Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Rom,

VERSIO ANTIQUA, QUÆ ET VULGATA NOSTRA, & justitia, & in directione cordis judicium deducet me in operibus meis sobriè , & cufjudicet :

todiet me in sua potentia. 4. da mihi fedium tuarum aslistricem fa 12. Et erunt accepta opera mea, & dispo

pientiam, & noli me reprobare à pueris tuis: nam populum tuum jufte, & ero dignus sea Pfal. 119.16. s: quoniam servus tuus fum ego, & filius dium patris mei.

ancillæ tuæ, homo infirmus, & exigui tem 13. Quis enim hominum poterit scire con- lai.4o. poris, & minor ad intellectum judicü & le- filium Dei? aut quis poterit cogitare quid velit 13. gum.

Deus? 6. Nam & fi quis erit confummatus inter 14. Cogitationes enim mortalium timida, 11.14.

1. Cor. filios hominum , si ab illo abfuerit sapientia & incertæ providentiæ noftræ.

2, 16. tua, in nihilum computabitur. :

15. Corpus enim, quod corrumpitur , ag1. Par. 28.4.s. 7. Tu elegisti me regem populo tuo, &ju- gravat animam, & terrena inhabitatio depri. 2. Par, 1.9. dicem filiorum tuorum, & filiarum :

mit sensum multa cogitantem. 8. & dixisti me ædificare templum in mon 16. Et difficilè æstimamus quæ in terra sunt: te fan&to tuo, & in civitate habitationis tuæ & quæ in prospectu sunt , invenimus cum la. altare, similitudinem tabernaculi fancti tui , bore. Quæ autem in coelis sunt quis investigaquod præparasti ab initio :

bit ? Prov.8. 22. 27.

9. & tecum fapientia tua , quæ novit opera 17. Sensum autem tuum quis fciet , nisi tu Joan, I. i. tua', quæ & affuit tunc cùm orbem terrarum dederis fapientiam, & miseris fpiritum sanc.

faceres, & sciebat quid effet placitum oculis tum tuum de altislimis:
fuis ; & quid directum in præceptis tuis. 18. & fic correctæ fint semitæ eorum, qui

10. Mitte illam de cælis fan&tis tuis, & à funt in terris, & quæ tibi placent didicerint
sede magnitudinis tuæ, ut mecum fit & me- homines ?
cum laboret, ut fciam quid acceptum sit apud 19. Nam per fapientiam fanati sunt quicun-
te :

que placuerunt tibi Domine à principio.
11. fcit enim illa omnia, & intelligit, &

NOTA præter vocem animi , loco cordis ; Gr. Yuxñs. Fulg. 1. 2. habet : Corruptibile enim corpus , &c. ut fup. fimiliter le de verit. præd. p. 466. 8 disponat orbem terræ in æquita. 14. col. 351. c. e. & l. 19. C. 4. col. 546. e. necnon l. to & juftitis, & directione animi judicium judicet. 6. op. imp. to. 10. 1358. b. Hieron. verò 1. 2. in ep.

5. 4. Fulg.l. de verit. præd. p. 466. leg. pariter : da ad Ephes. to. 4. 359. f. Corruptibile enim corpus aggra. mibi fedium tuarum alifiricem fapientiam. Ita quoque in Gr. vat animam , & terrenum' hoc tabernaculum sensum oppria

*. s. Ita Græcè ad verbum. Ennod. pro fynodo ap. mit multa curantem. Auct. l. de ling, cleric. ap. Cypr. Sirmond. to. 1. p. 1624. d. ait : homo infirmus , exi P. 526. b. deprimit terrena cogitatio fenfum multa cogie gui temporis, ad intelle&tum non perveniet. A Ml. Corb. 2. tantem : at inf. 227. Vulgatæ fufiagatur ad verbum. Græc.

Φθαρ7ον γαρ ζάμα βαρύνει ψυχήν, και βρίθει το γεωοιες σκηνος . 6. In Mss. 2. Corb. & S. Theod. deest I. con ναν πολυ φροντίδα. junct. nam. Grecum Vulgatæ faver.

V. 16. Auguft. 1. 6. op. imperf. to. 10. 1358. b. le$.7. Gr. Eu ve posiac Baciara aco8 , &c. ut sup. git : Et difficulter æftimamus, &c. ut in Vulg. at l. 3. de

. 8. Græc. initio hab. einas oixodoun Can væor, &c. Tiin. to. 8. 805. a. Et difficilè astimamus quæ in terra Mss. quoque Sangerm, & Corb. dixisti ædificare templum; funt : 85 quæ in perspectu funt , &c. ut supra. Apud Hiesubinde iidem Mís. cum altero S. Theod. loco altare , hab, ron. in Zach. 12. col. 1784. b. hæc pauca : Quæ in ram ; Gr. to Ciceshemr.

lo funt quis investigabit ? Apud Fulg. 1. 2. de verit. præd. *. 9. Auguft. 1. de morib. Eccl. to. t. 698. c. El te p.467. tota ut in Vulg. præter unum in cælo, pro in cecum fapieniit, quæ novit opera tua, qua adfuit tunc cùm lis; sed fragm. 8. cont. Fab. p. 588. in cælis, ut sup. orbem terrarum faceres, & sciebat quid placiturum effet ocu Grace : Και μόλις εικάζομαι τα επί γης και τα ά χεροία lis tuis. Gr... 'Tisanéru al afes or å optarpois 08 , &c. eupicxouku pela Tóre. Ta ce av segrois tis etixridor; MI. S. Græcè pariter deest tud, sup. poft fapientia , sicut in Ms. Theod. hab. inveniemus cum labore , &c. S. Theod.

