Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

rum.

A

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Ambrof. ubi fup. Venter ejus pyxis eburnea fuper lapidem fapphi- cinthis. Venter ejus eburneus, distin&tus fapphi

ris. Idem l. 3. de fide,

15. Crura ejus columnæ marmoreæ, fundatæ IS. Crura illius columnæ marmoreæ , que u.2.511, 4. super bases aureas.....

fundatæ funt super bases aureas. Species ejus

ut libani , electus ut cedri. 16. Fauces ejus dulcedines , & totus deside 16. Guttur illius fuaviffimum, & totus derium.....

fiderabilis : talis est dilectus meus, & ipfe eft

amicus meus, filiæ Jerusalem. 17... Vide Not.

17. Quò abiit dilectus tuus ,

ô pulcherri ma mulierum quo declinavit dilectus tuus ? &

quæremus eum tecum. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. eburnea , ut apud Ambros. verba autem ult. fuper lapidem ejus dulcedinis, & totus defiderium. Hieronymus 1. 1. Sapphirum , quæ deerant ap. Ambros, substituimus ex Hie cont. Jovin. to. 4. 173. d. Guttur ejus dulcedines , & toronymo fupra. Mr. S. Theoder. Vulgatæ congruit ad tus concupifcentia : ita quoque in Græco. In Mf. verò S. verbum,

Theod. ita : Guttur illius suavillimum, totus defiderium: . 15. Sic iterum Ambros. in Ps. 118. to. 1. 1030. deinde, talis eft dile&tus meus , & amicus meus , filia Jec. cum M. S. Theoder, & Græco. Ms. addit : Species rus. Gr. &tos didengedós per , TOS TAMBÍCV MX, BuyaTépes ejus ut libani , &c. ut in Vulg. Græcè pariter , præter vo

Ιερεσαλήμ. cem albaros, libanus.

9.17. Mr. S. Theoder. nil omnino differt à Vulg. 7.16. Mss. nonnulli Ambros. ferunt ibid. Fauces ejus Græcè ita : rig &#ñaber o adenoidós Co, v razh ar yurati; dulcedinis , & totius defiderii : fed Ambros. I. de Isaac, 7 dnéCarter é difenpidos 08 ; , &c. ut in Lat. i. e. Quo c. 7. to. I. 376. e. & in Ps. 118.col. 1201. d. & de ob. abiit fraternus tuus , pulchra in mulieribus ? quò refpexit Val. to. 2. 1190. c. constanter hab. dulcedines , & totus fraternus tuus ? $, &c. defiderium : in Ps. tamen 118. col. 1187. b. leg. Fauces

1.

D ad

gere lilia.

334. d.

rus.

CAPUT V I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ambr. I. de instit. I.

Rater meus descendit in hortum fuum in virg.10. 2. 269.f. phialas aromatis, pascere in hortis, & colli ad areolam aromatum, ut pascatur

in hortis , & lilia colligat. 2. Ego fratri meo,& frater meus mihi, qui paf 2. Ego dilecto meo, & dilectus meus micit inter lilia.

hi, qui pafcitur inter lilia. Idem l. 1. de vir 3. Formosa es proxima mea ut bona opinio, 3. Pulchra es amica mea, fuavis, & decora gin. p. 158.b.

pulchra ut Jerusalem ; a ficut admiratio ordinata. sicut Jerusalem : terribilis ut caftrorum acies ora a Idem de Ifaac, s.

dinata. 7: P: 374.6. Idem in Pf. 118.

4. Averte oculos tuos à me... - Capillamentum 4. Averte oculos tuos à me, quia ipsi me p. 1161.6.1177.6, tuum uit grex tonsarum, quæ revelatæ sunt à mon avolare fecerunt. Capilli tui ficut grex caprate Galaad.

rum, quæ apparuerunt de Galaad. Idem de myft. 1. 2. s. Dentes tui ut grex tonsarum , qux ascende s. Dentes tui ficut grex ovium , quæ ascen

runt de lavacro, quæ omnes geminos creant, & derunt de lavacro, omnes gemellis fetibus , & infecunda non est in eis : ut refticula coccinea la- sterilis non eft in eis.

bia tua..... Idem de ob. Val. 6. Ut corium malorum granatorum , genæ

6. Sicut cortex mali punici, fic genæ tuæ P. 1175.f. tLIX....

absque occultis tuis. Hieron. epist. ad 7. Sexaginta sunt reginæ, & octoginta concu 7. Sexaginta sunt reginæ , & o&oginta Princip. to. 2.692. binæ, & adolescentulæ quarum non est numerus. concubinæ, & adolescentularum non est numeb.85 1. 1. cont. Jovin. to.4. P. 2. col. 8. a Una est columba mea, perfecta mea ,

8. Una est columba mea, perfe&a mea , 166. a.

a Idem ep. ad Eus- eft matri fuæ, electa genitrici fuæ. Viderunt eam una est matris suæ, electa genitrici suæ. Videtoch, to.4.p.2.col.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 38. e. epift. ad Princip.p.692.b. V.1. Ad verbum è Græco, nili excipiatur frater , pro ne mei, quia ipfi avolare fecerunt me. Capillamentum tuum

quo hîc & alibi conftanter , adempitós. Hieron. in Zach. ficut greges caprarum, qua apparuerunt è Galaad.
14. to. 3. 1804. e. Fratruelis meus descendit in hortum meum *. 5. Eadem sunt in Græco , præter unum plur. oys-
ad phialas aromatum , pafcere in hortis , 85 colligere lilia. aal, greges, pro grex. Gr. extremò addit, varia Craexla,
In MS. Alex, fimiliter , xis xã TÓY M8, in hortum meum ; 8 eloquium tuum decorum. Vide rursum Ambrof. in
in aliis, autê, ut fup. in textu. In Mf. S. Theoder. Ps. 118. to. 1. p. 1161. e. & epist. 30. to. 2. p. 912.
omnia ut in Vulg. præter singul. aromatis , loco aromatum. a. Apud August. fimilia , cùm epift. 149. to. 2. 505.c.

