Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

CAPUT VII I.

VULGATA NOVA.
Nunquid non fapientia clamitat , & pruden- in mediis semitis ftans ,

3. juxta portas civitatis in ipfis foribus loquitur ,
2. In summis excellisque verticibus supra viam, dicens:
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
4. O viri, ad vos clamito , & vox mea ad 4. Vos, ô homines, obsecro, & emitto vo Hilar, 1. 12. de
filios hominum.
cem meam filiis hominum.

Trin. p. 1135.6.
s. Intelligite parvuli aftutiam , & infipientes 5. Intelligite simplices aftutiam, indocti au-
animadvertite,

tem cor apponite.
6. Audite, quoniam de rebus magnis locutura
sum : & aperientur labia mea , ut recta prædi-
cent.
7. Veritatem meditabitur guttur meum ,

& 7. Quoniam veritatem meditabuntur fauces Fulg. op. 12. po labia mea detestabuntur impium,

meæ, abominata verò ante me labia mendacia. 218.6.

VULGATA NOVA.
8. Jufti sunt omnes fermones mei , non eft in cis 9. recti sunt intelligentibus, & æqui invenienti-
pravum quid , neque perversum :

bus scientiam.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
10. Accipite disciplinam meam, & non pe 10. Tu autem accipe potiùs disciplinam, quàm Ambr. l. 1. de
cuniam : do&rinam magis , quam aurum eligite. pecuniam ; & scientiam, super aurum proba- Cain, 6. 5. to. 1.
tum.

191.6.
11. Melior est enim fapientia cun&is pretiofifi 11. Melior est enim lapidibus pretiosis.....
mis : & omne desiderabile ei non potest comparari.

12. Ego sapientia habito in consilio , & eru-
ditis intersum cogitationibus.
13. Timor Domini odit malum : arrogantiam, 13. Timor Domini odit malitiam.....

Caffian, collat. & superbiam, & viam pravam , & os bilingue

11.6.6. p. 559. detestor.

14. Meum est confilium, & æquitas, mea est 14. Meum consilium , & mea tutela ; ego pru- Aul. I. de voc, prudentia , mea eft fortitudo. dentia , mea autem virtus.

Gent, f. 24. p. 15. 15. Per me reges regnant , & legum con IS.

Per me reges regnant, & potentes fcri-d.

a Hilar, 1. 12.de ditores justa decernunt : bunt justitiam :

Trin. p. 1135.b. 16. Per me principes imperant , &

potentes 16. Per me principes magnificantur, & tydecernunt justitiam.

ranni per me tenent terram.

VULGATA NOVA.
17. Ego diligentes me diligo : & qui manė vigi- bæ, & juftitia.
lant ad me , invenient me.

19. Melior est enim fructus meus auro , & lapide
18. Mecum sunt divitiæ , & gloria , opes super- pretiofo , & genimina mea argento electo.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
20. In viis justitiæ ambulo, in medio semi 20. In viis æquitatis ambulo, & inter medias Hilar. ubi fup. 6.
tarum judicii,

semitas justitiæ conversor,
21, ut ditem diligentes me, & thesauros eo 21. ut dividam diligentibus me substantiam,
cum repleam.

& thesauros eorum impleam bonis. Si enuncia Ibid, b.
vero vobis quæ quotidie fiunt, memorabor ea

quæ à fæculo sunt enumerare.
Dominus poffedit me in initio viarum 22. Dominus condidit me in initio viarum Cypr. I. 2. Testim.
fuarum, antequam quidquam faceret à principio. suarum in opera

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. *¥.4.5..... 7. Similiter in Græco.

nus, loco aquitatis , & dexarsalos , loco juftitiæ : in Schol. *. 10. Græc. sábete audelar, j san áprúesore is grão dexorcópece?os , loco primæ vocis ; & in Ml. Alex. dixanocúrus , σιν υπερ χρυσίον διεδιοκιμασμένον. .

loco secundæ. Fulg. ep. 14. p. 266. ita legit: In itineribus **. II..... 13. Sic est in Græco.

juftitia incedo , & inter medias femitas aquitatis converfor.
*. 14. Græcè non habetur men, ante tutela ; sed repo *.21. Vix meliùs è Græco. Fulg. ep. 14. p. 266. simili-
nitur ante prudentia , loco ego ; cæt. ad verbum ut sup. Fer ter hab. ut dividam , &c. usque ad vocem bonis incluf. &
rand. Diac. ad Regia. p. 158. fimiliter leg. Meum eji confi- respons.cont. Arian. p. 54. addit: Si nunciavero vobis quæ
lium , & mea tutela.

quotidie fiunt , commemorabo qua à fæculo funt enunciare : iti-
.15. Ad verbum è Græco, Sic etiam legit Iren. l. 3.c. dem l.cont. serm. Fastid. c. 8. p. 348. sed absque ult. enun-
23, P. 321. c. excepto uno tenent , pro fcribunt ; at in Gr. ciare. Ambrof. l. 3. de fide , to. 2. 508. d. ait: Diturus ,
ypaćproi. Auct. op. imp. in Matth. hom. 5. p. 48. d. Per me Dominus creavit me, præmifit : Commemorabo quæ à
reges regnant , per me tyranni fcribunt juftitiam. Vide ver sæculo sunt.
fum seq.

