Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Ibid. 384.

noftris : ar l. 18. de civit. Dei , c. 29. to. 7. 510. e.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. Marth. 4. Verè languores noftros ipse tulit, & do 4.

Ifte peccata noftra portar, &

pro

nobis do- Hieron. ubi fup. 8.17.

lores noftros ipse portavit : & nos putavimus eum let: & nos reputavimus eum esse in dolore, &
quali leprofum, & percuffum à Deo & humi- in plaga , & in afflictione.

liatum. 1. Cor.

5. Ipfe autem vulneratus est propter iniqui s. Ipfe autem vulneratus est propter peccata 15. 3. tates noftras, attritus est propter fcelera noftra : nostra, & infirmatus eft propter iniquitates nof

disciplina pacis nostræ super eum, & livore ejus tras: disciplina pacis noftræ super eum, livore ejus
fanati fumus.

fanati sumus.
6. Omnes nos quasi oves erravimus , unufquis 6. Omnes quasi oves erravimus, homo in via
que in viam suam declinavit : & posuit Dominus fua erravit : & Dominus tradidit eum propter
in eo iniquitatem omnium noftrûm.

iniquitates noftras.
7. Oblatus est quia ipfe voluit, & non ape 7. Et ipse propter affli&ionem non aperuit
ruit os fuum : sicut ovis ad occifionem ducetur, os suum: sicut ovis ad vi&timam ductus eft, & fi-

Ibid. 385. & quafi agnus coram tondente fe obmutescet , cut agnus coram tondente mutus, fic non aperuit Mattb. & non aperiet os fuum.

os fuum. 26.63. A. 8.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 32.

tates fußinere : quia adverfata est facies ejus, depretiata eft, eft propter peccata noftra : & in Pf. 143. p. 560. f.livore ejus
nec computata.

nos fanati fumus. Similiter habet Ambrof. in Pf. 40. to. I.
W.4. Confonat Gr. ad verbum. Iren. 1. 4. C. 33. p. 273. 871. f. & l. 4. de fide , tó. 2. 531. b. item in Luc. 2.
c. legit: Ipfe infirmitates noftras accipiet , & languores portabit. col. 1295. d. Vulneratus eft propter iniquitatem noftram ,
Tertul. 1. 3. adv. Marc. p. 676.c. Ipse imbecillitates noftras & infirmatus eft propter peccata noftra. Hieron. in Zach. 3.
abftulit , & languores portavit : & l. 4. p.701.c. Imbecillitates col. 1721. e. Ipse verò vulneratus est propter peccata noftra.
noftras aufert, Es languores portar. Cypr. l. 2. Testim. p. 290. Tichon. reg. 1. p. 49. h. Et ipse vulneratus eft propter fa-
a. Hic peccata noftra portae , & pro nobis. dolet : & nos puta cinora noftra. August. ser. 44. to. 5. 215. d. & l. 1. de
vimus illum esse in dolore, & in plaga, es in vexatione. Si cons. Evang. to. 3. 21. g. Ipfe autem vulneratus est prop-
militer ap. Lactant. l. 4. Instit. c. 16. p. 579. nifi quod ter peccata noftra , & infirmatus eft propter iniquitates noftras :
præponitur hic, verbo dolet ; legiturque infra , ipsum eße eruditio pacis noftra in eum , livore ejus fanati sumus : fimi-
in dolore. Hilar. in Pf. 138. col. 505. f. alludens ait : Ipfe liter l. 2. cont. adversar. leg. to. 8. 587. e: præter hæc ,
peccata noftra fufcepit , & infirmitates noftras portavit : fimi- disciplina pacis noftræ fuper eum, & livore , &c. ar 1. 1.
liter in Ps. 143. col. 560. f. item in Pr. 68. col. 227. a. de pecc. mer. to. 10. col. 29. d. eruditio pacis noftræ super
228. b. habet : pro nobis dolet ; & idcirco eft effe in dolo eum, in livore , &c. ut supra : & in Pf. 40. to. 4.353.
ribus æftimatus : al. 10. de Trin. col. 1066. b. Hic pec c. vulneribus ejus fanati fumus : sed l. 18. de civit. Dei,
casa nostra portat , & pro nobis dolet : & nos existimavimus c. 29. to. 7. 510. e. Ipfe autem vulneratus eft propter ini-
eum in doloribus efle , & in plaga , & in vexatione. Itidem quitates noftras, & infirmatus eft propter peccata noftra : eru-
Ambrof. in Luc. 10. & 22. col. 1428. d. 1516. e. Hic ditio pacis noftræ in eo , livore ejus nos fanati fumus. Fulg.
peccata noftra portat , & pro nobis dolet : & in Pf. 35. col. 1. 3. ad Trálim. c. 22. p. 128. & c. 29. p. 134. c. Ipfo
766. e. addit : nos aftimavimus eum effe in doloribus : autem vulneratus eft propter iniquitates noftras, & infirma-
vide etiam in Pr. 39.61.&118. col. 864. e. 956. d. 1164. tus eft propter peccata noftra : eruditio pacis noftræ in eo , som
d. & 1. 2. de fide , to. 2. 480. d. item l. 3. 498. b. haber : livore ejus nos fanati fumus. Leo M. ser. 56. p. 128. b.
Quoniam infirmitates noftras fufcepit, Es agritudines noftras Ipfe autem vulneratus eft propter peccata noftrá, es infirmatus
portavit. Hieron. in Zach. 3. col. 1721. e. Et ipfe infirmi- eft propter facinora noftra , 5 livore ejus fanati fumus. Ano-
tates noftras portat , & pro nobis dolet : & nos repuravimus nym. ex Synodico , adv. tragæd. Iren.c. 225. Ipfe autem
eum effe in dolore, & in plaga , % in anguftia. Tichon, reg. vulneratus eft propter pecc. noftra, & infirm. eft propt. ini-
I. P. 49. h. Hic peccata nostra fert, & pro nobis dolet. Au quit. noftras : eruditio pacis noftræ in eum, livore ejus nos
guft. fer. 44. to. 5. 216. a. Hic infirmitates noftras porlat, fanati fumus. Faustin. presb. 1. cont. Arian. p. 646. f.
ES pro nobis in doloribus eft : & nos existimavimus illum in Ipfe autem vuln. est propter iniquitates noftras, & infirma-
doloribus effe , & in plaga , & in pæna : eadem quoque re tus eft propter peccata noftra : doctrina pacis noftra fuper