. 17. Ita legit August. 1. 3. de Trin. to. 8. 805. a. . 10. Fulg. l. 2. de verit. præd. p. 466. Mitte ila excepto uno sciit, pro sciet : ai l. de morib. Eccl. to. 1. bam de cælis fandis tuis, Es de fede magnitud. tua, ut me 698. d. e. hab. Senfum tuum ergo quis scit , &c. ut sup. cum fie s mecum laboret , ut fciam quid acceptum fie co nifi quòd tollit tuum, poft fandum. In Mrs. S. Germ. & ram te. Gr. 'EÇanósslady dlav dzlar xperão, as a wo Opérx. Corb. quis fcivit. Hieron. in Zach. 12. 10. 3. 1784. b. rógus G8 Téctor outwr, ira ouumapová por xomikon, si rrcm poft ult. verbum . præced. investigabit , proximè adbudcesóv ési papà Col. Ms. S. Theod. paricer , 65 mitte dit : nifi quòd tu dedisi fapientiam , & Spiritum sanctum illam à fede magnitud, &c.

fuum mififti de excelfis. Fulg. verò 1. 2. de verit. præd. $. 11. Eadem refert Fulg. l. 2. de verit. præd. p.466. p. 467. Sensum enim tuum quis sciet , nisi tu dederis fanec aliter Græcè , nisi excipias vocem ul. cón, pro po pientiam , & miseris fpiritum tuum de altillimis ? & fragm. tentia, In Ms. S. Theod. 85 deducet me in operib, bonis 8. cont. Fab. p. 588. Senfum autem tuum quis scivit, fobrie.

nifi dederis fap. mif. fpir. tuum de altiffimis ? & 1. cont. . 12. Græcè Svaxpayao, pro disponam.

Fastid. c. 18. p. 355. Sensum autem tuum quis foiet, ni9. 13. Auguft. I. 12. de civit. Dei , c. 15.00. 7.313. fi tu dederis fap: 5 mif: Spir. Sandium tuum de altiffimis? b. & Fulgent. 1. 2. de verit. præd. p. 466. Quis bomi- Græc. Branin sé co tis eww, si le où edwxas Copiar, og num potes( Fulg. poterit ) scire confilium Dei? aut quis 'Teluas , &c. ut in Vulg. poterit cogitare quid velit Dominus ? Auct. 1. de sing. cle .18. Hieron. in Zach. 12. to. 3. 1784. b. & fic cora ric. ap. Cypr. p. 527. Vulgatæ fuccinit ad verbum.

Græc. reita funt semita eorum , qui verfantur in terra, 5 qua tiTis yap baépatos yráce 72. Fenwr Oes ; ü zis cluyenbúCetan bi placent eruditi funt homines. Nec diversa leguntur Grzgi deara á Kveros; edd. Ald. & Compl. Osós.

cè. In Ms. Corb. fic : Et si correpta sunt , &c. in Germ. ¥. 14. August. I. 12. de civit. Dei , c. 15. haber : Et fi corretta funt , &c. Subinde ap. August. I. de mor. Cogitationes enim mortalium timida , & incerte adinven Eccl. to. 1. 698. d. & quæ tibi placent didicerunt homiriones noftræ : at l. 3. de Trin. to. 8.805. a. Vulgatæ con nes. Apud Fulg. 1. 2. de verit. præd. p. 467. Et fic corgruit. Ita quoque Auct. 1. de fing. cleric. p. 527. cum reltæ funt femitæ eorum , qui in terris sunt, & quæ tibi Fulg. I. 2. de verit. præd. p. 466. 467. In Gr... ag ét placent didicerunt homines : fimiliter in Mr. S. Germ. diσφαλείς αι επίνοιαι ημών. .

dicerunt homines, *. 15. Ita legit August. 1. 3. de Trin. to. 8. 805. a. X. 19. August. 1. de mor. Eccl. to. 1. 698. d. Et per & l. 2. de Gen. to. I. 677. b. cum Fulg.l. 1. ad Monim. Sapientiam Junari funt ; nec addic plura. Itidem Fulg. l. C. IS. p. 13. & l. 2. de verit. præd. p. 467. Iridem Leo

2. de verit. præd. p. 467. In Gr. etiam , aj tñ Copia M. rer. 95. p. 182. f. & Auct. ep. ad Demetriad. p.48. Quomody, omillis his, quæ requuntur in Vulg. a. At Auguft. 1. 12. de civit. Dei, C. 15. col. 313. b.

abelt s.

[ocr errors]

H

Gen. 4.

.

21.

Gen. 19.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

CAPUT X.

VBRSIO ANTIQUA, QUÆ ET VULGATA NOSTRA.
Gen, 1. I. Æc illum, qui primus formatus eft à 11. In fraude circumvenientium illum af.
27

Deo

pater orbis terrarum, cùm folus fuit illi, & honestum fecit illum. effet creatus, custodivit,

12. Custodivit illum ab inimicis, & à fe-
Gen, 2. 2. & eduxit illum à delicto fuo, & dedit illi dyctoribus tutavit illum, & certamen forte
7. virtutem continendi omnia.

dedit illi ut vinceret , & fciret quoniam om-
3. Ab hac ut recessit injuftus in įra sua, per' nium potentior est fapientia...
8. iram homicidii fraterni deperiit.

13. Hæc venditum justum pon dereliquit, Gen. 37.28:: Gen. 7. 4. Propter quem, cùm aqua deleret terram, fed à peccatoribus liberavit eum : descendit

sanavit iterum fapientia, per contemptibile que cum illo in foveam,
lignum justum gubernans,

14. & in vinculis non dereliquit illum , Gen. 41. 40. Gen. II.

S. Hæc & in consensu nequitiæ cùm fe na- donec afferret illi sceptrum regni, & poten: 18. 7. 10. tiones contuliffent, fciyit justum, & conser- tiam adversùs eos, qui eum deprimebant : & vavit sine querela Deo, & in filii misericordia mendaces oftendit , qui maculaverunt illum, fortem cuftodivit.

