Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[blocks in formation]

col. 191, d. & in Pf. 126. col. 421. d. Mifit fagittas fuas, 5 dilpavit eos: fulgura multipl. & conturb. eos. Similiter hab. in Pf. 143. col. 556. c. nifi quòd delet fuas, poft fagittas: at in Pf. 64. col. 166. e. leg. Mifit fagittas fuas, & difperfit eos: 5 fulgura, &c. Aug. verò in hunc Pf. ita: Et emifit fagittas fuas, 5 difperfit eos: & corufcationes multiplicavit, conturbavit eos. Pfeudo-Eucherius in 2. Reg. P. 962. e. Et emifit fagittas, & difipavit eos: corufcatio nes multipl, &c. ut fup. Græcè: Kai sasseine Bean, eoxop πισεν αυτός· καὶ ἀς ραπὰς ἐπλήθυνε, &c. In Mf. Alex. ac edd. Ald. & Compl. deeft, ante EssE.

#. 16. Mr. Sangerm. ita fcriptum exhibet, parunt unt, mendose, pro quo pofuimus paruerunt. Auguft. in hunc Pl. Et apparuerunt..... fundamenta orbis terrarum, &c. ut fup. Similiter in Pfalt. Rom. apparuerunt, ut & ap. Caffiod. in eund. Pfalm, fed uterque habet cum Pfalt. Corb. orbis terra. In Gr. Καὶ ὤφθησαν αἶ..... τῆς οἰκομένης..... Κύριε, άTÒ EμTVEÚGENS, &c. Brev. Moz. 5 ab infpiratione, &c.

. 17. Sic habet Pfalt. Corb. Sic etiam Hilar. in Pf. 143. col. 556. c. pofito, ante affumpfit. Itidem in Pfalt. Rom. excepto de, pro è. Item apud Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. & ap. Pfeudo-Eucherium in 2. Reg. p. 962. fublato &, ante affumpfit. In Brev. Moz. ita: Mifit ex alto, I accepit me: affumpfit me de altitudine aquarum. Græcè, 'Eaπέσειλεν ἐξ ὕψος, καὶ ἔλαξέ με προσελάβετό με ἐξ ὑδάτων

πολλῶν.

. 18. Brev. Moz. hab. Eripiet me de, &c. ut fup. Hilar. in Pf. 143. col. 556. c. Eripuit me de, &c. Auguft. in hunc Pf. cum Pfeudo-Eucher. in 2. Reg. p. 962. Eruit me ; & infra, quoniam confortati funt, &c. In Gr. 'PuceTal με ἐξ ἐχθρῶν με δυνατῶν, καὶ ἐκ τῶν..... ὅτι ἐςερεώθησαν, &c.

. 19. Auguft. in hunc Pf. cum Pfeudo-Eucherio in 2. Reg. p. 962. Prævenerunt me in die afflictionis mea: 5 failus eft Dominus firmamentum meum. Caffiod. cum ver. Pfalt. Vulgate confonat. In Gr. fic: Hogéplαsár μs μpa xaxwoews μɣ. ù..... árтisheryμá μr. Symm. loco xaxάews, hab. τοαιπωρίας.

VULGATA HOD. diffipavit eos fulgura multiplicavit, & conturbavit eos.

16. Et apparuerunt fontes aquarum, & revelata funt fundamenta

orbis terrarum ;

. 20. Similiter habet Caffiod. in hunc Pf. Et produxit me in latitudinem. Brev. Moz. in latitudine; mox ita: liberavit me, quoniam voluit me; nec ipfum, nec Caffiodorus addunt plura. In Pfalt. Corb. fic: Et eduxit me in latitu

Ab increpatione tua Domine, ab infpiratione fpiritûs iræ tuæ.

17. Mifit de fummo, & accepit me: & affumpfit me de aquis multis.

18. Eripuit me de inimicis meis fortiffimis, & ab his qui oderunt me : quoniam confortati funt fuper

ine.

19. Prævenerunt me in die afflictionis meæ : & factus eft Dominus protector meus.

20. Et eduxit me in latitudinem: falvum me fecit, quoniam voluit

me.

21. Et retribuet mihi Dominus

fecundùm juftitiam meam : & fecundùm puritatem manuum mea

rum retribuet mihi :

Et fui immaculatus cum eo, & NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

22. Quia cuftodivi vias Domini, nec impiè geffi à Deo meo.

23. Quoniam omnia judicia ejus in confpectu meo: & juftitias ejus non repuli à me.

24. Et ero immaculatus cum eo:

dinem: falvum me faciet, quoniam voluit me: tum fequitur intervallum, lineis duabus fufficiens. Apud Aug. in eund. Pl. fic: Et eduxit me in latitudinem: eruit me, quoniam voluit me: tum addit: Antequam illum ego vellem, eruit me ab inimicis meis potentissimis, qui mihi invidebant jam volenti eum; ab his qui oderunt me, quia volo eum : quæ fatis indicant fubnexos in Mf. Germ. verficulos duos, pariter exftitiffe in codice Auguftini: & verò etiamnum leguntur in Pfalt. Carnut. nempe fic: Salvum me faciet, quon, voluis me. Eripuit me de inimicis meis fortiffimis, & ab his qui oderunt me; ut fupra . 18. Similiter habet Pfeudo-Éucher. in 2. Reg. p. 962. Et eduxit me in latitud. eruit me, quon. voluit me. Eruit me de inimicis meis potentissimis, & ab his qui

oderunt me. At neque in Pfalt. Rom. neque in veteribus aliis, hoc additamentum reperitur. In Græco etiam edit. Rom. nulla alia funt, præter feqq. Kai úyavé μe się πλατυσμόν· ῥύσεταί με, ὅτι ἠθέλησέ με. Solus Mr. Alex. hæc addit: Ρύσεταί με ἐξ ἐχθρῶν με δυνατῶν, καὶ ἐκ τῶν μισέντων

με.

