Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

VERSIO ANTIQUA, QUÆ ET VULGATA NOSTRA,
29. Ingrati enim spes tanquam hybernalis fuperyacua.
glacies tabefcet, & disperiet tanquam aqua

NOTÆ.
7.29. In Mss. S. Germ. S. Theod. & Corb. 2. legitur fides , loco spes; at in Gr. fatis.

[ocr errors]

Exod. 10.23.

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

CAPUT X V I I.
VERSIO ANTIQUA, QUÆ ET VULGATA NOSTRA.

Agna sunt enim judicia Domine, 9. Nam etsi nihil illos ex monstris pertur-
hoc indisciplinatæ animæ erraverunt. latione commoti, tremebundi peribant : &

2. Dum enim persuasum habent iniqui pof- aerem , quem nulla ratione quis effugere pof-
se dominari nationi fanctæ : vinculis tenebra- fet, negantes se videre.
rum & longæ noctis compediti , inclusi sub io. Cùm fit enim timida nequitia, dat teľ-
tectis, fugitivi perpetuæ providentiæjacuerunt. timonium condemnationis : semper enim

3. Et dum putant fe latere in obfcuris pec- præsumit sæva, perturbata conscientia.
catis, tenebroso oblivionis velamento disper 11. Nihil enim eft timor nisi proditio co-
fi funt, paventes horrendè , & cum admira- gitationis auxiliorum.
tione nimia perturbati.

12. Et dum ab intus minor est exspectatio,
4. Neque enim quæ continebat illos fpe- majorem computat infcientiam ejus causæ
lunca, fine timore custodiebat : quoniam lo- de qua tormentum præstat.
nitus descendens perturbabat illos, & perso 13. Illi autem qui impotentem verè noc-
næ tristes illis apparentes pavorem illis præs- tem, & ab infimis, & ab altissimis inferis
tabant.

fupervenientem, eumdem somnum dormien-
5. Et ignis quidem nulla vis poterat illis lu- tes,
men præbere, nec siderum limpidæ flammæ 14. aliquando monstrorum exagitabantur
illuminare poterant illam noctem horrendam. timore, aliquando animæ deficiebant traduc-

6. Apparebat autem illis subiraneus ignis, tione : subitanens enim illis & insperatus ti-
timore plenus : & timore perculsi illius, quæ mor fupervenerat.
non videbatur, faciei , æstimabant deteriora 15. Deinde fi quisquam ex illis decidisset,
efle
quæ
videbantur :

cuftodiebatur in carcere fine ferro reclufus.
7: & magicæ artis appositi erant derisus, 16. Si enim rusticus quis erat, aut pastor
& fapientiæ gloriæ correptio cum contume aut agri laborum operarius præoccupatus ef-
lia.

ser, ineffugibilem sustinebat neceffitatem.
8. Illi enim qui promittebant timores & 17. Unã enim catenâ tenebrarum omnes
perturbationes expellere se ab anima languen- erant colligati. Sive spiritus fibilans, aut in-
te, hi cum derisu pleni timore languebant. ter spiffos arborum ramos avium sonus sua-

NOTA.
$. 1. Sic est in Græco, præter voces Domine , & verba fine, nempe post verbum videre, seqq.frequenter enim pra-
ina , quæ desunt. Et verò apud Hilar. in Pf. 118. col. 254. occupant, pelimâ redarguente conscientia.
b. hæc tantum leguntur : Magna enim sunt judicia tua 9. 10. Non condemnationis hab. Mf. Corb. 1. sed conse
inenarrabilia, Itidem in Mr. Sangerm. Lucif. Cal. l. 1. pro demnationi ; Sangerm. n. 15. condemnata ; Gr. xatadıxao
S. Athan. p. 195. f. pariter addir: propter hoc indiscipli- Souérn; subinde loco enim , Gr. hab. de', autem ; & pau-
nata anima erraverunt.

lo sup. voci timida , præponit tò, idioos, propriè. Notavi-
7.2. Lucif. Cal, ubi fup. Dum enim persuasum habent mus fup. in Mss. SS. Germ. & Theod. anteponi ista :
iniqui posle se dominari nationi Janétorum: vinėti tenebra- frequenter enim præoccupant , peffima redarguente conscientia ;
ruin catenis , & longa nolle compediti , inclusi sub tellis , fu verùm hæc in MI. Corb. 2. postponuntur his ult. contur-
gitivi. Grae. Yωειληφόλες γαρ καταδυνασεύειν έθνος άγιον άνο bata conscientia ; at in Græco verba ista utrobique desunt.
μοι: δέσμιοι σκότες και η μακράς πεδίαι νυκλες και κατακλειθέντες In Mr. S. Theod. fic legitur : Cùm fit enim timida ne-
ópábois, purét és tūs aiwvis megroias :'xe17o. Ms. S. Theod. quitia , data est in omnium condemnationem : semper enim ,
ultimò hab. placuerunt , non jacuerunt ; fed vitiosè, ni fal-
lor.

Ť.11. Sic est in Græco , præter ista, twv 'noY! Ches
¥.3. Græc. initio hab. Marécéveiv gão voulSornes, & sub Bondukátwr, auxiliorum quæ à cogitatione , loco cogitatio-
fin. ivó áruce , Speilris, loco cum admiratione nimin. nis auxiliorum. In Mss. SS. Germ. & Theod. necnon

7.4. quoniam fonitus defcendens, &c. Græc. ixou de Corb. duobus ita : Nihil enim eft timor nisi prafumptionis
καθαράγοντες αυτες περιεχόμπεη , και φασματα αμειδύτοις κατη- adjutorium , proditio cogitationis auxiliorum.
ou egtuoss trepavice%o. fed fonitus cum impetu defcenden . 12. Mss. Sangerm. S. Theod. & Corb. duo : Et
tes ipfis obftrepebant , & vifiones tristes mæftis vuliibus ap dum ab intro..... majorem putat scientiam ejus caufæ , &c.
parebant.

