Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 1. In finem , Pfalmus David.

David. XXV.

1. In finem , Pfalmus ipfi Ex Mf. Sangermi XXIV.

David. XXIV.
D re Domine levavi animam ID te Domine aniniam meam

D te Domine leva-
meam : 2. Deus meus in te levo : Deus meus in te fisus

vi animam meam : confido, non erubescam : sum, ne confundar.

2. Deus meus in te confido,

non erubefcam : 3. Neque irrideant me inimici Ne latentur inimici mei : sed 3. Neque inrideant me inimei : etenim universi, qui sustinent & universi, qui sperant in te, non mici mei: etenim universi, qui te, non confundentur. confundantur.

te exspectant, non confun

dentur. 4. Confundantur omnes iniqua

Confundantur qui iniqua gerunt 4. Confundantur iniqua faagentes superyacuè. frustra.

cientes supervacuè. Vias tuas Domine demonstra mi Vias tuas Domine ostende mihi: Vias tuas Domine notas fac hi : & semitas tuas edoce me. semitas tuas doce me.

mihi : & femitas tuas edoce

me. S. Dirige me in veritate tua , & Deduc me in veritate tua , do ş. Dirige me in veritate tua, doce me : quia tu es Deus salvator doce me : quia tu Deus Salvator & doce me: quia tu es falutaris meus, & te sustinui tota die. meus , te exfpeétavi tota die. meus, & te sustinui tota die.

6, Reminiscere miferationum Recordare miserationum tuarum 6. Reminiscere miseratiotuarum Domine , & mifericordia- Domine , & mifericordiarum tua- num tuarum, & quia miserirum tuarum, quæ à fæculo sunt. rum, quia à fæculo sunt. cordiæ tuæ à fæculo funt. 7. Delicta juventutis meæ ,

& Peccatorum adolescentiæ meæ , 7. Delicta juventutis mex, ignorantias meas ne memineris. & fcelerum meorum ne memineris. & ignorantiæ meæ ne memi

neris. Secundùm misericordiam tuam Secundùm misericordiam tuam Secundùm misericordiam memento mei tu : propter bonita- recordare mei tu', propter bonita- tuam memor esto mei: proptem tuam Domine. tem tuam Domine.

ter bonitatem tuam Domine. 8. Dulcis & rectus Dominus : Bonus du rectus Dominus : 8. Dulcis & rectus Domipropter hoc legem dabit delinquen- propterea docebit peccatores in via. nus : propter hoc legem Itatibus in via.

tuit delinquentibus in via. 9. Diriget mansuetos in judicio : Deducet mansuetos in judicio , 9. Dirigit mites in judicio : docebit mites vias fuas.

& docebit modestos viam suam. docebit mansuetos vias suas.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUA M. .1. Ita Aug. in hunc Pl. cum Brev. Moz. Ap. Caffiod. *.5. Sic in Psalt. Rom. Coislin. Corb. & Moz. ficut ficur in Psalt. Corb. & Rom. deest ips. In Gallic. & apud Auguft. & Calliod, in hunc Ps. nisi quòd apud omnes Carnut, simpliciter , Pfalmus David. In Coislin. Diapsalma habetur Deus falutaris , & apud August. quoniam, pro David. In Gr. Vatic. Yarko's tão Aavid. Hic vero Pfal- quia. In uno Mozarab. deest meus, poft falutaris. Cypr. mus apud Cassiod. dividitur secundùm litreras Hebraïcas: verò l. 2. Testim. p. 288. a. legit : Er deduc me ad veriPsalmus ifte, inquit , Hebræorum primus alphabeto descrip tatem tuam , & doce me : quoniam tu es Deus falvator meus. tus eft : & infra : Nunc autem noverimus hunc fextam & Fulgent. I. 1. ad Trafim. Tu es Deus faluator meus, 85 to decimam nonam litteras non habere' ; reliquas verò in textu exfpeétavi tota die. Gr. 'Odvluoór met Wi Thánví Isıár C... Psalterii minio pingendas effe judicavi , ne qua legentibus con ότι συ ει ο Θεός και ζωτήρ με , 8ζε υπέμεινα , &c. fufa nafceretur obscuritas.

$.6. Ita Aug. in hunc Pl. addito uno Domine , ad vo* Ita August. & Cassiod, in hunc Pl. cum vet. Pfalt. cem tuarum. In Psalt. Rom. & Moz... tuarum Domine , & Græco.

& mifericordiæ tuæ, quæ à fæculo funt. Sic etiam habetur #. 2. Sic Ambros, in Pf. 118. to. I. col. 1165.f. de ad Introit

. Dom. 2. Quadr. sicut in Psalt. Corb. dempro tracto isto, Deus meus. Aug. verò & Cassiod. in hunc Pr. Domine. Cassiod. Vulgatæ congruit. In Græco : Mrýagulo... cum vet. Psalt. textui consentiunt ad verbum. Gr. 'O Κύριε, και τα ελέη (ε, ότι από το αιώνος εισί. sós terial Coi afroga, uw xalagur@eiwy.

