Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

pe funt,

1

VULGATA

NO V A.
11. Fertilis fuit Moab ab adolescentia sua, & re 12. Propterea ecce dies veniunt, dicit Dominus :
quievit in fecibus suis : nec transfusus est de vase in vas, & mittam ei ordinatores , & ftratores languncularum,
& in transmigrationem non abiit : idcirco permansit & sternent eum, & vasa ejus exhaurient, & laguncu-
gustus ejus in eo, & odor ejus non est immutatus. las eorum collident.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. in Ifai.

13. Confundetur Moab in Chamos , sicut con 13. Et confundetur Moab à Chamos, ficut 3. Reg.
25. col. 216.6.
fufa eft domus Ifraël in Bethel.....

confusa est domus Ifraël à Bethel, in qua habe- 12.29.

bat fiduciam.

VULGATA NOVA.
Ifai. 16.6. 14. Quomodo dicitis : Fortes sumus, & viri ro- fuper Bethmaon,
busti ad præliandum?

24. & fuper Carioth , & fuper Bosra; & fuper
15. Vastata est Moab,& civitates illius succide omnes civitates terræ Moab, quæ longè , & quæ pro-
runt:& electi juvenes ejus descenderunt in occifionem: pe .
ait rex , Dominus exercituum nomen ejus.

25. Abfcissum est cornu Moab,& brachium ejus
16. Prope eft interitus Moab ut veniat : & malum contritum est, ait Dominus.
ejus velociter accurret nimis.

26. Inebriate eum , quoniam contra Dominum erec-
17. Confolamini eum omnes, qui estis in circuitu tus eft : & allidet manum Moab in vomitu suo, &
ejus ; & universi, qui fcitis nomen ejus, dicite : erit in derisum etiam ipse.
Quomodo confra&a eft virga fortis , baculus glo 27. Fuit enim in derisum tibi Ifraël, quafi inter fu-
riosus ?

res reperifles eum : propter verba ergo tua quæ adver-
18. Descende de gloria , & fede in fiti , habitatio sùm illum locutus es,

sùm illam locutus es, captivus ducêris.
filiz Dibon : quoniam vastator Moab ascendit ad te , 28. Relinquite civitates , & habitate in petra ha-
dissipavit munitiones tuas.

bitatores Moab : & eftote quafi columba nidificans in
19. In via sta, & profpice habitatio Aroer : inter- fummo ore foraminis.
roga fugientem : & ei qui evasit, dic : Quid accidit? 29. Audivimus superbiam Moab, superbus est val- Isai. 16.

20. Confusus est Moab, quoniam viétus eft : ulu- de; sublimitatem ejus, & arrogantiam, & fuperbiam, 6.
late, & clamate, annuntiate in Arnon, quoniam vaf- & altitudinem cordis ejus.
tata est Moab,

30. Ego fcio, ait Dominus, jactantiam ejus : & quòd
21. Et judicium venit ad terram campestrem : su non sit juxta eam virtus ejus, nec juxta quod poterat
per Helon, & fuper Jafa, & fuper Mephaath , conata sit facere.

22. & super Dibon, & super Nabo , & super do 31. Ideo super Moab ejulabo, & ad Moab uni-
mum Deblathaiin,

versam clamabo, ad viros muri fitilis lamentantes.
23. & fuper Cariathaim, & fuper Bethgamul, &
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ambr. l. de Elia, 32. Sicut fletum Jazer deflebo te vinea : quia de 32. De planetu Jazer plorabo tibi vinea Saba-
6. 16.col.554.a. b. serta eft civitas Jazer.

ma : propagines tuæ tranfierunt mare , ufque ad
mare Jazer pervenerunt:super mellem tuam, &

vindemiam tuam prædo irruit.
33.... vinum in torcularibus tuis manè non cal 33. Ablata est lætitia & exsultatio de Carmelo, Ifai. 16.
caverunt; meridie autem non fecerunt.

& de terra Moab,& vinum de torcularibus suf- 10.
tuli : nequaquam calcator uvæ folitum celeuma

cantabit.

