Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIOʻANTIQUÁ. 21. Et cognofcetur Dominus ab Ægypto, & 21. Et cognitus erit Dominus Ægyptiis, & ti. Aug. ubi fupi cognoscent'Ægyptii Dominum in die illa, & co

mebunt Ægyptii Dominum in illo die, & fa-
lent eum in hoftiis & in muneribus : & vota vove- cient sacrificia : & vota promittent Domino, &
bunt Domino, & folvent.

reddent.
22. Et percutiet Dominus Ægyptum plagâ, & 22. Et feriet Dominus Ægyptios plagâ, & sa-
sanabit eam, & revertentur ad Dominum, & pla- nabit eos fuâ misericordiâ , & convertentur ad
cabitur eis, & sanabit eos.

Dominum, & exaudiet eos, & fanabit eos.....

VULGATA
23. In die illa erit via de Ægypto in Assyrios, & rio : benedictio in medio terræ ,
intrabit Affyrius Ægyptum, & Ægyptius in Affyrios, 25. cui benedixit Dominus exercituum, dicens :
& servient Ægyptii Alfur.

Benedictus populus meus Ægypti, & opus manuum
24. In die illa erit Israël tertius Ægyptio & Affy- mearum Affyrio : hæreditas autem mea Ifraël.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
tum Domino in regione Egyptiorum. Arnob. jun. de Deo Tal, cognoscent , loco & timebunt ; reliqua ut in textu ,
urino, p. 215. e. addit : Clamabit populus ad Deum suum nisi excipias verbum süšortai, vovebunt , loco promittent ,
in anguftiis suis, smittet illis Dominus hominem , qui li- quod idem fonat.

. 22. Eadem Græc, habet, excepto uno ióoel, sa-
.21. Ambros. epist. 42. col. 968. a. Er notus erit natione , pro fua mifericordia ; ultimò etiam addit isoti.
Dominus Egyptiis. Ita quoque in Græco; dein ġ pracor-

NOVA.

[ocr errors]

beret eos.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

CAPUT X X X.

VULGATA NOVA.
"

I
N anno, quo ingres-

2. in tempore illo locutus est Dominus in manu Isaiæ
1... 2. Vide Not.

filii Amos, dicens: Vade, & folve saccum de lumbis Azotum, cùm misifset eum Sargon rex Affyriorum, & tuis, & calceamenta tua tolle de pedibus tuis. Et fepugnaffet contra Azotum, & cepillet eam :

cit fic, vadens nudus, & discalceatus. VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
3. Et dixit Dominus : Sicut ambulavit servus 3..... Sicut puer meus Efaias vadit nudus, & Ambr. ep. 88.col.
meus Isaias nudus, & discalceatus, trium anno- excalciatus.....

1015, C,
rum signum & portentum erit super Ægyptum, &
super Æthiopiam :

VULGATA NOVA.
4.

fic minabit rex Affyriorum captivitatem Ægypti, fua, & ab Ægypto gloria fua.
& transmigrationem Æthiopiæ, juvenum & senum, nu 6. Et dicet habitator insulæ hujus in die illa : Ecce
dam & difcalceatam , discoopertis natibus ad igno- hæc erat spes noftra, ad quos confugimus in auxilium,
miniam Ægypti.

ut liberarent nos à facie regis Affyriorum : & quomodo
5. Et timebunt, & confundentur ab Æthiopia spe effugere poterimus nos ?

NOTÆ AD

VERSIONEM ANTIQUAM.
V. 1. Hieron. in hunc loc. col. 188. f. Pro Tharthan, pedibus , LXX. caligas vocant.
LXX. Tanathan tranftulerunt..... pro Sargon, Arna ; quod X. 3. Confonat Græc, nifi quòd hab. twópeu7a1, ivit,
quid interpretetur , scire non poffumus.

pro vadit. Vide etiam Ambros. ep. 58. col. 1013. e.
$. 2. Hieron, in hunc loc. col. 133. b. calciamenta è

[ocr errors][merged small]

1.

"O

V

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

C A PU T X X I.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Nus deserti maris. Sicut turbines ab Isio deserti maris. Sicut tempestas de de Hieron. in Ifai.
Aphrico veniunt, de deserto venit , de ter-

ferto tranfeat,

de deserto veniens, de ter- 21.col.190.6xLxx. ra horribili.

ra horribili.
2. Visio dura nunciata est mihi : qui incredulus 2. Visio dura annuntiata est mihi : prævarica-
est, infideliter agit : & qui depopulator est, var tor prævaricatur , & iniquus iniquè agit. Contra
tat. Ascende Aelam , obside Mede: oninem ge me Elamitæ, & legati Perfarum veniunt : nunc
mitum ejus ceflare feci.

ingemiscam, & confolabor me.
3. Propterea repleti sunt lumbi mei dolore, 3. Idcirco repleti sunt lumbi mei angustiâ, do-
angustia poffedit me ficut angustia parturientis ; lores apprehenderunt me ficut parturientem : ini-
corrui cùm audirem , conturbatus sum cùm vide- què egi ut non audirem, festinavi ut non vide-

rem.
4. Emarcuit cor meum, tenebræ stupefecerunt 4. Errat cor meum , iniquitas inundavit super Ibid. 191.
me: Babylon dilecta mea polita eft mihi in miracu- me, anima mea insistit timori.
lum.

