Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small]

gata. Ita

benedicam nomini tuo in fæcu. Exaltabo te Deus meus rex ,

6L meus : & benedicam no

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. Filiæ eorum compositæ : circum Filië noftra quasi anguli , ornati Filiæ eorum compofitæ : Ex Mg, Sangerman ornatæ ut similitudo templi. ad fimilitudinem templi :

circumornatæ ut fimilitudo

templi.
13. Promptuaria eorum plena , Promptuaria nostra plena, e su 13. Et promontoria earum
eructantia ex hoc in illud,
pereffundentia ex hoc in illud:

plena, eructuantia ex hoc in

illud.
• Oves eorum fetofi, abundantes Pecora noftra in millibus , & in Oves eorum fetosæ , abun-
in egreflibus suis : 14. boves eorum numerabilia in compitis noftris:tau- dantes in itineribussuis:14. bo-
Craflæ.
ri noftri pingues.

ves eorum pingues.
Non est ruina maceriæ , neque Non est interruptio, & non est Non eft ruina maceriæ , ne-
transitus, neque clamor in plateis egreffus : & non est ululatus in pla- que transitus, neque clamor in
corum.
teis noftris.

plateis eorum.
15. Beatum dixerunt populum, Beatus populus , cujus talia sunt: 15. Beatum dixerunt popu.
cui hæc funt : beatus populus, cujus beatus populus , cujus Dominus lum', cui hæc funt : beatus po-
Dominus Deus ejus.
Deus fuus.

pulus , cujus Dominus Deus

ejus.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
liæ eorum decorata , & circumornata ut, &c. Hilarius autem cont. Adim. to. 8. 141. d. præter ult, in exitibus fuis: item
in comment. Quorum filii , ficut novella plantatio stabilita in ferm. 32. to. S. 168. a. multiplicantes in exitibus fuis. Prosp.
juventute (un. Filia eorum compofitæ : circumornatæ quomodo in hunc Pr. Cellaria eorum plena , eructantin ex hoc in hoc.
fimilitudo templi. Similiter Ambrof. 1. de exhort, virg. to. Oves eorum fetofa , abund. in egrellibus suis. Gr. Td Tausio
2. 299. a. Filix eorum compofitæ : circumorn. quomodo fimi αυτών αλήρ», εξερευχόμενα εν τέ78 είς τ7ο. Τα πρόβαλα αυ-
lit. templi, August. in Pf. Quorum filii ipforiem , velut no των πολυτόκα , πληθύνοντα εν ταϊς εξόδιοις αυτών.
vella contabilita in ( inf. À ) juventute sua. Filiæ eorum *. 14. Hilar. Vulgatæ refpondet ad verbum , cum Bre,
compofra, ornata facut fimilit. templi. Sic iterum ep. 155. viar. Moz. Itidem Prosp. & Cassiod. cum Psalt. Rom. &
to. 2. 538. e. & l. cont. Adim. to. 8. 141. d. nisi quòd 1. Corb. fi hoc excipias , boves eorum cras. Similiter ap

Au-,
loco rollit vocem ipforum. Item Prosp. in Pl. Quorum filii, gust. cùm in hunc Pf. tum l. contra Adim. to. 8. 141. d.
faciet novella conftabilitæ à juv. fua. Filia..... E ornatæ ficut, crasli , deinde , Non eft ruina sepis , nec exitus, neque clamor,
&c. Gr.ar oi vioi (Ms. Alex. cum edd. Ald. & Compl. &c. at epist. 155. 10. 2. 538. e. scribit crassa. In Gr. 7a-
add. av7wv,) as vaó pula is pupéra a tñ reó?uti avlor. Ai @ve χεις: tum, Ουκ έσι κατάπλωμα φeαγμέ , 8δε διέξοδος, ε-
γατέρες αυτών κεκαλωσιμέναι» σεeικεκοιμημένοι ως , &c. de xequyn cy taīsimaúrsav avler in edd. Ald. & Compl.
*.13. Hilar. leg. Er promptuarin eorum, &c. ut in Vul és tais carenciais , ficut ap. Symm.

quoque Caffiod. cum Psalt. Moz. dempto 1. Et. W. IS. Sic Hilar, in hunc Pf. unà cum Gr. In Psalt. Mo.
Pl. è Ms. Vatic. apud Hilar. hab. inf. abundantes in itine zar, onjuis Dominus Deus eorum. In Rom. & ap. Cassiod,
ribus eorum. Rom. Mediol. Corb. & Carnut. in itineribus cujus eft Dom. Deus ejus. Apud Auguft. & Prosp. in hunc
fuis , ut sup. Auguft. verò in hunc Pl. ita : Cellaria eorum Pl.cujus Dom. Deus ipfius : icidem Auguft. epift. 155. 10.
plena , eructuantia ex boc in hoc. Oves eorum fecunda , multi 2.538.e. & l. contra Adim. to. 8. 141.d.
plicantes in egreffibus fuis: itidem ep. 155.to.2.538. e. & I.
VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
1. Laudatio ipfi David. Laudatio David. CXLV. 1. Laudatio David, Pfalmus, Ex MJ. Sangeraria
CXLIV.

CXLIV.
Xaltabo te Deus meus rex : &

Xaltabo te Domine rex
lum , & in fæculum fæculi.
num do ultra,

men tuum in fæculum, & in

sæculum fæculi.
2. Per fingulos dies benedicam In omni die benedicam tibi , & 2. Per singulos dies benedi-
tibi : & laudabo nomen tuum in fæ. laudabo nomen tuum in fempiter- cam te : & laudabo nomen
culum , & in fæculum sæculi. num jugiter.

tuum in fæcula , & in fæculum

fæculi,
3. Magnus Dominus & laudabi-

Magnus Dominus, & laudabi 3. Magnus Dominus & lau-
lis nimis : & magnitudinis ejus non lis nimis : & magnificentiæ ejus non dabilis nimis : & magnitudinis
eft finis.
eft investigatio.

ejus non erit finis.
4: Generatio & generatio lau Generatio ad generationem lau 4. Sæculum & fæculum lau-
dabit opera tua : & potentiam tuam dabit opera tua, & fortitudines dabunt opera tua : & poten-
pronunciabunt.
tulas annuntiabunt.

tiam tuam pronunciabunt.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 1. In Psalt. Corb. & Moz. simpliciter , Laudatio Da $. 2. Sic Hilar. & Caffiod. in hunc Ps. nisi quòd habi
vid. Sic etiam apud Prosp. in hunc Pl. Apud August. ibid. fæculum , loco fæcula. Sic etiam Auguft. ibid. adjecto uno
Laus ipfi David. Apud Caffiod. ut in Vulg. Græcè, Airsors Domine , poft benedicam te. In Pfalt. Corb. Rom. Moz. &
Tô David. Mís. Alex. Tú David. Hilarius ait : Titulus ipfe apud Prosp. benedicam te : 80 lardabo nom. tuum in æternum,
folam contineri in Pfalmo predicationem Dei edocet : adjecto 85 in fæc. fæculi

. In Gr. Kabixásuy sipéeger europ"Cw

ny
autem , fecundum Græcitatis confuetudinem , nunc quoque ut in ανέβω το όνομά σε εις τον αιώνα , και εις τον αιώνα το αιώ-
çæteris aliis , pronomine , oftendit illum David isto landante
laudari.

V. 3. Vulgatæ respondent Hilar. & Caffiod. in hunc
* Hilar. Jegit cum Pr. ibid. præf. Exaltabo te Deus meus,

Pr. ficut Ambrof. in Luc. 2. to. 1. 1285.b. 1302. e. August.
& rex meus : 85 bened. nomen tuum in fæc. &c. ut sup. Sic verò & Prosp. leg. Es laudabilis valde : & magnitudinis ejus,
etiam ap. August. in hunc Pf. fed absque conjunct. 83, an &c. Hilar. in Pf. 134. col. 471. b. cujus magnificentia non eft
çe rex meus. Apud Prosp. & Cassiod. Deus meus rex : 88 be- finis. Gr..... sy aivslös opódese sy tūs peydaw Cúrus av lg ót
nedicam nomen tuum in fæc. &c. Itidem in Psalt. Corb, de-

i'si exs.
tracto uno , anre benedicam. In Moz, verò ita : Exaltabo V.4. Psalt. Rom. cum Cassiod. Generatio e generatio
te Domine Deus meus , & rex meus : 8 bened, nomen tuum in laudabunt opera tua, &c. ut sup. Corb. Progenies & generate
aternum, $ in fæculum fæculi. In Rom. Exaltabo te Deus tio laudavit opera tua : & virtutem tuam pronunciabunt. Mo-
rex meus: 5 benedicam nomen tuum in æternum , & in fæc. zar. Natio es progenies conlaudabunt opera lun : & potentiar
&c. In Gr. Υψώσω σε ο Θεός με ο βασιλεύς με· και ευλογήσω το tuam pronunciabunt. August. & Prosp. cum Gr. Generatio
όνομά ζε εις τον αιώνα, και εις τον αιώνα το, &c.

& generatio laudabit opera tua : & virtutem tuam annunting

[ocr errors]
[ocr errors]

tis

cors.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm. 5. Magnificentiam majesta Decorem glorie magnitudinis 5. Magnificentiam gloriæ sanc-

tuæ, & honorem tuum lo- tua, & verba mirabilium tuorum titatis tuæ loquentur : & mirabilia
quentur : & sanctitatem tuam loquar.

tua narrabunt,
dicent, & mirabilia tua enarra-
bunt.

6. Et virtutem metuendo Et fortitudinem horribilium tuo 6. Et virtutem terribilium tuo.
rum tuorum dicent:& magni- rum loquentur , eo magnitudines rum dicent: & magnitudinem tuam
tudinem tuam dicent.
tuas narrabunt,

narrabunt.
7. Memoriam abundantiæ Memoriam multa bonitatis tue 7. Memoriam abundantiæ fua-
fuavitatis tuæ eructuabunt:jus- loquentur, & juftitias tuas lauda- vitatis tuæ eructabunt: & juftitiâ tuâ
triam tuam exsultabunt. bunt.

exsultabunt.
8. Miserator, & misericors : Clemens, & mifericors Domi 8. Miferator & mifericors Do-
patiens, & multæ misericor- nus: patiens , & multæ miferatio- minus : patiens, & multùm miseri-
diæ ; & Dominus in omnibus nis.
operibus suis.

9. Suavis Dominus univer Bonus Dominus omnibus, & mi 9. Suavis Dominus universis : &
Tis : & miserationes ejus super sericordia ejus in universa opera miserationes ejus fuper omnia ope-
omnia opera ejus.
ejus.

ra ejus.
10. Confiteantur tibi omnia Confiteantur tibi Domine omnia 10. Confiteantur tibi Domine om-
opera tua : & fancti tui bene- opera tua, & sancti tui benedicant nia opera cua : & sancti tui benedi-
dicant te.
tibi.

cant tibi.
11. Gloriam regni tui di Gloriam regni tui dicent, & forti 11, Gloriam regni tui dicent : &
cent: & potentiam tuam lo- tudines tuas loquentur :

potentiam tuam loquentur :
quentur :

12. Ut notam faciant filiis Ut oftendant filiis hominum for 12. Ut notam faciant filiis hohominum potentiam tuam:& titudines ejus, & gloriam decoris minum potentiam tuam : & gloriam gloriam magnificentiæ regni regni ejus.

magnificentiæ regni tui. tu.

13. Regnum tuum regnum Regnum tuum , regnum omnium 13. Regnum tuum regnum omomnium fæculorum:& domi- fæculorum ; & poteftas tua in omni nium sæculorum : & dominatio tua natio tua in omni generatione generatione , & generationem. in omni generatione & generatio& progenie.

nem. Fidelis Dominus in verbis

Fidelis Dominus in omnibus verfuis : & sanctus in omnibus

bis fuis : & sanctus in omnibus

ope-
operibus suis.

ribus fuis.
14. Sublevat Dominus om Sustent at Dominus omnes cor 14. Allevat Dominus omnes ,
nes, qui ruunt:& confirmat ruentes , & erigit omnes jacentes. qui corruunt: & erigit omnes elisos.
omnes elifos.

15. Oculi omnium in te spe Oculi onnium in te sperant, IS. Oculi omnium in te sperant
rant:& tudas escam illorum in tu das eis escam fuam in tempore Domine : & tu das escam illorum in
tempore opportuno.
fuo.

tempore opportuno.
NOTE ÁD VERSIONEM ANTIQUAM.
bunt. Hilarius Vulgaræ congruit.

nia opera tua: 6 fanéti tui confiteantur tibi. Ps. è Mf. Va-
#.s. In autogr. Sangerm. est Magnificentia ; sed aperto tic. ibid. Es fantti tui benedicant te , confiteantur tibi. Rom,
errore, quem correximus. Pf.è Ms. Vatic. apud Hilar, ha & Sandi tui benedicent tibi. August. & Prosp. cum Corb. &
ber , Er magnificentiam ; deinde cum Hilar, ipfo, majestatis Moz. & Gr. & fanéti tui benedicant te , ut fup. Itidem Fulg.
tuæ , & fanctitatem tuam loquentur : & mirab. tua narrabunt. fragm. 34. cont. Fab. p. 644. Cassiod. ur in Vulg.
Ita quoque legit Caffiod. cum Psalt. Carnut. Rom. & Corb. . 11. 12. Eadem ferunt Hilar. Prosp. & Caffiod, in
Aug. verò cum Gr. Et magnificentiam gloriæ fanétitatis tua, hunc Pl. Eadem etiam Auguft. ibid. præter gloriam man
&c. ut in Vulg. S. Prosp. Magnificentiam gloria fan&itatis gnitudinis decoris regni tui. Fulg. ubi fup. Gloriam regni
tua..... enarrabunt.

tui dic. & pot. 1. pronunciabunt : ut notam , &c. ut in Vul-
*. 6. Ita legit August, in hunc Pf. nisi quod pro ult. di gara. Gr..... Thin dotar Tüs peyan on peutlas Tūs CaCinsias Cy.
cent , hab. enarrabunt eam. S. Prosp. simpliciter enarrabunt ; $. 13. Sic habent Hilar. & Prosp.cum Psale. Čorb. Hic
cæt. ut in Vulg. Psalt. Moz. loquentar. Hilar. & Cafliod. larius tamen, col. 568. f. tollit 2, regnum ; at sup. col. 563.
Vulgaræ accinunt cum Psalt. Rom. & Gr. à Rom, tamen reponit Regnum tuum regnum , &c. Similiter in Psalt. Rós
abelt es, ante virtutem, In Corb. Et virtutem dicent terri mano , & Moz. addito uno Domine , post tuum. Textui pa-
bilium tuorum.

riter favet August, unà cum Gr. nisi quod utrobique est , *. 7. Ita legunt Prosp. & Cassiod. cum Pf. è Mr. Vatic. generationes generatione. Apud Cassiod. Regnum tuum apud Hilar, nifi quòd ponunt et, ante memoriam. Sed Hi Domine , regnum..... in omni generatione & progenie. Filar. in comment. non differc à Vulg. neque etiam August. delis Dom. in omnibus verbis suis , &c. In edd, quoque neque

Græc. Breviar, Moz. extremò hab. 8 in tuæ jufti Ald. & Compl. iv não toss a67015 av78.
ria exaltabuniur.

$.14. Psalt. Corb. Allevat Dominus omnes, quituunt : 8
*. 8. Hilar, in hunc Pl. Miferator, & mifericors Domi erigit, &c. Moz. Sufentat Dominus omnes, qui ruunt : 88 cor-
nus eft: patiens, inuitæ mifericordiæ ; nec addic plura. Pf. rigit omnes elisos. Pl.è Ms. Vatic. apud Hilar. Suffulciet Do-
ibidem præi. loco eft , ponit . Corb. neutrum ; cæt. ut minus omnes , qui corruunt : 8 corrigit omnes elisos. Hilar.
ap. Hilar. A pud Aug. & Prosp. Mifericors, & miferator Do ipse in comment. Suffulcit Dominus omnes , qui ruunt : 8
minus : longanimis, multùm mifericors. Apud Caffiod. erigit omnes elisos; Mss. verò corrigit : & fane Hilar. paulo
Mifericors, & miferator Dom. patiens , &c. Sic etiam in Psal inf. 570. a. ait: Cur cadentes fuffulciat , allifos corrigat,
terio Rom. In Gr. Oixtipuar, njeresópor ó Kúeroso paxpóbv- confequenter docet : ac sup. 569. e. dicit: eriguntur allifi.
ples, &c. nusquam autem subditur: 65 Dominus in omnibus Ambrof. in Pf. 36. to. 1. 800. b. Suffulcit Dom.
operibus suis.

qui ruunt : & corrigit omnes elisos. August. verò in Pr. ita :
#.9. Concinunt Hilar. Prosp. & Caffiod, in hunc loc. Confirmat Dom. omnes decidentes : & erigit omnes elisos. Prof.
In Psalt. Rom. Suavis est Dominus , &c. In Corb. Suavis per ibid. Confirmar Dom. omnes , qui decidunt : & erigit ,
Dom. univerf. 5 mifericordia ejus fuper, &c. Apud August &c. Leo M. ser. 35. P: 97. e. & Cassiod. ut in Vulg. Gr.
Suavis Dominus omnibus : & miferationes ejus in omnia ope- 'Toosupist Kúeros Tárlas Tès xa7aaialdytas ng dropboi tára
ta ejus. In Gr. Xpuses Kueros tuis væoperior y o , &c. In Tas Ty's xa7eppaguéres.
Ald. & Compl. tris Cúpwati.

. 15. Sic in Psalt. Corb. ad verbum. Hilarius autem
$. 10. Hilar, in hunc Pf. Confiteantur tibi Domine om Vulgata congruit, & addit Domine, A Pf. verò ibid, pra:

[ocr errors]

omnes

ne.

ret.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 16. Aperis tu manum tuam : Aperis manus tuas, & imples 16. Aperis tu manum tuam: Ex Mf, Sangermin & imples omne animal benedictio. Omne animal refećtione.

& imples omne animal bene.

dictionem.
17. Justus Dominus in omnibus

Juftus Dominus in omnibus viis 17. Juftus Dominus in om-
viis suis : & sanctus in omnibus ope- fuis, & sanctus in omnibus operibus nibus viis fuis : & fanctus in
ribus fuis.
fuis.

omnibus operibus suis.
18. Prope eft Dominus omnibus Juxta eft Dominus omnibus qui 18. Propeest Dominus om-
invocantibus eum : omnibus inyo- invocant eum : omnibus qui invo- nibus invocantibus eum in ve-
cantibus eum in veritate.
Cunt illum in veritate.

ritare.
19. Voluntatem timentium se fa Placitum timentium se faciet , 19. Voluntatem timentium
ciet, & deprecationem eorum exau- & clamorem eorum exaudiet i da se faciet, orationem eorum
diet : & falvos faciet eos.
Salvabit eos.

exaudiet: falvos faciet eos.
20. Cuftodit Dominus omnes di Custodit Dominus omnes diligen 20. Cuftodit Dominus dili-
ligentes se : & omnes peccatores dil- tes se, e universos impios conte- gentes ipsum : & omnes pec-
perdet.

catores disperder.
21. Laudationem Domini loque Laudem Domini loquetur os 21. Laudationem Domini
tur os meum : & benedicat omnis meum : & benedicet omnis caro no- loquetur os meum : & benedi-
caro nomini sancto ejus in sæculum, mini Sancto ejus in eternum , '& cat omnis caro nomen fanc-
& in fæculum fæculi,
jugiter.

tum ejus in sæculum, & fæcu

lum fæculi.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
fixo abest Domine , ut & feq. tu. In Rom. ficut apud Caf & Prosp. Prope eft Dom. omnibus invoc, eum : omnibus qui
fiod. Oculi omnium in te sperant Domine : & tu das escam invocant eum in veritate.
illis in, &c. In Moz. Oculi hominum in te Sperant : 65 tu das . 19. Sic habet Hilar. cum Psalt. Corb. addito dupli.
efcam illis, &c. Apud Ambrof. I. de Spir. S. to. 2.651. f. ci &, post faciet , & post exaudiet; Mss. tamen Hilar. fe-
Oculi omnium in te Sperant, Itidem ap. Auguft. & Prosp. runt exaudivit ; Pf.que ibid. præf. facit, non faciet. Psalt.
in hunc Pf. ftatimque: tu das efcam illis in opportunits Rom. & Moz, cum Caffiod, 85 orationes eorum exaudiet ;
te ; Prosp. in tempore opportuno. In Gr. Oi oplamuol návler cæt. ut in Vulg. Auguft. & Prosp. & preces eorum exaudiet ,
sis Co Family or in cu.... avlor cu fuxcipio.

&c. Gr. rj Tas & suceus aulwr emaxé C+7ci Gásd avós.
¥. 16. Hilarius cum Prosp. Aperis tu..... & imples om X. 20. Vulgatæ accinunt & Græco Auguft. Prosper &
nem animam benedictione. Pr. ibid. præfixus , omnem animam Cassiod. in hunc Ps. Psalt. verò Corb, hab. Custodit Don
beneplacito. Psale. Corb. & Moz. omnem animam benediétio minuts omnes qui diligunt eum , &c. Pl. è Ms. Vatic. apud
nem. Ambr. l. de Spir. S. col. 651. f. Aperis man. tuam : 68 Hilar. Custodiet Dominus omnes diligentes ipfum: 5, &c.
imples omnem animam bona voluntate. August. verò & Caf Hilar. ipse in comment. Custodit Deus diligentes ipsum ,
fiod. ut in Vulg. Gr. 'Arciyeis ra's teico's Cool suar &c. ut in textu.
mõis Fär Swor euroxíces. Ald. & Compl. scribunt fingulari 7. 21. Ita legit Hilar, cum Pf. ibid. præfixo , reperità
ter tur neiex.

præp. in , ante ult. fæculum. Psalt. Rom. & Moz. cum
¥. 17. Ita legunt Hilar. Auguft. Prosp. & Caffiod. unà Prosp. Landem Domini loquetur os meum : 8 benedicat om-
cum Gr. In Pralt. Rom. deest omnibus , ante viis.

nis caro nomen fanétum ejus in æternum, & in fæcnlum sa-
*. 18. Ita legit Caffiod. ad verbum. Eadem eriam, nec culi. Similiter in Corb. ut & apud Auguft. & Caffiod, fi
plura exstant in Psalt. Rom. Carnur. Corb. & Moz. Græc. excipias unum in faculum , loco in aternum. Leo M. ser.
vero Vulgatæ confonat. Hilar. quoque in comment. legit : I. p. 49. d. Laudem Domini loquntur os meum. Græc. Al-
Prope eft Dominus invocantibus eum : paulòque post , om νεσιν Κυρία λαλής..... και ευλογείλω..... το όνομα το αγιον αυ-
nibus invocantibus eum in veritate : rursus in Pf. 148. col. ng sis tòr aiwa, y eis tèr , &c.
$90. a. Prope eft Dom. omnibus invocantibus eum. August.

[ocr errors]
[ocr errors]

Auda anima mea Dominum; Laudabo Dominum in vita mea

,

2.

Sup. 144. 2.

L Auda anima mea Domi

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
1. Alleluia, Aggæi, & Zachariæ. Alleluia. CXLVI. 1. Alleluia, Pfalmus David.
CXLV.

CXLV.
Auda anima mea Dominum : 2.
laudabo Dominum in vita

num laudabo Domi-
mea psallam Deo meo quandiu fuc- cantabo Deo meo quandiu sum, num in vita mea : psallam Do-
TO.

mino meo quandiu ero.
Nolite confidere in principibus : Nolite confidere in principibus : Nolite confidere in princi-
' 3. in filiis hominum , in quibus non in filio hominis , cui non eft falus. pibus : 3. neque in filiis homi .
eft falus.

num, quibus non eft falus.
4. Exibit spiritus ejus, & re Egredietur spiritus ejus, & re 4. Exibit spiritus eorum : in
vertetur in terram suam : in illa die vertetur in humum fuam : in die illa die peribunt omnes cogi-
peribunt omnes cogitationes eorum. illa peribunt cogitationes ejus. tationes eorum.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
X. 1. Pfalr. Rom. fimpliciter hab. Alleluia , cum Car Ofw lexows vakpriw. MÀ 7001027 ia' ápxortas.
fiod. Pr. verò è Ms. Vatic. apud Hilar, sic : Pfalmus Da Ť. 3. S. Prosp. & Cassiod. legunt cum Psale. Moz. &
vid, Alleluia , Aggæi, &s Zacharia. Hilar. quoque

in com Pr. præfixo apud Hilar, neque in filiis bom. in quibus non
ment. dicit : Etiam huic Pfalmo addere aliquid Translatori eft falus. Hilar. verò in comment. Vulgatæ accinit ad ver-
bus visum est : nam cùm Hebræis fola Alleluia fit prælata con bum. Lucif. Calar. 1. 1. pro S. Athan. p. 196. b. Nolite con-
felio, illis placuit Aggeum , & Zachariam in titulo anteferre. fidere in principibus : E5 in filiis hom. in quibus, &c. Ap. Au-
August. & Prosp. nullum præferunt titulum. Theodore gust. bis, ES in filios hominum , quibus , &c. inf. à quibus,
tus ait : In quibufdam exemplaribus additum est Aprais, led semel. In Prair. Corb. nec in filiis hom. quibus, &c. In
Zaxapir; id verò neque apud Hebr. neque apud alios Inter- Gs. gép' uits av Ipeww, os xx, &c.
pretes
inveni ,

, neque apud LXX. in Hexaplo : id etiam de V. 4. Hilar. in comment. Exibit spiritus eorum , &grevera
feqq. titulis intelligendum. Gr. hod. Vulgatæ consonat. tentur in terram fuam : in illa die , &c. ut in textu. Brev.

. 2. Sic in Psalt. Rom. est & Moz, uno excepto Deo, Moz. Exiet spiritus eorum , revertetur in terram suam , &c. pro Domino, Ita quoque Hilar. & Caffiod. legunt in hunc Psalt. verò Corb. Exiet fpiritus ejus , revertetur in terra Pl. Auguft. verò in eund. psallam Deo meo quandiu fum. fua : in illa die , &c. Lucif. Cal. l. 1. pro S. Athan. p. 196. Nolite confidere in principes: nec diffimiliter in Psalt. Corb. b. cum Vulg. concinit ad verbum. Ita quoque Prosp. & & apud Prosp.excepro ult. in principibus, Græcè : Hancô tão Calliod, in hunc Pf. nifi quòd Cassiod. leg. Exier. Augusta Tom. II,

Nn

[ocr errors]

Apoc,

TAudate Dominum, quo L bonum eft canticum Dei noftri: L bonus est psalmus : Deo noftro 282 LIBER PSALMORUM. Pfalm. CXLVI. VERSIO ANTIQUA,

HEBR.

VULGATA IOD. Ex M. Sangerm.

s. Beatus, cujus Deus Ja Beatus , cujus Deus Jacob auxi 5. Beatus, cujus Deus Jacob adcob adjutor ejus, & spes ejus liator ejus, Spes ejus in Domino jutor ejus , spes ejus in Domino Deo in Domino Deo ipfius : 6. qui Deo fuo : qui fecit cælos & terram, ipfius : 6.qui fecit cælum & terram, Al. 14. fecit coelum & terram , mare, mare, & omnia qua in eis funt , mare, & omnia quæ in eis sunt.

14. & omnia quæ in eis.

7. Qui custodit veritatem in Et custodit veritatem in sempi 7. Qui custodit veritatem in fæ- 14.7. fæculum, facit judicium inju- ternum : qui facit judicium calum- culum , facit judicium injuriam pariam patientibus : dat escam niam Suftinentibus, & dat panem tientibus : dat escam efurientibus. efurientibus.

efurientibus.
Dominus erigit allisos : Dominus folvit vinctos : Domi Dominus folvit compeditos :
8. Dominus folvet compedi- nus illuminat cæcos,

8. Dominus illuminat cæcos.
tos.

Dominus inluminat cæcos, Dominus erigit allifos : Domi Dominus erigit elisos, Dominus Dominus diligit justos. nus diligit juftos.

diligit justos. 9. Dominus cuftodit adve Dominus custodit advenas , pu 9. Dominus custodit advenas, nas, pupillum & viduam fuf- pillum du viduam suscipiet : & vias pupillum & viduam suscipiet: & vias cipiet:& viam peccatorum ex- impiorum conteret.

peccatorum difperdet. terminabit.

10. Regnabit Dominus in Regnabit Dominus in æternum, 10. Regnabit Dominus in fæcula, fæcula , Deus tuus Sion in fæ- Deus tuus Sion in generationem do Deus tuus Sion in generationem & culum & fæculum. generationem. Alleluia.

generationem. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. ibid. Exiet Spiritus ejus , revertetur..... in illa die perib. Dominus fapientes facit cæcos : Dom. erigit elifos , Dom. diliomnes cogitationes ejus. In Gr. 'Eger Ev ? a. arsūnce au git juftos; cæt. ut in Vulgata. Cassiodorus ab ipsa non dif7g Bij uispotid sis Thy..... awonov 71 761755 oi d 10.2000 Choi feri, nisi quod post juftos, subdit : Dominus erigit elisos. aulcro Ald. & Compl. avlo.

Hieron. verò in llai. 14. to. 3. 399. c. legit cum August. $. 5. Ita legit Lucif. Cal. I. 1. pro S. Athan. p. 196.b. & Prosp. Dominus fapientes facit cæcos ; sed addic: five iet in cum Ps. è MI. Vatic. apud Hilar. Sic etiam Hilar. ipse in Latinis codicibus legitur : Dominus illuminat cæcos , Dom. comment. sed absque medio , quod pariter omittunt S. diligit advenas. Græc. Tòr purdasoria daug sav..... 70187706 Prosp. & Cassiod. ibid. Apud Aug. quater : Beatus , cujus κρίμα τοϊς αδικημένους: ολιδόνια τροφήν τοϊς..... Κύριος λύς σεDeus

Jacob adjutor eft ejus , Spes illius ( vel ipfius) in Domi σεδεμένες Κύeιος Γοφοί τυφλός. Κύριος ανορθοί κατερραγnum Deum ipfires ; semel spes ipfius in Domino Deo ipfius. In μένες , Κύeιος αγαπά Λικαίες. ΜΓ. Αlex. Κύριος ανορθοί Gr, και ελαίς αυτ8 επί Κυριον τον Θεόν αυτε.

κατερραγ. Κύριος Coφοί τυφλές: al. φωτίζ4, tefte Chryfoft. ř. 6. Concinit Lucif. Cal. I. 1. pro S. Athan. p. 196. b. W.9. Hilarius legir: Dominus cuftodit profelytum , pupilunà cum Gr. Hilar, vero, August. Prosp. & Calliod. ad lum 8 vid..... & viam peccatorum exterminabit : & infra : dunt in fine, funt. Apud Iren. 1. 1.c.9. p. 48. a. Qui fecit Advena , inquit , fen profelyti, cuftodiuntur..... 5 via peccacælum & terram , & maria, & omnia quæ in eis suni. torum disperditur. Ambrof. in Luc. 7. 10. 1. 1379. c. Do

#.7. 8. Toridem verba in Psalt. Rom. & eodem ordi minus custodit advenas , orphanum ss vid..... 85 viam pecc. ne, nisi excipias unum folvit , pro folvet. In Moz. Qui cnf exterminabil: sed l. de vid. to. 2. 189. d. leg. pupillum E todit veritatem in æternum , qui facit judicium..... ES dar of viduam suscipiet. Auguft. Dom. cuftodit profelytos , orphanum cam efurientibus. Dominus folver compeditos : Dom. erigit eli (inf. pupillum ) viduam suscipiet : 85 viam pecc. extermi. fos. Dom. illuminat cæcos, Dom. diligit juftos. In Corb. fa- nabit. Prosper ut in Vulg. præter hoc, & viam pecc. exciens judicium, non facit; fubinde post efuricntibus , ita : terminabit. Cassiod. cum Psalt. Rom. Dom. cuftodit adveDominus eligit adlifos : Dom. solvit compeditos. Dom. inlumi nam , pup..... & viam pecc. exterminabit. Ps. è Ms. Vatic. nat cæcos , Dom. diligit juftos. Pl. præfixus apud Hilar. fa- ap. Hilar. advenas , pup... Es vias peccat. exterminavit. Brecit judicium injuriâ patientibus : dat escam ejur. Dominus viar. Moz. orphanum es vid. fufc. viam pecc. extermisolvit comped. Dom. fapientificat cacos. Dom. erigit allisos, nabit : fimiliter in Corb. & viam pecc. exterminabit. In Gr..... Dom. diligit justos. Lụcif. Cal. l. 1. pro S. Athan. p. 196. 785609Cnrú 785, apparer xj xúcar avarúteicu zgodov..... dipaa b. priora tantùm refert : Qui custodit verit. in fæculum , fa nisi. Autogr. Sang. scribit exterminavit , ut & inf. regnavit , cit judic. injuriam parientibus. Hilar. in comment. Qui cuf sed antiquor. Mís. more, qui v in b, &b in v , sæpissimė todit verit. in fæculum , facit judicium his , qui patiuntur injuriam: dat efcam esur. Dominus folvit comped. Dom. Sapien V. 10. Psalt. Rom. cum Caffiod. Regnabit Dominus in tificat cæcos. Dom.erigit elifos (inf. allisos,) Dom. diligit jul

Deus tuus Sion in fæculum fæculi. Similiter hatos. Ambr. in Luc. 7. 10. I. col. 1379.c. 1462. c. Dominus ber Psalt. Corb. in fæculum sæculi. Mozar. Regnabit Dom. dat efcam efur. Dom. erigit allifos: Dom. folvit comped. Dom. in æternum..... in generatione generatione. Sic etiam apud illuminate cacos , Dom. diligit justos. Aug. in hunc Pf. Qui Hilar. & August. exceptis his, in generationem & generatiocustodit verit. in æternum , ficientem judicium injuriam ac nem. Ps. è Mr. Vatic. apud Hilar. Regnabit Dom. in fæcucipientibus, dantem efcam efurientibus. Dominus folvit com lum.... in generatione 8 generationem. Apud Prosp. Res ped. Dom. erigit elisos. Dom. fapientes facit cæcos, Dominus gnabit Dom. in aternum..... in generatione & generatione , in dilizit justos : fupra 1633. g. legit, qui judicium faciet. Jeculum fæculi. In Gr. Bagineúset Kéesos sis tör aire, S. Pacian. ser. de pænit. p. 319.c. Dominus erigit elisos: Θεός C& Σιων εις γενεαν και γενεάν. Dom. folvit comped. Dom. illumin. cæcos. Prosp. in hunc Pl. VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.

CXLVII. Et M. Sangerm. 1. Alleluia , Aggæi , & Za

1. Alleluia. CXLVI. chariæ, CXLVI.

Audate Dominum , quoniam :

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. $. 1. Hic Pl. ita inscribitur in Psalt. Corb. Carnur. Mo anteriori Pfalmo, in Aggæum, & Zachariam, titulum præfcri. zar. & Gr. Sic etiam habet Pl. præf. apud Hilar. Caffiod. bere , existimemus in illius temporis homines prophetiæ hujus verò cum Vulg. fimpliciter Alleluia. Apud Aug. & Prosp. præfcientiam convenire. Editt. Ald. & Compl. delent ’Arnullus memoratur titulus. Apud Hilar. autem hæc leguntur, γαίε , και, Ζαχαρία. col. 576. e. Pof primam Jerusalem fubver fonem , traduito * Itidem in Psalt. Corb. dempto uno eft , ante psalmis. que in Babyloniam populo captivo , ædificatam rurfum enndem Rom. vero cum Hilar. & Cassiod. leg. Laudate Dom. quon. civitatem fuiffe , 5 biftoria Regnorum s libri Esdra loquun bonus eft pfalmus: Deo noftro jucunda fit laudatio: item HiBur. Sed hodie eandem nullam effe , rerum fides edocet. Iloc id lar. post paulò: Quia bonus psalmus eft, Deo noftro fiat jucunpirco prædiximus , ne , quia Translatoribus vifum eft buic da laudatio. Profp. ibid. jocunda landatio, August. Laudaro

convertunt.

V

æternum ,

*

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

bus eum.

[ocr errors]
[ocr errors]

CXLVI. 283
VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
fit jucunda, decoraque laudatio, quoniam decorum eft, pulchra lay- Domino noftro sit jucunda lay- Ex Ms. Sangerang
datio.

datio.
2. Ædificans Jerusalem Domi Ædificabit Jerusalem Dominus : 2. Ædificans Jerusalem Doa
nus : dispersiones Israëlis congrega- ejectos Ifraël congregabit. minus : & difparfiones Ifraël
bit.

congregans.
3. Qui fanat contritos corde : & Qui Sanat contritos corde, & 3. Qui fanat contritos cor-
alligat contritiones eorum. alligat plagas eorum,

de : & alligat contritiones eo

rum.
4. Qui numerat multitudinem Qui numer at multitudinem stel 4. Qui numerat multitudi-
stellarum : & omnibus eis nomina larum, & omnes nomine suo vocat. nes ftellarum : & omnibus eis
vocat.

nomina vocans:
5. Magnus Dominus nofter, & Magnus Dominus nofter, do s. Magnus Dominus &
magna virtus ejus : & fapientiæ ejus multus fortitudine : & prudentia magna virtus ejus : & fapien-
non est numerus.
ejus non eft numerus.

tiæ ejus non est numerus.
6. Sufcipiens mansuetos Domi Sufcipiens manfuetos Dominus : 6. Suscipiens manfuetos :
nus : humilians autem peccatores uf- humilians impios usque ad terram. humiliat autem peccatores ul-
que
ad terram.

que ad terram.
7. Præcinite Domino in confef Canite Domino in confeffione : 7. Incipite Domino in con-
sione : psallite Deo noftro in ci- canite Deo noftro in cithara. fesfionem : pfallite Deo nostro
thara.

in cithara.
8. Qui operit cælum nubibus : Qui operit cælos nubibus , doo 8. Qui operit cælum nubi-
& parat terræ pluviam.
prabet terræ pluviam :

bus: & parat terræ pluviam.
Qui producit in montibus fee Et oriri facit in montibus ger Qui producit in montibus
num, & herbam fervituti hominum. men.

fænum :
9. Qui dat jumentis escam ipso Qui dat jumentis panen suum 9. Dat jumentis escam ipfo-
rum, & pullis corvorum invocanti- filiis corvi clamantibus.

rum, & pullis corvorum in

vocanribus eum.
10. Non in fortitudine equi vo Non est in fortitudine equi vo 10. Non in viribus equi vo-
luntatem habebit : nec in tibiis viri luntas ejus : neque in tibiis viri luntatem habebit : nec in ta-
beneplacitum erit ei.
placetur ei.

bernaculis viri beneplacitum

est ei.
11. Beneplacitum est Domino Placetur Domino in his qui ti 11. Beneplacitum est super

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM.
Dom. quon. bonus psalmus : Deo noftro jocunda fit laus : uno ibid. præf. subdit , 5 berbam fervituti bominum : imo Hi-
in loco fubditur est, post bonus ; sed in al. constanter de lar.iple inf. leg. Qui producit... fænum: dat jum. efcam ip-
est. In Psalt. Moz. Deo noftro jorunda fit laudatio : abest au- forum : herbam Jervituti hom. s pullis, &c. Hunc etiam
tem cam ab ipso, quam à Mediol. Carnut. & aliis , decora versiculorum ordinem confirmat inf. col. 58. a. dicens: In
que : id vero tum Ambros. in Pf. 1. col. 740. e. tum Ni pluribus autem codicibus infertum bunc verfum deprehendi-
cerius, Spicil. to. 3. p. 9. addunt cum cæt. quæ habentur in mus , & herbam servituti hominum ; ut ea quæ fuperiùs dic-
Vulg. In Gr. Αινείτε τον Κύριον , οι αγαθον ψαλμός» τω Θεώ ta sunt , de homine diéta effe per nuncupationem ipfius homi-
siwr út uv.9 ein aivegis. In ed. Compl. aygos, non ára nis intelligerentur ; fed nos non egemus hoc fenfu; nam licet
Gór.

non impediat adje&tus, non tamen eum , tanquam non aliis ad
. 2. Ita legunt Hilar. Prosp. & Caffiod. cum Psalt. Car hujus intelligentia confirmationem uti poffimus, ampledimur.
nut. & Rom. Sic etiam Ambros, in Pl. 43. 10. 1.90 3. b. Hic enim ordo dictorum est : Qui operit..... parat..... Qui
uno excepto Ifraelis. Auguft. difperfiones Ifraël colligens. producit..... dat jumentis..... 5 herbam fervituti hom. &c.
Vigil. Taps. cont. Varimad. p. 749. b. & dispersos Ifraël Apud August. ibid. Qui cooperit cælum nubibus : qui parat
congregans. Plalt. Mozar. difpofitionem Ifrael congregans. terræ pluviam. Qui exoriri facit in montibus fænum, ég here
Corb. Ædificans Jeruf. & difperfiones Ifraël congregans. Gr. bam fervituti hominum. Apud Prosp. Qui operit cælum nu-
sy ta's dicotropas rõ loezia sai (vrážd. Ald. & Compl. de bibus : defcendit in terram fatientem pluvia gratiarum. Qui
lent xai.

producit in.... 68 herbam fervit. &c. Caffiod. ut in Vulg.
W. 3. Accinunt Hilar. Auguft. & Prosp. cum vet. Psalt. In Gr. Το περιβάλλον7ι τον έeανον..... τω εοιμάζον7ι.... το
Apud Cassiod. qui alligat. In Græco, 'o implerog....o į dson Favale m017...... y Xaów tñ dvasią twv, &c. Hic ulc. verfic.
usuwv, &c.

non habetur in Mi. Alex. sed in al. edd. reperitur.
¥. 4. Sic apud Auguft. & in Psalt. Corb. præter sing. ^.9. Concinunt Hilar. & Prosp. in hunc Pf. August.
multitudinem. Hilar, ibid. legit : Numerans multitudinem verò legit : Et dat ( inf. Qui dat ) pecoribus efcam ipforum ,
stell. 65.omnibus his nomina vocans. Ambrof. verò l. s.de & pullis corvorum qui invocant eum. Caffiod. ut in Vulg.
fide, to. 2. 587. a. Vulgatæ consentit cum Prosp. & Phi Item apud Ambrof. epift. 63. col. 1041. d. pullis corvo-
laftr. Brix. I. de hærel. p. 714. a. Apud Hieron. in Ifai.40. rum invocantibus eum. Græcè : Kai olisiónTois xúveos , &c.
to. 3. 308. c. fic: Qui numerat multitudinem ftell. Es omnes ut sup. In edd. Ald. & Compl. deest xai.
eas ex nomine vocat. Ap. Caffiod. & omnes nomine fuo vo X. 10. Ita legunt Hilar. & Caffiod. cum Psalt. Corb. &
Cat. In Gr. 'o centric wabu..... Tãour av7ois óvópala Rom, necnon PỈ. ė MI. Vatic. apud Hilar, hic tamen Pf.
καλων. .

fcribit babuit , non habebit ; Corb.que extremò, erit ei. Mo-
^.5. Itidem in Psalt. Corb. Ambros. quoque l. 2. de zar. Non in viribus equi voluptatem habebit , &c. ut in tex-
interpel. Dav. C. 4. col. 644. a. delet vocem nofter. Vul tu. August. in eundem Pl. Non in potentatu equi volunta-
gatæ verò fuffragantur Hilar. Prosp. & Cassiod. cum vet. tem habebit : nec in tabernaculis viri bene sentiet. Prosp. ibi-
al. Pfalt. Apud August. fic : Magnus Dom. nofter..... 8 dem : Non in fortitudine equi volunt, habebit : nec in taber-
intelligentiæ ejus non eft numerus. Græcè : Méras ó Kúesos naculis viri beneplacitum eft ei. Hieron, epist. ad Sun. &
ημών..... και της Cυνέσεως, &c.

Fret. to. 2. 663. b. Pro ei , inquit , Domino legiffe vos
$.6. Sic in Pralt. Rom. eft, addita voce Dominus, dicitis , quod non habetur. Apud S. Paulin. epist. 49. p.
ad manfuetos. Hilar. August. Prosp. & Caffiod. Vulgaræ 290. a. fic : Non in viribus equi , neque in tabernaculis vi-
accinunt & Gr. Psalt. Corb. hab. humiliat autem peccato ri; sed in humilibus & timentibus cum beneplacitum eft. Ru-

ric. etiam I. 2. epist. 14. P. 568. h. dicit: Non in manu-
ř.7. Similiter in Pfalt. Corb. Hilar, verò hab. Inchoate fattis habitat Deus ; nec in iabernaculis viri beneplacitum ei.
Domino in confeffione , &c. August. & Cassiod. cum Psalt. "Grece : Ουκ αν τη δυνασεία τείπαν θελήσε: δεν ταίς κνή-
Mediol. 8 Carnut. Incipite Domino in confeffione , &c. ita καις τη ανδρος ευδοκεί. .
rursum August. tract. 4. in 1. Joh. to. 3. 851.d. Profp. $. 11. Psalt. Rom. cum Moz. Beneplacitum est Domino
autem ut in Vulg. Brev. Moz. Canite Dom. in confeIione, super timentes eum : & in eos , qui sperant in misericordia ejus,
&c. Gr. 'Εξάρξατε τω Κυρίω αν εξομολογήσε , &c. Al. ex Chry Pf.è Ms. Vatic. apud Hilar. cum Prosp. & in eos, qui spe-
foft. KalantEa78 T@ , &c.

rant in misericordiam ejus. Hilar. vero in comment. Sin
7. 8. Sic apud Hilar, in hunc Pl. nec plura : Ps, verò omnes, qui sperant fuper mifericordia ejus. August, ibid. Bra

rem.

Tom. II,

Nn ij

« ZurückWeiter »