Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

. · Pfalm. CXXV. VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. x Mf Sangerm. 4. Benefac Domine bonis , Benefac Domine bonis, do rec 4. Benefac Domine bonis & & rečtis corde. tis corde,

re&tis corde. 5. Declinantes autem ad Qui autem declinant ad pravi s. Declinantes autem in obligafuffocationes, adducet Domi- tares suas , deducet eos Dominus tiones, adducet Dominus cum openus cum operantibus iniqui- cum his qui operantur iniquitatem : rantibus iniquitatem : pax fuper tatem:pax super Israël. pax Super Ifraël.

Ifraël. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. μας αυτών. ΜΓ. Αlex. delet νος. Κύριος, habetque εν ανομία; verò ibid. Declinantes autem ad obligationes , &c. ut in Vulg. ai. tis civoplay ex Chryfoft.

S. Prosp. Declinantes autem in obligationem , addrcet , &c. ¥. 4. Accinunt Hilar. Auguft. Prosp. & Calliod. cum Cassiod. cum Psalt. Rom. Declinantes autem ad obligatioGræco.

nem , adducet , &c. Carnut. Corb. & Moz. Declinantes auX. S. Auct. op. imp. in Matth. hom. 45. p. 193. a. tem in pravitatibus ; Gallic, ad obligationes. Sunt qui scribenDeclinantes autem ad fuffocationem , adducet , &c. ut sup. dum putant ad obliquationes, id eft, tortuofitates. In Gr.tis August. in hunc Pf. Declinantes autem in ftrangulationem, tas spasyarsas, átáss, &c. Symmach. oxonótitas , obliabducet Dominus cam operantibvs injuftitiam , &c. Hilarius quitates.

#

Captivitatem

[ocr errors]

Um converteret Dominus

capr Invitatem Sion : facti fumus ficut

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA нор, .
Ex M. Sangerm, 1. Canticum graduum. Canticum graduum. CXXVI. 1. Canticum graduum. CXXV.

CXXV.
Um averteret Dominus

N convertendo
captivitatem Sion : faci tivitatem Sion , facti sumus
sumus licut confolati.
quali fomniantes.

consolati :
2. Tunc repletum est gau Tunc implebitur risu os noftrum, 2. Tunc repletum est gaudio os
dio os noftrum:& lingua nof- & lingua noftra laude.

noftrum : & lingua nostra exsultatra exsultatione.

tione. Tunc dicent inter gentes : Tunc dicent in gentibus : Ma Tunc dicent inter gentes : MaMagnificavit Dominus facere gnificavit Dominus facere cum iftis. gnificavit Dominus facere cum eis. cum illis. 3. Magnificavit Dominus fa

Magnificavit Dominus facere 3. Magnificavit Dominus facere cere nobiscum : facti sumus læ- nobiscum : facti fumus ficut latan- nobiscum : facti sumus lætantes. tantes.

tes. 4. Converte Domine cap Converte Domine captivitatem 4. Converte Domine captivitativitatem noftram, sicut tor- noftram , ficut rivos in austro. tem nostram , ficut torrens in ausrens in austro.

tro. 5. Qui feminant in lacry Qui seminant in lacrymis, in s. Qui seminant in lacrymis, in mis, in gaudio metent. exsultatione metent.

exsultatione metent. 6. Euntes ibant & flebant, Qui ambulans ibat a flebat , 6. Euntes ibant & flebant , mits mittentes femina sua.

portans ad feminandum sementem : tentes femina fua. Venientes autem venient Veniens veniet in exsultatione , Venientes autem venient cum in exsultationem , portantes portans manipulos fuos.

exsultatione , portantes manipulos manipulos fuos.

fuos. NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM. *. 1. Hilar. in hunc Pf. Dum avertit Dominus..... fac- dunt pariter Hieron. in Ofe. 6. to 3. 1278.b. S. Paulin. ep. ti fumus tanquam confolati. Mf. Miciac. ibid. In avertendo 40. p. 246. a. Cæleftin. I. epist. 14. Conc. to. 1. 1139.€. Dominum. Ambr. in Pf. 37. col. 837. f. Dum converteret Auct. l. de promisl. p. 1. c. 29. col. 111. e. & S. Valeria. Dominus ce... ficut confolari. S. Paulin. epist. 27. p. 174.b. nus, hom. 8. Sirm. to. 1. p. 649. e. 676.e. 684. e. Tertul. quaß confolati, Hieron. in Isai. 30. to. 3. 258. a.

Cùm con verò l. 4. adv. Marc. p. 709. c. leg. Qui feminant in lacr. verteret Dom. &c. ut in Vulg. Tichon. reg. 6. p. 63. c. in latitia metent : at sup: 708. a. in exsultatione ; sicut Cycum Psalt. Mozar. Cum converterit Dominus..... velut con prian. I. 3. Testim. p. 309. C. Apud Via. Tun. l. de peesolati ; inf. cim averterit. August. Cùm converteret Domi nit. p. 603. d. Qui ferunt in lacrymis , in gaudio metent. nus..... ficut consolari , vel quasi confolati , aut velut confo- Apud Hilarium in hunc Pf. Qui feminat in lacrymis , in lati. S. Prosp. Cum averteret Dominus..... ficut conf. Cáf- gaudio metet : sed in Pf. ibid. præfixo , Qui seminant , fiod. In convertendo , &c. Gr. 'Ev T ? 15pétel, &c. &c. In Gr. Οι σπείροντες..... ν αγαλλιάσς θεριεσι.