de

pecc. mer. to. 10. 29. d. & l. 1. de conf. eum , plagâ ejus nos fanari fumus. Ira quoque Junil. Afric.
Evang. to. 3. col. 21. g. sicut epist. 140. to. 2. 427. d. 1. 2. de partib. div. leg. c. 22. usque ad vocem doctrina.
ar I. 2.cont. adversar. leg. to. 8. 587. e. omnia refert ut Maxim. Taurin. in homil. p. 22. h. livore ejus nos fanati
fupra in textu, præter unum putavimus, pro reputavimus: fumus, Auct. 1. de promis. p. 1. c. 12. ap. Prosp. p. 100.
ita quoque l. 18. de civit. Dei, c. 29. to. 7. 510. e. ex d. livore ejus omnes fanati sumus : itidem part. 3. pro-
cepto verbo existimavimus. Fulgent. 1. 3. ad Trafim. c. 29. misf. 22. p. 178. d.
p. 135. a. Hic peccata noftra portat , & pro nobis dolet : 88 7.6. Sic eft in Græco, exceptis his , tais cepexptlais
nos existimavimus eum in doloribus efle, in plaga , Esin ww. peccatis noftris , loco propter iniquitates noftras ; deest
vexatione. Leo M. ser. 56. p. 128. b. Hic peccata noftra eriam in, ante via sua. Ap. Hieron. l. 2. conc. Pelag. to.
portat, es pro nobis dolet : & nos puravimus illum effe in 4.529. b. Omnes facut oves erravimus : & omnium nostrum
dolore , 6 in plaga, in vexatione. Similiter Anonym.ex Dominus peccata portavit. Cypr. verò l. 2. Testim. p. 290.
Synodic. adv. traged. Iren. c. 225. excepto verbo æfti a. legit : Omnes ficut oves erravimus, bomo à via fua er-
mavimus , absque præced. 8. Faustin. presb. l. cont. Arian. ravit : 6 Deus tradidit illum pro peccatis noftris. Ita quo-
P. 646. f. Hic peccata nostra fert , 85 pro nobis dolet : 85 que Lactant. l. 4. Inftit. c. 16. p. 580. sed hæc omittit
æftimavimus eum in dolore eße , & in plaga , in malo. med. homo à via sua erravit. Similiter hab. Tichon, reg.
Vigil. Tapl. I. 3. de Trin. p. 223. b. Hic peccata noftra 1. p. 49. h. Deus tradidit illum pro peccatis noftris. Au-
portat , & pro nobis dolet. Maxim. Taurin, in homil. p. 22. h. guft. autem l. 2. cont. adversar, leg. to. 8. 587. e. ut fup.
Quoniam ipfe infirmitates noftras portat , & pro nobis dolet: in textu : Omnes quasi oves erravimus, homo in via fua
Nos autem existimabamus eum esse in dolore. Junil. Afric. I. erravit : & Dominus tradidit eum propter iniquitates noftras:
2. de part. div. leg. c. 22. p. 348. f. Ipfe peccata noftra at ferm. 44. to. 5. 216. a. c. & l. 1. de conf. Evang. to.
portat , 8 pro nobis dolet : 85 nos putavimus eum effe in 3. 21. g. Omnes ut oves erravimus : & Dominus tradidit
dolore , & in plaga, & in arumna. Anonym. ap. Marten. illum pro peccatis noftris : similiter l. 1. de pecc. mer. to. 10.
Anecdot. to. s. p. 12.2 Hic peccata nostra portavit , es pro 29. e. nec addic plura : & tract. 35. in Joh. to. 3. 542.
nobis in doloribus eft ; deinde , ficut ovis ad occifionem , a. Omnes ut oves erravimus : & ipfe traditus eft pro peccatis
&c. ut infra , $.7.

¥. 5. Iridem Græcè, polito uno vieis, ante sanati fu- Omnes ut oves erravimus, homo à via sua erravit : & Dom. mus. Rectè Novatian. I. de Trin. p. 1036. a. livore ejus tradidit illum pro peccatis noftris. Fulgent. 1. 3. ad Tranos fanati fumus. Tertul. I. cont. Prax. p. 859. a. Et Do lim. c. 29. p. 134. c. Omnes ut oves erravimus , homo à minus , inquit , eum tradidit pro deli&is noftris ; & 1. 4. via fua erravit : 5 Dom, trad. eum pro peccatis noftris. Ita adv. Marc. p. 715. c. ut livore ejus fanaremur. Cypr. i. quoque Faustin. presb. I. cont. Arian. p. 646. f. Anonym. 2. Testim. p. 290. a. Ipfe autem vulneratus eft propter ex Synodico , adverf. traged. Iren.c. 225. Omnes ut oves facinora noftra, & infirmatus eft propter peccata noftra : doce erravimus, & omnes homines à via fua erraverunt : 85 Dominus trina pacis nostræ fuper illum, livore ejus fanati fumus. tradidit eum pro peccatis noftris. Item Vigil. Tapf. 1. 3. de Ita quoque habet Lactant. I. 4. Instir. c. 16. p. 579. ad Trin. p. 223. b. 5 Dominus tradidit eum pro peccatis noftris. verbum. Hilarius 1. 10. de Trin. col. 1066. b. Ipse au .9. Græc. ed. Rom. initio hab. & sub fin. arriver, com vulneratus eft propter iniquitates noftras, & infirmatus aperit; Compl. verò úroits , aperuit, ut fup. item Rom, Tom. II.

Hhhh

ferr l. I.

dentis fine voce ,

[ocr errors]

4. Inftit.

Cap

. LIII. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVÁ. Hieron. ubi fup. - 8. In humilitare judicium ejus sublatum est:ge 8. De angustia , & de judicio sublatus eft:

nerationem illius quis enarrabit? quia tollitur de generationem ejus quis enarrabic ? quia abscillus terra vita ejus : ab iniquitatibus populi mei ductus eft de terra viventium : propter fcelus populi mei eft ad mortem.

percufli eum. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. extremò deler pronom. suum ; sed Mfs. Alex. & Mediol, foc , &c. ut sup. & l. cont. Fastid. c. 8. p. 348. ficut ovis cum edd. Ald. & Compl

. addunt autê ; sicut Alex. cutòr ad immolandum du&res eft, ficut agnus coram tondente fup. poft verbum tondente; cæt. concordant. Idem Hieron, fine voce , fic, &c. Anonym. verò ex Synodico, adv. traloco cit. col. 385. a. habet : afflictus non aperuit os i Gr. gæd. Iren.c. 225. Conc. Baluz. Ipfe anzem male vexarus, dice

' Xsxcxcata, propterea quod afflictus eft. Iren. l. 4. conticuit labia fua : nt ovis ad immolandum duélus eft, & 6. 23. p. 260. b. hæc habet : quemadmodum ovis ad vidi- . ficut agnus coram tondente fe fine voce , fic non aperuit as mam du&tus eft, i quemadmodum agnns in conspectu ton- fuum. ltem Auct. op. imp. in Matth. hom. 24. p. 106.

fic non aperuit os fuum. Tertul. I. adv. d. fic non aperuit os. Auct. 1. de promill. p. 2. c. 5. Po Jud. c. 9. p. 143. b. tanquam ovis ad vi&timam drectus 129. a. facut ovis ad immolandum duius eft ; at inf. P. 3. eft , & ficut agnus coram tondente se non aperuit os fuum : promill

