunc Pf. & fuper iram deriferunt derifu : striderunt in me dentibus fuis ; Lact. dolosè cogitabant. In Coislin. sic : pacifica loquebantur : 8 friderunt fuper me. Romano Psalt. favet Mozar. si excipias intra dolosè cogitabant. Ad Graduale misræ fer. 6. poft Dounum fridebant. Item in Coislin. Diffoluti funt , nec comp. minic. Paffion, fic habetur : Pacifice loquebantur mihi inimici sunt.... is deriserunt derisu. In Mediolan. eriam & Carnut. mei : 88 in ira molefti erant mihi : fed hæc ult. verba perdiffoluti sunt. In Corb. Dissoluti sunt , & compunéti funt, tinent ad Pf. 54. $.4. Apud Auguft. juxta Mss. quosdam tentaverunt me , & deriferunt derifum : striderunt in me den- legitur pacifica. In I salt. etiam Corb. pacifica loqueb. & fuper tibus suis. Apud August. tract. 10. in Joh. to. 3. P. 2. col. iram dolosè cogitabant. In Gr. tipyuxa...... opri donos 371. 6. Discifa funt,

nec compunili sunt : item in Pf. 57.to. Sienoyiberto. Mí. Alex. cum Ald. & Compl. 47 opzár. 4. col.555. a. at in Pf. 34. col. 242. d. omissa priori parte . 21. Ita Augustinus in hunc Pf. cum Psalt. Corb. hujus versiculi 16. ita incipic : Tentaverune me , & fubfan- Sic etiam in Rom. Coislin. Moz. & apud Cassiod. dempro naverunt me subsannatione : striderunt in me dentibus suis. uno , ante dilataverunt. Gr. Kai" frakturor érde, In Gr. Areganoar, praleruyuccev , étaiesecer us, d'eur- &c. ut fup: Πήριοάν με μυκίκρισμόν 3Gρυξαν επ' εμε τις οδόντας αυτών. *.22. Sic in Psalt. Rom. ut & apud August. & Caffiod.

. 17. Ita Psalt, Corb. & Moz. cum Rom. Marrianæi, in hunc Pf. Auguft. paulò inf. loco ne fileas , legit ne tacuenifi quòd hab. 83 à leonibus. Similiter in Rom. Fabri, & ris. Ambrof. in Pf. 38. to. 1. col. 845. f. Tu autem ne raCoislin. sed legitur restitues, non reftitue. Item in Me ceas Domine ; ne discedas à me. Gr. Eides Kúpis, kell taega diolan. Carnut. & ap. Caffiod. à malefaitis. Apud Ambros. Cowrúcys Symm. un nouxéons. I, de lapsu virg. 10. 2. col. 319. b. ita : Quando refpiciens *.23. Ita Psalt. Rom. Marcianæi : Rom. verò Fabri restitues animam meam ? Apud Auguft. in hunc Pr. Die deler , ante intende. In Coislin. pariter , Exfurge Domine, quando refpicies ? reftithe animam meam ab aftutiis eorum , À intende judicium meum ; ultimo verò in caufa men. In Corb. leonibus, &c. In Gr. Kupe TÓT TÓ; Toxatásnor...... Exsurge Domine , is intende judicio meo..... in causa mea. από της κακεργίας αυτών, από λεόντων, άς.

In Moz, etiam , Exfurge Domine ; ficut ap. Aug. & Calliod

mea :

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD
Ex. Mf. Sangerm. meus, & Dominus meus in in caufam meam.

in causam meam.
caufam meam.
24. Judica me fecundùm Judica me fecundùm justitiam

24. Judica me fecundùm jufti-
mifericordiam tuam Domine tuam Domine Deus meus, & ne tiam tuam Domine Deus meus, &
Deus meus : non insultent in infultent mihi.

non supergaudeant mihi. me inimici mei.

25. Non dicant in corde Nec dicant in corde suo : Vah, 25. Non dicant in cordibus suo : Euge, euge, animæ nof- anime nostre : « ne dicant : Ab- fuis : Euge , euge, animæ noftræ : træ : nec dicant : Absorbimus forbuimus eum.

nec dicant : Devoravimus eum. eum.

26. Erubescant & turben . Confundantur eo revereantur 26. Erubefcant & revereantur tur simul, qui gratulantur ma- pariter, qui lætantur in afflictione fimul, qui gratulantur malis meis. lis meis.

Induantur confusionem & Induantur confusione e vere Induantur confusione & revereverentiam qui magna lo- cundia , qui magnificantur fuper rentia qui magna loquuntur fuper quuntur adversùm me.

me, 27.

Exsultent & lætentur Laudent & latentur qui volunt 27. Exsultent & lætentur qui qui volunt justitiam meam: justitiam meam , dicant sem- volunt justitiam meam : & dicant & dicant semper : Magnifice- per : Magnificetur Dominus , qui femper : Magnificetur Dominus , tur Dominus, qui volunt pa- vult pacem servi fui.

qui volunt pacem fervi ejus. cem fervi ejus.

