Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small]

NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM.

Caffiod. cum Pfalt. Corb. Rom. verò, & Mozar. fuper innocentem; ac in fine, non commovebitur in æternum. Aug. in hunc Pf. juxta quinque Mfs. leg. fuper innocentem, fecundùm al. ac editt. fuper innocentes; ex omnibus, non commovebitur in aternum. Cypr. l. 3. Testim. p. 318. c.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.

1. Tituli infcriptio ipfi David. XV. Humilis & fimplicis David. XVI. 1. Tituli infcriptio ipfi David.

XV.

3. Sanctis, qui funt in terra ejus, mirificavit omnes voluntates

meas in eis.

Conferva me Domine, quoniam Co

in te. Dixi Domino:

in te. 2. Dixi no: Deus meus es tu, quoniam bo- Dominus meus es tu, bene mihi norum meorum non eges. non eft fine te.

[blocks in formation]

ita: Qui pecuniam fuam non dedit in fœnore, & munera fuper innocentes non accepit. Qui ifta fecerit, non commovebitur in æternum. Vide etiam Leon. M. ferm. 16. p. 66. b. In Gr. Τὸ ἀργύριον ἀυτῷ ἐκ ἔδωκεν ἐπὶ τόκῳ, καὶ δῶρα, έν αθώοις ἐκ ἔλαβεν. Ὁ ποιῶν ταῦτα, δ ̓ βαλευθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα.

Uftodi me Deus, quoniam spe

Sanctis qui in terra funt, & magnificis, omnis voluntas mea in

eis.

Multiplicabuntur idola eorum, poft tergum fequentium.

Non libabo libamina eorum de fanguine, neque affumam nomina eorum in labiis meis.

Dominus pars hæreditatis mea, & calicis mei: tu poffeffor fortis

mea.

Linea ceciderunt mihi in pulcherrimis, & hareditas fpeciofiffima mea eft.

. 1. Ita Pfalt. Rom. Fab. cum Aug. & Caffiod. in hunc Pf. Pfalt. verò Corb. & Moz. delent ipfi. Rom. Martianæi, In tituli infcriptione ipfi David. Gr. Zinoyexpia To Aavid. * Ita Aug. & Caffiod. in hunc Pfalm. unà cum Pfalt. Rom. Corb. & Moz. Hilar. in hunc Pf. è fchedis Marten.

Cuftodi me Domine, quoniam in te fperavi. In Gr. Φύλαξόν με Κύριε, ὅτι ἐπὶ βδ ήλπισα.

. 2. Sic apud Aug. in hunc Pf. & in Pfalt. Rom. Fabri. In Rom. verò Martianæi, Corb, & Muz. non indiges, ficut ap. Hilar. in hunc Pf. è fchedis Marten. Item ap. Ambr. 1. de Nab. c. 16. to. 1. p. 585. e. & epift. 29. to. 2. p. 908. e. at 1. de Ifa. c. 8. p. 382. d. & l. 2. de Jac. C. 4. p. 464. c. non eges; cæt. ut in textu. Apud Caffiod. in hunc Pf. p. 52. c. non indiges. In Gr. & xpsiar xes.

mi

. 3. Ita Caffiod. in hunc Pfalm. cum Plalt. Rom. In Corb fic: Sancti, qui in terra funt ejus, mirificavit mihi omnes voluptates meas inter illos. Ap. Aug. in eund. Pf. ita : Sanctis, qui funt in terra ejus, mirificavit omnes volunt. meas in illis: editt. Aug. ferunt mirificavi; at Mís. omnes, rificavit. Hilar. in hunc Pf. è fchedis Edm. Marten. Sanctis, qui funt in terra; & poft paulò ipfi miras fecerunt voluntates tuas in fe. S. Paulinus, epift. 50. p. 293. c. Sanctis, qui in terra funt ejus, mirificavit omnes voluntates fuas Inter illos: at inf. p. 294. f. miras fecit, &c. unde Aug. epift. 149. ad ipfum, to. 2. col. 505. f. g. ait: In xv. Pfalmo quod fcriptum eft, mirificavit, vel mirificet omnes voluntates fuas inter illos, nihil prohibet intelligi; imo & convenientius videtur, non inter illos, fed in illis fic enim Græci codices babent. Sape autem quod habet illa lingua, in illis, noftri interpretantur, inter illos, ubi videtur fententia convenire. Accipiamus ergo: Sanctis, qui funt in terra ejus, mirificavit omnes voluntates fuas in illis; quod plerique codices habent; & intelligamus voluntates ejus, munera gratiæ, qua gratis data eft: at infra p. 506. e. f. addit : Sanè codices emendatiores, 5 electioris auctoritatis, non habent voluntates fuas, fed voluntates meas. In Gr. hod. stavμáswoe πάντα τὰ θελήματα αὐτῷ ἐν αὐτοῖς.

:

.4. In Brev. Moz. fimiliter: Multiplicatæ funt enim ; & fub finem, nomina, loco nominum. Item in Pfalt. Rom. & Corb. additur enim. Aug. & Caffiod, in hunc Pf. Vulgate fuffragantur cum S. Paulino epift. 5o. p. 293. c. &

Benedicam Domino, qui dedit
confilium mihi : infuper & noctibus
erudierunt me renes mei.

