Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

nes tuas.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 171. Erucabunt labia mea hym Fundant labia mea hymnum : 171. Ructuabunt labia mea Ex Ms. Sangermal num, cùm docueris me justificatio docebis enim me pracepta tua. hymnum, cùm docueris me

justificationes tuas. 172. Pronunciabit lingua mea Loquetur lingua mea fermonem 172. Pronunciavit lingua cloquium tuum : quia omnia manda- tuum : quia omnia mandata tua mea eloquia tua : quia omnia ta tua æquitas. justa.

mandata tua æquitas. 173. Fiat manus tua ut salvet Sit manus tua auxiliatrix mea : 173. Fiat manus tua ut salme : quoniam mandata tua elegi. quia pracepta tua elegi. vum facias me:quoniam man

data tua elegi. 174. Concupivi salutare tuum Desideravi salutare tuum Do 174. Concupivi salutarem Domine : & lex tua meditatio mea mine , & lex tua voluntas mea. tuum Domine: & lex tua meelt.

ditatio mea est. 175. Vivet anima mea, & lau Vivet anima mea, do laudabit 175. Vivet anima mea, & dabit te : & judicia tua adjuvabunt te : « judicia tua auxiliabuntur laudabit te : & judicia tua adme. mihi.

juvabunt me. 176. Erravi, ficut ovis quæ pe

Erravi quasi ovis perdita: quare 176. Erravi, ficut ovis quæ riit : quære fervum tuum , quia servum tuum, quia mandatorum perit : vivifica fervum tuum , mandata tua non fum oblicus. tuorum non sum oblitus.

quia mandata tua non fum

oblitus. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. γιόν σε ρύσαι με.

In Corb. Fint manus tun ut falvum faciat me : quoniam 7. 171. Hilar, in hunc Pf. Erudunverunt labia mer,

pracepra tua dilexi. Ambros, in eund. Ps. Fint manus tuit &c. ut fup. S. Paulinus epist. 19. p. 106. b. Rultabunt , falvum facere me : quoniam, &c. Græc, Tsvet vi xtip C* &c. Græc. 'Ezepeukaw7o, &c. Ambrof. cum Prosp. ur in το σωζαι με· ότι τας ατολάς ηρετισάμluυ. . Vulg.

WW.174. 175. Concordant Hilar. Ambr. Aug. Profp. ř. 172. Sic est in Pfalc. Rom. Fabri, ur & in Vatic. & Cassiod. unà cum vet. Psalt. & Gr. nisi quòd hab. omap. Hilar. Ita etiam Hilarius ipfe legit cum Rom. Mar nes salutare ; & laudabit , non laudavit, ut in autographo tianæi , præter hoc, pronunciabil. Corb. Pronunciabit ling. Sangerm. Pl. è Mf. Vatic. ap. Hilar. Vicit anima mea , mea eloqueig tur : quoniam omnia mand, tna veritas. In Car &c. Gr. Shostal. nur. pariter veritas. Ambrof. verò fic haber : Loquetur lin ^. 176. Sic ap. Hilar. & in Pr.ibidem præfixo , excepgua mea verbum tuum : quoniam omnia mandara tua juf to verbo periir. Apud Ambrof. perierat ; cæc. ut in textu. titia eft. Auguft. Pronunciabit lingua mea eloquia tua : quia Ambrof. 'addit : Ĝræcus habet, quære servum tuum, boc omnia mandata tua judicia. S. Prosp. Pronunciavit lingua eft , Çútugor ; & potuit falli fcriptor , ut fcriberet Licor , quod mea cloquia iua : quia omnia mandata tux jusitia. Car est vivifica. Auguft. Erravi, ficut ovis perdita : quære ferfiod. Pronunciavit , &c. ut in Vulg. Gr. Olérgato ..... vum tuum , &c. deinde ut Ambros, sup. Nonnulli codices τα λόγιά ζε ότι πάσαι αι ντολαί ζε δικαιοσύνη. ΜΓ. Αlex. non habent quære , fed vivifica : una quippe syllaba inoférge Tab..... Tó róztáv 68. Ita etiam Sunnia & Fretela le tereft, qua inter fe in Græco diftant Lwoor, 8 Cú Thcor; unde gebant , tefte Hieron. in epist. ad ipsos, t0. 2. 662.a. In & ipfi codices Græci variant. Apud Hieron. in Ifai. 5 j. Græco, inquit , 67 stai vos legisse dixistis; quod verbum , to. 3. 384. e, fimiliter, Erravi , ficut ovis perdita. Sic etiam five dicas pronunciabit, five effabitur, five loquetur, idip Ambros. ipfe leg. 1. de laps. virgin, to. 2. 319. a. FulJum fignificat : denique is nos in Hebræo ita vertimus : Lo gent. verò 1. 1. ad Trasim. p. 76. & Cassiod. cum Psalt. quetur lingua mea fermonem tuum.

Řom. Erravi, ficut avis quæ perierat : require fervum tuum; *. 173. Ita legit Calliod, in hunc Pf. Hilar. verò ibid. Rom. addit Domine , deinde quia, &c, ut fup. Corb, pacum Auguft. & Prop. Fiat manus tua ut falvum me fa- river hab. require. S. Prosp. ut in Vulg. Gr. 'Etrantur, ciat : quoniam , &c. Sic etiam in Psalt. Rom. & Vatic. ας πρόβατον απολωλός: ζήτηζoν τoν , &c.

Ex Ms. Sangert

A.

A

divit me.

gua dolosa.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 1. Canticum graduum. CXIX, Canticum graduum. CXX. 1. Canticum ascensüm.

