Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

Ex Ms. Sangerna

[merged small][ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
vovit Deo Jacob :
vovit Deo Jacob :

vovit Deo Jacob :
2. Reg.

3. Si introiero in tabernaculum Si intravero in tabernaculum 3. Si intrabo in tabernacu-
7.2.

domus meæ , fi ascendero in le&tum domus mea , si sedero super lectus lo domus meæ, si ascendero
Itrati mei:
Jtraminis mei :

in lectum stratûs mei :
Si dedero fomnum oculis meis, Si dedero fomnum oculis meis, 4. Si dedero fomnium ocu-
& palpebris meis dormitationem, du palpebris meis dormitationem : lis meis aut palpebris meis

dormitionem,
5. Et requiem temporibus meis : Donec inveniam locum Domino, S. Aut requiem temporibus
donec inveniam locum Domino, ta- tabernacula Deo Jacob.

meis : donec inveniam locum
bernaculum Deo Jacob.

Domino, tabernaculum Deo

Jacob.
6. Ecce audivimus eam in Ephra-
Ecce audivimus illum in Ephra-

6. Ecce audivimus eam in
ta : invenimus eam in campis lilyæ. ta : invenimus illum in regione fal- Ephrata : invenimus eam in
tûs.

campis silvæ.
7. Introibimus in tabernaculum Intremus in tabernacula ejus : 7. Intravimus in taberna-
ejus : adorabimus in loco, ubi fte- adoremus fcabellum pedum ejus. culum ejus : adoravimus in
terunt pedes ejus.

loco, ubi fteterunt pedes ejus.
2. Par.

8. Surge Domine in requiem Surge Domine in requiem tuam, 8. Surge Domine in requiem 6.41. tuam, tu & arca sanctificationis tuæ. tu & arca fortitudinis tua. tuam ,

tu & arca sanctificatio

[ocr errors][ocr errors][merged small]

nis tuæ.

or di

[ocr errors]

:

At2.

9. Sacerdotes tui induantur justi Sacerdotes tui induantur justi 9. Sacerdotes tui induantur
tiam : & fancti tui exsultent. tiâ, & Sanćti tui laudent. justitiam : & fancti tui exsul-

tent.
10. Propter David servum tuum, Propter David servum tuum , 10. Propter David servum
non avertas faciem Christi tui. ne avertas faciem Christi tui. tuum

non avertas faciem

Christi tui.
I. Juravit Dominus David ve Juravit Dominus David veri 11. Juravit Dominus David
2. Reg. ritatem, & non fruftrabitur eam : de tatem , non avertetur ab ea : De veriratem, & non frustrabitur
7. 12.

fructu ventris tui ponanı super fedem fructu ventris tui ponam super se- eum : de fructu ventris tui po-
Luc. 1.
tuam.
dem tuam.

nam supra sedem tuam.
SS.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
30.

vit Domino , votum vovit Deo Jacob. Rom. Martianæi , ficut Mss. plures Aug. Intravim... adoravimus. S. Paulin, ep. 31.
juravit , &c. Ita quoque Hilar. haber cum August. Prosp. p. 196. b. adoravimus ubi fteterunt , &c. sed Ms. Vien. inse-
& Caffiod. & Gr. nec dissimiliter Hieron. in epist. ad Sun. rit in loco. Cassiod. Introivimus in tabernacula ejus : adora-
& Frer. to. 2.662. b. Addit etiam : Pro eo quod nos inter vimus in loco, &c. Gr. verò : Eigenev Gausta kis ta xurca
pretati fumres vocum vovit , in Græco ñvGato legisse vos di ματα αυτξ· προσκυνήσωμεν εις τον τόπον, ε, &c.
citis, & putatis interpretari debuiße oravit; fed hoc malè : su *$. 8. 9. Ita Lucif. Cal. l. 1. pro S. Athan. p. 195.
xw enim pro locorum qualitate , & orationem , & votum f- g. Sic etiam in Psalt. Corb. Moz. & Rom. Martianæi, ex-
gnificat.

cepto verbo I. Exfurge ; præterea in Rom. Fabri, induant
*. 3. Sic est in Pl. præfixo apud Hilar. si unum excipias juflitiam ; in Corb. induantur juftitia. Hilar. Aug. & Profp.
in tabernaculum. In Moz. pariter & Corb. ftratûs mei , ut & legunt : Exsurge Domine in req..... Sacerdotes tui induantur
apud Caffiod. & Profp. In Rom. frati. Apud Hilar. quo juftitiam ( Prosp. juftitiâ:) 8 fanili tui latentur. S. Pau-
que : Si intrabo in tabernaculum..... fi afcendero in le&um stra lin. epist. 20. p. 111. b. Sacerdotes tui induant falutarem: 8
ti mei. Apud August. Si introiero in..... fi afcendero juper Sanci tui exsultent. Auct. 1, de promill. p. 2. col. 126. d.
ledum fratûs mei. In Gr. Ei sisasuoouoi sis cxÝwa..... si Exsurge Domine in req. tuam , tu & arca fanétitatis tuæ. Car-
αναβήσομαι επί κλίνης 5ρωμνής με.