$.7. Ita Brev. Mozarab. habet, deleta voce meæ , poft .3. Ita August. in hunc Ps, cum Psalt. Coislin. Car hanc, juventutis. August. in hunc Pr. leg. juventutis meæ ; nut, Corb. Mediol. & Rom. Martianæi. Sic etiam in Mis & poft paulò, memor esto mei Deus; reliq. ut supra. Calliod. fali Rom. ad Introir. miffæ Domin. I. Advent. In Psalt. cum Psalt. Rom. Delilta juventutis, & ignorantia meæ Rom. Fabri, & Moz. qui te exfpeétant, non confundantur. ne memineris. Secundùm magnam misericord. tuam memor Apud Ambros, in Pf. 118. to. 1. col. 1225. e. etenim qui efto mei Deus : propter , &c. Coislin. Delicta juventutis sperant in te , non confundentur. Cassiod. Vulgatæ favet. & ignorantias meas ne memin. Deus. In Gr...... ng gap warles oi uwouérorlés 6+, 8 pers xa70Xur miferic. tuam memor esto mei Deus : propter bonit. tuam ; Ja Co.

deeft Domine. Psalt. Corb. Deliła juventutis meæ, igno#. 4. Brev. Moz. cum Psal. Corb. Rom. Fab. & Cassiod. rantiæ ne memineris. Secundim miseric. tuam memor efto : Confundantur iniqui facientes vana. Vias tuas Dom. notas propter bonit. tuam Domine. Hilar. in Pl. 118. col. 252. fac mihi , &c. Psalt. Rom. Martianæi , Confundantur ini b. Deli&ta juventutis meæ Domine ne memineris. Ambros. qua facientes vanè. Vias tuas Dom. notas fac mihi , &c. 1. 1. de interpel. Job, c. 7. to. 1. col. 633. f. Delitum Carnut. Confundantur iniqui facientes vana. Mediolan.

Mediolan. juventutis meæ , & ignorantia ne memineris Domine : at in Confund. iniqua gerentes fupervacui. Coislin. Confundantur Pl. 38. col. 843. e. & in Pf. 118. col. 982. b. necnon iniqua facientes fupervacue. Apud. August, in hunc Pr. de ob. Valent. to. 2. col. 1178. c. Delita juventutis meæ Confund. iniqué facientes vana... notas fac mibi , &c. Hie- ignorantia mea ne memineris. Similiter hab. Fulg. l. 1. ron. epist. ad Sun. & Frecel. to. 2. col. 634. b. ad hæc , de remis. pecc. C. 13. p. 370. cum Auct. I. de promis. Confundantur omnes iniqua agentes, addit : Et dicitis quod P. 2. c. 5. p. 129. c, deleto uno mea , post juventutis. In omnes in Græco non babeat , & benè ; nam nec in Hebræo Gr. Αμαρ7ίας νεότητός με , και αγνοίας με μη μνηθής. Κατά habet , fed in LXX. sub veru additum eft. In ed. Rom. To frees (o períoduri pey ( Ald. & Compl. add. Co. ) 'PEXEV ΑΧυνθήλωσαν οι ( Μ. Αlex. σάνλες οι ) ανομέν7ες διακενής. της χρυσό7κτός ζε Κύριε. Tas océs Co Kuers grelcov kou, &c. Cypr. I. 2. Testim. 7. 8. Ita Aug. & Cassiod. in hunc Pl. cum Psalt. Rom. p. 288. a. Iegir : Vias tuas Domine oftende mibi : 8 semit. Corb. Carnut. & Coislin. In Mediolan. legem ftatuet. In tuas edoce me. Ambros, l. 3. de fide , to. 2. col. 506.e.

Mozarab. Bonus greitus Dominus : propter hoc legem ftatuit, cum Arnob. de Deo trino, p. 212. C. Vias tuas Domine &c. In Græco : Xpusos ng sugus ó Kúeroso dae toto rollar notas fac mihi : & in Luc. 2. to. 1. 1309.c. Vias tuas edoce Osthoei, &c. me. Aug. retract. 1. to. I. col. 7. d. Vias tuas Dom. notas .9. Concinit Brev. Mozarab. Sic etiam in Psalt. Rom. fac mibi : semit. tuas doce me, Gr, didačov ke. & Coislin, ut & apud Aug. & Cassiod, in hunc Pf. excepto Tom. II.

G

Secundùm magnam

tur illis.

me.

18. Vide

ta mea.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Es MJ. Sangerm. 10. Universæ viæ Domini, Omnes semita Domini , miseri 10. Universæ viæ Domini, mi-

misericordia & veritas , requi- cordia & veritas , his qui custo- sericordia & veritas , requirentibus
rentibus teftamentum ejus, diunt pactum ejus , teftificatio- testamentum ejus & testimonia ejus.
& testimonia ejus.

nes ejus.
1. Propter nomen tuum Propter nomen tuum Domine

11. Propter nomen tuum Domi-
Domine & propitiaberis pec- propitiare iniquitati meæ : quoniam ne propitiaberis peccato meo : mul-
cato meo: copiofum eft enim. grandis eft.

tum est enim.
12. Quis eft homo qui ti-
Quis eft iste vir timens Domi-

12. Quis est homo qui timet Do-
meat Dominum legem statuit num , quem docebit in via quan minum ? legem ftatuit ei in via ,
ei in via , quam elegit. elegerit?

quam elegit.
13. Anima ejus in bonis de Anima ejus in bono commora 13. Anima ejus in bonis demo-
morabitur:& femen ejus hæ- bitur : semen ejus hæreditabit rabitur : & semen ejus hæreditabit
reditate possidebit terram. terram.

terram.
14. Firmamentum eft Do Secretum Domini timentibus

14. Firmamentum eft Dominus
minus timentibus eum:& tef- eum : & pactum suum oftendit eis. timentibus eum : & testamentum ip-
tamentum ipsius ut manifeste-

fius ut manifeftetur illis.
15.. Oculi mei semper ad Oculi mei femper ad Dominum: 15. Oculi mei semper ad Domi-
Dominum:quoniam ipleevel- quia ipse educet de reti pedes meos. num : quoniam ipse evellet de la-
lit de laqueo pedes meos.

queo pedes meos.
16. Respice in me,

& mi-
Refpice in me , & miferere mei :

16. Respice in me, & miserere
serere mei:quoniam unicus & quoniam folus & pauper ego. mei : quia unicus & pauper sum
pauper fum ego.

ego. 17. Tribulationes cordis

Tribulationes cordis mei ampli 17. Tribulationes cordis mei mei dilatatæ funt: de necessi- ficatæ funt : de angustiis meis educ multiplicatæ funt: de necessitatibus tatibus meis eripe me.

meis erue me. humilitatem

Vide afflictionem meam & labo 18. Vide humilitatem meam , meam, & laborem meum : & rem meum, & porta omnia pecca- & laborem meum : & dimitte uniremitté omnia peccata mea.

versa delicta mea. 19. Respice inimicos meos Vide inimicos meos

quoniam

19. Respice ininicos meos quoquoniam multiplicati sunt, & multiplicati funt , & odio iniquo niam multiplicati sunt, & odio ini- Joan.15. odio iniquo oderunt me. oderunt me.

quo oderunt me.

