Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

NOVA.

mea, quæ locutus fum contra eam, omne quod fcrip-
tum eft in libro ifto, quæcunque prophetavit Jere-
mias adversùm omnes gentes:
14. Quia fervierunt eis,

14... Vide Not.

VULGATA

bylonis feptuaginta annis.

12. Cùmque impleti fuerint septuaginta anni, vifitabo fuper regem Babylonis, & fuper gentem illam, dicit Dominus, iniquitatem eorum, & fuper terram Chaldæorum : & ponam illam in folitudines fempiternas.

cùm eflent gentes multæ,

& reges magni: & reddam eis fecundùm opera eo-
13. Et adducam fuper terram illam omnia verba rum, & fecundùm facta manuum fuarum.
VULGATA NOVA.
VERSIO ANTIQUA.

[blocks in formation]

mon:

22. Et cunctis regibus Tyri, & univerfis regibus Sidonis & regibus terræ infularum, qui

:

funt trans mare:

23. Et Dedan, & Thema, & Buz, & univerfis qui attonfi funt in comam :

24. Et cunctis regibus Arabiæ, & cun&tis regibus Occidentis, qui habitant in deferto:

25. Et cunctis regibus Zambri, & cunctis regibus Elam, & cunctis regibus Medorum:

26. cuntis quoque regibus Aquilonis de prope & de longè, unicuique contra fratrem fuum: & omnibus regnis rerræ, quæ fuper faciem ejus funt: & rex Sefach bibet post eos:

27. & dices ad eos: Hæc dicit Dominus exercituum Deus Ifraël : Bibite, & inebriamini, &

IS.

* Sic dicit Dominus Deus Ifraël : Accipe ca- * Gr. Cap. xxxit. licem vini meri de manu tua : & potabis omnes Tichon. reg. 4.P. gentes, ad 60. f. quas ego mitto te.

16. Et voment & infanient à facie gladii, quem ego mitto in medio illarum.

17. Et accepi calicem de manu Domini, & potavi gentes, ad quas mifit me Dominus ad ipfas:

18. Jerufalem, & civitates Judæ, & reges ejus, & principes ejus: ut ponerentur in defolatione, & in devaftatione, & in fibilatione:

19. & Pharaonem regem Ægypti, & pueros ejus, & potentes ejus, univerfum populum ejus,

20. & omnes promifcuos ejus : & reges omnes alienigenarum, Afcalonem, & Gazam, & Ac caron, & quæ contra faciem Azoti,

21. & Idumæam, & Moabitem, & filios Am

mon:

22. Et regem Tyri, & regem Sidonis: & reges, qui trans mare funt:

23. Et Dedan, & Theman, & Bofor, & omnem circumtunfam à facie :

24. Et omnes promifcuos, qui commorantur in deferto:

25. Et omnes reges Elam, & omnes reges Perfarum :

26. & univerfos reges à Subfolano, qui longè & qui juxta funt, unumquemque ad fratrem fuum: & omnia regna terræ, quæ fuper faciem terræ funt :

27. & dices illis : Hæc dicit Dominus omnipotens: Bibite, & inebriamini, & vomite : &

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

V. 14. Hoc totum in LXX, non habetur, inquit Hieron. in hunc loc. col. 647. f.

2

V. 15. In Græco Vatic. hîc incipit cap. 32. Loco verò Sic dicit, ibid. legitur Oürws ele, Sic dixit; additurque Tέty, hujus, ad vocem meri; fubinde pro tua, habetur u, mea; extremòque r@ mitto te, fubjicitur pòs aury's, ad eos; cæt. ut in Lat. fupra. Similiter apud Ambrof. in Pf. 37. col. 822. c. Accipe calicem vini meri hujus de manu mea: 5 potionabis omnes gentes, ad quas ego mittam te. Apud Hieron. in Ifai. 51. col. 372. b. Sume calicem vini meri de manu mea: & propinabis cunctis gentibus, ad quas ego mittam te : & epift. ad Damas, de feraph. to. 3. 522. e. Accipe calicem meri hujus de manu mea: 5 potionabis omnes gentes, ad quas ego te mittam : & in Ezech. 23. col. 859. a. Accipe calicem vini meri de manu mea: potabis omnes gentes, ad quas ego mittam te: & in Ifai. 6. col. 63. b. Accipe calicem, & potionabis omnes gentes, ad quas ego mittam te: item in Jerem. 25. col. 648. a. hab. calicem vini furoris, five meri.