fiod. Exfurge Domine..... Sacerdotes tui induantur juftitiâ,
.4. Vulgatæ favent Hilar. & Auguft. in hunc Pl.cum &c. ut in textu ; Mís. 2. justitiam. Concil. Tolet. x. Concil.
Psalt. Rom. Rursus Hilar, in Pl. 118. col. 267. e. Item Ni Hisp. to. 2. p. 581.c. Sacerdotes tui Domine induantar jufc
cerius epif. c. 3. Spicil. to. 3. p.4. a. & Ambros. in Pf. 36. titia: 85 fanèti tui latentur. Gr. 'Arosuko Kúpis..... Oi ispsis
col. 803. e, at in Pf. 118. col. 1013. f. hab. aut palpebris Cx evdúcortos Lixorcoúruve s ci ocroí Co dyanicocrtaio al. ex
meis , &c. cum Prosp. Cassiod. & Psalt. Corb. In Brev. Mo Chryfoft. cumle Dútwoar, al. Érto Cewer.
zar. Si dedero fomnium , ut supra. In Gr. Eidulwu? TvCV..... *.10. Concinit vet. Irenæi Interpres , l. 3.6.9. p. 184.
και τοίς , &c.

a. sicut Prosp. & Cafliod. in hunc Ps. Hilar. veró legit, ne
7.5. Sic in Psalt. Rom. est, & Corb. ficut ap. Cassiod. avertas , cum Auguft. In Gr. Min operospécns.
& Nicetium ep. c. 3. Spicil. to. 3. p. 4. a. Ap. Prosp. ve V. 11. Sic est in Psalt. Mediol. Carnut. & Rom. Fabri,
rò ut in Vulg. Apud Hilar. Et requiem temporibus meis : do ni excipias voculam super. In Moz. Juravit Dom. David in
nec cùm inveniam, &c. sed infra , donec inveniam ; sicut in veritate , & non frustravit eum , &c. uc sup. Iren. 1. 3.c.9.
Pf. 14. n. 3. col. 61. e. Apud Ambros. in Ps. 36. col. 808. p. 184. b. Juravit Dominus Dav. veritaiem , non /pernet
e. post vocem dormitationem , proximè addit : donec inve eum , &c. ut sup. omnes tamen editt. hab. difpernet; Mf.
niam locum , &c. Et verò à PS. apud Hilar. præfixo abest 1. & Vofl. fruftrabitur, Cypr. 1. 2. Testim. p. 289. b. Jura-
medius verfic. Et requiem temporibus meis : apud August. vit Deus ipsi David veritatem , non reprobavit eam : de fruc-
verò eft : Et requiem temporibus meis : quoddusque inve tu ventris tui ponam super thronum meum. Tertul. 1. 3. con-
niam locum , &c. inf. col. 1475. e. donec inveniam. In Gr. tra Marc. p. 678.b. ex fruitu ventris tui collocabo super thro-
Και αναπαυσιν τους κροτάφους με έως και ευρω, &c.

num tuum. Hilar, in hunc Pl. Juravit Dominus David ve-
ř. 6. Consentiunt Hilar. Prosp. & Cassiod. in hunc Pl. ritatem , 5 non fruftrabitur eum : de fruitu ventris tui ponam
ficut Ambrof. in Luc. 2. & 3. col. 1304. d. 1328. e. una soeper sedem meam: hanc ultim, lect. meam , tuerur inf. col.
cum Gr. Apud August. tract. 1. in 1. Joh. to. 3. P. 2. col. 456. f. cùm dicat : Quomodo intelligitur , ponam super se-
831. f. invenimus eam in campis saltuam : fic etiam in hunc dem meam , & fedebunt super sedem tuam ? Meam quo-
Pl. col. 1476. b. d. sed notar quosdam codices habere in que hab. Psalt. Rom. Martianæi. Ambros. in Luc. 3. to. r.
campis filve. Brev. Moz, Ecce audivimus illum in Eufrata : 1316. d. 1328. e. leg. cum Auguft. & Prosp. Juravit Dos
invenimus eum in campis filva. Psalt. Corb. Ecce audivimus minus David verit. non pænitebit eum : ex fructu ventris
ea..... invenimus ea , &c.

tui ponam super fedem tuam. Similiter Ambrof. ex fruitu .7. Ita fere Pfalt. Corb. cum Rom. Fabri, excepto ver &c. 1. de apol. Dav. col. 716. f.at in Pf. 1. col. 740. d. de bo introivimus. Mozarab. Introivimus in tabernaculo ejus: fruitu , &c. licut Ambrofiaft. col. 105. d. & Prosp. in hunc adoravimus in loco , &c. Pl. præfixus ap. Hilar. Intravimus Pl. Item Hieron. ep. ad Princip. to. 2. 687. b. de fruits in tabernacula ejus : adorabimus in loco , &c. Hilar. in com ventris tui ponam super thronum tuum : & in Naum 2. to. menr. Introibimus in tabernacula ejus : adorabimus, &c. & 3. 1569. b. de fruitu lumbi eni ponam fuper thronum tuum : col. 452. f. Superiùs , inquit , super uno tantùm tabernaculo fic etiam l. 3. in epist. ad Ephes.to.4.403. f. Leo M. fer. juratum eft; nunc autem multa tabernacula introibunt. Aug. 23. P. 75. f. textui favet cum Cassiod. In Gr. 1 poce Kúa cum Prosp. Intrabimus in tabernacula ejus : adorabimus , &c. ριος τώ Δαυίδ αλήθξαν , και μη αθετήσε αυτήν (Αlex. αυτόν:

Tom. II.

[ocr errors]
[ocr errors]

Kk ij

Luc.i.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Mf, Sangerm. 12. Si custodierint filii tui Si custodierint filii tui pactum 12. Si custodierint filii tui tefta-

teftamentum meum, & tefti- meum , teftificationem meam , mentum meum , & testimonia mea
monia mea, quæ docebo eos: quam docuero eos :

hæc, quæ docebo eos :
Et filii eorum usque in fæ Et filii eorum usque in æternum , Et filii eorum usque in sæculum,
culum, sedebunt super sedem sedebunt super thronum tuum. sedebunt super sedem tuam.
tuam.

