Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

træ.

VERSIO ANTIQUA, QUÆ ET VULGATA NOSTRA.
4. & nomen noftrum oblivionem accipiet ribus noftris, & improperat nobis peccata le-
per tempus, & nemo memoriam habebit ope- gis, & diffamat in nos peccata disciplinæ nof-

rum nostrorum.
1. Par. 29. 15.
5. Umbræ enim transitus eft tempus nof 13. Promittit se scientiam Dei habere, &

Matt. trum, & non est reversio finis noftri : quo- filium Dei se nominat.

27. 43. niam confignata eft, & nemo revertitur. 14. Fa&us eft nobis in traductionem cogi- Jean.7, Sai. 22. 13.8 6. Venite ergo, & fruamur bonis quæ funt, tationum noftrarum.

7. 56.12.

& utamur creatura tanquam in juventute ce 15. Gravis eft nobis etiam ad videndum, 1. Cor. 15. 32. leriter.

quoniam dissimilis est aliis vita illius, & im7. Vino pretiofo & unguentis nos implea- mutatæ funt viæ ejus. mus: & non prætereat nos flos temporis. 16. Tanquam nugaces æftimati sumus ab

8. Coronemus nos rosis, antequam mar- illo, & abftiner fe à viis noftris tanquam ab cescant : nullum pratum sit, quod non per- immunditiis, & præfert novissima justorum, transeat luxuria noftra.

& gloriatur patrem se habere Deum. 9. Nemo noftrûm exsors fit luxuriæ nof

17. Videamus ergo si fermones illius veri træ : ubique relinquamus figna lætitiæ : quo- fint, & tentemus quæ ventura sunt illi, & fcieniam hæc eft pars noftra , & hæc est sors. mus quæ erunt noviffima illius.

10. Opprimamus pauperem justum , & non 18. Si enim est verus filius Dei, suscipiet Pf. 21. parcamus viduæ, nec veterani revereamur ca- illum, & liberabit eum de manibus contrario-9. nos multi temporis.

rum. 11. Sit autem fortitudo nostra lex justitiæ: 19. Contumelia & tormento interrogequod enim infirmum eft, inutile invenitur. mus eum, ut fciamus reverentiam ejus, &

12. Circumveniamus ergo juftum , quo- probemus patientiam illius. niam inutilis eft nobis, & contrarius eft ope

Jer. 11. 20. Morte turpissima condemnemus eum:

19. NOTR. pus; abest etiam à Græco. Apud Ambros, 1. 1. de Cain, X. 13. Accinunt magno consensu Cypr. I. 2. Testim. 6. 4. col. 190. d. tranfiet vita nofira tanquam vestigia nu p. 290. c. Lactant. l. 4. Instit. c. 16. p. 579. Aubis , tanquam nebula di Qipabitur. Ita quoque in Græco. gust. 1. 17. de civit. Dei, c. 20. col. 483. d. & Auct.

#. 4. Græcè sententia ifta præponicur antecedenti , 1. de promisf. apud Prosp. p. 1. c. 26. p. 109.c. Gr. hab. to tranfibit vita noftra , &c.

Taifa Kupis, filium Domini , &c. . 5. Eodem modo legit S. Paulin. epist. 13. p. 82. $. 14. Concinunt Lactant. l. 4. Institut. c. 16. & Aug.l. a. nisi quòd hab. quoniam confignatus eft,

& nemo tever 17. de civit. Dei , c. 20. Item Cypr.l. 2. Testim. p. 290. retur ; item revertetur, in Mls. Sang. S. Theod. & Corb. c. nisi quod hab. in traductione ; Gr. verò sis ë'xeyxor. In Gr. ότι καλεσφeαγίθη και και διείς ανασρέφει" verbum autem ¥.15. sic haber Lactant. 1. 4. Inftitut. c. 16. præter **Tecpegadu, refpondere potest tam voci reverfso, quam unum ad vivendum, loco ad videndum ; quod tamen ult. voci finis, ut liquet ex Paulino.

exitat in Mr. Cambr. In Gr. Bæpus isu vinir a Bastowwes. Ť.6. Eadem leguntur ap. Ambrof. l. 1. de Cain, c. Vulgatæ pariter favent Cypr. 1. 2. Testim. & Auguft. l. 4. col. 190, d. & l. de Tob. c. 5. col. 596. c. lta quo 17. de civitate Dei, c. 20. nisi quod Cypr. extremo hab. que in Græco, dempsâ præp, in, ante vocem juventuts, mutatæ funt viæ illius; August. & immutata via ejus. quæ tamen præp. adest in ed. Compl.

Gr. και εξηλλαγμέναι αι τρίβοι αυτή. $.7. Sic Ambr. !. 1, de Cain, c. 4. & l. de Tob.c. s. & .16. Eadem refert Cypr. I. 2. Testim. p. 290. C. in Ps. 118. col. 1060. e. Gr. loco temporis , hab. alposp aeris. excepto verbo continet , pro abftinet ; Gr. anéZETU. Cy

. 8. Ita legit Ambr. 1. 1. de Cain, c. 4.& l.de Tob. priano fuffragantur Lactanc. l. 4. Institut. c. 16. p. 579. c. 5. Sed à Græco abest sententia posterior , nullum pra & Auguft. l. 17. de civit. De. c, 20. nifi quòd Lactant. fum fit, quod non , &c.

tollit , ante continet ; ut & Auguft. ante verbum pra*. 9. Ambros. nec l. I. de Cain , c. 4. col. 190. d. fert : pro ultimo isto Græcè hab. paxapital , beatificat , nec l. de Tob. c. 5. col.596.c. nec in Pf. 118. col. 1060. absque præced. $ : item initio ipfo , eis ribf420, loco f, hane memorat fententiam : Nemo noftrûm exfors fit luxu tanquam nugaces i xilrunos autem, cui fcoria immifla eft, riæ noftræ; fed præced. tantùm : nullum pratum fit, quod metaph. non fincerus, fucatus. non pertranf, luxur. noftra ; cui proximè fubjungit istam : W.17. Sic habent Cypr. l. 2. Testim. & Lactant. 1. abigue relinguamus figna lætitia : quoniam hæc eft pars, 4. Institut. c. 16. ad hæc usque , ventura funt illi incl. hac eft fors noftra; vel quoniam hac pars noftra , bæc led his verbis uterque annectit ista , Contumeliâ 8 torfors. Contrà Græc, omissâ illâ, nullum pratum fit, &c. mento , &c. de X. 19. prætermissis aliis , quæ inter poSubdit : Μυδείς ημών άμοιρος έσω της ημετέeας αγερωχίας, nuntur fup. At Augustinus l. 17. de civit. Dei, c. 20. &c. ut in Vulg. In Mrs. Sang. S. Theod. & Corb, le- Vulgatæ fuccinit ad verbum. Auct. etiam I. de promil. gitur : Nemo veftrùm fit, &c. vox autem Gr. ayepazia, p. 1. c. 26. p. 109. c. hæc sola legit : Videamus fi ferad verbum fuperbia.

