Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[blocks in formation]

4. Reg. 25. 24

Ermo, qui factus est ad Jeremiam à Domino, de Netophathi, & Jezonias filius Maachathi, ipfi &

poftquam dimissus est à Nabuzardan magistro eorum.
militiæ de Rama, quando tulit eum vinctum catenis 9. Et juravit eis Godolias filius Ahicam filii Sa-
in medio omnium , qui migrabant de Jerusalem & Ju- phan, & comitibus eorum, dicens : Nolite timere fer-
da, & ducebantur in Babylonem.

vire Chaldæis, habitate in terra , & servite regi Ba-
2. Tollens ergo princeps militiæ Jeremiam, dixit bylonis, & bene erit vobis.
ad eum : Dominus Deus tuus locutus est malum hoc su 10. Ecce ego habito in Masphath, ut refpondeam
per locum iftum ,

præcepto Chaldæorum, qui mittuntur ad nos : vos au-
3. & adduxit : & fecit Dominus ficut locutus est, tem colligite vindemiam, & messem, & oleum, &
quia peccatis Domino, & non audiftis vocem ejus, & condite in vafis vestris, & manete in urbibus vestris,
factus est vobis fermo hic.

quas tenetis.
4. Nunc ergo ecce folvi te hodie de catenis, quæ 11. Sed & omnes Judæi, qui erant in Moab,& in
sunt in manibus tuis : fi placet tibi ut venias mecum in filiis Ammon , & in Idumæa , & in univerfis regioni-
Babylonem , veni; & ponam oculos meos super te : bus, audito quòd dedisset rex Babylonis reliquias in
fi autem displicet tibi venire mecum in Babylonem, re- Judæa, & quòd præpofuiffet fuper eos Godoliam fi-
side : ecce omnis terra in conspectu tuo est : quod ele- lium Ahicam filii Saphan :
geris, & quò placuerit tibi ut vadas, illuc perge. 12, reversi sunt, inquam, omnes Judæi de uni-

5. Et mecuin noli venire : fed habita apud Godo- verlis locis , ad quæ profugerant, & venerunt in ter-
liam filium Ahicam filii Saphan, quem præpofuit rex ram Juda ad Godoliam in Mafphath : & collegerunt
Babylonis civitatibus Juda : habita ergo cum eo in me vinum, & meffem multam nimis.
dio populi : vel quòcunque placuerit tibi ut vadas, va 13. Johanan autem filius Caree, & omnes princi-
de. Dedit quoque ei magifter militiæ cibaria , & mu pes exercitus, qui dispersi fuerant in regionibus, ve-
nufcula , & dimilit eum.

nerunt ad Godoliam in Malphath,
6. Venit autem Jeremias ad Godoliam filium Ahi 14. Et dixerunt ei : Scito quod Baalis rex filiorum
cam in Masphath, & habitavit cum eo in medio po- Ammon misit Ifinalel filium Nathaniæ percutere ani-
puli, qui relictus fuerat in terra.

mam tuam. Et non credidit eis Godolias filius Ahicam.
7. Cumque audillent omnes principes exercitus , is. Johanan autem filius Caree dixit ad Godoliam
qui dispersi fuerant per regiones , ipfi & focii eorum , seorsum in Mafphath, loquens : Ibo, & percutiam 16-
quòd præfeciffet rex Babylonis Godoliam filium Ahi- mahel filium Nathaniæ nullo sciente , ne interficiat
cám terræ, & quòd commendaílet ei viros, & mulie- animam tuam, & dillipentur omnes Judæi, qui con-
res, & parvulos , & de pauperibus terræ , qui non fue- gregati sunt ad te, & peribunt reliquiæ Juda.
rant translati in Babylonem :

16. Et ait Godolias filius Ahicam ad Johanan fi-
8. Venerunt ad Godoliam in Mafphath : & Isma- lium Caree : Noli facere verbum hoc : falfum enim tu
hel filius Nathaniæ, & Johanan, & Jonathan filii Caree, loqueris de Ismahel.
& Sareas filius Thanehumeth, & filii Ophi, qui erant

* Græc. XLVIII.