25. 20. Custodi animam meam, Custodi animam meam , li 20. Custodi animam meam, & & eripe ine: non confundar, bera me : non confundar, quoniam erue me : non erubescam , quoniam quoniam invocavi te. Speravi in te.

fperavi in te.
21. Innocentes & recti ad-

Simplicitas & aquitas serva Innocentes & recti adhæse-
hæserunt mihi : quoniam cul- bunt me : quia exspectavi te. runt mihi : quia sustinui te.
todivi te.

22. Redime me Deus If Redime Deus Ifraël , ex om 22. Libera Deus Israël, ex om-
raël , ab omnibus angustiis nibus anguftiis suis.

nibus tribulationibus suis.
meis.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
uno diriget , pro dirigit. In Psalt. Corb. Dirigit mansuetos tiones cordis mei dilatatæ funt : de neces. eripe me. In Grad.
in judicio: docebit mansuetos vias fuas, In Græco: 'OnMou missæ Domin. 2. Quadr. Tribul. cordis mei dilatatæ funt: de
σραείς... διδάξει πραείς , &c.

neceffitat, meis eripe me Domine, In Gr. eman Juvenoor %
N. 10. Consentiunt August. & Caffiod. in hunc Pl. unà των... εξαγαγέ με.
cum Pfalc. Rom. Corb. & Gr. In Brev. Moz. Es teftimo ť.18. Sic Ambros. I. de laps. virg. to. 2. col. 319. b.
nia ipfius ; Gr. 478.

& Aug. in hunc Ps. In Psalt. Rom. Corb. & apud Cassiod.
$. 11. Similiter in Psalt. Rom. Mozarab. Corb. & Cois E dimitte omnia peccata mea ; sicut in Grad. Domin. 2.
liniano, copiofum eft enim ; ficut apud Caffiod. in hunc Pr. Quadr. In Psalt. Moz. ita : & dimitte mihi omnia pecc. mea.
Apud Aug. multum eft, &c. at fup. nusquam præponitur In Coislin. & dimitte mea omnia peccata mea. In Gr. x dzes
8, verbo propitiaberis, præterquam in Plált. Corb. In Gr. 'aéras tas apoptías Me.
etiam , in zon...... woni yao sst.

ř. 19. Concordant August. & Cassiod. unà cum vet.
9. 12. Concinunt Auguft. & Cassiod, in hunc Pf. unà Psalt. In Gr. "Ide ti's exOpé's Mix, &c. ut sup.
cum Psalt. Rom. Moz. & Coislin. Apud August. fimiliter . 20. Ita Psalt. Moz. & Corb. cum Caffiod. in hunc
timeat ; paulò vero post, legem ftatuet, cum Psalt. Me Pr. Similiter in Psalt. Rom. nisi quòd post eripe me ,
diolao. In Corb. qui timeat..... leg. Statuit ei in viam, &c.

additur Domine ; quod verbum apud Fabrum jungitur cum
In Gr. o peBýmeros... vous. Je luces avrch w odw, &c. præced. eripe me ; apud Martianæum verò cum seq. non

Ť.13. Ita Aug. & Cafliod. in hunc Pl.cum Psalt. Moz. confundar. August. in hunc Pl. fic legic : Cuftodi..... 8
& Rom. Fabri. In Rom. Martianæi, Corb. & Coislin. ha erue me : non confundar, quon. Speravi in te. Psalt. Coislin.
reditatem pollidebit , &c. Apud Ambr. I. de bono mort. c. ut sup. non confundar , quia invocavi te. Gr. Qúnačov...
9. to. 1. col. 405. f. bæreditabit terram. In Gr. xanegro- sací pes kw xc7crYvogelvv, öri urwita émi Gé. In Psale.
Moel yur.

Coislin. ότι μη επεκαλεσάμην ζε.
. 14. August. in hunc Pr. Firmam. eft Dominus timen ^.21. Psalt. Rom. Fabri hab.quoniam fuftinui se ; Rom.
tium eum ; Caffiod. cum vet. Psalt, timentibus ; Moz. ut verò Martian. cum Corb. Justinui te Domine. Similiter
manifestetur illi. Gr. Tcôr po boliércov autóv... Tổ Suncosas autcīs. ap. Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. In Psalt. Sorbonico

*.15. Prima versiculi pars fic habetur apud Ambr. l. deest Domine , quamvis in adversa columna , ubi Giæcus
de Joseph, c. 3. col. 486.C. & inf. 684.c.700.c, deinde contextus lacinis litteris descriptus est, legatur hoc modo ,
ap. August. in hunc Pl. quia ipse evellet , &c. ut fup. ipemina fe Kře. In Psalt. eriam Mozarab. & Coislin, quia
Sic etiam in Pralt. Coislin, & Græco.

fuftinui te Domine. Item in Gr. conftanter , oti vwfustvé ¥. 16. Plalt. Coislin. hab. quoniam unicus & pauper C Kúere unde Hieron. epift. ad Sun. & Frerel. to. 2. ego fum. Rom. & al. ut in Vulg. quibus etiam fuffragantur col. 634. b. Es dicitis , inquit , in Græco vos reperisse , DoAugust

. & Calliod. in hunc Ps. Gr. oro Moroyern's ing w/w mine , quod fuperfluum eft. χός είμι εγώ. .

