Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

nem.

I 2.

eorum.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm.

I. Consilium verò Domi Confilium Domini in eternum 11. Consilium autem Domini in
ni manet in æternum : cogi- ftabit : cogitationes cordis ejus in æternum manet : cogitationes cor-
tationes cordis ejus in sæcu- generatione & generatione. dis ejus in generatione & generatio-
lum & fæculum.

12. Beata gens , cujus est Beata gens, cujus Dominus Deus Beata gens, cujus est DoDominus, Deus eorum; po- ejus ; populus , quem elegit in ha- minus, Deus ejus; populus , quem pulum, quem elegit Dominus reditatem fibi.

elegit in hæreditatem fibi. in hæreditatem libi.

13. De cælo respexit Do De cælo profpexit Dominus : 13. De cælo refpexit Dominus :
minus : & vidit omnes filios vidit omnes filios Adam.

vidit omnes filios hominum.
hominum.
14. De præparato habitacu De firmiffima sede sua pros-

14. De præparato habitaculo
lo suo refpexit super omnes, pexit ad universos habitatores suo refpexit super omnes, qui ha-
qui inhabitant terram.
terra.

bitant terram.
15. Qui finxit singillatim Fingens pariter cor eorum : in is. Qui finxit sigillatim corda
corda eorum : qui intelligit telligens omnia opera eorum. eorum : qui intelligit omnia opera
omnia opera eorum.
16. Non fit falvus rex per

Non salvabitur rex in multitu 16. Non salvatur rex per mul-
multitudinem virtutis fuæ : dine exercitûs : nec fortis liberabi- tam virtutem : & gigas non salva-
non gigans falvus erit in mul- tur in multiplicatione virtutis. bitur in multitudine virtutis suæ.
titudinem virtutis fuæ.

17. Falsus equus in salutem: Fallax equus ad salutem :d 17. Fallax equus ad falutem :
in abundantia autem virtutis in multitudine roboris sui non fal in abundantia autem virtutis fuæ
fuæ non erit falvus.
vabit.

non falvabitur.
18. Ecce oculi Domini su Ecce oculus Domini super ti 18. Ecce oculi Domini super
per timentes eum ; sperantes mentes eum ; ad exspectantes mi- metuentes eum : & in eis, qui fpe-
in misericordia ejus : sericordiam ejus :

rant super misericordia ejus.
19. Ut eripiat à morte ani Ut eruat de morte animas co 19. Ut eruat à morte animas
mas eorum : & alat eos in rum, & vivificet eos in fame. eorum : & alat eos in fame.
fame.

20. Anima noftra patiens Anima nostra exspectavit Do 20. Animna noftra sustinet Do-
est in Domino : quoniam ad- minum : auxilium noftrum , & cly- minum : quoniam adjutor & protec-
jutor & protector nofter est. peus noster est.

tor noster est.
21. Et in ipso lætabitur cor In ipfo enim letabitur cor nof 21. Quia in eo lætabitur cor
nostrum : & in nomine fancto trum: quia in nomine Sancto ejus noftrum : & in nomine fancto ejus
ejus speravimus.
Speravimus.

speravimus.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
hunc Pl. cum Pfalt. Rom. In Gr. Kúecs de cone fc"SEL..... dinis sua. Mss. 2. Cassiod. utrobique salvabitur. In Gr.
Jetei deo.... og alsici byra's apxóriwi,

Οι Cώζεται βασιλευς διια πολλήν δύναμιν και γίγας ζωθή-
. 11. Ita Caffiod. in hunc Pl. cum Psalt. Rom. Corb. Csic & anúgd iglúcs autê. Symmach. ord påp mangos.
Carnut.Coisi. & Moz. si excipias ult. in fæculum fæculi ; Me W. 17. Iridem in Psalt. Rom. &

ap:

Cassiod. excepto
diolan. hab. à generatione 83 progenie ; Aug. in sæcula facu uno ad falutem. Concinit pariter Corb. nisi quod hab,
lorum ; cær, ut in textu. Græc. Vatic. 'H de Born tý Kuo initio fallax ..... ad falutem , non falsus. Ambrof. l. de
ρίν εις τον αιώνα μένει λογισμοί..... απο γενεών εις γενεάς. Μ. Nab. c. 15. to. 1. col. 585. a. & ep. 63. col. 1044. f.
Alex. cum Ald. & Compl. sis yevsan ng yereáv.

Mendax equus ad falutem. Sic etiam ap. Aug. in hunc Pr.
X. 12. Sic est in Psalt. Corb. Item in Missali Rom. ad cum aliis quæ leguntur fup. in textu. In Gr. Yeuchisimmis
Grad. Dom. 17. post Pent. ut & in Psalt. Dominus , Deus sis..... 8 C. Juostab.
eorum. In Moz. Dominus , Deus ejus ; populus, &c. ur in . 18. Ita Cassiod. in hunc Pf. Sic etiam in Psalt. Rom.
Vulg. In Cuislin. populum , quem elegit in hæredit. &c. & Coisl. nisi quod verbo sperantes, additur autem. In Moz.
Aug. in hunc Pf. concordat cum Pfalt. Rom. Item Cassiod. sic : super timentes eum : & in eos, qui sperant in miseri-
in eund. Flalm. sed deler vocem Dominus , post elegit. In

cordia ejus. In Corb. super timentes eum ; sperantes super
Gr..... Kuctos, ó cos autão naos, öregerszalo eis xaneg- misericordia ejus. Apud August. in eund. Pl.col. 187. d.

super metuentes eum ; sperantes fuper misericordiam ejus : ac
X. 13. Cassiod. in hunc Pl. cum Psalt. Rom. De cælo infra col. 206. c. legit timentes eum ; extremòque in mi-
prospexit..... vidit, &c. Coislinian. E cælo refpexit.....fericordia ejus. Tertul. 1. 2. adv. Marc. p. 651.c. Oculi enim
vidit, &c. Corb. De cælo refp. Dominus , videre omnes , Domini fuper timentes eum ; fperantes in misericordiam ipfius.
&c. August. in eund. Pf. concordat cum Vulg. Græc. Grec. 'Ιδε οι..... επί τες φοζυμένες αυτόν της ελπίζοντας επί
"Εξ έegν επέβλεψεν ο Κύριος, είδε, &c.