#. 16. Similiter Ambrof. in Pf. 37. col. 822. c. Et voment, & infanient à facie gladii. Hieron. in Ezech. 23. col. 859. a. Et bibent, voment, 5 infanient : fic etiam epift. ad Damaf. de feraph. to. 3. 522. e. adjunctis his : cadent à facie gladii, quem mittam in medio earum : at in Ifai. 51. col. 372. b. Et bibent, & voment, & infanient à facie gladii, quem ego mittam in medio eorum. Ita quoque eft in Græco, excepto uno præf. dæoséww, mitto, pro fut. mittam; fupra legitur eurrar, ad litt. evoment.

. 17. Sic eft in Græco, verbum pro verbo. Hieron. ep.ad Damas. to. 3. 522. f. Et accepi calicem de manu Domini, potionavi omnes gentes, ad quas mifit me Dominus. . 18. Concordat Græc, nifi quòd poft reges, repetit Tom. II.

'Ida, loco ejus ; & pro in devastatione, hab. siç ala-
Tor; at in Compl. eis apanouór. Apud Hieron. epift. ad
Damaf. de feraph. to. 3. 522. f. fic: Et Jerufalem, & ci-
vitates Juda, reges ejus, & principes ejus : ad ponendas
eas in defolationem, & in invium, & fibilationem.

. 19. Itidem Græcè, pofito uno, ante univerfum.
. 20. Confonat Græc. fublato ejus, poft vocem pro-
mifcuos; pofito verò, ante Afcalonem; item pro qua
contra faciem Azoti, fic, Tò ETXTOY 'A?WTY, reliquias
Azoti. Mf. Alex. cum edd. Ald. & Compl. hab. Cumμin-
TUS UT, promifcuos ejus; Hieron. in hunc loc. 648. e.
mixticios: quod autem fequitur in Hebr. & Vulg. & cunc-
tis regibus terra Aufitidis; hoc teftatur Hieron. in LXX.
non haberi.

. 21. Ita Græcè.

#. 22. Concinit Græc. nifi quòd hab. tripliciter BassAis, reges, non regem..... regem.

. 23. Ita Græcè, præter vocem 'Pas, pro Bofor; at in Compl. By exinde, av TECIXEXαPμÉvor xαTα AроCUTE άUTE, 5 omne circumtunfum fecundùm faciem fuam.

. 24. 25. Ita in Græco.

. 26. Similiter in Græco, detracta una voce terra, poft regna. Hieron. etiam in hunc loc. 649. d. ait: Pre Aquilone, qui Hebraicè dicitur Saphon, LXX. vertêre 'Apuntur, quem nos Subfolanum poffumus dicere.

*. 27. Græc. initio hab. Ours time, Sic dixit, pro Hac dicit; deletque &, poft bibite; exinde pro vomite, fert Leμecer, evometis ; & pro ed. furgetis, & μù avasÛTE, non refurgatis ; cæt. ut in textu. In Ms. Alex. à μslúðuTE, SEμÉGATE. Apud Ambr. 1. de Elia, c. 16. col. 553. e. Bibite, & inebriamini, & vomite: 5 cadetis, & non Ssss

[blocks in formation]

37. Et conticuerunt fpeciofa pacis.....

38. Dereliquit quafi leo cubile fuum, quia facta eft terra eorum invia à facie gladii magni.

NOTÆ AD

furgetis.

F. 28. Gr. Καὶ ἔςαι, ὅταν μὴ βύλωνται δέξαθαι τὸ ποτήριον ἐκ τῆς χειρός (υ, ὥςε πιεῖν, καὶ ἐρεῖς· Οὕτως εἶπε Κύριος Пóres i i. e. Et erit, cùm noluerint accipere calicem de manu tua, ut bibant, & dices: Sic dixit Dominus : Bibentes bibetis.

. 29. Similiter in Græco, nifi quòd pro invocatum eft, habetur ὠνομάθη, nominatum eft ; item verbo incipio, præponitur ; ficut ante inhabitantes, ponitur árταS, omnes; deletur autem vos, poft verbum vexare. Hieron. in hunc loc. 650. f. ad hæc Vulgatæ verba : & vos quafi innocentes immunes eritis? addit: five, 5 vos munditiâ mundi eritis?