Proponebam Dominum in conf-
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

[blocks in formation]

Non congregabo conventicula eorum in fanguinibus: nec memor ero nominum illorum per labia mea.

5. Dominus pars hæreditatis mex, calicis mei: tu es, qui reftituifti mihi hæredita

tem meam.

6. Funes ceciderunt mihi in præclaris: etenim hæreditas mea præclara eft mihi.

7. Benedicam Dominum, qui mihi tribuit intellectum: infuper & ufque ad noctem increpaverunt me renes mei.

8. Providebam Domino in

Ambrofio in Pf. 37. p. 830. e. Apud Hilar. in hunc Pf. è fchedis Marten. Multiplic. funt infir. eor. poftea accelerav. Non congregabo fynagogas eorum de fanguine meo: nec memorabor nomina eorum per labia mea. Græcè : 'Eaubúrbnoar ai ἀπένειαι ἀυλῶν· μετὰ ταῦτα..... Οὐ μὴ (υναγάγω τὰς ζυνα γωγὰς ἀυτῶν ἐξ αἱμάλων· δὲ μὴ μυθῶ τῶν ὀνομάζων, &cc.

. 5. Aug. & Caffiod. in hunc Pf. legunt cum Brev. Moz. & Pfalt. Rom. Fabri, tu es, qui reftitues mibi hæred. meam. Corb. & Rom. Martianæi, tu es, qui reftituifti mihi, &c. ut fup. Ambr. 1. 1. offic. to. 2. col, 65. c. & Philastr. Brix. de hæref. p. 712. a. hæc tantum citant: Dominus pars hæredit. mea, & calicis mei. Hilar. in hunc Pf. è schedis Edm. Marten. Dominus portio hæredit. mea, & calicis mei: tu es, qui cuftodifti hæreditatem meam : fupra verò, Dominus eft portio. Auct. 1. de promiff. p. 2. cap. 16. col. 140. b. Dominus portio hæredit. mea..... tu es, qui reflitues mihi bæreditatem meam. Gr. Kúcus μepis tûs........... Cù ei, ô ἀποκαθισὧν την..... με ἐμοίο

#. 6. Sic Ambr. in Luc. 19. to. 1. col. 1499. d. & in Pf. 118. col. 1070. d. ac l. 2. de Spir. S. col. 655. e. cui fuffragantur Aug. & Caffiod. in hunc Pf. cum vet. Plalt. At Hilar. in eund. Pf. è fchedis Edm. Marten. ita legit: Funiculi ceciderunt mihi in potentiffimis: etenim hareditas mea maxima eft mihi : fupra verò fic: Funes cecid. mihi in ipfis potentiffimis : etenim hæreditas mea perquam maxima eft mihi. Auct. 1. de promiff. p. 2. c. 16. nam 5 bæred, mea præclara eft mihi. In Gr. Zxovía éxéÉTÉOάr μoi i Tois xexTísos ràp й nanagropía μv xealisu moi esir.

*. 7. Ita Pfalt. Rom. & Corb. cum Brev. Mozar. nisi quòd Corb. hab. Domino. Aug. in hunc Pf. Benedicam Dominum, qui mihi trib. intell, infuper autem 5 ufque ad noctem emendaverunt me renes mei: at fupra in Pf. 7. p. 35. f. legit, increpaverunt me, &c. Hilar. in eund. Pf. è fchedis Edm. Marten. Benedicam Dom. qui me intelligere fecit: adhuc autem & ficut in nocte erudierunt me renes mei ; & infra, adbuc autem & quafi in nocte erudierunt, &c. Gr. Evλογήσω τὸν Κύριον, τὸν συνεθίσαν]ά με· ἔτι δὲ καὶ ἕως νυκτὸς swaldevoár μe oi vepegi μr.

. 8. Ambr. in Pf. 118. to. I. col. 1170. e. legit, Providebam Dominum, &c. ut in textu: vide etiam col. 671. b. d. 1275. e. 1327. f. Similiter apud Aug. in hunc Pf.

[ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

VERSIO ANTIQUA.
1. In finem, oratio ipfi David.
XVI.

*

Propterea latatum eft cor meum, & exfultavit gloria mea; & caro mea habitabit confidenter.

Non enim derelinques animam meam in inferno: nec dabis fanctum tuum videre corruptionem.

& fup. in Pl. 7. col. 35. f. Item apud Caffiod. & in vet.
Pfalt. Hilarius in eund. Pf. è fchedis Edm. Marten. Provi-
debam Dominum..... quia à dextris eft mihi, ut non commo-
vear. Fulg. 1. 1. ad Trafim. p. 86. Providebam Dom. coram
me femper, &c. ut in Vulg. Gr. Hogwpwμur Tòv Kúecor.....
ὅτι ἐκ δεξιῶν με ἐςὶν, ἵνα μὴ βαλευθῶ.

