Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

opera sua,

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. tio hominum detractor.

10. Si desperaveris lassus in die angustiæ : im

minuetur fortitudo tua. Lucif. Cal. 1.1. 11. Libera eos, qui ducuntur ad mortem : & 11. Erue eos, qui ducuntur ad mortem : & Pf.81. pro S. Arhan. 193. redimere eos qui interficiuntur , ne cesses. qui trahuntur ad interitum liberare ne cesses. 12. Si autem dixeris : Nescio hunc: scito

quo 12. Si dixeris : Vires non suppetunt : qui inniam Dominus corda omnium novit ; & qui fi- fpe&tor eft cordis , ipfe intelligit, & servatorem guravit spiritum omnibus illis , scit omnia, qui animæ tuæ nihil fallit, reddetque homini juxta reddit unicuique fecundùm opera ejus.

.

VULGATA NOVA.
Lif. 25. X. 16.68 13. Comede , fili mi, mel, quia bonum eft , & cùm inveneris , habebis in novisfimis fpem, & fpes
27.
favum dulcissimum gutturi tuo.

tua non peribit.
14. Sic & doctrina sapientiæ animæ tuæ : quam
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Lucif. Cal.l.de .,15. Noli applicare impium ad pascua justi, 15. Ne insidieris, & quæras impietatem in
non conven, cum neque seducaris faturitate ventris.

domo justi, neque vastes requiem ejus. bæret. p. 223.6.

16. Septies enim cadit justus, & resurget : im 16. Septies enim cadet juftus , & resurget : pii autem infirmabuntur in malis.

impji autem corruent in malum. Cathan. coll.s.

17. Şi ceciderit inimicus tuiis , noli gratulari; 17. Cùm ceciderit inimicus tuus, ne gaudeas, coIS. P. 402.b, 1, in fupplantatione autem ejus noli extolli : 18. ne & in ruina ejus ne exsultet cor tuum : 18. ne fortè

videat Dominus, & non placeat ei, & avertat videat Dominus, & difpliceat ei, & auferat ab
iram suam ab eo.

eo iram fuam,

VULGATA NOVA.
19. Ne contendas cum pesimis , nec æmuleris mali, & lucerna impiorum exstinguetur.
impios : 20. quoniam non habent futurorum fpem
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron, in Ezech. 21.... cum detractoribus ne commiscearis : 21. Time Dominum, fili mi, & regem : &
16.10. 3.1790. d. 22. quoniam repente veniet interitus eorum : & cum detractoribus non commiscearis : 22. quo-
ruinam utriusque quis novit?

niam repente consurget perditio eorum : & rui

nam utriusque quis novit? Lucif. Cal. l. I. - 23..... Erubescere personam in judicio non est 23. Hæc quoque sapientibus : Cognoscere per- Lev. 19. pro S. Atban, 193. bonum.

fonam in judicio non eft bonum.

IS. d.

Deut, 24. Et qui dicit impium justum effe , maledic 24. Qui dicunt impio : Justus es : maledicent

1. 17.8 tus erit in populis , & odibilis gentibus.

eis populi, & deteftabuntur eos tribus.

16.19. 25. Nam qui arguunt , meliora sperabunt : in 25. Qui arguunt eum, laudabuntur : & fuper Eccli. ipfos autem veniet benedictio optima.

ipsos veniet benedictio.
VULGATA

NOVA.
26. Labia deosculabitur , qui recta verba respon. 28. Ne sis teftis frustra contra proximum tuum :
det,

nec lactes quemquam labiis tuis.
27. Præpara foris opus tuum, & diligenter exerce 29. Ne dicas : Quomodo fecit mihi, fic faciam Sup, 20.
agrum tuum : ut postea ædifices domum tuam. ei : reddam unicuique secundùm opus fuum, .

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
ť.11. Ambrof. l. 1. de Jac. C. 3. col. 447. f. & l. 1. Ñ.17. Græcè adnectitur euta, ei , ad verbum gratu-
offic. col. 47. f. Eripe eum, qui ducitur ad mortem : ita lari, pro quo & Fixapñs ; cæt. ut in Lat. sup. In act.
quoque in Ps. 118. ser. 8. n. 41. col. 1071. b. Cassian, verò mart. S. Pionii p. 141. ita : Inimico cadente, non
verò coll. 2.c. 13. p. 342. b. Ervere eos , qui ducuntur exsultes , nec aliena infelicitate te jaltes. Apud Cæsar. Are-
ad mortem ; 65 redimere eos qui inter ficiuntur, ne parcas : lat. hom. 11. Cùm ceciderit inimicus tuus, ne gandeas,
fimiliter hab. coli, 17. c. 19. p. 706. f. præter primum Ν. 18. Gr. ότι όψεται Κύριος, και εκ αρέσει αυτό, και απο
erue. Auct. 1. de promill. p. 2. ap. Prosp. p. 167. b. Li- spellen Tor lujor curg ct' curgo quoniam videbit Domia
bera eos, qui ducuntur ad mortem : 5% redime eos qui oc nus', & non placebit ei, es convertet indignationem suam
ciduntur. Gr. 'Pūcas a youéves..... fut pix Xterropéves a peu ab eo. Cæsar. Arelat. hom. 11. ne fortè videat Deus, &
peic»• Mr. Alex. hab. & r. piw ; al. exterior.

