Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

Ibid. 270. A.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. s. Non vocabitur ultra is, qui insipiens est, s. Et nequaquam dicent ftulto ut princeps fit : Hieron, ubi fup. princeps : neque fraudulentus appellabitur major: nec ultra dicent miniftri tui : Tace:

6. stultus enim fatua loquetur, & cor ejus fa 6. fatuus enim fatua loquetur , & cor ejus va-
ciet iniquitatem , ut perficiat fimulationem, & na intelliget , ad perficiendam iniquitatem , &
loquatur ad Dominum fraudulenter, & vacuam loquendum ad Dominum errorem, ut dispergat
faciat animam efurientis, & potum sitienti au animas efurientes, & animas fitientes vacuas fa-
ferat.

ciat.
7. Fraudulenti vafa pessima sunt : ipfe enim 7. Consilium enim pessimorum iniqua cogita-
cogitationes concinnavit ad perdendos mites in bit, interficere humiles sermonibus iniquis, &
sermone mendaci, cùm loqueretur pauper judi- diflipare verba humilium in judicio.
cium.

8. Princeps verd ea, quæ digna sunt princi 8. Pii autem fapientiam cogitarunt, & hoc
pe, cogitabit, & ipse super duces stabit. consilium permanet.

9. Mulieres opulentæ surgite, & audite vo 9. Mulieres divites exsurgite, & audite vocem Tertul. 1.4. ades eem meam : filiæ confidentes percipite auribus meam: filiæ in spe audite fermones meos.

Marc.p.713.4.
eloquium meum.
10. Poft dies enim & annum, vos contur-

10. Dies anni mementotę cum labore in spe.....
babimini confidentes : confummata eft enim vinde-
mia, collectio ultra non veniet,

VULGATA NOVA.
11. Obstupescite opulentæ, conturbamini confiden 12. Super ubera plangite , fuper regione deside-
tes : exuite vos, & confundimini, accingite lumbos rabili, fuper vinea fertili.
veftros.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
13. Super humum populi mei spinæ & vepres 13. Super terram populi mei spinæ, & fenum Hieron. in Isai.
ascendent : quantò magis fuper omnes domos gau- ascendet.....

32. col. 271, d. dii civitatis exsultantis ?

14. Domus enim dimiffa eft, multitudo urbis 14..... & erunt villæ tuæ speluncæ usque in æter-
reli&a eft, tenebræ & palpatio fa&æ sunt su-

num.....
per speluncas usque in æternum. Gaudium ona-
grorum pascua gregum ,

VULGATA
15. donec effundatur super nos fpiritus de excel- tia in charmel fedebit.
so : & erit defertum in charmel, & charmel in sal 17. Et erit opus juftitiæ pax, & cultus justitiæ
tum reputabitur.

filentium, & securitas usque in sempiternum.
16. Et habitabit in solitudine judicium, & jufti-
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
18. Et sedebit populus meus in pulchritudi 18. Et habitabit populus ejus in civitate pa-

Ibid, 271. Co
ne pacis, & in tabernaculis fiduciæ, & in re cis.....
quie opulenta.

19. Grando autem in descenfione faltus , & humilitate humiliabitur civitas.

20. Beati, qui feminatis super omnes aquas, 20. Beati qui seminant super omnem aquam, Ibid. 270.6. 272. immittentes pedem bovis & asini. ubi bos & asinus calcant.

4.
NOTÆ AD

VERSION EM ANTIQUA M.
*.5. Græc. initio hab. Kai yrs to Min ein Wor, &c. ut arasute.
in Lat.

7. 10. Græc. 'Huépas éviourð kvelav Tolude á ódúung
W.6. Eadem exhiber Græc. edit. Rom. nisi hoc exci- pet' eraldos. Diei anni memoriam facite in dolore cum Spe.
pias circa medium, tô Curteatív öropea, ad perficiendum Hieron. inf. in Isai. 34. Ex dierum anni recordamini.
iniqun; ultimóque, chcel , faciet ; sed in Mr. Alex, ac Ť.13. Græc. 'H zû tê naš ur, axarla , Terra populi
edd. Ald. & Compl. aroña, faciar. Vigil. Taps. l. 3. de mei, spina , &c. ut supra. A pud Symmacho 'Eæi tù vão
Trin. p. 221. b. legit : Stultus enim pulta loquitur , 8 aag , &c.
cor ejus vana intelligit , & confummat iniqua , loquitur . 14. Ita tranftulerunt LXX, tefte Hieron. Ita quo-
ad Dominum errorem , ad disperdendas animas efurientes ; que est in ed. Rom. detractå voculâ tua.
& animas frientes inanes faciet : ubi autem Vigil. haber X. 18. Ita ex Hieron. qui ait : Cùm populus Christia-
ad disperdendas, ed. Rom. fert ti dico sipou ; Compl. nus federit , vel habitaverit in pulchritudine , five ut LXX.
cum Mf. Alex. Siapoeipou.