VULGATA NOVA.
34. De clamore Hesebon usque Eleale, & Jasa, tem in excelsis, & sacrificantem diis ejus.
dederunt vocem fuam ; à Segor usque ad Oronaim 36. Propterea cor meum ad Moab quasi tibiæ re-
vitula conternante : aquæ quoqué Nemrim pessimæ fonabit : & cor meum ad viros muri fi&ilis dabit soni-
erunt.

tum tibiarum : quia plus fecit quàm potuit, idcirco pe-
35. Et auferam de Moab, ait Dominus, offeren rierunt.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA
Hieron. in Ezech. 37. Omnia capita in omni loco attondentur, & 37. Omne enim caput calvitium , & omnis Ifai. 15.
7. col. 740. f.
omnis barba raderur.

barba rasa erit : in cunctis manibus colligatio, & 2.

Ezech.
super omne dorsum cilicium.

7.18.
VULGATA NOVA.
38. Super omnia tecta Moab, & in plateis ejus 40. Hæc dicit Dominus : Ecce quasi aquila vola-
omnis planctus : quoniam contrivi Moab ficut vas in- bit, & extendet alas suas ad Moab.
utile , ait Dominus.

41. Capta est Carioth , & munitiones comprehen-
39. Quomodo victa est, & ululaverunt ? quomodo fæ funt : & erit cor fortium Moab in die illa , ficut
dejecit cervicem Moab,& confusus est? Eritque Moab cor mulieris parturientis.
in derisum, & in exemplum omnibus in circuitu suo. 42. Et cessabit Moab esse populus : quoniam con-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
d. cum Ambrofiast. ut fup. Maledi&us , qui facit opera 'Ialüp üyerto i. e. Quafi plorationem Jazer plorabo tibi
Dei negligenter. Ambrof. in Pr. 118. col. 989. a. Male-

vitis Aserema : propagines tuæ tranfierunt mare , civitates
dictus omnis , qui opus Dei facit negligenter. Ita quoque Jazer attigerunt,
Auct. l. de xlii. mans. ap. Ambr. col. 14.

d. deleta voce

Ν. 33. Grec. και οίνος ήν επί λνκνοϊς Ce· πρωί εκ εσάτηomnis.

s'te derrus o'x Tolvo oy bidé i, e. & vinum erat in V. 13. Itidem Græcè, exceptis his, Xapa's, & torcularibus tuis : manè non calcarunt , & vefperè non fer ÚTÒ Borbúa, à Chamos, & à Baithel.

cerunt hæde. Ita Nobil. De hac ult. voce vide Notas ejus. Ν. 32. Grαc. Ως κλαυθμών Iαζάρ αποκλαύσομαι (οι W. 37. Grec. Πασαν κεφαλήν εν παντί τόπω ξυρνθήσονεμφελος 'Ασεραμά: κλήματα και διελθε θάλασαν , πόλεις Tab, &c. Omne capist in omni loco radent , &c. ut fupra.

XXIX

leqq.

[ocr errors]

NOVA

[ocr errors]

VULGATA NOVA. tra Dominum gloriatus est.

tes : quia ignis egressus est de Hesebon , & flamma de 43. Pavor, & fovea, & laqueus super te ô habita- medio Seon , & devorabit partem Moab, & verticem tor Moab, dicit Dominus.

filiorum tumultus. Ifai, 24.

44. Qui fugerit à facie pavoris, cadet in foveam : 46. Væ tibi Moab, periisti popule Chamos : quia
18. & qui confcenderit de fovea, capietur laqueo : ad- comprehensi sunt fili tui, & filiæ tuæ in captivita-

ducam enim super Moab annum visitationis eorum, tem.
ait Dominus.

47. Et convertam captivitatem Moab in noviffi-
45. In umbra Hesebon fteterunt de laqueo fugien- mis diebus , ait Dominus. Hucusque judicia Moab.

[ocr errors]

CAPUT

X L I X. *

* Græc, XXX.

VULGATA NOVA.

1.

D filios Ammon. Hæc dicit Dominus : Nun- vicinæ ejus , ait Dominus : non habitabit ibi vir , & non

quid non filii sunt Ifraël ? aut hæres non incolet eam filius hominis.
est ei? Cur igitur hæreditate poffedit Melchom, Gad: 19. Ecce quasi leo ascender de superbia Jordanis ad
& populus ejus in urbibus ejus habitavit?

pulchritudinem robustam : quia subitò currere faciam
2. Ideo ecce dies veniunt, dicit Dominus : & au eum ad illam : & quis erit ele&tus, quem præponam ei?
ditum faciam fuper Rabbath filiorum Ammon fremi- quis enim similis mei ? & quis fuftinebit me? & quis est Job. 41. 1,
tum prælii, & erit in tumulum dissipata, filiæque ejus iste paftor, qui resistat vultui meo?
igni succendentur, & poffidebit Israël possessores suos, 20. Propterea audite consilium Domini , quod init
ait Dominus.