. 20. col. 178. b. ficui ovis ad victimam duitus eft, & c. 13. p. 147.b. velut agnus coram tondente se sine voce , & ficut agnus coram tondente fe , non aperuit os fuum. Sific non aperuit os fuum : &l. de resur. carn. p. 573. C. tan

militer hab. Gaud. Brix. ser. 3. p. 948. e. ficut ovis ad quam ovis ad victimam addu&us eft , tanquam agnus ante

victimam dudus eft ; & Orosius l. cont. Pelag. p. 455. e. tondentem fine voce , fic non aperuit os fuum : fimiliter l. 3. addic : tanquam agnus coram tondente , fic non aperiens os adv. Marc. p. 676. c. sed absque ult. pronom. fuum : vide fuum. Vigil

. Tapr. 1. 3. de Trin. p. 223. b. Et ipfe, quia eriam l. de fuga in persec. p. 973.b. & l. de par. c. 3.

malè tractatus est, non aperuit os fuum : ut ovis ad occip. 199. a.&.3. & 4. adv. Marc. p.671. a. 734. c. fupra fionem dudus efi, & ficut agnus coram tondente se fine voverò p. 733.b. habet : tanquam ovis ad victimam adduci ce, fic non aperuit os fuum in humilitate. Anonym. apud babens, tanquam ovis coram tondente , fac os non aperturns. Marten, Anecdot. to. 5. p. 12, e. cum Caffiod. in Pf. 28. Novatian. I. de Trin. p. 1050.b.quafi ovis ad jugulationem & 31. p. 283. b. 451. b. jicut ovis ad occifionem duanes eft, addullus eft : & lup. p. 1036. a. ficut ovis ad accifionein & ficut agnus coram tondente fe, fic non aperuit os fuum, duitus eft, ficut agnus coram tondente fe fine voce , fic non

*. 8. Itidem Græcè. Similiter apud Iren. l. 4. C. 23. aperuit os fuum in humilitate. Cypr. 1. 2. Testim. p. 290, p. 260. b. In bumilitate judicium ejus ablatum eft : & l. a. Et ipfe propterea quod vexatus est, non aperuit os fuum: 2. c. 28. p. 157. e, necnon l. 3. c. 19. p. 212. a. gene& inf. 291. a. add. facut ovis ad vitimam ductus eft , 89 rationem ejus quis enarrabit ? Tertul. cont. Jud. c. 13. P. ficut agnus coram tondente fe fine voce , fic non aperuit os 147. b. 148. a. In humilitate judicium ejus fublatum eft : Juum : itidem epist. 6. ad Rogar. p. 12. b. & l. de op. nativitatem autem ejus quis enarrabit ? quia tolleretur à & eleem. p. 254. c. sed hoc ult. loco deeft vocula fic. Auct. terra vita ejus : & sup. C. 10. p. 144. c. à facinoribus po1. de dupl. mart, ap. Cypr. p. 585. C. fic ipse Dom. in- puli mei perdutus eft ad mortem : item l. š. adv. Marc. quit , velut agnus fine voce ad maštationem duitus eft. Lact. p. 671.c. nativitatem ejus quis enarrabit ? Phæbad. Agin. 1.

p. 581. ficut ovis ad immolandum ductus eft, l. cont. Arian. p. 301. f. h. 302. a. nativitatem ejus quis 8 ficut agnus coram tondentibus se fine voce , fic non ape enarravit ? Cypr. l. 2. Testim. p. 291. a. In humilitate ruit os fuum. Hilar. in Pf. 68. col. 225. b. tanquum ovis judicium ejus fublatum eft : nativitatem ejus quis enarraad occifionem ductus. Ambrof. l. 2. de Abr. c. 8. p. 335. bit? qnoniam auferetur à terra vita ejus : à facinoribus pob. tanquam ovis ad victim.im duftus eft , & faciet aries corim puli miei addu&tus eft ad mortem. Similiter Lact. 1. 4. Inftit. tondente se fine voce, sic non aperuit os fuum : & inf. 461. c. 18. p. 581. In bumilitate ejus judicium sublatum eft: d. ficut ovis ad occifionem du&tus eft, ficut agnus ad vic nativitatem ejus quis enarrabit ? quoniam auferetær à terra timam : & in Pf. 45. col. 930. d. ficut agnus coram ton

vita ejus, Hilar. I. 2. de Trin. col. 794. C. generationem dente fe, fic non aperuit os fuum : vide etiam I. de apol. ejus quis enarrabit ? Zeno Veron. l. 2. tract. 7. p. 157. Dav. col. 728.e.&1. 2. de fide, col. 482. a. & epift. 63. nativitatem ejus quis enarrabit ? Ambrof. l. de inftit. virg. & 75. col. 1045. a. 1085. b. Ambrosiast. col. 160. e. ut col. 268. e. & 1. 1. de fide, col. 462. b. & in Luc. 10. ovis ad immolandum ductus eft. S. Paulin. ep. II. p. 54. col. 1424.c. In humilitate judicium ejus fublatum est; ita b. agnus , inquit, pro nobis ad interfectionem dudus est, nempe in editt. & Mss. ferè omnibus ; in uno tamen Corb. & coram tondente fe non aperuit os furem : & inf. 59. c. sublimatum eft ; & in epist. ad Vercell. judicium ejus exalficut ovis ad interfellionem dudus eft. Julius Firmic. I. de tatum eft ; Gr. *'pu. Ambrosiast. p. 160. e. quoniam tolerr. prof. relig. c. 28. p. 175. h, ficut ovis ad victimam letur à terra vita ejus : ab iniquitatibus populi mei dudus ducus eft , & ficut agnus coram tondente fe , fic non aperuit est ad mortem. Item Hieronymus in Matth. 26. to. 4. p. os fuum. August. in Joh. 7. col. 510. b. ficut ovis ad im 132. a. ab iniquitatibus populi mei ductus eft ad mortem. molanduin ductus eft, & ficut agnus corain tondente se non Augustiu. 1. de cons. Evang. to. 3. 21. g. & l. 18. de aperuit os fuum : at epist. 105.& 140. to. 2. 302. f. 436. civit. Dei, c. 29. to. 7. sio. f. & ser. 44. to. 5. 216. c. ficut ovis ad immolandum duftus eft , & ficut agnus co f. In humilitate judicium ejus fublatum eft : generationem ram tondente fe fuit fine voce , fic non aperuit os fuum : fi- ejus quis enarrabit ? quoniam tolletur de terra vita ejns : ab militer tract. 35. in Joh. to. 3. 542. a. derrado uno se: iniquitatibus populi mei dultus est ad mortem : fimilicer 1. tract. verò 37. col. 555. b. & in Pf. 40. 10. 4. 353. C. 2. cont. adversar. leg. to. 8.587.f. & l. 1. de ponit quidem fe , sed tollic verbum fuit : tract. autem to. 10. 29. d. Ita quoque hab. Fulgentius l. 3. ad Trafim. 4. in Joh. col. 313. b. ita legit : ficut ovis ad occifionem