NOTÆ AD VERSION BM ANTIQUAM.
9. 1. Editio Rom, deler vocem maris ; contrà Ms. Me i'm fuci , fuper me , pro contra me ; rursusque iadké, ad-
diol. addit Jandasus, detracta voce deferti : fubinde fic ditum voci Perfarum.
apud omnes, de epures deérlo, per desertum tranfeat ; . 3. Græc. initio habet : Alatõto cemrúgy opus
ultimòque pro horribili , q:spóv, terribilis ; quæ vox ibid. MX exavows, wires, &c. Propter hoc impletus eft lumbus
adjungirur priori isti versùs seq. có öequa , vifio, cui etiam meus disolutione , & dolores , &c. ur in textu.
fubjicitur xoxxxpor, dura.

7.4. Edit. Rom. 'H xapdia M8 Taaratalo ng i áropeloos
*. 2. Vix diffimile quiddam in edit. Rom. præter hoc , με βαφτίζει, και φυχή με εφέ σηκεν εις φίζον.

[ocr errors]

rem,

[ocr errors]

Ibid. 192.

1.

in terra.

terram.

I 2

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Mieron. ubi fup. 5. Para menfam, speculare speculam: come s. Pone mensam, contemplare in specula co
dite, bibite, surgité principes, parate clypeos. medentes & bibentes : surgite principes , arripite

clypeum.
6. Quia fic dixit ad me Dominus : Vade, & po 6. Hæc enim dixit mihi Dominus : Vade, &
ne tibi fpeculatorem : & quodcunque videris, an pone speculatorem : & quodcunque viderit, an-
nuntia.

nuntiet.
7: Et vidi ascensores equites duos, ascensorem 7. Et vidit currum duorum equitum, ascenso
asini, & ascensorem cameli: audivi auditum mul rem asini, & ascensorem cameli : & contempla-
tum.

tus est diligenter multo intuitu.
8. Et vocavi Uriam ad speculam : Dominus 8. Et clamavit leo : Super speculam Domini
dixit : Steti per totam diem , & super caftra ego ego fum, ftans jugiter per diem : & fuper custo- Hab.a.
fteti tota noite.

diam meam ego sum, ftans totis noctibus.
9. Et ecce ipse venit ascensor bigæ , & ref 9. Ecce iste venit ascensor vir bigæ equitum,
pondens , ait : Cecidit, cecidit Babylon, & om & refpondit, & dixit : Cecidit, cecidit Babylon, Jer. st.
nia simulachra ejus , & manufacta contrita sunt & omnia sculptilia deorum ejus contrica sunt in 1.

Apocal, .
10. Audite qui dereli&i eftis, & doletis : audi 10. Tritura mea, & filii areæ meæ, quæ au-

14.8.
te quæ audivi à Domino sabaoth, Deus Israël divi à Domino exercituum Deo Israël, annuntia-
annuntiavit nobis.

vi vobis.
u, Visio Idumæx. Ad me clamat de Seir : Cuf 11. Onus Duma ad me clamat ex Seir : Cuftos
todite propugnacula.

quid de nocte ? custos quid de nocte ?
12. Custodio manè & no&e : si quæris, quære, Dixit cuftos : Venit manè & nox: fi quæri-
& apud me habita.

tis, quærite : convertimini, venite. Ibid. 193. f. 194.

13. In saltu ad vefperam dormietis, in via De 13. Onus in Arabia. In faltu ad vesperam dor-
dan.

mietis, in semitis Dedanim.
14. In occursum sitienti ferte aquam, qui ha 14. Occurrentes sitienti ferte aquam, qui ha-
bitatis in regione Theman, cum panibus occur bitatis terram Auftri, cum panibus occurrite fu.
rite fugientibus,

gienti.
15. propter multitudinem occisorum, propter 15. A facie enim gladiorum fugerunt , à facie
turbam errantium, propter multitudinem gladii, gladii imminentis , à facie arcus extenti, à facie
& propter multitudinem arcuum intentorum gravis prælii:
& propter multitudinem cadentium in bello.

