Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

quitas libi.

[ocr errors]

A

[ocr errors]

Ex Mf. Sangerm. 1. Avi, Deus meus ne fi- A meus , ne obfurdescas mihi :

Pfalm

. XXVII. VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD:
Sx Mf, Sangerm. manus persequentium me : tium me : quoniam surrexerunt tribulantium me : quoniam infur-

quoniam insurrexerunt in me contra me testes falfi , & apertum rexerunt in me testes iniqui, & men-
testes iniqui, & mentita est ini- mendacium.

tita eft iniquitas fibi.
13. Credo videre me bona

Ego autem credo quòd videam 13. Credo videre bona Domini
Domini in terra viventium. bona Domini in terra viventium. in terra viventium,

14. Exspecta Dominum, vi Exspecta Dominum , confortare: 14. Exspecta Dominum , viriliter
riliter age : & confortetur cor & roboretur cor tuum, & Sustine age : & confortetur cor tuum, &
tuum, & exspecta Dominum. Dominum.

sustine Dominum.
NOTÆ AD VERSIONEM

VERSIONEM ANTIQUAM.
Ne tradas me in animas perfequentium me , &c. ut sup. c. ut & al. inf. 432. a. 786. e. 891. d. & to. 2. col. 905.
Coislin. & Rom. cum Cassiod. in hunc Ps. Ne tradideris me e. Similiter Hieron. epist. ad Damas. to. 4. col. 152. C.
in animas perfequentium me , &c, Corb. Ne tradideris me in at l. 3. in ep. ad Ephes. ro, 4. col. 369. a. habet in regione
animabus persequentium me, &c. August. in eund. Ps. col. viventium. S. Paulin. epist. 13. p. 82. a. in lumine vi-
148. b. Ne tradideris me in animas tribrılantium me : quo ventium. Gr. ev yñ Gartw.
niam infurrexerunt mihi , &c. at infra col. 128. c. Noli me $. 14. Pfalt. Rom. Et viriliter age : 8 confort... E suftine
tradere in animas tribul. me : quon. infurrexerunt in me : & Dominum. Coislinian. Viriliter age : confortetur cor tuum ,
post paulò : exfurrexerunt mibi teftes, &c. Græc, My aa 85 exspeita Dominum. Item in Corb. & Mozarab. extremo,
eαλώς με εις ψυχάς θλιζόντων με ότι επανέςκσάν μοι , &c. exspecta Dominum. Apud August. in hunc Pl. col. 118.
Apud Ambr. in Pf. 35. col. 769. f. & mentita est iniquitas C. & 129.b.c. Suftine Dominum, viriliter age : 6 confort...
kabi, ut sup.

& fuftine Dominum. In Gr. 'Twópezvor ti kier, ånd piše...
*. 13. Sic Ambr. l. de bono mort. C. 12. to. I. col. 412. jūnómeroy táv Kúeror.
VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ipfi David. XXVII.

David. XXVIII,

Psalmus ipfi David. XXVII.
D te Domine clama D te Domine clamabo fortis 1. D te Domine clamabo,

Deus meus ne

fileas à me:
leas à me : & ero similis def- ne fortè tacente te mihi, comparer ne quando taceas à me , & assimi-
cendentibus in lacco.

bis qui defcendunt in lacum. labor descendentibus in lacum.
2. Exaudi vocem depreca Audi vocem deprecationum mea 2. Exaudi Domine vocem de-
tionis meæ dum oro ad te : rum, cùm clamavero ad te : cùm precationis mee dum oro ad te :
dum extollo manus meas ad levavero manus meas ad oracu- dum extollo manus meas ad tem-
teinplum sanctum tuum. lum sanctum tuum.

plum sanctum tuum.
3. Ne simul trahas me cum Ne trabas me cum impiis, & 3. Ne fimul trahas me cum pec-
peccatoribus : & cum operan- cum operantibus iniquitatem : catoribus : & cum operantibus ini-
tibus iniquitatem ne perdide-

quitatem ne perdas me :
ris me:

Cum his qui loquuntur pa Qui loquuntur pacem cum ami Qui loquuntur pacem cum procem cum proximo suo, mala cis fuis , & eft malum in corde ximo suo, mala autem in cordibus autem sunt in cordibus eorum. eorum,

4. Da illis secundùm opera Da eis secundùm opus suum , 4. Da illis fecundùm opera eo-
ipforum, & fecundùm nequi- & secundùm malum adinventionum rum, & secundùm nequitiam adin-
tiam studiorum ipforum. suarum :

ventionum ipsorum.
Secundùm operationem Juxta opus manuum suarum da Secundùm opera manuum eorum
manuum illorum retribue illis: eis : redde retributionem suam tribue illis : redde retributionem eos
redde retributionem ipforum illis.

rum iplis.
illis.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
* Psalt. Corb. Psalmus David. Rom. Fabri, Ipfi Da- Compl. add. Kúers) Tūs parūs ths Csúcsás ho, &c. Pfalt,
vid. Rom. Martianæi , Huic David Pfalmus. Carnut. & Coislin. limiliter hab. vocem orationis meæ. Gr. ultimò , eis
Gallic. Fabii, Huic David. Caislinian. Hunc David. Aug. væòr äzcov Cv. Alex. Ald. & Compl. após væóv.
in hunc Pf. In fous David. Cassiod. ut in Vulg. Græc. TX 7.3. In Psalt. Rom. Mediolan. Corb. Carnut. & Mo-
Aavit. Edd. Ald. & Compl. Yarpos two Aavist. zarab. Ne fimul tradas me cum , &c. exinde in Corb. Rom.