displiceat illi, & avertat iram suam ab eo.
8. 12. Concordant tota ilta cum Græco, nisi quod de W.21. In Græco yix quidquam reperitur quod huic
letâ voculâ illis, ita fequicur, dutos oids Távte, &c. for- versiculo respondeat ; quare facilè crediderim hoc in loco
talle mendum est typographicum in edit. Lucif. legen- Hieronymum non citalse secund, versionem LXX. ubi
dumque ille, non illis : errata limilia frequenter occur fic : Φοβε τον Θεόν, υιε , και βασιλέα: deinde, και μαθ' ετέ-
runt in edit. PP. Lugd. August. I. de quæft. to. 6. 20.g. pw auto insbíons i. e. Time Deum, fili, & regem : 8
rectè : scito quoniam Dominus corda hominum novit ; & qui neutri eorum fis inobediens ; Schol. éminiquuoo , commiscesa
finxit spiritum omnibus , ipse feit omnia,

ris.
Ñ. 15. Ita legit Cassianus , coll. 14. c. 17. p. 649. f. .22. Hæc magis quadrant Vulgatæ, quàm Græco :
ad verbum. Cypr. verò l. 3. Testim. p. 326.c. Ne ad ita nempe fequitur Græcè : Eaiprus yap tlocral Ty's dose
duxeris impium in habitaculum justorum. Hieron. in Mich. βείς: τας δε τιμωρίας αμφοτέρων τις γνώσεται και fubito enim
3.10. 3. 1520. a. Ne inducas impium in tabernaculum juf- ulcifcentur impios : supplicia autem utrorumque quis cognof
torum. Gr. My peocerdons ecebi ropeni dizaw, &c. ut in cet ? ed. Ald. tis oifer; quis novit ? ut sup. Vide Nobil.

Not. x.
8. 16. August. in Pf. 55. to. 4. 523. f. Justus enim . 23. Itidem Græcè.
fepties cadet, refurget : impii vero infirmabuntur in ma *. 24. Græcè , ipfo inicio deeft ; exinde fic, sia
lis : rursum 1. 11. de civit. Dei , c. 31. to. 7. 297. a. xails tsiv, Justus est , loco justum esse; extremò præponi-
Septies cadet justies, refurget. Sic etiam leg. Hieron. I. tur sis, in, voci gentibus , delerur verò fup. ante populis ;
2. cont. Pelag. to. 4. 512. c. Fulg. verò l. de Incarn. cæt, quadrant.
p. 427. & Cassian. coll. 20. c. 11. & coll. 22. C. 13. .25. In Græco sic : Oi de exéYXOVTES, Beatius pe-
P: 777. c. 824. f. Septies juftus cadit , & refurgit. Græc. võrTQI" Nobil. Qui autem arguunt , meliores parebunt ; re-
Επτάκις γαρ πεσείται δίκαιος" reliqua ut in Latino textu. liqua ut fup. deleta tamen ultima voce optima,

42. I.

22.

textu.

Ambr. ep. 37.

2

VULGATA NOVA,

VERSIO ANTIQUA.
30. Per agrum hominis pigri transivi, & per 30. Tanquam agricultura, homo imprudens :
vineam viri ftulti : 31. & ecce totum repleve- & tanquam vinea, homo egens sensu : 31. fi re- 940. 6.
rant urticæ , & operuerant fuperficiem ejus fpi- liqueris eum, desertus erit.....
næ, & maceria lapidum destructa erat.

32. Quod cùm vidiffem, posui in corde meo, 32. Novissimè ego egi pænitentiam , & ref- Hieron. in Ezech.
& exemplo didici disciplinam.
pexi ut eligerem difciplinam.