[ocr errors][ocr errors]

CAPUT X L I. *

VULGATA NOVA.
T factum est in menfe feptimo, venit Ismahel & viri qui erant cum eo.

filius Nathaniæ, filii Elisama de semine regali, 8. Decem autem viri reperti sunt inter eos, qui di-
& optimates regis, & decem viri cum eb, ad Godo xerunt ad Ismahel : Noli occidere nos : quia habemus
liam filium Ahicam in Mafphath : & comederunt ibi thefauros in agro, frumenti, & hordei, & olei, &
panes fimul in Mafphath.

mellis. Et cessavit, & non interfecit eos cum fratribus
2. Surrexit autem Ifinahel filius Nathaniæ, & de- fuis.
cem viri qui cum eo erant, & percufserunt Godoliam 9. Lacus autem , in quem projecerat Ismahel om-
filiuin Ahicam filii Saphan gladio, & interfecerunt nia cadavera virorum , quos percussit propter Godo-
eum , quem præfecerat rex Babylonis terræ. liam , ipfe est, quem fecit rex Asa propter Baasa re-

3. Omnes quoque Judæos, qui erant cum Godo- gein Israël : ipsum replevit Ilmahel filius Nathaniæ
lia in Masphath, & Chaldæos, qui reperti sunt ibi , occisis.
& viros bellatores percussit Isiahel.

10. Et captivas duxit Ismahel omhes reliquias po-
4. Secundo autem die postquam occiderat Godo- puli, qui erant in Masphath ; filias regis, & univer-
liam , nullo adhuc fciente,

fum populum , qui remanferat in Masphath : quos com-
s. venerunt viri de Sichem, & de Silo, & de Sa- mendaverat Nabuzardan princeps militiæ Godoliæ fi-
maria octoginta viri, rasi barba , & fciffis vestibus, & lio Ahicam. Et cepit eos Ismahel filius Nathaniæ , &
squallentes : & munera & thus habebant in manu, ut abiit ut transiret ad filios Ammon.
offerrent in domo Domini.

11. Audivit autem Johanan filius Caree,

& omnes
6. Egressus ergo Isinahel filius Nathaniæ in occur- principes bellatorum, qui erant cum eo, omne ma-
fum eorum de Masphath, incedens & plorans ibat : lum, quod fecerat Ismahel filius Nathaniæ.
cùm autem occurrisset eis, dixit ad eos : Venite ad 12. Et assumptis universis viris, profe&ti sunt ut bel-
Godoliam filium Ahicam.

larent adversùm Ismahel filium Nathaniæ, & invene-
7. Qui cùm venissent ad medium civitatis, interfe- runt eum ad aquas multas , quæ sunt in Gabaon.
sit eos Imahel filius Nathanix circa medium laci, ipse, 13. Cùmque vidisset omnis populus, qui erat cum

[ocr errors]

VULGATA

NOVA. Ismahel , Johanan filium Caree, & universos princi- Masphath, postquam percullit Godoliam filium Ahipes bellatorum, qui erant cum eo , lætati funt, cam ; fortes viros ad prælium , & mulieres , & pue

14. Et reversus est omnis populus, quem ceperat ros, & eunuchos, quos reduxerat de Gabaon. Ismahel, in Masphath : reversusque abiit ad Johanan 17. Et abierunt , & federunt peregrinantes in Chafilium Caree.

maam, quæ eft juxta Bethlehem, ut pergerent, & in15. Ismahel autem filius Nathaniæ fugit cum octo troirent Ægyptum viris à facie Johanan , & abiit ad filios Ammon.

18. à facie Chaldæorum : timebant enim eos, quia 16. Tulit ergo Johanan filius Caree, & omnes prin- percufferat Ismahel filius Nathaniæ Godoliain filium cipes bellatorum, qui erant cum eo, universas reliquias Ahicam , quem præposuerat rex Babylonis in terra vulgi, quas reduxerat ab Ismahel filio Nathaniæ de Juda.