VULGATA NOVA.
16. quoniam hæc dicit Dominus ad me: Adhuc in 17. Et reliquiæ numeri fagittariorum fortium de
uno anno, quasi in anno mercenarii, & auferetur om filiis Cedar imminuentur : Dominus enim Deus Israël
nis gloria Cedar.

locutus est.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*.s. In edit. Rom. abest to Speculare speculam ; loco clamat, vel vocat, id eft, xanei, fecundùm Hebræi Græci
vero surgite, legitur dvasártes, surgentes; cæt, ut in tex fermonis ambiguitakm dici poteft clama , vel voca ; 8 eff
fu. In Mf, Mediol. additur sup. oxÓTEVÕOV Tùy excrlar. sensus : Deus qui est cuftos meus , die ac noéte me ad pe-
7.6. Suffragatur edir. Rom. nisi quòd hab. Badious,

nitentiam vocat.
Ceauto sãoor, Vadens , tibi ftatue , pro Vade , & pone ribi, #. 12. Sic est in Gr. edit. Rom, nisi excipiatur istud,
quod idem valet.

l'ar Sutas, fi quafieris. At Hieron. ep. ad Damas, to. 4.
*.7. Eadem sunt in edit. Rom. præter ult. ista , axpóc- 155.a. constanter legit : fi quæris, quare , ad me bubita
va áxpówolv Tomú, aufculia aufcultatione multa ; supra in saltu.
etiam ponitur , ante i. afcenforem.

. 13. Hieron. ibid. ad hoc Vulg. Onus in Arabia , ait :
7. 8. Ita rursum in ed. Rom. fi excipiatur verbum xé Hoc in editione LXX. Interpretum non habetur ; fed quod
asocv, voca , pro vocavi; ue & dexoartès spézges, femper fequitur : In falcu ad vesperam dormietis in femitis Do.
die , loco per totam diem. Hieron. ibid. 136. b. Quid fibi danim , cum priori vifione conjunélum est , ut legatur : Si
voluerint , inquit , in hoc loco LXX. Interpretes , ut pro quæris , quære, & ad me habita in falcu : & inf. 138.
leone , qui Hebraicè dicitur aria , Uriam tranfulerint , a. Pro eo quod nos jurta LXX, transtulimus, dormieris,
non fatis intelligo ; præfertim cùm fupradi&us facerdos Urias poteft interpretari morabimini , five habitabitis. In ed. Rom.
Aliis litteris scriptus fit.

'Εν τω δρυμώ εοαέας κοιμνθης , και αν τη δω Δαιδάν
Ť.9. Similia Græc, habet.

In faltu vefpere dormies, aut in via Dadan. In Mr. Me-
^. 10. Itidem in Gr. edit. Rom. hoc excepto , diol. deelt .
of urcler , qui doletis , loco e doletis ; in Mr. Alex. lim-

$. 14. Iridem Græcè.
pliciter , de óf vrachos.

X. 15. Eadem fere editio Rom. reperitâ conjunct. à,
*.11. Ita legitur in edir. Rom. excepto verbo xénel, post verba occisorum , & errantium ; extremò etiam ,
voca , pro clamat ; al. xansi, vocat ; in Ms. Alex. xaneita. cadentium , eft twv satwxítwr, i. e, eorum qui ceciderunt,
Hieron. ubi fup. 192. f. 193. a. ait : Quod nos diximus,

[ocr errors]
[ocr errors]

loco

1.

O : ?

CAPUT X XI I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. I. Erbum vallis Sion. Quid factum est tibi Nus vallis visionis. Quidnam quoque tibi
22.col.195.ex.

nunc, quia ascendistis omnes in tecta vana?
2. repleta eft civitas clamantium, urbs exsul-

2. clamoris plena, urbs frequens, civitas exsul-
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*.1. Hieron. ibid. col. 138. d. LXX. inquit, licet non 1480. c. Quid fa&um ef tibi nunc, quia afandifli in do-
habeatur in Hebræo, manifeftiùs tranftulerunt , Verbum val mos vacuas ? Apud Oprat. l. 3. cont. Donat. p. 50. C.
lis Sion : seqq. etiam rurlus hab. in Ose. c. 8. col. 1289. Ut quid hoc fadum eft vobis , 'ideo quoniam afcendifis im
c. nec aliter in edit. Rom. nisi quod vox o7i, quia , præ- templa supervacanea ?
ponitur huic , tibi ; ac in Mi. Alex. vűv, öri, &c. in . 2. Abest in ed. Rom. urbsexsultans ; in Mr. verd Me.
Compl. Col rür , 07., &c. Apud Ambros. in Luc. 17. col. diol. eft téms yaveswoco fubinde in ed. Rom. cv pagaleguis ,

[ocr errors][ocr errors]

20. 20.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
tans : interfecti tui, non interfecti gladio, nec tans : vulnerati tui, non vulnerati gladio ; nec Hieron. ubi fup.
mortui in bello.
mortui tui , mortui in bello.

col. 196.
3. Cun&i principes tui fugerunt simul, durè 3. Omnes principes tui fugerunt, & qui capti' Idem in Isai. 10.
que ligati sunt : omnes qui inventi sunt, vin&i sunt sunt, durè ligati funt:a & fortes in te longè fu- col. 90.f:

a Idem in Ifai. 22.
pariter, procul fugerunt,
gerunt.

col. 196.
4. Propterea dixi : Recedite a me, amarè fle 4. Propterea dixi : Dimitte me, amarè flebo : Ibid. 197. ex Lxx.
bo : nolite incumbere ut consolemini me super val- nolite contendere ut consolemini me super con-
titate filiæ populi mei.

tritione filiæ generis mei.
- S. Dies enim interfectionis, & conculcationis, s. Quia dies tumultûs, & perditionis, & con-
& flecuum , Domino Deo exercituum in valle vi- culcationis, & error à Domino Deo sabaoth :
fionis , scrutans murum

& magnificus fuper in valle Sion errant, à minimo usque ad maxi-
inontem.

mum : errant super montes.
6. Ec Aelam sumpsit pharetram, currum ho 6. Elamitæ autem tulerunt pharetras, ascenso-
minis equitis, & parietem nudavit clypeus.

res homines super equos, & congregatio pugnan

tium. 7. Et erunt electä valles tuæ plenæ quadriga

7. Et erunt electæ valles tuæ, implebuntur qua-
rum, & equites ponent fedes fuas in porta. drigis, & equites sțipabunt portas tuas.