& dedit illi claritatem æternam. '
6. Hæc justum à pereuntibus impiis libera 15. Hæc populum juftum , & femen sine Exod. 1. 114
17. 22. vit fugientem, descendente igne in pentapo querela liberavit à nationibus, quæ illum de:
lim :.

primebant.
7. quibus in testimonium nequitiæ fumiga 16. Intravit in animam fervi Dei, & ftetit
bunda constat deserta terra, & incerto tempo- contra reges horrendos in portentis & signis.
re fructus habentes arbores, & incredibilis ani 17. Et reddidit justis mercedem laborum
mæ memoria ftans figmentum lalis.

fuorum, & deduxit illos iin via mirabili : &
8. Sapientiam enim prætereuntes, non tan- fuit illis in velamento diei, & in luce stellarum
tùm in hoc lapsi sunt ut ignorarent bona, sed per nociem :
& insipientiæ suæ reliquerunt hominibus me 18. transtulit illos per mare rubrum, & Exod. 14. 22.
moriam , ut in his, quæ peccaverunt, nec la- transvexit illos per aquam nimiam.

Pfal. 77. 13. têre potuiffent.

19. Inimicos autem illorum demersitin ma-
9. Sapientia autem hos, qui se observant, re, & ab altitudine inferorum eduxit illos.
à doloribus liberavit.
Ideo justi tulerunt fpolia impiorum,

Exod. 12. 35 Gen. 28. 10. Hæc profugum iræ fratris justum dedu 20. & decantaverunt Domine nomen fanc: Exod. 15. 1. 5.10. xit

per vias rectas, & oftendit illi regnum Dei, tum tuum, & viéiricem manum tuam lauda-
& dedit illi fcientiam fanctorum : honeftavit verunt pariter :
illum in laboribus, & complevit labores il 21. quoniam fapientia aperuit os muto-
lius.

rum, & linguas infantium fecit disertas.

NOT£.
X. 1. August. epist. 164. to. 2. 575. d. Hæc illum , non habentes. Grace : οίς επί μαργύeιον..... και ατελέσιν ώραις
qui primus factus eft , patrem orbis terrarum , cùm folus of- xaptropopārta pule, &c. & imperfectis germinibus fructifican-
jes creatus, custodivit. Mr. S. Germ. n. 15. qui primus fine tes arbores, &c.
&tus eft pater orbis, &c. Corb. 1. qui primus fiitus eft , pa $. 8. Græc. pro lapfi funt, hab. :bacCuocv, lafi funt ;
trem orbis , &c. Ms. S. Theod. qui fitus eft, patrem orbis , cær. quadrant,
&c. Corb. 2. finitus eft, patrem orbis. Gr. Au7u pw76 Μ. 9. Grac. Σοφία δε τις θεραπεύσαντας αυτήν εκ πίνων
πλαςον πατέρα κόσμε μόνον κ7ιθέντα διεφύλαξε.

ερρύσαλο.
. 2. Ita legit Auguft. ep. 164. col. 575. d. unà cum $. 10. Mss. Sangerm. & S. Theod. cum Corb. duo-
Græco. In Ms. S. Theod. delito fuo , id subnectitur, bus initio legunt : Hæc autem profugum , &c. Gr. A072
8 eduxit illum de limo terra ; quod etiam legitur in mul- quráda, &c. ut in Vulg.
tis Bibliis , teste Nobilio ; in Gr. nequaquam , nec ap. Au .11. A Mss. Sangerm. Corb. & Gr. abest illi , post
gust. supra.

affuit, In Ms. S. Theoder. sic : circumveniunt illi, ada,
. 3. In Mss. Corb. 1. & S. Theoder. exftat : Ab fuit , &c.
bac cùm receffit..... homicidii fraternitas deperiit : in altero *. 12. Græc. tollit illum, post verbum rutavit.
Corb. fimiliter fraternitas , sed secunda manu tantum , *. 13. Græcè pro à peccatoribus , legitur cemeceptias ,
nam primâ fcriptum erat , fraternitatis , ut etiamnum exstat à peccato; tollitur verò que, post defcendit ; deest pariter que
in Ms. S. Germ. n. 15. & aliis plerisque libb. telte Luc in Mr. Sangerm.
ca Brugensi. In Gr. ed expox7óvoss Curatóne. Qupois, fra . 14. Mr. Sangerm. qui deprimebant..... qui macula-
sricidis furoribus fimul periit.

verunt ipsum ; item ipsum, in Corb. uno.
$. 4. In Mf. S. Theod. legitur : terram iterum salva . 15. In Mss. S. Germ. S. Theod. & Corb, omnia
vit fapientia : item in Corb. 2. salvavit , sed secundâ ma ur in Vulg. præter ult. comprimebant. Itidem apud Fulg.
nu ; prima verò , Janavit. In Gr. Aiör xatanau Sokévur yür 1. 3. ad Monim. p. 46. Gr. et ébres Barbór7wr.
mány dobowoe oopla , &c. Propter quem inundatam terram ¥. 16. Apud Fulg. 1. 3. ad Monim. p. 46. omnia ut
Tursus falvavit sapientia ; tum codex al. addit : & contemp in Vulg. excepto uno Domini, loco Dei : ita quoque in
tibile lignum juftus gubernans : Gr. verò ut in Lat. supra. Mss. Sangerm. & Corb. 2. & Græco.