de Edom ; & cogitationes ejus, quas cogitavit de ha3. Ulula Hesebon, quoniam vastata est Hai : cla- bitatoribus Theman : Si non dejecerint eos parvuli mate filii Rabbath, accingite vos ciliciis : plangite & gregis, nisi dissipaverint cum eis habitaculum corum.' circuite per sepes : quoniam Melchom in transmigra 21, A voce ruinæ eorum commota eft terra : clationem ducetur , sacerdotes ejus & principes ejus simul. mor in mari rubro auditus est vocis ejus.

4. Quid gloriaris in vallibus? defluxit vallis tua , 22. Ecce quasi aquila ascendet, & avolabit : & filia delicata , quæ confidebas in thesauris tuis, & di- expandet alas suas fuper Bofran : & erit cor forcebas : Quis veniet ad me?

tium Idumææ in die illa, quasi cor mulieris partu-
s. Ecce ego inducam super te terrorem, ait Domi- rientis.
nus Deus exercituum, ab oninibus qui sunt in circuitu 23. * Ad Damascum : Confusa est Emath , & Ar * Græc. Cap.
tuo:& dispergemini singuli à conspectu veftro , nec erit phad : quia auditum pessimum audierunt , turbati xxx. sub fin.
qui congreget fugientes.

sunt in mari : præ sollicitudine quiescere non potuit.
6. Et poft hæc reverti faciam captivos filiorum Am 24. Diffoluta eft Damascus, verfa eft in fugam,
inon,
ait Dominus.

tremor apprehendit eam : angustia & dolores tenue-
* Græc.

7. * Ad Idumæam. Hæc dicit Dominus exerci runt eam quali parturientem. Сар. .

tuum : Nunquid non ultra est fapientia in Theman? Pe 25. Quomodo dereliquerunt civitatem laudabi-
XXIX.

riit consilium à filiis , inutilis facta est sapientia eorum. lem, urbem lætitiæ !
v. 7. &
seqq.

8. Fugite & terga vertite, descendite in voraginem 26. Ideo cadent juvenes ejus in plateis ejus : &
habitatores Dedan : quoniam perditionem Esau addu omnes viri prælii conticescent in die illa , ait Domi-
xi fuper eum, tempus visitationis ejus.

nus exercituum.
9. Si vindemiatores veniffent super te , non reli 27. Et succendam ignem in muro Damasci, &
quissent racemum : si fures in nocte, rapuiffent quod suf- devorabit mænia Benadad.
ficeret Gbi.

28. * Ad Cedar , & ad regna Asor , quæ percussit

* Græc, Cap. 10. Ego verò discooperui Efau , revelavi abscon- Nabuchodonofor rex Babylonis. Hæc dicit Dominus : xxx. circa med. dita ejus , & celari non poterit : vastatum est semen Surgite, & ascendite ad Cedar, & vaftate filios ejus, & fratres ejus, & vicini ejus, & non erit. Orientis.

11. Relinque pupillos tuos : ego faciam eos vivere: 29. Tabernacula eorum , & greges eorum ca-
& viduæ tuæ in me sperabunt.

pient : pelles eorum, & omnia vasa eorum, & ca-
12. Quia hæc dicit Dominus : Ecce quibus non erat melos eorum tollent fibi : & vocabunt super eos for-
judicium ut biberent calicem , bibentes bibent : & tu midinem in circuitu.
quasi innocens relinquêris ? non eris innocens , sed bi 30. Fugite; abite vehementer , in voraginibus
bens bibes.

fedete , qui habitatis Afor, ait Dominus : iniit enim
13. Quia per memetipsum juravi, dicit Dominus, contra vos Nabuchodonosor rex Babylonis confilium,
quòd in solitudinem , & in opprobrium, & in desertum, & cogitavit adversùm vos cogitationes.
& in maledictionem erit Bosra : & omnes civitates ejus 31. Consurgite, & ascendite ad gentem quietam
erunt in solitudines sempiternas.