$. 2. Sic iterum Ainbros. 1. de Isaac, c. 8. col. 379. cum l. 2. de doctr. Chr. to. 3. 21. e. nifi quòd leg. fsb. unà cum Græco. Ms. S. Theoder. Vulgatæ con cut grex detonsarum afcendens de lavacro.... 3 fterilis non fonat.

eft in illis ; nec plura. Item apud Cassiod. in Pf. 77. p. *. 3. Hic versus totus pene fumitur ex 1. 1. de virg. 271. c. Dentes tui ficut grex tonsarum afcendens de lavatria tantùm verba ult. ficut admirario ordinata , ex I. de cro, quæ omnes geminos creant , & fterilis non eft in eis ; Isaac , c. 7. hoc tamen posteriori loco , antecedunt ista : nec fequuntur alia. In M. S. Theoder, omnia ut in Vulg. Jam non folum foror dicitur, fed etiam beneplacita nomi 8. 6. Grαc. Ως λέπυρον της ροής, μιλόν σε, εκτος της natur.... speciosa facut Jeruf. In M. S. Theoder. pari- CatMocés 08. i. e. Sicut cortex mali punici, gena tua , extra ter : Beneplacita es foror mea , fpeciofa ficut Jeruf. admi taciturnitatem tuam. Ms. S. Theoder. Sicut cortex.... fic ratio fcut ordinata. Græcè : Kan si vi Taucio 48, as sv genæ tuæ abfque oculis ; l. occultis, Sonic" ( Symm. Evd GXMTY, ) wegia as 'Iepgocennike, Combos $.7. Ad verbum è Græco. Ita quoque legit August. ως τεταγμέναι. .

1, de div. quæst. q. 55. 10. 6. col. 25. Mr. S. Theoder. 7.4. In M. S. Theoder, omnia ur in Vulg. excepa

ut in Vulg. to uno quia me elevas , loco quin ipfi me avolare fecerunt. $.8. Eadem refert Cypr. cùm epist. 76. p. 152. b. tum la Græco :'Artéspeitor liplenués cs átterartior M8 , 7to divro 1. de unit. Eccl. p. 195. a. usque ad verbum viderunt. ανεπτέρωσάν με. Τρίχωμά σs ως αγέλαι των αιγων, αι άνε Ita quoque S. Pacian. epist. 1. p. 306. d. nisi quod hab. pavasav 40 Tô [urvés. i. e. Averti oculos tuos e regio- cleita ef. Hieron. ep. ad Princip. col. 692. b. Una off com

914. b. de ob.

[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
runt eam filiæ, & beatiffimam prædicaverunt ; filiæ, & beatificant eam ; reginæ & concubinæ, Hieron, ubi fup.
reginæ & concubinæ, & laudaverunt eam.

& laudant eam.
9. Quæ eft ifta , quæ progreditur quasi au 9. Quænam eft hæc profpiciens tanquam dilu- Ambrof

. de bened. rora consurgens, pulchra ut luna , electa ut sol, culum, speciofa ficut luna, electa sicut sol, mi- Parr

. 6.10. p.526. terribilis ut caftrorum acies ordinata?

raculum licut ornatus? 10. Descendi in hortum nucum, ut viderem 10. In hortum nucis descendi videre in nativita Idem de Isaac, ko poma convallium, & infpicerem fi floruisset vi te torrentis.....

8. p. 377.d. nea, & germinafsent mala punica. II. Nescivi : anima mea conturbavit me 11.... posuit me currus Aminadab.

Ibid. 378. a. c. propter quadrigas Aminadab..

12. Revertere , revertere Sulamitis : reverte 12. Convertere, convertere Sunamitis : con Idem ep. 30. po re, revertere , ut intueamur te.

vertere, & videbimus te. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

Val, 1. 2. 1191.b.
lumba mea , perfe&a men, provima mea. Rufin. in Symb. *.10. Ad verbum è Græco, hoc excepto , in narivi-
P. 189. c. Una eft columba mea , una eft perfeita genitri tate, pro quo in gevrúpaoi ; at in Mr. Alex. & yería
ci sua. Auguft. tract. 6. in Joh. to. 3. p. 2. col. 337. Hati ; in edd. Ald. & Compl. á vervúpan. Gr. extremò
b. Una eft columba mea, una eft matri fuæ. Optat. 1. 4. addit, id siv si üründey v autemos, úrbyoay ai poal. i. e.
cont. Donat. p. 74. b. Una eft dile&a mea , una eft spon- videre fa floruit vitis , effloruerunt mala punica. In M.
Sa mea, una est columba mea. Cassiod. in Pl. 4. p. 21. c. S. Theoder. omnia ut in Vulg. præter fingul. convallis ,
Una eft columba mea , una eft fponfa mea. Siricius PP. loco plur. convallium. Hieron. in Zach. 12. col. 1786.
epist. 10. to. 1. 692. 6. Una eft columba mea , una eft b. legit : Defcendi ut viderem in genimine torrentis , fi fio-
perfeita mea, una eft genitrici jua. Auct. op. imp. in ruiffet vinea , fi floruiffent mala punica.
Match. hom. 48. p. 201, d. Una eft columba mea, per *.11. Græcè præmittuntur ifta : 'Exsi Scoow To's pasés
feita mes. Græc. verò nil differe à textu Ambr. nisi quòd My coi xx pyrw ý fuxú pexo deinde , s'betó fe , &c. ut in
hab. circa med. fxqEXTú ési tñ texéon autúr, eleita eft ei Lar. i.e. lbi dabo ubera mea tibi : non novit anima mea : po-
quæ peperit ipfam ; & fub finem, haxaeiše...... aivéorol, fuit me , &c. MS. S. Theoder. cum Vulg. Nefcivi : ani-
beatificabunt.... 8 laudabunt , non beatificant.... & lau ma mea turbavit me ; dein verò cum Ambr. pofuit me cur-
dant. Mr. S. Theoder. ur in Vulg. delero uno , an rus Aminadab : idem Ambr, in Ps. 118. to. 1. col. 993.
te laudaverunt.

