Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Aug, ubi fup.

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
27. Ne declines in dexteram, neque in sinif 27. Ne declines ad dexterain, neque ad fie
tram : averte autem pedem tuum à via mala : niftram : averte pedem tuum à malo : vias enim,
vias enim, quæ à dextris sunt, novit Dominus : quæ à dextris funt, novit Dominus : perversæ
perverfæ verò sunt quæ à sinistris sunt. Ipse autem verò funt quæ à finiftris sunt. Ipfe autem rec-
rectos faciet cursus tuos itinera autem tua in tos faciet cursus tuos, itinera autem tua in pace
pace producer.

producet.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7. 27. Mirè concordant tota ista cum Græco, nisi exci- quæ autem perverfa funt , à finiftris funt. Chromat. Aquil.
piatur vox Dominus , pro qua , • Osós, Deus. Eadem repe in Matth. p. 986. a. partes dexteriores novit Dominus : per-
tit Auguft. q. 48. in Deut. to. 3. 574. b. paucis mutatis : versæ autem sunt que funt à finiftris. Fulg. verò l. 1. ad
Non declines in dextra , aut in finiftra : vias enim , qua à Monim. p. 23. ut sup. vias enim , quæ à dextris funt , no-
dextris sunt, novit Dominus : perversa autem sunt qua à fi- vit Dominus : perversa verò funt quæ à fsniftris sunt. Item
niftris. Ipfe enim reétos

faciet cursus tuos , omnia itinera tua Petrus Chrysol. ser. 82. & 87. p. 910. e.914. C. vias , qua
in pace producer. Auct. l. de sing. cleric. apud Cypr. p.526. à dextris funt , novit Dominus. Observat autem Martian,
Non declinabis in dexteram , neque in finiftram. Hieron. in noster , to. I. nov.ed. Hieron. hanc sententiam in Hebræo
Eccles. to. 2.

771. a. Ne declines in dexteram , neque in fa non legi ; & verò illâ ipsâ caret Ms. Corb. n. 1, ut & al. seniftram : & fup. col. 770. c. dextras vias novit Dominus: quentibus.

16.

[blocks in formation]

cis

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ili mi, attende ad fapientiam meam, &

prudentiæ meæ inclina aurem tuam , Lucif. Cal. I, de 2..... Noli te intendere fallaci mulieri :

2. ut custodias cogitationes , & disciplinam non conven, cum

labia tua conservent. Ne attendas fallaciæ mubaret. p. 223. b.

lieris :
3. mel enim distillat à labiis mulieris meretri 3. favus enim distillans labia meretricis , &
, quæ ad tempus impinguat fauces tuas :

nitidius oleo guttur ejus :
4. novissimè autem amarius felle invenies, & 4. novissima autem illius amara quasi abfyn-
acutius magis quàm gladius ex utraque parte acu- thium, & acuta quasi gladius biceps.
tus.

5. Insipientes autem pedes deducunt utentes s. Pedes ejus defcendunt in mortem , & ad
eâ cum morte ad inferos.

inferos gressus illius penetrant,

VULGATA NO VA.
6. Per femitam vitæ non ambulant , vagi sunt labores tui fint in domo aliena ,
greffus ejus, & investigabiles.

11. & gemas in noviffimis, quando consumpse-
7. Nunc ergo fili ini audi me, & ne recedas à ris carnes tuas & corpus tuum, & dicas :
verbis oris mei.

12. Cur detestatus sum disciplinam, & increpa-
8. Longè fac ab ea viam tuam, & ne appropin- tionibus non acquievit cor meum ,
ques foribus domus ejus.

13. nec audivi vocem docentium me, & magif-
9. Ne des alienis honorem tuum ; & annos tuos

tris non inclinavi aurem meam ? crudeli:

14. Pene fui in omni malo, in medio ecclesiæ 10. ne fortè impleantur extranei viribus tuis, &

& fynagogæ. VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ambr. l. 1. de J4r. 15. Bibe aquam de tuis vafis, & de puteorum 15. Bibe aquam de cisterna tua, & fluenta
6.7.p. 454.6. tuorum fontibus ;

putei tui :
16. Superfluant tibi aquæ de tuo fonte, in tuas 16. Deriventur fontes tui foras , & in plateis
autem plateas discurrant.