*. 2. Ita legit Hilar, cum Psalt. Moz. & Rom. Ita quo 9.6. Ita legit Hilar, in bunc Pf. hoc excepto , in es. que Lucif. Calar. I. de mor. pro Dei fil. p. 249. d. fultatione. Ita quoque Prosp. & Cassiod. cum Sedulio, l. 1. non Tichon. reg. 6. p. 63.c. cum August. Prosp. & Caf p. 476. h. Lucif. verò Cal. 1. de mor. pro Dei fil. 249. d. fiod, nec disimiliter in Gr. Vide etiam Ambr. in Pf. 118. Vulgatæ congruit ad verbum. Cypr. epist. ad Fortun. p. col. 1237. b. Ps. è Ms. Vatic. apud Hilar. non hab. ma 272. c. ita : Ambulantes ambulabant &is flebant , mittentes gnif. Dom. facere cum eis.

semina fua. Venientes autem venient in exfultatione , portan$. 3. Concordant Hilar. Prosp. & Caffiod. in hunc Pr. tes gremia fua : & l. 3. Testim. p. 309.c. Ambulantes amItidem Tichon. reg. 6. p. 63.c. Pl. vero è Ms. Vatic. ap. bulabant & plorabant..... in exfultatione , tollentes gremia Hilar. simpliciter hab. fumus lætantes, abfque præced. faili. fua. Ambrof. l. de Joseph, c. 2. to. 1. 485. c. Venientes Aug, in eund. Pl. fati fumus jocundati. Gr. fyerýťujeev autem venient cum exsultatione , tollentes manipulos fuos : φραινόμενοι.

at in Luc. 17. col. 1484. b. leg. in exfultatione , tollentes , 7.4. Accinunt August. Prosp. & Cassiod. Apud Hilar. &c. itidem l. 3. de fide , to. 2. 510. f. & ep. 70. col. 1065. deeft hoc, ficut forrens in auftro : non verò in Pr. ibidem f. Hieron. in Matth. 9. to. 4. 34. c. Euntes ibant 65 flepræfixo. In Rom. & Moz. Convertere Domine , &c. ut sup. bant, portantes semina fua. Apud August. non leguntur seqq. in Gr. 'Ealspetor, &c.

Venientes autem venient cum exfuli, cæt. verò ur in textu. ř. s. Concinunt Lucif. Cal. I. de mor.

pro
Dei fil. p.

In Gr. Πορευόμενοι επορεύοντο και έκλαιον , βάλλοντες τα οσέρ249. d. & Cypr. epist. ad Fortun. p. 272. c. Item Aug. ματα αυτών. Ερχόμενοι δε ξεσιν ν αχαλιάσει, αίροντες τα Prosp. & Calliod. cum Psali. Rom. Corb. & Moz, Acce Φράγματα αυτών. .

nec

Nmum , in vanum laborave

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 1. Canticum graduum Salomonis. Canticum graduum Salomonis. 1. Canticum graduum Solo- Ex Mf. Sangern CXXVI.

CXXVII.

monis. CXXVI. IG Dominus ædificaverit do

Dominus adificaverit do

Ili Dominus ædificave

mum, in vanuin laborave rit domum, in vanum runt qui ædificant eam. runt qui adificant eam.

laboraverunt qui ædificant

[ocr errors]

* N ,

eam.

* MS. vitiosè dolor

NiG Dominus cuftodierit civita Nisi Dominus cuftodierit civi Nis Dominus cuftodierit ci

frustra vigilat qui custodit tatem , frustra vigilat qui custodit vitatem, in vanum laboravit eam. eam.

qui custodit. 2. Vanum eft vobis ante lucem Frustra vobis est de manè sur 2. In vanum est vobis ante furgere : furgite poftquam federitis, gere: pofiquam sederitis, qui man- lucem furgere : surgite postqui manducatis panem doloris. ducatis panem dolorum.

quam sederitis, qui manduca

tis panem * doloris. Cùm dederit dilectis fuis fom Sic dabit diligentibus se fomnum :

Cùm dederit dilectis suis ut num : 3. ecce hæreditas Domini, ecce hareditas Domini , filii ; fomnium : 3. ecce hæreditas filii ; merces, fructus ventris. merces , fructus ventris. Domini, fili'; mercis, fructus

ventris. 4. Sicut sagittæ in manu poten Sicut sagitta in manu potentis , 4. Sicut sagittæ in manu potis : ita filii excusiorum. ita filii juventutis.

tentis : ita filii excuflorum. 5. Beatus vir qui implevit deside Beatus vir qui implevit phare s. Beatus homo qui implerium suum ex ipsis : non confundetur tram suam ex ipsis : non confunden- vit desiderium suum ex ipsis : cùm loquetur inimicis fuis in porta. tur cùm loquentur inimicis fuis in non confundentur cùm loporta.

quentur inimicis suis in porta. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M. .1. Sic eft in Psalt. Corb. In Rom. Fabri, Canticum $. 2. Hilar. legit : In vanum esl vobis diluculo furgere , graduum Salomoni. In Rom. Martian. Cant. grad. Salomo &c. ut in Vulg. August. In vanum eft vobis ante lucem furnis. Sic etiam legunt Hilar. Aug. & Cassiod. Prosper ve gere: furgite pofteaquam fediftis , qui manduc. pan. doloris. rò, Canticum afcenfionis Salomonis. Gr. simpliciter, 'nadin Cim dederit dilectis ejus fomnum. Prosp. & Caffiod. cum των αναβαθμών, Tolito more.