e. leg. posui te currus Aminadab : & 1. 2. de Abr.6. 8.
#.9. Eadem repetit Ambrof. l. 4. Hex. col. 77. f. col. 336. b. pofuifti me currus , &c. ar l. de Nabut. c.
usque ad vocem miraculum : ita rursum I. de Isaac, c. IS. col. 584. b. necnon altero de virginit. to. 2. 236.
7. & 8. col. 377. a. 380. b. & de ob. Val. to. 2. 1190. c. ut sup. pofuit me , &c.
c. Sic etiam Hieron. ep. 18. ad Eustoch. to. 4. p. 2. ¥. 12. Iridem Græcè, geminato verbo convertere, post
col. 49. b. at in Ifai. 66. to. 3. 512. f. legit : Quæ eft Sunamitis , pofitoque ult. « sol, in te, non fimpliciter 16.
bac, qua proceffit quas diluculum, pulcbra ut luna , & In Ms. S. Theoder. breviùs : Convertere Sunamitis : con-
eleita ut föl, admirabilis ? Græcè : TIS QUTY &XXÚTTEGA vertere , ut intueamur te. Icem Ambrof. l. de Isaac , c.
ωσεί όρθρος, καλή ως σελήν», εκλεκτή ως ο ήλιος, θάμβος ως 8. col. 378. d. leg. Convertere Sunamitis , convertere ; ac
TETQyjévas; in ed. Ald. Tetayéru; pavor ut ordinata , vel de ob. Val. to. 2. 1191. b. scribit Solamitis ; Ms. Alex.
ordinata. Mf. S. Theoder. Quenam bæc eft profpiciens tang. cum edd. Ald. & Compl. grauitis.
dilaculum, Speciosa facut luna , &c. uc in Vulg.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Q

Q.

a

CAPUT V I I.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Uid videbis in Sulamite , nisi choros Uid videbitis in Solamitide, quæ venit sicut Ambr. de ob. Val,

castrorum ? Quàm pulchri sunt gressus
tui in calceamentis, filia principis ! Jun&uræ fus tui in calceamentis, filia Aminadab. Moduli . Idem l. de inftit.
femorum tuorum, ficut monilia quæ fabricata femorum tuorum, similes torquibus, operi ma-

virg. 1. 2. 268.c.f. funt manu artificis.

nuum artificis.
2. Umbilicus tuus crater tornatilis , nunquam 2. Umbilicus tuus crater tornatilis, non defi-
indigens poculis. Venter tuus ficut acetvus triti- ciens misto. Venter tuus sicut acervus tritici, mu-
ci, vallatus liliis.

niti inter lilia.
3. Duo ubera tua, ficut duo hinnuli gemelli

3 ..... Vide Not.
capreæ.
4. Collum tuum ficut turris eburnea. Oculi

4

Cervix tua sicut turris eburnea. Oculi tui fi Idem de ob. Val. tui ficut piscinæ in Hesebon, quæ funt in porta cut ftagna in Esebon, in portis filiæ multorum. to. 2. 1192. 6. filiæ multitudinis. Nasus tuus ficut turris Libani, Nares

tuæ ficut turris Libani, profpiciens faciem Idem in Ps. 118. quæ respicit contra Damascum. Damasci.

10. 1. p. 1028. f. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

1171.fi ¥. 1. Nonnulla variant Græcè, sed levia ;