C. 29. P:

135. a. Vide rursum Auguft. l. cont. Jud. to. dultus eft, & ficut agnus corain eo, qui se tonderet , fuit 8. 36. b. & tract. 35. in Joh. to. 3. 542. a. Rufinus in fine voce ; fic non aperuit os fuum : at l. 20. de civit. Dei, Symb. p. 184. a. In bumilitate judicium ejus fublatum eft. c. 30. 10. 7. 614. e. ficut ovis ad immolandım, &c. & Jul. Firmic. I. de err. prof. relig.c. 28. p. 175. h. In buferm. 44. 10. 5. 216.C. Er ipfe quoniam malè tractatus eft, militate judicium ei fublatum eft : nativitatem ejus quis non aperuit os : ut ovis ad immolandum dudus eft , ut enarravit : quoniam auferetur à terra vita ejus. Faustin. agnus ante eum, qui se conderet , fuit fine voce ; fic non ape- presb. l. cont. Arian. p. 646. f. In humilitate judicium ruit os fuum : itidem l. 1. de pecc. mer. to. 10. 29. e. & ejus fublatum eft : generationem ejus quis enarrabit ? quia 1. 1. de cons. Evang. to. 3. 21.g. atl. 18. de civit. Dei, auferetur à terra vita ejus : ab iniquitatibus plebis mea adc. 29. 10. 7. 510. e. habet : Et ipse propter quod affidus dudus eft ad mortem. Anonym. ex Synodico adv. eragæd. eft , non aperuit os fuum : ut ovis ad immolandum ductus Iren. c. 225. Conc. Baluz, Ín bumilitate judiciam ejus fubeft, ut agnus ante eum , qui se tondet , fine voce , fic latum eft ; generationem antem ejus quis enarravit ? quoa non aperuit os freuem : verùm l. 2. cont, adverf. leg. to. 8. niam tolletur à terra vita ejus : Es, ab iniquitatibus populi 587. e. legit : Et ipfe propter afflittionem non aperuit os : mei dułtus eft ad mortem. Auct. op. imp. in Macth. hom. ficut ovis ad vittimam duftus eft, ficut agnus coram ton 1. p. 11. c. generationem ejus quis enarrabit ? Auct. l. de dente mutus , fic non, aperuit os fuum ; quæ congruunt cum promill. dimid. temp. c. 12. ap. Prosp. p. 197. e. In hutextu nostro. Faustin. presb. la cont. Arian. p. 646. f. Et militate judicium ejus sublatum eft : generationem autem ipfe propter quod malè tractatus est, non aperuit os : ficut ejus quis enarrabit ? quia tolletur á terra vita ejus : & fup. ovis ad occisionem adductus eft , & ficut agnus coram ton p. 1. c. 12. col. 100.d. proiniquitate populi dułtus est ad more dente fe , fic nos aperuit os fuum. Itidem Rufin, in Symb. tem : fimiliter p. 3. promils. 21. col. 178. b. additâ vop. 182. a. ficut agnus coram tondente fe, fic, &c. Fulgent. culâ mei, ad populi. Vigil. Tapf. l. cont. Varim. p.738. 1. 3. ad Trafim, c. 29. p. 135. a. Et ipfe quia malè trata d. In humilitate judic. ejus fublatum eft : quia tolletus de tus eft, non aperuit as i ut ovis ad immolandum ductus terra vita : nativitatem antem ejus quis enarrabit ? vide eft , & ut agnus ante eum, qui se tondet , fine voce , fic non etiam sup. p. 730. b. Anonym. ap. Marten. Anecdot. to. aperuit os fuum : ar 1. 1. p. 79. legit : ficut ovis ad vidi 5. p. 12. e. In humilitate judicium ejus fublatum eft : namam addulus eft , ficut agnus coram tondente se fine voce , tivitatem autem ejus quis enarrabit ? quia tolletur a terra

pecc, mer,

2. 22.

1. Joan,

10.

Ibid. 388.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 9. Et dabit impios pro fepultura, & divitem 9. Et dabo peflimos pro sepultura ejus, & di- Hieron. ubi fup. 1. Pet. pro morte fua : eò quòd iniquitatem non fece- vites pro morte illius:quia iniquitatem non fecit, rit, neque dolus fuerit in ore ejus.

neque dolum in ore fuo. Et Dominus voluit conterere eum in in

io. Et Dominus vult mundare eum à plaga: si Ibid. 387. 3.5. firmitate : fi pofuerit pro peccato animam fuam, dederitis pro peccato,

anima vestra videbit semen
videbit semen longævum , & voluntas Domini longævum. Et vult Dominus
in manu ejus dirigetur.

11. Pro eo quòd laboravit anima ejus , vi 11. auferre de dolore animam ejus, oftendere
debit & saturabitur : in scientia fua justificabit ei lucem, & formare intelligentiam, justificare
ipfe justus servus meus multos, & iniquitates eo- justum bene fervientem multis : & peccata eorum
rum ipse portabit.

ipfe portabit.
12. Ideo dispertiam ei plurimos: & fortium 12. Propterea ipse possidebit multos, & for-

dividet fpolia , pro eo quòd tradidit in mortem tium dividet spolia, pro eo quod contaminata est Marc. animam fuam, & cum sceleratis reputatus eft : in morte anima ejus, & cum iniquis reputatus 15.28. & ipfe peccata multorum tulit, & pro tranf- est : & ipse peccata multorum suscepit, & prop1:16. 22. gressoribus rogavit.

ter iniquitates eorum traditus eft. 37.5 23

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 34.

vita ejus : à malignis plebis meæ adduétus eft in mortem. tum bene fervientem pluribus : & peccata eorum ipfe porta

.9. Ita fert Gr. edit. Rom. præter vocem torpés , bit : item 1. de unit. Eccl. to. 9. 348. f. Es peccata eorum
loco pellimos ; ubi autem hab. de déror iv sóuati, Mf. ipfe portabit. Similiter hab. Fulgent. 1. 3. ad Trafim.c. 29.
Alex. ponit , ód è supéon róxos e tã, &c. Tertul. I. cont. p. 135. b. Anonym. verò ex Synodico adv. tragæd. Iren.
Jud. c. 10. p. 144. c. Et dabo malos pro fepultura ejus , č. 225. Conc. Baluz. Et vult Dominus adolere anima ejus ,
& divites pro morte ejus : quia fcelus non fecit, nec dolres ostendere ei lumen, formare prudentiam, justificare justum
in ore ejus inventus eft : & l. 3. adv. Marc. p. 680. a. bene servientem pluribus : & peccata eorum ipfe portabit. Vi.
Et dati funt pesimi pro sepultura ejus , & locupletes pro gil. Tapf. 1. 5. cont. Eutych. p. 66. b. Pro eo quòd labo-
morte ejus. Cypr. 1. 2. Testim. 291. a. Ez dabo malos pro ravit anima éjus, videbit lucem , & saturabitur scientiâ ,
Sepultura ejus , & ipsos divites pro morte ejus : quia facinus justificare juftum bene fervientem multis ; & iniquitates eo-
non fecit , neque infidias ore suo. Eadem legit Faustin. rum ipse portabit.
presb. I. cont. Arian. p. 646. f. exceptis his, quia ini . 12. Tertul. I. adv. Jud. c. 10. p. 144. c. Propterea
quitatem non fecit, neque dolum in ore fuo locutus eft. Am- ipse multos in bæreditatem habebit , & multorum dividet spo.
brosiast. quoque hab. col. 160. f. Et dabo malos pro fepul- lia, pro eo quòd tradita est in mortem anima ejus : & l. 3.
tura ejus : at inf. col. 184. d. qui peccatum non fecit, nec adv. Marc. p. 677. c. Propteren ipfe multos hæreditati ba-
dolus inventus est in ore ejus. August. I. 1. de pecc. mer. bebit , & multorum dividet spolia : & l. de resur. carn. p.
to. 10. 29. e. Dabo, ergo malos propter sepulturam ejus, 574. a. deputatus etiam inter iniquos : & l. 4. cont. Marc.
divites propter mortem ejus : ob hoc quòd iniquitatem non p. 703. b. & delilla nostra ipse aufert. Cypr. l. 2. Testim.
fecerit , nec dolum ore fuo : similiter l. 1. de conf. Evang.