Pr. Vatic. ap. Hilar. In vanum eft vobis ante , &c. ut in * Lactant. I. 4. Inftit. c. 13. p. 577. ita legit : Si Do Vulg. Similiter hab. Prædeftin. I. 3. apud Sirm. to 1. 548. minus non ædificaverit domum , in vanum laboraverunt qui d. cum Psalt. Rom. Corb. & Moz. Corb. tamen leg. Somillam ædificaverunt. Si Dominus non cuftodierit civitatem , nium. Apud Ambrof. in Pf. 36. col. 809. c. hæc pauca : in vanum vigilavit qui eam cuftodivit. Mr. Cambr. hab. Surgite postquam federitis , qui mand. panem doloris ; Prosp: fine causa vigilabat qui eam custodiebat : Ms. al. fine caufa pofteaquam. Gr. Eis kátu vpīrise to opOpi? qvo freipęs ketà vigilant qui cuftodiunt eam. Hilar, in hunc Pf. Nifi Domi το καθθαι, οι εθίοντες άρτον οδύνης."Όταν ρωτοϊς αγαπητοίς nus ædificaverit fibi domum , in vanum laboraverunt qui autó ümvcr. Hieron. epist. ad Marcellam, to. 2.711. C. de adificant eam. Nifi Dom, custodierit civit. in vanum vigi pane doloris ita disserit : Apud Hebræum recurrens inveni lavertent qui cuftodiunt eam. Ps. ibid. præfixus deler fibi, pro pane doloris fcriptum , leem aasabim , quod Aquila in. hab.que, in vanum vigilavit qui custodiet eam. Hilar. ve terpretatus eft é pter Two dlateruuatw, id eft, panem elaborò in progressu explanationis, col. 415.e. Nifi Dom. ædific. rationum ; Symm. c'ptor xoxo Tabóperor , quod exponitur , pafibi domum , incaffum laboraverunt ædificantes eam : & in nem ærumnofum ; Quinta editio, & Theodotion , qui in catex Pl. 146. col. 576.a. Nifi Dom. ædificaverit domum , in va ris cum LXX. Translatoribus facit , panem idolorum ; Sexta, num laborant qui ædificant eam. Nifi Dom. cuftod. civit. in inkrus, id eft, erroris. vanum vigilabit qui custodit eam. Ambrof. de parad. to. 1. W. 3. Vulgatæ fuffragantur Hilarius, Auguft. Prosp. & 154. d. Nifi Dominus adific. domum , in vanum laborave Casiod. in hunc Pl. sicut Ambrof. l. de Noe , c. 10. to. I. runi..... Nisi Dom. cuftode civil, in vanum vigilant qui 240. f. & inf. 522. C. 1021. f. 1289. f. In Psalt. Rom. fic: cuftoditent eam ; & in Luc. 2. col. 1309. b. in vanum. vi hæc eft hæreditas Domini , filii ; merces , fructus ventris: gilaverunt qui cuftodiunt eam : lib. verò de apolog. Dav. Corb. addic ejus. In Græco, id vi xamparouía , &c. ut in col. 714. b. & epist. 30.to. 2.912. f. Nifi Dom. adificave- Vulgata, rit fibi domum, &c. Hieron. in Jer. 18. to. 3. 616. b. le 8.4. Concordant Hilar. & Gaud. Brix. p.944. b. una gir: Nifi Dom. ædific. domum.... Nifi Dom. custod. civit. cumn Gr. Psalc. Corb. hab. in manu potentes , ita , &c. Aug. in vanum vigilabit qui custodit eam: at in Isai. 14. col. & Prosp. fic filii excußorum: Caffiod. cum Psalt. Rom. ita 163. a. in vanum vigilabunt qui cuftodiunt eam ; & in Isai. filii, &c. Hieron. ep. ad Marcell. to. 2. p.712.c. fscut filii 26. col. 222. a. fruftra vigilavit qui crftodit eam ; & in cap. excufforum. 29. col. 248. f. in vanum vigilavit qui custodit eam ; &1.4. w.s. Ita legunt Hilar. & Cassiod. cum Psalt. Corb. &

Pelag, to 4. 533. f. in vannm vigilat. Hormisdas Rom. si hoc excipias, beatus vir. Ambrof. l. 3. de interpel. epist. 44. Conc. to. 4. col. 1496. e. Nifi Dom. cuftod.civit. Job, c. 4. col. 657. d. Beatus homo qui replevit defid. fuum. in vanum vigilant qui cuftodiunt eam. August. in hunc. Pl. ex bis : non confundetur cùm loquetur , &c. ut fup. Auguft. cum Prosp. Nifi Dom. adif. domum , in vanum laboraverunt similiter : Beatus homo qui impl. defid. suum ex eis : non conædificantes eam. Niss Dom. cuftod. civit. in vanum laboravit fundetur , &c. Prosp. vero : Beatus qui implebit defid. fuum qui cuftodit eam : ita rursum August. ep. 86. to. 2. 676. a. ex ipfis : non confunditur dum loquitur inim. fuis, &c. Item in vanum laboraverunt adificantes eam: at l. 17. de civit. ap. Hieron. ep. ad Sun. implebit. Ap. S. Paulin. ep. 44. p. Dei, co 7. 476.b. in vanum laborabunt , &c. S. Prosper 266.b. nec confundêris cùm loqueris inimicis tuis in porta. În delet eam in fine, cum Gr. Cassiod. Nisi Dom. adif..... in Psalt. Carnut. non confundentur cùm loquentur , ut supra. In vanum laboraverunt ædificantes eam. Nifi Dom. cuftod. ci Gr. Μακάριος πληρώσς..... και καταιχυνθήσονται όταν λαλώvit. in vanum vigilabunt qui custodiunt eam. Fulg. ep. 3. σι τοίς..... έν πύλαις. ΜΓ. verό Alex. liab. Μακάριος άνθρωp. 175. & epist. 4. p. 178. in vanum vigilant , &c. Psalt. @os..... xaraqurt@olv..... cv auan. Hieron, ep. ad Sunn. Rom. cum Moz. Nisi Dom..... in vanum laborant qui ædifia & Fret. 10. 2. 662. b. ait: In Græco dicitis virum non habecant eam. Nifi Dom..... in vanum vigilant qui cuftodiunt ri , quod manifeftè in Hebræo, & in LXX. continetur : item ep. eam. Corb. Nifi Dom..... in vanum laboraverunt ædificantes ad Marcellam, to. 2.712. f. Exceptis LXX. qui aliter transea. Nisi Dom..... in vanum vigilavit qui custodit ea. Græc. tulerunt , & in Hebræo, & in cunétis editionibus ita reperi :

εις μάτην εκοπίασαν οι οικοδομεντες. Έαν μη ..... εις μάτην Beatus vir qui replevit pharetram suam ex iplis, γρύπνησει ο φυλάκων.

cont.

[ocr errors]

B

B

[ocr errors]

V Dominum , qui ambulant REatus omnis, qui timet Do- num , qui ambulant in viis
256 LIBER PSALMOR. Pfalm. CXXVII. & CXXVIII.
VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Mf Sangerm. 1. Canticum graduum. Canticum graduum. CXXVIII, 1. Canticum graduum. CXXVII.

CXXVII.

Eati omnes, qui timent Domi

minum , qui ambulat in viis
in viis ejus.
ejus.

ejus.
2. Labores fructuum tuorum Laborem manuum tuarum cùm 2. Labores manuum tuarum quia
manducabis:beatuses , & bene conrederis, beatus tu , & bene tibi manducabis : beatus es, & bene
tibi erit.
erit.

tibi erit.
3. Uxor tua sicut vitis abun Uxor tua ficut vitis fructifera , 3. Uxor tua ficut vitis abun-
dans, in lateribus domus tuæ. in penetralibus domus tua : dans , in lateribus domus tuæ.

Filii tui ficut novellum oli Filii tui ficut germina olivarum , Filii tui ficut novellæ olivarum,
varum in circuitu menfæ in circuitu menja tua.

in circuitu mensæ tuæ. tuæ.

4. Ecce ficut benedicitur Ecce foc benedicetur viro , qui 4. Ecce sic benedicetur homo , omnis homo, qui timet Do- tinet Dominum.

qui timet Dominum, minum.

s. Benedicat te Dominus ex Benedicat tibi Dominus ex Sion, s. Benedicat tibi Dominus ex Sion : & videas quæ sunt bona do videas bona Jerusalem omnibus Sion : & videas bona Jerusalem Jerusalem omnibus diebus vitæ diebus vita tua,

omnibus diebus vitæ tuæ. tuæ.

6. Et videas filios filiorum Et videas filios filiorum tuorum : 6. Et videas filios filiorum tuo-
tuorum : pax fuper Ifraël. pacem super Ifraël.

rum, pacem super Israël.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 1. Ita Lucif. Cal. I. de mor. pro Dei fil. p. 249. d. zar. facut novellatio. Apud Auguft. in eund. Pr. Uxor tua fic
Item Hilar. August. Prosp. & Caffiod. cum Gr. In Brev. cui vinea fertilis, in lateribus domus tuæ. Iilii tui ficut no-
Moz. 5 qui ambulant in viis ejus. Vide lis Ambrof. in PS. vellatio olivarum in circ. &c. rursum ficut vinen fertilis,
118. to. 1, 1056. c.

quæst. 131. in Exod. to. 3. 461. d. Adimantus autem apud
. 2. Accinunt magno consensu Hilar. August, Prosp. August. to. 8. 145.b. ita leg. Mulier tumficut vinea frondef-
& Caffiod, cum Psalt. Rom. Mediol. Carnut, Corb. & Mo cens , & filii tui ut novella olivarum. S. Pacian. epist. 3.
zar. S. Paulin. etiam epist. 13. P: 80.c. hab. labores fruc P.310. b. Uxor tun ficut vitis fecunda, in lateribus, &c. ut
tuum; sed erratum elt sine dubio , quod prodiit exambi in Vulg. In Gr. 'H yurú ce ws áposao5 suburgo...... s rés-
gua voce Græca xaptor; xopcoíenim dicuntur, & fructus , &