28. Et lingua mea medita Et lingua mea meditabitur juf 28. Et lingua mea meditabitur
bitur justitiam tuam, tota die titiam tuam , tota die laudem tuam. justitiam tuam, tota die laudem
laudem tuam.

tuam.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
in hunc PT. cæc, ut in Vulg. In Gr. 'EĞszépêuti Kúple, put è di Torsro Katerloper autóv.
πρόχες τη κρίσει με..... εις την δίκην με.

¥. 26. Pfalt, Rom. Erubefcant sy revereantur fimul.....
V. 24. Sic in Psale. Coisliniano, addito uno Domine , Induantur pudore 85 rever. qui magna loquuntur adversùs
post judica me. Item apud Caffiod, in hunc Pl. nili quòd me. Mozarab. Confundantur & revereantur fimul..... In-
tollitur Domine , poft tuam, additurque 85 , post meus, In duanrur confusione 5 verecundia qui magna loq. adversum
Pfalt. Corb. Judica me Domine fecundiim misericordiam tuam, me, Corb. Erub. S revereantur fimul, qui.... Induantur pu-
Domine Deus meus, & non insultent in me inimici mei. In dore 85 reverentia qui maligna loquuntur adversùm me. Item
Rom. Judica me fecundùm magnam misericordiam tuam Do in Coislin. & Carnut. qui maligna loquuntur ; fic etiam hab.
mine Deus meus, ut non insultent in me inimici mei. In Vulg. in Mss.Colb.Carn.& Sangerm. Item Aug. in hunc Pf.
Moz. Judica me fecundùm justitiam meam Domine Deus meus : Erubefcant es rever..... Induantur confufione & verecundia
non insultent , &c. ut sup. In Carnut. secundum mifericor- qui maligna loquuntur adversùm me. Apud. Caffiod. Induan .
diam tuam. Apud August. in eund. Ps. Judica me Domine tur pudore & reverentia qui maligna loq. adversùm me. In
fec. juftitiam meam, Domine meus , non insultent Græc. Ai vrbeinoer ng ditestenicar apa..... 'Eyduocs woar
in me inimici mei. In Gr. Κρίνουν με Κύριε κατα την δικαιο- αιχύνην και ντροπήν οι μεγαλορρημονύντες επ' εμέ.
ζύμων ζι, Κύριε ο Θεός με, και μη επιχαρείνησάν μοι.

$.27: Concordant Auguft. & Cassiod, in hunc Pf. unà
#.25. Sic in Psale. Corb. ad verbum. Item in Mozarab. cum Psalt. Rom. & Gr. folum Mozarab. addit in te, post
Nec dicant in; & in fine, Devorabimus eum.

lærentur, ut & Ms. Alex. cri Coí.
In Rom. ac Coislin. Nec dicant in cordibus fuis... Obsorbui . 28. Ita August. & Cafliod. in hunc Pf. In 'Psalt.
mus eum ; Coislin. Abforbuimus , cum Casiod. August, in Rom. & Moz. sic : Sed e lingua mea , &c. In Gr. Kad
hunc Pl. Non dicont in corde suo..... non ( al, nec ) dicant : και γλώσσα με , &c.
Abforbuimus eum. In Gr. MÀ' sitoCarey xapfics durõ.....

[ocr errors]

hoc excepto :

2.

2.

D Ixit injustus ut delin

[ocr errors][merged small][ocr errors]

tas 2

! 1

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex MS, Sangerm. 1. In finem, pro fervo Domi Victori fervo Domini David. 1. In finem , fervo Domini ipő
ni, Pfalmus ipsi David.

XXXVI.

David. XXXV.
X X XV.
Ixit

Ixit injustus ut delinquat in
sibi : non eft ti-

ejus : non eft timor Dei mor Dei ante oculos ejus. ante oculos ejus.

Dei ante oculos ejus.
3. Quoniam dolosè egit in Quia dolosè egit adversùs eum 3. Quoniam dolosè egit in Sup. 131
conspectu ejus : ut inveniret in oculis suis , ut inveniret iniqui- conspectu ejus : ut inveniatur ini- 3.
iniquitatem fuam, & odium. tatem ejus ad odiendum. quitas ejus ad odium.
4. Verba oris ejus iniqui Verba oris ejus iniquitas, & 4. Verba oris ejus iniquitas, &
& dolus : noluit intelli- dolus : cessavit cogitare ut benefa- dolus : noluit intelligere ut bene

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQU A M.
. 1. Pfalt. Rom. Martian. In finem , fervo Domini Da f. ut delinquat in femetipfum , &c. Ambrof. in eund. Pr. to.
vid Psalmus. In Rom. Fabri, & Corb. deest Pfalmus. In I. col. 768.b.& seqq.cum Psalt. Mediol. & Carnut, ut de-
Mozarab. & apud Cassiod, ita : In finem , fervo Domini, linquat sibi , &c, ut fup. idem Ambr. infra col. 775. e. ait:
Pfalmus David. In Cuisl. In finem , puero David. Ap. Aug. Primò injuftum exposuit qui vel in corde fuo , vel in fermone
non legitur inscriprio. Ambrof. verò in hunc Pl. to. 1, col. dicit , ut libi delinquat, vel in se delinquat; babet enim
765. f. ait : Titulum confideremus : In finem, servo Do Græcus codex á fautão, id eft, in seipso , sed non omnes.
mini , Pfalmus David. In toto Pfalterii corpore solus hic titu Gr. hod. pariter s'auta.
lus eft, quo Psalmum servo Domini se fcripfife teftetur. Græ . 3. Sic Ambros. in hunc Pf. col. 770. e. cum Cassiod.
cè:

: Eis To Téacs, Tô Séxw Kupit Two David. in Ms. Alex. tớ in eund. necnon Psalt. Moz. Rom. & Coislin. A pud Lucif.
Aavid Yaxpés. in Ald.' & Compl. wardí, pro dýrw. Eu verò Cal. 1. 1. pro S. Athan. p. 191. f. ita : ut inveniatur
febius scribit : Neque farma's, neque molis, neque quidquam iniquitas ejus ,' s odium ; fic etiam in Pfalr. Corb. Apud
bujusmodi infcriptum eft, teste Nobilio.

August, in eund. Pf. ut inveniret iniquitatem suam,
. 2. Ita Pfalt.Corb. hab. Moz. verô ita : Dixit injustus ut odijet: Psalt. Mediol. & Carnut. hab. & odium. Gr. 7ő kúpeto
derelinquat fibi, &c. sed men sè, nam in Gr. constanter, Tùr arouía autê, à Michcam.

duceptarsiv. Rom. cum Auguft. Caffiod. & Vulg. ut de . 4. Concinit Lucif. Calar, 1. 1. pro S. Athan. p. 191.
linquat in femetipso. Lucif, cal. l. 1. pro S. Athan. p. 191. f. Sic etiam Ambrof. August, & Caffiod, in hunc Pl.cum

[ocr errors]

ceret.

Ex Mf, Sangeroun

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

veat me.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. ageret.

gere ut bene ageret. s. Iniquitatem meditatus est in Iniquitatem cogitat in cubili suo:

5: Iniquitatem meditatus cubili suo : astitit omni viæ non bo- ftabit in via non bona , malum non eft in cubili suo : adliftit omnæ, malitiam autem non odivit. abjiciet.

ni viæ non bonæ, malitiam

autem non odiit.
6. Domine in cælo misericordia Domine in cælo misericordia tua: 6. Dominus in cælo mi-
tua : & veritas tua usque ad nubes. fides tua usque ad nubes.

fericordia tua : & veritas tua

usque ad nubes.
7. Justitia tua sicut montes Dei : Justitia tua quası montes, Deus : 2. Juftitia tua ficut montes
judicia tua abyflus multa. judicium tuum abysus multa. Dei : judicia tua ficut abyffus

multa.
Homines & jumenta salvabis Homines & jumenta salvos fa Homines & jumenta salvos
Domine : 8. quemadmodum multi- cies Domine : quàm pretiosa mise- facies Domine: 8. multiplicas-
plicasti misericordiam tuam Deus. ricordia tua Deus !

ti misericordiam tuam Deus.
Filii autem hominum, in tegmine Et filii Adam in umbra alarum Filii autem hominum, in
alarum tuarum fperabunt. tuarum fperabunt :

protectione alarum tuarum

1perant.
9. Inebriabuntur ab ubertate Inebriabuntur de pinguedine do 9. Inebriabuntur ubertate
domus tuæ : & torrente voluptatis mus tua , & torrente deliciarum domus tuæ : & torrentem vo-
tuæ potabis eos.
tuarum pot abis eos.

luntatis tuæ potum dabis illis.
10. Quoniam apud te est fons Quoniam tecum est fons vita : 10. Quoniam apud te fons
vitæ : & in lumine tuo videbimus in lümine tuo videbimus lumen. vitæ eft : in lumine tuo videbi-
lunen.

mus lumen.
II. Prætende

misericordiam Attrahe misericordiam tuam 11. Prætendit mifericordia
tuam scientibus te, & justitiam tuam scientibus te , & juftitiam tuam tua scientibus te, & justitiam
his , qui recto sunt corde.
Tectis corde.

tuam his, qui recto sunt corde.
12. Non veniat mihi pes super-

Ne veniat mihi pes superbia : 12. Non veniat mihi pes bize : & manus peccatoris non mo- & manus impiorum non me com- superbiæ : & manus peccatomoveat.

rum non moveat me.
13. Ibi ceciderunt qui operantur

Ibi ceciderunt operantes iniqui 13. Ibi ceciderunt omnes
iniquitatem : expulli sunt, nec po- tatem : expulsi Juni, non potue- operantes iniquitatem :expulsi
tuerunt ftare.
runt surgere.

funt, nec poterunt stare.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
vet. Psalt. & Gr.

faderemus, inquit , cur torrentem voluptatis dixerit potabis
*.5. Sic iterum Lucif. Cal. I. 1. pro S. Arhan. p. 191. eos ? Succinic Hieron. in Eccles. to. 2. col. 726. c. at in
f. nisi quod scribit odivit. Item Ambros, in hunc Pl. col. Ezech. 47. to. 3. col. 1055. e. fic habet : & corrente deli-
772. a. b. sed habet adftitit , & in fine, odio non babuit. ciarum tuarum potabis eos. Similiter August. in Ps. 9. col.
Itidem August. in eund. Pl. Caffiod. verò & Psalt. Rom. ut 43. b. c. cum Brev. Moz. Psalt, verò Coislin. so torrente
in Vulgata. Gr. Tafésu..... Tñ dè xarige å regoáxJcoe. voluntatis tuæ potum dabis eis , ut fup. in textu. Corb. in