& habitantem confidenter, ait Dominus : non oftia
14. Auditum audivi à Domino, & legatus ad gen nec vectes eis : foli habitant.
tes miffus eft: Congregamini , & venite contra eam, & 32. Et erunt cameli eorum in direptionem, & mul-
consurgamus in prælium :

titudo jumentorum in prædam : & dispergam eos in
Is. Ecce enim parvulum dedi te in gentibus , con omnem ventum , qui sunt attonsi in comam : & ex
temptibilem inter homines.

omni confinio eorum adducam interitum super eos , 16. Arrogantia tua deccpit te, & superbia cordis ait Dominus.

tui : qui habitas in cavernis petræ , & apprehendere 33. Et erit Asor in habitaculum draconum, de-
Abd. 1. niteris altitudinem collis : cùm exaltaveris quasi aqui- serta usque in æternum : non manebit ibi vir , nec

la nidum tuum, inde detraham te, dicit Dominus. incolet eam filius hominis.
17. Et erit Idumæa deserta : omnis qui transibit 34.

* Quod factum eft verbum Domini ad Jere-
per eam, stupebit , & sibilabit super omnes plagas miam prophetam adversus Ælam in principio regni xxv. sub fin.
ejus.

Sedeciæ regis Juda, dicens :
Gener. 18. Sicut subversa est Sodoma , & Gomorrha, &
19. 20.
Toni. II.

Xxxx ij

Abd. 1.

I.

* Græc. Cap.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Tichon.reg. 4. ex

35.

Hæc dicit Dominus : Confringantur ar 35. Hæc dicit Dominus exercituum : Ecce Mf. B. M. Rem. cus in Ælam, principatus eorum.

ego confringam arcum Ælam, & fummam forA. 11.35

titudinem eorum. 36. Et superducam quatuor ventos à quatuor 36. Et inducam super Ælam quatuor ventos cardinibus cæli : & dispergam illos per omnes quatuor plagis cæli : & ventilabo eos in omventos cæli : nec erit gens, quæ illuc non ve nes ventos istos : & non erit gens , ad quam niat , quæ expellat Ælam.

non perveniant profugi Ælain. 37. Et terrebo illos coram inimicis eorum, qui 37. Et pavere faciam Ælam coram inimicis quærunt animas eorum : & fuperducam in cos se- fuis, & in conspectu quærentium animam cocundum iram indignationis meæ : & mittam poftrum : & adducam fuper eos malum , iram fueos gladium meum, donec consumat eos. roris mei , dicit Dominus : & mittam poft eos

gladium donec consumam eos. 38. Et ponam sedem meam in Ælam,

&

38. Et ponam solium meum in Ælam , & * MS. reges, dam inde * regem & potentes.

perdam inde reges & principes, ait Dominus. ¿Gr. Borea.

39. Eritque in novissimis diebus, avertam cap 39. In novissimis autem diebus reverti faciam tivitatem Ælam, dicit Dominus.

captivos Alam, dicit Dominus. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 7.35. Græc. Táde abysı Kúeccs. Evretpi@u tó rózcr quatuor extremis cæli : dispergam eos in omnibus ventis Ainde, apxh durcsaías autãr. Hæc dicit Dominus : Con- iftis:& non erit gens , quæ non veniet illuc , expulfi Ælam. tritus eft arcus £lam , principium potentatis eorum. Edit. Ť. 37. Eadem exhibet Græc, nifi exceperis sing. thn PP. Lugdun. hab. Confringam Nair , vitiosè , pro confrin. Yuxhin, animam, loco animas. gantur è Ms. Rem.

.32. Iridem Græcè , excepto verbo , famossam, V. 36. Græc. Kai makwe i Ainase Téosaegs aroues ex emittam , pro perdam ; at in quibusd. lib. arch. των τεσάρων άκρων το έegν και οιιασσερό αυτές εν πάσι τοις $.39. Consonar Græc. nifi quod habet crospéryw, OVÉHOIS TÉTOIS by 8x 85x1 peros , 7 xx účel éxci, oi ? Wo- pro avertam , quod ult. fupplevimus è Mf. B. M. Rem. peevoo Ainau Et inducam super Ælam quatuor ventos à loco in æternum , quod vitiosè legitur in Edit.

per

Edir, verò regem ,

* Græc, XXVII.

CAPUT

L. *

VULGAIA

N O VA.