. 1. Sic in Plalt. Corb. & Moz. est, ut & ap. Cassiod. & Moz. cum his qui loquuntur... mala autem funt , &c. uc
si excipias unum lacum , pro lacco ; omittitur quippe ibi fup. Item in Coisliniano, mala autem sunt. Apud Lucif.
verficulus medius, nequando taceas à me , qui pariter deest Calar. I. de non conven. cum hæret. p. 222. g. h. No
in Psalt. Carnut. & Rom. utroque Martianæi & Fabri ; fimul rrahas cum peccatoribus animam meam : 89 cum oper...
fed apud Fabrum legitur clamabo , apud Martian. clamavi; ne perdas me : cum his qui loquuntur... mala autem funt
apud utrumque , ut & in Coislin. &ero fimilis descend. in in cordibus eorum , ( al. in corde. ) Similiter ap: August.
lacum. Apud August. in hunc Pl. Ad te Domine clama in hunc Pf. præter hæc ulc. mala autem in cordibus suis ;
vi... ne fileas à me : nequando fileas à me , & ero fimilis editr. tamen Aug. initio ferunt ne fimul tradas, sed Mss.
descend. in lacum. Legitur etiam clamavi in Psalt. Carnut. nonnulli, trahas. Apud Cassiod. in eund. Pl. Ne fimul
ficut in Æthiop. & Arab. In Gr. Vat. pariter exéxezza; tradas cum pecc. animam meam... cum his qni log. pacem...
in Alex. verò, ac edd. Ald. & Compl.xexprižguas ; mox in mala autem sunt in cordibus eorum. S. Paulin. epist. 42. p.
Vat. ο Θεός με μη σαρασιωπάσης επ' εμοί: μη ποτε παρα 257. b. dicit : Ut non confundamur , neque fimul trabamur
σιωπήσης επ' εμοί, και ομοιωθήσομαι τοίς..... είς λάκκον. In cum iis qui loquuntur... mala autem sunt in cordibus eo-
Ms. Alex.ac edd. Ald. & Compl. az'gues , loco im' fuo ; rum. In Gr. Mů Curenxúcns meta... Tùr tegún uso q... Meni
abeft autem ab ed. Ald. vertic. ite, μή σε παρασιωπ. (υνασολέσης με των λαλέντων ειρήνην... κακα δεν ταϊς καρ-
ÉT"exoi qui habetur in Psalt. Æthiop. & Arab.

λίαις αυτών.
. 2. Sic eft in Brev. Mozarab. absque Domine. Item in W.4: Itidem in Brev. Moz. exceptis his duobus , opera
Psalt. Rom. & Corb. fi excipias hoc , dum extollo ; in eorum , & in fine ipforum ipfis. Sic etiam in Psalt. Corb.
Corb, cùm extollo. Lucif. Cal. l. de non conven, cum præter feqq. opera illorum... opera manuum... ipsorum illis.
hæret. p. 222. g. leg. Exaudi Domine vocem depr. meæ cim In Rom. & Coislin. ita , nonnullis omissis circa med. De
oro ad te : cùm extollo, &c. Sic etiam ap. August. & illis Domine fecundùm opera eorum , & fec. nequitiam ( al.
Cassiod, in hunc Pr. Exaudi Domine , &c. ut sup. sed nequitias') sudiorum ipsorum retribue illis : redde retribu-
Hieron. epist. ad Sun. & Frerel. to. 2. col. 634. c. ait tionem eorum ipfis ( Coislin. ipforum illis.) Cyprianus I. 1.
e boc Domine additum effe. In Gr. Eisexecor ( Ald. & Testim. c. 3. p. 227.b. & Lact. do 4. Inftit. C. 1 3. P. 577,

eorum.

num.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. s. Quoniam non intellexerunt Quoniam non intelligunt in ope s. Quoniam non intellexe- Ex Ms. Sangerm. opera Domini, & in opera maa 14 Domini, & opus manuum ejus, runt in operam Domini, & in nuum ejus , deftrues illos, & non destrues eos, non adificabis. operam manuum ejus non ædificabis eos.

consideraverunt, deftrue illos,

& ne ædifices eos. 6. Benedictus Dominus : quo

Benedictus Dominus : quia au 6. Benedictus Dominus : niam exaudivit vocem deprecatio- divit vocem deprecationis meæ. quoniam exaudiit vocem denis meæ.

precationis meæ. 7. Dominus adjutor meus,

Dominus fortitudo mea, & fcu 7. Dominus adjutor meus, protector meus : in ipfo fperavit cor tum meum : in ipfo confifum eft & protector meus : in ipfospemeum, & adjutus fum.

cor meum , eos habui adjutorium: ravit cor meum,& adjutus sum. Et refloruit caro mea : & ex vo Gavisum est cor meum , & in Et refloruit caro mea : & ex luntate mea confitebor ei.

Cantico meo confitebor illi. voluntate mea confitebor illi. 8. Dominus fortitudo plebis Dominus fortitudo eorum 8. Dominus fortitudo plefuæ : & protector falvationum robur salutarium christi sui eft. bis fuæ : & protector salutachristi sui eft.

rium christi fui eft. 9. Salvum fac populum tuum Salva populum tuum, & bene 9. Salvum fac populum Domine, & benedic hæreditati dic hæreditati tuæ : & pafce eos , tuum, & benedic hæreditatem tuæ : & rege eos, & extolle illos co fubleva eos usque in fempiter- tuam : & rege illos, & extolle usque in æternum.