13. Quoniam elegit Domi Quoniam elegit Dominus Sion: 13. Quoniam elegit Dominus
nus Sion : prælegit eam in ha- desideravit eam in habitaculum Sion : elegit eam in habitationem fi-
bitationem suam.
suum.

bi.
14. Hæc requies mea in fæ Hæc eft requies mea in sempi 14. Hæc requies mea in fæcu-
culum fæculi : hîc habitabo ternum : hîc habitabo , quia desi- lum fæculi : hîc habitabo quoniam
quoniam prælegi eam.
deravi eam.

elegi eam.
15. Viduam ejus benedicens Venationem ejus benedicens be is. Viduam ejus benedicens bene-
benedicam : pauperes ejus fa- nedicam : pauperes ejus saturabo dicam : pauperes ejus saturabo pani-
Turabo panibus.
pane.

bus.
16. Sacerdotes ejus induam Sacerdotes ejus induam salutari, 16. Sacerdotes ejus induam sa-
falutarem : & fancti ejus exful- & sancti ejus laude laudabunt. lutari : & sancti ejus exsultatione
tatione exsultabunt.

exsultabunt.
17. Illic producam cornu Ibi oriri faciam cornu David : 17. Illuc producam cornu Da- Malas,
David, paravi lucernam Chrif- paravi lucernam Chrifto meo. vid, paravi lucernam Christo meo. 3. 1.
to meo.

69. 18. Inimicos ejus induam Inimicos ejus induam confufione : 18. Inimicos ejus induam conconfusionem : fuper ipsum au- super ipsum autem florebit diade- fusione : super ipfum autem effloretem floriet sanctificatio mea. ma ejus,

bit sanctificatio mea,
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
εκ καρπϊ της κοιλίας ζε ένσομαι εσι τε βρώε σε: ΜΓ. Αlex. τον Viduam ejus benedicens benedicam , licet in plerisque codici-
θρόνον. .

bus pro vidua , hoc eft, pro xúex , nonnulli legant búexer , in
. 12. Hic versus cum tribus feqq. abest à Psalt. Mo Hebræo bab. seda , id est , cibaria..... Porro bregev venatio-
zar. In Rom, fic : Si cuftodierint filii tui teftam.....teti nem magis poteft fonare , quam fruges ; tametfi moris fit Æ-
monia mea bæc, qu&..... 88 filii eorum ufque in fæculum sa Eypriorism túexv etiam far vocare , quod nunc corrupiè athe-
culi , fedebunt super fedem meam. Hilar. verò cum Vulgata ran nuncupant. Item Auct. comment. in Pl. apud Hieron.
concinic & Græco. Ita etiam Caffiod.cum Prosp. nisi quod to. 2.467. f. dicit :Pro vidua , id eft, xhex, Hebræn vo-
Prosp. hab. usque in æternum ; Caffiod. usque in fæculum lumina , & ipfi LXX. Queger habent ; fed propter novitatem ver-
fæculi. August. cum Græco Alex. & filii eorum sedebunt bi , & unius littere demutationem , paulatim obtinuit ut pro
usque in æternum fuper fedem tuam. Psalt. Corb. super se Ohes , legeretur xúes, maximè quia in fequenti verficulo
dem meam,

pauperes fequebantur : Guese, Symm. 6 Aquila, cibaria in-
. 13. Pfalt. Rom. & Corb. scribunt præelegit eam , terpretati funt. Ed. Rom. hab. tur breger ; Mr. Alex. xúeser.
ficut Hilar. in hunc Psalm. & in Ps. 121. col. 385. b. Ita . 16. Sic in Psalt., Corb. ad verbum. Vulgatæ favent
quoque Lucif. Cal. l. 1. pro S. Athan. p. 195. h. necnon Hilar. Auguft. Prosp. & Cassiod, in hunc Pf. Pfalt. Rom.
August. Prosp. & Cafliod. cum Psalt. Mediolan. & Car hab. induam salutare. Gr. evdúciw owtupiar.
nut. cæt. ut in Vulg. In Gr. piperi(ato authy sis..... Soutô. *. 17. Similiter habent Hilarius & Prosp. cum Psalt.

. 14. Ita Lucif. Cal. ubi sup.cui accinunt Proíp. & Cal Rom. & Carnur. Illic producam , &c. Cassiod. Illuc produ-
fiod, cum Psalt. Rom. Mediol. Corb. Carnut. & Vatic.

ap. &c. Pfalt. Corb. & Moz. Illic producam cornua Da-
Hilar. Sic etiam Hilar, in Pf. 121. col. 385. b. nifi quod vid, &c. August. in eund. Pf. Ibi suscitabo cornu David,
Mís, 2. hab. ibid. in fæcula fæculorum ; ut & ipfe in Pr. &c. ut fup. Græc, 'Exei e' arater.cô x'spas T@ Aavid , &c.
126. col. 416. f. sed cum verbo elegi : at in Pf. 131. col. Item ap. Ambrof. in Pf. 118. col. 1150. b. paravi lucer-
455.a. utrumque exstat, in fæcula fæculorum , & praele nam , &c. ut sup.
gi eam : inf. autem col. 457. a. 459. b. in fæculum fæcu W. 18. Hilar. habet cum Psalt. Corb. induam confufio-
li. Similiter apud August. in fæcula fæculorum..... quoniam ne , & floriet ut supra. Pl. verò è MI. Vatic, apud ipsum,
præelegi , &c. In Græco, sis aiūra aicroS..... © To mpeti Caulw, induam confufionem..... floreat, &c. Mozarab. floret; Rom.
&c.