&c. ut

#. 21. Ita Pfalt. Corb. cum Rom. Martianæi. Mozar. habet initio, & in fine, retribuit; sed innocentiam, ut fup. Similiter in Pfalt. Rom. Fabri. Apud August. in eund. Pf. Et retribuet mihi..... fecundùm puritatem manuum, in Vulg. Ap. Caffiod. fecundùm innocentiam, &c. PfeudoEucherius in 2. Reg. p. 962. fic habet : Et retribuet mihi Dom. fecund. juftitiam bona voluntatis : & fecund. purita&c. Græc. Καὶ ἀνταποδώσι μοι..... καλὰ τὴν xatacióτula Tw..... artarod wod μol.

tem manuum,

~

. 22. Ita Aug. & Caffiod. cum vet. Pfalt. & Græco. . 23. Sic eft in Pfalt. Corb. Brev. verò Moz. addit femper, verbo funt; & loco repuli i me, habet repulit me. Caffiod. in hunc Pf. fimiliter leg. funt femper, cum Aug. edd. fed in Mfs. melioris notæ ibid. fimpliciter, in confpectu meo funt, &c. ut in Vulg. In Pfalt. Mediolan. ac Rom. Fabri, funt femper, ficut ap. Pfeudo-Eucher. in 2. Reg. p. 962. Itidem in Rom. Martianæi, nifi quòd hab. juftitiam ejus, non juftitias. Græc. Ὅτι πάντα..... ἐνώπιόν μύ· καὶ τι uxaμata duty in àtésиsar a su in edit. Compl. ἀπέζησα.

.

. 24. Aug. in hunc Pf. hab. cum Pfalt. Rom. Fabri, & Vulg. immaculatus cum eo. Caffiod. verò in eund, Pf,

[blocks in formation]

cum Rom. Martianæi, coram eo. In omnibus conftanter,
obfervabo me. In Pfalt. Corb. cum eo..... & obfervabo ab,
&c. Pfeudo-Eucher. in 2. Reg. p. 962. Et ero immacul.
coram eo: cuftodiam me ab iniq. mea. S. Bened. Reg. c.
7. Tunc ero immaculatus coram eo, fi obfervavero me ab, &c.
Gr. Καὶ ἔσομαι ὤμωμος μετ ̓ ἀυτῷ· καὶ φυλάξομαι ἀπὸ τῆς, &c.
*. 25. Sic eft in Pfalt. Corb. ad verbum. Mozarab. in
principio habet retribuit, cum his, fecundùm innocentiam_spé↓es.
manuum, &c. Auguft. in hunc Pf. Et retribuet..... & se-
cundùm puritatem, &c. Caffiod. in eund. Pf. cum Pfalt.
Rom. Et retribuet..... 5 fecundùm innocentiam, &c. fed non
repetitur hîc, retribuet mihi, post vocem mearum, præter-
quam in Pfalt. Corb. & apud Pfeudo-Eucher. in 2. Reg.
p. 962. In Mf. Sangerm. fcriptum erat ibid, retribue, fed
aperto mendo, quod fuftulimus. In Gr. Kal arrazoú-
σε μοι..... καὶ κατὰ τὴν καθαριότητα τῶν χειρῶν μὲ ἐνώπιον,
&c. fed in Mf. Alex. iterum, árтaжod wod μoi ÉváπTION, &c.
ut in Lat. fup.

*. 26. In Mf. Germ. ita corruptè legitur, innocente innocente inn, cujus loco pofuimus, innocente innocens eris, uti legunt Aug. & Caffiod, in hunc Pf. cum veterib. Pfalt. Similiter hab. Tertull. 1. de pudicit. p. 1011. a. Cum fancto fanctus eris, & cum viro innoc. &c. at 1. de exhort. ad caftit. p. 942. c. ita : Cum fando fanctificaberis, & cum viro innoc. &c. Cypr. 1. 3. Teftimon. p. 326. c. Cum jufto juftificaberis, & cum viro innoc. &c. Hilar. in Pf. 120. col. 381. a. Cum fandto fandus eris, 5 cum perverfo perv. &c. omiffis intermediis. Similiter Ambr. 1. 1. de Abr. c. 9. to. 1. col. 309. b. & epist. 27. to. 2. col. 899. e. & 1. 1. offic. col. 45. c. at 1. de bon. mort. c. 9. p. 406. e. verficulos ita perturbatos exhibet: Cum fando fanitus eris, & cum electo electus eris : & cum perverfo perverfus eris, £5 cum innocente innocens eris. In Gr. fic: Mera dois 6010

31

Buon [Ald. & Compl. öoros eon,] μetà ård pòs álás álŵos
ἔσῃ.
. 27. Ita Brev. Moz. hab. cum Pfalt. Rom. Corb. &
Mediolan. Sic etiam Caffiod. in hunc Pf. ac in Pf. 25. p.
87. c. cum Auct. 1. ad virg. devot. ap. Ambr. p. 366. f.
& Pfeudo-Eucherio in 2. Reg. p. 963. Tertul. verò, 1. de
pudic. p. 1011. a. & Aug. in hunc Pf. fic: Et cum electo
lectus eris:& cum perv. perverfus eris. Idem Tertull. 1, 5.
Tom. II.

