Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

mens:

tu ,

- 236

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
niam tribulor : conturbatus est in tribulor : caligavit in furore ocul- quoniam tribulor : conturba- Ex Ms. Sangeran.
ira oculus meus ,

anima
mea ,

& lus meus , anima mea, du venter tus eft in ira oculus meus, ani-
venter meus :

ma mea, & venter meus :
II. Quoniam defecit in dolore Quia consumpta funt in mæro II. Quoniam defecit in
vita mea, & anni mei in gemitibus. re vita mea, & anni mei in ge- dolore vita mea, & anni mei
initu.

in gemitibus.
Infirmata est in paupertate vir-
Infirmata eft in iniquitate mea

Infirmatus eft in pauperta-
tus mea : & offa mea conturbata fortitudo mea, e osa mea con- te vigor meus : & offa mea
funt.
tabuerunt.

conturbata funt.
12. Super omnes inimicos meos Apud omnes hoftes meos factus 12. Super omnes inimicos
factus sum opprobrium & vicinis sum opprobrium & vicinis meis ni- meos factus sum obprobrium
meis valde, & timor notis meis. mis, & timor notis meis : & vicinis meis vehementer, &

timor notis.
Qui videbant me, foras fuge Qui videbant me in plateis , Qui viderunt me, foris fu-
runt à me: 13. oblivioni datus sumn, fugiebant à me : oblivioni tra- gerunt à me: 13. excidi
tanquam mortuus à corde. ditus sum, quasi mortuus à corde. quam mortuus à corde.
Factus fum tanquam vas perdi Factus sum ficut vas perditum :

Factus sum ficut vas perdi-
tum : 14. quoniam audivi vitupe- audivi enim opprobrium mul- tum: 14. quia audivi vitupera-
rationem multorum commorantium torum , congregationem in circui- tionem multorum circumha-
in circuitu.

bitantium :
In eo dum convenirent simul ad Cùm inirent confilium adver Dum congregantur omnes
versùm me, accipere animam meam sùm me : ut auferrent animam simul adversùm me, ut acci-
consiliati funt.
meam cogitaverunt.

perent à me animam meam

consiliati sunt.
15. Ego autem in te speravi Ego autem in te speravi Do 15. Ego autem in te speravi
Domine : dixi : Deus meus es tu :

mine : dixi : Deus meus es tu: Domine : dixi : Tu es Deus
"16, in manibus tuis fortes meæ. in manu tua tempora mea.

meus : 16. in manibus tuis

tempora mea, libera me.
Eripe me de manu inimicorum Libera me de manu inimicorum Eripe me de manibus ini-
meorum, & à persequentibus me. meorum , & persequentium me.

micorum meorum, & à per

sequentibus me.
17. Illuftra faciem tuam super Illumina faciem tuam fuper fer 17. Inlumina faciem tuam
fervum tuum , falvum me fac in vum tuum, salva me in misericor- super fervum tuum , salvum
misericordia tua : 18. Domine non dia tua : Domine non confundar, me fac in tua misericordia :
confundar , quoniam invocavi te. quia invocavi te.

18. Domine non confundar,

quoniam invocavi te.
Erubescant impii, & deducantur Confundantur impii , taceant Erubefcant inimici mei , &
in infernum : 19. muta fiant labia in inferno : muta fiant labia deducantur in infernum: 19.
dolofa.
mendacii :

muta efficiuntur labia iniqua.
Quæ loquuntur adversùs justum Que loquuntur contra juftum Quæ loquuntur adversùs

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM.
pre ira. Apud August. in hunc Ps. col. 143. f. 154. a. mam , &c. Pralt. Coislin. vitup rationem multor, circum-
f. 155. d. Miserere mei..... conturbatus eft in ira ; at col. babitantium : dum congregarentur omnes fimul..... concon-
156. b. turbatus est pra ira. S. Paulinus epift. 15. p. 88. filiati funt. Apud Auguft. in eund. Pl. col. 144. d. &
a. defecit anima mea, & venter meus. Cassiodorus Vulgatæ 159. f. g. Quoniam audivi vituperationem multorum acco-
fuffragatur. Græc. 'Exémoóv MS..... & tæpuéxign e luzewo , &c. lentium in circuitu : dum congregarentur ipfi fimul adversum
ur in textu Lat.

me , ut acciperent animam meam confil. &c. In Gr."Oo xxou
. 11. Ita Brev. Moz. hab. cum Psalt. Coislin. August. foror Tomar Ta@gixsviwr xuxaó Jero tão Curax bürcus aure's
verò in hunc Pf. col. 144. a. & 156. f. Infirmatus eft αμα επ' εμε , τε λαβείν την, &ς.
in egeftate vigor méits , &c. Cassiodor. Vulgatæ favet cum #. 15. Iridem in Pfalc. Corb. ut & ap. August. in Pl.
Psalt. Rom. Græcè, ?HSérosv er alwxsię u iglúshet, &c. col. 144. c. 160. d. necnon ap. Caffiod. Similiter in Psalt.