nempe,

e mufto , non mifto ; sicur inf. minuti, loco muniti : imo
Xxvapitido, pro in Solamitide ; pauloque post, i urody Ms. omnes aliis 2. locis cit. nempe in Ps. 118. & ep.
Heredi cy, búvatsp Nadáb, in calceamentis tuis, filia Na 64. legunt minuti inter lilia , cum vet. editt. Sed laplus
dab; fubinde deeft tuorum , poft femorum ; extremò , calami eft, ni fallor, ortus videlicet ex similitudine vo-
opper Texvilo, opus artificis , pro operi manuum , &c. sed cum muniti , & minuti ; nam in Græco constanter , bukove
in Mr. Alex, ut in Lat. fup. 'Amiradál. 'Pulmoi pupür via City Teppaguérn, acervus frumenti vallatus. In MI.S,
08..... épzXecpcó TEXvity in edd. eciam Ald. & Compl. Theoder. Umbilicus tuus ranquam crater tornatilis , mifto
keupar 08..... ép70 Xeipar TsXvity• in Compl.iprov: & ve non deficiens. Venter tuuls.... vallatus liliis. In Gr. 'Ompai's
sò' idem Ambrof. in Pf. 118. col. 1188. c. leg. fimiles σε κρατήρ τορευτός, μη υσέριμνος κράμα (ΜΓ. Αlex. κράμα-
torquibus opere artificis ; & inf. 1189. d. opere manuum T05.) Korria oy empwrice..... cv xplreis. Similiter ap. Ambros,
artificis; cæt. ut in textu. Ap. Hieron. !. 1. cont. Jovin. sup. epift. 64. ac de ob. Valent, deest ficut, ante acero
to. 4. 173. d. Speciofi fa&i funt greffus ini in calceamen vus; sed in Ps. 118. habetur ianquam, ante crater. Apud
tis fitri Aminadab. Mr. S. Theoder, ita primùm hab. cum Oprat. quoque l. 2. conc. Donar. p. 33. a. Umbilicus tuus
Vulg. Quid videbis in Sulamite , nifi chores caftrorum ? exin ni crater tornatilis.
de cum Ambros. Speciofi fa&ti funt, &c. ut in textu, ex *. 3. Ms. S. Theoder, cum Vulg. & Gr. Duo ubera
cepto uno opere, pro operi,

Ina , ficut duo hinnuli caprea gemelli.
~. 2. Eadem rursus haber Ambr. in Pf. 118. to. I. 7.4. Ita rursum Græcè, præter unum fingul. muxlúe
1189. f. & epist. 64. 10. 2. 1osi. a. necnon de ob. Va 08, naris sua, loco plur. nares tua. In MS. S. Theoder.
lent. 1192. a. hoc tamen ult. loco Mss. quidam ponunt ita : Collum tuum fchi..... Oculi tui ftagna in Efebon, in
Tom. 11.

Сcc

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

1190. b.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ambros. ubi fup. S..... & ornatus capitis tui , ficut purpura..... s. Caput fuum ut Carmelus : & comæ capi-

tis tui , ficut purpura regis vin&ta canalibus.
6. Quàm pulchra & suavis facta es charitas, in 6. Quam pulchra es, & quam decora cha-
deliciis tuis !

riffima, in deliciis ! Idem de Myft.to. -7. Statura tua similis facta est palmæ, & ubera 7. Statura tua assimilata est palmæ, & ubera 2. 335.b. tua botris.

tua botris.
Idem l. 3. Hesa, 8. Dixi : Ascendam in palmam, tenebo altitu 8. Dixi : Ascendam in palmam, & apprehen-
80. 1, 54.6.61.d. dines ejus..... a & odor naris tuæ sicut mala. dam fructus ejus : & erunt ubera tua ficut bo-
a Idem de Spir, S.

tri vineæ : & odor oris tui ficut malorum.
20. 2. 647.A.
b Idem 1. 2. de fo-

9. b Et faux tua tanquam vinum optimum..... 9. Guttur tuum ficut vinum optimum , digde, p. 476. b.

num dilecto meo ad potandum, labiisque &

dentibus illius ad ruminandum. Idem 1. de Ifaac, 10. Ego fratri meo, & super me conversio ejus. 10. Ego dilecto meo, & ad me conversio ejus. 4. 8. to. 1. 379.b. u. «Veni frater meus, exeamus in agrum, re u. Veni dilecte mi, egrediamur in agrum,

· Idem de apolo quiefcamus in caftellis. Dav. p. 724.6.

commoremur in villis. 12. Diluculo surgamus in vineas, videamus si 12. Manè furgamus ad vineas, videamus fi d Idem l. 3. Hexa. Aloruit vitis... - floruerunt mala granata : ibi dabo floruit vinea, si flores fru&us parturiunt, fi flop. 55. e. 8 in Pf. ubera mea tibi.

ruerunt mala punica : ibi dabo tibi ubera mea. 118.

P. 1210. A. 1255.d.

13. Dederunt mandragoræ odorem, & in fori 13. Mandragoræ dederunt odorem. In porbus nostris omnis fetus arborum : nova & vetera, tis noftris omnia poma : nova & vetera, dilecfrater meus, fervavi tibi.

te mi, servavi tibi. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. portis filiæ multorum. Nares tua facut turris Lib. qua ref- dentibus. Idem Ambrof. l. 3. Hex. col. 61. d. legic : Es picit contra Damafcum.

fauces tue ficut vinum optimum. ¥. 5. Ms. s. Theoder. Caput tuum ut Carmelus : 8 . 10. Sic iterum Ambrof. de ob. Val. to. 2. 1192. coma tua ficut purpura regis jun&n canalibus. Gr. Kepanú c, unà cum Ms. S. Theoder. & Græco. σε επί σε, ως Κάρμελος και πλόχιον κεφαλής τ8 , ως πορφύρα XII. adem refert Ambrof. 1. de Isaac, c. 8. to. I. Bacines de spéros à Falafeguais. i. e. Caput tuum fuper . 379. d. & in Ps. 118. col. 1215. с.. 1255. d. & in Luc. te , ficut Carmelus : 8 plexus capitis tui , ficut purpura; 17. col. 1481. a. & I. de virginit. to. 2. 221. f. & de sex ligatus in transcursibus.

obitu Val. col. 1192. d. f. nec diversa in Græco , præ7.6. Sic iterum Ambros, de ob. Val. to. 2. 1192. C. ter unum, odenpické py; fed Ambrof. l. 1 de virgin. to. cum Ms. S. Theoder. ac l. de Myst. col. 335. b. & l. 2. 157. f. leg. fraterne mi , al. frater mi. Sic etiam in Mf, de Ifaac, c. 8. 10. 1. 378. e. Ambr. leg. Quid pulchra S. Theoder. ut & alia quæ leguntur fupra. Suavis , &c. ut supra. In Gr. Tiwpocábus, in Tí vd úrbus *. 12. M. S. Theoder. Diluculo furgamus in vineis, ayam & , &c. Similiter ap. Aug. 1. 17. de civit. Dei, videamus fi floruit vitis, deinde , fi flores , &c. ut in c. 20. col. 485. b, chariias in deliciis tuis.