1. de conf. Evang. p. 291. a. Propterea ipse confequetur multos , & fortium divi-
to. 3. 21. g. præter hoc ult. in ore suo : ac l. 18. de ci det spolia, propterea quòd tradita eft ad mortem anima ejus ,
vir. Dei, c. 29. to.7.510. e. Et dabo malignos pro fepul- & inter facinorosos deputatus eft : & ipfe peccata multorum
tura ejus , & divites pro morte ejus : quoniam iniquitatem pertulit, & propter facinora illorum traditus eft. Ambrof.
non fecit, nec dolum in ore suo : & serm. 44. to. 5. 216. in Pl. 61. col. 956. f. Ideo ipse bæreditate pollidebit multos ,

Dabo malos pro fepultura ejus , & divites pro morte ejus ; & fortium partietur fpolia. Auguft. I. de unit. Eccl. to. 9. inf. propter mortem ejus. Anonym. ex Synod. adv. tragæd. 348. f. Ideo hareditate poffidebit multos , & fortium partieIren. c. 225. Conc, Baluz. Et dabo inanes pro sepultura tur Spolia, propter quod tradita eft in mortem anima ejus ejus , & divites pro morte ejus : quoniam iniquitatem non & inter iniquos deputatus eft : ipfe peccata multorum suffecit , nec dolus inventus eft in ore ejus. Auct. op. imp. in tinuit , propter iniquitates noftras traditus efl : &l. 1. de Matth. hom. 11. & 15. p. 61. c. 81. d peccatum non fe- pecc. mer. to. 10. 29. f. Propterea ipse hereditabit complucit, nec dolus inventus efi in ore ejus. Similiter hab. Orof. res, & fortium partietur fpolia, propter quod tradita eft ani1. cont. Pelag. 455. e. Anonymus ap. Marten. Anecdot. ma ejus ad mortem , & inter iniquos æftimatus eft : & ipse to. 5. p. 11.c. 12. e. Et dedi divites pro morte ejus : quia peccata multorum fuftinuit, & propter iniquitates eorum irapeccatum non fecit, nec dolus inventus in ore ejus. dilus eft : ita quoque hab. I. 1. de conf. Evang. to. 3. 22.

. 10. Iridem Græcè. Tichon, reg. 1. p. 49. h. Et b. excepto uno æftimata eft; quibus omnibus favec Gr. Deus vult eum purgare à plaga. Es vult Deus , &c. Aug. edit. Rom. Rursum l. 18. de civit. Dei, c. 29. to. 10. 510. 1. 1. de pecc. mer. to. 10. 29. e. Dominus vult purgare g. Aug. legic : Propterea ipfe hæreditabit plures, fortium illum de plaga : fi dederitis vos ob deli&a vestra animam vef- dividet spolin , propter quod tradita eft ad mortem anima

videbitis semen longæ vitæ (Mss. longiffima vita.) ejus, & inter iniquos aslimatus eft : 88 ipfe peccata multoEt vult Dominus , &c. ita rursum l. 1. de conf. Evang. rum portavit, & propter peccata eorum traditus eft. Fulgent. to. 3. 22. a. cum voce longislima : at l. 18. de civit. Dei, 1. 3. ad Trafim. c. 29. p. 135. b. primo Augustini loco de c. 29. to. 7. 510. e. Et Dominus vult purgare eum de unit. Eccl. suffragatur ad verbum , hoc tamen excepro, plaga : fi dederitis pro peccato animam vestram, videbitis Ideo ipfe , in principio ; & in fine , propter iniquitates Jemen longavum, &c. Anonym. ex Synodico adv. eorum traditus eft. Anonym. ex Synodico adv. traged. ged. Iren. c. 225. Conc. Baluz. Et Dominus vult

pur Iren. c. 225. Conc. Baluz. Ideo ipfe hæreditatem pollidebit gare eum de plage : si detis pro peccato animas veftras, vi multos , & fortium partietur spolia , propter quod tradita eft debitis semen longæ vitæ. Et vult Dominus , &c.

in mortem anima ejus , & inter iniquos deputatus eft : 68 .11. Eadem prorsus in Græco, excepto ablat. tñ ou ipfe peccata multorum tollit , & propter iniquitates noftras récel, intelligentia , loco accuf. intelligentiam. Tertul. l. traditus est. Vigil. Tapf. I. 5. cont. Eutych. Propterea ipfe cont. Jud.c. 10. p. 144. c. Et Deus voluit eximere à morte pokidebit multos , & fortium ipse dividet fpolia, pro eo animam ejus. Tichon, reg. 1. p. 49. h. Er vult Deus à tradidit in morte animam fuam, & cum fceleratis deputatus dolore auferre animam ejus , oftendere illi lucem , & formare eft: 8 peccata multorum , &c. ut in Vulg. Auct. 1. de proillum prudentiâ. Ambrof. in Pl. 61. p. 956. f. & peccata miss

. p. 2. c. 21. ap. Prosp. p. 145. e. fortium divides
eorum ipfe purgavit ; at in Gr. constanter, avoiosi

. August. Spolia : & sup. p. 1. c. 28. p. 111. b. inter iniquos depu-
1. 1. de pecc. mer. to. 10. 29. f. Er vult Dominus auferre tatus eft. Hilar. in Pf. 138. col. 510. c. 88 cum iniquis de-
à doloribus animam ejus , oftendere illi lucem , & figurare putatus eft. Anon. ap. Marten. Anecdot. to. 5. p. 11, C.
per sensum , juftificare juftum bene fervientem pluribus : 86 Jed Dominus tradidit eum pro peccatis noftris; paulòque
peccata illorum iple fuftinebit : fic etiam l. 1. de conf. Evang. poft , inter maledicos reputatus eft : & inf. p. 12. e. fed
to. 3. 22. a. ad verbum : ac l. 18. de civit. Dei , c. 29. Dominus voluit tradere eum pro peccatis noftris , & inter ini-
10. 7. 510. f. Er Dom. vult auferre à dolore animam ejus quos reputatus eft.
oftendere illi lucem , formare intelle&um , justificare juf-

tram,

tra

[ocr errors][merged small][merged small]

"L

Ilid. 391.