28. Quoniam tu populum humilem falvum facies: & oculos fuperborum humiliabis.

29: Quoniam tu inluminas lucernam meam Domine : Deus meus inlumina tenebras meas.

30. Quoniam à te eripiar à tentatione, & in Deo meo tranfgrediar murum.

31. Deus meus impolluta via ejus: eloquia Domini igne examinata: protector eft omnium fperantium in se.

32. Quoniam quis Deus præter Dominum? & quis Deus præter Deum noftrum?

33. Deus qui præcinxit me virtutem: & pofuit immaculatam viam meam.

34. Qui perficit pedes meos tanquam cervi, & fuper excelfa ftatuit me.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

adv. Marc. p. 800. b. ita: Cum justo justus eris : & cum
perv. perverteris: & l. de exhort. caftit. p. 942. c. Et cum
electo electus eris. Cypr. 1. 3. Teftim. p. 326. c. innocens
eris: cum perverfo perverfus eris. Similiter apud Ambr.
epift. 27. to. 2. col. 899. e. perverfus eris. Ap. Hilar. in
Pf. 120. col. 381. a. fanctus eris: 5 cum perv. pervertêris.
In Gr. Καὶ μετὰ ἐκλεκτῶ ἐκλεκτὸς ἔσῃ· καὶ μετὰ τρεβλῷ δια

. 28. Accinunt Aug. Caffiod. & al. unà cum Græco.
. 29. Auguft. in hunc Pf. bis legit illuminabis, loco
inluminas, & inlumina. Vigil. Tapf. 1. cont. Varim. p.
751. b. initio tantùm hab. illuminabis; Pfeudo-Eucher.
verò in 2. Reg. p. 963. fub finem, loco inlumina. Ambr.
1. de bon. mort. c. 9. col. 406. e. Quoniam tu illuminas,
&c. ut in Vulg. Similiter Caffiod. cum vet. Pfalt. unum
tamen Corb. habet : Quoniam tu inluminans, &c. In Gr.
bis, φωτιεῖς.

. 30. Ita legit Caffiod. in hunc Pf. cum Brev. Moz.
& Pfalt. Rom. Fabri. Similiter Pfeudo-Eucher. in 2. Reg.
p. 963. Auguft. verò in eund. Pf. ita: Quoniam à te eruar
a tentatione, &c. fic etiam 1. 12. de Trin. to. 8. col. 916.
c. nifi quòd addit, sperans tranfgrediar, &c. plures tamen
Mfs. ibid. omittunt verbum fperans, quod etiam abest à
Græco. Pfalt. Rom. Martianæi hab. Quoniam in te eripiar
è Gr. "OTI & Coi pudúcμaus, &c.

>

. 31. A Mf. Sangerm. ipfo initio abeft Deus, fed aperto mendo. Auguft. in hunc Pf. & Pfeudo-Eucher. in 2. Reg. p. 963. legunt : Deus meus, immaculata eft via ejus, &c. ut fupra. Similiter in Brev. Moz. immaculata via ejus ; at in fine, in eum, pro in fe. In Græco : 'O sós μr äμwμας ἡ ὁδὸς ἀυτῷ, &c. ultimèque, ἐπ ̓ αυτόν.

C

. 32. Sic ap. Aug. in hunc Pf. & quis Deus; in Pfalt. Rom. & al. aut quis; in Græco, xal Tis eos, &c. ut fup. Pfeudo-Eucher. in 2. Reg. p. 963. legit : & quis Deus prater Dominum noftrum?

. 33. Sic in Pfalt. Rom. Martianæi, & Corb. In Rom. verò Fabri, virtute, ficut apud Aug. & S. Paulinum, epist. 23. p. 135. b. In Gr. Ὁ Θεὸς ὁ περιζωννύων με δύναμιν, &c.

. 34. Sic in Pfalt. Rom. Martianæi ad verbum ; ut & in Corb. & apud Caffiod. in hunc Pf. necnon ap. S. Pau linum, epift. 23. p. 135. b. nifi quòd habent omnes per¬ E ij

[blocks in formation]

fecit, cum Pfalt. Rom. Fabri. Idem verò S. Paulinus, ep. 9. P. 45. a. fic legit: Perficiet pedes noftros ficut cervi, & fuper excelfa ftatuet nos: at epift. 21. p. 115. c. Pedes tanquam cervi perfecifti. Auguft. in hunc Pf. Qui perfecit..... tanq. cervi, fup..... ftatuet me. In Pfalt. Mediolan. & Carnut. conftanter cervi; & in Mozarab. ftatuit me. Similiter ap. Pfeudo-Eucher. in 2. Reg. p. 963. Attamen Hieronymus epift. ad Sun. & Fretel. to. 2. col. 631. b. ad hoc, cervorum, dicit: Scribitis in Graco inveniri, woel exápy, id eft, tanquam cervi, fingularem numerum pro plurali ; fed in Hebræo pluralis numerus eft, chaialoth; omnes Interpretes pluralem numerum tranftulerunt. In edit, tamen Rom. & alibi conftanter: Ο καταρτιζόμενος τὰς πόδας με ὡσεὶ ἐλάφι, καὶ ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ἱςῶν με. Solus MI, Alex. hab. ἐλάφες, δε Aquila, καὶ ἐπὶ τὰ ὑψώματά με ςήσεις με.