confufione..... florebit. Ita etiam leg. Caffiod. cum Prosp.
W.15. Concinunt Hilar. Auguft. Prosp. & Caffiod. in August. quoque in eund. Pr. hab. florebit; idque non se-
hunc Pl. Auguft. tamen addit , poft benedicom. Am mel; sed omittit priorem versic. Inimicos ejus induam con-
brof. etiam I. de vid. to. 2. 189. d. legit : Viduam ejus fufionem. Non prætermittendum quod ait I. 2. de doctr.
benedicens benedicam. At Hilar. ubi sup. col. 457. d. ait : Christ. to. 3. p. 1. col. 27. a. Illud etiam quod jam au-
Quidam Translatorum interpretatus effe ita repertus eft : Cap ferre non possumus de ore cantantium populorum , super ip-
tionem ejus benedicens benedicam..... fed nobis sequenda fum autem foriet sanctificatio mea , nihil profectò fententia
eft prima illa , & fieb Judæorum temporibus ante Domini ada detrahit: auditor tamen peritior mallet hoc corrigi , ut non flo-
ventum ad Ecclefiæ doctrinam consignata Translationis aucto riet, fed forebit diceretur ; nec quidquam impedit correltio-
ritas , Viduam ejus benedicens benedicam. Similiter Hie nem , nifi confuetudo cantantium. In Gr. To's.... erdotcom
ton. quæst. Heb. to. 2. col. 543. a. Ubi noftri legunt, inquit, Gigúrny..... Sarbu od to, &c.

cam,

[ocr errors]

Ecocenquàm bonum

[ocr errors]

Cce quàm bonum,&

quàm dem E çucundum , habitare fratres in

unum :

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Mf. Sangerm. 1. Canticum graduum ipsi Canticum graduum David. 1. Canticum graduum David. David. CXXXII.

CXXXIII.

CXXXII.
quàm
&

Cce quàm bonum, & quàm
quàm jucundum, habi-

corum , habitare fratres in tare fratres in unum:

unum.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
X. I. Cassiod. cum Pfalt. Rom. Moz. & Vatic. apud verò & Prosp. ibid. cum Psalt. Rom. & Moz. quàm jo-
Hilar. fimpliciter hab. Canticum graduum : Hilar. vero, cundum. Tertul. adv. Psych. p. 987. c. Quàm bonum , &
August. & Prosp. nullum referunt titulum. In Gr. de mo quàm jucundum , &c. ut sup. & 1. 2. adv. Marc. p. 651.
τe, Ωδ και των αναβαθμων.

c. l'ide quàm bonum , & quàm jucundum, &c. Firmil, ap. * Ita legunt Cypr. l. 3. Testim. p. 326. a. Oprat. 1. 2. Cypr. epist. 75. p. 142.c. Ecce quàm bonum & voluptabile cont. Donat. p. 36. b. & Cælestin. 1. epist. 25. Conc. to. eft , ut babitent fratres in unum. Gr. 'I do do tí xenor, i Tá L. col. 1209. Item Hilar. & Caffiod. in hunc Pl. Auguft. Tepavor, aim'n to xatoixeiv, &c.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 2. Sicut unguentum in capite , Sicut unguentum optimum in ca 2. Sicut unguentum in ca- Ex MS. Sangerm, quod descendit in barbam, barbam pite , quod defcendit in barbam, pite , quod descendit in barAaron; barbam Aaroni

bain, in barbam Aaron;
Quod defcendit in oram vesti Quod descendit super oram vef Quod descendit in oram vel-
menti ejus : 3. ficut ros Hermon, timentorum ejus : ficut ros Hermon, timenti ejus : 3. sicut ros Her-
qui descendit in montem Sion. qui defcendit super montana Sion : mon , qui descendit in monte

Sion.
Quoniam illic mandavit Dominus Quoniam ibi mandavit Domi Quoniam illic mandavit
benedi&ionem, & vitam usque in nus benedictionem , vitam ufque in Dominus benedi&ionem, &
sæculum,
aternum.

vitam usque in fæculum.
Noт AD VERSIONEM ANTIQUAM.
V. 2. Similirer habent Hilar. in hunc Ps. & Ambrof. l. γωνα τον 'Ααρών το καταβαίνον επί την ώαν τε, &c. .
de Myst. to. 2. 332. d. detractâ unâ præpof. in, ante 2. $. 3. Psalt. Rom. cum Cassiod. Vulgatæ consonar. Item
barbam. Ita quoque August. & Cassiod. in eund. Pf. Imo Moz. nisi quòd hab. super montem Sion. Quia, &c. Hilar.
Ambrof. l. de El. & jejun. c. 10. to. 1. 546. d. collit 2. & Prosp. ficut ros Hermon , qui defcendit in montem Sion.
barbam , ficut Optat. 1. 2. cont. Donat. p. 42. b. cum Ps. Quoniam illic mand..... & vitam ufque in fæcula ; Prosp.

ap.

Hilar. Mr. aurem Turon. ejusd. Hilar. hab.fr- ufque in aternum. Apud August. ficut ros Hermon , qui descut unguentum de capite. Auct. I. de promill. p. 2. c. 6. col. cendit fuper montes Sion. Quoniam ibi mandavit Dominus 130.c. in barba , in barba Aaron. Prosp. Augustino suffra benediétionem, inf. benediétionem suam ; subinde, vitam in sagatur, nisi quod scribit , in ora vestimenti ejus. Pfalt. Corb. culum. In Gr. ως δρόσος Αερμών , και καταβαίνεσα επί τα όρη in barbam , in barbam Aaron ; quod defe. in ora ,

&c. Gr.

