Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

54

1x Mf. Sangerm. manus perfequentium me: quoniam infurrexerunt in me teftes iniqui, & mentita eft iniquitas fibi.

13. Credo videre me bona Domini in terra viventium.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

tium me: quoniam furrexerunt
contra me tefles falfi, & apertum
mendacium.

14. Exfpecta Dominum, viriliter age: & confortetur cor tuum, & exfpecta Dominum.

Ego autem credo quòd videam
bona Domini in terra viventium.
Exfpecta Dominum, confortare:
& roboretur cor tuum, & fuftine
Dominum.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
&c. ut fup.
Ne tradas me in animas perfequentium me,
Coislin. & Rom. cum Caffiod. in hunc Pf. Ne tradideris me
in animas perfequentium me, &c. Corb. Ne tradideris me in
animabus perfequentium me, &c. Auguft. in eund. Pf. col.
118. b. Ne tradideris me in animas tribulantium me : quo-
niam infurrexerunt mihi, &c. at infra col. 128. c. Noli me
tradere in animas tribul. me : quon. infurrexerunt in me : &
poft paulò exfurrexerunt mihi teftes, &c. Græc. My wa-
ραδιάς με εἰς ψυχὰς θλιβόντων με· ὅτι ἐπανέςησάν μοι, &c.
Apud Ambr. in Pf. 35. col. 769. f. 5 mentita eft iniquitas
fibi, ut fup.

:

. 13. Sic Ambr. 1. de bono mort. c. 12. to. 1. col. 412.

Qui loquuntur pacem cum amicis fuis, & eft malum in corde

VULGATA HOD. tribulantium me : quoniam infurrexerunt in me teftes iniqui, & men tita eft iniquitas fibi.

c. ut & al. inf. 432. a. 786. e. 891. d. & to. 2. col. 905.
e. Similiter Hieron. epift. ad Damaf. to. 4. col. 152. c.
at l. 3. in ep. ad Ephef. to. 4. col. 369. a. habet in regione ·
viventium. S. Paulin. epift. 13. p. 82. a. in lumine vi-
ventium. Gr. ἐν γῇ ζάντων.

. 14. Pfalt. Rom. Et viriliter age: 5 confort... 5 sustine
Dominum. Coislinian. Viriliter age: confortetur cor tuum,
& exfpecta Dominum. Item in Corb. & Mozarab. extremò,
& exfpecta Dominum. Apud Auguft. in hunc Pf. col. 118.
c. & 129. b. c. Suftine Dominum, viriliter age : & confort...
& fuftine Dominum. In Gr. 'Twóμeror Tür Kleur, ardpisy...
καὶ ὑπόμεινον τὸν Κύριον.

Pfalt. Corb. Pfalmus David. Rom. Fabri, Ipfi David. Rom. Martianæi, Huic David Pfalmus. Carnut. & Gallic. Fabii, Huic David. Coislinian. Hunc David. Aug. in hunc Pf. Ipfius David. Caffiod. ut in Vulg. Græc. T Davis. Edd. Ald. & Compl. Yaxuis To Davín.

13. Credo videre bona Domini in terra viventium.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.
David. XXVIII.

* Ipfi David. XXVII.

Ex MJ. Sangerm. 1. A D te Domines me - Ameus, ne obfurdefcas mibi :

clama

D te Domine clamabo fortis

1.

vi, ne fi-
leas à me: & ero fimilis def-
cendentibus in lacco.

ne fortè tacente te mihi, comparer
bis qui defcendunt in lacum.

Audi vocem deprecationum mea-
rum, cùm clamavero ad te : cùm
rum, cùm clamavero ad te: cùm
levavero manus meas ad oracu-
lum fanctum tuum.

Ne trahas me cum impiis, & cum operantibus iniquitatem:

. 1. Sic in Pfalt. Corb. & Moz. eft, ut & ap. Caffiod. fi excipias unum lacum, pro lacco; omittitur quippe ibi verficulus medius, nequando taceas à me, qui pariter deeft in Pfalt. Carnut. & Rom. utroque Martianæi & Fabri; fed apud Fabrum legitur clamabo, apud Martian. clamavi ; apud utrumque, ut & in Coislin. & ero fimilis defcend. in lacum. Apud August. in hunc Pf. Ad te Domine clamavi... ne fileas à me nequando fileas à me, 5 ero fimilis defcend. in lacum. Legitur etiam clamavi in Pfalt. Carnut. ficut in Ethiop. & Arab. In Gr. Vat. pariter exéxexka; in Alex. verò, ac edd. Ald. & Compl. xexpaquar; mox in Vat. ὁ Θεός με μὴ παρασιωπήσῃς ἐπ ̓ ἐμοί· μή ποτε παρασιωπήσῃς ἐπ ̓ ἐμοὶ, καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς..... εἰς λάκκον. In Mf. Alex. ac edd. Ald. & Compl. a' μ, loco &π'Éμoi; abeft autem ab ed. Ald. vertic. ifte, μή ποτε παρασιωπο Euoi qui habetur in Pfalt. Æthiop. & Arab.

14. Exfpecta Dominum, viriliter age: & confortetur cor tuum, &

fuftine Dominum.

