Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

me 4.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. fuper millia auri & argenti. per millia auri & argenti. tui , super millia auri & ar- Ex Ms. Sangerna

genti.
IOD.

LOD.
73. Manus tuæ fecerunt me, & Manus tue fecerunt me, & fira 73. Manus tuæ fecerunt me,
plasmaverunt me : da mihi intellec- maverunt me : doce me , & difcam & præparaverunt me: da mihi
tum, & discain mandata tua.
mandat a tua.

inrellecium, & discam man

data tua.
74. Qui timent te videbunt me, Qui timent te videbunt me, 74. Qui te timent videbunt
& lætabuntur : quia in verba tua lætabuntur : quia fermonem tuum me , & lætabuntur : quia in
fupersperavi.
exfpectavi.

verba tua spero.
75. Cognovi Domine quia æqui Scio Domine quia justum judi-

75. Ego cognovi Domine
tas judicia tua : & in veritate tua cium tuum , c verè afflixisti me. quia æquitas judicia tua : & in
humiliafti me.

veritate humiliafti me.
76. Fiat mifericordia tua ut Sit obfecro misericordia tua in 76. Fiat mifericordia tua ut
consoletur me, fecundùm eloquium confolatione mea , ficut locutus es exhortetur me , secundùm elo-
tuum servo tuo.
servo tuo.

quium tuum fervo tuo.
77. Veniant mihi miserationes Veniant mihi misericordia tua,

77. Veniant mihi misera-
tuæ, & vivam : quia lex tua me- & vivam : quia lex tua delectatio tiones tuæ, & vivam : quia
ditatio mea est.

lex' tua meditatio mea est.
78. Confundantur fuperbi , quia Confundantur fuperbi , quoniam 78. Confundantur superbi,
injuftè iniquitatem fecerunt in me: inique contriverunt me : ego autem quia injustè iniquitatem fece-
ego autem exercebor in mandatis loquar in præceptis tuis.

runt in me : ego autem per-
tuis.

manebo in mandatis tuis.
79. Convertantur mihi timentos Revertantur ad me qui timent 79. Convertantur mihi qui
te, & qui noverunt testimonia tua. te , e qui sciunt teftimonium timent te, & qui noverunt tel-
tuum.

timonia tua.
80. Fiat cor meum immacula Fiat cor meum perfećtum in pre 8o. Fiat cor meum imma.
tum in justificationibus tuis , ut non ceptis tuis, ut non confundar. culatum in justificationibus
confundar.

tuis, ut non confundar.
CAP H.
C H 4 P H.

CAPH.
81. Defecic in salutare tuum ani Defecit in salutare tuum anima 81. Defecit in falutari tuo

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
fupra ; quibus accedit Prosp. in hunc Pf. August. folus Dei judicia funt ipfa juftitia. In Psalt. Corb. Cognovi Do-
leg. Bona mibi lex oris tui , &c. è Gr. 'Aya. Jós Hor o mine quia aquitas y veritas judicia tua : 5 in veritate bu-
Mos , &c. sed in Mi. Alex. 'A yafór por. Hic autem versus, miliasti me. Græc. "Eyrar Kúere 6te & cxadooúrn xpiratá
ut & alii seqq. ulque ad . 121. absunt à Brev. Mozarab. ore járnbsią éreteiveliais us. Caffiod. Vulgatæ congruit.

$. 73. Sic Hilarius in hunc Ps. nisi quòd hab. ut dif 8.76. Ita legit Hilar. cum Pf. Vat: ibidem præfixo.
cam mand, tua: observat eriam ibid. in aliquibus codicibus Rom. verò Psalt. cum Cassiod. Fiat nunc misericordia tua
ita scriptum deprehendiffe fe : Manus tuæ fecerunt me, & ut consoletur me , &c. Carnut. & Corb. Fiat nunc..... ut ex-
finxerunt me, &c. Ambros. 1. 2. de interpel. David, c. bortetur me, Mediolan. Fiat verò..... ut exhortetur me , &c.
5. to. 1. 645. b. & epist. 43. to. 2. 972. d. leg. plasina- Ambros. in hunc Ps. Fiat nunc miferic, tui ut exhortetur
verunt me : at in Ps. 118. col. 1089. b. c. Manns 11x fe me , fecundum verbum tuum fervo tuo : tum addit : Aliqui