. 35. Auguft. in hunc Pf. leg. ad prælium; duo tamen Mfs. ferunt ibid. in prælium, alii plerique, in pralio. Calfiod. in eund. Pf. hab. ad pralium; deinde, & pofuit ut arcum, &c. Sic etiam in Brev. Moz. & Pfalt. Rom. Martianæi. In Rom. verò Fabri, & pofuit arcum, &c. Apud Hilar. in Pf. 143. p. 553. d. & in Pfalt. Corb. fic: Qui dores manus meas in prælium : 5 pofuifti ut arcum, &c. Gr. Διδάσκων..... εἰς πόλεμον· καὶ ἔθε τόξον, &c. Compl. ἔθετο.

. 36. Itidem in Pfalt. Corb. & Rom. Fabri, nifi quòd in fine habetur, me docebit. In Rom. Martianæi, falutis tuæ, & me docebit, ut & ap. Caffiod. in hunc Pf. in fingulis autem non leguntur plura, nec etiam in Pfalt. Carnut. Secus in Mozarab. in quo fic: Et difciplina tua ipfa me docebit: doctrina tua diriget me ufque in finem. Similiter ap. Vigil. Tapf. 1. cont. Varim. p. 750. f. excepto uno ufque, quod deeft. In Pfalt. Mediol. ftabilivit me in finem. Aug. in eund. Pf. fic hab. Et dedifti mihi protect. falutis meæ..... fufcepit me: difciplina tua me direxit in finem: & difci& plina tua ipfa me docebit. Notant tamen editores noftri BB. octo Mfs. ibid. habere falutis tua, non mea: unde Hieron. ep. ad Sun. & Fretel. to. 2. col. 631. b. ita fcribit: In Graco vos legiffe dixiftis, Tus Cwlnpías μs, id eft, falutis mex; fed in Hebrao, lefacha, falutis tuæ fignificat, non mex; quod &omnes Interpretes tranftulerunt. Pfeudo-Eucher. in 2. Reg. P. 963. ita: Et dedifti mihi protect. falutis tua..... difciplina tua direxit me in finem: & difciplina tua, &c. ut in Vulg. Edit. Rom. LXX. fert Clupias ue; in editt. verò Ald. & Compl. deeft μ8; mox ita in Rom. Co ἀτελάβετό με· καὶ ἡ παιδεία (υ ανώρθωσέ με εἰς τέλος· καὶ ἡ παιδεία (ε αυτή με διδάξι. Verum hic ult. verficulus citatur in Eaois ex Theodot. ut notatur in cod. Coislin. IX, vel X, fæculi: & verò ita in Schol, rò, Keiji waidela

VULGATA HOD.

35. Qui docet manus meas ad 2. Reg. prælium: & pofuifti ut arcum 22. 35. æreum, brachia mea.

36. Et dedifti mihi protectionem falutis tuæ: & dextera tua fufcepit me :

Et difciplina tua correxit me in finem, & difciplina tua ipfa me docebit.

37. Dilatafti greffus meos fubtus me: & non funt infirmata vestigia mea.

38. Perfequar inimicos meos, & comprehendam illos : & non convertar donec deficiant.

39. Confringam illos, nec poterunt ftare cadent fubtus pedes

:

meos.

40. Et præcinxifti me virtute ad bellum : & fupplantafti infurgentes

in me fubtus me.

41. Et inimicos meos dedisti mihi dorfum, & odientes me difperdidifti.

42. Clamaverunt, nec erat qui falvos faceret; ad Dominum, nec exaudivit eos.

43. Et comminuam eos, ut pulverem ante faciem venti: ut lutum platearum delebo eos.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

Σε αυτή με διδάξι, Θεοδοτίονός ἐςιν ἀντὶ τῷ, Καὶ ἡ παιδεία Co arcptwas μe eis Téos. In Hexapl. deeft eis Texas. ανώρθωσε με τέλος. τέλος.

C

. 37. Auguft. in hunc Pf. legit fubter me, Gr. vTOκάτω με.

. 38. Ita Auguft. in hunc Pf. cum vet. Psalt. ni excipias illos , pro eos. Brev. Moz. hab. & non revertar donec, &c. Gr. &× àñosexphooμal. Pfeudo-Eucher. in z. Reg. p. 963. Perfequar inimicos meos, & comprimam illos, &c. ut in Vulg. Gr. ✈ xatarúfoμas, &c.

#. 39. Pfalt. Rom. & Carnut. antiqua manu correctum: Affligam illos, nec poterunt, &c. ut in Vulg. Similiter Caffiod. in hunc Pf. cum hoc, fub pedibus meis. Aug. in eund. Pf. Confringam illos, nec poterunt, &c. ut in Vulg. Brev. Moz. nec potuerunt. Pfalt. Corb. Confringam illos, nec poterunt..... cad. fub pedibus meis. Gr. 'Extante dure's, & μm ż δύνωνται..... ὑπὸ τὰς πόδας με

"

. 40. Brev. Moz. ipfo initio tollit, nec hab. ante fupplantafti; addit verò omnes infurgentes, &c. Similiter in Plalt. Rom. Fabri, Carnut. & Mediol. fupplantafti omnes abfque præced. &, quod ult. etiam tollunt Aug. & Caffiod. in hunc Pf. cum voce omnes. In Pfalt. Rom. Martianæi, & Corb. Et præcinxifti me virtutem ad bellum: fuppl. omnes..... fubtus me: Auguft. cum Pfeudo-Eucherio in 2. Reg. fubier me. In Gr. Και περιέζωσάς με δύναμιν εἰς πότ λεμεν· ζυνεπόδισας πάντας τες..... ὑποκάτω με. Hieron. ep. ad Sun. & Fretel. to. 2. col. 631. c. ad hoc, infurgentes ait: In Graco plus inveniffe vos dicitis, omnes infurgentes; fed omnes, additum eft.