8. Et revelabitur operimentum Judæ, & vide 8. Et revelabunt portas Judæ , & afpicient die
bis in die illa armamentarium domus faltus. illo in domus electas civitatis.
9. Et fcissuras civitatis David videbitis, quia 9.

Et revelabunt abscondita domorum arcis col. 198.
multiplicatæ funt : & congregastis aquas piscinæ David,& videbunt quoniam plures sunt, & aver-
inferioris,

terunt aquam antiquæ piscinæ in civitatem,
10. & domos Jerusalem numeraftis, & der 10. & deftruxerunt domos Jerusalem, ad fir-
truxiftis domos ad muniendum murum.

mandos muros civitatis.
4. Reg.

II. Et lacum feciftis inter duos muros ad 11. Et fecistis vobis aquam inter duos muros

aquam piscinæ veteris : & non fufpexistis ad eum, intra piscinam antiquam : & non aspexiftis eum , 2. Par. qui fecerat eam, & operatorem ejus de longè non qui à principio fecit eam, & creatorem illius non 32. 30. vidistis,

vidiftis.
12. Et vocabit Dominus Deus exercituum in
die illa ad fletum, & ad plan&um, ad calvitium,
& ad cingulum facci:

13. & ecce gaudium & lætitia , occidere vitu 13 ..... Edamus , & bibamus:cras enim morie- Cypr.l. 3. Teftim,
los & jugulare arietes, comedere carnes, & bibe mur.

p. 322. C. Sap. 2. re vinum : Comedamus , & bibamus : cras enim 6. moriemur. 1. Cor.

14. Et revelata eft in auribus meis vox Domi 14.... Non remittetur vobis peccatum istud 15. 32. ni exercituum : Si dimittetur

iniquitas hæc vobis quoadufque moriamini.
donec moriamini, dicit Dominus Deus exerci-
tuum.

IS. Hæc dicit Dominus Deus exercituum: Va 15. Hæc dicit Dominus sabaoth : Vade ad paf- Hieron. in lsai.
de, ingredere ad eum qui habitat in tabernaculo, tophorion ad Somnam quæstorem, & dices ei : 22. col. 200. ex

L.6%.
ad Sobnam præpofitum templi, & dices ad eum :
16. Quid tu hic, aut quasi quis hic ? quia ex 16. Quid tu hîc, aut quid tibi est hîc : quoniam

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
in gladiis , pro gladio ; ultimoque Toréusov, praliorum , 1.6. Græc. ponit , ante ascensores ; ultimoque hab.
pro bello : at in Mr. Alex. pax ciezes..... Tables itidem in hoextéžews , aciei, loco pugnantium ; cær. ut in textu.
Mr. Mediol. & Compl. TONélé, al. TOMÉMW ; cæt, ut in Mf. Alex. delet xaí. Oprar. I. 3. cont. Donat. p. 5o. c.
textu. Apud Ambros. in Luc. 17. col. 1480. c. Impleta legit : Et ascendent Elamita cum pharetris.
eft civitas clamantium. Apud Optat. I. 3. cont. Donar. p. .7. Itidem in Græco , nisi excipias vocem apuéters
5o. c. Unaquæque civitas repleta est vociferantium : vulne curribus , pro quadrigis.
rati tui , non vulnerari gladio ; 68 mortui in te, non mor. X. 8. Ita legitur in Græco. Apud Optat. I. 3. cont.
thi in bello : & inf. 62. a. vulnerati in te non vulnerati Donat. p. 51. a. Penetralia veftra deferentur , feu profèren-
gladio, &c.