Ņ. 5. Mss. 2. Corb. ferunt : frivit justum , fervavit . 17. Græc, ultimò hab. eis créour iuspas , j eis orbye
fine querela Deo, & in filiis mifericordia, &c. M. S. Theod. 'äsper Tøv róxix in velamentum die , & in lucem ftellarum
& in filiis mifericordiam , &c. Gr. Ell PE ( Mr. Alex. cum per noctem ; Mss. Sangerm. S. Theod. & Corb. duo, nolle.
Compl. έγνω) τον δείκαιον , και έτήρησεν αυτον άμεμπτον Θεώ, X. 18. In Mss. Sangerm. & Corb. secundo, tranftu-
ay ÉTI TÁXrX ( Mr.Alex. Téxrs ) TárXrois i glupor s'púraze. lit illos mare rubrum ; ita quoque in Græco. Corb. addit ,

9.6. A Græco abest præpositio à , ante perenntibus : & transduxit illos , &c. Gr. de Jogayev , &c.
subinde Mr. Sangerm. hab. defcendentem ignem in penta . 19. Græcè, loco demerfit in mare , &c. Xatéxavot,
poli : hoc ult. in pentapoli , pariter est in Mss. Corb. 2. & a e'x Bálys á búast ávéCpaC ev aul's, &c. demerfit, 5 de
S. Theod. In Gr. purorta Tüp xoralarov Teva consws. profundo abyli ejecit eos, &c.

ř.7. Mss. S. Germ. S. Theod. & Corb. initio ferunt , W. 20. 21. Similia leguntur Græcè,
cujus in teftimonium ; paulòque poft Germ. babent arbores,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

!

Exod. 16.1.

1.

Exod. 17. 12.

Man. 20. 11.

26.22.

CAPUT X I.
VERSIO ANTIQUA, QUB ET VULGATA NOSTRA.
:D Tresit opera eorum in manibus pro 14. Cùm enim audirent per sua tormenta
phetæ .

bene fecum agi , commemorati funt Domi-
2. Iter fecerunt per deserta, quæ non habi- num, admirantes in finem exitus.
tabantur : & in locis desertis fixerunt casas. 15. Quem enim in expositione prava pro-

3: Steterunt contra hoftes, & de inimicis jectum deriserunt, in finem eventus mirati se vindicaverunt.

sunt, non similiter justis sitientes. 4. Sitierunt, & invocaverunt te, & data 16. Pro cogitationibus autem insensatis iniest illis aqua de petra altissima, & requies fi- quitatis illorum, quòd quidam errantes cole- Inf.13. tis de lapide duro.

bant mutos serpentes, & bestias supervacuas, 24. 5. Per quæ enim panas pasli sunt inimici immisisti illis multitudinem mutorum animaillorum , à defectione potus fui, & in eis , lium in vindi&tam : cùm abundarent filii Ifraël, lætati funt; 17. ut scirent , quia per quæ peccat quis,

6. per hæc, cùm illis deessent, bene cum per hæc & torquetur. illis actum est.

18. Non enim impossibilis erat omnipo7. Nam pro fonte quidem sempiterni flu- tens manus tua

tens manus tua , quæ creavit orbem terrarum minis, humanum fanguinem dedisti injustis. ex materia invífa, immittere illis multitudi

8. Qui cùm minuerentur in traductione in- nem ursorum, aut audaces leones fantium occisorum, dedisti illis abundantem 19. aut novi generis irâ plenas ignotas bef- Inf.16. aquam insperate, tias, aut vaporem ignium spirantes , aut fu-'1.

Jer, 8. 9. Oftendens per sitim, quæ tunc fuit, quem- mi odorem proferentes, aut horrendasab ocu

17 admodum tuos exaltares, & adversarios illo- lis scintillas emittentes : rum necares.

20. quarum non folùm læsura poterat illos 10. Cùm enim tentati sunt, & quidem cum exterminare, fed & afpectus per timorem ocmisericordia disciplinam accipientes, fcierunt cidere. quemadmodum cum ira judicati impii tor 21. Sed & sine his uno spiritu poterant ocmenta paterentur.

cidi persecutionem palli ab ipsis fa&tis suis 11. Hos quidem tanquam pater monens & dispersi per fpiritum virtutis tuæ : fed omprobafti : illos autem tanquam durus rex in- nia in menfura , & numero,& pondere disterrogans condemnasti.

posuisti. 12. Absentes enim & præsentes similiter 22. Multùm enim valere , tibi foli supertorquebantur.

erat semper : & virtuti brachii tui quis resif13. Duplex enim illos acceperat tædium, tet? & gemitus cum memoria præteritorum.

NOTÆ *. I. Gr. fingulariter hab. « Xeipi, in manu. co deriferunt , amci@or XavbXc1765, repudiaverunt deriden

. 2. Ml. Sangerm. Iter fecerunt per deferta , quæ non tes ; deinde, επί τέλει των εκβάσεων εθαύμασαν , έχ όμοια inhabitantur : & in locis fecretis fixerunt cafas. Similiter doxalos difícarles. in fine eventuum mirati funt , non fiin fecundo Corb. nisi quòd hab. 2. manu , caftra ; prima ve milia juftis fatientes. In Ms. Corb. 2. deriferunt, isti fio , casas. Alter Corb. quæ non inhabitabantur : 65 in locis' tientes in finem eventûs mirati funt , non fimiliter juftis fra fecretis fix. casas. Mf. S. Theod. & in locis fecretis fixe- ciens : item in Sangerm. S. Theod. & Corb. primo , non runt caftra. Gr. Alcd Evoor é pm por doinuloro s cv ábatois fimiliter juftis faciens. πηξαν σκηνές. .