utramque

V. 30. 31. Hæc tota mutuamur ab Hieronymo ita
verò primùm verba refert, copulando nimirum Verfionem
Et tu pro-
cùm ex Hebr. tum è LXX. pro more
phetabis..... Dominus de excelfo rugiet, five refponfum da-
bit, & de habitac. fancto fuo dabit vocem fuam: rugiens
rugiet fuper decorem fuum, five refpondebit fuper locum
fuum: celeuma quafi calcantium concinetur adversùm omnes
habitatores terra. Pervenit fonitus, five interitus ufque ad
extrema, five fuper partem terra: quia judicium Domi-
no, &c. ut in Vulg. Infra autem hæc habet: Allegorici
Interpretes juxta LXX. hunc locum fic edifferunt, ut ad bonam
partem referant apertam Domini comminationem: Dominus,
inquiunt, de excelfo refponfum dabit, his videlicet quos
falvaturus eft, & de loco fancto fuo dabit vocem fuam,
refpondebitque fermonem in loco fuo: illi autem quafi
vindemiantes, pleni fructibus, illius fententia refponde-
bunt: Super omnes habitatores terræ veniet interitus,
non fuper univerfam terram, fed super partem terræ, eo-

28. Cùmque noluerint accipere calicem de manu tua ut bibant, dices ad eos: Hæc dicit

Dominus exercituum: Bibentes bibetis:

1. Pet

29. quia ecce in civitate, in qua invocatum
eft nomen meum, ego incipiam affligere, & vos 4. 17.
quafi innocentes & immunes eritis? non eritis im-
munes gladium enim ego voco fuper omnes ha-
bitatores terræ, dicit Dominus exercituum.

Joel. 3.

30. Et tu prophetabis ad eos omnia verba
hæc, & dices ad illos: Dominus de excelfo ru-
giet, & de habitaculo fancto fuo dabit vocem 16.
fuam: rugiens rugiet fuper decorem fuum : celeu-
ma quafi calcantium concinetur adversùs omnes
habitatores terræ.

[ocr errors]

31. Pervenit fonitus ufque ad extrema terræ: quia judicium Domino cum gentibus : judicatur ipfe cum omni carne, impios tradidi gladio

dicit Dominus.

32. Hæc dicit Dominus exercituum : Ecce afflictio egredietur de gente in gentem: & turbo magnus egredietur à fummitatibus terræ.

33. Et erunt interfe&ti Domini in die illa à fummo terræ ufque ad fummum ejus : non plangentur, & non colligentur, neque fepelientur : in fterquilinium fuper faciem terræ jacebunt.

34. Ululate paftores, & clamate : & afpergite vos cinere optimates gregis: quia completi funt dies veftri, ut interficiamini; & diffipationes veftræ, & cadetis quafi vafa pretiofa.

35. Et peribit fuga à paftoribus, & falvatio ab optimatibus gregis.

38. Dereliquit quafi leo umbraculum fuum, quia facta eft terra eorum in defolationem à facie iræ columbæ, & à facie iræ furoris Domini. VERSIONE M ANTIQUA M.

::

rum videlicet qui non credunt: judicium enim erit in gen-
tibus & ipfe judicabitur cum omni carne, impii autem
tradentur gladio. ) Ex his autem omnibus textum noftrum
confecimus ut videtur fupra; nec malè ita enim refpon-
dent Græca : Καὶ ὺ προφητεύσεις ἐπ ̓ αυτὲς τὰς λόγος
τέτες, καὶ ἐρεῖς· Κύριος ἀφ' υψηλῶν χρηματιεῖ, ἀπὸ τῷ ἁγίῳ
αυτῷ δώσει φωνὴν ἀὐτῷ· λόγον χρηματιεῖ ἐπὶ τῷ τόπε αὐτῷ·
Kai
καὶ οἵδε ὥσπερ τρυγῶνες ἀποκριθήσονται. Καὶ ἐπὶ καθημένοις
ἐπὶ τὴν γῆν ἥκει ὄλεθρος, ἐπὶ μέρος τῆς γῆς· ὅτι κρίσις
τῷ Κυρίῳ ἐν τοῖς ἔθνεσι· κρίνεται ἀὐτὸς πρὸς πᾶσαν Κάρα
οἱ δὲ ἀσεβεῖς ἐδόθησαν εἰς μάχαιραν, λέγει Κύριος.
*. 32. Græc. If§α κακά... καὶ λαίλαψ μεγάλη ἐκπορεύε
ται ἀπ' ἐκάτε τῆς γῆς.

και

*. 33. Ita Græcè.

I. 2.

36. Vox clamoris paftorum, & ululatus optimatum gregis: quia vastavit Dominus pafcua

eorum.