aquas tuas divide.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 2. Sic habet Ambrof. l. 1. de Cain, c. 5.col. 191. a. amariorem felle invenies. Hieron. epist. ad Fabiol. 10. 2.
& l. 2. de Abr. c. 11. col. 349. d. necnon August. I. de Grat. 590. b. ut fup. noviffimè verò amarius felle invenies : & in
& l. arb. to. 10.719. f. detracto uno te. Hæc autem sen Ifai. 23. to. 3. 206. e. & poftea amarius felle reperies : & in
tentia non legitur in textu Hebraïco, ut notat Martianæus Ezech. 6.col.734.d. & poftea amarius felle reperitur. Gaud.
noster ibid. to. 1. divin. Bibl. translataque eft, ut & aliæ Brix. de Machab. p. 967. b. novissimum autem amarius fel-
plurimæ è Vers. LXX. in Vulgatam nostram : quinimo , in le invenies , & acutius gladio utraque parte acuto. Græcum:
ejusdem Vulgatæ Mís. antiquioribus eadem fententia non ύσερον μέντοι πικρότερον χολής ευρήσες και και ακονημένον μάλλον
reperitur ; v.g. in nostro Sangerm. n. 15. annorum circiter paxareges disomo.
900. nec etiam legitur in S. Augustini Speculo. Apud Hie #. 5. In Gr. Tūs pèp apeg Córus oi hóf 5, Imprudentia
ron. verò in Isai. 23. to. 3. 206. e. ita : Ne attendas pelic enim pedes , &c, ut fup. extremò tamen hoc additur : ta
mim mulierem. Apud Ambrof. l. de bono mort. c. 6. to. 1. deixin avtûs ex speidsial, vestigia ejus non firmantur.
400. f. Noli intendere in verba meretricis. In Mr. S. Germ. W.15. Sic iterum Ambrof. l. 3. Hex. 10. 1. 52. a. ut &
Vulg. n. 4. Ne attenderis fallaci& mulieris. In Græco, Mù inf. 150. a. 363. d. 364. e. 597. C. 927.b. & lib. 3. Off.
πρόσεχε φαύλη γυναικί. Νε εntendas fallaci mulieri. to. 2. 107. b. & col. 633. a. 934. f. Similiter August. I. de

. 3. Sic Hieron. in Isai. 23. to. 3. 206. e. nisi quòd unit. Eccl. to. 9. 381. f. & in Pf. 31. p. 181. e. Ita quo-
scribit de labiis ; paulòque post , quæ ad breve impinguat que Hieron. in Ezech. 32. to. 3.932. b. ac in Amos 4. col.
fauces tuas: at in Ezech. 6. col. 734. d. quæ ad tempus im 1398. c. legit : Bibe aquas de valis tuis , & de puteorum fon-
pinguat vescentium fauces : & epist. ad Fabiol. to. 2. 590. tibus aquas tums: & in Dan. 2. col. 1079. b. Bibe aquam de
b. quæ ad tempus pinguefacit fauces tuas. Ambrof. l. 1. de vafis tuis, & de puteorum tuorum fonte. Item Casian. coll.
Cain, c. 5. col. 191. a. mella enim distillabunt à labiis 13. C. 13. p. 646. Bibe aquas de tuis vafis , & de puteorum
mulieris fornicariæ , quæ ad tempus impinguat fauces tuas. tuorum fonte. Ita etiam in Gr.Junilius afí.1.1. de

part. div.
Gaud. Brix. de Machab. p. 967. b. mel distillat à labiis leg. c. 5. p. 341. e. Bibe aquam de tuis vafis, & de cisterna
mulieris meretricis , qua ad tempus impinguat fauces fuas. fua, & de tuis puteis. Textui verò accinit Auct. op. imp.
Ruric. epist. 12.10. 8. 568.c. Lingua meretricis mel fillat ; in Matth.p. 17. a.
Statimque, in novisimis autem , &c. Græc, textui faver. ^. 16. Rursum Ambr. l. de Isaac, ro. 1. 364. e. Et fua

7. 4. Ambr. l. 1. de Cain c. s. col. 191. a. poftea verò perfluant tibi aqua de suo fonte : & in Luc. 13. col. 1460.c,

pes tui.

Job 14.

4.8 34.

21.

[ocr errors]
[ocr errors]

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQU-A. 17. Habeto eas solus , nec fint alieni partici 17. Sint tibi foli constitutæ , & nemo alienus Ambr. vbi fup.

particeps lit tibi. 18. Sit vena tua benedi&ta , & lætare cum 18. Fons aquæ tuæ sit tibi proprius , & jucun- Ambr. 1. 3. offic. muliere adolescentiæ tuæ: dare cum uxore , quæ est tibi à juventute :

p. 107.6.
19. cerva chariffima, & gratissimus hinnulus: 19. cervus amicitiæ, & pullus gratiarum con-
ubera ejus inebrient te in omni tempore , in amo-

fabulentur tecum.....
re ejus delectare jugiter.
20. Quare seduceris fili mi ab aliena, & fove 20. Ne multus fueris ad alienam, neque con-

Ambr. 1. 2. de

Abr. c. II. p. 349• ris in linu alterius ?

tinueris amplexibus non tuam.
21. Refpicit Dominus vias hominis, & om-
16. 31. nes gressus ejus considerat.

22. Iniquitates suæe capiunt impium , & fu 22. Iniquitates fuæ capient impium , funiculis Fulg. d. de rem. nibus peccatorum suorum conftringitur. .

autem peccatorum suorum unusquisque constrin- pecc. 6. 26. p. 380.

gitur.
2 3. Ipfe morietur , quia non habuit discipli 23. Hic moritur cum indisciplinatis, de mul-
nam, & in multitudine ftultitiæ suæ decipietur. titudine autem vitæ suæ projectus est , & perit

pro insipientia.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
in plateis tuis diffundantur aqua tua : fimiliter l. de virginit. e. & l. 2. de interpel. Dav. c. I. col. 637. f. ult. excepto ,
to.2.235. d. nisi quod collits , ante superfluant ; reponit- confabuletur tibi. Hieron. in Isai. 35. to. 3. 279. f. cervus
que post fonte : item l. 2. & 3. de Spir. S. col.633. a.690.f. amicitiæ , pullus gratiarum tuarum loquantur tibi. Aug.
legit: inque plateis tuis fuperfluant aquæ tua. August. in Pf. de div. quæft. q. 71. 10. 6. col. 61. d. cervus amicitiæ ,