2. Exaudi vocem deprecationis meæ dum oro ad te : 'dum extollo manus meas ad teinplum fan&tum tuum.

3. Ne fimul trahas me cum peccatoribus: & cum operantibus iniquitatem ne perdideris me:

Cum his qui loquuntur pacem cum proximo fuo, mala autem funt in cordibus eorum.

eorum.

4. Da illis fecundùm opera
Da eis fecundùm opus fuum
ipforum, & fecundùm nequi- & fecundùm malum adinventionum
tiam ftudiorum ipforum. fuarum:
Secundùm operationem Juxta opus manuum fuarum da, Secundùm opera manuum eorum
manuum illorum retribue illis: eis: redde retributionem fuam tribue illis : redde retributionem eo-
redde retributionem ipforum illis.
rum ipfis.
illis.

[ocr errors]

. 2. Sic eft in Brev. Mozarab. abfque Domine. Item in Pfalt. Rom. & Corb. fi excipias hoc, dum extollo ; in Corb. cùm extollo. Lucif. Cal. I. de non conven. cum hæret. p. 222. g. leg. Exaudi Domine vocem depr. meæ cùm oro ad te cùm extollo, &c. Sic etiam ap. Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. Exaudi Domine, &c. ut fup. fed Hieron. epift. ad Sun. & Fretel. to. 2. col. 634. c. ait boc Domine additum effe. In Gr. Eicάxscor (Ald. &

VULGATA HOD.

Pfalmus ipfi David. XXVII. D te Domine clamabo, Deus meus ne fileas à me: ne quando taceas à me, & affimilabor defcendentibus in lacum.

A De

2. Exaudi Domine vocem deprecationis mee dum oro ad te : dum extollo manus meas ad templum fan&tum tuum.

3. Ne fimul trahas me cum peccatoribus: & cum operantibus iniquitatem ne perdas me:

NOTE AD VERSIONEM ANTIQU A M.

Qui loquuntur pacem cum proximo fuo, mala autem in cordibus

eorum.

4. Da illis fecundùm opera eorum, & fecundùm nequitiam adinventionum ipforum.

Compl. add. Kueiε) Tйs Parйs Tús deúcsús μ8, &c. Pfalt
Coislin. fimiliter hab. vocem orationis mea. Gr. ultimò, εis
vaòr äzór Cr. Alex. Ald. & Compl. apos vaór.

. 3. In Pfalt. Rom. Mediolan. Corb. Carnut. & Mo-
zarab. Ne fimul tradas me cum, &c. exinde in Corb. Rom.
& Moz. cum his qui loquuntur... mala autem funt, &c. ut
fup. Item in Coisliniano, mala autem funt. Apud Lucif.
Calar. 1. de non conven. cum hæret. p. 222. g. h. Ne
fimul trahas cum peccatoribus animam meam : & cum oper...
ne perdas me cum his qui loquuntur... mala autem func
in cordibus eorum, ( al. in corde.) Similiter ap. Auguft.
in hunc Pf. præter hæc ult. mala autem in cordibus fuis;
editt. tamen Aug. initio ferunt ne fimul tradas, fed Mfs.
nonnulli, trabas. Apud Caffiod. in eund. Pf. Ne fimul
tradas cum pecc. animam meam... cum his qui loq. pacem...
mala autem funt in cordibus eorum. S. Paulin. epift. 42. p.
257. b. dicit: Ut non confundamur, neque fimul trahamur
cum iis qui loquuntur... mala autem funt in cordibus eo-
rum. In Gr. Μὴ ζυνελκύσῃς μετά.... τὴν ψυχήν μεν εν μὴ
συναπολέσῃς με τῶν λαλέντων εἰρήνην... κακὰ δὲ ἐν ταῖς καρ-

δίαις αυτῶν.

eorum ›

. 4. Itidem in Brev. Moz. exceptis his duobus, opera & in fine ipforum ipfis. Sic etiam in Pfalt. Corb. præter feqq. opera illorum... opera manuum... ipforum illis. In Rom. & Coislin. ita, nonnullis omiffis circa med. Da illis Domine fecundùm opera eorum, & fec. nequitiam ( al. nequitias") ftudiorum ipforum retribue illis redde retributionem eorum ipfis (Coislin. ipforum illis.) Cyprianus 1. 1. Teftim. c. 3. p. 227. b. & Lact. 1. 4. Instit. c. 13. P. 577.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

VULGATA HOD.

Pfalmus David,

. In confummatione tabernaculi.

HEBR.

Quoniam non intelligunt in opera Domini, & opus manuum ejus, deftrues eos, & non adificabis.

2. Afferte Domino gloriam & honorem, afferte Domino gloriam nomini ejus : adorate Dominum in atrio fancto ejus.

Benedictus Dominus : quia audivit vocem deprecationis mea.