Corb. 1. computat. Mr. S. Theod. in fine habet , de qua
6. 5. Gr. delet illis, ante lumen ; & in fine habet augmentum prastat. Græc."Erdog er de çoce ör7wv..... Treiovas
Tu sugruv exsivuv vuxice. Ms. S. Germ. 1. tristem illam noc λογίζεται την άγνοιαν της παρεχίσως την βάσανον αιτίας: Ε:
tem horrendam.

dum ab intra minor ..... majorem computat inscientiam pra-
$.6. Mf. S. Germ. cum Corb. 2. excremò hab. quæ bentis tormentum caufæ.
non videbantur , fed malè ; Græcè, td Gasmsówfua. *. 13. Vulg. & ab infimis, & ab altiffimis inferis. Gr.

9.7. Ms. Corb. 1. hab. appositi erant derisui, & fapien- og áfuréels õde Muxcr, & ex impotentis inferni fpelun-
tie gloria , &c. Græc. Marinas de dinairala xatéxello
τέχνης, και της εσί φρονήσει αλαζονείας έλεγχος εφύGeiso, al. Ν. 14. Grαc. τα μην τέρασιν ήλαύνον7ο φαν7ασμάτων, τα διε
e puberses i. e. magica autem artis illufiones jacebant , της ψυχής παρελύον7ο προδοσία , &c, ut fup.
jactantia de fapientia erat correptio cum contumelia. Ms. San #. 15. Mss. Sangerm. & Corb. 2. Deinde fi quicun-
germ. & Sapientiæ gloria correptio contumelia.

que ex illis decidisset , &c. Græc. Eto' štws os duot ir nu
9.8. Mis. S. Germ. & Corb. duo, legunt turbationes , εκεί καταπίπτων , εφευρείο εις την ασίδvegν ειρκτην κατακλεί-
è Gr. Tapays; fubinde Gr. tollit fe ; extremóque hab. gels.
69701 xalagénass or curd belav ióorro i, e. hi ridiculo timore lan *. 16. Ms.S. Theod... aut paftor, aut agricola horum
guebant.

operarius , &c. Græc. Eire yap gewpros ñ TIS , Ħ Totuvin,
.9. Vulg. ex monftris perturbabat και Grac. ταραχώδες και των κατ' έρημίαν εργάτης μόχθων , προληφθείς την δινσάλυκίου,
ipócsi, turbulentum terrefaciebat ; in nonnullis al. libb. est &c. Mf. Corb. 1. scribic ineffugabilem.
Focalides. Mss. SS. Theod, & Germ. A. 4. addunt in ¥.17. A Mís. S. Germ. & S, Theod, abeft vox arbe

[ocr errors]

&c.

cis.

VERSIO. ANTIQUA, QUÆ ET VULGATA NOSTRA.
vis, aut vis aquæ decurrentis nimiùm, illuminabatur lumine, & non impeditis ope-

18. aut sonus validus præcipitatarum pe- ribus continebatur.
trarum, aut ludentium animalium cursus in 20. Solis autem illis superposita erat gravis
visus, aut mugientium valida bestiarum vox, nox, imago tenebrarum, quæ fuperventura
aut resonans de altissimis montibus Echo; de illis erat. Ipsi ergo sibi erant graviores tene-
ficientes faciebant illos præ timore. .

bris.
19. Omnis enim orbis terrarum limpido

NOTE. rum ,

sicut à Corb. 1. & Græco ; extremò Græcè, puenos $. 19. Mss. Sangerm. & Corb. 2. hab. luminabatur.
üd alos Tropeugméro Bią, rythmus aqua decurrentis vi, loco lumine ; dein Corb. 1. c non impeditus, &c. Græc. vem
vis aquæ decurrentis nimiùm.

το , κατελάμπελο φω7ί, και ανεμποδίσοις ζιγείχείο έργοις.
$. 18. Græc. ü xZimos daurus xa?appear louérr telpā . 20. Græc.... Biley rõ néanovlos owns's dradexeetal oxó-
και σκιρτώντων ζώων δρόμος αθεώρητος , ή ωρυομένων απεινς άτων 7ες. Εαυτούς δε ήσαν βαρύτεροι σκότες: i. e. image tenebra-
θηρίων φωνή, ή αν7ανακλωμένα εκ κοιλοτάτων ορέων 'Ηχώ πα rum, qua fuperventuræ illis erant. Ipfi autem ,
ρέλυσεν αυτές εκφοβία. .

libi

:&

pol.

&c.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Exod. 12. 30.

$ 104.

.

or,

[ocr errors]

nes

2. 3.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

CA P U T X V II I.

VERSIO ANTIQUA, QUÆ ET VULGATA NOSTRA.
Exod. I. Anctis autem tuis maxima erat lux, & minatio.
10.23.

horum audiebant, sed 8. Sicut enim læsisti adversarios : fic &
figuram non videbant. Et quia non & ipíi ea nos provocans magnificafti.
dem palli erant, magnificabant te:

9. Absconsè enim facrificabant justi pueri
2. & qui ante læsi erant, quia non læde- bonorum, & justitiæ legem in concordiâ dif-
bantur, gratias agebant : & ut ellet differen- posuerunt': similiter & bona & mala recep-
tia, donum petebant.

turos justos , patrum jam decantantes laudes. Exod.