1135 f. Es in plateis tuis discurrant aquæ tua : (i- pullus gratiarum tuarum colloquantur tecum. Eucher. quæft.
militer I. de unit. Eccl. to. 9. 381. f. nisi quod iisdem præ in Prov. p. 847. e. cervus amicitia , & pullus gratiarum fa-
ponit seqq. 5 non fuperfluant tibi aqua foras : imo & his bulentur tecum. Græc. frapos pirías, y nos ocor xapicum
omnibus ifta : Er fons aquæ tuæ fit tibi proprius , & nemo alie- óvineilw 006, &c. In ed. Compl. os, loco ocr.

communicet tibi ; quæ pertinent ad . seq. Caffian. au $. 20. Prior sententia rursus legitur apud Ambrof. I. de
tem coll. 13. C. 13. p. 646.c. textui suffragatur : enimverò bono mort, c. 6. col. 400. f.& ita in Gr. eft ; altera verò
poft hæc, de puteor. tuorum fonte , subdit: Supereffluant ti- fic: undè ouréxo dyxášais tūs pù id las neque continearis ul-
bi aquæ de tuo fonte , in luns autem plateas pertranfeant aqua nis non propria.
tua. Sic etiam in Gr. hoc excepto , ki vaspexxelw; at in W. 22. Græc. Ia@gvopía, errege copeúxoi, os@xis de Târ
M. Alex. ac edd. Ald. & Compl. negatio tollitur , legitur- avis cipap tir EXO.505 opiloelcu. Aquila, aj ús Gourios , &c.
que folùm væripexxeltw, fupereffundantur. Ita quoque Ori- Iren.l. 3. c. 9. p. 185. a. reftibus autem peccatorum suorum
ģenes, homil. 12. in Num legisse se testatur in quibusdam unusquisque conftringitur. Hilar. in Ps. 2. n. 9. col. 31. d.
exemplaribus ; in aliis vero, io non fupereffundantur. fasciis peccatorum fuorum conftridlus eft peccator : & in Pa

$. 17. Ambrof. l. 3. offic. col. 107. c. rursus legit: ne 118. col. 292. a. fafciis peccatorum fuorum unufq. conftrin-
mo alienus particeps fit tibi. Aug. in Pf. 103. to. 4. 1135. gitur. Ambrof. l. 1. de pænit. to. 2. 409. e. vinculis pecc.
f. nemo alienus communicet tibi : & tract. 7. in Joh. 1. to. 3. Jyor. &c. ut sup. ita rursum in Pf. 118. n. 42. col. 1071.
874. c. Fons aquæ tuæ fit tibi proprius , nemo alienus com- b. cui fuffragatur Auct. 1. de promiss. ap. Prosp. c. 17. p..
municet tibi : lic iterum 1. 2. cont. Crescon. to. 9.418.c. & 140. d. Hieron. in Ezech. 27. col. 889. e. & in Ose. si col.
1. de unit. Eccl. col. 381.f. Græc. "Esw 606 kórco uwepxoria y' 1272. d. funibus peccator. fuorum unusquisque conftringitur,
και μηδείς αλλότριος μελαχέτω σοι.

Auguft. in Pf. 34.& 57. to. 4.2 34. f. 544. a.criniculis pece
^. 18. Iterum Ambrof. l. 1. de Jac. c. 7. p. 454. e. an &c. ut sup. atl.cont. Adim. to. 8. 118.b. funiculis
ceced. his , particeps fit tibi , hæc subdit : Fons aqnæ tuæ fit peccat. suorum , &c. Similiter Callian. coll. 23. c. 9. p. 840.
tibi proprius : fimiliter l.. de Isaac , c. 4. p. 364. c. subne & coll. 24.c. 24. p. 879. b. cui fayet Gildas Sap. castig. in
xis his , & jucundare cum uxore. Sic etiam in Græco, hoc eccles. ord. to. 8. p.720. h.
insuper adjuncto , tūs ex verulós co, quæ à juventute tua, *.23. Sic est in Græco , hoc ultimo excepto , n Treto
ut sup. in textu. Vide Aug. sup. **. 16. 17.

di apegourav , & periit propter imprudentiam.
X. 19. Ita rursum Ambr. l. 1. de Jacob, c. 7. col. 454.

103. col.

ni

[ocr errors]

catorum,

1.