Ibid. 392.

CAPUT LI V.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ilieron, in Ifai.
Ætare : ,

Auda sterilis quæ non paris : decanta lau- Luc.23. 54. col. 389. ex

dem , & hinni quæ non pariebas : quo- 29. Lix.

sertæ, magis quàm ejus quæ habet virum : dixit niam multi filii desertæ , magis quam ejus quæ Gal. 4. enim Dominus.

habet virum, dicit Dominus.

27. 2. Dilata locum tabernaculi tui, & pelles au 2. Dilata locum tentorii tui, & pelles taberlæorum tuorum fige, ne parcas : protende funicu- naculorum tuorum extende, ne parcas : longos los , & clavos tuos conforta.

fac funiculos tuos , & clavos tuos consolida. 3. Adhuc in dextris & in sinistris dilata : & fe 3. Ad dexteram enim & ad lævam penetramen tuum possidebit gentes , & civitates desertas bis : & femen tuum gentes hæreditabit, & civihabitare facies.

tates desertas inhabitabit. 4. Noli timere , quia confusa es ; neque con 4. Noli timere, quia non confunderis , nefundaris , quia exprobratum tibi eft : confusionem que erubesces : non enim te pudebit , quia conenim æternam oblivisceris, & opprobrii viduita- fufionis adolescentiæ tuæ oblivifcêris , & opprotis tuæ memor non eris.

brü viduitatis tuæ non recordaberis ampliùs. 5. Quia Dominus qui fecit.te, Dominus sabaoth s. Quia dominabitur tui qui fecit te, Domi- Luc. 1. nomen ei : & qui eruit te, Deus Israël omnis ter nus exercituum nomen ejus : & redemptor tuus 32.

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUA M. 6.1. Itidem apud S. Paulum, ep. ad Gal. c. 4.8.27. rige longiùs funiculos , palos validos confirma : vide etiam excepta voce multi , loco plures ; ita quoque in Græco, ser. 37. to. 5. 184. d. In Collat. Carthag. p. 392. b, fic: cum voce momá; unde Hieron. ipse in Mich. 5.col. 1532. Dilata locum tab. tui, & aularum tuarum , fige palos, noli d. legit, multi filii deferta , magis, &c. ut sup. Irenæus parcere : longos fac funiculos tuos , 89 palos tuos confirma. verò, 1. 1. p. 51. b. hab. plures filii ejus quæ deferta eft, $.3. Sic habet Gr. ed. Rom. demptâ præp, in, ante magis quam ejus quæ habet virum. Item Hilar. in Pf. 54. finiftris ; quam tamen Ms. Alex. retinet : ubi etiam Rom. col. 107. b. plures jam filii deferte, magis quam ejus qua ponit, nempe in fine, XaTouFTS, Alex bab. XatorýcEIS , habet virum. Cypr. autem l. 1. Testim.

P. 280. c. Ju- inhabitabis. Cypr. l. 1. Testim. p. 280. c. legit : Adbuc cundare sterilis quæ non paris : erumpe , & exclama quæ in dexteram tuam & in finiftram extende : 6 Jemen tuum non parfuris : quia multi filii deserta , magis quàm ejus qua gentes poffidebit , 88 civitates desertas inbabitabit. Ambrof. habet virum : dixit enim Dominus. Ambrof. l. 1. de Abr. 1. 3. Hexa. col. 34. d. Adhuc in dexteram e sinistram exc. 7. col. 302. f. Latare sterilis quæ non paris : erumpe, tende : & femen tuum gentes hæreditate poffidebit , & civi8 exclama , &c, ur in textu : ita rursum in Luc. 2. col. tates desertas inhabitabis. August. epist. 105. 10. 2. 302, 1303. C. & I. de vid. to. 2. 190. b. & l. de virg. col. f. 303. a. & in Pr. 58. 10. 4. 564. f. & 1. 3. cont. Cres194. d. & de virginit. col. 235. f. & de exhort, virg. con. to. 9. 472. c. Etiam atque etiam in dexteram atque col. 288. f. & epist. 30. col. 913. e, at l. 1. de Abr. c. sinistram extende ( vel extendens : ) femen enim tuum hæres. col. 296. e. legit clama. Auguft. epist. 105. to. 2. ditabit gentes , & civitates quæ defertæ erant inhabitabis : 302. f. & 1. de unit. Eccl. to. 9. 349. b. c. Lætare stea similiter l. 1. de conf. Evang. to. 3. p. 22. b. nisi quod rilis quæ non paris : erumpe , & exclama quæ non parturis : addit partem , ad finiftram : at l. 18. de civit. Dei , c. 29. quoniam multi filii deferta, magis quàm ejus qua habet vi to. 7. 510. g. legit : Adhuc in dextram e sinistram parrum : dixit enim Dominus : similiter in Pf. 58. to. 4. 564. tem extende : & Jemen tuum hæreditabit gentes , & civitad. & 1. 2. cont. adversar. leg. to. 8. 587. g. ita quoque tes defertas inhabitabis : & l. 2. cont. adversar. leg. to. 8. 1. 18. de çivit. Dei , c. 29. 10.7. 510. g. & l. 3. cont. 587. g. Adhuc in dextris Es sinistris dilata : & femen tuum Crescon. to. 9, 472. c. præter unum clamı : vide etiain polidebit gentes , & civitates desertas habitari facies ; ver. in Job, to. 3. 670. e. at l. 1. de conf. Evang. to. 3. p. quidam codd. facias : & l. de unit. Eccl. to. 9. 349. e. 2. col. 22. b. haber : Delectare sterilis quæ non paris : ex Adhuc in dextram 65 in sinistram extende : 88 femen tuum fulta, Es clama quæ non parturis : quia multi filii deferte, gentes poffidebit , & civitates defertas inhabitabis : vide etiam magis, &c. ut fup. Priori verò ejusd. Aug. loco favent fcrm. 37. to. s. 184. d. In Collat. Carthag. p. 392. b. Auct. quæft. V. T.q. 40. ap. Aug. to. 3. 54. e. & Auct. sic : Adhuc in dexteram 66 sinistram extenderis : & femen I. de promill. p. 3. promisl. 32. ap. Prosp. p. 182.c. cum tuum gentes poffidebit, civitates defertas inbabitabit, Collat. Carthag. p. 392. b. Zeno Veron. 1. 2. tra&t. 11. p. .4. Concinunt hæc tota cum Græco, si addatur in 172. ira legit : Exfulta sterilis qua non pariebar : erumpe , & fine ultra , è Gr. éti, quæ tamen vocula abest à Mr. Alex. clama quæ non parturis : quoniam multi filii defertæ : porro Apud Cypr. I. 1. Testim. p. 280. c. fic :Noli timere , quis Mss. 3. ibidem ferunt : Exsultat sterilis quæ non pariebat: revinces ; neque reverearis , quia maledicta es : quoniam comitem pariebat habent codices 2. al. deserunt te , pro deferta. fifionem æternam oblivisceris. Apud Ambros. 1. de vid. to.