. 9. Ita Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. & Corb.
Similiter in Brev. Moz. præter unum requiefcit. Ap. Aug.
in hunc Pf. ut & apud Fulg. 1. 1. ad Trafim. p. 86. ita:
Propter hoc jocundatum eft cor meum..... requiefcet, &c. Item
ap. Hilar. in eund. Pf. è fchedis Edm. Marten, jocunda-
tum eft; paulò verò poft, infuper 5 caro mea habitabit in
fpe. In Gr. Διὰ τῦτο κυφρανθη ἡ καρδία με..... ἔτι δὲ ἡ
Χάρξ με κατασκηνώσς ἐπ ̓ ἐλπίδι.

Oftendes mihi femitam vita, plenitudinem latitiarum ante vultum tuums decores in dextera tua aternos.

. 10. Ambr. conftanter legit in inferno, cùm l. 1. de interpel. Job. c. 9. col. 636. e. tum inf. col. 931. c. 981. a. 1409. f. 1531. b. & to. 2. col. 571. a. 713. b. hoc ultimo loco hab. non relinques. Similiter Hilar. in Pf. 56. 68. & 139. col. 117. d. 222. c. & 530. b. at in Pf. 15. è fchedis Edm. Marten. leg. in infernum, &c. Cypr. 1. 2. Teftim. p. 295. a. ita : Non derelinques anim. meam ap. inferos: neque dabis, &c. ut fup. Similiter Auct. 1. de promiff. p.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

HEBR.

Oratio David. XVII.

VULGATA HOD.

confpectu meo femper : quoniam à
dextris eft mihi, ne commovear.

Auribus percipe orationem meam, abfque labiis mendacibus.

9. Propter hoc lætatum eft cor meum, & exfultavit lingua mea : infuper & caro mea, requiefcet in fpe.

2. col. 144. c. & p. 3. col. 180. b. Lactant. 1. 4. Inftitut.
c. 19. p. 582. Non derelinques animam meam apud inferos :
nec dabis..... videre interitum. Itidem S. Pacian. ferm. de
Bapt. p. 318. f. Victorin. Afer verò, l. 3. adv. Arium, p.
276. a. legit in inferno, cum Gaud. Brix. ferm. 10. p. 960.
c. & infra, videre corruptionem. Apud Eucher. q. in Pf. p.
844. f. ita : Non dabis femen tuum videre corruptionem. Ap.
Aug. ep. 149. p. 506. f. habetur in inferno, ut & in hunc
Pf. col. 71. fed tres Mfs. ferunt ibid. in infernum; mox
ita: neque dabis fandum tuum videre corruptionem. In Gr.
"Oh ex é'muxfanelfeis Tür............. eis äður• ¿dè dúosis Tòr Ücióv 08
ifciv Naplepár. Ms. Alex. hab. sis ads. Pfalt. Carnut. &
Corb. in infernum.

TOP

De vultu tuo judicium meum prodeat: oculi tui videant aquita

tes.

. 1. Aug. id omittit, in finem, cum Brev. Moz. In Pfalt. Rom. & Corb. fimpliciter, Oratio David. Sic etiam apud Caffiod. in hunc Pf. Hieronymus quoque ep. ad Cypr. to. 2. col. 695. b. dicit: Sextus decimus infcribitur, Oratio David. In Gr. Ilegosu xu sẽ sau

*Ita ferunt Pfalt. Rom. & Corb. Item Aug. & Caffiod. in hunc Pfalm. Exandi Deus..... intende deprecationi meæ, &c. ut fup. In Brev. Moz, fimiliter, Exaudi Deus. In Gr. Εἰδίανσον Κύριε..... πρόσχες τῇ δούσε με, &c. ut fup.

. 2. Similiter habent, oculi mei, Pfalt. Rom. Mediol. Corb. & Brev. Moz, at in fine, aquitatem. Item Auguft. in hunc Pf. A vultu tuo jud..... oculi mei vid. aquitatem. Hilar. verò in Pf. 65. col. 178. e. oculi tui videant aquitates. Caffiod. in Pf. 16. p. 55. oculi tui videant aquitatem. Et verò Hieron. epift. ad Sun. & Fretel. to. 2. col. 631. a. ad hæc, oculi tui videant aquitates, ait: In Graco vos legiffe dixiftis, oi oplarucí us, id eft, oculi mei ; fed rectiùs,

10. Quoniam non derelinques A. 2. animam meam in inferno: nec dabis 31.13. fan&um tuum videre corruptionem. 35

. 11. Sic ap. Aug. in hunc Pf. fi excipiatur vox delectatio, loco delectationes. Hilar. in eund. Pí. è fchedis Edm. Marten. fic: Notas fecifti mihi vias vita, implebis me lætitiâ..... delectationes in dextera tua, &c. Fulgent. 1. 1, ad Trafim. p. 86. Notas mihi fecifti vias vitæ, adimplebis me jocunditate cum facie tua. Græc. 'Eyreras mor odd's Swns, πληρώσεις με εὐφροσύνης... τερπνότητες ἐν τῇ δεξιᾷ σε εἰ; τέ05. Mf. Alex. hab. Teρπróτиs, cum ed. Compl. & Theo

doreto.

Probafti cor meum, vifitafti nocte: conflafti me, & non invenifti.