N. 12. Pfalt. Mediolan. Præ omnibus inimicis meis factus Rom. & Moz. nisi excipias unum verò, pro autem. In
fum opprob. &c. Ambros, 1. 5. de fide , to. 2. col. 570. e. Coislin. Ego autem in te Domine speravi , &c. Sic etiam
Super omnes inimicos meos , &c. Sic etiam in Psalt. Coislin. ap. August. poft locum fup. cit. ar infra, dixi Domino :
Corb. & Moz, subinde in his tribus , & vicinis meis ni Deus meus es tu. In Gr. 'Fyw ole eri Col ünnica Kuerte
miùm ; paulòque post : Qui videbant me, foris fugiebant (Alex. Ald. & Compl. Kúese úar.Ca )Luosio, &c.
à me. Similiter in Rom. dempto uno 85, ante vicinis : in W. 16. Sic apud Caffiod. eft, & in Psalt. Coislin. Corb.
Rom. tamen Martianæi legitur foris, non foris ; at ubi ac Rom. addito uno 8, puft libera me. In Mozar, deest
que ponitur notis meis. In Corb. fugierunt à me. Apud libera me ; cær. verò ut in rextu. Apud Aig.
August, in hunc Pf, col. 144. b. c. Super omnes inimicos e. 160. e. 162. b. In manibus tuis fortes meæ. Erue

& vicinis meis nimiùm , & timor notis meis. Qui manibus , &c. In Psalt. Carnut, tempora mea , non fortes,
videbant me, foras fugiebant à me : at infra col. 158. 159. Grec. vero hab. 'Εν ταϊς χεροί ζε οι κληροί με. Ρύσαι με
d. foras fugerunt à me. Caffiod, in eundem Pf. foras fugie- x xsipos ex opcr ho, SX Tâ, &c. In Pialt. Arab. Æthiop.
bant; cæt. ut apud Aug. In Gr. Tapà aárias tas ex Epos & Apollinar, fimiliter xxãogo, fortes : Interpr. quidam le-
με..... και τους γείτοσί με σφόδρα..... γνωσούς με. Οι θεωρενθές gunt οι καιροί με ; Theodoretus , καιρες, vel κλήρες, vocar
με , έξω έφυγαν απ' έμε.

ipsas rerum mutationes , divitias & paupertatem, bellum
V. 13. Ita Cassiod, in hunc Ps, cum Psalt. Corb. Simi & pacem, &c. hujusmodi.
liter in Rom. Coislin. & Moz. pofito uno , ante fattus $. 17. Ita Caffiod. in hunc Pl. cum Psalt. Corb. Si-
fum , quod tamen abest à Gr. Item in Psale. Carnut, excidi; militer in Rom. Coislin. & Moz. polito , ante salvum.
in Mediolan. exivi. Apud August, in eund. Pf. col. 144. Ap. Ambrof. l. 5. de fide, to. 2. col. 570. e. & epift. 46.
c.& 159. e. Oblitus sum tanquam..... factus sum tanquam , col. 987. b. necnon ap. Aug. in eund. Pl. Illuftra faciem
&c. In Gr. 'Easnú guy woel, &c.

tuam, &c. ut in textu. In Gr. 'Eniparcv..... Cãoór He
. 14. Ita i salt. Corb. habet , dempto uno

à poft τώ ελέει (ε.
acciperent. Caffiod. verò cum Psalt. Rom. Quoniam andi V. 18. Auguft. & Cassiod. in hunc Pf. Vulgatæ fuffra-
vi..... circumhabitantium : in eo dum congregarentur omnes

gantur cum vet. Psalt. & Græco.
fimul..... ut acciperent animam , &c. Brev. Moz. Quoniam $. 19. Sic in Psalt. Corb. Moz.& Coislin. At in Rom.
audivi vituperationes ..... circumhabitantium : in eo dum muta efficiantur labia dolofa : quæ loq. adv. juftum iniquia
gregarentur fimul in unum adversùm me , ut acciperent ani tatem , in fup. contemptu. Suçcinunt Auguft. & Calode

Tom. II.

in Pl.col. 144.

me de

medi.....

me ,

con

Hij

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Es Ms. Sangerm. juftum scelus , in fuperbia , & vetera, in Superbia do despectione. iniquitatem , in superbia, & in abu-
contemptu.

sione.
20. Quàm magna multitu Quàm multa eft bonitas tua , 20. Quàm magna multitudo
do dulcedinis tuæ, quam abf- quam abscondisti timentibus te! dulcedinis tuæ Domine , quam abf-
condisti timentibus te!

condisti timentibus te !
Perfecisti sperantibus in te, Operatus es Sperantibus in te, Perfecisti eis, qui fperant in te,
in conspectu filiorum homi- in conspectu filiorum hominum. in conspectu filiorum hominum.
num.

21. Absconde eos in abf Abscondes eos in protectione vul 21. Abscondes eos in abscondi-
condito vultus tui à conturba- tus tui à duritia viri:

to faciei tuæ à conturbatione homi-
tione hominum.

num.
Proteges eos in tabernaculo Abscondes eos in umbra à con Proteges eos in tabernaculo tuo
tuo à contradictione lingua- tradictione linguarum.

à contradictione linguarum.
rum.

22. Benedi&tus Dominus : Benedictus Dominus , qui mi 22. Benedi&tus Dominus : quoquoniam mirificavit miseri- rabilem fecit misericordiam suam niam mirificavit misericordiam suam cordiam suam in civitatem mihi in civitate munita,

mihi in civitate munita.
circumftantiæ.

23. Ego dixi in pavore Ego autem dixi in stupore meo: 23. Ego autem dixi in exceffu
meo : Projectus sum å vultu Projectus sum de conspectu oculorum mentis meæ : Proje&tus sum à facie
oculorum tuorum.
tuorum :

oculorum tuorum.
Ideo exaudisti Domine vo Ergone audisti vocem depreca Ideo exaudisti vocem orationis
eem orationis mex, dum cla- tionis mea , cùm clamarem ad te? meæ , dum clamarem ad te.
marem ad te.

24. Diligite Dominum om Diligite Dominum omnes san&ti 24. Diligite Dominum omnes
nes fan&i ejus : quoniam ve- ejus : fideles servat Dominus, & sancti ejus : quoniam veritatem re-
ritatem requirit Dominus, & tribuit bis qui satis operantur su- quiret Dominus, & retribuet abun-
retribuet his qui abundanter perbiam.

danter facientibus superbiam. faciunt superbias.

