Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.

vertam eos ad rura fua: & crefcent & multi-
plicabuntur.

4. Et fufcitabo fuper eos paftores, & paf-
cent eos: non formidabunt ultra, & non pave-
bunt: & nullus quæretur ex numero, dicit Do-

minus.

5. Ecce dies veniunt, dicit Dominus: & fufci- Ifai. 4. tabo David germen juftum : & regnabit rex, & fa- 2.40.11. piens erit: & faciet judicium & juftitiam in terra. 45.8. Inf. 33.

14.

Aug. 1. 18. de 5. Ecce dies veniunt, ait Dominus : & a fufcicivit. Dei, . 33. tabo illis David regem, orientem juftum : & rea Hilar. in Pfal. gnabit rex, & intelliget : & faciet juftitiam & ju131.col.445.f. dicium fuper terram. 6. In diebus ejus falvabitur Judas, & Ifraël 6. In diebus illis falvabitur Juda, & Ifraël Ezech. commorabitur fidens: & hoc eft nomen, quo habitabit confidenter : & hoc eft nomen, b quod 34.23. appellabit eum Dominus, Jofedec, in prophetis: vocabunt eum, Dominus juftus poster. 7. Ecce dies veniunt, dicit Dominus, & non dicent adhuc : Vivit Dominus, qui eduxit filios Ifraël ab Aquilone :

b Hieron, in Jer. 23. col. 635. d. Iren. 1. 5. c. 34. P. 334.6.

Hieron. in Jer. 23. col. 635.f.

8. & ab omni regione, quò expulfi fuerant, reftituet illos in terram ipforum, quam dedit patribus ipforum.

9. Contritum eft cor meum in me, commota funt omnia offa mea: factus fum quafi vir ebrius, & quafi homo foporatus vino à facie Domini, & à facie decoris gloriæ ejus.

[blocks in formation]

Dan. 9.

Joan. I.

7. Propter hoc ecce dies veniunt, dicit Do- 24. minus, & non dicent ultra: Vivit Dominus, qui 45. eduxit filios Ifraël de terra Ægypti :

Deuter.

8. Sed: Vivit Dominus, qui eduxit & addu- 33.28. xit femen domus Ifraël de terra Aquilonis, & Sup. 16. de cunctis terris, ad quas ejeceram eos illuc : 14. & habitabunt in terra fua.

9. Ad prophetas : Contritum eft cor meum in medio mei, contremuerunt omnia offa mea : factus fum quafi vir ebrius, & quafi homo madidus à vino à facie Domini, & à facie verborum fanctorum ejus.

NOVA.

eorum diffimilis.

11. Propheta namque & facerdos polluti funt: & in domo mea inveni malum eorum, ait Domi

nus.

[blocks in formation]

VULGATA NOVA.

12. Idcirco via eorum erit quafi lubricum in tenebris: impellentur enim, & corruent in ea: afferam enim fuper eos mala, annum vifitationis eorum, ait Dominus.

13. Et in prophetis Samariæ vidi fatuitatem: prophetabant in Baal, & decipiebant populum meum Ifraël.

14. Et in prophetis Jerufalem vidi fimilitudinem adulterantium, & iter mendacii : & conANTIQUAM.

14. Et in prophetis Jerufalem vidi horribilia.....
ut non converteretur unufquifque à via fua peffi-
pessi-
NOTE AD VERSIONEM

. 5. Prima tantùm verba, Ecce dies veniunt, ait Do-
minus, fumpta funt ab Auguft. reliqua verò ab Hi-
lario, nempe ab his, fufcitabo illis David, &c. Similiter
habet Caffiod. in Pf. 31. p.451. a. fufcitabo illis David
regem, orientem juftum. Græc. arasnow Tw Davis ara-
Toxur Dixalar..... by Curnod mod spîμa, &c. i. e. &
fufcitabo ipfi David orientem juftum, &c. ut in Lat. fupra.
Auguft. autem loco fupra cit. addit cum Vulg. & susci-
tabo David germen justum : & regnabit rex, & fapiens erit:
faciet judicium 5 juftitiam fuper terram. Sed Hieron, in
Jer. col. 634. f. ad hoc Vulg. & fufcitabo David germen
juftum, adjungit è LXX. five, orientem juftum ; ficut inf.
ad fapiens erit, iftud, five intelliget.