tranftulerunt , In civitate pacis, &c. Gr. edit. Rom. textui
9.7. Vigil. Tapr. 1. 3. de Trin. p. 221.6. ita legit: consonat.
Confilium enim malorum iniquè cogitavit disperdere bumi . 20. Similiter in Græco. Item ap. Ambros. ep. 74.
les in fermonibus iniquis , & disipare verba bumilium in col. 1083. a. Beatüs qui seminar super omnem aquam , ubi
judicio. Ita quoque eft in edit. Rom. præter hoc, äve bos y afinus calcat. Apud Hieron. ep. 25. ad Marcell. to,
pea Beretoetai , iniqua cogitabit ; in Ms. Mediol. sic : * oi 4.P. 2. col. 62. f. Beatus qui seminar secus omnem aquam ,
Γ. έβλεύσατο ; in Αlex. βελεύεται.

ubi bos e afinus calcant : & in Isai. 1. col. 9. f. Beatus
8.8. Ita fert Græc. præter unum Cureté, prudentia, qui feminat super omnem aquam , ubi bos calcat , & afinus :
loco fapientiam.

& in Eccles.co. 2. 777.c. Beatus qui seminat super aquam,
*.9. Eadem leguntur Græcè. Item apud Ambr. I. de ubi bos 6 afinus calcant ; Gr. natti.
Nab. c. 3. col. 569. b. Mulieres divites exfurgite ; Gr.

NOVA.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]

Tom. II.

Ibid. 272.

[ocr errors][subsumed]

de eo.

9... Vide Not.

CAPUT X X XI I I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Helicone in l'ai, 1. V

, 1. V i
mo facit miseros : & qui reprobant vos,

Æ qui prædaris, nonne & ipse prædabe-
33. col. 271. ex
Lxx.

vos non reprobant : capientur reprobantes , & nêris? cùm confummaveris deprædationem , de-
tradentur, & quasi tinea in vestimento sic supera- prædaberis : cùm fatigatus delieris contemnere ,
buntur.

conteinnêris.
2. Domine miferere noftri : in te enim confi 2, Domine miserere nostri : te enim exspecta-
dimus : factum est semen incredulorum in perdi- vimus : esto brachium nostrum in mand, & falus
tionem, salus autem nostra in tempore tribula- noftra in tempore tribulationis.
tionis.

3. Propter vocem timoris obftupuerunt popu 3. A voce angeli fugerunt populi, & ab exal-
li å timore tuo, & dispersæ funt gentes.

tatione tua dispersæ sunt gentes.
4. Nunc autem congregabuntur fpolia vestra 4. Et congregabuntur fpolia veftra ficut col-
parvi & magni : quando si quis congreget locul- ligitur bruchus , velut cùm foflæ plenæ fuerine
tas, fic illudent vobis.

5. Sanctus Deus , qui habitat in excelsis : re 5. Magnificatus est Dominus, quoniam ha-
pleta eft Sion judicio & justitia.

bitavit in excelso : implevit Sion judicio & justi.

tia.
6. In lege tradentur : in thesauris falus noftra: 6. Et erit fides in temporibus tuis: divitiæ sa-
venit sapientia , & disciplina , & pietas à Do- lutis sapientia & fcientia : timor Domini ipse el
mino : isti sunt thesauri justitiæ.

thesaurus ejus.

VULGATA NOVA.
7. Ecce videntes clamabunt foris, angeli pacis 9. Luxit, & elanguit
amarè flebunt.

terra: confufus eft Liba-
8. Diffipatæ funt viæ, cessavit transiens per semi nus, & obforduit, & factus est Saron ficut deser-
tam, irritum factum est pa&tum , projecit civitates ,

tum : & concufla eft Basan, & Carmelus.
non reputavit homines.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Cypr.l. 2. Teftim. 10. Nunc exsurgam, dicit Dominus:nunc cla 10. Nunc confurgam, dicit Dominus : nune
B. 295.b. rificabor , nunc exaltabor.

exaltabor , nunc sublevabor,
1. Nunc videbitis, nunc intelligetis , nunc 11. Concipietis ardorem, parietis ftipulam :
confundemini : vana erit fortitudo Ipiritus vef- fpiritus vester ut ignis vorabit vos.
tri, ignis vos consumer.

12. Et erunt populi quasi de incendio cinis,

spinæ congregatæ igni comburentur.
Hieron. in Ifai. 13. Audient qui longè funt, quæ fecerunt; I 3. Audite qui longè estis, quæ fecerim, &
33. col. 274. e* scient qui appropinquant fortitudinem meam. cognoscite vicini fortitudinem meam.
Lxx.

