Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

8.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. run : Benedicat tibi Dominus , pulchritudo justi- fuper justum montem fan&tum suum :

Auguft, ubi fup. tiæ , mons fanctus :

24. & habitabunt in eo Judas & omnes civi 24. & qui inhabitant in Judæa, & in omni civitates ejus fimul, agricolæ & minantes greges. tate ejus simul cum agricola , & tolletur in grege. 25. Quia inebriavi animam lassam,

& omnem

25. Quoniam inebriavi omnem animam sitienanimam efurientem faturavi.

tem, & omnem animam efurientem fatiavi. 26. Ideo quafi de fomno suscitatus fum : & vi

26. Propter hoc exsurrexi : & vidi, & fomnus
di, & fomnus meus dulcis mihi.

meus dulcis mihi factus est.
27. Ecce dies veniunt, dicit Dominus : & se 27. Propterea ecce dies veniunt , dicit Domi-
minabo domum Ifraël & domum Juda femine ho nus : & seminabo Israël & Juda semen hominis,
minum , & femine jumentorum.

& femen pecoris.
28. Et ficut vigilavi super eos ut evellerem , 28. Et erit , ficut vigilabam super eos depone-
& demolirer , & dissiparem, & disperderem, & re, & affligere : ita vigilabo super eos ædificare,
affligerem: fic vigilabo super eos ut ædificem, & & complantare, dicit Dominus.

plantem , 'ait Dominus.
Ezech. 29. In diebus illis non dicent ultra : Patres co-, 29.

In diebus illis non dicent : Patres mandu-
18.2. mederunt uvam acerbam , & dentes filiorum ob caverunt uvam acerbam, & dentes filiorum ob-
stupuerunt.

stupuerunt.
30. Sed unusquisque in iniquitate sua morie 30. Sed unusquifque in suo peccato morietur:
tur : omnis homo, qui comederit uvam acerbam, & ejus , qui manducaverit uvam acerbam , obstu-
obstupescent dentes ejus.

puerunt dentes ipsius.
Hebr.8. 31. Ecce dies venient , dicit Dominus : & fe 31. Ecce dies veniunt , dicit Dominus : & con- Cypr.l. 3. Teftim.
riam domui Israël & domui Juda fædus novum : fummabo super domum Ifraël & in domo Juda P• 312. 4.

teftamentum novum:
32. non secundùm pa&um , quod pepigi cum 32. non fecundùm teftamentum , quod difpo-
patribus eorum, in die qua apprehendi manum sueram patribus eorum , in die cùm apprehendi
eorum , ut educerem eos de terra Ægypti ; pac- manum illorum , educere eos de terra Ægypti:
tum, quod irritum fecerunt, & ego dominatus quia non permanserunt in testamento meo, &
fum eorum, dicit Dominus.

ego neglexi eorum, dicit Dominus.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
etiam Compl. in principio habet : Ούτως είπε Κύριος των 4. p. 697. b. Ecce veniunt dies , dicit Dominus : 86 perfi-
δυνάμεων και Θεος 'Ισραήλ.

ciam domui Jacob 65 domui Juda teftam. novum. Apud Au-
ť.24. Hieron. ubi fup. fic pergic ex LXX. 6 qui ha gust.epist. 138.00. 2. 413. b. Ecce dies venient , dicit Dom.
bit in terra Judæa, & in omni civitate ejus cum agrico-confirmabo fuper domum Jacob teftam. novum : fimiliter
la , & elevabitur in grege. Edit. Rom. my croixrtes à rais 1. cont. Jud. to. 8. 33. e. & confirmabo super domum Ja-
πόλεσιν Ιέδα, και αν πάση τη γή αυτή άμα γεωργώ, &ς. cob teft, novum : & in Ps. 104. col. 1181. e. & confirmabo
ut sup. Compl. verò, ý đošites à zñ 'Ixdais, in domui Jacob tefl, novum : at quæít. 11. in Deut. to. 3.
πάση πόλει αυτέ, &c.

560. c. necnon I. 32. cont. Faust. to. 8.455. a. & l. de N.25. Eadem refert Ambrof. l. 2. de pænit. to. 2. [p. & lit. to. 10. 103. a. Ecce dies veniunt..... ES consum425. d. unà cum Græco. Hieron, etiam in hunc loc. col. mabo fuper domum Ifr. Es super dom. Juda test. novum : & 680. f. hab. animam laffam , live , omnem animam sitien- 1. 18. de civit. Dei, c. 33. col. 516. b. 85 consummabo tem ; ultimòque, faturavi , five replevi. Vigil. Tapf. l. super domum Jacob teft. novum : & l. 17. c. 3. col. 457. cont. Varimad. p. 733. h. Inebriabo animam efurientem e. ficur in Pf. 73. & 118. to. 4.780.c. 1302. d. &1. 3. animam efurientem implebo.

op. imp. to. 10. 1083.g. 85 consummabo domui Ifr. 6 do$. 26. lidem Græcè. Apud Ambrof. l. 2. de pænit. mui Juda test. novum : & l. de gest. Pelag. to. 10. 199. a. col. 425. d. Ideo exsurrexi : 88 vidi, & fomnus meus mihi confummabo domui Ifr. 88 domui Jacob test. novum. Hiedulcis eft : & 1. 2. de interpel. Dav. c. 3. col. 642. b. Et ron. autem in Isai. si.col. 368. b. legit : ftatuam teftam. surrexi , s vidi, os fomnus dulcis factus est mibi. Vigilius novim : & in hunc Jer. loc. col. 684. b. ita ex Hebr. & Taps. I. cont. Varimad. P: 733. b. Propter boc furrexi : 8 LXX. & feriam , five disponam..... padum , five testamenfomnus meus dulcis mihi factus est. Iren. I. 4. C. 31. p. tuin novum. Auct. etiam l, de voc. gent. I. 1. c.