tur ad publicum.
$. 3. Similiter in Græco. Hieron. verò in Isai. 22. .9. Eadem sunt in Gr. edit. Rom. præter verbum
col. 196. b. legit : Cuniti principes tui fugerunt fimul, stooar, viderunt , pro videbunt ; paulòque post, ÖT!
durėque ligati funt, ur in Vulg. tum addit : In hoc loco daéspsys, quia avertit , pro & averterunt ; at in Mf.
LXX. interpretationem fecuti fumus, quia non multum ab Alex. i dalspeyar; in Mediol. ac ed. Compl. Cti dato-
Hebraico diftat in sensu. Cæterum ut verbum ex verbo de opstar. Apud Optar. I. 3. cont. Donat. p. 51. a. Et fe-
Hebræo transferam, ita apud eos legitur : Omnes primates creta domûs Ifrael nudabuntur : quoniam convertistis aquam
tui migraverunt fimul , ab arcu ligati sunt: quam editio- antiquæ piscina ad civitatem veftram.
nem és alii Interpretes secuti sunt. Oprat. I. 3. cont. Do . 10. Oprat, ubi fup. dejecistis muros Jerusalem , ut
Dat. p. 5o. c. fic habet : Omnes principes tui in fugam con- faceretis alteram munitionem. Græc. is őri xateixocar ta's
versi funt , & qui capti funt , graviter alligati : ss fortiores oires 'lepxsarike siç oxupauala Teixes on Tóner & quia
tui longè fugati fint. Ambrof. in Luc. 17. col. 1480. c. deftruxerunt domos Jeruf. in munitiones muri civitati.
Omnes principes tui fugerunt , quicunque in te vulnerati .11. Mirè concinit Gr. edit. Rom. nisi quod hab. eis
funt.

Tòv, in eum qui, post verb. afpexistis. Oprat. l. 3. cont.
. 4. Concordar edir. Rom. nifi quòd hab. num. plur. Donat. p. $1. a. Et conftituiftis aquam inter duas munitio-
afeté des , dimittite me. Oprat. I. 3. cont. Donar. p. 49. nes : 8 ad piscinam antiquam attendere noluiftis , nec ad
C. Missum me facite, amare plorabo : nemo poterit confolari eum qui ab initio creavit illam.
me in contritione filia generis mei : ita quoque inf. col. 5o.

t. 13. Græc. extremò hab. átobrúoxouh, morimur ;
c. Si. a.

cær. ut supra. Ambrof. in Pf. 48. col. 951. d. - Mandum
*. 5. Eadem prorsus in Gr. exceptis his, à trávu tis cemus, bibamus : cras enim moriemur : fimiliter I. de
Topce Kupit, absque seq. Deo ; item poft paulò fimplici- Elia, c. 19. col. 55o.d. & l. de Nab. c. 8. col. 575. f.
ter, ato mirpo i'ws heyens, à parvo ufque ad magnum. $. 14. Similiter in Græco.
Apud Optat. I. 3. cont. Donat. p. 5o. c. 51.a. in errore X. 15. Itidem Græcè, præter unum cimor, dic, pro
funt à minimo usque ad maximum, errantes in montibus : dices. Vide etiam Hieron. sup. col. 141. e.
nota hæc verba ap. Optar. legi sup. ante versum 3.

*.16. Græc, initio hab. , pro aut; paulòque port,

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

& de gra

[ocr errors]

du tuo.

[ocr errors]

Job. II.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron, ubi fup. excidisti tibi sepulcrum, & fecisti tibi in excelso cidisti tibi hic sepulcrum, excidifti in excelsome-

memoriam, & defcripfifti tibi in terra taberna- moriale diligenter, in petra tabernaculum cibi.
culum.

17. Ecce Dominus fabaoth ejiciet , & con 17. Ecce Dominus asportari te faciet, ficut al-
teret virum, & auferet ftolam,

portatur gallus gallinaceus, & quafi amictum fic

sublevabit te.
18. & coronam tuam gloriofam : & projiciet 18. Coronans coronabit te tribulatione, quah
te in regionem magnam & abfque menfura , & ibi pilam mittet te in terram latam & fpatiofam : ibi
morieris : & ponet currum tuum optimum in morieris, & ibi erit currus gloriæ tuæ , ignomi-
ignominiam, & domum principis tui in concul- nia domus Domini tui.
cationem.
19. Et aufereris à dispensatione tua,

19. Et expellam te de statione tua, & de mic

nisterio tuo deponam te.
20. Et erit in die illa : Vocabo puerum meum 20. Et erit in die illa : Vocabo servum meum
Eliacim filium Helciæ,

Eliacim filium Helciæ ,
21. & induam illum ftolâ tuâ, & coronam 21. & induam illum tunica tua, & cingulo
tuam dabo illi fortiter, & dispensationem tuam tuo confortabo eum, & poteftatem tuam dabo in
dabo in manus ejus : & erit quafi pater habita manu ejus : & erit quasi pater habitantibus Jerusa-
toribus Jerusalem, & Judæ.

lem, & domui Juda.
22. Et dabo gloriam domûs David ei , & prin 22. Et dabo clavem domus David fuper hume- Apoc. 3.
cipabitur , & non erit qui contradicat : & daborum ejus : & aperiet, & non erit qui claudat : & 7.
clavem domûs David super humerum ejus, & clau- claudet , & non erit qui aperiat.
det, & non erit qui aperiat.

14
23. Et constituam eum principem in loco fi 23. Et figam illum paxillum in loco fideli, &
deli, & in folium gloriæ domûs patris ejus. erit in solium gloriæ domui patris ejus.
24.