illos usque in fæculum. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. simpliciter hab. redde eis (Lact, illis ) retributionem eorum. in hunc PC..... in opera Domini , &c. ut in Vulg. Caffiod. Lucif. Cal. I. de non conv.cum hæret. p. 222. g. Da illis verò in eund. opera Domini , 5 in opera man. ejus non secundùm opera illorum , secundum nequitiam ftudiorum confiderauerunt , deftrues illos , nec adificabis , &c. In Gr..... ipforum. Secundùm operationem manuum ipforum tribue illis: εις τα έργα Κυρίε , και εις τα έργα των χειρών αυτε και καθελείς redde retribut. eorum ipfis. Similiter ap. Caffiod. in hunc Ps. autys, & un cicosomuosis wtés. præter

hæc

pauca : opera eorum..... manuum eorum retribue 9.6. Ita August. & Cassiod. cum vet. Psalt. & Gr. illis. Ap. August. verò in eund. Pl. sic : Da illis fecund. 9.7. Ita August. in hunc Pf. ficut eriam Cassiod. cum opera ipsorum , fecundùm malignitatem affeétionum ipfo. Pfalt. Rom. & Coislin. potito uno 85, ante hoc , in ipfe rum. Secundùm opera manuum eorum da eis : redde retri. Speravit. In Mozarab. Dominus adjutor meus , & redemptor but. eorum ipfis. In Psalt. Mediol. & Carnut, constanter meus : in ipfo Speravit , &c. In Mediolan.sg adjutum est, ut sup. secundum nequitiam Audiorum ipforum. Gr. Dos autcīs & refloruit. In Corb. adjuvarus, fum , & refloruir. In Gr. ( Ald. & Compl. addunt kées ) xata ta épya au tūv, s Kreios Bengás ut, jy uwiexca.sús pex : &aButã... sy benκατα την πονηρίαν των επιτηδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα θήκη , &c. ut fup. των χειρών αυτών δος αυτούς απόδος το..... αυτών αυτοίς. *. 8. Cousenciunt August. & Cassiod. in hunc Pl. una . 5. Sic est in Psalt. Rom. Fabri , præter hoc , in ofera,

cum Psale, Rom, Moz. Coislin, Mediolan. Corb. & Carnut. pro duplici in operam ; & in fine, nec ædificabis eos. Si In Gr. Κύριος κeαλαίαμα... και υπερασπισης των ζωτηρίων milicer in Rom. Martianæi, detracto uno in , ante 1. opera. &c. ut sup. Carnut. similiter habet : in opera Domini , 8 in opera ma 8.9. Ita August. in hunc Pl. cum Psalt. Corb. absque nuum ejus non confideraverunt , &c. Coislin, in opera Do Domine. Rom. verò addit rò Domine , deinde & benedic mini , in opera... non confiderant , defirues illos hæreditatem tuam : 85 rege eos , &c. ut sup. Coislinian. ita : ædificabis eos. Corb. opera Dom. 8 in operib... non conside Salvam ( supp. fac , plebem tuam , 5 benedic hæreditati raverunt, deftrue illos , ne adificabis eos. Mozarab. opera tuæ : & rege illos , ES ..... uque in facula. Calliod. in Domini , & in operibus manuum ejus , deftrue illos, & non eund. Pl. cum Brev. Moz. Salvum fauc populum tuum Doedificabis eos. Lactant. I. 4. Institut. c. 13. p. 577. Quo- mine , & benedic hæreditatem tuam , &c. ut in Vulg. Gr. niam non intellexerunt opera Domini. Cypr. 1. 1. Testime Σώσον τον λαόν τε, και ευλόγησαν την κληegνομίαν ζε και σοίμαp. 277. b. Quon, non intellex, in operibus Domini. Aug. τον αυτες..... έως τε αιώνες.

[ocr errors]
[ocr errors]

nec

[ocr errors]

A

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
Psalmus David,
Canticum David. XXIX.

Pfalmus David, . In consummatione tabernaculi.

1. Confummatio tabernaculi. Ex Mf. Sangerme XXVIII.

XXVIII.
Fferte Domino filii Dei : af-
A

Dferte Domino filii
Fferte
ferte Domino filios arietum.

Dei : adferte Domino

filios arietum. 2. Afferte Domino gloriam & Afferte Domino gloriam & im 2. Adferte Domino gloriam honorem , afferte Domino gloriam perium , afferte Domino gloriam & honorem, adferte Domino nomini ejus : adorate Dominum in nomini ejus : adorate Dominum gloriam nomini ejus : adorate atrio sancto ejus. in decore sancto.

Dominum in aula fancta ejus. 3. Vox Domini super aquas , Vox Domini super aquas, Deus 3. Vox Domini fuper aDeus majestatis intonuit : Dominus gloria intonuit : Dominus fuper quas, Deus majestatis intosuper aquas multas.

nuit Dominus fuper aquas

multas, NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. *. 1. Pfalt. Rom. Marcianæi, cum Corb. Pfalmus Da ται το , Ενέγκαζε τω Κυρίω υιοι 9εί διο και ωβέλισαι σαρα vid , In exitu tabernaculi. Coisl. fimpliciter , Pfalmus David. tois O. Ws un xeiusver púte ù ta lexiv, Mute tapa tois Rom. Fabri addit , In consummatione tabernaculi , cum Cas 2017cīs'Epunneulais. id est , Juxta Hebræorum traditionem non fiod. Apud Aug. in hunc Pl. Psalmus ipfi David confumma- effertur illud , Afferte Domino filii Dei : quare & apud LXX. tionis tabernaculi. Grace : Ψαλμός τώ Δαυίδι εξοδία σκηνής. obelo notatum eft , tanquam quod neque in Hebraico babesSchol. Εν τω Εξααλώ εχ εύρκίαι ,εξολία σκηνής, και έφιγραφή. tur, neque apud cæteros Interpretes. In Hexaplo non est inventa infcriptio ista , exodii tabernaculi. $. 2. Ita Aug. & Cassiod. in hunc Pl. cum Psalt. Rom.