3. Propter quod ignis ardentem colum 10. Refonabat autem inconveniens inimi14. 24.

nam ducem habuerunt ignotæ viæ, & folem corum vox, & flebilis audiebatur planctus Pfalm. sine læsura boni hofpitii præftitisti.

ploratorum infantium. 77. 14.

4. Digni quidem illi carere luce, & pati 11. Simili autem pæna servus cum domi-
39.

carcerem tenebrarum, qui inclusos custodie- no affli&us eft, & popularis homo regi simi-
bant filios tuos, per quos incipiebat incor- lia paflus.
ruptum legis lumen fæculo dari.

12. Similiter ergo omnes, uno nomine
Exod. 5. Cùm cogitarent justorum occidere in- mortis mortuos habebant innumerabiles.
1. 16.& fantes : & uno exposito filio, & liberato, in Nec enim ad sepeliendum vivi sufficiebant :

traductionem illorum, multitudinem filiorum quoniam uno momento, quæ erat præclarior
Exod, abftulifti, & pariter illos perdidisti in aqua natio illorum , exterminata eft.
14.27. valida.

13. De omnibus enim non credentes prop-
6. Illa enim nox ante cognita est à patri- ter veneficia , tunc verò primùm cùm fuit ex-
bus noftris, ut verè fcientes quibus juramen- terminium primogenitorum, fpoponderunt
tis crediderunt , animæquiores essent. populum Dei esse.

7: Suscepta est autem à populo tuo fanitas 14. Cùm enim quietum silentium contine-
quidem justorum, injustorum autem exter ret omnia, & nox in suo cursu medium iter

NOTÆ.
¥. 1. Græcè, loco & borum quidem , &c. ita : ô parin ^. 8. Græcè, loco Sicut enim... fic nos , &c. ita , ".2
Rafi exécr75, Mopplin de o'x operies, quorum quidem vocem gép..... ttle Micãs, &c. Quo enim..... hoc nos, &c. fed in
audientes , figuram autem non videntes. In Mís. S. Germ. & Ms. Alex. & Compl. w's pop : poft paulò in Mss. S. Theod.
S. Theod. 8 horum quidem vocem inimici audiebant. Iridem S. Germ. & Corb. duob. fic nos.
in Corb. 2. sed vox inimici , addita videtur secunda manu : .9. Grαc. Κρυφή γαρ εξυσίαζον όσιοι παίδες αγαθών, και
subinde in Sangerm. Corb. 2. & S. Theod. præponicur per , τον της θειότητος νόμον αν ομονοία διέθεντο των αυτών ομοίως
voci eadem , tolliturque pronom. ult. te ; In Mr. S. Theod. και αγαθών και κινδύνων μεταλήψεθαι τες αγίες και πατέρων ήδη
legitur , per eandem. In Gr. fic : © Te Nahi öv xo xeivei frear TegarapetórTW aires. i. e. Ab consè enim facrificabant juf-
Beroar, suaxcpicoro 67. ', &c. quoniam quidem & illi ti pueri bonorum , 5 divinitatis legem in concordia dijpo-
palli erant , magnificabant : & quia , &c.

nebant : tandem fimiliter & bona & pericula recepturos fanc-
7.2. Gr. 5 de 8 Baárt'oi regudexmpéros , svxdpisour, tos, patribus jam præcinentibus landes. Mss

. Sangerm. &
&c. ggr quia non nocent ante læf, gratias agunt , &c. Ms. Corb. duo, ferunt, percepturos juftos, patri jam ( Corb.
S. Theod. addit, 5 ut effet differentia , te Deum petebant ; 1. patrias ) decantantes laudes ; M. S. Theoder. pairi om-
Gr. και τη διενεχθήναι , χαριν εδέον7ο.

nium decantantes laudes ; editio etiam Compl. hab. 1992-
. 3. Mf. S. Germ. cum Corb. 2. Propter quod igni ar rapéroor?es airos. Sup. verò idem Ml. S. Theod. juffi pue-
dentem columnam , &c. Corb. 1. & S. Theod. Propter quod ri bonorum operum , 85 jußitia legem , &c. sed vox ifta , ope-
igni ardente columnam , &c. Gr. 'Art' Är Trupionejā súrov, rum, non legitur in aliis.
dein , od wyor wifi á grásy, &c. absque med. verbo babue . 10. Græcè fimpliciter , wy oix Suspepelo , & flebilis

dispergebatur , loco & flebilis audiebatur plan&us ; in Mr.
$.4. Lucif. Cal. I. 1. pro S. Athan. p. 195. f. legit: etiam Alex. ac ed. Compl. fubjicitur owru, vox.
Digni quidem illi carere lumine , & pati carcerem tenebra W. II. Grec. Ομοία δεδοίκη δελος άμα δεσπότη κολαθείς,
rum, qui inclufos cuftodiunt filios tuos, per quos incipiebat ay dupónus Baoinci durà mégwr.
incorruptum legis lumen vitæ omnibus dari. Græc. Vulga W. 12. Græc. 'Opolupece s öv de Tarles evi örópeal lavé.
tæ favet , nifi quòd hab. inf. vreme..... didostal , pro in τε..... επεί προς μίαν ροπήν ή έντιμοτέeα γένεσις αυλών διεφθά-
cipiebat..... dari , ad litr. dandum erat.