3.7. Et conticuerunt arva pacis à facie iræ furoris Domini.

[ocr errors]

"

. 34. Concordat Græc. nifi quòd hab. 'AxarátαTE pro Jubilate. At Hieron. ibid. dicit : Notandum quòd in hoc tantum loco LXX. jubilum in malam partem pofuerint, pro quo alii Interpretes ululatum, ut in Hebræo fcriptum eft, tranftulere.

*. 35. Græc. καὶ ζωτηρία ἀπὸ τῶν κριῶν τῶν προβάτων,
falus ab arietibus orium.

Amos,

. 36. Hieron. ibid. Et hic notandum quòd apud LXX.
jubilum pro ululatu pofitum fit. In Græco, ararayμós.
*. 37. Καὶ παύσεται τὰ καλάλαπα τῆς εἰρήνης, Εt cef-
fabunt refidua pacis.

>

. 38. Confonat Græc. nifi quòd hab. xalά›μa, di-
in invium, pro
verforium, pro cubile; & is abalor
invia. Hieron. ibid. Dereliquit quafi leo umbraculum, five
cubile fuum, & ut verius eft, tabernaculum; hoc enim
fuccho Hebraicum fonat: fubinde dicit pro columba, LXX.
tranftuliffe gladium magnum.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

VULGATA
4. Et dices ad eos: Hæc dicit Dominus: Si non
audieritis me,
ut ambuletis in lege mea, quam dedi
vobis,

5. ut audiatis fermones fervorum meorum prophe-
tarum, quos ego mifi ad vos de nocte confurgens,
& dirigens, & non audiftis :

12. Et ait Jeremias ad omnes principes, & ad Sup. 25. univerfum populum, dicens : Dominus mifit me, ut prophetarem ad domum iftam, & ad civitatem hanc omnia verba quæ audiftis.

13.

Sup. 7. 13. Nunc ergo bonas facite vias veftras, & 3. ftudia veftra, & audite vocem Domini Dei veftri: & pœnitebit Dominum mali, quod locutus eft adversùm vos.

14. Ego autem ecce in manibus veftris fum: -facite mihi quod bonum & rectum eft in oculis veftris :

VERSIO ANTIQUA..

N principio regis Joacim filii Jofiæ regis Juda, factum eft verbum iftud ad Jeremiam à Domino, dicens :

1. Reg. 6. Dabo domum iftam ficut Silo, & urbem hanc
4.2. 10. dabo in maledictionem cunctis gentibus terræ.
Sup.7.

12.

I.

7. Et audierunt facer- 7... 8... 11. Vide Not.
dotes, & prophetæ, &
omnis populus, Jeremiam loquentem verba hæc in
domo Domini.

2..... Sta in atrio domûs Domini, & refponfum dabis omni Judæ, iis qui veniunt adorare in domo Domini, omnia verba, quæ conftitui tibi respondere illis : noli auferre verbum :

8. Cùmque compleffet Jeremias, loquens omnia quæ præceperat ei Dominus ut loqueretur ad univerVULGATA NOVA.

a

3. forfitan audient & avertentur & unufquifque à via fua mala : & quiefcam à malo.....

17. Surrexerunt ergo viri de fenioribus terræ: & dixerunt ad omnem cœtum populi, loquentes:

18. Michæas de Morafthi fuit propheta in diebus Ezechiæ regis Juda, & ait ad omnem populum JuMich. da, dicens: Hæc dicit Dominus exercituum : Sion 3.12. quafi ager arabitur : & Jerusalem in acervum lapidum erit: & mons domus in excelfa filvarum.

19. Nunquid morte condemnavit eum Ezechias

16. Et dixerunt principes, & omnis populus ad facerdotes & ad prophetas: Non eft viro huic judicium mortis: quia in nomine Domini Dei nostri locutus eft ad nos.

.1. Hieron. ait fic in principio pofuiffe LXX. A Gr. tamen hod. abest rò regis Juda; ficut iftud, ad Jeremiam ; necnon ult. verbum dicens ; cæt. ut in Lat.

VULGATA

15. Veruntamen fcitote & cognofcite, quòd fi occideritis me, fanguinem innocentem tradetis contra vofmetipfos, & contra civitatem iftam, & habitatores ejus : in veritate enim mifit me Dominus ad vos, ut loquerer in auribus veftris omnia verba hæc.

. 2. Eadem funt in Græco, nifi quòd pro omni Juda, habetur ἅπασι τοῖς Ἰυδαίοις, dein καὶ πᾶσι τοῖς, &c. omnibus Judæis, & omnibus iis, &c. Hieron. in eund. loc. 653. d. Præcipitur, inquit, ut loquatur ad omnes civitates Juda, licet civitates LXX. non tranftulerint.