14. Recesserunt qui erant in Sion iniqui, ap 14. Conterriti sunt in Sion peccatores, pos. prehendet tremor impios : quis annuntiabit vo- sedit tremor hypocritas : quis poterit habitare de bis quoniam ignis ardet ? quis annuntiabit vobis vobis cum igne devorante ? quis habitabit ex volocum æternum?

bis cum ardoribus sempiternis ? 15. Qui ambulat in justitia, & loquitur rectam 15. Qui ambulat in justitiis, & loquitur ve- Palillo viam, & odit impietatem & iniquitatem, & ma ritatem, qui projicit avaritiam ex calumnia, & 14. 2. nus excutit à muneribus, & obturat aures ut non cxcutit manus fuas ab omni munere , qui obtiraudiat judicium fanguinis, & claudit oculos ne rat aures suas ne audiat sanguinem, & claudit videant iniquitatem.

oculos suos ne videat malum. 16. Iste habitabit in excelsa spelunca petræ for 16. Iste in excelsis habitabit, munimenta saxo

NOTÆ AD VERSIONEN ANTIQUAM. *.1. Græc. hab. drãs dés, vos autem , ločo vos enim ; #.9. Hieron. loco cit. col. 273. f. ait pro Bafan , tranfpauloque poft, και ο αθετών υμάς , εκ αθετει , σ φαι γε tulisse LXX. Galilæam. Ita quoque fert Gr. edit. Rom. probat vos , non reprobae ; cær. ut in textu. Apud Ambr. ř. 10. Concordar Græc. ad verbum. in Pf. 37. col. 829. b. vos nemo faciet miseros. Apud Gild. .11. A Græco abest hoc med. nunc confundemini ; Sap. de excid. Britan. p. 712. d. Va ribi qui prædaris, & pro intelligetis , est widelúofade, sentietis ; cæt. quanonne & ipfe prædaberis? 85 qui occidis, nonne ipfe occi drant. In nonnullis libh, est aimuosos, fi, Nobilio fides : deris ? & cùm de fiveris pradari , tunc cades.

in Mf. verò Alex.ac ed. Compl. a Qurbuoeage **. 2. 3. Similia prorsus in Græco sunt.

V. 13. Hæc tota concinunt cum Græco, excepto uno 7.4. Eadem exhiber editio Rom. præter hoc, or opó- fecerunt, pro quo facino, feci; legit Interpo étoincar. 70V, quomodo , pro quando.

$. 14. Sic eft in Græco ad verbum. Item apud Ter6.5. Confonat Græc. nifi quòd hab. vifuaco, in ex tul. l. 4. adv. Marc. p. 727. c. quis annuntiabit vobis celfo ; Mr. Alex. bene , & umuacīs.

locum ærernum? Ap. Cypr. l. 2. Testim. p. 296. c. quis N.6. Eadem exstant Græcè, excepto uno frei, illic , nunciabit vobis locum illum æternum ? pro venit ; in quibusdam tamen libb. eft jxer, teste No . 15. Græcè fimpliciter acañar, pro eo loquitur ; ut & bilio : infra etiam constanter após tör Kúeror, loco à Dom plofor áropiar w cedoxiar, loco & odit impietat. Es iniquitamino. Rectè August. 1. 1. cont. adversar. leg. to. 8. 565. tem ; item fapúrwr, pro 88 obturat ; necnon xappear, pro e. in thefauris falus noftra : ibi sapientia , & difçiplina, & claudit ; ultimòque , ivc pen isn, &c. ne videat , loco pietas ad Dominum : bi sunt thesauri justitiæ. Leo M. ne videant ; cæt, ut in Lat. supra. Apud Cypr. I.

Tela veró ser. 90. p. 176. d. thefaurus , & falus noftra adve tim. p. 296. c. Ambulans in justitia, & manus abftinens nit, fapientia , & disciplina, e pietas à Domino : hi sune à muneribus , gravans aures ut non audiat judicium fane thefauri justitia. Similiter apud Auct. 1. de voc. gent. I. guinis , & comprimens oculos fuos ne videat injuftitiam. 1. c. 24. p. 15. b. hoc excepto , in thefauris falus noftra. . 16. Sic iterum legit Hieron. in Ezech. 47. col. 105): Item ap. Ambr. 1. 6. de Sacr. c. s. col. 384. d. bi funt f. ar in Matth. 27. to. 4. 141. f. Hic habitabit in excises thefauri juftitia.

Spelunca , &c, Cyprian. i. 2. Testim. p. 296. c, Higino

2.

[ocr errors]

1. 20.

Ibid. 275.

VULGATA NOVA.

VERSIÓ ANTIQUA.
rum sublimitas ejus : panis ei datus est, aquæ ejus tissimæ : panis ei dabitur , & aqua ejus fidelis.

Hieron, ubi fup. fideles sunt.

17. Regem in decore suo videbunt oculi ejus, 17. Regem cum gloria videbunt oculi vestri, cernent terram de longè.

videbunt terram de longè. 1. Cor.