#. 5. Mr. S. Theod. hab. in traduđione illorum ; Gr. sis . 13. Mss. Corb. 1. & S. Theoder. tunc cùm primum
'187Xov to evtür Mr. Sangerm, sub finem, in aquam vali. fuit extermin. &c. ut sup. Corb. alter , & Sangerm, tunc
dam ; Gr. « üt a na opospa..

cum fuit exterminium , Spoponderunt populum Dei se esse.
ř.6. Mr.Corb. I. initio delet enim , unà cum Gr. sub Gr. verό, επί τώ των πρωτοτόκων ολέθρω, ομολόγησαν Θεέ
inde Sangerm. hab. à parentibus noftris. Gr. natpécir une ww; vlor neov siror tunc cùm fuit extermin. primogenitorum
mox ita , iva dopanüs eidoes, &c. ut fecurè fcientes , &c. confellt funt Dei filium populum effe.

7.7. Græc, hab, ix@pwr, inimicorum, loco injuftorum. *. 14. Græc. Latino respondet,

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

runt.

ри. .

SI

16.

II.
Sa

Num. 16.46.

VERSIO ANTIQUA, QUÆ ET VULGATA NOSTRA. haberet,

precari pro populis , proferens servitutis fuæ 15. omnipotens sermo tuus de cælo à re- fcutum, orationem & per incenfum deprecagalibus sedibus, durus debellator in mediam tionem allegans, restitit iræ, & finem

impo-
exterminii terram profilivit ,

suit necellitati, oftendens quoniam tuus est'fa-
16. gladius acutus insimulatum imperium mulus.
tuum portans, & stans replevit omnia mor 22. Vicit autem turbas, non in virtute cor-
te, & usque ad cælum attingebat ftans in ter- poris, nec armaturæ potentia, sed verbo il-
ra.

sum , qui se vexabat, subjecit , juramenta pa-
17. Tunc continuò visus fomniorum ma rentum, & teftamentum commemorans.
lorum turbaverunt illos , & timores superve 23. Cùm enim jam acervatim cecidiffent
nerunt insperati.

super alterutrum mortui, interstitit , & am-
18. Et alius alibi projectus semivivus,

prop- putavit impetum, & divisit illam quæ ad vi-
ter quam moriebatur , caufam demonstrabat vos ducebat viam.
mortis.

24. In veste enim podêris, quam habebat, Exod.
19. Visiones enim, quæ illos turbaverunt, totus erat orbis terrarum : & parentum ma- 28.6.
hæc præmonebant, ne inscii, quare mala pa- gnalia in quatuor ordinibus lapidum erant scul-
tiebantur , perirent.

pta, & magnificentia tua in diademate capitis
20. Tetigit autem tunc & justos tentatio illius sculpta erat.
mortis, & commotio in eremo facta est mul 25. His autem cefsit qui exterminabat, &
titudinis : sed non diu permanfit ira tua. hæc'extimuit : erat enim fola tentatio iræ suf-
21. Properans enim homo fine querela de- ficiens.

NOTÆ.
7.15. Faustin. presb. cont. Arian. p. 645. h. omnipo- perans enim homo fine querela propugnavit , proferens fervia
Tens sermo tuus exsiliens de regalibus sedibus, &c. Vigil. tutis suæ scutum, orationem & per incenfum deprecat. alli-
Tapl. cont. Varimad. p. 746. a. omnip. fermo tuus exfi- gans, &c. Gr. Emcucas pèp ornp ameu.r705 70gsucXn0E, TO TWS
liens de regalib. sedibus venit. Cerealis adv. Maximin. c. ιδίας λείξεργίας όπλον , προσευχήν και θυμιάματος εξιλασμον κα-
5. p. 672. c. omnip. fermo tuus Domine , exfiliens à regal. micas, crlésu Tcô Quech, ag neexs ezéluxs tñ cupepopã , &c.
fedibus tuis , in mediam exterminii terram profilivit. Mr. ut sup.
Corb, 1. pariter addit Domine. In Ms. S. Theoder. omnip. V. 22. Ms. S. Germ. Vicit autem turbas

non virtute
fermo tuus exfiliens de cælo , &c. Gr. Vulgatæ responder. corporis, nec armaturâ potentix, fed verbo vexatorem subje-

V. 16. Græc. extremò habet : e regrâ ift for isto, 68 cit , juramenta parentum commemorans. Similiter in Corb.
Cúden op & ti rūs, 65 cælum quidem tangebat , defcenderat 2. & S. Theod. nec armaturâ potentia , sed verbo vexato-
autem in terram ; MI. S. Germ. cum Corb. 2. fans in ter rem fubjecit ; item in Corb. 1. sed verbo vexatorem subje-

cit. In Græco: 'Evíxuce de Toróxnov, rx igiới tô Cánco-
ν. 17. Grac. Τότε παραχρήμα φαντασίαι και ονείρων δεινώς 7ος, έχ οαλων ενεργεία, αλλά λόγω τον κολάζοντα υπέταξει,
re? áegšav oury's , &c. Tunc continuò visus quidem pues matépwv, s drabuxos i wouvioas.
Jomniorum graviter turbaverunt ilios, &c. ut fupra ; in Mt. Τ. 23. Grec. Σωρηδόν γαρ δη πετ7ωχόλων επ' αλλήλων
Alex. ac ed. Compl. deircô, non dslrcs.

YExpcov , Metačo sas, arérote Tür öppur, j dié g.Co the
W. 18. Mss. S. Germ. & Corb. duo , delent ult. vocem προς τις ζώντας οδόν.
mortis ; deest pariter in Græco.