>

. 41. Ita Brev. Moz. cum Pfalt. Rom. & Caffiod. in hunc Pf. at Aug. in eund. cum Pfeudo-Eucher. in 2. Reg. Et inimicos meos dedifti mihi dorfum, & odio habentes me difperdidifti. In Gr. Καὶ τὰς ἐχθρές με ἔδωκάς μοι νῶτον, καὶ TUS MOTάs μe é'swaćtpevoas. τὰς μισῦντάς με ἐξωλόθρευσας.

. 42. Ita leg. Hilarius in Pf. 143. col. 553. e. necnon Aug. & Caffiod. in hunc Pf. cum vet. Pfalt. & Gr. PfeudoEucherius verò in 2. Reg. p. 963. ita : Clamabunt, nec erit qui falvum faciat ; ad Dominum, nec exaudiet eos.

. 43. Sic Hilar. in Pf. 1. col. 23. & in Pf. 143. col. 553. e. Item Auguft. in hunc Pf. sed Mfs. x1. hab. ibid. juxta faciem venti. Ita quoque Pfeudo-Eucher. in 2. Reg. p. 963. Caffiodor. verò cum vet. Plalt. ante faciem, &c. Ambr. in Pf. 1. to. 1. col. 759. d. Comminuam eos.....ante faciem venti, & ut lutum, &c. at inf. in Pf. 35. col. 765. d. ut lutum. Item Anon. apud ipfum, to. 2. col. 4. d. Græc. Καὶ λεπ]υνῷ αὐτὸς.....κατὰ πρόσωπον ἀνέμει ως aèr, &c.

[blocks in formation]

2.

46. Filii alieni mentiti funt mihi, filii alieni inveterati funt, & claudicaverunt à femitis fuis.

47. Vivit Dominus, & benedictus Deus meus, & exaltetur Deus falutis meæ.

49. Et ab infurgentibus in me exaltabis me : à viro iniquo eripies

me.

Ibid. 50.

so. Propterea confitebor tibi in Rom. nationibus Domine : & nomini tuo 15.9. pfalmum dicam.

48. Deus qui das vindictas mihi, & fubdis populos fub me, liberator meus de inimicis meis iracundis.

51. Magnificans falutes regis ejus, & faciens mifericordiam christo fuo David, & femini ejus ufque in fæculum.

HEBR.

Salvabis me à contradictionibus

populi: pones me in caput gentium.

Populus, quem ignoravi, ferviet mihi : auditione auris obaudiet mibi.

Filii alieni mentientur mihi : filii alieni defluent, & contrahentur in anguftiis fuis.

& opera manuum ejus an

Vivit Dominus, & benedictus Deus meus, & exaltabitur Deus falutis mea.

Deus qui das vindictas mihi, & congregas populos fub me: qui fervas me ab inimicis meis,

>

Et à refiftentibus mihi elevas me, à viro iniquo liberabis me.

.44. Sic iterum Hilar. in Pf. 143. col. 553. e. & Caffiod. cum vet. Pfalt. Auguft. verò in hunc Pf. cum Pfeudo-Eucher. in 2. Reg. Erues me de, &c. Gr. 'Pusal με ૧૬ arrior, &c. Symm. 'Puon us anò, &c. Auguft. 1. 17. de.civitate Dei, c. 16. to. 7. col. 479. d. legit ut fup. conftitues me in caput gentium; at ibi Mfs. habent in capite Cypr. 1. 1. Teftim. p. 282. a. & Lact. 1. 4. Instit. c. 11. p. 575. conftanter, in caput ; è Gr. eis nepazúv.

. 45. Tertul. ad v. Jud. c. 3. p. 137. b. Populus, quem non noveram, fervivit mihi : in auditu auris obedivit mihi. Itidem Cypr. l. I. Teftim. P. 282. a. hoc excepto, , quem non cognovi. Lactant. 1. 4. Instit. c. 11. p. 575. Populus, quem non cognovi, ferviet mihi. Sic etiam Pfeudo-Eucher. in 2. Reg. fed addit : in obauditu auris obaudivit mihi. Hilar. in Pf. 1. col. 14. c. & in Pf. 143. col. 553. e. cum Pfalt. Corb. Populus, quem non cognovi, fervivit mihi : ad auditum auris obaudivit mihi. Similiter hab. August. in hunc Pf. exceptis his, in obauditu auris obedivit mihi ; at 1. 17. de civit. Dei, to. 7. col. 479. d. obaudivit mihi. Item ap. Caffiod. in eund. Pf. & in Breviar. Moz. nifi quod apud utrumque deeft in, ante vocem obauditu. In Pfalt. Rom. fimiliter obauditu, abfque præced, in; at legitur obedivit. Apud Auct. I. de promiff. p. 3. col. 184. in obauditu auris obaudivit mihi. În Græco, Aads, o'r &'x ἔγνων, ἐξέλευσέ μοι· εἰς ἀκοὴν ὠτίε υπήκεσε Mf. Alex. flot, ἐπήκεσας.