18. Cor tuum meditabitur timorem : ubi eft 18. Anima veftra meditabitur timorem : ubi litteratus ? ubi legis verba ponderans ? ubi doctor sunt grammarici ? ubi confiliatores ? ubi eft qui parvulorum

numerat eos, qui nutriunt & parvum & ma

gnum populum
19. Populum impudentem non videbis, po 19. cui non dedit consilium: neque sciebat pro-
pulum alti sermonis : ita ut non possis intelligere. fundam vocem illius , ita ut non audiret populus
disertitudinem linguæ ejus, in quo nulla est fa- contemptus : & non eft audienti intelligentia.
pientia,

20. Respice Sion civitatem solemnitatis nof 20. Ecce Sion civitas, falutare noftrum oculi træ : oculi tui videbunt Jerusalem , habitationem tui videbunt : Jerusalem civitas dives, tabernacuopulentam , tabernaculum quod nequaquam trans- la quæ non movebuntur : nec auferentur paxilli ferri poterit : nec auferentur clavi ejus in sempi- tabernaculi ejus in sempiternum, & funiculi ejus ternum , & omnes funiculi ejus non rumpentur : non diripientur :

21. quia solummodo ibi magnificus eft Do 21. quia nomen magnum Domini vobis. Lominus nofter : locus fluviorum rivi latiffimni & pa cus velfer erit; flumina , & rivi latissimi & spatentes : non transibit per eum navis remigum , ne tiosi: non ingredietur per eam navis agitata remique trieris magna transgredietur eum.

gio. 22. Dominus enim judex nofter, Dominus le 22. Deus enim meus magnus est : non transigifer noster, Dominus rex rioster : ipfe falvabit bit me Dominus judex noster , Dominus prinnos.

ceps nofter, Dominus rex nofter : Dominus ipse Ibid, 276.

falvabit nos. 23. Laxati sunt funiculi tui, & non præva 23. Disrupti sunt funiculi tui , quia non prævalebunt : sic erit malus tuus ut dilatare signum non

luerunt : malus tuus inclinatus eft ut dimittat vequeas. Tunc dividentur fpolia prædarum multa- la. Non elevabit signum, donec tradatur in vaftirum : claudi diripient rapinam.

tatem : multi igitur claudi prædas facient. 24. Nec dicet vicinus : Elangui : populus qui 24. Et non dicent: Laborabo : populus qui hahabitat in ea, auferetur ab eo iniquitas. bitat in eis, dimittetur eis delictum.

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUA M. babitabit in alta spelunca petræ fortis : panis illi dabitur , tum róxis Trax oice, &c. At Iren. l. 3. c. 20. p. 214. b. & aqua ejus fidelis. Sic etiam in Græco. Anon. verò ap. ita dividit : Ecce Sion civitas, falutare noftrum oculi tus Ambros.col.'s. e. legit : Et fedit in fpelunca petræ. Ethan. videbunt. Tichon.que, reg. 2. p. 51. e. addit : Jerusalem ci

¥.17. Concinit Græc, nifi quòd haber alles te , videbi vitas dives , tabernacula quæ non commovebuntur : nega. tis , pro videbunt. Hieron. etiam in Matth. 27. to.4. 141. agitabuntur pali tabernaculi tui in æternum tempus , neque f. legit : Regem cum gloria videbitis. Tertul. 1. adv. Jud. funes ejus rumpentur. C. 13. p. 146. a. Regem cum claritate videbitis , & oculi Ť.21. Græcè, tómos unir o'sal, locus" vobis erit ; pauveftri videbunt terram de longinquo. Similiter habet Cypr. løque poft, Trattīs, lati, pro latiffimi ; denique pro non 1. 2. Testim. p. 296. c. cum Auct. I. de promill. p. 3. ingredietur , &c. & Topeuon Tautu o döv, o'to Topeuap. Prosp. p. 171.c. Regem cum claritate videbitis. Cetas Troier frauvoro non ibis banc viam, neque ibit na

. 18. Eadem exstant Græcè, repetito verbo til, vis impellens remigio; cæt. quadrant. funt , post 2. ubi; istud autem opepohéres, Nobil, reddie W.22. Totidem verba in Græco. passivo eo , nutriuntur, non activo nutriunt , ut supra : Gr. . 23. Eadem sunt in Græco edit. Rom. præter hoc, etiam tollit , ante seq. parvum. Ap. Tertul. I. adv. Jud. «vigluo

voar, invaluerunt , loco prævaluerunt ; in Mss. Alex. c. 13. p. 146. a. hæc pauca : Anima veftra meditabitur & Mediol. ac edd. Ald. & Compl. a Xuvos; subinde in Rom.

š xaréod, non dimittet , pro ut dimittat ; & loco vaftita. 19. Græc. loco profundam vocem illius, hab. tem , ac prædas, bis aegrouw, direptionem , aut predam. Batúpwrer, quod Nobil. vertit vocem profundam babentem ; Tichon. reg. 2. p. 51. e. legit : Rupti funt funes tui , cæt. ut in textu Lat.

quia non valuie arbor navis tua : inclinaverunt tua vela : *. 20. Ubi Latinė legimus auferentur , ita Græcè , x & non tollet fignum, donec tradatur in perditionem. Auct. rubbor, movebuntur ; & ubi diripientur , Gr. hab. dreappa- op. imp. in Matth. hom. 24. p. 105. a. Dirupti sunt fum, gãos, disrumpentur ; cæt. concordant ad verbum nili

nes tui, qua (1. quia ) non valuit arbor' tua : inclinavequod Gr. adjungir xpávor , tempus, ad fempiternum : initio runt vela tua , & non lazabunt vela tua. verò editt. Śr. fic punctant: ’ids Eick i Tóns, to Cw14 *.24. Itidem Græcè , adjecto uno rap, enim , ad vereioν Μμών, deinde , οι οφθαλμοί ζε όψονται Ιερεσαλήμ, bum dimittetur.

timore,

CAPUT X X X I V.