φυτα ελαιών, &ς.
palme , seu manus , teste ipso Hieronymo; de his nempe ira .4. Hilar. legic: Ecce foc benedicetur omnis homo , &c.
dillerit epist. ad Marcell. to. 2.713. f. 714. a. Heliodorus Ita quoque August. Prosp. & Caffiod. cum Psalt. Corb. &
magis quàm nofter Hilarins erravit , qui de eo loco , in

quo Rom. Gr. 'lry ZTW5 Evacyub host o dr@pwzos , &c. Adim.ap.
fcriptum eft : Labores fructuum tuorum manducabis : varia August. to. 8. 145. b. fic : Et fcies quia hoc modo bene-
opinatus, afferuit magis ftare fententiam, fi fcribatur fruc dicitur homo , qui timet Dom.
tus laborum aliquem manducare , & non labores fructuum, ¥. 5. Sic hab. Hilar.cum Pl. ibid. præfixo. In progressu
unde spiritualem intelligentiam debere perquiri: & ex hac oc tamen explanat. simpliciter , & videns bona Jeruf. Ambrof.
cafione longam ingrediens disputationem , tanta operoftate epist. 29. to 2. 9o5. f. cum Brev. Moz. Benedicat te.....
quod volebat intelligi ufus est perfuadendi , quantà semper 85 videas quæ bona surt Jernfalem. Item in Mediol. & Car-
falsitas indiget , ut vera videntur ; cùm in hoc loco non LXX.

nut. qua bona funt Jerusalem. August, in eund. Pf. Be-
Interpretes , fed Latini de Græco, verbi ambiguitate decepti, nedicat te Dominus..... Eg videas bona quæ funt Jerusalem
Xap Tùs fructus , magis quàm manus , interpretiuti funt, cùm omnes dies vitæ tuæ. Prosp. & Caffiod. ibid. Benedicat te
xapwel manus quoque dicantur , quod in Hebræo ponitur cha Dom..... Eg videns que bona funt in Jerusalem omnibus die-
phach, 6 Symmachus, Quintaque editio transtulerunt ma bus, &c. Sic etiain in Psalt. Rom. & Corb. In Gr. Eurogucas
nuum tuarum, ut ambiguitatem prioris fermonis effugerent. σε Κύριος..... και το οις τα αγαθα Ιερεσαλήμ πάσας τας ημέρας,
Lucif. Calar, 1. de mor. pro Dei fil. p. 249. d. legit: Labores &c."
fruétuum tuorum quia manducabis , &c. ut fup.

ť.6. Accinunt August. Prosp. & Cassiod. cum Psale.
V.3. Concinit Hilar. in hunc Ps. nisi quòd hab. ficut no Rom. Mediol. Carnur. Corb. Moz. & Vatic. apud Hilar.
wella. Itidem Ambrof. partim I. 3. Hexa.col. 53. f. partim Hilarius verò in comment, sic habet : Et videas filios filio-
in Pf. 39. col. 860. d. & in Luc. 17. col. 1480. f. Prosper rum tuorum , & videas pacem super Ifraël. Græcum textui
verò cum Caffiod. & Psalt. Rom. Vulgatæ congruit. In Mo confonat.

[ocr errors][ocr errors]

1

SA

Lefcentia mea , dicat nunc ig Stepe expugnaverunt me a ju

VERS10 ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Fax Mf. Sangerm.

1. Canticum graduum. Canticum graduum. CXXIX. 1. Canticum graduum.
CXXVIII.

CXXVIII.
Æpe expugnaverunt me à

Æpe
juventute mea, dicat nunc
Ifraël.

raël :
2. Sæpe expugnaverunt me Sepe expugnaverunt me ab ado 2. Sæpe expugnaverunt me à
à juventute mea : etenim non lefcentia mea : sed non potuerunt juventute mea : etenim non potue-
mihi.

runt mihi.
3. Supra dorsum meum fa Supra cervicem meam arabant 3. Supra dorsum meum fabric
bricaverunt peccatores : pro- aranies : prolongaverunt sulcum caverunt peccatores : prolongave-
tongaverunt iniquitatem suam. suum.

runt iniquitatem fuam.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 1. 2. Vulgatæ respondent S. Prosp. & Caffiod, in *. 3. Ita legic Cassiod. ad verbum. Ambros. 1. de bened.
hunc Pf. Item August. niti quòd hab. dicat verò Ifrael. Hi Patr. c. 4. col. 518. e.cum Prosp. Super dorsum meum fi-
lar. ibid, Sæpe impugnaverunt me à juventute mea..... Sepe bricaverunt , &c. Hilar, in hunc Pr. Sopra dorsum meum fa-
impugnaverunt me à ..... etenim non poterant mihi. Psalt. bricabant , &c. ut fup. Auguft. ibid. Supra dorfum meum fa-
Corb, Sæpe expugn. me ab adolefcentia mea ..... Sæpe ..... ju bricaverunt..... longè fecerunt injuftitiam fuam. S. Paulin.
ventiste , &c. Gr. Llrscreenise@oréunoár Kf..... llasoróxis éton epist. 32. p.205.c. Śreper dorfum meum fabricati funt per-
λέμησαν με..... και χαρεκ ήδυνήθησάν μοι.

catores. Pralt. Róm, addit , prolongaverunt iniquitates fuas,

poterant mihi.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 4. Dominus justus concidit cer Dominus juftus concidet laqueos 4. Dominus juftus concîdet Ex Ms. Sangerme vices peccatorum : s. confundan- impiorum : confundantur & rever- cervices peccatorum : s. contur & convertantur retrorsùm om- tantur retrorsùm omnes, qui ode- fundantur & convertantur renes, qui oderunt Sion. runt Sion.

trorsùm omnes, qui oderunt

Sion. 6. Fiant ficut fænum tectorum : Fiant sicut fænum tectorum , 6. Fiant sicut fonum ædifiquod priusquam evellatur , exa- quod statim ut viruerit, arefiit : ciorum : quod priufquam evelruit :

latur , arefcit : 7. De quo non implevit manum De quo non implebit manum 7. De quo non implevit masuam qui metit , & finum suum qui suam mesor, & finum suum mani- num suam qui metit, & finum manipulos colligit. pulos faciens :

suum qui manipulos colligit. 8. Et non dixerunt qui præter De quo non dixerunt tranfeun 8. Et non dixerunt qui præibant : Benedictio Domini super tes : Benedi&tio Domini super vos : teribant : Benedictio Domini vos : benediximus vobis in nomine benediximus vobis in nomine Do- super vos : benedicamus nos in Domini, mini,

nomine Domini. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. Gr. Επί τον νωτών με επέκταινον οι..... έμάκρυναν την ανο 7. 7. Ita Cafliod. leg. ad verbum. Similiter ap. Profp. μίαν αυτων.

excepto uno implebit. In Psalt. Moz. & Corb. implevit..... $. 4. Sic Hilar. August. Prosp. & Caffiod. cum Psalt. qui metet. In Rom. implebit..... qui metet , nec finum suum Rom, Mediol. Carnur. Corb. & Moz, Pf. è Mf. Varic.

ap: qui manip.colliget. Item in Carnut. & ap. Hilar. implebit..n Hilar. concidet cervices eorum. Græc. Quróxoyev , &c. ut in

colliget. Apud August. deest i. de

quo; dein verò Vulg.

sic: Non replevit manum suam meffor, efnum suum qui 8.5. Hilar. cum Prosp. Confund. & revertantur retror manipulos colligit. Apud Hilar. quoque , de quo neque masùm omnes , &c. August, cum Psalt. Moz. Confund. Egaver num fuam meffor implebit. In Gr. O xx fanúpwoe..... 6 bstantur retrorsùm omnes , &c. Caffiod. cum Rom. Confund. pifwr , xj zòr..... o te dpávrata cuméywr. 85 revereantur omnes , &c. Pl.è Mr. Vat, ap. Hilar. 85 reve

. 8. Suffragatur Hilar. cum Psalt. Moz. nisi quod hab. reantur retrorsùm omnes , &c. Gr. Ai Kurfútw Car dTo benedicamus vos. Corb. benedicimus vos. Rom. benediximus scapήτωσαν εις τα οπίζω πάντες οι μιζέντες Σιών" al. ex Ambros. in Pl. 93. & 118. col. 911. c. 1159. b. & l. Chryfoft. και ανατραπήτωσαν.

de fug. fæc, c. 8.436.c. Et non dixerunt tranfeuntes in viam: 7.6. Sic in Psalt, Rom. est , & Moz. Item in Mediol.& Benedictio..... benediximus vobis in , &c. at in PS, 61. col. Carnut. ficur frenum ædificiorum. Similiter habent Hilar, in 362. a. benedicimus vos de domo Domini ; quod ulc. memhunc Pl. & Hier. in Amos 2. to. 3. 1387. b. cum Psalt. brum sumprum videtur ex Pl. 117. ¥. 26. Apud Aug. Et Corb. sed Hilar. leg. aruit, Hieron. exaruit ; Psalt. Corb. non dixerunt tranfeuntes in viam..... benediximus vos in nom. & Vatic. arefcer. Aug. & Prosp. ficut fænum te&orum..... &c. Apud Prosp. & Cafliod. ut in Vulg. In Græco : Kalye aruit, Prosp. arefcit. Gr. wosi képtos twétar Ös..... ožn είπαν οι παράγοντες: Ευλογία..... ευλογήκαμεν υμάς εν , &c. puérbu.

Symmach. ευλογυμν.

metet.....

VOS.

Ex MS, Sangerment

De profundis clamavi ad te

DE profundis clamavi ad te

cem meam.

nui te.

VULGATA HOD.

HEBR.

· VERSIO ANTIQUA. '1. Canticum graduum, CXXIX. Canticum graduum. CXXX. 1. Canticum graduum.

CXXIX.
E profundis clamavi ad te

E
DE
Domine : 2. Domine exaudi Domine : Domine exaudi vo-

Domine : 2.

2. Domine vocem meam.

exaudi vocem meam. Fiant aures tuæ intendentes , in Fiant aures tuæ intendentes , ad Fiant aures tuæ intendentes, vocem deprecationis meæ. vocem deprecationis meæ.

in vocem orationis meæ. 3. Si iniquitates observaveris Si iniquitates observabis Domi 3. Si iniquitas adfiftit, quis Domine : Domine quis sustinebit ? ne , Domine quis fuftinebit ? sustinebit

4. Quia apud te propitiatio est : Quia tecum est propitiatio , cùm 4. Quia apud te propitiatio & propter legem tuam sustinui te terribilis sis, Suftinui Dominum. est : propter legem tuam sultiDomine.

