Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

IN CANTICUM CANTICORUM

ADMONITIO PRÆVI A.

num.

ERSION EM antiquam hujus libri pene tot am excepimus ex variis S. Ambrosii opes

ribus; paucos tantùm versiculos ex Hieronymo, Augustino , aut aliis; ut fatis indicant loca diversa infra ad marginem citata. Id folentes nostro more facimus, quotiescunque non suppetunt nobis MB. codices, qui Verfionis hujus antiqua partem aliquam contineant. Unum tamen invenimus codicem in Bibliotheca Monasterii S. Theoderici ad Remos, 24. annorum circiter 600. qui Verfionem perpetuam Cantici Canticorum de Græco LXX. expressam exhibet. Quominus autem hanc Interpretationem ad textum noftrum complendum adhiberemus, id maxime prohibuit quod deprehendimus, nimirum hunc Ms. cod. vix aliud referre præter Versionem Latinam ex variis Ambrofii Tractatibus decerptam. Enim verò ita fe habet Ms. ille codex : primò commentarium continet in Canticum Canticorum, sub hoc titulo : Incipiunt Cantica Canticorum, excerpta de libris Beati Ambrofii : tum sequitur Prologus de apologia David; & fic de cæteris aliis : quæ apertè fignificant commentarium sequens nihil aliud effe præter catenam locorum diverforum, in quibus Ambrofius quiddam de hoc facro Cantico attingit & tractat, non quidem ob id folùm, vel eo nomine , da data operâ , cùm id genus opus inter varios S. Ambrofii Tractatus nuspiam reperiatur ; fed obiter, & ex occasione tantùm ; quemadmodum sæpe contingit Auctori , ut in unam rem animum precipuè intendat , alia autem nonnulla data occasione edisserat & exponat. Huno autem commentarium excipit textus Latinus duplex Cantici Canticorum, columna duplici distinctus : unus quippe Vulgatæ hodierna , absque ulla inscriptione præfixa ; alter verò Verfionis antiqua, fub hoc titulo , LXX. Hanc autem pofteriorem Interpretationem Latinam vix aliud effe præter textum continuum è variis hujus Cantici versiculis in commentario prævio recitatis, dein fimul junétis & connexis confectum, duo potisimùm commonstrant : primò, quòd Verfio illa plerumque satis conveniat cum illis versiculis ejufdem Cantici, qui exponuntur in commentario : secundò, quòd fi contingat ( ut etiam aliquoties evenit) ut Ambrosius aliquos hujus Cantici versus aut verba quadam non referat , tunc Scriptor anonymus, vel ver sus penitus omittat, vel verba nonnulla fubnectat, vel etiam, idque sapiùs, à Vulgata nostra repetat, quò facer Contextus expleatur , hisque in locis mutilus non remaneat. Id ipsum fane agnofcetur facile, si consulantur Notæ noftræ ad loca illa varia, quæ à nobis vel vacua relicta sunt infra in textu; vel ex Hieronymo, Augustino, & aliis completa funt, deficiente nimirum Ambrosio ; v. g. cap. II. vv. 16. item

cap.

III. 7. 8. 10. cap. IV. 1. 3. 5. 6. 14. cap. V. 8. 9. 17. cap. VI. 4. 5. 11. & cap. VII. 3. 5. 8. 9. Quia tamen Ms. ille cod. S. Theoderici pluribus in locis nonnihil differt à textu Ambrofiano, qualis saltem é novissima ejus operum Editione à nobis excerptus eft; ne, inquam, idem Mf. penitus abjici videretur , utque ipsi sua constaret auctoritas, variantes ejus lectiones, solito more, Notis inferioribus inter ferendas duximus.

13•

17.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Hoc Canticum totum eft myfticum, plenifsimum incomprehensibilis amoris Chrifti erga fponfam suam, ac
vicissim Spoufe erga Christum Sponfum.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
SCULETUR me ofculo I.

SCULETUR me ab ofculis Ambrof. I. 2. de oris fui : quia meliora sunt

oris sui : quoniam bona ubera fide, to. 2. 476.b. ubera tua vino,

tua fuper vinum, 2. fragrantia unguentis

2. & odor unguentorum tuo

Idem in Ps. 118. optimis. Oleum effusum

rum fuper omnia aromata. 10. 1.974.c. nomen tuum : ideo ado

Unguentum exinanitum eft Idem l. de inftit. lescentulæ dilexerunt te.

nomen tuum : ideo adolefcen- virg. 10. 2. 267.6.

tulæ dilexerunt te.
3. Trahe me : post te curremus in odorem 3. Attrahe nos : poft te in odorem unguento- Idem in Ps. 118.
unguentorum tuorum. Introduxit me rez in cel rum tuorum nos curremus. Introduxit me rex in p.979. d. 991. f.
laria sua : exsultabimus & lætabimur in te, me cubiculum suum : exsultemus & lætemur in te, 875.6.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
* In Gr. Vat. pro titulo fimplicitero Aguez; ac in Mr. fui: & epist. ad Damas. to. 4. 154. f. Ofouletur me of-
Alex. "Aquata douatar præterea utrobique ita liber in culo , &c. cui lectioni fa ver Cafliod. in Pl. 4. & 44.
cipit : 'Ασμα ασμάτων , ο έσι Σαλωμών , in ΜS. Αlex. τω pp. 21. c. 152. C. sed Mss. quidam 1. loco ferunt ab