. 16. Mís, duo Corb. cum Sangerm. & S. Theod. ř. 3. Iridem Græcè.

fcribunt iniquitates, non iniquitatis ; Gr. odoxlas. 9.4. In Mss. Sangerm. & Corb. 2. postponitur aqua

. 17. liidem Græcè, detracto uno 85, ante torquetur. huic voci, altilima. In Gr. ex hétpas axpolópis unwp, No # 18. August. 1. 1. de Gen. ad lit. to. 3. 126. b. lebil. aqua de petra durisima.

git : qui fecisti mundum ex materia informi : itidem l. 1. . 5. A Græco absunt tota ista : à defe&tione potus fui, de Gen. to. 1. 649. d. sed monet aliquos habere codi& in eis , cùm abundarent filii Ifraël, lætati funt. In Ms. ces, de materia invisa : ita quoque legit Auct. quæst. ex Corb. secundo deest tantùm &s , ante in eis ; in altero Corb. utroq. Test. ap. Aug. to. 3. 104. a. Similiter Vigil. Tapf. est, potus sué, in eo , &c. in Sangerm. potus fui , in ea , &c. 1. cont. Varimad. p. 730. b. Non enim imposfibilis erat

*. 6. In Mss. S. Germ. & Corb. secundo : per hæc, manus tua , quæ creavit orbem terrarum ex materia invisa. cam illis deeft , &c. ut fup. In Gr. δια τέλων, αυτοί απε- Grec. Ου γαρ μπόρει και παντοδύναμος ζε χείρ , και κ7ίσασα τον 8817es, Fuspyetúbucov.

κόσμον εξ αμόρφς υλης , &c. ut fup. 7.7. Græc. 'Ari refi aurūs dervár rolaus , ailuah nu . 19. Mss. Sangerm. & Corb. 2. hab. plenas e ignoOpéd ei tapax férles, Mr. Alex. taeax 96705 i. e. Profon tas ; addit Corb. aut vaporem igneum ; Corb. 1. & S. te quidem fempiterni fluminis, fanguine immundo turbari. Theod. plenas aut ignoras beftias , aut vaporem igneum ,

ř. 8. Gr. subdit : sis enerx or ymwloxóry siatkykalos, &c. In Gr. 9υμε πλήρεις θήρας αγνώσεις, οι πυρσνόον φυ&c. in reilargutionem præcepti de occidendis parvulis, &c. o@rtas ārska, deinde, ů Gpóuers als je wpréves xaars', ñ seiri's ut fup. Ms. Sangerm. initio hab. Quin comminuerentur in αα' όμμάτων σπινθeας αερίωτονίας. traduct. &c. Corb. 2. extremò, insperatæ salutis ; Gr. ve . 20. Gr. Vulgatæ responder. rò fimpliciter, dsextisas, ut in Vulg.

*.21. Græcè loco seqq. poterant occidi persecut. palle ab Ν. 9. Gιες. δείξας δια το τότε δίψες πως τες υπεναντίας ipfis fatis Juis , habetur , πεσείν εδύναν7ο υπο της δίκης διαχizánccas: i. e. oftendens per fitim , quæ tunc fuit, quomodo GÉVTES, cadere poterant ab ipso judicio perfecutionem palhi : adverfarios puniviffes.

fubinde deest in , ante menfura , sicut in Ms. Sangerm. 7. 10. Græcum : "07yapimtipásmoar , xaltep å extel August. verò tract. 1. in Joh. to. 3. 295. a. & l. 12. de παιδευόμδυοι , έγνωσαν πως ά οργή κρινόμενοι ασεβείς έβα civit. Dei, c. 18. 10. 7. 317. e. constanter legit : om. davlovio.

nia in menfura , & numero , & pondere disposuisti : & l. #1. Similiter in Gr. præter hoc ult. xatafixá? wr cont, adverf. leg. to. 8. 553. b. omnia in menfura..... Tasos, condemnans interrogafti.

constituisti ; Gr. diélagas. **. 12. 13. Græc. Kai áróvies de in hraporles , &c. ur V. 22. August. I. 19. contra Faust. ro. 8. 330. c. ita

legit : Multùm enim valere , tibi foli superat femper : & vir. . 14. Græc. pro commemorati funt Dom. hab. inacy? tuti brachii tui quis contra stabit ? nonnulli codd. ibid. scriTő Kupír, fenferunt Dominum ; tollit verò feqq. admiran- bunt fupererat, non superat ; Sangerm. verò, n. 15. forEes in finem exitus ; quæ etiam absunt à Ms. Sangerin. n. 15. perat ; Græc. Tepesi. Mf. S. Theod. addic : 8 imperio

*.15. Græcè, loco prava, exftat ránok, olim ; & lo virtutis brachii tui , &c. Gre aj spátsi Bpaxlerós 68, &c.

in Vulg.

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA, QUÆ ET VULGATA NOSTRA.
23. Quoniam tanquam momentum state- odisti eorum quæ fecifti : nec enim odiens ali-
ræ, sic eft ante te orbis terrarum, & tanquam quid constituisti, aut fecisti.
gutta roris antelucani , quæ descendit in ter 26. Quomodo autem posset aliquid per-
ram.

manere, nisi tu voluisses? aut quod à te vo-
24. Sed misereris omnium, quia omnia po- catum non effet, conservaretur
tes, & dissimulas peccata hominum propter 27. Parcis autem omnibus : quoniam tua
pænitentiam.

funt Domine, qui amas animas.
25. Diligis enim omnia quæ sunt, & nihil

NOTÆ.
¥. 23. Ita Auguft. I. 19. cont. Faust. col. 3 30. c. Græ 330. c. diligis enim omnia quæ funt , & nihil odisti eorum
cè ponitur nos , totus , ante orbis terrarum ; & pro ants quæ fecisti : nec enim odio habens aliquid constituisjes. Gr...
lucani , habetur o'p@pirų, antelucana.

και δεν βδελύση ών εποίκσας: δε γαρ ώ μισών τι κατεσκεύα-
. 24. Concinit August. I. 19. cont. Faust. col. 330. Gas* nec addit, aut fecisti ; quod etiam ult. abeft à Mss.
c. ficut Auct. quæft. V. & N. Teft. ap. Aug. to. 3.95. Sangerm. & Corb. duobus.
c. Item Victor Tun. l. de pænit. ap. Ambr. col. 603. $. 26. Eadem refert August. I. 19. cont. Faust. to.
c. nisi quòd hab. negligis , loco diffimulas : Gr. Tapopôs ; 8. 330. d. præter hoc 1. Quomodo ergo, loco autem. Gr.
ultimo , sis Melévolar , loco propter pænitentiam.