Vulg. Gr. 'Opepiow meb sis menãras, ishash ei frucev v V.7. Idem Ambros.l. 3. Hex. col. 61. b.& l. de Isaac, αμπελος, άνθησεν ο κυπρισμός , άνθησαν αι ροαί: εκεί δώσω c. 8. col. 378. e. constanter legit : Statura tua fimilis fac- Tes Masýs hy ooi. Vide etiam Ambr, in Pf. 118. to. 1, ta eff palma. Sic etiam in Mr. S. Theoder. cum leqq. 1215. e. & l. de virginit. to. 2. 221. f. necnon de ob. sup: Gr. Tấto nézegós Cro comorbus privire, &c. Hæc Valent. col. 1192. d. ubi iterum legit quæ fup. in texmagnitudo tua: fimilis facta es palmæ , &c. ut fup. Ap. Aquil. tų. Hieron. in Ifai. 35. to. 3. 280. d. fores viji sunt in aitu arás cois 08 , &c. ap. Symm. autu inoxia ori deinde in Mf, Alex, wurden.

8.13. Nonnulla de his rursus citat Ambros. de apol. $. 8. Mr. S. Theoder. Dixi : Afcendam in palmam , Dav. to. 1.724. c. & epist. 39. to. 2.945. e, necnon manducabo fructus ejus : & erunt ub. run ficut botri vineæ : de obicu Val. col. 1192. F. nisi quod hîc hab. omnes fetus

odores tui ficut malorum, Græc. EXT@• 'Arabucouear iti arborum. Græc. Tárta axpód pua ; deinde , véc Tpos narcia, coinu , xectúow To ütemr avtzo , &'007a. Sa pasal or of engedé het, érupuoá Coro i. e. omnes nuces novas ad veως βότρυες της αμπέλο» και οσμή ρινός σε ως μήλα. Vide etiam teres , fraterne mi, fervavi tibi ; cæt, ut in Lat, sup. HieAmbr. l. de Isaac, c. 8. col. 378. e.

ron. in Isai. 35. to. 3. 280. d. Mandragora dederunt odo*.9. Mr. S. Theoder. Gættur tuum facut vinum opri rem fuum : & fup. col. 2. f. ac in Matth. 13. to. 4., 60. mum dile&to mea ad potandum, labiisque identibus ru d. nova & vetera , fratruelis meus , fervavi tibi ; Mss. 2. minandum. Græc. Kai ó nápurg or solves o anatós, To ibid. nova cum veteribus. MS. S. Theoder. Ibi dederunt pevólvos decide us sis edBÚTuta, ixarýkos xeiasch mangragore odorem ; ftatimque , nova vetera, frater meus , My si osoa. i. e. Er grettur tuum ficut vinum bonum , va- fervavi tibi , prætermislis mediis , & in foribus , &c. dens

fraterno mea in reltitudinem , sufficiens labiis meis 88

terra.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Q

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ambr. de ob. Val. 1. Uis dåbit te, frater, fratrem mihi lactentem

Uis mihi det te fratrem meum fugen30, 2. 1192.f.

tem ubera matris meæ , ut inveniam te foculabor te, & quidem non spernent me.

ris, & deosculer te , & jam me nemo despiciat? 2. Adsumam te, & inducam te in domum ma 2. Apprehendam te, & ducam in domum matris meæ, & in fecretum ejus quæ concepit me: tris meæ : ibi me docebis , & dabo tibi poculum potum dabo tibi à vino operosi unguenti, à fluxu ex vino condito, & mustum malorum granato malorum granatorum meorum.

rum meorum. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. 7.1. Ms. S. Theoder. initio hab. Quis dabit se frain Pf. 118. col. 1216. c. Quis dabit te fratrem la&entem , frem la&tentem ubera ; reliqua ur in textu. Græc. Tis caón &c. quæ supra. 66, ad expidé pex, bundscyla, &c. ur in Lat. Aquila, Tis 9.2. MI, S. Theoder. primò legit cum Ambr. 4/4dueel of us adsaper moi, &c. in ed. Compl. pariter mam te, & inducam in dom. marris meæ , & in fecretum äderpár. Idem Ambrof. l. de Isaac, c. 8. col. 379. f. ejus qua me concepit : deinde , ibi me docebis , & dabo tibi Quis dabit te , frater , lactantem , &c. ut sup. at 1. de poculum , &c. ut in Vulg. Græc. faceau bouai , sibážca instit. virg. to. 2. 250. f. Quis dabit te fratrem mihi lac σε εις οίκον μητρός με , και εις ταμείον της συλαβέσης με ποtentem., &c. quæ sup. & l. de Myft. col. 335. b. Quis τιώ σε απο οίνο το μυρεψικά, από νάματος ροών με. Muldabit se , frater , mihi ladtentem , &c. & de apol. Day. to. ta irerum refert Ambrof. ex his quæ sup. cum l. de Isaac, 1. 724. d. Quis dabit to , frater mexs , lalantem, &c. & 6. 8. col. 379. f, & in PI, 118. col. 1246. c. cum de

!

est ma

d. 1255.c.

