Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

med.

.
LIBER PSALMORUM. Pfalm

.

NOTA AD VERSIONEM ANTIQUA M. Cassiod. cum Psalt. Corb. Rom. verò, & Mozar. fuper in ita : Qui pecuniam fuam non dedit in fænore , es manera nocentem ; ac in fine, non commovebitur in æternum. Aug. fuper innocentes non accepit. Qui ifta fecerit , non commovein hunc Pf. juxta quinque Mss. leg. super innocentem, le bitur in æternum. Vide eriam Leon. M. ferm. 16. p. 66.b. cundum al. ac editr. super innocentes ; ex omnibus , non In Gr. To apruerer au 7 i'r dwxer e ai Táxw, cães commovebitur in æternum. Cypr, I. 3. Testim. p. 318. c. αθώοις εκ έλαβεν. Ο ποιών ταυλα,8cαλευθήσεται εις τον αιώνα. VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
1. Tituli inscriptio ipli David. XV. Humilis & fimplicis David. XVI. 1. Tituli inscriptio ipfi David.

XV.
Onserva me Domine,
C

quoniam
me , spe-

Conferva Domine; ravi in te. Dixi Domino :

. no : Deus meus es tu, quoniam bo- Dominus meus es tu, bene mihi 2. Dixi Domino : Deus meus porum meorum non eges. non eft fine te.

es tu, quoniam bonorum meo

rum non eges. 3. Sanctis , qui sunt in terra Sanctis qui in terra sunt, com 3. Sanctis, qui in terra sunt ejus, mirificavit omnes voluntates magnificis, omnis volunt as mea in ejus, mirificavit omnes vomcas in eis. eis.

luntates meas inter illos. 4. Multiplicatæ sunt infirmita.

Multiplicabuntur idola eorum , 4. Multiplicatæ sunt enim tes eorum : postea acceleraverunt. poft tergum sequentium.

infirmitates eorum:poftea ad

celeraverunt. Non congregabo conventicula Non libabo libamina eorum de Non congregabo conventicorum de fanguinibus : nec memor sanguine , neque affumam nomina cula eorum in sanguinibus : ero nominum corum per labia mea. eorum in labiis meis.

nec memor ero nominum il

lorum per labia mea. s. Dominus pars hæreditatis Dominus pars hæreditatis med,

5. Dominus

pars

hæreditameæ, & calicis mei : tu es, qui & calicis mei : tu potessor fortis tis mex, calicis mei : tu es, reftitues hæreditatem meam mihi.

qui restituisti mihi hæredita

tem meam. 6. Funes ceciderunt mihi in præ Linea ceciderunt mihi in pul 6. Funes ceciderunt mihi in claris : etenim hæreditas mea præ- cherrimis, & hæreditas Speciofiffi- præclaris : etenim hæreditas clara eft mihi, ma mea est.

mea præclara eft mihi. 7. Benedicam Dominum , qui Benedicam Domino , qui dedit 7. Benedicam Dominum, tribuit mihi intelle&um : insuper & confilium mibi : insuper & noctibus qui mihi tribuit intellectum: usque ad no&tem increpuerunt me erudierunt me renes mei. insuper & usque ad noctem renes mei.

increpaverunt me renes mei. 8. Providebam Dominum in Proponebam Dominum in cons 8. Providebam Domino in 25.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
#. 1. Ita Psalt. Rom. Fab. cum Aug. & Cassiod. in hunc' Ambrosio in Pf. 37. p. 830. e. Apud Hilar. in hunc Pl. =
Pl. Pfalc. verò Corb. & Moz. delent ipfi. Rom. Martianæi , schedis Marten. Multiplic. funt infir. cor. poftea accelerav.
In tituli infcriptione ipfi David. Gr. 37norexpic To Aavid. Non congregabo fynagogas eorum de sanguine meo : nec memo-

* Ita Aug. & Cafliod. in hunc Pfalm. una cum Psalt. rabor nomina eorum per labia mea. Græcè : 'ETauburbuoan ai Ro.n. Corb. & Moz. Hilar. in hunc Pl. è fchedis Marten. dereces avlür vild Tæūla..... OÚ ren Curayáyw tas Curae Cuftodi me Domine , quoniam in te speravi. In Gr. Dúrazón ywyas dv7cor it aiuálar o'fè Mwanaão Tŵr ovokálwv, &c. με Κύeις, ότι επί Coί ήλπισα.

*. 5. Aug. & Cassiod. in hunc Pr. legunt cum Brev. . 2. Sic apud Aug. in hunc Pf. & in Psalt. Rom. Fa Moz. & Psalt. Rom. Fabri, tu es, qui reffitues mibi bæred. bri. In Rom. verò Martianæi, Corb. & Muz, non indiges , meam. Corb. & Rom. Martianæi, tu es , qui reftituifti mihi, ficut ap

Hilar, in hunc Pr. è schedis Marten. Item ap. &c. ut sup. Ambr. l. 1. offic. 10. 2. col. 65.c. & Philastr, Ambr. I. de Nab. c. 16. to. 1. p. 585. e. & epist. 29. to. Brix. de hæres. p. 712. a. hæc tantum citant : Dominus 2. p. 908. e. at l. de Isa. c. 8. p. 382. d. & 1. 2. de Jac. pars hæredit. mea, só calicis mei. Hilar. in hunc Pf. è schec. 4. p. 464. c. non eges ; cæt. ut in textu. Apud Cassiod. dis Edm. Marten. Dominus portio hæredit. mea , & calicis in hunc Pl. p. 52. c. non indiges. In Gr. x' xpslar (XFIS. mei : tu es , qui custodisti bæreditatem meam : supra verò,