Sustinuit anima mea in verbo ejus : Suftinuit anima mea, e ver Sustinuit anima mea in vers. speravit anima mea in Domino. bum ejus exspect avi: anima mea ad bum ipfius : ş. speravit anima Dominum,

mea in Domino. 6. A custodia matutina usque A vigilia matutina usque ad vi 6. A custodia matutina ufad noctem , fperet Israël in Domi- giliam matutinam. Exspectet Ifraël que ad noctem, fperet Israël Dominum :

in Domino. NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM. *. 1. 2. Ita legit Hilar. in hunc P1. Cassiod. verò cum Sun.& Frer. to. 2. 662. b. ita scribit : Dicitis vos in Græco Prali. Rom. Domine exaudi orationem meam : Finnt aures tuæ inveniffe propter nomen tuum ; & nos confitemur plura exintend, in orationem fervi tui. Carnut. etiam & Moz. hab. emplaria fic reperiri : fed quia veritati ftudemus , quid in Hein orationem fervi tni. Corb. in oratione fervi tui. August. & bræo fit fimpliciter debemus dicere : pro nomine five lege apud Prosp. ut in Vulg. cui Gr. favet.

eos legitur thira , quod Aquila interpretatus eft pólov..... SymW. 3. Vulgatæ accinunt Auguft. & Caffiod. cum Psalt. mach. & Theod.rémov , putantes thora

propter

litterarumiod, Rom. Hilarius ira legit : Si iniquitates obfervabis Domine , & vau , fimilitudinem & formam. In Edit. Rom. Evexey Tia Domine quis fuftin. Pl. verò ibid. præfixus : Si iniquitates óvómarós C#, &c.extremò, 'rafudrerú fexÚ My sis tov aérer obferves Domine , quis fuftinebit te ? Corb. Si iniquitates ob Cs. Similiter hab. Hilar. Sustinuit anima mea in verbum fervaveris Domine, qui fuftinebit ? Hieron. in Ilai. 13. to. tuum. Ita quoque August. Prosp. & Cassiod. cum Psalt. 3. 150. c. Si iniquitates attendas Domine , quis fuftinebit ? Carnut. Corb. & Moz. & epist. ad Damas.to.4. 157.a. Si iniquitatem attendis Do *. 5. Hilar. & Auguft. Speravit anima mea in Dominum. mine, quis fuftinebit ? S. Prosp. Si iniquitatem observabis Profp. verò & Caffiod. in Domino ; Gt. I'm tor Képsor. AuDom. Domine quis fuftinebit ? Gr. 'Eev arouias Faescrupucins gust. & Prosp. huic verficulo adjungere videntur , à vigiΚύριε , Κύριε τις υποσύρεται και

lia matutina ufque ad noctem , cum Græco Alex. Vide v. seq. $.4. Ita legunt Hilar. & August. usque ad verbum fuf $.6. Ita leg. Caffiod. ad verbum. Hilar. A cußodia matinuit, addito uno Domine. Prosp. & Caffiod. ut in Vulg. tut. usque in noctem , &c. ut sup. August. versum anteced. Psalt, Mediol. hab, nomen tuum , loco legem tuam ; ita quo ita conjungit cum præs. Speravit anima mea in Dominum , d que eft in Psalt, cùm Æthiop. cum Arab. Et vero Hieron. ad vigilia matulina usque ad noftem : mox ita : A vigilia marua Tom. II.

Kk

no.

[ocr errors][ocr errors]

re

Omine non est exalta- meuil , neque elati funt oculi meum : neque elati funt oculi 258 LIBER PSALMOR. Pfalm. CXXX. & CXXXI. . VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD." & Mf. Sangerm. 7. Quia apud Dominum

Quia apud Dominum misericor 7. Quia apud Dominum miferimifericordia : & copiosa apud dia , & multa apud eum redemp- cordia : & copiosa apud eu eum redemptio. tio.

demptio. 8. Et ipfe redimit Israël, ex Et ipse redimet Israël , ex om 8. Et ipse redimet Ifraël , ex omnibus iniquitatibus eorum. nibus iniquitatibus ejus.

omnibus iniquitatibus ejus. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. zinn ufque ad noctem , speravit in Dominum:& poft paulò : A τός από φυλακής πρωίας ελσιάτω, &c. vigilia matut. usque ad noftem , speravit anima mea in Domi W.7. Sic habent Hilar. & Cassiod. in hunc Ps. In Pralei num : item post plura , 1459. g. A vigilia matutina speret Rom. & Corb. Quia apud Dom. mifericordia eft:cop. &c. Ifraël in Dominum : à vigilia matutina ufque ad noftem fpe- Apud Auguft. Quoniam apud Dominum mifericordia : 65 mula ravit anima men in Dominum : & infra : Speravit Ifraël in ta apud illum redemptio. Apud Prosp. Quoniam apud Dom. Dominum , à vigilia matutina usque ad notem. Melius apud misericordia eft : 85 multa apud eum redemptio est. In Gr. "OTI Prosp. ibid. Speravit anima mea in Domino , à vigilia matu παρα τω Κυρίω το έλεος και πολυ παρ' αυτώ λύτρωσις. Ιn ΜS. tins usque ad nolem: a vigilia mit14. fperet Ifrael in Domino. Alex.incós ésir, Trom. Non prætermittam in autogr. SanIta eriam geminat Brev. Moz..... á vigilia matutina 11sque germ. fcriprum apud Domino , fortè pro à Domino ; correxi. ad noflem : à cirstodia matutina fperet Ifraël in Domino. In mus tamen apud Dominum , ex omnibus aliis, Psalt. Rom. fimpliciter : A vigilia matutina ufque ad noliem, . 8. Similiter apud Hilar. præter unum redimet. Ap. AuSperet Israël in Domino. Item in Mediol. vigilia. In Græ guft. & Prosp. Et ipse redimet Ifr. ab omnibus iniquitatibus co pariter: 'Aco purczais aparices méxFs vuxtos, eAACátw'lo ejus, Ap. Cassiod. ut in Vulg. cui eriam Gr. faver. eacja emitèr Kup:or. Sed in Ms. Alex...... #pwiasy méxeiruxVERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Mf. Sangerm. 1. Canticum graduum ipsi Canticum graduum David. 1. Canticum graduum David. David. CXXX.