. 22. Ita Lactant. 1. 4. Institut. c. 5. p. 573. Irenæus
. 16. Optimè è Græco , nisi excipias vocem principes, verò l. 4. C. 20. p. 253. d. Dominus creavit me principium
pro qua deyiséves, magnates ; ap. Aquil. & Symm. ápxov7es. viarum fuarum in opera fua ; quibus Græcum faver. Tertul.
Iren. 1. 3.c. 23. p. 321. c. legic : Per me principes exaltabun contra Hermog. p. 416. a. Dominus condidit me initium
tur , Es tyranni per me regnant terram. August. verò de nat. viarum suarum in opera sua : Smiliter cont. Prax. p. 846.
bo. to. 8. 509. d. Per me reges regnant , & tyranni per me te a. b. 848. b. item ibid. Dominus creavit me initium viarum
nent terram. Succinit Auct. l. 1. de voc. gent. c. 24. p. Is. in opera fua. Hilarius l. 1. 4. & 12. de Trin. col. 784. f.
d. nisi quod scribit obtinent terram.

785. a. 832. e. 1130. a. b.c. 1136, a. Dominus creavit mo 7. 20. Ita in Græco, nisi excipias voces duas , doxasooú- in initium viarum fuarum in opera fua. Ambr. l. 2. de interp,

22.

sua :

p. 284.b.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Cypr, ubi fupe

23. ante fæculum fundavit me : in principio, 23. Ab æterno ordinata sum, & ex antiquis antequam terram faceret.

antequam terra fieret. 24

& antequam abyffos constitueret, priuf 24. Nondum erant abyffi , & ego jam conquam procederent fontes aquarum,

cepta eram : necdum fontes aquarum eruperant:
25. antequam montes collocarentur; ante om 25. necdum montes gravi mole constiterant :
nes colles genuit me Dominus.

ante colles ego parturiebar :
26. Fecit regiones, & inhabitabilia, & fines 26. adhuc terram non fecerat, & flumina
inhabitabiles sub cælo.

& cardines orbis terræ.
27. Cùm pararet coelum , aderam illi ; & cùm

27. Quando præparabat cælos , aderam :
secerneret suam sedem :

quando certa lege, & gyro vallabat abysTos :
28. cùm super ventos validas faceret defuper 28. quando æthera firmabat sursum, & li-
nubes , & cùm confirmatos ponebat fontes sub brabat fontes aquarum :
colo:

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Dav.c.7.& l. 3. col. 647.c.655.d.& in Pl.43.col.887.f. fimpliciter hab. ante omnes colles genuit me Dominus , omis-
Dominus creavit me principium viarum fuarum in opera sua: fis illis quæ antecedunt. Hilarius verò l. 12. de Trin. col.
vide etiam in Ps. 118. col. 1025. d. necnon l. 1. & 3. de 1130.d. ita legit: priufquam montes stabiliret ; ante omnes colo
fide , to. 2.463.c. 505. e. 643. f. Hieron. in Isai. 26. to. 3. les genuit me. Iridem Arnob. jun. de Trin. p.211.g. at inf.
221. c. Deus poffedit me initium viarum fuarum ; tum ad- 230. b. ante omnes colles generavit me. Ambrof. l. 3. de fide,
dit : licet quadam exemplaria malè pro possessione , habeant crea col. 508. a. ante omnes colles genuit me. Hieron. ep. ad Cy-
turam: veruntamen in Mich. 4. col. 1527. a. legit : Domi- prian. to. 2. 697. a. priufquam montes formarentur ; ante
nus creavit me in principio viarum fuarum in opera fua ; sub omnes colles generavit me : & in lsai. 26. 10. 3. 221. C. anti
dit autem , five as in Hebræo fcribitur , Dominus poffedit me : omnes autem colles generavit me. Fulg. contra Arian. p.55.
item 1. 1. in ep. ad Ephes.co. 4. 342. e. f. Licet , inquit , in b. priusquam montes Atabilirentur ; ante omnes autem colles
Hebrais codicibus non habeatur, Dominus creavit me initium genuit me : & sup. 54. a. necnon l. de fide ad Petr. p. 524.
viarum fuarum , fed , Dominus poffedit me : infra tamen l. i ante omnes colles genuit me : sed frag. 24. cont. Fab.p.
2. col. 372. b. hab. Dominus creavit me initium viarum sun- 608. ante omnes autem colles , ut sup. Concinunt Faustin.
rum: & epift, ad Cypr. to. 2. p. 697. a. Dominus creavit me Presb. cont. Arian. p. 645.d. 649. c. d. Vigil. Tapf. 1. 1.
initio viarum fuarum in opera fua : rursumque ait : Nullum cont. Arium , Sabel. &c. p. 131. b. & Anon. ap. Marten.
debet verbum creationis movere, cum in Hebræo non fit creatio, Anecdot. to. 5. p.6. e. In Gs. apo tñ ópu odpadūvære apó
fed poresko. August. I. 1. de doctr. Chr. to. 3. 17. a. Do δε πάνίων βενών γεννα με vox autem Κύριος jungitur cum
minus creavit me in principio viarum suarum. Fulgent.con 7. feq.
ua Arian. p. 54. a. Dominus creavit me initium viarum fua .26. Lact. 1. 4. Institut. c. 6. p. 573. Fecit regiones , &
rum in opera fua : & l. contra serm. Fastid. c. 8. p. 348. terras inhabitabiles sub cælo. Hilar. 1. 12. de Trin, col. 1131.
Dominus creavit me initio viarum suarum in opere fuo. Fauf- b. Deus fecit regiones , inhabitabilia , & cacumina , qua
tin. Presb. cont. Arian. to. 5. p. 637. g. 649. c. Dominus babitantur fub cælo. Græc. Kúeros i asince Zápas, doxy-
creavit me initio viarum fuarum in opera fua. Itidem Ar- 705, ay arpa oiképuce Tās ix' x'parür.
nob. jun. de Trin. to. 8. p. 210. b. 211. f. detracta ule. . 27. Concinit Lact. 1. 4. Inftitut. c. 6. p. 573. Iren.
voce sua ; at inf. 211. g. addit in opera sua : hab. etiam ibid. verò l. 4. C. 20. p. 253. d. ita legit: Cùm pararet cælum,
initium, pro initio. Facund. Hermian. I. 11. Sirm. to. 2. eram cum illo; deinde pergit ad fontes , omislis intermediis.
p. 757. d. Dominus creavit me principium viarum fuarum Tertul. l. contra Prax. p. 846. a. Cùm pararet cælum , ade-
in opera ejus. Ap. Marten. Anecdot. to. 5. p. 6. e. 7. a. De ram illi fimul: & inf. 852. c. Cùm pararet calos , ego aderam
minus condidit me in initio viarum fuarum in principio in ope- illi fimul: at l. cont. Hermog. p. 415.c. Cùm pararet ce-
ra fua. Item ap. Phæbad. Agin. cont. Arian. p. 303. e. lum, aderam illi , ut sup. sequentia autem verba constan-
Dom. condidit me.

