Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[blocks in formation]

VULGATA NOVA.

3. Si enim fapientiam invocaveris, & inclinaveris cor tuum prudentiæ :

27. everfio autem fimilis procellæ ; cùm advenerit autem vobis interitus:

[blocks in formation]

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

. 25. Eadem refert Auctor 1. de fing. cleric. ap. Cypr.
p. 521.a. Sic etiam in Gr. eft, præter ult. non intendebatis,
pro quo Cale, rebelles fuiftis; at in Mf. Alex. & πeg-
sixera; mel. in editt. Ald. & Compl, & #e96sixers. Hi-
lar. in Pfal. 63. col. 159. a. fic habet: Sed inania feciftis
confilia mea, confiliis meis non intendiftis ; Gr. éxérxois.
Schol. initio hab. axúρes sπom Cars, non életre, ut in
edit. Rom. Caffiod. in Pf. 58. p. 196. b. fententiarum ordi-
nem fic invertit: Meis autem increpationibus non intendeba-
tis, fed irrita faciebatis confilia mea.

. 26. Hilar. in Pf. 63. col. 159. a. Et ego perditionem
veftram irridebo. Auguft. in Pf. 51. col. 483. a. Et ego veftra
perditioni fuperridebo: ita rurfum in Job, to. 3. col.650. e.
& ep. 140. to. 2. 459. e. & tract. 24. in Joh. to. 3. 533.
f. Similiter Auct. 1. de fing. cleric. apud Cypr. p. 521. a.
Itaque & ego veftra perditioni fuperridebo ; gratulabor ergo ad-
versùm vos, cùm advenerit vobis interitus, & cùm advenerit
vobis fubitò tumultus. Prædestin. I. 3. apud Sirm. to. I. p.
521. c. Ego quoque in veftra perditione ridebo, 5 gratulabor,
dum venerit fuper vos repentina calamitas. Auct. op. imp. in
Matth. p. 186. d. Ideo & ego in veftra perditione ridebo. Item
Caffiod. in Pf. 58. p. 196. b. Ideoque ego in veftra per-
ditione ridebo; gratulabor, quando fupervenerit vobis interi-
tus. Grac. Ταγαρῶν κἀγὼ τῇ ὑμετέρᾳ ἀπωλείᾳ ἐπιγελάσομαι
καταχαρᾶμαι δὲ, ἡνίκα ἔρχεται ὑμῖν ὄλεθρος, καὶ ὡς ἂν ἀφία
ws äv
κηται ὑμῖν ἄφνω θόρυβος.

21

.27. Auct. 1. de fing. cler. ap. Cypr. p. 521. a. everfio autem fimul procella; 5 cùm advenerit vobis preffura & expugnatio. Gr. ἡ δὲ κατατροφὴ ὁμοίως καταιγίδι παρῇ· καὶ ὅταν ἔρχεται ὑμῖν θλίψις καὶ πολιορκία, ἢ ὅταν ἔρχεται ὑμῖν ὄλεθρος. 1. e. everfio autem fimilis procellæ affuerit ; & quando venerit vobis tribulatio obfeffio, vel cùm venerit vobis interitus. Hoc ult. membrum abeft ab editt. Ald. & Compl.

33. Qui autem me audit, inhabitabit in fpe, & requiefcet fine timore ab omni malignitate.

Lucif. Cal. I. x. pro S. Athan. p. 192.d.

*. 28. Ita Græcè, addito uno vos, ad verbum exaudiam. Hilar. in Pf. 63. col. 159. a. Erit ergo cùm invocabitis me,

ego non exaudiam. Ambrof. 1. de Nab. c. 12. col. 579. e. addit: quærent me mali, & non invenient : fimiliter 1. 1. de interpel. Job, c. 9. col. 638. a. & in Pf. 118. col. 973. d. 1164. f. 1207. a. Cypr. I. 1. Testim, p. 277. b. quarunt me mali, & non invenient. Auguft. in Pf. 118. to. 4. 1279. f. quærunt me mali, & non inveniunt. Auct. 1. de fing. cleric. P. 521. a. Erit enim cùm me invocaveritis, ego autem now exaudiam vos: quærent me mali, & non invenient.

V. 29. Sic habet Auct. I. de fing. cleric. p. 521. a. unà cum Gr. Cypr. 1. 1. Teftim. p. 277. b. odio enim habuerunt fapientiam, fermonem autem Domini non receperunt ; Gr. megsínarlo, ad verbum, non præoptaverunt. Apud Aug. in Pf. 118. to. 4. 1279. f. oderunt enim fapientiam ; nec plura.

. 30. Similiter ap. Auct. I. de fing. cleric. p. 521.a. præter vocem ult. correptiones. In Gr. &è exor..... sμvxTheisor dè éμÙÇ ÈXÉx85° neque volebant... sed subsannabant meas, &c. Theodot. ἐκ ἐξεδέξαντο..... παρώξυναν δὲ, &c.

CAPUT II.

VULGATA

1. Ili mi, fi fufceperis fermones meos, & man-
data mea abfconderis penes te,

F

#. 31. Sic iterum legit Auctor 1. de fing. cleric. p. 521. a. præter unum fatiabuntur, loco faturabunt animas. Gr. καὶ τῆς ἑαυτῶν ἀσεβείας πληθήσονται, 5 fua ipforum impietate faturabuntur ; cæt. ut fupra.

. 32. Ita Lucifer. Græcè : 'A' ☎v yàp ú♪íxev vælus, φονευθήζονται, &c. Pro eo enim quod injuriam inferebant parvulis, &c.

. 33. Idem Aug. 1. 3. cont. epift. Parmen. to. 9. 75. a. Qui autem me audit, babitabit in fpe, filebit fine timore ab omni malignitate. Græc. "O de que anewv, na?aσκηνώσε ἐπ ̓ ἐλπίδι, καὶ ἡσυχάσα ἀφόβως ἀπὸ παντὸς κακδ. Hieron. in Ifai. 66. to. 3. 497. c. Qui audit Deum, habitabit confidens, & quiefcer abfque timore omni malo. Schol. ἀναπαύσεται ἐν εἰρήνῃ πεποιθώς.

NOVA.

2. ut audiat fapientiam auris tua : inclina cor tuum ad cognofcendam prudentiam.

Aug. in Pf. 67., to. 4. p. 675.c.

VERSIO ANTIQUA.

3. Si enim fapientiam invoces, & intellectui Hilar. in Pf. 127. des vocem tuam ;

col. 423.e.

4..

fi quæfieris eam quafi pecuniam, & ficut
4.
thefauros effoderis illam :

& exquiras eam tanquam argentum, &
tanquam thefauros inveftiges eam :

5. tunc intelliges timorem Domini, & fcien- 5. tunc intelliges timorem Domini, & fcien-
NOTE AD VERSION EM

ANTIQUA M.

*. 3. Ad verbum è Græco, nifi quòd hab. świxanéon,
...... Ambrof. in Pf. 118. col. 1030. f. Cùm fapien-
tiam invocaveris, 5 prudentia dederis vocem tuam. Hieron.
in Ifai. 50. to. 3. 363. e. Si invocaveris fapientiam, & in-
telligentia dederis vocem tuam. Græc. Th Guvéd.

Ambrof. in Pf. 118. col. 1030. f. & fi quæfieris illam ut
pecuniam, ut thefauros fcrutatus fueris eam. Hieron. in
Ifai. 50. to. 3. 363. e. & fi quafieris eam quafi pecuniam,
&quafi thefauros inveftigaveris eam.

*. 4. Græc. year Culúons........... sepevrýons, &c. Rectè
Tom. II.

. 5. Ita in Græco. Ambrofius in Pf. 118. & Hilar. in
Pf. 127, fimiliter habent: tunc intelliges timorem Domini,
Pp ij

[merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

'Ambr. in Luc. I. p. 1272. f.

20. Si ambularent femitas bonas, inveniffent utique femitas juftitiæ leves.

Aug. 1. de nat. Grat. c. 69. to. 10. Chromat. Aquil. 21. Quoniam recti habitabunt in terra, & fan&ti in Matth. p. 978. f. habitabunt in ea.

. 6. Itidem Auguft. 1. 3. de doctr. Chr. to. 3. 64. e.
& Auct. epift. ad Demetriad. apud S. Leon. p. 44. f. qui-
bus favet Græc. Rurfus Auguft. 1. de Gr. & lib. arb. to.
10. 739. c. legit: à facie ejus fcientia, & intelle&us pro-
cedit. Item Fulg. 1. de verit. præd. p. 464. 465. præmif-
fis his, quia Dominus dat fapientiam, ut fup. fic etiam 1.
1. de dupl. præd. ad Monim. c.
#.7. In Gr. Καὶ θησαυρίζω τοῖς κατορθῶσι σωτηρίαν, &c.
Et thefaurizat rectè agentibus falutem, &c.

3. P. 4.

tatem, & omnem femitam bonam,

10. Si intraverit fapientia cor tuum, & fcientia animæ tuæ placuerit:

[ocr errors]

. 11. Ita Græcè ad verbum.

T. 13. Græc. Ω οἱ ἐγκαταλείποντες..... τῷ πορεύεται ἐν dois on 78s. Ambrof. epift. 28. col. 904. a. O qui dereliquerunt femitas rectas: & in Pf. 118. col. 981. f. O qui reliquerunt fem. rectas. Caffiod. in Pf. 11. p. 46. a. dereliquerunt vias recitas, ut ambularent in vias pravas.

*. 14. Græc. οἱ εὐφραινόμενο...... καὶ χαίροντες ἐπὶ &c.

[ocr errors]

tiam Dei invenies:

6. quia Dominus dat fapientiam : & ex ore ejus prudentia, & fcientia.

7. Cuftodiet rectorum falutem, & proteget gradientes fimpliciter,

NOVA.

VULGATA NOVA.

*. 4. Græc... καὶ προνοῦ καλὰ ἐνώπιον Κυρίῳ καὶ ἀνθρώπων.
*. 5. Græc. Iπι πεποιθὼς ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ ἐπὶ Θεῷ,

VULGATA NOVA.

11. confilium cuftodiet te, & prudentia fervabit te,

12. ut eruaris à via mala, & ab homine, qui perverfa loquitur :

13. qui relinquunt iter rectum, & ambulant per vias tenebrofas:

14. qui lætantur cùm malefecerint, & exfultant in rebus peffimis :

NOTE AD VERSIONEM

15. quorum viæ perverfæ funt, & infames greffus eorum.

16. Ut eruaris à muliere aliena, & ab extranea, quæ mollit fermones fuos,

4..... provide bona femper coram Deo, & coram hominibus.

17. & relinquit ducem pubertatis fuæ,
18. & pacti Dei fui oblita eft : inclinata eft
enim ad mortem domus ejus, & ad inferos fe-
mitæ ipfius:

Hieron. 1. 3. cont.

5. Efto confidens in Dominum in toto corde Pelag. to. 4.538.6. tuo, in tua autem fapientia ne exalteris.

6. In omnibus viis tuis cognofce eum, ut rectas faciat vias tuas.

19. omnes, qui ingrediuntur ad eam, non revertentur, nec apprehendent femitas vitæ.

20. Ut ambules in via bona : & calles juftorum cuftodias.

21. Qui enim recti funt, habitabunt in terra,
& fimplices permanebunt in ea.

22. Impii verò de terra perdentur : & qui ini- Job 18.
què agunt, auferentur ex ea.
17.

. 15. Itidem Græcè.

#. 16. Alludit fortè Ambr. dicendo: Cur odiffe cœpiftis,
&c. nam in Gr. fic : τῷ μακράν σε ποιῆσαι ἀπὸ ὁδῷ εὐθείας,
καὶ ἀλλότριον τῆς δικαίας γνώμης, &c. ad longe te faciendum
à via recta, alienum à jufta fententia: quæ autem fe-
quuntur ex Fulg. Græco refpondent: viè, μú se xaraλáby
nann Brań.

CAPUT II I.

VULGATA

Ili mi, ne oblivifcaris legis meæ, & præcepta
mea cor tuum cuftodiat:

2. longitudinem enim dierum, & annos vitæ, &
pacem apponent tibi.

VERSIO ANTIQUA.

ANTIQUAM.

V. 17. Græc. κ ἀπολιπᾶσα διδασκαλίαν νεότητος.
. 18. Ad verbum è Græco.

. 20. Caffian. coll. 24. c. 24. Nam fi ambularent semitas rectas, &c. ut in textu. Ita quoque in Græco. Anon. apud S. Paulin. epift. ad Celenc. to. 2. p. 11. c. hæc habet: Invenietur femita juftitiæ levis.

†.21. Græc. Ὅτι εὐθεῖς κατασκηνώζεσι γῆν, καὶ ὅσιοι ὑποasplú Cerlar av avi. Cæleftius apud Mar. Merc. Garn. p. 386. Qui funt boni, erunt habitatores terra.

NOVA.

3. Mifericordia & veritas te non deferant, circumda eas gutturi tuo, & describe in tabulis cordis tui:

VULGATA NOVA.

4. & invenies gratiam, & difciplinam bonam, coram Deo & hominibus.

5. Habe fiduciam in Domino ex toto corde tuo, & ne innitaris prudentiæ tuæ.

6. In omnibus viis tuis cogita illum, & ipse diriget greffus tuos.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUA M.

&c. ut fup.

*. 6. Πάσαις ὁδοῖς Cy γνώριζε αυτήν, &c, ut in Lati

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

VULGATA NOVA.

Rom. 7. Ne fis fapiens apud temetipfum : time 12, 16. Deum, & recede à malo :

[blocks in formation]
[blocks in formation]

6.

. 12. Ita rurfum Auguft. epift. 3. to. 2. 322. e. & l. 1. de ferm. Dom. in mon. to. 3. 193. e. & l. de pat. to. 538. e. Sic etiam Caffian. coll. 6. c. 6. p. 417. c. cum Fulg. epift. 7. p. 195. & fer. 3. p. 557. quibus fuffragatur Hieron. in Ezech. 20. to. 3.835. b. at epift. 18. ad Euftoch. to. 4. p. 2. col. 48. b. leg. caftigat, non flagellat. Concinit Ruricius, epift. zz. p. 571. f. ut & S. Paulus, Hebr. 12. 6. ex Vulg. at in antíqua Verf. ita : quem enim diligit Deus, verberat: caftigat autem omnem filium quem recipit. Cypr. 1, de hab. virg. p. 173. b. & l. 3. Testim, p. 324. a. cùm

13. Beatus vir, qui invenit fapientiam ; & im- Idem cont. Adim. mortalis, qui videt prudentiam:

to. 8. 142. c.

14. melius eft enim illam mercari, quàm auri & argenti thefauros:

15. pretiofior eft autem lapidibus optimis : non refiftit illi ullum malum: bene nota eft omnibus appropinquantibus ei, & eis qui confiderant eam diligenter: omne autem pretiofum non est illi dignum.

16. Longitudo dierum & anni vitæ in dexte- Aug. in Pf. 120. ra ejus, in finiftra autem ejus divitiæ, & glo- to. 4. 1379. a. ria..... legem & mifericordiam in lingua portat. de Grat. & lib. arb. 1. 10.737. f.

17. a Viæ ejus viæ bonæ, & omnes femitæ ejus in pace.

18. Lignum vitæ eft omnibus, qui complectuntur eam : & qui incumbunt in eam, ficut in Domino.

".

19. Deus fapientiâ fundavit terram, paravit autem cœlum prudentiâ.

C

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

#. 7. In Græco, Mù ïdi opóriμos..... gols de Tor Deòr, &c. ut fup. Aq. Symm. & Theod. legunt copos, non opóνομος.

#. 8. Græc. Tole laois 'sai Tw owμali ov, i świμśnia Toïs sépis 08 tunc fanitas erit corpori tuo, & cura offibus

tuis.

. 9. Aptè ad Græc. nifi quòd hab. ỳ άwά άuT and our naptŵr xaiooúrus. Mf. Floriac. n. 10. Honora Dominum de tuis juftis laborib. & deliba illi de juftitiæ tuæ fructibus. Caffian. fimiliter, coll. 21. c. 22. p. 796. c. Honora Deum de tuis juftis laboribus, & deliba ei de fructibus justitia tua. Item Avit. Vien. epift. 6. apud Sirm. to. 2. p. 40. d. Honora Dominum de tuis juftis laboribus: & ita rurfum Hieron. in Ifai. 58. & Amos 5. to. 3. 430. a. 1419. d.

. 10. Ita in Græco; addita voce @anoμors, faturita te, poft cellaria tua. Mf. Alex. cum edd. Ald. & Compl. hab. noμors 6178 edit. Rom. wangμorus dila. Mf. Floriac. ut impleantur horrea tua abundantiâ tritici, vino autem oleo torcularia tua redundent. Item Ambrof. in Pf. 45. col. 927. b. vino torcularia tua redundent.

. 11. Sic iterum Auguft. 1. de pat. to. 6. 538. e. cum Fulg. epift. 7. p. 195. at Auguft. 1. de Grat. & lib. arb. to. 10.719. f. legit: Noli deficere à difciplina Domini. S. Valerianus, hom. 1. ap. Sirm. to. I. p. 613. b..Fili, ne deficias à difciplina Domini: neque fatigeris cùm ab eo increparis. Cypr. cùm 1. de hab. virg. p. 173. b. tum l. 3. Teftum. p. 324. a. Fili, ne neglexeris difciplinam Dei (al. Domini:) nec defeceris ab eo correptus. Similiter Ambrof. in Pf. 43. col. 886. b. necnon Vigil. Tapf. I. cont. Varim. p. 750. e. nifi quòd hic hab. neque deficias ab eo corr. Hieron. verò in Ezech. 20. to. 3. 835. b. fic: Fili, ne contristeris ad difciplinam Domini: neque deficias quando ab eo argueris. S. Paulus, Hebr. 12. 5. ex Vulg. Fili mi, noli negligere difciplinam Domini: neque fatigeris dum ab eo argueris: & in antiq. Verf. Fili, ne negligas difcipl. Domini: neque fatigeris cùm ab eo argueris. Græc.'Tiè, μù oryæpt (Symm. άπθῇς ) παιδείας Κυρίῳ· μηδὲ ἐκλύε ( Theodot. ἐγκακήσῃς ) ὑπ' αὐτῷ ἐλεγχόμενος.

Ambrof. in Pf. 43. p. 886, b. quem enim diligit Deus, cor-
ripit. S. Valerian. hom. 1. Sirmond. to. 1. p. 613. b. quem
enim diligit Dom. increpat : flagellat autem omnem, &c. ut
fup. Item S. Paulin. epift. 29. p. 184. e. hab. flagellat, &c.
Anonym. epift. ad Marcell. apud eund. to. 2. p. 4. Domi-
nus quem diligit, corripit 5 flagellat: caftigat autem om-
nem fil. quem recipit. S. Pacian. paræn. ad pœnit. p. 315.
d. Ego quos diligo, redarguo & caftigo. Græc. or yap ayan?
Kiews, ixerxi ( Mf. Alex. #aifeú¿' ) pasiyoî dè wárla
ὑἱὸν ὅν παραδέχεται.

. 13. In Gr. Maxάes arpwπos, Beatus homo; & in fine, enlès, ös site opórncur 5 mortalis, qui vidit prudenà Orulòs,

tiam.

Aug. in Pf. 37. col. 305..

. 14. Ita Græcè, verbum è verbo.

. 15. Græc. hab. Toxuler, pro optimis; ad litt. operofis, exquifitis; deinde ex alterai, non refiftet; at in Mf. Alex. altaasera; reliqua concordant, nifi quòd defunt ifta, & eis qui confiderant eam diligenter.

. 16. Ita Caffiod. in Pf. 120. p. 432. b. 486. c. ufque ad legem. Sic etiam in Græco, nifi id excipiatur, Longitudo dierum, pro quo Muxos rap Cir, Longitudo enim atatis. Apud Ambrof, in Pf. 118. col. 1023. f. Longitudo enim vita in dextera ejus, in finiftra autem ejus divitia, & gloria. Apud Auguft. in Pf. 143. col. 1610. c. In dextera ejus an ni vita, 5 in finiftra ejus divitiæ, & honor: & l. 4. cont. ep. 2. Pelag. to. 10. 475. a. rurfum addit ut fup. legem mifericordiam in lingua portat; quæ pariter exftant in Græco, præpofitis tamen his : ἐκ τι ςόματος αυλῆς ἐκπορεύεται SixaioCurn, de ore ejus procedit juftitia; deinde, róμor d's,

&c.
. 17. Sic eft in Græco.

. 18. Ambrof. in Pf. 1. col. 755.b. Lignum vita eft om-
nibus percipientibus eum (Chriftum). Auguft. 1. 20. de civit.
Dei, c. 27. to. 7. 611. b. Lignum vita eft omnibus amplecten-
tibus eam: & in Pf. 32. to. 4. p. 203. f. poffidentibus eam.
Hieron. in Ifai. 65. to. 3. 494. b. Lignum vitæ eft omnibus,
qui accedunt ad eam, & qui innituntur fuper illam quafi fu-
per Dominum, firmitas: at in Zach. 14..col. 1802. e. fic:
Lignum vita eft omnibus, qui appropinquant ei, & qui recli-
nantur fuper eum, quafi fuper domum firmitatis. În Græ-
co : Ξύλον ζωῆς ἐςι πᾶσι τοῖς ἀντεχομένοις αὐτῆς, καὶ τοῖς ἐπε-
ρεδομένοις ἐπ ̓ αυτὴν ὡς ἐπὶ Κύριον, ἀσφαλής.

. 19. Græcum habet years, cælos; cætera fimilia. Sic etiam legit Hieron. in Ifai. 40. to. 3. 305. d. at in Isai. II. col. 99. f. ita : Deus in fapientia fua fundavit terram

9

paravit cælos in prudentia: & in Ifai. 48. col. 348. e. Deus fapientiâ fuâ fundavit terram, & dextera illius menfa eft, five firmavit cælos, vel cælum, ut LXX, tranflule

a Ambr. in Pf. 118. p. 1023. f. Hilar. in Pf. 1.

9. p. 21. a.

Iren. 1. 4. c. 20.

P. 253.6.

[blocks in formation]

Ambrofiaft. p. 255.0.

Hieron. 1. 3. cont. Rufin. to. 4. 472. 2.

30. Noli inimicitias exercere adversùs homi-
nem fine caufa, ne quid tibi operetur malum.
VULGATA
31. Ne æmuleris hominem injuftum, nec imiteris
vias ejus :

32. quia abominatio Domini eft omnis illufor, &
VERSIO ANTIQUA.

34. Superbis Deus refiftit, humilibus autem
dat gratiam.

35..... impii exaltant contumeliam.

runt. Ambrof. 1. 5. de fide, to. 2. p. 556. c. Deus in fa-
pientia fundavit terram, paravit autem cælos in intelle&u ;
Græc. quoque Alex. cum Ald. & Compl. hab. & pogrúcd.
Eadem rurfum leg. Ambrof, in Pf. 118. col. 1120. a. de-
tractâ præpof. in ante fapientia. Arnob. de Trin. to. 8.
p. 211. f. Ego fapientiâ fundavi terram, paravi cælos pru-
dentia. Vigil. Tapf. 1. 1. de Trin. Deus fapientiâ fua fun-
davit terram, paravit autem cælos prudentiâ.

"

. 20. Sic eft in Gr. hoc excepto primo, a anos, abfque feq. ejus, quod tamen fubnectunt edd. Ald. & Compl. Item extremò pluraliter Spices, rores, at in Schol. SpoC. Vigil. Tapf. 1. 2. cont. Arium, Sab. &c. hab. Senfu ejus abyfi difiluerunt.

[blocks in formation]

.

#. 25. Hieron. in Ezech. & in Zach. ubi fup. non time-
bis pavorem (in Zach. terrorem) fupervenientem tibi, neque
impetus impiorum fupervenientes (in Zach. ingruentes.) Sic
etiam in Gr. deleto pronom. tibi.

*. 27. Græc. Μὴ ἀπόχῃ εὖ ποιεῖν ἐνδεῖ, ἡνίκα ἂν ἔχῃ
Xelp c8 Bouteir. Ne abftineas benefacere egeno, quandocun-

VULGATA NOVA.

20. Sapientiâ illius eruperunt abyffi, & nubes rore concrefcunt.

21. Fili mi, ne effluant hæc ab oculis tuis : Cuftodi legem atque confilium:

22. & erit vita animæ tuæ, & gratia faucibus tuis :

23. tunc ambulabis fiducialiter in via tua, & pes tuus non impinget:

24. fi dormieris, non timebis : quiefces, & fuavis erit fomnus tuus:

25. ne paveas repentino terrore, & irruentes tibi potentias impiorum.

NOTE AD VERSIONEM

[blocks in formation]

cum fimplicibus fermocinatio ejus.

33. Egeftas à Domino in domo impii, habitacula autem juftorum benedicentur.

VULGATA NOVA.

VULGATA

2. Donum bonum tribuam vobis, legem meam ne derelinquatis.

3. Nam & ego filius fui patris mei, tenellus, &

ANTIQUAM.

que babuerit manus tua auxiliari: at in Mf. Alex. s role, benefac, ut fup. loco ult. Bender.

. 28. Ita S. Valerianus hab. hom. 9. Sirm. to. 1. p. 652. a. ad hoc ufque, non enim fcis: excipiendum tamen adverb. ftatim, , pro continuò, quod idem fonat. Apud Ambrof. in Luc. 7. p. 1390. d. Ne dixeris pauperi: Cras dabo : item 1. de Nab. c. Iz. col. 58o. c. In Gr. Mà ng Επανελθὼν ἐπάνηκε· αὔριον διώζω· δυνατε σε ὂντὸς εὖ ποιεῖν· & rip oinas Tí Tékelα, ǹ świššα' non enim fcis quid paries fequens dies.

с

αι

34. Ipfe deludet illufores, & manfuetis dabit gratiam.

35. Gloriam fapientes poffidebunt : ftultorum exaltatio, ignominia.

V. 29. Ita Græcè, hoc fubnexo in fine, al col, fuper te. Item apud Auguft. 1. de Grat. & lib. arbit. to. 10.719. f. Noli fabricare in amicum tuum mala. Nobilius malè reddit in tuum inimicum; nam in Græco conftanter, el cov giov. Apud Hieron. 1. 3. cont. Rufin. to. 4. p. 2. col. 472. Ne fabriceris in amicum tuum mala.

. 30. Similiter in Græco. Hieron. 1. 3. cont. Rufin. 472. Ne inimiceris adversùm hominem fine caufa. Græc. Mù φιλεχθρήσης, &c.

CAPUT

. 34. Similiter Ambrof. in Pf. 118. col. 1046. d. Dominus fuperbis refiftit. S. Petrus, epift. 1. c. 5. 5. & Jacobus, 4. 6. Deus fuperbis refiftit. In Gr. Kues weari ελιτάσσεται, &c. ut fup.

*. 35. Græc. οἱ δὲ ἀσεβεῖς ὕψωσαν ἀλιμίαν.

VERSIO ANTIQUA.

Audite pueri difciplinam patris, & atten

I.

[ocr errors]
[blocks in formation]

NOVA.

unigenitus coram matre mea :

4. & docebat me, atque dicebat: Sufcipiat verba mea cor tuum, cuftodi præcepta mea, & vives.

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

VULGATA NOVA.

5. Poffide fapientiam, poffide prudentiam : ne oblivifcaris, neque declines à verbis oris mei.

[blocks in formation]

5. Poffide fapientiam, poffide intelligentiam: Hieron. ep. 34. ad ne oblivifcaris, & ne declinaveris à verbis oris Nepotian. to. 4. mei. 258.4.

?

8. circumda illam & exaltabit te : honora illam, & amplexabitur te:

9. ut det capiti tuo coronam gratiarum, coronâ quoque deliciarum protegat te. VULGATA

NOVA.

10. Audi fili mi, & fufcipe verba mea, ut multiplicentur tibi anni vitæ.

11. Viam fapientiæ monftrabo tibi, ducam te per femitas æquitatis:

VULGATA NOVA.

17. comedunt panem impietatis, & vinum iniquitatis bibunt.

18. Juftorum autem femita, quafi lux fplendens, procedit & crefcit ufque ad perfectam

diem. 19. Via impiorum tenebrofa: nefciunt ubi

corruant.

6. Neque derelinquas illam, & apprehendet te: ama illam, & fervabit te.

23. Omni cuftodia ferva cor tuum, quia ex ipfo vita procedit.

24. Remove à te os pravum, & detrahentia labia fint procul à te.

25. Oculi tui recta videant, & palpebræ tuæ præcedant greffus tuos.

26. Dirige femitam pedibus tuis, & omnes viæ tuæ ftabilientur.

7. Principium fapientiæ, poffide fapientiam, & in omni poffeffione tua poffide intelligen

tiam :

VERSIO ANTIQUẢ.

VERSIO ANTIQUA.

14. Vias impiorum noli fequi, neque æmuleris viam iniquorum.

15. In quocunque loco exercitum conftituerint, ne fupervenias illuc : declina autem ab ea, & devita :

12. quas cùm ingreffus fueris, non arctabuntur greffus tui, & currens non habebis offendiculum. 13. Tene difciplinam, ne dimittas eam : cuftodi illam, quia ipfa eft vita tua.

16. non enim dormient, nifi malefecerint : ablatus eft enim fomnus ab eis & non dor

[blocks in formation]

VULGATA

NOVA.

20. Fili mi, aufculta fermones meos, & ad elo- dio cordis tui: quia mea inclina aurem tuam :

21. ne recedant ab oculis tuis, cuftodi ea in me

14

VULGATA NOVA.

VERSIO ANTIQUA.

}

23. Omni cuftodia ferva cor tuum, ex hoc

enim exitus vitæ.

22. vita enim funt invenientibus ea, & univerfæ carni fanitas.

24. Aufer igitur tibi pravum os, & injufta labia longè à te propelle.

25. Oculi tui recta videant.....

. 5. In Græco editionis Rom. hæc verba funt: Duxaare ἐντολὰς, μὴ ἐπιλάθῃ· μηδὲ παρίδης ῥῶσιν ἐμε σόμαλος· Cuftodi mandata, non oblivifcaris: neque defpexeris eloquium oris mei. At in Mi. Alex. Κλῆσαι σοφίαν, κλῆσαι σύνεσιν μή έπι λάθη, μηδὲ ἐκκλίνῃς ἀπὸ ῥημάτων σόμαλός με quæ iptiffima funt ex Hieron. fup.

··

*. 6. Grac. Μηδὲ ἐγκαλαλίτῃς ἀυτήν, καὶ ἀνθέξεταί σε, &c. ut fup.

*. 7. Hic verfus deeft in Græco editionis Rom. at legi tur ad verbum in edd. Ald. & Compl.

. 8. Concinit Gr. nifi quòd extremò hab. iva os WECI acy & verò idem Hieron. in Ezech. 44. to. 3. 1032. b. legit: circumda illam........... honora eam, ut te amplexetur: at in Ezech. 18. col. 821. a. ama illam, & amplexabitur te : dilige illam, & cuftodier te : & in Ecclef. to. 2. 767. a. amplexare illam, circumdabit te. Ambrof. in Pf. 118. col. 1188. f. bonora cam, & amplectetur te.

.9. Aptè ad Gr. Apud Ambrof. in Luc. 4. col. 1345. d. coronâ deliciarum obumbrabit te. Gr. separa de Tρupus vwsexcaion cr.

26. Rectos curfus fac pedibus tuis, & vias tuas dirige.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

*. 14. Græe. 'Onès dœebŵr μù éwéntys, undè Suawons ολες παρανόμων,

*. 15. 'Eve av Toww sextowed EÚ (wo..... e'xxxırov dè ἀυτῶν, καὶ παράλλαξον. Aq. Symm. Th. πάρελθε. In quocunque loco caftrametati fuerint... declina autem ab eis, & abfrede.

. 16. Ita Græcè, dempto tantùm enim, poft ablatus

eft: habetur quidem avlv, eorum, pro ab eis; at in Mf. Alex. ἀπ' αὐτῶν. Nicetius epifc. Spicil. to. 3. p. 6. c. ira legit: quia ablatus eft fomnus ab oculis eorum: non enim dor◄ miunt, nifi malefecerint.

. 17. Hieron. in Ifai. 58. to. 3. 427. b. hi enim aluntur cibis impietatis, & vino iniquitatis inebriantur. Gr. dδε γὰρ σ:ζῶνται σῖζα , &c. ut fup. in textu.

"

. 18. Græcum ipfo initio hab. Ai dè idol, Viæ autem ; fubinde duro, fulgent, non fulgebunt ; extremò, fws xalopo won nμéex, donec dirigat fe dies; cæt. ut fup. Chro mat. Aquil. in Matth. p. 981. c. legit pariter : Via juftorum fimiliter ut lux fulgebunt.

. 19. Itidem Græcè.

*. 23. Sic Ambrof. 1. r. Offic. col. 4. e. necnon Ruricius, epift. 12. p. 568. c. & Caffian. coll. 13. c. 10. p. 605. Omni cuftodia ferva cor tuum. S. Paulin. verò epift. 40. p. 251. c. Omni vigilia ferva cor tuum. Severus Presb. Milcell. Baluz. to. I. p. 346. Omni cuftodia cuftodi cor tuum. Gr. Πάσῃ φυλακῇ τήρη, &c.

. 24. Similiter in Græco, fublata voce igitur. Hieron. 1. 3. cont. Rufin. to. 4. p. 2. col. 472. b. Circumcide à te os pravum, & iniqua labia longè repelle abs te. Itidem Chromat. d'Aquil. in Matth. p. 982. c. excepto verbo expelle, pro repelle.

. 25. Ita rurfum Ambrof. 1. de bono mort. c. 6. col. 400. f. 406. a. unà cum Gr.

*. 26. Ita è Græco, ad verbum.

Lucif. Cal. 1. de

non conten. cum

baret, p. 223. a.

[blocks in formation]
« ZurückWeiter »