" E

# Grec. XLIX.

CAPUT X LI I. *
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
T accesserunt omnes principes bellato-

rum , & &
filius Ofaiæ, & reliquum vulgus à parvo usque ad

magnum : Breviar. Mozar. 2..... quia reli&ti sumus pauci de multis, sicut 2. Dixeruntque ad Jeremiam prophetam : Cafer. 2. Dem. 1. oculi tui vident:

dat oratio nostra in conspectu tuo : & ora pro noAdv.p.s.

bis ad Dominum Deum tuum pro universis reliquiis istis , quia derelicti sumus pauci de pluribus,

sicut oculi tui nos intuentur: 3. Et ostende nobis viam, per quam incedamus, 3. Et annuntiet nobis Dominus Deus tuus viam, & verbum, quod faciamus.

per quam pergamus, & verbum, quod faciamus.

VULGATA NO V A.
4. Dixit autem ad eos Jeremias propheta : Audi- & ibi habitabimus.
yi: ecce ego oro ad Dominum Deum veftrum fecundùm

15. Propter hoc nunc audite verbum Domini reliverba veftra : omne verbum, quodcunque responde- quiz Juda : Hæc dicit Dominus exercituum, Deus Ilrit mihi , indicabo vobis ; nec celabo vos quidquam. raël: Si posueritis faciem vestram ut ingrediamini Ægyp

s. Et illi dixerunt ad Jeremiam : Sit Dominus inter tum, & intraveritis ut ibi habitetis : nos testis veritatis & idei, fi non juxta omne ver 16. gladius, quem vos formidatis, ibi comprehenbum, in quo miserit te Dominus Deus tuus ad nos , det vos in terra Ægypti : & fames, pro qua estis folsic faciemus.

liciti , adhærebit vobis in Ægypto, & ibi moriemini. 6. Sive bonum est , sive malum, voci Domini Dei 17. Omnesque viri, qui pofuerunt faciem fuam ut nostri, ad quem mittinus te, obediemus : ut bene fit ingrediantur Ægyptum , ut habitent ibi, morientur glanobis cùm audierimus vocem Domini Dei noftri, dio, & fame, & peste : nullus de eis remanebit, nec

7. Cùm autem completi essent decem dies, factum effugiet à facie mali, quod ego afferam super eos. eft verbum Donini ad Jeremiam.

18. Quia hæc dicit Dominus exercituum , Deus If8. Vocayitque Johanan filium Caree , & omnes raël : Sicut conflatus eft furor meus, & indignatio mea principes bellatorum , qui erant cum eo , & universum fuper habitatores Jerusalem : sic conflabitur indignapopulum à minimo usque ad magnum.

tio mea super vos, cùm ingrefli fueritis Ægyptum, & 9. Et dixit ad eos : Hæc dicit Dominus Deus Ifraël, eritis in jusjurandum, & in stuporem, & in maledicad quem misistis me, ut profternerem preces vestras in tum, & in opprobrium : & nequaquam ultra videbitis conspectu ejus :

locum iftum. 10. Si quiescentes manseritis in terra hac, ædifica 19. Verbum Domini super vos reliquiæ Juda: No

& non deftruam ; plantabo , & non evel- lite intrare Ægyptum : scientes scietis quia obtestatus lam : jam enim placatus sum super malo quod feci vo sum vos hodie , bis.

20. quia decepistis animas vestras : vos enim mi11. Nolite timere à facie regis Babylonis, quem fiftis me ad Dominum Deum noftrum, dicentes: Ora pro vos pavidi formidatis : nolite metuere eum, dicit Do nobis ad Dominum Deum noftrum , & juxta omnia minus : quia vobiscum sum ego, ut falvos vos faciam, quæcunque dixerit tibi Dominus Deus noster , fic an& eruam de manu ejus.

nuntia nobis, & faciemus. 12. Et dabo vobis misericordias, & miferebor vef 21. Et annuntiavi vobis hodie, & non audistis votri, & habitare vos faciam in terra vestra.

cem Domini Dei vestri, super universis pro quibus mi13. Si autem dixeritis vos : Non habitabimus in ter sit me ad vos. ra ista, nec audiemus vocem Domini Dei nostri,