3

[ocr errors]

335. c. docebis

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
3. Læva ejus sub capite meo, & dextera 3. Læva ejus sub caput meum, & dextera ejus Ambr. ubi fup.
illius amplexabitur me.
complectetur me.

1193.8.
4. Adjuro vos filiæ Jerusalem, ne susciteris, 4. Adjuravi vos filiæ Jerusalem, ne fusciteris ldem in PS. 118.
neque evigilare faciatis dile&am, donec ipsa velit. & resuscitetis dilectionem, usquequo voluerit, to. I. 1216.d.

5. Quæ est ista, quæ afcendit de deserto s. Quæ eft hæc, quæ ascendit dealbata , innitens
deliciis affluens , innixa super dile&um fuum ? Sub super fratrem suuma Sub arbore mali elevavi te:

a ldem 1. de Ifaac, arbore malo suscitavi te :

ibi corrupta

illic parturivit te mater tua , illic parturivit te quæ 5. 8. p. 380.c.
ter tua , ibi violata est genitrix tua.

peperit te
6. Pone me ut fignaculum super cor tuum , 6. Pone me ut fignaculum in cor tuum, ut fi- Idem in Ps. 118.
ut lignaculum fuper brachium tuum : quia fortis gillum in brachium tuum : quia valida eft ut mors 1169.c. f1199.

a. 1216. f. 1225
est ut mors dilectio, dyra ficut infernus æmula- charitas, durus sicut inferi zelus :alæ ejus, alæ ignis
tio : lampades ejus, lampades ignis atque flam- & flammæ.
maruin.

T: Aqua" multæ non potuerunt exstinguere 7. Aqua multa excludere non poterit charita-
charitatem, nec fumina obruent illam : si dede- tem, & flumina non inundabunt eam: a si dederit a Ibid. p. 1244.da
rit homo omnem, substantiam domus fuæ pro vir omnes facultates suas in charitate, contemptu
dilectione, quası nihil despiciet eam.

contemptus erit.
8. Soror nostra parva , & ubera non habet : 8. Soror noftia 'parva, & ubera non habet : Ibid. p. 1256.6.be
quid faciemus sorori noftræ in die quando al- quid faciemus sorori noftræ in die qua loquetur in
loquenda est ?

ea ?
9. Si murus est, ædificemus super eum pro 9. Si murus eft, ædificemus super eum recepta-
pugnacula argentea : fi oftium est, compingamus cula : & si janua est, sculpamus fuper eam tabulas
illud tabulis cedrinis.

cedrinas.
10. Ego murus : & ubera mea ficut turris , ex 10. Ego murus, & ubera mea turres : ego eram

Ibid. 1246. Co
quo facta sum coram eo quasi pacem reperiens. in oculis ejus tanquam inveniens pacem. 1257. A. 1258.C.

11. Vinea fuit pacifico in ea, quæ habet po 11. Vinea facta eft Salomoni in Beelamon: de-
pulos : tradidit eam cuftodibus , vir affert pro dit vineam suam iis qui servant.....
fructu ejus mille argenteos.
12. Vinea mea coram me est. Mille tui pa 12. Vitis mea in confpe&u meo. Mille Salomo-

NOTÆ AD VERSION BM ANTIQU A M.
ob. Valent. col. 1176. c. Similiter haber in Pf. 118. col. lut fignaculum super brachium tuum : vide etiam I. de
1216. c. nisi quòd post tò concepit me , subdit cum Vulg. instit. virg. col. 274. C. & epift. 30. col. 914.C. Apud
ibi docebis me : item l. de Myst. to. 2.

Hieron. ep. 18. ad Eustoch. to. 4. p. 2. col. 49. d. Po-
me : lib. verò de instit. virg. col. 291. a. Adfumam te , ne me ficut umbraculum in corde tuo, ficut hgnaculum in
5 ducam te , &c. & de apol. Dav. col. 724. e. Ad fue brachio tuo. Apud August. in Pf. 47. to. 4. 422. g. va-
mam te, & adducam te , &c. Hieron. in Zachar. 12. to. lida eft ficut mors dileétio. Apud S. Paulin. epist. 40. p.
3. 1786. c. potabis me de vino unguentarii , de vino ma 243, b. fortis ut mors charitas.
lorum

granatorum meorum : & in Zachar. 9. col. 1764. $.7. Mr. S. Theoder. initio hab. cum Ambros. Aqua
e. de rivis malogranatorum tuorum.

multa excludere non poterit charitatem , s flum. non undaW.3. Ad verbum è Græco. Mf, S. Theoder. nil dif bunt eam : sequentia verò ut in Vulg. Græcè : 'Td wp Trouw fert à Vulg.