3 paraverunt me : da mihi intellectum ut dif- babent in hoc loco, conio.erur me ; sed etiam in Apoftolo le-
cam , &c. inf. s discam: item col. 1090. e, addit : In ali- gimus exhortationem pro confolat:oné diłłam, confolatio-
quibus tamen codicibus invenimus...., & plasma verunt nem pro exhortatione : & infia, col. 1099. e. Plerique ba-
me. Auguft. & Prosp. in hunc Pf. Manus tuæ fecerunt bent, consoletur. Auguft. in eund. Pl. Fiat mis. tus,
me, sfinxerunt me : da mihi intell, ut disiam, &c. poft confoletur me , &c. ut in textu. S. Prosp. ibid. Fiat autem
paulo verò ait August. Quidam Interpretes noluerunt dice mil. tua ut confoletur me , secundùm eloquium tuum , &c.
Te , finxerunt me , sed plasmaverunt me ; magis diligentes Hilar, in commentar. col. 302. f. fecundùm verbum tuum.
minùs Latinè declinare de Graco , quàm dicere , finxerunt: Gr. Γενηθήτω ολη..... τε παρακαλέσαι με , κατα το λόγιόν σε
fic etiam ipfe infia legit, plasmaverunt me..... ut difcam , &c. Vid. Corel. Not. to. 2. col. 3. a. c.
&c. cum Prosp. Caliod. & Psalt. Rom. Ad hoc verò, da #.77. Accinunt Hilar. Ambros. August. Prosp. & Car-
mihi intelle&tum, idem August, col. 1324. g. ait : Quod siod. in hunc Pf. August. inf. haber semel, Veniant fu-
interpretati funt nostri, da mihi intellectum, breviùs dixit per me ; aliis in locis , Veniant mihi , ur in Gr. In Psalt.
Græcus , Cuvét:cór kes , quia uno verbo complexus eftor. quod Corb. deest mihi.
La uno verbo dici non poteft. Philaftr. Brix. de hæres. #. 78. Cum Vulgata concinit Hilar. nisi quòd hab. fua
p. 713. b. legit : Manus inæ Domine fecerunt , & plasma- per me , pro in me. Ab ipsa autem Vulg. nil differunt Au-
verunt me. Psalt. Corb. fecerunt me , & paraverunt me... gust. Prosp. & Caffiod. neque etiam Gr. In Psalt. Mediol.
difcam , &c.

pro permanebo, legitur meditabor. Apud Ambrof. in eund.
W.74. Plalt. Rom. Qui timent re ..... lætab. quia in vera Pl. lic: Confund. Juperbi , quoniam injuftè iniquit. gefferunt
bo tuo fperavi. PS. è Ms. Vat. ap. Hilar. quia in verba tua in me : ego autem exercebor in præceptis tuis. In Psalt. Corb,
Spero , ut fupra. Hilar, ipse : in verba tun speravi. Ambros. exercebe.
Vulgatæ fuccinit ad verbum. Auguft. verò leg. cum Prosp. ¥.79. Ita legit Hilar. cum Pr. Vatic. ibid. Ambrof.
Qui timent te videbunt me, & jocundabuntur : quoniam

verò in eund. Pi. fic : Convertantur ad me qui timent te,
in verba tua speravi : fed August. monet alios codices ha & qui sciunt teftimonia tua : mox addit : Alius habet , ma-
bere, lætabuntur..... Speravi; vel, inquit , ficut alii dili xime juxta Græcum , Convertantur mihi. August. cum
gentiùs exprefferunt, fuperSperavi. Calliod. quia in verbo Prosp. Convertantur ad me qui timent te, 85 qui cognoscuns
fuo fuperfperavi. Psalt. Corb. Qui te timent , videbunt me... testim. tun. Observat etiam Auguft. ibid. in nonnullis co-
quoniam in verbis tuis fperavi. Gr. oti sis tis aówes CETýa- dicibus og Gracis & Latinis iaventum à se Convertantur