12. Nunc ergo fcientes fcietis, quia gladio, & fa-
14. dicentes : Nequaquam , sed ad terram Ægyp- me, & peste moriemini in loco, ad quem voluistis in-,
ti pergemus : ubi non videbimus bellum , & clango- trare ut habitaretis ibi.
rem tubæ non audiemus, & famem non fuftinebimus:

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
W. 2. Sic eft in Græco ad verbum.

refu. Et annuntiet nobis Dominus Deus tuus viam , quâ ibis
*.3: Græc. Kai avayyernátw vipõr Kúeros ó, Otós. Co mus in ea, & verbum , quod faciemus.
την οδον, ή πορευσόμεθα και αυτή, και λόγον , εν ποιήσο-

bo vos,

1

* Græc. In

NOVA.

[ocr errors]

CAPUT X LI I I. *

VULGATA
A&um est autem , cùm complesset Jeremias lo- Jeremiam prophetam , & Baruch filium Neriæ.
quens ad populum universos fermones Domini

7. Et ingresli funt terram Agypti, quia non obeDei eorum, pro quibus miserat eum Dominus Deus eo dierunt voci Domini : & venerunt usque ad Taphnis. rum ad illos , omnia verba hæc :

8. Et factus est fermo Domini ad Jeremiam in Taph2. dixit Azarias filius Ofaiæ, & Johanan filius Ca- nis, dicens : ree, & omnes viri superbi , dicentes ad Jeremiam : 9. Sume lapides grandes in manu tua, & abfconMendacium tu loqueris : non misit te Dominus Deus des eos in crypta , quæ est sub muro latericio in porta noster , dicens : Ne ingrediamini Ægyptum ut habite- domus Pharaonis in Taphnis , cernentibus viris Judæis: tis illic.

10. Et dices ad eos : Hæc dicit Dominus exerci3. Sed Baruch filius Neriæ incitat te adversùm nos, tuum Deus Israël : Ecce ego mittam, & assumam Naut tradat nos in manus Chaldæorum , ut interficiat nos, buchodonosor regem Babylonis fervum meum : & po& traduci faciat in Babylonem.

nam thronum ejus super lapides istos , quos abscondi, 4. Et non audivit Johanan filius Caree, & omnes & statuet folium suum super eos. principes bellatorum & universus populus, vocem 11. Veniensque percutiet terram Ægypti; quos in Domini, ut manerent in terra Juda.

mortem , in mortem ; & quos in captivitatem, in

cap5. Sed tollens Johanan filius Caree , & universi tivitatem ; & quos in gladium, in gladium. principes bellatorum, universos reliquiarum Juda, qui 12. Et succendet ignem in delubris deorum Ægypreversi fuerant de cunctis gentibus , ad quas fuerant ti, & coinburet ea, & captivos ducet illos : & amiante dispersi, ut habitarent in terra Juda;

cietur terrâ Ægypti, sicut amicitur pastor pallio suo: 6. viros, & mulieres, & parvulos , & filias regis, & egredietur inde in pace. & omnem animam , quam reliquerat Nabuzardan prin 13. Et conteret statuas domus Solis, quæ sunt in terceps militiæ cum Godolia filio Ahicam filii Saphan, & ra Ægypti: & delubra deorum Ægypti comburet igni.

* Græc, LI.

"V mesyucz0s, qui habitabant in terra Ægypti,

patres vestri.

С A P U TX LI V.

*
VULGATA NOVA.
Erbum,

lum: & disperdam omnem Judam.

12. Et affumam reliquias Judæ, qui posuerunt fahabitantes in Magdalo, & in Taphnis, & in Mem cies suas ut ingrederentur terram Ægypti, & habitaphis, & in terra Phatures, dicens :

rent ibi : & consumentur omnes in terra Ægypti : ca2. Hec dicit Dominus exercituum Deus Ifraël : dent in gladio & in fame : & confumentur à minimo Vos vidistis omne malum iftud , quod adduxi super Je- usque ad maximum , in gladio & in fame morientur : rufalem , & super omnes urbes Juda : & ecce desertæ & erunt in jusjurandum, & in miraculum, & in mafunt hodie , & non est in eis habitator :

ledictionem, & in opprobrium. 3. Propter malitiam , quam fecerunt ut me ad ira 13. Et visitabo super habitatores terræ Ægypti , ficundiam provocarent, & irent ut sacrificarent, & co cut visitavi fuper Jerusalem, in gladio, & fame, & lerent deos alienos, quos nesciebant & illi, & vos, & peste.