Eco , in Compl. Loncurti' i, e. Canticum can ofculo.
ricorum , quod eft Salomon, vel Salomoni. Ambros. etiain .2. Horum mulia rursus habet Ambr. I. de Isaac ,
præf. in Pl. 1. n. 6. col. 739. e. ait : Salomon ipfe, Da c. 3. col. 359. e. & l. de Elia, c. 10. col. 546. c. & in
vid filius , licet innumera cantica cecinisse dicatur ; unum Pr. 40. col. 872. e. & in Ps. 118. col. 974.c. e. 975.
tamen , quod Ecclefia receperit , Canticorum canticum dere a. c. & in Luc. 7. col. 1392.a. item 1. 2. de virg. to.
liquit,

2. 173. b. 174. a. & l. 2. de virginit. col. 223. d. &
V. 1. Itidem in Ms. S. Theoderici 11. 24. nisi exci 1. de Myst. col. 332. d. & 1. 4. de Sacram. col. 374.
pias quoniam , pro quia. Ita quoque in Gr. Ambrof. ve. c. 375. b. 620. d. Eadem quoque leguntur in Mi, S.
rò in Pf. 118. to. 1. 974. c. e. 975. a. legit : Ofcule Theod. detracto uno eft , post exinanitum ; pofitoque inf.
eur me ab ofculo.... quon. optima ubera tua Jup. vinum : propterea , pro ideo. Similiter ap. Hilar, in Pf. 132. col.
& l. 2. de virgin. to. 2. 173. b. Ofculetur me ab oscu 463. a. Unguentum exinanitum nomen tuum; ficut

ap.

S.
10..... quin ubera tua super vinum : item l. 2. de pænit. Paulin. epist. 40.8 41. pp. 250. b. 253. a. Apud Vi-
col. 431. c. ab ofculo ; at l. s. de Sacram. to. 2. 374. gil. Tapi. verò l. 12. de Trin. Unguentum effusum
c. 375. a. scribit ab ofculis..... quia meliora ubera tur fup. men tuum : propteren, &c. Gr. Mữngu f'xxErw ber ovoucé Cou
&c. & l. de Isaac , c. 3. to. 1. 359. e. quia bona ubera dice TŠTO,&c. ut in Lat.
tua super , &c, rursum ibid. 359. a. b. c. Ofculetur me #.3. Ms. S. Theod. Attrahe nos : poft te curremus in
ab ofculis ; sicut tract. in Luc. 22. col. 1518. b. & epist. odorem unguent, tuorum ; deinde , Introduxit me , &c. quæ
41. to. 2. 960. a. Huic ult. lectioni succinit S. Paulin. supra , hoc fuperaddito in fine , æquitas dilexit te; de
epist. 13. & 23. pp. 78. a. 146. a. Hieron. verò in

quo ult. nullibi Ambr, meminit. Græc. Einxuoavos élow Co
Vai. 63. to. 3. 468. e. leg. Ofculetur me ofculis oris fui : εις οσμών μύρων σε δραμάδυ. Εισήνεγκέ με..... εις το τα-
ac in Ecclef. to. 2. 715. b. Osculetur me ab ofculo oris μείον αυτή χαλιασώμεθα κ..... αγαπήσομεν , εις, extre -

no

gunt te.

Idem de apol.

latas argento.

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Ambr. ubi fup. diligamus ubera tua super vinum.....

mores uberum tuorum super vinum : recti dili4. Fusca sum, & decora, filia Jerusalem, ut 4. Nigra fum, fed formosa , filiæ Jerusalem, Dav. 722.6.d. tabernacula Cedar , ut pelles Salomonis.

sicut tabernacula Cedar , ficut pelles Salomonis. S. Nolite afpicere me quia offuscata sum, quia s. Nolite me considerare quòd fusca fim, Idem in PS, 118. non eft intuitus me fol : filii matris meæ pugnave- quia decoloravit me sol: filii matris meæ pugna984.f.985.b.6.f. runt adversùs me, posuerunt me custodem in vi verunt contra me, posuerunt me cuftodem in neis : vineam meam non custodivi.

vineis : vineam meam non custodivi, 6. Annuntia mihi, quem dilexit anima mea , 6. Indica mihi , quem diligit anima mea, ubi ubi pafcis, ubi manes in meridie, ne fortè fiam pascas , ubi cubes in meridie , ne vagari inci

circumamicta super greges sodalium tuorum. piam post greges fodalium tuorum. Idem I. de Ifanc, 7. Nisicognofcaste, decora inter mulieres, exi 7. Si ignoras te, ô pulcherrima inter mulie6. 4. 361.f. 362.b. tu in calcaneis gregum, & pafce hædos tuos in ta res, egredere , & abi poft vestigia gregum, & bernaculis paftorum.

pasce hædos tuos juxta tabernacula pastorum. Idem in Pf. 118.

