Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

ab alienis parce

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. tificantes corda : præceptum Domi- cantia cor: mandatum Domini lu- lætificantis corda: præceptum Ex Ms. Sangerms. ni lucidum , illuminans oculos. cidum , illuminans oculos. Domini lucidum, inluminans

oculos. 10. Timor Domini fanctus, per Timor Domini mundus, perseve 10. Timor Domini fancmanens in fæculum fæculi : judiciarans in fæcula : judicia Domini tus , permanens in fæculum Domini vera, justificata in femetipfa. vera , justificata in semetipsis. fæculi : judicia Dei vera, justi

ficata à semetipsa. 11. Desiderabilia super aurum Desiderabilia super aurum & 11. Desiderabilia super au& lapidem pretiofum multum : & lapidem pretiosum multum , rum &

do rum & lapidem pretiofum dulciora fuper mel & favum. dulciora super mel da favum re- multum : & dulciora fuper dundantem,

mel & favum. 12. Etenim fervus tuus cuftodit Unde & fervus tuus docebit ea: 12. Nam & fervus tuus cufca, in custodiendis illis retributio in cuftodiendis eis fructus multus. todit ea, in custodiendo ea remulta.

triburio multa. 13. Deli&ta quis intelligit ? ab Errores quis intelligit ? ab oc 13. Delictum quis intellioccultis meis munda me : 14. & cultis munda me : à superbis quo- git: ab occultis meis munda fervo tuo. que libera servum tuum. me Domine : 14. & ab alienis

parce servo tuo. Si mei non fuerint dominati , Si non fuerint dominati mei , Si mei non fuerint domi. tunc immaculatus ero : & emunda- tunc immaculatus ero , & mun- nati , tunc immaculatus ero : bor à delicto maximo, dabor à delicto maximo.

& mundabor à delicto maxi

mo. 15. Et erunt ut complaceant Sint placentes fermones oris mei, 15. Et erunt ut complaeloquia oris mei : & meditatio cor- & meditatio cordis mei in conf- ceant eloquia oris mei : & medis mei in conspectu tuo semper. pectu tuo :

ditatio cordis mei in conspec

tu tuo semper. Domine adjutor meus, & re Domine fortitudo mea, de re Domine adjutor meus, & demptor meus. demptor meus.

redemptor meus. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 118. col. 242. d. 246.c. & in Ps. 120. col. 378.e. at in Ps. cum Brev, Mozarab. Tertul. I. 4. adv. Marc. p.711.6. 118. col. 260.b. legir: Mandatum Dei lucidum , &c. Ambr. ita : Eloquia Domini dulciora super mel 6 favos. Millale in Ps. 118. to. 1.col. 1006.b. Mandatum Domini lucidum , Rom. ad. Offert. Dom. 9. post Pent. Judicia ejus dulciora &c. Similiter Hieron. ep. ad Damas. to. 3. col. 524. d.& l. super mel 85 favum. Gr. 'Etribuent à utèp xpuaior ng ribor tíulov 3. in ep. ad Ephes.to. 4. col. 385. f. August, in hunc Pf. Toauro y yauxúrieg urip Méxi ng xupíor. Juftitie Dom. recta , latificantes cor, &c. ut in Vulg. Simi *. 12. Ita in Brev. Moz. & Psalt. Rom, nisi excipias liter hab. Caffiod. in eund. PS. præter vocem corda. Ita illa pro ea. Millale Rom. ad Offert. Dom. 9. post Pent, quoque in Missali Rom. ad Offertor. Dom. 9. post Penr. Nam & fervus tuus cuftodit es.

Lucif. Calar. l. de mor, Ap. Tertul. verò, l. de pudic. p. 1002. a. fic : Jura Domini pro Dei fil. p. 249. d. vel 251. d. Etenim fervus tuus cujlodit direita, oble&tantia corda : præceptum Domini longè lucens , in custodiendis illis , &c. Aug. in hunc Pf. Etenim ..... inluminans oculos. Græcè : Tà fixarémata Kupir eu'léce custodit en, in custodiendo illa, &c. Caffiod. in eund. Pl. ( Mr. Alex. suleia, ) supexivorta xaporlar j frios Kupis Nam & Jervus tuus cuftodiet ea , in custodiendo illa retrib, τηλαυγής , φωτίζεσα οφθαλμές.

multa. Sic criam in Plalt. Corb. excepro uno cuftodit. Gr. 9. 10. Sic Hilar. hab. in Ps. 118. col. 242. d. præter ule. Kairapoderosos qurbare aula ut purdaosur auta, &c. ista , Domini vera, justificata in ipsum. Ambr. in Pr. 118.to. *.13. Psalt. Rom. Corb. & Mozarab. necnon Cypr.l. 3. 1. col. 1049. 1272.c. Domini vera , juftif. in femetipfa. Hier. Testim. p. 320.a.cum Aug. & Caffiod, in hunc Pi. con la in Ezech. 18. to. 3.820. a. Domini vera , juftif. in femetipfis. tanter hab. initio deli&ta, extremòque addunt Domine , ut Cypr.l. 3. Testim. p. 313.c. Timor Domini caftus , perfeve- fup. Ambrof. verò, l. de apol, Dav. to. 1.col. 690. d. ita rans in fæcula fosculorum. Aug. in hunc Pf.& tract. 9. in 1. legir : Lapsus quis intelligit ? & in Pl. 45. col. 927.a.& Johan. to. 3. p. 2. col. 888.g. Timor Domini caftus, perma f. addit : ab occultis meis munda me Domine. Similiter Ninens in fæculum feculi : judicia Dom. vera , justif. in idipsum. cerius , Spicil. to. 3. c. 2. p. 2. c. addit Domine. In Gr. Fulg.d. 1. de dupl. præd.c. 23. p. 19. Judicia Dei vera , juf- !@exolesportla zis ourýdel ; &X Tūv xpupiwr M8 xalácsér Men tificata in femetipfis. Caffiod. in eund. Pl. Judicia Dei verá, anò, &c. &c. ut in Vuig. In Psalt. Moz, ac Rom. Martianæi : Timor ř. 14. August. in hunc Pl. & ab alienis..... Si mei non Dom. sanctus, permanet in fæculum fæculi: judicia Dei vera, fuerint dominata..... mandabor à delitto magno. Similiter justif. in femetipfis. In Rom. Fabri, in femetipfa. In Mediol. in Psalt. Corb. & Moz. & mundabor. In Psalt, Rom.&ap. etiam permanet. In Gr. 'O poßos Kupisagoos, aué'w eis aião Cassiod. dominati..... 88 emundabor. In Gr. 'Ear_kú My xan να αιώνος: τα κρίμαζα Κυρίε αληθινα, διεδικαιωμένα επίτο αυ76. 7ακυβεύσωσι..... και καθαειθήσομαι από αμαρτίας μεγάλης.