V.2. Græc. ed. Rom. delet pelles ; addit verò og, 2. 190. b. ignominie , & viduitatis tuæ non eris menior. funiculos ; & pro clavos, hab. Tas bags, palos ; cæt. ut Apud Auguit. verò epist. 104. to. 2. 303. a. ita : Non in textu : edd, tamen Ald. & Compl. hab. tas d'éppisis eft quod metuas , prævalebis enim; nec erubefcas, quòd deTā audéw, al. aura.ov; sicque legitur ap. Justin. & Pro- restabilis fueris :confufionem enim in perpetuum oblivifceris, cop. item ed. Compl. tollit oộ, post funiculos , ut etiam ignominia viduitatis fuæ non eris memor : similiter l. 1. de post clavos, Cypr. 1. 1. Testim. p. 280. c. legit : Dilata conf. Evang. to. 3. 22. c. & in Pf. 58. to. 4. 564.f.& locum tabernaculi tui , 85 anlæorum tuorum , & fige ; noli 1. 3. cont. Crescon. to. 9. 472. c, sed I. de unit. Eccl. parcere : longas fac menfuras tuas, palos tuos confirma. to. 9. 349. e. Ne timeas , quoniam pravalebis ; neque veresAmbros. 1. 3. Hexa.col. 34. d. Dilata locum tabernaculo- ris, quod detestabilis fueris : confufionem æternam oblivifceris

, rum tuorum , es aulæorum fuorum , fige, ne parcas : lon ignominia viduitatis tuæ non eris memor. Porro ubi Aug. hab. giores fac funiculos tuos, palos tuos confirma. Auguft. prævalebis , & Cypr. revinces , Gr. ponit xatyXúrbus, quod epist. 105. to. 2.302. f. Dilara locum tabernaculi tui, es verbum duxiffe videntur Cypr. & Aug. non à xáta gure , auleas tuas confige, non eft quòd parcas : porrige longiùs fu- fed à xatai Xów : meliùs idem Aug. legit I. 18. de civit, niculos , palos validos confirma : similiter I. 1. de conf. Dei , c. 29. 10.7.511. a. Ne timeas , quoniam confufa es ; Evang. to. 3. 22.'b. præter duo feqq. aulas, loco au

neque reverearis , quia exprobrata es : quoniam confufionem læds ; & constitue , pro confirma : ita quoque in Pf. 58. æternam oblivisceris , opprobrii viduitatis tuæ non eris meto. 4. 564. e. his insuper exceptis, extende longii's fu- mor : & l. 2. cont. adversar. leg. to. 8. 587.g. Noli timere, niculos tuos : verùm I. 18. de civit. Dei , c. 29. to. 7. quia confusa es ; neque reverearis, quia exprobratum tibi sio. g. legit : Dilata locum tabernaculi tui , saulaarum eft : confusionem enim æternam oblivifceris , & opprobrii vituarim, fige, noli parcere : prolonga funiculos tuos , & pa duitatis tuæ memor non eris : quæ omnia vix uno verbo los tuos conforta : & l. 2. cont, adversar. leg. to. 8.587. discrepant à textu Hieron. Sed in Collat. Carthag. P. 392. g. Dilata locum..... & aulæorum tuorum , fige, ne parcas : b. ita legitur : Ne timeas , quoniam prævalebis ; neque veprotende funiculos , & clavos tuos conforta : & l. de unit. rearis, quòd detestabilis fueris : confufionem enim in æterEccl. to. 9. 349. e. Dilata locum..... aularum tuarum num obliviscèris , ignominiæ viduitatis tuæ non eris memor. fige, noli parcere : longos fac funiculos tuos, palos tuos V.5. Sic est in Græco , præter ista , ó Tom Cro qui confirma : 1. verò 3. cont. Crescon, to. 9. 472. c. Dilata facit te ; ultimóque , autos Osos Poexa acon Tĩ zin xaulocum..... S aulas tuas confige, non eft quòd parcas : por Búcstalı, ipse Deus Ifraël omni terræ vocabitur ; in ed. ramen

ad

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA, sanctus Ifraël , Deus omnis terræ vocabitur. ræ vocabitur.

Hieron. ubi fupa 6. Quia ut mulierem derelictam & moeren 6. Non ut mulierem derelictam & pufillani- & col. 393. tem fpiritu vocavit te Dominus, & uxorem ab mem vocavit te Dominus, neque ut mulierem, adolescentia abjectam , dixit Deus tuus. quæ ab adolescentia odiofa eft, dixit Deus tuus.

7. Ad punctum in modico dereliqui te, & 7. Tempore modico reliqui te, & cum miseri-
in miserationibus magnis congregabo te. cordia magna miserebor tui.

8. In momento indignationis abscondi faciem 8. In furore parvo averti faciem meam à te
meam parumper à te, & in misericordia sempiterna & in misericordia fempiterna miserebor tui:
misertus sum tui : dixit redemptor tuus Dominus. dixit qui eruit te Dominus.
9. Sicut in diebus Noe istud mihi est, cui ju-

aqua, quæ fuit fub Noe, hoc mihi eft:
ravi ne inducerem aquas Noe ultra supra ter- ficut juravi ei in tempore illo, terræ nequaquam
ram : sic juravi ut non irascar tibi, & non incre- ultra irafci fuper te,

Gen. 9.

9. Ab

Ibid. 394.

15.

pem te.

Ibid. 395.

to.

10. Montes enim commovebuntur, & colles 10. neque in comminatione tua montes trans-
contremiscent : misericordia autem mea non re- ferre ; neque colles tui transferentur : sic nec mi-
cedet à te, & fædus pacis meæ non movebi- sericordia mea deficiet , nec testamentum pacis
tur : dixit miserator tuus Dominus.

mex auferetur : dixit propitius tui Dominus.
11. Paupercula, tempestate convulsa, absque 11. Humilis , & instabilis abfque confolatione.
ulla confolatione. Ecce ego fternam per ordi Ecce ego præparo. tibi carbunculum lapidem
nem lapides tuos, & fundabo te in fapphiris, tuum, & fundamenta tua fapphirum,

12. & ponam jaspidem propugnacula tua : 12. & ponam propugnacula tua jaspin:& por-
& portas tuas in lapides sculptos, & omnes ter tas tuas lapides crystalli, & muros fuos lapides
minos tuos in lapides defiderabiles :

electos: Joan, 13. Universos filios tuos doctos à Domino ; 13. & omnes filios tuos discipulos Dei; & mul6.45. & multitudinem pacis filiis tuis.

ta pax erit filiis tuis.

. 14. Et in justitia fundaberis : recede procul 14. Et in justitia ædificaberis: recede ab iniquo, Ibid. 398. à calumnia , quia non timebis ; & à pavore , quia & non timebis, & tremor non appropinquabit non appropinquabit tibi.

tibi.
IS. Ecce accola veniet, qui non erat mecum, 15. Ecce proselyti accedent ad te per me, & Ibid. 399.
advena quondam tuus adjungetur tibi.

coloni erunt tui, & ad te confugient.
16. Ecce ego creavi fabrum fuffiantem in igne 16. Ecce ego creavi te, non ut ærarius sufflans
prunas , & proferentem vas in opus suum , & in igne prunas, & proferens vas in opus : ego au-
ego creavi interfectorem ad difperdendum. tem creavi te non in perditionem interficere.