. 24. Post vocem podêris, Græcè non subjicitur quam
. 19. Græcè, tôTo Tegepúru Car, boc premonebant; cæt. habebat ; ultimò etiam non additur ibid. sculpta erat ; at
ut supra.

in Mss. Sangerm. S. Theod. & Corb. duob. est erat forip-
*. 20. Mf. S. Theoder. Tetigit autem timor is justos
tentatio, &c. Gr."Hyalo de dixclux siem, &c.ed. Compl. Ť.25. Mss. S. Germ. & S. Theod. Hæc autem his cef-
"H4c70 de zote , &c. In Ms. Sangerm. deest ult. vox fet, qui , &c. Corb. 2. His cellit qui.... erat autem fola , &c.
tra, nempe poft ira ; in Gr. pariter v opon, absque seq. Grec. Τέτοις ειξεν ο ολοθρεύων , ταύτα δε εφοβήθησαν· ή:
Ceo

Take a ty v , ốc, in Mr. Alex. & Compl. #pa M&.
♡.21. Mss. S. Germ, & Corb. 2. & S. Theod. Pro-

tam.

[ocr errors]

Exod. 14. 5.

CAPUT XI X.
VERSIO ANTIQUA, QUE ET VULGATA NOSTRA.
Mpiis autem usque in

mifericordia ira supervenit. Præsciebat neceflitas : & horum, quæ acciderant , com-
enim & futura illorum :

memorationem amittebant, ut quæ deerant
2. quoniam cùm ipsi perinisissent ut se edı- tormentis, repleret punitio :
cerent, & cum magna sollicitudine præmisil 5. & populus quidem tuus mirabiliter tran-
sent illos, consequebantur illos poenitentia siret , illi autem novam mortem invenirent.
acti.

6. Omnis enim creatura ad suum genus ab
3. Adhuc enim inter manus habentes luc- initio refigurabatur , deserviens tuis præceptis,
tum, & deplorantes ad monumenta mortuo ut pueri tui custodirentur illæsi.
rum , aliam fibi assumpserunt cogitationem 7. Nam nubes caftra eorum obumbrabat,
infcientiæ : & quos rogantes projecerant, hos & ex aqua, quæ ante erat, terra arida appa-
tanquam fugitivos persequebantur :

ruit, & in mari rubro via sine impedimento,

NOTÆ.
X. I. Similiter in Græco est.

rant torm. replerent punitione, Gr..... duyusicv esbaner ,
$. 2. Mss. S. Germ. S. Theod. & Corb. ambo : quo- ivc tù astrocy tals Baodros, Tegoordmaupcowa zónaoır.
niam ipfi cùm reverfi essent ut se ducerent , &c. uterque 8. 5. Grαc. και ο κό λαός σε παράδοξον οδοιπορίαν περά-
Corb. & S. Theod. extremò leg, confequebantur illos pæ-
nitentia alus. Gr. ότι αυτοί επιςρέψαν7ες τε απείναι, με .6. Vulg. ad fuum genus ab initio ; Græc. és itics d'ével
τα οπεδης προωέμψαντες αυτες , λιώξεσι μεταμεληθέντες. Térov arwlev, in suo genere rursus desuper, &c.
*. 3. Mss. S. Germ. & Corb. 2. hab. luctus

*.7. Grec. Η τήν παρεμβολήν σκίαζεσα νεφέλη, εκ διε
bulum ; & inf. projecerunt , loco projecerant ; in Corb. I. προύφεςώτος ύδατος , ξηρας ανάδυσις γής εθεωρήθη , εξ ερυ-
etiam projecerunt. In Grebbanor , uti sup. Tà rév@u. Opas, &c. Nubes caftra obumbrabat , & ex aqua, quæ ante

W.4. Mf. S. Theoder..... commemorationem mittebant , erat , terra aridæ emerfio apparuit, ex rubro mari , &c. uc &t , &c. Sangerm. memorationem amittebant , ut eam , quæ de- supra. Mf. S. Germ. hab. adumbrabat..... 5 ex mari rubro ,' 1st tormentis , replerent punitionem, Corb, 2. ut qua doc- &c. item Mr. S. Theod. S ex mari rubro.

on, &c.

non

NOSTRA.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

II. 31.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

VERSIO ANTIQUA, QUÆ ET VULGATA
& campus germinans de profundo nimio : dam respectus illorum erat : quoniam inviti

8. per quem omnis natio transivit , quæ te- recipiebant extraneos.
gebatur tua manu, videntes tua mirabilia & 15. Qui autem cum lætitia receperunt hos,
monstra.

qui eisdem usi erant justitiis, fævillimis affli-
9. Tanquam enim equi depaverunt escam, xerunt doloribus.
& tanquam agni exsultaverunt, magnificantes 16. Percussi sunt autem cæcitate : sicut illi Gen. 19. 11.
te Domine, qui liberasti illos.

in foribus justi, cùm fubitaneis cooperti ef-
10. Memores enim erant adhuc eorum, fent tenebris, unusquisque transitum ostii sui
quæ in incolatu illorum facta fuerant, quem- quærebat.
admodum pro natione animalium eduxit ter 17. In fe enim elementa dum convertun-
ra muscas , & pro piscibus eructavit Aluvius tur, sicut in organo qualitatis fonus immu-
multitudinem ranarum.

tatur, & omnia fuum fonum cuftodiunt : un-
Exod.

11. Novissimè autem viderunt novam crea- de æstimari ex ipso visu certò poteft.
16.13. turam avium, cùm addu&i concupifcentia pof 18. Agrestia enim in aquatica converteban-
Num. tulaverunt escas epulationis.

tur : & quæcunque erant natantia , in terram
Sup. 16.

12. In allocutione enim desiderii , ascen- transibant.
dit illis de mari ortygometra : & vexationes 19. Ignis in aqua valebat supra fuam virtu-
peccatoribus supervenerunt, non sine illis tem, & aqua exstinguentis naturæ oblivisce-
quæ ante facta erant, argumentis per vim ful- batur.
minum : justè enim patiebantur fecundùm suas 20. Flammæ econtrario , corruptibilium
nequitias.

animalium non vexaverunt carnes coambu-
13. Etenim detestabiliorem inhospitalita- lantium, nec dissolvebant illam , quæ facilè
tem instituerunt : alii quidem ignotos non re- diffolvebatur ficut glacies , bonam escam. In
cipiebant advenas, alii autem bonos hospites omnibus enim magnificasti populum tuum
in servitutem redigebant.