ter filet , quamvis alia proximè subjungar. Hilar. I. 12. de
$.23. Ad verbum è Græco. Concinunt Laa. l. 4. Insti- 'Trin. p. 1131. b. Cùm pararet cælum, eram cum illo ; &
cut. c. 6. p.573. & Hieron. ep. ad Cypr. to. 2.697. a. ni- cum fegregabar suam sedem : Ms. tamen 1. Martin. textui
fi quod scribunt ante facula. Iren. 1.4.C. 20. p. 253. d. favet : at in P. 91. col. 239. d. legit Hilar. Cum pararet
anie facula ( al. saculum ) fundavit me : in initio , antequam cælum , aderam illic. Ambrof. l. 1. Hex.col.6.c. Cim pa-
terram faceret. Tertul. cont. Hermog. p.416. b. ante facu- raret cælum, cum illo eram : & in Pf. 118. col. 1089.d. Cùm
la fundavit me : priufquam faceret terram : item l. contra pararet cælos , &c. & inf. 1230. f. Cum faceret cælos, cum il-
Prax. p. 846. a. cum Hilar. l. 12. de Trin. col. 1130. d. lo eram : & l. 5. de fide , to. 2. 556.b. Quando parabat cæ-
priusquam terram faceret. Ambrof. l. 3. de fide, to. 2. 508. lum, cum ipso aderam : & l. de fide Resurr. col. 1157.be
a. d. in principio , antequam terram faceret. Arnob. jun, de Cùm pararet cælum , cum ipfo eram. Phabad. Agin. contra
Trin. p. 210. b. ante fæcula creavit me : at inf. 211. g. an Arian. p. 304. f. Cùm pararet cælum , ego aderam illi. Fulg.
86 fæculum fundavit me : priafquam terram faceret. Fulg. 1. 2. ad Trafim. c.4. p. 91. c. Cùm pararet cælum, aderam
I. cont. Arian. p. 54.a. & l. cont. ser. Fastid.c. 8. p. 348. illi; 88 cum segregabat Sedem suam super ventos. Arnob. jun.
& l. de fide ad Petr. p. 24. ante fæcula fundavit me : & l. de Trinit. p. 211. g. Cùm parabat cælum, fimul cum illo
contra Arian. p.55.b. necạon fragm. 24. contra Fab. ad eram ; 89 cum segregabat sedem suam. Vigil. Tapf. 1. 1. con-
dit , priusquam terram faceret. Phabad. Agin.l.cont. Aria tra Arium , Sabell. &c. p. 131. b. Cùm pararet cælos, ade
nos , p. 303. e. & ante faculum fundavit me. Vigil. Tapl. ram illi : similiter l. contra Varim. p. 730. h. nisi quòd le-
l. 1. contra Arium, Sabell

. &c. p. 131, b. ante fæcula fun- git cælum : cum subdit: & cùm segregaret suam sedem. Ano-
davit me. Anecdot. to. s. Marren. p.6. e. antequam terram nym. ap. Marten. Anecd. to. 5. p.6. e. Cum patraret cæ-
faceret.

los, aderam cum illo ; cùm fecernerer sedem suam. In Gr.
*.24. Concordat textus Lat. cum Gr. Iren.quoque l. 4. 'Hrísa uloireale Tòr yparar , Guarapúslu avi mo ng 67aqupio
c. 20. p. 253. d. legit : priusquam abysos constitueret , se tor faulē Opóver i'w drówn.
priusquam procederent fontes aquarum. Itidem Fulg. 1. con *. 28. Iren. 1. 4. C. 20. p.253. d. verbis his $. præ-
tra Arian. p. 55.b. & fragm. 24. cont. Fab. p. 608. Ter ced. eram cum illo, proximè subjungit ista : & cùm firmos
tul. vero cont. Hermog. p. 416. b. 420. a. prior autem faceret fontes aby.Dk, omissis intermediis. Tertul. verò 1.
aby so genita fum. Sic etiam Phæbad. Agin. I. cont. Arian. contra Hermog. p. 415. с. ita legit : 88 cùm fortia faciebat
P: 303.e. Lac. veról. 4. Instit. c. 6. p. 573. 65 antequam super ventos qua sursum nubila, & cùm firmos ponebar fon-
abysos constitueret , priusquam prodirent fontes aquarum. Am tes ejus qua sub cælo eft : eadem repetit I. contra Prax. p.
brof. l. 3. de fide , to. 2. 508. a. antequam abysos faceret, 846. a. nisi quòd ponic fotos , pro firmos, delerque eft in
& antequam produceret fontes aquarum. Hieron. epist. ad fine: arl. contra Hermog. p. 402. a. rursus habet : & cùm
Cypr. to. 2. 697. a. antequam terram faceret & abylos, prius firmos ponebat fontes que sub cælo eft. Lactant. l. 4. Insti-
guam procederent fontes aquarum, Arnob. jun. de Trin. to.

tut. c. 6. p.573. cùm fuper ventos faceret validas nubes , E8
8. p. 211. g. priusquam poneret abysos , priufquam produce- cùm confirmaros poneret montes fub cælo. Hilar. 1. 12. de
ret fontes aquarum. In Græco, aj apo ti tas á liais moños, Trin. col. 1131. b. quando fuper ventos validas faciebat in
&c. ur in textu.

fummo nubes , & cùm certos ponebat fontes fub cælo ; Mss. 7. 25. Iren. 1. 4. C. 20. p. 253. d. antequam montes con ibid. montes fub cælo: ar sup. 1. 4. col. 840. a. fontes. Amformarentur ; ante omnes autem colles genuit me. Tertul. con brof. l. de Spir. S. to. 2. 682. d. cùm faceret fontes aquatra Hermog. p. 416. b. priusquam montes collocarentur ; an

rum. Fulg. 1. 2. ad Trafim. c. 4. p. 91. c. quando fortes 36 omnes autem colles generavit me : fimiliter l. contra Prax. faciebat furfum nubes, & cum fabiles ponebat fontes fub ce. 846. a. b. 6 848. b. Lactanr. 1. 4. Institut. c. 6. p. 573. 70. Arnob. jun, de Trin. p.211. h. & Vigil. Tapf. 1. con

1

1

.

P.253.1.

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 29. quando circumdabat mari terminum suum, 29. quando fortia faciebat fundamenta terræ. Cypr. l. 2. Teftim. & legem ponebat aquis, ne tranfirent fines suos :

p. 284.6. quando appendebat fundamenta terræ.

30. Cum eo eram cuncta componens : & de 30. Eram penes illum disponens: ego eram cui lectabar per singulos dies ludens coram eo adgaudebat ; quotidie autem jucundabar ante faomni tempore ;

ciem ejus in omni tempore, 31. ludens in orbe terrarum : & deliciæ meæ , 31. cùm lætaretur orbe perfecto, a & jocunda- a Iren. 1.4.6.20. effe cum filiis hominum.

batur in filiis hominum.

VULGATA NOVA. 32. Nunc ergo filii audite me : Beati , qui cuf 33. Audite disciplinam, & estote sapientes, & todiunt vias meas.

nolite abjicere eam. VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA. 34. Beatus homo qui audit me, & qui vi 34. Beatus vir qui audierit me, & homo qui Ambr. 1. de apol. gilat ad fores meas quotidie , & observat ad vias meas custodierit, advigilans meis oftiis quo- Dav. P. 724. f. postes ostii mei.

tidie, custodiens postes mei introitûs. 35. Qui me invenerit , inveniet vitam & 35. Exitus mei, exitus sunt vitæ : a præparatura Aug. ep.217. to. hauriet salutem à Domino : voluntas à Domino.

2. 800. g. 807.b. 36. qui autem in me peccaverit, lædet ani 36. Qui autem in me peccant, impiè faciunt Fulg. b. 2. ad Momam fuam. Omnes , qui me oderunt, diligunt in animas suas : & qui me oderunt, diligunt mor- nim. p. 28. mortem.

tem.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. tra Varim. p. 730. d. quando fuper ventos fortes faciebat in Monim. c. 6. Eram apud illum componens : & 1. 2. ad Trafummo nubes, Es cùm certos ponebat fontes sub cælo. Græc. sim. c. 4. p. 91. c. Eram apud eum difponens. Arnob. jun.

csiXype froid ta ärw végn, wġ as aopaneīs triles nuas de Trinit. p. 211. g. Cum ipso eram cuncta componens ; ad της υσ' έρανόν.

quam gaudebat (f.adgaudebat) in faciem meam : vide etiam . 29. Accinunt magno consensu Iren. I. 4. C. 20. p. inf. p. 230. b. Vigil. Taps. l. contra Ari. & Sabel. Ego eram 253. d. Lact. 1.4. Institut. c. 6. p. 573. Hilar. I. 4.& 12. penes illum : & l. cont. Varimad. p. 730. d. Ego eram cum de Trin. col. 840. b. 1131. b. Ambrof. l. 1. Hex.col. 6.f. illo cunda componens: 8 ego eram cui adgaudebat. Anonym. Fulg. 1. 2. ad Trasim. c. 4. p. 91. c. Arnob. jun. de Trin. ap. Marten. Anecdot. to.s. p. 7. a. Eram fimul cum illo p. 211. g. Vigil. Tapf. I. contra Varimad. p. 730. d. & difponens: ego eram cui adgan debat i quotidie autem lætabar 1. 2. cont. Ari. & Sabelli & Anonym. ap. Marten. Anec in faciem ejus. dot. to. S: P: 6. e. quibus omnibus suffragatur Græc. nisi ř.31. Concordar Græcum : nec dissentit Iren. loco cic. quod initio ipso ponit , quod etiam nonnulli præmir- qui etiam habet cum Cypr, cùm lætaretur orbe perfecto. Actunt PP. Latini. Verùm Tertul, hunc verficulum constanter çinunt Lact. 1. 4. Instir. c. 6. p. 573. Ambrof. l. 1. offic. to. omittit , licet antecedentia cum subsequentibus duobus in

2.60.b. Arnob. jun. de Trin. p. 211. g. & Vigil. Tapf. l. locis referat; ut supra videre eft , & infra : lib. tamen de cont. Varimad. p. 730. d. Tertul. verò l. contra HermoBapt. c. 3. P. 388. b. habet : 8 ut terram aridam suspen- gen. p. 415. c. legit : quando oblectabatur , cùm perfecisset deret.