,

Propterea confitebor tibi in gentibus Domine, & nomini tuo can

tabo:

. 46. Ita legunt Aug. & Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Moz. Corb. & Rom. Concinunt pariter Hilar. in Pf. 143. col. 558. d. & Hieron. in Ifai. c. 25. & 60. to. 3. col. 214. 2. & 445. b. Hieron. priori loco habet, in femitis fuis. Ap. Iren. 1. 4. p. 288. e. priora tantùm exstant: Filii alieni mentiti funt mihi. Similiter ap. Ambrof. in Pf. 118. to. 1. col. rio2. f. In Gr. Υιοὶ ἀλλότριοι... υἱοὶ ἀλ λότριοι ἐπαλαίωθησαν, καὶ ἐχώλαναν ἀπὸ τῶν, &c.

. 47. Accinunt Auguft. & Caffiod. cum Pfalt. Rom. Martianæi: in Rom. Fabri, deeft meus, poft Deus; de quo Hieron. epift. ad Sun. & Fretel. to. 2. col. 631. c. ita fcribit : Dicitis in Graco non haberi meus, quod non fub afterifco, fed ab ipfis LXX. de Hebraica veritate translatum eft; cundi Interpretes in hac parte confentiunt. In ed. etiam

Magnificanti falutes regis fui,
& facienti mifericordiam Chrifto
fuo, David & femini ejus ufque

in aternum.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

VERSIO ANTIQUA.

44. Eripies me de contra- Ex Ms. Sangerm. dictionibus populi : conftitues me in caput gentium.

*

HEBR.

Victori Canticum David.
XIX.

45. Populus, quem non cognovi, fervivit mihi : ad auditum auris obaudivit mihi.

[ocr errors]

46. Filii alieni mentiti funt mihi filii alieni inveteraverunt, & claudicaverunt à femitis fuis.

VULGATA HOD.

1. In finem, Pfalmus David.
XVIII.

Eli enarrant gloriam Dei,& opus manuum ejus annun

Eli enarrant gloriam Dei, 2.

47. Vivit Dominus, & benedictus Deus meus, & exaltetur Deus falutis meæ.

48. Deus qui das vindictam mihi, & subdidisti populos fub me, liberator meus Dominus de gentibus iracundis.

49. Ab infurgentibus in me exaltabis me à viro iniquo eripies me.

50. Propterea confitebor tibi in gentibus Domine : & pfalmum dicam nomini tuo.

51. Magnificans falutarem regis ipfius, & faciens mifericordiam chrifto fuo David, & femini ejus in fæculum.

Rom. nunc legitur, ¿Oɛós μ; at in edd. Ald, & Compl. deeft .

#. 48. Ita fert Pfalt. Rom. cum Carnut. Sic etiam in Mediolan. & apud Caffiod. in hunc Pf. detracta tantùm voce Dominus; tres etiam Mfs. Caffiod. habent fubdis, non fubdidifti. Brev. Moz. ita : Deus qui das vindictas mibi, & fubdidifti populos fub me, liberator meus de gentibus iracundis. Auguft. in eund. Pf. nil differt à Vulg. In Gr. Ὁ Θεὸς ὁ διδὲς ἐκδικήσεις ἐμοὶ, καὶ ὑποτάξας λαὸς ὑπ ̓ ἐμὲ ὁ ῥύσης με ἐξ ἐχθρῶν ὀργίλων. De his autem, liberator meus de gentibus iracundis, Hieron. ep. ad Sun. & Fretel. to. 2. col. 631. c. ita diferit: In Graco inveniffe vos dicitis, ab inimicis meis fortibus, five potentibus; & quia femel veritati ftudemus, fi quid vel transferentis feftinatione, vel fcribentium vitio depravatum eft, fimpliciter confiteri & emendare debemus: in Hebræo nihil aliud habet nifi hoc, liberator meus ab inimicis meis: LXX. autem iracundis addiderunt; & pro gentibus, tam in Hebræo, quàm in cundis Interpretibus, inimici pofiti funt; miror quomodo pro inimicis, gentes mutata fint.

"

. 49. Ita Pfalt. Corb. Auguft. etiam cum Pfeudo-Eu cher. in 2. Reg. tollit & in principio, unà cum Gr. at Aug. legit in fine, erues me; Pfeudo-Eucher. eripe me; Gr. ρύση με.

. 5o. Ita Pfalt. Corb. Sic etiam in Mozarab. detracto tamen &, poft Domine. Pfalt. Rom. hab. confitebor tibi in populis. Auguft. in hunc Pf. tibi in gentibus Domine : S nomini tuo pfallam. Pfeudo Eucherius in 2. Reg. p. 964. tibi in generationibus Domine : & nom. tuo pfallam. Caffiod. in eund. Pl. tibi in populis Domine: pfalmum dicam tibi inter gentes. Gr. [οὶ ἐν ἔθνεσι Κύριε· καὶ τῷ ὀνόμα τί Cy ψαλῶ.

. 51. Brev. Moz. hab. cum Pfalt. Corb. falutem regis ipfius; Rom. cum Caffiod, falutare regis ipfius; Mediolan. falutaria; Carnut. falutem. Aug. in hunc Pf. cum PfeudoEucherio in 2. Reg. falutes regis ipfius. Tichon, reg. 1. col. fo. g. legit, faciens mifericordias, &c. ut in Vulg. Gr. Μεγαλύνων τας σωτηρίας τῷ βασιλέως αυτῷ, καὶ ποιῶν ἔλεος τῷ... David, à Tậ........... &ws aiŵvos.

VERSIO ANTIQUA.