8. Equæ meæ in curribus Pharaonis affimilayi 8. Equitatui meo in curribus Pharaonis afli993. a. te proxima mea.

milavi te amica mea. 994.f. 9. Quàm fpeciofæ fa&tæ sunt genæ tuæ ! ficut tur 9. Pulchræ sunt genæ tuæ ficut turturis: colturis ; cervix tua ficut redimicula.

lum tuum ficut monilia. 10. Similitudines auri faciemus tibi, ex distinc 10. Murenulas aureas faciemus tibi , vermicu

tionibus argenti. 995.6,d.

11. Quoadufque rex eft in declinatione sua, nar 11. Dum eflet rex in accubitu fuo, nardus dus mea dedit odorem fuum.

mea dedit odorem fuum. 12. Colligatio guttæ consobrinus meus; botryo 12. Fasciculus myrrhæ dile&tus meus mihi ,

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. móque , sulmus úránude ce. Aquila initio leg. "Exxucón wines. Grac. Μη βλέψατέ με ότι εγώ είμι μεμελανωμένη, ο7. Symm. "Ελκε με , Trake me , non Eίλκυσαν με , Tracerunt me. μαρέβλεψέ με ο ήλιος" υιοί..... εμαχέσαντο ω εμοί, άθελά με Ambr. tamen l. 2. de virg. col. 174. a. hab. dilexerunt , 89 quiários av en duten@oiv, &c. ut sup. attraxerunt te : deinde fic : retro odorem unguent. tuorum . 6. Media tantum fic variant in Ms. S. Theoder. ubi curramus. Induxit me rex in tabernaculum suum : item l. pafcas, ubi cubes in meridie , ne fiam ficut operta post grede Myst. to. 2. col. 332. d. propterea adolescent. dile- ges. Græcè : 78 Toipavers, Tô x017 LEIS pluomu pia, puxerunt te , & attraxerunt te ; dein verò, Attrahe nos : poft te πολε γένωμαι ως περιβαλλομένη επ' αγέλαις , &c. ut fup. in odorem vestimentorum tuorum currimus:& l. de Isaac, Ambros. 1. 4. Hex. col. 72. e. eadem reperit quæ sua c. 3. col. 359. f. Attrahe nos ut poft odorem unguentorum pra , excepto uno in meridiano : fimiliter 1. de extuorum curramus : & in Pf. 43. col. 899. b. Attrahe nos : hort, virg. col. 292. e. f. 293. a. 295. d. Vide etiam l. poft odorem unguent, tuorum curremus : similiter 1. s. de de Isaac, c. 4. col. 361. d. & de apolog. Dav. 722. Sacram. 10. 2. col. 375. b. & infra addit : Induxit me c. Tichon. quoque reg. 7. p. 64. e. legit : ubi pascis, rex in cubiculum suum ; ftatimque : Græcus in promprua ubi manes in meridiano. Hieron. ep. 18. ad Eustoch. to. rium suum, in cellarium suum habet : at ipse 1. de 4. p. 2. col. 39. a. Annuntia mihi, quem dilexit anima Isaac, c. 4. to. 1. 360. f. 361. b. & l. de instit. virg. mea , ubi pafcis , ubi cubas in meridie , nequando efficiar to. 2.251. a. legit: Introduxit me rex in cubiculum fuum ; fecut operta super greges fodalium tuorum. Síc etiam legit dein l. de Ifa. exsultemus & lætemur in te , g diligamus Auguft. 1. de unit. Eccl. 10. 9. 365. f. g: 366. a. præubera tua super vinum ; nec plura. Hieron. pariter epist. ter hoc , ne forte fiam , pro nequando efficiar : similiter de Seraph. to. 3. 519. c. necnon Cassiod. in Pf. 44. p. habet epift. 93. to. 2. 241. b. f. 242. f. & ferm. 138. 153.c. Introduxit me rex in cubiculum suum. Ap. August. to. S. 674. d. seqq. in Pl. 44. to. 4. 393. e. hæc pauca : post odorem un #.7. Idem Ambrof. l. 1. Hex, col. 127. b. legit : guent. tuorum curremus : rursumque ser. 273. to. s. Nisi scias 'te , formosa in mulieribus : & l. de exhort. 1107. a. & l. de op. mon. to. 6. 498. f.