Erbum , quod locutus est Dominus de Babylo- gregem. "V

ne , & de terra Chaldæorum , in manu Jere 9. Quoniam ecce ego suscito, & adducam in Baniæ prophetæ.

bylonem congregationem gentium magnarum de terra 2. Annuntiate in gentibus , & auditum facite : le- Aquilonis : & præparabuntur adversùs eam, & inde vate fignum, prædicate , & nolite celare : dicite : capietur : sagitta ejus, quasi viri fortis interfectoris, Capta eft Babylon, confufus eft Bel, victus eft Me non revertetur vacoa. rodach, confula sunt sculptilia ejus , fuperata sunt 10. Et erit Chaldæa in prædam : omnes vastantes idola eorum.

eam replebuntur, ait Dominus. 3. Quoniam afcendit contra eam gens ab Aquilo 11. Quoniam exsultatis, & magna loquimini, dine, quæ ponet terram ejus in folitudinem : & non ripientes hæreditatem meam : quoniam effusi estis fierit qui habitet in ea ab homine usque ad pecus : & cut vituli fuper herbam, & mugistis ficut tauri. moti sunt, & abierunt.

12. Confusa est mater veftra nimis, & adæquata 4. In diebus illis, & in tempore illo, ait Domi- pulveri, quæ genuit vos : ecce novisima erit in gennus : venient tilii Ifraël , ipfi & filii Juda fimul : am tibus, deserta, invia, & arens. bulantes & flentes properabunt , & Dominum Deum 13. Ab ira Domini non habitabitur , fed redigetur suum quærent.

tota in solitudinem : omnis , qui tranlibit

per Babylos. In Sion interrogabunt viam , huc facies eorum. nem , ftupebit, & fibilabit super universis plagis ejus. Venient, & apponentur ad Dominum fcedere sempi 14. Præparamini contra Babylonem per circuitum terno, quod nulla oblivione de!ebitur.

onnes qui tenditis arcum ; debellate eam, non par6. Grex perditus fa&us est populus meus : pastores catis jaculis : quia Domino peccavit. eorum seduxerunt eos, feceruntque vagari in mon 15. Clamate adversùs eam, ubique dedit manum, tibus : de monte in collem transierunt, obliti sunt ceciderunt fundamenta ejus , destructi sunt muri ejus, cubilis fui.

quoniam ultio Domini est : ultionem accipite de ea; 7. Omnes, qui invenerunt , comederunt eos : & ficut fecit , facite ei. hoftes eorum dixerunt : Non peccavinius : pro eo 16. Disperdite satorem de Babylone , & tenentem quòd peccaverunt Domino decori juftitiæ , & exfpec- falcem in tempore meflis : à facie gladii columbæ tationi patrun eorum Domino.

unusquisque ad populum suum convertetur, & finguli 8. Recedite de medio Babylonis , & de terra ad terram fuam fugient. Chaldæorum egredimini : & estote quasi hodi ante VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hieron. in Ifai.

17. Ovis errans Israël, leones ejecerunt eam: 17. Grex dispersus Israël, leones ejecerunt Só, col. 411. f. primus devoravit eam rex Affur : & novissimus eum : primus comedit eum rex Assur : iste no412.*, confringet offa illius rex Babylonis.

visimus exossavit eum Nabuchodonosor rex

Babylonis.

VULGATA

N O V A. 18. Propterea · hæc dicit Dominus exercituum 19. & reducam Ifraël ad habitaculum fuum : & Deus Ifraël : Ecce ego visitabo regem Babylonis, & pascetur Carmelum & Basan, & in monte Ephraim terram ejus, sicut vilitavi regem Afsur :

& Galaad saturabitur anima ejus. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 7. 17. Græc. loco duplicis eam, hab. áutir, eum, per relat, ad Ifrael ; subinde pro devoravit , ponit špaze, com

P. 214.b.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 20. In diebus illis , & in tempore illo , ait 20..... in tempore illo, dicit Dominus, quære- Hieron. l. 2. cont. Dominus, quæretur iniquitas Ifraël , & non erit; tur iniquitas in Israel, & non erit; & peccatum in Delag. 18. 4. 531, & peccatum Juda , & non invenietur : quoniam Juda , & non invenietur..... propitius ero eis, quos reliquero.

VULGATA NOVA. 21. Super terram dominantium ascende, & super cepi tibi. habitatores ejus visita , diffipa , & interfice quæ post 22. Vox belli in terra , & contritio magna. cos funt , ait Dominus : & fac juxta omnia quæ præVULGATA NOVA,

VERSIO ANTIQUA. 23. Quomodo confractus est, & contritus 23..... contritus eft malleus universæ terræ..... S. Paulin. ep.32. malleus universæ terræ ? quomodo versa est in desertum Babylon in gentibus ?

VULGATA NOVA. 24. Illaqueavi te, & capta es Babylon, & nef- ejus. ciebas : inventa es & apprehensa : quoniam Dominum 36. Gladius ad divinos ejus, qui ftulti erunt : glaprovocaíti.

dius ad fortes illius, qui timebunt. 25. Aperuit Dominus thesaurum suum , & protu 37. Gladius ad equos ejus, & ad currus ejus, & lit vasa iræ suæ : quoniam opus eft Domino Deo exer- ad omne vulgus, quod eft in medio ejus : & erunt cituum in terra Chaldæorum.

quasi mulieres : gladius ad thesauros ejus , qui diri26. Venite ad eam ab extremis finibus, aperite pientur. at exeant qui conculcent eam : tollite de via lapides, 38. Siccitas super aquas ejus erit, & arescent : & redigite in acervos , & interficite eam : nec sit quia terra sculptilium eft, & in portentis gloriantur. quidquam reliquum.

39. Propterea habitabunt dracones cum faunis fi27. Dissipate universos fortes ejus , descendant in cariis : & habitabunt in ea ftruthiones : & non inoccisionem : væ eis , quia venit dies eorum , tempus habitabitur ultra usque in sempiternum, nec extruevisitationis eorum.

tur usque ad generationein & generationem. 28. Vox fugientium, & eorum qui evaserunt de 40. Sicut subvertit Dominus Sodomam & Gomor

Genef. 19. 24. terra Babylonis , ut annuntient in Sion ultionem Domini rham, & vicinas ejus , ait Dominus : non habitabit ibi Dei nostri, ultionein templi ejus.

vir , & non incolet eam filius hominis. 29. Annuntiate in Babylonem plurimis, omnibus 41. Ecce populus venit ab Aquilone , & gens maqui tendunt arcum : consistite adversùs eam per gy- gna, & reges multi consurgent à finibus terræ. rum, & nullus evadat : reddite ei secundùm opus 42. Arcum & scutum apprehendent : crudeles fuum : juxta omnia quæ fecit, facite illi : quia contra sunt & immisericordes : vox eorum quasi mare soDominum ere&ta eft, adversùm fanctum Ifraël. nabit : & fuper equos ascendent, ficut vir paratus ad

30. Idcirco cadent juvenes ejus in plateis ejus : prælium contra te filia Babylon. & omnes viri bellatores ejus conticescent in die illa , 43. Audivit rex Babylonis famam eorum, & ait Dominus.

diffolutæ sunt manus ejus : angustia apprehendit eum 31. Ecce ego ad te superbe, dicit Dominus Deus dolor quasi parturientem. exercituum : quia venit dies tuus, tempus visitationis 44. Ecce quasi leo ascendet de fuperbia Jordanis Sup. 49. 19.

ad pulchritudinem robustam : quia fubitò currere fa32. Et cadet superbus, & corruet, & non erit ciam eum ad illam : & quis erit ele&tus , quem prequi suscitet eum : & fuccendam ignem in urbibus ejus, ponam ei ? quis est enim fimilis mei. & quis fuf& devorabit omnia in circuitu ejus.

tinebit me ? & quis est iste paftor, qui resistat yultui Job 41. 1. 33. Hæc dicit Dominus exercituum : Calumniam meo ? fuftinent filii Ifraël, & filii Juda fimul : omnes, qui 45. Propterea audite consilium Domini, quod ceperunt eos, tenent, nolunt dimittere eos.

mente concepit adversùm Babylonem; & cogitationes 34. Redemptor eorum fortis, Dominus exercituum ejus , quas cogitavit super terram Chaldæorum : Nisi nomen ejus , judicio defendet causam eorum, ut ex detraxerint eos parvuli gregum, nisi diffipatum fueterreat terram, & commoveat habitatores Babylonis. rit cum ipfis habitaculum eorum. 35. Gladius ad Chaldæos, ait Dominus, & ad ha

46. A voce captivitatis Babylonis commota est bitatores Babylonis, & ad principes, & ad sapientes terra, & clamor inter gentes auditus est.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. medit ; extremòque, i Stos üstegy ósã autó Baoineu's reü fupefwoore in tempore illo quarent iniquitatem Ifraël, 65 Baburãros, 6 hic pofteriùs ofta ejus rex Babylonis ; cæt. non erit ; & peccata Juda , o non invenientur. fimilia.