1. In finem, Pfalmus ipfi Ex Mf. Sangerm, David. XVIII.

Eli enarrant gloriam

CDei, & opera manuum

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

. I. Ita Auguft. in hunc Pf. Pfalt. verò Rom, & . 2. Sic Ambrof. l. 1. & 2. Hex. to. 1. col. 8. e. 30. Corb, delent ipfi, cum Caffiod. In Gr. Tậ Aavid.

a, uno excepto annuntiat : item infra, col. 335. f. & to,

* Ms. Populum.

[blocks in formation]

$24. c. 671. a. 1126. b. Similiter Aug. in hunc Pf. & l. 1. de conf. Evang. to. 3. p. 2. col. 20. & Leo M. fer. 18. p. 67. f. &. Ambrofiaft. p. 32. b. & Caffiod. cum veterib. Ffalt. Corb. tamen & Mozarab. hab. annuntiant, ut fup. In Gr. ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτῷ ἀναγγέλλει τὸ, &c.

. 3. Hilar. in Pf. 118. col. 365. d. eructat. Similiter Ambr. ep. 22. col. 876. a. c. eructat; cæt. ut fup. item l. de Ifai. c. 5. to. 1. col. 367. e. & 1054. e. & to. 2. cul. 244. b. 279. f. 1209. a. Auguft. in hunc Pf. eructuat..... annuntiat fcientiam: item 1. 1. de conf. Evang. to. 3. p. 2. col. 20. f. excepto verbo eruitat. Caffiod. cum Pfalt. Corb, eruЯuat... indicat. Gr.ερεύγεται ῥῆμα..... ἀναγγέλλει γνῶσιν.

[ocr errors]

. 4. Ita Aug. in hunc Pf. & 1. 1. de conf. Evang. to. 3. p. 2. col. 20. f. Item Caffiod. in eund. Pf. & Gaud. Brix. fer. 8. p. 955. g. cum Pfalt. Rom. In Brev. Moz. quibus non audiantur; Græcè, v 8xi axvorlaι, &c.

. 5. Auguft. in hunc Pf. exiit... 5 in fines ; at l. 1. de conf. Evang. to. 3. p. 2. col. 20. f. exivit. Hilar. in Pf. 65. p. 180. a. exiit. Hormifd. ep. 45. Conc. to. 4. p. 1497. b. exivit... in fines terra, &c. Caffiod. in eund. Pf. & Gaud. Brix. fer. 8. p. 955. g. Vulgatæ confonant cum Pfalt. Rom. Similiter Ambrof. de parad. to. I. p. 151. c. & in Pf. 118. to. 1. p. 1160. f. & infra, 1286. d. 1453. e. & to. 2. 654. f. 913. d. Tertull. 1. 5. adv. Marc. p. 801. b. In omnem terram exiit fonus eorum: 5 in terminos orbis verba eorum : at 1. cont. Jud. c. 7. p. 139. b. In univerfa terra exiit fonus corum: 5 ufque ad terminos terra verba eorum item 1. de fuga in perf. p. 971. b. alludens dicit: Ut in totam terram exiret fonus eorum, in terminos orbis voces eorum : & l. 4. adv. Marc. p. 735.c. In omnem terram..... 5 in terminos terræ voces eorum. Gr. Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν..... καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκυμένης τὰ ῥήματα αὐτῶν.

~

*. 6. Auguft. & Caffiod, in hunc Pf. Vulgatæ fuffragantur, ufque ad verbum exfultavit. Concinit Ambrof. I. de exhort. virg. to. 2. col. 293. a. & 1. de inftit. virg. col. 251. a. & 1. de Incarn. col. 711. e. & in Pf. 43. to. 1. col. 899. f. Item Auguft. 1. 1. de conf. Evang. to. 3. p. 2. col. 20. f. & in Pf. 44. col. 381. f. Sic etiam Gaud. Brix. fer. 8. p. 955. g. Maxim. Taurin. P. 5. h. & Philaftr. Brix. de hæref. p. 707. g. unà cum Pfalt. Rom. Græc. Ἐν τῷ ἡλίω... ὡς νυμφίος ἐκπορευόμενος, &c. Tertull. verò 1. 4. cont. Marc. p. 705. a. legit: Ipfe tanquam fponfus egrediens de thalamo fuo. Novatian. de Trin. p. 1038. b. Sicut fponfus egreditur de thalamo fuo: deinde: Exfultavit ut gigas ad currendam viam. Cypr. 1. 2. Teftim. p. 293. a. & Jul. Firmic. I. de erro. prof. relig. c. 20. Et ipfe velut fponfus egrediens de thalamo fuo: exfultavit ut gigas viam currere. Hilar. in Pf. 58. col. 129. d. Exfultabit ut gigas ad currendam viam : fimiliter in Pf. 59. col. 138. bis exfultabit, licet habeatur in editt. exfultavit; fed emendatum eft exfultabit ex Mf. Regio, in quo etiam non gigas, fed gigans. Ambrofius in Pf. 118. col. 1034. f. Exfultavit tanquam gigas ad currendam viam : fimiliter in Pf. 43. col. 895. d. 899 f. 903. e. & to. 2. col. 251,3.711. c. 1166. b. &c. Aug. in hunc Pf, legit: Ex

[ocr errors]

VULGATA HOD. nuntiat firmamentum.

3. Dies diei eructat verbum, & nox nocti indicat fcientiam.

4. Non funt loquela, neque fermones, quorum non audiantur vo

ces eorum.