virg. to. 2. 295. d. Nifi scias te o decora in mulieribus : #. 4. Iridem in Ms. S. Theod. exceptis his levibus, sed in Ps. 118. to. 1. 986. a. Nife nofcas te decoram inficut tab..... ficut pellis , f. pro pelles vet. more. Græcè : ter mulieres : vel Nifi scias te decoram inter mul, subinde, Ménarrá siui érow, (Mr. Alex. & Compl. cipes ay ) xar', & pafce hædos tuos in tab. &c. item col, 1089. d. Nje Ouyalépes Lepxo.as... cos d'éppers Earwar. Hilar. in Pf. 119. fi cognoveris te formofam in mulieribus. In Mr.'S. Theocol. 376. c. Nigra fum, & formola , filiæ Jeruf. ficut ta der, similiter : Nifi cognofcas te decoram inter mulieres, 'bernaculum Cedar. Ambrof. vero in Pr. 118. col. 984. deinde , exi, abi in calcaneis , &c. ut supra. Apud Hicc. constanter : Fresca fum , & decora, filia Jerus. ar. de ron, ep. 18. ad Eustoch. to. 4. p. 2. col. 39. a. Si non apol. Dav.col. 696. d. Nigra fum, & decora, filia Jerus. cognoveris te ipfam, 6 pulchra inter mulieres , egredere tu item to. 1. col. 1176. e. 1204. f. & to. 2. 286. d. in veftigiis gregum, & pafce hados tuos in tabernaculis pal334. a. 655. e. Apud Tichon. reg. 2. p. 51, f. Fusca torum. Apud August. l. de unit. Eccl. to. 9. 366. cm fum, s decora ; deinde , ut tabernacula Cedar , 88 pelles Nifi cognoveris temetipfam, ô decora inter mulieres : & Salom. Ap. Auguft. 1. 3. de doctr. Christ. to. 3. 59. epift

. 93. to. 2. 243. a. Nifi cognoveris temetipfam, o a. Fufca fum , & speciosa, ut tabernacula Cedar , ut pel pulchra inter mulieres, exi tu in vestigiis gregum ,

& pafles Salom. Ap. Hieron. in Ezech. 27. to. 3. 890. c. & ce hædos tuos in tabernaculis paftorum : sic iterum serin. ep. ad Damas. to. 4. 155. a. Nigra fum, fed formofa: 285. to. 5. 1147. d. 1148. b. & in Pf. 66. to. 4.658. & in Sophon. 1. col. 1643. e. Nigra fum , fed fpecio- g. nec aliter in Græco. fo, filia Jeruf. itidem ep. 18. ad Eustoch. to. 4. p. 2. #.8. Itidem in Mf. S. Theoder. nisi quod hab. Phacol. 27. e. præter vocem filia. Apud Cassiod, autem in rao , non Pharaonis ; ita quoque in Gr. Vide etiam AmPr. 44. p. 151. a. ut sup. Fusca fum , & decora. Simili brof. l. de Isaac, c. 4. col. 362. C. ter hab. Auct. l. de promiss. p. 2. c. 9. p. 133. b. sub

^. 9. Mf. S. Theoder. Quàm fpeciofa falta gens ditque , filia Jerus. Eucher. quæft. in Cant. P. 847. g. tue!... cervix tua ficut rediuncula. Hieron. in Isai. 52. Fufca fum , & Speciofa , filia Jeruf.

to. 3. 376. d. Quàm pulchræ funt genæ tua! ficut tur.s. Totidem verba in M. S. Theod. Ambr. verò taris; collum tuum ficut monilia. Gr. Ti wegalusky..... in Ps. 118. col. 1122. a. fic legit : Nolite afpicere me tpáxua's

τράχηλός σε ως ορμίσκοι. . quoniam fufca fum , quia non respexit me fol : at sup. $. 10. Ita legunt Hieron. I. 1. cont.Jovin.co.4. 171. 984. d. conftanter , quoniam offuscata fum : & l. de f. & Auguft. l. 1. de Trin. to. 8. 759. e. unà cum Ifaac, c. 4. col. 361. c. quòd offuscata fum ; dein , quo Græco , nisi quòd habent cum diftinétionibus , è Gr. niam non est intuitus me fol , &c. Hieron. in Ezech. 27. to. METÀ siruetar. Mr. S. Theoder. ex diftintionibus , ut 3. col. 890.c. quia defpexit me fol ; item in lsai, 27. col. & alia quæ fupra. 228. b. filii matris meæ pugnav, adverfus me. Auct, op. .11. Similiter in Ms. S. Theoder. excepto uno crit imp. in Matth. hom. 33. p. 157. b. Ne aspexeritis me pro eft. Ap. Hieron. l. 1. conc. Jovin. col. 171. f. Quoquoniam ego fum denigrara , quoniam defpexit me fol : & adufque rex in accubitu fuo eft. Ap. August. I. 1. de fup. hom. 1. p. 36. b. filii mei dimicarunt in me. Auct. Trin. to. 8. 759. e. Quoadufque rex in recubitu fuo eft. 1. coni, Jud. ap. Cypr. p. 499. pofuerunt me velut cuf. Gr.... én ávaxalos autó, rápdos, &c. ut in Lat. sodiam pomarii : at inf. sol. pofuerunt me cuftodem in . 12. Idem Ambr, fup. 979. f. fimpliciter legit :

[ocr errors]
[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Inter ubera mea commorabitur.

cypri frater meus mihi , inter media ubera mea re- 'Ambrof. ubi fuga

quiescit.
13. Botrus cypri dilectus meus mihi, in vineis 13. Nardus cypri consobrinus meus, in vineis
Engaddi.

Engaddi.
14. Ecce tu pulchra es amica mea, ecce tu 14. Ecce es bona proxima mea , ecce es bona... 996.b,
pulchra es , oculi tui columbarum.