το έλεος αυτό.
. 14. Ita August. in Pf. col. 187. b. at infra col. 204. V. 19. Sic est in Psalt. Rom. Corb. Coislin. Moz. & ap.
g. 205. a. leg. qui habitant terram. Cassiod. in eund. Ps. Cassiod. in hunc Pl. Apud Auguft. in eund. Ps. Ut eruat ,
cum Psalt. Rom. qui habitant orbem. Muzarab. De præpar &c. ut sup. Auct. I. de promill. c. 29. col. 112. a. Uz
rato babitac. sancto suo..... qui inhabitant terram. Græc. 'EŽ eruat..... 65 pascat eos in fame. Tertul. verò l. 2. adv. Marc.
ércius xa7oxucupio autšené Caster sti tárlas tos xa?oix vias p. 651. c. ita : Ad deliberandas animas eorum de morte :
Tir süre

& nutricandos eos in fame. Gr. 'Púoastal &X..... j dusce, Ipáo
*.15. Ita August, in hunc Pl. cum Psalt. Rom. Fabri. 4001, &c.
Moz. hab. qui fingit. Rom. Martianæi sub finem cum Cal V. 20. Itidem in Psalt. Corb. In Cuislin. verò, & Moz,
fiod. qui intelligit in omnia opera eorum. Græc. ʻO trácas Anima autem noftra patiens eft Domino , &c. in Carnut. pa-
κατα μόνας..... Cυνιείς πάντα τα , &c.

tiens eft in Domino. In Rom. & ap. Cassiod. Anima autem
*. 16. Ita Psalt. Corb. habet , præter hoc ult. fortitu- noftra fuffinet Dominum , &c. Ap. Auguft. in eund. Pr.
dinis fua , loco virtutis fuæ. Sic etiam in Moz. exceptis his , Anima noftra patiens erit Domino. Gr. 'H tuxn võr utromé-
mec gigans falvus erit in abundantia fortitud.fua. In Coislin. VEL TO Kupiæ, &c. Edd. Ald. & Compl. H de tego.. UTO-
Non fie salvus rex in multitudine virtutis fuæ : nec gigas mesrii, &c. Psalt. Coislin. delet eft in fine, repugnante
salvus erit in multitudine fortitudinis fua. Ap. Auguit. in Græco.
hunc Pl. col. 187. c. Non falvus fiet rex in multitudine . 21. Ita Psalt. Moz. hab. fi excipias ule. Sperabimus.
virtutis : nec gigans falvus erit in multitudine virtutis fua ; Sic etiam in Rom. Fabri, & ap. Cassiod. In Rom. Martia.
at infra 205. e. per multitudinem virtutis fua..... in mul næi fperavimus. Coislin, etiam & Corb. initio ferunt, Et
titudine fortitudinis fuæ. Cassiod. verò cum Psalt. Rom. in ipso lætabitur. Auguft, verò in hunc Pr. Quoniam in ipfo
fic hab. Non falvabitur rex per multam virtutem (Rom. lætabitur, &c. ultimòque fperavimus ; editt. Sperabimus,
add. fuam : ) nec gigas falvus erit in multitudine fortitu- Gr. "Oti ir autã supegvSvigeteko.... satioauer.

μιαν εαυτώ. .

0

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
22. Fiat misericordia tua Do Sit mifericordia tua Domine 22. Fiat misericordia tua Ex MS. Sangerme
mine super nos : quemadmodum Super nos, ficut exspectavimus te. Dominus super nos : ficut
speravimus in te.

speravimus in te.
NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 22. Psalt. Rom. Coislin. & Moz, cum Cassiod. Fiat Gr. Γένοιτο το έλεός C Κύeμε.... καθάπερ, &c. ΜΓ. Αlex.
Domine misericordia tun super nos : ficut fperavimus in te. cum edd. Ald. & Compl. Kúere to f'AE05.
Corb. cum August. Fiat miferic. tua Domine ..... ficut , &c.

[ocr errors][merged small][merged small]

Enedicam Dominam in omni 2. B Iremni tempore:

femB

2. Benedicam pomiemmein omis

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. ' 1. Davidi, cùm immutavit vultum David quando commutavit os fuum 1. Pfalmus David, cùm inmu. Ex Ms. Sangermi suum coram Achimelech, & cor am Abimelech , & ejecit eum ,

tavit vultum suum coram dimisit eum & abiit. ( 1. Reg.

abiit. XXXIV.

Amelech, & dimisit eum, 21.) XXXIII.

& abiit. X X XIII. 2. Enedicam Dominum in om

2 Enedicam Dominum
: semper laus

tempore : semper laus ejus in
ejus in ore meo.
ore meo.

per laus ejus in ore meo.
3. In Domino laudabitur ani In Domino laudabitur anima 3. In Domino laudabitur
ma mea : audiant mansueti, & læ- mea : audiant mites , & latentur. anima mea:audiant mansueti,
tentur.

& lætentur.
4. Magnificate Dominum me Magnificate Dominum mecum, 4. Magnificate Dominum
cum : & exaltemus nomen ejus in & exaltemus nomen ejus pariter. mecum : &exaltemus nomen
idipsum.

ejus in invicem.
5. Exquisivi Dominum , & exau Quæfivi Dominum , & exau s. Inquisivi Dominum, & ex-
divit me : & ex omnibus tribulatio- divit me, & ex omnibus anguftiis audivit me : & ex omnibus tri-
nibus meis eripuit me.
meis liberavit me.

bulationibus meis eripuit me.
6. Accedite ad eum, & illumi Refpicite ad eum, da confluite, 6. Accedite ad eum, & in-
namini : & facies veftræ non con- & vultus veftri non confundentur. luminamini : & vultus vel
fundentur.

non erubescent. 7. Iste pauper clamavit, & Do Hic pauper clamavit , & Do 7.