43. p. 1019.d. 33. Parum, inquam, dormies, modicum dore 33. Ufquequo piger dormis? usquequo de fom- Ex Ms. S. Theod. mitabis, pauxillam manus conferes, ut quiescas: no consurgis .....

ad Remos, 1, 2
34. & veniet tibi quafi cursor egestas , & men-
dicitas quali vir armatus.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 30. Idem Ambr. l. 1. offic. col. 42. e. Sicut agri . 33. Ita Ms. S. Theod. habet ibid. intra textum :
cultura eft homo infipiens, &c. ut sup. at l. 2. de Abr. in Græco verò fic : 'Oxiyor vusábw, briyor de xaluarü óska
col. 323. f.conftanter legit : Tanquam agricultura , homo ger de cayxangopeeee Xepoi súgu. i. e. Paululùm dormito,
imprudens. Gr. "Sotip yepytov, arip äpper , &c. ut fup. paululum autem fomnum capio : paululum verò amplexor

*. 31. Idem Ambr. 1. 1. offic. col. 42. e. fi relique- manibus pe&ora ; Schol, vusábeis..... xaburrois, dormitas...
ris eum , defolabitur. Gr. éar åpñs autor, Xepowlútete. fomnum capis. Aq. Symm. & Theod. loco súla, hab, or

*. 32. Ita Græcè ad verbum , detractá tamen mediâ xorpan Jüros, ad dormiendum. conjunct. 8.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

NOVA.

CÀ P U T X X V.

VULGATA NOVA.
"H.

Æ quoque parabolæ Salomonis , quas tranf- gum inscrutabile.
tulerunt viri Ezechiæ regis Juda.

4. Aufer rubiginem de argento , & egredietur
2. Gloria Dei est celare verbum , & gloria reguin vas puriffimum.
investigare fermonem.

5. Aufer impietatem de vultu regis , & firmabi-
3. Cælum sursum , & terra deorsum , & cor re tur juftitiâ thronus ejus.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
6. Ne gloriosus appareas coram rege , & in 6. Noli superbire coram rege.....

Lucif. 1. 1. pro S.

Athan. p. 193. C. loco magnorum ne fteteris.

7. Melius eft enim ut dicatur tibi : Ascende
huc; quàm ut humilieris coram principe.
8. Quæ viderunt oculi tui, ne proferas in 8. Quæ viderint oculi tui, loquere.....

Zorim. ep. 3. tee jurgio citò: ne poftea emendare non poffis , cùm

1.P.953. dehoneftaveris amicum tuum.

9. Causam tuam tracta cum amico tuo, & secretum extraneo ne reveles: 10. ne fortè insultet

IO..... tibi cùm audierit , & exprobrare non ceffet.

Gratia & amicitia liberant : quas tibi serva , Gratia & amicitia liberant : quas tibi serva, ne Ex MJ. Sangerm ne exprobrabilis fias. exprobrabilis fias....

n. 14.
VULGATA
11. Mala aurea in lectis argenteis, qui loquitur 13. Sicut frigus nivis in die messis, ita legatus fi- Inf. 26. 6,
verbum in tempore suo.

delis ei, qui mifit eum , animam ipfius requiescere
12. Inauris aurea, & margaritum fulgens, qui facit.
arguit sapientem , & aurem obedientem.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
14. Nubes, & ventus, & pluviæ non se 14. Sicut venti, & nubes, & pluviæ manifef- . Cafkan. coll. 15.
quentes , vir gloriofus , & promiffa non com- tiflimæ sunt; ita qui gloriatur in dato falso. 4.7. p.662..

plens. Sup. 15.

Is. Patientiâ lenietur princeps , & lingua mollis confringet duritiam.

16. Mel invenifti, comede quod fufficit tibi, 16. Mel invenisti, comede quantum satis est : Hieron. in Ezech. ne fortè fatiatus evomas illud. si enim plus comederis , evomes illud.

27. to. 3. p. 886.f. 17. Subtrahe pedem tuum de domo proxi 17. Rarò inferes pedem ad amicum tuum, ne Ambrosaft. cola faturatus tui oderit te.

288.6. mi tui, nequando satiatus oderit te.

18. Jaculum, & gladius, & sagitta acuta , 18. Clava , & gladius, & sagitta ferrata ; fic Ambr. l. 3. office homo qui loquitur contra proximum suum fal- homo eft, testimonium dans falsum adversùs ami. to.2.P. 138.5. suin testimonium.

cum suum.
NOTÆ AD VERSION ÉM ANTIQUAM.
*.6. Gr. Mỳ diatorest casio Badise Nobil. glo *.16. Græcè, Méx cupain, páre to ixarór, rý TOTS
riose te oftentes coram rege.

