Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

,f

[blocks in formation]

20. Levate oculos veftros, & videte qui venitis
ab Aquilone : ubi eft grex, qui datus eft tibi, pe-
cus inclytum tuum ?

21. Quid dices cùm vifitaverit te? tu enim do-
VULGATA NOVA.

22. Quòd fi dixeris in corde tuo : Quare veInf. 30. nerunt mihi hæc? Propter multitudinem iniquitatis tuæ revelata funt verecundiora tua, pollutæ funt plantæ tuæ.

14.

23. Si mutare poteft æthiops pellem suam, aut pardus varietates fuas: & vos poteritis benefacere, cùm didiceritis malum.

24. Et diffeminabo eos quafi ftipulam, quæ vento raptatur in deferto.

25. Hæc fors tua, parfque menfuræ tuæ à me, dicit Dominus, quia oblita es mei, & confifa es in mendacio :

26. unde & ego nudavi femora tua contra faciem tuam, & apparuit ignominia tua,

27. adulteria tua, & hinnitus tuus, fcelus fornicationis tuæ: fuper colles in agro vidi abominationes tuas. Væ tibi Jerufalem, non mundaberis poft me ufquequo adhuc ?

NOVA.

cuifti eos adversùm te, & erudifti in caput tuum:
nunquid non dolores apprehendent te, quafi mulie-
rem parturientem ?

VERSIO ANTIQUA.
22..... dehoneftatæ funt plantæ tuæ.

Ibid. 593.

Ibid. 593.

23. Si æthiops mutaverit pellem fuam, & par- Hieron. 1.2.cons. dus varietatem fuam: & vos poteritis facere bo- Pelag. 10. 4. 5 30. b. num, cùm didiceritis mala.

25. Hæc fors tua, & pars inobedientiæ tuæ ad- Hieron. in Jer. 13. versùm me..... & fperafti in mendacio : col. 594. d.

26. & ego nudabo & revelabo pofteriora tua contra faciem tuam:a nunc videbitur ignominia

tua,

a Ambrof. 1. de Abr. c. 7. col. 331.

27. & adulterium tuum, & hinnitus, & aliena- ". tio fornicationis tuæ: fuper colles in agro vidi b Hieron. in Jer abominationes tuas. Væ tibi Jerufalem, quia non 13.col. 595. es mundata poft me: ufquequo adhuc ? NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

. 17. Hieron. ibid. in abfcondito... plorabit anima veftra: five juxta LXX. à facie fuperbia ; & fupra: à facie fuperbiæ, five injuria : & poft pauca: Plorans plorabit Jerufalem, five, Plorans plorabit, & deducet oculus meus lacrymam, quia captus eft grex Domini. Græc. 'Ear de μn axsouтS, κεκρυμμένως κλαύσεται ἡ ψυχὴ ὑμῶν ἀπὸ προσώπε ὕβρεως: και κατάξεσιν οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν διάκρυα, ὅτι (υνετρίβη τὸ ποίμνιον Κυρίω.

. 18. Ita in Græco. Hieron. addit: Verbum Hebraicum gebira, Aquila & Symm, dominatricem, & dominam interpretati funt, quod LXX. putaverunt geburoth, potentesque dixerunt.

*. 19. Græc, ἀποικίπη Ιέδας, (υνετέλεσαν ἀποικίαν τε nelar translatus eft Judas, confummaverunt tranfmigrationem perfectam.

*. 22. Græc. παραδειγματιθῆναι τὰς πτέρνας (ε, με deboneftentur calcanei tui.

i.

#. 23. Ambr.1.6. Hexa. col. 118. c. Si mutabit æthiops

pellem fuam, & pardus varietatem fuam. Itidem Hieron.
in Ezech. 27. col. 886. a. nec aliter Græcè, præter hoc
plur. Ta oxiμara duτus, varietates fuas.

*.25. Græc. Ούτως ὁ κλῆρός (ε, και μερὶς το άπει
BETT Úμas éμor Sic fors tua, & pars inobedientia veftra ad-
versum me; reliqua ut fup.

. 26. Hieron. ubi fup. Verfioni Lat. ex Hebr. alte-
ram è LXX. fic admifcere videtur: unde & ego nudavi,
five nudabo & revelabo femora, & pofteriora tua contra
faciem tuam. Græcè ita xayw άтonanú fw тà оTTÍC
ὀπίσω
πi Tò apócwwór Co, è oplúcetaι й àtiμía Co.

[merged small][merged small][ocr errors]

,remiam de fermonibus ficcitatis.

2. Luxit Judæa, & portæ ejus corruerunt, & obfcuratæ funt in terra, & clamor Jerufalem

afcendit.

3. Majores miferunt minores fuos ad aquam : venerunt ad hauriendum, non invenerunt aquam, reportaverunt vafa fua vacua : confufi funt & afflicti, & operuerunt capita fua.

[blocks in formation]

XIV.

VERSIO ANTIQUA.

Hieron. in bung

2. Luxit Juda, & portæ ejus vacuæ factæ funt, & contenebratæ funt fuper terram, & clamor Je- loc. col. 595.6.4. rufalem afcendit.

3. Majores ejus miferunt juniores fuos ad aquam: venerunt ad puteos, & non invenerunt aquam, reportaverunt vafa fua vacua.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 2. Itidem Græce, excepta voce, Ιεδαία, pro Ju-
da.

*. 3. Gr. fimiliter : Καὶ οἱ μεγιςῶνες αυτῆς· ἀπέσειλαν
τις νεωτέρες αυτῶν ἐφ ̓ ὕδωρ ἤλθοσαν ἐπὶ τὰ φρέατα, &

εχ εὕρεσαν ὕδωρ, κι ἀπέσρεψαν τὰ ἀγγεῖα αυτῶν κενά.
Hieron. fubdit confufi funt & afflidi, five erubuerunt,

operuerunt capita fua; fed hæc non leguntur in Græco,
præterquam in edit. Compl. ubi fic : ήχύνθησαν και ερυθρία

Hieron, ubi fup.

Ibid. 595.f.

Ibid. 596.

.

Cap

VERSIO ANTIQUA.

4. Etopera terræ quoniam defecerunt, quia non erat pluvia fuper terram, confufi funt agricolæ, operuerunt capita fua.

5. Et cervæ in agro pepererunt, & reliquerunt: quia non erat herba.

6. Et onagri fteterunt in rupibus, traxerunt ventum quafi dracones, defecerunt oculi eorum, quia non erat fenum.

7. Si iniquitates noftræ reftiterint nobis..... quoniam multa funt peccata noftra..... tibi peccavi

mus.

[blocks in formation]

VULGATA NOVA.

4. Propter terræ vaftitatem, quis non venit pluvia in terram, confufi funt agricolæ, operuerunt capita fua.

5. Nam & cerva in agro peperit, & reliquit: quia non erat herba.

6. Et onagri fteterunt in rupibus, traxerunt ventum quafi dracones, defecerunt oculi eorum, quia non erat herba.

7. Si iniquitates noftræ refponderint nobis: Domine fac propter nomen tuum, quoniam multæ funt averfiones noftræ, tibi peccavimus.

8. Exfpectatio Ifraël, salvator ejus in tempore tribulationis : quare quafi colonus futurus es in terra, & quafi viator declinans ad manendum ?

9. Quare futurus es velut vir vagus, ut fortis qui non poteft falvare? tu autem in nobis est Domine, & nomen tuum invocatum eft fuper nos, ne derelinquas nos.

10. Hæc dicit Dominus populo huic, qui dilexit movere pedes fuos, & non quievit, & Domino non placuit: Nunc recordabitur iniquitatum eorum, & vifitabit peccata eorum. 11. Et dixit Dominus ad me : Noli orare pro Sup.7. populo ifto in bonum.

16.11.

12. Cùm jejunaverint, non exaudiam preces 14. eorum : & fi obtulerint holocautomata, & victimas, non suscipiam ea : quoniam gladio, & fame, & pefte confumam eos.

13. Et dixi, A a a, Domine Deus: Prophetæ dicunt eis: Non videbitis gladium, & fames Sup. 5. non erit in vobis, fed pacem veram dabit vobis 12. in loco ifto.

Inf.23. 17.

14. Et dixit Dominus ad me: Falsò prophe- Inf. 29. tæ vaticinantur in nomine meo: non mifi eos, 9. & non præcepi eis, neque locutus fum ad eos: vifionem mendacem, & divinationem, & fraudulentiam, & feductionem cordis fui prophetant vobis.

15. Idcirco hæc dicit Dominus de prophetis, qui prophetant in nomine meo, quos ego non mifi, dicentes: Gladius, & fames non erit in terra hac: In gladio & fame confumentur prophetæ illi.

16. Et populi, quibus prophetant, erunt projecti in viis Jerufalem præ fame & gladio, & non erit qui fepeliat eos; ipfi & uxores eorum, filii & filiæ eorum : & effundam fuper eos malum fuum.

[blocks in formation]

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

sar, y exáxuvar Tas xegaràs auтr. In Hexapl. Orig. ita ex Theodot. fub afterifcoruar

καὶ ἐπεκάλυψαν τὴν κεφαλὴν αυτό.

[ocr errors]

. 4. Hieron. ibid. fic pergit: propter terræ vaftitatem, five & opera terræ quoniam defecerunt, quia non venit, five non erat pluvia fuper terram, &c. ut fup. Græc. initio habet : Καὶ τὰ ἔργα τῆς γῆς ἐξέλισεν, ὅτι ἐκ ἦν ὑετὸς, *Kúrencar of recpyol, &c. ut in Lat.

. 5. Ad verbum è Græco. Hieron. ubi fup. fic habet pro more: Nam & cerva, five cervæ, in agro peperit, five pepererunt, reliquit, five reliquerunt: quia, &c.

. 6. Græcè ipfo initio deeft ; reponitur verò inf. ante traxerunt: fed poft paulò tollitur rò quafi dracones; quod tamen in quibuídam Græc. & apud Theodoretum additur, fi Nobilio fides; cæt. ad verbum quadrant.

.7. Græc. Ai aμaptías yμær ártésnoar μir, &c. ut fupra. At in Compl. Ei ai quapríαι, &c.

. 8. Itidem Græcè, nifi id excipiatur ult. eis xatάxv

pa, ad diverforium, loco ad manendum.

.9. Eadem rurfum in Græco, præter hæc duo le

viffima, й, aut, pro &, poft dormiens; & ỳ Cù, & tu, Nunquid eris ut bomo dormiens, & ficut vir qui non poteft pro tu autem. Vigil. Tapf. 1. 3. de Trin. p. 223. a. legit falvus fieri? Gr. C. Fulg. fragm. 31. cont. Fab. p. 630. fimiliter addit: tu in nobis es Domine, & nomen tuum invocatum eft fuper nos.

. 10. Primus verficulus ex Hilario; reliqua fuppeditat Hieron. ab hoc, & non pepercerunt: item fup. hab. quia dilexit, five dilexerunt, movere pedes fuos: fingula conveniunt cum Græco, præter unum placuit fibi, pro quo evés woer, profperavit in Ms. Alex. Hudoxnoer ;*in Compl. ev'dónuoer.

. 11. 12. Græc. eadem fonat. *. 13. Græc. Καὶ εἶπα· Ὁ ὧν Κύριε.

. 15. Eadem exftant Græcè, præter vocem, sud, falfa, fubnexam his, in nomine meo. V. 16. Itidem Græcè.

*.17. Grzc... Καταγάγετε ἐπ' ὀφθαλμὸς ὑμῶν δάκρυα. &c. Deducite fuper oculos veftros lacrymas, &c. ut fup.

[blocks in formation]

2.5.

[blocks in formation]

:

1. Reg. 9. Infirmata eft quæ peperit feptem, defecit anima ejus occidit ei fol, cùm adhuc effet Amos, dies: confufa eft, & erubuit : & refiduos ejus in gladium dabo in confpectu inimicorum eorum,

8.9.

ait Dominus.

10. Væ mihi mater mea: quare genuifti me,

NOVA.

vorandum & diffipandum :

Hieron. epift. ad Cypr. to. 2.696. a. 5 in Jer. 15. col. 599. d.

4. & dabo eos in fervorem univerfis regnis terræ: propter Manaffem filium Ezechiæ regis Juda, fuper 4. Reg. 21.7.12. omnibus quæ fecit in Jerufalem.

5. Quis enim miferebitur tui Jerufalem ? aut quis contriftabitur pro te? aut quis ibit ad rogandum pro pace tua?

VERSIO ANTIQUA. 6..... nequaquam ultra dimittam eos.

7..... in portis populi mei.....

Hieron. in Jer. 15. sol. 600.c.

Cypr. 1. 2. Test.

9. Exterrita eft quæ parit, & tæduit anima ejus:
fubiit fol ei, cùm adhuc medius dies effet: con- p. 295.a.
fufa eft, & maledicta: reliquos eorum in gladio
dabo in confpectu inimicorum eorum.

10. Heu me mater: ut quid me peperisti, vi- Ambros. 1. 2. de
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
fide refurred. col.
1143.6.

. . Hilar. prolog. in Pf. n. 4. Nec fi ftet Moyfes, Samuel. Græc. Ἐὰν τῇ Μωυσῆς, καὶ Σαμεήλ προ προσώπε μ..... Eaπóseinov, reliqua Græca ufque ad v. 6. non multùm difcrepant à Vulgata; quod etiam affirmare poffumus de aliis multis hujus libri, à quibus Latinè referendis fecundum ed. LXX. ideo fe abftinuiffe videtur Hieronymus, quòd Verfiones duæ cùm ex Hebræo, tum ex LXX. plerumque inter fe convenirent. Hoc iterum & fæpiùs monemus, ne Verfio noftra vetus mutila nimis & imperfecta effe videatur.

*. 6. Hoc Hieron. teftatur habere LXX. loco T laboravi rogans, quod legitur in Vulg. nunc etiam Græcè, και εκέτι ανήσω αυτές.

.7. Ita Græc. habet, non in portis terra, ut in Vulg. *.9. Græc. Εκενώθη ἡ τίκτεσα ἑπτὰ, ἀπεκάκησεν ἡ ψυχή αυτῆς· ἐπέδυ ὁ ἥλιος αυτῇ, &c. ut in Lat. fup. præter unum sis páxœear, pro in gladio. Iren. 1. 4. C. 33. p. 274. a. legit : Exinanita eft quæ parit, tæduit anima ejus occidit sol ei, cùm adhuc medius dies effet : con

fufa eft, improperium paffa eft (Gr. i wreidin:) reliquos eorum in gladium dabo in confpectu inimicorum eorum. La&t. l. 4. Inftit. c. 19. p. 582. Exterrita eft qua parit,

taduit animam: occidit fol ei, cùm adhuc medius dies effet confufa eft, & maledicta: reliquos eorum in gladium dabo in confpectu inimicorum meorum: sed vitiosè meorum ; nam in Gr. conftanter, avräv. Hieron, in Ifai. 54. col. 390. e. Vacua faita eft qua pariebat feptem, defecit & anima ejus occidit ei fol adbuc meridie: & in Matth. 27. to. 4. 139. b. occubuit fol cùm adhuc media effet dies : & in Jerem. 15. col. 600. f. ita fecund. Hebr. & LXX. Infirmata eft, five abjecit, aut vacua facta eft, qua peperit feptem, five plurimos..... cùm adbuc effet dies, aut medius dies: fubinde addit: Sæpe diximus verbum Hebraicum faba, vel feptem, vel juramentum fonare, vel plurimos; unde diverfa eft interpretatio, Aquilâ, LXX. & Theodotione feptem transferentibus, Symmacho plurimos. V. 10. Hac tota conveniunt cum Gr. nifi quòd loco caufam dicentem judicii in omni terra, hab. ♪ıxa?óusvor, x

ས་གན

VERSIO ANTIQUA.

Ambrof. ubi fup. rum caufam dicentem judicii in omni terra? non * Hieron. in Jer. 15. profui, neque profuit mihi quifquam: a fortitudo col. 601. f. 602. mea defecit in his, qui maledicunt mihi.

Auguft. 1. 2. cont.

11. Fiat Domine dirigentibus illis, fi non aftiti tibi in tempore afflictionis eorum, & in tempore tribulationis eorum in bona contra inimicum. 12. Si cognofcet ferrum, & operimentum æneum?

[blocks in formation]

15. Domine memor efto mei, & vifita me, litt. Petil. to. 9. & innocentem me fac ab infectantibus me, non 290. d. e. in longanimitate: fcito quomodo acceperim de te improperium

16. ab his, qui fpernunt fermones tuos : confumma illos, & etit verbum tuum mihi in jocunditatem & gaudium cordis mei : quoniam vocatum eft nomen tuum in me, Domine omnipotens. 17. Non fedi in concilio eorum laudantium, fed timebam à facie manus tuæ: fingulariter fedebam, quoniam amaritudine repletus fum.

18. Ut quid qui me contriftant, prævalent in me? plaga mea valida eft, unde fanabor? facta eft mihi ut aqua mendax, quæ non habet fidem. Aut. 1. de xlii. 19..... fi eduxeris pretiofum à vili, quafi os man. ap. Ambrof. meum eris.....

[blocks in formation]

VULGATA NOVA.

virum rixæ, virum difcordiæ in univerfa terra ?
non fœneravi, nec fœneravit mihi quisquam :
omnes maledicunt mihi.

11. Dicit Dominus : Si non reliquiæ tuæ in
bonum, fi non occurri tibi in tempore afflictio-
nis, & in tempore tribulationis adversùs inimicum.
12. Nunquid fœderabitur ferrum ferro ab
Aquilone, & æs?

13. Divitias tuas & thefauros tuos in direptionem dabo gratis in omnibus peccatis tuis, & in omnibus terminis tuis.

14. Et adducam inimicos tuos de terra, quam nefcis: quia ignis fuccenfus eft in furore meo, fuper vos ardebit.

15. Tu fcis Domine, recordare mei, & vifita me, & tuere me ab his qui perfequuntur me, noli in patientia tua fufcipere me : fcito quoniam fuftinui propter te opprobrium.

16. Inventi funt fermones tui, & comedi eos, & factum eft mihi verbum tuum in gaudium & in lætitiam cordis mei : quoniam invocatum eft nomen tuum fuper me, Domine Deus exercituum.

17. Non fedi in concilio ludentium, & glo- Pfalm. riatus fum à facie manus tuæ: folus fedebam, quo- 1. 1. & niam comminatione replesti me.

25.4.

18. Quare factus eft dolor meus perpetuus, Inf. 30. & plaga mea defperabilis renuit curari? facta eft 15. mihi quafi mendacium aquarum infidelium.

19. Propter hoc hæc dicit Dominus : Si convertêris, convertam te, & ante faciem meam ftabis : & fi feparaveris pretiofum à vili, quafi os meum eris : convertentur ipfi ad te, & tu non convertêris ad eos.

20. Et dabo te populo huic in murum æreum, fortem ; & bellabunt adversùm te, & non prævalebunt : quia ego tecum fum ut falvem te, & eruam te, dicit Dominus.

21. Et liberabo te de manu peffimorum, redimam te de manu fortium.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

Naxeiro or Tάon Ty, i. e. qui judicer, 5 difcernar omni
terra. Hieron. ep. 22. ad Paulam, to. 4. p. 2. col. 55. a.
leg. Hei mihi mater: ut quid genuifti me, virum qui dicerer
difcrimen omni terra? Item in Jer. col. 601. a. ifta refert, vi-
rum rixa, five judicii, virum difcordia, five qui judicer in
univerfa terra: & inf. ait fic habere LXX. non profui, neque
profuit mihi quifquam: nec poft multa: Pro eo quod nos, in-
quit, juxta Hebraicum interpretati fumus, omnes maledicunt
mihi, ufque ad eum locum, ubi fcriptum eft : In tempore
tribulationis, &c. in editione Vulgata ita fcriptum reperi :
fortitudo mea defecit, &c. quæ pofuimus in textu. Ambrof.
loco cit. virtus mea defecit.

.11. Totidem verba in Græco, præter unum xaxar,
malorum, loco afflictionis.

. 12. Græcè, Ei wwDnGetαι diduegs, &c. Si cognof cetur ferrum, &c. ultimòque additurus C8, fortitudo tua; Theodoret. hab. Tú C, & conjungit cum feqq. fortitudinem tuam, & thefauros, &c.

. 14. Ita Græcè, addito uno xúxxą, in circuitu, ad verbum faciam.

. 15. Itidem Græcè. Vulgata ipfo initio hab. Tu fcis, fed hoc Hieron. in eund. loc. 602. f. teftatur ap. LXX. non legi. *. 16. Eadem funt in Græco, nifi excipias verbum EIXENиTαι, invocatum eft, pro vocatum eft. Item ap. Hieron. in hunc loc. 602. f. ita è LXX. ab his, qui reprobant

"E

me,

T factum eft verbum Domini ad dicens :

των,

&

fermones tuos: confume eos, & erit mihi.
V. 17. Similia prorfus in Græco, præter unum Tailor-
ludentium, loco laudantium ; quod ult. mendum effe
poteft vel in Mfs. vel in editt. Hieronymus in hunc loc.
603. a. verbo gloriatus fum, quod legitur in Vulg. fub-
dit, five metuebam, è Gr. ev'λabyulw.

. 18. Rurfum Aug. 1. de unit. Eccl. to. 9. 381. a. Ut quid qui contriftant me, prævalent? plaga mea valida eft, unde fanabor? facta eft mihi ut aqua mendax, non babens fidem: & epift. 108. to. 2. 307. c. faci funt mibi ficut aqua mendax, non habens fidem. Cypr. epift. 73. p. 131. b. Ut quid qui contriftant me, prævalent? plaga mea folida eft, unde fanabor? dum fit, faila eft mihi quafi aqua mendax, non habens fidem. Ita quoque in Græco eft, adjuncto uno μỸ, ad prævalent. Item ap. Hieron. in hunc loc. ex ed. LXX. Quare qui contriftant me, confortantur ? plaga mea fortis, unde curabor? facta eft mihi quafi aqua mendax, non habens fidem. Auct. 1. cont. Fulg. Donat. append. to. 9. Aug. col. 5.d. Ut quid injuriantes me, pravalent? plaga mea folida falta eft, unde fanabor? facta ef mihi ficut aqua mendax, non habens fidem.

. 19. Græc. idem fonat : in confequentibus etiam vix differt à Vulg. #. 21. Ita rurfum Græcè.

CAPUT XV I.

VULGATA

I... 8. Vide Not.

NOVA.

2. Non accipies uxorem, & non erunt tibi filii & filiæ in loco ifto. 3. Quia hæc dicit Dominus fuper filios & filias, NOTE AD VERSIONEM ANTIQUA M.

✰✰. I..... 8. Hi verfus octo & in Vulgata, & in Gr. vix quidquam diverfum reddunt.

[ocr errors][merged small]

19.

[blocks in formation]

10. Et cùm annuntia

veris populo huic omnia

confoleris eos: quia abftuli pacem meam à populo
ifto, dicit Dominus, mifericordiam & miferationes.

6. Et morientur grandes & parvi in terra ista:
non fepelientur neque plangentur, & non fe incident,
neque calvitium fiet pro eis.

7. Et non frangent inter eos lugenti panem ad confolandum fuper mortuo : & non dabunt eis potum calicis ad confolandum fuper patre fuo & matre.

8. Et domum convivii non ingrediaris, ut fedeas cum eis, & comedas & bibas:

VERSIO ANTIQUA.

9..... Et auferam de civitatibus Juda, & de qua- Cypr. 1. 2. Teflim, driviis Jerufalem vocem lætantium, & vocem p. 293. 4. gaudentium, vocem sponsi, & vocem sponsæ.

VULGATA

10... 15. Vide Not.

Sup. 5. verba hæc, & dixerint tibi: Quare locutus eft Do-
minus fuper nos omne malum grande iftud ? quæ ini-
quitas noftra? & quod peccatum noftrum, quod pec-
cavimus Domino Deo noftro ?

11. Dices ad eos: Quia dereliquerunt me patres
veftri, ait Dominus : & abierunt poft deos alienos,
& fervierunt eis, & adoraverunt eos : & me dere-
liquerunt, & legem meam non cuftodierunt.

12. Sed & vos pejus operati eftis, quàm patres veftri ecce enim ambulat unufquifque poft pravitaVULGATA NOVA.

16. Ecce ego mittam pifcatores multos dicit Dominus, & pifcabuntur eos : & poft hæc mittam eis multos venatores, & venabuntur eos de omni monte, & de omni colle, & de cavernis petrarum.

17. Quia oculi mei fu

per omnes vias eōrum :

NOVA.

tem cordis fui mali, ut me non audiat.
13.

Et ejiciam vos de terra hac, in terram, quam
ignoratis vos, & patres veftri : & fervietis ibi diis
alienis die ac nocte, qui non dabunt vobis requiem.
14. Propterea ecce dies veniunt dicit Dominus
& non dicetur ultra: Vivit Dominus, qui eduxit fi-
lios Ifraël de terra Ægypti,

15. fed, Vivit Dominus, qui eduxit filios Ifraël de terra Aquilonis, & de univerfis terris, ad quas ejeci eos : & reducam eos in terram fuam, quam dedi patribus eorum.

VERSIO ANTIQUA.

a

16. Ecce ego mittam pifcatores multos, & pifcabuntur illos..... " & multos venatores, & venabuntur eos fuper omnem montem, & fuper omnem collem.....

[blocks in formation]

18. Et reddam primùm duplices iniquitates, & peccata eorum : quia contaminaverunt terram meam

non funt abfconditæ à facie mea, & non fuit occul- in morticinis idolorum fuorum, & abominationibus fuis
tata iniquitas eorum ab oculis meis.

VULGATA NOVA.

19. Domine fortitudo mea, & robur meum, &
refugium meum in die tribulationis: ad te gen-
tes venient ab extremis terræ, & dicent: Verè

mendacium poffederunt patres noftri, vanitatem,
quæ eis non profuit.

impleverunt hæreditatem meam.

VERSIO ANTIQUA.

Tertul. 1.4. ndo. Marc. p. 702.4. a Ambrof. in Pf. 118.col. 1035.f.

19. Domine fortitudo mea & adjutorium Aug. 1.13. cont. meum, & refugium meum in die malorum: ad Fauft, 10, 8.256.b. te gentes venient ab extremo terræ, & dicent: Quam falfa poffederunt patres noftri fimulacra, & non eft in eis utilitas!

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUA M.

. 9. Julius Firm. 1. de errore prof. relig. c. 20. p. 172. c. Et auferam de civitatibus Judæ, & de urbibus Jerufalem, vocem lætantium, vocem fponfi, & vocem fponfa. Grec. Ἰδὲ ἐγὼ καταλύω ἐν τῷ τόπο τέλε ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, φωνὴν χαρᾶς, και φωνὴν εὐφροσύνης, φωνήν νυμφίω, και φωνήν νύμφης 1. . Ecce ego abire facio de loco ifto coram oculis veftris, & in diebus veftris, vocem gaudii, 5 vocem lætitia, vocem fponfi, vocem fponfa.

. 10..... 15. Hi verfus omnes tam in Vulgata, quàm in Gr. unum pene & idem fonant.

fit primùm, & in LXX. editione prætermissum ; deest
que hodie in Gr. To primùm.

quo

. 19. Eadem leguntur Græcè, præpofito uno Cu, tu, voci 2. fortitudo; fubinde eft, & vμées, in diebus, ac in Compl. & ἡμέρᾳ, ut fup. Idem Auguft. 1. I. de conf. Evang. to. 3. col. 17. f. & l. 18. de civit. Dei, c. 33. to. 7. 515. g. 516. a. ita legit: Domine Deus meus, & refugium meum in die malorum ad te gentes venient ab extremo terra, dicent Verè mendacia coluerunt patres noftri fimulacra, & non eft in illis (to. 3. 18. d. in quibus non eft) utilitas : fimiliter 1. de fide refur. to. 6. 146. f. detractis his, refug. meum in die malorum; item in Pf. 94. to. 4. 1030. c. d. habet: ad te gentes venient..... Verè mendacia coluerunt, &c. In Collat. Carthag. p. 392. fic: Domine virtus mea, & adjutorium meum, & refugium meum in diem malorum ad te gentes venient ab extreme terra, dicent: Quam falfa poffederunt patres noftri ido

. 16. Græc. habet rosimo, mitto, pro mittam; &
poft 1. multos, addit, xsye Kuenos, dicit Dominus ; item
poft illos, ifta, μETÀ TAUTα άдosima, Mfs. Alex. &
Compl. dose cær. quadrant. Idem Ambrof. loco cit.
legit: Ecce mitto multos pifcatores: & l. 6. Hexa. col. 133.
b. ecce ego mitto venatores multos. Auct. 1. de promiff. p.
3. ap. Profp. p. 175. c. Mittam ad eos pifcatores, & pif-la, & non eft in eis utilitas! Apud Hieron, in Jer. 16.
cabuntur eos venatores, venabuntur eos.

.17. Hieron. in hunc . col. 607. a. ait : Quod hic de Hebraico pofuimus,· non funt abfcondita ea à facie mea, in LXX. non habetur; cæt. Græca Vulgate refpondent pene ad verbum.

. 18. Ad hoc Vulg. Et reddam primum, Hieron. in comm. col. 607. a. dicit : Sciendum quod in Hebr. pofitum

p. 607. d. fimiliter ex edit. LXX. ad te gentes venient ab
extremis terræ, & dicent: Quomodo falfa poffederunt pa-
tres noftri idola, & non eft in eis utilitas ? & epift. ad
Princip. to, 2. 693. a. Quàm falfa poffederunt patres noftri
idola ! Græc. Ως ψευδῆ ἐκτήσαντο οἱ πατέρες ἡμῶν εἴδω
ωλα,
Apud Ferrand. paræn. ad Regin. Domine fortitudo mea、
adjutorium meum in die malorum.

« ZurückWeiter »