25. Viriliter agite, & con Confort amini , & roboretur cor 25. Viriliter agite, & conforte
fortetur cor veftrum , omnes veftrum , omnes qui exspectatis Do- tur cor vestrum, omnes qui speratis
qui fperatis in Domino. minum,

in Domino.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
in hunc Pl. Psalt. quoque Mediolan. & Carnut. hab. 8 vocem deprecationis meæ , dum orarem ad te. Pfalt. Rom.
contemptu. Græc. ärance yerubúlw tê xeiau ta cónico hab. initio , Ego autem ; deinde ur in textu , præter ista ,
λαλέντα..... ανομίαν , άυπερηφανία , και έξυδενώσει.

exaudisti vocem deprec. mea. Apud Cassiod. in hunc Pf.
9.20. Ita Psalt

. Coislin. cum Moz. nisi quod utrum- exaudisti vocem orationis meæ ; cæt. ut in Rom. Apud Aug. que hab. dulcedinis tuæ Domine... Et perfecifti sperantib. in Pf. col. 145. d. & 167. b. c. Ego dixi in exfiafi mea: &c. Rom. quoque addit zè Domine , paulo verò poft , Et Projeltus sum á facie , &c. ut in textu; excipiendum taperfecisti eam /perantib. &c. Itidem Caffiod. in Pf. 16. p.57. men cùm , pro dum. In Psalt. Corb. Ego autem dixi in c. ac in Pf. 30. tollit eam. Sic etiam ap. August. in eund. pavore meo : Proje&tus sum à conspectu oculorum tuorum. Ideo Pl.col. 145. a. & in Psalt. Corb. Aug. vero inf.col. 165. exandisti Domine vocem orationis meæ , dum , &c. Similiter b. c. leg. Quàm multa multitudo , & inf. Perfecisti autem in Psalt. Mediol. & Carnut, in pavore meo. In Gr. 'Eyad sperantibus , &c. Hieron. in Ifai. 66. to. 3. col. 514. f. de site in qñ fusáosi hiyo Azép pimpico apo mogucav..... ita : Quàm grandis multitudo bonitatis tuæ Domine , quam Δια τέτο εισήκεσας Κύριε της φωνής της διεήσεώς με , α τα abscond. timentibus te ! & I. 2. in epist. ad Ephes. to. 4. Xexegyéra! He após Cs. Ad hoc autem , in excessu mentis col. 352. a. Quàm infinira multitudo bonitatis tuæ, quam mea , Hieronym. epist

. ad Sun. & Fretel. 6o. 2. col. 635, alfc. &c. Gr. 'S25 Tond to anã Jos tūs xpusótulos cx Kvere... a. scribit : In Latinis codicibus legebatur in pavore meo ; 'Εξειργάσω τοίς ελπίζεσιν , &c. Αpud Symmach. Tί πολύ το & nos juxta Græcum tranftulimus cv trñ exsáose M8 , id 49. C, &c.

eft , in excessu mentis meæ : aliter enim Latinus fermo $. 21. August. in hunc Pf. & l. 2. de serm. Dom. in exsaoi exprimere non potest , nisi mentis exceffum.

to. 3. p. 2. col. 215. c. cum Cassiod. & Psalt. #. 24. Sic apud August. & Cassiod. in hunc Ps. nec-
Rom. Fabri : Abfcondes eos in abscondito vultus tui, &c. non in Psalt. Rom. Coislin. Mediol. Carnut. & Mozarab.
ut fupra. Rom. Martianæi, in abdito vultus tui. Moz. exceptis his duobus, requiret , & fuperbiam. Coislin. ta.
Abfcondes eos in abditum vultus tui. Coislinian. Abscon men hab. retribuit , & superbias. Lucif. Calar. 1. 1. pro
dis eos in abdito vultus tui, &c. Corb. Abfcondes eos in S. Athan. p. 191. e. fic : Veritatem requirit Dominus ,
abditu vultus tui. Græc. Kalaxpúteis áures år å foxpúow retribuet facientibus abundanter fuperbiam. Gr..... Örı ánna
wegresar C, &c.

θείας έκζει Κύριος , και ανταποδίδωσι τοις περισσώς ποιέσια
W.22. Ita Brev. Moz. cum Psalt. Coislin. Similiter in imepupariær.
Rom. Corb. Mediolan. & Carnut. sicut apud Auguft. & #. 25. Iridem ap. August. & Cassiod. in hunc Pf. &
Cassiod. in hunc Pf. nisi quòd habent constanter , in civi in vet. Pfalt. In Gr. 'Ard.pic..... ráves oi entileries
tate. Gr. το έλεος αυτή ά σόλει περιοχής.

&ti Kúelor. August. quoque epist. 153. to. 2. 526. g. legic
V. 23. Sic. in Ifalt. Coislin, est, addito uno autem , cum Psalt. Corb. qui speratis in Dominum.
post ego. Similiter in Brev. Moz. exceptis his , exaudisti

monte

[ocr errors]
[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm. * Intellectus ipfi David. David erudito. XXXII. Ipsi David intellectus. XXXI.