ř. 6. Sic apud Ambros. Aug. & Calliod. in hunc Pl. ac torrente voluntate potabis eos. Gr. Me Gusúgortai atò.....
in ver. Psalt. excepto uno Domine. In Gr. Kúple, &c. και τον χειμάρρεν της τρυφής ζε ποτιείς αυτές: codd. non-

ř.7. Sic iterum Ambros, in hunc Pl. col. 772. e. feqq. nulli ferunt tcr xespapper, num. plurali.
item to. 1, col. 644. e. 766.b.991. f. 1006. b. 1461. e. $. 10. Psalt. Moz. Quoniam apud te eft Domine fons vita.
Sic etiam August. in eund. Pl. & in Pr.

9.
col. 43.

b. & Coislin. Quoniam apud te fons vita. Similiter apud Aug.
epist. 140. to. 2. col. 449. d. f. & tract. in Johan. to. 3. in hunc Pf. juxta Mss. codd. qui etiam tollunt , ante
P. 2. col. 534. f. Item Hieron. in Jer. 32. to. 3. col. 697. feq. in lumine : at sup. in Pl. 9. col. 43. b. c. concordat
b. in Ezech. 45. col. 1041. b. & l. 2. in ep. ad Ephes. to. Aug. cum Vulg. Sic etiam Ambros. & Casiod, in hunc Pr.
4. col. 365. b. Apud Hilar: quoque in Ps. 118. col. 254. a. cum Victorino Afro l. 2. adv. Arium, p. 274. h. 295. h.
301. e. ficut abyssus multa. Caffiod. in hunc Pf. legit : Juf- & Faustino Presb. cont. Arian. p. 639. h. necnon Auct.
titia tua ficut montes Domine : judicia tua abysus multa..... lib. de fide orthod, ap. Ambr. p. 352. C. ac Psalt. Rom.
falvos facies Domine : tum addit : quamvis ufus habeat , Item rursum Ambros. to. 1. col. 310. f. 438. e. 640. f.
ficut montes Dei ; multò tamen absolutior eft Hieronymi fida 833. C. & to. 2. col. 293. a. 453.c.629. c. at inf. col.631.
translatio , quæ Domine , magis quam Dei, posuit. In Psalt. b. legit apud te fons vita , absque verbo eft. Itidem S. Pau-
Corb. Coislin. & Moz. constanter , montes Dei, & falvos linus epist. 20. P: 113. b. Græcè pariter, "Oti wapà God
facies Domine. Sic etiam in Rom. cum hoc insuper, & ju- ouvu {wūs ir TV, &c.
dicia tua. Auct. quæst. apud Aug. to. 3. par. 2. q. 7. col. x.ii. Lucif. Cal. l. 1. pro S. Athan. p. 191. g. cum
158. d. habet pariter , Homines es jumenta falvos facies. Psalt. Moz. Ostende miseric. inam fcientibus te , &c. Simili-
Gr......ws őpu Oef. xpiva7ce Co wori a Cuores... (wó- ter in Coislin. addita conjunct. 85, poft tuam. Sed Ambr.
CEIS Kúpse. In Mr. Alex. ac edd, Ald. & Compl.deest welAuguft. & Cassiod, in hunc Pr. Vulgatæ fuffragantur cum
ante é buscos. In Psalt. Carnut. & Corb, est, ianquam abyf Psalt. Rom. In Gr. Ilapáterror prsós G8 Tołs..... Tois evo
sus multa.

θέσι τη καρδία.
. 8. Ita Psalt. Corb, hab. præpofito uno quemadmo W. 12. Similiter hab. Ambr. 1. de interpel. Dav.c. 3.
dum. Rom. verò & Moz, cum Cassiod, ica : quemadmodum col. 664.c. cum Psalt. Rom. at in hunc Pl. col. 774. d. &
multipl. mifericordias tuas Deus. Filii..... in protectione..... 776. c. leg. ipse , manus peccatorum non
Sperabunt. Coislin. quàm ( f. pro quoniam ) multiplicati cum Psalt. Coisl. & Corb. Lucifer Cal. l. 1. pro S. Athan.
mifericordiam tuam Deus..... in protectione , &c. ut in Rom. p. 191. g. ficut Auguft. & Cassiod. in eund. Pf. Vulgatæ
Ambros. in hunc Pf. to. 1. col. 773. d. facut multiplicasti congruunt. Gr. e xfip cihaptwrūv pw Caxsúoar pe' Mr. Alex.
mifericordiam tuam..... in protectione .....Sperabunt. August. Ald. & Compl. cipap twað.
in eund. Pr. ficut multiplicata eft mifericordia ina Deus. #. 13. Lucif. Calar. I. 1. pro S. Athan. p. 191. g. Ibi
Filii..... fub tegmine , &c. ut fupra : fimiliter in Pf. 9. col. ceciderunt omnes qui operantur, &c. ut in Vulg. Similiter
43. b. c. & epist. 40. to. 2. col. 449. f. & tract. 34. in Ambrof. in Pf. 118. to. 1. col. 1136. d. cum Psalt. Rom.
Joh. to, 3. p. 2. col. 535. a. In Gr. WS ÉTauburas to e'reos Corb. & Moz. at in Pf. 35. col. 775.c. & seq. leg. Ibi ce-
..... oxétņ..... értiño.