* Ita August. & Caffiod. cum vet. Pfalt. & Gr. Apud & Carnut. In Corb. adorate Domino in aula fanéta ejus. Ambrof. l. de Incarn. to. 2. col. 704. a. posterior tantùm Ap. Auct. op. imp. in Matth. hom. 13. p. 74. e. Adorate versiculus memoratur : Afferte Domino filios arietum. Et Dominum in regia fanda ejus. In Gr. « avañ aria avrš. verò in 'Eganacīs, primus obelo confuditur. Eusebius idem X. 3. Vox Deus omittitur in Psalt. Sangerm. fed inobservat, dicens : Kata thn 'E Ceriwr aráurnov 8x É'xpépe curiâ librarii, ut suspicor , cùm apud Ambrof. 1. de apol.

aquas multas.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Mf. Sangerm. 4. Vox Domini in virtute: Vox Domini in fortitudine : vox 4. Vox Domini in virtute : yox vox Domini in magnificentia. Domini in decore.

Domini in magnificentia. s. Vox Domini confrin Vox Domini confringentis ce s. Vox Domini confringentis gentis cedros : confringet Do- dros : & confringet Dominus ce- cedros : & confringet Dominus ceminus cedros Libani: dros Libani.

dros Libani. 6. Er comminuet eos tan Et disperget eas quasi vitulum : 6. Et comminuet eas tanquam quam vitulum Libani:& dilec- Libanum & Sarion quasi filium vitulum Libani : & dilectus quentus ficut filius unicornuorum. rhinocerotum.

admodum filius unicornium. 7. Vox Domini interciden Vox Domini dividens flammas 7. Vox Domini intercidentis tis flammam ignis : 8. Vox ignis : Vox Domini parturi- flammam ignis : 8. Vox Domini Domini concutientis folitudi- re faciens desertum : parturire concutientis desertum : & commonem:& commovebit Domi- faciet Dominus defertum Cades. vebit Dominus defertum Cades. nus desertum Cades. 9. Vox Domini præparan

Vox Domini obstetricans cervas, 9. Vox Domini præparantis certis cedros , & revelavit con- & revelans Saltus : & in templo vos , & revelabit condensa : & in densa : & in templo ejus om- ejus omnis loquitur gloriam. templo ejus omnes dicent gloriam, nes dicent gloriam.

10. Dominus diluvium in Dominus diluvium inhabitat : 10. Doininus diluvium inhabihabitat : & fedebit Dominus & sedebit Dominus, rex in æter- tare facit ; & fedebit Dominus rex in æternum. num.

rex in æternum. 11. Dominus virtutem po Dominus fortitudinem populo 11. Dominus virtutem populo pulo fuo dabit : & benedicit suo dabit : Dominus benedicet po- suo dabit : Dominus benedicet popopulum suum in pace. puto fuo in pace.

pulo suo in pace. NOTÆ AD VERSION EM ANTIQU A M. Dav. to. 1. col. 696. e. & l. de myst. to. 2. col. 331. perficientis cervos, revelavit condensa : & in templo fanito f. reperiatur cum reliquis. Item apud August. & Caffiod. ejus omnes dicunt gloriam. In Mediol. quoque id legitur , ac in vet. Psalt. legitur. Apud Tertull. I. 4. adv. Marc. perficientis cervos. Apud Ambrosium in Pfalm. 118. to. 1. p. 714. a. hæc fola : Dominus firper aquas multas. In Gr. col. 1089. d. præparantis cervos. Apud August. autem Osos tűS drógus Cpórtute , &c. ut fup.

in hunc Pfalm. Vox Domini perficientis cervos , 5 revelabit *. 4. Similiter hab. Auguft

. & Caffiod. cum vet. Pfalt. filvas : 5 in templo ejus unusquisque dicit gloriam. Simi& Gr.

liter ap. Hieron. in Isai. 35. to. 3. col. 279. f. Vox De. 5. Psalt

. Rom. cum Cassiod. in hunc Pl. confrin- mini perficientis cervos : at infra , col. 280.c. præparantis get ; Coislin. & confringit. August. in eund. Pl. Vox Do cervos, statimque, & revelabit condensa filvarum : rurfum mini conterens cedros : conteret Dominus cedros Libani. Gr. in Ezech. 34. col. 946. d. 8 revelabit condenfa filvarum : CurpiCortos xédl posa Curapiya, &c. Ald. & Compl. ny Cur- deinde, e in templo ejus omnes dicent gloriam : sed epist. zpiter, &c. Item Ambros, ep. 66. to. 2. col. 1055. C. 88 ad Sun.& Fretel. to. 2. col. 634. c. leg. omnis dicet gloriam : confringer, &c.

additque : pro quo in Graco más tis, quod fi transferre vo7.6. Sic eft in Brev. Moz. Sic eriam in Pfalo, Corb. & luerimus ad verbum , omnis quis, in xa xonalar interpretaRom. præter hoc, commin. eas, 'In Coislin. 68 commi tionis incurrimus, Es fit absurda translatio. Caffiod, in hunc nuit eos..... ficut filius unicornium. Ap. Ambrof. epift. 66. Pl. concordat cum Vulg. Græcè ita : www Kupis xalaptile10. 2. col. 1955. c. 85 comminuet eas , &c. item I. de be μένα ελάφες, και αποκαλύψει δρυμός και αν το ναό αυτή σας ned. Patriarch. c. 11.