14. Et non erit qui effugiat, & sit residuus de re4. Et misi ad vos omnes fervos meos prophetas, liquiis Judæorum , qui vadunt ut peregriñentur in terde nocte consurgens, mittenfque & dicens : Nolite fa ra Ægypti: & revertantur in terram Juda, ad quam ipcere verbum abominationis hujuscemodi, quam odivi. si elevant animas suas ut revertantur , & habitent ibi :

5. Et non audierunt , nec inclinaverunt aurem suam, non revertentur nisi qui fugerint. ut converterentur à malis suis, & non sacrificarent diis 15. Responderunt autem Jeremiæ omnes viri, scienalienis.

tes quòd sacrificarent uxores eorum diis alienis ; & uni6. Et conflata est indignatio mea & furor meus, versæ mulieres , quarum ftabat multitudo grandis , & & fuccenfa eft in civitatibus Juda, & in plateis Jeru- omnis populus habitantium in terra Ægypti in Phatufalem : & versize sunt in folitudinem & vaftitatem fe

res, dicentes : cundùm diem hanc.

16. Sermonem, quem locutus es ad nos in no7. Et nunc hæc dicit Dominus exercituum Deus If mine Domini , non audiemus ex te : raël : Quare vos facitis malum grande hoc contra ani 17. fed facientes faciemus omne verbum quod egremas veftras, ut intereat ex vobis vir & mulier, parvulus dietur de ore noftro, ut sacrificemus reginæ cæli,& & lactens de medio Judæ , nec relinquatur vobis quid- libemus ei libamina , ficut fecimus nos, & patres nofquam refiduum :

tri, reges nostri, & principes nostri in urbibus Juda, 8. Provocantes me in operibus manuum vestrarum, & in plateis Jerusalem : & faturati sumus panibus , & sacrificando diis alienis in terra Ægypti, in quam in bene nobis erat , maluinque non vidimus. gressi estis ut habitetis ibi:& dispereatis, & fitis in ma 18. Ex eo autem tempore, quo ceflavimus sacrifi. ledictionem , & in opprobrium cunctis gentibus terræ ? care reginæ cæli, & libare ei libamina , indigemus

9. Nunquid obliti estis mala patrum veftrorum , & omnibus , & gladio, & fame consumpti sumus. mala regum Juda, & mala uxorum ejus, & mala vel 19. Qudd fi nos sacrificamus reginæ cæli, & litra, & mala uxorum veftrarum, quæ fecerunt in terra bamus ei libamina : nunquid sine viris noftris fecimus Juda, & in regionibus Jerusalem ?

ei placentas , ad colendum eam , & libandum ei liba10. Non sunt mundati usque ad diem hanc : & mina? non timuerunt, & non ambulaverunt in lege Domini , 20. Et dixit Jeremias ad omnem populum adver& in præceptis meis, quæ dedi coram vobis & co- sùm viros , & adversùm mulieres, & adversùm uniram patribus vestris.

verfam plebem , qui refponderant ei verbum , dicens: ui. Ideo hæc dicit Dominus exercituum Deus IC

21. Nunquid non sacrificium , quod sacrificastis in Amos 9. raël : Ecce ego ponam faciem meain in vobis in ma

faciem meam in vobis in ma- civitatibus Juda , & in plateis Jerusalem, vos & pa

VULGATA NOVA.
tres vestri, reges veftri, & principes vestri, & popu 26. Ideo audite verbum Domini omnis Juda, qui
lus terræ , horum recordatus est Dominus, & ascendit habitatis in terra Ægypti : Ecce ego juravi in nomine
super cor ejus ?