Et erit confidens super eum omnis glorio 24. Et suspendent super euin omnem gloriam
fus in domo patris sui à minimo usque ad maxi-. domus patris ejus , vasorum diversa genera, om-
mum, omne vas parvulum à valis Aganoth: & ne vas parvulum, à valis craterarum usque ad om-
pendebunt super eum.

ne vas musicorum.
25. In die illa hæc dicit Dominus fabaoth : 25. In die illa dicit Dominus exercituum : Au-
Movebitur homo, qui stabilitus erat in loco fide- feretur paxillus , qui fixus fuerat in loco fideli : &
li:& auferetur , & corruet , & difperibit gloria frangetur , & cadet, & peribit quod pependerat
quæ erat in eo, quoniam Dominus locutus est. in eo , quia Dominus locutus eft.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
rurfus @de, bic, ante fepulcrum; fubinde prugeror , monu . 22. Græc, initio delet vocem domûs , post gloriam ;
mentum, loco memoriam ; & Témpa , pro terrâ ; cæt, ut sed addir dert, ei, poft verbum dabo ; item polt hume-
in textu. Apud Ambrof. in Pf. 48. col. 951. f. Quid quia rum ejus , subnectic ista , iġ avoiksi , vg tu f'san ó A claslar,
ædificafti , & excidifti tibi sepulcrum ?

& aperiet , & non erit qui claudat ; deinde, aj xaciod, aj
*. 17. Græc, ipso initio hab. 'Idy' di, Ecce nunc ; 8x és os ó aroizor , ui sup. in textu.
paulòque post, exláme!, ejicit , pro ejiciet, (at in Ms. . 23. Sic est in Græco, excepto uno ay isar, Serit,
Alex. ac ed. Compl. éxbanci ; ) demum add. Có , tuam, ante hoc, in folium.
ad folam ; cær. ut sup.

$.24. Græc. hab. dTò peixfõ f'ws pesváno, à parvo uf-
ř. 18. Eadem prorsus in Græco, præter unum xaror, que

ad magnum , tum addit : é oortoes i'winporó vijuar dua loco optimum.

Tã tñ ure po exeim, erunt pendentes ab eo die illa , ¥.19. Ita rursum Græcè.

omistis his intermediis , omne vas parvulum a vafis Agam ¥. 20. Itidem Græcè , præpofito uno y, verbo voca noth ; quæ tamen servant edd. Aid. & Comp!. fciicet aan bo; quæ tamen conjunctio abest à MS. Alex. ac ed. Compl. To ozsūcs pirfor drà oxsi'us Tär 'Agarót. Hac autem extremò autem constanter , Xaxis , Chelciæ , non Helcia. non memorantur à Cyrillo : apud Procop. Tigriantur atte

^.21. Eadem fert Gr. edit. Rom. nili id excipias, xa risco, Theodotionique tribuuntur : cæt. ut fup. in textu. Tà xpetos, loco fortiter , Nobil. vertit per imperium; ex ¥. 25. Concinit Giæc. edit. Rom. nili quod co apêter, tremò eriam legirur , tois voixãour Iófa, 8 inha in die illa , adnectit antecedentibus : sub fin. etiam pro bitantibus in Juda, non fimpliciter , Judæ.

in eo, hab. im autóv, super eum.

1

Ilieron. ia lai. 1. V quia perierunt, & ultra non venient de ter

[ocr errors]

23.col. 202.

CAPUT X XI I I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Erbum Tyri. Ululate naves Carthaginis: 1. Nus Tyri. Ululate naves maris: quia val-
ra Citiorum :ducta captiva est.

de terra Cethim revelatum eft eis.
2. Cui similes facti sunt habitatores insulæ , ne 2. Tacete qui habitatis in insula: negotiatores
gotiatores Phoenicis, transfretantes mare Sidonis transfretantes mare, repleverunt te.

3. in aquis multis, semen negotiatorum qua 3. In aquis multis semen Nili, meflis fluminis
li mellium illatarum , negotiatores gentium. fruges ejus : & facta est negotiatio gentium.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
ř.1. Hieron. ibid. col. 201, f. Quid nobis videretur nis. In edit. Rom. To parece Túpå. At in Mss. Mediol.
fuper onere, vel verbo , & assumptione Tyri, juxta He & Alex. necnon in edd. Ald. & Compl. oegepa; deinde,
bræos fupra in libro decem Vifionum historica explanationis 'Orcnicato arcive KapxutóvosTÁRETO, xxéte ép-
diximus : nunc omnem contra Tyrum prophetiam fecundium χονται εκ γης Κιλιαίων ακται αιχμάλωτος.
ärzywynn, 85 editionem LXX. breviter percurremus : & verò #. 2. Concordar Græc. Rom. nisi excipias vocem por-
sup. coli 143. b. ad hoc Vulg. Ululate naves maris, ad vixus, Phæniciæ , loco Phænicis. Apud Ambrof. I. de Elia ,
dit , pro quo in LXX. legimus Carthaginis , 85 habetur c. 19. col. 556. f. mercatores Phænicum , transmeantes
in Hebræo Tharfis. Similiter apud Ambros. I. de Elia , c.
19. col. 556. d. Ululate naves Carthaginis , qua perierunt , . 3. Hieron. ibid. col. 143. f. dicit : Pro Nilo, quod
& non amplius erunt. Apud Optat, l. 3. cont. Donat. p. apud Hebræos legimus fior , LXX. $ Theodotio negoria-
51. c. 52. a. Vifio fuper Tyrum. Ululate naves Carthagi tores interpretati funt ; quod verbum turbidum , 85 per bec

mare.