Ifte

pauper clamavit, &
minus exaudivit eum : & de omni- minus exaudivit , & de omnibus Dominus exaudivit eum : &
bus tribulationibus ejus falvavit tribulationibus ejus salvavit eum. ex omnibus tribulationibus
eum.

ejus liberavit eum.
8. Immittet angelus Domini in Circumdabit angelus Domini in 8. Immittet angelus Do-
circuitu timentium eum : & eripiet gyro timentes eum, & eruet eos. mini in circuitu timentium
eos.

eum : & eruet eos.
9. Gustate, & videte quoniam Guftate, & videte quoniam bon 9. Gustate, & videte quo-
suavis est Dominus : beatus vir, qui nus Dominus : beatus vir , qui fpe- niam suavis est Dominus: bea-
sperat in eo.
rat in eo.

tus vir , qui sperat in eum.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
W. 1. August. & Cassiod. in hunc Pfal.cum Psale. Corb. 1. col. 1031.d. 1392. e. 1512. d. 1562. a. Item Aug. in
In finem , Pjalmus David, &c. ut in textu. Rom. Fabri, hunc Pl. col. 221. a. & tract. 1. in 1. Johan. to. 3. p. 2.
Psalmus David , cum mutavit..... coram Abimelech, &c. ut col. 829. a. necnon Leo M. serm. 26. p. 82.b. & Cassiod.
supra. Rom. Marrian. cùm commutavit , &c. Coislin. Dr in eund. Pl.cum Psalt. Rom, Corb. & Moz. Coislin, verò
vid , cùm inmutavit... coram Abimelech , &c. Moz. verò ira : initio hab. Accedite ad Dominum ; reliqua ut in textu. Aug.
Psalmus David , cùm immutavit... coram Abimelech, & dimi tamen I. 22. de civit. Dei , 10.7. col. 698. e. leg. facies
fit eum , & abiit, & fuga iniit , & dixit. Gr. Tớ Aavid , (Ald. veftra , loco vultus veftri. In Gr. Sipooca6a7após autór.....
& Compl. Yarpos tão , ) omóts naciwe...vartior, 'A Gipénex, dj Ta apóow ta vle wrx müxalcXvrtý.
ag déaugev avtov, v druge. Caffiod. ubi sup. Per totum $. 7. Sic in Psalt. Rom. Corb. & ap. Cassiod. Ambrofius
Pfalmum , inquit , verba Prophetæ sunt alphaberi Hebræi litte- priorem . parcem similiter habet cum I. de apol. Dav. to.
r& , exceptâ fextâ, in capitibus versuum per ordinem ponentis. 1. col. 728. c. & l. de exhort. virg. co. 2. col. 288.c. cum

$. 2. Concordant Cypr. l. 3. Testim. p. 309. b. Am- epift.63.col. 1043. f. & de ob. Valent. col. 1183. d. Aug.
bros, in Pf. 43. to. 1. col. 897 e. Auguft. & Cassiod. in verò in eund. Pl. lic : Ifte inops clamavit..... 69 ex omnibus
hunc Ps. Gaud. Brix. ser. 2. p.944.c. unà cum ver. Psalt. & tribul.ejus falvum fecit eum. Arnob. de Deo trino , p. 215.
Gr. Ap. Tertul. de orat. c. 3. p. 180. c. sic : Benedici Deum d. & ex omnibus anguftiis eripiet eum. Gr. OŠTOS Ó #loxos
omni loco ac tempore , &c. In Psalt. Coisl. Benedicam Domino. rexegate, &c. ut in Vulg.

ř. 3. Ita Aug. & Cassiod. in hunc Pf. cum Psalt. Rom. *. 8. Psalt. Coislin. Emittet angelus , &c. Moz. Immittit , In Moz. sic: Audient manfueti , Es latentur. Ap. Aug. verò l. ultimoque eripuit eos. Rom. Vulgatæ faver. Ambros. verò 2. de serm. Dom. in monte , to. 3. p. 2. col. 201.b. 215.e. in Luc. 2. to. 1. col. 1309. d. legit : Immittit angelos DoAudiant mites , 8 jocundentur. Gr. Axxoct war apợeis, y minus in circuitu timentium eum : 8 eripiet eos. Item CarEu pegv. Jýtwoar.

fiod. in hunc Pr. Immittet angelum Dominus..... 8 eripier
N. 4. Ita Psalt. Rom. Corb. Mediolan. & Coislin. cum eos. Arnob. etiam de Deo trino, p. 215. d. Mifit ange-
Auguft. & Caffiod. in hunc Pl. necnon Leone M. serm. lum Dominus , &c. At August. in eund. Pl.constanter : Im.
1. P. 50. a. Brev. Mozarab. extremò habet, nomen ejus mittet angelus Domini ..... & eruet cos : cum addit : Sic
in unum. Et verò August. loco cit. col. 218. d. ait : Quid fcriptum eft, fratres , non quomodo habent aliqui mendos co-
eft, exaltemus nomen ejus in idipsum ? hoc eft, in unum, 'dices : Immittet angelum Dominus , &c. Hilarius quoque in
nam multi codices fic habent : & poft pauca : Sive in idip Pr. 137. col. 499. a. hab. angelus Domini , &c. Gr. la-
fum dicatur , five in unum, hoc idem dicitur. Greg. Turon. ρεμβαλεί αγΓελος Κυρίε ...

και ρύσεται αυτές.
vit. Patr. p. 1216. c. Magnificate Dom..... esaltemus no 8.9. Ita August. in hunc Pf. cum Brev. Moz. Psale.
men ejus in commune. Gr. SmitOQUTÓ. Aquila, ouobupadór. verò Rom. hab. in eo, in fine. Similiter Ambrof. l. de

7.5. Ita Caffiod, in hunc Pl. cum Psalt. Coislin. & virginit. to. 2. col. 237. e. & l. de myster. col. 341. a.
Rom. In Corb. & Moz. Inquisivi Dom..... 85 ex omnibus an-

vide eriam in Pf. 118. 10. 1. col. 1023. C. 1032. a. Iciguftiis meis eripuit me. Ap. Aug. in eund. Pl.eruit me ; cær. dem ap. Caffiod. in hunc Pr. Cypr. verò l. 1. Testim. p. 282. at in textu. In Gr. 'Εξεζήτησα τον..... και εκ παζών των πα c. legit : Gxftate , & videte quoniam dulcis eft Dominus : felix egissão Mex eppuortó ue. Ms. Alex. Tôr Oriefarar på, al. Bríxewr. eft vir, qui sperat in eum. Item Jul. Firmic. I. de errore

*.6. Similiter in Conc. to. 4. pro fundat. Agaun. mo- profan, relig. quoniam dulcis eft Dominus. Auguft. in Pf. nast, col. 1558.b. Ita quoque leg. Ambr, in Pl. 118. to. 99. col. 1075. f. Guftare , videte quàm dulcis eft Domin Tom. II.