15. Ecce tu pulcher es dilecte mi, & deco 15. Ecce es formosus consobrinus meus, &
rus. Lectulus nofter floridus:

quidem pulcher. Adclinatio nostra opaca :
16. tigna domorum noftrarum cedrina , la 16. trabes domorum noftrarum cedri, lacuna- 1014. 6. 1935, bi
quearia nostra cypressina.

ria nostra cupreffi.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Colligatio gutta frater meus mibi , inter media ubera re xanu, oglanpol C8 Teisepal.,
quiefcet. Mr. S. Theoder. Colligatio gutta confobrinus #.15. Concinit Græcum, nifi quòd loco adclinatio,
meus mihi , in medio uberum meorum commorabitur. Hie hab. após xairn, quod Nobilius vertit ad cubile ; Ambrof.
ron. quoque l. 1. cont. Jovin. to. 4. 172. f. hab. in legise videtur conjunctim, Fegrxaivu ; & verò in ed. Ald.
medio uberum meorum commorabitur. Græc. Axód Equas Tūs fimpliciter xxivu; at in Compl. tpos xainny. Idem Ambrof. inf.
σακτης αδελφιοιός με έμοί , αναμέσον των μασων με αυ 1020. f. habet : Ecce bonus fraternus meus , ecce es bonus :
aighdelar ab ed. Ald. abeft fuol.

& l. de Isaac, c. 4. col. 365. b. Ecce es fponfus confobrim
.13. Mr. S. Theoder. Botrio Cypri dile&tus meus mi nus meus, équidem pulcher. Acclinatio noftra opaca : Mss.
bi, in vineis Engaddi. Auct. I. de XLII. mans, ap. Ambr. nonnulli ferunt ibid. cum vet. edit. Ecce Sponfus eft confo-
col. 11. e. Botrus Cypri fraternus meus mihi , in , &c. ut brinus meus ; & ideo pulchra acclinatio : at octo proba-
sup. Auct. I. de promis. ap. Prosp. P: 2. c. 9; p. 133. tiores priori lect. favent. In Mr.S. Theoder. Ecce, in-
b. Botrus Cypri fratruelis meus, Gr. Béipus tūs xúcaps of ea- quit, formosus confobrinus, &c. ut in textu. In Gr. 'Idol
gidós per suoi, đ , &c. ur in Lat.

εί' καλος αδελφιδός με , καί γε ωeαίος , &c.
W. 14. Ambros. post paulò haber : Et ipfa bona es, *.16. Sic iterum Ambros, legit l. de Ifaac, C. 4.
89 decora : & inf. 1020. f. Ecce proxima mea bona. In Ms. S. col. 365. b. cum Mf, S. Theoder, at l. 3. Hexa. col.
Theod. omnia ur in textu priori , hoc adjuncto in fi 54. a. ita : trabes domorum noftrorum cedrinæ lacuna.

oculi tui columba. Item Græcè : 'Idlx'si xanh...., ids' si ria nostra cupreslina. Græc, priori lectioni favet.

[merged small][ocr errors]

ne

"EG

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

CAPUT I I.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQU'A.
Go flos campi, & lilium convallium.

Ambrof. in Pa 2. Sicut lilium inter fpinas , lic-amica " E Go flos campi, & lilium convallium.

2. a Sicut filium in medio fpinarum, ita 118. 1020.c. mea inter filias. proxima mea in medio filiarum.

a Aug. in Ps. 99 3. • Tanquam malus in lignis nemoris, ita frater- "6 Ambros.l. 1. de 3. Sicut malus inter ligna silvarum, fic dilectus

. meus inter filios. Sub umbra illius , quem desidera- nus meus in medio filiorum. In umbra ejus con- virg. to. 2. 157. f. veram , sedi : & fru&us ejus dulcis gutturi meo. cupivi, & fedi : & fructus ejus dulcis in faucibus

meis. 4. Introduxit me in cellam vinariam , ordina 4. Introducite me in domum vini, constituite Idem in PS. 118. vit in me charitatem, in me dilectionem.

t. 1. 1021.f. 10226 5. Fulcite me floribus, stipate me malis : quia s: Confirmate me in unguentis, ftipate me in ^. . amore langueo:

malis : quia vulnerata dilectionis ego

sum.
6. Læva ejus sub capite meo, & dextera illius 6. Læva ejus fub capite meo,& dextera ejus am-
amplexabitur me.

plexabitur me.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 1. Eadem profert Ambrof. l. de Isaac, c. 4. col. lignis filvæ , ita confobrinus mous in medio filiorum. In
365. d. cum M.S. Theoder. item de apolog. Dav. col. umbra ejus concupivi , &c. ut in textu Ambr.
723. b. & in Luc. 12. col. 1441, a. & 1. 1. de virg. W. 4. Idem Ambr. l. de virginit. 'to. 2. 226. f. Ina
io. 2. 157. a. rursum inf. 226. c, 269. C. 641. d. Con ducite me in domum vini , & ordinate in me charitatem :
cinit Hieron. epift. ad Princip. to, 2.682, b. Ita quoque irem in Luc. 6. to. i. 1369.c. & 1373. a. cum Gelas, I. ep.
in Græco, deletá conjunct. 6.