meo magno , ait Dominus : quia nequaquam ultra vo-
22. Et non poterat Dominus ultra portare prop- cabitur nomen meum ex ore omnis viri Judæi , dicen-
ter malitiam ftudiorum veftrorum , & propter abo tis : Vivit Dominus Deus in omni terra Ægypti.
minationes, quas fecistis : & facta est terra vestra in 27. Ecce ego vigilabo super eos in malum, & non
desolationem, & in stuporem , & in malediétum, eò in bonum : & consumentur omnes viri Juda, qui funt
quòd non lit habitator , ficut est dies hæc.

in terra Ægypti, gladio, & fame, donec penitus con-
2 3. Propterea quòd facrificaveritis idolis, & pec sumantur.
caveritis Domino , & non audieritis vocem Domini , 28. Et qui fugerint gladium , revertentur de ter-
& in lege, & in præceptis , & in testimoniis ejus non ra Ægypti in terram Juda viri pauci : & scient omnes
ambulaveritis : idcirco evenerunt vobis mala hæc, ficut reliquiæ Juda ingredientium terram Ægypti , ut habi-
eft dies hæc.

tent ibi , cujus sermo compleatur , meus, an illorum.
24. Dixit autem Jeremias ad omnem populum, & 29. Et hoc vobis signum, ait Dominus, quòd vi-
ad universas mulieres : Audite verbum Domini omnis fitem ego super vos in loco isto : ut sciatis quia verè
Juda, qui estis in terra Ægypti :

complebuntur sermones mei contra vos in malum.
25. Hæc inquit Dominus exercituum Deus Ifraël, 30. Hæc dicit Dominus : Ecce ego tradam Pha-
dicens : Vos, & uxores vestræ , locuti estis ore vestro, raonem Ephree regem Ægypti in manu inimicorum
& manibus vestris impleftis, dicentes : Faciamus vota ejus, & in manu quærentium animam illius : ficut tra-
noftra , quæ vovimus , ut facrificemus reginæ cæli, & didi Sedeciam regem Juda in manu Nabuchodonofor
libemus ei libamina : implestis vota veftra, & opere regis Babylonis inimici sui, & quærentis animam ejus.
perpetrastis ea.

* Græc. Li, sub fine.

N O V A.

[ocr errors]

CAPUT X X L V. *

VULGATA
Erbum, quod locutus est Jeremias propheta 4.

Hæc dicit Dominus : Sic dices ad eum : Ecce
ad Baruch filium Neriæ , cùm fcripfiflet ver quos ædificavi, ego deftruo : & quos plantavi , ego
ba liæc in libro ex ore Jeremiæ, anno quarto Joakim evello, & universam terrain hanc.
filii Josiz regis Juda , dicens :

s. Et tu quæris tibi grandia? noli quærere : quia ec-
2. Hæc dicit Dominus Deus Ifraël ad te Baruch: ce ego adducam malum fuper omnem carnem, ait Do-

3. Dixisti : Væ misero mihi, quoniam addidit Do- minus : & dabo tibi animam tuam in salutem in om-
minus dolorem dolori meo : laboravi in geinitu meo, nibus locis, ad quæcunque perrexeris,
& requiem non inveni.

[ocr errors]

"Q prophetam contra gentes :

* Græc. XXVI.

с А Р от X LV I. *

VULGATA NOVA.
Uod factum est verbum Domini ad Jeremiam ten in Charcamis, quem perculit Nabuchodonofor
prophetam contra gentes :

rex Babylonis, in quarto anno Joakim filii Josiæ regis
2. ad Ægyptum , adversùm exercitum Pharaonis Juda. .
Nechao regis Agypti, qui erat juxta fluvium Euphra-
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Art. 1. de xlii. 3:

Affumite

arma,

fcuta adducite in prælium. 3. Præparate scutum , & clypeum, & procemanf. ap. Ambroj:

dite ad bellum. col. 12.:

4. Sternite equos, ascendite equites..... polite 4. Jungite equos, & ascendite equites : state lancers.....

in galeis , polite lanceas, induite vos loricis.