CXIX. D Dominum cum tribularer D Dominum in tribulatione * D teDomine, cùm tribuclamavi: & exaudivit

larer , clamavi:& exaume. 2. Domine libera animam meam Domine libera animam meam à 2. Domine libera animam labiis iniquis , & à lingua dolosa. labio mendacii, à lingua dolosa. meam à labiis iniquis, & à lin

3. Quid detur tibi , aut quid Quid detur tibi, aut quid ap 3. Quid detur tibi, & quid apponatur tibi ad linguam dolo- ponatur tibi ad linguam dolosam? adponatur tibi ad linguam dofam?

lolam? 4. Sagittæ potentis acutæ, cum Sagitta potentis acuta , cum car 4. Sagittæ potentes acutæ, carbonibus defolatoriis. bonibus juniperorum.

cum carbonibus defolatoriæ. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. . 1. Hilar. August. Prosp. & Cassiod. legunt, Canticum lingua dolofa. Pfalt. Corb. ad linguam dolosam. Gr. verò; graduum , cum Vulg. Aug. addit: Græcè fcriptum efl arapat Kúpie pucai..... áno yaccus, &c. Mor. Gradus autem, vel defcendentium funt, vel afcendentium: W. 3. Sic habet Hilar. in hunc Pf. Prosp. verò & Caffiod. sed gradus,quomodo in his Psalmis pofiti funt, afcendentes figna uc in Vulg. Auguft. ibid. ira : Quid dabitur tibi , aut quid ficant. Item Hilarius in comment.col. 369. e. ait: Gradus apponetur tibi ad linguam dolofam ? at in Rom, 12. to. 3. col. quindecim fuiffe scimus in templo ; Psalmos quoque graduum 920.d. legit : Quid detur tibi , aut quid apponatur tibi ad linquindecim legimus.

guam fubdolam? Psalt. Rom. & Corb. Quid detur tibi , aut * Hilarius, August. & Prosp. legunt : Ad te Domine, cùm quid..... à lingua dolofa ? Græc. Ti dobein sol, si Ti..... Tipos tribularer , & exaudisti me. Caffiod, in eund. Pf. Vulgatæ γλώσσαν δολίαν και congruit.

#.4. Ita legit Hilar. potentes, fed in fine hab. defolatoriis : 7.2. Ita legit Hieron. ep. ad Damas. to. 3. 522. a. sicut fola enim, inquit,Domini porentes funt & acutæ sagittæ : & poft Prosp. & Caffiod. in hunc Psal. Hilar. vero delec 8, poft paulò, carbones nominar defolationis. Similiter in Psalt. Corb. iniquis ; & fanè Hieron. ep. ad Sun. & Fret. col. 662. b. Sagittæ potentes.... cum carbon. defolatoriis. Pl. verò è Mr. moner istam conjunct. effe fuperfluam. Auguft. in eund. Pl. Vat. ap. Hilar. Vulgatæ confonat, cum Rom. & Moz. Itific habet: Doniine erue animam meam à labiis injuftis , & À dem Caffiod. & Gand. Brix, ser, 2. p. 944. f. cum Prospa Tom. 11.

li

cun

montes, unde veniat Evavi oculos meos in montes,

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm. S. Heu me , quòd incola Heu mibi, quia peregrinatio mea s. Heu mihi , quia incolatus

tus meus prolongatus eft : ha- prolongata eft : habit avi cum tabera meus prolongatus eft : habitavi cum
bitavi cum habitantibus Cedar: naculis Cedar: multùm peregrina eft habitantibus Cedar: 6. multùm in-
6. multùm incola fuit anima anima mes

cola fuit anima mea.
mea.
7. Cum his qui oderunt pa-
Cum odientibus pacem : ego pa-

7. Cum his qui oderunt pacém,
cem, eram pacificus : cùm lo- cific a loquebar , & illi bellantia. eram pacificus : cùm loquebar illis ,
quebár illis, impugnabant me.

impugnabant me gratis.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
Ms. camen 1. Caffiod. cum editr. hab. potentes. Apud Aug. culis Cedar: arinf. bis , loco incolarus , &c. hab. peregrina-
in eund. Pf. Sagirra potentis acule , cum carbonibus defolato tio mea longinqua falta eft. Auct. I. de promill. p. 1. c. 12.
Tiis , vel vastatoribus : deinde: Sive defolatoriis dicas , five col. 100. e. Heu me , quia peregrinatio mea elongata eft. Gr.
vastacoribus dicas, ( nam in diverfis codicibus diverse fcrip Οι μου και ότι η παροικία με εμακρύνθη: κατεσκήνωσα μετα των σκη-
Ium eft, ) idem fignificar : ipse eriam in Rom. 12. to. 3. 920. κωμάτων Καθαρ. .
d. legit vaftatoribus. lu Gr. Tà Beau of Suratê xixcrupeva, *. 6. Ita legunt Hilar. & Cassiod. cum Psalt. Rom. &
συν τοις άνθραξι τοις ερημικούς. ,

Vatic. ap. Hilar. In Moz. verò : multum peregrinata eftani-
.s. Sic est in Psalt. Moz. & apud Cassiod. Ira quo-

ma mea. Huic ulc. assentiunt Tichon, reg. 2. p. 51.g.&
que apud Prosperum , ficut in Psalt. Romano, & Vatica August. in hunc Pl. cum Prospero. Item Hieron. in Ezech.
no apud Hilarium , excepto uno quia, pro quod. In Corb. 48. 10. 3. 1064. d. & in Jerem. 2. col. 534. f. fic etiam l.
Hea mibi , quòd. Hilar. in comment. legit ut fup. Her me , i.in epist. ad Ephes. 10.4. 325. d. & epist. 22. ad Paulam
quòd incolatas meus prolongatus eft : 55 habitavi cum habitana 10.4. P. 2. col. 56. b. at epist. ad Dardan. 10. 2. 608. a.
tibus Cedar: ac inf. id memorat, cum babitationibus Cedar. leg. multùm åccola fuit anima mea. Ambr. in Luc. 2. to. I.
Iridem Ambrof. Ker me , quod, &c. d. de parad. to. 1. 164. 1297. b. multùm incola falta eft anima mea. In Gr. aroma
e. & l. 2. de Abr.C.4. col. 319.c. & in Pf. 118. col. 1251. σαρώκησεν η ψυχή με.
a. at l. 2. de interpel. Dav.c. 3. col. 641. f. Heu me, quia :