και διυτίσεται σβέσαι την αγάπην , και ποταμοί και ζυγκλύζεσιν #. 4. Ms. S. Theoder. Adjuravi vos filia Jeraf. quòd αυτήν· εαν οιώ ανήρ παν7α τον βίον αυτ8 ( Aquil. ζύμfufcitetis refufcitetis dile&tion. quousque voluerit. August. πασαν ύπαρξιν το οίκε αυτή ) αν τη αγάπη και έξυδενώσει εξεverò Specul

. to. 3. 715. a. Adjuro vos filiæ Jeruf. in Serei Cotuv evrór. Idem Ambrof. l. 1. de Jac. c. 7. col. virtutibus & viribus agri, fi levaveritis charitatem , quoad 453. f. legit : Aqua multa excludere non poterit charitatem , ufque velit. Grac. "Ωρκισα υμάς θυγατέρες Ιερέσ. ν ταϊς & Aumina non concludent cam ; item in Pr. 118.,

..p. 1243.
Χύσεσι τε αγρέ , εαν εγείριζε , και εαν εξεγείρετε την αγαπης , d. constanter excludere ; paulò verò post, non inundabunt
έως αν θελήση. .

eam. Hieron. ep. 18. ad Euftoch. to. 4. P. 2. col. 49.
. s. Concinit Græc. ad verbum, nisi quod hab. ‘Two d. Aqua multa non poterunt exstinguere cbaritatem , & ftu-
μήλον εξήγειρα σε Sub malo exfufcitavi te, loco Sub arbore mina non operient eam.
mali elevavi te ; quæ idem fonant. Mf. S. Theoder. leva $. 8. Ita Græcè, nisi quod pro qua loquetur , exstat a
vi te ; initio verò ipfo , Quæ eft quæ afcendit , absque me é ar manusiñ, i. e. qua fermo fiet. Mr. S. Theoder, initio
dio hæc; cæt. ut ap. Ambr. supra. Idem Ambr. l. de Isaac , hab. Soror nobis parva ; reliqua ad verbum ut fupra.
c. 8. col. 380. a. legit : Quæ eft hæc, quæ afcendit can-

¥. 9. Itidem in Ml. S. Theoder. Græc. loco fuper eum
dida , &c. sic etiam in Ps. 118. col. 1152. č. & de ob. receptacula , hab. f' duty encržeis dipupas, fuper eam proa
Val. to. 2. 1194. a. & l. 2. de interpel. Dav. c. 4. col. pugnacula argentea ; extremòque , curida xed piruv, tabu-
643. f. conftanter, dealbata ; ficut in Pf. 118. col. 1176. lam cedrinam ; cæt. ut in Lat. sup. Idem Ambrof. l. 2. de
e. & de apol. Dav. col. 696. c. & de Myft. to. 2. 334. virgin. to. 2. 174. b. Si murus eft, adificemus fuper eum
b. lib. verò 4. de Sacram. col. 366. a. habet : Quæ efl turres argenteas.
bac, qua afcendit à deferto dealbata ? Auct. I. de Trin. ap. . 10. Sic iterum Ambros, 1. 6. Hex, to. 1. 132. f.
Ambr. col. 338. f. Quæ eft ifta, quæ afcendit dealbata , & l. de bon. mort. c. 5. col. 397. d. e. nisi quod hoc
innitens fupra fratruelem fuum ? Ita quoque legit Hieron. postremo loco hab. ut turres, absque præced. Si led de
in Isai. 29. to. 3. 249. e. & in Ezech. 27. col. 886. a. apol. Dav. col. 702. f. subera mea turris. Græcè,
Vide etiam in Soph. 2. col. 1667. b. & in Zach, 3. col. μαςοί με ως πύργοι: deinde ,εγω ήμlω αν οφθαλμοίς αυτών,
1721. f. & epist. ad Eustoch. to. 4. p. 2. col. 27. f. &c. in Ms. vero Alex, ac edd. Ald. & Compl. u ofbeak.
August. de Gra. & l. arb. to. 10. 725. c. Qua eft ifta , avtô, ut in Latino. Mf. S. Theoder. initio hab. Ego civi-
quæ afcendit dealbata , incumbens super fratruelem suum : tas munita , quod abeft à Gr. exinde , ego murus , 6 ube-
item dealbata , tract. 65. in Joh. to. 3. 674. e. & in Pr. ra mea turres , &c. ut in textu nisi excipias unum qua-
44. col. 395. f. cui fuffragatur Caffiod. in Pf. 4. & 44. fo, pro tanquam.
p. 21. C. 153. C.

. 11. Mr. S. Theoder. similiter haber : Vinea facta
8.6. Totidem verba in Mr. S. Theoder. exceptâ unâ eft Salom. in Belammon : dedit vineam suam his qui fer-
conjunct. , quæ deelt ante vocem ult. flammæ ; Gr. vant ; deinde cum Vulg. vir affert pro fruitu ejus mille ar-
hab. paówes autűs, fiamma ejus , absque præced. 8: item genteos. Græcè, erup older cv xapTQ avtô xoirs dp yupíx , vir
fup. tollit eff, post valida ; legitque inf. adus, infernus, feret in fructu ejus mille argenti ; priora ut in textu Lati-
loco inferi ; cæt. ad verbum ut supra. Eorumdem multa no. De vocabulo autem Beelamon Ambros, hæc addit :
iterum refert Ambrof. 1. de Isaac, c. 8. col. 380. f. 381. Plantata autem eft in multitudine nationum ; hoc enim effe
c. & l. de Myst. to. 2. 335. d, at l. 6. de Sacram. to. intelligendum Beelamon , Symmachus , Aquila , aliæque
2. 381. c. legir : Pone me ut fignaculum in corde tno, Translationes Græco sermone docuerunt.
focui fignaculum in brachiis tuis : & l. 1. de virgin. col. . 12. Iridem in Ms. S. Theoder. Græc. ipso initio
157. f. 158. c. Pone me ut figillum in cor tuum , & ve hab. 'Aumer av ple duos, Vinen mibi mea ; & in fine, xag-
Tom. II.