7.6. Iuidem Græce, nifi quod præponitur, verbo falvabitur; habeturque inf. TOTO To ora auto,,& boc nomen ejus, quod: à nonnullis tamen libris & Theodoreto abeft, ante falvabitur, teste Nobilio. Auguft. verò l. 18. de civit. Dei, c. 33. col. 515. f. legit cum Vulg. In diebus illis falvabitur Juda, Ifraël habitabit confidenter: hoc eft nomen, quod vocabunt eum, Dominus juflus nofter. Hieron. in Jer. col. 634. f. habet: vocabunt eum, five vocabit eum, Dominus juftus nofter, five jul- ́ titia noftra, quod Hebraicè dicitur fadecenu. Tum addit: Hoc quod in LXX. malè additum eft, in prophetis, penitus amputandum : aliud enim capitulum fequitur, quod ab eis prætermiffum eft, quo finito, titulus eft, Ad prophetas, five Contra prophetas: & inf. 635. d. ad hoc Vulg. #. 9. Ad prophetas, addit, five In prophetis, vel Contra prophetas: ftatimque: Hic titulus, ut fupra diximus, in editione LXX. finis anterioris capituli pofitus eft, ubi fcriptum legimus: Et hoc eft nomen, quo appellabit eum Dominus, Jofedec, in prophetis, quod plerique ignorantes, varia explanationis deliramenta confingunt. Hoc tamen, in prophetis, inquit Nobil. folitum conjungi cum antecedentibus oftendit Theodoret. qui habet, & AUTÒS & πegрpúтaus, & ipfe in prophetis. Capitulum etiam feq. quod Hieron. ait fupra à

LXX. prætermiffum, nunc fimiliter deeft in Græco Vatic. ubi verfum 6. proximè fequitur verfus 9.exclufis duobus aliis intermediis. Non tamen ibid. penitus omittuntur, uti nec in aliis collat. codd. fed ad calcem hujus capitis rejiciuntur. In ed. Compl. hic fubjunguntur, quo etiam loco illos ponendos duximus ex Irenæo, ut Vulgatæ noftræ aptarentur & refponderent. Vide fis Nobilium in hunc loc.

*.7.8. Hoc omne capitulum in LXX. non habetur, inquit Hieron. in comm. col. 635. c. Legitur tamen infra in Gr. edit. Rom. & al. ut notavimus fupra in Complut. ponitur eò loci: Edit. Rom. fic habet in fine capiεἰς : Διατῦτο δὲ ἡμέραι έρχονται, λέγει Κύριος, και εκ ἐρᾶσιν ἔτι Ζῇ Κύριος, ὃς ἀνήγαγε τὸν οἶκον Ἰσραὴλ ἐκ γῆς Αιγύπτε ἀλλά· Ζῇ Κύριος, ὃς συνήγαγε πᾶν τὸ σπέρμα Iocaux and rus Boppa, i άTo Tαow! TWV Xopar, & #Ewσεν αυτὸς ἐκεῖ καὶ ἀπεκατέςησεν αυτὲς εἰς τὴν γῆν αυτῶν i. e. Idcirco ecce dies veniunt, dicit Dominus, & non dicent ultra: Vivit Dominus, qui eduxit domum Ifraël de terra Ægypti : fed: Vivit Dominus, qui congregavit omne femen Ifrael à terra Aquilonis, & ab omnibus regionibus, quà expulerat eos illuc reftituit eos in terram ipforum. 5

[blocks in formation]

. 9. Eadem funt in Græco, nifi quòd loco ebrius, habetur CurlsTeμéros, contritus ; & loco foporatus vino, ita, CUVEXONOS ATÒ dire, captus à vino; quæ idem fonant.

. 10. Hieron. in hunc Jer. loc. col. 636. b. Hoc quod nos de Hebraico pofuimus, Quia adulteris repleta est terra, in LXX. non habetur, qui juramentum dixere, pro maledictione; unde fup. legit: quia à facie maledictionis, five juramenti, luxit terra: arefacta funt arva, five pafcua deferti. *. 12. Græc. Διατέτο γενέθω ἡ ὁδὸς αὐτῶν αὐτοῖς εἰς inμa & grópe, &c. Idcirco fiat via illorum ipfis in lubricum in caligine, &c. ut in Lat. fup.

. 13. Græc. sifov ávoμńμara, vidi iniquitates : cætera vix differunt à Vulg. . 14. Eadem funt in Græcó, nifi excipias ifta, άло ἀπο sexpurai, averteretur ; & Torupãs, malâ, loco pessimâ.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

22. Si ftetiffent in confilio meo, & nota feciffent verba mea populo meo, avertiffem utique cos à via sua mala, & à cogitationibus fuis peffimis.

23. Putafne Deus è vicino ego fum, dicit Dominus ? & non Deus de longè?

VERSIO ANTIQUA.

ma: facti funt mihi omnes quafi Sodoma, & ha- Hieron, ubì sup. bitatores ejus quafi Gomorrha.

po

15..... Ecce ego cibabo eos doloribus, &
tabo eos aquâ amarâ: quia egreffa est à prophe-
tis Jerufalem pollutio in omnem terram.

16..... Nolite audire fermones prophetarum, Cypr. 1. de unit. quoniam vifiones cordis eorum fruftrantur eos: Eccl. p. 197. c. loquuntur, fed non ab ore Domini.

17. Dicunt eis, qui abjiciunt verbum Dei : Pax erit vobis: & omnibus ambulantibus in voluntatibus fuis: Omnis, qui ambulat in errore cordis fui, non venient fuper eum mala.

18. Quoniam quis ftetit in fubftantia Domi- Vigil. Tapf.1. cont. ni, & videbit verbum Dei? quis aurem præbuit Varimad. p. 736.e. & audivit ?