ř. 3. Ira Cassiod. in hunc Pfalm. cum Psalt. Rom. In Dominus eft portio. Auct. I. de promill. p. 2. cap. 16. col. Corbil lic : Sancti, qui in terra funt ejus, mirificavit mibi 140. b. Dominus portio hæredit. mea..... tu es , qui reffitues omnes voluptates meas inter illos. Ap. Aug. in eund. Pl. ita : mihi bæreditatem meam. Gr. Kuedes repis tūs..... Gúsi, Sanctis, qui sunt in terra ejus , mirificavit omnes volunt. meas αποκαθισαν την..... με έμοί. . in illis : editr. Aug. ferunt mirificavi; at Mís. omnes , mi 9.6. Sic Ambr. in Luc. 19. to. 1. col. 1499. d. & in rificavit. Hilar. in hunc Pf. è schedis Edm. Marten. Sanc Pf. 118. col. 1070. d. ac 1. 2. de Spir, S.col. 655. e. cui tis, qui funt in terra ; & poft paulo : ipfi miras fecerunt fuffragantur Aug. & Cafliod. in hunc Pl. cum vet. Plalt. voluntates tuas in fe. S. Paulinus , epist. 5o. p. 293.c.

Sanc At Hilar. in eund. Pf. è schedis Edm. Marten. ita legit : tis , qui in terra funt ejus, mirificavit omnes voluntates fuas Funiculi ceciderunt mibi in potentiffimis : etenim hæreditas Inter illos : ar inf. p. 294. f. miras fecit, &c. unde Aug. epift. mea maxima est mihi : supra verò sic : Funes cecid. mibi in 149. ad ipsum, to. 2. col. 505. f. g. ait : In xv. Pfalmo ipfis potentilimis : etenim hareditas mea perquam maxima eft quod fcriptum eft, mirificavit, vel mirificet omnes volun mibi. Auct. I. de promiss. p. 2. c. 16. nam & bared. mea tates fuas inter illos , nihil probibet intelligi; imo & conve- præclara eft mihi. In Gr. Exorvía intensor you. tcīs xesnientius videtur , non inter illos , fed in illis : fic enim Gre- tisoise yap ý xanogrouía re xexrisu un o'sir. ci codices habent. Sæpe autem quod babet illa lingua, in illis , .7. Ita Psalt. Rom. & Corb. cum Brev. Mozar, nifi noftri interpretantur, inter illos, ubi videtur fententiæ conve quòd Corb. hab. Domino. Aug. in hunc Ps. Benedicam Dom nire. Accipiamus ergo : Sanctis , qui sunt in terra ejus , mi minum , qui mihi trib, intell. infiper autem 8 usque ad noce rificavic omnes voluntates suas in illis ; quod plerique codi tem emendaverunt me renes mei: at supra in Pf. 7. p. 35. f. ces habent ; intelligamus voluntates ejus, munera gratiæ, legit, increpaverunt me , &c. Hilar. in eund. Pl. è schequæ gratis data eft : at infra p. 906. e. f. addic: Sanè codi dis Edm. Marten. Benedicam Dom. qui me intelligere fecit : ces emendatiores , & ele&tioris auctoritatis , non habent volun adhuc autem & ficut in noite erudierunt me renes mei ; & intares suas , fed voluntates meas. In Gr. hod. staupás woe fra, adhuc autem & quafi in nocte erudierunt , &c. Gr. Evπάντα τα θελήμα7α αυ76 ώ αυτοίς.

λογήσω τον Κύριον, τον ζυνετίσαντά μεέτι δε και πως νυκτός *.4. In Brev. Moz. similiter : Multiplicatæ sunt enim ; εσαίδευσαν με οι νεφegί με. & sub finem, nomina , loco nominum. Item in Psalt. Rom. $. 8. Ambr. in Pf. 118. to. I. col. 1170. e. legit, Pro& Corb. additur enim. Aug. & Caffiod. in hunc Ps. Vul- videbam Dominum , &c. ut in textu : vide etiam col. 671. gatæ fuffragantur cum S. Paulino epist. 5o. p. 293. c. & b. d. 1275. 6. 1327. f. Similiter apud Aug. in hunc Ph.

A&. 2.

Udi Deus juftum : intende am
30 LIBER PSALMORUM. Pfalm. XVI.
VERSTO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Es Ms. Sangerm. conspectu meo semper : quo- pectu meo semper : quia à dextris conspectu meo femper : quoniam à
niam à dextris eft mihi, ne meis eft, ne commovear.

dextris eft mihi, ne commovear.
commovear.
9. Propter hoc delectatum

Propterea latatum eft cor meum, 9. Propter hoc lætatum est cor
est cor meum, & exsultavit & exfultavit gloria mea; “ caro meum, & exsultavit lingua mea :
lingua mea : insuper & caro mea habitabit confidenter. insuper & caro mea, requiefcet in
mea requiescet in 1pe.

fpe.
10. Quoniam non derelin Non enim derelinques animam 10. Quoniam non derelinques A&. 2,
ques animam meam in infer- meam in inferno : nec dabis sanc- animam meam in inferno : nec dabis 31.813.
num: nec dabis sanctum tuum tum tuum videre corruptionem. sandum tuum videre corruptionem. 35.
videre corruptionem.

11. Notas mihi fecisti vias Ostendes mihi semitam vite, ple 11. Notas mihi fecisti vias vitæ,
vitæ, adimplebis me lætitia nitudinem latitiarum ante vultum adimplebis me lætitia cum vultu tuo:
cum vultu fuo : delectationes tuum; decores in dextera tua ater- delectationes in dextera tua usque
in dextera tua usque in finem. nos.

in finem.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
& sup. in Pl. 7. col. 35. f. Item apud Caffiod. & in ver. 2. col. 144. C. & p. 3. col. 180. b. Lactant. I.

4.