των

. 3. Itidem Græcè, præter hoc plur. and Twv xaxcor, à malis fequentia ufque ad #. 12. paucis exceptis, conTom. 11.

13..... & quiefcet Dominus à malis, quæ locutus eft contra vos.

NOVA.

fum populum, apprehenderunt eum facerdotes, & prophetæ, & omnis populus, dicens: Morte moria

tur.

9. Quare prophetavit in nomine Domini, dicens: Sicut Silo erit domus hæc : & urbs ifta desolabitur, eò quòd non fit habitator? Et congregatus eft omnis populus adversùs Jeremiam in domo Domini.

10. Et audierunt principes Juda verba hæc : & afcenderunt de domo regis in domum Domini, & sederunt in introitu portæ domus Domini novæ.

11. Et locuti funt facerdotes & prophetæ ad principes, & ad omnem populum, dicentes: Judicium mortis eft viro huic : quia prophetavit adversùs civitatem iftam, ficut audiftis auribus veftris.

VERSIO ANTIQUA.

12..... Dominus mifit me, ut prophetarem fu- Hieron, in Jer. 26.
per domum iftam, & fuper civitatem hanc om- col.655.c.
nia verba quæ audiftis.

14..... ut expedit vobis.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUA M.
gruunt cum Vulgata.

NOVA.

rex Juda, & omnis Juda? nunquid non timuerunt Dominum, & deprecati funt faciem Domini: & pœnituit Dominum mali, quod locutus fuerat adversùm eos? Itaque nos facimus malum grande contra animas noftras.

20. Fuit quoque vir prophetans in nomine Domini, Urias filius Semei de Cariathiarim: & prophetavit adversùs civitatem iftam, & adversùs terram hanc juxta omnia verba Jeremiæ.

21. Et audivit rex Joakim, & omnes potentes, & principes ejus verba hæc : & quæfivit rex interficere eum. Et audivit Urias, & timuit, fugitque & ingreffus eft Ægyptum.

22. Et milit rex Joakim viros in Ægyptum, Elnathan filium Achobor, & viros cum eo in Ægyptum.

23. Et eduxerunt Uriam de Ægypto: & adduxerunt eum ad regem Joakim, & percuffit eum gladio:

.7. Hieron. in hunc loc. 654. d. ad vocem propheta, ait pfeudoprophetas manifeftiùs LXX. tranftuliffe: ita quoque infra ad . 8. 11. & feqq.

. 12. Concordat Græc. ad verbum.

Gr. XXXIII.

. 13. Sic etiam in Græco, nifi excipiatur ult. ip' väs fuper vos, pro contra vos.

v. 14. Græc. ως συμφέρε, καὶ ὡς βέλτιον ὑμῖν· ficut ex pedit, & ficut melius vobis. Reliqua ufque ad finem capitis plerumque confentiunt cum Vulg.

Ssss ij

Hieron. in Jer. 27. col. 657. e.

Ambr. 1. 2. de pænit. col. 42 3. d.

a Hieron, in Jer. 26.col. 653.b.

[ocr errors]

* Gr. XXXIV.

Sup. 23. 16.
Inf. 29. 8.

& projecit cadaver ejus in fepulcris vulgi ignobilis.
24. Igitur manus Ahicam filii Saphan fuit cum

Hieron, in Jer. 27. cal. 660. e.

VULGATA NOVA.

I.

CAPUT X X XVII. *

I... Vide Not.

IN

N principio regni
Joakim filii Jofiæ re-
gis Juda, factum eft verbum iftud ad Jeremiam à Do-
mino, dicens:

VULGATA

2. Hæc dicit Dominus ad me: Fac tibi vincula, & catenas: & pones eas in collo tuo.

3. Et mittes eas ad regem Edom, & ad regem Moab, & ad regem filiorum Ammon, & ad regem Tyri, & ad regem Sidonis; in manu nunciorum, qui venerunt Jerufalem ad Sedeciam regem Juda.

4. Et præcipies eis ut ad dominos fuos loquantur: Hæc dicit Dominus exercituum Deus Ifrael: Hæc dicetis ad dominos veftros:

5. Ego feci terram, & homines, & jumenta, quæ funt fuper faciem terræ, in fortitudine mea magna, & in brachio meo extento : & dedi eam ei, qui placuit in oculis meis.

6... 7. Vide Not.

6. Et nunc itaque ego
dedi omnes terras istas in
manu Nabuchodonofor regis Babylonis fervi mei : in-
fuper & beftias agri dedi ei ut ferviant illi.