9. p.6.a. 269. a. Es fomnus meus suavis mihi factus est.

hab. Ecce dies veniunt..... & difponam domui Ifr. so domui 7.27. Consonat Græc. ad verbum. Apud Ambrof. in Juda testam. novum. Fulg. autem ep. 17.p. 314. b. Ecce dies Luc. 15. col. 1461. e. ita : Semen Ifraël in semen bomi venient..... confummabo fuper domum Ifr. Es fuper dom. pum , & Juda in semen animalium. Hieron. in hunc loc. Juda teftam. novim : ita rursum ep. 14. p. 267. præcer hoc col. 683. d. ait : Domum s domum, id est, domum Il 1. Ecce dies veniunt. Itidem apud S. Leon. ser. 95. p. 181. raël & domum Juda, in LXX. non habetur ; fed tantum f. & ap. Auct. 1. de promill. p. 3.col. 182. d. necnon apa lsraël & Judam , ut fit : & seminabo Ifraël & Judam. Sedul. Scot. in ep. ad Rom. p. 495. a. & ap. Marten.

¥. 28. Eadem sunt in Græco, nisi excipiatur verbum Anecdot. to. 5. p. 10.c. Ambrofiaft. verò, p. 47. e. 157. xaoseipe iv , pro deponere , mel. deftruere.

f. & Caffiod. in Pf. 72. p. 252. c. legunt : Ecce dies ve-
#. 29. Eadem rursus habet Aug. 1. 6. cont. Julian. to. nient..... 88 confummabo domui Ifr. & domui Juda teft. no-
10.709. d. necnon S. Pacian, epist. 3.P. 309. h. nec dissi vum. Similiter hab. Auct. quæft. ex V. T. ap. August.
milia leguntur Græcè. Tertul. 1. 2. adv. Marc. p. 650.a. to. 3. 56. f. at inf. q.60. ex N. T. p. 65. g. sic : 85 dabo
ait similiter, Non dicturos acidam uyam patres manducaße, vobis teftam. novum. Ita quoque Ambrosiast. p. 85. d. cum

filiorum dentes obftupuisse. Item Optat.l. 3. cont. Do Chromat. Aquil. in Matth. p. 977. h.
nac. p. 48. a. Ut vobis ftrepefcerent dentes , ipfi uvas acidas $. 32. Cypr. 1. 1. Testim. p. 279. a. rursus legit : non
comederunt.

secundum teftamentum , quod difpofui patribus eorum, in
V. 30. Sic irerum legit Aug. 1. 6. cont. Julian. to. 10. die qua apprehendi manus eorum , ut educerem eos de terra
709. d. excepto uno fut. obftupefcent, è Gr. aipadee- Egypti : quia non permanserunt in teftamento meo , & ego
Coós; cæt. quoque ibid. ut in Lat. fup. Item ap. S. Pa- neglexi eos, dicit Dominus. Eadem quoque refert Lactant.
cian. epist. 3. P. 309. h. Sed unusquisque in fuo peccato mo 1. 4. Instit. c. 20. p. 582. præter ling. manum, pro ma-
rietur.

nus ; paulòque poft, quia ipfi non perfeveraverunt in teft. .31. Idem Cypr. I. 1. Testim. p. 279. a. Ecce dies meo. Ita quoque in Græco. Iren. I. 4. c. 9. p. 237. d. veniunt..... 83 confummabo domui Israel & domui Juda tef initio habet : non quemadmodum disposui patribus veftris. tament, novum. Sic etiam haber Lactant. l.

4 Instit. Tertul. l. cont. Jud. c. 3. p. 137. b. non tale, quale jam P. 582. Nec aliter Græcè, præter hoc , deabroopas, pro dedi patribus eorum , in die quo eos eduxi de terra Ægypti : consummabo. Rectè Iren. l. 4. c. 9. p. 237. d. Ecce dispo- & l. 1. adv. Marc. p. 626. b. non quale disposui ad panam teftamentum novum. Similiter ap. Tertul. I. cont. Jud. tres vestros , cum illos eduxissem de terra Ægypti : & l. 4.. c. 3. p. 137. b. Ecce enim dies veniunt, dicit Dominus : p. 697. b. non fecundum teftamentum , quod difpofui patri& difponam domui Juda & domui Jacob testamentum novum : bus eorum , in die qua arripui difpofitionem eorum, ad edu. irem . 1. cont. Marc. p. 626.b.& disponam teftam, ar 1, cendos eos de terra Egypti. Chromat. Aquil. in Matt. p.977, T 0111. II.

Tttt ij

[merged small][ocr errors][merged small]

C. 20.

[ocr errors]

Cypr. ubi fup.