Institut. Psalt. Hilarius in eund. Ps. è schedis Edm, Marten. Provi c. 19. p. 582. Non derelinques animam meam apud inferos : debam Dominum..... quin à dextris eft mihi , ut non commo nec dabis...., videre interitum. Itidem S. Pacian. serm, de vear. Fulg. l. 1. ad Tralim. p. 86. Providebam Dom. coram Bapt. p. 318. f. Victorin. Afer verò, l. 3. adv. Arium,

, P.
me semper , &c, ut in Vulg. Gr. Hogwpeópur Tor Kúesov.... 276. a. legit in inferno , cum Gaud. Brix. serm. 10. p.960.
ότι εκ δεξιών με εσίν, ίνα μη αλευθώ.

c. & infra , videre corruptionem. Apud Eucher. q. in Pf. p.
#.9. Ita Cassiod. in hunc Pf. cum Psalt. Rom. & Corb. 844. f. ita : Non dabis semen tuum videre corruptionem. Ap.
Similiter in Brev. Moz. præter unum requiescit. Ap. Aug. Aug. ep. 149, p. 506. f. habetur in inferno , ut & in hunc
in hunc Pf. ut & apud Fulg. I. 1. ad Tralim. p. 86. ita : Pf. col. 71. sed tres Mís. ferunt ibid. in infernum ; mox
Propter hoc jocundatum eft cor meum..... requiefcet, &c. Item ita : neque dabis fandum tuum videre corruptionem. In Gr.
ap. Hilar. in eund. Pl. è schedis Edm. Marten, jocunda- "O71 8x87xziarsiteks tük..... eis Q & uxo ód è Suosis Tor Eción 08
tum eft ; paulò verò post, insuper & caro mea habitabit in if siv dieptepár. Mr. Alex. hab, sis ģdr. Psalt. Carnut. &
Spe. In Gr. As této supporta v xapsia pe.... fti dong ví Corb. in infernum.
(αρξ με κατασκηνώσς επ' ελπίδι. .

.11. Sic ap. Aug. in hunc Ps. si excipiatur vox delec-
7. 10. Ambr. conftanter legit in inferno, cùm l. 1. de tatio , loco delectationes. Hilar. in eund. Pí. è schedis Edm.
interpel. Job, c. 9. col. 636. e. rum inf. col. 931. c. 981. Marten. sic : Notas fecisti mihi vias vita , implebis me lati-
a. 1409. f. 1531. b. & to. 2. col. 571. a. 713. b. hoc ul tiâ..... delectationes in dextera tua , &c. Fulgent. I. 1. ad
rimo loco hab. non relinques. Similiter Hilar. in Pf. 56.68. Trasim. p. 86. Notas mihi fecisti vias vitæ, adimplebis me
& 139. col. 117. d. 222. C. & 530. b. at in Ps. 15. è jocunditate cum facie tua. Græc. 'Eyrwesoás por odi's was,
schedis Edm. Marten. leg. in infernum , &e. Cypr. 1. 2. Trupateis ple eu pegcúrus... TEPAVÓTX755 ev tñ dstv or sis
Testim. p. 295. a. ita : Non derelinques anim. meam ap. infe- noç. Mr. Alex. hab. Tepatrórus, cum ed. Compl. & Theo-
ros: neque dabis, &c. ut sup. Similiter Auct. I. de promis. p. doreto.
VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
1. In finem, oratio ipfi David. Oratio David. XVII.

1. Oratio David. XVI.
XVI.
Xaudi Domine justi-

Xaudi Domine justitiam me-
deprecationem meam.

: intende deprecationem deprecationi meæ.

Auribus percipe orationem Auribus percipe orationem me Auribus percipe orationem me-
meam, non in labiis dolofis.

am, absque labiis mendacibus. am, non in labiis dolosis.
2. De vultu tuo judicium De vultu tuo judicium meum 2. De vultu tuo judicium meum
melim prodeat : oculi mei vi- prodeat : oculi tui videant aquita- prodeat : oculi tui videant æquita-
deant æquitates.

3. Probafti cor meum, & Probasti cor meum , visitasti noc 3. Probafti cor meum, & visie
visítasti noctem : igne me exa- te: conflasti me, & non invenifti. tasti nocte : igne me examinasti, &
minasti, & non est inventa in

non est inventa in me iniquitas.
me iniquitas.

4. Ut non loquatur os me Cogitatio mea utinam non tran 4. Ut non loquatur os meum
um opera hominum : prop- filet os meum : in opere Adam, in opera hominum : propter verba la-
ter verba labiorum meorum verbo labiorum tuorum ego obfer- biorum tuorum ego custodivi vias
ego
custodi vias duras.
vavi vias latronis.

duras.
NOTÆ AD

VERSIONEM ANTIQUAM.
. 1. Aug. id omittit, in finem, cum Brev. Moz. In Psalt. oculi tui, quia * fupra dixerat, De vultu tuo judicium
Rom. & Corb. fimpliciter , Oratio David. Sic etiam apud meum prodeat ; & oculi Dei in Propheta recta operante, non
Caffiod. in hunc i'l. Hieronymus quoque ep. ad Cypr. to. prava , fed recta confpiciant. Apud Ambr. 1. de apol. David,
2. col. 695. b. dicit : Sextus decimus inscribitur , Oratio col. 697. e. & epist. 43. col. 974. e. hoc tantum legitur:
David. In Gr. Ilegoeux 78 Salid.

De vultu tuo judicium meum prodeat, In Gr. 'Ex recóry
* Ita ferunt Psalı. Rom. & Corb. Item Aug. & Cassiod. σε το κρίμα με εξέλθοι· οι οφθαλμοί με 1 έτωσαν ευθύτητας: non-
in hunc Psalm. Exaudi Deus,.... intende deprecationi mex, nulli codd, habent optar poi 08.
&c. ut sup. In Brev. Moz. similiter , Exaudi Deus. In Gr. 7.3. Plalt. Rom. cum aliis constanter hab. visitasi noca
Eo : đen Kodak.... 7p (xs 7 , đc. ut fun. te. Sic etiam Aug. & Cassiod, in hunc Pf. Apud Ambr. l.