Angels Zenfons. Mel inveniens , comede quod fufficit ,
X. 8. Græc. "A sidov..... néze.

fortè repletus evomas.
$. 10. Gr. Xées, aj pirla kaev@segi, &c. ut fup. sub $. 17. Græc. Enárov siraye oor rófa..... jú ToT$, &c.
nectitur tamen iftud : αλα φύλαξον τας οδες ζε ευσυναλ ut sup. Rarum introduc pedem tuum ad..... ne fortè, &c.
adulasi sed cuftodi vias tuas compofitè. Hæc autem om ut fup.
nia absunc à textu Hebr. cranfieruntque é Vers. LXX. i . 18. Hieron. I. 3. cont. Rufin. to. 4. 473. Clava ,
Vulgatam hod. ficut aliæ plures id genus.

& gladius , & fagitta, perniciofa funt: fic is vir , qui con-
. 14. Sic est in Græco, detracto verbo funt , post ma tra amicum fuum falsum dicit testimonium : ita etiam in
nifeftiffima, pro quo ult. ftiparésata, clarifima ; Mf, Græco, nifi quod loco perniciofa funt, exstat axud WTON
Alex, ac edd. Ald. & Compl. émiparésamo, ut fup. vel ut in Mi, Alex, ac ed, Ald, dxnaid wtor, al, yxoins

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.

19. Dens putridus , & pes lassus , qui sperat
20.....

super infideli in die anguftiæ , 20. & amittit
pallium in die frigoris.

Acetum in nitro, qui cantat carmina cordi

pessimo. Hieron. in lfai. Sicut tinea vestimento, & vermis ligno : sic Sicut tinea vestimento, & vermis ligno : ita 66. to. 3. 514.b. moeror excruciat cor viri.

tristitia viri nocet cordi. S. Cafar, Arelar.

21. Si efurierit inimicus tuus ciba illum : fi 21. Si esurierit inimicus tuus , ciba illum : fi Rom. 12. bom, II, 6. sitit , potum da illi : 22. hoc enim faciens, car- sitierit, da ei aquam bibere : 22. prunas enim 20. bones ignis congeres super caput ejus..... congregabis super caput ejus, & Dominus red

det tibi.

23. Ventus aquilo dissipat pluvias , & facies

tristis linguam detrahentem. Hieron, l. 1. cont.

24. Melius est habitare in angulo tecti, quàm 24. Melius est sedere in angulo domatis , Sup.21, Jovin. 10.4.170.c. cum uxore maledica in domo communi.

quàm cum muliere litigiofa , & in domo com- 9.

muni. S. Paulin. ep. 11.

25. Ut aqua frigida sitientibus , ita nuncius 25. Aqua frigida animæ fitienti, & nuncius p. 49. a. bonus à terra longinqua.

bonus de terra longinqua.

VULGATA NOVA. 26. Fons turbatus pede , & yena corrupta , juftus bonum : fic qui scrutator est majestatis , opprimetur Ecclio

, cadens coram impio.

à gloria.

3. 22. 27. Sicut qui mel multum comedit , non est ei VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Cafian, coll, 2.6.

28. Sicut civitas muris diruta & non circum 28. Sicut urbs patens & absque murorum f. p. 331. data , sic est vir, qui non cum consilio aliquid ambitu , ita vir , qui non poteft in loquendo, coagit.

hibere spiritum suum.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Réver ; ap. Nobil. Sagitta acuta , quafi cuspidata , seu in fert intra textum ut in Vulg. Abest autem à textu He-
cufpidem definens.

braïco, invectaque est in Vulg. hod. è Vers. LXX, ubi
. 20. Hieron, ibid. monet hanc sententiam invenisse fic : "Ωσπερ σας ν ιματίω, και σκώληξ ξύλω· έτως λύπη
se obelo subjectam. In Proverbiis , inquit , Tinea ofhum, dvd pos Breatai xopdiar. Ms. Alex. deletů , ante ipatiw.
cor intelligens : dein, 85 iterum sub obelo : Sicut tinea vef W*.21. 22. Concinit Græc. ad verbum. Eadem quo-
timento , &c. quæ sup. at l. 1. adv. Jovin. to. 4. p. 2. col. que refert Auct. op. imp. in Matth. p. 64. c.
170. b. legit : Sicut in ligno vermis , ita perdit virum suum #. 24. Græcum quadrat, nisi quòd hab. Sapatos , lo.
uxor malefica. August. 1. 21. de civit. Dei , c. 9. to. 7. co telli, ad litt. domūs.
630.C. Sicut tinea vestimentum , & vermis lignum : fic me Ν. 25. Grαc. "Ωσπερ ύδωρ ψυχρoν ψυχή διψώση προ-
ror excruciat cor viri. Caffiod. in Pf. 54. p. 185. b. Quem- Curès, stws áyyexia , &c. Sicut aqua frigida anima fitienti
admodum vermis ligno , 85 tinea vestimento : ita tristitia viri blanda, fic, &c.
nocet cordi. Mf. S. Germ. n. 14. eandem sententiam præ X. 28. Vix meliùs è Græco.