$. 11. Ita Lucif. Cal. I. de mor. pro Dei filio , p. 249. ♡. 15. Similiter haber August. in hunc. Pf. col. 81. vel 251. d. necnon August. & Cassiod. in hunc Pl.cum c. cum Cassiod. & ver. Pfalt. At Aug. infra , col. 87. f. Fulg. l. 1. de dupl. præd. c. 23. p. 19. & Pfal. Rom. legit, Et per hoc ur complaceant , &c. In Gr. Kai 300v7cue Ambrof. verò in P. 118. to. 1. col. 1049. a. delet multum. eis ev'doxlar tà nórra, &c. Ap. Hilar. quoque in Pf. 51. Po S. Paulinus epist. 37. col. 226. b. hab. pretiofum nimis , 79. C. Domine adjutor meus , &c. ut sup.

[ocr errors]
[ocr errors]

E 2.

in

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 1. In finem, Psalmus David. XIX. Victori Canticum David. XX. 1. In finem, Pfalmus ipfi Ex MJ. Sangerm,

David. XIX.
Xaudiat te Dominus in die
tribulationis : protegat te
tribulationis : protegat te no-

die tribulationis : pro-
nomen Dei Jacob.
men Dei Jacob.

tegat te nomen Dei Jacob.
3. Mittat tibi auxilium de sanc Mittat tibi auxilium de fancto , 3. Mittat tibi auxilium de
to : & de Sion tueatur te.
& de Sion roboret te.

fancto:& de Sion tueatur te.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIPU A M.
X. 1. Iridem in Brev. Moz. & Græco. In Pfalc. Rom. Psale. & Gr.
Fabri deeft ipfi , ficur apud Aug. & Caffiod. in hunc Ps. . 3. Sic apud Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. ficut
In Rom. Marcianæi fimpliciter , Pfalmus David.

in Psalt. Rom, In Mediolan. vero, Corb. & Carnut. loco *. 2. Ita Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. cum vet, tueatur te , est sufripiat se , è Gr. ecliná 60176 08.

mus.

* D lætabitur rex: & fuper Domine in fortitudine tua la- 2. bitur rex: & super saluta

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex M. Sangerm.

4. Memor sit omnis facri Memor fit omnis facrificii tui , 4. Memor sit omnis facrificii. ficii tui : & holocauftum tuum do holocaustum tuum pingue fiat. tui : & holocaustum tuum pingue pingue fiat. DIAPSALMA. SEMPER.

fiat. 5. Tribuat tibi Dominus fe Det tibi secundum cor tuum , s. Tribuat tibi fecundùm cor cundùm cor tuum : & omne & omnem voluntatem tuam im- tuum : & omne consilium tuum conconsilium tuum confirmet. pleat.

firmet. 6. Lætabimur in salutario Laudabimus. in salutari tuo, 6. Lætabimur in salutari tuo : tuo : & in nomine Domini do in nomine Dei noftri deduce- & in nomine Dei nostri magnificaDei nostri magnificabimur.

bimur. 7. Impleat Dominus om Impleat Dominus omnes petitio 7. Impleat Dominus omnes, penes petitiones tuas: nunc co- nes tuas : nunc scio quoniam fal- titiones tuas : nunc cognovi quognovi quoniam falvum faciet vabit Dominus CHRISTUM suum: niam falvum fecit Dominus CHRISDominus CHRISTUM suum.

TUM suum. Exaudiet illum de cælo fanc Exaudiet eum de cælo sanato Exaudiet illum de cælo sancto to suo : in potentatibus falus suo, in fortitudinibus Salutis dex. suo: in potentatibus falus dexteræ dexteræ ejus. tera sua.

ejus. 8. Hi' in curribus , & hi Hi in curribus , hi in equis: 8. Hi in curribus, & hi in equis: equis : nos verò in nomine Do- nos autem in nomine Domini Dei nos autem in nomine Domini Dei mini Dei nostri magnificabi- noftri recordabimur.

nostri invocabimus. mur.

9. Ipsi obligati funt, & ce Ipfi curvati sunt , & cecide 9. Ipfi obligati sunt, & cecideciderunt : nos verò resurrexi- runt : nos verò surreximus , runt: nos autem surreximus & erecmus & erecti sumus. erecti sumus.

ti sumus. 10. Domine falvum fac re Domine salva : rex exaudiet nos 10. Domine salvum fac regem : gem : & exaudi nos in quacun- in die , qua invocaverimus eum. & exaudi nos in die, qua invocave. que die invocaverimus te.