W. 2. Similiter habent, oculi mei, Psalt. Rom. Mediol. 1. de Nab. c. 12. col. 579. e. & de apol. Dav.col. 687.
Corb. & Brev. Moz, at in fine , aquitatem. Item Auguft. b. pofteriura tantùm exstant : igne me examinafti, &c. ut
in hunc Pf. A vultu tuo jud..... oculi mei vid. æquitatem. fup. Græcè': 'Edoxinacas the xapdiar pe , ¿TELÉ4w ruxtóso
Hilar, verò in Pf. 65.col. 178. e. oculi tui videant aquita. ÉTúpwoás pes, &c.
tes. Calliod. in Pf. 16. p. 55. oculi tui videant æquitatem. . 4. Aug. & Casiod. in hunc Pf. cum veterib. Psale.
Er vero Hieron. epist. ad Sun. & Fretel. to. 2. col. 631. a. & Gr. constanter legunt labiorum tuorum , non meorum ;
ad hæc, oculi tui videant æquitates , ait : In Graco vos le cæt. ut supra. Ambr. l. de Incarn. to. 2. col. 710. c. fi-
giffe dixisiis, vi opfanuci M8 id eft, oculi mei ; fed reétiùs, militer hab. Uz non loquatur os meum opera hominum. S.

Es Ms. Sangom.* E čiam meam : intende

,

[ocr errors]

E

meam.

tes.

tes.

[ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 5. Perfice gressus meos in semi Sustenta greffus meos in callibus s. Perfice gressus meos in Ex Ms. Sangermo tis tuis : ut non moveantur vestigia tuis, & non labantur veftigia femitis tuis : ut non movean

tur veftigia mea. 6. Ego clamavi , quoniam ex Ego invocavi te, quia exaudies 6. Ego clamavi, quoniam audisti me Deus : inclina aurem tuam me Deus : inclina aurem tuam mi. exaudisti me Deus: inclina aumihi, & exaudi verba mea. hi, audi eloquium meum. rem tuam mihi, & exaudi yer

mea.

mea.

ba mea.

[ocr errors]

7. Mirifica misericordias tuas , Mirabiles fac misericordias 7. Mirifica misericordias qui falvos facis fperantes in te. tuas , Salvator

Sperantium tuas, qui falvos facis rectos

corde 8. A resistentibus dexteræ tuæ A refiftentibus dextera tua : cuf 8. A refiftentibus dextera custodi me, ut pupillam oculi. todi me quasi pupillam intus oculi. tuæ : custodi me Domine, ut

pupillam oculi. Sub umbra alarum tuarum pro 1. In umbra alarum tuarum pro

Sub umbra alarum tuarum tege me: 9. à facie impiorum qui tege me, à facie impiorum vaftan. protege me, 9. à facie impiome affixerunt. tium me.

rum qui me adflixerunt. Inimici mei animam meam cir Inimici mei animam meam cir Inimici mei animam meam cumdederunt, 10. adipem suum cumdederunt , adipe fuo conclufe- circumdederunt, 10. adipem concluferunt : os eorum locutum runt i & ore locuti funt Superbě. fuum concluferunt: os eorum eft fuperbiam.

locutum eft fuperbiâ. 1. Projicientes me nunc cir Incedentes adversùm me, nunc 11. Projicientes me nunc cumdederunt me : oculos fuos fta- circumdederunt me : oculos fuos po- circumdederunt me : oculos tuerunt declinare in terram. fuerunt declinare in terram. fuos ftatuerunt declinare in

terram. 12. Sufceperunt me ficut leo pa Similitudo ejus quafi leonis de 12. Susceperunt me ficut ratus ad prædam : & ficut catulus fiderantis predam , & quafi catuli leo paratus ad prædam, & fileonis habitans in abditis. sedentis in abfconditis.

cut catulus leonis habitans in

abditis. 13. Exfurge Domine , præveni Surge Domine , preveni faciem 13. Exsurge Domine, præeum, & fupplanta eum : eripe ani- ejus, incurva eum : Salva animam vení eos, & subverte eos: erimam meam ab impio , frameam meam ab impio, qui, est gladius pe animam meam ab impio, tuam 14. ab inimicis manus tuæ. tuus ; à viris manus tuæ Domine , frameam tuam 14.

de manu

inimicorum. Domine à paucis de terra divide Qui mortui sunt in profundo , Domine à paucis à terra difeos in vita eorum : de absconditis quorum pars in vita ; & quorum partire eos, & fubplanta eos tuis adimpletus est venter eorum. de abfconditis tuis replefti ventrem : in vita eorum : de absconditis

tuis adimpletus eft venter eo

rum. Saturati funt filiis : & dimiferunt Qui satiabuntur in filiis, & di Saturati sunt fuillam , & rereliquias suas parvulis suis. mittent reliquias suas parvulis eo- liquerunt quæ superfuerant par

vulis suis. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. Paulin. epist. 32. p. 205.c. propter mandata labiorum tuo at Auguft, in eundem, pro abditis , legit occultis, Gr. á rum ego ambulavi vias duras : at in Gr. dicti's rózes ter αποκρύφοις. χειλέων σε εγω εφύλαξα , &c.

^. 13. Brev. Moz. Præveni eos , & fuppianta cosi eripe #. 5. Aug. in hunc Pl.legit : Ad perficiendos greffus meos, animam meam ab impiis , &c. Aug. in hunc Pl. Præveni eos , &c. ut sup. alii constanter , perfice. Varietas orta eft à Gr. & fubuerte eos : erue animam meam ab impiis , &c. & inf. xalpical , vel ira mutato accentu , xc7p7loos. Ap. Symm. in Pf. 34. col. 229. f. erue ab impiis animam meam. CaiCurrepomucov , Theod. tentlwoor, Aquil. avlınabénsas. fiod. in eund. Pl. Præveni eos, & supplanta eos..... meam ab

*.6. Ita Auguft. & Cassiod, & al. unà cum Gr. impio , &c. Psalt. Rom. & Corb. Præveni eos , & fubverte

9.7. August. & Cassiod. cum veterib. Psalt. constanter eos ..... meam ab impio, Græc. Ilpóplacer autis, v ÚTOOXÉAroor habent fperantes in te, non reitos corde. Græc. similiter , ó eurós pūcau tùy foxúr my amò aoscos, &c. Hieron. epift. ζώζων της ελπίζοντας επί σε.

ad Sun. & Fret. to. 2. col. 631. b. ait : In eodem : Exsurge 8. 8. Auguft

. & Caffiod. in hunc Pf. jungunt pariter Domine , præveni eum , & fuppl. eum : pro quo in Græco , hunc versic. à refift. dexteræ tuæ, cum præcedenti, & inf. mpéplacer avós, i.e. præveni eos , & fuppl. eos : fed meliùs addunt Domine ; fic etiam in Psalt. Rom. In Gr. vero deert fi legatur numero fingulari ; fiquidem de impio dictum eft, de Domine : unde Hieron. ep. ad Sun. & Fret.to. 2. col. 631.a. quo farim sequitur..... eripe animam meam ab impio ; nulIn ipfo , inquit, Custodi me ut pup. oculi, dicitis in Græco lique dubium quin diabolum fignificet. Vid. not. ad #. feq. legi , Custodi me Domine , quod nec in Hebræo, nec in ullo N. 14. In Psalt. Rom. & Corb. tic: frameam inimicorum babetur Interprete : attamen in edd. Ald. & Compl. addi de manu tua. Domine à paucis à terra di partire eos, & fuptur Kúers; & Ambr. 1. 6. Hexa. col. 137. e. legit : Cuf planta eos in vita ipforum : de abfconditis tuis adimpletus eft todi me Domine , ut pupillam oculi, cum Vigil. Tapf. cont. venter eorum. Saturati junt porcina : & reliquerunt quæ fum Varim. p.750.c. & Psalt

. Corb. Aug. ubi fup. addit: In perfuerunt parvulis suis. Item in Psalt. Carnut. Domine ad tegmine alarum tuarum protege me; editr. proteges, reni paucis à terra dispartire eos, Es suppl. eos .....

... Saturati sunt pora tentibus Mrs. Grece, Εν σκέπη των στερύγων σε σκεπάσεις με. cina, &c. S. Eucher. quæst. in Pf. p. 844. g. fimiliter Ambr. de apol. Dav. to. 1. col. 68 3. f. & l. 4. Hex. 73. hab. Saturati sunt porcina : reliquerunt quæ superfuerunt , b. & in Pf. 118. col. 1210. d. legit : Sub umbra..... prote &c. Caffiod. in hunc Pl. frameam tuam ab inimicis manus ge me : ar in Ps. 118. col. 998. f. In umbra ...

protege.

tuæ. Domine à paucis à terra dispertire eos, & fupplanta eos Vigil. Tapf. l. cont. Varim. p. 750.6. & Cassiod. Sub um in vita eorum (inf. ipsorum :) de absconditis..... Saturati sunt bra, &c.

porcina : 8 reliquerunt quæ fuperfuerint , &c. S. Paulinus ř.9. Ita Aug. & Cassiod. in hunc Pl. cum ver. Psal. utramque scripturam videtur admittere, ep. 50. p. 295.c. & Græco.

dicens : Saturati funt porcina ; vel ficut in quibufdam ifal$. 10. Brev. Moz. habet adipe fuo ; at Aug. & Cassiod. teriis fcriptum audio : Saturati funt filiis : 89 reliquerunt qua constanter adipem , & fuperbiam , cum Pfalt. Rom. & Gr. Superfuerunt , &c. Augustinus in Ps. 34. col. 229. f. legit, In Corb. adipem..... fuperbiâ, ut fup. in Sangerm. frameam tuam ab inimicis manus tuæ : rursusque in hunc Pr.

*. 11. Sic apud Aug. & Caffiod. & al. In Gr. 'Exca-col. 73. b. & epist. 49. p. 504.505. ubi addit : Domine perλόν7ες με.... οφθαλμες αυλών έβενο εκκλίναι ά τη γή. dens de terra , difpertire eos in vita eorum : & de absconditis...

#. 12. Ita Cassiod, in hunc Pl. cum Psalt. Rom. & al. Saturati funt porcina : 89 reliquerunt reliquias parvulis fuis:

Tum.

[ocr errors][ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Es M. Sangerm, 15. Ego autem cum justitia Ego in justitia videbo faciem 15. Ego autem in justitia appa-

parebo in conspectu tuo : fa- tuam : implebor, cùm evigilavero, rebo conspectui tuo : fatiabor cùm
tiabor dum manifeftatur glo- fimilitudine tua.

apparuerit gloria tua.
ria tua.

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUA M.
& poft pauca : Ubi ditum eft, inquit , Saturati funt porcina, Symm. Xopicaduccrc: url. Gr. edit. Rom. egupalar oy ato
nonnulla exemplaria , Saturati funt filiis, babent : ex am- ¢xpôv tü5 x Eupós cv. Kúese aren'w ( Ald. & Compl. áre
biguo enim Græco interpretatio duplex evenit, fcilicet cum in ολίγων και από γης διαμέρισαν αυτές αν τη ζωή αυτών και των
quibufdam libris effet væv, filiis , in aliis vsiar, porcinis. De xex pupperwr 08 stúdu zasúp avlor. 'Exoplastuoay veiwr
iisdem iterum disserit Aug. ep. 149. ad Paulin. to. 2. col. (Alex. Ald. & Compl. võr) is coñ ar ta xa buta tus
504. d. Quia ergo tunc, Jicui scripfi , non potueram infpice- runthors avlor.
te codices Græcos propter quædam Pfalmi decimi sexti , inspexi 7.15. Icidem in Psalt. Corb. Mozarab. verò cúm Caf-
poftea quos inveni : 85 unus habebat , quod s Latini noftri, fiod. hab. Ego autem cum juftitia apparebo in conspectu tuo :
Domine perdens de terra, dispertire eos'; alius , ficur ipse fatiabor dum manifeftabitur gloria tua. Similiter in Mil.
pofuifti, à paucis de terra : & infra, col. 504. f. 5o5. a. b. Rom. fer. 6. poft Dom. 2. Quadr. ad Introit. Item apud
Quod vero fequitur , Saturati sunt porcina , jam quid mibi Theodulf. Aurel. de ord. Bapris. ap. Sirm. to. 2: p. 968.
ex hoc videretur , aperui : fed quod alii codices babent , b. præter hoc, cùm manifeftabitur. Aug. in eund. Pl. Ego
& veriùs babere perhibentur , qaia diligentiora exemplaria per autem in tua justitia appar. in confp. tuo:

fatiabor dum mani-
accentûs notam ejusdem verbi Graci ambiguitatem, Græco feftabitur , &c. at l. 21. de civit. Dei, c. 24..to.7. col. 644.
fcribendi more, dissolvant, obfcurius eft quidem , sed ele&iori e. faturabor cùm manifeftabitur, &c. Anonymus de Trin.
fententia videtur aptiùs convenire ..... continaò subjunctum est, apud Ambr. col. 336. c. Ego autem cum juftitin appar. in
Saturati funt filiis. In Brev. Mozarab. fic: Domine à pau- confpe&u tuo : fatiabor dum manifeftabitur mihi gloria tua.
cis de terra di partire eos , & fupplanta cos in vita ipforum..... Græc. 'Egw de a dexarecórn oplucoma TC TEGOÁTW (8° Xopo
Saturati sunt defideriis: 69 reliquerunt quæ superfuerunt par- Tadhgoject cv to opeñvas tij dógar 8.
vulis fuis. In Psalt. Mediolan, Saturati funt filii corum.

2. D Iligamete. Dominemir- D digam te Domine fortitudo 2.

D

me,

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm. 1. In finem pro puero Domi- Victori fervo Domini David , qua 1. In finem puero Domini David,

ni David, quæ locutus eft locutus eft Domino verba Can qui locutus est Domino verba
ad Dominum verba Canti tici hujus, in die, qua liberavit Cantici hujus, in die, qua eripuit
ci hujus , in die, qua eripuit eum Dominus de manu omnium eum Dominus de manu omnium
eum Dominus de manu om inimicorum suorum, dy de manu inimicorum ejus, & de manu
nium inimicorum ejus , & Saul, dar ait : XVIII.

Saul, & dixit : (2. Reg. 22, 2.)
de manu Saul, & dixit :

XVII,
XVII.

lligam te Domine fortitu-
tus mea 3.
firma mea. Dominus petra mea ,

do

mea : 3. Dominus fir-
mentum meum, & refugium, & robur meum, & falvator meus: mamentum meum, & refugium
& liberator meus.

meum, & liberator meus.
Deus meus adjutor meus', Deus meus, fortis meus, & fpe Deus meus adjutor meus, & fpe. Hebr. 2.
& sperabo in eum :
rabo in eo :
rabo in eum.

13.
Protector meus,

& cornu

Scutum meum , & cornu salu Protector meus , & cornu salu-
falutis meæ, adjutor meus. tis meæ , fufceptor meus. tis meæ, & fufceptor meus.

4. Laudans invocabo Do Laudatum invocabo Dominum, 4. Laudans invocabo Dominum :
minum, & ab inimicis meis & ab inimicis meis falvus ero. & ab inimicis meis salyus ero.
falvus ero.
5. Circumdederunt me ge-

Circumdederunt me funes mor s. Circumdederunt me dolores
mitus mortis, & torrentes ini- tis, & torrentes diaboli terruerunt mortis : & torrentes iniquitatis con-
quitatis conturbaverunt me.

turbaverunt me.
6. Dolores inferni circum Funes inferi circumdederunt me: 6. Dolores inferni circumdede-
dederunt me : prævenerunt pravenerunt me laquei mortis. runt me : præoccupaverunt me la-
me laquei mortis.

quei mortis.
7. Et in tribulatione mea In tribulatione mea invocabo 7. In tribulatione mea invoca-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 1. Sic est in Brev. Mozarab. deletis tamen vocibus refugium ; & in fine, adjutor meus, abfque præced. 85. In
feqq. pro , & ad Dominum , & omnium. Aug. in hunc Pf. Rom. Martianæi : Dominus firmamentum meum, & refugium
In finem puero Domini ipsi David , quæ locutus est Domino; meum..... adjutor meus, sperabo..... cornu salutis meæ, adju-
reliqua ut in textu. Caffiod. Vulgatæ fuffragatur , nisi quod tor meus. Item in Psalt. Carnut. sicur apud Cassiod. in hunc
legit, ad Dominum, pro Domino. Pfalt. quoque Rom. Fabri , Pl. adjutor meus in fine, absque præced. &; quæ con-
& Carnut. habent , qua locutus eft; Rom. Martianæi, qui junctio etiam deeft in Brev. Mozar. ante verbum fperabo.
locutus eft ad Dominum..... qua eripuit eum Dominus de ma Pseudo-Eucherius in Reg. p. 961. Domine firm. meum ,
nu Saul, & de manu omnium inimicor. ejus. Corb. In finem refug..... cornn falutis mea , & liberator meus. Gr. Kueres
puero Domini, quæ locutus eft Domino verba Cantici bujus..... sepewué pex, s katapusú fit ...... Boucós peix, então.... jg
de manu inimicorum ejus , &c. ut sup. Gr. Eis To TÉROS TCO

