Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[blocks in formation]

1.

VERSIO ANTIQUA.

17. Quòd fi non audieritis, in abfcondito plo- Hieron, ubi fup. rabit anima vestra à facie superbiæ.....

VULGATA NOVA.

Uod factum eft verbum Domini ad Jeremiam de fermonibus ficcitatis.

2. Luxit Judæa, & portæ ejus corruerunt, & obfcuratæ funt in terra, & clamor Jerufalem

18. Dicite regi, & potentibus..... quoniam fublata eft.....

[ocr errors]

afcendit.

3. Majores miferunt minores fuos ad aquam : venerunt ad hauriendum, non invenerunt aquam, reportaverunt vafa fua vacua: confufi funt & afflicti, & operuerunt capita fua.

19..... translatus eft omnis Juda captivitate perfecta.

. 17. Hieron. ibid. in abfcondito... plorabit anima veftra: five juxta LXX. à facie fuperbiæ ; & fupra: à facie fuperbia, five injuria: & poft pauca: Plorans plorabit Jerufalem, five, Plorans plorabit, & deducet oculus meus lacrymam, quia captus eft grex Domini, Græc. 'Eav de un anÝOUTE, κεκρυμμένως κλαύσεται ἡ ψυχὴ ὑμῶν ἀπὸ προσώπε ὕβρεως: καὶ κατάξεσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν δάκρυα, ὅτι (υνετρίβη τὸ ἐποίμνιον Κυρίε.

. 18. Ita in Græco. Hieron. addit: Verbum Hebraicum gebira, Aquila & Symm. dominatricem, & dominam interpretati funt, quod LXX. putaverunt geburoth, potentesque dixerunt.

w. 19. Græc. ἀποικίθη Ιέδας, (υνετέλεσαν ἀποικίαν τε Relar translatus eft Judas, confummaverunt tranfmigrationem perfeitam.

*. 22. Græc. παραδειγματιθῆναι τὰς πτέρνας (υ, ut deboneftentur calcanei tui.

*. 23. Ambr.1.6. Hexa. col. 118. c. Si mutabit æthiops

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

NOVA.

cuifti eos adversùm te, & erudifti in caput tuum: nunquid non dolores apprehendent te, quafi mulierem parturientem ?

VERSIO ANTIQUA.

22..... dehoneftatæ funt plantæ tuæ.

23. Si æthiops mutaverit pellem fuam, & par- Hieron. 1.2.cons. dus varietatem fuam : & vos poteritis facere bo- Pelag, 10.4.530.6. num, cùm didiceritis mala.

CAPUT

25. Hæc fors tua, & pars inobedientiæ tuæ ad- Hieron. in Jer. 13. versùm me..... & fperafti in mendacio : col. 594. d.

26. & ego nudabo & revelabo pofteriora tua contra faciem tuam: nunc videbitur ignominia

tua

>

27. & adulterium tuum, & hinnitus, & aliena- ". tio fornicationis tuæ: fuper colles in agro vidi b Hieron. in Jera abominationes tuas. Væ tibi Jerufalem, quia non 13.col. 595. es mundata poft me: ufquequo adhuc ?

*. 2. Itidem Græce, excepta voce, Ιεδαία, pro Ju

da.

· : μεγιςῶνες ἀυτῆς ἀπέςειλαν . 3. Gr. fimiliter Kal of μeyisaves autйs åtéseixar τὰς νεωτέρες αυτῶν ἐφ ̓ ὕδωρ ἦλθοσαν ἐπὶ τὰ φρέατα, καὶ

pellem fuam, & pardus varietatem fuam. Itidem Hieron. in Ezech. 27. col. 886. a. nec aliter Græcè, præter hoc plur. Ta ToxinμαTα autus, varietates fuas.

N.25. Græc. Ούτως ὁ κλῆρός (γ, καὶ μερὶς τῷ ἀπει Beir úμãs éμol• Sic fors tua, & pars inobedientia veftra adversùm me; reliqua ut fup.