:

9

fimpliciter hab. redde eis (Lact. illis) retributionem eorum. Lucif. Cal. 1. de non conv. cum hæret. p. 222. g. Da illis fecundùm opera illorum, & fecundùm nequitiam ftudiorum ipforum. Secundùm operationem manuum ipforum tribue illis: redde retribut. eorum ipfis. Similiter ap. Caffiod. in hunc Pf. præter hæc pauca opera eorum..... manuum eorum retribue illis. Ap. Auguft. verò in eund. Pf. fic: Da illis fecund. opera ipforum fecundùm malignitatem affectionum ipforum. Secundùm opera manuum eorum da eis: redde retribut. eorum ipfis. In Pfalt. Mediol. & Carnut. conftanter ut fup. fecundum nequitiam ftudiorum ipforum. Gr. Dos autoïs (Ald. & Compl. addunt Kues) xara Tα EFYα auTar, AUTOY, Ż κατὰ τὴν πονηρίαν τῶν ἐπιληδευμάτων ἀὐτῶν. Κατὰ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αὐτῶν δὸς ἀυλοῖς· ἀπόδος τὸ..... αυτῶν αὐτοῖς. . 5. Sic eft in Pfalt. Rom. Fabri, præter hoc, in opera, pro duplici in operam; & in fine, nec ædificabis eos. Similiter in Rom. Martianæi, detracto uno in, ante I. opera. Carnut. fimiliter habet in opera Domini, & in opera manuum ejus non confideraverunt, &c. Coislin. in opera Domini, in opera... non confiderant, deftrues illos, nec adificabis eos. Corb. opera Dom. 5 in opera... non confideraverunt, deftrue illos ne ædificabis eos. Mozarab. opera Domini, in operibus manuum ejus, deftrue illos, & non adificabis eos. Lactant. 1. 4. Inftitut. c. 13. p. 577. Quoniam non intellexerunt opera Domini. Cypr. 1. 1. Teftim. P. 277. b. Quon. non intellex. in operibus Domini. Aug.

>

3. Vox Domini fuper aquas, Deus majeftatis intonuit: Dominus fuper aquas multas.

VERSIO ANTIQUA.

5. Quoniam non intellexe- Ex Mf. Sangerm. runt in operam Domini, & in operam manuum ejus non confideraverunt, deftrue illos, & ne ædifices eos.

Dominus fortitudo mea, & fcutum meum in ipfo confifum eft cor meum, & habui adjutorium:

Gavifum eft cor meum, & in cantico meo confitebor illi.

Dominus fortitudo eorum, & robur falutarium chrifti fui eft.

Salva populum tuum, & benedic hareditati tua: & pafce eos, & fubleva eos ufque in fempiter

num.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

HEBR.

Canticum David. XXIX.

[blocks in formation]

Afferte Domino gloriam & imperium, afferte Domino gloriam nomini ejus adorate Dominum in decore fancto.

C

. 1. Pfalt. Rom. Martianæi, cum Corb. Pfalmus David, In exitu tabernaculi. Coisl. fimpliciter, Pfalmus David. Rom. Fabri addit, In confummatione tabernaculi, cum Caffiod. Apud Aug. in hunc Pf. Pfalmus ipfi David confumma tionis tabernaculi. Græcè : Yaxμos TW David & Godis oxurus. Schol. Εν τῷ 'Εξαπλῶ ὐχ εὕρηται, ἐξοδοίς σκηνῆς, ἡ ἐπιγραφή. In Hexaplo non eft inventa infcriptio ista, exodii tabernaculi. * Ita Auguft. & Caffiod. cum vet. Pfalt. & Gr. Apud Ambrof. 1. de Incarn. to. 2. col. 704. a. pofterior tantùm verficulus memoratur : Afferte Domino filios arietum. Et verò in 'Eaλois, primus obelo confoditur. Eufebius idem observat, dicens : Karà Tùr 'Elexíwv áráμrnos ¿x expépe

8. Dominus fortitudo plebis fuæ: & protector falutarium chrifti fui eft.

in hunc Pf..... in opera Domini, &c. ut in Vulg. Caffiod. verò in eund. opera Domini, & in opera man. ejus non confideraverunt, deftrues illos, nec adificabis, &c. In Gr..... εἰς τὰ ἔργα Κυρίε, καὶ εἰς τὰ ἔργα τῶν χειρῶν αυτό, καθελεῖς αυτές, καὶ καὶ μὴ οἰκοδομήσεις αυτές.

,

Vox Domini fuper aquas, Deus gloria intonuit: Dominus fuper aquas multas.

9. Salvum fac populum tuum, & benedic hæreditatem tuam: & rege illos, & extolle illos ufque in fæculum.

V. 6. Ita Auguft. & Caffiod. cum vet. Pfalt. & Gr. .7. Ita Auguft. in hunc Pf. ficut etiam Caffiod. cum Pfalt. Rom. & Coislin. pofito uno 5, ante hoc, in ipfa fperavit. In Mozarab. Dominus adjutor meus, 5 redemptor meus in ipfo fperavit, &c. In Mediolan. & adjutum eft, & refloruit. In Corb, adjuvatus fum, & refloruit. In Gr. Kuenos ben dis my, extins μ• èπ' ävтã..... è sßonΚύριος βοηθός με, καὶ ὑπερασπιστής με ἐπ' αὐτῷ... καὶ θήξω, &c. ut fup.

. 8. Confentiunt Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. unà cum Pfalt. Rom. Moz. Coislin. Mediolan. Corb. & Carnut. In Gr. Κύριος κραταίωμα... καὶ ὑπερασπισὴς τῶν ζωτηρίων &c. ut fup.

