Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[blocks in formation]

E Sobna fcriba , & Joahe

4. Reg. 18. 13. I. T 2. Par. 32. 1.

chiæ, ascendit Sennacherib rex Affyriorum su- filius Asaph à commentariis. per omnes civitates Juda munitas , & cepit eas. 4. Et dixit ad eos Rabfaces : Dicite Ezechiæ :

2. Et misit rex Affyriorum Rablacen de Lachis in Hæc dicit rex magnus, rex Affyriorum : Quæ eft ifta Jerusalem, ad regem Ezechiam in manu gravi, & fiducia, qua confidis ? ftetit in aquæductu piscina superioris in via Agri 5. aut quo confilio vel fortitudine rebellare dirfullonis.

ponis? super quem habes fiduciam , quia receffifti à 3. Et egrefTus est ad eum Eliacim filius Helciæ , me ? VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hieron, in E Lech.

6. Ecce confidis in virga arundinea atque con 6. Ecce confidis super baculum arundineum 29. col.gos... fracta ifta , super Ægypto: cui qui innisus fuerit, confra&um istum , fuper Agyptum : cui fi in

ingreditur' in manum ejus : sic est Pharao rex nixus fuerit homo, intrabit in manum ejus, & Ægypti omnibus, qui confidunt in eo. perforabit eam : fic Pharao rex Ægypti omni

bus, qui confidunt in eo.

VULGATA NO V A. 7. Quòd fi responderis mihi: In Domino Deo nof II. Et dixit Eliacim, & Sobna , & Joahe ad tro confidimus : nonne ipfe est, cujus abstulit Ezechias Rabsacen : Loquere ad servos tuos Syrâ linguâ : inexcelsa & altaria, & dixit Judæ & Jerusalem : Con telligimus enim : ne loquaris ad nos Judaicè in auriram altari isto adorabitis ?

bus populi, qui est super murum. 8. Et nunc trade te domino meo regi Affyriorum , 12. Et dixit ad eos Rabsaces : Nunquid ad do& dabo tibi duo millia equorum , nec poteris ex te minum tuum & ad te misit me dominus meus , ut præbere ascensores eorum.

loquerer omnia verba ista; & non potiùs ad viros, 9. Et quomodo fuftinebis faciem judicis unius lo- qui fedent in muro, ut comedant ftercora sua, & ci ex servis domini mei minoribus ? Quòd fi confidis bibant urinam pedum suorum vobiscum ? in Ægypto, in quadrigis, & in equitibus :

13. Et ftetit Rablaces, & clamavit voce magna 10. & nunc nunquid fine Domino ascendi ad terram Judaicè, & dixit : Audite verba regis magni, regis iftam, ut disperderem eam ? Dominus dixit ad me: Aflyriorum. Ascende super terram istam, & disperde eam. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Lucif. Cal.1.1. 14.... Non vos seducat Ezechias , quia possit 14. Hæc dicit rex : Non seducat vos Ezechias, pro S. Ash. p. 198. vos liberare

quia non poterit eruere vos. 15. de manibus regis Affyriorum Deus vefter. is. Et non vobis tribuat fiduciam Ezechias

super Domino, dicens : Eruens liberabit nos Dominus, non dabitur civitas ista in manu regis Af

fyriorum, 16..... hæc dicit rex Affyriorum : Si vultis be 16. Nolite audire Ezechiam : hæc enim dicit nedici, exite potiùs ad me, & manducabitis unus rex Affyriorum : Facite mecum benedi&tionem, & quisque fructum vestrum, vineæ & ficus : & bi- egredimini ad me, & comedite unufquifque viberis aquam de lacubus vestris,

neam suam, & unusquisque ficum fuam : & bi

bite unusquisque aquam cisternæ suæ, 17. donec veniam, & accipiam vos in terra 17. donec veniam, & tollam vos ad terram , tali, ficut est terra vestra, terra tritici, & vini, quæ eft ut terra vestra , terram frumenti & vi& panis, & vinearum.

ni , terram panum & vinearum. 18. Non ergo vos seducat Ezechias, dicens : 18. Nec conturbet vos Ezechias, dicens : DoDeus vos liberabit.....

minus liberabit nos. Nunquid liberaverunt dii gentium unusquisque terram suam de manu regis Affyriorum ?