. 26. Hieron. ubi fup. Verfioni Lat. ex Hebr. alteram è LXX. fic admifcere videtur: unde & ego nudavi, five nudabo & revelabo femora, & pofteriora tua contra faciem tuam. Græcè ita xay dтоNαrúfw тà оTío∞ Co Ti Tò πрółwπór Co, opfúcetar i atiμía Cr. πρόσωπόν καὶ ὀφθήσεται ατιμία

. 27. Græcè fimiliter:Elα C8, & XPEμETIOμός (δ, καὶ ή απαλλοτρίωσις τῆς πορνείας ζυ· ἐπὶ τῶν βου voor, cv Teis avegis benna Tà Ed exigualá Co. Oval νῶν, καὶ ἐν τοῖς ἑώρακα βδελύγματά (οι Ιερυσαλήμ, ὅτι ἐκ ἐκαθαρίπης ὀπίσω με' έως τίνος ἔτι ; Hieron. etiam fup. hab. fcelus, vel alienatio fornicationis tua fequentia ex ipfo fervanda duximus, cùm à Græco vix difcrepare videantur.

XIV.

Ibid. 593.

VERSIO ANTIQUA.

Ibid. 593.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

Hieron. in bung

2. Luxit Juda, & portæ ejus vacuæ factæ funt, & contenebratæ funt fuper terram, & clamor Je- loc. col. 595. 6, d. rufalem afcendit.

3. Majores ejus miferunt juniores fuos ad aquam: venerunt ad puteos, & non invenerunt aquam, reportaverunt vafa fua vacua.

&χ εὕρεσαν ὕδωρ, καὶ ἀπέτρεψαν τὰ ἀγγεῖα ἀυτῶν κενά. Hieron. fubdit confufi funt & afflicti, five erubuerunt, operuerunt capita fua; fed hæc non leguntur in Græco, & præterquam in edit. Compl. ubi fic : ήχύνθησαν καὶ ἐρυθρία

a Ambrof. 1. do Abr. c. 7. col. 331.

[blocks in formation]

car, ỳ éxánufær Tas nepard's duta. In Hexapl. Orig. ita ex Theodot. fub afterifco Xúrbпoar cεтрάжиoαν καὶ ἐπεκάλυψαν τὴν κεφαλὴν ἀυτῷ.

. 4. Hieron. ibid, fic pergit: propter terræ vaftitatem, five & opera terræ quoniam defecerunt, quia non venit, five non erat pluvia fuper terram, &c. ut fup. Græc. initio habet : Καὶ τὰ ἔργα τῆς γῆς ἐξέλιπεν, ὅτι ἐκ ἦν ὑετὸς, Kúrencar of recopyol, &c. ut in Lat.

,

. 5. Ad verbum è Græco. Hieron. ubi fup. fic habet pro more: Nam & cerva, five cervæ, in agro peperit, five pepererunt,& reliquit, five reliquerunt: quia, &c.

.6. Græcè ipfo initio deeft ; reponitur verò inf. ante traxerunt: fed poft paulò tollitur rò quafi dracones; quod tamen in quibuídam Græc. & apud Theodoretum additur, fi Nobilio fides; cæt. ad verbum quadrant.

*.7. Græc. Ai aμaptías yμär ártésnoar йμir, &c. ut fupra. At in Compl. Ei ai quapríαi, &c.

VULGATA NOVA.

4. Propter terræ vaftitatem, quis non venit pluvia in terram, confufi funt agricolæ, operuerunt capita fua.

. 8. Itidem Græcè, nifi id excipiatur ult. eis xarάXUpa, ad diverforium, loco ad manendum.

.9. Eadem rurfum in Græco, præter hæc duo le

[blocks in formation]

NOTE AD VERSIONEM

Sup. 5. 12.

Inf. 23.

14. Et dixit Dominus ad me: Falsò prophetæ vaticinantur in nomine meo : non mifi eos, 9. & non præcepi eis, neque locutus fum ad eos: vifionem mendacem, & divinationem, & fraudulentiam, & feductionem cordis fui prophetant vobis.

17.