Q

C A PUT X X V I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Uomodo nix in æftate , & pluviæ in

messe : sic indecens eft ftulto gloria. Hieron. l. 3. cont.

2. Sicut aves avolant & passeres : ita maledic 2. Sicut avis ad alia transvolans , & pafsec Rufin. to. 4. 473. tum vanum non superveniet ulli.

quò. libet vadens : sic maledi&tum frustra prola

tum in quempiam superveniet. Ambr. in Pf. 118. 3. Flagellum equo, & stimulus asino imperat : 3. Flagellum equo, & camus asino, & vir- Sup. 130 p. 1195.b. virga autem nationi imprudenti.

ga in dorso imprudentium.

134 Hieron. l. 3. cont.

4. Noli respondere imprudenti ad impruden 4. Ne respondeas ftulto juxta stultitiam suam, Rufin, 10.4.473. tiam ejus, ne similis illi fias :

ne efficiaris ei similis.
$. Sed responde ftulto ad stultitiam ejus, ne 5. Responde ftulto juxta stultitiam suam , nc
sibi sapiens effe videatur.

fibi sapiens effe videatur.

VULGATA NOVA. Sup.25.13.

6. Claudus pedibus , & iniquitatem bibens , qui fic indecens est in ore ftultorum parabola. mittit verba per nuncium ftultum.

8. Sicut qui mittit lapidem in acervum Mercurii 7. Quomodo pulchras frustra habet claudus tibias : ita qui tribuit infipienti honorem,

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. ^.2, Ad verbum è Græco : Hieron, tamen extremo parc. in De. del. p. 241. vel 243. h. Cypr, ad Demetr. hab. in edict. illi, non ulli; sed mendum est, ut reor ; p. 216. b. & Ambros. 1. 1. offic. col. 10. f. Ennod, etiam nam in Gr, constanter , idsví. Leo PP. epist. 1. c. 11. pro Synod. ap. Sirmond. to. 1. p. 1629. b. legit : Ne p. 179. ait : Maledictum fruftra prolatum revertitur in auc refpondeas imprudenti ad imprudentiam ejus. Suffragatur torem suum.

Cælestin. PP. ep. 14. to. 1. p. 1138. c. cum Græco. .3. Lucif. Cal. I. 1. pro S. Athan. p. 193. e. Fla Auct. l. de sing. cleric. ap. Cypr. p. 529. d. habet : gellum equo, stimulum afino; virgam autem genti inf- Noli respondere infipienti ad ipfius infipientiam , ne fimilis pienti. Græcè , "Nowep másižiraw, wj xértegy Orce Tws fias illi. ράβδος έθνει παρανόμω· genti inique; Theodor. σώματι ανοί . s. Concinit Græc. Auct. eriam 1. de fing. cleric. p. 78, corpori dementis.

529. d. legit : Sed refponde inpapienti contra ipfius infipiena ¥. 4. Accinunt magno consensu Lucif, Cal, l. de non siam, ut non videatur fibi fapiens effe.

24.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 9. Quomodo li spina nafcatur in manu te 9. Spinæ nascuntur in manu ebriosi : servitus Ambr. ep. 37.2 mulenti : fic parabola in ore ftultorum. autem in manu imprudentis.

939.f. 10. Judicium determinat causas : & qui im

ponit ftulto filentium, iras mitigat, 2. Pet.

11. Sicut canis , qui revertitur ad vomitum 11. Sicut canis, qui convertitur ad vomitum Lucif. Cal. I. 1. 2. 22. suum , fic imprudens , qui iterat stultitiam suam. fuum, & odibilis efficitur ; ita ftultus , fuâ ma-pro S. Atban. p. litiâ conversus ad suum peccatum.....

193.4.
12. Vidisti hominem sapientem fibi videri ?
magis illo spem habebit insipiens.

13. Dicit piger : Leo eft in via, & leæna in 1 3.... Leo est in yiis, in plateis autem homi- S. Paulin. ep. & itineribus : 14. ficut oftium vertitur in cardine cidæ.

p.43.6 suo , ita piger in le&ulo suo.

VULGATA NOVA. Sup. 19.