mones illius veri sunt , 8 tentemus an fuccedant qux ves. 10. 11. Itidem Græcè. In Mss. verò Corb. & S. tura sunt illi : imo in Ms. Remig. deeft hoc, an fucceTheod. v. 11. lex injuftitia.

dant. In Gr. pariter : "Id.wih ti oi aóvos dvTð daubeis, $. 12. Cypr. l. 2. Testim. p. 290. c. legit : Circum- aj teipáow heilu Ta á fx báosi autý. nec plura. veniamus juftum, quoniam infuavis eft nobis, & contra . 18. Ira de Græco , præter has voces , verus ' & de Tins eft operibus noftris , & exprobrat nobis peccata legis : exin- manibus , pro quibus ó cixares , & éx Xsıpós. Auct. l. cont. de, Promittit fcientiam Dei, &c. omislis his quæ incersunt Jud. ap. Cypr. p. 499. Si enim verè filius Dei eft , fufcisupra : imo Lactant. l. 4. Institut, e. 16. P. 579. bre- piet illum, &c. ut in Vulg. Auguft. bene I. 17. de civius : Circumveniamus juftum , quoniam in fuavis eft nobis, vit. Dei , C. 20. col. 483. d. Si enim juftus eft filius Dei, & exprobrat nobis peccata legis. Auguft. verò l. 17. de suscipiet eum , & liberabit eum de manu contrarior. Similicivit. Dei , c. 20. 10. 7. 483. d. Circumveniamus juftum , ter in Mss. Sangerm. S. Theoder. & Corb. de mante. quoniam infuauis eft nobis, contrarius eft operib, noftris, Totus autem hic . prætermittitur à Cypriano & Lac

improperat nobis peccata legis , infamat in nos pecca tantio. Vide Aug.inf. 7.21. ta discipline noftra. Sic etiam in Græco : at Aug. in Rom. $.19. Ita legunt Cypr. l. 2. Testim. Auct. I. contra 1. to. 3. 904. a: legit : Circumveniamus pauperem juf- Judæos ap. eund. p. 499. & Auguft. 1. 17. de civit. Sum , quoniam inutilis eft nobis. Ambr. in Pf. 61. col. Dei , C. 20. apa cum Græco, Auguft. tamen ultimò hab. 963. a. Tollamus juftum , tollamus mifericordem quia ipfius , cum Mr. Sangerm. in Corb. verò idem ipfius pogravis eft nobis etiam ad videndum : quæ ultima perti- nitur poft reverentian. Apud Lactant. 1. 4. Instir. c. 16. nent ad y. 15. Tertul. I. 3. adv. Marc. p. 679. b. ha p. 579. ita : Contumeliis & tormentis interrogemus eum , bet : Venite, auferamus juftum , quia inutilis eft nobis. &c. ut in Vulg. Ambrof. I. de Joseph, c. 3. col. 487. a. & in Pf. 35. col. . 20. Apud Cypr. & Lactant. fimiliter exftat, More 766. f. Tollamus juftum , quia inutilis eft nobis. Hieron, in ie turpislima condemnemus eum ; sed omiffis illis

quæ proxiirai. 3. to. 3. 31. e. Alligemus juftum, quoniam inutilis mè fequuntur, continuò sujicirur : Hæc cogitaverunt', &c. eft nobis. Auct. 1. de promill. ap. Profp. p. 1. c. 26. p. 109. At Auguft. l. 17. de civit. Dei , Vulgacæ congruit & c. Venite, occidamus juftum , quoniam in fuavis et nobis. Græco : ita quoque in Pf. 18. 10. 4. 431. 5. demptâ vo

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Gen. 3.1.

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA, QUBBT VULGATA NOSTRA. erit enim ei respectus ex sermonibus illius. terminabilem , & ad imaginem similitudinis 27.2.7.5.1. 21. Hæc cogitaverunt, & erraverunt : ex- fuæ fecit illum.

Eccli. 17.1. cæcavit enim illos malitia eorum.

24. Invidiâ autem diaboli mors introivit in
22. Et nescierunt sacramenta Dei, neque orbem terrarum :
mercedem fperaverunt justitiæ , nec judica 25. imitantur autem illum qui funt ex parte

verunt honorem animarum fanctarum. illius,
Gon, 1,
23. Quoniam Deus creavit hominem inex-

NOTR.
culà ei : item epist. 140. to. 2. 429. C. & l. 12. contra Athan, nec absimilia Græco.
Faust. to. 8. 249.b. exceptis his , in fermonibus ipfius , vel 9.24. Ita rursus haber Lucif. Cal. I. 1. pro S. Athan,
illius : præterea his tribus locis August. ifta fubdit : Si enim p. 194. f. exceptâ voculâ ergo , pro autem, Item Ful-
verè , aut verus filius Dei eft, fufcipiet illum, & liberabit il gent. 1. 1. ad Monim. p. 6. servacâ conjunct. autem.
lum do manibus contrariorum ; quæ leguntur sup. $. 18. Apud August. 1. 1. de pecc. mer. to. 10. 6. g. Invidiâ