Domine, & honorasti, & non despexisti, in
14. Et non folùm hæc, fed & alius qui- omni tempore , & in omni loco aniltens eis.

NOTÆ.
. 8. Græc, ultimò hab. Bewpharles lauasa téexte. V.IS. Græc. Oi de Mel'éopracuátwy siddeEduWortes üldm
Mss. S. Theod. & Corb. ambo, videntes mirabilia 5 mons των αυτών μετεχοκότας Λικαίων, δεινοίς , &c. Hi vero cum

recepissent cum folemni lætitia eos , qui jam earumdem legum
#.9. Mf. S. Germ. delet efcam , cum Corb. 1. & al- fatti erant participes , &c. Ms. S. Germ. qui eisdem visi erant
tero S. Theod. retinet Corb. 2. sed in fine hab. qui li- justitiis , &c.
berabas illos. Græc. 'S25 yep into everon Cav, ultimòque V.16. Similiter in Græco , præter plur. Tüv bupãr, of
τον ρυόμενον αυτές. .

tiorum , loco oftii; item fup. deest essent , post cooperti.
1.10. Græca Latinis fatis respondent.

Ν. 17. Grας. Δι' εαυτών γαρ τα τοιχεία μεθαρμοζόμδυα , ř.01. Mss. S. Germ. & Corb. 1. cùm abdulti concu ώσπερ εν ψαλτηρίω φθόγοι τε ρυθμε το όνομα διαλλάσεσι , pifcentid; Gr. ότι επιθυμία προαχθέντες.

παντο7ε μένοντα έχω όπερ έσιν εικάσαι εκ της των γεγονότων
$. 12. Vulg. In allocutione enim..... quæ ante falta óvows exe1625. In se enim elementa convertebantur , ficut
erant , argumentis , &c. Græc. Eis ydp taexpvolar... twv je in Psalterio foni modulationis nomen mutant, semper cufto-
govóta (Mr. Alex. cum ed. Compl. regveycrótwv) Tsxpen- dientia fonum: quod aftimari poteft ex ipfo rerum factarum
picor, dein Ms. S. Theod. per vim fluminum non fulmi, visu certo. Mf. S. Germ. cum Corb. 2. unde est aftimare
num ; Gr. verò, tá Bią xepaurür.

85 ex ipfo certo visu ; S. Theod. unde æftimari & ipfo certo
ř. 13. Mf. S. Germ. hab. non respiciebant advenas ; visu poteft.
Gr. verò, óx idéX0v70 Tapóras , ut supra : extremò San *.18. Vulg. agreftia , Græc. XepCaic, Nobil. terrestria.
germ. cum Corb. duobus , & S. Theod. in fervitutem ac *. 19. Grec. Πύρ Χυσεν ω ύδατι της ιδίας δυνάμεως,
cipiebant ; Gr. et xôv7o.

και υδωρ της οζεσικής δυνάμεως επελανθανείο.
W. 14. Ms. S. Germ. Et non folum hoc , fed ad alius quis *. 20. Gr. Φλόγες ανάπαλιν , ευφθάρτων ζώων εκ εμάραναν
refpectus illorum : quoniam , &c. Itidem in Corb. 1. addi- cépxas PT CITATÍVTWY, ó'de TuXTOV tux 7or-xpusamoside's
to uno erat , ad respectus. In Corb. 2. & S. Theod. Et non γένος αμβροσίας τροφής. Κατα πάντα γαρ Κύeιε εμεγάλυνας
folùm hoc , fed & alius quidem refpectus erit illorum. Græc. τον λαόν ζε , και εδόξαζας , και έχ υπερείδες και παντί καιρό,
Και ο μόνον, αλ' ήτις επισκοπη έσαι αυτών , &c.

και τόπω παρισάμνος.
ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉ ఉడిక
ROMAN. CORRECTIONUM AD EDIT. VULGATAM DELECTUS,

Auctore FRANCISCO LUCA Brugensi.

,&c

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

]

AP. I. *. 6. Et non liberabit maledicum à labiis qui eft in aliis libris , scintillæ.
C Am

suis. Malè hactenus , pra maledicum , quod fignificat ř. 3. Qua exstincta cinis erit corpus nostrum. Mise-
proclivem ad maledicendum , fcriptum fuit in plerisque li depravatus erat hic locus, cum legeretur quia exstinctus
bris , addita una littera , maledictum, quod eft , ex fecra- aut exstinctum, pro ablatives absolute pofitis, qua exstinga,
tum.

S. fcintilla.
*. 15. Justitia enim perpetua est & immortalis. Su W.9. Nemo noftrûm exsors sit luxuriæ noftræ. Non
perfluit quod fequitur in plerisque libris : Injustitia au mutes pronomen primæ perfonæ noftram, in fecundæ vel-
tem mortis eft acquisitio.

tram,
¥. 16. Impii aurem manibus & verbis accerfierunt il Ibidem. Quoniam hæc est pars nostra, & hæc est fors.
lam. Nothum eft, quod quidam libri habent , pedibus , pro Non repetas pronomen nostra ad nomen sors.
'verbis , quod eft , fermonibus.