VULGATA NOVA.
Ccedite Gentes, & audite, & populi atten & furor fuper universam militiam eorum : interfecit
dite : audiat terra ,

& plenitudo ejus ; orbis, eos, & dedit eos in occisionem. & omne germen ejus.

3. Interfe&ti eorum projicientur, & de cadaveri2. Quia indignatio Do 2... Vide Not.

bus eorum afcendet fetor : tabescent montes à fanmini super omnes gentes,

guine eorum.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
4. Et tabefcet omnis militia coelorum, & 4..... & cælum convolvetur ut liber.....

Tertul. l. conta complicabuntur ficut liber cæli: & omnis mili

Hermog. p. 420.6. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 7.2. Ubi Vulg. nostra hab. fuper univerfam militiam , 277. b. ad hæc Vulg. verba , & omnis militia eorum deHieronym. in hunc loc. 277. a. testatur LXX, transtu- Auet, dicit LXX. transtulisse , 85 ftellæ defluant, In ed. Rom. liffe numerum earum.

και πάντα τα άσeα πεσείται, ως φύλα , &c.
#.4. Suffragatur Græcum, Hieronym. etiam ubi fup.
Tom. II.

Сccc ij

14... Vide Not.

defertum sitiens, encat.

VER$10 ANTIQUA.

VULGATA NOVA. tia eorum defluet, ficut defluit folium de vinea

& de ficu. Hieron. in Ezech. s. Inebriatus est gladius meus in coelo: nunc s. Quoniam inebriatus est in coelo gladius 29.col. 907.6. defcendet in terram , ut perdar ex ea hominem, & meus : ecce super Idumæam descendet, & fuper jumentum

populum interfectionis meæ, ad judicium.

VULGATA NOVA. 6. Gladius Domini repletus est fanguine, incrassa- per eam. tus est adipe, de sanguine agnorum, & hircorum , 11. Et poffidebụnt il II... Vide Nor. de sanguine medullatorum arietum : victima enim Do- lam onocrotalus & erimini in Bofra, & interfectio magna in terra Edom. cius : ibis & corvus habitabunt in ea : & extendetur

7. Et descendent unicornes cum eis, & tauri cum fuper eam menfura, ut redigatur ad nihilum, & perpotentibus : inebriabitur terra eorum fanguine, & hu- pendiculum in delolationem. mus eorum adipe pinguium :

12. Nobiles ejus non erunt ibi : regem potiùs in8. quia dies ultionis Domini, annus retributionum vocabunt, & omnes principes ejus erunt in nihilum. judicii Sion,

13. Et orientur in domibus ejus fpinæ , & urti9. 'Et convertentur torrentes ejas in picem, & cæ , & paliurus in munitionibus ejus : & erit cubile humus ejus in sulphur : & erit terra ejus in picem draconum, & pascua struthionum. ardentem.

14. Et occurrent dæ10. Nocte & die non exstinguetur , in fempiternum monia onocentauris , & afcendet fumus ejus : à generatione in generationem pilosus clamabit alter ad alterum : ibi cubavit lamia , defolabitur, in sæcula fæculorum non erit transiens & invenit fibi requiem. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Hieron, -in Ifai. 1 5 ..... ibi obviaverunt sibi cervi, & viderunt 15. Ibi habuit foveam ericius, & enutrivit 34. col. 2779. f. ex facies fuas :

catulos, & circumfodit , & fovit in umbra ejus : Lxx,

illuc congregati sunt milvi, alter ad alterum. 16. numero transierunt; unus ex ipsis non pe 16. Requirite diligenter in libro Domini, & riit, nec quæfivit alterum : Dominus enim præ- legite : unum ex eis non defuit, alter alterum cepit eis , fpiritus ejus congregavit eos.

non quæfivit : quia quod ex ore meo procedit,

ille inandavit, & fpiritus ejus ipse congregavit ea. 17. Et ipfe dedit eis fortes, & manus illius di 17. Et ipse misit eis fortem, & manus ejus videt eis, ut pafcantur in sempiternum, & pofli- divisit eam illis in mensuram : usque in æternum deant in generatione generationum, & requies- poslidebunt eam, in generationem & generatiocant in ea.

nem habitabunt in ea.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
$.5. Similiter

ap
eundem Hieron.

ep.