*.7. Hilar. sic haber : Cum odientibus paccm , eram paci-
item in Pf. 38. col. 849, d. 851. a. ubi addit , & habitavi, focus : cùm loquebar illis , impugnabant me gratis. Similiter
&c, rursum Heu me , quia in Pf. 43. col. 888. f. S. Pau Ambrof. in Ps. 118.00. I. 1240. C. & in Luc. 22. col. 1518.
lin. epist. 29. p. 71, a. Heu me , quod incolarus , &c. irem ep. b. at sup. in eund. Ps. 118. col. 1084. d. leg. Cum odio bao)
13. p. 71. a. additque , quod babitaret cum tabernaculis Ce bentibus pacem , &c. Ambrosiaft. col. 97. f. Cum iis qui ode-
dar. Tichon. vero reg. 2. p. 51. g. fic habet : Heu me , quia runt pacem , &c. Tichon. verò reg. 2. p.SI. g. Cum odien,
peregrinatio mea longinqua fada eft : babitavi tabernach tibus pacem , eram pacific. cùm loquerer illis , debellabant me
lis Cedar. Hieron. epist. ad Dardan. to. 2.608. a. Hen me , gratis. Itidem Auguft. in hunc Pl.excepris his , Cum bis qui
quis peregrinatio mea prolongata est : habitavi cum habitanii oderunt pacem : ita rurfum ep. 88. to. 2. 213. c. præter duo,
bus Cedar: & epist. ad Paulam , 10.4. p. 2. col. 56. b. Hei oderant, & loquebar : item epist. 105. col. 296.f.cum ver-
mihi , quia peregr. men prolongata eft à me : habitavi, &c. & l. bo oderunt. S. Pacian. ep. 3. p. 313. f. Vulgatæ accinit cum
2.cont. Jovin. to. 4. p. 2. col. 227.a. Hei mibi , quia pere Calliod. & Chromat. Aquil. in Matth.p. 979.c. Ita quoque
grinatio mea prolongata eff: babitavi cum habitationibus Ce S. Prosp. nifi quòd hab. Cum bis qui oderant ; & ira in Prált.
dar: at l. 1. in epist. ad Ephes. to. 4. 325. d. legir: Heu Moz, Corb. & Vat. ap. Hilar. In Rom, sic : Cum iis qui ode-
mihi, quia incolatus meus prolongatus eft , &c. & ita vertisse runt pacem.... dum loquebar illis, &c. ut in Vulg. In Gr.Ms-
Latinum Interpretem dicit ipse in epist. ad Sun. & Frer. to. τα των μισάντων την.... οταν ελάλεν αυτοίς, επολέμιν με δα»
2.627. b. August. in eund. Ps. non semel : Heu me , quod pedr.
incolatus meus longinquus faitus eft : inhabitavi cum taberna-
VERSIO ANTIQUÀ.

HEBR.

VULGATA HOD.
Es M. Sangerm. Canticum graduum. Canticum graduum. CXX 1. Canticum graduum. CXX.

СХ Х,
Evavi oculos meos ad

Evavi oculos meos in mon- 2. Peri unde veniet auxilium inibi.

tes ,

unde veniet auxilium 20. 17. auxilium mihi.

mihi,
2, Auxilium meum à Domi Auxilium meum à Domino 2. Auxilium meum à Domino,
no , qui fecit cælum & ter- factore cæli & terra.

qui fecit coelum & terram.
ram,

3. Non der in commotio Non det in commotionem pedem 3. Non det in commotionem
nem pedem tuum: neque dor- tuum, nec dormitet qui custodit te. pedem tuum : neque dormitet qui
mier qui custodit te.

cuftodit te.
4. Ecce non dormitavit ne Ecce non dormitabit neque dor 4. Ecce non dormitabit neque
que obdormiet , qui custodit miet, qui custodit Ifraël. dormiet, qui custodit Ifraël.
Ifraël.
5. Dominus custodit te, Dominus custodit te : Dominus S. Dominus cuftodit te, Domi-

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
.1. Hilar. in hune Pf.cum Vulgara concinit: Pl. autem neque dormitet , &c. S. Profp. & Caffiod. Vulgatæ refpon-
ibid. præfixus hab. unde veniet adjutorium mibi: Hilarius dent. In Psalt. Rom. sic: Non der in commotionem pedem
etiam ipfe ita leg. in Pl. si.col.79. c. Ambrof. in Pf. 118. tuum : neque obdormiat qui codit te. In Moz. neque oba
$0. I. col. 1209. e. Levavi oculos meos ad montes : quasivi dormitet qui , &c. In Gr. Mů dons eis oá ao Tòr..... Mende rura
unde mihi veniret auxilium. S. Paulin. epist. 40. p. 245. a. Táin o purchas w 06. Compl. Mūsán.
alludens, dicit: Levavimus ( oculos ) ad montes..... unde no *. 4. Sic eft in Brev. Moz. Hilar. verò in hunc Pf. Vul-
bis auxilium venit à Domino. Item Auguft. Quid adbuc dor gatæ accinit; sed in Ps. 118. col. 267. e. leg. Ecce non dor-
miunt ? Levent oculos fuos in montes , unde veniet auxilium mit neque dormitabit , qui , &c. S. Prosp. & Cassiod. cum
illis. S. Prosp. & Cassiod. cum Psalt. Rom. & Moz. Leva Psalt. Rom. & Corb. Ecce non dormitabit