. 21. Similiter habet August. epist. 140. to. 2. 429. autem diaboli mors intravit in orbem terrarum. Cypr. I. de
c. & l. cont. Adim. 10. 8. 113. e. 118. b. necnon l. 12. op. & eleem. p. 256. c. Vulgatæ congruir ad verbum ;
cont. Faust. col. 249. b. lib. tamen 17. de civit. Dei , Sicut Ambros. 1. de parad. p. 169. d. ar l. 2. de fide
c. 20. ultimò scribit malitia ipforum, non eorum. Sic etiam resur. to. 2. 1146.c. legit : Sed malitiâ hominum mors in-
Cypr. 1.2. Testim. p. 290.c. Auct. verò I. de fing, cleric. troivit in orbem terrarum. Auct. I, de promiss. ap. Prosp.
ap. eund. p.532. cum Auct. I. cont. Jud. ibid.

p. 499.C. 64 p. 2. c. 25. p. 151. d. Invidiâ enim diaboli mors introiit
cacavit eos malitia eorum ; Lact, 1. 4. Instir. c. 16.excæcavit in orbem , &c.
enim illos stultitia ipforum ; Gr. “ xaxíu dutæv; cæt. ut sup. 9.25. Sic habet Lucif. ubi fup. cum Fulg. 1, 1. ad

*. 22. Apud Lactant. I. 4. Instit. C. 16. priora tan Monim. p. 6. August, verò l. 1. de pecc. mer. to. 10.
tùm leguntur , Et nefcierunt facramenta Dei. Iridem ap. p. 6. g. imitantur autem cum qui funt ex parte ipfus. Gr.
Cypr.l. 2. Testim. ut & ap. Au&t. I.de fing. cleric. p. 532. Respál rol de auto oi tớc éxeiro pepideç övles. Hoc autem,
&l.cont. Jud. p. 499. Sequentia refert Lucif. Cal.l. 1. pro Tipášrol de autor, posset ctiam verti , experiuntur antem
S. Athan. p. 194. f. eaque Vulgaræ fimillima, & Græco. illam , i. e, mortem , tefte Nobilio.

*. 23. Eadem prorsus habet Lucif. Cal. I. 1. pro S.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

1.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

cæt.

[merged small][ocr errors]

CAPUT III.
VER$10 ANTIQUA, QUE ET VULGATA NOSTRA.
Ustorum autem animæ in manu Dei sunt, los, & in tempore erit respectus illorum.
Deut.
33. 3.
& non tanget illos tormentum mortis.

7. Fulgebunt justi, & tanquam scintillæ in Matl. 13.430 Inf. s.

2. Visi sunt oculis insipientium mori : & arundineto discurrent.
4*
æftimata est afflictio exitus illorum;

8. Judicabunt nationes, & dominabuntur I. Cor. 6. 2.
3. & quod à nobis est iter, exterminium: populis, & regnabit Dominus illorum in per-
illi autem sunt in pace.

petuum.
4. Et si coram hominibus tormenta passi 9. Qui confidunt in illo, intelligent veri-
sunt, spes illorum immortalitate plena est. tatem :& fideles in dilectione acquiescent illi:

s. In paucis vexati, in multis bene dispo- quoniam donum & pax eft ele&tis ejus.
nentur : quoniam Deus tentavit eos, & in 10. Impii autem secundùm quæ cogitave-
venit illos dignos se.

runt, correptionem habebunt : qui neglexe-
6. Tanquam aurum in fornace probavit runt justum, & à Domino recesserunt.
illos, & quasi holocausti hostiam accepit il 11. Sapientiam enim, & disciplinam qui

NOTE
*.1. A Græco absunt voculæ dux, sunt , & mortis. de mor. pro Dei fil. nisi quòd hoc ult, loco hab. Es qua-
In Ms. Floriac. & apud Lucif. Cal. l. 1. pro S. Athan. p. fi holocaufti hostin. Cypr. verò epist. ad Fortun. p. 272.
194. g. sic: Juftorum autem animæ in manu Dei funt , 88 b. & l. 3. Testim. p. 309. b. & quafi holocaufta boftia ;
non tanget illos tormentum malitia. Apud Philastr. Brix. I. de ut in Vulg. 2 1. dc laud. mart. p. 348. b. &
hæres. p. 704. d. Juftorum animæ in manu Domini funt, epist. 81. p. 164. a. & quafi holocaufti boftiam , &c.
non tangit eos mors.

ut in Vulg. Similiter August. q. 49. in Judic. to. 3.611.
. 2. In Ms. Floriac. sic : Visi sunt oculis.... 88 estimata eft f. fed in Pl. 69. to. 4.714. e. ejus Mss. plures ferunt ,
exitus malitia illorum. In Mss. S. Theoder. & Corb. duo- fcut holocausum hoftiam ; quidam holocauftá hoftiam ; al.
bus : 8 æftimata eft afflictio exitus illorum , ut in Vulg. ficut holocausti bostram, Græc. us éxoxception de ce fuolas, &c.
fed additur : & ab itinere justo abierunt in exterminium ; In Ms. Sangerm. quafi holocausta : in Floriac. & quafi bo-
ftatimque , quod à nobis eft iter , &c. In Breviar. Moz. locaufta boftia , &c.
p. 322. 6 æftimata est malitia exitus illorum , & ab itine *.7. Lucif. Cal. l. 1. pro S. Athan. p. 194. g. ha.
re justo abierunt in exterminium, ut sup. Itidem apud Lu bet : Fulgebunt , tanquam scintillæ in arundineto discurrent,
cif. Cal. I. 1. pro S. Athan. p. 194. g. deletâ conjunct. Cypr. ep. ad Fortun. p. 272. b. Fulgebunt, & tanquam
6 , poft vocem illorum. Vulgatæ confonat Græcum, ubi scintilla in arundineto discurrent : & l. de laud. mart. p.
sexcl.is, loco affli&io ; apud August. quæst. 143. in Exod. 346. b. Fulgebrent jufti , tanq. scintilla in arundineto dif-
10. 3. 464. c. legitur malitia , nocaturque malitiain bic currentes : at epist. 81. p. 164. a. Vulgatæ congruit. Græ-
pænam intelligi debere.

cc ita : Και εν καιρώ επισκοπής αυτών αναλάμψεσι, και ως σπιν-
9. 3. Itidem in Mss. duobus Corb. & in Græco. At in Ms. Cūpes , &c. Et in tempore refpe&ûs ipsorum fulgebunt , & ficut
S. Theoder. loco exterminium , habetur exterminii ; sicut scintilla, &c. In Mi. etiam Sangerm. deest vox jufti. In
etiam in Breviar. Moz. Apud Lucif. Cal. ubi sup. legitur Floriac. fic : Fulgebunt , tanquam fcintilla in arundine-
folum , illi autem sunt in pace , detractis antecedentibus. to discurrunt.