ř. 10. Et non parcamus viduæ , nec veterani reve-
Ibidem. Quoniam digni sunt qui fint ex parte illius. reamur canos multi temporis. Quidam pro secundo caste
Cave ne vel addas vocem morte ( morte digni sunt ) vel legunt tertium veterano, 85 repetunt negationem nec
mutes conjun&ivum sint cum indicativo funt.

te revereamur ; fed malè.
Cap. II. ř. 2. Quoniam fumus flatus est in naribus V.11. Sit autem fortitudo nostra lex justitiæ. Teme-
noftris. Nequaquam interjicienda eft conjuntio & , inter no ritas fcribarum miris modis hic grassata ; pro juftitiæ, id
men fumus , & nomen flatus , feu , quod alias legitur , & eft, tūs dix.cucorus , fere fcripfit contrarium, injuftitiæ ,
idem unum eft , afflatus.

iniquitatis.
Ibidem. Et fermo scintilla ad commovendum cor nof Cap. III. ř. 1. Et non tanger illos tormentum mor-
crum. Probus eft cafus primus scintilla ; reprobus secundus, tis, Non fcribas malitiæ pro mortis,

Tom. II.

[ocr errors]

1. 2. Et æstimata est afilictio exitus illorum. Sequitur pronomen fuis ; nec præsentia oftendit, occurrit, mutanda 3. Et quod à nobis eft iter , exterminium. s. æstimatum sunt in futura , ostender, occurret. eft: id est : Illorum ex bumanis disces31s , habitus est pro ex V. 22. Si ergo delectamini sedibus. Ut nomini sediterminio seu exitio. Hoc alii libri miris modis corrumpunt, bus non est præponenda præpofitio in, ita non eft postponendum non folùm pro nominativo exterminium , legunt geni- dum nomen perpetuis. tivum exterminii , verùm etiam duas ejufdem hujus loci Cap. VII. ¥. 1. Et ex genere terreni illius qui prior corruptiones copulantes , fcribunt : Et ab itinere justo abie. factus est. Servandus eft genitivus terreni, non substituenrunt in exterminium, & quod à nobis est iter exter dus ablativus terreno. minii.

. 16. Et operum scientia & disciplina. Malè multi X. 15. Et quæ non concidat radix sapientiæ. Præfe- libri, fublato posteriori & , fcribunt casum secundum scienrendus eft conjanilivus concidar indicativo concidit..

tiæ , pro primo. ¥. 16. Filii autem adulterorum in inconsummatione . 17. Ut sciam dispositionem orbis terrarum. Non erunt. Uni voci inconsummatione, compofita ex præpof mutes fingulare in plurale dispositiones. rione. in, S nomine consummatione , præponenda eft præ W. 18. Viciffitudinum permutationes , & commutatiopofitio in , ita ut fit in inconsummatione : pro quo qui nes temporum. Legendum eft potiùs commutationes temdam codices , eodem fenfu , legunt participium inconsumma porum , quod est varietates , quam consummationes ,

quod ti. Nam vitanda est leitio, quæ contenta unico in , effere eft fines. Porro quod subjiciunt plerique libri, morum muvoces duas in consummatione.

tationes & divisiones temporum , fpurium efle, & ex al7. 19. Nationis enim iniquæ, diræ sunt consumma tera verfione noftræ adjeélum, multis aliis præterea mendis tiones. Ut genitivus nationis non est mutandus in nomina- admilis', docuimus in Notationibus. siunm nationes , ita nec nominativus consummationes in ř. 22. Quem nihil verat, benefaciens. Alii libri ita genitivum consummationis.

foribunt , ut unica bic proprietas sancti Spiritus declaretur , CAP. IV. $. 3. Et spuria vitulamina non dabunt ra mutatis, quarto cafu relativi quem in primum qui , 6 dices altas. Pro spuria vitulamina , quod alii libri legunt participio benefaciens in infinitivum benefacere : Qui niadulterinæ plantationes , altera interpretatio eft , eaque cla hil verar benefacere. Sed Romana corredio , quæ duas

prorior , teste D. Auguftino lib. 2. de doctr. Christ. cap. 12. prietates dat intelligendas, unam , quem nihil vetat , quod

. 6. Ex iniquis enim somnis , filii qui nascuntur, tel- eft, expeditus , qui probiberi. non poteft ; alteram , benefaciens tes sunt nequitiæ adversùs parentes. Ut plurima hujus li- quod eft , beneficus, sincera eft loci fcriptura. bri loca Romani Patres feliciffimè reftituerunt, quod videre V. 23. Intelligibilis, mundus, subtilis. Patres meritò licet ; ita inter cætera bunc , ubi pro omnes nota universi- prætulerunt nominativos accusativis intelligibiles , mundos , tatis , qui error plerofqne omnes codices invafit, repofuerunt, subtiles. quod rellum est, s Graco confentaneum , fomnis, id eft, CAP. VIII. ¥. 2. Hanc amavi & exquisivi à juyenUAVC15, pofitum pro concubitu : quemadmodum infra 7. . cute mea. Non addas pronomen eam verbo exquisivi. 2. idem Sapiens , ex deleitamento fomni conceptum fe dicit. W. 12. Tacentem me sustinebunt. Non mutes accusati

. 12. Et inconstantia concupiscentiæ transvertit sen vum tacentem in ablativum. sum sine malitia. Non facilè mutes vocem inconstantia , quæ V. 17. Quoniam immortalitas est in cognatione fafignificat instabilitatem , in instantia, qua , demptâ unâ fyl- pientiæ. Triplex mendum ex his verbis à Romanis Correclaba, follicitationem declarat.

toribus eft fublatum : Unum, quòd adjedivum immortalis , $. 15. Quoniam gratia Dei &e misericordia est in sanc- quod eft in plerisque libris , commutaverint cum fubftantiitos ejus. Alii libri subaudiunt omissum verbum fubstantivum vo immortalitas : Alterum , quod pro cogitatione , quod eft eft.