Ibid. 203

[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 4.

Erubefce Sidon : ait enim mare : fortitudo 4. Erubesce Sidon, dixit mare : fortitudo au- Hieron. ubi supa maris , dicens : Non parturivi, & non peperi, & tem maris ait : Non parturivi, neque peperi, nenon enutrivi juvenes, nec ad incrementum perdu- que enutrivi juvenes , neque exaltavi virgines. xi virgines.

5. Cùm auditum fuerit in Ægypto, dolebunt S. Cùm autem auditum fuerit in Ægypto, ap-
cùm audierint de Tyro:

prehendet eos dolor fuper Tyro:
6. Transite maria , ululate qui habitatis in in 6. Ite Carthaginem, ululate qui habitatis in in-
fula :

sula hac:
7. Nunquid non vestra hæc est, quæ gloria 7. Nonne hæc est contumelia veftra à princi-
batur à diebus pristinis in antiquitate sua ? ducent pio, antequam traderetur?
eam pedes fui longè ad peregrinandum.

8. Quis cogitavit hoc super Tyrum quondam 8. Quis cogitavit hæc fuper Tyrum ? nunquid
coronatam, cujus negotiatores principes, instito- minor eft, aut non prævalet ? negotiatores ejus,
res ejus inclyti terræ?

principes Chanaan inclyti terræ.
9. Dominus exercituum cogitavit hoc, ut de 9. Dominus sabaoth cogitavit dissolvere om-
traheret fuperbiam omnis gloriæ, & ad ignomi- nem contumeliam gloriantium, & dehonestare
niam deduceret universos inclytos terræ. omne quod inclytum est fuper terram.

10. Transi terram tuam quali Aumen filia ma 10. Operare terram tuam, etenim naves ne-
ris, non est cingulum ultra tibi.

quaquam veniunt de Carthagine :
II. Manum suam extendit super mare, con 11. & manus tua nequaquam prævalet, quæ in
turbavit regna : Dominus mandavit adversùs Cha- mari provocat reges : Dominus fabaoth præcepit Ibid. 204.
naan, ut contereret fortes ejus,

de Chanaan, perdere robur ejus :
12. & dixit : Non adjicies ultra ut glorieris , 12. & dicent : Nequaquam adjicietis injuriam
calumniam sustinens virgo filia Sidonis : in Cethim facere, & iniquitatem virgini filiæ Sidonis : fi ieris
consurgens transfreta , ibi quoque non erit requies in Citíos, neque ibi erit requies tibi ;
tibi.

13. Ecce terra Chaldæorum talis populus non 13. & fi ad terram Chaldæorum , & ipfa vaf-
fuit , Affur fundavit eam: in captivitatem traduxe tata est ab Affyriis : fundavit eam Siim, ftatue-
runt robustos ejus , suffoderunt domos ejus, po- runt propugnacula ejus, suscitaverunt turrem ejus,
fuerunt eam in ruinam.

paries ejus cecidit.
14. Ululate naves maris, quia devastata est 14. Ululate naves Carthaginis, quoniam periit Ibid. 205.
fortitudo vestra,

fortitudo vestra.
15. Et erit in die illa : In oblivione eris Ô Tyre 15. Et erit in die illa : Derelinquetur Tyrus sep-
septuaginta annis, ficut dies regis unius : poft lep- tuaginta annis, sicut tempus regis unius , ficut
tuaginta autem annos erit Tyro quafi canticum tempus hominis : & poft feptuaginta annos erit
meretricis.

Tyrus quasi canticum meretricis.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQU A M.
Nili aquas fignificat. Ambrof. 1. de Elia , c. 19. col. 556. gitavit ; cæt. respondent Latinis.
f. & l. 4. Hexa. col. 71. d. legit : in aqua multa , femen .10. Similiter in Gr. nisi excipiatur unum xéti, non
mercatorum? ficut meshes , qnæ defertur. Sic etiam hab. Gr. ultra , pro nequaquam.
ed. Rom. At in ed. Compl. eft, wis duurar disqeequérov, W. II. Grec. και ολε χείρ (ε έκέτι 7χύει κατα 9άλασ-
uc sup. in textu.