¥. 22. Ita Caffiod. in hunc Ps. cum Pralo. Rom. Coislin. $. 17. Sic in Pfalt. Rom. Coislin. & apud Cassiod, in Carnut. Corb. & Moz. si excipias unum ex , pro ab. Apud hunc Pr. Apud Auguft. verò in eund. Tribulationes cordis August

. in eund. Pl. Redime Deus Ifraël, ex omnibus trimei multiplicatæ funt: de necesitat. meis educ me. In Brev. bulationibus ejus. In Psalt. Mediolan. anguftiis ejus. In Mozar. dilaratæ funt. ., libera me. In Psalt. Corb. Cogita- Gr. nútpesai • Okos tör’Icezja, '% TT CO W TW babyswr avri.

21.

Ex Ms. Sangermi

J

Udica me Domine , quoniam Judita

J

[ocr errors]

ria tua.

.IS

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 1. In finem , Pfalmus David.

David. XXVI.

1. Pfalmus David. XXV.
XXV.
Udica me Domine , quia ego in *

Udica me Domine, quo-
ego in innocentia mea ingressus fimplicitate mea ambulavi : dgn niam ego in innocen-
sum : & in Domino sperans non in Domino confidens non deficiam. tiam meam ingreffus sum : &
infirmabor,

in Domino confidents non

erubefcam.
2. Proba me Domine, & tenta Proba me Domine do tenta 2. Proba me Domine , &
me : ure renes meos & cor meum. me : ure renes meos & cor meum. tempta me: ure renes meos

& cor meum.
3. Quoniam misericordia tua Quia misericordia tua in conf 3. Quoniam mifericordia
ante oculos meos eft : & complacui pectu oculorum meorum , dar am tua ante oculos meos eft:&
in veritate tua.
bulabo in veritate tua.

complacui in veritate tua.
4. Non sedi cum concilio vani Non sedi cum viris vanitatis , 4•

Non sedi in concilio va-
tatis : & cum iniqua gerentibus non & cum fuperbis non ingrediar. nitatis: & cum iniqua gerenti-
introibo.

bus non introibo.
s. Odivi ecclesiam malignan Odivi ecclesiam pessimorum, & s. Odivi congregationem
tium : & cum impiis non sedebo. cum iniquis non sedebo.

malignantium : & cum impiis

non fedebo.
6. Lavabo inter innocentes ma-

Lavabo in innocentia manus ..6. Lavabointer innocentes
nus meas : & circumdabo altare meas, cu circuibo altare tuum manus meas : & circumibo al-
tuum Domine :
Domine :

tare tuum:
7. Ut audiam vocem laudis , Ut clara voce predicem lau 7. Ut audiam vocem laudis,
& enarrem univerfa mirabilia tua. dem, & narrem omnia mirabilia & enarrem universa mirabilia
tua.

tua.
8. Domine dilexi decorem do Domine dilexi babitaculum do 8. Domine dilexi decorem
mus tuæ, & locum habitationis glo- mus tua , & locum tabernaculi glo- domus tur , & locum habita-
riæ tuæ.

tionis gloriæ tuæ.
9. Ne perdas cum impiis Deus Ne auferas cum peccatoribus 9. Ne perdas cum impiis
animam meam , & cum viris fan- animam meam , & cum viris San- animam meam, & cum viris
guinum vitam meam :
guinum vitam meam :

fanguinum vitam meam:
10. In quorum manibus iniqui In quorum manibus scelus, & 10. In quorum manibus

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Vol. Sic in Psalt. Rom. Coislin. Moz. & ap. Caffiod. lignam. Similiter hab.Gelaf. I. ep. 13. ibid. p. 1206.e. Par.
in hunc Pr. Apud Aug. fimpliciter , Ipk David. In Psalt. men, ap. Aug. 10.9. p. 2. col. 73. d. Odio babui curiam ne-
Corb. David , tantùm. In Gr. TẾ Aavit. In edd. Ald, & quilfimorum ; mox ita, Lavabo, &c.omissis inçermediis. Ter.
Compl. Ψαλμος τώ Δαυίδ.

tul. verò l. de pudic. p. 1011. a. poft hoc, non introibo , sub-
* Psalt. Mozar. & Coislin. habent fimiliter in innocen dir: cum impiis non sedebo, omislis his quæ proximè ante-
tiam meam ; Rom. verò cum Cassiod. in innocentia mea ; cedunc. Gr. 'Eulouse / xxandior acrupevopérwr, &c. ut in textu,
cær. ut in Vulg. Apud August. col. 108. b... in innocen *.6. Psalt. Rom. cum Moz. Lavabo inter innocentes...
sia mea ambulavi 8 in Domino sperans non movebor ; & circuibo altare tuum Domine. Calliod. in hunc Pf.
septem tamen Mss. ferunt ibid. non infirmabor ; at infra circumibo, ut sup. addiro Domine. Tertull. I. de pudice
col. 112.b. constanter , non movebor. In Gr... ev exekiç hey p. 1011. a. Lavabo cum innocentibus man. meas : Saltars
& Topsu.Jul... Earri uv s kinh oaasu cô. Mr. Alex, cum Ald.& iuum circumdabo Domine. Hilar. in Pf. 57. col. 126. 2.
Compl. x pin a seniow.

Lavabo inter innocentes. Auguft. in hunc Pl. col. 108. e.
9.2. Sic Ambrof. haber l. de apol. Dav. to. 1. col. 687. 114. b. Lavabo in innocentibus... & circumdabo altare tuum
a. ut & inf. col. 893. f. 1063. c. 1146. d. Ita quoque Domine : at infra , col. 113. b. 5 circumdabo altare Domini,
Auguft. & Cassiod. in hunc Pl. cum Chromat. Aquil. in Parmen. apud August. 10.9. col. 73. d. Lavabo cum in-
„Matth. p. 987. e. necnon vet. Plalt. & Gr. Ambrof. l. 1. necentibus... E circumdabo altare Deniini. Græc. Ni topese
de Abr. c. 8. col. 304. b. legit , Proba me Deus.