11. Notas mihi fecifti vias vitæ, adimplebis me lætitia cum vultu tuo: delectationes in dextera tua ufque in finem.

Ex Mf. Sangerm. tiam meam : intende Adi Deus juftum : intende am

Xaudi Domine jufti

deprecationem meam.

deprecationi meæ.

Auribus percipe orationem meam, non in labiis dolofis.

2. De vultu tuo judicium meum prodeat: oculi mei videant æquitates.

3. Próbafti cor meum, & visitasti noctem : igne me examinafti, & non eft inventa in me iniquitas.

4. Ut non loquatur os meum opera hominum: propter verba labiorum meorum ego cuftodi vias duras.

VULGATA HOD.

1. Oratio David. X V I.

Xaudi Domine juftitiam me: intende deprecationem

E

meam.

Auribus percipe orationem meam, non in labiis dolofis.

2. De vultu tuo judicium meum prodeat: oculi tui videant æquita

tes.

3. Probafti cor meum, & vifitafti nocte: igne me examinasti, & non eft inventa in me iniquitas.

4. Ut non loquatur os meum opera hominum : propter verba labiorum tuorum ego cuftodivi vias vavi vias latronis. duras. NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

Cogitatio mea utinam non tranfillet os meum: in opere Adam, in verbo labiorum tuorum ego obfer

oculi tui, quia & fupra dixerat, De vultu tuo judicium meum prodeat; oculi Dei in Propheta recta operante, non prava, fed recta confpiciant. Apud Ambr. 1. de apol. David, col. 697. e. & epift. 43. col. 974. e. hoc tantùm legitur : De vultu tuo judicium meum prodeat. In Gr. Ex OCTY σε τὸ κρίμα με ἐξέλθοι· οἱ ὀφθαλμοί με δέλωσαν ευθύνη ας· nonnulli codd. habent ὀφθαλμοί σε

. 3. Plalt. Rom. cum aliis conftanter hab. vifitafti nocte. Sic etiam Aug. & Caffiod, in hunc Pf. Apud Ambr. 1. 1. de Nab. c. 12. col. 579. e. & de apol. Dav. col. 687. b. pofteriora tantùm exftant: igne me examinafti, &c. ut fup. Græcè': 'Edoxíμacas tùr xapdíar μ8, sπsoXÉ &w VUNTÓS• Túpwoάs μE, &c.

. 4. Aug. & Caffiod. in hunc Pf. cum veterib. Pfalt. & Gr. conftanter legunt labiorum tuorum, non meorum; cæt. ut fupra. Ambr. 1. de Incarn. to. 2. col. 710. c. fimiliter hab. Ut non loquatur os meum opera hominum. S.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Paulin. epift. 32. p. 205. c. propter mandata labiorum tuo-
rum ego ambulavi vias duras : at in Gr. διὰ τὰς λόγες τῶν
χειλέων σε ἐγὼ ἐφύλαξα, &c.

. 5. Aug. in hunc Pf. legit: Ad perficiendos greffus meos, &c. ut fup. alii conftanter, perfice. Varietas orta eft à Gr. nalápia, vel ita mutato accentu, xalaplicar. Ap. Symm. ζυγκράτησον, Theod. τελείωσιν, Aquil. ἀντιλαβέθαι.

*.6. Ita Auguft. & Caffiod. & al. unà cum Gr.

.7. Auguft. & Caffiod. cum veterib. Pfalt. conftanter habent fperantes in te, non rectos corde. Græc. fimiliter, i ζώζων τὰς ἐλπίζοντας ἐπὶ σέ.

. 8. Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. jungunt pariter hunc verfic. à refift. dextera tuæ, cum præcedenti, & inf. addunt Domine; fic etiam in Pfalt. Rom. In Gr. verò deeft Domine: unde Hieron. ep. ad Sun. & Fret. to. 2, col. 631.a. In ipfo, inquit, Cuftodi me ut pup. oculi, dicitis in Græco legi, Cuftodi me Domine, quod nec in Hebræo, nec in ullo babetur Interprete: attamen in edd. Ald. & Compl. additur Kues; & Ambr. 1. 6. Hexa. col. 137. e. legit : Cuftodi me Domine, ut pupillam oculi, cum Vigil. Tapf. cont. Varim. p. 750. c. & Pfalt. Corb. Aug. ubi fup. addit: In tegmine alarum tuarum protege me; editt. proteges, renitentibus Mfs. Græcè, Εν σκέπῃ τῶν πτερύγων σε σκεπάσεις με. Ambr. de apol. Dav. to. I. col. 683. f. & 1. 4. Hex. 73. b. & in Pf. 118. col. 1210. d. legit: Sub umbra..... protege me at in Pf. 118. col. 998. f. In umbra..... protege. Vigil. Tapf. 1. cont. Varim. p. 750. c. & Caffiod. Sub um

bra, &c.

. 9. Ita Aug. & Caffiod. in hunc Pf. cum vet. Pfalt. & Græco.

. 10. Brev. Moz. habet adipe fuo; at Aug. & Caffiod. conftanter adipem, & fuperbiam, cum Pfalt. Rom. & Gr. In Corb. adipem..... fuperbia, ut fup. in Sangerm.