Gar, ý naegzuryou Badiasis, &c. manus autem tua non
7.4. Similia prorsus in Græco. Ambrofius etiam l. 4. ultra valet per mare , irritans reges ; reliqua ut in Lat. sup.
Hexa. col. 71. d. legir : Erubefce Sidon, dixit mare : ita . 12. Eadem præfert Gr. edit. Rom. præter seq. 8ré-
sursus hab. i. de Elia, c. 19. col. 557. d. & addit : Non Ti s' Hei, non ultra, pro nequaquam ;. & vocem virgini ,
parturivi , nec peperi , nec enutrivi juvenes ; quæ mirum quæ abeft : Ms. tamen Mediol. cum Theod. Aq. & Symm.
in modum confirmant versionem ab Hieronymo usur hab. taptérov ; sed Hieron. loco cit. col. 204. e. monet
patam.

hanc vocem, virgo, de Hebraico esse addicam ; anteced. #. 5. Græcè non præponitur in, voci Ægypto ; at in verò istam , sabaoth , in Hebraico non haberi. Post paulo Mf. Alex. ac ed. Compl. habetur i Aiguato ; extremò- eriam ita legitur Græcè, rj far awéwong sis K171575, quòd que constanter , Tepi Túpy, pro Tyro; cæt. ut fupra, A abieris ad Citiæos , &c.

$.6. Græc. 'Aaérbate eis Kapxu fóra , &c. Abite in .13. Hieron. ibid. fubdit : Quod fequitur , de Theon
Carthaginem , &c, ut in Lat. fup. Apud Ambrof. l. de Elia, dotionis editione fub afterifcis additum eft, nempe funda-
C. 19.col. 557. f. Ite in Carthaginem , ululate qui inhabita vit eam Siim , ftatuerunt propugnac. ejus , fufcitav. turrem
tis infulas. Hieron. etiam loco cit. col. 144. 6. ait : Rur- ejus ; deinde , & abfque afterijcis jungitur , Paries ejus
fum pro mari, & Tharsis, LXX. Carthaginem transtule- cecidit : & fané hodie in edit. Rom. hæc leguntur fola :

και εις γην Χαλδαίων , και αυτη κρήμωσαι από τον 'Ασυρίων,
7.7. Eadem leguntur Græcè, excepto uno ñ, erat, dein, ότι ο τοίχος αυτής πέσωκε. Ιn nonnullis tamen
pro eft ; extremò tamen sic habetur, teri maeged obūvar tibb. fi Nobilio fides , poft to, 'Agrupíwr, hæc fubnec-
dutúr, ad lite, priufquam ipfa traderetur. Hieron. proxi τuntur , έθεμελίωσεν αυτήν εις Σιείμ , έσωσαν έπαλξεις αυτή,
mè addit : deducent eam pedes ejus longè ad peregrinan- Eureresen beépeis aurūs quæ , inquit , neque apud Cyrillum
dum ; quæ verba abfunt à Gr. edit. Rom. Et verò Hie- habentur ; & apud Procopium asterisco lignata funt , hoc
ron. ipfe ibid. monet : Quod sequitur , deducent eam , tamen fcholio adjuncto : Horum, qua aferisco notata funt ,
&c. de Hebraico additum eft, og asterisco , id eft, ftellis il- Origenes , tanquam ipforum LXX. mentionem fecit in 25.
luminantibus prænotatur : attamen in aliquot libris hæc to. in Efaiam. Ita Nobilius. Vide etiam Hexap. Orig. in
fequuntur, fi Nobilio fides, aakt you autun oi todes av hunc loc. cum Not. Montfalc.
tñs Toppasy eis áronior sed ista , inquit , neque apud #. 14. Ita quoque in Græco, nisi excipiatur vox pe-
Cyrillum funt ; & apud Procopium, tanquam de Theo nult. óxúpwucre, loco fortitudo. Rectė Ambrof. I. de Elia,
dotione fumpta , notantur asteriscis X

C. 20. col. 558. c. Ululate naves Carthaginis , quoniam
*.*.8. Edit. Rom. Tís Tautas BÝRevoer em Túegr; rein periit munitio vefira.
όσων εσίν, ή εκ Χύς και οι έμποροι αυτής ένδοξοι άρχον *.15Eadem funt in Gr. deleca voce unius , post
TES+ rūs zús. Quis hæc decrevit fuper Tyrum ? nunquid im- hanc, regis ; reperitoque x, e' san, erit , poft seq. bonis
becillior eft , aut non valet ? mercatores ejus gloriofi princi- nis ; in ed. Compl

. adjungirur eros , units, ad vocem
pes terra. In Ms. Mediol. legitur Xardar, loco râs rūs. Boonews. Apud Ambrof. I. de Elia , C. 20. col. 558. C.
In ed. Compl. fic : Xavaav äexortes Di PV Sokos rūs vñs. Et erit in illa die : Relinquetur Tyrus ; pauloque poft :
At Hieron. loco cit. 203; b. aic : Verbum Chanaan de eritque post septuaginta annos Tyrus ut canticum meretricis;
Theodotionis editione additum eft, pro quo Aquila negocia- & inf. & poft feptuag. annos erit Tyrus ut , &c. ut fup. Apud
tores transtulit.

Tichon. reg. 4. p. 59: b. erit poft feptuaginta annos Tya * *.2. Græcè constanter , Casúo&to, decrevit, pro co rus focut canticum fornicarir. Hieron. ubi fup, z05. do Tom. II.

Аааа

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

funt.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« ZurückWeiter »