neque

obdormiet,
vi..... ad montes, &c. ut in Vulg. Sic eciam Vict. Tun, I. de &c. cui lectioni faver S. Xyst. ep.5. Conc. to. 1. 1256. b.
ponit, ap. Ambr. col. 603. d. In Gr. sis ta opy, ölsv über Similiter Aug. in eund. Pl. paulò verò poft legit: Ecce non
βοήθειά μα.

dormiet neque dormitabit , &c. at priorem lectionem resumic
X. 2. Similiter hab. Hilar. in hunc Pf. & in Pf. si. col. inf. In Gr. 'Idý rusarbeide vrood, &c.
79. c. Item S. Prosp. & Cassiod. ibid. unà cum Gr. Non ^. 5. Pfalt. Rom. cum Corb. & Moz. Super manum dex-
legitur hic V.2. ap. Auguft.

teræ tua. Sic etiam Ambrof. haber in Luc. I. to. I. 1275.e.
*. 3. Hilar. ubi fup. Ne det in commotionem pedem tuum : necnon S. Prosp. & Cassiod. cum Psalt. Mediol. & Car-
neque dormitet , &c. Pl. ibid. præf. Non der in commotione , nut. Hilar. verò cum Pf. ibid. præfixo: Dominus cußodies
&c. Augufto verò ita : Ne des ad mavendum pedem meum : , Dominus prot, sma , fupra (Pl. fuper) manum dextera tna,

[ocr errors]

I.

[ocr errors]

1

[ocr errors]
[ocr errors]

mus.

L funt mihi : In domum Domini Lmibi: In domum Domini ibi Ætatus sum in his, quae

VULGATA HOD.

HEBR.

V BRSIO ANTIQUA. 3

nus protectio tua , super manum protectio tua super manum dexteram Dominus protectio tua, super Ex Mf: Sangerte 0 dexteram tuam. tuam.

cornum dexterae tuæ.
6, Per diem fol non uret te : Per diem fol non percutiet te,

6. Per diem fol non uret te!
neque luna per noctem.
neque luna per noctem.

neque luna per noctem.
7. Dominus custodit te ab omni Dominus custodiet te ab omni 7. Dominus custodiet te
malo : custodiat animam tuam Do- malo : cuftodiat animam tuam. ab omni malo : cuftodiat ani-
minus.

mam tuam Dominus.
8. Dominus cultodiat introitum Dominus custodiat exitum tuum, 8. Custodiat Dominus in
tuum & exitum tuum ; ex hoc & introitum tuum ; amodo; euf troitum tuum,& exitum tuumi
nunc, & usque in fæculum.

que
in æternum.

ex hoc nunc & usque in fæ

culum.
NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUAM
Auguft. in eund. Ps. Dominus cuftodiet te, Dominus tegu num dextera custodiat animam tuam Dominus. Gr. Kúpros"
mentum tuum , super manum dextera tuas & inf. protegat te φυλάξαι σε άσο παντός κακι φυλάξ4, &c.Mf. Alox. Κύριος φυ-
Dominus fuper manum dextera tua : Mss. quidam proteget, no'st ; Compl. bis , pure goi
nonnulli protegit. In Gr. Kupios qurážd os , Kúpros orsan cy, V. 8. Concinunt August. Prosp. & Caffiod. unà cum ver.
Tlxsipa de Elcev dr. Ed. Compl. hab, Kúpros quadros , & M. Psalt. In Græco : Kúpios purces Thir e costór ý rur , &c.
Alex, degiãs 08.

Compl. quadžos. Ap. Hilar. Dominus custodiet exitum tuum
9. 6. Vulgatæ accedir Hilar. in hunc Pl. & in Ps. 147 & introitum tuum; ex hoc , ufque in fæculum. Hic autem
col. 584. a. Item Auguft. Prosp. & Cassiod. In Gr. 'Huépas verborum ordo nititur Mss. auctoritate , quem etiam pof-
• Áno......o te ri..... Tyiv rúnta

tular subnexa Hilarii interprerario : Cum prius fit, inquit ,
$. 7. Ita August. leg. cum Brev. Moz. Prosper verò & nos exire de corpore, quàm in regnum æternum introduci. Pl.
Cassiod. cum Rom. Vulgatx alfentiunt. Hilar. sic: Dominus tamen è Ms. Vatic. ap. ipsum hab. introitum , & exitum ; e*
iuftodiet te ab omni malo : custodiet , &c, ut sup. Ps. ibidem boc nunc , 85 usque in fæc. Moz. & ufque in æternum.
præfixus : Dominus cuftodiet te ab omni malo : ita fuper ma-
VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
1. Canticum graduum. CXXI. Canticum graduum David. 1. Canticum graduum David: Ex Mf Sanging

CXXII.