ad Euftoch, to. Ice a mútwr. Vigil. Taps. l. 12. de Trin. p. 301. C. occurs 4. p. 2. col. 28. c. & ep. ad Damas. col. 148. f. Inebria rerunt fibi cerva , & viderunt facies fuas. tus eft gladius maus in cælo. Ita quoque fert edir. Rom. ¥. 16. Vigil. Taps. l. 12. de Trin. p. 301. C. numero loco vero seqq. addit : id å fri tù'idenascer xa7abucetol, ý tranfierunt, & una ex eis non periit ; alia aliam non quaPui tornado tús at wasias peta xpicswsecce super Idumeam fovit : quia Dominus mandavit eis , & fpiritus ejus congredescendet , & fuper populum perditionis cum judicio. Rursum gavit eas. Vigilio fayet Gr. edit. Rom. nisi quod pro quaHieron. I. 2. cont. Pelag. to.4. 528. f. legit : Quomodo Jivit, hab. f?útugar, quefierunt ; ultimèque , Curájazen inebriaus eft in cælo gladius meus, nunc super Idu- auté: at in Ms. Mediol. LÁTVOEY..... Corúsayer dutásfimaam defcendet.

militer dutás, in Alex. ac edd. Ald. & Compl. 7.11. Eò spectare videntur quæ Tertul, ait l. de Idol. Ν. Ι7. Grac. Και αυτός εσιβαλεί αυτοίς κλήρος, και και c. 23. p. 247. a. Viderimus fi corvus , & milvus , 65 lue xsip curs diepéesoe, Bóoxeados sis tòr aiäva Xpóvor xinegpus, & canis in Ecclefia erit.

voreúoste gereds ( in Mss. Alex. & Mediol. ac edd, Ald. N. 14. Hieron. in eund. loc. col. 279, a. Et occurrent & Compl. εις γενεας) γενεών αναπαύονlαι επ' αυτής. Ε: fibi in en (juxra LXX.) diversa demonum phantasmata. ipfe mittet eis fortes , & mannes ejus diftribuit , ut pafcanIn edit. Rom. Kal Cuvartiora Actuónice - ovoxertavogis, &c. tur : in æternum tempus polidebitis : (in) generationes ge7.15. Græc. exei Curýrtxoar i'rcool, sy id or ta #prow- nerationum requiescent fuper tam.

CAPUT X X X V.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
. L

Ætare defertum sitiens, & exsultet folitudo, Ætabitur deferta & inyia, & exsultabit 35. col. 280. 8. ex Lxx. 2. Florebunt, & exsultabunt deserta Jordanis :

2. Germinans germinabit , & exsultabit lætagloria Libani data eft ei, & honor Carmeli ; & bunda & laudans : gloria Libani data est ei : depopulụs meus videbit gloriam Domini, & alti cor Carmeli , & Saron, ipsi videbunt gloriam tudinem Dei noftri.

Domini , & decorem Dei noftri. Hilar. in Pf. 54. 3.

Invalescite manus invalidæ , & genua disso 3. Confortate manus diffolutas, & genua de col. 106. f. 107. a.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQ.U A M. .1. Itidem Græcè, detractâ conjunct. &, ante ex- 54. col. 106. f. prima tantùm refert, Et floreant , & exfultet. Item apud Hilar. in Pf. 54. col. 106. f. Latare sultent deserta Jordanis ; quæ rursus hab. in Pl. 65. col.

, s
ilium : fimiliter in Pf.65.col. 177. c. nifi quod hab..tur plura apud ipfum , fed utrobique proximè fequitur :

exfultet defertum. Apud Ambrof. l. de virginit. to. 2. Invalefcite manus, &c.
226. d. Lætare sterilis, & exsulta defertum, & floreat ur . 3. Sic iterum legit Hilar. in Pf. 65. col. 177. Ca
lilium.

“ Iren. verò 1.'3: c. 20. col. 214. a. Confortamini manus *.2. Græca inicio hab. Kai kžarbúsd, Et efforebunt ; refolutæ , & genua debilia : item i. 4.c. 33. p. 273. c. dicit : extremo verò collia vacem noftris cát, ut in textu Lat. Manus diffolutæ , 8 genua debilia firmabuntur. Tertul, l.fo Tertul. 1. 4. adv. Márc. p. 703.a, legit : videbit enim popute adv. Marc. p.703.6. Convalescite manus dimissæ , cogenua bus fublimitatem Domini , gloriam Dei, Hilar. in pr. disolua : & inf. p. 719. a. Invalescite manus dimija,

1.

[ocr errors]

1.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. bilia roborate. luta.

Hilar. ubi fup. 4. Dicite pufillanimis : Confortamini , & no 4. Consolamini modici animi fensu, invaleflite timere : ecce Deus vester ultionem adducet cite, & nolite timere : ecce Deus nofter judicium retributionis : Deus ipse veniet, & falvabit vos. reddet : ipfe veniet , & falvabit nos.

s. Tunc aperientur oculi cæcorum, & aures s. Tunc aperientur oculi cæcorum, & aures surdorum patebunt.

surdorum audient. 6. Tunc faliet ficut cervus claudus, & aper 6. Tunc faliet claudus sicut cervus, & plana Cyp. 1. 2. Tefl. ta erit lingua mutorum : quia fciffæ sunt in de- erit lingua mutorum : quia rupta eft in deserto P. 287.6. serto aquæ, & torrentes in folitudine. aqua, & rivus in terra sitienti.