. 9. Ita Auguft. in hunc Pf. cum Pfalt. Corb. abfque Domine. Rom. verò addit rò Domine, deinde & benedic hæreditatem tuam : & rege eos, &c. ut fup. Coislinian. ita : Salvam (supp. fac) plebem tuam, 5 benedic hareditati tua rege illos, ..... u'que in facula. Caffiod. in eund. Pf. cum Brev. Moz. Salvum fac populum tuum Domine, & benedic hæreditatem tuam, &c. ut in Vulg. Gr. Σῶσον τὸν λαόν (γ, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν (δ' και ετοίμασ ναν αυτές..... ἕως τῷ αἰῶνες.

XXVIII.

Α A Fferte Domino filii Dei : af- AFferte Domino filios arietum: *

A

ferte Domino filios arietum.

VERSIO ANTIQUA.
Pfalmus David,

1. Confummatio tabernaculi. Ex Mf. Sangerma XXVIII.

Dferte Domino filii
Dei: adferte Domino

filios arietum.

2. Adferte Domino gloriam & honorem, adferte Domino gloriam nomini ejus : adorate Dominum in aula fancta ejus.

3. Vox Domini fuper aquas, Deus majeftatis intonuit Dominus fuper aquas multas.

:

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

ται τὸ , Ενέγκαζε τῷ Κυρίῳ υἱοὶ θεῷ· διὸ καὶ ὠβέλιςαι παρὰ τοῖς Ο. ὡς μὴ κείμενον μήτε ἐν τῷ ̔Εβραϊκῷ, μήτε παρὰ τοῖς Maπois 'Epμurevlaïs, id eft, Juxta Hebræorum traditionem non effertur illud, Afferte Domino filii Dei: quare & apud LXX. obelo notatum eft, tanquam quod neque in Hebraico habeatur, neque apud cæteros Interpretes.

. 2. Ita Aug. & Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. & Carnut. In Corb. adorate Domino in aula fanita ejus. Ap. Auct. op. imp. in Matth. hom. 13. p. 74. e. Adorate Dominum in regia fandta ejus. In Gr. & au avia auto.

~

. 3. Vox Deus omittitur in Pfalt. Sangerm. fed incuriâ librarii, ut fufpicor, cùm apud Ambrof. 1, de apol.

[blocks in formation]

11. Dominus virtutem populo fuo dabit : & benedicit populum fuum in pace.

[blocks in formation]

V. 5. Pfalt. Rom. cum Caffiod. in hunc Pf. confringet; Coislin. & confringit. August. in eund. Pf. Vox Domini conterens cedros: conteret Dominus cedros Libani. Gr. Cur?píCortos xÉdipos Curтpiter, &c. Ald. & Compl. CurTpiter, &c. Item Ambrof. ep. 66. to. 2. col. 1055. c. & confringet, &c.

. 6. Sic eft in Brev. Moz. Sic etiam in Pfalt. Corb. & Rom. præter hoc, commin. eas. In Coislin. 5 comminuit eos..... ficut filius unicornium. Ap. Ambrof. epift. 66. to. 2. col. 1055. c. & comminuet eas, &c. item 1. de bened. Patriarch. c. 11. to. 1. col. 529. e. & dile&us tanquam filius unicornuorum. Ap. August. in hunc Pf. & comminuet eas..... ficut filius unicornium. Caffiod. in eund. Pf. comminuet eas..... & dilectum ficut filios unicornuorum. In Gr. Asaluvsi duTas WS TOY MÓXor Tor Albaror & ɣαиκαὶ λεπλυνεῖ ἀυτὰς ὡς τὸν μόσχον τὸν Λίβανον· καὶ ἠγαπη μένος ὡς ὑιὸς μονοκερώτων. Ed. Compl, hab. τg Λιβάνι. Bafil. τὸν Λίβανον, ut fup.

.7. Ita Pfalt. Rom. hab. cum Caffiod. in hunc Pf. Apud Aug. in eund. Vox Domini præcidentis, &c. In Gr. διακόπτοντος.

. 8. Sic in Pfalt. Rom. Moz. Corb. & Coisl. necnon ap. Hieron. in Ifai. 35. to. 3. col. 280. c. & Caffiod. in hunc Pf. Apud Aug. verò in eund. Vox Domini commoventis folitudinem commovebit, &c. In Gr. Cusosiores puμor Cucosides, &c. Ald. & Compl. Cuocsios. Auct. I. de XLII.. manf. apud Ambrof. p. 16. e. & commovebit, &c. ut fup.

.9. Ita Pfalt. Corb. habet adverbum. Sic etiam in Rom. eft, fi excipias unum cervos, pro cedros, quod ult. fufpicor malè irrepfiffe in codd. Germ, & Corb. cùm in aliis omnibus legatur cervos, non cedros. In Coislin. deeft ante hoc, in templo. In Mozarab. verò ita: Vox Domini

[ocr errors]

VULGATA HOD.

4. Vox Domini in virtute: voX Domini in magnificentia.

5. Vox Domini confringentis cedros : & confringet Dominus ce

dros Libani.

. 1. Ita Pfalt. Corb. hab. Rom. verò cum Caffiod. Vulgatæ confonat. In Coisl. fimpliciter: Pfalmus Cantici dedicationis, &c. ut fup. Ap. Aug. verò in hunc Pf. col. 132. & 136. f. In finem, Pfalmus Cantici dedicationis domûs ipfi Daid. Similiter in Pfalt. Carnut. In finem Pfalmus Cantici:

6. Et comminuet eas tanquam vitulum Libani : & dilectus quemadmodum filius unicornium.

7. Vox Domini intercidentis

flammam ignis: 8. Vox Domini concutientis defertum : & commovebit Dominus defertum Cades.