CXXXI.

CXXX.

non est exaltatum
tum cor meum : neque
elati sunt oculi mei.
mei:

mei.
Neque ambulavi in magnis, Et non ambulavi in magnis , Neque ambulavi in magnis , ne-
neque mirabilibus super me. in mirabilibus super me.

que in mirabilibus super me. 2. Si non humiliter sentie Si non propofui , & filere feci 2. Si non humiliter sentiebam : bam : fed exaltavi animam animam meam :

fed exaltavi animam meam: meam :

Sicut ablactatum super ma Sicut ablactatus super matrem Sicut ablactatus est super matre frem fuam , ita retribues ani- Suam, ita ablatietur fuper me ani- sua, ita retributio in anima mea. mam meam.

Ma mea. 3. Speret Israël in Domino, Exspecta. Ifraël Dominum 3. Speret Israël in Domino , ex ex hoc nunc & usque in fæcu- Amodo & usque in aternum. hoc nunc & ufque in fæculum, lum.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. 1. Hunc ritulum non memorant Hilar. Auguft. & ablaitatus eft. In Psalt. Carnut. & Corb.ficut ablaftatim fuProsp. Ap. Caffiod. verò fimpliciter , Canticum graduum, per matrem fuam , ita retribues, Corb. addit animæ meæ. è Gri o 1 x tar civabalpr.

Hilarius cum S. Paulino , epist. 12. p. 64. a. bumi* Hilar. & Casiod. Vulgatæ respondent & Græco. Iti liter fent. fed..... ficut ablactatam fuper matrem fuam , fic dem S. Paulin. ep. 12. p. 64. a. necnon Ambros. in Luc. retribues in animam meam. Auguft. verò : Si non bumiliter 10. to. 1. 1426. d. ar supra l. 3. n. 37. col. 1327. f. legit, fentiebam : fed..... quemadmodum qui ablatus est à lacte suneque in alium elati funt; &l. s. de fide to. 2.592. f, neque per matrem suam, fic retribritio in animam meam. Auct.

op. snovanum elati sunt: & in Pf. 35. col. 776. b. Si non ambu imp. in Matth. hom. 38. p. 161. fic exaliavi animam meam lavi in magnis. August. in hunc Pf. Domine non eft exalta- ficut ablatarus super manem suam. S. Prosp. ficut ablaltatum tum cor sneum: neque in altum elati funt oculi mei. Neque est super matrem suam, fic retributio in animam meam. Caringreffus fum in magnis, neque in mirabilibus fuper me. Hi fiod. ficut ablalatus fuper matrem fuam , ita retribues in anilar, quoque ubi fup. 443.b. ait : Alia iftud proprietate Græ mam meam. Apud Ambrof. in Pf. 38. col. 846. f. priora citas elocuta eft , dicens :i'de fueteupitnCar oi oqlanuous, tantùm : Si non humiliter sent. fed exaltavi animam meam. In id est , non ex alio in aliud elati sunt; al. ex Chryfoft.cc Gr. Ει μη εταπίνοφρόνων" αλα..... ως το απογεχαλακτιμέBucar. S. Prosp. ibid. neque elati sunt ac, mei. Neque ingres νον έσι την μητέρα αυτή και ως ανταποδώGς εαι την ψυχία Jus sum in magnis , neque in mirabilibus ; non addit fuper 18. me. Psalt. Corb. Neque ambulavi in malignis , neque in mia 7. 3. Accinunt Prosp. & Cassiod. in hunc Pf. Item Hie Tabil. &c.

lar. cum Pf. ibid. præf, nifi quod add. in feculum sæculi, 1.2. Psalt. Moz. Si non humiliter sapiebam : fed exaltavi August. cum Gr. Speret Ifraël in Dominum , ex hoc nunc 65 anim, meam : ficut ablactatus freper matrem fuam , ita retri usque in fæculum : mox ita : Quod scriptum eft Græcè', buria in animam meam. Rom. Si non humiliter sentiebam : og vÛv og f'ws aicros, hoc expofitum est, ex hoc nunc & uffed..... ficut ablaltatus super matre fua , ita retribues in ani que in sæculum ; fed non femper sæculi nomen hoc fæculum fosmam meam. Similiter in reg. S. Bened. c. 7. excepto uno gnificat, fed aliquando æternitatem.

D

[ocr errors]

, eft cor

Si non

año

M

M

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Es M. Sangerm. 1. Canticum graduum. Canticum graduum. CXXXII. 1. Canticum graduum. CXXXI.

CXXXI.
Emento Domine Da-

Emento Domine David , Emento Domine David, &
vid, & omnis modeftiæ & omnis afflictionis ejus : omnis mansuetudinis ejus :
ejus :
2. Sicur juravit Domino , Qui juravit Domino , votum 2. Sicut juravit Domino, votum

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
W. 1. Vulgatæ accinunt Hilar. August. Prosp. & Caf ταπξνώσεως. .
Siod. cum vet. Psalt. Ita quoque legit Chromar. Aquil. in *. 2. Autogr. Sangerm. extremò hab. Deus Jacob, fed
Marth. p.978. f. Grown Cus tñs Fpaótutos durf. Vi. edit, manifefto mendo , quod fuftulimus. Rom. Fabri: Quijura-

« ZurückWeiter »