rimus te. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. ¥. 4. Ita Aug. & Caffiod. in hunc Pl. Psalt. Rom. noftri invocabimus. Similiter hab. Cypr. ep.ad Fortun. 267. hab. Memor fit Dominus , &c. ut sup. Item ap. Ambr. l. 2. de b. excepto ult, magnificabimus : item l. de exhort. mart. in Cain, c. 5. p. 214.c.85 bolocauftum, &c. ut fup. Gr. Mixadein editt. est magnificabimus; at in Mss. nonnullis invocabimus,

dous.... To onoxaútwuá Cowlarétu, pingue faciat. Seq. Ap. Ambr. 1. de Nab.c. 15.10. 1.col.585.a. ita : Hi in curDiapsalma est in Psalt. Rom. & Corb. memoraturque ab ribus, & hi in equis : nos autem in nomine Domini magnificaa August. in hunc Pl. non verò à Cassiod. abest eriam ab bimur : item in Psalm. 35. col.778. a. hoc excepto , in noedd. Ald. & Compl.

mine Dei nostri : at in Pf. 40. col. 880. b. & epist. 22. 10. 2. Ý. 5. Ita Cassiod, in hunc Ps. cum Psalc. Corb. Rom. 877. a. in nomine Dom. Dei nostri magnificabimur. Similiter Moz. & Mediolan. Similiter Aug. in eund. Ps. addit Do- hab. Caffiod. in hunc Pf.cum Pfalt. Rom. Martianæi. Rom. minus ; sed loco confirmet , legit compleat. Cypr. epist. 20. Fabri deler Domini, cum Coisl. utrumque verò habet magnip. 29. b. Det tibi Dominus fecundùm cor tuum. Ambrof. ficabimus. Sic etiam Auct. I. de promisl. p.2.c. 17. p. 140. 1. 2. de Cain , p. 214.c. Tribuat tibi fecundùm cor tuum: Auguft. verò, in nomine Domini Dei noftri exsultabimus. & omnes petitiones tuas confirmet, Gr. Vat. Acón co xa?c Hieron. in Ofe. cap. 10. cum Psalt. Carnut, necnon Arab. & Tû xapfiar oro TooQY TẠY Crans ce tauparoana Mr. Alex. Æthiop. magnificabimur. Gr. Vat. OŠ TOI..... ŠTO ..... cum edd. Ald.& Compl

. Dón oa Kúpies, &c. unde Hieron. Kupio Ocô ripercor peydavrincipsba. A Ml. Alex. abest Kupit ; epist ad Sun. & Frerel. to. 2. col. 634. a. ait : Et dicitis & in edd. Ald. & Compl. est é'Aixansoóueba. in Graco vos boc verficulo additum nomen Domini reperisse , ř.9. Ita Brey. Moz. cum Psalt. Rom. Fabri, & Coislin. quod fuperfluumeft ; quia ex superioribus & no xorrs subaudirur, Rom. verò Martianæi, nos autem refurreximus, &c. unde cæpit & Pfalmus : Exaudiat te Dominus , &c. ut so Cypr. epist. ad Fortun, ut & Ambros. 1. de Nab. c. 15. bîc fub eodem fenfu dicatur : Tribuat tibi secundum cor tuum. to. I. col. 585. a. Ipfi obligati sunt, & cecido nos autem . 6. Ita Pfalt

. Corb. & Rom. Martianæi, nifi quòd surreximus , &c. & in Pl. 35. col. 778. a. cum Auguft. habent falutari , non falutario. Rom. Fabri deler , cum nos verò surreximus, &c. Cyprianus de exhort, mart. ita : seq. Domini. Auguft. in hunc Pf. legit : Exsultabimus in Ipfis copulari sunt pedes , & ceciderunt. Hieron. in Amos 2. falutari tuo : & in nomine Domini Dei nostri magnif

. Cassiod. to. 3. 1388.b. Ifti impediti funt, s ceciderunt. Auct. 1. de in eund. Ps.cum Vulgata concinit ad verbum. Gr. 'Ayan- promilf.c. 17. p. 140. e. Ipfis obligati sunt pedes , & cecideavacóueba e tão swaupico eso ng å oróscce? Og , &c. In Ald. runt : nos verò surreximus , &c. Gr. 'Avloi Curemodignoar, & Compl. Kupis Oy.

à..... jusīs aré super, &c. . 7. Itidem in Psalt. Moz. & Carnut. In Rom. pa X. 10. Sic habet Pralt. Mediolan. Rom. verò Fabri cum riter , falvum faciet, sed præponitur , verbo exaudiet. Coisl. in die , in qua. Rom. Martian, cum Aug. & Cassiod. in Apud Auguft. & Cassiod. in hunc Pf. falvum fecit , absque hunc Pl. in die , qua. Gr.« ñ ár viképą. Hieron. ep. ad Sun. & juxta Gr. In Psalt. Corb. falvum facit.

& Frerel. col. 634. a. ad hoc, in die , qua, ait : Legisle vos *. 8. Tertul. de Corona mil. c. 13. p. 293. b. Isti in dicitis , in quocunque die ; sed superius cum Hebraïca veritate curribus , * ifti in equis : nos autem in nomine Domini Dei concordat , ubi fcriptum eft biom, id eft, in die. VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
E: Ms. Sangerm. 1. In finem, Pfalmus ipsi Viktori Canticum David. XXI. 1. In finem , Pfalmus David. XX.
David. XX.

Omine in virtute tu

tua læta. tabitur rex , in falutari falutarem tuum exsultabitur tuo exsultabit vehementer. re tuum exsultabit vehementer. vehementer. 3. Desiderium cordis ejus Desiderium cordis ejus dedisti 3. Desiderium cordis ejus tribuis

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. *.1. Ita August. in hunc Pl.cum Græco. Cassiod. verò . 3. Brev. Moz. cum Psalt. Rom. & Carnut. Deficum Psalt. Rom. & Coillin. delet ripsi.

derium animæ ejus , &c. ut sup. Similiter ap. S. Paulinum, $. 2. Sic in Pfalt. Corb. est, præter unum falutare. Ap. epist. 21. p. 116. b. & Caffiod. in hunc Pr. In Psalt. Auguft.in hunc Pf. & fuper falutari tuo exsultabit , &c. Corb. ita : Defiderium anima ejus tribuifti ei : & voluntaCalliod. cum Psalt, Rom. Vulgacx fayet. Gr. vj fri tome tem lab. ejus non fraud. &c. Apud Auguft. in eund. Pf. Cwtiples ox áram.coEtai opódex.