orbem, Ø inobleftabatur in filiis hominum. Hilar. in Pl.91. X. 30. Ad verbum è Græco. Ita quoque legit Lact. 1.4. & 148. col. 239. d. 587. d. cùm lætaretur orbe perfecto , ut Institut. c. 6. p. 573. detracto tamen hoc ult. in omni tem sup. itidem l. 4. de Trin. p. 840. b. fubditque , & lætarepore. Iren. l. 4. c. 20. p. 253. d. fic habet : Eram apud eum tur in filiis bominum : irem inf. quando latabatur orbe peraptans : ego eram cui adgaudebat ; quotidie aurem lætabar an- feito, 8 latabatur in filiis hominum : & in Pl. 55.col. 116. te faciem ejus in omni tempore. Tertul. verò l. contra Her- c. alludens dicit: super filios hominum adgandebat pater. Anomog. p. 402. a. Ego eram modulans cum ipfo : & inf. 415.c. nymus ap. Marten. Anecdot, to. 5. p. 7. a. cùm lætaretur Ego eram compingens cum ipso: ego eram ad quam gaudebat ; grbi perfeito. quotidie autem oble&abar in persona ejus : ita rursum I. con X. 34. Consonat Græc, nifi quod hab. ticaxóCeai no, tra Prax. p. 846. a. b. exceptis his, cum illo compingens... & puraed; ultimoque, Tupã sabuss frwy ców, fervans in perfona ipsius. Hilarius in Ps. 135. col. 487. e. Ego eram limina meorum introituum ; Theodot. pasa's Cupcôr Ms. apud eum disponens : fic etiam in Pl. 91.col. 239. d. fed ad. $. 35. Græc. addit gap, enim , ad 1. exitus , præpodit , mihi adgaudebat : & in Ps. 148. col. 587. d. Ego eram nitque in verbo praparatur. Fulgent. etiam de Incarn. ad apud illum componens : mihi adgaudebat : & l. 4. de Trinit. Petr. p. 305. & l. 1. de verit. præd. cum Auct. I. de voc: col. 840. b. Eram apud illum componens : ego eram ad quam gent. 1. 1. c. 24: & l. 2. c. 10. P. IS. e. 23. f. hanc sengaudebat ; quotidie autem lætabar in conspectu ejus in omni tentiam memorat , præparatur voluntas à Domino. Citatur tempore. Ambrof.1.1. Hexa. p. 6. f. Eram penes illum cunéta pariter à Zozimo PP. cujus testimonium refere Cæleftinus componens ; Mss.6. penes illum difponens : & in Ps. 118.col. epist. 21. to. I. col. 1191. c. citatur quoque ab Auguf1230. f. addit: ego eram cui adplaudebat : fimiliter l. 1.of tino non semel, epist. 107. & alibi passim. Item in Cone. fic. to. 2. 60. b. atl. de fide Resurr. col. 1157. b. legic: Es 2. Araus. cap. 4. Conc. to. 4. col. 1667. c. Item à Bonif, eram cum eo componens : ego eram cui adgaudebat ; Mis. plu- II. epist. 2. ibid. col. 1689.c. res , cui adplaudebat. Phabad. Agin. I. cont. Arian. p. 304. ^:36. Ira rursum legit Fulg. 1. de Incarn. p. 425. nec f. Ego eram cum illo ; & mibi adgandebat. Fulgent. I. 3. ad aliter exstat Græcè.

CAPUT I X.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
1.
S

Apientia ædificavit sibi domum , excidit 1. Apientia ædificavit sibi domum, & subdi- Cypr.l.2. Tesim. columnas feptem.

feptem.

p. 285. a. 88 epe 2. Immolavit victimas suas, miscuit vinum, 2. Mactavit suas hoftias, miscuit in cratera vi- 63. p. 105.6.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. 7. 1. Sic habet Cæsar. Arelat. hom. 8. p. 826. b. Siccol. septem. Græc. vwupács súnys emlé. Gaud. Brix, ferma etiam Ambrof. in Pl. 118. to. 1.974. b. & l. 1. de fide, to. 13. p. 963. h. cum Auct. quæft. N. Teft. apud August. to. 2. 463. e. unà cum Gr. at l. de Spir. S. col. 645. d. Sa- 3. 63.a. Sapientia ædificavit fibi domum. Itidem Auct. op. pientia fecit fibi domum : & l. 1. de Cain, c. 5. col. 193.d.68 imp. in Matih. hom. 5o. p. 213. c. sed addit : 8 Juffullis fulfit column. feptem. Hilar. in Pf. 138. col. sın.d. Sapien-columnis septem : sup. vero hom. 30. p. 127.d.5 subdidit tia ipsa fibi adificavit domum. August. 1. 17. de civit. Dei, columnas septem ; ficut Fulgent. I. contra serm. Fastid. c. c. 4. & 20. to. 7. 461. a. 484.b. Sapientia ædif. fibi dom. 8. p. 348. & suffulfit col. septem. Auct. 1. de promill. ap. Prosp. p. $. 2. Concordat Græcum. Tertul. cont. Gnoft. p. 828. 126.c. 187.c. Sapientia fabricavit sibi domum, & fubdidit a. leg. Sophia jugulavit filios fuos. Ambrof, in Pf, 118.co.

a. 10.

10.

19; P. 185.6, 156.b.

Eccli.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Cypr. ubi fup. num suum, & paravit suam mensam.