CXXI.
sum in quæ
Ætatus sumquòd

sunt mihi : In do-
ibimus.

mum Domini ibimus.
2. Stantes erant pedes noftri , Stantes erant pedes noftri, in 2. Stantes erant pedes nof-
in atriis tuis Jerusalem.
portis tuis Jerusalem.

tri, in atriis Jerusalem.
3. Jerusalem, quæ ædificatur ut Jerusalem , quæ ædificatur ut 3. Jerusalem, quæ ædifica-
civitas : cujus participatio ejus in civitas : cujus participatio ejus fi- tur ut civitas : cujus participa
idipfum
mul.

tio ejus in idipsum.
4. Illuc enim ascenderunt tribus , Quia ibi ascenderunt tribus , 4. Illuc enim afcenderunt
tribus Domini : testimonium Ifraël tribus Domini : teftimonium Ifraël, tribus , tribus Domini : testi-
ad confitendum nomini Domini. ad confitendum nomini Domini. monium Ifraël ad confiten-

dum nomini tuo, Domine.
5. Quia illic federunt ledes in Quia ibi sederunt sedes in judi 5. Quia illic federunt sedes
judicio, fedes super domum David. cio, Jedes domui David. in judicio , sedes super domum

David.
6. Rogate quæ ad pacem sunt Rogate pacem Jerusalem : fit be 6. Rogate quæ ad pacem
Jerusalem : & abundantia diligenti- ne his qui diligunt te.

sunt Jerusalem : & abundantia

diligentibus te.
7. Fiat pax in virtute tua : & Sit pax in muris tuis :

in muris tuis : abundan 7. Fiat pax in virtute tua :
abundantia in turribus tuis.
tia in domibus tuis.

& abundantia in turribus tuis.
8. Propter fratres meos , Propter fratres meos , ou ami 8. Propter fratres meos , &
proximos meos , loquebar pacem cos meos, loquar pacem tibi. proximos meos, loquebar au-
de te :

tem pacem de te :
9. Propter domum Domini Dei Propter domum Domini Dei nos 9. Propter domum Do-

NOTÆ AD VERSION EMANTIQUAM.
¥. 1. Sic habet Pl. præfixus ap. Hilar. August. vero & cium , &c. Ita quoque in Græco. Apud Prosp. & Caffiodo
Casiod. delent David, cum Pfalc. Rom. In Corb. Canticum ut sup. in textu.
graduum ipfum David. In Gr.de more, '12 do twara babyer. *. 6. Ira legunt Hilar. Prosp. & Caffiod. &c. Auguft.

* Concordant Hilar. Prosp. & Cassiod. &c. August. verò verò fic : Interrogate qua ad pacem funt Jerusalem : & abun.
legit : Jocundatus fum in his , qui dixerunt mibi : In domum dantia his , qui diligunt te. Hilar. etiam ubi sup. ait : Roga-
Domini ibimus. Gr. Ευφράνθην επί τοίς ειρηκόσι μοι , &c. te, non orandi, fed interrogandi, fecundùm proprietatem Gracia

. 2. Ita legunt Hilar. & Auguft. in hunc Ps. cum Pfalt. tatis eft fermo. Gr. 'Epwthoat du ta eis eipúruy the lepysa-
Corb. & Carnut. Ambrof. vero in Ps. 1.& 36. to. 1.749. shu , &c.
a. 809. b. hab. in atriis tuis , &c. item 1. de Virginit. to. *.7. Sic Ambrof. l. 1. de Virg. to. 2. 158. e. item 1. 3.
2. 228. a. cum Prosp. & Caffiod. & Gr.

de fide , col. 505. b, & in Pl. 118. to. I. 1237. a. Sic
ř. 3. Hilar. cum Pl. præfixo , cujus participatio eft in ctiam Aug. Prosp. & Caffiod. &c. Ap. Hilar. verò ita : Fiat
idipsum. Auguft. Prosp. & Cassiod. ut in Vulg. In Gr. v sú pax..... 88 abundantia in turribus gravibus tuis : de his vi-
μετοχή αυτής επιτοαυτό. .

de Hieron. in Pl. 44. ad Principiam. In Gr. Tevét w dysi-
$. 4. Sic habent August. & Caffiod. cum Pfalt. Rom. púru..... nj suburia év tais Tipyo búpení or. Edit. Compl. collic
& Carnut. Ita quoque in Moz. est, detracta voce ult. Do-
mine. Corb, Illic enim afcend ..... ad confit. nomini tuo ,

Do

¥.8. Sic habet Pr. · Mr. Vatic. apud Hilar. Hilarius ve-
mine. Hilar. in eund. Pl. Illuc afcenderunt tribus , tribus rò in comment, deler autem ; tollunt pariter Prosp. & Caí.
Domini : teftimonium illi Ifraël ad confitendum nomini Do fiod. ibid. Apud August. fic: Propter fratres meos , & propin-
mini. S. Prosp, ad confitendum nomen Domini. Gr. 'Exei yap quos meos, loquebar autem pacem de te. In Gr. "Evexa
aré byour, &c. ut in Vulg.

αδελφών με , και των πλησίον με , ελάλεν και ειρήνην , &c.
¥.5. Hilar, cum Psalt. Corb. Quia illic federunt fedes in 9. 9. Itidem Hilarius , August. & Caffiod, in hunc Pi.
judicium , &c. August. Quoniam ibi federunt fedes in judi Plalt. verò Rom. hab. Et propter domum Domini Dei meie

Tom. II.

[ocr errors]

bus te.

N

li ij

LIBER PSALMOR. Pfalm. ĆXXII, & CXXIII.
VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. i Ms. Sangerm, mini Dei mei, quæsivi bona tři', queram bona tibi.

nostri , quæsivi bona tibi,
tibi.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Mss. 2. Caffiod. Domini Dei noftri ; Brev. Moz. Domini Dei tui. Gr. Kupiš tê Osê zincor, Suryod, &c.

Ex Mf, Sangerm

[ocr errors]

:A

meos, qui habitas in Ate levavi oculos meos , qui 1.

VERSIO ANTIQUA,

HEBR.