9. c. 9. Conc. to. 4. 1190. d, ordinate in me charitatem :
$. 2. Ita August. constanter , & in Pl. 47. col. 420. f. ac l. de Isaac, c. 4. col. 365. c. Ambr. legit : Introduc
& l. de unit. Eccl. to. 9. 362, b. cui fuffragatur Hie me in domum vini , constitue iti me charit. Mr. S. Theo-
son. epist. ad Princip. to. 2. 682. b. & in Ose. 14. to. 3. der. Introduc me in cellam vini , constitue in me dilec-
1334. a. Ita quoque in Græco. Similiter ap. Ambrof. in tionem. Hieron. in Zach. 9. 10. 3. 1764. a. Introducite
Ps. 118. col. 1020. C. Sicut liliam in medio spinarum : me in cellulam vini ; statimque , confortate me in unguen-
item 1. 1. de virg. to. 2. 157. a. & l. de virginit. col. tis , ut inf. $.s.at in Zach. 14. col. 1798. b. Inducite me
226. d. & I. de inftit. virg. col. 269. c. legit aliquando in cellam vini, ponite fuper me charitatem. August. in Pf. 7.
tanquam, pro ficut. In Mr. S. Theoder. Sicut lilium in

tó. 4. 36. f. Inducite me in domum vini : & in Speculo
medio spin. ecce proxima mea bona,

to. 3.,715. C. ordinate in me charitatem. Græcè pariter :
.3. Concordant hæc cota cum Græco, nisi excipias Εισαγάγετέ με εις οίκον τε οίνε , τάξατε επ' έμε αγάπην.
ult. faucibus , pro quo apurti, gutturi , quod idem fo ř.5. Itidem in Ms. S. Theoder. sicut in Græco: Mr.
nat. Eadem repetit Ambrof, in Ps. 118. col. 1020. f. tamen S. Theod. hab. vulnerata , non vulnerata ; Græc.
1021. a. C. e. & 1022. d. f. paucis mutatis , ita scilicet : vero conftanter, τετρωμένη αγάπης εγώ Ambrof. quoque
Tanquam malum in lignis filva, ita confobrinus meus in inf. 1023. a. legit , vulnerata charitatis ego sum : item l.
medio filiorum ; at in Luc. 13. col. 1453. f. 1454.a. Si de virginit. to. 2. 221. e. 235. e. & l. de exhort. virg.
cut arbor mali inter ligna filvæ , ita frater meus inter me col. 293. f. cui accinic S. Paulin. epist. 23. p. 146. č.
dium filiorum : fimiliter 1. de virginit. to. 2. 226. e. Similiter

ap. Hilar. in Pf. 119. col. 374. b. vulneratá
præter unum fraternus ; subdit etiam : In umbra ejus con dilectionis ego fum. 'Apud Hieron. in Zach. 9. to. 3.
cupivi , &c. ut sup. item l. de Isaac, c. 4. col. 365.c. 1764. a. Confortate me in unguentis. Ap. August. in Ps.
& in Luc. 13. & 1s. col. 1455. b. 1463. a. & l. 3. 7. to. 4. 36. f. Constituite me inter unguenta, constipate
Hexa.col. 61. 6. Apud Hieron. in Joel. 1. to. 3. 1345. me inter mella (f. mala : ) quoniam vulnerata charitate ego
a. Sicut malum in medio lignorum , ita fratruelis meus in fum. Item apud Gregor. M. I. 6. & 34. in Job to. I.
medio filiorum : & in Ose. 14. col. 1334. C. Sub umbra col. 200, d. 1124. d. vulnerata charitate ego fum.
ejus requievi , is fedi: 8 fru&tus ejus dulcis est in ore meo. $.6. Hieron. ep. ad Fabiol. to. 2. 598. b. unà cum
In Ms. verò S. Theoder. antecedunt ista : Ecce bonus Gr. Sinistra ejus fub capite meo, & dextera ejus comple&te-
frater meus , ecce es bonus : deinde : tanquam malus in tur me. Concinit August, tract. 99. in Joh. to. 3. p. 2.
Tom. II.

Bbb

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA: NOVA. Ambrof. ubi fup.

7. Adjuravi vos filiæ Jerusalem in virtutibus 7. Adjuro vos filiæ Jerusalem, per capreas & fortitudinibus agri, si suscitaveritis, & refuscita- cervosque camporum , ne fuscitetis , neque evigilaveritis dilectionem, usquequo voluerit.

re faciatis dile&am , quoadufque ipsa velit. Idem in Luc. 3.to.

8. Vox fratris mei, ecce hic venit faliens super 8. Vox dile&ti mei , ecce iste venit faliens in 1. 1323. e. f. montes, & transiliens super colles :

montibus , transiliens colles :
9. similis frater meus caprex , vel hinnulo cer 9. fimilis est dilectus meus capreæ, hinnuloque
vorum in montibus Bethel :ecce hic retro post pa- cervorum : en ipfe ftat post parietem noftrum,
rietem noftrum profpiciens per feneftras, prof- respiciens per fenestras, prospiciens per cancellos.
piciens per retia.