¥. 23. Itidem Caffiod, in Pf. 97. p. 328. a. unà cum . 20. Græc...... v xalpão freiro utýcxol Tur ato Græco. ríor 'Ioexja, oj $x uwápžero į tas apoptías 'Iófa, do

[ocr errors]

tuæ.

* Græc. XXVIII.

CAPUT L I. *

VULGATA NOVA.
Æc dicit Dominus : Ecce ego fufcitabo super cendat loricatus, nolite parcere juvenibus ejus, in-

Babylonem & fuper habitatores ejus , qui terficite omnem militiam ejus. cor suum levaverunt contra me, quasi ventum pesti 4.

Et cadent interfecti in terra Chaldæorum , & lentem.

vulnerati in regionibus ejus. 2. Et mittam in Babylonem ventilatores, & ven 5. Quoniam non fuit viduatus Ifraël & Juda à tilabunt eam &demolientur terram ejus : quoniam ve Deo suo Domino exercituum : terra autem eorum renerunt super eam undique in die affli&tionis ejus. pleta elt delicto à sancto Ifraël.

3. Non tendat qui tendit arcum suum, & non af

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hieron. ep. apol. 6. Fugite de medio Babylonis, & fervate unus 6. Fugite de medio Babylonis, & salvet unufpro lib. cont. Jovin. quisque animam suam.....

quisque animam suam : nolite tacere super iniqui10. 4. 227

tatem ejus : quoniam tempus ultionis est à Domi

no, vicissitudinem ipse retribuet ei. Ambrof. in Pfal. 7. Calix aureus Babylon in manu Domini, à 7. Calix aureus Babylon in manu Domini, 118.col. 1233.6.

quo inebriatæ sunt gentes : à vino ejus biberunt inebrians omnem terram : de vino ejus biberunt Idem de Elia, c. 15. col. 552.. omnes gentes , ideo commotæ sunt.

gentes , & ideo commotæ sunt. Idem 1. de Jof.

8. Et subitò cecidit Babylon, & contrita eft..... 8. Subitò cecidit Babylon , & contrita est: Ifai. 21. 6. 3. col. 489.b.' accipite resinam corruptioni ejus , fi quomodo fa- ululate fuper eam , tollite resinam ad dolorem 9. nabitur.

ejus, fi fortè fanetur.

Apocal, Hieron. in Ecclef.

9. Curavimus Babyloniam, & fanata non est : 9. Curavimus Babylonem, & non est sanata: 14.8. to. 2. 755. a.

relinquamus eam, & abeat unusquisque in terram derelinquamus eam, & eamus unusquisque in
suam.....

terram suam : quoniam pervenit usque ad cælos

judicium ejus , & elevatum est usque ad nubes,

VULGATA NOVA.
10. Protulit Dominus juftitias nostras : venite , & cogitavit Dominus, & fecit quæcunque locutus est
narfemus in Sion opus Domini Dei nostri.

contra habitatores Babylonis.
11 Acuite fagittas, implete pharetras : suscitavit 13. Quæ habitas super aquas multas, locuples in
Dominus fpiritum regum Medorum : & contra Baby- thesauris , venit finis tuus pedalis præcisionis tuæ.
lonem mens ejus eft ut perdat eam, quoniam ultio 14. Juravit Dominus exercituum per animam suam: Amos 6.
Domini est, ultio templi sui.

Quoniam replebo te hominibus quasi brucho, & fuper 8.
12. Super muros Babylonis levate lignum, augete te celeuma cantabitur.
custodiam : levate custodes, præparate insidias : quia
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Cypr.l. 3. Teslim. 15. Dominus , qui fecit cælum & terram in 15. Qui fecit terram in fortitudine fua , præ- Genef.
p. 322. st. virtute, correxit orbem terræ, in sua prudentia ex paravit orbem in sapientia fua, & prudentia sua 1. 1.
tendit cælum,

extendit cælos.
16. & multitudinem aquarum in coelo: perdu 16. Dante eo vocem, multiplicantur aquæ in
xit nubes ab extremo terræ , fulgura in nubibus : & coelo: qui leyat nubes abextremo terræ, fulgura in
ejecit ventos de thefauris suis.

pluviam fecit:&produxit ventum de thesaurissuis.
17. Infatuatus eft omnis homo ab fcientia fua : 17. Stultus factus est omnis homo à fcientia:
confusus est omnis artifex in sculptilibus fuis : quia confusus est omnis confiator in sculptili : quia
falsum conflavit, non est spiritus in illis.

mendax est conflatio eorum, nec eft fpiritus in eis. 18. Vacuata sunt opera inclusa, in tempore 18. Vana sunt opera, & risu digna, in temconspectionis illorum peribunt.

pore visitationis fuæ peribunt.