Dominus fortitudinem populo
fuo dabit: Dominus benedicet po-
pulo fuo in pace.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Dav. to. 1. col. 696. e. & 1. de myft. to. 2. col. 331.
f. reperiatur cum reliquis. Item apud Auguft. & Caffiod.
ac in vet. Pfalt. legitur. Apud Tertull. I. 4. adv. Marc.
P. 714. a. hæc fola: Dominus fuper aquas multas. In Gr.
THS NOENS Cpórtuce, &c. ut

#. 4. Similiter hab. Auguft. & Caffiod. cum vet. Pfalt.
& Gr.

VERSIO ANTIQUA.

Ex Mf. Sangerm. In finem, Pfalmus Cantici
1. Dedicationis domus
David. XXIX.
Xaltabo

2.

te Domine

E quoniam fufcepifti me:

me, & non delectafti
nec delectafti inimicos meos inimicos meos fuper me.
fuper me.

9. Vox Domini præparantis cervos, & revelabit condensa : & in templo ejus omnes dicent gloriam,

10. Dominus diluvium inhabitare facit: & fedebit Dominus rex in æternum.

II. Dominus virtutem populo fuo dabit: Dominus benedicet populo fuo in pace.

perficientis cervos, & revelavit condensa : & in templo fanito ejus omnes dicunt gloriam. In Mediol. quoque id legitur, perficientis cervos. Apud Ambrofium in Pfalm. 118. to. I. col. 1089. d. præparantis cervos. Apud Auguft. autem in hunc Pfalm. Vox Domini perficientis cervos, 5 revelabit filvas: & in templo ejus unufquifque dicit gloriam. Similiter ap. Hieron. in Ifai. 35. to. 3. col. 279. f. Vox Domini perficientis cervos at infra, col. 280. c. præparantis cervos, ftatimque, & revelabit condensa filvarum : rurfum in Ezech. 34. col. 946. d. 5 revelabit condenfa filvarum : deinde, & in templo ejus omnes dicent gloriam: fed epift. ad Sun. & Fretel. to. 2. col. 634. c. leg. omnis dicet gloriam: additque pro quo in Graco was Tis, quod fi transferre voluerimus ad verbum, omnis quis, in xaxoluxíav interpretationis incurrimus, 5 fit abfurda translatio. Caffiod. in hunc Pf. concordat cum Vulg. Græcè ita: Par Kuple xalαpticoμένη ἐλάφες, καὶ ἀποκαλύψει δορυμές· καὶ ἐν τῷ ναῷ αὐτῷ πᾶς τις λέγει δόξαν.

:

. 10. Concordant Pfalt. Rom. Mediol. Carnut. Corb. & Coislinian. Mozarab. verò hab. inhabitet. Auguft. & Caffiod. in hunc Pfalm. inhabitat; rurfumque Auguft. epift. 187. to. 2. col. 691. a. b. Græc. Vat. xalxist; al. xaloxet. Hieron. epift. ad Sun. & Fretel. to. 2. col. 634. c. ad hoc, inhabitare facit, ait: pro quo legiffe vos dicitis..... inhabitat; quorum prius ad gratiam pertinet in credentibus, fecundum ad ejus, in quo credunt, habitaculum. Sed quia jafab verbum ambiguum eft, & poteft utrumque fonare ( nam & feffio, & habitatio dicitur) & in ipfo Pfalmo de gratia baptifmatis dicebatur: Vox Domini fuper aquas, Dominus fuper aquas multas: Vox præparantis cervos, & revelabit condensa : & in templo ejus omnis dicet gloriam: de ipfis fentire volumus, qui glorificant Dominum, interpretati fumus: Dominus diluvium inhabitare facit,

. 11. Pfalt. Rom. & benedicet populum fuum, &c. Moz. benedicet plebem fuam, &c. Corb. Dominus virtutum populo fuo dabit benedicit populum fuum in pace. Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. unà cum Gr. Dominus benedicet populum fuum, &c.

HEBR.
Pfalmus Cantici

VULGATA HOD.
Pfalmus Cantici

Pro dedicatione domus David.
XXX.

1. In dedicatione domus David.
XXIX.

Exaltabo se Domine, quonia Etiam fufcepifti me: nee

Xaltabo te Domine quo

delectasti inimicos meos fuper me.

2.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

ut & in Moz. ipfi David. In Gr. Eis Tò Ténos, Yanμòs Daus τῇ ἐγκαινισμῷ τῷ οἴκῳ τῷ Δαυίδ· Μí. Alex. hab. τῷ Δαυίδι, fed initio omittit, eis Tò Texos, cum edd. Ald. & Compl. . 2. Ita Caffiod. cum Pfalt. Rom. Ambrofius etiam 1. de Ifaac, c. 7. col. 375. a. primum verficulum hab. ut fup.

то

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

Ad vefperum commorabitur fletus, & in matutino laus.

Ego autem dixi in abundantia mea: Non commovebor in fempi

ternum.

Domine in voluntate tua ftatuifti monti meo fortitudinem:

Abfcondifti faciem tuam, & fac-
tus fum conturbatus.

Ad te Domine clamabo, & ad
Dominum deprecabor.