VULGATA , NOVA.
s. Quid igitur? vidi ipsos pavidos , & terga ver bit gladius, & saturabitur , & inebriabitur fanguine
tentes, fortes eorum cæíos:fugerunt conciti, nec rer eorum : vi&ima enim Domini Dei exercituum in terra
pexerunt: terror undique, ait Dominus.

Aquilonis juxta flumen Euphraten.
6. Non fugiat velox, nec salvari se putet fortis : 11. Ascende in Galaad, & tolle resinam, virgo filia
Ad Aquilonem juxta flumen Euphraten victi sunt, & Ægypti : fruftra multiplicas medicamina, sanitas non

erit tibi,
7. Quis est iste, qui quali flumen ascendit : & vel 12. Audierunt gentes ignominiam tuam , & ulu-
uti fluviorum, intumefcunt gurgites ejus ?

latus tuus replevit terram : quia fortis impegit in for-
8. Ægyptus, fluminis instar ascendit, & velut flumi tem , & ambo pariter conciderunt.
na movebuntur fluctus ejus, & dicet : Ascendens ope 13. Verbuin quod locutus est Dominus ad Jere-
riam terram : perdam civitatem, & habitatores ejus. miam prophetam , super eo quòd venturus effet Nabu-

9. Ascendite equos, & exsultate in curribus, & pro- chodonofor rex Babylonis & percuffurus terram Æ-
cedant fortes, Æthiopia & Libyes tenentes scutum, & gypti.
Lydii arripientes, & jacientes sagittas.

14. Annuntiate Ægypto, & auditum facite in
10. Dies autem ille Domini Dei exercituum , dies Magdalo, & resonet in Memphis, & in Taphnis, di-
ultionis, ut sumat vindictam de inimicis fuis : devora- cite : Sta , & præpara te : quia devorabit gladius ea,

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
8. 3. Grec. 'Aναλάβετε όπλα , και ασπίδας, και προσα 4.4. Concinit Græc. nisi quod hab. Tegobúasti, loco
záveté sis róxspor, Affumite arma, & fcuta, 8 acce polite; Nobil. vertit applicate.
dire ad bellum.

ruerunt.

VULGATA NOVA. quæ per circuitum tuum sunt.

23. Succiderunt faltum ejus , ait Dominus, qui is. Quare computruit fortis tuus ? non stetit, quo- fupputari non potest : multiplicati sunt super locustas, niam Dominus subvertit eum.

& non eft eis numerus. 16. Multiplicavit ruentes, ceciditque vir ad pro 24. Confusa eft filia Ægypti, & tradita in manus ximum fuuin : & dicent : Surge, & revertamur ad po- populi Aquilonis. pulam noftrum, & ad terram nativitatis noftræ, à fa 25. Dixit Dominus exercituum Deus Ifraël : Ecce cie gladii columbæ.

ego visitabo super tumultum Alexandriæ , & super 17. Vocate nomen Pharaonis regis Ægypti, tumul- Pharaonem, & fuper Ægyptum, & fuper deos ejus, tum adduxit tempus.

& super reges ejus, & fuper Pharaonem, & fuper eos 18. Vivo ego ( inquit rex, Dominus exercituum qui confidunt in eo. nomen ejus ) quoniam ficut Thabor in montibus, & 26. Et dabo eos in manus quærentium animam eoficut Carmelus in mari, veniet.

rum, & in manus Nabuchodonosor regis Babylonis , 19. Vasa transmigrationis fac tibi habitatrix filia & in manus servorum ejus : & poft hæc habitabitur fiAgypti : quia Memphis in folitudinem erit, & defere cut diebus pristinis, ait Dominus. tur, & inhabitabilis erit.

27. Et tu ne timeas serve meus Jacob, & ne paveas Ifai.43. 1.844: 20. Vitula elegans atque formofa Ægyptus : stimu- Ifraël : quia ecce ego falvum te faciam de longinquo , z. lator ab Aquilone veniet ei.