17. Omne vas , quod fi&tum est contra te , 17. Omne vas, quod factum est contra te, non
non dirigetur : & omnem linguam resistentem ti- prosperabitur : & omnis vox surget contra te in

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Compl. est, Obos Teous rūs žūs. Ap. Ambr.l. de vid. tibi , &c. at in Ezech. 28. col. 897. f. Ecce ego præparo carb.
2. 190.b. Quia ego Dominus qui facio te. Apud Aug. epift. &c. Gr. Stoja? ..
105. to. 2. 303. a. Quoniam ego fum Dominus qui feci te , . 12. Itidem Græcè, præter unum Tòv Teploróv 08,
Dominus nomen ei : 85 qui eruit te, iple Deus Ifrael uni loco muros tuos. Rectè Iren. l. s.c. 34. P. 335. a. & ponam
verfæ terræ vocabitur : fimiliter l. 1. de conf. Evang. to. propugnacula tua jafphin: 8 portas tuas lapidem cryftallum,
3. col. 10. a. 21. e. 22. C. & 1. 3. cont. Crescon. to. 9. Es circumvallum tuum lapides eleitos. Hieron. verò in Ezech.
472. d. exceptis his , ego Dominus qui facio te : item in 28. col. 897. f. siç : & ponam propugn. tua jaspidem : 5
Pf. 58. to. 4. 581. f. Quoniam ego sum Dominus qui fa- portas tuas lapide crystallo, & murum tuum lapidibus elec-
cio te, Dominus nomen est ei : qui eruit te, ipfe Domi tis : fimiliter in Agg: 2. col. 1700. e. exceptis his, de
nus Deus Ifraël univerfæ terræ vocabitur : & l. de unit. lapide crystallo, ut & inf. de lapidibus ele&tis. Apud Chro-
Eccl. to. 9. 349. f. Quoniam ego Dominus qui facio te, mar. Aquil. in Matth. p.980. g. propugnacula tua jal-
Dominus nomen illi : qui liberavit te , Deus Israel uni- pidem: Es portas tuas lapidem crystallum , 85 circuitum tuum
verfu terræ vocabitur. Ita quoque legitur in Collat. Car- lapides electos.
thag. p. 392. b. Verùm Aug. I. 18. de civit. Dei , c. 29. *. 13. Iren. 1. 5.c. 34. p. 335. a. 8 omnes filios tuos
to.7. 511. a. habet : Quoniam Dominus faciens te Do docibiles Dei , & in multa pace filios tuos. Ita quoque in
minns sabaoth nomen ejus : * qui eruit te , ipfe Deus Gr. est edit. Rom. at in Compl. Tomù cipúru Tois TEXNOIS ,
Ifraël universa , &c, ar l. cont. adversar. leg. to. 8. 588. ut supra. Apud Hieron. in Ezech. 28. col. 897. f. & om-
a. Quia Dominus qui fecit te , Dominus sabaoth nomen ei : nes filios tuos dodos à Deo, & in multa pace filios tuos. Ap.
85 qui eruit te Deus Israël, Deus omnis terra vocabitur : Chromat. Aquil. in Matth. p.980. g. Et omnes filios tæos
& in Pf. 46. to.4. 412. c. ipse Deus tuus qui eruit te , uni docibiles Dei. Apud August. 1. 2. de ser. Dom. in mon.
versie terræ Deus vocabitur : vide etiam I. cont. Jud. col. 208. d. fed fint omnes docibiles Deo ; item inf. 215.
8. 39. a. Cassiod. in Pf. 71. p. 243. b. legit : qui eruit a. docibiles Deo.
te Deus Ifraël, ipfe Deus univerfæ terræ vocabitur.

$. 14. Eadem sunt in Græco. Item apud Iren. 1.5.C.
7.6. Ira Græcè ad verbum.

34. p. 335. a. Et in juftitia edificaberis : rursumque ap.
.7. Consonat Græcum. Ambrof. verò l. de vid. Hieron. in Ezech. 28. p. 897. f.
2. 190. c. legic : Tempus enim breve dereliqui te. Auct. $.15. Concordat Græc. nisi quòd pro coloni erunt tui,
1. de cæna Dom. apud Cypr. p. 471. b. A tempus in modico hab. Ta guxÝyol Co, habitabunt apud te ; quod idem fonat.
derelinquam te.

Ambrof. l. 2. de Spir. S. to. 2. 652.d. Ecce profelyti venient
. 8.9. Eadem prorsus in Græco.

ad te per me. Auct. l. de voc. gent. I. 2. c. 18. P
*. 10. Eadem fert Gr. edit. Rom. præter seqq. To nap' Ecce advena ad te per me accedent , & ad te confugient.
fug COL P'Acos , quæ à me tibi misericordia , pro misericordia 7.16. Eadem prorsus in Græco ed. Rom. detracto
mea ; & poft paulò, tñs cipúrus 68, pacis tua , non meæ ; uno in igne ; sed in edd. Ald. & Compl. est cv aupl; tollit
ultimòque, elas yap insús Co. Kúere, dixit enim propitius tamen hoc Cyrillus ; & apud Procop. idem sub asterisco
tibi Domine ; ar in Compl. Kúeros ; & in Mss. Alex, ac tribus Interpretibus afcribitur.
Mediol. eine zap Kúesos idea's Co. Mediolan. tamen in .17. Hæc tota conveniunt cum textu Græco, præter
Marg. hab.oil.simy oix siege of Řueros item fup. in multis unum profperabitur , pro quo fuos cow, profperabo ; at in
codd. & apud Cyrill. est, cipuvus me, non cô, teste Nobil. edd. Ald. & Compl. est ever wloetan. Apud Ambr. in Pf.

Ť.11. Similia leguntur Græcè, nisi id excipiarur , $ 48. col. 948. d. & epist. 27. & 77. col. 899. b. 1089. e.
Fapexaubus, non habuifti confolationem , pro absque consola- £ft bareditas credentibus in Domino ; attamen Græcè conf-
rione. Iren, l. 5. c. 34. p. 335. a. hab. Ecce ego præparabe tanter, geegewiúra, servientibus : unde apud Vigil. Tapf.
ribi carbunculum lapidem, fundam. tua sapphirum. Ita 1. 12. de Trin. sic legitur : Ef hæreditas colentibus Deum;
quoque legit Chrom. Aquil. in Matth. p. 980. g. imo & & vos eritis justi, dicit Dominus. Quod autem proximè
Hieron. ipse in Agg. 2. col. 1700. e. Ecce ego præparabo anrecedit, & obnoxii tui erunt in ea, obelo prænotatur

to.

to.

28. a.

« ZurückWeiter »