IS. Abfcondit piger manum sub ascella sua , & quentibus fententias. laborat si ad os fuum eam converterit.

17. Sicut qui apprehendit auribus canem, fic qui 16. Sapientior fibi piger videtur feptem viris lo- transit impatiens, & commiscetur rixæ alterius. VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 18. Sicut noxius est qui mittit sagittas , & lanceas in mortem : 19. ita vir, qui fraudulen 19. qui infidiatur amicis suis, cùm visus fuerit, Hieron. I. 3. cont, ter nocet amico fuo : & cùm fuerit deprehenfus, dicit : Ludens feci.

Rufin. to. 4. 473. dicit : Ludens feci. 20. Cùm defecerint ligna, exstinguetur ignis : 20. In multis lignis viget ignis....

Idem in Ifai. 66. & susurrone subtra&to , jurgia conquiescent.

to. 3. 504. f. 21. Sicut carbones ad prunas , & ligna ad 21. Craticula carbonibus, & ligna igni, & vir

Idem l. 3. cont. Sup. 15. ignem, fic homo iracundus suscitat rixas. maledicus ad tumultum rixæ.

Rufin. to. 4. 47328. 22. Verba susurronis quasi simplicia, & ipsa 22. Verba callidorum mollia : hæc autem fe- Cafian. coll. 16. perveniunt ad intima ventris. riunt in penetralia ventris.

C. 18. p. 682.f. 23. Quomodo fi argento sordido ornare velis 23. Pecunia quæ datur cum dolo, quasi testa Hieron. in Ifaia vas fi&tile, fic labia tumentia cum pellimo corde reputabitur.....

54.10. 3.401.b. sociata.

24. Labiis suis intelligitur inimicus , cùm in corde tractaverit dolos:

25. Quando fubmiserit vocem suam, ne cre 25. Si te rogaverit inimicus tuus voce magna, Calhan. coli. Si
dideris ei : quoniam feptem nequitiæ sunt in cor ne consenseris ei : septem enim nequitiæ sunt in 6. 25. p.409.
de illius.

anima ejus.
26. Qui operit odium fraudulenter, revelabi-
cur malitia ejus in concilio.

27. Qui fodit foveam, incidet in eam: & qui 27. Qui fodit foveam proximo suo, ipfe in- Cypr.l. 3. Teftima
volvit lapidem, revertetur ad eum.
cidet in eam.....

p. 328.4.
28. Lingua fallax non amat veritatem : & os
lubricum operatur ruinas.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
.9. Ita in Græco, excepto plur. ult. 7 ay appóror, fortè Hieron. legit viret : utrumque idem valet , live via
imprudentum. Vide rurfum Ambr. 1. de Elia , c. 9. col. get, live viret.
543. f. & in Pr. 35. col. 768. d. Hoc autem pofteriori $. 21. Ita Græcè ad verbum , nisi quòd hab. drip drén
loco ad hunc . Dixit injuftus ut delinquat fibi, fubdit : vir autem , pro & vir.
Sicut Spinæ nafcuntur in manx ebriofi, ut Scriptura adferit, ¥. 22. Similiter in Gr, nisi excipias ult. omnérxrar,
sta & injufi fermone nascuntur, qua compungant loquen- vifcerum, loco ventris ; at in Schol. xorías. Anon. ap. s.
tem : quæ ult. verba ipfius Ambrosii additamentum elle Paulin.

ep. ad Celanc. to. 2. p. 14. c. legit : Verba adu-
videntur, non Scripturæ; saltem eò loci nil tale reperies latorum mollia : feriunt autem interiora ventris : vox Gr.
in Proverb. Hieron. in Malach. 1. to. 4. 1807. c. pari- xepxcómo utrumque fignificare poteft, five adulatorum
ter haber : Spinæ nafcuntur in manu ebriofi.

five callidorum ; Nobil. vertit affentatorum , quali cauda-
$11. Ad verbum è Gr, nifi hoc excipias , qui conver torum, & caudâ blandientium , à xépxos , cauda.
titur , pro quo ötay l'hémon , quando redierit. Caesar. Atel. .23. Græc, ’Aprúecor dadómbor metà dómx, Montep
hom. io. legit : Sicut odibilis fit canis , quando revertitur Osexxov syntéor.
ad vomitum suum ; ita peccator , quando revertitur ad peca $. 25. Vix meliùs è Græco, detractis 2. voculis, tuus,
catum fuum. Eadem repetir hom. 16. niti quod haber: & ei. Hieron, I. 3. adv. Rufin, to. 4. 473. Si te rogan
Sicut canis odibilis eft..... fic peccator. Auct. I. de promisr. verit inimicus tuus parcens voce magna , ne confentias ei :
apud Prosp. p. 133. d. Canis reverfus ad vomitum, feptem enim , &c. ut iupra. Græcè, tids , pro confentias ,
9.13. Itidem Græcè, detracto verbo eft.