to. 1. col. 529. e. & dile&tus tanquam τις λέγει δόξαν. . filius unicornnorum. Ap. August. in hunc Pl. 8 comminuet . 10. Concordant Psalt. Rom. Mediol. Carnut. Corb. eas..... ficut filius unicornium. Cassiod, in eund. Pr. 88 & Coislinian. Mozarab. verò hab. inhabitet. Auguft. & comminuet eas..... dileum ficut filios unicornuorum. In Cassiod. in hunc Psalm, inhabitat ; rursumque August. Gr. yasalursi autas ws Tor poor tor Alavove is o uyum epist. 187. to. 2. col. 691. a. b. Græc. Vat. xalxsi; al. méros as iios poroxspórwr. Ed. Compl. hab. 7ê ni cery. Bafil. xa?ixei. Hieron. epist. ad Sun. & Fretel. to. 2. col. 634 gör sibarer, uc sup:

c. ad hoc, inhabitare facit, ait : pro quo legiffe vos dici.7. Ita Psalt. Rom. hab. cum Cassiod. in hunc Pr. tis..... inhabitat ; quorum prius ad gratiam pertinet in crea Apud Aug. in eund. Vox Domini præcidentis, &c. In Gr. dentibus , fecundum ad ejus , in quo credunt , habitaculum. diaxóa 7ortes.

Sed quia jasab verbum ambiguum eft, & potest utrumque X. 8. Sic in Psalt. Rom. Moz. Corb. & Coisl. necnon ap. fonare ( nam s sessio, & habitatio dicitur) & in ipso PsalHieron. in lsai. 35. to. 3. col. 280. Ç. & Casiod, in hunc mo de gratia baptifmatis dicebatur : Vox Domini super aquas, Pl. Apud Aug. verò in eund. Vox Domini commoventis fo- Dominus fuper aquas multas : &: Vox præparantis cerlitudinem : & commovebit , &c. I'n Gr. Cuoosior7os e pacecro vos , & revelabit condensa : & in templo ejus omnis dicet Cuooeices , &c. Ald. & Compl. vs Cuocsider. Auct. I. de xlii. gloriam : de ipfis fentire volumus , qui glorificant Dominum , manf. apud Ambros. p. 16. e. 85 commovebit , &c. ut sup. & interpretati sumus : Dominus diluvium inhabitare facit,

$.9. Ita Pfalt. Corb. haber adverbum. Sic etiam in x.ii. Psalt. Rom. & benedicet populum suum , &c. Rom. eft, fi excipias unum cervos, pro cedros , quod ult. Moz. 88 bcnedicet plebem suam , &c. Corb. Dominus virfufpicor male irrepliffe in codd. Germ. & Corb. cùm in aliis tutum populo fuo dabit : & benedicit populum suum in pace. omnibus legatur cervos , non cedros. In Coislin. deelt es Auguft. & Casiod. in hunc Pl. unà cum Ġr. Dominus ante hoc , in templo. In Mozarab. verò ita : Vox Domini benedicet populum fuum, &c.

[ocr errors]

E quoniam fufcepilti me

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Ms. Sangerm. In finem , Pfalmus Cantici

Pfalmus Cantici

Psalmus Cantici 1. Dedicationis domus Pro dedicatione domus David. 1. In dedicatione domus David, David. XXIX.

XXX. .

XXIX.
2.
Xaltabo te Domine
Xaltabo te Domine , quoniam 2.

Xaltabo te Domine quo, &

niam suscepisti me : nec nec delectasti inimicos meos inimicos meos super me.

delectasti inimicos meos super me. fuper me.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. V. 1. Ita Psale. Corb. hab. Rom. verò cum Cassiod. Vul ut & in Moz. ipfi David. In Gr. Fis to TÉMOS, Yarros' 2dūs gatæ confonat. In Coisl. fimpliciter : Pfalmus Cantici dedi τ8 εγκαινισμό το οίκο τε Δαυίδ: Mt. Αlex. hab. τώ Δαυίδι, cationis , &c. ut fup. Ap. Aug. verò in hunc Pf.col. 132. & sed initio omittit , eis TÉnes, cum edd. Ald. & Compla 136. f. In finem , Pfalmus Cantici dedicationis domûs ipfi Da . 2. Ira Cassiod. cum Psale. Rom. Ambrosius etiam l. wid. Similiter in Pfalt, Carnut. In finem Pfalmus Cantici i de Isaac , 6. 7. col. 375. a. primum versiculum hab. ut sup.

[ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 3. Domine Deus meus clamavi Domine Deus meus clamavi ad

3.

Domine Deus meus cla. Es MJ. Sangerna ad te, & sanasti me. te , & sanasti me.

mavi ad te, & fanasti me. 4. Domine eduxisti ab inferno Domine éduxisti de inferno ani

4

Domine eduxisti ab infe-
animam meam : falvasti me à def- mam meam : vivificasti me

mam meam : vivificafli me, ne ris animam meam : falvasti me
cendentibus in lacum.
defcenderem in lacum.

à descendentibus in lacum.
s. Pfallite Domino fancti ejus : Cantate Domino sancti ejus , do 5. Pfallite Domino fancti
& confitemini memoriæ fan&itatis confitemini memoria fanctitatis ejus. ejus : & confitemini memoriz
ejus.

sanctitatis ejus.
6. Quoniam ira in indignatione Quoniam ad momentum eft ira 6. Quoniam ira in indigna-
ejus : & vita in voluntate ejus. ejus , vita in repropitiatione ejus : tione ejus: & vita in voluntate

ejus.
Ad vesperum demorabitur fle Ad vesperum commor

abitur fle Ad vesperum demorabitur tus ; & ad matutinum lætitia. tus, in matutino laus.

fletus ; & ad matutinum læti

tia.
7. Ego autem dixi in abundan Ego autem dixi in abundantia 7. Ego autem dixi in abun-
tia mea : Non movebor in æter- mea : Non commovebor in sempi- dantia mea : Non movebor in
num.
ternum,

æternum.
8. Domine in voluntate tua , Domine in voluntate tua fta 8. Domine in voluntate
præstitisti decori meo virtutem. tuisti monti mev fortitudinem : tua , præstitisti decori meo

virtutem.
Avertisti faciem tuam à me, & Abscondisti faciem tuam, & fac Avertisti faciem tuam à me,
factus fum conturbatus.
tus sum conturbatus.