αντιλήπτωρ με.
παιδί Κυρίε τώ Δαυίδ, ά ελάλησε τω Κυρίω..... πάντων των $. 4. Ita Aug. & Cassiod. cum veterib. Psalt. quibus
éxOpôr avis, fx Xtipo's Earn, &c. ut fup.

consonat Græcum, nisi quod pro ab, haber ex.
*. 2. Ita legit Auguft. in hunc Pf. & epist. 55. to. 2. 8.5. Ita Hilar. in Pf. 139. col. 532. a. & Cassiod, in
col. 538. b. cum S. Paulino , epist. 23. p. 151. a. necnon hunc Þral. cum Psalc. Rom. Corb. Mediolan. & Carnut.
Caffiod. & Anonymo apud S. Paulin. epist. ad Marcell. to. August. verò in eund. Pf. haber , dolores mortis, &c. Gr.
2. p. 4. His accedunt Plalt. Rom. Corb. & Mozarab. In atives garoto ; ac in MiTali Rom. ad Introitum Domini
Gr.igiós fex. August. in hunc Pl. virtus ment, ita ex cæ Septuag. gemitus mortis.
plicat, per quem fortis sum. Similiter Auct. Cominent. in ř.6. Concordant August. & Caffiod. in hunc Pf. ut de
Reg. S. Eucherio falsò afcripti, p. 961. f.

Psalt. Mediolan. Carnur. Corb. Mozar. & Rom. Fabri. In
ř. 3. August. in hunc Pf. Domine firmamentum meum , Rom. Martianæi , & prævenerunt me. In Gr. Tegéplacér me,
Brefug. meum , & lib..... adjutor meus , 85 Sperabo..... cornu absque præced. 8, quod delet etiam Pseudo-Eucherius in
Jalutis meæ , & redemptor meus. Pfalt. Rom. Fabri, & Corb. Reg. p. 961. ante prævenerunt,
timiliter habent in principio , Domine , sicut meum , poft .7. In principio similiter haberu 6, ap. Calliod. ia

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
vi Dominum , & ad Deum meum Dominum, & ad Deum meum cla- invocavi Dominum, & ad Es MJ, Sangerie
clamavi :
mabo :

Deum meum clamavi :
Et exaudivit de templo sancto Exaudiet de templo Sancto suo Et exaudivit de templo fuo
suo vocem meam : & clamor meus vocem meam, do clamor meus an-

vocem meam : & clamor
in conspectu ejus, introivit in aures te faciem ejus , veniet in aures meus in conspectu ejus , in-
ejus.
ejus.

troivit in aures ejus.
8. Commota est, & contremuit Commota eft, & contremuit ter 8. Et commota eft , & con-
terra : fundamenta montium contur- ra: do fundamenta montium con- tremuit terra : & fundamen-
bata funt, & commota funt, quo- cusa sunt, & conquaßata sunt , ' ta montium conturbata sunt,
niam iratus eft eis.
quoniam iratus eft.

& commota sunt, quoniam

iratus eft eis Dominus.
9. Ascendit fumus in ira ejus: & Ascendit fumus in furore ejus, 9. Ascendit fumus in ira
ignis à facie ejus exarsit : carbones & ignis ex ore ejus devor ans : care ejus : & ignis à facie ejus exar-
fuccenfi funt ab eo.
bones accenfi sunt ab eo.

defcit : carbones fuccensi sunt

ab eo.

. 1.

10. Inclinavit coelos , & der Inclinavit cælos, & defcendit: 10. Et inclinavit coelum cendit: & caligo sub pedibus ejus. du caligo sub pedibus ejus.

& descendit: & caligo sub pe.

dibus ejus.
II. Et ascendit super cherubim, Et ascendit super cherub, & vola 11. Et ascendit super che-
& volavit : volavit super pennas vit: & volavit super pennas venti. rubin, & volavit : volavit su-
ventorum.

per pennas ventorum.
12. Et pofuit tenebras latibu Posuit tenebraslatibulum suum, 12. Et fecit tenebras latibu-
lum suum, in circuitu ejus taber- in circuitu ejus tabernaculum ejus : lum suum, nubes ipsius trans-
naculum ejus : tenebrosa aqua in tenebrosas aquas in nubibus aeris. cucurrerunt : liberavit me de
nubibus aeris.

inimicis potentibus. In circui-
tum ejus tabernaculum ejus :
tenebrosa

aqua

in nubibus ae

ris.
13. Præ fulgore in conspectu Pre fulgore in conspectu ejus nu 13. Præ fulgore in confpec-
ejus nubes tranfierunt, grando, & bes tranfierunt , grando, carbo- tu ejus nubes transierunt ,
carbones ignis.
nes ignis.

grando, & carbones ignis.
14. Et intonuit de ccelo Domi Et intonuit in cælis Dominus ,

14:

Et intonuit è cælo Do-
nus, & Altiffimus dedit vocem & Altissimus dedit vocem fuam: minus & Altillimus' dedit
suam : grando & carbones ignis. grandinem & carbones ignis.

vocem suam.
is. Et milit sagittas suas, & Et mifit Sagittas suas, & diffi 15. Et misit sagittas suas, &

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
hunc Pf. & in Psalt. Rom, ac Moz. In Corb. fic : Et in los; sicut Ambros. de apol. Dav. col. 730. d. & Cassiod.
preffura mea invocabo Dom. &c. Auguft. in eund. Pr. legit in hunc Pfal. Pseudo-Eucherius in Reg. inclinavit cælum,
cum Pseudo-Eucherio in 2. Reg. p. 961.g. Er in preffura Græc. y 'xxiver vegevór. Ald. verò & Compl