& ipsi

[ocr errors]
[ocr errors]

eorum ,

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. 33. Quia hoc teftamentum, quod disponam do 3 3. Sed hoc erit pactum', quod feriam cum domui Israël poft dies illos, dicit Dominus: Dans le mo Ifraël post dies illos , dicit Dominus : Dabo Hir. gem meam, in sensu eorum scribam illam : & ero legem meam in visceribus corum, & in corde eo- 10.16. illis in Deum, & ipfi erunt mihi in plebem. rum scribam eam': & ero eis in Deum ,

erunt mihi in populum. 34. Et non docebunt unusquisque fratrem suum, 34. Et non docebit ultra vir proximum suum dicentes : Cognosce Dominum:quia omnes scient & vir fratrem suum, dicens: Cognosce Dominum : me à minore usque ad maximum eorum :quia pro- omnes enim cognofcent me à minimo eorum ufpitiús ero iniquitatibus eorum, & peccatorum eo. que ad maximum , ait Dominus : quia propitiabor Al. 10. rum non ero memor ampliùs.

iniquitati eorum, & peccati eorum non memora- 43.

bor ampliùs. 35 ..... Vide Nør.

35. Hæc dicit Dominus, qui dat solem in lumine diei , ordinem lunæ & ftellarum in lumine noctis : qui turbat mare, & fonant fluctus ejus ,

Dominus exercituum nomen illi. 36..... Vide Not.

36. Si defecerint leges istæ coram me,

dicit Dominus : tunc & semen Israël deficiet , ut non

sit gens coram me cunctis diebus. 37. Si exaltatum fuerit coelum in sublime, dicit 37. Hæc dicit Dominus : Si menfurari potueDominus, & fi humiliata fuerit terra deorfum : at rint cæli sursum, & investigari fundamenta terræ

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M. h. non tale , quale jamdudum dedi patribus eorum , cùm edu eorum superfcribam eas : & in Ps. 118. col. 1302. d. Quocerem eos de terra Ægypti. Hieron. in Isai. 51. col. 368. niam boc eft teftam. quod constituam domui Ifraël post dies b. non juxta teftamentum , quod difpofui patribus eorum : illos, dicit Dominus : Dabo leges meas in mentibus eorum , item in hunc Jer. loc. col. 684. c. ad pactum, quod in ES in cordibus eorum fcribam eas : fimiliter l. 17.de civiVulg.eft, addit è LXX. five teftamentum , quod pepigi cum tate Dei , c. 3. tom. 7. 457. f. præter sequentia , Daba. patribus veftris : & inf. ad hæc Vulg. & ego dominatusfum leges meas in mentem eorum 6 Jeeper corda eorum scrieorum , ita , five , ego neglexi eos. Auguft. epist. 138. to. bam eas : & videbo eos Esero illis in Deum , sipsi 2. 413. b. non ficut teftamentum , quod difpofui patribus erunt mihi in plebem ; Mss. ferunt ibidem, dando leges

cùm eduxi eos de terra Ægypti : & quæst. 11. in meas : at l. de spir. & litt. to. 10. 104. fic hab. August. Deut. to. 3.560.c. non fecundum teftamentum , quod difpofui Quia hoc teftamentum eft, quod ordinabo domui Ifrael post ad patres eorum , in die qua apprehendi manum eorum illos dies , dicit Dominus : Dabo leges meas in cor illorum , educerem eos de terra Ægypti : & in Pf. 73. 10. 4. 780.c. in mente eorum scribam eas : 88ero eis in Deum, Es ipfi non secundim teftamentum , quod disposui patribus eorum : erunt mihi in populum ; inf. in mente eorum , & in cordi& in Pr. 104. col. 1181. d. non secundum teftamentum, bus eorum. Apud Optat, ad calc. I. 7. cont. Donat. p. quod constitui patribtes eorum , cùm eduxissem eos de terra 112. C. Quoniam boc eft teftam, meum , quod disponam doEgypti : & in Pf. 118.col. 1302. d. cum Cypr. sup. no» mui Israel domui Juda : Et poft dies illos , dicit Domifecundim tejiam. quod difpofui patribits eorum , in die qua dans leges meas in corde eorum , & in mentibus eoapprehendi manum eorum , ut educerem eos de terra Ægypti: rum scribam eas. Fulgent. epist. 17. p. 314. b. Quia hoc quoniam ipfi non permanferunt in teftamento meo, ego ne efl testam. quod difponam domui Israël post dies iftos, dicit glexi eos dicit Dominus : fimiliter 1. 17. de civit. Dei , c. Dom. Dabo leges mens in corda eorum , & in fenfibus con 3. to. 7. 457. e. necnon l. de gest. Pelag. to. 10. 199.2. rum superscribam eas : Sero eis in Deum , 5 ipfi erunt & l. 3. op. imp. col. 1083. g. 1084, a. usque ad vocem mihi in populum. S. Leo serm. 95. p. 181. f. Poft dies quoniam : ita quoquel. cont.Jud.to.8.33. e.excepto verbo illos , dicit Dominus, dabo leges meas in fenfu ipforum , & conftitui, pro difpofui : at l. 32. cont. Fauft. to. 8.455.a. in corde ipforum fcribam eas. Similiter habet Auct. I. de habet : non fecundim teftam. quod feci patribus eorum, in voc. gent. l. 1. c. 8. p. 5. b. & cap. 9. p. 6. a. præterdie qua apprebendi manum eornm , ut ejicerem eos de terra misis his : Quia hoc est tesam. quod disponam domui Ifraël. Ægypre : ita rursum l. de fpir. & lit. to. 10. 103. b. sub X. 34. Eadem quoque refert Cypr. 1. 1. Teftim. p. 279. nexis his : quia ipfi non perfeveraverunt in teftam, meo a. excepris his duobus , dinofce, pro cognofce, & mini& ego neglexi eos , dicit Dominus. Auct. quæst. ex Ver. T. mo , pro minore. Hieron. in llai. 54. col. 398. e. Et neap. Auguft. to. 3. 56. f. eadem prorsus habet quæ fupra quaquam ultra docebunt finguli proximos fuos fratres , August. in Pf. 118. Iridem Auct. I. de voc. gent. 1. 1. c. dicentes : Cognosce Dominum : fed omnes fcient me à minimo 9. p. 6. a. excepto verbo perfeveraverunt, pro permanse- 14fque ad maximum : propitius enim ero iniquitatum eorum runt. Ambrosiast. p. 47. e. fic : non secundum quod dedi peccatorum eorum non recordabor. August. 1. de fpir. & patribus eorum : & infra p. 85. d. non quale feci cum patribus lit. to. 10. 105.f. 106. a. Et non docebit unusquisque ciillorum : & p. 157. f. non fecundum quod disposúi patri vem fuum , & unusquisque fratrem fuum , dicens : Cognosce bus illorum. Auct. I. de promill. p. 3. ap. Prosp. p. 182. Dominum . quia omnes cognoscent me à rainore 11sque ad mad. non fecundim teftam. quod dedi patribus eorum. Fulg. jorem eorum : quia propitius ero iniquitati eorum , & peca ep. 14. p. 267. non fecundùm teftam. quod feci cum patribres cata eorum non memorabor ultra : at quæft. 11. in Deut. eorum. Caffiod. in Pf. 72. P. 252. c. non fecundiım tes. to. 3. 560. c. & iniquitatum eorum , & peccatorum eorum quod difpofui patribus eorum. Apud Marten. Anecdvt.to. non memor ero amplius : vide etiam epift. 266. 10. 2. 899. 5. p. 10. c. non tale teftamentum , quod difpofui patribus f. Ambrosiafter p.46. f. propitius ero iniquitatibus eorum , 8 veftris , in die qui edit xi eas de terra Ægypti,

delitorum illorum non mmorabor. Fulgent. ep. 17. p. 314.b. W.33. Eadem rursum hab. Cypr. 1. 1. Testim. p. 279. 316. b. Eu non docebit unufquifque proximum suum , unusa. præter med. ifta , Dans leges meas, in fenfum illorum quique fratrem fuum , dicens : Cogaofce Deum: quoniam omnes fcribam illas. Græcè : Aidos cásw rómees

. Me eis twv dicé scient me a majore 19 Sqre ad minorem eorum : quia propitius ero rolcev avtõr, e zi nuptias ciutcr spate cutés. Dans iniquitatibus eorum , 85 peccatorum illorum jam non memoradabo leges meas in mentem illorum , $ in corde eorum seria bor: ita rursum infra p. 316. exceptis his : Cognosce Domibam ens ; cæt. ut in Lat. sup. additâ voculâ på, ad tejtos num..... à minore ufque ad majorem eorum. Auct. 1. de voc,

, quam tamen delet Mr. Alex. Hieronymus in gent. I. 1. c. 9. p. 6. b. Et non docebit unufquifque proIfai. Si. col. 363.b. fic hab. Sed fatnam teftamentum , ximum fuum , s unufquifque fratrem suum , dicens : Codans leges mens in mentibus eorum, fuper cor eorum gnosce Dominum : quia omnes cognoscent me à pilsillo com ferib.om ess: 5 ero corum Deus , ipfi erunt populus rum ufque ad magnum : quia propitius ero iniquitatibus menis : fimiliter in Ifai. 54. col. 398. e. dans leges meas eorum , 65 peccatorum eorum memor non ero. Ita quoque in in mentibus eorum, & fieper cor illorum fcribam eas : & in Græco eft, nisi quod pro docebit , hab.checóiua , docehunc Jer, loc. col. 6?4. C. Et boc erit patrem , five testa bunt ; & acrítuv , civem, loco proximum ; & idúcici, pro mentum..... Dabo legem meam in visceribus , five in mente. cognoscent; addit etiam

autê , eorum, ad magnum , Chromat. Aquil

, in Mart

. p. 977.h. Sed hoc est tefiam. quod ultimoque, éti, ampliùs , ad ero. .dabo illis : Scrib.im leges meas in cordibus eorum , & in *.35. 36. Græcè, versus isti duo transferuntur post fenfu eorum fcribam illas. August. quæst. 11. in Deut, to.