. 11. Sic apud Aug. & Caffiod. & al. In Gr. 'ExCaλόντες μέν... ὀφθαλμες αυλῶν ἔθεντο ἐκκλίναι ἐν τῇ γῇ.

2

. 12. Ita Caffiod, in hunc Pf. cum Psalt. Rom. & al.

VERSIO ANTIQUA.

5. Perfice greffus meos in Ex M. Sangerm. femitis tuis: ut non moveantur veftigia mea.

6. Ego clamavi, quoniam exaudifti me Deus: inclina aurem tuam mihi, & exaudi verba mea.

7. Mirifica mifericordias tuas, qui falvos facis rectos corde

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

8. A refiftentibus dexteræ tuæ: cuftodi me Domine, ut pupillam oculi.

Sub umbra alarum tuarum protege me, 9. à facie impiorum qui me adflixerunt.

Inimici mei animam meam circumdederunt, 10. adipem fuum concluferunt: os eorum locutum eft fuperbiâ.

11. Projicientes me nunc circumdederunt me oculos fuos ftatuerunt declinare in terram.

12. Sufceperunt me ficut leo paratus ad prædam, & ficut catulus leonis habitans in abditis.

13. Exfurge Domine, prævení eos, & fubverte eos: eripe animam meam ab impio, frameam tuam 14. de manu inimicorum.

Domine à paucis à terra difpartire eos, & fubplanta eos in vita eorum: de abfconditis tuis adimpletus eft venter eo

rum.

Saturati funt fuillam, & reliquerunt quæ fuperfuerant parvulis fuis.

at Auguft. in eundem, pro abditis, legit occultis. Gr. & ἀποκρύφεις.

. 13. Brev. Moz. Præveni eos, fupplanta eos eripe animam meam ab impiis, &c. Aug. in hunc Pf. Præveni eos, fubverte eos: erue animam meam ab impiis, &c. & inf. in Pf. 34. col. 229. f. erue ab impiis animam meam. Caffiod. in eund. Pl. Præveni eos, & fupplanta eos..... meam ab impio, &c. Pfalt. Rom. & Corb. Præveni eos, & fubverte eof..... meam ab impio. Græc. Πρόφθασον αυτές, καὶ ὑποσκέλισον dulés puca tùr tuxúr μe àwò ace68s, &c. Hieron. epift. ad Sun. & Fret. to. 2. col. 631. b. ait: In eodem: Exfurge Domine, præveni eum, & fuppl. eum: pro quo in Graco, péplacer dilés, i. e. præveni eos, & fuppl. eos : fed meliùs filegatur numero fingulari; fiquidem de impio dictum eft, de quo ftatim fequitur..... eripe animam meam ab impio ; nullique dubium quin diabolum fignificet. Vid. not. ad v. feq.

. 14. In Pfalt. Rom. & Corb. fic: frameam inimicorum de manu tua. Domine à paucis à terra difpartire eos, & fupplanta eos in vita ipforum: de abfconditis tuis adimpletus eft venter eorum. Saturati junt porcina: & reliquerunt quæ fuperfuerunt parvulis fuis. Item in Pfalt. Carnut. Domine à paucis à terra difpartire eos, & fuppl. eos..... Saturati funt porcina, &c. S. Eucher. quæft. in Pf. p. 844. g. fimiliter hab. Saturati funt porcina: 5 reliquerunt quæ fuperfuerunt, &c. Caffiod. in hunc Pf. frameam tuam ab inimicis manus tua. Domine à paucis à terra difpertire eos, & fupplanta eos in vita corum (inf. ipforum:) de abfconditis..... Saturati funt porcina: reliquerunt quæ fuperfuerunt, &c. S. Paulinus utramque fcripturam videtur admittere, ep. 50. p. 295. c. dicens: Saturati funt porcina; vel ficut in quibufdam Pfalteriis fcriptum audio: Saturati funt filiis: & reliquerunt qua fuperfuerunt, &c. Auguftinus in Pf. 34. col. 229. f. legit, frameam tuam ab inimicis manus tuæ: rurfufque in hunc Pf. col. 73. b. & epift. 49. p. 504. 505. ubi addit: Domine perdens de terra, difpertire eos in vita eorum : & de abfconditis... Saturati funt porcina : & reliquerum reliquias parvulis fuis :

[blocks in formation]