cid. operantes iniquitatem..... nec potuerunt, &c. & infra,
V.9. Flalt. Roman. Vulgatæ confonat ; ficut etiam 776. e. Ibi cecid. qui operantur iniquit. Itidem Aug. in
Ambros. Auguft. & Cassiod. in hunc Pf. Ambros. tamen hunc Ps. col. 256. e. at paulò supra habet , omnes qui ope-
lib. de parad. to. 1. col. 146. c. habet : ex torrente

&c. cum Cassiod. in eund. Ps. In Gr. 'EXET TEOOR voluptatis tua potabis eos : & in Pf. 35. col. 774. c. Con- Távteg oi épyalómeroso.... aj š mi dúrwrtai sñuela

7.13

moveant me,

rantur ,

[ocr errors]

N

[ocr errors]

1

Ngnis : neque amuleris facien- A Oli æmulari in malignanti-
72
LIBER PSALMORUM. Pfalm

. XXXVI.
VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm. 1. In finem, Pfalmus ipfi David. XXXVII. 1. Pfalmus ipsi David. XXXVI.

David. XXXVI.

Oli æmulari inter ma Oli contendere cum mali-
lignantes : neque æ-

bus : neque zelaveris facien-
mulatus fueris facientes iniqui- tes iniquitatem.

tes iniquitatem, tatem,

2. Quoniam tanquam fæ Quoniam ficut herba velociter 2. Quoniam tanquam fænum
num citò arescent : & ficut conterentur , & ficut olus viride velociter arescent : & quemadmo-
olera herbarum citò decident. marcescent.

dum olera herbarum citò decident.
3. Spera in Domino, & Spera in Deinino , & fac bo 3. Spera in Domino, & fac bo-
fac bonum : & inhabita ter- num : peregrinare in terra, e paf- nitatem : & inhabita terram
ram , & pafcêris in divitiis cere fide :

pascêris in divitiis ejus.
ejus.
4:

Delectare in Domino:& Et delectare in Domino , doda 4. Delectare in Domino : & da-
dabit tibi petitiones cordis tui. bit tibi petitiones cordis tui. bit tibi petitiones cordis tui.

s. Revela ad Dominum Volve super Dominum viam s. Revela Domino viam tuam ,
viam tuam, & sperate in eum : tuam, & confide in eo, & ipse & spera in eo : & ipse faciet.
& ipfe faciet.

faciet.
6. Et'educet justitiam tuam Et educet sicut lumen justitiam 6. Et educet quasi lumen justi-
tanquam lumen, & judicium tuam, & judicia tua ficut meri- tiam tuam, & judicium tuum tan-
tuum ficut medium diem : diem : tace Domino , da exspecta quam meridiem : 7. subditus esto
7. fubditus efto Domino, & eum.

Domino, & ora eum.
obsecra eum.

Ne æmulatus fueris eum, Noli contendere adversùs eum, Noli æmulari in eo, qui prospe-
qui prosperatur in via sua í qui proficit in via sua : adversùs ratur in via fua ; in homine faciente
in homine faciente iniquitates. virum , qui facit qua cogitat. injustitias.
8. Deline ab ira , & dere Dimitte iram , o derelinque 8. Define ab ira, & derelinque

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 1. Pfalt. Rom. Fabri fimpliciter, Ipfi David. Rom. in Dominum , & fac bonitatem , &c. Græcè : "EXT 160V É'TI
Martianæi, & Corb. Huic David. Coislin. Pfalmus David. Κύριον, και ποίει χρνσότκα , &c.
Græc. Vat. To savif. Ms. verò Alex. Eis To réxos, Yana .4. Concordant Ambros. Auguft. & Cassiod, in hunc
Mos tão Axvit. Edd. Ald. & Compl. delent Eis Téacs. Ps. unà cum vet. Psalt. Item apud Hieron. in Jer. 31. to.
Titulus apud Auguft. non legitur. Apud Caffiod. ut in 3. col. 681. a. Dele&tare in Domino , &c. pro quo, inquit ,
Vulg. nec prætereundum puto totum hunc P in in Graco 8 in Hebræo habetur , Deliciis afflue. Ambrof. l. I.
Pialt. Rum. Martianæi, & apud Cassiodorum dividi se. offic. to. 2. col. 43. d. constanter, Deledare in Domino.
cundùm litteras Hebraïcas : nempe ad $. 1. ponitur Aleph, Gr. Kazalpúpucci tê Kupix , &c. .
ad y. 3. Beth, ad .5. Gimel, & sic de cæteris. Unde . 5. Ita legit Ambrol, in hunc Pl.col.782. e. & in Pl.
Caffiod. ait : Eft etiam alphabeti Hebræi ordine digestus , 118. col. 1075. a. & l. de Isaac, c. 4. col. 361. d. & de
minius babens litteram sextam decimam ; & paulò infra : Joseph , c. 10. col. 502. c. Sic etiam August. in eund. Pl.
Memento quòd iftorum alphabetorum jam tertius Pfalmus eft, necnon Fulgent. ep. 3. p. 175. cum Psalt. Moz. & Corb.
quoniam & ipfi ad seprenarium numerum tendunt. si excipias unum spera. Ambrof. quoque in Pf. 36. col.

* Ita Psalt. Corb. Rom. & Moz, cum Cassiod, in hunc 783. e. hab. Revela Domino..... Spera in eum. Cassiod. Vul-
Pr. Similiter ap. Lucif. Calar. I. 1. pro S. Athan. p. 192. gatæ congruit , cum Pfalt. Rom. Græcè : 'A Tecar for apo's
a. uno excepto , zelaveris , pro amulatus fueris. Ambros, Κύeιον..... και ελπισον επ' αυτόν, &c.
in hunc Pr. to. 1. col. 778. d. & ep. 63. to. 2. col. 1033. $.6. Plalt. Rom. & Moz, cum Cassiod. Et educet tan-
b. legit : Noli malignari inter malignantes : neque amulatus quam lumen justitiam tuam, judicium tuum ficut meri-
fueris

facientes , &c. & infra , col. 1042.e. Noli malignus diem. Similiter in Corb. præter ult. medium diem. Ambrof.
elle inter malignantes. Hieron. in Isai. 51. to. 3. col. 373. in hunc Pf. col. 782. e. 792. b. & in Ps. 118. col. 1075.
c. Ne zeleris in malignantibus : neque æmuleris facientes ini a. legit : Et educet ficut lumen..... ficut meridiem : item 1.
quitatem. Aug. in hunc Pl. Noli emulari in malignantibus : de Ifaac, c. 4. col. 361. d. fi excipias ult. tanquam meri-
neque amuleris, &c. Plalt. Coisl. neque æmulatus fueris, &c. diem : at lib. de Joseph, c. 10. col. 502. e, tanquam lu-
Ennod. ep. 19. apud Sirm. to. 1. p. 1419. a. Noli amulari

ficut meridiem : & in Ps. 118. col. 985. e. Deduces
inter malignantes. Ambros. quoque in hunc Pl. p. 779. a. eorum juftitiam tanquam lumen , & judicium eorum tanquam
dicit: Ilarmazów (Rom. 11. 14.) Gr. habet ; 5 hic: Maa meridiem : & l. 4. Hexa, to. 1. col. 65. f. Et educet quasi
eddinx cu werupevouérois habet ; undè Júng ty's @oi@rtas tū ar lucem justitiam tuam , & jud. tuum quafi meridiem. Aug.
Mior hoc est, Noli malignos in æmulationem excitare, quoniam in hunc Pl. Et educet ficut lumen....., ficut merid. paulo
illi non de bono, sed de malo certant : & infra, col. 781. post, velut lumen. Græc. Kai Eclosi wis gws Tr Soxo0 Cúa
d. Noli effe æmulus & obliquus ; noli effe contentiofus es de νην..... ως μεσημβρίαν.
certator in Lelo : unde 85 Aquila dixit : Noli concertare in 9.7. Sic in Fsalt. Rom. & Coisl. præter hoc , & in homi-
malignantibus : Symmachus : Noli contendere.

ne faciente iniquitatem. Rom. Martianæi tollit 85 , ante hoc,
*. 2. Psalt. Rom. Quoniam tang. fænum velociter arefcent: in homine. Moz. habet : Subditus efto Deo , obfecra eum.
& ficut olera herb. cito cadent. Similiter in Moz, excepto uno Ne æmuleris eum..... 88 in homine fac. iniquitatem. Corb.
citò, pro velociter. In Coislin. Quoniam ficut fænum citò Subditus esto..... 88 obsecra eum. Ne amulatus fueris eum,
arescent, &c. ut in Rom. In Corb. Quon, tanq. fænum ve qui..... fuas in hominem facientem iniquitatem. Cypr. I. de
lociter arefcit : ficut olera berbarum citò cadent. Ap. Lucif. zelo & liv. p. 258. a. Noli Relare bene ambulantem in vin
Calar. I. 1. pro S. Athan. p. 192. a. & Cassiod, in hunc Pf. Jua. Ambrof. in hunc Pf.col. 783. e. Subditus efto Domino,
omnia ur in Psalt. Rom. præter ult. decident. Item apud 85 obfecra eum. Ne æmulatus fueris eum , qui profperè diri-
Hieron, in Ifai. 51. to. 3. col. 373. c. ni excipias ficut , pro gitur in via fua , faciens iniquitatem. Auguft. in eund. Pf.
tanquam. A pud Auguft. in hunc Pr. Quoniam tanquam fæn. Subditus efto Domino , & obfecra eum. Ne fubæmuleris eum ,
citó arefcent: 6 ficut olera prati cito cadent. Apud S. Pau qui prop..... fuâ ; in bomine faciente iniquitatem. Itidem
lin, epist. 40. p. 243. b. Sicut fænum velociter arefcit : & apud Caffiod. hoc excepto , ne amulatus fueris. In Gr.
ficut flos agri citò decidit. Ambr. in hunc Pf. col.781. d. fic Υποτάγκ9ι τω Κυρίω, και ικέτευσον αυτόν. Μη παραζάλε και
alludir: Quid enim prodeft, cùm ipsæ divitia , & omnis gloria τω κατευοδεμένω ν τη οιώ αυτ· ν ανθρώπω τοιύντι πα-
fecularis tanquam fænum citò arefcat, & tanquam olera egrouías, Mi, Alex, cum edir. Ald. & Compl. Tæexroular.
berbarum in ipsa specie Sui floris intercidant? In Gr. "OT. WOEN ř. 8. Ita Psalt. Coislin, & Corb. Similiter in Rom. Me-
χόρτος ταχύ..... και ωσεί λάχανα χλόης ταχυ αποπεούνται. diol. Carnut. & Moz. præter unum furorem, loco indie