Defiderium anima ejus dedifti ei us voluntate labiorum ejus

·,

D

[ocr errors]

tuo,

.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. ti ei : & voluntate labiorum ejus, ei, & voluntate labiorum ejus non tribuisti ei : & voluntate labio- Ex Ms. Sangermi non fraudasti eum. fraudasti. SEMPER.

rum ejus non fraudasti eum.

* DIAPSALMA. 4. Quoniam prævenisti eam in Quoniam pravenies eum bene 4. Quoniam prævenisti eum benedictionibus dulcedinis : posuisti dićtionibus bonitatis : pones in cao in benedi&tione dulcedinis : in capite ejus coronam de lapide pute ejus coronam obrizam. pofuifti in capite ejus coropretioso.

nam de lapide pretioso. s. Vitam petiit à te : & tribuif Vitam perivit à te, dedisti ei : s. Vitam petiit : & tribuifti ei longitudineni dierum in fæcu- longitudinem dierum in faculum , ti ei longitudinem dierum lum, & in fæculum fæculi. da in eternum.

in fæculum, & fæculum fæ

culi. 6. Magna est gloria ejus in salu Magna gloria ejus in Salutari 6. Maxima est gloria ejus tari tuo: gloriam & magnum de- tuo : gloriam & decorem pones in salute tua : gloriam & macorem impones super eum. super eum.

gnum decorem impones super

eum. 7. Quoniam dabis eum in bene Pones enim eum benedictiones 7: Quoniam dabis eum bedi&tionem in fæculum fæculi : læti- in sempiternum : exhilarabis eum nedi&tionem in fæculum fæcuficabis eum in gaudio cum vultu latitiâ apud vultum tuum.

li: lætificabis eum cum gaudio

vultus tui. 8. Quoniam rex sperat in Domi Quia rex confidet in Domino , 8. Quoniam rex speravit in no : & in misericordia Altissimi non & in misericordia Excelsi non de- Domino : & in misericordia commovebitur. cipietur.

Altislimi non commovebitur. 9. Inveniatur manus tua omni Inveniet manus tua omnes ini 9. Inveniatur manus tua bus inimicis tuis : dextera tua in- micos tuos : dextera tua inveniet omnibus inimicis tuis : dextera veniat omnes, qui te oderunt. odientes te.

tua inveniat omnes, qui te

oderunt. 10. Pones eos ut clibanum ignis Pones eos ut clibanum ignis in 10. Pones eum ut clibanum in tempore vultus tui : Dominus in tempore vultus tui : Dominus in ignis; in tempore vultus tui ira sua conturbabit eos, & devo- furore fuo precipitabit eos , de consummabis eos : Dominus rabit eos ignis. devorabit eos ignis.

in ira sua conturbabit eos, &

devoravit eos ignis. 11. Fruétum eorum de terra Fru&tum eorum de terra perdes, 11. Fructum eorum de terperdes: & femen eorum à filiis ho- & femen eorum de filiis hominum. ra perdis : & femen eorum à minum,

filiis hominum. 12. Quoniam declinaverunt in Quoniam inclinaverunt super te 12. Quoniam declinaverunt te mala ; cogitaverunt conlilia , quæ malum : cogitaverunt fcelus, quod in te mala; cogitaverunt connon potuerunt stabilire, non potuerunt.

silium , quod non potuerunt

stabilire. 13. Quoniam pones eos dor Quoniam pones eos humerum :

13. Quoniam pones eos sum : in reliquiis tuis præparabis funes tuos firmabis contra facies dorsum : in reliquiis tuis prævultum eorum.

parabis vultum illorum. 14. Exaltare Domine in virtu Exaltare Domine in fortitudi 14. Exaltare Domine in vir.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M. mon privasti eum ; ( editt. fraudasti , senitentibus Ms. ) hunc Pf. in salute tua. Cassiod. in eund. Pf.cum Pfalt. Rom. Gr. Từ TQviar rūs tuxus ( Ald & Compl. raporías) Vulgatæ favet. In Gr. fic: Mayánua desa avto ay tớ »Impics avršetaxas auta w TÀ Símun ( al. Céanor ) Two Xenówr 6X,

&c. Psalt. Coislin. leg. inf. imponet ; at in Groszlý otiso αυτή εκ εσέρκσας αυτόν.

9.7. August. in hunc Pl. cum Brev. Moz. Quoniam * Similiter hic habetur Diapsalma in Psalt. Rom. Mar dabis ei beneditionem ; reliqua ut in Vulg. Cassiod. in tianæi ; ac in Corb. & Rom. Fabri deeft, ut & in edd. eund. Pl. cum Psalt. Rom. Fabri : Quoniam dabis eum in Ald. & Compl. nec etiam à Caffiodoro memoratur. Apud beneditione, Corb. Quoniam dabis eum benedi&tionem ,

&c. Auguft. in eund. Pl. transfercur in $. feq. post vocem ut in Vulg. Gr. "OTA dosis aut evropiar eis iwva..... dulcedinis.

α χαρα μετα τη προσώπε [. W. 4. Sic in Brev. Moz. eft , & Pfalr. Corb. ac Rom. 7.8. Similiter hab. Cassiod. in hunc Pf. cum Psale. Fabri, Rom. verò Martianæi, cum Aug. in hunc Pf. hab. Rom. Quoniam rex fperavit in Domino, &c. August. in in beneditionibus. Çassiod, in eund. Pl. in benedi&tione. eund. Pl..... sperat in Domino : 8 in Altiflimi misericord, S. Paulinus, epift. 21. ut & 40. & 42. p. 116.b. 243. b. non commovebitur. Psalt. Coislin, & Corb. non conturba256. a. Quoniam pravenisti nos in benedictione dulced. Gr. bitur. Gr... ελπίζει επί Κύριον" και ώ τα έλέει τ' Υψίσε και ότι προέφθαρας αυτον αν ευλογίαις χρισότητος: ε9ηκας επί μη ζαλευθή. This yepanur, &c. Apud Ambrof. de ob. Theod. to. 2. 5.9. Ita Auguft. & Cassiod. in hunc Pf. cum Psale, col. 1212. a. pofuifti in capite , &c.