& factus sum conturbatus.
9. Ad te Domine clamabo : & Ad te Domine clamabo, & ad 9. Ad te Domine clamabo:
ad Deum meum deprecabor, Dominum deprecabor.

& ad Deum meum.depreca

bor.
ro, Quæ utilitas in sanguine Que eft utilitas in Sanguine 10. Quæ utilitas in sangui-
meo, dum descendo in corruptio- meo , cùm descendero in corrup- ne meo , dum defcendo in
nem?
tionem ?

corruptionem
Nunquid confitebitur tibi pulvis, Nunquid confitebitur tibi pul Nunquid confitebitur tibi
aut annuntiabit veritatem tuam ? vis , aut annuntiabit veritatem pulvis, aut adnuntiabit verita-
tuam?

tem tuam?
11. Audivit Dominus, & miser Audi Domine , & miserere mei: 11. Audivit Dominus , &
tus est mei : Dominus factus est ad- Domine esto adjutor mihi. mifertus eft mihi : Dominus
jutor meus.

factus est adjutor meus.
12. Convertisti plan&um meum Convertisti planctum meum in 12. Convertisti planctum
in gaudium mihi : conscidisti saccum chorum mibi : solvisti saccum meum in gaudium mihi:conf-
meum, & circumdedisti me lætitiâ : meum , d accinxisti me letitiâ :

cidifti faccum meum, præ

cinxisti me lætitiâ :
13. Ut cantet tibi gloria mea , Ut laudet te gloria, da non t& 13. Ut cantet tibi glorid

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Aug. in hunc Pl. col. 132. b. 133. e. 136. b. c. d. 138. 1327. e. 1523. e. poftrema tantùm : Avertisti faciem tuan
c. addit : nec jocundafti inimicos meos super me. Gr. j 8x à me, &c. ut sup. Hilar. in Pf. 65. col. 178. e. omittic
gegræs , &c. Aug. ibid. 140.6.89 non jocundasti, &c.

In Gr. Κύριε ά τω θελήματι C σαρέXε τω.....
*. 3. Ita August. & Cassiod. cum Psalt. ver. & Gr. 'Ασέςρεψας δε το πρόσωπόν , και , &c.

. 4. In Mr. Sanger, mendum fubeft , nempe menferis, .9. Similiter hab. Auguft. & Cassiod. cum ver. Pfalt.
quod abstulimus scribendo ab inferis , ur etiam legitur in & Gr.
Psale. Moz. & al. In Roni. & Corb. sic : Domine abftraxifti ab . 10. Ira Aug. & Cassiod. in hunc Pl. cum Pfalt. Rom.
inferis , &c. ut sup. Itidem in Carnut. & ap. Caffiod, in In Mozarab. dum defcendero. Apud Hilar. in Ps. 118. col.
hunc Ps. In Mediolan. Domine abflraxifti ab inferno, &c. 263. d. dem defcendo, &c. Similiter apud Ambrof. l.
Apud Cypr. I. 2. Testim. p. 295. a. Domine reduxisti ab de virginit. to. 2. col. 245. a. & de lapsu virg. col. 318.
inferno , &c. Apud Hilar. in Psalm. 142. col. 549. C. Tu f. vide eriam sup. col. 76. d. & co. 1. col. 453. d. at i.
Domine abftraxisti ab inferno..... fervasti me à defcendentibus, de fide , to. 2. col. 492. f. Qua utilitas in sang. meo , quia
&c. Mss. falvasti me. Apud August. in hunc Pl. col. 132. desccndi in, &c. In Gr. Tis u peasia..... cv w xalabhraí
C. 140. d. Domine reduxisti ab inferis..... salvum fecifti mér.... Mů soucnozuos7cc6 cos xós, &c. Apud Cypr. 1. 3.
me à defcendentib. &c. Auct. op. imp. in Matth. hom. 54. Testim. p. 328.c. & Lucif. Cal.l.de Regib. apoit. p. 220.
p. 227. d. Domine revocafti ab inferis animam meam. Gr. e. Nunquid exomologefin faciet tibi pulvis?
Kúers avvales ďd8..... ?owoo's us , &c.

.11. Sic in Psalt. Rom. Corb. & Moz. Item apud
. s. Concinunt August. & Calsiud. in hunc Pf. unà cum August. in hunc Psal. col. 133. a. at infra , col. 142. b.
vet. Plalt. & Gr.

legit mifertus eft mei, cum Cassiod. in eund. Pl. & Vulg.
$.6. Ira Leo M. ser. 11. p. 60. a. & Cassiod. in hunc

in Gr. Áréucé us.
Pl. Similiter in Psalt. Rom. fi id excipias, in voluntate ipsius. ♡. 12. Ita Caffiod. in hunc Pr. cum Pralt. Rom. Moz.
Ap. Aug. in eund. Pl.col. 132.d.& 141.b. voluntate ejus ; & Mediolan. Ambros. vero epist. 20. to. 2. col. 858. a.
mox ira : Vefpere demorab. fletus ; 3 in matutinum exsultatio : fic : Tu Domine falvum fecifti populum tuum : confci-
& in Pf. 58.col. 575.b. in matutino exsultatio. Hilar. verò disti saccum meum , & præcinzisti me latitia : ac lib.' de
in Ps. 142. col. 549. e. & Ambrof. I. de virginit. to. 2. Joseph , c. 9. to. 1. col. 502. b. 8 induisti me letitiâ,
col. 224. d. legunt : Ad vefperum demorab. Herus ; & ad ficut in Psalt. Carnur. & Corb. Apud Auguft. in 1. Joh.
matutinum lætitia , ut supra. In Ffalt, Corb. Es vitam in vo to. 3. p. 2. col. 888. e. Convertisti luctum meum in gau-
luntatem ejus..... Sad matutinum lætitiæ. Græcè , TOEonéexs dium mihi : confcidisti..... El cinxisti me lætitiâ : itidem in
avrdudelab..... y sis TCTPWí áranímois.