3. 560.c. Quoniam hoc eft teftamentum, quod difpofui ad *. 37. Sic est in Græco , præter hoc , Topolapes sos poft dies illos : Dans leges meas in cor eorum , & in mente tñs añs, pro terra , & , pro seq. at, Hieron in huns

12145 ,

[ocr errors]

mentiem

versum 37

[ocr errors]

VULGATA NOVA,

VERSIO ANTIQUA. deorfum : & ego abjiciam universum semen Israël ego non reprobabo genus Ifraël, dicit Dominus, Cypr. ubi fup. propter omnia quæ fecerunt , dicit Dominus, . pro omnibus quæ fecerunt.

38, Ecce dies veniunt, dicit Dominus : & ædificabitur civitas Domino à turre Hananeel usque ad portam anguli.

39. Et exibit ultra norma mensuræ in con-, 39.... & circuibit per gyrum de electis lapidibus. Hieron. in Jer. 31. spectu ejus super collem Gareb : & circuibit Goa

col. 686.d.687.6.

tha,

40. & omnem vallem cadaverum , & cine-
ris, & universam regionem mortis , usque ad tor-
rentem Cedron, & usque ad angulum portæ equo-
rum orientalis, Sanctum Domini : non evelletur ,
& non deftruetur ultra in perpetuum.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
loc. col. 685. f. ita legit ex LXX. Hæc dicit Dominus :
Si elevatum fuerit cælum sublimiùs , 88 so bumiliatum pa $. 39. Hieron. ibid. & circuibit Goarha , five juxta LXX.
vimentum terræ deorfum : ego non reprobabo genus Ifrael, de eleétis lapidibus : & infra : 5 circuibit Goatha, pro quo
dicit Dominus , pro omnibus qua fecerunt : & infia 686. interpretati funt LXX. per gyrum eleitis lapidibus. Gr. hod.
b. Si exaltatum fuerit cælum fublimiùs..... E ego non re και περικυκλωθήσεται κύκλω έξ, εκλεκτών λίθων.
probabo semen Ifraël, dicit Dom. propter omnia quæ fece-

runt.

1.

[ocr errors]

ad me,

C Α Ρ U Τ Χ Χ Χ
Χ Χ Χ Ι Ι. *

* Græc, XXXIX, VULGATA NOVA.

Quare vaticinaris, dicens : Hæc dicit Dominus : Ecce mino, in anno decimo Sedeciæ regis Juda : ego dabo civitatem iftam in manus regis Babylonis, & ipse est annus decimus o&avus Nabuchodonofor. capiet eam?

2. Tunc exercitus regis Babylonis oblidebat Jeru 4. Et Sedecias rex Juda non effugiet de manu Chal-
falem : & Jeremias propheta erat clausus in atrio car dæorum : fed tradetur in manus regis Babylonis : &
ceris , qui erat in domo regis Juda.

loquetur os ejus cum ore illius, & oculi ejus oculos il-
3. Clauserat enim eum Sedecias rex Juda, dicens: lius videbunt.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA."
s. Et in Babylonem ducet Sedeciam : & ibi s. Et Babylonem ingredietur.....

Hieron. in Jer. 32. erit donec visitem eum, ait Dominus : fi autem di

col. 688.,
micaveritis adversùm Chaldæos, nihil profperum
habebitis.

VULGATA NO V A.
6. Et dixit Jeremias : Fa&um est verbum Domini pulationes , & rata, & signa forinfecus.
dicens :

12. Et dedi librum poffeffionis Baruch filio Neri -
7. Ecce Hanameel filius Sellum patruelis tuus ve lii Maaliæ, in oculis Hanameel patruelis mei, in ocu-
niet ad te, dicens : Eme tibi agrum meum , qui est in lis testium , qui scripti erant in libro emptionis , & in
Anathoch: tibi enim competit ex propinquitate ut emas. oculis omnium Judæorum , qui fedebant in atrio car-

8. Et venit ad me Hanameel filius patrui mei se ceris.
cundùm verbum Domini ad vestibulum carceris, & ait 13. Et præcepi Baruch coram eis dicens :
ad me : Poslide agrum meum , qui est in Anathoth in 14. Hæc dicit Dominus exercituum Deus Ifraël :
terra Benjamin : quia tibi competit hæreditas, & tu Sume libros istos, librum emptionis hunc signatum ,
propinquus es ut poffideas. Intellexi autem quòd ver & librum hunc qui apertus eft : & pone illos in vase
bum Domini effet.

fictili, ut permanere poffint diebus multis.
9. Et emi agrum ab Hanameel filio patrui mei, qui is. Hæc enim dicit Dominus exercituum Deus Il-
eft in Anathoth : & appendi ei argentum septem fta raël : Adhuc possidebuntur domus, & agri, & vinez
teres, & decem argenteos.

in terra ista.
10. Et scripsi in libro, & signavi, & adhibui teftes : 16. Et oravi ad Dominum , postquam tradidi li-
& appendi argentum in statera.

brum poffeffionis Baruch filio Neri, dicens :
11. Et accepi librum poffeffionis signatum, & fti-
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
17. Heu , heu , heu, Domine Deus : ecce tu 17. Quis es Domine? tu fecisti cælum & terram Ambr. 1. de apol.
fecisti cælum & terram in fortitudine tua magna, in magna virtute tua, & brachio excelso : a nihil Dav.col. 729.é.
& in brachio tuo extento : non erit tibi difficile apud te est abfconditum :

a Hieron. in Jer, omne verbum :