7. Et fervient ei omnes gentes, & filio ejus, &
filio filii ejus donec veniat tempus terræ ejus & ip-
fius: & fervient ei gentes multæ, & reges magni.

:

Jeremia, ut non traderetur in manus populi, & in-
terficerent eum.

8. Gens autem & regnum, quod non fervierit Nabuchodonofor regi Babylonis, & quicunque non curvaverit collum fuum fub jugo regis Babylonis : in gladio, & in fame, & in pefte vifitabo fuper gentem illam, ait Dominus, donec confumam eos in manu ejus.

9. Vos ergo nolite audire prophetas veftros, & divinos, & fomniatores, & augures, & maleficos,

NOVA.

qui dicunt vobis: Non fervietis regi Babylonis.

10. Quia mendacium prophetant vobis: ut longè vos faciant de terra veftra, & ejiciant vos, & pereatis.

11., Porro gens, quæ fubjecerit cervicem fuam fub
jugo regis Babylonis, & fervierit ei; dimittam eam in
terra fua, dicit Dominus : & colet eam, & habita-
bit in ea.

12. Et ad Sedeciam re-
gem Juda locutus fum fe-
cundùm omnia verba hæc,
dicens: Subjicite colla veftra fub jugo regis Baby-
lonis, & fervite ei, & populo ejus, & vivetis.

13. Quare moriemini tu & populus tuus gladio,
& fame, & pefte, ficut locutus eft Dominus ad gen-
tem, quæ fervire noluerit regi Babylonis ?

14. Nolite audire verba prophetarum dicentium vobis: Non fervietis regi Babylonis : quia mendacium ipfi loquuntur vobis.

15. Quia non mifi eos, ait Dominus : & ipfi pro- Sup. 14. phetant in nomine meo mendaciter: ut ejiciant vos, 14.23. & pereatis tam vos, quàm prophetæ, qui vaticinantur 21. vobis.

Inf.29. 9.

VERSIO ANTIQUA.

18. Et fi prophetæ funt, & eft verbum Domini in eis, occurrant mihi:

16. Et ad facerdotes,
& ad populum iftum locu-
tus fum, dicens: Hæc dicit Dominus : Nolite audire
verba prophetarum veftrorum, qui prophetant vobis,
dicentes: Ecce vafa Domini revertentur de Babylo-
ne nunc citò, mendacium enim prophetant vobis.

17. Nolite ergo audire eos, fed fervite regi Ba-
bylonis, ut vivatis: quare datur hæc civitas in folitu-
dinem?

19. quia fic dixit Dominus: Et reliqua vafa,

20. quæ non tulit rex Babylonis, quando tranftulit Jechoniam de Jerufalem,

*. 1. Hunc verfum abeffe à LXX. teftatur Hieron. in
comm. col. 657. e. Hoc in editione LXX. non habetur, in-
quit, & multi putant fequentis capituli effe principium;
quod nequaquam ita eft, fed jungendum fuperiori, ut quid-
quid dalam refertur & factum, in principio regni Joacim
factum effe credamus: unde & mittendi in Ægyptum, quafi
ad amicum regem habuit poteftatem. Videntur autem mihi
LXX. titulum iftum hac ratione filuiffe, ne fecundò dicere
viderentur. Jam enim in principio pofuerant (cap. 26.)
In principio regis Joacim filii Jofiæ regis Juda, factum
eft verbum iftud ad Jeremiam à Domino, dicens:
.6.7. Hieron. in hunc loc. col. 658. f. 659. a.
Hec quod ex Hebraico pofuimus (6.) dedi ei ut ferviant
illi. (7.) Et fervient ei omnes..... & reges magni, in
LΧΧ. editione non legitur. Abeft quoque hodie à Græco

Vatic.

✰✰. 12. 13. 14. Hieron, in hunc loc. col. 660. a. Hoe

12... 13. 14. Vide Not.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

VULGATA NOVA.

18. Et fi prophetæ funt, & eft verbum Domini in eis occurrant Domino exercituum, ut non veniant vafa, quæ derelicta fuerant in domo Domini, & in domo regis Juda, & in Jerufalem, in Babylonem.

19. Quia hæc dicit Dominus exercituum ad 4. Reg. columnas, & ad mare, & ad bafes, & ad re- 25.13. liqua vaforum, quæ remanferunt in civitate hac :

20. quæ non tulit Nabuchodonofor rex Babylonis, cùm transferret Jechoniam filium Joakim regem Juda de Jerufalem in Babylonem, & omnes optimates Juda & Jerufalem.