7. 3. Ambros. & Caffiod. in hunc Ps. Vulgatæ acci- gnationem. Apud Ambros. in hunc Ps. Relinque indigna. punt cum Pfalı. Rom. Apud August, in eund. Pl. Spera rionem , &c, ut in textu. Lucif. Cal. l. 1. pro S. Athan. Po

men.....

ram.

tudine pacis.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. furorem : noli æmulari ut maligne- furorem : noli contendere ut male- linque indignationem : ne x- Ex Ms. Sangermei ris. facias.

muleris ut nequiter facias. 9. Quoniam qui malignantur, Quoniam qui malefaciunt , in 9. Quoniam qui iniquè exterminabuntur: fuftinentes autem teribunt : exfpectantes autem Do- agunt, exterminabuntur : & Dominum , ipfi hæreditabunt ter- minum , ipsi hareditabunt terram. qui exfpectant Dominum

ipli hæreditatem possidebunt

terram. 10. Et adhuc pusillum, & non

Adhuc enim modicum , ou non 10. Pusillum adhuc, & non erit peccator : & quæres locum erit impius : a cogitabis de loco erit peccator : & quæres loejus, & non invenies, ejus, & non subsister.

cum ejus, nec invenies. Matth. II. Mansueti autem hæredita. Mites autem hereditabunt ter 11. Mansueti autem poffi

bunt terram, & dele&tabuntur in ram, & delectabuntur in multi- debunt terram, & delectabunmultitudine pacis.

tur in multitudine pacis. 12. Observabit peccator justum: Cogitat impius de justo, da fren 12. Observabit

peccator & stridebit super eum dentibus suis. det adversùs eum dentibus suis. juftum : & fremebit fuper eum

dentibus suis. 13. Dominus autem irridebit Dominus deridebit eum : quia 13. Dominus autem inrideeum : quoniam prospicit quòd ve- vidit quoniam venit dies ejus. bit eum : quoniam profpicit niet dies ejus.

eò quòd veniat dies ejus. 14. Gladium evaginaverunt pec Gladium evaginaverunt impii : 14. Gladium evaginaverunt catores : intenderunt arcum suum, tetenderunt arcum suum, peccatores : & tetenderunt ar

cum fuum, Ut dejiciant pauperem & ino Ut percutiant egenum & pau Ut dejiciant inopem & paupem : ut trucident rectos corde. perem , & interficiant rectos in via. perem : ut trucident jultos

corde. 15. Gladius eorum intret in cor Gladius eorum ingrediatur in cor Is. Framea eorum intret in da ipsorum : & arcus eorum con- eorum , & arcus eorum confringan- cor ipsorum : & arcus eorum fringatur.

confringatur. 16. Melius est modicum justo,

Melius est parum justo, quàm 16. Melius eft modicum super divitias peccatorum multas. divitia impiorum multa. justo, super divitias peccato

rum multas, 17. Quoniam brachia peccato Quia brachia impiorum con 17. Quoniam brachia pece rum conterentur : confirmat autem fringentur : Sublevat autem justos catorum conterentur : suffuljustos Dominus. Dominus.

cit autem justos Dominus. 18. Novit Dominus dies imma Novit Dominus dies immacula 18. Novit Dominus dies culatorum : & hæreditas eorum in torum, & hæreditas eorum æterna immaculatorum : & hæreditas æternum erit, erit.

eorum in æternum manet.

tur.

1

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 191. g. Vulgatæ suffragatur. Hieron. verò l. 3. in ep. ad in cund. Pl. E ftrider. Græc. à Epizer é T'AUTOR TÅS Öfórtas Eph. to. 4. col. 377. f. legit : Quiesce ab ira , e dimitte fu- autó. rorem. Chromat. Aquil. in Matth. p. 982. e. Define ab ira , 7.13. Cypr, de zelo & liv.p. 258. a. Deus autem irride& derelinque indignationem, ut sup. Aug. in eund. Pf. De bit eum : quoniam provider quia veniet dies ejus. Lucif. Cal. fone ab ira , & derel. furorem : fed Mss.

nonnulli ibi ferunt 1. 1. pro S. Athan, p. 191. h. Dominus autem deridebit indignationem , sicut infra constanter cum editr. deinde eum : quoniam profpicit quia veniet , &c. Ambros. in hunc sic : ne fubamuleris ut malignè facias. In Gr. Hacoa and Ps. quoniam profpicit quod veniat dies ejus. Pfalr, Coislin. ápas, parents topór an aesfúne üst @crupevegar. quod venient dies ejus. Auguft. & Caffiod. in eund, Pr.