mibi , quod , inquit, tantumdem valere exiftimo , quantum
^.75. Hilar. in hunc Pl. Cognovi Domine quia æqui fi dicatur ad me. Cassiod. cum Psalt. Rom. Convertantur
tas judicia tua : 88 verè humiliafti me. Ambros. in eund. ad me qui timent te , & qui nover. &c. Similiter in Corb.
Pr. Agnoui Domine quoniam jufta judicia tua : in veri- dempto uno ad me. In Gr. 'Erispetátocáv po oi pot pesrol
tate t11a humiliafti me. August. Cognovi Domine quia justi 0$ , y ci yırá OXONTES, &c.
tia judicia tua : y veritate humiliafti me. S. Prosp. in eund. . 80. Accinunt magno consensu Hilar. Ambrof. August,
Pl. Cognovi Domine quoniam jufta judicia tua : & in veri Prosp. & Caffiod. cum ver. Pfale. & Gr.
tate tua bumilias me. Hieron. in Ezech. 18. to. 3. p. 820.b. *.81. Sic est in Psalt. Rom. Ap. Hilar, veró ita : De-'
Cognovi quia justitia judicia tun. Item Ambros. ubi fup. col. fecit in salutare tuum..... in verbum tuum Spero. Simi-
1097. a. ait : Qui ergo justus est examine juftitiæ suæ , cre licer ap. Ambros. Auguft. & Cassiod. in eund. Pf. præter
dit quia Dei jufta judicia funt ; vel fecundùm Græcum , quia unum speravi. Item Speravi in Psalt. Corb. Subdit Auguft,

cerunt me

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex MfSangerm. anima mea : & in verbo tuo mea : in verbum tuum exspectavi. ma mea : & in verbum tuum super-
speravi.

speravi.
82. Defecerunt oculi mei in Consumpti sunt oculi mei in ver 82. Defecerunt oculi mei in elo-
eloquium tuum dicentes : bum tuum , dicentes : Quando con- quium tuum , dicentes : Quando
Quando exhortaberis nos? folaberis me?

consolaberis me ?
83. Quia factus sum sicut uter Et cùm ejjem quasi uter in prui 83. Quia factus fum ficut uter
in pruina : justificationes tuas na, precepta tua non sum oblitus. in pruina : justificationes tuas non
non sum oblitus.

fum oblitus.
84. Qui sunt dies fervi tui : Quot sunt dies servi tui : quando 84. Quot sunt dies servi tui :
quando facies de persequenti- facies in perfequentibus me judi- quando facies de persequentibus me
bus me judicium
cium?

judicium?
85. Narraverunt mihi ini Foderunt mihi superbi foveas, 85. Narraverunt mihi iniqui fa-
qui exercitationes: sed non ita que non erant juxta legem tuam.

bulationes : fed non ut lex tua.
ut lex tua Domine.
86. Omnia præcepta tua ve-

Omnia mandata tua vera : falsò 86. Omnia mandata tua veri-
ritas: iniqui perfecuti sunt me, persecuti sunt me, auxiliare mili. tas : iniquè persecuti sunt me , ad-
adjuva me.

juva me.
87. Paulò minùs consum Paulò minùs confumpferunt me in 87. Paulò minùs consummave-
maverunt me in terram : ego terra : ego autem non dimisi pre- runt me in terra : ego autem non
autem non dereliqui mandata cepta tua.

dereliqui mandata tua.
tua Domine.

88. Secundùm misericor Secundùm mifericordiam tuam 88. Secundùm mifericordiam
diam tuam vivifica me : ut vivifica me , & custodiam testimo- tuam vivifica me : & cuftodiam tef-
cuftodiam testimonia oris tui. nia oris tui.

timonia oris tui.
LABD.
LAMED.

LAMED.
89. In æternum Domine , In aternum Domine , verbum 89. In æternum Domine, ver-
permanet verbum tuum in tuum permanet in cælo.

bum tuum permanet in cælo.
cælo.
90. In feculum & fæculum

In generatione & generatione fi 90. In generationem & genera-
veritas tua: fundasti terram,& des tua: fundafti terram , & fiat. tionem veritas tua: fundasti terram ,
permanet.

& permanet.
91. Ordinatio tua perseve Judicio tuo stant usque hodie : 91. Ordinatione tua perseverat
rat dies : quoniam omnia fer- quia omnia ferviunt tibi.