Πως λε έμεινεν άν τι, &c.
*. 25. Hieron. I. 1. in ep. ad Ephef. to. 4. 327. f. ¥. 27. Ita legit August. 1. 19. cont. Faust. lib. verò
Diligis omnia , & nibil abjicis eorum quæ fecifti : neque enim cont. Adim. col. 118. g. fic : quoniam tua funt omnin ,
odio quid habens condidifti. August. 1. 19. cont. Faust. col. qui animas amas. Græc. 6% ési Açowola pizófux k.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

terra.

[ocr errors]

12.

Exod. 23. 306
Deut. 7, 22.

tuo,

il

C A P U T X I I.
VERSIO ANTIQUA, QUÆ ET VULGATA NOSTRA.
O Quàm bonus & fuavis eft Domine tum noftrorum,

!

7. ut dignam perciperent peregrinationem
2. Ideoque eos, qui exerrant, partibus cor- puerorum Dei, quæ tibi omnium charior est
ripis : & de quibus peccant, admones & al-
loqueris : ut relicta malitia , credant in te Do 8. Sed & his tanquam hominibus pepercif-
mine.

ti, & misisti antecessores exercitus tui vef-
Deut. 3. Illos enim antiquos inhabitatores terræ pas, ut illos paulatim exterminarent.
9. 3. 12. fanctæ tuæ , quos exhorruisti,

9. Non quia impotens eras in bello subji-
29. 18.

4. quoniam odibilia opera tibi faciebant cere impios justis, aut bestiis fævis , aut verper medicamina, & facrificia injusta, bo duro simul exterminare :

5. & filiorum fuorum necatores sine mi 10. sed partibus judicans dabas locum pce-
sericordia , & comestores viscerum hominum, nitentiæ, non ignorans, quoniam nequam
& devoratores fanguinis à medio facramento est natio eorum, & naturalis malitia ipforum,

& quoniam non poterat mutari cogitatio il-
6. & auctores parentes animarum inauxi- lorum in perpetuum.
liatarum, perdere voluisti per manus paren-

NOTÆ.
. 1. August. 1. 19. cont. Faust. to. 8. 330. d. legit: Vulg. In Ms. Corb. 1. deest tantùm & in principio : in
Bonus enim fpiritus tuus est in omnibus. Sic etiam Victo Corb. altero sic , & per filiorum fuorum , &c. ut in Vulg. vox
rin. Afr. 1. de princip: diei , p. 292. h. cum Ms. San tamen fuorum addita videtur ibid. recentiori manu; tolli-
germ. In Corb. primo deest tantùm Domine. In Gr. Tövqp tur verò & ante vocem devoratores. In Ms. Sangerm. le.
aptaptér C8 arcu acé 157 u gãos. Incorruptus enim tuus fpi- gitur : 8 filiorum necatores fine miferic. E comestores vis-
ritus eft in omnibus.

cerum hominum , devorationem & fanguinis à , &c. In Græ-
. 2. Apud Lucif. Cal. I. de reg. a post. p. 219. f. ita co: τέκνων τε φονέας ανελεήμονας , και σπλαγχνοφάγων ανθρωπίνων
legitur : Propterea quòd bos , qui exsecrarint patribus, corri σαρκών θοίναν , και αίματος, εκ μέσε μυσαθείας σε , σ fliorum ne-
pis : eos, qui peccant , admonens alloqueris : ut dereli&catores fine mifericordia , comeftorum vifcerum humanarum
malitiâ , credant in te Domine : at mendosus hîc videtur carnium epulum , & fanguinis , de medio facramento tuo. In
Luciferi codex; vel potiùs vitiosa operum ejus editio Lug- ed. Compl. Frayxvopárys ar Opwtirar capãr, a boirar ng ar-
dun. ubi legitur: exsecrarint patribus , pro exerrant parti- patos, in Ms. Alex. loco pusæbeías Co, est rósas Dziqox,
bus ; Grace enim exftat: Διο της παραπίπτοντας κατ' ολίγον pro μύσας θιάσε· in ed. Ald. μυσάς τε (είας» in Compl. μύσας
fréYXE15° Ideo hos, qui exerrant , partibus corripis , id est, ésias. Notandum hæc verba , à medio facramento tuo , in
per partes , & paulatim. Ap. August. I. 19. cont. Faust. mulcis codd. Latinis transferri poft ista, perdere voluisti ,
10. 8. 330.d. Propter quod eos , qui exerrant , partibus cor quæ leguntur Þ. seq. fed malè, ut notat Lucas Brug.
ripis : & de quibus peccane , admonens alloqueris , &c. ut in 7.6. Iridem Græcè, nisi excipias vocem abér7ces, pro
Vulg. Ita quoque in Ms. Sangerm. In Corbeiensi 2. Prop- auctores ; autérus autem , feu avtóxeip, qui sua manu se pe-
ter quod hos , qui exerrant , &c. ut in Vulg. In Mr. S. Theod. rimit, vel manus fibi aut aliis affert.
admonens alloqueris , ut sup. apud Aug. Græcè , cv ois $.7. Lucif. Cal. I. de reg. apoft. p. 219. f. ut di-
au aptéryou inopiprúoxar vereis, &c. Victorin. Afric. 1. de gnam percipiant peregrinationem filiorum Dei, quæ tibi om-
princip. diei, p. 292. h. cum Vulgata concinit ad ver nium carior et terra. Gr. ίνα αξίαν αποικίαν διέξκαι Θεέ
bum.