16. Et populi, quibus prophetant, erunt projecti in viis Jerufalem præ fame & gladio, & non erit qui fepeliat eos; ipfi & uxores eorum, filii & filiæ eorum : & effundam fuper eos malum fuum.

Thren.

17. Et dices ad eos verbum iftud: Deducant oculi mei lacrymam per noctem & diem, & 1. 16. non taceant: quoniam contritione magna contri- 2. 18. ta eft virgo filia populi mei, plaga peffima vehementer.

ANTIQUAM. viffima, ", aut, pro &, post dormiens ; & à Cù, & tu, pro tu autem. Vigil. Tapf. 1. 3. de Trin. p. 223. a. legit: Nunquid eris ut homo dormiens, & ficut vir qui non poteft falvus fieri? Gr. C. Fulg. fragm. 31. cont. Fab. p. 630. militer addit: & tu in nobis es Domine, & nomen tuum invocatum eft fuper nos.

. 10. Primus verficulus ex Hilario; reliqua fuppeditat Hieron. ab hoc, & non pepercerunt: item fup. hab. quia dilexit, five dilexerunt, movere pedes fuos: fingula conveniunt cum Græco, præter unum placuit fibi quo evés woer, profperavit in Mf. Alex. nudoxncer; in Compl. ev'róxиosv.

, pro

. II. 12. Græc. eadem fonat.
7.13. Græc. Καὶ εἶπα· Ὁ ὦν Κύριε.

V. 15. Eadem exftant Græcè, præter vocem, sud. falfa, fubnexam his, in nomine meo.

Inf. 29.

V. 16. Itidem Græcè.

ν.17. Græc... Καταγάγετε ἐπ ̓ ὀφθαλμὸς ὑμῶν δάκρυα. &c. Deducite fuper oculos veftros lacrymas, &c. ut fup.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

8. Multiplicatæ funt mihi viduæ ejus fuper arenam maris: induxi eis fuper matrem adolefcentis vaftatorem meridie : mifi fuper civitates repentè terrorem.

9. Infirmata eft quæ peperit feptem, defecit anima ejus occidit ei fol, cùm adhuc effet Amos, dies: confufa eft, & erubuit : & refiduos ejus in gladium dabo in confpectu inimicorum eorum, ait Dominus.

8.9.

10. Væ mihi mater mea: quare genuisti me,

x où el autós i. e. & fi cælum dabit fatietatem fuam, nonne tu es ipfe? Hieron. ep. ad Princip. to. 2. 693, a. leg. & non eft in eis qui pluat.

X V.

VERSIO ANTIQUA.

I... Si fteterint Moyfes & Samuel contra me.....

. I. Hilar. prolog. in Pf. n. 4. Nec fi ftet Moyfes, & Samuel. Græc. Ἐὰν τῇ Μωυσῆς, καὶ Σαμεήλ πρὸ προσώπο pr..... Caπóseinov, reliqua Græca ufque ad v. 6. non multùm difcrepant à Vulgata; quod etiam affirmare poffumus de aliis multis hujus libri, à quibus Latinè referendis fecundum ed. LXX. ideo fe abftinuiffe videtur Hieronymus, quòd Verfiones duæ cùm ex Hebræo, tum ex LXX. plerumque inter fe convenirent. Hoc iterum & fæpiùs monemus, ne Verfio nostra vetus mutila nimis & imperfecta effe videatur.

. 6. Hoc Hieron. teftatur habere LXX. loco 8 laboravi rogans, quod legitur in Vulg. nunc etiam Græcè, καὶ εκέτι ανήσω αυτές.

. 7. Ita Græc. habet, non in portis terra, ut in Vulg. *.9. Græc. Ἐκενώθη ἡ τίκτεσα ἑπτὰ, ἀπεκάκησεν ψυχὴ ἀὐτῆς· ἐπέδυ ὁ ἥλιος αὐτῇ, &c. ut in Lat. fup. præter unum is μáxarear, pro in gladio. Iren. 1. 4. c. 33. p. 274. a. legit: Exinanita eft qua parit, tæduit anima ejus occidit fol ei, cùm adhuc medius dies effet : con

[ocr errors]

NOVA.

vorandum & diffipandum :

& dabo eos in fervorem univerfis regnis terræ: propter Manaffem filium Ezechiæ regis Juda, fuper 4. Reg. 21.7.12. omnibus quæ fecit in Jerufalem.