[ocr errors]

,

3. Fac fili

CAPUT V I.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
lli ni, fi fpoponderis pro amico tuo,
2, illaqueatus es verbis oris tui, & captus pro 2. laqueus fortis est viro propria labia..... Chromat. Aquil.
priis fermonibus.

in Matth.p.987.d. 3. Fac ergo quod dico fili mi, & temetipsum

quæ ego mando tibi, & falvus eris: Ms. Floriac, n. 10. libera : quia incidifti in manum proximi tui. Dif- venisti enim in manus malorum propter amicum curre, festina, fufcita amicum tuum :

tuum. Efto infatigabilis, attende autem amicum

tuum, quem spondisti :
4. ne dederis fomnum oculis tuis, nec dor 4. ne dederis fomnum oculis tuis , neque dor-
mitent palpebræ tuæ.

mites palpebris tuis.
5. Eruere quasi damula de manu , & quafi 5. Cito vadas sicut damula ex retibus , sicut
avis de manu aucupis.

avis ex laqueo.
6. Vade ad formicam ô piger , & considera 6. Confer te ad formicam ô piger, & æmu Ambr. 1.6. Hexa
vias ejus , & disce sapientiam :
lare vias ejus , & elto illâ fapientior :

P. 118. f.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
#.2. Græc. Tayis gap iglupà avopi , &c. ut sup. *. 5. Grαc."Ινα σώζη ώσσερ δορκας εκ βρόχων , και ώςσερ

*. 3. Similia Græc. habet , præter feqq.olx, falvare; Öpreor éx sayidos.
pro falvus eris ; exinde ken & xxvómfuos , non remissus, loco ř. 6. Similiter in Græco , nisi quòd pro confer te , ha-
infatigabilis ; statimque aapółuve ce ry, Rimula autem eg, betur isti, vade ; subditurque is.com, videns , post æmulare.
pro attende autem. Ambrof. I. de Tob. c. 23. col. 620. d. Nicetius Episc. de vigil. servor. Dei, c. 2. Spicil. to.

• 3. P.
Aimula civem tuum , quem fpopondifti. Item Schol. hab. Ter 2. b. legit: Vade ad formicam ó piger , & amulare vias ejus,
moaltur , non verò tov píxor , ut in edir. Rom.

August. 1. cont. Adim. to. 8. 145. d, his alludere videtur,
.4. Græc. pri drãos iary cois õupao , unde iwirusá- dicens : Imitare formicam , S intuere diligentiam ejus : & in
Ens , &c. ut sup.

Pl. 48. to.4.432. f, Imitare formicam , reconde æftate , ne efurie
Tom. II.

Q9

, quæ de

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA.
Ambr. ubi fup. 7. illa enim nullam culturam possidet , neque 7. quæ cùm non habeat ducem , nec præ-

eum qui se cogat habens , neque sub domino ceptorem, nec principem ,
agens,
8. quemadmodum præparat escam

8. parat in æstate cibum fibi, & congregat tuis laboribus sibi mellem recondit.

in messe quod comedat.
Ambr. l. 5. Hex. * Vade ad apem, & vide quomodo operaria
p. 107...f.

est, operationem quoque quàm venerabilem mer-
catur ; cujus laborem reges, & mediocres ad fa-

lutem sumunt: appetibilis enim est omnibus, & Idem in Ps. 118. clara : cùm fit robore infirma , fapientiæ prædip. 1149.6.

catione substantiæ suæ producit ætatem. Nicetius Trevir. 9: O piger quousque dormis ? quando autem 9. Usquequo piger dormies ? quando consurSpicil. to. 3.p.2.6. de somno surgis?

ges è fomno tuo ? 10. Modicùm quidem dormis , modicùm se 10. Paululùm dormies, paululùm dormita- Inf. 24. des, modicùm autem dormitas , pufillùm autem bis, paululum conseres manus, ut dormias :

33. manibus amplecteris pe&us :

11. deinde superveniet tibi tanquam viator II. & veniet tibi quasi viator, egestas, & * Ex LXX. transl. paupertas ; inopia autem sicut bonus cursor. 2 Si pauperies quafi vir armatus. Si verò impiger fuein Vulg. vero impiger fueris, veniet ut fons mellis tua, & ris , veniet ut fons mellis tua , & egestas longè egestas longè fugiet à te.

fugiet à te.

VULGATA NO VA. 12. Homo apostata, vir inutilis , graditur ore IS. huic extemplo veniet perditio sua, & fubitò perverso,

conteretur , nec habebit ultra medicinam.
13. annuit oculis, terit pede, digito loquitur , 16. Sex sunt, quæ odit Dominus, & septimum

14. pravo corde machinatur malum, & omni detestatur anima ejus :
tempore jurgia seminat:
VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Lucif. Cal. i. 1. 17. Oculus contumeliosus, lingua iniqua , ma 17. Oculos sublimes , linguam mendacem, pro S. Atban. P. nus effundentes sanguinem justi,

manus effundentes innoxium sanguinem , 192. l

18. & cor fabricans cogitationes malas , & 18. cor machinans cogitationes pessimas, pepedes festinantes ad malefaciendum.

des veloces ad currendum in malum,

19. proferentem mendacia teftem fallacem

& eum qui feminat inter fratres discordias. Facund. Herm. l. 20. Fili custodi legem patris tui, & ne repu 20. Conserva fili mi præcepta patris tui, & 2. Sirm, to. 2. p. leris inftitura matris tuæ.

ne dimittas legem matris tuæ. 455.d. 21. Alliga autem illa circa tuam animam sem

21. Liga ea in corde tuo jugiter , & circumper, & circumda collo tuo.

da gutturi tuo.

VULGATA 22. Cùm ambulaveris, gradiantur tecum : cùm via vitæ increpatio disciplinæ : dormieris, custodiant te, & evigilans loquere cum 24. ut custodiant te à muliere mala , & à blanda

lingua extraneæ. 23. quia mandatum lucerna est, & lex lux, &

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. rias in hieme.

quando aatem è fomno excitaberis ? Apud Aquil. Symmach. & **.7. 8. Hunc contextum interpretari videtur Am Theod. xorudúcn..... avasúon. brosius , seu anexopoésyv , non verbum è verbo reddere; ita $. 10. Sic est in Græco, reperito , autem , post 2. enim in Grαco eft: έχείνω γαρ γεωργία μη υπάρχοντος, μη modicum : extremò etiam súlu , pectora , non pectus. δε τον αναγκάζοντα έχων , μηδε υπό διεσπότην ών: deinde: 11. Græcè habetur xaxos, malus , ante viator ; subinελαιμάζεται θόρες την τροφών πολήν τε εν τώ αμηγώ ποιείται de pro imopia gatem, 8 και ένδεια και ultimoque, ώςπερ κακός Tüv mapádecir nam cùm ei non fit agellus, neque habeat qui seguevs a'wavlo peoruod,

ficut malus cursor aufugiet , pro loncogat , neque sub domino fit; parat astate alimentum, & mul- fugiet à te ; cæt. ad verbum ut sup. Pofteriorem fentenram in mese facit acervationem. Eò pariter recurrunt quæ ait tiam, Si verò impiger fueris , &c. mutuati sumus à Vulg. August. l. contra Adim. to. 8. 145. d. ab æftatis tempore ufo in quam tranfiit ex edit. LXX. abest enim à textu Hebraïco, que ad hiemem colligit fibi alimonias.

nec etiam legitur in Mss. codd. S. Germ. n. 14. & 15. Ca* Ambros. 1. s. Hex. pofteriora verba fic refert: cùm fit non autem Carcasson, illam tantum exhiber in ora inferio.. infirma robore apis , valida eft vigore fapienria , & amore vir- ri, teste Martianæo. tutis. In Gr. και σερ έσα τη ρώμη αθενής , την σοφίαν τιμέζα 9.17. In Gr. 'Oplanos vleisg, yamasa äfixos , xtipes 6a megúz bu etiam cùm fit robore infirma, sapientiam hono- xxivodi aiua dixaby. Mf. Alex.cum Ald.& Compl. hab.dk Tans evetta eft; cæt. Græca à textu Lat, non valde discre xocr: Aquila etiam & Symm. loco ulpisở, scribune ufuros, pant. Editores noftri BB. ad hunc Ambrof. loc, notans in fublimis. Non prætermittendum quoque in utraque editione Mss. codd. 4. legi cara, in aliis autem ac editt. clara ; to Lucif. tum Colon. cum Lugdun. ita legi : lingua , in qua matum verò locum in Ms. Cæn. sic haberi : Vade ad apem , & nus funt effund. fang. sed aperto mendo , pro iniqua , manus ejus imitare operationem ; operationem namque quàm venera effundentes fang: Illiteratus nempe editor, qui malè legerat bilem mercatur apes, cujus , &c. edit. Rom. ejusd. Ambr. in qua , loco iniqua , de suo fortè addidit funt , poft manus , fert venerabilem facit; aliæ verò cùm omnibus Mss. merca ut planiorem sensum redderet : errata fimilia nimiùm sæpe tur; in Veneto etiam cod. & Schol. UT Operetai ; in Vatic. occurrunt in Bibliotheca ver. Patrum. Hieron. etiam in e; spirig moreTTel. Hieron. in Ezech. 3. 10. 3. 713. d. ait : Naum 2. 10. 3. 1569.c. eandem sententiam ita refert : OcuEt in Proverbiis de ape dicitur , quanquam hoc Hebræa non li contumeliofi , lingua iniqua : & l. 3. cont. Rufin. to. 4. p. habeant exemplaria : Vade ad apem , & difce quomodo opera 2. col. 472. Oculos contumeliof, linguam iniqui, manus eftrix fit, & opus fuum casum faciat; cujus laboribus reges, fundentes fanguinem justi. & imperiti pro fanitate abutuntur.

$. 18. Ita in Græco. Eadem pariter haber Hieron. l. 3. *.9. Eadem leguntur in margine MI. S. Germ. n.4. sed contra Rufin. col. 472. post $. 32. capitis 24. nempe : Ufquequo piger dormis ? uf . 20. 21. Aprè ad Græcum , scribendo leges, num, quequo de fomno confurgis ? In Græco : "Ews tiros órrupè xa plurali, Vide sup.c, 1. 8. 8. Jose<cos i a67eds f u are trepbúon ; Ufquequo piger jaces ?

NO VA.

cis :

[ocr errors]
[ocr errors]

518. f.

28. vel ambulabit quis

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
15. Non concupiscat pulchritudinem ejus cor 25. Non te vincat concupiscentia formæ, ne Ambr. l. de apol.
tuum, nec capiaris noribus illius :

que capiaris oculis , neque abripiaris palpebris : Dav. p.711. a.
26. pretium enim scorti vix est unius panis : 26. pretium meretricis tantum est unius panis : Aud. I. de fing.
mulier autem viri pretiofam animam capit. mulier autem pretiofas animas capit.

cleric, ap. Cypr. po 27. Nunquid potest homo abscondere ignem 27. • Ligabit quis ignem in sinu, vestimenta au

a Ambr. I. de spol.
in finu fuo , ut vestimenta illius non ardeant ? tem non comburet?

Dav. p.711.4.
28. aut ambulare super prunas , ut non com-
burantur plantæ ejus ?

pedes autem non comburet
29. fic qui ingreditur ad mulierem proximi 29. sic qui introierit ad uxorem proximi Aud. I. de fing,
fui , non erit mundus cùm tetigerit eam. sui , non erit immunis, neque omnis qui tangit cleric. p. 597...

eam.

VULGATA NOVA.
30. Non grandis est culpa , cùm quis furatus fue 31. deprehensus quoque reddet feptuplum , &
rit : furatur enim ut efurientem impleat animam : omnem subftantiam domus fuæ tradet.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
32. Qui autem adulter est , propter cordis 32. Mochus autem per indigentiam fenfuum Tertul. I. de pue,
inopiam perdet animam fuam :
perditionem animæ suæ acquirit :

dic. p. 10l1.no
33. turpitudinem & ignominiam congregat 33. dolores & dehonestationes fuftinet, igno-
Sibi, & opprobrium illius non delebitur : minia autem ejus non abolebitur in ævum:

34. quia zelus & furor viri non parcet in 34. plena enim zeli indignatio viri non parcet
die vindi&tæ,

in die judicii.
35. nec acquiefcet cujusquam precibus , nec
suscipiet pro redemptione dona plurima.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
*. 25. Eadem cicat Ambr.l. 1. de Cain, c. 5.col. 191. piùs antecedit , nifi quod post pretium, additur yèp, enim;
b. Non te vincar forma concupifcentia ; paulòque post, neque & pro tantum eft , habetur ö on ng, quantum : in edir. no-
capiaris oculis, circumfusa enim retia funt , &c. & 1. 2. de viff. Baluz. quantum eft ; in al. 3. vet. tantum eft , ut sup.
Abr. c. 11. col. 349. d. neque capiaris oculis , neque abripia #. 27. Ad verbum è Græco : idem verò Ambr. l. 1. de
ris palpebris , ut supra : huc etiam redeunt quæ dicit l. 1. de pænit. to. 3. 410. b. legit: Qui alligat ignem in finu , vefti-
pænit. to. 2.408. f. Nolo intendas in formam mulieris forni- menta comburit. Hieron. ep. ad Eustoch. to. 4. p. 2. col.
caria : & inf. 409. d. Non te vincat forma concupiscentia, '33. b. Alligabit quis in finu ignem , & veftimenta ejus non
neque capiaris oculis tuis : item 1. de bono mort. c. 6. 10. 1. comburentur ? & l. 1. coni. Jovin. to. 4. p. 2. col. 149. d.
400.f. Noli intendere in oculos juvencala : & infra c. 9. col. Alligabit quis in finu ignem , & non comburetur ? Auct. l.
406.c. ne capiaris oculis tuis : & l. de apol. Dav.col.710.f. de ling. cleric. apud Cypr. p. 517.c. Quis alligabit in fins

Non intendas in mulieris Speciem , & non concupiscas mulio- fuo ignem, veftimenta autem sua non comburet ? *

rem. Hieron. in Ezech. 27. co. 3.88 3. f. Non te decipiat pul *.28. Sic eft in Gr. Ita etiam rursum legit Ambrof.I. .
chritudinis defiderium, ne capiaris oculis tuis. Chromat. Aq. de pænit. to. 2.410. b. demptâ conjunct. vel. Hieron. ep.
in Matth. p.983. d. Non te vincar forma defiderium , neque ad Euftoch. to. 4. p. 33. b. aut ambulabit fuper carbones
capiaris oculis tuis , neque rapiaris palpebris tuis, Græc, tex ignis , & pedes illius non ordebunt ? & l. 1. conc. Jovin.co.4.
cui favet , nisi quòd hab. oois oplacayois, tuis oculis ; & in fi- P. 2.col. 149. d. ant ambulabit super carbones ignis , & non
ne, ato tov dürüs Gaspápur , ab ejus palpebris.

Ardebit ? Auct, verò l. de sing. cleric. ap. Cypr. p.517. c. ut
*.26. Ambrof. de a pol. Dav.col.711.a. & l. de bono fup. aut quis ambulabit fuper carbones ignis , pedes verò non
mort. c. 9. col. 406.c. mulier enim virorum pretiofas animas combures ?
capit : & l. 1. de Cain , c.4. 10. 1. 189.c. Illa igitur ..... 911 *. 29. Similiter in Græco, præter hoc, epos yuraixo
tantibus oculis , & ludentibus jaculans palpebris retia , qui- ümardegr, ad mulierem nuptam. Symm. ut fup. Tapos yuvai-
bus pretiofas juvenum animas capit ; oculus enim meretricis , xa *nyolor. Aq. & Theod. 87a1px , sodalis.
laqueus peccatoris : vide etiam l. 1. de pænit. c. 14. 10. 2. 7.32. Græcè, di prdelar operwv , propter inopiam cor-
409.c. d. Hieron. l. 1. cont. Jovin. to. 4. p. 2. col. 149. d. dis , ad litr. inediam præcordiorum , loco per indigentiam

virorum pretiofas animas rapit, August. 1. 2. de civ. Dei, fenfuum ; cæt. ad verbum. !

c. 5.00.7. 35. d. mulier autem virorum pretiofas animas cap ¥. 33. Vix meliùs è Græco.
sat. Ita quoque in Gr. est , sicut & sententia quæ huic pro X. 34. Ira Græcè, addiro uno ejus, ad vocem viri.

[ocr errors]

"

I..... Fili,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

CAPUT VI I.
VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.
Ili mi, custodi sermones meos, & præcep-

.

Lucif. Cal. l. 1.
ta mea reconde tibi. Fili

pro S. Atban, pa
2. serva mandata mea, & vives : & legem 2. honora Dominum , & valebis : præter 192. 6.
meam quasi pupillam oculi tui :

eum ne timeas alterum......
3. liga eam in digitis tuis , fcribe illam in ta-

3......

describe hæc in latitudine cordis tui. Hilar. in Pf. 118.
bulis cordis tui.

p. 344.f.
4. Dic fapientiæ , foror mea es : & pruden 4..... prudentiam autem notam adsume tibi, Ambr. 1, de vir
ciam voca amicam tuam,

ginit, to. 2. 235.6.
s. ut custodiat te à muliere extranea , & ab s. ut cuftodiat te à muliere aliena, & mala.....
aliena, quæ verba fua dulcia facit.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
**. 1. 2. Eadem antecedunt in Ms.S. Theod. ad Remos, *. 3. Ambrof. in Pf. 43. col. 926. b. in latitudine cor-
necnon in aliis tribus Sangerm. n.4.14.& 15. In primo qui- dis tus defcribe cam. Gr. iairextor de iwi to análos tus
dem & ult. ad margin.cod. sed eadem manu ; in aliis duo xapšilas os.
bus , intra textum : absunt verò ista à textu Hebraïco, & $.4. Idem Ambros, de apol. Dav. col. 711. c. legit :
Vulg. præter vocem Fili, In Mss. suprad. ita sequitur : prater prudentiam discipulam adquire tibi. Gr. Thalè opórusi yra
eum verò ne timueris alium ; fic eciam in Gr. Mss. duo babent equor oreitouodi gravlő.
alienum. Apud Hieron. l. 3. in epist. ad Ephes.to.4. 397.a. #. s. Sic eft in Gr. Idem Ambrof. l. de apol. Dav. C.
Fili bonora Dominum , confortaberis : prater illum autem 10 3. col. 711. C. ut te cuftodiat ab uxore aliena , & fornicaria ;
pimens alium.

tum addir: ne te laqueis labiorum fuorum teneat obligatum ;
Tom. 12.

Qq ij

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Ambr. ubi fup. 6. Per fenestram enim de domo sua in plateas 6. De fenestra enim domus meæ per cancelprospicit.

los prospexi, 7o... 13. Vide Not.

7. & video parvulos , considero vecordem

juvenem,

VULGATA NOVA. 8. qui transit per plateam juxta angulum , & pro u, quietis impatiens , nec valens in domo conpe viam domus illius , graditur

sistere pedibus suis, 9. in obscuro, advesperascente die , in noctis te 12. nunc foris, nunc in plateis, nunc juxta annebris , & caligine.

gulos insidians. 10. Et ecce occurrit illi mulier ornatu meretricio, 13. Apprehensumque deosculatur juvenem , & præparata ad capiendas animas : garrula & vaga , procaci vultu blanditur , dicens : VERSIO ANTIQUA.

VULGATA NOVA. Ambr. l. I. de 14. Sacrificium pacis est mihi , hodie reddo 14. Vi&imas pro salute vovi, hodie reddidi Cain & Ab. 6.4. p. vota mea:

vota mea : 189...

15. hac ex causa progreffa sum obviam tibi , is. idcirco egreffa sum in occursum tuum desiderans faciem tuam , inveni te.

defiderans te videre, & reperi. 16. Institis texui lectum meum, & tapetis ab 16. Intexui funibus lectulum meum , ftravi Ægypto stravi :

tapetibus pictis ex Ægypto : 17. aspersi lectum meum croco, domum au 17. aspersi cubile meum myrrhâ , & aloe, tem meam cinnamomo.

& cinnamomo. 18. Veni, fruamur amicitiâ usque in diluculum; 18. Veni, inebriemur uberibus, & fruamur cuveni , & colluciemur cupidine:

pitis amplexibus, donec illucescat dies : 19. non enim adeft vír meus in domo, abiit 19. non est enim vir in domo sua , abiit viâ autem viam longissimam ,

longissima: 20. involucro pecuniæ accepto in manu.... 20. facculum pecuniae secum tulit : in die

plenæ lunæ reversurus est in domum fuam. 21. Seducens eum multo blandimento fermo 21. Irretivit eum multis fermonibus, & blannum, & laqueis labiorum suorum alligans , do- ditiis labiorum protraxit illum. mum adusque adtraxit. 22. At ille fecutus eam, circumvenitur..... 22. Statim eam fequitur quasi bos ductus ad

vi&imam, & quasi agnus lasciviens, & igno

rans quòd ad vincula stultus trahatur, Ibid. f. 191.8.

23. velut cervus sagittatus in jecore hæret fau 23. donec transfigat sagitta jecur ejus : velut cius.....

si avis festinet ad laqueum, & nescit quòd de

periculo animæ illius agitur. 24. Nunc igitur fili, audi me, intende verbis 24. Nunc ergo fili mi, audi me , & attende oris mei.

verbis oris mei, 25. Non declinet in vias ejus cor tuum : 25. Ne abftrahatur in viis illius mens tua :

neque decipiaris semitis ejus : 26. multos enim vulnerando dejecit , & sunt 26. multos enim vulneratos dejecit, & forinnumerabiles quos trucidavit.

tiffimi quique interfe&i funt ab ea. 27. Viæ inferorum domus ejus, deducentes in 27. Viæ inferi domus ejus , penetrantes in insecessum mortis,

teriora mortis. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. quæ subseqq. Græcis respondent, fár ce xóvols, toss mpos xc eum , & impudenti facie alloquitur eum. er, fulánnio, fi te fermonibus , qui ad gratiam , adorta . 14. Concinic Græcum , nisi quòd hab. eipurixò , pacie fuerit.

focum , loco pacis. *.6. Græcè fimiliter : dwe yap Bupid os ex of oiry als . 15. Ita Græcè. Plures quidem Mss. Ambrof. habent εις τας πλατείας παρακαλεσα. Εo etiam fpectat quod Am in fine, invenire , cum editi. at Mss. 2. Vatic, & Laud. febros. addit loco fup. cit. de apol. Dav. col. 711.c. a fe- runt inveni te , è Gr. supuxá ok. neftra caveas bujus ingreffus ; à feneftra enim domus fua in ř. 16. Eadem memorat idem Ambrosius, l. de apolog.

Day. col. 711. c. Inftitis , inquit , leitum intexit fuum, 8 **.7..... 13. Hæc pariter respiciens Ambrof. l. 1. de tapetis ab Ægypto stratis. Gr. textui confonat. Cain , C. 4. col. 189. c. dicit: Quemcunque viderit dubio ř. 17. Sic eft in Græco. sensie prætereuntem in angulo tranfitûs domus fua , fermoni *. 18. Concordar Gr. addicâ conjunct. 8, post 1. vebus adoritur gratiofis, faciens juvenum volare corda , domi ni. Duo tamen Mss. Ambr. Vat. & Laud. habent collateinquieta , in plateis vaga , ofculis prodiga , pudore vilis , non collutemur ; Gr. fyxuring while ép).. ami&u dives, genas picta..... talibus verborum machinis mu V. 19. Græc. habet paspar, longam , non longiffimam ; rum mentis aggreditur humana: irem de apolog. Dav.c: 3. cæt, ad verbum. Eadem pariter citat Ambr. de apol. Dav. col. 711.c. Cave ergo , inquit , bujuscemodi mulierem, qua C. 3. col. 711. C. pedibus non quiescit , foris errat, infidiatur per angulos , ocu ¥. 20. In Græco, ördhsCuar apyopis nabwe cv xdpi dve lis ligat, verbis illicit, &c. vide etiam l. 1. de pænit. c. 78 , &c. 14. to. 2. 409. c. d. His autem omnibus satis relpondent ν. 21. Grαc. 'Απεσλάνησε σε αυτόν πολλή ομιλία , βρόGrαca : “Ον αν ήδη των αφρόνων τέκνων νεανίαν, ενδεή φρε- χοις τε, τοίς απο χελέων , εξώκειλεν αυτόν. i. e. Seduxit αμ νων και παραπορευόμενον σαρα γωνίαν εν Λιόδοις οίκων αυτής, και tem eum multa collocutione , & laqueis , qui ex labiis , attra. accrõva.....

..... και ποιεί νέων εξίσ7αθαι καρολίας: ανεπιθερωμένη δε xit eum. Vide rursum Ambros.l. de pænit. c. 14. col. 409. ist, wig cowlos, i cixco de xx vioux á Suuvei Tóoles au7m* xpóver C. γάρ τινα έξω ρέμβεται και χρόνον δε ν αλαλείαις σαρα σασαν *.22. Non verbum è verbo id referre videtur Ambrof. γωνίαν ενεδρεύς. Εί7α επιλαβομένα, εφίλνζεν αυτόν, αναιδεί ita nimirum in Gr. eft: Ο δε εσωκολέθησεν αυλή και κεπφωθείς de Cáru 1990time dum. i. e. Quemcunque viderit in- Ipfe autem obfequutus eft ei , infatuatus. fapientiam filiorum adolefcentem , inopem cordis, prætereun *. 23. Grecum, ή ως έλαφος τοξεύμα7ι πεπλυχως εις το tem juxta angulum in tranfitibus domorum fuarum , & loc i weep. quentem..... quæ facit juvenum volare corda : vagn autem #. 24. Ita Græcè, pofito uno , ante verbum intendo. eft, luxuriofa , 85 in domo non quiefcunt pedes ejus : inter *¥.25.26. Concordane ilta cum Græco. dum enim foras circumvertitur ; interdum verò in plateis apud . 27. In Græco, 'Odei qid..... FIS Ta tapusias iš laqe omnem angulum infidiatur. Deinde apprebendens , ofculatae vás.

trat.

[ocr errors]

mur

« ZurückWeiter »