meditatione , fcripferint cognatione , id eft, affinitate : TerÝ. 18. Videbunt & contemnent eum. Non eft hîc re tium, quòd rejedo nominativo fapientia , receperint genitipetenda conjun&tio enim.

vum sapientiæ. CAP. V. W.9. Et tanquam nuncius percurrens. Legen *.21. Er hoc ipsum erat sapientiæ scire. Secundus dum eft percurrens , quod eft transcurrens , non præcur- cafus sapientiæ, non eft mutandus in primum sapientia , rens , quod eft , ante currens.

multòque minùs addendum eft adjektivum fumma. *. II. Aut tanquam avis. Non omittas adverbium tan Cap. IX. *. 6. Nam & fi quis erit consummatus. Non quam.

eft omittenda conjunctio nam. Ibidem. Argumentum itineris. Non fubjicias pronomen W. 18. Er fic correctæ fine semiræ eorum. Retinendum illius , quod alii codices.

est adverbium fimilitudinis fic, non mutandum in conjunc*. 17. Er brachio sancto suo defender illos. Non pre tionem conditionalem si. ponas præpofitionem in nomini brachio ; ut nec conjundio Cap. X. ¥. 1. Hæc illum qui primus formatus est á nem & ei quod fequitur : Accipiet armaturam zelus il Deo pater orbis terrarum. Pro formatus, quidam codices lius.

habent factus, quidam fictus : fed adulterinum ef prorfus V. 21. Acuer autem duram iram in lanceam.' Etiam quod in nonnullis eft , fornicatus. Rursus nominativum panostra antigua manufcripta legunt duram , quod eft rigidam, ter , quidam libri vertunt in ablativum patre, quasi ad pro eo quod alii libri diram, quod est crudelem, id eft, Deum referatur, fed malè. Joribunt u vocalem quintam pro i tertia,

W. 2. Et eduxit illum à delicto suo. Quod subjiciunt V. 22. Ec tanquam à bene curvato arcu. Duæ di&tiun multi libri & eduxit illum de limo terræ , Spurium eft , & culæ sunt , à præpofitio , & aduerbium bene, non unum no omnino jugulandum. Lege Notationes noftras. men habenæ.

#. 3. Ab hac ur recefsit injustus in ira sua. Ab non . 23. Et à petrosa ira plenæ mittentur grandines. ad ; hac femininum , non hoc; ut vel cum, non negatio Scribenda eft diphthongo syllabi ultima , ita ut ft nomen non; receffit, quod eft defecit, non præceffit , quod est anplenæ , non adverbium plenè.

tecellit, legendum eft : funt enim librorum quorumdam X. 24. Et ad eremum perducet omnem terram iniqui corruptela. tas illorum. Nominativus iniquitas , non esi commutandus Sequitur : Per iram homicidii fraterni deperiit. Infignis cum genitivo iniquitatis.

correctio , qua fraterni genitivus adjectivi nominis , reftituCAP. VI. V. 6. Quoniam judicium duriffimum his qui tus eft pro fubfiintivi, five nominativo fraternitas , fivegopræsunt, fiet. Non eft præponenda præpofitio in pronomini nitivo fraternitatis, qui plerosque omnes codices invaserant. his.

#.4. Proprer quem cùm aqua deleret terram. Non mua W. 8. Non enim subtrahet perfonam cujufquam Deus. tes masculinum quem in neutrum quod : nec pro nominatiPro Deus, multi boni codices legunt Dominus : porro qui ve aqua fcribas accusativum , quomodo quidam : Cum aquam est omnium dominator, quod fubjiciunt non pauci libri ,

deleret de terra. optimi quique omittunt, Legantur Notationes noftra.

Ibidem. Per contemptibile lignum justum gubernans. $. 11. Qui enim cuftodierint justa justè , justificabun- Quidam codex , omiffo præpofitione, & mutato quarto casu tur. Quadruplex fuit boc loco multorum codicum error : in primum , fcribit : Et contemptibile lignum juftus guunus , quod pro adječtivo neutro justa , scriberent subftanti- bernans ; fed pravé. vum femininum justitiam ( quanquam hic minutus :) Al .5. Hæc & in consensu nequitiæ, cùm se nationes conter ; quòd nomini jufta five justitiam, fuperfluè adjunge- tuliffent. Servanda funt voces , nequitiæ , quod eft malitia ; rent pronomen ejus : Tertius , quod præpofito commate sere & contuliffent, quod eft congregassent ; non surroganda inciso, adverbium justè jungerent verbo fequenti, non, ut superbiæ , quod est arrogantia , & extulissent , seu elevassent, oportet , præcedenti : Poftremus , quod justificabuntur , ver Ibidem. Et in filii misericordia fortem custodivit. D1bum compofitum ex justus & facio, commutarent cam ver plex fcriptura vitium , utrumque inolitum, hinc abftulerunt bo fimplici judicabuntur.

Correctores : Ablativum pluralem filiis , fuppofitum in loSequitur : Et qui didicerint ista, invenient quid ref cum genitivi fingularis filii , accusativum misericordiam, pondeant. Cave ne pronomen ista corrigas fuppofito nomine surrogatum pro ablativo misericordiâ. justa.

¥. 6. Hæc justum à pereuntibus impiis liberavit. CaV. 17. Er in viis ostendit se illis hilariter , & in omni ve fcribas nomen parentibus, pro participio pereuntibus i providentia occurrit illis, Nomini viis non eft addendum aut filiis pro impiis,

[ocr errors]
« ZurückWeiter »