& propofuit menfam suam. 3. Et misit fervos suos convocans cum excelfa

3. Misit ancillas suas ut vocarent ad arcem ,
prædicatione ad craterem, dicens :

& ad meenia civitatis :
4. Qui est insipiens, declinet ad me. Et egen 4. Si quis eft parvulus, veniat ad me, Et in-
tibus sensu dixit :

fipientibus locuta eft :
5. Venite, edite de meis panibus, & bibite s. Venite, comedite panem meum, & bio
vinum quod miscui vobis.

bite vinum quod miscui vobis. 6. Derelinquite ftultitiam, & quærite pruden 6. Relinquite infantiam , & vivite , & ambutiam, & corrigite fcientiam in intellectu. late per vias prudentiæ.

7. Qui erudit derisorem , ipse injuriam fibi facit : & qui arguit impium , fibi maculam ge

nerat, Hieron. in Amos 8. Noli arguere malos , ne oderint te. a Corripe 8. Noli arguere derisorem, ne oderit te. Ar7:50. 3. 1436.d. fapientem , & amabit te: corripe stultum, & ad- gue sapientem, & diliget te.

* Aug.ep. 200. P. jiciet ut oderit te. 781, c. Ex Ms. Floriac.

9. Da sapienti occasionem, & fapientior erit. 9. Da sapienti occasionem , & addetur ei faNotum fac justo, & adjiciet percipere.

pientia. Doce justum, & feftinabit accipere. Hieron. in Ifai. 10. Principium sapientiæ, timor Domini..... 10. Principium sapientiæ , timor Domini : Ps.110. b fcire legem, sensûs eft optimi.

& scientia sanctorum , prudentia. Ambrofiaft. p.

11. Per me enim multiplicabuntur dies tui, Sup. 1. & addentur tibi anni vitæ.

7. Ambr. in Pf: 35 12. Fili, si sapiens eris, tibi sapiens eris , & 12. Si sapiens fueris , tibimetipsi eris : fi au- 1.16. P: 768. 6.

proximis : si autem malus evaseris, solus hau- tem illusor , folus portabis malum.

ries mala.
Cypr.l. 3. Teftim. Qui fidens est in falsis , hic pascit ventos:
P. 330, 6.

idem autem ipfe fequitur aves volantes : deserit
enim vias vineæ fuæ, à semitis verò agelli sui er-
ravit : ingreditur autem per avia loca atque ari-
da, & terram destinatam in sitim; contrahit au-

tem manibus infructuosa. Hieron. l. 1. cont. 13. Mulier insipiens & audax inops panis effi 13. Mulier ftulta & clamosa, plenaque illeJovin, to, 4. 170.

NOTÆ AD VERSION BM ANTIQUAM. 1. 974. b. Interfecit fuas hoftias : & l. 1. de fide , to. 2. pium , odietur ab eo. Corripe sapientem , & diliget te. Hieron, 463. e. Et interfecit suas boftias, miscuit in craters , &c. ut in Ecclef. to. 2. 750. a. Argue sapientem , & diliget te. in textu : & epist. 65. col. 1053. f. miscuit in cratere vi Cassiod. in Pf. 37. p. 128. b. Argue sapientem , & amabit num suum. Similiter August. 1. 17. de civit. Dei , c. 20. te. Ita quoque S. Pacianus legit paræn. ad pænit. 315. d. P. 484. b. Immolavit suas victimas , mifcuit in cratere , &c. fed addit : atque ftultum , s odio te habebit : addit pariter ut lup. Auct. l. de promiss. ap. Prosp. p. 3. pag. 187. Ms. Alex. d'sopor, as Me Chodce. Similiter Auct. op. imp. in c. Maitavit suas (Ms. 1. Rem. suis ) hoftias, miscuit in Marth. hom. 45. p. 189. c. Argue sapientem , & amabit te ; cratere , &c. ut sup. Itidem Cæsar. Arelat. hom. 8. p. infipientem verò, es odiet te. Item M. Floriac. n. 10. Argue 826.

Sap. Eg amavit te ; infipientem , & adjiciet odisse te. . 3. Ira Græcè , nifi quòd omittitur , ante misit. Am 9.9. Itidem Græcè, ni excipias ult. Tš sexeadas, ad rebrof. l. 1. de fide, to. 2. 463. e. legit: Et mifit fuos fervos cipiendum , loco percipere. Similiter habet August. epist. 93. convocans cum altifima prædicatione , dicens. Auguft. 1. 17. col. 238. a. usque ad verbum erit inclus. de civit. Dei , c. 20. col. 484. b. Mifit fervos suos convc ¥. 10. Sententia prima ex Hieron. concordat cum Gr. cans çum excellenti prædicatione ad craterem, dicens. Auc. posterior ex Ambrosiast. ita legitur ibid. rò gap yrąces ró1. de promist. ap. Prosp. p. 187. d, Mifit fervos fuos con μον , διανοίας εςιν αγαθής. Priorem fententiam rurfum citar vocans , & dicens.

Hieron. in Isai. 5o. col. 363. c. sicut Auct. I. 2. de vocat.
¥. 4. Itidem Græcè. Sic etiam apud Ambros. I. de fu- gent. c. 27. P: 31. a.
ga sæc, c. 8. col. 438. b. uno excepto divertat ad me ; at . 12. Eadem iterum refert Ambrof. l. 3. offic. to. 2.
1. 1. de fide , to. 2. 463.e. legic declinet ad me : Mss. nonnul 111. b. præter unum fueris , pro 1. eris. Ita quoque Aug.
li initio ferunt, Quis est infipiens ? August. l. 17. de civit. epist. 264. to. 2. 895. c. & ser. 35. to. 5. 173. g. 174. b.
Dei , c. 20. col. 484. b. Quis est infipiens ? divertat ad me. 175. c. addita tamen voce tuis , ad hanc , proximis. Fasti-
Et inopibus fenfu dixit. Gaud. Brix. ser. 19. P. 975. f. dios. Arian. ap. Fulgent. p. 211. Fili , fi bontes fueris , ti-
Quisquis eft infipiens , divertat ad me. Vide inf. ad. 16. bi, & proximis tuis : fi autem malus evaferis , folus hauries