$.9. Psalt. Rom. cum Cassiod. Quoniam qui neguiter quod veniet , &c. Gr.676 TOGEXÉT 51 ÖTom sa nuées duri. agunt , extermin. qui verò exfpellant Dominum , ipfe hareditate 7. 14. Ita in Psalt. Corb, excepro hoc ult. reitos corde, poslideb. terram. Similiter in Moz, excepro uno antem , pro Sic etiam in Rom. deleto 8, ante tetenderunt. In Mozar. verò. In Coislin, nam qui exfpe&ant Dom. ipfe hareditatem , Ut dejicerent inopem pauperem , & trucident rectos corde, &c. in Corb. Quoniam qui nequiter agunt , extermin, nam Lucif. Cal. 1. 1. pro S. Athan. p. 191. h. legit : Gladium qui , &c. ut in Coislin. Item in Mediol. & Carnut. qui evagin. pecc, intenderunt..... ut dejiciant inopem & paup. nequiter agunt. Apud Lucif. Cal. I. 1. pro S. Athan. p. trucid. &c. Ambrof, in hunc Pf. Ecce gladium evagina191. g. qui malignantur. Apud Ambrof. in hunc Pf.col. verunt pecc. extenderunt..... ut dejiciant panp. inopem i 786. e. Quoniam qui nequiter agunt , exterminab. Suftinen nec plura addit. A pud Auguft. in eund. Pl. sic : Gladium tés enim Dominum, poffidebunt terram : paulò verò post, eduxerunt peccatores : intenderunt..... ut dejiciant inopem ige Suftinentes autem Dom. hæreditate polidebunt terram. Apud paup. &c. ut in Vulg. Apud Caffiod. Gladium evaginaveAug. in eund. Pl. Quoniam qui maligne agunt , exterminab. runt pecc. tetenderunt , &c. ut in Vulg. In Gr. 'Popqalar o'sSuftinentes autem Dom. ipsi hareditate polid. &c. In Conc. πάσανο οι αμαρτωλοί ανέτειναν..... τ8 καταβαλείν ωωχος Parif. 5. Conc. to. s. col. 925. a. Quoniam qui nequitere.... Tg (Compl. s 78) apéta ti's eulris xapdiq. agunt , exterminab. qui verò exfpectant Dom. ipsi hareditabunt X. Is. Sic in Brev. Moz. est , excepto seq. in cor eorum terram. In Gr. “Οτι οι πονηρευόμενοι..... οι δε υπομένοντες cum hoc ult, contcretur. In Psalt. Rom. Gladius eorum τον Κύριον, αυτοί κληρονομίζεσι την γήν.

intret in cor ipsorum : & arcus eorum conteraiur. Similiter ¥.1o. Sic in Psalt. Coišlin. Rom. & apud Caffiod. apud Augustinum in hunc Pfalm. præter vocem framen, In Mozarab. Et pufillum adhuc. In Corb. Et adhuc pufil- pro gladius. Apud Ambros, in hunc Pf. Framea peccatorum lum , & non erit pecc. quærens locum ejus , & non invenies. intret in corda ipforum : & arcus eorum confringuiur. Lucif. Apud Ambros. & August. in hunc Ps. Et adhuc pufillum Cal. I. 1. pro S. Athan. p. 191. h. & Caffiod. nil omnino &c. ur in Vulg. In Gr. Kalé Ti oriyev..... gel på eüpns. differunt á Vulg. Græcè: 'H poupaíce avtw sidéa. Jo eię Twin

$. 11. Ita Ambrof. & Cassiod. in hunc Pr. cum Chro- rapšícer dutcr dig så táta outor Curierbein. mat. Aquil. in Matth. p. 978. f, necnon Psalt. Rom. Cois . 16. Ita August. & Caffiod. cum Psale, Rom. Apud lin. Corb. & Mozar. Apud August, in eund. Pf. hæreditate Lucif. Cal, 1. 1. pro S. Athan. p. 191. h. Melius modicum poffidebunt terram , &c. ut fup. Ap. S. Paulin. epist. 45. p. jufto , &c. Apud Ambros. in hunc Pf. Melius est parum justo, 274. a. deleitab. in abundancia pacis. In Gr. Oide poeīs &c. In Gr. Kșticcov Ónixoy tão , &c. κληρονομήλεσι γυν, και κατατρυφίζεσιν επί σκύβει ειρήνης. ř. 17. Ambr. 1. 6. Hexa. & in hunc Pf. cum Aug. Caso

ř. 12. Pfalt. Rom. Corb. & Moz. cum Ambros. o Caf- fiod. & Pfalt. Rom. confirmat autem, ut in Vulg. In Gr. fiod, in hunc Pl. Es fremet ; Coislin. & fremit. Cypr. de urcsupila d'e. Symm. avampborlar. zelo & liv. p. 258.a. stridebit ad eum. Lucif. Cal.l. 1. *. 13. Psalt. Rom, cum Moz. Mediolan. Carnur. & pro S. Athan. p. 191. h. Es feridebit fuper cum, &c, Aug, Corb. hab. vias immaculatorum , &c. ut in Vulg. Similitex Tom. II.

K

« ZurückWeiter »