10. Respondit frater meus, & dixit mihi : Sur 10. En dilectus meus loquitur mihi : Surge,
ge, veni proxima mea, fpeciofa mea , columba propera amica mea, columba

mea,

formofa
mea.

mea, & veni.
11. Quoniam eccehiems transiyit, pluvia abiit, 11. Jam enim hiems transiit , imber abiit
difceflit sibi.

& receflit.
Idem 1. de Ifaac, 12. Flores visi sunt in terra , tempus secandi ad 12. Flores apparuerunt in terra noftra, tem-
1. 4. 366.6. vênit: vox turturis audita eft in terra noftra: pus putationis advenit : vox turturis audita est

in terra noftra : a Hieron. l. 1. cont. 13. ficus protulit groffos suos.... a Surge, veni 1 3. ficus protulit grossos suos : vineæ florenJovin. 6. 4. 172. b. proxima mea , fponfa mea , & veni :

tes dederunt odorem fuum, Surge, amica mea,

fpeciosa mea, & veni:
Ambrof. in PS: 14. tu columba mea in tegumento petræ , juxta 14. columba mea in foraminibus petræ, in
118.60.1.1042. c. præmunitionem, oftende mihi faciem tuam, & caverna maceriæ, oftende mihi faciem tuam ,

insinua vocem tuam : quia vox tua suavis eft, & fonet vox tua in auribus meis : vox enim tua
facies tua pulchra.

dulcis, & facies tua decora. Ibid. 1114. do

15. Prendite nobis vulpes pusillas, exterminan Is. Capite nobis vulpes parvulas, quæ de-
tes vineas, ut vineæ noftræ floreant.

moliuntur vineas : nam vinea nostra floruit.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
col. 745. C. & in Pf. 120. 10. 4. 1378. f. 1609. f. Am men : & epist. 18. ad Eustoch. to. 4. p. 2. col. 49. a.
bros. etiam loco cit. col. 1023. d. & 1191. d. legit comple&te- Speciofa mea , columba mes : & epist. ad Damas. to. 3.
rur me , cum Mf, S. Theoder. At Hieron. in Zach. 4. 525. b. Surge , veni proxima mea , Speciosa men, columba
col. 1726. f. amplexatur me : & epist. ad Eustuch. to. men. In Ms. S. Theoder. ita : En dilectus meus loquitur
4. p. 2. col. 35. f. amplexabitur me ; Gr. Tepirúveral ye. mibi : Exfurge , veni proxima mea , perfeita mex , formofos

9.7. Ita Græcè verbum pro verbo. Idem Ambrof. I. de mea , columba mea.
exhort. yirg. to. 2. 293. f. si fufcitaveritis , & excitave V. II. Ita Græcè ad verbum, Idem Ambrof. l. I.
ritis charitatem : & in Pf. 40. col. 880. e. fi fufcitaveritis, Hexa. C. 4. col. 72. f. Hiems abiit ; & l. de Ifaac, c.
& refufcitaveritis charitatem : & in Pf. 118. col. 1024. a. 4. col. 366. e. Jam præteriit biems : & l. i, de interpel.
aut refufcitaveritis charitatem : vide etiam I. 2. de Jacob, Job, c. 1. col. 639. a. Quin ecce hiems printeriit , imber
c. 1.col.460. a. In MI.S. Thcoder. Es refufcitaveritis chari- abiit, discellit fibi: fimiliter de apol. Dav. col. 722. f.
tatem , quonsque voluerit ; cæt. ut fupra. Gr. sy 'spelpure & in Pf. 118. col. 1034. b. 1039. e. Apud Hieron. l. 1.
Tix... fas , &c.

cont. Jovin. 10.4. 171. f. Quoniam ecce hiems tranfiit ,
X. 8. Idein Ambros, in Pf. 118. col. 1034. b. Vox pluvii abiit fibi: ita quoque epist. 18. ad Eustoch. to. 4.
confobrini mei , ecce hic advenit faliens Sieper montes , transi- . p. 2. col. 49. a. & epift

. ad Damas. to. 3. 525. b. Hi.
liens super colles : item l. 2. de interpel. Dav. c. I. col. lar. in Pr. 95. Quoniam biems pertranfiit , pluvin abiit. In
639. a. ecce hic advenit faliens fuper montes, tranfiliens, M. S. Theoder. Ecce hiems præteriit , imber discesht fibi.
&c. at I, de llaac, C. 4. col. 365. e. 8 transiliens , &c. W. 12. Isidem in Ms. S. Theoder. Ambrof. vero I. de
fimiliter l. de Cain, c. S. col. 191. b. Apud Hieron. in interpel. Job, c. 1. col. 639. a. legit : melis incifionis
Isai. 2. to. 3. p. 22. b. Vox fratruelis mei, ecce hic ve- advenit , &c. & l. 4. Hexa. col. 73. a. tempus melis ad-
nit faliens super montes, transiliens colles. Ita quoque in venit ; mel. I. de exhort. virg. to. 2. 279. e. tempus
Græco, nisi quod habecur ãi, Super, ante colles. In Ms. incifionis, è Gr. xaspos rūs Touws. Hieron. l. 1. cont.
S. Theoder. Vox consobrini mei , ecce iste venit fal. sup. Jovin. to. 4. 172. a. bene: Flores vifi funt in terra, tem-
montes, tranfil. fup. colles,