παίδων , και παρα σοι πασών τιμιωτάλη γι.
. 3. Mr. S. Germ. ita fere cum Gr. Et illos enim an ^.8. Similiter haber Lucif. Cal. 1. de reg. a post. p.
tiquos inhabitatores fanita tua terra odiens. Similiter in Corb. 219. f. nisi quòd deler tui , post exercitus ; & loco pan-
2. nisi quod ult. verbo odiens , id subnectitur , exhorruifti ; lasim , ponit in partes ; Gr. xatabeaxu; cæt. ut in Vulg.
sed alia manu. Apud Lucif. Cal. I. de reg. apoft. p. 219. .9. Lucif. Cal. ubi fup. Non quia impotens eras impu-
f. simpliciter : Illos enim antiquos inhabitatores terræ tuæ gnare , impios juftis fubjicere, aut beftiis saviffimis , aut ver.
odiens,

bo duro fimul perdere. Græc. Oux éduralar is. Tuparáže
V.4. Lucif. Cal. 1. de reg. apoft. p. 219. f. quoniam doelsīs dixalos umex sipiss ouýrol, ü fupious deivcīs, rózy
odibilia tibi opera faciebant per medicaminn , & facramenta FotókW von or extpita!.
injusta. Similiter in Mss. SS. Germ. & Theod. quoniam

x. 1o. Eadem refert Lucif. Cal. I. de reg.apoft. p. 219.
odibilia tibi opera. In Gr. sti to fx bisce apáossim épzą f. Item Auguft. cùm l. 2. de nupt. & concup. to. 1.311.
φαρμακειών, και τελείας ανοσίες.

b. tum l. 3. op. imperf. to. 10. 1056.c. ab his , non igno. 5. Apud Lucif. Cal. I. de reg. apost..p.219. f. hæc rans, &c. Ms. Corb. 1. extremò hab. non poterat mutari pauca exstant : * filiorum necatores fine mifericordia vo cogitatio cordis illorum in perpetuum. Gr. 8 How amazin Înisti perdere , &c. de x. 6. omissis illis quæ intersunt in 209105ès du tūr sis tev aicóra.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

1. Pet. s.7.

IS.

25:

VERSIO ANTIQUA, QUE ET VULGATA NOSTRA:
11. Semen enim erat maledictum ab ini- tentiæ.
tio : nec timens aliquem, veniam dabas pec 20. Si enim inimicos servorum tuorum,
caris illorum.

& debitos morti, cum tanta cruciasti atten-
12. Quis enim dicet tibi : Quid fecisti? aut tione, dans tempus & locum, per quæ pof-
quis ftabit contra judicium tuum ? aut quis in fent mutari à malitia ;
conspectu tuo veniet vindex iniquorum ho 21. cum quanta diligentia judicasti filios
minum? aut quis tibi imputabit, si perierint tuos, quorum parentibus juramenta & con-
nationes, quas tu fecisti

ventiones dedisti bonarum promissionum?
13. Non enim eft alius Deus quàm tu, cui 22. Cùm ergo das nobis disciplinam, ini-
cura est de omnibus , ut oftendas quoniam micos noftros multipliciter flagellas, ut bo-
non injuftè judicas judicium.

nitatem tuam cogitemus judicantes : & cùm
14. Neque rex neque tyrannus in conspec. de nobis judicatur, fperemus misericordiam
tu tuo inquirent de his quos perdidisti. tuam.

Cùm ergo sis justus, juftè omnia dif 23. Unde & illis, qui in vita sua insensa-
ponis : ipfum quoque, qui non debet puni- tè & injuftè vixerunt, per hæc, quæ colue-
ri, condemnare, exterum æstimas à tua vir- runt, dedisti summa tormenta.
tute.

24. Etenim in erroris via diutiùs errave- Sup. II,
16. Virtus enim tua justitiæ initium est : runt, deos æftimantes hæc, quæ in animali- 16.
& ob hoc quòd omnium Dominus es, omni- bus sunt supervacua, infantium insensatorum Rom. I.

23.
bus te parcere facis.

more viventes.
17. Virtutem enim oftendis tu, qui non Propter hoc tanquam pueris insensatis
crederis efse in virtute confummatus, & ho- judicium in derisum dedifti.
rum, qui te nesciunt, audaciam traducis. 26. Qui autem ludibriis & increpationibus

18. Tu autem dominator virtutis , cum non funt correcti, dignum Dei judicium ex-
tranquillitate judicas, & cum magna reve- perti funt.
rentia disponis nos : subest enim tibi, cùm 27. In quibus enim patientes indignaban-
volueris, posse.

tur, per hæc quos putabant deos, in ipfis
19. Docuisti autem populum tuum per talia cùm exterminarentur videntes, illum, quem
opera , quoniam oportet juftum effe & hu- olim negabant fe nofle, verum Deum agno-
manum, & bonæ fpei fecisti filios tuos : quo- verunt : propter quod & finis condemnatio-
niam judicans das locum in peccatis poeni- nis eorum venit super illos.

NOTA.
*.1. Lucif. Cal. de reg. aport. Semen erat maledi&tum at in Pf. 6. col. 24. b. Tu autem Domine virtutum , &c. In
ab initio : nec timens, aliquam veniam dabas peccatis eorum. Mf. S. Theod. Dominator Domine virtutum , &c. Gr. Lù
August. I. 3. op. imperf. to. 10. 1056.c. Semen enim il δε δεσπόζων Χύος, νεπιεικεία κρίνεις, και μετά πολλές φειδιές,
Lorum maledi&tum ab initio. I. verò 2. de

concup: &c. Victor Tun. I. de pænir. p. 603. c. cum Fulg. I. 1.
to. I. 311. b. cum Vulg. Semenen im erat maled. ab initio. ad Monim. C. 12. p. 11. & l. 2. ad Trafim. C.
Concinit Auct. 1. de promiss. ap. Prosp. p. 94. a. nec aliter bet : fubeft enim tibi , cùm voles ; poffe. Ms. Cosb. 2. cùm
in Græco est : item sequitur: sde eura bbwswós TIVA , fo'ois velis , pofle. Gr. ötav léans, só dúrasal.
máplarer å'd say itid 85.