16... 17. Vide Not.

21. Quia hæc dicit Dominus exercituum Deus Ifraël ad vafa, quæ derelicta funt in domo Domini, & in domo regis Juda & Jerufalem :

[ocr errors]

quod, inquit, de Hebraico pofuimus (12.) fub jugo re-
gis Babylonis..... (13.) Quare moriemini tu........... (14. )
Nolite audire verba prophetarum dicentium vobis, in LXX.
non habetur. Et idcirco admoneo, ut prudens lector intelligat
quantum defit per fingula Græcis codicibus & Latinis. De-
funt etiam hæc tota in Gr. Vatic.

. 16. 17. Rurfus Hieron. ubi fup. Hoc quod pofui-
mus, nunc citò, in LXX non habetur; & illud quod fe-
quitur (17.) Nolite audire eos..... in folitudinem. Hæc
pariter non leguntur in Gr. Vatic.

. 18..... 22. Græcè fimiliter v. 18. Ei megpйral elo, ait:ist óyos Kupír à duтois, dwarlnoάtwoár μor deinde r. 19. Οτι έτως εἶπε Κύριος· Καὶ τῶν ἐπιλοίπων σκευῶν, 20. ὧν ἐκ ἔλαβε βασιλεὺς Βαβυλῶνος, ὅτε ἀπώκισε τὸν Ἰω χονίαν ἐξ Ἱεροσαλήμ, 22. εἰς Βαβυλῶνα εἰσελεύσεται, λέγει Kupios. Plura autem non leguntur in Gr. Vatic. à . 18. ad finem ufque capitis. Id ipfum etiam obfervat Hieron,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

VULGATA NOVA.

22. In Babylonem transferentur, & ibi erunt ufque ad diem vifitationis fuæ, dicit Dominus, & afferri faciam ea, & reftitui in loco ifto.

in comm. loco fup. cit. allatis enim primis Vulg. verbis
*. 18. Et fi propheta funt, & eft verbum Domini in eis:
occurrant, quæ pariter leguntur in Gr. ftatim addit: Quod
que fequitur, & fubdituri fumus ufque ad finem hujus ca-
pituli, in LXX, non habetur. Et revera fubdit omnia quæ
fubfequuntur in Vulg. ab his verbis . 18. Domino exer-
cituum, ut non veniant vafa, &c. ufque ad ult. ista to-
tius capitis, reftitui in loco isto incl. additque : Hac

>

1.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

CAPUT

VULGATA NOVA.

factum eft in anno illo, in principio re

gni Sedeciæ regis Juda, in anno quarto, in menfe quinto, dixit ad me Hananias filius Azur propheta de Gabaon, in domo Domini coram facerdotibus & omni populo, dicens:

2. Hæc dicit Dominus exercituum Deus Iffaël : Contrivi jugum regis Babylonis.

3. Adhuc duo anni dierum, & ego referri faciam ad locum iftum omnia vafa domûs Domini, que tulit Nabuchodonofor rex Babylonis de loco ifto, & tranftulit ea in Babylonem.

4. Et Jechoniam filium Joakim regem Juda, & omnem tranfmigrationem Juda, qui ingreffi funt in Babylonem, ego convertam ad locum iftum, ait Dominus: conteram enim jugum regis Babylonis,

VERSIO ANTIQUA.

22. in Babylonem intrabunt, dicit Dominus.

6. & ait Jeremias propheta : Amen, fic faciat Dominus : suscitet Dominus verba tua, quæ prophetafti: ut referantur vasa în domum Domini, & omnis tranfmigratio de Babylone ad locum iftum,

7. Veruntamen audi verbum hoc, quod ego loquor in auribus tuis, & in auribus univerfi populi :

8. Prophetæ, qui fuerunt ante me & ante te ab initio, & prophetaverunt fuper terrás multas, & fuper regna magna, de prælio, & de afflictione, & de fame.

2..... Contrivi jugum regis Babylonis.

3. Adhuc duo anni dierum, & ego referri faciam ad locum iftum omnia vafa Ďomini,

IO... II... 12. Vide
Not.

ut diximus, in LXX. non habentur, fed de Hebraica veri-
tate translata funt ; pro quo aliud, quod fcriptum non erat,
pofuere dicentes: mihi quia fic dixit Dominus: Et reliqua
vafa, &c. ut fup. fenfum magis, quàm verba ponentes ; for-
fitan irrationabile arbitrati, ut Deus loqueretur ad columnas,
ad mare, & ad bafes, 5 ad reliqua vafa que remanfe-
rant in Jerufalem.