32. col. 691. b, NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. X. S. Hieron. ibid. fic hab. (è Vulg.) Et in Babylonem five, qui es Domine Deus : & inf. pro quo , inquit , LXX. ducet Sedeciam : ibi erit : tum addit : pro quo LXX. tranfiulerunt ó ür, i. e. qui es Domine Deus : item huic , in tranftulerunt : Ec Babylonem ingredietur....... sibi brachio tuo extento, subdit , fove excelfo : & feqq. non erit erit : verbum ponit ambiguum..... quodque fequitur (in tibi difficile, five impossibile , omne verbum , ita , vel juxta Vulg. ) donec vilitem eum , ait Dominus : & fi pugna LXX. nibil apud te est alfconditum. Vigil. Tapf. I. copt. veritis adversùs Chaldæos , nihil profperum habebitis : in Varim. p. 730. b. legit : Domine , qui fecifli cælum 5 LXX. non habetur. In Gr. etiam Vatic. fimpliciter : Kai terram in virtute tua magna, 8 brachio tuo excelso : & εισελεύσεται Σεδεκίας εις Βαβυλώνα και εκεί καθεται: nec inf. p. 735. f. Dominus, qui fecit cælum & terram, nibil subnectuntur plura. Vide fis Hieron. inf. col. 688.f.689.b. occultare poteft à me. Græc. 'O är kvens, CŮ étoivcas tor

. 17. Hieronymus in hunc loc. col. 691. a. ad hæc ý lavor ia z ur gær tñ iglúi Co on peenean, TÔ fexxieri Vulg. verba , Hei, hen, heu, Domine Deus, add. è LXX, Co tớ vynaco og resledipwe ý kiwi amoupu, com ara Cama štev.

Can

Ibid. 694.f.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. l'igil. Tapf.l.cont. 18. Qui facis misericordiam in millia , & qui 18. Qui facis misericordiam in millibus , & Erol, Virim, p. 730. b. reddes peccata patrum in sinu filiorum eorum poft reddis iniquitatem patrum in finum filiorum eorum 34. 7. 735.1. á dieron, in Jer. eos..... - Dominus virtutum.....

post eos : Fortissime , magne , & potens, Domi32. col. 691,

nus exercituum nomen tibi.

VULGATA NOVA.
19. Magnus consilio ,
19... 20. Vide Not.

23. Et ingreffi funt , & possederunt eam : & non
& incomprehensibilis co-

obedierunt voci tuæ, & in lege tua non ambulavegitatu : cujus oculi aperti sunt super omnes vias filio runt : omnia quæ mandafti eis ut facerent , non ferum Adam, ut reddas unicuique fecundùm vias fuas, cerunt : & evenerunt eis omnia mala hæc. & secundùm fructum adinventionum ejus.

24. Ecce munitiones exstructæ funt adversum civi20. Qui pofuisti signa & portenta in terra Ægypti tatem , ut capiatur : & urbs data eft in manus Chalusque ad diem hanc , & in Ifraël , & in hominibus , & dæorum, qui præliantur adversùs eam , à facie glafecisti tibi nomen ficut eit dies hæc.

dü, & famis, & pestilentiæ : & quæcunque locutus es 21. Et eduxisti populum tuum Ifraël de terra Ægyp- acciderunt, ut tu ipse cernis. ti, in signis, & in portentis , & in manu robusta , 25. Et tu dicis mihi Domine Deus : Eme agrum & in brachio extento, & in terrore magno.

argento, & adhibe testes : cùm urbs data fit in manus 22. Et dedifti eis terram hanc , quam jurasti patri- Chaldæorum? bus eorum ut dares eis terram fluentein lacte & melle. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. L'igil. Tapf.l.cont. 26. Et factus est fermo Domini ad me, dicens: 26. Et factum est verbum Domini ad JereVaram.p.735.f.

miam, dicens : 27. Ego Dominus Deus universæ carnis : nun 27. Ecce ego Dominus Deus universæ carnis : quid aliquid à me occultatur?

nunquid mihi difficile erit omne verbum?

28. Propterea hæc dicit Dominus : Ecce ego tradam civitatem iftam in manus Chaldæorum,&

in manus regis Babylonis, & capient eam. Hicr. in Jer. 32. 29. Et venient Chaldæi adversùs urbem hanc.....

29. Et venient Chaldæi præliantes adversùm col. 693.d.

urbem hanc, & succendent eam igni , & comburent eam, & domos, in quarum domatibus facrificabant Baal, & libabant diis alienis libamina

ad irritandum me. 30. Erant enim filii Juda, & filii Ifraël foli fa 30. Erant enim filii Ifraël, & filii Juda jugicientes malum in oculis meis ab adolescentia fua. ter facientes malum in oculis meis ab adolescen

tia sua : filii Ifraël qui ufque nunc exacerbant me

in opere manuum fuarum, dicit Dominus.