#. 4. Concordant Lucif. Cal. l. 1. pro S. Athan. ac #. 8. Sic Lucif. Cal. l. 1. pro S. Athan. & l. de mor. 1. de mor. pro Dei fil. p. 242. g. & Cypr. cpist. 81. pro Dei filio. Sic etiam Cypr, epist. ad Fortun. p. 272. p. 164. a. & ep. ad Fortunat. p. 272. & l. de laud mart. b. & epist. 81. p. 164. a. & 1. 3. Testim. P. 309. b. P. 348. b. & 1. 3. Testim. 309. b. nec diffimilia ulla in Græ & l. de laud, marr. p. 346. b. nec refragatur Græcum. co , præter hoc 1. Kai pap év 4. dr purwr i'a, &c. unde

#.9. August, in Speculo legit : Qui confidunt in illum,
Lucif. Cal. legit , Erenim fa, &c.

intelligent verit. &c. Mc. Corb. intelligunt. Gr. ut in Vulg.
W.5. Lucif. Cal. I. 1. pro S. Athan. p. 194. g. nec preter ult. ότι χάρις και έλεος τους εκλεκτούς αυ78quia gratia
non l. de mor. pro Dei fil. p. 244. g. legit : Et in pau- misericordia ele&tis ejus.
cis vexati , &c. ut in Vulg. Ita quoque Cypr. locis 4. sup. *.10. Augurt. in Speculo : qui neglexerunt justitiam.
cit. In Ms. eriam Sangerm, est : Et in faucis, &c. sicut Grec. οι αμελήσαντες τη δικαίο.
in Gr. Και ολίγα παιδευθέντες, μεγάλα ευεργέλωβίσονται , &c. . 11. Similicer habet Fulg. l. 2. de remiss. pecc. D,
#.6. Concinit Lucif. Cal. l. I. pro S. Athan. & l. 306. Item apud Cypr. epilt. 62. p. 102. b. & l. de hab.
TO. II.

Ddd ij

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

matione erunt,

Ifai. 56.4.

VERSIO ANTIQUA, QUÆ ET VULGATA NOSTRA. abjicit, infelix est :-& vacua eft fpes illorum , 15. Bonorum enim laborum gloriofus est & labores sine fructu, & inutilia opera eorum. fructus, & quæ non concidat radix sapientiæ.

12. Mulieres eorum insensatæ sunt, & ne 16. Filii autem adulterorum in inconsumquissimi filii eorum.

& ab iniquo thoro semen ex13. Maledicta creatura eorum , quoniam terminabitur. felix est sterilis : & incoinquinata , quæ nef 17. Et si quidem longæ vitæ erunt, in nicivit thorum in delicto, habebit fructum in hilum computabuntur , & sine honore erit respe&tione animarum fanctarum :

novissima senectus illorum. 14: & fpado, qui non operatus est per ma 18. Et fi celeriùs defuncti fuerint, non hanus fuas iniquitatem, nec cogitavit adversùs bebunt fpem, nec in die agnitionis allocuDeum nequissima : dabitur enim illi fidei do- tionem. num electum, & fors in templo Dei accep 19. Nationis enim iniquæ diræ funt contillima.

summationes.

No T 4. Virg. p. 173. b. difciplinam qui abjicit, infelix eft; Gr. dei, loco fidei ejus. August. in Speculo, priora tantùm panaitwpos. Mss. Corb. & S. Theoder, hab. 8 inhabita- refert ad hoc usque , dabitur enim ; & Vulgacx congruit. bilia opera illorum funt ; Sangerm, & inutilia opera illo *.15. Similiter in Græco eft. rum funt; Gr. axpusa za épya áutür.

*.16. Ambr. in Pl. 48. col. 954. d. legir : Filii adul*. 12. In Gr, a Turked To Txva cumar.

terorum in confummatione erunt : & ita in Mr. Corb. I, W.13. Sic etiam in Græco est, demtâ conjun&t.is, sed malè ; nam in Græco constanter : Téxva de Morgü post vocem sterilis , cum voce ult. fan&arum. Deest pa eténesa isa!, &c. ut in Vulg. unde Optat. l. 4. cont. riter ap. August, in Speculo vox ult. San&arum , ficut in Donat. p. 75.c. ait in Salomone scriptum, filios adulterorum Mf. Sangerm. Præterea in cod. Ms. exstat , ficut in altero inconfummatos , & fpuria vitulamina altas radices dare non $. Theoder. felix sterilis..... quæ non frivit rhorum : item poffe. In Ms. S. Theoder. Filii autem adulteror. in conin Corb. non frivit. Apud Hieron. in Ose. c. 9. to. 3. Summationem erunt. 1298. f. beata sterilis immaculata , quæ non cognovit cubile in ¥.17. Itidem apud Fulg. epist. 2. P: 152. Græcè : 'E_v peccato : & in Isai. 56. col. 410. a. beata serilis imma τε γαρ μακρόβιοι γένωνται..... άτιμον επ' εχάλων το, &c. culata , quæ non cognovit flratum in delikto : habebit fruittem

in X. 18. Fulg. ep. 2. P. 152. Et si celeriùs defunéti fuevifitatione animarum. Gr. « TIXOTn Yuxar.

rint, non babebunt spem, nec in die magnitudinis allocu. 14. Hieron. in Isai. 56. to. 3. 410. a. ita legit: fionem. Gr. Εάν τε οξέως τελευτήσωσιν..... έδε εν ημέρα & eunucbus, qui non eft operatus manu iniquitatem , ne dagréoews tapopuleer , nec in die agnitionis folatium. que cogitavit contra Dominum mala : dabitur enim fidei W. 19. In Ms. Corb. 2. Nationis enim iniqua dura sunt ejus eleita gratia , & pars in templo Domini dele&tabilis. confummationis (l. confummationes. ) In Gr. [ersás gép Ita

quoque in Gr. præter hoc , dutý cñs misews, illi fin at iv8 Xanerà rean,

parentes in

Jer. 17.6. Mait.7.27

CAPUT I V.
VERSIO ANTIQUA, QUÆ ET VULGATA NOSTRA.
10 ,

claritate : immortalis est enim memo- buntur , & à nimietate ventorum eradicabun-
ria illius : quoniam & apud Deum nota eft, & tur.
apud homines.