X X XI.
1.
Eati
remiffæ

tas , absconditum eft pecca iniquitates : :& quorum tecta 7

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. * Psalt. Rom. Fabri, Intelle&tus David. Rom. Martia

intelletus. Gr. Συνέσεως τώ Δαυίδ. Μ. Αlex. Ψαλμός τα næi, ut in Vulg. Coislinian. cum Gallic. Huic David in Δαυίδ. Αld. & Compl. Ψαλμός τω Δανίο Cυνέσεως. tellectus. Corb. Huic in finem Pfalmus David. Auguft.in . 1. Concinit Ambrof. l. de eleem. & jejun. c. 4. ro, hunc Pf. Ipfi David intelligentia, Calliod, in eund, David 1. col. 538. f. item 274. f. 430. e. 692. b. 851, e. 906,

[ocr errors]
[ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
sunt peccata.
tum,

rum tecta sunt peccata. · Ex Mf. Sangerma 2. Beatus vir , cui non imputa

Beatus homo , cui non imputa 2. Beatus vir, cui non im-
vit Dominus peccatum , nec est in bit Dominus iniquitatem , nec est putavit Dominus peccatum,
spiritu ejus dolus.
in spiritu ejus dolus.

nec est in ore ejus dolus.
3. Quoniam tacui, inveterave Quia tacui , attrita sunt of a 3. Quoniam tacui, inve.
runt offa mea, dum clamarem tota mea : in rugitu meo tota die. teraverunt omnia offa mea,
dic.

dum clamarem tota die.
4. Quoniam die ac nocte grava-

Die enim ' nocte gravatur sum 4. Quoniam die ac nocte
ta est super me manus tua : conver- per me manus tua : versatus sum gravata est super me manus
sus fum in ærumna mea, dum con- in miseria mea , cùm exardesceret tua: conversus sum in ærum-
figitur fpina.
messis. JUGITER.

na, dum confringitur fpina.

DI APSALMA.
s. Deli&um meum cognitum tibi Peccatum meum notum facio s. Delictum meum tibi co-
feci: & injustitiam meam non abf- tibi , & iniquitatem meam non abf- gnítum feci : & injustitiam
condi.
condi.

meam non abscondi.
Ifa. 65.

Dixi : Confitebor adversùm me Dixi : Confitebor scelera mea Dixi: Eloquar adversùm me 24. injustitiam meam Domino : & tu re- Domino : & tu dimisisti iniquita

Domino : & tu dimisisti iniquita- injustitiam meam Domino :
misisti impietatem peccati mei. tem peccati mei. SEMPER. & tu remisisti iniquitatem

cordis mei. DIAPSALMA.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
a. 1176.f. & to. 2. col. 424. d. 1068. a. at l. 3. de fide, c. Apud Caffiod. in hunc Ps. deest vox mea, subnectic
col. soo. c. legit : Beati, quibus remiffa funt iniq. Ambro turque, dum confringitur mihi Spina. Ad feq. Diapfalma
fiaft. col. 48. e. & Victor Tun. apud Ambr. col. 594. e. quod attinet , hîc pariter habetur in Psalt. Corb. & Rom.
Beati, quorum , &c. ut sup. Similiter Iren. I. 5. c. 17. p. Martianæi. Item ap. Auguft. in hunc PL. ficur in Gr.
314. c. Hilar. in Pf. 129. col. 440. C. August. & Caffiod. Vatic. Abest autem ab editi. Ald. & Compl. ut & à Psalt.
in hunc Pf.cum Gaud. Brix. ser. 2. p. 946. e. & Psalt. Rom. Rom. Fabri.
Tertul. verò cont. Gnost. p. 828. a. ita : Beati , quorum $. s. Psal. Rom. Deli&um meum cognitum tibi feci :
dimisa funt delitta : 85 quorum operta sunt iniquitates. S. injuftitias meas non operui. Dixi : Pronunciabo adversùs me
Pacianus ser. de Bapr. p. 319. d. Felices sunt , quorum re injuftitias meas Domino : 8 tu remififti impietatem cordis
missa sunt facinora : & quorum tecta sunt peccato. Græc. mei. Similiter in Psale. Moz. præter duo ; peccatum , pro
Μακάριοι, ών αρέθησαν αι ανομίαι» και ών επεκαλύφθησαν αι deliftum , & impietates , loco impietatem. In Coislin. Dea
αμαρτίαι.

lillum meum ego agnofco : 6 injuftitias meas non operui,
.2. Ita August. & Cassiod, in hunc Pf. cum Psalt. Dixi : Pronunciabo adversùm me injuftitias meas Domino :
Rom. Corb. Mediolan. Carnut. & Moz. in Carnut, tamen

& tu remififti impietatem peccatis meis. In Corb. Deli&um & Coislin. imputabit. Tertul. adv. Gnost. p. 828. a. Beatus meum ego cognosco : & injustitiam meam non operui. Dixi: vir, cui non reputaverit Deus deli&um. Iren. I. 5. c. 17. Pronunciabo adversùm me injuft. meam Domino : & tu remififti P. 314. C. & Ambr. l. 2. de pænit. to. 2. col. 424. d. cui impietatem cordis mei. Carnut, etiam hab. ego cognofco; extrenon imputavit Dom. peccatum. Gr. Men acyíoncs Kócios moque impietatem cordis mei, unà cum Mediolan. Hilarius euaprlar. Hilarius in hunc Pf. • 'schedis Marten. add.

in Ps. 129. col. 440. c. Iniquitatem meam ego agnovi : 8 neque inventus fuerit in ore ejus dolus. Gr. ''osiv i Th

peccatum meum non abscondi : & in Ps. 118.col. 266.c. Proσόμαλι αυτή ολόλος. Scholion, "Αλως , ώ τω πνεύματι αυτά. nunciabo adversùm me injuftitias meas Domino. Idem in Pf. Unde Hieron. epist. ad Sun. & Fretel. to. 2. col. 635. b. 31. è fchedis Marten.Peccatum meum cognitum mibi fac , quia Scribit , nec eft in fpiritu ejus dolus ; tum addit : Pro quo iniquitas ignota effe minimè poteft ; subinde: Ego renuntiabo in Græco vos legisse dicitis αν το σόματι αυτό διόλος, id adversùm me iniquitatem meam , Domine : & infra : Dixi: eft, in ore ejus dolus , quod folus Symmachus posuit : alio Pronunciabo adversùm me iniquit. meam Domino : tu remia quin & LXX. Interpretes , & Theodotio , & Quinta, 55 Sexta fifti impietatem cordis mei. Ambrof. I. de apol. Dav. to. I. editio , Aquila, ipsum Hebraicum in lpiritu ejus ba col. 688. a. Delictum meum agnofco : & injuftitiam meam bet , quod Hebraicè dicitur brucho ; fin autem effet in ore non operui. Dixi : Pronunciabo adversùm me injustitiam ejus , fcriberetur baffio.