VULGATA 31. Quia in furore & in indignatione mea facta est tatores Jerusalem. mihi civitas hæc, à die qua ædificaverunt eam, usque 33. Et verterunt ad me terga & non facies : cùm ad diem iftam , qua auferetur de conspectu meo. docerem eos diluculo, & erudirem, & nollent audire

32. Propter malitiam filiorum Ifraël, & filiorum ut acciperent disciplinam. Juda , quam fecerunt ad iracundiam me provocan 34. Et posuerunt idola sua in domo, in qua inva- 4. Rego tes, ipfi & reges eorum , principes eorum , & sacer catum est nomen meum , ut polluerent eam. 21.4. dotes eorum, & prophetæ eorum, viri Juda & habiVERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Ibid. 695.d.c.

35. Et ædificaverunt aras Baal, quæ funt in val 35. Et ædificaverunt excelfa Baal , quæ sunt le filii Ennom, ut offerrent filios suos & filias suas in valle filii Ennom, ut initiarent filios fuos & fiidolo Moloch.....

lias fuas Moloch : quod non mandavi eis , nec afcendit in cor meum ut facerent abominationem hanc, & in peccatum deducerent Judam.

36. Et nunc propter ifta , hæc dicit Dominus Deus Ifraël ad civitatem hanc , de qua vos dicitis quòd tradetur in manus regis Babylonis in gla

dio , & in fame, & in peste. Cypr.l. 3. Teft. 37. Ecce ego cogregabo eos ex omni terra, qua

37. Ecce ego congregabo eos de universis terP. 312.b. dispersiillos in ira, & in furore meo, & in exacer- ris, ad quas ejeci eos in furore meo, & in ira mea,

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. V. 18. Vigil. Taps. loco cit. p.735. f. ita verba refert: quod idem valer. Qui ego facio misericordiam in millia , reddo peccata patrum W. 29. Græc. loco adversùs , hab. SMÖITES i'ri, i. c. in filios eorum post eos : fup. vero 730. b. sic habet : & qui oppugnantes super ; cær, ut in Lat. reddes peccata patrum in finu filiorum eorum post eos. Ex his

.30. Græcè pariter : "Ori voor oi uhol 'loezi, ý autem duobus textum unum confecimus ut videtur fupra, οι υιοι Ιεδα μόνοι ποιντες το πονηρόν κατ' οφθαλμός με εκ mutando nimirum tó ego facio , in hoc, qui facis ; maximè reótulos durwr. Quodque fequitur (in Vulg.) 'filii Israel cùm Vigil. iple p. 730. b. legat , & qui reddes, Græcè pa-. qui ufque nunc..... dicit Dominus , in LXX. non habetur , riter : Ποιών έλεος εις χιλιάδας, και αποδιδες αμαρτίας πα inquit Hieron. & de Hebraico additum eft. Idem etiam τέρων εις κόλπες (Compl. κόλπον ) τέκνων αυτών μετ' αυτές: hodie abeft a Greco Vatic. ο Θεός , ο μέγας , ο Χυρός.

W.35. Consonat Græc. ad verbum, nisi quòd hab.tw **.19. 20. Hieron, in hunc loc. col. 691. b. ad hoc Moròx Baginei, Moloch regi, pro idolo Moloch. Vulg. filiorum Adam , addit, five hominum , è Græco

.37. Græc. initio habet Curéyw, congrego , & pro Tŵr vião Tcr der Operwr. Irem inf.692. b. huic voci, homi

in ira , exsi w opon HY, illuc in ira mea ; item pro conoibus $. 20. subdit , five terrigenis, è Gr. Tois guyerbol. teram , e'tispénts , convertam ; ultimòque pro relinquam

. 26. 27. Sic est in Græco, præter hoc ult. ww at' illos in pavore , fic , xabic ATH'S Ewoldóras, federe eos fam Bleš xpubúcsteel to ; nunquid à me abscondetur quicquam ? ciam confidentes ; cæ. uc in Lar. sup.

NOVA.

N O V A.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. & in indignatione grandi: & reducam eos ad lo- batione magna : & conteram illos in locum istum, Cypr. ubi fup. cum iftum, & habitare eos faciam confidenter. : & relinquam illos in pavore.

38. Et erunt mihi in populum, & ego ero eis 38. Et erunt mihi in plebem , & ero illis in in Deum,

Deum. 39. Et dabo eis cor unum, & viam unam, ut 39. Et dabo illis viam alteram, & cor aliud, ut timeant me universis diebus : & bene sit eis, & filiis timeant me omnibus diebus , in bono cum filiis corum poft cos.

suis. 40. Et feriam eis pactum sempiternum , & non 40. Et consummabo eis teftamentum æternum, definam eis benefacere : & timorem meum dabo quod non avertam poft illos : & timorem dabo in in corde eorum ut non recedant à me.

cor eorum ut non difcedant à me. 41. Et lætabor super eis , cum bene eis fece 41. Et visitabo fuper illos benefacere illis, & r9 : & plantabo cos in terra ifta in veritate, in plantare illos in terra fua in fide, & in omni cortoto corde meo & in tota anima mea.

de, & in omni animo.

VULGATA 42. Quia hæc dicit Dominus : Sicut adduxi fuper 43. Et possidebuntur agri in terra ifta : de qua vos populum iftum omne malum hoc grande : fic adducam. dicitis quòd deserta fit, eò quòd non remanferit ļosuper eos omne bonum , quod ego loquor ad eos. mo & jumentum, & data sit in manus Chaldæorum. VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 44. Agriementur pecunia, &fcribentur in li44.... in civitatibus Sephela , & in civitatibus Hieron. in Jer. 32.

col. 697.a. bro, & imprimetur fignum, & testis adhibebitur: Nageb..... in terra Benjamin, & in circuitu Jerusalem, in civitatibus Juda, & in civitatibus montanis , & in civitatibus campeftribus, & in civitatibus quæ ad Austrum sunt : quia convertam captivitatem eoruin, ait Dominus.