t.s. Accinunt Gaud. Brix. ser. 19. p.975. f. & Auct. mala. Græcè interpunctio dissimilis, ira nempe : 'Tie', får
I. de promi/. apud Prosp. p. 113.c. 187. c. unà cum Gr. copos vérn ocaui, copos fon Tois mandior ( Ald. addit (**)
Ita quoque legic Ambros. epift. 32. col. 918. f. 919. a. reliqua ut sup.
necnon 1. de parad. to. 1. 150. d. addito uno s , post * Græcè duo tantùm dissimilia , nempe dichter... dné-
venite ; ficut 1. de fuga fæc. c. 8. col. 438. b. lib. verò 1. alwe , sequetur..... deferuit , pro sequitur..... deferit. Eadem
de Cain, c. 5.col. 192. f. hab. Venite, Qedite panes meos, quoque citantur in Concil, Carthag. 3. to. 1. Labb. 787.e.
&c. item inf. to. 1.498. f. 1398. c. & 1o. 2. 1192. a. at paucis mutatis : Qui fidens eft in falfis , hic pafcit ventos :
1. de virginit. col. 227. e. Venite , manducate panes meos , idem autem ipfe fequitur aves volantes : derelinquit ( al. de-
$ bibite vinum meum. Hieron. in Eccles. to. 2. 766. b. feruit ) autem vias vineæ fua, & à femitis agri sui erravit :
Venite, comedite panes meos , 8 bibité vinum meum. Aug. ingreditur autem per avia loca atque arida , & terram difti-
1. 17. de civit, Dei , c. 20. to. 7. 484. b. Venite , man net à meffe ; colligit autem manibus fterilitatem. Græc. cum
ducate de meis panibus , bibite vinum quod miscui vobis. ráyd de xepoir oxapalar. Hieron. I. 3. cont. Rufin. to. 4.
Jul. Firmic. de errore prof. relig. Venite, og manducate de P. 2. col. 472. eadem fic memorat: Qui nititur mendacio,
meis panibus , & bibite vinum quod miscui. Cæsar. Arelat.' pascit ventos , & fequitur aves volantes : dereliquit enim vias
hom. 8. Venite , Qedite de meis panibus , &c. uc sup. vineæ fuæ, & axes culturæ suæ fecit errare : perambulat ari-

*. 6. Ambrof. in Pf. 118. to. 1. 1212. b. Relinquite dum ac defertum, colligit manibus fuis fterilitatem. Cala infipientiam , quærite fapientiam. Auguft. verò l. 17. de fian. coll. 15.0.7. p. 662. Qui enim innititur mendaciis , civit. Dei , col. 484. c. Derelinquite infipientiam , ut viva hic pafcet ventos : idem autem ipfe sequitur aves volantes. Hæc ris; quarite prudentiam , ut habeatis vitam. Græc. 'Awo etiam verba leguntur inf. in Vulg. c. 10. . 4. invectaque acimele åpegÇúruv, iya sis por ciwce şcolnsúbulso y 3u7úce- eò sunt ex edit. LXX. ut probant Mss. duo Sangerm. n.4. τε φρόνησιν , και κατορθώσατε ώ γνώος ζύνεσιν. ΜS. Αlex. cum 8€ 15. qui eadem exhibent in margine, his tantùm mutatis edd. Ald. & Compl. va fewCute XQTopc6&T, &c. nititur , & pafcit; absunt autem à textu Hebraïco, Apud 7.8. Græc. Mufas Txs xoxès, ivce pen mich wol oe. "Ensíxe Auguft

. 1. 3. cont. Crescon. c. 9. Qui fidit in fallos , bic popor, ara mudel af nec addic plura. Cyprian. quoque l. pafcit ventos. 3. Testim. p. 327. c. hæc tantùm refert : Qui corripit im *. 13. In Gr. femper , loco panis ; apud Nobil, buccella;

190.6.d.

tine te?

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
cebris, & nihil omnino fciens,
citur : quæ non novit pudorem,

Ambr. l. I. de
14. sedit in foribus domus suæ super sellam 14. sedet in foribus domûs in fella palam in Cain , c. 5. 10. la
in excelso urbis loco,
plateis,

191.8.
15. ut vocaret transeuntes per viam, & per 15. advocans prætereuntes......
gentes itinere suo :

16. Qui est parvulus , declinet ad me. Et 16. Qui est insipientior , divertat ad me. Et Ibid. c. 4. col. vecordi locuta est :

indigentibus fapientiâ præcipio, dicens :
17. Aquæ furtivæ dulciores sunt, & panis 17. Panibus abfconditis fuaviter utimini, &
abfconditus fuavior.

aquam furtim dulciorem bibite.
18. Et ignoravit quòd ibi sint gigantes, & 18. Et nescit insipiens quoniam terrigenæ apud

Hieren. in Oe. in profundis inferni convivæ ejus.

eam pereunt ,

& in profundum inferni incur- & l. 1. cont. Jovin. runt. a Exili, noli demorari in loco ejus , neque a Calian. coll

. 20.

10.4. intendas oculo tuo in eam. b Ab aqua aliena abs

4:9.8.776. & de fonte extraneo ne biberis ; ut lon- bCypr.l.3. Teftim. gum vivas tempus, adjiciantur etiam tibi anni p. 330. 6.

vitæ.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. cæt. ad verbum , ut sup.