meam Domino : 8 tu dimififti impietatem cordis mei : item $. 3. Sic in Psalt. Rom. & Corb. & ap. Caffiod. In epist. 37. to. 2. col. 941. b. Dixi : Pronunciabo, &c. up Coislin. omnia offa mex, in eo dum clamarem , &c. Apud fup. fi unum excipias remififi : at in Ps. 118. to. 1. col. Hilar. in hunc PT. è schedis Marten. omnia offa mea, cùm 1012. d. fic : Annuntiabo adversùm me iniquitatem meam clamaffem tota die. Apud August. in eund. Pf. invetera Domino : & 1. 1. de Jacob, c. 6. col. 451. e. alludens dicit: verunt offa mea, a clamando me tota die. In Gr..... én anacon Cæpi delictum meum cognoscere , & injustitiam meam non opeτα όσα με , από το κράζεις με όλην την ημέραν.

rire. Cæpi pronunciare adversùs me injustiriam meam Do#. 4. Psalt. Rom. Martian, hab. in arumna, dum con mino : & tu remiati impietates cordis mei. Vict. Tun. fagitur Spina. Rom. Fabri, in ærumnam , dum confringitur apud Ambros. col. 593. f. 594. a. rursusque 594. e. & Ipina. Mediolan. & Carnut. similiter in ærumna, ablque 595. a. Peccatum meum ego frivi : 85 iniquitatem meam leq, men : deinde in Coislin. dum configitur mihi spina. non cooperui. Dixi : Confitebor adversùm me injuftitiam Iridem in Corb. absque men, post arumna. In Mozarab. meam Domino : 88 tu remissti iniquitatem peccati mei : at dum confringeretur spina , omissâ pariter præced. voce mea. inf. 595. e. Dixi : Confitebor..... iniquitatem menm Domino: Apud Hilar. in hunc Pf. è schedis Marten. fic habetur : tu remififti impietatem peccati mei. Hieronymus in Irai. Cùm clamaffem tota die ac noéte , gravata eft in me manus 64. to. 3. col. 475. f. Peccatum meum notum feci tibi : 8 tua : converfus fum in miseriam, dum infixa eft mihi spina: iniquitatem meam non operui. Dixi : Pronunciabo adversùm at in Pf. 57. col. 125. c. ita : in arumnam incidi ,

dum

me iniquitatem meam Domino : 85 tu dimififti impietaten configitur spina , al. confringitur. Apud Hieron. in Isai. cordis mei. Gelas. I. Conc. to. 4. p. 1241. e. Dixi : Prom 29. to. 3. col. 246. e. verfatus sum in infirmitate , dum nunciabo adversùm me injustitiam meam Domino : & tureconfigitur mihi fpina : & in Isai. 66.col. 514. b. necnon mis. impietatem peccati cordis mei. August. in Pf. col. 169. 1. 2. cont. Pelag. to. 4. p. 2. col. 528. d. versatus sum d. 179. f. Peccatum meum cognovi : & injustitiam non opein miseria , dum infigitur mihi fpina : at in Ezech. 3. col. rui. Dixi : Pronunciabo adversùm me injuftitiam (inf. ini. 717. d. converfus fum in ærumna mea dum mihi infigitur quitatem ) meam Domino : 85 tu remififti ( inf. dimififli) Spina. In Gr. espécur sis tamdi Tapicer, i to urazūras impietatem cordis mei : at quæst. 154. in Exod. to. 3. col. cxar Jar. Mr. Alex. cum edd. Ald. & Compl. moi axarlar; 469. d. Peccatum meum cognovi : 5 facinus meum non opePsalt. quoque Mediolan. hab. mibi spina. Hieron. epist. rni. Dixi: : Pronunciabo adversùm me deli&um meum Dean ad Sun. & Frer, to. 2. col. 635.c.ad hoc , in ærumna mea , mino : 80 tu remififti impiet, cordis mei. S. Pacian. epist. ait : In Graco mea non esse suggeritis ; quod ex Hebraico, 1. p. 306. f. Peccatum meum ego agnofco : 6 facinus meum & de translatione Theodotionis sub asterisco additum eft. Ap. non texi. Dixi : Confitebor adversùm me deli&um meum Deo August. in eund. Pl. col. 169. d. legitur quidem , con meo : & tu remiffi impietatem cordis. Ruricius epist. 14. verfus fum in ærumna mea , dum configeretur spina : fed P. 569. a. Deliétum meum ego cognofco : 89 injustitias meas ibid. Áss. plerique tollunt vocem mea, constanterque non operui. Dixi : Pronunciabo adversùs me injustitias meas ferunt in ærumnam ; infra tamen , col. 179. d. legitur in Domino : & iu remififti impietatem cordis mei. Caffiod. erumna mea ; sicut etiam quæft, in Exod, to. 3. col. 469. in hunc Pf. Delitum meum cognitum tibi feci : & injuft,

ad te.

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Ms. Sangerm.

6. Pro hac oravit ad te om Pro hac or at omnis Sanctus ad 6. Pro hac orabit ad te omnis
nis sanctus, in tempore op- te: ad tempus inveniens,

sanctus, in tempore opportuno.
portuno.
Veruntamen in diluvium Ut cùm inund averint aquæ mul-

Veruntamen in diluvio aquarum
multarum aquarum, ad eum

,

ad eum , ad illum non accedant. multarum , ad eum non approxi-
non proximabunt.

mabunt.
7. Tu mihi es refugium à Tu protectio mea , ab hofte cus 7. Tu es refugium meum à tri-
tribulatione, quæ circumdedit todies me, laus mea salvans : cir- bulatione , quæ circumdedit me:
me : exsultatio mea redimet cumdabis me. SEMPER.

exsultatio mea erue me à circum-
me à circumdantibus me. Dia-

dantibus me. PSALMA.