Nobil. credideris.
κ. 19. Grec. έτως πάντες οι άεδρεύοντες τες εαυτών φί $.27. lta quoque Cassian, hab. coll. 16. c. 18.

P.
λες: όταν δε όeαθωσι , λέγεσιν· "Οτι παίζων έπραξα" to om 683. a. A Græco absunt fuo , & ipfe ; cæt. verò ut fup.
nes infidiantes amicis fuis : quando autem vifi fuerint , di- Ap. Auguft. epist. 93. to. 2. 239. b. Qui parat proximo
cune : Quia ludens feci.

fuo foveam , ipfe juftius cadet in eam. . 20. Gr. hab. Cóms, , pro viger ; Nobilius , germinat :

[blocks in formation]

1092, d.

Eucli.

nem.

[ocr errors]

CAPUT XXV I I.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Hieron. in Ezech. I.

NE glorieriscina craftinum : nescis enim quid 1, E glorieris in craftinum , ignorans quid 16. to. 3. 793.d.

superventura pariat dies. Anbr. ep. 77. 2. Laudet te proximus tuus

& non OS 2. Laudet te alienus, & non os tuum; extratuum.....

neus, & non labia tua. Hieron. l. 3. cont. 3: Gravis est lapis, & vix portabilis arena : 3. Grave est saxum, & onerofa arena : fed ira Rufin, to. 4.473. fed ira ftulti gravior utroque.

ftulti utroque gravior,

-22. 18.
4. Crudelis est indignatio, & acuta ira ; & ze 4. Ira non habet misericordiam , nec erum-
lus impatiens eft.

pens furor : & impetum concitati ferre quis po-
terit?

5. Melior est manifesta correptio , quàm amor

abfconditus, Ambr. in Pf. 118.

6. Utiliora vulnera amici , quàm voluntaria 6. Meliora funt vulnera diligentis, quàm P. 1169.e. oscula inimici.

fraudulenta oscula odientis. Calkan. coll. 14. 7. Anima quæ in satietate eft, favis illudit : 7. Anima saturata calcabit favum : & anima Job 6. 6, 13. p. 646.b. animæ autem egenti etiam amara dulcia viden- esuriens etiam amarum pro dulci sumet,

7. tur,

VULGATA NOVA.
8. Sicut avis transmigrans de nido suo, fic vir qui 9. Unguento & variis odoribus delectatur cor: &
derelinquit locum suum.

bonis amici confilis anima dulcoratur.
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
IO....

10. Amicum tuum, & amicum patris tui ne
dimiseris : & domum fratris tui ne ingrediaris in

die afflictionis tuæ, Ambr.l. 1. offic. Melior vicinus in

Melior vicinus in proximo, quàm frater lon Melior est vicinus juxta , quàm frater procul, P. 46.6. gè habitans,

Ambr. l. de Tob. 11. Sapiens esto fili , ut lætetur cor tuum : 11. Stude fapientiæ fili mi, & lætifica cor 6. 20. p. 617. a averte dedecoris fermonem.

meum, ut possis exprobranti respondere sermoa Idem l. 3. de interpel. Job, 6. 2. p.

12. 6 Astutus videns malum puniri, vehementer 12. Astutus videns malum, abfconditus eft : 655.b. Aud. I. de fing erudietur :

imprudentes autem supervenientes parvuli transeuntes sustinuerunt dispendia, cleric. p. 521. 6. damnum pendent.

C Ambr. l. de Tob. 13. d Aufer vestimentum tuum : præterit enim 13. Tolle vestimentum ejus , qui fpopondit Sup.zo. c. 20. col. 617.b. injuriofus.....

16. d Ambr. h. de in

pro extraneo : & pro alienis, aufer ei pignus. terpel. Job, c. 2. p.

14:

e Qui benedicit amico manè grandi voce, 14. Qui benedicit proximo suo voce grandi, 655. à maledicente nihil differt.

de nocte consurgens maledicenti fimilis erit. é Hieron. in Ifai. 15. f Stillicidia ejiciunt hominem in die hiemali 15. Tecta perftillantia in die frigoris, & liti- Sup. 19. 3: P. 39. b.

de domo sua : fimiliter & mulier maledica de giosa mulier comparantur : 16. qui retinet eam, 13. Idem l. 1. cont. Jovin, to.4.170.6.

propria domo. 16. 8 Aquilo durus ventus..... quasi qui ventum teneat, & oleum dexteræ fuæ & Idem in Jer, I.

vocabit. P. 531. b.