dies : quoniam omnia ferviunt tibi,
viunt tibi.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Tup. Etiam hîc Græcus illud verbum babet , quod quidam ^. 86. Vulgatæ faver Hilar, in hunc Pf. Ambrof. verò
nistri Interpretes, superfperavi, transferre maluerunt. S. legit : Omnia præcepta tua veritas : injuftè perfec. &c. limi-
Prosp. legit semper fperavi , fed infra, superfperavi'; cætera liter l. 2. Hexa. col. 23. d. Omnia præcepta tua veritas.
ut in Vulg. Ambr. l. 1. de Cain. c. 2. to. 1. 185. d. ha- August. cum Prosp. Omnia mandata tua..... injuftè pera
bet : Deferit anima mea in verbum tuum ; at l. de lapsu sec. &c. irem Auguft. injuste epist. 185. to. 2. 646. g.
virg. 10. 2. 319. b. Defecit in falutari tuo anima mea : & l. Cassiod. autem cum Psalt. Rom, Corb. Mediol, Carnut.
de fug. fæc. c. 8. col. 436. e. Defecit in salutare tuum , & Vat. ap. Hilar, iniqni perfecuti sunt me, &c. Gr. adi-
ur in Vulg. In Gr. Έκλείπει εις το σωτήριόν σε..... εις τες κως κατεδίωξαν με.
a678568 OTÁTion. Mf. Alex. sis no sózev ox. Littera au WV. 87. 88. Vulgatæ accinunt ad verbum Hilar. Am-
rem Hebræa Caph, quæ ponitur fup. Larina interpretatio- brof. Auguft. Prosp. & Cafliod. cum vet. Psalt. & Gr.

ne fignificat, Curvati sunt, Ambrosio teste : Manus autem In Pralo. Corb. non dereliqui præcepta tun.
i
juxta Bialt. Rom.

$. 89. Apud Hilar. Prosp. & Calliod. Lamed. In Psalt. ^. 82. Sic Hilarius cum Psalt. Carnut. & Corb. præter Rom. Fabri, Disciplina. Apud Ambros. Lamed , cujus ina hoc , exhortaberis me. In Vatic. apud Hilar, consolaberis terpretatio, Cor, vel ut alia interpretario habet , Servo :

Itidem ap. Aug. Prosp. & Cassiod. Apud Ambros. in deinde Ambrof. legit ut sup. in textu , eodemque ordine ; cund. Pl. sic : Defecerunt oculi mei in verbum tuum ,

dia ficut l. 1. de fide , to. 2. 456. d, at supra col. 1115. f.
centes : Quando confolaberis me? In Gr. eis accióv 08... notat aliquos codices habere , in sæculum ; quia Græcus, in-
Πότε παρακαλέσεις με και

quit, sis Tor 'alavo pofuit , quod diverse interpretati funt
**.83. 84. Ita legunt Hilar. Prosp. & Cassiod. præter Translatores ; alii in æternum, alii in sæculum. Hilar. in
unum quot , pro qui. Itidem ap. August. in eund. Ps. ni eund. Pf. legit : In saculum Domine , permanet verbum
excipias ista , Quoniam faltus sum tanquam uter. Ambros, tuum in cælo : item observat Latinos quofdam Interpretes
ibid. Quoniam factus frem tanquam uter in gelicidio... quot ambigna id fignificatione , minùs propria transtulille : nam
funt.... quando facies mihi de perseq. me judicium ? Item in quod Græcitas babet , inquit, Eis töv aicira Kúers, id no-
Pfalt. Corb. quando facies mihi, &c. In Gr. ws asxos cu biscum est , In æternum Domine, translatum. Similiter ap.
adxvm..... míode sidir.... TÓTE TOMOEIS MOE ex tūv xaradow August. Prosp. & Cafliod. In æternum Domine.
κόντων με ,

Ť.90. Hilar. ubi sup. In generatione & generatione ve-
.85. Sic est in Psalt. Corb. Ita quoque ap. Hilar. & ritas tua : fundasti terram , & permanebit. Ps. Vatic. ibid.
in Ps. Vatic. ibidem præfixo, dempto ult