Σιών. "Οτι εκεί ενετείλατο Κύριος την ευλογίαν, ζωην έως τι
Ως μύρον επί κεφαλής, το καταβαίνον εσί σώγωνα, τον πω qiūros. Mf. Alex. moylar autê, vj Swir, &c.

præfixo

[merged small][ocr errors][merged small]

E

E

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
1. Canticum graduum. Canticum graduum. CXXXIV. 1. Canticum graduum. Ex Mf. Sangerna
CXXXIII.

CXXXIII.
Cce nunc benedicite Dominum, Cce benedicite Domino, omnes Cce nunc benedicite Do-
omnes servi Domini :

minum omnes servi:
Qui ftatis in domo Domini , in Qui ftatis in domo Domini in Qui statis in domo Domi-
atriis domus Dei noftri.
noctibus.

ni, in atriis domus Dei nof

tri.
2. In noctibus extollite manus. Levate manus veftras ad sanc 2. In noctibus extollite ma-
vestras in fancta , & benedicite Do- tum , & benedicite Dominum. nus vestras in sancta , & bene,
minum.

dicite Dominum.
3. Benedicat te Dominus ex Sion, Benedicat tibi Dominus ex Sion, 3. Benedicat te Dominus ex
qui fecit cælum & terram. factor cæli & terræ.

Sion, qui fecit cælum & ter

ram.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
**. 1. 2. 3. Accinunt magno consensu Hilar. August. mini , Hilar. col. 466. b. c. ait : Reperi quosdam ambiguos
Prosp. & Calliod. cum ver. Plalt. & Gr. addito uno Do circa hoc , in atriis domus Domini, fuisse ; dicentes idcirco
mini ad servi , cujus loco Hilar.cum Pfalmo ibid. præfixo , hoc à Translatoribus primis adjeftum effe , quia fub iisdem
ponit ejus. Ambrof. in Pf. 118. col. 1159.b. & l. de virg. verfibus fequenti Psalmo continetur ; opinantibus ipfis fcripto-
to. 2. 235.c. & epift. 63. col. 1032. f. priores versiculos rum vitio in libris Hebr. fuisse præteritum. Sed novi Interpre-
refert ut supra. Itidem Hieron. epist. ad Damas.to.4.col. tes quæ volunt , tractent ; nobis verò obfequendum eft & aucto-
154. C. ficut Nicerius episc. Spicil. to. 3. p. 3. c. secundum ritati Translationum & vetuftati.
*. Ad hæc autem primi versiculi verba , in atriis domus Do-

Ex MS. Sangarina

L Audate nomen Domini , laudate L due ferui

Dominum.
Audate nomen Domini : lan- L faudate fervi Dominum.

[ocr errors]

2.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 1. Alleluia. CXXXIV.

Alleluia. CXXXV.

1. Alleluia. CXXXIV.

Audate nomen Domini ,
servi Dominum.
2. Qui ftatis in domo Domini, Qui ftatis in domo Domini, in Qui statis in domo Do-
in atriis domus Dei nostri.
atriis domus Dei nostri.

mini, in atriis domus Dei nof

tri.
3. Laudate Dominum , quia bo Laudate Dominum , quoniam 3.

Laudate Dominum
nus Dominus : pfallite nomini ejus, bonus Dominus : cantate nomini quia benignus : pfallite nomi-
quoniam suave.
ejus , quoniam decens.

ni ejus, quoniam suavis eft.
4. Quoniam Jacob elegit sibi Do-

Quia Jacob elegit fibi Dominus, 4. Quoniam Jacob elegit fi-
minus, Israël in possessionem libi. Ifrael in peculium suum. bi, Ifraël in possessionem si-

bi.
5. Quia ego cognovi quòd ma Quia ego fcio quòd magnus Do s. Quia ego cognovi quo--

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
♡♡. I. 2. Non differunt Hilar. August. Prosp. Cassiod. niam (uave eft. Aug.cum Prosp. quoniam bonus Dom... quon.
&c. neque Gr. Vide fis Ambros, epist. 77. to. 2. 1090. a. fuavis eft : Aug. inf. quoniam bonus eft... quon. suavis eft;

$.3. Psalt. Rom. cum Caffiod. Laudate Dominum , quo. al. quon. bonus eft Dominus : & col. 1497. e. pfallite Domino
niam benignus est Dominus : psallite nomini ejus , quoniam quon. fuavis eft. In Gr..... Ti avalos Kecs..... Ori xaróv.
fuavis eft.

Mozarab. Laudate Dom. quis benignus Dominus : #. 4. Similiter Hilar. August. Prosp. & Cassiod. cum
psallite nom. ejus quoniam fuave eft. Corb. Laudate Dom. Gr. addica voce Dominus , ad 1. sibi ; quæ vox à librario
quoniam fuavis Dom. plallite..... quon. jucundum. Simili non nisi oscirantiâ fortè prætermissa est. Gaud. Brix. ser.
ter hab. Cárnur. Laudate Dom. quoniam suavis Dominus. 18. p. 972. b. legit: Quoniam elegit fibi Dom. Jacob, & IG
Addit Mediolan. psallite nom. ejus , quoniam bonus, Hilar. raël in pofell. fibi.
cum Pf. ibid. præfixo, quia benignus eft Dominus ..... quo *. 5. Hilar, cum Pf. præfixo : Quia ego novi quàm maq

10. 13.

Frod.

1.7.

11.

. CXXXIV. VER'S 10 ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Es MJ. Sangerm, niam magnus , & Dominus minus , e Dominus nofter pri om- gnus est Dominus, & Deus noster
noster præ omnibus diis. nibus diis.

præ oinnibus diis.
6. Omnia quæ voluit , Do Omnia que voluit, Dominus fe 6. Omnia quæcunque voluit
minus fecit in cælo, & in ter- cit in cælo, e in terra : in mari, Dominus fecit in cælo, in terra ,
ra, in mare, & in abyslis. in cunctis abyssis,

in mari, & in omnibus abyssis.
7
Educens nubes ab extre Levans nubes de fummitatibus 7. Educens nubes ab extreino

Jerem,
mo terræ : fulgura in pluviam terra : fulgura in pluviam fecit : terræ : fulgura in pluviam fecit.
fecit.