VULGATA HOD.
Canticum graduum. Canticum graduum. CXX111. Canticum graduum. CXXII,

CXXII.
D te levavi oculos
D te levavi oculos meos ,

D te levavi oculos meos, qui

habitas in cælis. coelo.

2. Ecce ficut oculi fervo Ecce ficut oculi servorum ad 2. Ecce ficut oculi servorum, in rum, in manibus dominorum manum dominorum suorum : manibus dominorum fuorum, fuorum,

Sicut oculi ancillæ in ma Sicut oculi ancille ad manum Sicut oculi ancillæ in manibus donibus dominæ fuæ.: ita oculi domine fua : fic oculi noftri ad Do- minæ suæ : ita oculi noftri ad Dominoftri ad Dominum Deum minum Deum noftrum , donec mi. num Deum noftrum ; donec misenoftrum , donee misereatur Sereatur noftri.

reatur noftri.
nobis.

3. Miferere nobis Domine Miferere noftri Domine , mise 3. Miserere nostri Domine, mi-
miserere nobis : quia multùm rere noftri : quia multùm repleti su- ferere noftri : quia multùm repleti
repleti fumus
defpe&tione : mus defpectione.

sumus defpe&tione :
4 In plurimum abundavit Multùm repleta est anima nof 4. Quia multùm repleta est ani-
anima noftra : opprobrium tra opprobrio abundantium , & def- ma noftra : opprobrium abundanti-
abundantibus, maledictum eis peftione Superborum.

bus, & defpe&tio fuperbis.
qui abundant, & contemptio
Luperbis.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 1. Concinunt Hilar. August. & Caffiod. ad verbum. των..... αυτών, ως οφθαλμοί..... εις χείρας της κυρίας αυτής, ,
Itidem Hieron. in Isai. 51.col. 374. e. 379. b. cum Psalt. δτως..... εως και οικτ φρύσαι ημάς.
Rom. Mss. tamen 3. Caffiod. hab. in cælis , cum Prospe ř. 3. Hilar. cum Psalt. Vatic. Rom. Corb. & Moz. Mi-
ro. Augustinus semel, Ad te , Domine , levavi, &c, at inf. ferere nobis Domine , miferere nobis: quia multùm repl. fue
delet Domine. In Gr. Ilpos os tipos..... Töv xatox@rta tv mus adspernatione ; Vatic. Corb. & Rom. contemptione ; Mo-
δρανώ.

zar. contemptı. Caffiod. Romano congruit ad verbum ; Au-
V. 2. Eadem leguntur in Miffali Rom. ad Introit. fer. 2. guft. & Prosp. Vulgatæ. In Miffali Rom. ad Introit. fer:2.
poft Dom. 1. Quadr. ficut in Psalt. Corb. Item in Rom. & Dom. 1. Quadr. & ad Tract. Dom. 3. Miferere nobis.....
Moz. nisi quòd in utroque ponitur , ante 2. ficut ; in mis. nobis, ut supra. In Gr. 'Exénoor újās..... ŠAénocy spôso
Moz. tamen deest fuæ, poft domina. Ambr. Romano con ότι επί πολυ εσλίθωμεν εξαδενώσεως. .
sentic ad verbum , videlicet 1. de apol. Dav. to. 1.700.c. *.4. Pfalt. Rom. cum Prosp. & Cassiod. Er multùm
d. & in Pf. 118. col. 1045. a. Itidem Hilar. Profp. & Caf- repleta eft anima noftra , &c. ut in Vulg. Mozarab. Mula '
Tiod, in hunc Pl. fed Hilar. bis leg. in manus , pro in ma timque repleta eft anima noflra : opprobrium abundantium,
nibus; paulòque poft hab. fic oculi noftri : Pf. verò ibid. & defpeétio superbis. In Corb. deeft es, ante defpe&tio. Hi-
præfixus, bis in manibus , sed absque , poft fuorum ; nec lar. in hunc Pl. leg. & adspernatio fuperbis ; cætera ut in
non fua , post domina. Auguft. in eund. Pl. Ecce ficut ocu Vulg. August. in eund. Pl. In plurimum repleta eft anima
li..... in manus dominor..... ficut oculi..... in manus dom. noftra : opprobrium eis qui abundant , & defpe&io fuperbis.
fuæ : fic oculi noftri ad..... quoad ufque mifereatur nostri. Gr. Επί πλείον εαλιέθν..... το όνειδος τοϊς ευθηνεσι, εξαδέ-
Victor Tun. I. de pænit. apud Ambr. col. 603. d. Sicut wwois mois , &c. Nuspiam verò legitur verlic. medius, ma-
oculi servorum in manibus..... ficut oculi ancillæ ad man ledi&tum eis qui abundant : scholium satis olet , quod pri-
nus dom. fua : fic & oculi nostri ad Dom..... 11/que dum mi mò fortasse in margine scriptum est , ac deinde imperitiâ
Jereatur nobis. In Græco: 'Ise ws oplanuoi..... cis Xeipacs scriptoris tranfiit in textum.

1

N in nobis, dicat

nunc

Nit Dominus fuiffet in nobis,

N

noss

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex M. Sangerm, 1. Canticum graduum. Canticum graduum David. 1. Canticum graduum. CXXIII.
CXXIII.