17. Ferrum ferro exacuitur, & homo exacuit

faciem amici sui.
Ambr.l, de parado. 1$. Quis plantat, ficum, & de fructu ejus non 18. Qui servat ficum, comedet fructus ejus :
P. 175.b.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 1. Ita rursum hab. Hieron. I. 2. cont. Pelag.to.4. Conc. to. 4. 1183. c. præter 1, meliora , loco fuavioras
$13. f. excepto una adveniens, loco venturn; at in Ezech. Gr. 'AŽOmisét pé'est..... éxúcice pirúvara , &c.
7. col. 737. e. fic : neque enim scitis quid ventura pariat $.7. Posterior sententia iterum legitur apud Cassian.
dies. In Gr. Mì xaux e ciptay: 8 xe 7 cze's Ti Tế coll. 12. c. 5. p. 575. utraque concordat cum Gr. En-
Erta nomira. Aquila , Sym. & Theod. loco frigo , lenod. verò ep. 3. 1. 6. ap. Sirm. to. 1. p. 1496. d. fic
gunt viuéege.

haber : Anima quæ in faturitate eft, favis includit ; sed
*. 2. August. tract. 36. in Joh. to. 3. 544. g. legit: manifesto errore, pro illudit ; Græcè enim constanter festa
Non te laudet os tuum , sed landet te os proximi tui. Am Taller.
brofiaft. col. 198. a. Non te laudent labia tua , sed proxi Ť. 10. Græcè, Xpelos a piros tyfus, &c. ut fupra ; ala
mi tui. Gr. 'Exw.ce TW os ó thras, y pen to Gòn sóucts verò Interp. reste Nobil. Teltwr fyfos, &c.
&c.

W. 11. Similiter in Gr. exceptis his poster. is arróspe=
*. 3. Ita in Græco , verbum pro

verbo,

for at og frereidisas róxsi averte à te exprobrabiles
Y. 4. Similiter in Gr. præter ult. &m'yder upisat - fermones.
205 , fed nibil fuftinet Lelus ; quæ idem fonant.

. 12. Græcè paulò dissimiliùs : Næropos, xaxw step-
7.6. Idem Ambrof. in Pf. 39. col. 863. f. Utilia funt koper eor , únexpécnu cpegres de teabértes (mulær tioxci. i.
vuln, amici , quàm. voluntaria, &c. ut sup. ita quoque in e. Aftutus , malis supervenientibus , abfcondit fe : impre-
Pl. 118. to. 1. 1023. 2. & in Luc. 22. col. 1518, b. dentes autem supervenientes damnum parientur.
& l. de exhort. virginit. to. 2. 221. d. 235. e..

Lib. *. 13. Ita Græcè, his duobus exceptis, autó, ejus ,
verò 2. offic. col. 82. d. Utilia enim vuln.

amici, quam pro tuum ; proximèque , tepõabs , præterivit ; fortè loco aliorum oscula : & l. 3. offic. col. 139. b. Tolerabilia sunt eviš, primo scriptum erat cautô, per crasın, pro gava amici vuln. quàm adulantium ofcula ; Mss. nonnulli, Pro Tê, ex , tu, & cunos, ipse. babiliora sunt , &c. at 1. de exhort. virgin.c. 9. col. 294. $. 14. Gr. inicio hab. Og är evacyñ, Qui benedixerit a. Meliora vuln. amici , quàm voluntaria , &c. Itidem extremòque , oder dempépeir hótel , nihil differre videbitur ; Hieron. in Eccles, to. 2. 750. a. necnon August. 1. 2. cæt. ur in Lat. sup. cont. ep. Parmen, to. 9. col. 40. b. & Cassiod. in Pr. Ť. 15. Ira“Græcè ad verbum. Priorem sententiam eo40. p. 477. b. addito uno funt, ad meliora. S. Paulin, dem modo referunt Ambrof. in Pf. 118. col. 1014. b. ep, 24: P. 161. Meliora amici vuln. quàm voluntar. ind & Callian. coll. 6. c. 17. p. 428. a. mici ofcula : at epist. 18. p. 104. c. Suaviora funt vuln. #. 16. Sic eft in Græco. amici , quàm ofcula inimici. Similiter hab. Gelar, I. ep. 8. 7. 18. Græcè , "Os Putives ouxvj, çáretete Tås xaptùs

« ZurückWeiter »