7.19. Lucif. Cal. I. i. pro S. Athan. p. 195. d. le-
*. 12. Sic habet Lucif. Cal. I. de reg. apost. ad hoc gir: Docuifti populum tuum per talia opera , quoniam opora
usque, ant quis in confpeétu tuo. Mr. S. Germ. cum Corb. se set juftum ené, bumana e bona spei fecifti filios tuos. Mss.
cundo habet : aut quis in confpetum tuum , &c. Hæc au S. Germ. & Corb. duo addunt, quoniam das locum in
tem sententia quæ intermedia eft in Vulg. extremò le- peccatis pænitentia. Gr. öts wstri dipaptáncol Metasolacro
gitur Grace hoc modo :ή τις εις κατάστασίν σοι ελεύσεται έκδικος item fup. loco & bamanum, fimpliciter, qinárépwtor.
rata átirar dropółw; aut quis ad fandum contra te veniec X.20. Ms. Sangerm. poft hanc vocem , attentione ,
vindex pro iniquis bominibus ? initio verò poft dicet , deest subdit , & liberafti ; fic etiam in Mss. S. Theod. & Corb.

.duobus. Græcè , locos liberafti , est deuobus, quod ult.
*.13. Gr. OÜTe yap OesesTan C Mixa tepi távtar, Nobil. veruit , & parsimonia ; tum fequitur do's Xpóros y
να δείξης ότι εκ αδίκως έκρινας. Mr. s. Germ. Nες enim τόπον , &c.
eft alius Deus quàm te, cujus cura eft de omnibus , ut often $. 21. Ad verbum è Græco.
das quoniam non injuftè judicasti. Similiter in Corb. secun . 22. Gr. extremò non addit vocem tuam , ad mise-
do ; fed ultimò additur judicium.

ricordiam : tollit quoque Mr. Sangerm.cum Corb. primo,
. 14. In Gr. Oute Baciasus, ü tưexrros ártoplanyñoare & S. Theoder. in Corb. altero lubnectitur , sed manu re-
λυνήσεταί σοι περί ών απώλεσας. .

centiori.
8.25. Mss. SS. Germ. & Theod. non legunt condem $.23. Græcè loco ultimor. per hæc, quæ colueruni , &c.

sed condemnas. Similiter Corb. duo ; adduntque 8 exftat, Side Tavidlove Carnoas BJ exuquátwr, per proprias
exterum , &c. in Corb. tamen secundo conjunct. 6 alia abominationes torsisti.
manu scripta videtur. Apud Aug. 1. quæst.c. 53.to. 6. 23. *.24. Græc. subdit Tür ixopar, inimicorum , voci oni-
g. ipsum quoque , qui puniri non debeat , condemnare , exté malibus; ultimoque pro viventes , hab. 48u3éves, decepti,
rum æstimas à tua virtute : & ita emendatum eft è Mss. W.25. Ira Aug. in Pf. 9. 46. f.
codd. & edit. Eraf. nam in Rat. & Lov. erat : qui pu *.26. Mr. S. Germ. cum Corb. altero : Qui autem lu-
niri debeat , condemnas , & exterum exiftimas. Apud Gre dibriis increpationis non correpti funt , &c. M. S. Theod.
gor. M.I. 3. moral. c. 11. pariter , condemnas, 8 exte ludibriis, increpationibus , &c. Gr. Oi di Taras 'miti-
rum aftimas. Græcè, autor, Tor uw opelrorta xonadüro , μήσεως μη νοθετfένες, dein αξίαν Θε8 κρίσιν πειράσεσι. Αpud
καταδικάσαι, αλότeιον ηγέμενος της σής δυνάμεως. August. in Ps. 9. 46. f. Hi autem hoc judicio non corretti,

*. 16. Ita August. 1. quæft. to. 6. 23. g. Victor Tun. dignum Dei judicium experti sunt ; tum addit: Qui ergo non
autem I. de pænit. p. 603. c. legic : & cùm fis omni corriguntur ifto occulto Dei judicio , digniffimè illo manifefta
um Dominus , omnibus te parcere facis. Gr. ráriwr punientur.
« δεσπόζειν, πάλων φείδεται ποιεί: Mr. Αlex. ζε ποιεί. .27. In Mss. S. Germ. & Corb. altero fic: In his enim

^. 17. Sic apud August. 1. quæst. to. 6. 23. g. præ qua patiebantur , moleftè ferebant , in quibus parientes in-
ter ule. ista , fed in iis , qui fciunt , audaciam traducis. dignabantur..... propter quod & finis condemnationis illis ve-
In Mss. Sangerm. Corb. duob. & $. Theod. & hos, qui niet. Ita quoque in mi. S. Theod. præter hoc ult. illo-
fciunt, audaciam traducis. In Gr. ij i toīs sidóor, tó Opcoes rum venit. In Corb. I. priora tantùm exstant ur sup. Apud
Zené XeIG. Mf. Alex. ó'x eidooi.

Vigil. Tap. I. cont. Varim. p. 734. c. ita : Verebuntur ¥. 18. August. ubi fup. Tu autem Dominus virtutum ;

eos quos putant deos , à quibus exterminabuntur , videntes cum tranquillitate judicas , cum magna reverentia disponis illum olim negabant, Deum verum agnoverunt, Græc. 205 : & in Rom. 2. to. 3. 904.C. ac in Pr, 2. to. 4. col.

Vulgatæ faver. 5.a. Tu autem Domine virtutis, cam tranquillitate judicas :

nupt. &

12. ha.

VOX tibi.

nate,

[ocr errors]

quem

« ZurückWeiter »