Rom, Fabri, & Græco : in Rom. Marrianæi, & dextera 8.5. Ita in Psalt. Corb. reperito in, ante 2. fæculum. &c. Mozarab, verò hab. Vitam petiit : & dedisti ei longitudinem *. 10. Aug. & Cassiod, in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. dierum in æternum , & in fæculum faculi. Similiter in Vulgatæ fuffragantur. In Gr. Oncers aula's... eis naipir of Psalt. Coislin, deest à te, poft petiit. Vet. Iren. Interp. Tegoésity Co Kúeros à épz... xala po velou évtis füp. 1. 2. C. 34. p. 269. c. legit : Vitam petiit à te : 8 tribuifti . 11. August. in hunc Pf. Fru&um illorum de terra ei longit. dier. in faculum fæculi ; ( deeft tamen à te, in perdes, &c. ut fup. Gr. dTones. Mss. Clarom. Arund. & Vol. ) In Psalt. Rom. Fabri #. 12. Ita August. in hunc Pf. cum Psalt. Rom. de haberur à te , & tribuifti , ficut in fine simpliciter , in Corb. In Gr. Var... Braai ir yra dúvwvas soar. In Alex. faculum fæculi. In Rom. Martian, deest 8 ; poft à te ; Ald. & Compl. brra's äs. reliqua ut fup. apud Fabrum. August. in hunc Pf. legit : V. 13. Ita Auguft. & Caffiod, in hunc Pl. cum Pfalt. Vitam petiit : & dedisti ei longit, dier. in fæculum faculi. Rom. Fabri. In Rom. Martianæi, preparare vultum illam Cassiod. in eund. Pl. Viram petiit : & tribuisti ei longitud. In Coisliniano, in reliquis suis præparabis vultum dierum in fæculum fæculi. Auct. 1. de promid. p. 2. c. 27. illorum. In Mozarab.., in reliquiis tuis , & præparabis vult. col. 154. á. Vitam periit : & dedisti ei. Gr. Zwar rivocné illorum. Similiter ap. Ambrof. l. de Jof. c. 3. to. 1. col. Ce· και έδωκας... ημερών εις αιώνα αιώνος. .

486. c. pones eos dorfum. In Gr. "OTS Búteis autys voor $.6. Sic eft in Pralt. Corb, ad verbum. Item in Moz. α τους περιλοίπους και ετοιμάσεις , &c. & Coislin. maxima eft ; ficut in Caraut, & ap. Aug. in . 14. Ita Pfalt, Coislin. hab. Alia verò cum Aug. & Tom. II.

F

Corum.

tua,

rum.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm. ture tua : cantabimus & psal- ne tua : cant abimus & pfallemus te tua : cantabimus & psallemus
limus virtutes tuas.
fortitudinem tuam.

virtutes tuas.
NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Cassiod. constanter pfallemus, &c. In Gr. fargler tas douraseices Cx. Ms. Coisin, táxrwler.

D

rum meorum,

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Ms. Sangerm. 1. In finem pro fufceptione Victori pro cervo matutino 1. In finem pro fufceptione matutia matutina , Pfalmus ipsi Canticum David. XXII.

na , Pfalmus David. XXI. David. XXI.

Eus meus , Deus meus quare 2. D Eus Deus meus respice

Eus Deus Matth. me : quare me dereli dereliquisti me ? longè à fa

Marc. quisti? longè à salute mea ver- lute mea verba rugitus mei. longè à salute mea verba delicto

15. 34 ba labiorum meorum.

3. Deus meus clamabo per Deus meus clamabo per diem, 3. Deus meus clamabo per diem, nec exaudies : & node, ale non exaudies : de nocte, nec diem, & non exaudies : & no&te, & non ad infipientiam mihi. eft silentium mihi.

& non ad insipientiam mihi.
4. Tu autem in sancto ha-

Et tu Sancte : habitator , laus 4. Tu autem in sancto habitas,
bitas, laus Ifraël.
Ifraël.

laus Ifraël.
s. In te speraverunt patres In te confifi sunt patres noftri : s. In te speraverunt patres nof-
nostri : speraverunt, & libe- confisi sunt , & salvasti eos. tri : speraverunt, & liberafti eos.
rafti eos.

6. Ad te clamaverunt, & Ad te clamaverunt , ea sal 6. Ad te clamaverunt, & falvi
falvi fa&i funt: in te sperave- vari sunt : in te confisi sunt , fa&ti funt : in te speraverunt , &
runt, & non funt confusi.
& non funt confufi.

non sunt confusi.
7. Ego autem sum vermis

Ego autem sum vermis, e non 7. Ego autem sum vermis , & & non homo : obprobrium homo : opprobrium hominum, ego non homo : opprobrium hominum , hominum, & abjectio plebis. despectio plebis.

& abjectio plebis. 8. Omnes qui videbant me, Omnes videntes me , subsan 8. Omnes videntes me, derisea Matth. subsannabant me : & locuri nant me : dimittunt labium , mo- runt me : locuti sunt labiis, & mo- 27. 39.

Marca kunt labiis, & moverunt ca- vent caput.

verunt caput.

Is. 29 put.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM,
V. 1. Ita Maxim. Taurin. in homil. p. 17. d. at Aug.& refpice me : quare me dereliquisti? Caffiod. Vulgatæ con-
Caffiod. in hunc Pf. cum Psalt. Coil, Corb. & Rom. Fabri, gruit , ut & Psalt. Rom. Sic etiam in Tractu missæ Dom.
delent ipfi. In Rom. Martianæi fic : pro assumptione ma Palm. ar in Psalt. Corb. respice me.
tutina , absque seq. ipfi, Similiter apud Hieron. epist. ad . 3. Ita Cassiod, in hunc Ps. cum Psalt. Coislin. Corb.
Cypr. to. 2. col.703. b. Inscribitur , inquit, pro asiemptione Moz. & Rom. Fabri. In Rom. Martianæi , nec exaudies:
matutina ; & in Ose. to. 3. col, 1274. e. Vigefimi Psalmi in noite, &c. fic etiam in Tractu mislæ Domin. Palm,
titulus eft , pro assumptione matutina , licet in Hebræo Apud August. in hunc. Pf. col. 90. f. Deus meus clamabo
fcriptum sit, pro cervo matutino. Gr. Eis To TÉROS , Únde ad te per diem , nec exaudies : 85 noite, &c. Itidem infra,
της αιτιλήψεως της εωθινός, Ψαλμός τώ Δαυίδ.

col. 95. d. hoc excepto , & non exaudies : at in Pl. 53.
. 2. Ambrof. l. de Incarn. to. 2. 712. b. Deus Deus col. 496. d. ita • Clamavi ad te per diem, nec exaudifti:
meus respice in me, &c, ut in Vulg. Similiter in Pf. 39. nocte , &c. Epist. etiam ad Honorat. to. 2. col. 428. f.
col. 863. b. c. & in Ps. 118. col. 980. f. & to. 2. col. ait : Sequitur Pfalmus , & dicit : Clamavi ad te per diem ,
462. d. at in Pf. 43. to. I. col. 900. b. Deus Deus meus nec exaudies : nocte , & non ad infipientiam mihi. Tere
refpice me : quare me derel, & l. 2. de fide , to. 2. col. rul. verò 1. 4. adv. Marc. p. 706. c. legit : Deus meus
480. f. Deus Deus meus , quare me derel. absque hoc med. ref clamabo per diem , 88 exaudies : 88 noéte , non in vanitatem
pice me. Hilar. in Pf. 141. col. 544. Deus meus, quare me

mihi. Gr. 'o Osós My xexpózouou viuéexis após Cs, we're dereliquifti ? forfitan ex Matth. 27. 7. 46. aut Marci 15. sisamé

on aing vuxios, fx eis ärover émoi. In edd. Ald. & . 34. ubi fic : Eloi Eloi... id eft, Deus meus , &c. Au- Compl. deeft wpós Cs. gustinus in hunc Pl.col. 90. f. Deus Deus meus refpice me : ^. 4. Succinunt August. & Cassiod. in hunc Pf. cum quare me dereliquisti longè à falute mea ? verba delictorum ver. Pralo. & Gr. Ita etiam in Tractu misfæ Dom, Palm. meorum : at infra , col. 94. g. 95. b. c. Deus meus, Deus ř.5. Sic in Psalt. Rom. est, & Tractu missæ Domin, meus refpice me : quare me dereliquifti ? longè à', &c. at in Palm. necnon ap. Caffiod. in hunc Pf. August. verò in Pl. 37. col. 297. c. & in Pf. 53. col. 496. d. Deus meus, eund. Pl. col. 91. b. & 96. c. ac epist. ad Honorat. to. Deus meus ut quid me dereliquisti ? longè à falute men 2. col. 429. b. e. & 430. f. legit : fperaverunt , 8 cruisti verba delictorum meorum : & in Ps. 58. col. 558. e. Deus eos. In Gr. wg ef púow av76s. Ms. Alex. epúow. meus, Deus meus refpice in me : quare me derel. Similiter $.6. Sic habet Aug. in hunc Pl. ac epist. ad Honorar. in Pl. 43. col. 371. f. paulò verò post : Deus meus, Deus, col. 429. 430. f. Item Cassiod. cum vet. Psalt, & Græco.

ut quid me dereliquisti ? longè à falute..... delictorum 4.7. Concinit Ambros. 1. de a pol. Dav. to. I. col. 678. meorum : verùm epist. ad Honorat. to. 2. col. 428. a. f. & in Ps. 118. col. 1226. e, ac to. 2. col. 482. a. 985. ait : In isto Psalmo, cùm dixisset, Deus meus, Deus meus e. Item Aug. & Cassiod. in hunc Ps. cum Gaud. Brix. in ser. respice in me" : quare me dereliquisti ? continuò subjungit,' p. 975. a. necnon vet. Pfalt. & Græco. Similiter etiam in longé à salute mea verba delict. &C..... Quanquam eiiam Tractu Dom. Palm. Ap. Cypr. verò, l. 2. Testim. p. 290. fic diftingui poteft : Deus meus, Deus meus refpice in me: a. ita : Ego autem sum vermis , & non homo : maledi&tum quare me dereliquisti longè à salute mea ?.... ut alius sensus hominis , is abjeétio populi. Apud Tertul. I. 3. cont. Marc. fit, verba delictorum meorum. In Gr. 'O osos ó Osós My p. 676. b. vermis , & non homo : ignominiæ hominis, o Apoges Hece iværi éyxc76ntés us ; waxpar ato tūs..... oi nullificamen populi : fic etiam fup. constanter , p. 671. b. λόγοι των παραπτωμάτων με. Symmach. των οδυρμών με & infra , l. 4. p.715. c. Item l. adv. Jud. c. 14. p. 148. Quinta edir. Tüs Bohorus M8. Hieron. in Isai. 49. to. 3. a. ait : Vermem se pronunciat , 5 non hominem ; ignomie col. 351. f. longè à salute mea verba lamentationum men niam hominis , 85 abjeétionem populi : vide etiam l. de carne rum. Eusebius hoc notat : Tò, apóX es meos, as pun xeiueror Chr. p. 550. b. In Gr..... öreidos arépásawr, à Gérapea & τω Εβρ και ο Σωκρ παραλέλοιπε" id eft, Illud, refpice λαϊ. Μ. Αlex. ανθρώπε. in me , tanquam quod in Hebraico non fit , fed apud folos 7. 8. Sic in Brev. Moz. est, detracto uno s', ante LXX, Salvator etiam omifit ; videlicer Marth. 27. 46. aut locuti funt. Pfalt. verò Rom. cum Tractu millæ Domin. Marc. 15. 34. Er verò Hieron. I. de opr. gen. interpret. Palm. & Cassiod. hab. Omnes qui videbant me, asperna10.4.col. 254. f. aic Septuaginta Translatores interposuisse, bantur me : locuti sunt , &c. Similiter in Psalt. Corb. & respice me : ita enim, inquit , verterunt, Deus Deus meus Coislin, præpofito &, verbo locuti funt, Tertul. l. 4. adve