& femen tuum de terra captivitatis tuæ : & revertetur 21. Mercenarii quoque ejus , qui versabantur in Jacob, & requiescet, & profperabitur ; & non erit qui medio ejus, quasi vituli laginati verli funt, & fugerunt exterreat eum. fimul, nec ftare potuerunt : quia dies interfectionis eo 28. Et tu noli timere serve meus Jacob, ait Domirum venit super eos , tempus visitationis eorum. nus : quia tecum ego sum , quia ego consumam cunctas

22. Vox ejus quasi æris sonabit : quoniam cum exer- gentes, ad quas ejeci te : te verò non consumam, citu properabunt, & cum securibus venient ei, quasi sed castigabo te in judicio, nec quasi innocenti parcam cædentes ligna.

tibi.

* Græc. XXIX.

1.

2.

CAPUT X LV I I. *
VULGATA NOV A.

4. pro adventu diei , in quo vaftabuntur omnes

Philifthiim , & diffipabitur Tyrus& Sidon cum omcuteret Pharao Gazam:

nibus reliquis auxiliis suis : depopulatus est enim DoHæc dicit Dominus : Ecce aquæ ascendunt ab minus Palæsthinos, reliquias insulæ Cappadociæ. Aquilone , & erunt quafi torrens inundans, & ope s. Venit calvitium super Gazam : conticuit Ascarient terram & plenitudinem ejus , urbem & habitato- lon, & reliquiæ vallis earum : usquequo concidêris ? res ejus : clamabunt homines, & ululabunt omnes ha 6. O mucro Domini usquequo non quiesces? Inbitatores terræ ,

gredere in vaginam tuam, refrigerare, & file. 3, à strepitu pompæ armorum, & bellatorum ejus, 7. Quomodo quiescet, cùm Dominus præceperit à commotione quadrigarum ejus, & multitudine ro ei adversùs Ascalonem, & adversùs maritimas ejus retarum illius. Non refpexerunt patres filios manibus dif- giones, ibique condixerit illi ? solutis

Deuter, 2.23
Amos 9.7

[ocr errors]

Sup. 17.

CAPUT X L V II I. *

* Græc. XXXI, VULGATA

NO V A.
D Moab hæc dicit Dominus exercituum Deus

Israël : Væ super Nabo, quoniam vastata est, 4. Contrita est Moab : annuntiate clamorem paryu-
& confusa : capta est Cariathaim : confusa est fortis, lis ejus.
& tremuit.

5. Per ascensum enim Luith plorañs ascendet in fle2. Non est ultra exsultatio in Moab contra Herebon: tu : quoniam in descensu Oronaim hoftes ululatum concogitaverunt malum. Venite, & disperdamus eam de tritionis audierunt : gente : ergo silens conticesces, fequeturque te gladius. 6. Fugite, falvate animas vestras : & eritis quali 3. Vox clamoris de Oronaim : vastitas , & contri- myricæ in deserto. VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 7. Pro eo enim quòd habuifti fiduciam in mu 7..... egredietur Chamos in captivitatem, sacer Hieron. in Ifaia nitionibus tuis, & in thesauris tuis, tu quoque ca dotes illius , & principes ejus fimul.

25.col. 216.b. pieris : & ibit Chamos in transmigrationem , facerdotes ejus, & principes ejus simul.

VULGATA

NOVA. 8. Et veniet prædo ad omnem urbem, & urbs nul 9. Date florem Moab, quia florens egredietur : & la salvabitur: & peribant valles, & dissipabuntur cam civitates ejus defertæ erunt, & inhabitabiles. pestria : quoniam dixit Dominus : VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 10. Maledictus, qui facit opus Domini frau

10. Maledi&us , qui facit opera Dei negligen. Cypr.l. 3. Testim, dulenter : & maledi&tus, qui prohibet gladiun ter.....

P. 315.b. suum à sanguine.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 7.7. Ita Græcè, hoc excepto , è ároxiç , in *. 10. Hilar. in Pf. 13. n. 1. col. 56. f. Maledi&us omtransmigrationem , loco in captivitatem.

nis faciens opera Dei negligenter : at in Ps. 118. col. 252. Tom. II.

Хххх

« ZurückWeiter »