Pf. 107. col. 1214. f. sed in Pf. 29. col. 133. b. Conver-
7.7. Ambrof. l. de apol, Dav. to. 1. col. 687. b. & tisti plan&um meum..... E præcinxifti me lætitiâ ; at inf.col.
in Luc. 3. & 22. col. 1327. e. 1523. e. constanter legit, 142. b. accinxifti me ; paulòque poft, cinxisfi me. Ruric,
in men abundantia ; sicut eriam Cassiod, in hunc Pf. cum epist. 20. p. 571, d. præcinxifti me lætitiâ. Chromat,
Psalt. Rom. & Moz. Auguft. verò in eund. Pl. col. 132. Aquil. in Matth. p. 978. e. Convertiti planétum meum.....
e. in abundantia mea : ar infra col. 141. c. in mea abun- disrupisti faccum meum, & pracinxifti me lætitiâ. In Gr.
dantia. Gr. iv tñ evenvių pr.

"Εςρεψας τον κοπετόν με..... Λιέρρηξας..... και σεeιεζωσάς με
. 8. Concinunt August. & Caffiod. in hunc Pr. In eu pegouwr.
Psalt. verò Rom. fic : Domine in bona voluntate tua præf *.13. Accinunt August. & Cassiod.cum ver. Pfalt. In
Nitifti, &c. Apud Ambros, in Luc. 3. & 22, to, I. col. Gr. "Oaws farn.... å kà xc7&vvycâ, &c, ur in Lana
Tom. 11.

H

&

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Ms. Sangerm. mea , & non compungar : ceat: Domine Deus meus in sem

test: Domine Deus meus in sem- & non compungar: Domine Deus Domine Deus meus in æter- piternum confitebor tibi.

meus in æternum confitebor tibi. num confitebor tibi.

2.

I

IN

ves me,

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm. 1. In finem, Pfalmus ipfi Vittori Canticum David. XXXI. 1. In finem, Pfalmus David, pro
David. XXX.

exstali. XXX.
"

N te. Domine speravi, Nre Domine Speravi , non con N te Domine fperayi, non

non confundar in æter fundar in æternum : in justitia confundar in æternum : in
num:in tua æquitate eripe me. tua salva me.

justitia tua libera me.
3. Inclina ad me aurem Inclina ad me aurem tuam , ve 3. Inclina ad me aurem tuam,
tuam, adcelera ut eripias me. lociter libera me:

accelera ut eruas me.
Efto mihi in Deum protec-

Esto mihi in lapidem fortissi Esto mihi in Deum prote&torem,
torem, & in domum refugii mum , in domum munitam, ut fal- & in domum refugii, ut salvum mo
tui, ut falvum me facias.

facias,
4. Quia fortitudo mea, & Quia petra mea , & munitio 4. Quoniam fortitudo mea , &
refugium meum es tu : & mea tu : & propter nomen tuum refugium meum es tu : & prop-
propter nomen tuum dux mi- deduces me , & enutries me. ter nomen tuum deduces me, &
hi eris, & enutries me.

enutries me.
5. Educes me de laqueo Educes me de reti, quod abscon s. Educes me de laqueo hoc,
quem occultaverunt mihi : derunt mihi: quia tu fortitudo niea. quem absconderunt mihi : quoniam
quoniam tu es protector meus.

tu es protector meus.
6. In manibus tuis com In manu tua commendabo Spi 6. In manus tuas commendo Lac. 23.
mendo Domine fpiritum ritum meum : redemisti me Domi- fpiritum meum : redemisti me Do- 46.
meum: redemisti me Domine ne Deus veritatis,

mine Deus veritatis.
Deus veritatis.

7. Odisti omnes obfervan Odivi custodientes vanitates 7. Odisti observantes vanitates,
tes vanitatem, supervacue. fruftra.

supervacué.
Ego autem in Domino spe Ego autem in Domino confisus Ego autem in Domino speravi:
ravi : 8. exsultabor, & lætabor fum : exsultabo , & lætabor in 8. exsultabo, & lætabor in miseri-
in tua misericordia.
misericordia tua.

cordia tua.
Quia respexisti

humilitatem Quia vidisti afflictionem meam, Quoniam respexisti humilitatem
meam, falvam fecisti de ne- cognovisti tribulationes anime mea; meam, falvasti de necesitatibus
cellitatibus animam meam,

animam meam.
9. Nec conclusifti me in Et non conclusifti me in manu 9. Nec conclusisti me in manibus
manibus inimici : ftatuisti in inimici, statuisti in latitudine pe inimici : statuisti in loco spatioso
(patioso loco pedes meos.
des meos.

pedes meos.
10. Miserere mihi Domine Miserere mei Domine , quoniam ro. Miserere mei Domine quo-