& poft pauca: Ubi ditum eft, inquit, Saturati funt porcina,
nonnulla exemplaria, Saturati funt filiis, habent : ex am-
biguo enim Graco interpretatio duplex evenit; fcilicet cùm in
quibufdam libris effet υἱῶν, filiis, in aliis ὑείων, porcinis. De
iisdem iterum differit Aug. ep. 149. ad Paulin. to. z. col.
504. d. Quia ergo tunc, ficut fcripfi, non potueram infpice-
ve codices Græcos propter quadam Pfalmi decimi fexti, infpexi
poftea quos inveni: 5 unus habebat, quod 5 Latini noftri,
Domine perdens de terra, difpertire eos; alius, ficut ipfe
pofuifti, à paucis de terra: & infra, col. 504. f. 505. a. b.
Quod verò fequitur, Saturati funt porcina, jam quid mihi
ex hoc videretur, aperui : fed quod alii codices babent,
veriùs babere perhibentur, quia diligentiora exemplaria per
accentûs notam ejufdem verbi Græci ambiguitatem, Græco
fcribendi more, difolvunt, obfcurius eft quidem, fed electiori
fententia videtur aptiùs convenire..... continaò fubjunctum eft,
Saturati funt filiis. In Brev. Mozarab. fic: Domine à pau-
cis de terra difpartire eos, & fupplanta eos in vita ipforum.....
Saturati funt defideriis : & reliquerunt quæ fuperfuerunt par-
vulis fuis. In Pfalt. Mediolan. Saturati funt filii eorum.

VERSIO ANTIQUA.

Ex Mf. Sangerm. 1. In finem pro puero Domini David, quæ locutus eft ad Dominum verba Cantici hujus, in die, qua eripuit eum Dominus de manu omnium inimicorum ejus, & de manu Saul, & dixit: XVII.

HEBR.

Ego in juftitia videbo faciem tuam: implebor, cùm evigilavero, fimilitudine tua.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUA M.

2. Dlligam te Domine vir-
tus mea 3. firma-
mentum meum, & refugium,
& liberator meus.

?

f

Symm. Xopla@cola ul. Gr. edit. Rom. gupalar ov àni
ἐχθρῶν τῆς χειρός σον Κύριε ἀπολύων ( Ald. & Compl. ἀπὸ
ὀλίγων) ἀπὸ γῆς διαμέρισιν αὐτὸς ἐν τῇ ζωῇ αὐτῶν· καὶ τῶν
κεκρυμμένων οι επλήθη ή γαςὴρ ἀὐτῶν. Ἐχορτάσθησαν ὑείων
(Alex. Ald. & Compl. υἱῶν· ) καὶ ἀφῆκαν τὰ κατάλοιπα τοῖς
rating dulur.

V. 15. Itidem in Pfalt. Corb. Mozarab. verò cum Caffiod. hab. Ego autem cum juftitia apparebo in confpectu tuo: fatiabor dum manifeftabitur gloria tua. Similiter in Miff Rom. fer. 6. poft Dom. 2. Quadr. ad Introit. Item apud Theodulf. Aurel. de ord. Baptif. ap. Sirm. to. 2. p. 968. b. præter hoc, cùm manifeftabitur. Aug. in eund. Pf. Ego autem in tua juftitia appar, in confp. tuo: fatiabor dum manifeftabitur, &c. at l. 21. de civit. Dei, c. 24. to. 7. col. 644. e. faturabor cùm manifeftabitur, &c. Anonymus de Trin. apud Ambr. col. 336. c. Ego autem cum juftitia appar. in confpectu tuo: fatiabor dum manifeftabitur mihi gloria tua. Græc. 'Eyw de & dixalocúry optúcoμal Tŵ πOGÓWπW &• KopτaDúoquai & rộ ôplùrai tùr döžar 08.

HEBR.

Victori fervo Domini David, qua
locutus eft Domino verba Can-
tici hujus, in die, qua liberavit
eum Dominus de manu omnium
inimicorum fuorum, & de manu
Saul, & ait: XVIII.

Iligam te Domine fortitudo mea. Dominus petra mea, & robur meum, & falvator meus:

Deus meus adjutor meus, & fperabo in eum :

Protector meus, & cornu falutis meæ, adjutor meus.

4. Laudans invocabo Dominum, & ab inimicis meis falvus ero.

5. Circumdederunt me ge-
mitus mortis, & torrentes ini-
quitatis conturbaverunt me.

6. Dolores inferni circum- Funes inferi circumdederunt me:
dederunt me prævenerunt pravenerunt me laquei mortis.
me laquei mortis.

7.

Et in tribulatione mea In tribulatione mea invocabo

Deus meus, fortis meus, & fperabo in eo:

VULGATA HOD.

15. Ego autem in justitia apparebo confpectui tuo : fatiabor cùm apparuerit gloria tua.

Scutum meum, & cornu falutis mea, fufceptor meus.

Laudatum invocabo Dominum, & ab inimicis meis falvus ero.

Circumdederunt me funes mortis, & torrentes diaboli terruerunt

me.

[blocks in formation]

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 1. Sic eft in Brev. Mozarab. deletis tamen vocibus
feqq. pro, & ad Dominum, & omnium. Aug. in hunc Pf.
In finem puero Domini ipfi David, quæ locutus eft Domino ;
reliqua ut in textu. Caffiod. Vulgate fuffragatur, nifi quòd
legit, ad Dominum, pro Domino. Pfalt. quoque Rom. Fabri,
& Carnut. habent, quæ locutus eft; Rom. Martianæi,
qui
locutus eft ad Dominum..... qua eripuit eum Dominus de ma-
nu Saul, de manu omnium inimicor. ejus. Corb. In finem
puero Domini, qua
locutus eft Domino verba Cantici bujus.....
de manu inimicorum ejus, &c. ut fup. Gr. Eis TO TEMOS TO
παιδὶ Κυρίῳ τῷ Δαυίδ, ἃ ἐλάλησε τῷ Κυρίῳ..... πάντων τῶν
ἐχθρῶν αὐτῷ, καὶ ἐκ χειρὸς Σαέλ, &c. ut fup.