. Domine ; in præfixus, in generatione generationem..... permanet. Am-
Vatic. etiain deest ita. Ambrof. in eund. Pf. legie : Nar brof. Auguft. & Caffiod. cum Vulg. In generationem
taverunt mihi injusti exercitationes : fed non ficut lex tua generationem.... permanet. S. Prosp. In generatione ♡ ge-
Domine : fimiliter i. 2. Hexa, col. 23. d. Auguft. verò nerarione..... permanet. Psalc. Rom. Et in saculum faculi
cum Prosp. Narraverunt mibi iniqui delectationes : fed non veritas tua...... permanet. Corb. In fæculum & in fæculum
ficut lex tua Domine : ita rursum August. tract. 10. in verit. &c. Gr. Eis gevaar is gereav..... dicemével.
1. Joh. to. 3. col. 896. b. præter vocem injufti, quam .91. Ambros. in hunc Pl. ita legit : Difpofitione tua
pariter haber to. 8. col. 240. e. addit Auguft. in Pl.col. permanet dies : quoniam univerfa serviunt tibi : itidem 1. 4.
1330. c. Eas fic transferre voluerunt Interpretes noftri, quas Hexa. to. 1. 64. d. & I. 4. & 5. de fide , to. 2. 546.c.
Græci de forexices vocant , quod ufque adeo uno verbo nequa 569. c. 587. d. excepto verbo permanebit : vide etiam
quam dici Latinè poteft, ut aliqui delectationes , aliqui fa- epist. 46. col. 987. a. & 1. de Spir. S. col. 605. c. Hie.
bulationes , eas dicerent. Item Ambros. ubi sup.col. 1110. ron. in Matth. 24. to. 4. 116. a. Ordinatione tua permis-
b. Quafi fabulæ cujusdam nanias narratas fibi dicit ädo net dies. Similiter August. in hunc Pf. Hilar. verò, Prosp.
-28 Xias, hoc eft, firperfluas loquacitates. In Psalt. Carnut. & Caffiod. Vulgatæ refpondent. In Psalt. Rom. fic : Or.
exercitationes. In Rom. & apud Cassiod. fabulariones; mox dinatione tua perseverant dies , &c. In Corb. Difpofitione ina
in Rom. fed non ita ut lex tua Domine, in Gr. em óx perseverat dies : quoniam univerfa serv, ribi. In Gr. Tñ 106-
só róuos cx Kvere,

τάξει σε διαμένει ημέeα ότι τα ζύμπαντα δελα σά.

me.

&c.

MEN.

ba tua.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 92. Nifi quòd lex tua medita Nisi quòd lextua delectatio mea, 92. Nisi quòd lex tua medi- Ex MS. Sangerang tio mea est : tunc fortè periillem in fortè perißem in presura mea. tatio mea est : tunc periflem huinilitate mea.

forfitam in humiliatione mea. 93. In æternum non obliviscar In sempiternum non obliviscar 93. In æternum non oblijustificationes tuas : quia in ipsis vi- praceptorum tuorum : quia per ipsa viscar justificationes tuas : quia vificasti me. vivific asti me.

in iplis vivificasti me Domia

ne. 94. Tuus sum ego, falvum me Tuus ego sum , salva me : quo 94. Tuus sum ego Domifac: quoniam justificationes tuas ex. niam pracepta tua quafivi. ne , falvum me fac: quoniam quisivi.

justificationes tuas exquisivi. 95. Me exspectaverunt peccato Me exspectaverunt impii ut 95. Me exspectaverunt pecres ut perderent me : testimonia tua perderent me:teftimonium tuum con- catores ut perderent me: tel. intellexi. fiderabo.

timonia tua non intellexerunt. 96. Omnis consummationis vidi Omnis confummationis vidi fi 96. Omni confummationi finem : latum mandatum tuum ni- nem : latum mandatum tuum ni- vidi finem : latum mandatum mis. mis.

tuum nimis. MEM.

MEM. 97. Quomodo dilexi legem Quàm dilexi legem tuam! tota 97. Quomodo dilexi legem tuam Domine ? tota die meditatio die bæc meditatio mea.

tuam Domine mea est,

tota die meditatio mea est

pre

ceptum tuum. 98. Super inimicos meos pru Super inimicos meos instruxisti 98. Super inimicos meos dentem me fecisti mandato tuo : me mandato tuo : quia in sempiter

me mandato tuo : quia in sempiter- prudentem me fecisti mandato quia in æternum mihi est. num boc eft mihi.

tuo : quia in æternum mihi

est. 99. Super omnes docentes me in Super omnes qui docebant me eru 99. Super omnes docentes tellexi : quia testimonia tua medita- ditus fum : quia teftimonia qua me me intellexi : quoniam testitio mea est. ditatio mea.

monia tua meditatus fum. 100. Super senes intellexi : quia Super senes intellexi : quia pre 100. Super seniores intelmandata tua quæsivi. cepta tua fervavi.