5. In omnem terram exivit foRom nus eorum: & in fines orbis terræ 10. 18. verba eorum.

Et curfus ejus ufque ad fummitatem illius; nec eft qui fe abfcondat à calore illius.

Lex Domini immaculata, convertens animam : teftimonium Domini fidele, fapientiam praftans parvulo. Pracepta Domini recta, latifiNOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

6. In fole pofuit tabernaculum fuum : & ipfe tanquam fponfus Luc. 24. procedens de thalamo fuo :

46.

Exfultavit ut gigas ad currendam viam, 7. à fummo cœlo egreffio ejus :

Et occurfus ejus ufque ad fummum ejus : nec eft qui se abscondat à calore ejus.

8. Lex Domini immaculata, convertens animas: teftimonium Domini fidele, fapientiam præftans parvulis.

9. Juftitiæ Domini recta, læ

fultavit ficut gigas ad curr. viam; at infra, col. 85. b. uz gigas. Itidem Caffiod. in eund. Pf. & Philaftr. Brix. de hæref. p. 715. a. cum Pfalt. Rom. In Mozarab. gigans. Apud Hieron. ep. ad Sun. & Fret. to. 2. col. 632. a. fic Exfultavit ut gigas ad currendam viam fuam; tum fequitur: Et dicitis quòd in Graco fuam non habeat ; fed hoc nos fub veru additum reperimus, 5 in Hebræo non effe manifeftum eft. Scriptores etiam Latini fupra citati non habent fuam, uti nec vet. Pfalteria, exceptis tamen Arab. & Ethiop. necnon Vulgatæ Mfs. tribus, Carnut. Colb. & Germ. qui addunt fuam. In Gr. hod. fic: 'AyamáάGE 7αL ὡς γίγας δραμεῖν ὁδὸν αὐτῷ· fed abeft ἀυτῷ ab edd. Αld. & Compl.

. 7. Ita Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. & Moz. Vet. Irenæi Interp. 1. 4. c. 33. p. 274. b. ita legit: A fummo cœlo... occurfus ejus ufque ad fummum cæli: non eft qui fe abfcondat, &c. Similiter Auguft. in hunc Pf. & in Pf. 58. col. 563. f. at 1. 1. de conf. Evang. to. 3. p. 2. col. 20. g. ita legit: A fummo cœli egreffio ejus : recurfus ejus ufque ad fummum cœli : 5 non eft qui fe abfc. &c. Tertull. I. 4. adv. Marc. p. 705. a. A fummo cali profectio ejus : & deverfio (f. reverfio) ejus ad fummum ufque ejus. Novatian. 1. de Trin. p. 1038. b. A fummo cælo egreffio ejus 5 ufque ad fummum regreffio ejus. Cypr. 1. 2. Testim. p. 293. a. A fummo cæli egresko ejus : & decurfio ejus ufque ad fummum ejus: 5 non eft qui lateat à calore ejus. Ita quoque Jul. Firm. 1. de errore prof. relig. c. 20. excepta voce una profectio, loco egreffio. Hilar. in Pf. 58. col. 129. d. A fummo cæli egreffio ejus, &c. ut in textu. Ambrof. in Pf. 118. to. 1. col. 1034. f. A fummo cælo, &c. ut fup. fimiliter in Pf. 43. col. 895. d. at l. de Ifai. c. 3. to. I. col. 360. a. fic: Egreffus ejus à fummo cælo, &c. ut fup. Ambrofiaft. col. 241. b. A fummo cælo egreffio ejus: regreffus ejus ufque ad fummum ejus. Avit. Vien. ap. Sirm. to. 2. p. 164. e. A fummo cæli egreffio ejus recurfus ejus ufque ad fummum ejus. Gaud. Brix. ferm. 3. p. 948. c. A fummo cæli egreffio ejus: & occurfus, &c. ut in Vulg. Græc. 'A' axpy To Yeary y gofos auT8• καὶ τὸ καλάνθημα αυτῷ ἑως ἀκρυ τῷ ἐεανδ· καὶ ἐκ ἐςιν ὃς ἀποκρυ βήσεται τὴν θέρμην ἀυτῷ. Ald. & Compl. τῆς θέρμης.

. 8. Ita Pfalt. Rom. nifi quòd habet teftimonium Domini; Mozarab. Dei. Mediol. Corb. & Carnut. Lex Domini irreprehenfibilis. Similiter in Miffali Rom. ad Introit. fabb. poft Dom. 2. Quadrag. Succinunt S. Paulinus ep. 38. p. 235. c. & Caffiod. in hunc Pf. Hilarius verò in Pf. 118. p. 242. d. ita: Lex Domini immaculata, convertens animas: teftimonium Domini fidele, erudiens parvulos. Ambrof. in Pf. 1. col. 752. b, & in Pf. 118. col. 1183. c. Lex Domini inreprehenfibilis, convertens animam. Auct. op. imp. in Matth. hom. 19. p. 101. d. Lex Dom. irreprehenfibilis eft, convertens animas. Tertull. 1. de pudic. p. 1002. a. Lex Domini invituperabilis, convertens animas. Aug. in hunc Pf. concordat cum Vulg. Gr. O vóμos T8 Kupiɣ aμwμος, ἐπισρέφων ψυχάς· ἡ μαρτυρία Κυρία τις ή σοφίζεσα νήπια.

. 9. Pfalt. Rom. & al. conftanter habent latificantes & illuminans, cum cæt. ut fupra. Similiter Hilar, in Pf

[ocr errors]
« ZurückWeiter »