a

. 2. Ita legit Auguft. in hunc Pf. & epift. 55. to. 2. col. 538. b. cum S. Paulino, epift. 23. p. 151. a. necnon Caffiod. & Anonymo apud S. Paulin. epift. ad Marcell. to. 2. p. 4. His accedunt Pfalt. Rom. Corb. & Mozarab. In Gr. is 8. Auguft. in hunc Pf. ró virtus mea, ita explicat, per quem fortis fum. Similiter Auct. Comment. in Reg. S. Eucherio falsò afcripti, p. 961. f.

. 3. Auguft. in hunc Pf. Domine firmamentum meum, refug. meum, & lib..... adjutor meus, & fperabo..... cornu falutis mea, & redemptor meus. Pfalt. Rom. Fabri, & Corb. fimiliter habent in principio, Domine, ficut meum, post

refugium; & in fine, adjutor meus, abfque præced. . In
Rom. Martianæi: Dominus firmamentum meum, 5 refugium
meum..... adjutor meus, fperabo..... cornu falutis meæ, adju-
tor meus. Item in Pfalt. Carnut. ficut apud Caffiod. in hunc
Pf. adjutor meus in fine, abfque præced. &; quæ con-
junctio etiam deeft in Brev. Mozar. ante verbum fperabo.
Pfeudo-Eucherius in Reg. p. 961. Domine firm. meum, 5
refug..... cornu falutis mea, liberator meus. Gr. Kuenos
ξερέωμά με, καὶ καταφυγή με...... βοηθός με, ἐλπιῶ..... καὶ
ἀντιλήπτωρ με.

.

. 4. Ita Aug. & Caffiod. cum veterib. Pfalt. quibus confonat Græcum, nifi quòd pro ab, habet ex.

V. 5. Ita Hilar. in Pf. 139. col. 532. a. & Caffiod. in hunc Pfal. cum Pfalt. Rom. Corb. Mediolan. & Carnut. Auguft. verò in eund. Pf. habet, dolores mortis, &c. Gr. wires Javáry; at in Miffali Rom. ad Introitum Dominicæ Septuag. gemitus mortis.

. 6. Concordant Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. ut & Pfalt. Mediolan. Carnut. Corb. Mozar. & Rom. Fabri. In Rom. Martianæi, & prævenerunt me. In Gr. Tegépbasár us, abfque præced. , quod delet etiam Pfeudo-Eucherius in Reg. p. 961. ante pravenerunt.

.7. In principio fimiliter habetur &, ap. Caffiod. in

[ocr errors][ocr errors]
[blocks in formation]

то

hunc Pf. & in Pfalt. Rom. ac Moz. In Corb. fic: Et in
preffura mea invocabo Dom. &c. Auguft. in eund. Pf. legit
cum Pfeudo-Eucherio in 2. Reg. p. 961. g. Et in preffura
mea invocavi, &c. aliubi autem non tollitur To fancto, post
templo. In Gr. fic: Kai & TO Gxildai μe εTEXαxecάμ.....
ἐκέκραξα· ᾤκεσεν ἐκ ναῦ ἁγίο αυτό..... εἰσελεύσεται εἰς τὰ ὦτα
du. Apud Hilar. in Pf. 143. col. 553 d. Audivit de tem-
plo fando fuo, &c. ut fup.

~

gy

.8. Ita Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. cum Pfeudo-
Eucherio in Reg. p. 961. h. necnon Pfalt. Rom. Fabri, &
Corb. In Brev. Moz. fimiliter ponitur &, ante fundamen-
ta, ut & in fine, Deus. Item in Gr. Kai sodrufu,
τρομος ἐγενήθη ἡ γῆ καὶ τὰ θεμέλια..... ὅτι ὠργίση αὐτοῖς ὁ
Oes. In Pfalt. Rom. Martianæi deeft, ante fundamen-
8a; cæt. ut fup. Apud Hilar, in Pf. 64. col. 166. d. e. Et
commota eft, & intremuit terra: & fundamen..... quoniam
iratus eft bis : & in Pf. 143. col. 553. d. Et commota eft,
contremuit..... 5 fundamenta, &c. Ap. Tichonium reg.
7. col. 64. c. Fundamenta montium conturb. funt, & com-
mota funt, quon. iratus eft Deus.