19. Ecce tempeftas & commotio.....

20..... in noviffimis diebus intelligent ea.

21. Non illos mittebam, & illi ibant in nomine meo prophetare: a non locutus fum ad eos & ipfi prophetaverunt.

22. Si ftetiffent in fubftantia mea, & audiffent verba mea, & fi docuiffent populum meum, convertiffem eos à malis cogitationibus eorum.

Hieron. in Jer. 23. col. 638.a.

Iren. 1. 4. c. 26. p. 262. a.

Philaftr. Brix. de baref. p. 713. f. Cypr. 1. de unit. Eccl. p. 197.c.

23. Ego Deus approximans, & non Deus de Idem l. 3. Teftim. longinquo.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

. 15. Ita in Græco, præter fingul. ¿úrur, dolore; at in Mf. Álex. od úvas, doloribus ; ultimò etiam, άon TH Vũ, omni terræ, pro in omnem terram, quod idem valet.

[ocr errors]

V. 16. Sic iterum habet Cypr. epift. 40. p. 53. c. præter vocem pfeudoprophetarum. In Gr. My αKSETE TUS MOYES τῶν προφητῶν, ὅτι μαθαινον ἑαυτοῖς ὅρασιν· ἀπὸ καρδίας αυτῶν λαλέσι, καὶ ἐκ ἀπὸ είματος Κυρίε. i. e. Νolite audire fermones prophetarum, quia vanam faciunt fibi (vel vobis) ipfis vifionem: de corde fuo loquuntur, & non ex ore Domini.

. 17. Rurfum Cypr. epift. 40. p. 53. c. Dicunt eis, qui abjiciunt verbum Domini: Pax erit vobis. Ita quoque Græc. habet: fequitur autem ibid.ão TOT TOPEVOμÉνοις τοῖς θελήμασιν αυτῶν, καὶ παντὶ τῷ πορευομένῳ πλάνῃ καρδίας αυτῦ εἶπαν Οὐχ ἥξει ἐπὶ (ὲ κακά. i. e. & omnibus ambulantibus in volunt. fuis, & omni ambulanti in errore cordis fui dixerunt: Non venient fuper te mala. A Mf. Alex. ficut ab edd. Ald. & Compl. abest verbum sinar, dixe

runt.

*. 18. Idem Vigil. 1. 5. de Trin. p. 248. a. Quis ftabit in fubftantia Domini, & videbit verbum ejus? Similiter hab. Auctor 1. de fide orthod. ap. Ambr. p. 351. f. præter nomen Domini, loco ejus. Ambrof. ipfe l. 3. de fide, to. 2. 518. b. legit: Quoniam quis ftetit in fubftantia Domini, vidit verbum ejus? Victor Vit. 1. 3. de perf. Afric. p. 34. b. Quis ftetit in fubftantia Domini, vidit, & audivit verbum ejus ? Victor Afric. 1. 1. adv. Arium, p. 262. f. 272. f. Quia qui ftetit in fubftantia Domini, vidit verbum ejus? qui præbuit aurem, & audivit? Hieron. etiam in hunc loc. 637. f. ait : Ubi nos interpretati fumus in confilio Domini, & in Hebraico fcriptum eft bafod..... LXX. Theod. fubftantiam, five fubfiftentiam interpretati funt. Græc. "OT Tissu à úrosúμalı Kupív, ¿ elde tòv nóyov αυτό ; τίς γνωτίσατο, και ήκεσε

*. 19. Græc. Ιδὲ (εισμὸς παρὰ Κυρίν.

V. 20. Cypr. 1. 1. Teftim. c. 4. in noviffimo dierum cognofceris ea. Græc. ἐπ' ἐχάτε τῶν ἡμερῶν νοήσεσιν αυτό.

. 21. Hieron. 1. 2. cont. Pelag. to. 4. 522. c. Ipfi veniebant à fe, & ego non mittebam eos. Græc. Ou× àñéSEMOV TUS TOPÚTAS, AUTOÌ ETPEXor• ¿dè éλáxиoα pos dures, à durol éπogpúтevor i. e. Non mittebam prophetas, & ipfi currebant: neque locutus fum ad eos, & ipfi prophetabant.

. 22. Ambrof. 1. 3. de fide, col. 518. b. Et fi fetif
fent in fubftantia mea, & audiffent verba mea, & fi docuif-
fent plebem meam, avertiffem eos à nequitiis, & adinven-
tionibus fuis. Hieron. quoque ait in comm. col. 637. f. 638.
f. pro confilio, vertiffe LXX. fubftantiam, vel fubfiftentiam.
Similiter Hilar. 1. 1. de Trin. col. 776. d. dicit ftandum
effe per fidem in fubftantia Dei. Item Victor Vit. 1. 3. de
perf. Afric. p. 34. b. Si ftetiffent in fubftantia mea, aver-
tiffem utique eos à via fua mala, & à peffimis cogitationibus
fuis. Vigil. Tapf. 1. 5. de Trin. Si fletiffent in fubftantia
mea, avertissem eos à ftudiis eorum peffimis : & l. cont. Va-
rimad. p. 736. e. Si ftetiffent in fubftantia mea, & fi au-
diffent verba mea, fi docuiffent populum meum,
rem eos à ftudiis eorum peffimis. Auctor 1. de fide orthod.
ap. Ambrof. col. 351. f. Si ftetissent in fubftantia mea,
fi audiffent verba mea, avertiffem eos ab ftudiis eorum pef-
fimis. Victor Afric. I. 1. adv. Arium, p. 262. f. 270. d.
272. f. 281. d. 295. c. Et fi fletiffent in fubftantia mea,