4. Jechoniam, & tranfmigrationem Judæ : quia conteram jugum regis Babylonis.

VULGATA

5. Et dixit Jeremias propheta ad Hananiam prophetam in oculis facerdotum, & in oculis omnis populi, qui ftabat in domo Domini:

XX VII I. *

. t. Hieron. in Jer. col. 661. b. Quos Hebraicum prophetas, hoc eft, nebeim, LXX. pfeudoprophetas interpretati funt, ut manifeftiorem facerent intelligentiam denique & in præfenti loco propheta dicitur, boc eft, nebia, & non pfeudopropheta.

. 2. Græc. OUTS SITE KÚPIOS Zuréтpija Tor Suròr το βασιλέως Βαβυλῶνες.

2

VERSIO ANTIQUA.

1..... Vide Not.

τα

. 3. 4. Græc. "ET: dúo erи йμepŵr, y ya άπospeYW EIS TOV TOTOY TOTOY TO ONEUM DINs Kuply, deinde, Ιεχονίαν, καὶ τὴν ἀσσικίαν Ἰέδα· ὅτι ζυντρίψω τὸν ζυγὸν βασιλέως Βαβυλῶνος· nec ibi leguntur plura. Id etiam monet Hieron. ubi fup. relatis enim iis omnibus quæ fequuntur in Vulg. ab his verbis . 3. que tranftulit (Vulg. tulit) Nabuchodonofor, &c. ufque ad finem . 4. continuò addit, pro quibus LXX. tranftulerunt, Jechoniam, & tranfmigrationem Judæ, quia conteram jugum regis Babylonis, breviter Hebraica veritatis fenfum magis, quàm verba ponentes. Reliqua omnia ufque ad fin. capitis, Vulgatæ noftræ vix diffimilia.

NOVA.

dicens: Hæc dicit Dominus: Sic confringam jugum
Nabuchodonofor regis Babylonis poft duos annos die-
rum de collo omnium gentium.

9. Propheta, qui vaticinatus eft pacem : cùm venerit verbum ejus, scietur propheta, quem mifit Dominus in veritate.

10. Et tulit Hananias propheta catenam de collo Jeremiæ prophetæ, & confregit eam.

11. Et ait Hananias in confpectu omnis populi, Dominus: Ecce ego mit

12. Et abiit Jeremias propheta în viam fuam. Et factum eft verbum Domini ad Jeremiam, postquam confregit Hananias propheta catenam de collo Jeremiæ prophetæ, dicens:

13. Vade, & dices Hanania: Hæc dicit Dominus: Catenas ligneas contrivifti: & facies pro eis catenas fer

reas.

14... Vide Not.

14. Quia hæc dicit Dominus exercituum Deus If

raël Jugum ferreum pofui fuper collum cunctarum
gentium iftarum, ut ferviant Nabuchodonofor regi Ba-
bylonis, & fervient ei: infuper & bestias terræ de-
di ei.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.

1. Et dixit Jeremias propheta ad Hananiam pro-
phetam : Audi Hanania: non mifit te Dominus, & tu
confidere fecifti populum iftum in mendacio.
16. Idcirco hæc dicit

16... 17. Vide Not.

. 10. 11. 12. Hieron. in comm. col. 662. c. Et tulit
Ananias propheta catenam, vel furcam de collo Jeremia... Sic
confringam jugum Nabuchod..... duobus annis dierum, &c.
fubinde addit: Duos annos non tranftulerant LXX. Pro-
phetam quoque non dixere Ananiam, ne fcilicet prophetam
viderentur dicere, qui propheta non erat: quafi non multa
in Scripturis fandis dicantur juxta opinionem illius tempo-
ris, quo gesta referuntur, & non juxta quod rei veritas con-
tinebat. Item infra ad hæc Vulg. verba, v. 12. poftquam
confregit Ananias propheta catenam, vel furcam
&c. Et
in præfenti laco, inquit, justa LXX. Ananias propheta non
fcribitur, & in confequentibus, ne fcilicet, ut priùs dixi,
pfeudoprophetam appellare viderentur prophetam. Ita pariter
legimus hodie in Gr. edit. Rom.

>

. 14. Hieron. in hunc loc. 662. f. ait: Quod fequitur, & fervient ei infuper & beftias terræ dedi illi, in LXX. non habetur. Deeft etiam in Gr. edit. Rom.

[ocr errors][merged small]

Hieron. in Jer.

col. 660. e.

* Græc, xxxv.

Hieron. in Jer. col.661.

« ZurückWeiter »