* apud Ambros. in Pf. 118. to. 1. 1102. e. Ab aliena aqua . 14. 15. Græcè, frdbeger iwi luegis é au lūs orxx abstine te. Sic etiam apud August. epist. 108.to. 2. 305. b. ial dipps, &c. ut sup.

& tract. 6. in 1. Joh. to. 3. 869. e. & l. de unit. Ecclef.co. ¥. 16. Græc. "Os esiv po apegrésalos , f'xxasválw, &c. 9. 381. b. subnexis his , & de fonte alieno ne biberis. Refeut in Lat. supra. Auguft. 1. 2. de Gen. col. 682.e. Qui sul- runtur pariter in conc. Carthag. 3. Labb. to. I. col. 787. e. tus eft, divertat ad me. Et inopes sensu exhortatur , dicens. cum his quæ sequuntur , ut longum vivas tempus, &c. At Vide fup. ad . 4:

horum omnium loco, sententiam prorsus disparem exhiV. 17. Hieron. in Osee, teste Nobilio : Panes occultos bent Mss. quinque antiqui Vulgatæ , quorum tres bibliothelibenter attingite , aqua furtivam dulcedinem. August. I. cæ nostræ Sangerm. n. 4. 14. & 15. unus Regiæ , nisi me 2. de Gen. col. 682. e. Panes occultos edire libenter , & fallit memoria ; quintus denique Monast. noftri S. Theodeaquam dulcem furtivam bibite : ita rursum 1. 3. conf. to. 1. rici ad Remos: en verba , ultimis nempe his Vulg. in prof. col. 92. d. & in Rom.7. to. 3. 909. c. tract. verò 97. in inferni convivæ ejus , superaddita : Qui applicabitur illi, Joh. col. 737. e. 738. c. ut fup. Panes occultos libenter ad- defcendet ad inferos ; nam qui discesserit ab ea, salvabitar. al. tingite , & aqua furtiva dulcedinem. Græc. "Aplwr xpupiwr Qui applicatur illi..... nam qui abscesserit, &c. Hæc auvideos dvade, qu'705 xaotūs jauxepő. Edd. Ald. & tem sententia neque in Hebr. fonte , neque ap. LXX. neque Compl. fubdunt wiele.

in Vulgata hod. reperitur , faltem eò loci; citatur tamen ^.18. Horum omnium vix dissimile quoddam habetur in veteribus quibusdam concordantiis Bibliorum : è suprain Græco. Verba etiam ista : Ab aqua aliena abstine te, 8 dictis autem Mss. unus illam præfert intra textum, nempe à fonte alieno ne biberis , citantur à Firmiliano , ep. 75. ad Sangerm. n. 14. alter verò n. 15. oprimæ noræ , in ora Cyprian. p. 150. a. Rursumque à Cypriano ipso epist. 70. inferiori ; tertius denique n. 4. ad marginem lateralem : omp. 125. exceptis his, 6 à fonte aqua aliena ne biberis. Item nes eadem manu,

"F Huleus a niceftitia

eft matris fuæ.

PARABOL Æ SALOMONIS.

CAPUT X.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Ilius sapiens lætificat patrem : filius verò

stultus mæftitia eft matris fuæ. Inf. 11.

2. Nil proderunt thesauri impietatis : justitia 2. Non proderunt thesauri iniquis : justitia au- S. Paulin, ep. 25. verò liberabit à morte. tem eripit à morte.

p. 167.a. 3. Non affliget Dominus fame animam justi, 3. Non occidet fame Dominus animam juf- Cypr. de .op. & insidias impiorum subvertet. tam.....

eleem. p. 240.6 4. Egestatem operata est manus remilla : ma

4...... nus autem fortium divitias parat. Qui nititur mendaciis , hic pascit ventos : idem Filius eruditus sapiens erit : imprudente autem

Aug. l. 16. de autem ipse fequitur aves volantes. miniftro utetur.

civ. Dei , 6. 2. po VULGATA NOVA.

415. a. s. Qui congregat in messe , filius fapiens eft : qui

6. Benedi&tio Domini fuper caput justi : os autem autem ftertit æstate , filius confufionis.

impiorum operit iniquitas, VULGATA NOVA..!

VERSIO ANTIQUA. 7. Memoria jufti cum laudibus : & nomen im 7. Memoria justi cum laudibus...

Ferrand. Dias, piorum putrefcet.

ad Pelag. p. 253 8. Sapiens corde præcepta suscipit :stultus cæditur labiis,

9. Qui ambulat simpliciter , ambulat confi 9. Qui ambulat simpliciter, ambulat fiden- Cypr. 1. 3. ad denter : qui autem depravat vias fuas, manifef- ter.....

Quirin. p. 319.b. tus erit.

NOTÆ AD VERSION BM ANTIQUAM. . 2. Sic est in Græco, præter unum portal, liberabit, jungitur fententia , Qui nititer mendaciis , &c. habetur pro eripit. Apud Ambrof. 1. de Nab.c. 6. col. 572. d. Nibil fupra poft ¥. 12. cap. 9. Verfionis antiquæ. profunt thesauri injuftis : juftitia autem liberat à morte. $.7. Iridem Græcè, excepto uno plur. dixabw, jufio

ř. 3. Sic iterum Cypr. de orat. Dom. p. 210. c. In rum ; at in ed. Compl. doxaíx , ur sup:
Gr. OÚ nepoxlorúce. Kúeros , &c. Hieron. in Isai. 65. teste . 9. In aliquo cod. Cypr. fidens est, teste Nobilio,
Nobilio : Non interficiet fame Dominus.

quamvis , inquit , in aliis fit fidenter ; in Gr. 78w016cós ; cæ-
4.4. Ad verbum è Græco. Quæ verò in Vulgata fub- tera ut sup.
Tom. II.

Rr

« ZurückWeiter »