NOTE VERSIONEM ANTIQUAM, ^. 38. Sic est in Græco , pofito uno é rw', ante ver 1. de voc. gent. l. 1. c.9. p. 6.c. Er visitabo eos , ut bonos

eos faciam. Hieron. in hunc loc. col. 696. c. ex LXX. Er . 39. Auct. I. de voc. gent. I. 1. c. 9. p. 6. c. Et vifitabo eos , ut eis benefaciam : fubinde ex Hebr. Ø plandabo illis viam alteram , & cor aliud , ut me iimeant om tabo eos in terra ista in veritate , five, inquit, ut LXX. nes dies, in bonum ipfis , filiis eorum poft eos. Ita quo- transulerunt , in fide. Similiter in Græc. Vatic. Kai 6716que in Græc eft, pofito uno y, ante in bonum. topear ( Compl. add. auto's) 7ð ayala áuti's,

7.40. Hieron. in hunc loc. p. 696. c. Et difponam Puteľow duris co tñ z taúın è risel, v cv núon xapa
teftamentum aternum. August. 1. de dono persever. to. 10. δία με , και αν πάση ψυχή.
823. C. 828. f. addit : limorem meum dabo in cor eorum , *. 44. Ita Hieron. ibid. & in civitatibus campeftribus ,
ut à me non recedant. Auct. 1. de voc. gent. l. 1. c.9.p. fove Sephela , & in civitatibus Nageb,, hoc eft, quæ ad
6. c. Et constituam illis testamentum æternum , quod non Auftrium funt. Græcè pariter : y C TÓMEG! Tūs Espuna,
averiam poft cos : 65 timorem meum dabo in cor eorum , mig á Tórsor rūs Nayel. Hic autem expliciunt commenta-
difcedant à me. Ita quoque Græc. habet.

riorum Hieronymi in Jeremiam libri vj. feliciter. 9.41. Auct. epist. ad Demetriad. p. 45. d. cuin Auct.

bum ero.

ne

* Græc, XLa

runt me.

"

E bum Domini ad

CAPUT X X X II I.

VULGATA NOVA.
T factum est ver-

1... 13. Vide Not.
bum Domini ad

9. Et erit mihi in nomen , & in gaudium, & in lauJeremiam fecundò, cùm adhuc clausus esset in atrio dem, & in exsultationem cunctis gentibus terræ , quæ carceris, dicens:

audierint omnia bona, quæ ego facturus sum eis : & 2. Hæc dicit Dominus qui facturus est, & forma- pavebunt, & turbabuntur in universis bonis, & in omturus illud , & paraturus, Dominus nomen ejus. ni pace, quam ego faciam eis.

3. Clama ad me, & exaudiam te : & annuntiabo 10. Hæc dicit Dominus : Adhuc audietur in loco tibi grandia, & firma que nefcis.

isto, ( quem vos dicitis esse desertum, eò quòd non 4. Quia hæc dicit Dominus Deus Israël ad domos sit homo nec jumentum : in civitatibus Juda, & foris urbis hujus, & ad domos regis Juda , quæ deftructæ Jerusalem , quæ defolatæ sunt abfque homine , & abffunt, & ad munitiones , & ad gladium

que habitatore, & abfque pecore) s. venientium ut dimicent cum Chaldæis, & im 11. vox gaudii & vox lætitiæ , vox sponsi & vox pleant eas cadaveribus hominum, quos percusfi in furo- fponfae, vox dicentium : Confitemini Domino exercire meo & in indignatione mea , abfcondens faciem tuum, quoniam bonus Dominus, quoniam in æternum meam à civitate hac , propter omnem malitiam eo misericordia ejus : & portantium vota in domum Dorum.

mini : reducam enim conversionem terræ sicut à prin6. Ecce ego obducam eis cicatricem & sanitatem, cipio, dicit Dominus. & curabo eos : & revelabo illis deprecationem pacis 12. Hæc dicit Dominus exercituum : Adhuc erit & veritatis.

in loco isto deserto absque homine , & absque jumen7. Et convertam conversionem Juda , & converfio to, & in cunctis civitatibus ejus , habitaculum paftonem Jerusalem : & ædificabo eos ficut à principio. rum accubantium

gregum. 8. Et emundabo illos ab omni iniquitate sua , in 13. In civitatibus montuofis, & in civitatibus camqua peccaverunt mihi : & propitius ero cunctis iniqui- pestribus, & in civitatibus quæ ad Auftrum funt; & in tatibus eorum , in quibus deliquerunt mihi, & fpreve- terra Benjamin, & in circuitu Jerusalem, & in civi

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. **. 1..... 13. Hæc toca , quorum Latinam versionem que conveniunt cum Vulgara : id jam fæpe dictum est antiquain recuperare non licuit, Græcè in multis plerum fupra , ut non dicendum fit fæpiùs.

« ZurückWeiter »