. éparés.
mea invocavi , &c. aliubi autem non tollitur fancto , post #.11. Aug. & Cassiod. Vulgatæ favent , cum veterib.
templo. In Gr. fic: Kai ir To Gaileal Me & Texcaecav..... Psalt. & Gr.
έκέκραξα ήκεσεν εκ να αγία αυτ8..... εισελεύσεται εις τα ώτα 1.12. Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. rursus concinunc
dvíg. Apud Hilar. in Pf. 143. col. 553 d. Audivit de tem cum Vulg. & Græco. Ap. Ambr. l. de Isai. c. 5. col. 367.
plo fan&to fuo, &c. ut sup.

e. & in Psal. 35. & 45. col. 772. f. 928. a. prior tantum
. 8. Ita August. & Cassiod, in hunc Pl. cum Pseudo- legitur verficulus : Pofuit tenebras laribulum suum. Unde
Eucherio in Reg. p. 961. h. necnon Psale. Rom. Fabri, & autem duo sequentes in textum irrepserint, me laret : pri-
Corb. In Brev. Moz. timiliter ponitur &, ante fundamen- mus enim ad $. 13. pertinere videtur , alter ad $. 18. qui
ta, ut & in fine, Deus. Item in Gr. Kai poderen, fra ult. rursum inseritur infra, ¥.20. Perturbatum quid potiùs
τρομος εγενήθη και γη και τα θεμέλια..... Οι αρχίθη αυτοίς και hîc suspicor in archetypo , à quo descriptus est Sangerm.
Ocós. In Psalt. Rom. Martianæi deest , ante fundamen- codex , quàm ut credam duos illos verficulos primitus illic
ta; cæt. ut sup. Apud Hilar, in Pf. 64. col. 166. d. e. Et additos fuisse; maximè cùm ica posici, sensum interturbent,
commota eft , intremuit terra : 8% fundamen.....

nec aliubi reperiantur eò loci , neque in Græcis, neque in
iratus eft bis : & in Pf. 143. col. 553. d. Et commota eft, Latinis. Brev. Moz. habet , in navibus aeris , pro in nubi-
& contremuit ..... fundamenta , &c. Ap. Tichonium reg. bus , &c. sed aperto mendo ; nam in Græco constanter , 's
7. col. 64. c. Fundamenta montium conturb. sunt , & com νεφέλαις αερων.
mota sunt , quon, iratus eft Deus.

¥. 13. Aug. in hunc Pl. addit ipfius , ad nubes. Brev,
^.9. Sic ert in Psalt. Rom. Mediol. & Mozarab. sicut Moz. loco tranfierunt , hab. transcurrerunt; reliqua ut fup.
ap. August. in hunc Pl. at in Psalt. Carnut. & Corb. ex In Gr. Απο της τηλα

λαυγήσεως ενώπιον αυτ8 αι νεφε λαι διήλθον
Ardefcet; quibus duobus suffragatur Hilar. in Pf. 67. col. &c. Hilar. in Ps. 146. col. 579. b. legit : Præ fulgore ejus
191. d. nisi quòd unus Mr. Reg. hab. ibid. exardefcit : item in confpeétu ejus nubes tranferunt. Caffiod. verò in eund.
in Pf. 143. col. 556.c. exardefcit ; at correctum est exar Ps. Præfulgoræ in conspectu ejus , &c. tum addit: Præfulgo-
descet ex alio loco , nempe in Pl. 64. col. 166. d. e. ubi ra , una pars orationis eft, id eft, nominativus pluralis, Eg
lic Hilar, habet : Ascendit fumus ab ira ejus : ignis à refpondet ad nubes..... fenfus talis eft: Illa nubes..... ficut
facie ejus exardefcet : carbones accenfi sunt ab eo. Nec illud ob in hoc aere tenebrofa , hoc eft, obfcuræ videntur ; ita in conf
stat, quòd eodem loco editi ferant exardefcit ; etenim malė, pectu Dei prafulgore sunt , ubi femper veritas patet : at hæc
cùm infra, col. 167. b. rursus legatur : Ascendit fumus ab mera Caffiodori conjectura , quæ nullius antiquæ Verfionis,
ira ejus : & ignis à confpetu ejus ardescer : & fup. p. 166. quod senserim, aut Ms. auctoritate nititur.
f. subnectantur ista ab eodem Hilario: In fumo qui afcen $. 14. Ita Aug. & Cassiod, in hunc Pl. cum Psalt. Rom.
dit , præteriti temporis res eft ; in igne autem accendendo, fu- Mediolan. Corb. Carnur. & Græco; à quibus omnibus ab-
turi fignificatio continetur ; quæ manifesto arguunt exardef- funt cò loci, grando & carbones ignis. De hoc etiam versi-
cet , quod ipse habet in Pf. 64. sup.cum Theodor. Attamen culo Hieron. ep. ad Sun. & Fret. to. 2. col. 631. b. hæc
Hilar, in Pf. 143. p. 556. c. legit exardefcit, ut notavi habet : Et quæritis, cur Græcus iftum verfum fecundo non
supra. Pseudo-Eucher. verò in 2. Reg. p. 961. g. exardef- habeat , interpofitis duobus verfibus : sed sciendum , quia de
set. In Gr. xatepaó viser ; at in edd. Ald. & Compl. xate Hebraico, de Theodotionis editione in LXX. Interpretibus
greyúdelar item sup. constanter , cv iprñ av78.

fub afterisco additum ft.
¥. 10. Ira Aug. in hunc Pf. cum Pfalt. Corb. & Moz. ť.15. Ita Pfalt. Rom. cum Cassiod, in hunc Pfal. nisi
Concinit etiam Hilar. in Pfalm. 64.col. 166. d. nifi quòd quod apud utrumque deest & initio , ficut ante fulgura.
tollit & , ante inclinavit : at in Ps. 143. col. 556. c. re in Corb. fic: Et mifit fagittas fuas, diffipavit eos: 6 fulgu-
tinct, e inclinavit. Pfalt, Rom, habet , & inclinavit ce Ta multiplic, este conturbavit eos. Apud Hilar. in Pf. 67
Tom. II.

E

quoniam

[ocr errors]
« ZurückWeiter »