lexi : quia mandata tua exqui

sivi. 101. Ab omni via mala prohi Ab omni semita mala prohibui 101. Ab omni via mala probui pedes meos : ut cuftodiam ver- pedes meos , ut custodirem verba hibuisti pedes meos : ut custo

diam verbum tuum. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M. W.92. Sic Hilar. in hunc Pf. paulò verò post leg. in enim vis dilti hujus eft ex Græco enunciati : ita enim eft:1lá. bumilitate men. Pf. è Mf. Varic. ap. ipfum : Nifi quod lexi σας συντελείας είδον πέρας id quod cum Greciς πέρας nunina medit. mibi eft : tunc periislem in exprobratione mea. cupatur , ultra finem esi rerum statutarum..... quod autem noApud Ambros, in eund. Ps. col. uns. c. Nifi quia lex bifcrem fcribitur in finem , fine eo, quo fignificatur , exiftimatua medit. men eft : tunc forfitan periissem in humilitate mea : bitur id unde agitur contineri. & inf. col. 1122. f. alioquin periiffem in humilit. &c. & 7.97. In fronte ponitur littera Hebr. Mem ap. Hilar. sup.col. 1083. a. Nifi lex tua medit. mea esset : tunc for Ambrof. Prosp. & Cassiod. in hunc Ps. Ambros. ibid. ait fitan periiffem, &c. Auguft. cum Psalt. Rom. Nifi quod lex Mom significare in uno Interprete, Viscera ; in alio, Ex tua..... tunc forfitan periiffem in humilitate mea. S. Prosp. ipfis. Hoc ult. habetur in Psalt. Rom. Ambrof. subdit : Nifi quia lex tua medit, mea eft : forhtan periiffem, &c. Quomodo dilexi mandatum tunim Domine ? 1018 die medit. Apud Cassiod. ut in Vulg. In Gr. Ei őt...... 767s är mea eft : at infra ait, non potle dicere Marcionistam : Quoαπωλέμβω αν τη ταπεινώσει με. .

modo dilexi legem tuam ? Hilar, in eund. Pf.cum Pr. VaW.93. Sic in Psalt. Corb. est ad verbum. Hilar. verò tic. ibid. Quomodo dilexi legem..... tota die meditatio eft milegit cum Gr. In fæculum non oblivifcar justificationum tua bi. Auguft. Prosp. & Caffiod. Vulgatæ fuffiaganrur, la rum : quia in ipsas vivificasti me. Ambros. In aternum non Gr. Örny tùy weeen Menelu MO o'sir. August. quoque ait oblivifcar juftificationum tuarum : quoniam in ipfis vivif. me. Græcum meliùs habere totam diem. Ita quoque hab. Auguft. cum Prosp. Caffiodorus Vulgatæ W.98. Ita Calliod, hab. verbum è verbo. Item Hilar. congruit.

præter hoc, quoniam in feculum mihi eft. Ambrof. in eund. .94. Ita rursum in Psalt. Corb. Apud Hilar, in hunc Pf. Super inimicos meos intelligere me fecifti mandata tua : Pl. fic: Tnus sum ego : Fulva me : quia justific. &c. ut sup. quia tu es: ita fcilicetex potioribus Mss. alii enim ferunt, edon Pr. è Ms. Vatic. ap. ipsum, salva me Domine : quoniam, cuisti me mandatum tuum : quia in æternum mihi eft : non&c. Ita quoque Ambros, in eund. Ps. Auguft. verò & Caf nulli cum vet. ed. ad marg. prudentem me fecifli , &c. ud fiod. concordant cum Vulg. S. Prosp. habet, falvum me in Vulg. August. cum Psalt. Mediolan. Super inim. meos fac Domine. In Gi. fimpliciter you, o Cóv ve öti, &c. sapere fecisti me mandatum trum : quoniam in æternum mi

*.95. Vulgatæ conlentiunt Ambrof. Prosp. & Caffiod. bi eft. S. Profp. fapere fecifti me mandato tuo : quoniam in cum Píalc. Rom. & Gr. Hilarius hab. testimonia tua Do æternum , &c. Auguft. ait eodem loco, meliùs intellexisse, mine intellexi. August. teftimon, autem tun intellexi : subin- qui interpretati sunt in æternum, quam qui in fæculum ; de ait : fed familiarius hic Ecclefiæ auribus Græcum verbum tanquam finito ifto fæculo , nullum jam legis poffet esse manfonat , martyria cua intellexi.