Qui producit ventos de the Educens ventos de thesauris fuis: Qui producit ventos de thesauris sauris suis : 8. qui percussit pri

percullit pri- qui percuffit primitiva Ægypti ab suis : 8. qui percuflit primogenita mogenita Ægypti ab homine homine usque ad pecus.

Ægypti ab homine usque ad pecus. 12.29. usque ad pecus.

9. Milit figna & prodigia Misit figna e portenta in medio 9. Et misit figna & prodigia in in medio tui Ægypte : in Pha- tui Ægypte : in Pharao, & in cunc- medio tui Ægypte : in Pharaonem raonem, & in omnes servos tos fervos ejus.

& in omnes fervos ejus. ejus.

10. Qui percussit gentes mul Qui percussit gentes multas , & 10. Qui percussit gentes multas: Jof. 13. tas : & occidit reges mirabi- occidit reges fortes :

& occidit

reges

fortes:
les :
11. Seon regem Amor Seon regem Amorræorum, og

Sehon
regem Amorrhæo-

Num. rhæorum, & Og regem Ba- regein Basan, & omnia regna Cha- rum, & Og regem Basan, & om- 21. 24. fan; omnia regna Chanaan. naan.

nia regna Chanaan.

35 12. Et dedit terram eorum Et dedit terram corum hæredita 12, Et dedit terram eorum hæhæreditatem , hæreditatem If- tem : hæreditatem Ifraël populo fuo. reditatem, hæreditatem Ifraël poraël populo suo.

pulo suo.
13. Domine nomen tuum Domine nomen tuum in æternum: 13. Domine nomen tuum in æ-
in æternum : Domine memo- Domine memoriale tuum in genera- ternum : Domine memoriale tuum
riale tuum in fæcula fæculo- tione d generatione.

in generationem & generationem,
rum.

14. Quia judicavit Dominus Quia judicabit Dominus popu 14. Quia judicabit Dominus popopulum suum:& in servis suis lum suum, & in fervos suos erit pla- pulum suum : & in servis fuis dedeprecabitur. cabilis.

.precabitur. 15. Simulachra gentium ar Idola gentium, argentum & All

15. Simulachra gentium argen- Supo gentum & aurum, opera ma- rum : opera manuum hominum. tum & aurum, opera manuum ho- 113. 4. nuum hominum.

minum. 16. Os habent, & non lo Os habent, & non loquentur : 065

16. Os habent, & non loquentur: Sap. 15. quentur : oculos habent, & los habent, & non videbunt. oculos habent, & non videbunt. 15. non videbunt.

17. Aures habent, & non Aures habent, de non audient : 17. Aures habent, & non auaudient : nares habent, & non sed nec eft Spiritus in ore eorum. dient : neque enim est spiritus in ore odorabunt.

ipforum. NOTE AD VERSIONEM ANTIQU A M. gnus eft Dominus , & Deus noster præ omnibus diis ; inf.

ego saan occidit , cum Psalt. Rom. & Corb. Auguft. verò & cognovi. Auguft. & Prosp. Quoniam ego cognovi quod ( Prof Prosp. tollunt occidit , cum Græco ; cæt. ut in Vulg. per quia) magnus eft Dominus , & Deras nofter super omnes ¥. 12. Ita ferunt Hilar. Prosp. & Cassiod. cum Græco. deos : August. inf. rex magnus, inquit , super omnes deos. Pl. aurem Vatic. apud Hilar. & Mozar. delent 1. bæredia Ap. Caffiod. ut in Vulg. In Gr... 671 Méjas..... cģó Kúeros taten. Aug. leg. Et dedit terram eorum hæredit, hæreditatem ημων παρα πάντας τες θεές.

Ifraël servo fuo. Sic etiam in Psalt. Mediolan. Carnut. & *. 6. Sic Hilar. in hunc Ps. nisi quod delet Dominus, & Corb. fcribit in mari ; inf. in mari , & abyso. Cassiod. ibid. & Vi $. 13. Hilar. cum Pf. præf. Domine nomen tuum in fagil. Taps. cont. Varimad. p. 730.b. cum Psalt. Rom. Om calum : & memor. tuum in generatione e generationem. Au. nia quæcunque voluit, Dom..... in terra , in mari , & in gust. Domine nom. tuum in fæculum : Domine memor. tuum webydis. Item in Corb. in aby.lis. Auguft. & Prosp. cum in generationem & generationem. Prosper : Dominus nomen Moz. Vulgaræ consentiunt, addita conjunct. Es post terra. tuum in æternum : Domine..... in generatione & generatioS. Paulin. epist. 36. p. 224. C. ait: Qui facit omnia in Cassiod. cum Psalt. Rom. Corb. & Moz. Domine no. lo , & in terra, es in mari , & in abyles : & ep. 25. p. 167. men tuum in ætern. Domine memor, tuum in faculum fæcub. Et in terris , & in mari , & in abyffis , omnia quæ vult , li. Gr. Κύριε το όνομά ζε εις τον αιώνα και το..... εις γενεαι facit. Maxim. Taurin, in homil . Omnia Dominus quæcun

και γενεάν. que voluit , fecit in cælo, es in terra. Gr. II crta orc ve Avger 7. 14. Hilar. cum Pf. ibid. præfixo : Quia judicabit Doο Κύριος..... και εν τη γη , ν ταϊς θαλάσαις , και ν πάσαις ταις minus populum suum: & in servis fuis confolabitur. Ita clúasos. Hilar. sup. Plurali genere marin græcitas elocuta eft. eriam Cassiod. cum Psalt. Corb. Mediol. Carnut. Rom. &

$9.7.8. Eadem legunt Hilar, & Cassiod, in hunc Pr. Moz. August. verò cum Prosp. Quoniam judicavit DomiIn Rom. Et educens nubes, &c. ut supra. Aug. & Prosp. nus plebem fuam : & in fervis fuis advocabitur ; Prosp. deibid. Sufcitans nubes abextremo terre... Qui educit ventos de precabitur. Gr. "on xeirsi..... j ? Ti Tois dýr015 avtõ naer thefauris fuis, &c. Prosp. Qui producit ventos ; Pfalt. Moz. xxu. Gustai. Educens ventos ; cæt. ut in textu. Corb. Qui educit ventos. **.15. 16. Sic Hilar. Prosp. & Cassiod. in hunc Pr. Gr. 'Ανάγων νεφέλας..... Ο εξάγων ανέμες εκ βαζαυρών αυ Cypr. verò l. 3. Testim. p. 321. b. cum Jul. Firm. I. de o , &c. V. & VI. ed. cutcür.

erro. prof. relig. c. 29. Idola gentium argentum & aurum , V.9. Sic in Psalt. Rom. est , & ap. Cassiod, In Pf. præf. opus manuum hominum. Os habent , non loquuntur : ocuapud Hilar. Emifit figna , &c. Hilarius ipse, Et mifit, cum los habent , & non vident : sic iterum Cypr. l. de exhort. reliquis ut supra. Auguft. & Prosp. cum Psalt. Corb. Im mart. p. 263. præter plur. opera. Apud August. in hunc misit signa; fubinde August. in Pharaone , & in omnibus Ps. Idola gentium argent. Es aurum ; deinde ex Mss. codd. fervis ejus. Græc. 'Eganéssims cupsid..... « Daexã, tuwa oculos habent , & non vident. In Gr. Ta sit was tūr, &c. Οι τοίς διάλοις αυ1ε.

ut in textu. . 10. Vulgatæ consentiunt Hilar. Aug. Profp. & Caf . 17. Totidem versiculi exstant in Psalt. Rom. ung fiod. cum yer. Plalteriis. Græc. quoque hab. Baoineis xeste tantùm voce excepta , spiritus , fub finem , loco DomiTaks.

nus. Iridem in Corb. Mediol. & Carnut. licur apud Hila11. Hilar. & Calbod, legunt, & omnia regna Chos rium, Prosp. & Calliod, in hunc Pl. Prosper tamen initio

nem.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
Manus habent, & non palpa- Ex Ms. Sangermin
bunt : pedes habent, & non
ambulabunt.

Non clamabunt in gutture
suo : neque enim est Dominus

in ore eorum.
:18. Similes illis fiant qui faciunt Similes illis fiant qui faciunt ea, 18. Similes illis fiant omnes
ea : & omnes, qui confidunt in eis. & omnis qui confidit in eis. qui faciunt ea : & omnes, qui

fperant in eis.
19. Domus Israël benedicite Do Domus Ifraël benedicite Domi 19. Domus Ifraël benedicite
mino: domus Aaron benedicite Do- no : domus Aaron benedicite Do- Dominum : domus Aaron be-
mino.
mino.

nedicite Dominum.
20. Domus Levi benedicite Do Domus Levi benedicite Domi 20. Domus Levi benedicite
mino : qui timetis Dominum, bene- no : timentes Dominum benedicite Dominum:qui timetis Domi-
dicite Domino.
Domino.

num, benedicite Dominum.
21. Benedictus Dominus ex Sion,

Benedictus Dominus ex Sion, qui 21. Benedi&tus Dominus ex qui habitat in Jerusalem.

habitat in Jerusalem. Alleluia. Sion, qui habitat in Jerusalem.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQ'U A M.
legit, non audiunt , pro non audient ; & Hilar. sub finem per & Cassiod. cum Psalt. Rom. nec diffimiliter Hilar, nili
tollit enim , ante vocem fpiritus. Pf. ibid. præfixus duos quòd Mss. duo Reg. & Turon. ferunt ibid. qui sperant in
posteriores verficulos fic invertit : Neque enim eft fpiritus in his. Julius Firmicus, l. de erro. profan. relig. cap. 29.
ore eorum : non clamabunt in gutture suo. Apud August. ita Similes funt illis qui faciunt ea. Augustinus : Similes ilt
ex Mís, codd. Aures habent , & non audiunt : nares habent, lis fint omnes , qui faciunt en : & omnes, qui confidunt in
& non odorant. Os babent , & non loquuntur : manus ha illis. Gr. "O MO101 UTCTS vércir lo oi woort&S ..... oi @ G. Jótes
bent, non operantur : pedes habent , & non ambulant ; cæ έωαυτοίς: ΜΓ. Αlex. πάντες οι ποιέντες. Theod. και πάντες
tera prætermittuntur. Apud Cypr. l. 3. Testim. p. 321. b. οι ελαίζοντες επ' αυτα. V. edit. πας και ελπίζ4. VI. και ελπίζων.
& l. de exhort. mart. p. 263. hæc tantùm leguntur : Au W. 19. Accinunt Hilar. Auguft. Prosp. & Caffiod. cum
res habent , & non audiunt : neque enim eft fpiritus in ore eo Psalt. Rom. Corb. & Græco.
rum, vel ipforum. Similiter apud Jul. Firm. de erro. prof. V. 20. Ita legunt August. Prosp. & Caffiod. cum Psalt.
relig. c. 29. cum ult. voce ipforum ; quæ vox etiam habe Corb. Rom. & Gr. Sic etiam Hilar, cum Pf. præfixo, ni-
tur in Psalt. Corb. & apud Cassiod. In Græco pariter hæc fi quòd habet eum extremò, loco Dominum : absunt tota
pauca : 127cf2801, si x'x ÉVW TIJúCorte été gépési artųuce à Brey. Moz.
å , &c. at in Ms. Alex. omnia exstant quæ fup. in Pfalc. #. 21. Similiter August. Prosp. & Caffiod. cum Psale.
Rom. & aliis.

Rom. & Moz. Hilar, legit: Benedi&tus Deus ex Sion , qui ha-
V. 18. Cypr. l. 3. Testim. p. 321. b. Similes fiant illis bitat Jerus. Sed hæc absunt à Pl. ibid. præfixo. In Gr. Eŭro-
qui faciunt ea : omnes, qui confidunt in illis. Itidem Prof γκτος Κύριος & Σιων, οκαλοικων Ιεροσ. Μ. Αlex. hab. έκ Σιών.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Ex Ms. Sangerment

1

cordia ejus.

dia ejus.

dia ejus.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 1. Alleluia. CXXXV.

CXXXVI.

1. Alleluia , Pfalmus ipsi

David. CXXXV.
Onfitemini Domino quoniam Onfitemini ,

Onfitemini Domino
bonus : quoniam in

bonus : quoniam in aternum mi quoniam bonum:quo-
mifericordia ejus.
sericordia ejus.

niam in fæculum mifericordia

ejus.
2. Confitemini Deo deorum: quo Confitemini Deo deorum : quo 2. Confitemini Deo deo.
niam in æternum misericordia ejus. niam in æternum misericordia ejus. rum:quoniam in fæculum mi-

sericordia ejus.
3. Confitemini Domino domino Confitemini Domino dominorum:

3.

Confitemini Domino do:
rum : quoniam in æternum miseri- quoniam in æternum misericordia minorum : quoniam in fæcu-
ejus.

lum misericordia ejus.
4. Qui facit mirabilia magna so Qui fecit mirabilia magna so 4. Qui facit mirabilia solus :
lus : quoniam in æternum misericor- lus: quoniam in aternum misericor- quoniam in fæculum miseri-

cordia ejus.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
ř. 1. Hilarius & Caffiod. simpliciter habent Alleluia , nus, sed excellentissimè bonus eft.
cum Psalt. Corb. Rom. & Græco. Apud Auguft. & Prosp. X. 2. Hilar. Confit. Deo deorum : quon. in facula miseric.
nil omnino legitur.

ejus; inf. in faculum : & ita Cassiod. cum Psalt. Rom. Aus
* In Psalt. Rom. quoniam bonus : deinde , quoniam in fa- gust. verò cum Prosp. quoniam in æternum , &c.
culum mis. ejus ; & ita deinceps ad fingulos versus ,

ficut

. 3. Sic in Psalt. Rom. eft & apud Cassiod. deest in Va.
in Corb. Moz. & apud Cassiod. In Mediolan. quoque & tic. non verò apud Hilar. qui haber de more , quoniam in
Carnut. hîc habetur in fæculum ; sed inf. in Mediolan. loco fæcula , &c. August. cum Prosp. Confit. Dom..... quoniam
totius clausulæ , ad fingulos versus reperitur fimpliciter , in æternum , &c.
quoniam bonus. Apud Hilar. ibid. Confitemini Domino

quo

W. 4. Hilar. cum August. Qui fecit anirabilia magna som niam bonns : quoniam in fæcula misericordia ejus ; inf. in lus; nec addic Hilar. quoniam , &c. contrà Pl. Vatic. ap. faculum. Sic etiam apud Aug. & Prosp. In Gr. otrayaJós, ipfum delec magna , subditque ut in conseq. quoniam in fadeinde , oto kis töv cicrc , &c. & fic deinceps. Subdit Au cula, &c. Caffiod. Qui fecit mirabilia magna solus : quoniam gust. eodem loco : Memini autem me in Psalmo cv. qui in fæculum , &c. Pfal. Corb. Qui fecit mirabilia folus : fimiliter incipit ; quoniam codex quem intuebar, non habet in quoniam in fæculum , &c. Prosper Vulgatæ accinit cum æternum , sed in sæculum miseric. ejus ; quafifle quid potiùs Pfalt. Rom. nifi quod Rom. hab. quoniam in fæculum , &c. intelligere deberemus : in Græco enim fermone scriptum eft eis Gr. Το ποιώζζαντι θαυμάσια μεγάλα μόνω ότι εις τον αιώνα, Töv aiãore , quod eft in fæculum , & in æternum interpretari &c. Aug. ubi fup. 1510. d. ait : Sicut in omnium versuum poteft..... In isto autem Pfalmo etiam idem ipfe codex non habet novissimis partibus pofitum eft, quoniam in æternum , fic in in fæculum , quod plerique habent ; fed in æternum miseri omnium capitibus , quamvis non fit pofitum, fubaudiendum cordia ejus..... Quod autem habet quoniam bonus, Græcus eft confitemini ; quod in Græco evidentiùs apparet : appareret babet órabés ; non ficut in Pf. cv. quod ibi eft quoniam bo autem & in Latino, fi eandem locutionem transferre potuissent nus, Græcus habet xpusós. Ídeo nonnulli illud interpretati Interpretes noftri , quod quidem in isto versu possent, fi dicefunt quoniam suavis eft: djatès autem , non utcunque bo rent : Facienti mirabilia : quod enim nos babemus: Qui fecit

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ZurückWeiter »