α αθώοις... και κυκλώσω το θυσιαςήeιον C Κύριε.
8.3. Concinit Lucif. Calar. 1. de non conv. cum hæret. *.7. Pfalt. Rom. Coislin. Mediolan. Corb, Carnur. &
p. 222. e. ficut August. & Cassiod, in hunc Pf. & Gr. In Moz. habent vocem laudis tuæ. Similiter Cassiod, in hunc
Psalt. Corb. fic : ante oculos meos eft semper, &c. Pl. cum August. in eund. col. 108. e. & 114. b. at sup.

8.4. Ita legunt Lucif. Calar. I. de non conv. cum col. 113. c. deest tuæ. Parmen. apud ipsum, to. 9. col.73.
hærer. p. 222. e. Ambrof. epist. 63. to. 2. col. 1032. f. & d. voces laudis , & inf. omnia mirabilia tua. In Gr. purūs
Caffiod. in hunc Pf.cum Psale. Coisl. Moz. & Rom. Fabri. airéseas, as , &c. edd. Ald. & Compl. aire cecos Co, oj, &c.
Rom. Marcianæi scribit in confilio. Gelas. 1. ep. 13. Conc. $. 8. Ita August. & Caffiod. in hunc Pl. cum Pfalt.
to. 4. col. 1206. e. in concilio. Aug. in eund. Pl. p. 108.d. Moz. & Coislin. Similiter hab. Hilar. in Pf. 121. p. 385.
& 112. f. cum concilio. Tertull. verò l. de pudic. p. 1011. d. nifi quod omittit vocem Domine. Psalt. Rom. loco bi-
a. cum concessu vanitatis : 89 cum iniqué agentibus, &c. bitationis , ponit tabernaculi ; ficur etiam Hilar. loco cit.
Parmen. ap. Auguft. to. 9. p. 2. col. 71. c. 73. d. cum ex Mss. Turon. & Regio. Parmen. ap. August. I. 3. to.
concilio vanit. & cum facinorofis, &c. Ambrof. in Pf. 1. 9. col. 73. d, lic : Dilexi fpeciem domus tuæ, & locum
to. I. col. 751. c. in concilio malignantium : « cum iniqua inbernaculi claritatis tuæ. Ruric. epist. 14. P. 568. h. Do-
gerentibus , &c. Gr. Hetè Cured pix salaótules Meta mine dilexi decorem habitationis tuæ , &c. ut in Vulg. Gr.
aegromóv?wr, &c.

Κύριε εγάπησα ευπρέπειαν... και τόσον καν ώμαλος δόξης ε.
*.5. Ita Psalt. Rom. & Carnut. cum Cassiod. in hunc $.9. Ita Psalt. Rom. cum Moz, Corb. & Coislin, omilla
Pf. Psalt. verò Moz. & Coislin. Odivi congregationes ma voce Deus. Similiter hab. Hilar. in Pf. 57. col. 126. a.
lignorum , &c. Lucifer Calarit. 1. de non conven. cum ut & August. in hunc Pl. col. 108. f. at infra col. 115.
hæret. p. 222. e. legit : Odivi ecclefiam malignantium', a. & in Pl. 47. col. 422. c. Ne comperdas cum impiis ani-
&c. ut in Vulg. Hilar. in Pf. 57. col. 126. a. Odio habui &c. Parmen. apud ipsum , to.9. p. 2. col. 73.d. Ne
congregationem malignorum, &c. Similiter hab. August. in fimul perdideris cum peccatoribus animam meam , &c. Ambt.
hunc Pl. col, 108. d. & 113. a. Item Ambros. epist. 63. in Pf. 1. to. 1. col. 746. d. Ne perdas cum impiis Deus
10. 2.col. 1033. a. ar infra col. 1042. e.legit malignantium. animam , & cum viris , &c. Caffiod. in hunc Pl. Ne
Gild, Sap. castig. in eccl. ord. p.719. c. cum Cælestino fimul perdas cum impiis animam meam &c. Gr. My CP-
1. epist. 22. to. 1. p. 1197. a. Odivi congregationem mali- raportons pleta de Car Thir tuxus Mit , &c.
gnorum. Sic etiam in Pfalc. Corb. In Conc. verò

pro

fund. . 10. Sic apud Auguft. & Caffiod. ac in vet. Pfalr. Agaun, monast. to. 4. 1558. c. Odivi congregationem mo Parmen. verò ap. Auguft, 1. 3. to. 9. P. 2. col. 73, de

Tom. II.

.mam ,

[ocr errors]

G1)

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Es Ms. Sangerm. iniquitates funt : dextera eo- dextera corum repleta eft mune tates funt : dextera corum repleta rum repleta est muneribus. ribus.

est muneribus. 11. Ego autem in innocen Ego autem in fimplicitate mea 11. Ego autem in innocentia tiam meam ingressus sum : gradiar : redime me, & miserere mea ingressus sum : redime me, & redime me, & miferere mei. mei.

miserere mei, 12. Pes enim meus ftetit in Pes meus ftetit in recto : in ece: 12, Pes meus ftetit in directo:in via recta : in ecclefiis benedi- clefiis benedicam Domino. ecclefiis benedicam te Domine. çam Dominum.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. legit : In quorum manibus delicta sunt : dextera eorum im *. 12. Sic haberur ad Introit. missæ fer. 2. poft Dom, pleta et maneribus. Gr. Ως χερσίν ανομίαι" και ολεξια αυτών 2. Quadrag. Sic etiam in Psalt. Rom. & ap. Calliod. In earúctu docópwr.