CXXIV.
Dominus erat

Isi quia Dominus erat in no-
,

dicat nunc Israël : nisi Do bis , dicat nunc Israël : Ifraël : 2. nisi quòd Dominus minus fuisset in nobis ,

2. nisi quia Dominus erat in no-
erat in nobis,

bis,
Cùm insurgerent homines Cùm exsurgerent super nos bo Cùm exsurgerent homines in nos,
in nos, 3. fortè vivos deglu- mines : forfitan vivos absorbuissent 3. fortè vivos deglutiflent nos :
tifsent nos :

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
¥.1. Itidem ap. Aug. Caffiod. &c. Pl. verò è Mr. Va-

gerent hom. fuper nos. S. Prosp. Nifi quòd Dom..... cùm
tic. ap. Hilar. hab. Canticum graduum David. Græc. de insurgerent hom. in nos. Casiod. Nifi quia Dom..... cùm
more, 'DE À Tär dva bodywr.

insurgerent hom. in nos, Gr. Einn ti..... ' TQ ' waras-
* Sic Hilar. & Prosp. cum Pfalt. Rom. Martian, August. you..... 10 vuas.
verò 8c Cassiod, cum Rom. Fabri , Nisi quia , &c. Gr. Ei *. 3. Psalt. Mozar. forfitan vivos deglutissent nos : dum

irafcetur furor eorum adversùs nos. Rom. & Corb. forstan
. 2. Psalt. Rom. Nifi quia Dom. erat in nobis, dum vivos deglut..... dum (Corb. ciim ) irafceretur animus eorum
insurgerent homines in nos. Corb. Nisi quòd Dom..... cum adversùs nos. Pl. è MI. Vatic. apud Hilar. fortè vivos degli-
insurgerent homines in nobis. Mozarab. cùm exsurgerent bo tissent nos : cùm irafceretur animus eorum in nos. Hilar. ipse
skires super nos, Hilar. in eund. Pf. Nifi quod..... cùm sur. in comment. fortè virios deglut. nos : in eo cùm irasceretur
gerent bom. in 905. Auguft. Nifi quin Dom..... cim in/ur- Animus eorum adversùs nos. August. forfitan vivos abfora

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

mus.

[ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
Cùm irasceretur furor eoruin in

Cim ir asceretur furor eorum fu Cùm irafceretur furor eo- Ex M. Sangertia
nos, 4. forlitan aqua abforbuiflet per nos: forfitan aqua circumdedif- rum adversùs nos, 4. forsitan
nos.
fent nos :

aqua abforbuiffet nos.
si Torrentem pertransivit ani- Torrens tranfiset super ani si Torrentem pertransiit
ma noftra : forsitan pertranfillet mam noftram: forfitan transient su- anima noftra : forsitan pertran-
anima nostra aquam intolerabilem. per animam noftram aqua Super- liflet anima nostra aquam im-
bie.

mensam.
6. Benedictus Dominus, qui non Benedi&tus Dominus , qui non 6. Benedictus Dominus
dedit nos in captionem dentibus eo- dedit nos in predam dentibus eorum. qui non dedit nos in venatio-
rum.

ne dentibus eorum.
7. Anima noftra ficut passer Anima noftra quasi avis erepta 7. Anima noftra sicut paffer
erepta est de laqueo venantium : est de laqueo venantium : Laqueus erepta eft de laqueo venato-
Laqueus contritus eft, & nos libe- contritus eft , & nos liberati fio- rum : Muscipula comminuta
rati fumus.

eft, & nos falvati sumus.
8. Adjutorium noftrum in no Auxilium noftrum in nomine Do 8. Adjutorium noftrum in
mine Domini, qui fecit cælum & mini , qui fecit cælum & terram. nomine Domini, qui fecit cce-
terram.

lum & terram.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
buissent nos: cùm ( inf. dum ) irafceretur furor ipforum ( al. dicatur , Forsitan evali , videtis quia non hoc fonat ; sed quod
eprum ) fuper nos. $. Prosp. forfitan vivos deglutifsent nos : dixi puras, ufitate dicitur , Latine non ita dicitur..... In
cim irafceretur furor eorum in nos. Caffiod. forfitan vivos Scripiura autem non potuit hoc poni quod Larinum non effets
deglutissent nos : cùm irafceretur animus eorum adversùm nos. & deficiente Latinitate , pofitum eft pro eo quod non hoc fona-
Iridem animus eorum , in Pfalt. Mediol. & Carnut. In Gr. ret. Sic tamen intelligire dici: Putas pertranfiit anima nola
άρα ζωντας αν κατέπιον υμάς εν τω οργιθήναι τον θυμόν αυ tra, c. quia magnitudo periceli vix facit credibile. Verbum
των εφ' υμάς.

autem drunosator , tefte Hieron. in commentar. apud Gracos
*. 4. Sic Hilar. in hunc Pl. cum Pf. ibidem præfixo. ambiguum eft, & poteft fonare quod non fubfiftat , quod
Auguft. ibid. forfitan aqua demerjasset nos. S. Profp. forf-

intolerabile Git, id eft, quod nemo ferre queat.
tan vivos absorbui nt nos. Caffiod. cum Pfalt. Rom. for *. 6. Hilar, in hunc Pr. cum Ambrof. in Pf. 118. col.
fitan velut aqua abforbuisleni nos. Ita etiam in Moz. præter 1185.a. Benedictus Dominus , qui non dedit nos in capturam
verbum fing. olförbuifset. In Mediolan. ut aquam abfor demibres eorum. Psalt. quoque Mediolan, hab. in capturam á
buijint 505. In Gr. άρα το υδωρ αν κατεπόντισεν ημάς. Mozarab. in caprione. Auguft. in hunc Pl. cum Fulg. fer.