5. Quis enim miferebitur tui Jerufalem? aut quis contriftabitur pro te? aut quis ibit ad rogandum pro

pace tua?

VERSIO ANTIQUA. 6..... nequaquam ultra dimittam eos.

7..... in portis populi mei.....

Hieron. epift. ad Cypr. to. 2.696. a. in Jer. 15. col. 599. d.

9. Exterrita eft quæ parit, & tæduit anima ejus: Cypr. 1. 2. Teft. fubiit fol ei, cùm adhuc medius dies effet: con- p. 295.a. fufa eft, & maledicta : reliquos eorum in gladio dabo in confpectu inimicorum eorum.

10. Heu me mater: ut quid me peperisti, vi- Ambrof. 1. 2. de NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. fide refurret. col.

1143.6.

Hieron. in Jer. 15. sol.600.c.

fufa eft, & improperium paffa eft (Gr. wreidigu:) reliquos eorum in gladium dabo in confpectu inimicorum eorum. Lact. 1. 4. Inftit. c. 19. p. 582. Exterrita eft qua parit, 5 taduit animam: occidit fol ei, cùm adhuc medius dies effet confufa eft, & maledica: reliquos eorum in gladium dabo in confpectu inimicorum meorum: fed vitiosè meorum; nam in Gr. conftanter, aurav. Hieron. in Ifai. 54. col. 390. e. Vacua faita eft qua pariebat feptem, defecit anima ejus occidit ei fol adhuc meridie : & in Matth. 27. to. 4. 139. b. occubuit fol cùm adhuc media effet dies: & in Jerem. 15. col. 600. f. ita fecund. Hebr. & LXX. Infirmata eft, five abjecit, aut vacua facta est, qua peperit feptem, five plurimos..... cùm adbuc effet dies, aut medius dies: fubinde addit: Sæpe diximus verbum Hebraïcum saba, vel septem, vel juramentum fonare, vel plurimos; unde diverfa eft interpretatio, Aquilâ, LXX. & Theodotione feptem transferentibus, Symmacho plurimos.

. 10. Hæc tota conveniunt cum Gr. nifi quòd loco caufam dicentem judicii in omni terra, hab. dixalor,

[ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

Auguft. 1. 2. cont. 15. Domine memor efto mei, & visita me,
litt. Petil. to. 9. & innocentem me fac ab infectantibus me, non
290. d. e.
in longanimitate : fcito quomodo acceperim de
te improperium

Hieron. in Jer. 15. col. 603. f.

16. ab his, qui fpernunt fermones tuos : confumma illos, & etit verbum tuum mihi in jocunditatem & gaudium cordis mei : quoniam vocatum eft nomen tuum in me, Domine omnipotens.

17. Non fedi in concilio eorum laudantium, fed timebam à facie manus tuæ: fingulariter fedebam, quoniam amaritudine repletus fum.

18. Ut quid qui me contriftant, prævalent in me? plaga mea valida eft, unde fanabor? facta eft mihi ut aqua mendax, quæ non habet fidem. Aut. 1. de xlii. 19..... fi eduxeris pretiofum à vili, quafi os man. ap. Ambrof. meum eris.....

col. 12. a.

21..... & redimam te de manu peftilentium.

Naxcióμwer Táon T vỹ, i. e. qui judicer, 5 difcernar omni
terra. Hieron. ep. 22. ad Paulam, to. 4. p. 2. col. 55. a.
leg. Hei mihi mater: ut quid genuifti me, virum qui dicerer
difcrimen omni terra? Item in Jer. col. 601. a. ifta refert, vi-
rum rixa, five judicii, virum difcordia, five qui judicer in
univerfa terra: & inf. ait fic habere LXX. non profui, neque
profuit mibi quifquam: nec poft multa: Pro eo quod nos, in-
quit, juxta Hebraicum interpretati fumus, omnes maledicunt
mihi, ufque ad eum locum, ubi fcriptum eft: In tempore
tribulationis, &c. in editione Vulgata ita fcriptum reperi:
fortitudo mea defecit, &c. quæ pofuimus in textu. Ambrof.
loco cit. virtus mea defecit.

#. 11. Totidem verba in Græco, præter unum xaxv,
malorum, loco afflictionis.

. 12. Græcè, Ei yw dńceтαs old negs, &c. Si cognof cetur ferrum, &c. ultimòque additur iXús Co, fortitudo tua; Theodoret. hab. Tv úr C, & conjungit cum feqq. fortitudinem tuam, thefauros, &c.

. 14. Ita Græcè, addito uno xuxx, in circuitu, ad verbum faciam.

[blocks in formation]

VULGATA NOVA.

virum rixæ, virum difcordiæ in univerfa terra ?
non fœneravi, nec fœneravit mihi quisquam :

omnes maledicunt mihi.

11. Dicit Dominus : Si non reliquiæ tuæ in bonum, fi non occurri tibi in tempore afflictionis, & in tempore tribulationis adversùs inimicum.

12. Nunquid foderabitur ferrum ferro ab Aquilone, & æs ?

13. Divitias tuas & thefauros tuos in direptionem dabo gratis in omnibus peccatis tuis, & in omnibus terminis tuis.

14. Et adducam inimicos tuos de terra, quam nefcis: quia ignis fuccenfus eft in furore meo, fuper vos ardebit.

15. Tu fcis Domine, recordare mei, & vifita me, & tuere me ab his qui perfequuntur me, noli in patientia tua fufcipere me : fcito quoniam fuftinui propter te opprobrium.

16. Inventi funt fermones tui, & comedi eos, & factum eft mihi verbum tuum in gaudium & in lætitiam cordis mei : quoniam invocatum eft nomen tuum fuper me, Domine Deus exercituum.

17. Non fedi in concilio ludentium, & glo- Pfalm. riatus fum à facie manus tuæ : folus fedebam, quo- 1. 1. & niam comminatione replefti me. 25.4.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
fermones tuos: confume eos, & erit mihi.

VULGATA

I... 8. Vide Not.

18. Quare factus eft dolor meus perpetuus, Inf. 30. & plaga mea defperabilis renuit curari? facta eft 15. mihi quafi mendacium aquarum infidelium.

19. Propter hoc hæc dicit Dominus: Si convertêris, convertam te, & ante faciem meam ftabis : & fi feparaveris pretiofum à vili, quafi os meum eris : convertentur ipfi ad te, & tu non convertêris ad eos.

20. Et dabo te populo huic in murum æreum, fortem ; & bellabunt adversùm te, & non prævalebunt : quia ego tecum fum ut falvem te, & eruam te, dicit Dominus.

&

21. Et liberabo te de manu peffimorum, redimam te de manu fortium.

. 17. Similia prorfus in Græco, præter unum Tailor-
Twv, ludentium, loco laudantium; quod ult. mendum effe
poteft vel in Mfs. vel in editt. Hieronymus in hunc loc.
603. a. verbo gloriatus fum, quod legitur in Vulg. fub-
dit, five metuebam, è Gr. ev'λabyulw.

. 18. Rurfum Aug. 1. de unit. Eccl. to. 9. 381. a.
Ut quid qui contriftant me,
Ut quid qui contriftant me, prævalent? plaga mea valida
eft, unde fanabor? facta eft mihi ut aqua mendax, non ba
bens fidem : & epift. 108. to. 2. 307. c. facti funt mibi
ficut aqua mendax, non habens fidem. Cypr. epift. 73. P.
131. b. Ut quid qui contriftant me, prævalent? plaga mea
folida eft, unde fanabor? dum fit, faila eft mihi quafi aqua
mendax, non habens fidem. Ita quoque in Græco eft, ad-
juncto uno u, ad pravalent. Item ap. Hieron. in hunc
loc. ex ed. LXX. Quare qui contriftant me, confortantur?
plaga mea fortis, unde curabor? facta eft mihi quafi aqua
mendax, non habens fidem. Auct. 1. cont. Fulg. Donat.
append. to. 9. Aug. col. 5.d. Ut quid injuriantes me, pra-
valent ? plaga mea folida falta eft, unde fanabor? facta eft
mihi ficut aqua mendax, non habens fidem.

. 19. Græc. idem fonat : in consequentibus etiam vix
differt à Vulg.

#. 21. Ita rurfum Græcè.

CAPUT XV I.

NOVA.

2. Non accipies uxorem, & non erunt tibi filii & filiæ in loco ifto.

3. Quia hæc dicit Dominus fuper filios & filias,

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. I..... 8. Hi verfus octo & in Vulgata, & in Gr. vix quidquam diverfum reddunt.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

VULGATA 10... 15. Vide Not.

10. Et cùm annuntia

veris populo huic omnia Sup. 5. verba hæc, & dixerint tibi: Quare locutus eft Do

19.

minus fuper nos omne malum grande iftud? quæ iniquitas noftra? & quod peccatum noftrum, quod peccavimus Domino Deo noftro?

VERSIO ANTIQUA.

9..... Et auferam de civitatibus Juda, & de qua- Cypr. 1. 2. Teflim. driviis Jerufalem, vocem lætantium, & vocem p. 293. a. gaudentium, vocem fponfi, & vocem fponfæ.

11. Dices ad eos: Quia dereliquerunt me patres veftri, ait Dominus : & abierunt poft deos alienos, & fervierunt eis, & adoraverunt eos : & me dereliquerunt, & legem meam non cuftodierunt.

12. Sed & vos pejus operati eftis, quàm patres veftri: ecce enim ambulat unufquifque poft pravitaVULGATA NOVA.

16. Ecce ego mittam pifcatores multos dicit Dominus, & pifcabuntur eos : & poft hæc mittam eis multos venatores, & venabuntur eos de omni monte, & de omni colle, & de cavernis petrarum.

confoleris eos quia abftuli pacem meam à populo ifto, dicit Dominus, ifto, dicit Dominus, mifericordiam & miferationes.

6. Et morientur grandes & parvi in terra ista: non fepelientur neque plangentur, & non fe incident, neque calvitium fiet pro eis.

7. Et non frangent inter eos lugenti panem ad confolandum fuper mortuo : & non dabunt eis potum caficis ad confolandum fuper patre fuo & matre.

8. Et domum convivii non ingrediaris, ut fedeas cum eis, & comedas & bibas:

17. Quia oculi mei fuper omnes vias eorum : non funt abfconditæ à facie mea, & non fuit occultata iniquitas eorum ab oculis meis.

VULGATA NOVA.

19. Domine fortitudo mea, & robur meum, & refugium meum in die tribulationis: ad te gentes venient ab extremis terræ, & dicent : Verè

mendacium poffederunt patres noftri, vanitatem, quæ eis non profuit.

VERSIO ANTIQUA.

a

16. Ecce ego mittam pifcatores multos, & pifcabuntur illos..... " & multos venatores, & venabuntur eos fuper omnem montem, & fuper om nem collem.....

NOVA.

tem cordis fui mali, ut me non audiat.

13. Et ejiciam vos de terra hac, in terram , quam ignoratis vos, & patres veftri : & fervietis ibi diis alienis die ac nocte, qui non dabunt vobis requiem.

>

14. Propterea ecce dies veniunt dicit Dominus & non dicetur ultra: Vivit Dominus, qui eduxit filios Ifraël de terra Ægypti,

15. fed, Vivit Dominus, qui eduxit filios Ifraël de terra Aquilonis, & de univerfis terris, ad quas ejeci eos : & reducam eos in terram fuam, quam dedi patribus eorum.