averte

audiffent verba mea. Accinunt Phabad. Agin. cont. Arian. p. 301. d. & Auct. quæft. ex utroq. Teft. q. 99. ap. Aug. to. 3. 91. c. Græcè ita: Kal ei esnoar & TH UTOδάσει με, καὶ εἰ ἠκεσαν τῶν λόγων με, καὶ τὸν λαόν με ἂν ἀπέσρεφον αυτὸς ἀπὸ τῶν πονηρῶν ἐπιληδευμάτων αυτών... & populum meum avertiffent eos à malis, &c.

. 23. Sic iterum legit Cypr. 1. de lapf. p. 190. b.. & 1. de orat. Dom. p. 205. a. Iren. verò l. 4. c. 19. p. 252. b. Deus appropinquans ego fum, & non Deus de longinquo. Hilar. in Pf. 118. col. 355. d. Deus appropians ego fum,

non Deus de longè, dicit Dominus: & in Pf. 129. col. 438. a. Ego fum Deus appropians, & non de longè. Ambrof. in Pf. 118. col. 1219. c. Deus appropinquans ego fum. Hieron. in Ifai. 29. col. 247. d. Deus appropinquans ego,

non de longè, dicit Dominus: & in Ifai. 65. col. 496. f. Deus appropinquans ego, & non de longè Deus : & in Ifai. 66. col. 507. f. Ego Deus appropinquans, & non de longè, dicit Dominus: & in hunc Jerem. loc. col. 638. f. ex LXX. Deus appropinquans ego, dicit Dominus, & non Deus de longè. Hodie etiam ita legimus Græcè, nifi quòd additur verbum iuí, ad ego. Apud Victor. Vit. I. 3. de perf. Afric. p. 44. a. Ego Deus approximans, & non de longinquo. Fulgent. 1. 2. ad Trafim. p. 97. b. Ego Deus proximans, & non Deus de longinquo : & epift. 14. p. 231. Ego fum Deus approximans, & non Deus de longinquo.

[ocr errors]

p. 320.a.

!

Cypr. ubi fup.

Hieron. in Jer.23.

col. 639.0.

VERSIO ANTIQUA.

24. Si abfconditus fuerit homo in abfconditis : ergo ego non videbo eum? nonne cœlum & terram ego impleo, dicit Dominus?

25..... Vidi fomnium.

[blocks in formation]

Cypr. ep. 63. p.

110.4.

Hieron. in Jer. 23. ul. 640. f. 641.a.

Cypr. ep. 63. p.

110. a.

Hieren. in Jer. 23. col. 641. b. c.

29. Nonne verba mea ficut ignis, dicit Dominus, & ficut fecuris concîdens petram?

dicit

VULGATA NOVA.

24. Si occultabitur vir in abfconditis: & ego non videbo eum, dicit Dominus ? nunquid non cœlum & terram ego impleo, dicit Dominus?

25. Audivi quæ dixerunt prophetæ, prophetantes in nomine meo mendacium, atque dicentes: Somniavi, fomniavi.

26. Ufquequo iftud eft in corde prophetarum vaticinantium mendacium, & prophetantium seductiones cordis fui?

27. Qui volunt facere ut oblivifcatur populus meus nominis mei propter fomnia eorum, quæ narrat unufquifque ad proximum fuum : sicut obliti funt patres eorum nominis mei propter Baal.

28. Propheta, qui habet fomnium, narret fomnium: & qui habet fermonem meum, loquatur fermonem meum verè quid paleis ad triticum, dicit Dominus?

29. Nunquid non verba mea funt quafi ignis, dicit Dominus, & quafi malleus conterens pe

tram?

30. Propter hoc ecce ego ad prophetas 30. Propterea ecce ego ad prophetas, ait Dominus, qui furantur verba mea unufquifque à Dominus, qui furantur verba mea unufquifque à proximo fuo.

[blocks in formation]

35. Hæc dicetis unufquifque ad proximum, & ad fratrem fuum: Quid refpondit Dominus? & quid locutus eft Dominus ?

proximo fuo.

31. Ecce ego ad prophetas, ait Dominus, qui affumunt linguas fuas, & aiunt : Dicit Dominus.

32. Ecce ego ad prophetas fomniantes mendacium, ait Dominus, qui narraverunt ea, & feduxerunt populum meum mendacio fuo, & in miraculis fuis: cùm ego non mififfem eos, nec mandaffem eis, qui nihil profuerunt populo huic, dicit Dominus.

33. Si igitur interrogaverit te populus ifte, vel propheta, aut facerdos, dicens: Quod est

onus Domini? dices ad eos: Vos eftis onus: projiciam quippe vos, dicit Dominus.

34. Et propheta, & facerdos, & populus qui dicit : Onus Domini: vifitabo fuper virum illum, & fuper domum ejus.

NOVA.

36... 40. Vide Not.

36. & onus Domini ultra non memorabitur : quia onus erit unicuique fermo fuus: & pervertitis verba NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

. 24. Ita rurfum hab. Cyprian. 1. de lapf. p. 190. b. & 1. de orat. Dom. p. 205. a. necnon Victor Vit. 1. 3. de perf. Afric. p. 44. a. Iren, verò l. 4. c. 19. p. 252. b. Si abfconditur homo in abfconfis: & ego eum non videbo? Hilar. in Pf. 118. col. 355. e. addit : nonne cælum & terram ego impleo, dicit Dominus? Ambrof. in Pf. 43. col. 903. f. cælum terram ego compleo, dicit Dominus: fimiliter 1. 2. de interpel. Dav. c. 4. col. 644. a. & in Pf. 118. col. 977. c. 1219. d. & l. 5. de fide, to. 2. 568. c. & l. de Spir. S. col. 618. c. & epift. 43. col. 974. b. at in Luc. 17. to. 1. 1481. e. leg. impleo. Similiter Victor Tun. ap. Ambr. col. 592. c. Hieron, autem in Ifai. 65. col. 496. f. ita legit: Nunquid latere quis poterit in abfconditis: & ego non videbo eum? nonne cælum & terram ego impleo ? & in Ifai. 66. col. 507. f. Nunquid abfcondet fe in abfconditis homo, & ego ignorabo ? & in hunc Jer. loc. ita ex LXX. Si abfcondetur homo in abfconditis: & ego non videbo eum, dicit Dominus? August. 1. 12. & 22. de civit. Dei, to. 7. 323. c. 697. e. add. cælum & terram ego impleo: fimiliter in Joh. 8. col. 548. b. Fulgent. 1. 2. ad Trafim. p. 97. b. Si abfconditus fuerit homo in occulto ego ergo non videbo eum? nonne cœlum & terram ego impleo ? ita rurfum fer. cont. Faftid. hoc deleto, in occulto, cum feq. ergo. Vigil. Tapf. 1. 5. de Trin. Si abfcondat se bomo in abfconfis: nonne ego videbo eum? nunquid non ego cœlum & terram impleo, dicit Dominus ? Græc. Εἰ κρυβήσεταί τις ἐν κρυφαίοις· y, &c. ut in textu Cypr. In Mf. Alex. Ei xpuй7α ἄνθρωπος, &c.

.25. Græc. 'Hwanacáulu ¿rúavior, Somniavi fom

[merged small][ocr errors][merged small]

*. 17. Græc. Τῶν λογιζομένων τῇ ἐπιλαθέθαι το νόμο μ, &c. i. e. Cogitantium ut oblivio fiat legis meæ, &c.

. 28. Auguft. 1. 3. cont. Crefcon. to. 9. 482. a. 519.. g. quid palea cum tritico? Mfs. palea : lib. verò 3. cont. ep. Parmen. to. 9. 67. d. f. quid paleis ad triticum ? In Collat. Carthag. p. 486. c. quid paleis ad frumentum ? . Græce, τί τὸ ἀχυρον πρὸς τὸν οἶτον ;

ecce, poft

. 29. Sic eft in Græco, addito uno 8, nonne. Ap. Iren. 1. 5. c. 17. p. 314. b. Verbum Domini, quemadmodum bipennis, cadens petram. Item Hieron. in hunc Jer. loc. 639. f. 640. d. dicit pro malleo, LXX. interpretatos effe fecurim.

*. 30. Græc. Ιδὲ ἐγὼ διατῦτο πρὸς τὸς λέγει Κύ eos OEDS, TÙS XXÉTrorlas, &c. ut in Latino. Hieron.1. ριος ὁ Θεὸς, κλέπτοντας, 2. in epift. ad Ephef. to. 4. 374. e. qui furantur fermones unufquifque à proximo fuo.

. 31. Confonat Græc. nifi quòd extremò addit durar,.

fuam.

V. 32. Ita Græcè, excepto uno aor.wrárnoar, feduxerunt, pro feducunt. Hieron. in hunc loc. 640. f. hab. in mendaciis fuis, & in miraculis, five ftuporibus, atque terroribus fuis: at in Gr. conftanter, & Tois Travis.

. 33. 34. Eadem funt in Græco, fed cum triplici præpofito totidem verbis, dices, allidam, & ulcifear.