Et quæ erat arida, erit in ftagnum, & 7..... erit ibi lætitia avium, & caulæ gregum. Hieron. in Ifai. fitiens in fontes aquarum. In cubilibus , in qui

35. col. 281, a. bus priùs dracones habitabant , orietur viror calami & junci,

8. Et erit ibi semita & via, & via sancta 8. Eritibi via munda, & via fancta vocabitur : Tertul.l.4. adv. vocabitur : non tranfibit per eam pollutus, & hæc & non tranfibit illic immundum, nec erit illic Marc. p.718.6. erit vobis directa via , ita ut ftulti non errent via immunda : qui autem dispersi erunt, vadent in per eam.

ea, & non errabunt. 9. Non erit ibi leo, & mala bestia non af 9. Et non erit jam illic leo, nec ex bestiis percendet per/eam, nec invenietur ibi : & ambu- simis quidquam afcendet in eam, nec invenietur labunt qui liberati fuerint. illic:a & ambulabunt in ea redempti,

a Vigil.Tapf.l.conio 10. Et redempti à Domino convertentur, &

16. & congregati per Dominum.... "jocundi- Teruk 17 e refur. venient in Sion cum laude : & lætitia fempiter- tas æterna super caput eorum.... aufugit dolor , carn. p. 591.6. na super caput eoruin : gaudium & lætitiam ob- & mæror , & gemitus ab illis. tinebunt, & fugiet dolor & gemitus. NOTÆ AD VERSION EM

ANTIQUAM. & genua resoluta : & l. de resurr. carn. p. 574. a. ait : 15. p. 578. Cypr. 1. 2. Testim. p. 287. c. Collat. CarNec manus arida , & genua disoluta revaluerunt. Novatian. thag. p. 485. C. Auct. I. de promis. p. 3. ap. Prosp. p. 1. de Trin. p. 1037. c, Convalefcite manus disolutæ , & 175. e. & S. Leo ser. 52. p. 122. a. Similiter haber Auct. genua debilia, Cypr. l. 2. Testim. p. 287. c. cum Lact. op. imp. in Matth. hom. 45. p. 186. c. excepto ult, pa4. Instirut, c. 15. p. 578. Confortamini manus refolutæ , tebunt , pro audient.

genia debilia. Ambrof. l. de Jos. c. 3. col. 489. c. $.6. Eadem legit Lact. l. 4. Institut. c. 15. P. 578. Convalefcite manus demisa, 8 genua disoluta : item l. de Nec difimile Græcum est, nisi quòd habetur ibi , Tparh fug. fæc. c. 7. col. 432. f. & in Pf. 47. col. 941. C. & ελε έςαι γλάουα μαγιλάλων , expedita autem erit lingua balepist. 63. col. 1044. a. Convalescite manus remifla , &c. borum ; paulòque poft , pápary's, vallis, non rivus. Apud Hieron. in Sophon. 2. col. 1658. e. Confortamini manus Iren. I. 4. c. 33. p. 273. c. Quemadmodum cervus,

claudissolute , genun delilia folidamini : &l. 2. in ep. ad Eph. dus saliet , plana erit lingua mutorum ; deinde, e apeto. 4. 354. f. Confortamini manus dimissa, e genua dif- rientur oculi cæcorum, &c. de . præced. Apud Terrul. soluta. In Collat. Carthag. p. 485.c. ex parte Donarist. 1. 4. adv. Marc. P. 719. a. Trinc saliet claudres ut cervus, Confortamini manus dissolutæ , ss genua debilia. Græc. 'Igua & clara erit lingua mutorum : & l. cont. Jud. c. 10. p. σατε χείρες ανειμέναι , και γόνατα παραλελυμένα.

143. c. Et claudus saliet velut cervus , & multorum (1. *.4. Ita rursum legit Hilar. in Pf. 65. col. 177. c. sed mutorum) linguæ folventur : vide etiam I. de resur.carn. absque conjunct. 8, ante nolite. Iren. 1., 3, c. 20. p. 214. P. 574. a. Novatianus l. de Trin. p. 1036.a. & 1037. C. a. Adbortamini pufillanimes fenfu , confortamini , ne timea Tunc saliet claudus ficut.cervus, & diferta erit lingua mutis : ecce Deus nofter judicium retribuit, & retributurus eft : , torum. Hilar. in Pl. 54. col. 106. f. 107. a. Erudietur ipse veniet, 63 salvabit nos. Ita quoque in Græco. Apud lingua mutorum ; tunc saliet claudus tanquam cervus : & Tertul. l. 4. adv. Marc. p.703.b. convalefcite , nec tin.. in Pf. 65. p. 177. c. Et audietur lingua mutorum ; tunc mete : & l. adv. Jud. c. 10. p. 143. C. ecce Deus nofter saliet claudus tanquam cervus. Ambrof. in Pf. 48. col. judicium retribuit : ipfe veniet , & falvos faciet nos. No 947. e. Clara erit lingua mutorum. Collat. Carthag. p. vatian. lib. de Trin. P. 1037. c. Confolamini pufillani- 485. c. Plana erit lingna multorum, & claudus saliet ssmes senfu, convalescite , nolite timere : ecce Deus noster ju cui cerous : quoniam rupta eft in deferto aqua, & fons in dicium retribuet : ipfe veniet , & salvabit nos. Lactant. I. terra sitienti. Auct. verò l. de promill. p. 3. ap. Prosp. 4. Instit. c. 15. p. 578. Consolamini qui eftis pufilli ani p. 175. e. cum Cypr. Tunc saliet claudus ficut cervus , Es mi , nolite timere , nolite metuere : Dominus nofter judicium plana erit lingua mutorum. Succinic Leo M. ser. 52. p. retribuet : ipfe veniet , 3 falvos faciet nos. Cypr. 1. 2. Tef 122. a. Apud Auct, op. imp. in Marth. hom. 45. p. 186. tim. p. 287. c. Exhortamini qui estis pufillanimes , nolite c. sic : & lingua mutorum diferta erit. metuere : Deus noster judicium retribuet : ipfe veniet , & 7.7. Ita transtulerunt LXX. tefte Hieron. Editio Rom. falvos facket nos. In Collar. Carthag. p. 485. c. Confor- haber" : 'Ėxsi supegoórn ópré'wr, é gaúneis xaráhy, ry