pus sectionis advenit. Sed Ambr. in Pf. 118. col. 1040. e.
9.9. Rursus Ambrof. I. 1. de interpel. Job , c. 1. & in Luc. 3. & 20. col. 1511. C. 1323. e. f. conftan-
col. 639. a. fimilis est confobrinus meus capreolæ , aut bin ter hab. tempus secandi ; cæt. Græco congruunt.
nulo cervorum super montes Bethel : ecce hic poft parietem 8.13. Ms. S. Theoder. ficus prot. groffos Juos : vinea flor
noftrum profpiciens per feneftras, eminens per retia : item 1. rentes odorem dederunt. Surge , propera amica mea , Sponsa
1. de Cain, c. s. col. 191. b. ac in Pr. 118. col.

1034. men , & veni. Græc. si oura..... ai du TEX01 XUAp/?8010, $d wxcer
b. eminens super retia. Hieron, in Isai. 2. to. 3. 22. b. εσμών. Ανάσα , ελθε και πλησίον με , καλή μη, περιφερά με , και
fimilis eft fratruelis meus caprea, vel binnulo cervorum in sabé.i. e. ficus..... vites florent , dederunt odorem. Szerge , veni
montibus Bethel : sic etiam in Habac. 3. col. 1640. e. ac proxima mea , formofa men, columba mea , &c. Idem Ambr.
in Isai. 35. col. 279. f. legit : fimilis eft fratruelis meus in Luc. 6.col. 1374. f. leg. ficus dederuent grossos fuos : &
caprea , vel.... Super montes aromatum : deinde in Ezech. 12. in Luc. 13. col. 1449. d. ficus producit grossos fuos: & in
col. 767. c.ecce iste post parietem noftrum profpiciens per fe- Luc. 18. col. 1493. f. arbor fici produxit großlos fuos. Hi-
neftras, apparens per retia. In Ms. verò's. Theoder.fi larius quoque in Matth. col. 715. e. ait : Grossa enim,
milis eft dile£tus meus capreolo , aut hinnulo.... Super mon 8 communis ufus, & Prophetica audoritas nuncupavit ;
tes Bethel : en ipse fat post parietem domus nofiræ refpi Gr. o xur6rs.
ciens, prospiciens per feneftras, eminens per retia. Græc. $. 14. Sic iterum Ambros. 1. de Isaac, c. 4. col. 367.
όμοιός εσιν αλελφιδος με τη..... επί τα όρη Βαιθήλ: ιοιε ε a. usque ad vocem quia ; item paulò sup. surge secura
τος οπίσω το τοίχι ημών παρακύπτων δια..... εκκύπλαν in tegumento petræ : & inf. 1251.c. infinua mihi vocem tuam
Troe Tür, &c.

&c. Sic etiam epist. 31. col. 915. e. Hieron. l. 1. cont.
. 10. Idem Ambrof. l. 1. de interpel. Job, c. 1.col. Jovin. to. 4. 172. b. ita legit : tu columba mea in vela-
639. a. legit : Refpondit confobrinus meus , & dixit mihi: mento petræ , juxta promurale, & oftende mibi faciem tuam,
Exfurge, jeni proxima mea, formosa mea , columba mea : & auditam fac mihi vocem tuam : quoniam vox tua (va-
item 1. de Isaac , c. 4. col. 366. c. d. Exsurge , veni vis , & facies tua speciosa. Arnob. de Deo trino, to. 8.
proxima mea : & I. de apolog. Dav. col. 722. f. addit: 213. g. veni ad me proxima mea , Sponfa mea , formosa mea ,
formofa mea,
columba mea

perfeta mea : 1. verò de Es in velamento petræ continuatæ muro. In Ml. S. Theo-
instit, virg. to. 2. 250. a. delet to perfeita mea ; quod der, omnia ur in textu, exceptis his paucis, & infinua
etiam abeit à Græco : rursum in Pf. 118. col. 1034. b. lic mihi..... quia vox

mibi..... quia vox tua fuavis , & facies tua decora. Gr.
hab. Refpondet confobrinus meus, & dicit mihi : Surge, ου περιφερά με αν σκέπη της πέτρας , εχόμενα τα προτειχίσ-
veni proxima mea, formofa mea , columba mea. Ita quo- Malos, Seiber Mol..... y cexétioów Me Thy..... 07..

37,..... w kia ,
que in Græco est. Apud Hieron. I. 1. cont. Jovin. 10.4. i vi cafos 08 wexia.
171. f, Surge, veni prexima mea, fponfa mea, columba ¥.15. Ita rursum Ambros, in Luc. 2. to. 1. 1418. fe

[merged small][ocr errors]

.

[ocr errors]
« ZurückWeiter »