I

quantur dolum.

eam.

Hebr. 4.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Es MS. Sangerm, 10. Timete Dominum om Timete Dominum sancti ejus : 10. Timere Dominum omnes

nes sancti ejus : quoniam nihil quoniam non est inopia rimentibus sancti ejus : quoniam non est inopia
deeft timentibus eum.
eum.

timentibus eum.
11. Divites eguerunt & esu Leones indiguerunt & efurie 11. Divites eguerunt & esurie- Luc. .
rierunt : inquirentes autem runt : quærentibus autem Domi- runt : inquirentes autem Dominum 53.
Dominum non deficient om- num non deerit omne bonuım. non minuentur omni bono.
ni bono. DIAPSALMA.

12. Venite filii, audite me: Venite filii , audite me : timo 12. Venite filii , audite me : titimorem Domini docebo vos. rem Domini docebo vos.

morem Domini docebo vos. 13. Quis eft homo qui vult Quis eft vir qui velit vitam , 13. Quis est homo qui vult vi I. Desi vitam , & cupit videre dies diligens dies videre bonos ? tam : diligit dies videre bonos ? 3. 10. bonos?

14. Cohibe linguam tuam Custodi linguam tuam à malo : 14. Prohibe linguam tuam à
à malo : & labia tua ne lo- & labia tua ne loquantur dolum, malo : & labia tua ne loquantur

dolum.
15. Deverte à malo, & fac Recede à malo, & fac bonum : is. Diverte à malo, & fac bo-
bonum : inquire pacem, & quare pacem , & persequere eam. num : inquire pacem, & persequere
sequere eam.

16. Oculi Domini super Oculi Domini ad justos , & au 16. Oculi Domini super justos : Eccli. justos : & aures ejus ad preces res ejus ad clamores eorum. & aures ejus in preces eorum.

15. 20. eorum.

13
17. Vultus Domini super Vultus Domini super facientes 17. Vultus autem Domini super
facientes mala : ut perdat de malum : ut perdat de terra memo- facientes mala : ut perdat de terra
terra memoriam eorum.
riam eorum.

memoriam eorum.
18. Clamaverunt justi, & Clamaverunt , & Dominus ex 18. Clamaverunt jufti , & Do-
Dominus exaudivit eos : & ex audivit, & ex omnibus tribula- minus exaudivit eos : & ex omnibus
omnibus tribulationibus eo- tionibus corum liberavit eos. tribulationibus eorum liberavit eos.
rum liberavit eos.
19. Juxta est Dominus his, Juxta eft Dominus contritis cor 19. Juxta est Dominus iis, qui

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM.
nus. Fulg. l. 1. ad Monim. p. 19. a. quàm suavis eft Do linguam tuam , &c. Sic etiam Tertul. I. 2. adv. Marc. p.
minus. Gaud. Brix. serm. 2. p. 947. g. quoniam suavis 651.c. Lucifer verò Calar. 1. 1. pro S. Athan. p. 191. f. &
eft. Philaftr. Brix, de hærel. p. 720. h. quia fuavis eft. Anonym. ap. S. Paulinum, epist. ad Celanc. to. 2. p. 10.
Gr. ότι χρυσος ο Κύριος μακάριος ανήρ , ος ελπίζει επ' αυτόν. a. Prohibe linguam tuam , &c. itidem in Psalt. Rom. Fa-

9. 10. Sic apud August. & Caffiod. in hunc Pl. ut bri. Apud Cypr.l. de unit. Ecclef. p. 202. c. & epist. 42,
etiam in Plalt. Rom, Corb. & Coislin. In Mozarab. deest p. 56. c. Contine linguam..... 6 labia tua ne loquantur in.
tantum omnes. Apud Ambros. in Pf. 118. to. 1. col. 1076. Jidiosè ; l. verò 3. Testim. p. 308. c. ne loquantur dolum.
f. Timete Dominum omnes sancti ejus : at infra col. 1240. Apud Ambros. de bono mort. c. 9. to. 1. col. 406. b.
d. deest omnes. Apud Cypr. verò l. 1. Testim. p. 282. lingua tua non loquatur perverfa. Apud August. in hunc
c. fic : Timete Dominum Deum omnes fanéti ejus : quoniam Pl. fimiliter , Contine linguam tuam , &c. ut in textu ; at
non eft inopia eis , qui eum metuunt : limiliter 1. 3. p. 313. serm. 16. to. s. col. 92. a. Cohibe linguam , &c. In Gr.
c. omiiso uno Deum. Ita quoque habet Jul. Firmic. I. de Ilaucov Thacoor ..... un añou Sóxer.
errore prof. relig. c. 19. In Gr. Ochú Gule ter Kúeser már W. 15. Ita vetus Iren. Interpres 1. 4. C. 36. p. 278.c.
τες..... ότι εκ έσιν υσέρημα τους φοβεμένοις αυτόν. .

& Carliod. in hunc Pf. cum Pralt. Rom. & Corb. In Moz, V.11. Ita Caffiod, in hunc Pl. cum Psalt. Rom. Corb. verò , Declina à malo..... inquire pacem , & fequere eam. & Cuislin. Item ad Grad. missæ festi omnium SS. Apud Itidem Ambrosius l. de fuga sæc. c. 5. to. i. col. 428. Ambrof. I. de apol. Dav. to. 1. col. 728. c. Inquirentes e. & l. 1. offic. to. 2. col. 26. a. cum Anonymo apud S. enim Dominum non deficient , &c. S. Paulin. ep. 1. p.5.a. Paulin. to. 2. p. 10. a. Sic etiam apud Cypr. I. de unit, non deficientur , &c. Hilar. in Pf. 131. col. 458. d. & Eccl. p. 202. c. & Auguft. in hunc Pf. fi excipias unum Aug. in hunc Ps. non minuentur , &c. Julius Firm. I. de

quare.
Similiter

ap:

Tertul. I. 2. & 5. adv. Marc. p.651, errore prof. relig. c. 19. & Cypr. 1. 1. Testim. p. 282. c. C:797. a. excepto præterea verbo feftari , pro sequere. Luqui autem inquirunt Dominum , non indigebunt omni bono. cifer Cal. l. 1. pro S. Athan.p. 191. f. leg. Averte à malo, Es Auct. op. imp. in Matth. hom. 40. p. 165. d. non defi- fac bonum. Ambr. l. 1. Hexa. col. 17.d. & de obitu Valent. cient omni bono. Brev. Moz. non deficient ab omni bono. Gr. to. 2. col. 1176.f. Define à malo, &c. Optat. l. 2. 3. & οι δε εκζντεντες τον Κύριον εκ ελαττωθήσονται σαντος αγαθά. . 4. contra Donat. p. 31.c. 60. a.61.6.71. a. quære pacem Vide lis Ambros. to. 1. p. 797. c. 948. e. 1120. c. 1186. & confequeris eam ; sed lib. 2, p. 31. b. Vulgatæ congruit, d. & to. 2. p. 943. C. Subnexum pariter Diapsalma est in In Gr."Εκκλινον από κακά..... ζήτνσον ειρήνην , ή δίωξον αυτήν. Pfal. Corb, non memoratur tamen ab August. nec habe $. 16. Ita August. in hunc Pl. cum Psalt. Rom. Coirtur in edd. Ald. & Compl. at in Gr. Vatic. exstat ut sup. lin. & Moz. Hilarius verò in P1.65.col. 178. e. legit in

V. 12. Concinunt Hilar. in Pf. 127. col. 424. b. & preces, cum Cassiod. in Pf. 33. Hieron. in Isai. 52. to. 3. Ambros. 1. 1. de Jac. c. 3. 10. 1. col. 447. b. & l. 1. offic. col. 379. b. in precem. Greg. Turon. de mirac. mart. p. 847. to. 2. col. 1. b. necnon August. & Caffiod. in hunc Pl. a. ad preces, al. in precem , Gr. eis témoiv. Vide sis Novatian. cum vet. Psalt, & Gr.

de Trin. p. 1034. a. Hilar. I. 12. de Trin. col. 1117.b. & ¥. 13. Sic est in Psalt. Rom. Coislin. Corb. & Moz, Ambr. to. 1. p. 397. e. 787. a. 1038. d. 1246. d. 1299. d, ficut apud Cassiod. in hunc Pf. & Anonym. ap. S. Paulin. & to. 2. p. 20.e. epist. ad Celanc. to. 2. p. 10. a. Ver. Irenæi Interpres $. 17. Sic in Psalt. Corb. August. verò & Cassiod. Vul1. 4. c. 17. p. 249. c. leg. E amat videre dies bonos. Huic gatæ favent, cum Psalt. Rom. Similiter ap. Iren. I. 4. C. suffragantur Lucifer Cal. 1. 1. pro S. Athan. p. 191. f. & 28. p. 265. e. excepto ult. ipsorum. Hilar. verò in Pf. 118. Cypr. 1. 3. Testim. p. 308. c. at l. de unit. Eccí. col. 346. f. legit : Vultus Domini eft fuper facientes mala : ut c. hab. amat videre dies optimos. Hieron. 1. 3. in epist. expugnet de terra memoriam eorum : & in Pf. 138. col. 5 14. ad Galat. to. 4. p. 312. b. cupit videre dies bonos. Aug. b. Vultus Dei super fac. mala. Ambrof. in Pr. 118. to. 1. in hunc Pl. Es diligit dies videre bonos : item serm. 16. to. col. 1054. a. Vultus Domini , &c. atin Pf. 37. col. 826.b. 5. col. 91. g. at infra col. 92. g. & cupit dies videre bonos. Oculi Domini super facientes mala. Hieron. in Ezech. 4. & Gr. Τίς..... και θέλων ζωων , αγαπών νμέeας if είν αγαθώς και 13. to. 3. col. 719. d. 775.b. Facies Domini super facientes

. 14. Ita Psalı. Coislin. Corb. Moz. & Rom. Marria mala : ut disperdat , &c. Gr. IIpćowner dè Kupie st...... Tô næi ad verbum. Accinunt Irenæus l. 4. C. 36. p. 278.c. Conog psvoou, &c. & Ambrof. I. 1. offic. to. 2. p. 26. a. & l. de exhort. W.18. Sic in Psalt. Rom. est. In Moz, yerò , Clamaverunt virg. p. 300. c. Item Auct. op. imp. in Matth. hom. 9. jufti ad Dominum , & exaudivit eos. Apud Aug. in hunc Pl. P. 57. d. ut & Severus Presb. to. 1. Miscellan. p. 345. ut in textu, præter ult. eruit eos. Apud Cassiod. liberavit. cum Cassiod, in hunc Pf. & Hieron. in Ifai. 58. to. 3. In Gr. 'Exéxemtar oi dincio', no Kueres..... povedlo avlys. gol. 436. b. sed in Isai. 11. col. 101. d. legit : Compefce . 19. Accinit Calliod, in hunc Pl. cum Psalt, Rome

P. 202.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR

VERSIO. ANTIQUA.
tribulato sunt corde : & humiles de , & confractos spiritu salvabit. qui tribulato sunt corde : & Ex Mf, Sangermin
spiritu falvabit.

humiles spiritu falvabit.
20. Multæ tribulationes justo Multa tribulationes jufto : & ex 20. Multæ tribulationes jus
rum : & de omnibus his liberabit omnibus illis liberabit eum Domi- torum : & de omnibus his li.
cos Dominus.
nus.