Pfalç. Coislin. ita : Pes enim meus serit in viam rectam : X. 11. Auguft. in hunc Pf. col. 109. a. & 116. a. Ego in ecclefiis benedicam Domino, In Moz. Carnut. & Mediolan. autem in innocentia men ambulavi, &c. ut fup: Caffiod. Pes enim meus ftetit in via re&a , &c. ut in Vulg. In Corb. cum ver. Plali

. Vulgatæ congruit. Græc. 'Eya de cv exceniçe Pes meus sterit in via relia : in ecclefiis benedicam Domine. Mes p'roperture supwar us, , &c. Introit, millæ fer. z. Apud August. in hunc Pf. col. 109. b. & 116. b. Pes poft Domin. 2. Quadrag. redime me. Domine , & miferere meus sterit in reilitudine : in ecclefiis benedicam se Domine, mei. Mf. Alex. aúlpwoel me Kúere , xxi. In Psalt. Corb. In Gr. 'O ES MY (Alex. 'O rap car's fex ) ?su i ev JÚtulo Ego autem in innocentiam meam ingr. fum : libera me , s, &c. ν εκκλησίαις ευλογήσω ζε Κύριε.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

quem timebo?

lium,

[ocr errors]

Dominus defensor vitæ Dominus fortitudo vitæ meæ , Dominus protector vitæ meæ , mex , à quo trepidabo ? quem formidabo?

à quo trepidabo? 2. Dum adpropinquant su Cum appropinquarent mihi ma 2. Dum appropiant super me per me nocentes , ut edant ligni, ut comederent carnem meam: nocentes , ut edant carnes meas : carnes meas:

Qui tribulant me inimici Hoftes mei & inimici mei, ipsi Qui tribulant me inimici mei, ipmei, ipsi infirmati sunt & ce- impegerunt & ceciderunt.

fi infirmati sunt & ceciderunt, ciderunt.

3. Si consistant adversùs Si fteterint adversùs me castra, 3. Si consistant adversùm me me caftra, non timebit cor non timebit cor meum :

caftra, non timebit cor meum. meum.

Si exsurgat in me prælium, Si furrexerit contra me bellum, Si exsurgat adversùm me prein hoc ego fperabo. in hoc ego confidam.

in hoc ego fperabo. 4, Unam petii à Domino, Unum petii à Domino, hoc re 4. Unam petii à Domino, hang hanc requiram, ut inhabitem quiram , ut habitem in domo Do- requiram , ut inhabitem in domo in domo Domini omnibus mini omnibus diebus vita mea. Domini omnibus diebus vitæ meæ : diebus vitæ meæ :

Ut videam voluntatem Do Ut videam pulchritudinem Do Ut videam voluptatem Domini, mini , & protegi templum mini , « attendam in templum & visitem templum ejus. fanétum ejus.

ejus.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 7.1. Ita Psal. Moz. cum Rom. Martianzi. In Rom, Fabri, tra... Si furgat in me praliam, in hoc, &c. Rom. Martia& Corb. priufquam liniretur , ficut apud Caffiod. in hunc næi cum Coislin. Si infurgat in me præl, in hoc, &c. Ps. Apud Aug. in eund. col. 116. Ipfi David priusquam Lucif. Calar. I. de mor. pro Dei fil. p. 245. vel 247. e. liniretur : at inf. 118. g: Hoc habet , inquit , titulus Pfal- Si exsurgat adversùs me pral. in boc , &c. Auguft. in eund, mi : Psalmus David priusquam liniretur, hoc eft, priuf- Pl. col. 117. a. Si insurgat in me bellum , in bac ego, quam ungueretur. In Psalt. Coislin. David priusquam le &c. & infra 120. b. e. Si exsurgat in me bellum , in hac , niretur. In Gr. Tô Aavit apo xesävai. Mr. Alex. Im &c. Psalt. Corb. Si exfurgat in me prælium, in hac , &c. Aquif. Ald. & Compl. Yangos To Aavit , &c.

Similiter hab. Carnut, in bac ego, &c. Ambrof. in Luc. * Sic in Psalt. Coislin. Rom, Corb. & Moz. Sic etiam 20.to. I. col. 1506. f. Vulgatæ succinit ad verbum. Cypr. ap.

Lucif. Calar. I. de mor. pro Dei filio, p. 245. e. vel verò epist. ad Fortunat. p. 267. e. fic legit : Si dire&a fuerint 247. c. necnon Ambros. de Incarn. to. 2. col. 719. d. in me caftra... Si exfurrexerit fuper me bellum, in illud ego Leonem M. serm. 25. p. 80. f. & Cassiod, in hunc Pf. Sperabo. Auct. I. de promiss. p. 2. c. 17. col. 141. a. Si Aug. verò in eund. lie legit : Dominus illum. mea , & fa- exsurgat in me bellum , in illud ego sperabo. In, Gs. 'Eco lutaris meus... Dominus protector, &c. Hieron, in Ifai. 52. waexlážutas n'êu? Tapsuború... 'Esér swarasñ er’fue aóc & 57. to. 3. col. 371. a. 411. a. Dominus illum. mea , & λεμος και η ταύτη εγω ελπίζω. Salvator meus, quem timebo ? Ap. S. Paulin. epist. 20. p. $.4. Iridem in Psalt. Corb. Rom. verò cum Caffiod. 113. a. Dominus illuminatio nostra, & falus nofira, quem hab. Unam petii... ut videam voluntatem Domini , & protimebimus ? Græcè : Kúeros pulloués hy, w cwiúp Mix, tegar à templo fancto ejus. Similiter in Moz. & Coislin, τίνα..... Κύριος υπεράσπισης της , &c.