*. 5. ita legit Hilar. in hunc Pf. & in Pl. 68. col. 216. 6. p. 567. in venationem. S. Prosp. in venationem , vel in capă
c. cum Píalt. Mediolan. Ambrof. verò l. de Isaac, c. 8. tionem. Caffiod. ut in Vulg. Gr. $ic Cápor.
col. 377. d. & in Pf. 1. & 118. col. 756.d. 1243. e. hab. ť.7. Hilar. cum Pl. præfixo fimiliter hab. de laqueo ves
aquam intolerabilem , cum Cassiod. Sic etiam Hilar. ubi sup. natorum ; cæt. ut in Vulg. mox Hilar. Non utique venan-
in commentar. Hæc intolerabilis aqua, inquit , animam non tium , fed eorum , quibus in venatione tenfi funt laquei: vo-
tranfiit , in qua Deus habitat ; intolerabilis autem eft Deo va cem etiam venatorum constanter adhibet in Pr. 118. col.
cuis. Aug. ibid.leg. fortaffe ( al. forfitan) pertranfit... aquam 328. a. fed Ambrof. in eund. Pl.col. 1154. e. legit venar-
fine fubflantia. ' S. Profp. forfitan pertranfivit..... aquam tirem , &c. ut in Vulg. itidem in Luc. 4. & 12. col. 1337.
intolerabilem , vel fine fubftantia. S. Eucher. quæst. in Pf. d. 1437. b. & l. de Virgin. to. 2. 241. e. Vulgatæ suffra-
p. 846.h. & 847. a. forfitan pertranfoset..... aquam immen gantur Prosp. & Calliod. cum Gr. August. autem leg. Ani-
Jam , ut fup. Gr. άρα διήλθεν... το ύδωρ το ανυπόστατον. Sub ma noftra facut paffer eruta eft de muscipula venantium : muf-
dit Aug.loco cit. Quomodo potuerunt Latini,expreffervent quod cipula contrita efl, & nos eruti (utmis.
Græci dicuni ápo; joc enim Græca habent exemplaria, depæ: quis .8. Concordant Innocent. 1. epist. 29. Conc. to. 1.
dubitantis verbum eff, expressum eft quidem dubitationis ver 897. c. & Ambi. in Luc. 4. col. 1337. d. Item Hilar. Aug.
bo , quod eft fortasse ; sed non omnino hoc eft : fubinde: Quod Prosp. & Cassiod. in hunc Pf. unà cum Gr. ex quibus omni-
Punici dicunt jar, hoc Græci a , hoc Larini poffunt , vel so bus subnexuimus sup. vocem Domini , quæ omiisa erat lie
lent dicere, puras, cim ita loquuntur : Putas evali hoc: fi ergo brarii incuriâ.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Ex MS. Sangeret

Q

Vi confidunt in Domino : quafe Qlicuermons Sion : non
Q

[ocr errors][ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
1. Canticum graduum. CXXIV. Canticum graduum. CXXV. 1. Canticum graduum.

CXXIV.
Ui confidunt in Domino , fi-

,
cut mons Sion : non commo mons Sion immobilis, in ater-
vebitur in æternum , qui habitat num babitabilis.

commovebitur in æternum
2. in Jerusalem.

qui habitat 2. in Jerusalem.
Montes in circuitu ejus : & Do Jerusalem montes in circuitu Montes in circuitu ejus : &
minus in circuitu populi fui , ex ejus : Dominus in circuitu po- Dominus in circuitu populi
hoc nunc & usque in fæculum. puli fui , amodo & usque in ater- fui, ex hoc nunc & usque in
111111,

fæculum.
3. Quia non relinquet Dominus Quia non requiescet virga im 3. Quia non dimisit virgam
virgam peccatorum super fortem pietatis super fortem juftorum : ut peccatorum super fortem juf-
justorum : ut non extendant justi ad non mittant justi in iniquitatem ma- torum : ut non extendant justi
iniquitatem manus fuas.
nus fuas.

in iniquitatem manus fuas.
NOTÆ AD. VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 1. 2. Sic Hilar, & Cassiod. ad verbum. Horum ut in Vulg. Pr. ibid. præfixus , Quis non derelinquet virgan
etiam multa hab. Ambros, in Pf. 47. & 1 18. to. 1.938. peccat..... ut non extend. justi in iniquitatem, &c. Corb,
b. 943. C. 1035.b.& in Luc. 17. col. 1479. f. August, verò Quoniam non relinquet virgam..... itt extendant jufti in inž.
leg. Qui confident in Domino , ficut mons Sion : non commo quitatem, &c. August. & Cassiod. cum Rom. Quia non de-
vebuntur (inf. movebuntur ) in æterntim , qui inbabitant Jeru relinquet Dominus..... ad iniquitatem, &c. Aug. inf. non re-
Salem. Montes in circuitu ejus: 5 Dominus in circuitu ple linquet, cum Mss. 2. Cassiod. Ap. Prosp. Quia non derelina
bis suæ , ex boc nunc, &c. inf. deelt nunc. Similiter apud quitur virga pecc. &c. sed post pauca , Quia non derelinquet
Prosp. in circ. plebis fuæ ; cxt. verò ut in Vulg. In Breviar. Dominus, &c. ut in Vulg. Autogr. S. Germ. fcribit non dimi.
Moz. pariter , non commovebuntur..... qui habitant in, &c. set, viliosè; posuimus non dimifit, mucando e in z: fortafa
In Gr. Οι πεποιθότες επί Κύριον , ως όρος Σιών" και σαλευθήσε se meliùs legeretur non dimittet. Auct. op. imp. in Matth.
σαι εις τον αιώνα και κατοικων Ιερεσαλήμ, &c. ut fup.

hom. 44. p. 193. a. Quia non dimittit virgam..... ad ini-
9. 3. Hilar, legit, Quia non relinquet virgam pecc. &c. quitatem, &c. Gr, “Οτι εκ αφήσει Κύριος..... αν ανομίαις χε

[ocr errors]
« ZurückWeiter »