8. Intellectum dabo tibi, Erudiam te , illuminabo tibi 8. Intellectum tibi dabo , & inf-
& instruam te in via hac, in viam per quam ambules : cogitabo truam te in via hac , qua gradieris :
quam ingredieris : firmabo fu- de te oculo meo.

firmabo super te oculos meos.
per te oculos meos.
9. Nolite fieri ficut equus

Nolite fieri ficut equus & mu 9. Nolite fieri sicut equus & mua
& mulus, quibus non est in- lus , quibus non est intelligentia : lus, quibus non est intelle&us.
tellectus.

In freno & camo maxillas In camo & freno maxillas ejus In camo & freno maxillas eoeorum constringe , qui non conftringis ut non appropinquet rum conftringe, qui non approxiproximant ad te.

mant ad te. 10. Multa flagella peccato

Multi dolores impii : confiden 10. Multa flagella peccatoris, rum, operantes autem in Do- tem autem in Domino misericordia sperantem autem in Domino miseminó misericordia circumda- circumdabit.

ricordia circumdabit.
bit.

11. Lætamini in Domino Lætamini in Domino & exsul II. Lætamini in Domino & ex-
& exsultate justi, & gloriami- tate jufti , & laudate omnes recti sultate jufti , & gloriamini omnes
ni omnes recti corde.
corde.

recti corde.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
meam non operui. Dixi : Pronunciabo adversùm me injuf- docebo te in via hac , qua ambulabis : confirmabo fuper te
sitias meas Domino : i ta remifii impietatem cordis mei. oculos meos. Gr. Evvetia Cris Cup bißcô (5 cv ód taúrn,
Similiter in reg. S. Ben. c. 7. præter hoc, injustitias ñ nopeuen émisuescê C#, &c.
meas non operui. Græc. The papliar lex egrcecoa y ^.9. Iidem in Psalt. Corb. & ap. Caffiod. Sic etiam
την ανομίαν με εκ εκάλυψα. Είσα: Εξαγορεύσω κατ' εμε την in Rom. Psalt. exceptis his duobus , conftringes , & appro-
zivomíar us tñ Kupicoo à đparas tur cos Caicer tus nuptias rimant. Moz. habet , in quibus non eft intellectus ; ftatim-
Mr. Mr. Alex. cum edd. Ald. & Compl. Tyv dar cuízy MB que cum Coislin. In freno es camo. Hilarius ubi fup. In

róessa aj tu cumpriar, &c. Subinde Aquila , j Curiers freno & camo maxillas eorum deduc , qui non approximane
ανομίαν αμαρτίας με. Sequens Diapjalma non memoratur ad te. Apud Ambrof. in Pf. 118. to. 1. col. 1090. b. ut in
ab Aug. sed exstar in Psalt. Rom. & Corb. ficut in ed. textu Sang. præter seqq. equus aut mulus..... In camo
Rom. LXX. non verò in edd. Ald. & Compl.

8 freno..... qui ad te non appropinquant : at epist. 37. to. 2.
7.6. Manifesta corruptio eft in Fralt. Sangerm. ubi col. 940. a. equus eg mulus..... in freno camo..... qui
ita legitur , ante omnes fanctos , loco ad te omnis sanctus , non appropinquant tibi. Vide etiam l. 6. Hexa. to. 1. col,
quod ult. substituendum duximus è Psalt. Corb. in quo 117. c. & to. 2. col. 1212.d. Apud August. in eund. Ps.
fimiliter : Pro hac oravit ad te omnis fanétus..... ad illum col. 169. g. Nolite efle ficut equus, &c. In freno & camo.....
non proximabunt. Psalt. Rom. cum Auguft. & Caffiod. qui non propinquant ad : inf. 183. e. appropinquant.
in hunc Pfalm. Vulgatæ consonat, nisi quòd Augustinus Hieronym. in Ifai. 14. to. 3. col. 163. d. Nolite fieri ficus
extremò legit , ad eum non appropinquabunt. Brev. Moza equus 8 mulus , in quibus non est intelligentia : sed in
rab. vitiosè ad Deum , non ad eum. Hilarius in eund. Pf. Ezech. 27. col. 884. f. in quibus non eft intelleiius : & in
è fchedis Marten. Pro hoc deprecabitur bumilis & juftus Ezech. 8. col. 749. a. add. In camo e freno..... qui non
ad te in tempore reftė. Verùm in diluvium multarum aqua- appropinquant ad te. Gr. My zivsete a's AWOSTdis sxc
rum ad illum non appropinquabunt. In Gr..... προσεύξεται έξι ένεσις. Εν χαλινώ και κημώ..... άγξαι των μη εξιζόντων
προς ζε πάς όσιος, καιρώ ευθέτω. Πλην ώ κατακλυσμό προς ζέ.
νλάτων σολων, προς αυτόν εκ εγγιάσι.