s. Confringentur enim rami inconsumma2. Cùm præsens eft, imitantur illam : & ti, & fructus illorum inutiles, & acerbi ad desiderant eam cùm se eduxerit , & in perpe- manducandum, & ad nihilum apti. tuum coronata triumphat incoinquinatorum 6. Ex iniquis enim fomnis filii qui nafcuncertaminum præmium vincens.

tur, teftes sunt nequitiæ adversùs 3. Multigena autem impiorum multitudo interrogatione sua. non erit utilis, & spuria vitulamina non da 7. Jultus autem si morte præoccupatus fuebunt radices altas, nec stabile firmamentum rit', in refrigerio erit. collocabunt.

6. Senectus enim venerabilis est non diu4. Et si in ramis in tempore germinave- turna, neque annorum numero computata :

NOTÆ. V.1. Adan Abbas Perseniz , Miscell. to. 1. p. 429. adulterinæ plantationes non dabunt radices altas , conveJegit : O quàm pulcbra eft cafa generatio cum caritate. Gr. nientiùs dicitur , quam vitulamina , quæ pedibus in terra Kpsias wr áterría peta dpetűso unde Ambrof. 1. 1. de virg. gradiuptur , non harent radicibus. to, 2. p. 155. d. Melior eft fterilitas cum virtute : tum *.4. In Gr. Kộr yâp xrásos aspàs xarpov avaldan, Græcè, agarcola ydp ésir à peruen aurūs, &c. Mf. Corb. 1. &c. Etfi enim in ramis ad tempus germinauerint , &c. immortalitas est enim memoria illius; mel. in memoria, sicut subinde pro nimietate , bias , vi , quod idem sonat. hab. Mr.S. Theoder, necnon Auct. l. de sing. cleric, ap. x. si Græc. habet num. singul. o xaprès av T W cxpusos , Cypr. p.537. Fulgent. verò l. 3. ad Monim. p. 46. immor- d'apos, &c. fru&tres eorum inutilis , acerbus ; & fic in contalis enim est memoria illius : quoniam , &c. ut in Vulg. seqq.

*. 2. Auct. I. de fing. cleric. ap. Cypr. habet , cùm *. 6. Mf. S. Theoder. Ex iniquis enim omnes filii , &c. fe abdrexerit , non eduxerit ; ultimóque , certaminum pra facilè autem potuit pro fomnis, scribi omnes. Græcè lium vincens. Gr. pariter , a TcOgoi dTralcev..... ába.com stanter , 'Ex gap crónar ÜTYWY TÉ XVc , &c. αγώνα κικήσασα.

#.7. Ambrof. de ob. Valent. to. 2. 1188. b. legit : 7. 3. Multi Vulgatæ libri, loco fpuria vit lamina , fe- Juftus quacunque morte preventus fuerit , anima ejus in runt adulterina plantationes , teste Luca Brug. Ita quo- requie erit. S. Paulin. epist. 13. p. 70. b. Juftus fe morte que hab. Mf. Corb. 1. in marg. Græc. ita à ex vobar præventus fuerit, in refrigerio erit. Gr. Aixaros' ole tar pléon μοιχευμάτων και δώσει ρίζαν εις βάθος unde Oprar. 1. 4. τελευτήσαι, ά αναπαύσει έσαι. cont. Donar. p. 75. c. dicit, Spuria vitulamina altaus raa . 8. Ambrof. l. 1. de Cain, c. 3. col. 188. b. aldices dare non poße : minus bene ex Auguft. vitulami ludens dicit : Sene&us enim venerabilis eft non annis inna; mel. propagines , seu plantationes : de hoc enim ita cana , sed moribus : ar l. 2. de Abr. c. 9. col. 341.

erit l. 2. de Doct. Chr. 3. p. 1. col. 26. b. Quo- f. & in Luc. 17. col. 1485. d. Vulgatæ congruit; licut niam róxos Græcè vitulus dicitur , pecoysujata quidam etiam S. Paulin. epist. 13. p. 70. b. nisi quòd habet , 9001 intellexerunt esse plantationes , & vitulamina interpre cani funt enim fenfus hominibus, quò redit iftud Ambrotati sunt ; qui error tam multos codices præoccupavit , ut fii in Ps. 118. col. 987. e. canities autem eft intellectus vix inveniatur aliter fcriptum : & tamen" fententia mani hominibus. In Gr. πoλια Λε έξι φρόνησις ανθρώποις. Αpud fefihma eft, quia curefoit consequentibus verbis : namque Hieron. in Ifai. 3. col. 33. e, canities hominum prudentia

con

[ocr errors][merged small][merged small]

,

[ocr errors][ocr errors]

pora multa:

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

VERSIO ANTIQUA, Quæ ET VULGATA NOSTRA. cani autem sunt sensus hominis,

lius. 9. & ætas senectutis vita immaculata. 16. Condemnat autem justus mortuus viHebr. 10. Placens Deo factus est dilectus, & vi- vos impios, & juventus celeriùs consummaII.S. vens inter peccatores translatus est:

ta ; longam vitam injusti. 11. raptus eft ne malitia mutaret intellec 17. Videbunt enim finem fapientis, & non tum ejus, aut ne fictio deciperet animam il- intelligent quid cogitaverit de illo Deus, & lius.

quare munierit illum Dominus. 12. Fascinatio enim nugacitatis obscurat 18. Videbunt & contemnent eum : illos aubona , & inconftantia concupiscentiæ tranf- tem Dominus irridebit : vertit sensum sine malitia.