.36..... 40. Hieron. in hunc loc. 642. a. relatis ultimis verfibus hujus capitis, nempe ab his Vulg. verbis . 36. pervertitis (Hieron. pervertitis) verba Dei viventis, &c. ufque ad finem cap. continuò addit: Huc ufque in LXX. non habetur: quafi verò olim tota ifta ab edit. LXX. abfuiffent. Attamen eorumdem multa etiam

VULGATA

Dei viventis, Domini exercituum Dei noftri. 37. Hæc dices ad prophetam : Quid refpondit tibi Dominus? & quid locutus eft Dominus ?

38. Si autem onus Domini dixeritis: propter hoc hæc dicit Dominus: Quia dixiftis fermonem iftum : Onus Domini: & mifi ad vos, dicens: Nolite dicere: Onus Domini:

2

NOVA.

39. Propterea ecce ego tollam vos portans, & derelinquam vos, & civitatem quam dedi vobis & patribus veftris, à facie mea.

40. Et dabo vos in opprobrium fempiternum, Sup. 20. 11. & in ignominiam æternam, quæ nunquam oblivione delebitur.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

.

num leguntur in Gr. edit. Rom. nempe poft hæc prima verba π. 36. Η λήμμα Κυρίω μὴ ὀνομάζετε ἔτι· ὅτι τὸ λήμμα τῷ ανθρώπω ἔςαι ο λόγος αυτό, detractis intermer diis que leguntur in Vulg, proximè fequuntur ifta è 37. Καὶ διατί ἐλάλησε Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν ; dein è v. 38. Διατ το τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν· Ανθ' ὧν εἴπατε τὸν λόγον τότον Δήμμα Κυρίγο και απέςειλα προς ὑμᾶς, λέγων· Οὐκ ἐρεῖτε· Λήμμα Κυρίε 39. Διατέτο ιδε ἐγὼ λαμβάνω, καὶ ῥάσσω ὑμᾶς, καὶ τὴν πόλιν ἣν ἔδωκα ὑμῖν, Ż TOTS TATράON UKWY. 40. Kai dúow ep' umas veidoμor αἰώνιον, και ατιμίαν αἰώνιον, ἥτις ἐκ ἐπιληθήσεται i. e. V. 37. Et quare locutus eft Dominus Deus nofter? 38. Propter hoc bac dicit Dominus Deus nofter: Pro eo quòd dixiftis fermonem iftum : Affumptio Domini: & mifi ad vos, dicens : Non dicetis: Affumptio Domini: 39. Propterea ecce ego affumo, allido vos, 5 civitatem quam dedi vobis, & patribus veftris. 40. Et dabo fuper vos opprobrium fempiternum, & ignominiam fempiternam, quæ oblivioni non tradetur. Tum fubnectuntur illa quæ refpondent verfibus 7. & 8. Vulg. de quibus fupra. Ad subjecta Hieron. verba, Huc ufque in LXX. non habetur, quod attinet, facilè crediderim ipfa non friete, fed paulo clementius effe accipienda, intelligendo de multis, quod dicere videtur de totis omnibus quæ antecedunt : & verò Hieron. cùm refert textum Lat. ex Hebr. & Vulg. ita variantes lectiones è LXX. aut aliis Interpr. fic intermifcet de more: . 37. Hæc dices, five dicetis ad prophetam............ 38. Onus, five Afsum

[subsumed][ocr errors][merged small]

ptio Domini..... Nolite dicere: Onus, five Affumptionem Domini. 39. Propterea ecce ego tollam, five affumam vos, &c. & infra explanationi fuæ juxta Hebr. & Vulg. ita fubjicit: Dicamus aliter, duntaxat juxta Septuaginta, йua non folùm affumptionem, fed & donum, munufque fignificat: item fub fine: Notandum, inquit, quòd Verba Dei viventis, Domini exercituum, Dei noftri, Latini 5 Graci codices non habent ; 5 Hebrai in fuis voluminibus contra fe legant quod propriè myfterium fignificat Trinitatis. Porro hæc tria, Verba Dei viventis, Domini exercituum, Dei noftri, quæ fecund. Hieron. Trinitatem denotant, ipfiffima illa funt quæ leguntur fup. in Vulg. V. 36. quæ verò abfunt à Gr. edit. Rom. Hic etiam verficulus, ut & feq. alter, profertur in Hexap. ex Theodotione & fub afterifcis, qui fignificant hæc verba abfuisse olim à LXX. Ita enim legimus in Hexap. ad . 36. Θ. Καὶ ἐξετρέψατε τες λόγες Θεό ζῶντος, Κυρία των δυ váμewr. In O vacat. Deinde ad v. 37. X ☺. OUTWS E PEÏTE Pos Tov Tegpútur. Il åœexpion Cor Kiews; In O vacat. Item ibid. na Kupis. In O vacat. Subinde ad . 38. Xμй XÉVETE. In O vacat. Demum ad v. 39. O. ¿yùù λαμβάνω Χ Α. Σ. ὑμᾶς : λήμματι. Item X Α. Σ. Θ. ἀπὸ TY TOOWпY μY. In O vacat: quæ omnia fatis indicant non tota omnia, fed aliqua tantùm ex antecedentibus defuiffe olim, ut etiamnum abfunt in edit. LXX. Vide fis Hexap. to. 2. p. 218. 219. ficut Nobilii Not. in hunc

loc.