19. Ubi est deus Emath, & Arphad? ubi est deus Sepharvaim ? nunquid liberaverunt Sama

riam de manu mea? 20..... quis liberabit Jerusalem de manu mea ? 20. Quis est ex omnibus diis terrarum iftarum,

qui eruerit terram suam de manu mea, ut eruat

Dominus Jerusalem de manu mea? NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. ν.6. Grαc. Ιδε πεποιθώς εί επί των ράβδον την καλα . 16. Græcè deeft potiùs, poft exite; loco vero κίνων και των τεθλασμένων ταύτην , επ' Αίγυπτον ως άν εσις»- manducabitis , &c. fic legitur : και φάγετε έκαςος την αμσελον eia ανήρ επ' αυτήν , εισελεύσεται εις την χείρα αυτή, και αυτέ, και τας Cυκάς και πίεθε ύδωρ εκ τε λάκκε υμών: 8 τρίσει αυτήν· δτως επί Φαραώ βασιλεύς Αιγύπλε, και παν comedite unusquisque vitem suam , ficus : & bibite aquam τες οι πεποιθότες επ' αυτώ.

de cisterna veftra. $$. 14. 15. Ita Lucifer continue : hæc tamen non re ¥.17. Concordat Græc. nisi quod hab. çiç zūr

ad ferre videtur ad verbum : fic enim legimus Græcè : Tá terram , pro in terra tali ; & öftar , panum num. plur. δε λέγει ο βασιλεύς: Μη ασατάτω υμάς 'Εζεκίας λόγοις, non panis ; deest eriam est sup. post facut. και δύναται ρύσαθαι υμάς. Και μη λεγέτω υμίν 'Εζεκίας: X. 18. Itidem Græcè, deletâ conjunct. ergo. "Οτι ρύσεται υμάς ο Θεός, και 8 μή παραδοθο και πόλις άυ ν. 20. Gr. Τίς των θεών παντων των εθνών τύτων, όσις τη εν χειρί βασιλέως Ασυρίων. Ηες dicit rex : Νon educat ερρύσατο την γήν αυτή εκ χειρός με , ότι ρύσεται ο Θεός vos Ezechias sermonibus non poterit eruere vos. Et non την Ιερεσαλήμ εκ χειρός με 5 Quis eft ex omnibus diis gendicat vobis Ezechias : Quia eruet vos Deus, & non tra tium , qui eruerit terram suam de manu mea, quia frust Netur civitas ifta in manu regis Affyriorum.

Deus Jerufalem de manu men ?

NOVA.

VULGATA
21. Et filuerunt, & non responderunt ei verbum. super domum , & Sobna scriba, & Joahe filius Asaph
Mandaverat enim rex, dicens : Ne respondeatis ei. à commentariis, ad Ezechiam scissis vestibus , &

22. Et ingressus est Eliacim filius Helciæ, qui erat nunciaverunt ei verba Rabfacis.

4. Reg. " E ,

NOVA.

14... Vide Not.

CAPUT X X X V I I.
VULGATA

NOVA.
T factum eft, cùm audiffet rex Ezechias , sci- hæc : quia venerunt filii usque ad partum, & virtus
19.1.

dit , obvolutus & intravit in domum Domini.

4. Si quo modo audiat Dominus Deus tuus ver2. Et mifit Eliacim, qui erat super domum, & ba Rabsacis , quem misit rex Aflyriorum dominus fuus Sobnam scribam, & feniores de facerdotibus, oper- ad blasphemandum Deum viventem, & exprobrantos faccis , ad Isaiam filium Amos prophetam , dum sermonibus , quos audivit Dominus Deus tuus :

3. & dixerunt ad eum : Hæc dicit Ezechias : Dies leva ergo orationem pro reliquiis, quæ repertze funt. tribulationis , & correptionis, & blasphemiæ , dies s. Et venerunt servi regis Ezechiæ ad Ifaiam : VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 6. & dixit ad eos Isaias : Hæc dicetis do 6..... Non est quod paveas à sermonibus iftis, Lucif. Cal. I. i. mino vestro : Hæc dicit Dominus : Ne timeas à quos audisti, quibus exprobraverunt me legati Al-pro S. Atb. p.198. facie verborum, quæ audisti, quibus blasphema syriorum. verunt pueri regis Affyriorum me.

7. Ecce ego dabo ei fpiritum , & audiet nun 7. Ecce mitto in eum spiritum, & audito nuncium, & revertetur ad terram fuam, & corrue- ció, revertetur in regionem fuam, & cadet glare eum faciam gladio in terra sua.

dio in terra sua.

VULGATA N O VA. 8. Reversus est autem Rabfaces, & invenit regem 9. & audivit de Tharaca rege Æthiopiæ , dicenAffyriorum præliantem adversùs Lobnam. Audierat tes : Egressus est ut pugnet contra te. Quod cùm auenim quia profectus effet de Lachis,

diflet, misit nuncios ad Ezechiam , dicens : VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
19. Hæc dicetis Ezechiæ regi Judæ, loquen 10. Sic dicetis Ezechiæ regi Juda : Non te se- Lucif. Cal. ubi fup.
tes : Non te decipiat Deus tuus ,

in
quo tu con-

ducat Deus tuus, in quo confidis, dicens : Non fidis , dicens : Non dabitur Jerusalem in manu tradetur Jerusalem in manus regis Affyriorum. regis Affyriorum.

VULGATA 11. Ecce tu audifti omnia , quæ fecerunt reges Al 14. Et tulit Ezechias fyriorum omnibus terris , quas subverterunt, & tu libros de manu nunciopoteris liberari?

rum, & legit eos , & ascendit in domum Domini, 12. Nunquid eruerunt eos dii gentium , quos & expandit eos Ezechias coram Domino. subverterunt patres mei, Gozam, & Haram , & Re is. Et oravit Ezechias ad Dominum , dicens : seph, & filios Eden, qui erant in Thalassar?

16. Domine exercituum Deus Israël, qui sedes 13. Ubi est rex E

super cherubim : tu es Deus solus omnium regnorum 18.34.65 math , & rex Arphad,

tu fecifti cælum & terram.
19.13. : & rex urbis Sepharvaim, Ana, & Ava?
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
17. Inclina Domine aurem tuam , & audi : 17. Inclina aurem tuam , & audi.....

Novat. de Trin. aperi Domine oculos tuos, & vide , & audi om

p. 1034. A. nia verba Sennacherib, quæ misit ad blasphemandum Deum viventem.

VULGATA NOVA,
18. Verè enim Domine desertas fecerunt reges dii, fed opera manuum hominum , lignum & lapis :
Affyriorum terras, & regiones earum.

& comminuerunt eos.
19. Et dederunt deos earum igni : non enim erant 20. Et nunc Domine Deus noster salva nos de ma-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7. 6. Græcè fimpliciter , Mù peCutns, Ne timens, abr aut civitas. In ed. Rom. 'Arayxyára; in Ald. & Mr.
que seq. iftis; loco verò legati , fic , oi Tpécoles Baoinsos; Mediol. 'Ara, a ACá; al. 'Arà, ravé.
cæt. quadrant.

7. 14. & feqq. Eò spectant quæ refert Auct. op. imp. .7. Græc. initio hab. 'Id ð ercs et bémw eis autòr, in Matth. hom. 1. p. 20. c. dicens : Cùm mififfet ad eum &c. ut supra : edirt. tamen Lucif. ferunt meum spiritum ; Sennacherib rex Asyriorum Rapfacem principem militiæ fuæ, at correximus in eum , è Græco eis autóv; facilè enim po- & libellum plenum improperiis og blasphemiis contra Deum , tuit ab imperito scriba in mutari in m , & adnecti fe- ficut exponit Efaias propheta , Ezechias accepit libellum ilquenti eum.

lum ; ingreffus in templum , aperuit ante Dominum , ř. io. Græc. hab. oñ's 'Ixdalas , Judæa , non Juda ; & oravit ; & confeftim missus eft ad eum Efaias propheta , paulòque post, io « zérolas Šr' dutco, in quo confidisti annuntians ei prote&tionem Dei , & confortans eum : 8 in eo ; & sub fin. á Xerpi, in manu ; Ml. verò Alex. exiit ad preces Ezechia angelus à facie Domini , & percuffit sis xsiems; cær, textui consonant.

in caftris Affyriorum centum octoginta quinque millia viro. 13. Hieron. in hunc loc. col. 289. C. ait : In enu rum. Vide sup. Iv. Reg. 20. 14. & 11. Paralip. 32. 17. meratione autem gentium cæterarum ponit Ana, Ava, seqq. quas LXX. miscuerunt dicentes, Anavegaya ; conjunctio ¥.17. Gr. Kasvov Kuese to šs 68, ciocévy Cor Kóele, nemque &, id eft, v, inter duas gentes Ana , 85 Ava ,

&c. lingua pofuere Hebraâ, ut ignorantibus una gens videatur

4. Reg.

13... Vide Not.

terræ ,

[merged small][ocr errors][merged small]

NOVA.

VULGATA
nu ejus : & cognofcant omnia regna terræ , quia tu cens : Hæc dicit Dominus Deus Israël : Pro quibus ro-
es Dominus folus.

gasti me de Sennacherib rege Assyriorum :
21. Et mihit Isaias filius Amos ad Ezechiam, di-
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Anecdot. Marten, 22..... Sprevit te, & subfannavit te virgo filia 22. hoc eft verbum , quod locutus eft Doto. s.p.7.4. Sion : caput suum movet adversùm te filia Jeru- minus fuper eum: Despexit te, & subsannavit salem.

te virgo filia Sion : post te caput movit filia Je

rusalem.

VULGATA NOVA. 23. Cui exprobrasti, & quem blasphemasti, & su rum ego ascendi altitudinem montium, juga Libani : per quem exaltasti vocem, & levasti altitudinem ocu & fuccidam excelsa cedrorum ejus , & electas abielorum tuorum ? Ad sanctum Ifraël.

tes illius, & introibo altitudinem fummitatis ejus, 24. In manu fervorum tuorum exprobrasti Do- faltum Carmeli ejus. mino : & dixisti : In multitudine quadrigarum meaVERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hieron, in Ifai. 25. Et posui pontem , & desertas feci aquas, 25. Ego fodi, & bibi aquam, & exsiccavi 37. col. 290. f. & omnem congregationem aquarum.

vestigio pedis mei omnes rivos aggerum.

VULGATA NOV A. 26. Nunquid non audisti, quæ olim fecerim ei? antequam maturesceret. ex diebus antiquis ego plasmavi illud : & nunc ad 28. Habitationem tuam , & egressum tuum , & induxi: & factum est in eradicationem collium com troitum tuum cognovi, & insaniam tuam contra me. pugnantium, & civitatum munitarum.

29. Cùm fureres adversùm me, superbia tua af27.

Habitatores earum breviata manu contremue cendit in aures meas : ponam ergo circulum in narirunt, & confusi sunt : fa&ti sunt ficut fenum agri, bus tuis, & frenum in labiis tuis, & reducam te & gramen pascuæ , & herba te&torum, quæ exaruit in viam, per quam venisti. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Idem 291.f. 30..... quæ priùs severas.....

30. Tibi autem hoc erit fignum : Comede hoc anno quæ fponte nascuntur , & in anno fecundo pomis vescere : in anno autem tertio feminate, & metite, & plantate vineas, & come

dite fructum earum.

VULGATA NOVA. 31. Et mittet id, quod falvatum fuerit de domo

35. & protegam civitatem iftam , ut salvem eam Juda, & quod reliquum eft, radicem deorsum , &

propter me, & propter David servum meum. faciet fructum lursum :

36. Egressus est autem angelus Domini , & per- Sup. 31. 32. quia de Jerusalem exibunt reliquiæ, & falva- cusfit in caftris Affyriorum centum octoginta quinque 8. tio de monte Sion : zelus Domini exercituum faciet millia. Et surrexerunt manè, & ecce omnes, iftud.

vera mortuorum.

Teb. i. 33. Propterea hæc dicit Dominus de rege Affy 37. Et egreffus eft , & abiit , & reversus elt Sen- 21. riorum : Non intrabit civitatem hanc , & non jaciet nacherib rex Affyriorum , & habitavit in Ninive.

Eccli. ibi sagittam, & non occupabit eam clypeus, & non 38. Et factum est, cùm adoraret in templo Nes- 48. 24. mittet in circuitu ejus aggerem.

roch deum suum, Adramelech & Sarafar filii ejus 34. In via qua venit , per eam revertetur, & ci- percufferunt eum gladio: fugeruntque in terram Ara- 2. Mas, vitatem hanc non ingredietur , dicit Dominus : rat, & regnavit Asarhaddon filius ejus pro eo. 8. 19.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. 7.22. Græc. hab. exívuge, movit, non movet ; deler

TOS, aqua , non aquarum. que præced. fuum ; cæt. fimilia.

. 30. Sic habere LXX. moner Hieron. sup. pro

his 9.25. Confonat Græc. nifi quòd extremò hab. ifcc de Vulg. qua fponte nafcuntur ; ed. Rom. i si papras.

cada- 4. Reg.

19:35.

1. Mar,

7.41.

:

[ocr errors]

CAPUT X X X V II I.

VULGATA NOVA. N diebus illis ægrotavit Ezechias usque ad mor4. Reg. 20. 1. 2. Par. 32. 24. tem : & introivit ad eum Isaias filius Amos pro- quomodo ambulaverim coram te in veritate , & in

pheta , & dixit ei : Hæc dicit Dominus : Dispone do- corde perfecto, & quod bonum est in oculis tuis femui tuæ, quia morieris tu , & non vives.

cerim. Et flevit Ezechias fletu magno. 2. Et convertit Ezechias faciem fuam ad parie 4. Et factum est verbum Domini ad Ifaiam, ditem, & oravit ad Dominum, VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Ambr. in Pf. 40.

S..... ecce adjicio ad tempus tuum annos quin S. Vade, & dic Ezechiæ : Hec dicit Domicol. 874.8. decim.

nus Deus David patris tui : Audivi orationem
tuam, & vidi lacrymas tuas : ecce ego adjiciam

super dies tuos quindecim annos :
NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUA M.
Ý. s. Itidem Græcè.

cens:

VULGATA NOVA. 6. & de manu regis Affyriorum eruam te, & 8. Ecce ego reverti faciam umbram linearum, civitatem iftam, & protegam eam.

per quas descenderat in horologio Achaz in sole, re7. Hoc autem tibi erit

7... 8. Vide Not.

trorsùm decem lineis. Et reversus eft fol decem lisignum à Domino , quia

neis per gradus , quos descenderat. faciet Dominus verbum hoc, quod locutus est : VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 9. Scriptura Ezechiæ regis Juda, cùm ægro 9. Oratio Ezechiæ regis Judæ, quando languit, Hieron. in Ifai. tallet, & convaluiffet de infirmitate sua. & surrexit de infirmitate fua.

38. col. 294.f. 10. Ego dixi : In dimidio dierum meorum 10. Ego dixi in exceffum dierum meorum : Ibo Ix Psalt. Sorbon. vadam ad portas inferi. in portis inferorum.

Græc. Lat, n. 459. Quæsivi reliduum annorum meorum: 11. dixi: Relinquo annos reliquos : 11. dixi : Jam non annor.ciro.soo. Non videbo Dominum Deum in terra viventium. videbo falutare Dei in terra viventium:

Non afpiciam hominem ultra , & habitato Nec ultra videbo hominem adhuc inhabitantem. rem quietis.

12, Generatio mea ablata eft, & convolu 12. Defecerunt ex cognatione mea : dereliqui ta est à me , quasi tabernaculum paftorum. residuum vitæ meæ: exiit, & abiit à me; quemad

modum tabernaculum , quod ftatuerat, Præcisa est velut à texente, vita mea : dum deftruit. Factus est apud me spiritus meus, fiadhuc ordirer , fuccidit me : de manè ufque ad cut lanifica proximans * telam demere.

M/. vitiosè tela velperam finies me.

dexteræ. 13. Sperabam usque ad manè, quasi leo fic 13. In die illa traditus sum usque ad manè, ficontrivit omnia ossa mea :

cut leo ita contrivir omnia offa mea : De manè usque ad vesperam finies me : 14.

fi

A die enim usque ad noctem traditus sum: cut pullus hirundinis fic clamabo, meditabor ut 14. ut hirundo ita clamabo, & sicut columbæ mecolumba.

ditabor. Attenuati sunt oculi mei, suspicientes in ex Defecerunt enim oculi mei videre altitudinem cellum.

coli Domine vim patior , responde pro me. ad Dominum, qui mifertus eft mihi,

15. Quid dicam, aut quid refpondebit mihi, 15. & abstulit à me dolorem vitæ meæ. cùm ipfe fecerit ?

Recogitabo tibi omnes annos meos in amaritudine animæ meæ.

16. Domine fi fic vivitur , & in talibus vi 16. Domine, de ipfa enim nunciatum eft tibi : ta spiritus mei, corripies me, & vivificabis me. & excitafti meum fpiritum, & confolatus vixi.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M. .7.8. His duobus versibus respondent ea quæ narrat nec videbo ultra hominem de cognatione ment, subdunt : deHilarius in Pf. 118.col. 368.b. en verba : In Esaia li- reliqui reliquam vitæ meæ : exiit, Es abiit à me, ficut qui bro, orante Ezechia , fignum ei pofitum prorogatæ falutis in destruit tabernaculum ftabilitum. Spiritus meus apud me face gradibus est. Erant autem in domo ejus gradus decem , quos in's eft, ficut lanifica proximans demere telam. Iridem Fulg. fol ultra temporis sui curfum , lumine suo accedente, consien- l. 3. ad Monim. c. 6. p. 48. ab his, Spiritus meus , &c. dit; rursumque die mortis ejus , de temporis sui limite , lu Hieron. verò in hunc loc. col. 295. b. fic hab. ex LXX. mine decedente, defcendit.

Defeci à cognatione mea : exivit , 85 receflit à me ; ficut taW.9. Eadem sunt in Græco, excepta voce 'Ixtalas, Ju bernaculum solvit, qui fixerat. Sicut tela spiritus meus redeæ , loco Juda. Miratur autem Hieron. ibid. quomodo ceffit , cùm à texente succiditur. Ed. Rom. 'EZémmer fx rūs foli LXX. pro fcriptura , orationem pofuerint, cum oratio, Gusseveias pxo, xaléator 70 ÉTIQO Tor rūs {wis, peixo , thephellath dicatur , non machthab, quæ in præsenti ng acneer da fuego, coasp ó xurġ xoiarów, zúčaso loco fcribitur.

Os iss TY Duá 48 Tap cuoi 7 v7% , kee if & Mỹ N. 10. Hieron. in hunc loc. col. 295. b. ita refert ex ÉRTEMsit. Defecit ex cognatione men : dereliqui refiduum vita LXX. Ego dixi in excelfo dierum meorum : Vadam ad portas meæ : exiit , & abiit à me , ficut tabernaculum folvens inferi. Relinquam annos residuos. Ita quoque hab. edit. Rom. qui fixerat. Sicut tela Spiritus meus apud me fadlus eft, tefupplendo verbum nopel Corecet , quod deest. In Mss. duo

xente appropinquante ad succidendum. In edd. Ald. & Compl. bus Reginæ Suec. quorum unus editus eft à Card. Tho 'Εξέλιπον εκ της Ουγγενείας με in aliis libb. pariter εξέλιπον. masio ad calc. Pfalt. Ego dixi in altitudine dierum meo . 13. Eadem prorsus leguntur in Gr. edit. Rom. exrum : Ibo in portas (Gr. á túraus ) inferni. Relinquam cepto uno neorto, leoni, pro leo ; in ed. Ald. aéwv tis; annos meos reliquos.

in Compl. aówr. Similiter habet Hieron. in Isai. 38.col. . 11. Ms. Reg. Suec. cum Psalt. Thomas. dixi : Jam 295. b. ex LXX. In illa die traditus fum usque manė, non videbo salutare Dei fuper terram : nec videbo ultra hominem ficut leo fac contrivit omnia fa mea : à die ufque ad nocde cognatione mea : dereliqui, &c. de ř. seq. Hieron. verò in tem traditus fum. Itidem in Ms. Regin. Suec. & Pfalt. Isai. 38. col. 295. b. ita legit ex LXX. dixi : Nequa- Thomas, exceptis his , tanquam leo, fic offa mea conteruit : quam ultra videbo salutare Dei in terra viventium : nec à die enim. videbo hominem adbuc cum habitantibus. Græc. hod. cioco . 14. Similiter habent Ms. Reg. Suec. & Psalt. ThoΟυκέτι ε μη δω το Cωτήeιον τ8 Θεξ επί γης ζώντων. mar. exceptis his , & ficut columba fic meditabor. Hieron. OůXéto me if w To Curuecoy tô ’Isegna imi vñsNÉTI Mish etiam in hunc loc. col. 296. b. ita legit ex LXX. quafi hiid w cibutor i. e. dixi : Nequaquam ultra videbo salu- rundo fic clamabo , quafi columba fic meditabor. Defecerunt tare Dei in terra viventium. Ultra non videbo falutare If- enim oculi mei, afpiciendo in excelsum cæli ad Dominum , rael super terram ; non ultra videbo hominem. A Mr. Alex. qui eruit me. Ita quoque fert Gr. edit. Rom. nisi quod initio abest vox Gurtwr ; poniturque in Mr. Mediolan. fub aste addit re, poft verbum clamabo. risco, velut ex Aquila. In edit. verò Compl. desunt seqq. ť.15. Ms. Regin, Suec. & Pfalt. Thomas. & abftulit Ουκέτι μη δω το Cωτήeιον το Ισραήλ: alii quoque libb. dolorem anima mea. Similiter Hieron. col. 296. b. legit tollunt eadem verba ; sed addunt ista , óréti š un if w ex LXX. 85 abstulit dolorem animæ meæ ; sed addit, & ipse är@pwmov o'x tūs оuylevsices , sex , hoc omisso intermedio, adhuc fecit

. A Gr. autem edit. Rom. hoc ult. abest, & ipfe fecum habitantibus, vel adhuc inhabitantem ; necnon seq. defe- cit ; nec addirur ibi meæ , ad vocem animæ ; sed ista, pero Cerunt , aut defeci. In edd. tamen Ald. & Compl. est, à me , ad verbum abftulit. Editio Compl. Hieronymo μετα κατοικέντων, cum feq. εξέλιπον , &c. Cyrillus autem faver legendo in fine, a autós étoinos. rò, hemde xatoxv7wx, non habet ; idque apud Procop. V. 16. Sic etiam in Psalt. Thomas. & Ms. Regin. Suec. de Theodotione legitur in marg. sub asterisco , nempe, excepto uno de ipso, sed malè ; nam in Græco constanέτι μετα κατοικώντων.

ter, Tepi curus , de ipsa ; subinde iidem libb. hab. refufo ¥.12. Ms. Reg. Suec. & Pfalt. Thomas. poft hæc, citafti fpiritum meum, &c. ut supra; Gr. xai f'Súvespa's is Tom. II.

Dddd

mea.

VERSIO ANTIQUA,

VULGATA NOVA. Ex Psalt. Sorb. fup. 17:

17. Ecce in pace amaritudo mea amarillima : Vidi enim animam meam ut non pereat ,

Tu autem eruisti animam meam ut non peri& projecisti poft me omnia peccata mea. ret, projecisti post tergum tuum omnia peccata

18. Non enim qui in inferno sunt laudabunt 18. Quia non infernus confitebitur tibi, neque te, neque qui mortui sunt benedicunt te : neque mors laudabit te : non exspectabunt qui defcensperant qui in inferno sunt, misericordiam tuam. dunt in lacum, veritatem tuam.

19. Qui vivunt benedicunt te, quemadmodum 19. Vivens vivens ipse confitebitur tibi, ficut * MS. illos. & ego: nam & ex hodierno faciam * filios, annun &

ego

hodie : : pater filiis notam faciet veritatem tiabunt justitiam tuam.

tuam. 20. Domine falutis meæ , nec desinam bene 20. Domine salvum me fac, & psalmos nofdicens te cum psalterio omnibus diebus vitæ mex tros cantabimus cunctis diebus vitæ noftræ in in conspectu domûs Dei mei.

domo Domini, 21..... Vide Not.

21. Et juflit lsaias ut tollerent massam de ficis, & cataplasmarent super vulnus, & fanaretur,

22. Et dixit Ezechias : Quod erit fignum quia

ascendam in domum Domini? NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. Thv Troúr, &c. Hieron, etiam in hunc loc. col. 296. f. illos , loco filios ; nam Græcè constanter , maidia. Item ica legit ex LXX. Domine , de ipsa annuntiatum eft tibi: apud Ambrof. I. 3. de interpel. Job, C. 4. p. 657. f. & fufcitasti fpiritum meum, & confolatus vivificafti. Græc. legitur : ex hodierno filios faciam, qui nunciabunt zufittiam και παeακλιθείς έζωσα. .

tuam. Similiter ap. Hieron. in hunc loc. col. 296. 1. ex . 17. Ms. Regin. Suec. cum Psalt. Thomas. Liberasti LXX. Viventes benedicent tibi, fiut e ego: ab bodie enim animam meam ne periret , & projecifti , &c. ut supra. Hie- filios faciam , qui annuntiabunt justitiam tuam : & inf. col. ronymus verò in hunc locum, col. 296. f. ita ex LXX. 297. f. addit : Possumus ergo juxta LXX. boc dicere , quod Ecce in pace amaritudo mea ; deinde, Liberafti enim ani non dixerit , filios faciam ; fed maidia , quas vel

parvu. mam meam ut non periret, projecifti , &c. ut supra. Ar los , vel pueros , five infantulos, 5 pofteros intelligimus, in Græco hod. non præmittitur istud , Ecce in pace ama

In edit. Rom. Οι ζώντες ευλογίσεσί , ον τρόπον καγώ: ritudo mea , præterquam in edir. Compl. quæ etiam ad από γαρ της σήμερον παιδία ποιήσω, α αναγγέλεσε την dit pê , ad peccata, quod deler edit. Rom. cæt. quadrant. xclourer or. În Ms. verò Regin. Suec. & plalt. Thomas. Ubi autem Hieron. habet liberasti , Græc. fert eine , quod fic : Qui vivunt benedicunt (Psal. benedicent ) te , quem. malè redditur isto, vidi , in M. Sorb. quasi scriptum admodum ego : pater filiis notam facit veritatem tuam. fuiíTet Græcè cid or.

.20. Ambrof. 1. 3. de interpel. Job, c. 4. col. 657. ¥. 18. Mutilus est hic Mr. Sorbon.qui pofteriora tantùm f. Domine Deus jalutis meæ , S non cesabo te benedicens hab. quæ (1. neque ) Sperant qui in inferno funt , misericord. cum psalterio omnes dies vitæ meæ. Hieron. in eund. loc. tuam ; priora verò fupplevimus ex Mr. Regin, Suec. & col. 296. f. Domine falutis mea, o non requiefcam benePfalt. Thomas. ubi leguntur tota quæ supra , excepto uno dicens tibi cum psalterio omnibus diebus vitæ meæ in confSperabunt , pro fperant ; Pfalt. eriam Thomas, hab. bene- peltu domûs Dei. Ita quoque eft in Græco edit. Rom. pizdicent, non benedicunt. Græc. Ou yap oi à dy airsozoi ter primam vocem Océ, loco Domine ; at in Mss. Alex. ζε, 8ε οι αποθανόντες ευλογίσεσί ζε έδε ελαισιν οι αν & Mediol. ac edd. Aid. & Compl. Kveie. In Ms. Reg. oro, Tùy érencoGurur (8. Hieron, pariter in hunc loc. col. Suec. & Psalt. Thom. simpliciter : Domine , psalmos nos296. f. legit ex LXX. Neque enim qui in inferno lauda tros cantabimus cunctis diebus , &c. ut in Vulg. bunt te , neque mortui benedicent tibi ; neque sperabunt qui ¥. 21. Hunc $. respexit Tertul. I. de corona mil. c. 8. apud inferos sunt , misericordiam tuam. Item Calliod. in Pr. p. 291. b. cùm dixit : Memini 65 Efaiam Ezechia languenti 6. p. 29. b. Non enim qui in inferno sunt laudabunt te aliquid medicinale mandase. Item Hieron. in hunc loc. neque qui mortui sunt benedicent te.

col. 297. f. Aiunt Hebræi , inquit , verbum siin , quod praW. 19. Mendum irrepfiffe viderur in Mr. Sorb, ubi termisere LXX. ulcus fonare, non vulnus.

[ocr errors]

CAPUT X X XI X.

VULGATA NOVA. 4. Reg. 20.12. N tempore illo misit Merodach Baladan, filius teftate fua.

3. Introivit autem Isaias propheta ad Ezechiam Ezechiam : audierat enim quòd ægrotaffet & conva regem, & dixit ei: Quid dixerunt viri ifti, & unde luiflet.

venerunt ad te ? Et dixit Ezechias : De terra longin2. Lætatus eft autem 2... Vide Not.

qua venerunt ad me , de Babylone. super eis Ezechias , & of

4. Et dixit : Quid viderunt in domo tua ? Et dixit tendit eis cellam aromatum , & argenti, & auri, Ezechias : Omnia quæ in domo mea funt , viderunt : & odoramentorum, & unguenti optimi, & omnes non fuit res, quam non oftenderim eis in thefauris apothecas supelle&ilis suæ, & universa quæ inven- meis. ta sunt in thefauris ejus. Non fuit verbum quod non 5. Et dixit Isaias ad Ezechiam: Audi verbum Dooftenderet eis Ezechias in domo fua, & in omni po- mini exercituum, VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Facund. Herm. l.

6. Ecce dies veniunt, dicit Dominus, & aufe 6. Ecce dies venient, & auferentur omnia, 6. Sirm. 6o. 2. p. rentur omnia, quæ sunt in domo tua , & quæ. quæ in domo tua sunt , & quæ thesaurizaverunt 573.6.

cunque recondiderunt patres tui usque in hunc patres tui usque ad diem hanc , in Babylonem : diem, & in Babylonem introibunt: & non de non relinquetur quidquam, dicit Dominus. relinquetur fermo, quem dixit Dominus.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 7.2. Hieron. in hunc loc, col. 299. a. Læratus eft, Hebraïico scribitur olei boni ; & omnes thefauros vaforum inquit, (Ezechias) in adventu legatorum Merodach.....

gaza, five ut ibi legitur, vaforum fuorum ; reliqua ut in oftenditque eis , juxta LXX. domum nechotha , pro qua Sym- Vulg. machus tranftulit aromatum suorum ; & thefauros argenti , W.6. In Gr. edit. Rom. deest hoc initio , dicit Domien auri, 85 odoramentorum, unguenti optimi , quod in nus , quod tamen retinet Mf, Alex,cum ed. Compl. Mox

« ZurückWeiter »