e.

[ocr errors]

meuls

[ocr errors]

eum.

me :

[blocks in formation]

IS. Sicut

atth. 39. Larra 29.

&c. at

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO-ANTIQUA.
Matth. 9. Speravit in Domino , eripiat Confugit ad Dominum , salvet 9. Speravit in Domino, Ex Mf. Sangermani
27. 43. eum : salvum faciat eum, quoniam eum : liberet eum, quoniam vult eripiat eum : falvum faciat
vult eum.

eum, quoniam vult eum.
10. Quoniam tu es, qui extra Tu autem propugnator meus 10. Quoniam tu es, qui abf-
xisti me de ventre : spes mea ab ex utero : fiducia mea ab uberibus

ex utero : fiducia mea ab uberibus traxisti me de ventre : fpes
uberibus matris meæ.
matris mee.

mea ab uberibus matris meæ.
11. In te projectus fum ex ute In te projectus sum ex vulva : 11. Ad te projectus sum ex
ro: de ventre matris meæ Deus de ventre matris meæ Deus meus utero : de ventre matris meæ
meus es tu, 12. ne discefleris à es tu. Ne longè fias à me , Deus meus es tu, 12. ne dis-

cesseris à me :
Quoniam tribulatio proxima est : Quoniam tribulatio proxima : Quoniam tribulatio proxi-
quoniam non eft qui adjuvet. quoniam non eft adjutor. ma eft : quoniam non est qui

adjuvet.
13. Circumdederunt me vituli Circumdederunt me vituli mul 13. Circumdederunt me vi-
multi: tauri pingues obsederunt me. ti : tauri pingues vallaverunt me. tuli multi : tauri pingues ob-

sederunt me.
14. A peruerunt super me os Aperuerunt super me os. suum : 14. Aperuerunt in me os
suum, sicut leo rapiens & rugiens. leo capiens & rugiens.

suum , ficut leo rapiens & ru

giens. aqua

effusus sum : & Sicut aqua effusus sum, d se 15. Sicut aqua effufa funt,
dispersa sunt omnia ossa mea. parata sunt omnia osa mea. & disparsa sunt omnia oflá

mea.
Factum est cor meum tanquam Factum est cor meum ficùt cera Factum est cor meum tan-
cera liquescens in medio ventris liquefa&ta in medio ventris mei. quam cera liquescens in medio
mei.

ventris mei.
16. Aruit tanquam testa virtus Aruit velut testa fortitudo mea,

16. Exaruit ficut teftum vir-
mea, & lingua mea adhælit fau- & lingua mea adhasit faucibus tus mea, & lingua mea adhæ-
cibus meis : & in pulverem mortis meis, & in pulverem mortis de- lit faucibus meis: & in pulve-
deduxisti me.
traxisti me.

rem mortis deduxerunt me.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Marc. P: 734. c. fic : Omnes qui spectabant me , naso irri- epist. ad Gal. to. 4. col. 232. f. In te proje&us fum es
debant me : locuti sunt labiis, & capira moverunt. Cypr. 1. vulva : ex utero matris meæ Deus, &c. Aug. in hunc Pf.col.
2. Testim. p. 290. a. Omnes qui me videbant, despiciebant 91. f. In te confirmatus sum ex utero : de ventre,
me : 8 locuri sunt in labiis, 8 moverunt caput. Ambros. infra, col. 97. c. & epist. 140. to. 2. col. 433. d. In te
in Pf. 118. 10. 1. col. 1160. a. Omnes qui conspiciebant jactatus sum ex utero : de ventre, &c. Itidem apud Cassiod.
me , afpernabantur me : 5 locuti sunt labiis , & moverunt in eund. Pr. Gr. 'Eri Ce & Teppípur ex múlegs Xonias
caput : itidem in Pl. 61. col. 961. e, hoc excepto , qui vide μα7ρός με Θεός με εί ζύ.
bant me. August. epist. 140. ad Honorat. to. 2. col. 430. $.12. Brey. Moz. ne. difcedas à me : quon. tribulatia
f. Omnes qui confpiciebant me , fubfannabant me : 85 locuti proxima eft : non eft qui adjuvet. Similiter in Psalt. Coislin,
sunt labiis, 8 moverunt caput : similiter in Pf. 21. col. & Corb. ne difcedas à me. In Rom. ne discesseris... & non
91. d. sed infra, col. 97. a. Omnes qui videbant me , fub- eft qui,&c. Itidem apud Cassiod. in hunc Pr. Aug. vero in
sannabant me , absque seq. : vide eriam epist. 102. col. eund.col. 91.g.& 97. c. ae ep. 140. to. 2. 434. e. 435. 6.
*286. f. In Gr. savles oi tewpor mes ME , εξεμυκτήρισαν HE* legit : ne discedas à me... quoniam non eft qui; &c. Gr.
ελάλησαν ν χείλεσιν , εκίνησαν κεφαλήν. Ρalt. Coislin. και ελά μη αποσης απ' έμε ότι θλίψις εγγύς· ότι εκ έσιν ο βοηθών.
&c.