CAPUT XXIV.

VULGATA

I... 4. Vide Not.

duo calathi pleni ficis, pofiti ante templum Domini, poftquam tranftulit Nabuchodonofor rex Babylonis Jechoniam filium Joakim regem Juda, & principes ejus, & fabrum, & incluforem de Jerufalem, & adduxit eos in Babylonem.

2. Calathus unus ficus bonas habebat nimis, ut VULGATA NOVA.

5. Hæc dicit Dominus Deus Ifraël: Sicut ficus hæ bonæ : fic cognofcam tranfmigrationem Juda, quam emifi de loco ifto in terram Chaldæorum, in bonum.

6. Et ponam oculos meos fuper eos ad placandum, & reducam eos in terram hanc : & ædificabo eos, & non deftruam: & plantabo eos, & non evellam.

7. Et dabo eis cor ut fciant me, quia ego Sup. 7. fum Dominus : & erunt mihi in populum, & ego ero eis in Deum : quia revertentur ad me in toto corde fuo.

23.

[blocks in formation]

NOVA.

folent ficus effe primi temporis : & calathus unus ficus habebat malas nimis, qua comedi non poterant, eò quòd effent malæ.

3. Et dixit Dominus ad me : Quid tu vides Jeremia? Et dixi: Ficus, ficus bonas, bonas valde; & malas, malas valde, quæ comedi non poffunt, eò quòd fint malæ.

4. Et factum eft verbum Domini ad me, dicens : VERSIO ANTIQUA.

a

5. Hæc dicit Dominus Deus Ifraël : Sicut ficus iftas bonas, recognofcam translatos Juda, quos emifi de loco ifto in terram Chaldæorum, in bo

na.

b

Hieron. in Jer. 24. col.643. Ambr. 1. 3. Hexa. col. 55.c.

6. Et confirmabo oculos meos fuper illos in
bona, & reftituam illos in terram iftam : & re-
b Auct. quaft. ex
ædificabo eos, & non deftruam : & replantabo utroq. Teft. ap. Au-
eos, & non evellam.
guft. to. 3. 95. a.

P•

7. Et dabo illis cor ut fciant me, quia ego Aut. 1. de vos.
fum Dominus : & erunt mihi in populum, & ego gent. I. 1. c. 24. Po
ero illis in Deum : quia convertentur ad me ex toto 15. 6.
corde fuo.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM, V. I..... 4. Hieron. in hunc loc. col. 644. f. hæc habet : Pro incluforibus, LXX. vinctos interpretari funt, ut captivitatis fignificarent malum; 5 de fuo addidere divites, quod in Hebraico non habetur. In Gr. etiam Vatic. legimus τες τεχνίτας, καὶ τὰς δεσμώτας, και τὲς πλεσίες εξ Isperar. Reliqua ufque ad v. 5. unum pene & idem fonant cum Vulgata.

. 5. Græc. Táde neve Kucus • Oeds 'Is à Cúnα Tà XруSα TαŬTα, ŸTWS ÉTIYVÁSOμai тès άTonidérras 'Ixfairs, &c. ut in Lat. fup. M. autem Alex, cum ed. Ald. leg. 'Iga, non 'Irdales.

*. 6. Grac. Καὶ σηριών της και αποκαταςήσω αυτες εἰς τὴν γῆν ταύτην εἰς ἀγαθά· καὶ ἀνοικοδομήσω αυτὸς, καὶ 8 μὴ καθελῶ αυτές· καὶ καταφυτεύσω, &c. ut fupra. Edit. Compl. tollit durs, poft xate. Hieron. 1. 2. cont. Pelag. to. 4. 530. c. alludens dicit: ego plantabo eos, ut nequaquam eradicentur. Item Ambrofiaft. p. 92. c. revertentes ad me replantabo. Auct. verò 1. de voc. gent. 1. 1. c. 24, p. 15. c. reftituam illos in terram : & adificabo, & non deftruam: & plantabo eos, & non evellam.

. 7. Itidem Græcè. Apud Hieron. 1. 2. cont. Pelag. to. 4. 530. c. fic: Et ego dabo eis cogitationem & fenfum ɔ

1:

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Verbum,

Erbum, quod factum eft ad Jeremiam super omnem populum Juda, in anno quarto Joacim filii Jofiæ regis Juda.

Hieron. in Jer. 25.

I.

col. 645. d.

Caffiod. in Pf. 26.

P. 442. C.

Cypr. 1. 1. Teft. p. 276.b.

Hieron. in Jer. 25. col. 646. f.

1

[blocks in formation]

X X V.

3.

VULGATA NOVA.

[ocr errors]

Erbum, quod factum eft ad Jeremiam de omni populo Juda, in anno quarto Joakim filii Jofiæ regis Juda, ( ipfe eft annus primus Nabuchodonofor regis Babylonis.)