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUA M.
¥. 1. Sic in Pfalt. Rom. Corb. Moz. & Coislin, deleta me de muscipula ista, quam occultaverunt mihi, &c. absque
voce ipsi. Sic etiam apud Caffiod, in hunc Pl. Apud Aug. ult. voce Domine ; de qua Hieronymus epist. ad Sun. &
verò in eund. col. 142. g. 145. f. ita : In finem , Pf.ipfi Fretel. to. 2. col. 635. a. ita scribit : Rurfum in boc loco
David , exfafis. In Gr. hod. Eis só réacs, Yarmos a nomen Domini additum est : 85 ne eadem femper inculcem ,
Aavid, fx5doswse vox autem ifta , fxsdows, in aliquibus obfervare debetis nomen Domini 85 Dei fæpillimè additum :
tantùm exemplaribus invenitur , tefte Theodoreto. Vide & id vos debwe sequi, quod de Hebraico, s de LXX. Isso
Nobilii Noras hac de re.

terpretibus emendavimus. In edir. Rom. 'EÇažeis us ex
. 2. Calliod. in hunc Pf. cum Psalt. Rom. & Mediol. σαγίδος ταύτης , ής έκρυψαν μοι· ότι ου..... με Κύeue at
in tua justitia libera me , & eripe me. In Coislin. 8 in tua in Scholio ita legitur : To Kúens, Øte wape Tois 0. Šte
juftitia lib. me, eripe me. In Corb, in tua juftitin eripe me. hapa trīs önroos éxelloi.e. Illud Kveros, neque apud LXX.
Ap. Aug. in eund. Pf.col. 143. b. in justitia tua etue me, & neque apud alios ponitur. In multis tamen exen,plaribus
exime me : & inf.col. 148. f. 5 in tua justitia erue me, &c. In Græcis est Kúere, teste Nobilio.
Gr.... Mexxa aqurteiw sis Tor air a tu dixaudot'vn C8 W.6. Ambros. epist. 46. to. 2. col. 987.b. In manns
ρυσαι με , και εξελέ με.

tuas commendo fpiritum meum , &c. ut in Vulg. Similiter
$. 3. Plalt. Coislin. 5 adcelera ut eripias me , &c. Rom. in Psalt. Rom. sicut apud August. & Cassiod. necnon Vigil.
accelera ut eripias me ; paulòque post, Es in locum refugii , ut Tapf. I. contra Varimad. p. 751. b. In Gr. Eis xsīpás C*
falvum me , &c. In Moz. accelera ut eripias me.... Es in locum QUEA, Juoopan to wrsüklo, &c.
munitum , ut , &c. Ad Introit. missä Quinquag. Es in locum 7.7. Ita Psalt. Moz. cum Corb. Rom. verò delet oma
refugii , ut , &c. Ap. Ambr. l. 3. de fide, to. 2. col. 504. b. nes, & hab. vanitates. Similiter ap. August. in hunc Pr.
S in domum refugii, &c. Apud Aug. in hunc Pl. accelera ut Apud Caffiod. verò in eund. Odisi omnes obf. vanitatem.....
eximas me.....

85 in domum refugii , ut , &c. Cassiod. cum in Domino fperabo. In Gr. 'Epicuoas Ty's dreapuréocovias Meco
Plalt. Corb. accelera ut eripias me ... Ein domum refugii, ut , ταιότκας και διακενής. Εγω δε επί τω..... ήλπισα.
&c. Gr. ταχυνον τη εξελέθαι με... και εις οίκον καταφυγής, &c. V.8. Ita Cafliod, in hunc Pl. cum Psalt. Rom. Corb,

$.4. Ita August. in hunc Pl. cum Psalt. Corb. In Rom. Coislin. & Moz. si unum excipias exsultabo. Apud Aug.
fic : Quoniam formamentum meum, & refugium..... dux in eund. Pl. exsultabo , & jocundabor in the mis. Quia.....
mihi eris, 85 enntries me. Similiter in Coislin. Moz. & ad falvam fecisi, &c. In Gr. agamasouala y su peser Inoopas
Introit, millä Quinquages. ficut apud Caffiod. in eund. I wi Tofas En C8. "On esitles..... Owoas, &c.
Pr. Item in Carnut. dux mihi eris; & in Mediolan. edua .9. Aug. & Casiod. in hunc Pl. cum Psalt. Moz. Coisl.
cabis me. In Gr. “Oti veslawi Mex ( Mr. Alex. xex?ciwois Corb. & Rom. Martianæi hab. in manus inimici ; Rom.
MX, ) X XATOQUY... échuyors ME, og dia. fpéyens he. Symm. Fabri , in manu ; at solum Moz. in spatioso loco, ut supra.
και ταμελήσεις με.

Aug. ibid. 143.f. 154.c. statuisti in loco fpatiofo, &c. at col.
. 5. Brev. Moz, hab. de laqueo ifto ; cæt. ut supra. 153. g. ter , posuisti in spariofo pedes meos : cum ibid. & col.
Pfalt. Corb. cum Rom. Et educes me de laqueo ifto , quem 154. d. ftatuisti in spariofo pedes, &c. Ambr. l. 5. de fide, to,
accultaverunt mihi : quoniam tu es protector meus Domine. 2: $70. e& epist

. 46.col.987. b, in loco sparioso , &c. Gr. Similiter in Coislin. & apud Caffiod. in hunc Pf. dempto Και νυνέκλεισας με εις χείρας.....ε'σκσας αν ευρυχώρω, &c. uno , ante educes , quod eriam abeft à Psalt. Corb. Ý. 10. Sic est in Psalt, Rom. ad verbum. Item in Corb. Auguft. in eund. Pl.col. 143. d. & 152, a. ita leg. Educrs & Moz, Miferere mibi paulò verò poft, conturbatus ef

[ocr errors][ocr errors]
« ZurückWeiter »