datum. In Gr. Υπερ τις εχθρός με εσόγιζάς με την έντο*.96. Itidem in Psalt. Rom. Corb. & Carnut. ut & in Awy 68: Ti vi Tày da tu so Mf. Alex. & Compl. s. Pl. è Mf. Vat. ap. Hilar. Hilarius quoque in comment. jux 9.99. Hilar. Ambrof. Auguft. Prosp. & Caffiod. in ta plures Mís. hab. Omni confummationi ; at in fine legit , hunc Pl.concinunt cum Vulg. & Græco, Al.

teftimonin laium mandat, tuum vehementer. August. cum Prosp. Om meditatio eft mihi. nis confummationis ..... larum mandat, tuum valde : item X. 100. Ita legunt Hilar. Auguft. & Caffiod. ubi fup. valde , tract. 10.. in 1. Joh. to. 3. 899. a.è Gr. oçótex. necnon Auct. op. imp. in Marth. homil. 3. p. 23. a. cuin Ambros. in eund. Pf. fic : Omnis confummationis vidi fi Psalt. Rom. Mediol. Corb. & Carnut. Sic etiam Ambros. nem : amplificum mandatum tuum valde : air etiam col. in eund. Ps. nisi quòd hab. præcepra tua. $. Prosp. Super 1130. d. Non poffumus in omnibus vim Graci fermonis ex fenes..... quia mandata tua exquifivi. Græc. 'Trip Tipso bu? primere : major in Græco plerumque vis pompa sermonis ρες συνη και ότι τας εντολάς σε εξεζήτησα. eft : rénos dicitur Græcè, quod nos Latinè, 85 finem dici $. 101. Ita fere Pf. è Ms. Vatic. ap. Hilar, at Hila. miles, 85 consummationem. Eadem ferme ap. Hilarium col. rius ipse in comment. legit prohibui ; quam eriam lectio314. f. Frequenter admonuimus, inquit, non posse fatisfac nem confirmat infra , dicens : Refiftendum eft 5 obnitentionem intelligentiæ ex Latinitatis translatione præftari : alia dum, ut nofmetipsos ab omni via mala primum arceamua Tom. II.

Hh

[ocr errors]

NUM.

verbum tuum,

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
** Mf. Sangerm. 102. A judiciis tuis non de A judiciis tuis non receffi : quia 102. A judiciis tuis non decli-
clinavi : quia legem tuam po- tu illuminasti me.

navi : quia tu legem posuisti mihi.
fuifti mihi.
103. Quàm dulcia faucibus

Quàm dulce gutturi meo elo 103. Quàm dulcia faucibus meis
meis eloquia tua , fupra mel & quium tuum , super mel ori meo ! eloquia tua , super mel ori meo !
favum ori meo !
104. A mandatis tuis intel-

Præceptatua considerabam: prop 104. A mandatis tuis intellexi :
dexi : propterea odivi omnem terea odivi omnem semit am menda- propterea odivi omnem viam ini-
viam iniquitatis ; quoniam tu cii.

quitatis. legem conftituisti mihi.

NUN.

NUN.
105. Lucerna pedibus meis Lucerna pedi meo verbum tuum, 105. Lucerna pedibus meis ver-
& lumen semi- & lux semita mea.

bum tuum, & lumen femitis meis.
tis meis.

106. Juravi, & ftatui cuf Juravi, da perseverabo, ut cus 106. Juravi, & ftatui custodire
todire judicia justitiæ tuæ. todiam judicia juftitiæ tuæ. judicia justitiæ tuæ.

107. Humiliafti me usque Afflictus sum usque nimis : Do 107. Humiliatus sum usquequa-
quaque : Domine vivifica me mine vivifica me juxta verbum que Domine : vivifica me secundum
fecundùm cor tuum.
tuum.

verbum tuum.
103. Voluntaria oris mei Voluntaria oris mei complaceant 108. Voluntaria oris mei bene-
Domine proba : & judicia tua tibi Domine , & secundum judicia placita fac Domine : & judicia tua
doce me.
tua doce me.

doce me.
109. Anima mea in mani Anima mea in manu mea semi 109. Anima mea in manibus
bus tuis semper :& legem tuam per, & legis tua non sum oblitus. meis semper : & legem tuam non
non sum oblitus.

sum oblitus.
110. Posuerunt peccatores Posuerunt impii laqueum mihi, 110. Pofuerunt peccatores la-
laqueum mihi : & à mandato & à praceptis tuis non aberravi. queum mihi : & de mandatis tuis
tuo Domine non erravi.

non erravi.
NOT. AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Ambrof. & August. in eund. