Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex MJ. Sangerm. misericordia peccatoris non tudinis non impinguet caput meum: autem peccatoris non impinguet ca-
impinguet caput meum.

put meum.
Quoniam adhuc & oratio Quia adhuc oratio mea pro ma Quoniam adhuc & oratio mea in
mea in beneplacitis eorum : litiis eorum : Sublati sunt juxta pe- beneplacitis eorum : 6. absorpti
6. absorpti sunt continuati pe- tram judices eorum,

sunt juncti petræ judices eorum.
træ judices corum.

Audiant verba mea quoniam Et audient verba mea , quoniam Audient verba mea quoniam po-
potuerunt:7. sicut crassitudo decora sunt. Sicut agricola cùm tuerunt : 7. ficut craffitudo terræ
terræ eruptum est super ter- scindit terram ,

erupta est super terram.
ram.
Dillipata sunt ossa nostra se-

Sic dissipata sunt olla nostra in Dislipata sunt ossa nostra secus ina
cus infernum:8. quia ad te Do- ore inferni. Quia ad te Domine fernum : 8. quia ad te Domine, Do-
mine oculi mei : in te speravi, Deus oculi mei : in te speravi, ne mine oculi mei : in te speravi , non
ne auferas animam meam. evacues animam meam.

auferas animam meam.
9. Custodi me à laqueo Custodi me de manibus laquei , 9. Custodi me à laqueo , quem
quod ftatuerunt mihi : & ab quem pofuerunt mihi : de offendicu- ftatuerunt mihi : & à scandalis ope-
scandalis operantium iniquita- lis operantium iniquitatem. rantium iniquitatem.
tem,

10. Cadent in retibus ejus Incident in rete ejus impii : fi 10. Cadent in retiaculo ejus pec-
peccatores : singulariter ego mul autem ego tranfibo.

catores : singulariter fum ego donec
Jum donec transeam.

tranfeam.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
oratio ;cæt, ut in Vulgata. Rom. sup. scribit increpavit, ut & $.7. Sic in Psalt. Corb. & Carnut, eruptum est ; in Me.
autogr. Sangerm. sed veterum Mss. more, pro increpabit. diolan. & Rom. eructuat ; in Mozar. disrupta eft ; cæt. ut
Cypr. ep. 70. p. 125. leg. oleum peccatoris non ungat ca in Vulg. Hilarius hab. in comm. Tanquam craslitudo ter-
put meum. Hilar. verò in Pl. 54. col. 110, f. constanter eruptum eft, &c. ut sup. Auguft. Sicut crafitudo terra
non impinguet , ut supra. August. ep. 108. to. 2. 308. a. disrupta eft..... Dillipata funt juxta infernum ossa noftra ;
ita : Emendabit me juftus in misericordia , 88 arguet me : Mss. plerumque dispersa sunt. Item S. Prosp. Sicut crashi-
oleum autem peccatoris non impingnabit caput meum ; sup. tudo terre disrupta eft..... Dispersa funt ossa nostra secus in.
307. f. non impinguet. Similiter hab. epist. 28. & 33. col. fernum. Cassiod. Sicut craffiondo terræ eruituata ef fuper
48. c. 62. fo rursusque in hunc Pl. col. 1570. b. d. ubi

terram ,

&c. ut in textu. Gr. 12051 Táxos rūs leppéya...
non impingnabit ; & inf. 1572. c. e. ubi non impinguet : Διεσκορπίθη τα όσα ημών παρα τον αιων. ΜΙ. Αlex. cum
itidem l. 2. cont. ep. Parmen. tu. 9. col. 37. b. 40. a. edd. Ald. & Compl. hab. Ta osół d'utco; unde Hieron.
58. c. vide etiam ep. 140. col. 451. a. Apud S. Pau ep. ad Sun. & Fret. to. 2. 663. a. ait : In Greco legillo
lin. pariter, ep. 23. & 41. p. 143. a. 254. f. oleum pecc. vos dicitis ossa eorum , fed & hoc fuperfuum eft.
non impinguet cap. meum. Concinunt Ambrosiast. col. 125. ř. 8. Sic hab. Aug. & Prosp. ad verbum. Sic etiam Car-
f. & Optat. l. 4. cont. Donat. p. 74. c. Optat. tamen siod. cum Psalt. Rom. & Gr. sed geminata voce Domi-
inf. p. 75. a. legit non ung.it, subnexis his : Preces funt , ne, ut in Vulg. In Brev. Moz. sic : quia ad te Domine
non julliones.... nam fi jufio effet , diceret : Oleum pecc. non Deus oculi mei , &c. ut in Vulgata. Itidem Hilar, in eund.
unget cap. meum item poft paulò : Hoc eft quod lectum Pf. sublata voce Deus. In Corb. quoniam à te Domine ,
eft: Oleum pecc. non ungat cap. meum. In Gr. Tad ecoss..... Domine..... ne auferas , &c.
ο ελές, και ελέγξει με: έλαιον διε..... μη λιπανάλω την....."Οι W.9. Ita legit Hilarius cum Ps. ibid. præf. nisi quòd
#ті уй те90vҳи 48, с.

hiç Ps, rollit ab, ante scandalis. Caffiod. cum Psalt. Moz.
7.6. Sic Hilar. legit cum Pf. ibid. præf, necnon Plalt. Carb. & Rom. hab. Cuftodi me à laqueo , quem flatuerunt
Corb. & Rom. excepto uno audient, pro audiant ; Pr. mihi :

: 8 à scandalis operantibus iniquitatem. August. ve-
tamen ap.

Hilar. hab. audientur. Pfalt, Mediol. & Car rò : Cuftodi me à muscipula , quam ftatuerunt mihi : 8
nut. pariter : Absorpri sunt continuati petra. Mozar. Ab ab scandalis eorum qni operantur iniquitatem. Prosp. quo-
forpti funt juxta petram judices eorum. Audierunt vcrba mea que hab. à muscipula ; fed inf. leg. operantium iniqui-
quoniam prævalnerunt. Similiter legunt August. & Prosp. tatem. Gr. eto naritos, &c. ur in textu.
in hunc Pf. fi excipias verbum audient. Caffiod. ibid. Ab ¥.1o. Hilarius nil differt à Vulgata ; nec etiam Prosp.
forpti funt juxta petram judices eorum. Audient..... quoniam in eund. Pf. Auguft. verò ita legit cum Psalt. Moz. Ca-
potuerunt. Item juxta petram hab. Hieron. in Ifai. 43. to. dent in retin ejus peccatores : fingularis ego fum donec trana
3: 327. c. Græc. Ka7e76 In Car exówka réteges oi xepalaroi seam. Hieron. in Jer. 15. to. 3. 603. c. solitarius sumn
dutcv. 'Axesorial... Öte Kórluoxer, dulcuerunt; nonnulli ego donec pertranfeam. Caffiod. cum Psalt. Rom. Cadent
libb. ferunt sifurilucas , potuerunt ; editionesque Ald. & in retiaculum ejus pecc. &c. ut in Vulg. Gr. 17covice à ako
Compl. oi xeitai, loco receloso.

φιβλίσρω αυτά..... καταμόνας είμι εγω έως και αν παρέλθω.

V

V main

voce mea ad Domi- 2.

VEŘS 10 ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Ms. Sangerm, 1. Intellectûs David,

Eruditio David,

1. Intellectus David,
Cùm esset in spelunca, oratio, Cùm esset in Spelunca , oratio. Cùm esset in fpelunca, oratio.
Pfalmus. CXLI.

CXLII.

(1. Reg. 24.) CXLI. Oce mea ad Dominum cla- 2.

Oce mea ad Dominum cla- Sup.768 2. V Oce mea ad Dominum clamavi : voce mea ad mavi : voce mea ad Dominum

mavi : voce mea

ad Domi- 2. Dominum deprecatus sum: deprecatus fum.

num deprecatus sum: 3. Effundo in conspectu ejus Effundam in conspectu ejus elo

3. Effundo in conspectu ejus oraorationem meam : tribulatio- quium meum : tribulationem meam tionem meam , & tribulationem nem meam ante ipsum pro- coram illo annuntiabo,

meam ante ipsum pronuncio
nuncio,

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
*. 1. In Brev. Moz. deest oratio , Pfalmus , cæt. verò cum Gr. Caffiod. cum Psalt. Rom. ad Deum deprecatus
ut supra. Apud Hilar. in comment. fimpliciter, Intellectûs fum.
oratio ; fed infra aic : David in Spelunca loquitur..... Dr *. 3. Sic eft in Psalt. Rom. Corb. & ap. Ambros, in
vid fugit. August. ibid. Titulus Psalmi hujus ita fe habet : Ps. 118. col. 1104. f. Itidem Hilar. in Pf. 141. nisi quod
Intelleitas ipfi David, cùm effet in fpelunca , oratio. Ita ponit es ante tribulationem. Ambrof. verò l. de interpel.
quoque in Gr.

Dav. c. 2. col. 641. c. leg. effundam , cum Psalt. Medio-
$. 2. Sic Hilar. Auguft. & Prosp. in hunc Pf, una lan. & Moz, In Carnut. Effundo..... Annuntiabo. Pf. verd

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 4. In deficiendo ex me spiritum

Cùm anxius fuerit in me Spiri 4. In deficiendo ex me spi- Ex Ms. Sangerous
meum , & tu cognovisti lemitas tus meus : tu enim nofti semitam ritum meum, & tu cognovisti
meas.
tin.

seinitas meas.
In via hac , qua ambulabam In via hac , qua ambulabo , abf In via , qua ambulabam,
absconderunt laqueum mihi. conderunt laqueum mihi.

abfconderunt laqueum mibi.
S. Considerabam ad dexteram , Refpice ad dexteram , el vide 5. Considerabam ad dex-
& videbam : & non erat qui cog- quia non fit qui cognofcat me. tram : & videbam quia non
nofcerer me.

erat qui cognosceret me.
Periit fuga à me , & non est qui Periit fuga à me, & non eft qui Periit fuga à me.
requirat animam meam.

quærat animam meam.
6. Clamavi ad te Domine, dixi : Clamavi ard te Domine , dixi : . 6. Clamavi ad te Domine,
Tu es spes mea, portio mea in ter- Tu es spes mea, pars mea in terra & dixi : Tu es spes mea , poré
ra viventium.
viventium.

tio mea in terra viventium:&
non eft qui requirat animam

meam.
7. Intende ad deprecationem Ausculta deprecationem meam : 7:

Intende orationem meam:
meam : quia humiliatus sum nimis. quoniam infirmatus fum nimis. quia humiliatus sum.
• Libera me à persequentibus me: Libera me à persecutoribus meis : Libera me à persequentibus
quia confortati funt fuper me. quoniam confortati sunt super me. me : quia confortati sunt super

mé.
8. Educ de custodia animam Educ de carcere animam meam, 8. Educ de carcere animam
meam ad confitendum nomini tuo : ut confiteatur nomini tuo : in me meam ad confitendum nomini
me exspectant justi, donec retribuas coronabuntør jufli, cùm retribue- tuo, Domine : me exspectant
mihi.
ris mibi,

justi, donec retribuas mihi. ->
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
præf. ap. Hilar. sic habet : Effundo in confp. ejus tribula Na non eft qui requirat , &c. vide etiam l. de fuga fæc. Co
tionem ineam : ante ipsum pronuncio. August. in eund. Ps. 5. col. 429. c. Psalt. Rom. habet : Confiderabam à dexa
Effundam ante eum precem meam : tribulationem meam in tris , & videb. & non erat qui agnofceret me. Periit , &c.
confpectu ejus annuntiabo. Prosp. ibid. Effundo in confp. ut in Vulg. Prosp. nec erat qui cognofceret me..... non
ejus precem meam : tribulationem meam ante ipsum pronun e qui requirat, &c. Cassiod. ut in Vulg. ad verbum.
cio. Caffiod. Effundam, &c. ut in Vulg. Gr. 'Exnec ivare Grace : Κατερόεν εις τα δεξιά και επέβλεπον οτι εκ ήν ο
τίον αυτή την ολέησίν με την θλίψιν με ενώπιον αυτή απαγ- επιγινώσκων με..... και εκ έσιν ο έκζντων την , &c.
Ssac.

X. 6. Hilar. in hunc Ps. nil omnino differt à Vulg.
7.4. Ira legit Hilar. in hunc Pf. nisi quòd collit , nec etiam Auguft. Prosp. aut Cassiod. In Brev. Moz. sic:
poft meum, additque hac , post via. Psalt. Corb. Carnut, 8 dixi : Tu Spes mea es, portio mea , &c. In Gr. Mpós o
& Moz, habent : In deficiendo in me fpiritum meum , &c. Kúere exénexbe, ciwa. Ev ali, &c. fed in Mi, Alex,
ut in Vulg. Similiter in Rom. præter plurale laqueos. In ac edd. Ald. & Compl. 'Exéxeaza tpos of Kuere, &c.
Mediolan. In deficiendo in me fpiritum..... abfconderunt fil *.7. Psalt. Corb, Rom. & Vatic. ap. Hilar. cum Car-
perbi laqueos mihi. Item laqueos habet Cassiod. cum cær. fiod. Intende in orationem meam : quia humiliatus sum
ut in Vulg. Ambros, quoque l. de bono mort. C. 6. to. nimis , &c. ur in textu. Brey. Moz. Intende ad orationem
1. 400. C. scribit laqueos ; sed in Pf. 1. & 118. col. 747. meam , &c. Hilar. in comment. Intende orationem meam :
d. 1039. c. laqueum, ut supra. Apud August. ita : Dum quia humiliatus sum nimis , &c. Aug. ibid. Intende ad ora-
defecit à me fpiritus meus , & tu cognovifti Jemit, meas. In tionem meam : quia humiliatus sum nimis. Erre me à perfe-
vin hac , qua ingrediebar, abfconderunt mihi muscipulam ; quentibus me : quoniam corroborati sunt super me. Prosp.
inf. muscip. mihi. Apud Prosp. verò : In deficiendo in me Intende ad deprecationem meam : quia humiliatus sum ni-
Spiritus meus, & tu cognovisti..... In via hac, qua ambul. mis. Erue me à pers. me : quomodo corroborati sunt super
abs. laqueos mibi. In Gr. 'Er Prasite S TYEU me. Gr. IIpóX 95 mpos ( Mr. Alex. sis) Tùy drónoly My ött
μα με , και ζυ..... 'Εν οδώ ταυτη..... παγίδα μοι.

εταπεινώθην σφόδeα: “Ρύσαι με εκ των..... ότι εκeαταιώθησαν
$.5. Valde suspicor mendum irrepliile in autogr. San- "Tip elé.
germ.

in

quo verliculus ult. & non est qui requirat , &c. *. 3. Eadem prorsus refert Hilar. cum Psalt. Rom. & transfertur in . seq. cùm tamen eò loci tum in Gr. cum Corb. Item Prosp. & Caffiod. cum Brev. Moz. deleto uno in Lat. aliis reperiatur, ficut in Vulg. Hilarius quippe le Domine. Ps. è MI. Vatic. ap. Hilar, hab. me exfpectaverunt; git : Considerabam ad dexteram : { videbam quia non eft cæt. ur in textu. Auguft. verò in eund. Pl. Educ de carqui cognofcat me , &c. ut in Vulgata. Auguft. in eund. cere animam meam , ut confiteatur nomini tuo : me sustinePr. cum Breviario Mozarab. Confiderabam in dexteram , bunt justi, quondufque retribuas mihi. Ap. Hieron. quo&c. ut in Vulgata : poft paulo tamen Augustinus le que in Ifai. 38. to. 3. 294. c. Educ de carcere. Græcè : git, non eft qui'exquirat, &c. ar inf. qui requirat. Item *Εξαγαγε εκ φυλακής..... τε εξομολογήσαθαι τα ονόματί σε, Ambr, I, de lapf. virg. to. 2. 318. a. Periit fuga à me , Kucre free to us Oc..... Ws , &c.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

cum,

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex M. Sangerm. 1. Pfalmus David. CXLII. Canticum David. CXLII.

Pfalmus David, 1. Quando perfequebatur eun Ablas

‘lom filius ejus.(2.Reg. 17.)CXLII.

Omine exaudi orationem Omine exaudi orationem nem meam : auribus

meam : auribus percipe oblepercipe obsecrationem meam nem meam in veritate tua : exaudi crationem meam in veritate tua : in veritate fua : exaudi me in me in justitia tua.

exaudi me in tua justitia. tua justitia.

2. Et non intres in judicio Et non venias ad judicandum 2. Et non intres in judicium cum cum servo tuo: quia non jufti- cum servo tuo : quia non justifica- servo tuo : quia non justificabitur in ficatur in conspectu tuo omnis bitur in confpeclu tuo omnis vi- confpe&u tuo omnis vivens. vivens.

vens.
3. Quia perfecutus eft inimi Persecutus eft enim inimicus

3. Quia persecutus est inimicus
cus animam meam : humiliavi animanı meam : confregit in terra animam meam : humiliavit in terra
in terra vitam meam.
vitam meam.

vitam meam. Collocavit me in obfcuris Pofuit me in tenebris quafi mor Collocavit me in obfcuris ficut ficut mortuos fæculi : 4. & tuos antiquos : & anxiatus fuit in mortuos sæculi : 4. & anxiatus eft anxiatus eft fuper me spiritus me Spiritus meus , in medio mei fol- fuper me spiritus meus, in me turs meus, in me turbatuin eft cor licitum fuit cor meum,

batum eft cor meum. meum.

5. Memor fui dierum anti Recordabar dierum antiquorum , 5. Memor fui dierum antiquoquorum meditatus fum in meditabar omnia opera tua : facta rum, meditatus fum in omnibus opeomnibus operibus tuis : in fac- manuum tuarum loquebar.

ribus tuis : in factis manuum tuarum tis manuum tuarum medita

meditabar. bor.

6. Expandi manus meas ad Expandi manus meas ad te: ani 6. Expandi manus meas ad te : te:anima mea sicut terra sine ma mea quasi terra sitiens ad te, anima mea ficut terra fine

aqua

tibi: aqua tibi : DIAPSALMA. SEMPER.

7. Velociter exaudi me Do Citò exaudi me Domine : defecit 7. Velociter exaudi me Domine: mine : defecit fpiritus meus. Spiritus meus.

defecit fpiritus meus. Non avertas faciem tuam à Ne abscondas faciem tuam à Non avertas faciem tuain à me : me: & fimilis ero descendenti- me , & comparabor defcendentibus & similis ero descendentibus in labus in lacum.

in lacum.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M. $.1. Sic est in Pralt. Moz. Rom. verò & Corb. sub Ψάζεται ενώπιόν σε πας ζών. . dunt cum Caffiod. Quando eum filius fuus perfequebatur, V. 3. Vulgatæ consentiunt Hilar. & Cassiod, in hunc Apud Auguft. ita : Titulus Psalmi eft : ipfi David, Quan Pl. Rom. hab. Collocavit me in obscuro, &c. Corb. Coldo eum filius fuus persequebatur. Accinir S. Prosp. dicens: locavit me in tenebricofis. Auguft. Collocaverunt me in teTitulus Pfalmi pallionem indicat Chrifti ; ipfe eft enim verus nebrofis ficut mortuos fæculi ; inf, velut mortuos. Prosp. ColDavid, qui es in fe , & in fuis perfecutionem , & falforum locaverunt me in obfcuris ficut, &c. at omnes constanter fratrum, s falforum fuftinet filiorum. Pf. è Ms. Vatic. ap. humiliavit in terra, non humiliavi , quod fortè lapsus est. Hilar, habet : Ipfius David, Quando perfequebatur eum Grace : εταπείνωσεν εις την γην την ζωήν με. 'Εκάθισε με αν Abessalon. Gr. Yarpids Two Acuit, "OTE evrovo vios xats cxo7 sirois, &c. dixer. Ald. & Compl. 'Ozóre nalediwxsy autor ACERJA 8.4. Sic Hilar, in hunc Pf. unus tamen Ms. Miciac. awise óvios avis. Hilarius quoque in comment, air : Psalmi hab. ibid. anxiatus est in me. Ita quoque Cassiod. cum fuperfcriptio nulla eße fecundiim Hebræos videtur ; id enim Brev. Mozar. Item S. Prosper ; sed inf. legit in me conturab his, qui utraque linguâ eruditi sunt, traditur: Trans batum est , cum Psalt. Corb. August. verò lic: & tædium batorejque cæteri nihil omnino de rebus geftis, id eft, Abel passus est in me Spiritus meus, in me turbatum eft cor meum. salon in David patris fui infeitarione , fcripferunt. Sed hi Gr. και ήκηδίασεν επ' έμε το πνεύμα με , εν εμοί εταράχθη και LXX. Seniores , quibus Legis ac Prophetarum fcientia ul &c. tra præfcriptum s ambiguitatem littera fuit, addendum hoc ¥. 5. Sic habet Hilar. ad verbum. Pf. verò è Ms. Var. Pfalmo judicaverunt..... Appofita ergo nunc Pfalmo Super- ap. ipsum , meditabar , ut in Vulg. & Gr. præterea Ps. Vafcriptio eft, quæ non exftat in libro; ut ubi exftat, id eft, fi tic. præponit , verbo meditatus fum , cum eodem Gr. cui in Psalmo tertio , in quo à facie ejus , qui nunc perfe in edd. tamen Ald. & Compl. deeft xai. Apud Caffiod. qui fcribitur , fugerit, ad fcientiam propheticæ intelligentie sic : & meditatus sum..... G in factis man. trarum medivocaremur. Prophetat ergo nunc David pafionibus suis Do tabar. Apud Auguft. verò : Memoratus fum dierum antiminicas passiones ; non de Abeffalon conquerens , fed de his, quorum , meditatus fum in omnib. op. tuis : in faturis maqui Abefalon ad inpietatis crimen ignirent.

nuum tuarum meditatus fum. Itidem ap. Profp. nisi quòd * Hilar. in comment. loco Domine , scribit Deres. Prosp. poft vocem anriquorum, subnectuntur ista , s annos ater& Cassiod. deprecationem , loco obfecrationem. Auguft. per nos in mente habui : deinde , & meditatus fum , &c. at hæc cipe auribus precem meam , &c. ut fup. Gr. Kveis sickxy verba , & annos æternos, &c. huc translata videntur à σον της προσευχής με ανώτισαι την δέησίν με , &c.

Prosp. è Pl. 76. X. 6. quæ aliubi non reperies. . 2. Pfalt. Rom. cum Moz, Et ne intres in judicio cum 7.6. Concinit Caffiod. in hunc Ps. nec differt Hilar. fervo tuo : quia non justificabitur, &c. Corb. Ét non intres ibid. nisi quod delet ult. tibi , cum Psalt. Corb. In Brev. in judicio , &c. Pf. è Ms. Vat. ap. Hilar. Et non intres in Moz. fine aqua ad te. Apud Auguft. & Prosp. Extendi judicia cum, &c. Hilar. verò Vulgatæ accinit ad verbum ( Prosp. Er extendi ) manus meas ad te : anima men velud cum Prosp. & Calliod. in hunc Pr. Apud August. ibid. terra fine aqua tibi. Græcè : AistéTAOd tapos celtas, &c. Et ne intres in judicium..... quoniam non justificabitur co ut in Vulg. Diapfalma quoque subjicirur in Pfalt. Rom. ram te omnis vivens : inf, in confpeétu tuo. Similiter Am Corb. & apud Hilar, non verò apud Aug. Prosp. & alios : brof. in Pf. 36. col. 811. c, rursusque in Pf. 38. & 118. exstat quoque in ed. Rom. LXX, at deest in Mf. Alex, ac col. 850, f. 1179. c. 1180. a. nisi quòd leg. omnis ho edd. Ald. & Compl. de more. mo vivens : vide etiam to. 1. 1230. a. & to. 2. 493. a. W.7. Aug. loco velociter , legit citò ; ut & inf. ne avera Ap. Hieron. ep. ad Damas. to. 4: 159. d. ur in Vulg. tas. Hilar. delet vocem tuam, post faciein. Ambros. in Ita quoque ap. S. Paulin. ep. 29. p. 181. b. & Gelar. I. Ps. 36. col. 811. d. fic : Citò exaudi me Domine : quia de Conc, to. 4. 1241. e. si id excipias, Ne intres. Ap. Ti- fecit fpir. meus. Prosp. & Calliod. cum Psalt. Corb. & Moz, chon. reg. 3. p.53. h. Non introens in judicium , &c. ut textui nostro accinunt, nifi quòd hab, ne avertas ; Gry in Vulg. In Gr, Kai Man sioea@ns sis xploiv..... 07. v' sxcelwa μη αποτρέψης. .

[ocr errors]

meam.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 8. Auditam fac mihi manè mi Fac me audire manè misericor 9. Auditam mihi fac manè Ex Ms. Sangermi fericordiam tuam : quia in te spe- diam tuam : quoniam in te con- misericordiam tuam : quia in ravi. ; fido.

te fperavi Domine. Notam fac mihi viain , in qua am Notam fac mihi viam, in

qua

Notam mihi fac viam , in bulem : quia ad te levavi animam ambulem : quoniam ad te levavi quam ambulem : quia ad te animam mean.

levavi animam meam. 9. Eripe me de inimicis meis Do- Libera me de inimicis meis Do 9. Eripe me de inimicis meis mine, ad te confugi : 10. doce me mine , ad te protectus sum : doce me Domine, adte confugi: 10. dofacere voluntatem tuam, quia Deus ut faciam voluntatem tuam , quia ceme facere voluntatem tuam, meus es tu. tu Deus meus.

quia tu Deus meus es. Spiritus tuus bonus deducet me in - Spiritus tuus bonus deducet me Spiritus tuus bonus deducet terram rectam: 11. propter nomen in terram rectam : propter nomen me in terra recta : 11. propter tuum Domine vivificabis me, in æqui- tuum Domine vivificabis me. nomen tuum Domine vivifitate tua.

eabis me, in æquitate tua. Educes de tribulatione animam In justitia tua educes de angustia Educes de tribulatione animeam: 12. & in misericordia tua dif- animam meam , & in misericordia mam meam: 12. & in miseriperdes inimicos meos. tua disipabis inimicos meos. cordia tua disperdes inimicos

meos. Et perdes omnes, qui tribulant Et perdes omnes tribulantes ari. Et perdes omnes, qui tribuanimam meam : quoniam ego servus mam meam : ego enim sum servus lant animam meam : quoniam tuus sum. t0n3..

servus tuus ego fum. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. ^. 8. Sic in Pfalr. Rom. est & Corb. hoc excepto, in dem Ambros, in Luc. 18. to. 1. 1487. f. rursusque l. 1. gua

ambulem ; Rom. addit , quia ad te Domine levavi , &c. & 3. de Spir. S. to. 2. 615. C. 685. e. cum S. Paulino Brev. Moz. fic : Auditam fac mihi manè misi tuam : in te ep. 28. p. 175. c. & Cassiod. in hunc Pl. Prosp. ibid. Speravi. Demonstra mibi viam, in quam ambulem : quia ad Doce me facere voluntatem tuam , quia tu es Deus meus. Spite Domine levavi, &c. Pf. è Mr. Vatic. ap. Hilar. leg. in ritus..... deducat me in terram reftam. Psalterium Corb, te fperavi Domine , &c. ut in Vulg. Hilar. verò eidem Vulg. quin tu es Deus meus..... deducet me in terra reda. Gr. sía, fuffragatur ad verbum, Cassiod. præponit tantum Domi διαζόν με το ποιεϊν..... οτι Θεός με εξ ου. Το πνεύμα σε..... ne , verbo levavi. August. ita scribit cum Prosp. Audi of uncer ne e ti suteice al. « ñ subsid. tam fac mihi mane..... quoniam in te speravi. Notam fiic W.11. Sic Hilar. & Caffiod. in hunc Pl. Psalt. verd mibi Domine viam , in qua ingrediar : quoniam ad te leva Rom. & Moz, hab. Et educes. Corb. cum Auguft. & Prosp. vi, &c, nec absimile Græcum est, nisi excipias verbum Iropter nomen...., vivificabis me , in tua justitia. Educes de Topecoenai, loco ingrediar.

tribil. &c. Græc, ita jungit : cu zâ dixolocúrn Co Ságtis? :9. Ita legunt Hilarius & Caffiod. in hunc Ps. Au &c. gust. verò & Prosp. cum Gr. Exime me de inimicis meis $.12. Similiter habet Psalt. Rom. cum Prosp. Corb. Damine , quia ad te confugi. In Pialt. Moz. & Corb. fi verò ita : Et mifericordia tua disperdet inimicos meos. Et militer , quoniam ad te confugi.

perdes omnes , &c. ut in textu. Hilar. in eund. Pf. fic : Es ¥. 10. Hilarius concordat cum Vulgata. Ps. verò è Mr. in misericordia tua disperdes inimicos meos. Et perdes omnes Vat. ap. ipfum hab. ut fup. quia tu Deus meus es. Psalt. inimicos , qui perfequuntur animam meam : quoniam fervus Rom. cum Moz. quia tu es Deus meus ; deinde : Spiritus tuus fum ego. Auguft. ibid. Et in tua mifericordia ad intuus bonus deducet me in viam reilam : Moz. autem ini teritum deduces inimicos ineos. Et, perdes omnes tribulantes rio hab. doce me ut faciam volunt. tuam. Similiter August. animam meam : quoniam fervus tuus fum ego. Caffiod. ut in hunc Ps, cum Fulg. 1. 2. de verit. præd. p. 402. doce. in Vulg. Gr. Kæi i owo ened or Conceptosis..... Kai daca me ut faciam..... quoniam tu es Deus meus; at in fine Au λείς πάντας τες θλίζοντας την..... ότι λός σε είμι εγώ: ΜΙ. gust. hab. in terram reétam ; Fulgent. in viam rectam. Iti Alex. cum edd. Ald. & Compl. & yw dõrós o elul.

Ex Ms. Sangerm

B

[ocr errors]
[ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
Psalmus David,
David. CXLIV.

· Pfalmus David, 1. Adversùs Goliath. CXLIII.

1. Ad Golian. CXLIII. Enedictus Dominus Deus meus, Enedi&tus Dominus fortis

Enedictus Dominus qui docet manus meas ad præ meus,

qui docet manus meas ad

Deus melis, docer lium, & digitos meos ad bellum. pralium, digitos meos ad bellum. manus meas ad bellum, & di

gitos meos in prælium. 2. Misericordia mea, & refu Misericordia mea, & fortitudo 2. Misericordia mea , & refugium meum : susceptor meus, & fi- mea : auxiliator meus , c salva- gium meum : susceptor meus, berator meus : tor meus :

& liberator meus es tu: NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. ř. 1. A Pfalt. Rom. abest Pfalmus. In Moz, fic : lum, ambiguum facit nominis fola præscriptio. Græcitas verò, vid adversùs Goliat Philistæum , quem interfecit. In Corb. cùm per David Pfalmum fcriptum effe fignificat , ita titulum Ipfi David ad Goliath. Apud Auguft. Ipfi David ad Goliam. infcribit : Yarpas tê sabis at vero, cum de David vult PfalApud Cassiod, David ad Goliam. In Gr. Vatic. Tớ David mum, qui fit fcriptus, intelligi , ita super fcribit: Tačid. após Tor loniád. In edd. Ald. & Compl. yarpos tão , &c. difcernens per utriusque pronominis propriam fignificationem , Apud Hilar, hæc leguntur : Et buic quoque Psalmo adden utrum David fcripti Pfalmi andor , an caufa fit ; ut fuperfcripdam hanc LXX. superscriptionem putaverunt , Psalmus David tio Psalmi istius continet , Dabid. ita enim habet, id eft, in Goliam, cùm neque in Hebraicis libris reperiatur , neque quod propter eum , vel illi porius , quam ab eo fcriptus fit. Translatores alii quidquam aliud quam fimplicem titulum * Similiter Hilar... qui docet manus meas in bellum ( inf. prascripserint , id eft, David..... Nihil hic Psalmus proprium ad bellum ) & dig. meos in pralium. Brev. Moz. ad bellum... habet , quod ad gratulationem perempti Goliæ pollit referri..... ad prælium. Psalt. Corb. cum Auguft. & Prosp. in prælium, Sed cùm nec in Hebræis libris ita fit , neque Translatores cæte digitos meos ad bellum : Auguft. inf. 1603. b. 6 digitos. ri horum aliquid addiderint, intelligimus LXX. hos Seniores Calliod. ut in Vulg. Gr. eis mapalağır , tes dansúres Mosis fenfum nobis spiritalis scientiæ reliquisse. Affert autem ple- Tórspor. rumque nobis difficultatem intelligentia ratio Latinitatis, quæ *. 2. Eadem præferr Hilar. ad verbum. Caffiod. cum nominibus pronomina non eft solita præponere , ut in David Psalt. Rom. extremò leg. subjiciens populos sub me ; cær. nomine accidit: ceffante enim pronomine , incertum eft utrùm ut in Vulg. Mozarab. qui fubdidit populum sub me. Corb. in illum, aut per illum Psalmus exftiterit: cùm enim scribi- qui fubjecit pop. meum , &c. Pl. e M. Vatic. ap: zur , Pfalmus Dayid, utrùm ab illo dictus fit , aut propter ile fubjiciet populum meum fub me. Apud August, in eundem

Hilar. qui

me.

reputas eum ?

eunt.

2.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex MJ. Sangerm. Protector meus, & in ipfo Scutum nieum, do in ipso spe Protector meus , & in ipso fpe-

speravi : fubjiciens populum ravi: qui fubjecit populos mihi. ravi: qui fubdit populum meum sub
meum sub me.

3. Domine quid est homo, Domine quid eft homo, quia cog 3. Domine quid est homo, qua
quód innotuisti ei ? aut filius noscis eum : filius hominis, quia innotuisti ei? aut filius hominis, quia
hominis , quod deputas eum computas eum ?

4. Homo vanitati similis Homo vanitati assimilatus eft : 4. Homo vanitati similis fa&us facius : dies ejus ficut umbra dies ejus quasi umbra pertranfiens. est : dies ejus ficut umbra præter Job 8. prætereunt.

9. 14. s. Domine inclina calos, Domine inclina cælos tuos, do s. Domine inclina coelos tuos, & descende: tange montes, & defcende :tange montes, & fumiga. & descende : tange montes, & fufumigabuntur. bunt,

migabunt. 6. Corusca coruscationes Mica fulmine , do disipa pos : 6. Fulgura coruscationem , & dillipabis eos : emitte fa- mitte fagittam tuam, & interfice dislipabis eos : emitte sagittas tuas , gittas tuas , & conturbabis illos.

& conturbabis eos. eos.

7. Emitte manum tuam de Extende manum tuam de excel. 7. Emitte manum tuam de alto, alto, eripe, & libera me de soi libera me , ú erue me de aquis eripe me, & libera me de aquis mulaquis multis ; de manu filiorum multis ; de manu filiorum alieno- tis ; de manu filiorum alienorum. alienorum.

8. Quorum os locutum est Quorum os locutum eft vanita 8. Quorum os locutum eft yanivanitatem : & dextera eorum, tem, da dextera eorum , dextera tatem : & dextera eorum, dextera dextera iniquitatis. mendacii.

iniquitatis. 9. Deus cantionem novam Deus canticum novum Cantalo

9.

Deus canticum novum cancantabo tibi: in pfalterio deca- tibi : in psalterio decachordo, psal- tabo tibi : in pfalterio decachordo chordo pfallam tibi. lam tibi,

plallam tibi. 10. Quidas salutem regibus : Qui dat salutem regibus : qui 10. Qui das salutem regibus : qui qui liberas David servum tuum eruit David servum suum de gladió redemisti Dayid fervum tuum de glade gladio maligno : 11. erue pessimo.

dio maligno: 11. eripe me. me.

Eripe me de manu filii alie Libera me , derue me de manu Et erue me de manu filiorum alieni , quorum os locutum est filiorum alienorum , quorum os lo- norum , quorum os locutum estvavanitatem:& dextera illorum, cutum eft vanitatem ; & dextera nitatem : & dextera eorum, dextedextera iniquitatis: eoruin, dextera mendacii.

ra iniquitatis : * MJ, novellæ. I 2. Quorum filii, * novella Ut fint filii nostri , quasi plan 12. Quorum filii , ficut novellä

plantationis ftabilita à juventu- tatio crefcens in adolescentia fua: plantationes in juventute fua.

[ocr errors]

te sua.

1

NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Pl. Sufceptor mens, serutor meus : protector meus..... qui non femel : Emitte manum tuam ex alto , exime me
Farbdit pop. &c. Mss. nonnulli ibid. fubdidit ; plures , subdis, erue me de aquis multis ; de manu filiorum alienoriem. Profo
Gr. o uwolávwr. Ap. Prosp. ur in Vulg.

per & Caffiod. Vulgatæ suffragantur ad verbum. In Gr.
#. 3. Sic Hilar. hab. cum Pr. ibid. præf. exceptâ con Ežawósdzor..... mys, elece pes , g punai pe siç ishiwr
junc. quia, pro quòd, ante innstuifi. Ambrof. in Luc. συλλών εκ χέρος υιών αλογρίων.
3. to. 1. 1328. a. Quid eft homo quòd innot, ei? aut fil. ho W. 8. Ita legunt Hilar. August. Prosp. & Caffiod. cum
minis , quia computas eum ? August. cum Prosp. quoniam Pralt. Rom. &c. In Carn, & Corb, dextera corum , dextera
innotuifti ei ? aut fil. hom. quoniam æstimas eum ? Caffiod. mendacii. In Gr. degree at oxías.
cum Psalt. Rom. & Corb. quòd innotuifti ei..... quoniam ř. 9. Itidem Hilar. in hunc Pl. col. 560. b. at sup.559.
reputas eum ? Mozar. quoniam extimas eum ? Mediol. vifs a. hab. canticum novum , absque feq. in. Pl. verò ibidem
tas enem? Gr. 2 errous aurão ; ..... 2071?n dusov; præfixus cum Psalt. Rom. Corb. & Moz. in psalterio de-

W. 4. Vulgatæ fuffragantur Hilar. in hunc Pl. & Am cem chordarum. Ita etiam August. Prosp. & Cassiod. in hunc brof. 1. 2. de fide resurr. to. 2. 1141. f. irem epist. 34. Pf. Ambrof. in decacbordo psalterio. Gr. e faxupiwa dhexacol. 929. a. & l. de Ifaac, c. 2. to. 1. 358. a. & in Pr. zápfw. 36. col. 792. f. Accinunt Prosp. & Caffiod. in hunc Pf. V. 10. Sic in Psalt. Rom. Mediol. Carnut. Corb. & necnon August. ibid. col. 1605. f. sed infra 1606. d. le Moz. necnon apud Hilar. & Cassiod. in hunc Pl. Apud git, dies illius tanquain sembra iranfeunt ; Pfalt. Moz. tran Auguft. ira : Qui dat falutem regibus : qui redimit David fierunt ; Corb. transeunt. Idem August. ferm. 32. 10. S. fervum suum de , &c. S. Prosp. ibid. Qui das..... qui redi159. g. 162. c. fic habet : Homo vanitari alimilatus est : mis David fervum tuum de, &c. Pl. verò è Ms. Vatic. áp. dies ejus velit umbra prætereunt. Itidem Hieron. l. 2. con Hilar. cum Auguft. Qui dat..... qui liberat servum fuum tra Pelag. to. 4. 511, f.excepto verbo pertranfeunt. Gr. 7a de , ốc. Gr. Tỷ J12 G71 THP..... 7 AUTPU Y Ảu: Tất 28ράγεσι.

aor du78 éx, &c. W. S. Sic in Psalt. Corb. est. Vulgatæ favent Hilar. Au . 11. Ita legir Hilar, in comment. detractis his megust. Prosp. & Calliod. unà cum vet. Pfalt. In Gr..... 24 cl diis , Eripe me de manu filii alieni. Pl. verò ibid. præfixus Für ópewr, y y.com Jusco?cer. Hilar. infra, fumabunt. haber : eripe me. Et eripe me de manu filii alieni , quorum os

. 6. Autogr. Sangerm. præfert tantùm corufcationes , locutum eft, &c. ut supra. Corb. cripe me. Et libera me de absque verbo corusca ; sed aperto mendo: præmilimus au manu filior, alienorum , quorum , &c. Mozar. eripo me. Etlitem corufca ex Pfalt. Moz. & aliis. In Rom. Corufca coruf bera me de aquis multis , & de manu filiorum alienorum, quocationes tuas, &c. ut in textu. Ita quoque Calliod. legit; rum , &c. Ita etiam in Rom. & apud Cassiod. in hunc Pf. ficut Hilar, detractâ voculâ tuas. Pl. autem è Mr. Vatic. Apud Auguft. verò cùm in eund. Ps. tum l. cont. Adim. apud ipfum , Corular corufcantes. Corb. Cornfca corufca 10. 8. 141. d. & epist. 55.to, 2. 538. e. ita : erue me. Et tiones , & difpargis eos : emitte , &c. Auguft. & Prosp. Co exime me de manu filiorum alienorum , quorum os, &c. Ap. ruefca corusestionem, es disperges eos : emitte jagitt. &c. Prof. Prosp. eripe me. Et eripe me de manu filiorum alien. &c. In per hab. corufcationes , ut & Auguft. infra. Gr. "Asexitor Graco : ρυζαί με. Και εξελέ με εκ χερος υιών αλλοτρίων, αν, esexou, my kopriei; avlés, &c. Mr. Alex, esegań oy. &c.

W.7. Hilar.col.556.b. 558. c. ita : Emittes manum t1!Am . 12. Psalt. Corb. & Carnut. Quorum filii, ficut novella de alto , eripe me de aquis multis , & de manu iniqua filio- plantationis ftabilita in (Carn, à ) juventute sun , &c. Rom. rum alienorum. Ps. verò ibid. præfixus Vulgatæ favet, ad verò, Quorum filii , ficut novella plantationes , Nabiliti à ju-dirâ conjunct. 88 , poft vocem multis. Sic etiam in Pfalt. ventute fua, &c. Mediol. & Moz, cum Cassiod. ficut novelRom. & Moz. Hilar. quoque col. 552. f. fup. legit : eripe he plantationes ftabilita à juventute fua. Ps.è MI. Vatic. ap. RW, & liberi me..... & de manu filiorum alienorum. Aug. Hilar.ficut novella plantationes ftabilita in juventute fua, kją

« ZurückWeiter »