excepto uno in templo. In Carnut. Ut videnm voluntat $. 2. Ita Ambr. l. 1. de pænit. to. 2. col. 410. d. cum tem Domini , & protegi templum ejus. Grad, misfæ fer. 6. Aug. in hunc PI, In Psalt. Rom. Dum appropiant , &c. ut Cinerum , voluptatem Domini , & protegar à templo sancto sup. Similiter Lucif. Cal. 1. de mor. pro Dei fil. p. 245. ejus. Hilar. in Pf. 121, p. 385. d. Unam petii... ut invel 247. ę. & apud Caffiod. Hieron. verò in Irai. so. to. 3. hab... omnes dies... Ut videam dele&tationes Domini , & vi358. f. legit : Cim appropinquarent mibi qui affligebant , ut fitem templum ejus. ( Ms. Reg. ibid. 1. manu , voluntatem comedereni carnes meas : & in Ezech. 5. col. 728. a. Cùm Domini , fecundâ dile&tiones.) Ambrof. I. de Isa. c. 8. to. appropinqugrent adversùm me qui affligunt me ut comede 1. col. 383. d. & l. de Jac. c.7. p. 454. f. Unam petii... τεnt carnes meas. In Gr. Εν τώ εγγίζειν επέμε κακενίας, τη ut inhab... omnes dies vitæ meæ : 6 videam dele&tationem payeit... vi xiCoyle's mee gej oi fx. gegime, duroi, &c. ut sup. Domini , & confiderem templum ejus : fimiliter l. 2. de

*. 3. Psalt. Rom. Fabri : Si confiftant adversùs me cala interpel. Dav. c. 2. col. 641. d. & in Pf. 118. col. 1992,

[merged small][ocr errors]

ap.

&

7. Exaudi

tuo.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. s. Quoniam abfcondit me in ta Abfcondet enim me in umbra 5. Quoniam abfcondit me Ex MS. Sangerma bernaculo suo: in die malorum pro- sua in die pessima : abfcondet me in tabernaculo in die malotexit me in abscondito tabernaculi in secreto tabernaculi fui ; rum : protexit me in abfcondifui,

to tabernaculi fui. 6. In petra exaltavit me : In petra exaltabit me. Nunc 6. In petra exaltavit me: nunc exaltavit caput meum fuper quoque exaltavit caput meum fu- nunc autem exaltavit caput inimicos meos.

per inimicos meos, qui sunt in cir- meum super inimicos meos.

cuitu meo ; Circuivi, & immolavi in taber Et immolabo in tabernaculo ejus Circuivi, & immolavi in naculo ejus hoftiam vociferationis: hoftias jubili : cant abo do psallam tabernaculo ejus hoftias jubilacantabo, & psalmum dicam Do- Domino.

tionis : cantabo, & pfalmum mino,

dicam Domino. Domine vocem

Audi Domine vocem meam in 7. Exaudi Domine vocem meam , qua clamavi ad te : mise- voćantis , & miferere mei , & meam, quam clamavi ad te : rere mei, & exaudi me. exaudi me.

miserere mei, & exaudi me. 8. Tibi dixit cor meum, exqui

Tibi dixit cor meum ,

quasivit 8. Tibi dixit cor meum fivit te facies mea : faciem tuam vultus meus : faciem tuam Domi- quæsivi faciem tuam : vultum Domine requiram. ne requiram.

tuum Domine requiram. 9. Ne avertas faciem tuam à Ne abscondas faciem tuam à

9.

Ne avertas faciem tuam me : ne declines in ira à servo tuo. me : ne declines in furore à servo me : ne declines in furore à fervo à me : nec declines in ira * à * In hoc Mf, deef? servo tuo.

à, fed folen Adjutor meus esto : ne derelin Auxilium meum fuifti : ne de Adjutor meus efto : ne dequas me, neque despicias me Deus relinquas me, a ne dimittas me relinquas me, neque despicias falutaris meus. Deus Salvator meus.

me Deus falutaris meus. 10. Quoniam pater meus , & Pater enim meus & mater a 10. Quoniam pater meus, mater mea, dereliquerunt me : Do- dereliquerunt me : Dominus au- & mater mea dereliquerunt minus autem affumpfit me. tem collegit me.

me: Dominus autem adsump

sit me. 11. Legem pone mihi Domine Ostende mibi Domine viam

1. Legem mihi statue Doin via tua : & dirige me in semitam tuam , & deduc me in semita mine in via tua : & dirige me rectam propter inimicos meos. recta propter infidiatores meos. in femita recta propter inimi

COS meos. 12. Ne tradideris me in animas Ne tradas me animæ tribulan. 12. Ne tradideris me in