Ccc ij

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ambrofi ibi fup. ni, & ducenti fervantibus fructum.

cifici, & ducenti his, qui cuftodiunt fructus ejus. 13:

Qui sedes in hortis, amici intendentes sunt 13. Quæ habitas in hortis, amici auscultant: voci tuæ : vocem tuam insinua mihi.

fac me audire vocem tuam.
14. Fuge frater meus, & fimilis esto tu caprea 14. Fuge dile&te mi, & assimilare caprex,
læ, aut hinnulo cérvorum fuper montes aroma- hinnuloque cervorum super montes aromatum,
tum,

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Tor durs; cæt, ut in Lat, sup. Rursum Ambrof. l. 1. de mort, c. 5. col. 397. f.
virgin. 10. 1. 158. e. legit : Vinea mea este in conspectu meo. #. 14. Similiter in Mr. S. Theoder. duobus exceptis,
Mille Salomoni, dácenti , qui fervant fruitum ejus. capreolo , loco capreolæ ; & monte , pro montes. Græcè:

. 13. Mf. S. Theoder, fimpliciter haber : Quæ fedes ouve édesapide net, si Mombyti añ Sopráto; À Tc refpo in hortis , vocem tuam infinua mihi. Gr. verò: 'O xabúntuos TWY..... Émi Öpu TW, &c. Ambros. I. de virginit. to. 3. i xúrous, étaiegi tegoexortes tñ qwriño C ° exóticór je' quæ col. 226. a. ita legit : Fuge fraternus meus , & fimilis of respondent textui Lat. sup. vide etiam Ambr. l. de bon. ficere cervo , aut hinnulo cervi in montibus aromatam.

కటితటపడేటటతడపడతపడడపడడటం ఉతడపతపతపడటటటటటటటటటటటటటటటం
ROMAN, CORRECTIONUM AD EDIT. VULGATAM DELECTUS,

Auctore FRANCISCO LUCA Brugensi.
C A N I ] U M C A N T I CO R U M.

[ocr errors]

men tuorum.

num.

Ermanus libri titulus eft Canticum numero fingulari ,
G

Cap. VI. $. 10. Descendi in hortum nucum. Cave fupe non plurali Cantica.

ponas pronomen meum pro nomine nucum , quod quidam. Cap. 1. . 1. Osculecur me ofculo oris sui. Non fcribas Sequitur : Ut viderem poma convallium. Alii libri feriab osculis

pro
osculo.

bunt numero fingulari convallis.
*. 3. In odorem unguentorum tuorum. Non fumt omit W. 12. Revertere , revertere Sulamitis. Idem accidit boc
tenda hæc verba , licet Hebraïcè non exstent.

loco , quod fupra 2. ¥. 17. Sulamitis , quod est nomen femi7.5. Pofuerunt me custodem in vineis. Non eft auferende ninum , deductum à masculino Salomon, quia alibi non præpofitio in.

legitur, corruptum fuit, fuppofito nomine Sunamitis, cele6.7. Et abi post vestigia gregum. Non fubjicias prono berrimo in tertio 3 quarto libris Regum , ut pote una sola lit

tera differente. Legenda itaque hic eft littera 1, id eft, prima Cap. II. ř. 4. Introduxit me in cellam vinariam. Non liquidariem, prout habet Romana correctio , non n tertia. addas rex.

Cap. VII. $. I. Quid videbis in Sulamite. Eadem eft
. 10. En dilectus meus loquitur mihi. Alii, pro ad- hujus loci ratio, quæ præcedentis.
verbio demonftrandi en , fcribunt conjunctionem copulativam Ibidem. Juncturæ femorum cuorum. Alii fcribunt femi-

Sequitur : Surge, propera , amica mea , columba mea. *. 5. Sicut purpura regis vincta canalibus. Pro vinc-
Non facilè omiteas columba mea, tametfi abfit ab Hebræo. , quod eft participinm à vincio, non fcribas juncta à jun-

*. 13. Surge, amica mea , fpeciofa mea , & veni. Non go, multògue minus tincta à tingo.
eft hoc loco addendum verbum propera, multòque minies prof ¥.8. Et odor oris tui ficut malorum. Non repetas vo-
pera , verbo furge. Rurfus speciosa , quod eft pulchra, non cem odor ante malorum.
eft corrigendum fponfa. Poftremò non eft columba mea, è Cap. VIII, *. 2. Er ducam in domum matris meæ.
proximo ver su transferendum in hunc, ante & veni. Non fubjicias , ut multi, & in cubiculum genitricis mex,

$. 17. Similis esto, dilecte mi , caprex hinnuloque cer quod eft capitis 3. *. 4.
vorum , super montes Bether. Quia obfcurum eft nomen .5. Quæ est ifta , qux ascendic de deserto. Cave mu-
Becher, quod fignificat concavitatem feu divifionem ; norifi tes de cum in.
mum autem econtra eft nomen Bethel, quod domum Dei fi #.7. Aqux multæ non potuerunt exstinguere charita-
gnificat ; binc faétum eft , ut notarii plerique, pro Bether tem. Alii , pro præterito potuerunt , fcribunt futurum po-
(quæ eft Romanorum Patrum do&ta correctio) scripserint Be-
.chel, id eft, pro r, primam liquidarum pro ultima. 7. 12. Mille cui pacifici. Non eft opus genitioum paci-

CAP. V. 7. 6. Anima mea liquefacta est ut locutus eft. fici, commutare cum vocativo pacifice, præfertim cùm non
Non addas dilectus.

fuppetant exemplaria.

terunt.

[ocr errors]
« ZurückWeiter »