VULGATA NOVA.
19. Non ficut hæc, pars Jacob : quia qui fecit lidam in te fenem & puerum : & collidam in te ju-
omnia ipse est, & Ifraël sceptrum hæreditatis ejus : venem & virginem :
Dominus exercituum nomen ejus.

23. & collidam in te paftorem & gregem ejus :
20. Collidis tu mihi vala belli, & ego collidam & collidam in te agricolam & jugales ejus : & col-
in te gentes , & disperdam in te regna :

lidam in te duces & magistratus.
21. & collidam in te equum & equitem ejus : & 24. Et reddam Babyloni , & cunctis habitatoribus
collidam in te currum & ascensorem ejus :

Chaldææ omne malum suum, quod fecerunt in Sion,
22. & collidam in te virum & mulierem : & col- in oculis vestris, ait Dominus, .
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ambrof. in Luc. 25. Ecce ego ad te mons corrupte, qui corrum 25. Ecce ego ad te mons peftifer , ait Do-
17.p. 1477... pis omnem terram.....

minus, qui corrumpis universam terram : & ex-
tendam manum meam super te, & evolvam te

de petris, & dabo te in montem combustionis.

VULGATA
26. Et non tollent de te lapidem in angulum, & ait Dominus.
lapidem in fundamenta , sed perditus in æternum eris, 27. Levate signum in terra : clangite buccina in

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM.
7.6. Ita Græcè , verbum pro verbo.

PEETEIVE TOY regvór. Dominus faciens terram in fortitudine
*.7. Ad verbum è Græco, præter feqq. à quo inebria- fua, parans orbem in sapientia sua, in intellettu suo exten.
funt gentes , pro quibus, petu'oxov tãour thin gûr, ine dit cælum.
brians omnem terram ; deelt etiam vox omnes ante seq. *.16. Græc. Eis purwy fleto úxos iSatos ir žexão
gentes.

ανήγαγε νεφέλας απ' εχάτε της γης, αseaπας εις υετών
ř.8. Eadem sunt in Græco , verbum

pro

verbo. εποίησε και εξήγαγε φως εκ των θκσαυρών αυτή. Αd vocem
$.9. Hieron. in Eccles. to. 2. 755. a. Curavimus Ba- posuit fonum aquæ in cælo : & eduxit nubes ab extreme
bylonem , & non eft curata : & in Ezech. 47. col. 1058.c. terræ, fulgura in pluviam fecit : 6 eduxit lumen de theo
Curavimus Babylonem , & non eft fanata : relinquamus eam. fauris fuis. Similiter habet Vigil. Taps. ubi fup. & pofuit
Sic etiam in Græco, nili excipiatur verbumé'yxaðarímw Sonum aquæ in cælo.
wil, derelinquamus ; fubinde, y daitwwh, abeamus , V.17. Similiter in Græco, paucis mutatis ; nempe deest
&c. ut in textu.

fun , post fcientia ; subinde loco artifex, est xpuocgóos ,
7.15. Tertul. 1. cont. Hermog. p. 423. a. Deus faciens aurifex ; mox anò, ab, pro in ; & inf. sudñ excreucar ,
terram in valentia fua , parans orbem in intelligentia fua, falsă conflaverunt , pro falfum conflowie.
& fuo fenfu extendit cælos. Vigil. Tapf. I. cont. Varimad. ^. 18. Græc. Máraié ési fpya kepewxnjera , &c. Vana
p. 730. b. Dominus , qui fecit terram in virtute sua ma- sunt opera ridicula , &c. ut in textu.
gna, G erexit orbem in sapientia , & prudentia sua exten .25. Sic iterum Ambros. 1. 3. de fide, to. 2. 517.
dit cælum. Græc. Kícios Tor zwr cv teño gcúi curg e. Ecce ego ad te mons corrupte. Græc, 'Idi fyw após ce 78
ετοιμάζων οικεμένην ώ τη ζοφία αυτή, ο τη ζυνέση αυτή ορος το διεφθαρμένον, &c. ut in Lat. fup.

NOVA.

[ocr errors]
« ZurückWeiter »