2. Quod locutus eft Jeremias propheta ad omnem populum Juda, & ad univerfos habitatores Jerufalem, dicens:

3. A tertio decimo anno Jofiæ filii Ammon regis Juda ufque ad diem hanc; ifte tertius & vigefimus annus; factum eft verbum Domini ad me, & locutus fum ad vos de nocte confurgens, & loquens : & non audiftis.

4. Et mifit Dominus ad vos omnes fervos fuos prophetas, confurgens diluculo, mittenfque : & non audiftis, neque inclinaftis aures veftras ut audiretis,

5. cùm diceret: Revertimini unufquifque à via 4. Reg. fua mala, & à peffimis cogitationibus veftris : & 17. 13. habitabitis in terra, quam dedit Dominus vobis, & patribus veftris, à fæculo & ufque in fæculum.

6. Et nolite ire poft deos alienos, ut ferviatis eis, adoretifque eos : neque me ad iracundiam provocetis in operibus manuum veftrarum, non affligam vos.

&

7. Et non audiftis me, dicit Dominus, ut me ad iracundiam provocaretis in operibus manuum veftrarum, in malum veftrum.

NOVA.

8. Propterea hæc dicit Dominus exercituum: Pro interficiam eos, & ponam eos in ftuporem & in sieo quòd non audistis verba mea :

bilum, & in folitudines fempiternas.

10. Perdamque ex eis vocem gaudii, & vocem lætitiæ, vocem fponfi, & vocem fponfæ, vocem mole, & lumen lucernæ.

[blocks in formation]

9. ecce ego mittam, & affumam univerfas cognationes Aquilonis, ait Dominus, & Nabuchodonofor regem Babylonis fervum meum : & adducam eos fuper terram iftam, & fuper habitatores ejus, & fuEt erit univerfa terra hæc in folitudinem, & 2. Par. per omnes nationes, quæ in circuitu illius funt : & in ftuporem: & fervient omnes gentes iftæ regi Ba- 36. 22. NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

. I. Ita in Græco ad verbum. Hieron. verò ait, quod fequitur (in Vulg.) ipfe eft annus primus Nabuchodonofor regis Babylonis, in LXX. non haberi : non legitur etiam hodie in ed. Rom. nec in al.

*. 3. Grec. κι ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ὀρθρίζων.

. 4. Toridem verba refert Lactant. 1. 4. Inftit. c. II. p. 575. Caffiod. verò in Pf. 26. p. 442. c. verficulo antecedenti 3. fubjungit, & non audiftis me; mox ita: Et mifi ad vos omnes fervos meos prophetas ante lucem. Gr. Kal añéΣελλον πρὸς ὑμᾶς τες δέλες με τις προφήτας, ὄρθρα ἀποσέλλων και εκ εισηκέσατε, και προσέχετε τοῖς ὠσὶν ὑμῶν.

;

5. Eadem quoque legit Lactant. l. 4. Inftit. p. 575. his tamen exceptis, cùm dicerem vobis, pro dicens fubinde, affectionibus, pró affectationibus; ultimò, faculum, loco facula. Hieron. in hunc Jer. loc. col. 646. e. fic hab. à fæculo & ufque in faculum, five ab æterno & ufque in Eternum. Gr. λέγων· Αποςράφηκε ἕκαςος ἀπὸ τῆς ὁδὲ αυτό τῆς πονηρᾶς, καὶ ἀπὸ τῶν πονηρῶν ἐπιτηδευμάτων ὑμῶν· και κατοικήσετε ἐπὶ τῆς γῆς, ἷς ἔδωκα ὑμῖν καὶ τοῖς πα τράσιν ὑμῶν, ἀπ' αἰῶνος καὶ ἕως αἰῶνος. Cafiod. in Pf. 26. P. 442. c. initio hab. dicens: Revertimini unufquifque à

[blocks in formation]

. 6. Ita rurfum legit Cypr. epift. ad Fortunat. p. 264. 6. & 29. b. & ad Demetr. p. 218. a. ficut Lact. 1. 4. Instit. c. 11. p. 10. 575. nifi quod tollit Tè, & ne adoraveritis eos. Jul. Dan. 9. que Firm. I. de errore prof. relig. c. 29. p. 179. c. Nolite 2. ambulare poft deos alienos, ut ferviatis eis, & ne adorave, ritisne incitetis me in operibus manuum veftrarum, ad difperdendos vos. Zeno Veron. l. 1. tract. 15. p. 112. Nolite ambulare poft deos alienos, ut ferviatis eis, & ne adoraveritis eos: nequando incitetis me in operibus manuum veftrarum, & difperdam vos. Auct. 1. de aleatorib. ap. Cypr. p. 494. b. Nolite facrificare diis alienis: ne incitetis me in operibus manuum veftrarum, ad difperdendum vos. Græc. Mù Topsvede onlow bear amoтpíær, T8 dyreÚew AUTOTS, και το προσκυνεῖν αὐτοῖς· ὅπως μὴ παροργίζητέ με ἐν τοῖς..... το κακῶσαι ὑμᾶς.

[ocr errors][merged small]
« ZurückWeiter »