NOTE AD VERSION EM ANTIQUAM. c. nisi quod habet , & ut videam : at epist. 29. to. 2. col. f. 124. g. 8 nunc exaltavit... circumivi, &c. Et verd 905. d. e. Unam petivi à... omnes dies... & videam delec Hieron. epist, ad Sun. & Frerel. to. 2. col. 634. b. ad fariones Domini , & conßderem templum ejus : & l. de fide hoc, & nunc ecce, ait : sed ecce superfluum eft. Caffiod. Resurrect. col. 1170. d. Unam petivi... omnes dies... in eund. Pl. nunc autem exaltavit... Circumibo , 86 immolavideam voluptatem Domini : & 1. j. de fide , col. 566. c. bo... hoftiam jubilationis , &c. ut in textu. In Græco : 'Er wéUt videam voluptatem Domini ; non pauci tamen Mss. ibid. τρα υψωσέ με» και νυν ίδιο ύψωσε την κεφαλήν με... Έκύκλωσα, woluntatem. Hieron. in lsai, 2. & 54. to. 3. col. 21. f. ? Juoa... Guolar á agrarpišo qooral in parco, &c. Aquila', 392. b. Unum petivi à Domino , hoc requiram... omnes dies yw Juostai ji xepaný hexo edd. Ald. & Compl. Guolar aivitæ meæ : fimiliter in Ezech. 42. col. 100 3. d. sed addir : νέσεως και αλαλαγμε. . Ut videam jucunditatem Domini, vifitem templum sanc .7. Concordant Aug. & Cassiod. ut & ver.Psalt, In Corb, Zum ejus : & in Ecclesiast. c.7. 10. 2. col. 757. c. ait : miserere mihi. A Gr. abest ad te , præterquam à Ms. Alex. Quod nos folemus absolutè & neutraliter appellare... Hebræi ^. 8. Ita Brev. Moz. habet. Plalt. verò Corb. Carnur. feminino genere pronunciant : ficut in Pf. Unam petii à Rom. & Coislin, cum Miff. Rom. ad Introit, millæ fer, Domino , hanc req. pro eo quod eft, unum. Græce : Mior 3. poft Dom. 2. Quadrag. Tibi dixit... quæfivi vultum piturun... Taútur éxfulúow, &c. Aug. in hunc Pf. col. 117. tuum : vultum tuum Domine requiram. Itidem August. b. 122. f. Unam petii... omnes dies vita mea : Ut contempler in hunc Pf. col. 117. e. 125. d. Apud Caffiod. in eund. dele&tationem Domini , & protegar templum ejus : at ep. 130. Pl. Exquifivi vultum tuum , vultum tuum Dom. &c. Psalt, to. 2. col. 387.g. ut babitem in domo Domini omnes dies... Mediolan. Dominum requiram : exquifivit te vultus meus. Ut contempler dele&tationem Dei, & vifitem templum ejus : Ambros. verò l. de apol. Dav, to. 1.col. 699. C. Vultum & tract. 3. in Johan. to. 3.p.2. col. 312. e, ut inhabitem... tuum Domine requiram. Hieron. epist. ad Sun. & Frerel. per omnes dies... Ut contempler dele&tationem Domini : item 10. 2. col.634.c. exquisivit te facies mea : cum addic : Pro ferm. 37. to. 5. col. 193. g. per omnes dies , &c. Apud Lucif. quo in Græco pofitum, quæsivit te facies mea ; fed melius Calar. I. de morien. pro Dei filio , p. 245. e. ut inhab. in superius. In Gr. tamen hod. felutuba apóow róv Cxo to domo Dei per omnes dies vita mea. Apud Cypr. epist. ad mpóowtór C8 Kvers authow. Sic etiam in Pralt. Æthiop. & Fortun. p. 267. c. in domo Domini per omnes dies, &c. Arab. Apud Symm. CSÁTe! to wpóowtór her. In edd. Ald. In Gr... τε κατοικείν με εν οίκω Κυρία πάσας τας ημέeας... & Compl. Κύeιον ζητήσω εξεζήτησε ζε το πρόσωπόν με. Tε θεωρείν με την τεραιότητα Κυρία, και επισκέφτεται τον *.9. In Pralt. Moz.& Rom. & ne declines, &c. exinde vuon . Mr. Alex. cum edd. Ald. & Compl. To vay in Mozarab. Adjutor meus es in Domine : ne der. &c. In τον αχιαν αυτ. .

Coislin. Nec declines..... Adjutor meus es tu : ne der. &c. *. 5. Psalt. Rom. & al. ver. unà cum Cassiod. Vul Similiter apud Ambros. epist. 36. col. 929. c. Adjutor gatæ favent. Auguft. verò in hunc Pf. col. 17. b. 122. meus es tu : ne, &c. ut sup. Apud Cassiod. in hunc Pr. g. 123. a. b. d. e. Quoniam abfc. me in tabernaculo fuo Neque declines... Adjutor meus efto. Apud August in eund. in die malorum meorum : protexit me in abfc. &c. Simili- Pl. col. 117. f. Ne avertas vultum tuum à me : ne decliter in Psalt. Mediolan. malorum meorum. Item Græcè : Adjut. meus efto , &c. at inf. col. 125. d. seq. Ne avertas "O71... à oxun auto u svépo xaxav jego s'oxénacé pe cv , &c. faciem tuam à me , &c. ur in Vulg. Innoc. I. epist. 30.

8.6. Pfalt. Moz. In petra exaltabit me : nunc ecce exalta Conc, to. 1. p. 897. c. Adjutor meus efto, &c. In Gr. Mù bit...

Circuibo, & immolabo in tab. ejus hoftiam jubilationis, amospéyns To apãow tév, Có aminta pen' Ald. & Compl. &c. Rom. nunc autem exaltavit... Circuibo , es immolabo..... remiexxairns... Bougós rey yerine yeni... ó Osos ó Cwrúpur. bostiam jubilationis , &c. Coislin, & Mediolan. & nunc . 10. Sic in Gr. ut & apud Aug. & Cassiod. in hunc Pl. ecce exaltavit... E immolavi hoftiam jubilationis , &c. Si ť.11. Auguft. & Caffiod. in hunc Pl. cum Psalt. Moz. militer in Corb. & Carnur. hostiam jubilationis. Hilar. in Corb. & Coislin. Legem mili constitue... in femita reita, Pf. 133. col. 465. e. In petra exaltasti me : & in P5.65. &c. Rom. pariter hab. conftitue ; paulò vero poft, in semicol. 174. e. Circuivi, & immolavi... hoftiam jubilationis. tam reftam. Carnut, in sémita recta : sic etiam hab. Vulg. August. in hunc Pl. col. 117. c. In petra exaltavit me : ipsa in Mss. Colb. Carnut. Germ. & Gal. Græc. Nouose 8 nunc ecce exaltavit... Circuivi , & immolavi... hostiam Tucór Me Kúels... cv tpiew zugreią, &c. al. deelt Kúels. jubilationis : cantabo & pfallam Domino : at infra col. 123. X. 12. Plalt. Carnut. Ne tradid, in manibus, Mozarab,

nes...

« ZurückWeiter »