. 10. Vox una Domino , prætermittitur in Ms. Sangerm.
$.7. Pfalt. Rom. Tu es mihi refugium à pressura.... addita à nobis est ex Aug. & Græco. In Psalt. Rom. Coislin.
redime me à circumd. &c. Coislin. Corb. & Mozarab. Tu Moz.& apud Caffiod. fimiliter exstat cum ista peccatorum ,
mihi es refug. &c. ut in Rom. Sic etiam apud Aug. & Caf num, plurali ; at loco operantes, constanter legitur spe-
fiod. in hunc Pf. Apud Hilar. verò in eund. Ps. è schedis rantes , ut in Vulg. unde suspicor mendum elle in Mr.
Marten. Tu es refugium meum à tribulatione circumdanti me : nostro , quod facilè irrepere potuit ob vicinitatem utrius-
exsultatio mea libera me à, &c. ut sup. In Gr. Eú MX el que verbi ; operantes enim & sperantes , unâ tantùm litterâ
xola peau dro BabyewS..... aútpwoai me atò, &c. Diapsalma differunt inter se : lapsu simili scriptum est infra misers-
proximè fequens similiter habetur apud Aug. ut & in Psalt. cordiam, pro misericordia , quod ult. substituimus. Hilarius
Rom. Corb. ac ed. Rom. LXX. deest verò in Ms. Alex. quoque in hunc Pr. è schedis Marten. leg. sperantem autem
ac edd. Ald. & Compl. de more.

in Dominum misericordia circumdabit. S. Paulin. ep. 17. p.
ť.8. Pfalt. Rom. Fabri, & Corb. cum Cassiod. Intel 97. a. Multa flagella peccatoris , Sperantes in Dominum mi-
leltum dabo tibi..... in via hac , qua ingredieris, &c. Rom. sericordia circumdabit. Ap. August. in hunc Pf. omnia ut
Martianæi , bac , qua gradieris. Moz. in via, qua egredien in Vulg. nec aliter in Græco , præter unum &ti Kúerov,
ris. Hilarius ubi sup. Intelligam , & conjungar tibi in via in Dominum.
bac , qua ambulabis : firmabo in te oculos meos ; infra, con . 11. Iridem in vet. Psalt. ut & ap. Auguft. & Caf-
firmabo in te. August. in Pf. col. 169. g. 183. a. juxta fiod. in Pf. Brev. Moz. hab. Lætamini Domino , &c. Hilar.
Mss. codd. Intellečtum dabo tibi, & fatuam te in via hac , ubi fup. Jocundamini in Domino & exsultate justi, gau-
qua ingredieris : obfirmabo fuper te, &c. Hieron. ad Al dete omnes reéti corde. Græc, Evopar, gule eti Kú e107.....
gasiam quæst. 8. co.4. col. 202, f. Intelligere te faciam, as mauxcode wáv785 , &c.

[merged small][ocr errors]

Ex Ms. Sangers

[ocr errors]

I.

L ,

14.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
Psalmus David. XXXII.

xxxin.

* In finem, Pfalmus ipsi

David. X X XII.
Xsultate justi in Domino : Audate justi Dominum : rec-

G

Audete justi in Domi-
rectos decet collaudatio.
tos decet laudatio.

no: rectos decet con

laudatio.
2. Confitemini Domino in citha Confitemini Domino in cithara: 2. Confitemini Domino in
ca: in psalterio decem chordarum in psalterio decachordó psallite ei. cithara : in psalterio decem
psallite illi.

chordarum plallire 'ei.
3. Cantate ei canticum novum :

Cantate ei canticum novum : 3. Cantate ei canticum bene psallite ei in vociferatione. bene psallite in jubilo.

novum : benedicite in jubila

tionem. 4. Quia rectum est verbum Do Quia rectum est verbum Do

4. Quoniam redus eft fer-
mini, & omnia opera ejus in fide. mini, & omne opus ejus in fide. mo Domini, & omnia opera

ejus in fidem.
5. Diligit misericordiam & ju Diligit justitiam & judicium : 5. Diligit misericordiam &
dicium : misericordiâ Domini plena misericordia Domini plena eft ter- judicium: misericordiâ Domi-
eft terra.

ni plena eft terra.
6. Verbo Domini coeli firmati In verbo Domini cæli facti sunt, 6. Verbo Domini coli fir-
funt : & fpiritu oris ejus omnis vir- & Spiritu oris ejus omnis ornatus mati sunt: & fpiritu oris ejus
tus eorum,
eorum.

omnis virtus eorum.
7. Congregans ficut in utre Congregans quasi in utre aquas 7. Congregans ficut in
aquas maris : ponens in thesauris maris : ponens in thesauris abylos. utrem aquas maris : pones in
abyffos.

thesauris abyffos.
3. Timeat Dominum omnis ter Timeat Dominum omnis terra : 8. Timeat Dominum om-
ra : ab eo autem commoveantur ipsum formident universi babitato- nis terra : ab ipso autem com-
Omnes inhabitantes orbem,
res orbis.

moveantur universa , & om

nes qui inhabitant orbem. Judith 9. Quoniam ipse dixit, & facta Quia ipse dixit , & factus est : 9. Quoniam ipse dixit , & 16.17. sunt : ipfe mandavit, & creata sunt. ipso precipiente , stetit. facta sunt : ipfe mandavit, &

creata sunt. 10. Dominus dislipat consilia Dominus folvit consilium gen

10. Dominus

dissipavit gentium : reprobat autem cogita- tium : irritas fecit cogitationes po- consilia gentium : reprobat tiones populorum, & reprobat con- pulorum.

autem cogitationes populofilia principum.

rum & reprobat

confilia

principum. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. * Ita fert Psale. Rom. Fabri cum Gallic. deleto uno folidati funt , &c. & infra : Verbo Domini cæli folidati funt , ipf. In Rom. & Gallic. Martianæi fimpliciter, Pfalmus &c. Tertul. verò 1. cont. Hermog. p. 423. a. Sermone ejus David, ficut in Coisl. Corb. & ap. Calliod. Aug. verò in cæli confirmati sunt : & fpiritu ipfius univerfæ virtutes eorum: hunc Pl. col. 188. a. ait : Infcribitur , Ipfi David ; & item adv. Márc. p. 852. c. Sermone cæli confirmati sunt: verò in Gr. simpliciter , Tw Aavid. In Mi. Alex. ac edd. & lib. contra Praxeam p. 846. b. addit : 85 Spiritu ejus Ald. & Compl. Yarpós to Aavid.

omnes vires eorum : & infra p. 852. c. Sermone ejus cæli 7. 1. Sic in Psalt. Rom. Carnut. Corb. Coisl.

Moz. & ap. firmari funt : & fpiritu ejus omnes virtutes eorum. CyCassiod. Apud Auguft. verò in eund. Pl. Exsultate justi, prian. l. 2. Testim. p. 285. b. Sermone Dei cæli folidati sunt, & in fine, laudatio. Item in Psalt. Carnur. Colb. & Gallic. &c. ut in textu. Lactanc. l. 4. Inftit. c. 8. p. 574. Verbo Fabri, laudatio. In Gr. alveois, ap. Aquil. üuruas. Dei cæli solidati funt : 80 in spiritu oris ejus omnis virtus

*. 2. Ira Cassiod. in hunc Pl. cum Psalt. Rom. Aug. eorum ; Ms. 1. & Spiritu. Gr. I noyo ro Kupio oi s'envoi autem in eund. Pf. col. 186. c. leg. in psalterio decachordo; é'sspeclroar sỹ To TVEĽMati sómalos avog tócce si cúat infra col. 190. C. 193. b. decem chordarum. Gr. dsxaXópd.w.

$.7. Psale. Carnur. cum Rom, Martianæi similiter ha*. 3. Pfalt. Rom. sub fin. bene psallite ei in jubilatione. bet in utrem , Rom, Fabri , in utre ; utrumque Rom. poItidem in Moz. Mediolan. Carnut, & apud Caffiod. In nens ; Coislin. pones , prima manu ; Mozarab. ponens in Psalt. Coislin. bene canite ei in jubilatione. In Corb. bene thesauros. Apud Ambrof. I. 3. Hexa. to. 1. col. 36. d. canite ei in jubilationem. A pud August. in hunc Pl. bene ita : Quomodo tanquam in utrem congregaverit aquas maris. cantate ei in jubilatione. In Gr. xanws fonams ir arcmaruecão Aug. quoque & Cassiod. in hunc Pf. legunt in utrem , at in Ald. & Compl. dutco cv anarayuwo.

constanter ponens , non pones. In Gr. Euroya wosi coxòr..... 9.4. Sic in Pralt. Rom. Coislin. Corb. & Moz, si ule. Tig sis bugavegis , &c. Ap. Symm. ais ir coxã. excipias, in fide. Similiter apud Ambr. l. 1. de fide , to. .8. Psalt. Rom. Fabri..... ab ipso antem commoveantur 2. col. 459. e. necnon August

. & Caffiod. in hunc Pf. univerfi, & qui habitant orbem. Rom. Martianæi , univerfi, ac in Græco. Nota additum à nobis elle nomen Domini , & omnes qui habit. &c. Coislinian, cum Caffiod. univerfa, quod ofcitantiâ librarii omiflum est in Psalt. Sangerm. ut & omnes qui habitant , &c. Corb. & Moz. ab ipso autem & alibi fæpiùs. Vid. Not. sup. in Pf. 11. ¥.6. commoveantur omnes qui babitant ( Moz. inhabitant) orbem. ř.5. Concordant August. & Cassiod. in hunc Pf. unà Mozarabico favet Auguft

. in hunc Pf. col. 186.f. at infra cum Psalt. Rom. & Gr. Vat. Apud Lucif. Calar. I. 1. pro col. 200. d. e. addic orbem terra. In Gr. ár' duro de CaS. Athan. p. 191. e. additur Dominus , ad verbum diligit, afv.Jurwoar rávlet oi xa701xØTTES Tùy oixxpéru. Ap. Tichon. ficut , post judicium. In Psalt. Coislin. ita , & judicium reg. 7. p. 64. d. ita : Timeat à facie Domini omnis terra, Dominus , &c. Item in Ms. Alex. ac edd. Ald. & Compl. quoniam exfurgit de nubibus sandis. και κρίσιν ο Κύριος, &c.

$.9. Ita August. & Cassiod. in hunc Pl. cum Pfalt. $.6. Sic in Psalt. Rom. eft, & ap. Ambros. I. 1. Hex. Rom. In Mozarab. Quia ipse dixit, &c. ficut ap.

Ambros. 10. 1. col. 16. f. item infra col. 251. f. 730. a. 914. d. in Ps. 36. to. 1. col. 777. b.

Iren. verò l. 3. c. 8. P. 1078.b. 1091. d. 1278. f. 1350.b. 1432. d. 1470. C. & to. 183. b. ita legit : Quoniam ipse præcepit, creata sunt : ipfe 2.col

. 327. d. 529.d.610. f. 640. f.653.a.682. b. 730. a. dixit , & facta sunt. Gr. "ÖTi avtos tits, is égerá nocere Concordant Iren, l. 3. c. 8. p. 183.b. Hilarius l. 12. αυτος ενετείλαλο,

re

εκτίθεσαν. . Trin, col. 1132. a. Auguft. ferm. 1. in hunc Pf. & Caffiod. . 10. Iridem in Psalt. Corb. Moz. quoque hab. Do cum Philaftr. Brix. de hæref. p. 708. h. 715. b. c. & minus dilipavit ; at in fine ita , fpernit conflia principum. Faust. Presb. cont. Arian. p. 650. h. August. tamen serm. Lucif. Calar. I. de non conven. cum hæret. p. 223. a. 3. in eund. Pf. col. 197. d. ita legit : Sermono Domini cæli Vulgatæ fuffragatur , ficut etiam Auguft. & Caffiod. in

ναμις αυτών. .

de

« ZurückWeiter »