Exn. Ibi tamini qui estis pufillanimes , nolite timere : Dominus nofo letitia avium , canle arundinis , & paludes. Ald. moperis ter judicium retribuet , 85 ipse veniet , & falvos faciet nos. καλάμι , al. ποιμνίων. Vide Aug. in Joh. 6.col. 184. e. Auctor I. de promiss. ap.

*.8. Eadem exftant Græcè , præter vocem Prosp. p. 175. e. Exhortamini qui eftis pufillanimes, confor- exclaptos, immundus , loco immundum. Hieronymus tamini , 88 jam nolite timere : ecce enim Deus nofter retribuet in hunc locum , col. 281. a. ait ita tranftulille LXX. judicium : ipfe veniet , 88 salvos nos faciet. Auct. op. imp. neque erit ibi via immunda : qui autem dispersi funt , in Matth. hom. 45. p. 186. C. ipse veniet Dominus , 8 tranfibunt per eam , & non errabunt ; inf. col. 282. c. salvabit nos. In Miilali Rom, ad offert. fer. 4, iv. temp. Ele qui difperfi fuerant ; Græcè, oi de discapuérou. Adv. Confortamini , 88 jam nolite timere : ecce enim Deus In Collat. Carthag. ex parte Donatist. p. 485. c. Illic nofter retribuet judicium : ipfe veniet , & falvos nos faciet : via munda , 6 Janda vocabitur : & non tranfibit illic im& ad Commun. Dom. 3. Adv. Dicite : Pufillanimes con mundus, neque erit illic via immunda ; sequentia desunt. fortamini , & nolite timere » : ecce Dens nofter veniet , .9. Ita Græcè, nifi quòd initio deeft vocula jam ; Salvabit nos : Vulg. seribit vos ; at Hieron. in hunc loc. ut & inf. ista , quidquam ; at in ed. Compl. eft, ót èr tão col. 281. a. monet LXX. transtulisse nos.

Forupców tupiwr ; , &c. subinde , loco 85 ambulabunt , ita *.5. Eadem reperit Hilar. in Pf. 68. col. 177. c. nec Gr. ama TopsúCorteer. In Collat. Carchag. p.485. c. Etiam aliter in Græco. Apud Iren. l. 4. c. 33. p. 273: c: ver.

illic non erit leo , neque ex beftiis malis afcendet in illa, neque ficulorum ordo invertitur ; nempe primo loco legitur : invenientur in illa : sed ambulabunt illic redempti , & ele&ti. Quemadmodum cervus, &c. ut infra ; fubinde : Et aperien ř. 10. Eadem sunt in Gr. detracto ulo. ab illis. Apud tur oculi cæcorum, &c. ur in textu. Item ap. Tercul. l. Ambros. in Pf. 38. col. 849. b. fugit dolor , tristitia, s adv. Jud. c. 10. P. 143. c. 1. loco : Tunc infirmi cura gemitus : & in Pf. 36. col. 797. d. fugiet dolor, gemibuntur ; deinde : 89 oculi cæcorum videbunt , & aures fur tus , 85 tristitia : item ). 2. de Abr. c. 5. p. 322. C. fudorum audient : & l. 4. adv. Marc. p.719. a. Tunc pate- giet, &c. Fulg. 1. 3. ad Trafim. C. 19. p. 125. legit : fient oculi cæcorum , Esaures exandient furdorum. Novatian. gaudium so lætitiam obtinebunt , 89 fugiet ab eis dolor verò 1. de Trin. p. 1036. a. & 1037.c. textui Hilar. sufi gemitus. Græc. ay supogcúm xatartéroci diùs, dwédex fragatur ad verbum. Accinunt Lactant. l. 4. Institut. c. ödúrn , &c.

unam

« ZurückWeiter »