[ocr errors]

.9. Julius Firm. 1. de errore prof. relig. c. 20. p. 172. c. Et auferam de civitatibus Juda, de urbibus Jerufalem, vocem latantium, vocem fponfi, & vocem fponfa. Græc. Ἰδὲ ἐγὼ καταλύω ἐκ τῷ τόπο τότε ἀώπιον τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, φωνήν χαρᾶς, καὶ φωνὴν εὐφροσύνης, φωνὴν νυμφία, Ε φωνήν νύμφης: i. e. Ecce ego abire facio de loco ifto coram oculis veftris, & in diebus veftris, vocem gaudii, & vocem lætitia, vocem fponfi, £5 vocem Sponfa.

VULGATA 17.... 18. Vide Not.

T

17. Hieron. in hunc . col. 607. a. ait: Quod hic de Hebraico pofuimus, non funt abfcondita ea à facie mea, in LXX. non habetur cæt. Græca Vulgate refpondent pene ad verbum. . 18. Ad hoc Vulg. Et reddam primum, Hieron. in comm. col. 607. a. dicit: Sciendum quod in Hebr. pofitum Tom. II.

NOVA.

18. Et reddam primùm duplices iniquitates, & peccata eorum : quia contaminaverunt terram meam in morticinis idolorum fuorum, & abominationibus fuis impleverunt hæreditatem meam.

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

>

19. Domine fortitudo mea & adjutorium Aug. 1. 13. cont. meum, & refugium meum in die malorum : ad Fauft. to. 8.256.b. te gentes venient ab extremo terræ, & dicent: Quam falfa poffederunt patres noftrí fimulacra, & non eft in eis utilitas!

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

fit primùm, & in LXX. editione prætermissum ; deest quoque hodie in Gr. Tò primùm.

:

. 19. Eadem leguntur Græcè, præpofito uno Cù, tu, voci 2. fortitudo; fubinde eft, & vμéexus, in diebus, ac in Compl. ἐν ἡμέρᾳ, ut fup. Idem Auguft. 1. 1. de conf. Evang. to. 3. col. 17. f. & l. 18. de civit. Dei, c. 33. to. 7. 515. g. 516. a. ita legit: Domine Deus meus, & refugium meum in die malorum ad te gentes venient ab extremo terra, dicent: Verè mendacia coluerunt patres noftri fimulacra, & non eft in illis (to. 3. 18. d. in quibus non eft) utilitas : fimiliter 1. de fide refur. to. 6. 146. f. detractis his, refug. meum in die malorum; item in Pl. 94. to. 4. 1030. c. d. habet: ad te gentes venient..... Verè mendacia coluerunt, &c. In Collat. Carthag. p. 392. fic: Domine virtus mea, & adjutorium meum, & refugium meum in diem malorum ad te gentes venient ab extreme terra & dicent: Quàm falfa poffederunt patres noftri idonon eft in eis utilitas! Apud Hieron, in Jer. 16. p. 607. d. fimiliter ex edit. LXX. ad te gentes venient ab extremis terræ, & dicent: Quomodo falfa poffederunt patres noftri idola, & non eft in eis utilitas? & epift. ad Princip. to, 2. 693. a. Quam falfa poffederunt patres noftri idola ! Græc. Ως ψευδὴ ἐκτήσαντο οἱ πατέρες ἡμῶν εἴδωλα, Apud Ferrand. paræn. ad Regin. Domine fortitudo mea, adjutorium meum in die malorum.

:

P

Qq9q

*. 10..... 15. Hi verfus omnes tam in Vulgata, quàm in Gr. unum pene & idem fonant.

V. 16. Græc. habet drosimo, mitto, pro mittam; & poft 1. multos, addit, xyei Kuens, dicit Dominus; item poft illos, ifta, y μETÀ TAUTα añoséмw, Mfs. Alex. & Compl. anos; cæt. quadrant. Idem Ambrof. loco cit. legit: Ecce mitto multos pifcatores : & l. 6. Hexa. col. 133. b. ecce ego mitto venatores multos. Auct. 1. de promiff. p. 3. ap. Profp. p. 175. c. Mittam ad eos pifcatores, & pifla, cabuntur eos; venatores, venabuntur eos.

Tertul. 1. 4. adv.

Marc. p. 702.a.
a Ambrof. in Pf.
118.col. 1035.f.

[ocr errors]
« ZurückWeiter »