19. & erunt poft hæc decidentes sine ho13. Consummatus in brevi explevit tem- nore,

nore, & in contumelia inter mortuos in per

petuum : quoniam disrumpet illos inflatos fi14. placita enim erat Deo anima illius

ne voce, & commovebit illos à fundamentis propter

hoc properavit educere illum de me- & usque ad supremum defolabuntur : & erunt dio iniquitatum. Populi autem videntes, & gementes, & memoria illorum peribit. non intelligentes, nec ponentes in præcordiis 20. Venient in cogitatione peccatorum suotalia :

rum timidi, & traducent illos ex adverso ini15. quoniam gratia Dei , & misericordia quitates ipsorum. est in sanctos ejus, & respectus in electos il

NOTÆ. eft : & in Jerem. 1. to. 3. 529. c. cani hominis sunt sapien. Xpórys paxpés. tia ejus : fimiliter in Ose. 7. col. 1282. d. uno dempto . 14. Cypr. l. de mortal. p. 235. c. legit : placita Junt. Verùm in Zachar. 8. p. 1745. c. ita legit : Se enim erat Deo anima ejus : propter hoc properavit educere nedus honorabilis non multi temporis , nec numero anno eum de media iniquitate. Ita quoque Hieron. ep. 22. ad rum æstimabilis ; quæ Græco respondent, nisi quòd ex Paulam , to. 4. p. 2. col. 56. a. cum Fulg. ep. 2. p. tremo habecur penetpula. Fulgent. ep. 2. p. 153. Quia 153. S. Paulinus , epist. 13. p. 70. b. placita enim..... senectus bonorabilis eft non diuturna, neg. numero anno & idcirco properavit cam de medio iniquitatis educere. Græc. Tum compur. cani funt autem senfus hominis ; Mr. S. Theod. åpesu yap viv Kupio k..... dia 78TO ECTEUGEY &x péck Tohominum. Maxim. Taurin. in hom. p. 27. c. Vulgatæ vuplas. Oi de acol, &c. Mf. S. Theoder. extremò hab. in suffragatur.

præcordiis suis talia ; Gr. ir dvarolą toisto. .9. Concordat Ambrof. l. 2. de Abr. c. 9. col. 341. *.15. Græc. 07 xápis, ineos e rois fxaex7cīs avis", f. & l. 2. de Jacob , c. 8. col. 470. d. & in Ps. 118. rj érioxom u Tois oolois áurg. MS. S. Theoder, in fanétos col. 1042. a. & epist. 77. to. 2. 1091, d. Ita quoque illius, & refpeétus fuper ele&os illius. S. Paulin. epift. 1o. p. 70. b. c. & Fulgent. ep. 2. P. . 16. Eadem refert Lucif. Cal. 1. 1. pro S. Athan, 133. nec dissimilia in Græco.

P. 194. g. præter hoc ult. longevitatem injufti ; Gr. 70$. 10. In Ms. Corb. 2. tollitur eft , poft verbum fac- aueles swexs ádíxe. tus. Græcè : Evdépesos TQ Escoyerouluós , ujatýn, &c. Pla W. 17. Lucif. Cal. ubi fup. Videbunt etenim finem facens Deo fa&tus , dilectus eft. Apud Fulg. epist. 2. p.153. pientis , & non intelligent quid cognoverit de illo, & quare Sic : Quæ placita Deo facta , dile&a eft.

munierit Dominus. In Gr..... i Crneúsalo aspi av78, y . 11. Ita in Græco, nifi quod ibi non reperitur vo είς τί ασφαλίσατο αυ7ον ο Κύριος. cula ne : deest pariter in Ms. Corb. item in altero Corb. . 18. Ita Lucif. Cal. 1. 1. pro S. Athan. p. 194. g. legitur : aut fittio malitiæ decipiat , &c. In Mf, S. Theod. nisi quòd delet eum , poft contemnent ; deler pariter & aut fi&tio malitia deciperet , &c. Apud Ambros. apol. 2. Græc. In Ms. Corb. 2. & altero S. Theod. Videbunt enim, Dav. col. 714. e. raptus eft ne malitia mut, intelle&tum 8 contemnent eum : illos , &c. Cælestin. PP. epist. 25. ejus ; l. verò de ob. Valent. to. 2. 1180. C. cor ejus : iti to. I. col. 1216. d. extremò leg. irritavit in illo Domidem epist. 38. col. 942. e. & l. 1. de excessu Sat, col. 1122. a. Gr. obreoiv. Cypr. 1. de mortal. p. 235. c. & *. 19. Lucif. Cal. ubi sup. Berunt poft hæc deciden. 1. 3. Testim. p. 320. c. legit intelle&tum ejus ; subdit tes fine honore, & in contumelia mortis in perpetuo : quoque , placita enim erat, &c. de . 14. omissis illis verficu niam disrumpet illos fine voce inflatos , & commovebit illos Tis qui intersunt. Ita quoque apud Hieron. ep. 22. ad à fundamentis, & usque ad supremum deferentur : & erunt Paulam , to. 4. p. 2. col. 56. a. Apud Fulg. verò ep. in dolore , & memoria illorum perier. Gr. x f'oor 70 hela 2. P. 153. raptus eft ne malitia mutaret illius intelle&tum , τέτο είς πτώμα άλιμον, και εις ύeιν ά νεκρούς κι αιώνος re&c. ut in Vulg.

liqua ut sup. ap. Lucif. Mss. etiam S. Theod. Germ. &e X. 12. Hieron. 1. 1. in epist. ad Gal. to. 4. 248. f. Corb. scribunt periet ; præterea Mf. S. Theod. disrumpet Fascinatio malignitatis obfcurat bona. Gr. Baoxavía yap pau illos flatus fine voce. Cælestin. PP. epist. 25. co. 1. λότη7ος αμαυροί τα καλά, και ρεμβασμός επιθυμίας , &c. 1216. d. & erunt poft hæc decidentes fine bonore in Fulg. ep. 2. p. 153. Fascinatio autem nugacitatis obscurat contumelia inter mortuos in æternum. bona , inftantia concup. &c. ut in Vulg.

X. 20. Lucif. Cal. fup. Venient in cognitionem peccato#. 13. Fulg. ep. 2. P. 153. Confummatus autem in bre rum fuorum timidi, s traducent illos ex adverfo iniquitavi replevit tempora longa. Gr. Teasiabels év órly & Trúpwoe tes eorum. Gr. 'Ensvoorlar ev oumoyioką , &c.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

nus.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Tinadversus eos qui se angustiaverunt,

CAPUT V.
VERSIO ANTIQUA, QUÆ ET VULGATA NOSTRA.
I. Unc ftabunt justi in magna constan- & & mirabuntur in fubitatione insperatæ salutis,

3. dicentes intra se, poenitentiam agentes , & qui abftulerunt labores eorum.

& præ angustia spiritûs gementes : Hi funt 2. Videntes turbabuntur timore horribili , quos habuimus aliquando in derisum, & in

NOTÆ. $. 1. Accinunt magno consensu Lucif. Cal. l. 1. pro V. 3. Ms. S. Theoder. initio habet : gementes pra anS. Athan. p. 194. g. Cypr. epist. ad Demetr. p. 224. gustia spiritûs ; deinde , dicent inter fe , pænitentiam agenb. & ad Fortun. p. 272. b. & l. 3. Testim. p. 309. c. tes, o pra anguftia fpiritûs gementes : Hi funt quos... E in fanecnon August. in Pf. 29. to. 4. 138. b. In Gr. Tóte militudine improperii. Itidem in Ms. Corb. 2. præter hoc , so súos7c à Frappusią momño díxolos xata mpóow TOY Tŵr bas- dicent, ultimòque, in fimilitudinem improp. Apud Lucif. ψάντων αυτών, και των αθετόντων της πόνος αυτό.

Cal. I. 1. pro S. Athan. p. 194. g. dicent inter fe, pæniW. 2 Ita legunt Lucif. Cal. & Cypr. ubi fupra. Græc. tentiam agentes , 85 per anguftiam fpiritûs gementes" : Hi fub finem : sjåxsácora, iri ta taea soc.com rūs Cworpias. funt quos habuimus aliquando in rifum , & in fimilitudi

Prov. 30. 19.

VERSIO ANTIQUA, QUÆ ET VULGATA NOSTRA. similitudinem improperii.

12. aut tanquam sagitta emissa in locum Sup. 3. 2.

4.

Nos insensati vitam illorum æstimaba- destinatum , divisus aer continuò in se reclumus infaniam, & finem illorum sine honore: fus eft, ut ignoretur transitus illius:

s. ecce quomodo computati sunt inter fi 13. fic & nos nati continuò delivimus effe:
lios Dei, & inter fanctos sors illorum est. & virtutis quidem nullum signum valuimus of-

6. Ergo erravimus à via veritatis, & juf- tendere : in malignitate autem nostra con-
titiæ lumen non luxit nobis , & Sol intelli- sumpti fumus.
gentiæ non eft ortus nobis.

14. Talia dixerunt in inferno hi, qui pec-
7. Laflati sumus in via iniquitatis & per- caverunt:
ditionis, & ambulavimus vias difficiles, viam 15. quoniam spes impii tanquam lanugo Pal.ro
autem Domini ignoravimus.

est, quæ à vento tollitur : & tanquam spu- 4. 8. Quid nobis profuit superbia ? aut divi- ma gracilis, quæ à procella dispergitur : & Prova

10. 28. tiarum jactantia quid contulit nobis ? tanquam fumus, qui à vento diffusus est : &

11.74 1. Par. 29. 15. 9. Transierunt omnia illa tanquam umbra , tanquam memoria hofpitis unius diei præterSrp.2.5. & tanquam nuncius percurrens ,

euntis, 10. & tanquam navis , quæ pertransit fluc 16. Justi autem in perpetuum vivent, & tuantem aquam: cujus, cùm præterierit, non apud Dominum est merces eorum, & cogiest vestigium invenire, neque semitam cari- tatio illorum apud Altissimum. næ illius in fluctibus :

17. Ideo accipient regnum decoris, & dia-
11. aut tanquam avis, quæ transvolat in dema speciei de manu Domini : quoniam
aere , cujus nullum invenitur argumentum dexterâ fuâ teget eos, & brachio fancto suo
itineris , fed tantùm fonitus alarum verbe- defendet illos.
rans levem ventum, & fcindens per vim itine 18. Accipiet armaturam zelus illius, & ar- Pj.19
ris aerem :commotisalis transvolavit, & poft mabit creaturam ad ultionem inimicorum. 40.
hoc nullum signum invenitur itineris illius :

19.
Induet
pro thorace justitiam, & acci- Epboso

6.13.
NOTÆ.
quem improp. Cypr. ep. ad Fortun. p. 272. b. & ad De. b. 272. b. & l. 3. Testim. p. 309. c. Auct. op. imp. in
merr. p. 224. b. dicentes inter fe , pænitentiam habentes , Matth. p. 121. 8. Quid nobis profuit fuperbia nostra ? and
E pra angustia Spiritús gementes : & l. 3. Testim. p. 309. quid divitiarum jactatio contulit nobis ? August. in Pf. 6.
c. dicentes inter se, pænitentiam habentes, per anguftiam to. 4. 28. b. Vulgatæ fuccinit ; ficut in Pf. 29.col. 138.
Spiritûs gementes , &c. ut in Vulg. Auguft. in Pf. 29.col. b. nifi quòd hab. &, loco art : fimiliter in Pl. 74. col.
138. b. illi autem dicent inter fe , pænitentes , & præ an 783. f. & ferm. 58. to. 5. 340. c. In Gr... HASTOS
gustin Spiritûs gementes : at fer. 58. to. 5. 340. c. leg. Meta na čerslas quiebrauca spir; in Ms. Alex. ü tí.
pænitentiam agentes ; & in Pf. 6. & 74. col. 28. b. 783. $. 9. Sic habet Lucif. Cal. 1. 1. pro S. Athan. p. 195.
f. Hi funt quos aliq. habuimus in risum ; Auct. I. de

pro a. cum Græco. Apud Cypr. de hab. virg. p. 176. b. mil. ap. Prosp. p. 203. a. in derifum. Gr. epšou lav priora tantùm exstant : Tranfierunt omnia illa tang. umbra: τοϊς μελανούν7ες, και δια 5ενοχωρίαν..... Ού7ος ήν δν εχομέν ita rursum epist. ad Demetr. & Fortunat. p. 224. b. & TOTO kis yémw7a, &c. Ms. Alex. cum ed. Compl. ij Epoc. v 272. b. necnon l. 3. Testim. p. 309. c. Sic etiam apud ώ εαυτοίς.