beravit eos.
21. Custodit Dominus omnia Custodit omnia ofa ejus : unum 21. Dominus custodit om-
ossa eorum : unum ex his non con ex eis non confringetur.

nia ofla eorum : unum ex his
teretur.

non conteretur.
22. Mors peccatorum pessima : Interficiet impium malitia , da 22. Mors peccatorum pef-
& qui oderunt justum delinquent. odientes justum culpabuntur. sima : & qui oderunt justum

delinquent.
23. Redimet Dominus animas Redimet Dominus animas ser 23. Redimet Dominus ani-
fervorum fuorum : & non delin- vorum fuorum , & non peccabunt mas servorum suorum : &
quent omnes qui sperant in eo. omnes sperantes in eo.

non derelinquet omnes qui

sperant in eum.
NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUA M.
Fabri. In Rom. Martianæi extremò legitur falvavit. Apud Pr. sed addit:& de omnibus his eruet eos Dominus. Gr. Nomel
Ambros. in Pf. 118. to. I. col. 1223.6.& 1. 2. offic. p. 92. αι θλίψεις..... και εκ πασών αυτών ρύσεται αυτές ο Κύριος.
b. falvabit. Hilar, verò in Ps. 118.col. 359. e. dicit Juxta X. 21. Concordant Psalt. Rom. Corb. & Moz, unà cum
Dominum effe bis, qui reito funt corde : ac in Ps. 137. col. Calliod. In Coisl. fic: Dominus custodit..... E unum ex his ,
502.c. Deus prope est bis , qui tribu kuro sunt corde. Cypr.l. 3. &c. Tertul. I. 2. adv. Marc. p.651.c. leg. Dominus cuftodic
Testim. p. 306. a. Proximus eft Dominus contritis corde : 88 omnia osa eorum : unum ex ipfis non comminuetur. Hilar.in
bumiles fpiritu falvabit. Victor Tun. de pænit. apud Ambr. Pl. 52:p. 91. b. Cuftodie Dom. omnia ofa juftorum : unum,
col. 599. b. Proximus eft Deus tribulatis corde : 65 humiles &c. ut in textu. Aug. in hunc Pl. col. 226. g. Vulgatæ fa-
fpiritu falvos faciet. Auguftinus l. 2. de serm. Dom. in mon vet: at poft paulò habet , Dominus cuftodit, &c. ut in textu.
te, to. 3. p. 2. col. 207.c. Prope eft Dominus obtritis corde : Gr. Φυλάσσει σαν7α..... αυτών εν εξ αυτών και συντριβήσεται.
& in Pl.7. to. 4. col. 27. c. Prope eft Dom. adtritis corde : $. 22. Ita August. & Cafliod. in hunc Pl. cum Gaud.
at in Pl. 31. col. 177. f. Prope eft Dom. his, qui obtriverunt Brix. ser. 2. p. 944. e. & Psalt. Rom. Marrianæi. In Rom.
cor : & in Pf. 33. col. 226. d. Juxta eft Dom. bis, qui obtri- Fabri, delinquunt. In Gr. Oératos duas 7wrão morupós ig
verunt cor : 8 bumiles fpiritu salvos faciet. Gr. 'Errus Kúpos ci..... Tanpeperuoroi. Apud Ambr. l. de bono mort.c.7.p.
τοϊς ζυντετριμμένοις την καρδίαν και τες..... Cώσει.

404. b, & infra 664. f. constanter pellima, Auct. I. ad No.
. 20. Pialt. Rom. Fabri, Multæ tribulat..... & de iis varian. hæret. apud Cypr. p. 440. Mors peccatorum mala.
omnibus liberabit eos Dominus. Rom. Martianæi cum Coisl. W.23. Ita Cassiod. in hunc Pf. cum Brev. Moz, Simi-
Corb. Moz. & Cassiod, in hunc Pr. 88 de bis omnibus libee liter in Psalt

. Coislin. derelinquet ; at in fine exstat in eo. gavit eos Dominus. Tertul. I. 2. ady. Marc. p.651.c. Multe August. in hunc Pl. cum Psale. Corb. & non delinquent om. enim pressuræ juftorum : & ex omnibus liberabit eos Dom. Cypr. nes..... in eum. Pfalt. Rom. Vulgaræ consonar. In Gr. 1. 3. Testim. p. 306.2. Multæ pressuræ justorum : fed ex omni- d'un mauuupenýczo: mérles ci.... ' dutóv. Theodor. & Symm. bus illis liberabit eos Dom. Ambr. in Luc. 4. to. I. col. 1344. ET' dutņi Apud Tertull. I. 2. adv. Marc. p. 651. c. prior d. Multa tribulationes juftorum. Similiter August, in hunc tantùm verficulus legitur ut lup.

Ecole

20.

brofi

[ocr errors]

Judica

J me, expugnanexpugnans

tes me.

ego fum.

[ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 1. Ipsi David. XXXIV.

David. XXXV. 1. Pfalmus ipsi David. XXXIV. Ex Ms. Sangerma
Udica Domine nocentes me, Udica Domine adversarios * Udica Domine nocentes
expugna impugnantes me. meos : pugna contra impugnan me, expugna expugnan.

tes me.
2. Apprehende arma & scu Apprehende scutum & hastam, 2. Adprehende arma &
tum : & exsurge in adjutorium mihi.' & surge in auxilium meum. fcutum : & exsurge in adjuto-

rium mihi.
3. E funde frameam, & con Evagina gladium, do preoccupa 3. Effunde frameam , &
clude adversùs eos, qui persequun- ex adverfo perfequentes me : dic conclude adversùs eos, qui
tur me : dic animæ meæ : Salus tua anima mea : Salus tua ego. me persequuntur : dic animæ

meæ : Salus tua ego sum.
4:
Confundantur & reverean Confundantur revereantur , 4.

Confundantur & reve.
tur, quærentes animam meam. qui quærunt animam meam : reantur omnes requirentes

animam meam.
Avertantur retrorsùm, & con Convertantur retrorsùm do con Avertantur retrorsùm, &
fundantur cogitantes mihi mala. fundantur , qui cogitant malum confundantur qui cogitant mi-
mibi.

hi mala.
s. Fiant tanquam pulvis ante Fiant ficut pulvis ante faciem s. Fiant tanquam pulvis
faciem venti : & angelus Domini venti, & angelus Domini impellat. ante faciem venti : & angelus
coarctans eos.

Domini adfligens eos.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
.1. Psalt. Moz. & Rom. Martian. simpliciter hab. Huic ζύγκλεισον εξεναντίας των καταδιωκόντων με , &c. ut in Lar.
David. Coislin. & Corb. Pfalmus David. Augustinus , & $.4. Sic apud Auguft. in hunc P1. præter unum omnes ,
Caffiod. in hunc Píalm. cum Psalt. Rom. Fabri, & Vulg. quod deest. Apud Caffiod. in eund. Hr. Confundantur is
Ipfi David. Gr. Var. Tớ Aavid. Mi, Alex. ac edd. Ald. & rever. inquirentes animam meam. Avertantur retrorsùm, 6
Compl. Ψαλμός τώ Δαυίο.

erubescant , qui cogitant mihi mala. In Psalt. Moz. similiter,
Brev. Mozar. Eg expugna. August. & Cassiod. in hunc qui cogitant mihi mala. In Corb. Conf. revereantur omnes,
Pl. Vulgatæ favent, cum Psalt. Rom. Gr. Aircoor Kúere qui quærunt anim. meam. Avertantur retrorsùm, & conf.
της αδικεντάς με , πολέμησαν τις πολεμενιάς με.

qui cogitant mibi mala. In Rom. Confundantur 85 rever.
$. 2. Concinunt Auguft. & Cassiod. unà cum ver. Pfalc. inimici mei, qui quærunt animam meam. Avert, retror.
& Græco,

erubescant , qui cogit, mibi mala. Similiter in Coislin, ex-
. 3. Ita August. in hunc ff. cum Psalt. Coislin. & cepto verbo confundantur , pro erubescant. In Gr. Aigura
Rom. In Mozarab. & Corb. legitur framea. Apud Hieron. δείκσαν και εντ ραπείκσαν, οι ζητείες..... και καταιXυνθεκσαν και
in Ezech. 9. to. 3. col. 755. d. Effunde frameam , & con- 20713 opevol mol xaxá.
slude ex adverfo eorum , qui perfeq. me. Gr, "Exxeer poppalar , wis. Sic in Psalt. Rom. Mediolan. Coislin, Moz, & ap.
Tom. II.

I

.

meam.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm.

6. Fiat via eorum tenebræ Sit via eorum tenebre d lubri. 6. Fiat via illorum tenebræ &
& lubricum : & angelus Do- cum, & angelus Domini persequa- lubricum : & angelus Domini per-
mini persequens eos.
tur eos.

sequens eos.
7. Quoniam gratis abfcon Quia frustra absconderunt mihi 7. Quoniam gratis abfconde-
derunt mihi interitum laquei insidias retis sui : sine caufa fode- runt mihi interitum laquei fui : su-
fui : vanè exprobraverunt ani- runt anima mea.

pervacuè exprobraverunt animam
mam meam..
8. Veniat illis laqueus , Veniat ei calamitas quam igno-

8. Veniat illi laqueus, quem
quem ignorant : & captio, rat, & rete suum quod abfcondit ignorat : & captio, quam abscon-
quam ignoraverunt , adpre- comprehendat eum , con cadat in dit , apprehendat eum : & in las
hendat eos : & in laqueum in- laqueum.

queum cadat in ipsum. cident in ipsum.

9. Anima autem mea ex Anima autem mea exsultabit in 9. Anima autem mea exsultabit
sultavit in Domino : delecta- Domino , latabitur in salute sua. in Domino : & delectabitur fuper
bitur fuper salutare ejus.

falutari suo.
10. Omnia ofla mea di Omnia ofa mea dicent: Domine 10. Omnia ossa mea dicent: Do-
cent: Domine, quis similis ti- quis fimilis tui?

mine, quis fimilis tibi ?
bi

Eripiens inopem de manu Eruens inopem à validiore, doo Eripiens inopem de manu fortiofortioris ejus : & egenum & pauperem ac mendicum à violento. rum ejus : egenum &

pauperem

à
pauperem à rapientibus eum.

diripientibus eum.
1. Exsurgentes testes ini Surgentes testes iniqui, qua nej 11. Surgentes testes iniqui, quæ
qui, quæ ignorabant interro- ciebam interrogabant me. ignorabam interrogabant me.
gabant me.
I 2. Retribuebant mihi ma Reddebant mibi mala

pro

bono : 12. Retribuebant mihi mala pro
la
pro
bonis : & fterilitatem sterilitatem anima mea.

bonis : fterilitatem animæ meæ.
animæ meæ.

13. Ego autem cùm mihi Ego autem cùm infirmarentur , 13. Ego autem cùm mihi momolefti effent, induebam me induebar cilicio:

lefti efsent , induebar cilicio. cilicium.

Et humiliabam in jejunio Humiliabam in jejunio ani Humiliabam in jejunio animam animam meam : & oratio inam meam, & oratio mea in fi- meam : & oratio mea in finu meo mea in sinu meo convertetur. num meum revertetur.

convertetur.

1

!

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

1

ac

Calliod. in hunc Pl. Pfalm. Carnut. & Corb. extremò hab. Tlwydr ng Térutu do Two Siap tafórtwr ávróv. Ad hæc au-
confligens eos. August. in eund. Ps. tribulans eos. Græc. tem verba , of a mea dicent : Domine , Hieron. epist. ad Sun.
εκθλίων αυτές.

& Fretel. to. 2. col. 635. b. ait : In Græco bis Domine in-
7.6. Accinunt Auguft. & Caffiod, in hunc Pl. Pfalt

. veniße vos dicitis : sed sciendum quod multa sunt exemplaverò Rom. Cuislin. Corb. & Moz, hab, Fiant viæ eorum , &c. ria apud Hebræos , quæ ne semel quidem Dominum habeant, Gr. [ern Gúta v of os outæ, &c.

In Gr. Var. semel tantùm exstat Kuere; ar in Ms. Alex. ř.7. Ita Cassiod, in hunc Pf.cum Psalt. Rom. Corb. & edd. Ald. & Compl. geminatur, Kúpie Kúpes , tis, &c. Coislin. In Moz. similiter vanè ; at supra, in interitum. ¥.11. Sic habet Psalt. Corb. Cassiod. etiam in hunc Pr. Apud August. in hunc Pl. Quoniam gratis absconderunt mihi cum Psalt. Rom. & Coislin. legit exsurgentes. Auguit. in muscipulæ fua corruptionem : vanè exprobraverunt , &c. In eund. Pf. insurgentes, &c. at ubique constanter , qua ignoGr. “Οτι διωρεαν έκρυφάν μοι διαφθοραν ωαγίδος αυτών rabam , non ignorabant. In Gr. Ανασάντες... α εκεγίνωσκον, ματων νείλισαν , &c.

&c. sed hoc ult. &x éxirwoxor , horum alterutro æquè reddi $. 8. Cassiod. in hunc Pf. cum Psalt. Rom. & Corb. Ve- potest, vel ignorabam , vel ignorabant ; cùm utrique personiat illis laqueus, quem ignorant : & captio , quam occulta næ, & primæ num. sing. & tertiæ num. plur. Gr. dziwox.co verunt, apprebendai eos : in laqueum incidant in idipsum, peræque conveniat. Hebr.cum al. sup. singulariter nescieCorb. in ipfo. Moz.& Coislin. Romano favent , nisi quòd bam ; ut hoc suspicari liceat mendum irreplile in Mr. Sanhab. Moz. in laqueo ; Coislin. in laqueo incedant in ipsum. germ. legendumque potiùs ignorabam, quam ignorabant. August. in eund. Pl. ita : Veniat illis muscipula , quam igno $. 12. Psalt. Rom. Et retribuebant..... E ferilitatem , &c. rant : captio , quam occultaverunt , comprehendat illos : Moz. & Corb. pofteriorem tantùm & conjunct. admirrunt $ in mufcipula incident in ipsa. In Psalt. Mediol. & Carnur. cum August. in hunc Pl. Coislin. verò priorem solam , Carut sup. Veniat illis laqueus, quem ignorant. In Gr. 'Eabéta fiod, in eund. Pl. neutram : sic etiam Tertul. adv. Jud. Ce dutus ( Ald. & Compl. aut) navis, är Ý yorcóxxor as и 10. p. 143. & Ambrof. in Pf. 40. 10. 1. col. 880. e. & in túex , xir fxputar (Ald. & Compl. exputs) Cumacétw av Luc.4. col. 1349. c. Gr.'Arlaresídlocar..... y csxvíær, &c. τές (Αlex. Αίd. & Compl. αυτόν") και εν τη παγίδι πεούνται $. 13. Sic in Psalt. Moz. est, si ultimum excipias verir autñ. Alex. Ald. & Compl. TEREITA..

bum convertebatur. In Corb. Ego autem..... induebant me cili*. 9. Ita Psalt. Corb. hab. & Coislin. In Rom. & apud cium. Et bumil..... in finu meo convertetur. In Rom. Fabri: Caffiod. exsultabit in Domino : 88 deleitabitur super salutare Ego autem dum mibi molefti effent, induebam me cilicium. ejus. Sic etiam in Brev. Moz. ut & ap. Aug. in eund. Pl. Et..... in finum meum convertebatur. Rom. Martianæi hab. deleto 5 , ante delectabitur. Ver. Iren. Interpres l. 4. C. cilicio , & in finu meo. Coislin. similiter præponit 88, verbo 11. p.240. a. ita : Anima mea exsultabit in Dño : jucun- humiliabam, & habet convertebatur. Ambrol. in Pf. 38. to. dabitur in falutari ejus. Plalt. Mediolan. constanter , super 1. col. 845. b. ita : Ego autem cùm in aliquo mihi molesti salutare ejus. Gr. 'H de Yoxú my dramsoos?o='wi Two Kupicum efsent , induebam me cilicio. Et humiliabam..... in finu meo τερο.θήσεται επί τω ζωήνρίω αυτύ.

convertetur : tum addic : Quid eft, in aliquo ? Idem in Pf. V. 10. Ita in Prali. Corb. & Coislin. Item in Rom. & 40. col. 884. e. legit , in Jinum meum convertetur cum apud Caffiod. dempto uno s ante egenum. In Breviar. Moz. Psalt. Mediolan. Sic etiam Hieron. in Isai. 65.00. 3. col. Eripiens inop. de manu fortioris ejus : & egen. & paup. ab 483. f. August. quoque in hunc Pl.leg. Ego autem cim..... infipientibus eum ; vitiosè , pro diripientibus. Apud August. inducbam me cilicio. Et humil...... in finum meum convertetur, in eund. Pl. Eruens inopem de manu fortiorum ejus : egenum Similiter apud Caffiod. in eund. Pf. exceptis his , in finu & paup. à diripientibus eum. Victor Tun. I. de pænit. apud meo convertebatur. Auct. 1. 1. de promill. p. 1.c. 35. p. 116. Ambr. p. 599. a. priora tantùm verba cirat, Omnia osa, c. hab. in finum meum convertebatur. S. Paulin. ep. 38. p. &c. ut lup. Vide etiam Ambrof. l. de apol. Dav. to. 1.col. 234. c. induebam me cilicium , & humiliabam , ut sup. Gr. 697. b, Ap. S. Paulin. epist. 15. p. 85. c, hæc leguntur: 'Eyco se u Tớ dutes aoferoxasiv poo, àc Svóceno Caxxor. Rad Liberasti pauperem de potente, & bumilem de manu fortioris štaneiver év..... Bis XóXTOY HX & nos espýcsiano Ml. Alex. «jus. In Gr. “Ρυόμενος πτωχον εκ χειρος σερεωτέρων αντί» και αφοσαρέτων,

[ocr errors]
« ZurückWeiter »