.9. Sic eft in Pfalt. Rom. Mediol. & Mozarab. ficut
ap. Auguft. in hunc Pf. at in Pfalt. Carnut. & Corb. ex-
ardefcet; quibus duobus fuffragatur Hilar. in Pf. 67. col.
191. d. nifi quòd unus Mf. Reg. hab. ibid. exardefcit: item
in Pf. 143. col. 556. c. exardefcit; at correctum eft exar-
defcet ex alio loco, nempe in Pf. 64. col. 166. d. e. ubi
fic Hilar. habet: Afcendit fumus ab ira ejus : & ignis à
facie ejus exardefcet: carbones accenfi funt ab eo. Nec illud ob-
ftat, quòd eodem loco editi ferant exardefcit; etenim malè,
cùm infra, col. 167. b. rurfus legatur: Afcendit fumus ab
ira ejus:& ignis à confpectu ejus ardefcet: & fup. p. 166.
f. fubnectantur ifta ab eodem Hilario: In fumo qui afcen-
dit, præteriti temporis res eft; in igne autem accendendo, fu-
turi fignificatio continetur; quæ manifeftò arguunt exardef-
cet, quod ipfe habet in Pf. 64. fup. cum Theodor. Attamen
Hilar. in Pf. 143. p. 556. c. legit exardefcit, ut notavi
fupra. Pfeudo-Eucher. verò in 2. Reg. p. 961. g. exardef
cet. In Gr. xaтspoor; at in edd. Ald. & Compl. xata-
xolar item fup. conftanter, & ¿prñ dv78.

. 10. Ita Aug. in hunc Pf. cum Pfalt. Corb. & Moz. Concinit etiam Hilar. in Pfalm. 64. col. 166. d. nifi quòd tollit, ante inclinavit: at in Pf. 143. col. 556. c. retinet, inclinavit. Pfalt. Rom, habet, 5 inclinavit cœ

Tom. II.

[ocr errors]
[blocks in formation]

14. Et intonuit de cœlo Dominus, & Altiffimus dedit vocem fuam: grando & carbones ignis.

Et intonuit in cælis Dominus,
& Altiffimus dedit vocem fuam:
grandinem & carbones ignis.

15. Et mifit fagittas fuas, & Et mifit fagittas fuas, & diffi-
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

13. Præ fulgore in confpectu ejus nubes tranfierunt grando, & carbones ignis.

14. Et intonuit è cœlo Dominus & Altiffimus' dedit vocem fuam.

>

15. Et mifit fagittas fuas, &

los; ficut Ambrof. de apol. Dav. col. 730. d. & Caffiod.
in hunc Pfal. Pfeudo-Eucherius in Reg. inclinavit cælum.
Græc. xxiver 'eror Ald. verò & Compl. pavés.

21

. 11. Aug. & Caffiod. Vulgata favent, cum veterib. Pfalt, & Gr.

. 12. Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. rurfus concinunt cum Vulg. & Græco. Ap. Ambr. 1. de Ifai. c. 5. col. 367. e. & in Pfal. 35. & 45. col. 772. f. 928. a. prior tantum legitur verficulus: Pofuit tenebras latibulum fuum. Unde aurem duo fequentes in textum irrepferint, me latet: primus enim ad v. 13. pertinere videtur, alter ad . 18. qui ult. rurfum inferitur infra, #. 20. Perturbatum quid potiùs hîc fufpicor in archetypo, à quo defcriptus eft Sangerm. codex, quàm ut credam duos illos verficulos primitus illic additos fuiffe; maximè cùm ita pofiti, fenfum interturbent, nec aliubi reperiantur eò loci, neque in Græcis, neque in Latinis. Brev. Moz. habet, in navibus aeris, pro in nubibus, &c. fed aperto mendo; nam in Græco conftanter, w νεφέλαις αέρων.

. 13. Aug. in hunc Pf. addit ipfius, ad nubes. Brev.
Moz. loco tranfierunt, hab. tranfcurrerunt; reliqua ut fup.
In Gr. ̓Απὸ τῆς τηλαυγήσεως ἐνώπιον αυτῷ αἱ νεφέλαι διήλθον
&c. Hilar. in Pf. 146. col. 579. b. legit: Pra fulgore ejus
in confpectu ejus nubes tranfierunt. Caffiod. verò in eund.
Pf. Prafulgora in confpectu ejus, &c. tum addit: Prafulgo-

ra

"

una pars orationis eft, id eft, nominativus pluralis, & refpondet ad nubes..... & fenfus talis eft: Illa nubes..... ficut in hoc aere tenebrofa, hoc eft, obfcura videntur ; ita in confpectu Dei prafulgora funt, ubi femper veritas patet: at hæc mera Caffiodori conjectura, quæ nullius antiquæ Verfionis, quod fenferim, aut Mf. auctoritate nititur,

. 14. Ita Aug. & Caffiod, in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. Mediolan. Corb. Carnut. & Græco; à quibus omnibus abfunt eò loci, grando & carbones ignis. De hoc etiam verficulo Hieron. ep. ad Sun. & Fret. to. 2. col. 631. b. hæc habet: Et quaritis, cur Græcus iftum verfum fecundò non. babeat, interpofitis duobus verfibus: fed fciendum, quia de Hebraico, de Theodotionis editione in LXX. Interpretibus fub afterifco additum fit.

. 15. Ita Pfalt. Rom. cum Caffiod. in hunc Pfal. nifi quod apud utrumque deeft & initio, ficut ante fulgura. In Corb. fic: Et mifit fagittas fuas, diffipavit eos: 5 fulgura multiplic, conturbavit eos. Apud Hilar, in Pl. 67. E

« ZurückWeiter »