Auguft. in Pf. 29. to. 4. 138. b. & ferm. 58. to. s. 7.4. Gr. constanter habet autó num. fingul.loco dupli- 304. c. & apud Auct. op. imp. in Matth. p. 121. a. cis illorum. Ac Lucif. Cal. l. 1. pro S. Athan. cum Vul *. 10. Græcè deeft, iplo initio ; reliqua quadrant. gata concinir, ficut August. in Pr. 6. to. 4. 28. b. & . 11. In Mr. S. Theoder, fic : aut avis , quæ tranfAuct. I. de promill. ap. Prosp. p. 203. a. Ita quoque volat in aere , cujus nullum invenitur argumentum itineCypr. hab. ep. ad Fortun. p. 272. b. & l. 3. Testim. p. ris illius , sed tantùm alarum eft fonitus , &c. ut in Vulg. 309. c. epist. verò ad Demetr. p. 224. b. leg. viam il A Græco abest vocula cujus , poft aere , sicut à Mís. lorum ; Gr. Blov kurz.

Corb. duobus : in his etiam voci i. itineris, adjungitur te .S. A M. S. Theoder. abeft ecce, sicut à Græco : item illius, ut sup. non autem in Græco , ubi ita proximè seGræcè conftanter legitur num. fingul. xatexovidn, ficut quitur, quin de', percusione autem , loco fed tantùm for inf. ó xañogs autó. Apud Cypr. epist. ad Fortun. p. 272. nitus : item inf. loco per vim itineris aerem, simpliciter , b. quomodo ergo computati funt, &c. ut in Vulg. Îimiliter Bię polsx, vi sridoris ; ultimòque , ó'y kupé Bu cuustov :716ácp. ad Demetr. p. 224. b. & l. 3. Testim. dempta con OEMS Ev avtão, non est inventum fignum itineris in eo,

loa junct. ergo. Ita quoque hab. August. in Pf. 6. 10. 4. 28. b. co nullum signum invenitur , &c. cum Auct. 1. de promiff

. ap. Prosp. p. 204. a. Apud Lucif. . 12. Ms. Sangerm. initio habet : tanquam fagitta Cal. l. 1. pro S. Athan. p. 194. g. ecce quomodo com emissa ; Corb. vero in fine , & ignoratur tranfitus illius. pietati sunt, &c. ut sup.

Grαc. και ως βέλες βληθέντος..... ως αγνοήσαι την δίοδον αυτ8. $.6. Ita legit Lucif. Cal. l. 1. pro S. Athan, omissa *. 13. A Græco abest vox continuò. tamen voce intelligentia , quæ etiam abeft à Græco. Ita . 14. Hic versiculus deest in Græco. quoque ap. Cypr. cum epist. ad Fortun. p. 272. b. X. 15. Concinit Gildas Sap. 1. de excid. Britann. P: & ad Demetr. p. 224. b. tum l. 3. Testim. p. 309. d. 795. a. In Græco fic : 07 ÉATIG coc@fs ás pepówfuos xês UTO fic etiam apud August, in Pf. 6. col. 28. b. & ser. 58. aveux, quia spes impii tanquam fublatus pulvis à vento, & 292. to. 5. 340. c. 1170. g. & apud Auct. op. imp. &c. At in Ms. Alex. ac edd. Ald. & Compl. legitur in Matth. hom. 28. p. 121. a. Apud Tichon, reg. 7. p. 64. xros, quod etiam fignificare poteft lanugo, ut in Vulg. e. hæc pauca : justitia lumen non luxit nobis.

In M, Corb. pro difpergitur , exstar disrumpitur ; Gr. . 7. Lucif. Cal. l. 1. pro S. Athan. p. 195. a. Laf- dwxosica. fati fumus iniquitatis in via perditionis , & ambulavimus *. 16. Eadem refert Lucif. Cal. l. 1. pro S. Athan. eremias difficiles, viam autem Domini ignoravimus. Cypr. p. 195. a. cum Gilda Sap. 1. de excid. Britann. p.715. op. ad Demetr. & Fortunat. p. 224. 6. & 272. b. Las- Þ. Græc... y cv Kupico o feitos durar, dj si gegrtis avTar , &c. Jati fumus in iniquitatis via o perdit. & ambulavimus folia in Domino merces eorum , & cura , vel sollicitudo eorum, tudines difficiles , viam autem , &c. itidem l. 3. Testim. p. &c. 390. c. Auct. op. imp. in Matth. hom. 28. p. 121. a. . 17. Lucif. Cal. ubi fup. legit : Ideo accipient sea Lasati fumus in iniquitatis via perdit. ambulavimus fo- gnum decoris, & diadema de manu Domini : quoniam dexlitudines desertas , difficiles autem vias Domini ignoravi- terâ fuâ proteget illos , & in brachio fuo defendet illos. Lumus. August

. in Pf. 6. col. 28. b. Repleti fumus iniqui- cifero Græc. favet, nisi quod addit tô xămys, ad vocem tatis viâ & perditionis , & ambulavimus folitudines diffi- diadema ; tollitque sua post dextera , cum voculis in &

&c. In Gr. 'Aropias ietaugunero suo, ante & poft brachio ; in ed. Compl. exftar Sekią ava τρίβοις και απωλείας, και διωδεύσαμεν ερήμες αβάτες, &c. Tô ; subinde in Mr. S. Theoder, est , 3 brachio suo. Gil

^.8. Lucif. Cal. I. 1. pro S. Athan. Quid nobis pro das Sap. I. de excid. Britann. p. 715. b. Vulgatæ accifuit fuperbia ? aut quid divitia cum exsultatione coniule- nis, fi excipias verbum protegei, loco rezer; Gr. oxstrasti

. runt nobis ? Cypr. I. de hab. virg. p. 176. b. Quid no ν. 18. In Gr. Λήψεται πανοπλίαν τον ζήλον αυτέ, &c. bis profuit fuperbia ? aut quid divitiarum ja&atio contulit Accipiet armaturam zelum suum , &c. nobis ? ira quoque epist. ad Demetr. & Fortunat. p. 224. #. 19. Gr. Ev ducel al búcska fixaroserie, aj tepelýce? **

ciles ,

viam auteng

« ZurückWeiter »