Qua eft utilitas in fanguine meo, cùm defcendero in corrup

tionem?

Nunquid confitebitur tibi pulvis, aut annuntiabit veritatem

tuam?

Audi Domine, & miferere mei:
Domine efto adjutor mihi.

Convertifti planctum meum in chorum mihi : folvifti faccum meum, & accinxifti me latitiâ:

Aug. in hunc Pf. col. 132. b. 133. e. 136. b. c. d. 138. c. addit: nec jocundafti inimicos meos fuper me. Gr. &× sửpearas, &c. Aug. ibid. 140. b. & non jocundafti, &c.

. 3. Ita Auguft. & Caffiod. cum Pfalt. vet. & Gr. . 4. In Mf. Sanger. mendum fubeft, nempe menferis, quod abftulimus fcribendo ab inferis, ut etiam legitur in Pfalt. Moz. & al. In Rom. & Corb. fic: Domine abftraxifti ab inferis, &c. ut fup. Itidem in Carnut. & ap. Caffiod. in hunc Pf. In Mediolan. Domine abftraxifti ab inferno, &c. Apud Cypr. 1. 2. Teftim. p. 295. a. Domine reduxifti ab inferno, &c. Apud Hilar. in Pfalm. 142. col. 549. c. Tu Domine abftraxifti ab inferno..... servasti me à defcendentibus, &c. Mls. falvafti me. Apud Auguft. in hunc Pf. col. 132. c. 140. d. Domine reduxifti ab inferis..... falvum fecifti me à defcendentib. &c. Auct. op. imp. in Matth. hom. 54. P. 227. d. Domine revocafti ab inferis animam meam. Gr. Κύριε ἀνήγαδες ἐξ ᾁδυ..... ἔσωσάς με, &c.

. 5. Concinunt Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. unà cum vet. Pfalt. & Gr.

.6. Ita Leo M. fer. 11. p. 60. a. & Caffiod. in hunc Pf. Similiter in Pfalt. Rom. fi id excipias, in voluntate ipfius. Ap. Aug. in eund. Pf. col. 132. d. & 141.b. voluntate ejus; mox ita: Vefpere demorab. fletus; 5 in matutinum exfultatio: & in Pf. 58. col. 575.b.in matutino exfultatio. Hilar. verò in Pf. 142. col. 549. e. & Ambrof. 1. de virginit. to. 2. col. 224. d. legunt Ad vefperum demorab. fletus; & ad matutinum lætitia, ut fupra. In Ffalt. Corb. & vitam in voluntatem ejus.....& ad matutinum lætitia. Græcè, Tocoréens αὖλιθήσεται..... καὶ εἰς τοπρωί ἀγαλλίασις.

#. 7. Ambrof. 1. de apol. Dav. to. 1. col. 687. b. & in Luc. 3. & 22. col. 1327. e. 1523. e. conftanter legit, in mea abundantia ; ficut etiam Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. & Moz. Auguft. verò in eund. Pf. col. 132. e. in abundantia mea: at infra col. 141. c. in mea abundantia. Gr. ở đội cử thích tớ

#. 8. Concinunt Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. In Pfalt. verò Rom. fic: Domine in bona voluntate tua prafitifti, &c. Apud Ambrof, in Luc. 3. & 22, to. I. col. Tom. 11.

[blocks in formation]

Ut laudet te gloria, & non ta-
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

[blocks in formation]

11. Audivit Dominus, & mifertus eft mihi: Dominus factus eft adjutor meus.

12. Convertisti planctum meum in gaudium mihi : confcidifti faccum meum, & præcinxifti me lætitiâ :

13. Ut cantet tibi gloria

1327. c. 1523. e. poftrema tantùm: Avertifti faciem tuana à me, &c. ut fup. Hilar. in Pf. 65. col. 178. e. omittic à me. In Gr. Κύριε ἐν τῷ θελήματί (γ παρέχε τῷ..... Απέτρεψας δὲ τὸ πρόσωπόν (υ, και, &c.

#.9. Similiter hab. Auguft. & Caffiod. cum vet. Psalt. & Gr.

. 10. Ita Aug. & Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. In Mozarab. dum defcendero. Apud Hilar. in Pf. 118. col. 263. d. dum defcendo, &c. Similiter apud Ambrof. 1. de virginit. to. 2. col. 245. a. & de lapfu virg. col. 318. f. vide etiam fup. col. 76. d. & to. 1. col. 453. d. at i. de fide, to. 2. col. 492. f. Qua utilitas in fang. meo, quia defcendi in, &c. In Gr. Tis pésia..... cv TW xalαbūrαí ὠφέλεια..... ἐν καλαβῆναι μ...... Mù CoμorovúcsTai Ca x8s, &c. Apud Cypr. 1. 3. Teftim. p. 328. c. & Lucif. Cal. 1. de Regib. apoft. p. 220. e. Nunquid exomologefin faciet tibi pulvis?

. II. Sic in Pfalt. Rom. Corb. & Moz. Item apud Auguft. in hunc Pfal. col. 133. a. at infra, col. 142. b. legit mifertus eft mei, cum Caffiod. in eund. Pf. & Vulg. in Gr. ἠλέησέ με.

. 12. Ita Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. Moz. & Mediolan. Ambrof. verò epift. 20. to. 2. col. 858. a. fic: Tu Domine falvum fecifti populum tuum confcidifti faccum meum, & pracinxifti me lætitia : at lib. de Jofeph, c. 9. to. I. col. 502. b. & induifti me lætitiâ, ficut in Pfalt. Carnut. & Corb. Apud Auguft. in 1. Joh. to. 3. p. 2. col. 888. e. Convertiti ludum meum in gaudium mihi confcidifti..... & cinxifti me latitiâ : itidem in Pf. 107. col. 1214. f. fed in Pf. 29. col. 133. b. Convertisti planctum meum..... pracinxifti me lætitia; at inf. col. 142. b. accinxifti me; paulòque poft, cinxifti me. Ruric.* epift. 20. p. 571. d. præcinxifti me lætitia. Chromat. Aquil. in Matth. p. 978. e. Convertiti planctum meum..... difrupifti faccum meum, & pracinxifti me lætitia. In Gr. *Εςρεψας τὸν κιπετόν με..... διέρρηξας..... καὶ περιέζωσάς με supegourur.

. 13. Accinunt Auguft. & Caffiod. cum vet. Pfalt. In Gr. Όπως ἂν ψάχῃ...... καὶ καὶ μὴ κατανυγῶ, &c. ut in Lara H

VERSIO ANTIQUA.
VULGATA HOD.
ceat: Domine Deus meus in fem- & non compungar: Domine Deus
piternum confitebor tibi.
meus in æternum confitebor tibi.

HEBR.

L

Ex Mf. Sangerm, mea, & non compungar: Domine Deus meus in æternum confitebor tibi.

VERSIO ANTIQUA.

Ex Ms. Sangerm.i. In finem, Pfalmus ipfi
David. XXX.

Efto mihi in Deum protectorem, & in domum refugii tui, ut falvum me facias.

Victori Canticum David. XXXI.

non con

2.

N te Domine fperavi, non

:

N te. Domine fperavi, Nte Domine fpera in juftitia I confundar in æternum : in
IN
I
non confundar in æter-
num: in tua æquitate eripe me.
3. Inclina ad me aurem
tuam, adcelera ut eripias me.

fundar in æternum :
tua falva me.

juftitia tua libera me.

Inclina ad me aurem tuam, velociter libera me:

3. Inclina ad me aurem tuam, accelera ut eruas me.

Efto mihi in lapidem fortiffimum, in domum munitam, ut fal

Efto mihi in Deum protectorem, & in domum refugii, ut falvum me facias.

ves me.

Quia petra mea, & munitio mea tu: & propter nomen tuum deduces me, & enutries me.

4. Quia fortitudo mea, &
refugium meum es tu &
propter nomen tuum dux mi-
hi eris, & enutries me.

5. Educes me de laqueo
quem occultaverunt mihi
quoniam tu es protector meus.
6. In manibus tuis com-
mendo Domine
Domine fpiritum
meum: redemifti me Domine
Deus veritatis.

7. Odifti omnes obfervantes vanitatem, fupervacuè.

Ego autem in Domino fperavi: 8. exfultabor, & lætabor in tua mifericordia.

HEBR.

Quia refpexifti humilitatem meam, falvam fecifti de neceffitatibus animam meam.

9. Nec conclufifti me in manibus inimici: ftatuifti in fpatiofo loco pedes meos.

10. Miferere mihi Domine

Educes me de reti, quod abfconderunt mihi: quia tu fortitudo mea.

In manu tua commendabo Spiritum meum: redemifti me Domine Deus veritatis.

Odivi cuftodientes vanitates fruftra.

Ego autem in Domino confifus fum: exfultabo, & latabor in mifericordia tua.

Quia vidifli afflictionem meam, cognovifti tribulationes anima mea;

VULGATA HOD.
1. In finem, Pfalmus David, pro
exftafi. XXX.

. I. Sic in Pfalt. Rom. Corb, Moz. & Coislin. deleta voce ipfi. Sic etiam apud Caffiod. in hunc Pf. Apud Aug. verò in eund. col. 142. g. 145. f. ita: In finem, Pf. ipfi David, exftafis. In Gr. hod. Es to Texas, YanμOS TW David, exsásews vox autem ifta, éxsáceas, in aliquibus tantùm exemplaribus invenitur, tefte Theodoreto. Vide Nobilii Notas hac de re.

. 2. Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. & Mediol. in tua juftitia libera me, & eripe me. In Coislin. & in tua juftitia lib. me, & eripe me. In Corb, in tua juftitia eripe me. Ap. Aug. in cund. Pf. col. 143. b. in juftitia tua erue me, 5 exime me: & inf. col. 148. f. 5 in tua juftitia erue me, &c. In Gr..... μὴ καταχυνθείην εἰς τὸν αἰῶνα· ἐν τῇ δικαιοσύνῃ ε ῥῦσαί με, και εξελέ με

?

. 3. Pfalt. Coislin. 5 adcelera ut eripias me, &c. Rom.
accelera ut eripias me; paulòque poft, & in locum refugii, ut
Lalvum me &c. In Moz. accelera ut eripias me.... & in locum
munitum, ut, &c. Ad Introit. mille Quinquag. & in locum
refugii, ut, &c. Ap. Ambr. l. 3. de fide, to. 2. col. 504. b.
in domum refugii, &c. Apud Aug. in hunc Pf. accelera ut
eximas me..... 5 in domum refugii, ut, &c. Caffiod. cum
Pfalt. Corb, accelera ut eripias me... & in domum refugii, ut,
&c. Gr. τάχυνον τῷ ἐξελέθαι με... καὶ εἰς οἶκον καταφυγῆς, &c.
. 4. Ita Auguft. in hunc Pf. cum Pfalt. Corb. In Rom.
fic: Quoniam firmamentum meum, & refugium..... dux
mihi eris, enutries me. Similiter in Coislin. Moz. & ad
Introit. mille Quinquagef. ficut apud Caffiod. in eund.
Pf. Item in Carnut. dux mihi eris; & in Mediolan. edu-
cabis me. In Gr. “OT xelalwμá μs (Mf. Alex. xexlalwois
· με, καὶ καταφυγή... ὁδηγήσεις με, καὶ διαθρέψεις με. Symm.
καὶ τημελήσεις με.

. 5. Brev. Moz. hab. de laqueo ifto; cæt. ut fupra.
Pfalt. Corb. cum Rom. Et educes me de laqueo ifto, quem
occultaverunt mihi quoniam tu es protector meus Domine.
Similiter in Coislin. & apud Caffiod. in hunc Pf. dempto
uno, ante educes, quod etiam abeft à Pfalt. Corb.
Auguft. in eund. Pf. col. 143. d. & 152. a. ita leg. Educes

4. Quoniam fortitudo mea, & refugium meum es tu : & propter nomen tuum deduces me, & enutries me.

5. Educes me de laqueo hoc, quem abfconderunt mihi : quoniam tu es protector meus.

6. In manus tuas commendo Luc. 23. fpiritum meum: redemifti me Do- 46.

mine Deus veritatis.

7. Odifti obfervantes vanitates, fupervacué.

Ego autem in Domino fperavi: 8. exfultabo, & lætabor in miferi

cordia tua.

Et non conclufifti me in manu
inimici, ftatuifti in latitudine pe-
des meos.
Miferere mei Domine, quoniam
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUA M.

Quoniam refpexifti humilitatem meam, falvasti de neceffitatibus animam meam.

9. Nec conclufifti me in manibus inimici ftatuisti in loco fpatiofo pedes meos.

10. Miferere mei Domine quo

me de mufcipula ifta, quam occultaverunt mihi, &c. abfque
ult. voce Domine; de qua Hieronymus epift. ad Sun. &
Fretel. to. 2. col. 635. à. ita fcribit: Rurfum in hoc loco
nomen Domini additum eft : 5 ne eadem femper inculcem,
obfervare debetis nomen Domini & Dei fapiffimè additum s
& id vos debere fequi, quod de Hebraico, de LXX. In-
terpretibus emendavimus. In edit. Rom. 'Eaters ME EX
avides Tautus, is expurtáv μor oti où..... μs Kúels at
in Scholio ita legitur : Τὸ Κύριος, ἔτε παρὰ τοῖς Ο. ἔτε
παρὰ τοῖς ἄλλοις ἐκει]ο· i. e. Illud Κύριος, neque apud LXX,
neque apud alios ponitur. In multis tamen exemplaribus
Græcis eft Kies, tefte Nobilio.

. 6. Ambrof. epist. 46. to. 2. col. 987. b. In manus tuas commendo fpiritum meum, &c. ut in Vulg. Similiter in Pfalt. Rom. ficut apud Auguft. & Caffiod. necnon Vigil. Tapf. 1. contra Varimad. p. 751. b. In Gr. Eis xsīpás Cr wa Ihooμas to wrevμα, &c.

.7. Ita Pfalt. Moz. cum Corb. Rom. verò delet omnes, & hab. vanitates. Similiter ap. Auguft. in hunc Pf. Apud Caffiod. verò in eund. Odifti omnes obf. vanitatem..... in Domino fperabo. In Gr. Ἐμίσησας τὰς διαφυλάσσοντας μας ταιότητας, διακενῆς. Ἐγὼ δὲ ἐπὶ τῷ.....ἤλπισα.

✯. 8. Ita Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. Corb. Coislin, & Moz. fi unum excipias exfultabo. Apud Aug. in eund. Pf. exfultabo, 5 jocundabor in tua mif. Quia..... falvam fecifti, &c. In Gr. ayamiάgual, y su pear I hooμas Twi TO EXÉEL C8. "Oh sweines..... Eowoas, &c.

. 9. Aug. & Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Moz. Coisl. Corb. & Rom. Martianæi hab. in manus inimici; Rom. Fabri, in manu ; at folum Moz. in fpatiofo loco, ut fupra. Aug.ibid. 143. f. 154. c. ftatuifti in loco fpatiofo, &c. at col. 153. g. ter, pofuifti in fpatiofo pedes meos: tum ibid. & col. 154. d. ftatuifti in fpatiofo pedes, &c. Ambr. 1. 5. de fide, to. 2. 570. e. & epift. 46. col. 987. b. in loco fpatiofo, &c. Gr. Καὶ δ ̓ (υνέκλεισάς με εἰς χεῖρας..... ἔςησας ἐν εὐρυχώρῳ, &c.

. 10. Sic eft in Pfalt. Rom. ad verbum. Item in Corb. & Moz. Miferere mihi paulò verò poft, conturbatus ef

اد

« ZurückWeiter »