. 13. Concinic Lucif. Calar. l. de non parc. in De.
#.9. Sic in Psalt. Rom. & aliis vet, necnon in Tractu del. p. 241. d. vel 243. d. ut & Hilar. in Pf. 67. col.
millæ Domin. Palm. Concinunt Cypr. 1. 2. Testim. p. 290. 209. f. Similiter Ambros. in Pl. 43. col. 908. c. & l. de
a. Ambrof. in Pf. 118. to. 1.col. 1160. a. & l. de exhort. Jos. c. 7. col. 497. f. ac l. 1. de fide , to. 2. col. 463.
virg. to. 2. col. 297. f. & Caffiod. in hunc Pl. p. 73. b. d. Sic etiam Auguft

. in hunc Pl. ac epist. 140. ad Honorat.
Tertul. verò, l. 4. adv. Marc. p. 734. c. legit : Speravit in col. 435. e. & Cassiod. unà cum Psalt. Rom. & Gr.
Deum , liberet eum. Item Ambros. in Pf. 61. col. 960. f. *.14. Ita Brev. Moz. cum Psalt. Rom. Corb. & Coislin,
liberet nunc eum, quoniam vult eum ; sed alludit ad verba Consentit Lucif. Calar. I. de non parc, in De. del. p. 241.
Judæorum , Matth. 27. *.43. Augustinus in hunc Pf.col. d. Item Aug. in eund. Pl. p. 92. a. cum Cassiod. at infra,
91. d. 97. a. Speravit in Dominum , erunt eum : falvum faciat col. 97. c. legit Aug. Aperuerunt super me , &c. epist. verò
eum , quoniam vult eum : itidem ep. 140.& 102. to. 2. col. 140. ad Honorat. col.435.e. Aperuerunt in me..... quafi leo
286.f. 430. f. præter Deum , loco Dominum. Græcè : "Hazı rapiens, &c. In

rapiens, &c. In Gr. "Hro:gar time... ws new, &c.
σεν επί Κύeιον , ρυσάθω αυτόν· ζωσάγω αυτον, ότι θέλει αυτόν. .15. Ita Caffiod. in hunc Pf. Sic etiam in Psalt. Rom.

. 10. Ita Cassiod, in hunc Pf. cum Psalt. Rom. & pofito uno 85 , ante faltum eft. Item in Mediolan. Corb,
Corb. In Coislin. verò, & Moz. sic : Quoniam tu es, qui & ap. Ambros. effu á sunt, Apud Hilar. in Pf. 57. col.
eduxisti me de ventre, &c. Apud August. in hunc Pr.col. 124. d. Effufus fum tanquam aqua : & difperfa funt affa
91. e. & 97. a. Quoniam tu es , qui extraxifti me , &c. ut mea. Faétum eft cor meum tanquam cera liquefiens , &c.
in Vulg. paulò verò poft : Quoniam tu extraxisti me de item in Pf. 140. col. 540. c. dispersa fant omnia offa mea.
venire : Deus meus ab uberibus matris meæ : & epist. 140. In Psalt. Moz. liquefiens ; in Corb. liquens. Apud Auguft.
ad Honorat, to. 2. col. 433. d. Quoniam extraxisti me de in hunc Pf. col. 92. a. Sicut aqua effufus fum : 89 difperfa
ventre : Spes men ab uberibus , &c. & infra : Tu extra- funt... Factum est... ficut cera liquefcens, &c. itidem infra,
sisti me de venire matris mea. Apud Tertul. 1. de carne

col.
97.e. excepto , tanquam cera,

sicut epist. 140. ad
Chr. p. 552.b. ita : Quia tu es , qui avulfisti me ex utero Honorat. col. 435. f. In Gr. 'Dosi ut wp ?Es xuonre idrere
matris meæ : 8 Spes mea ab uberibus , &c. Gr. "Oto xoparign árla , &c. In edd. Ald. & Compl. f'texton. In cod.
εί, ο εκσπάσας με έκ γαςρός και ελπίς με απο μασών της μη Reg. antiquissimo hæc additur nota , Montfalconio noftro
7pós rexo

teste, Hexapl. to. 1. 'E&uxulur, rs7 à 78 n, xeitau à TWO
X. 11. Pfalc. Rom. Corb. Carnur. & Coislinian. In te 'EGáinw tapa tāsiv• s'ta de re 'Arouvéesos i Evobics ypápei.
jactatus fum ex utero , &c. ut sup. Tertul. I. de carne Chr. i.e. Effufus fum , cum n, jacet in Hexaplo apud omnes : ssa
p. 552. b. Super te 63

fum proje&tus ex vulva : 5 ab utero . militerque fcribunt Apolinarius & Eufebius.
matris meæ Deus meus es tu, Ambrof. l. 1. de fide, to. .16. Sic in Psale. Corb. excepto uno velut , pro ficur.
2. col. 462. d. & l. 2. de interpel. Dav. c. 6. 10. 1. col. In Rom. Fabri, Exaruit velut tefta virtus mea , & in fine,
646. e. In te projectus sum ex utero, &c. ut in Vulg. & deduxerunt me. Rom. Martianæi hab. Exaruit vel ut refta...
post paulò, col. 647. a. addit : Poteft & fic legi : In te deduxifti me. Brev. Moz. Aruit tanquam testa. Psale. Cois-
projectus sum ex utero, de ventre matris meæ : ut fequa- linian. Aruit velut testa... & in pulverem mortis deduxerunt
tur : Deus meus es tu, ne discedas à me. Poteft & fic: me. Carnut. 89 in limum mortis deduxerunt me, Cypr.l.
de ventre matris meæ Deus meus es tu. Hieron. l. I. in 2. Testim. p. 290, a. Aruit velut tefta virtus men,

Tom. II.

anoar ,

hoc

F ij

« ZurückWeiter »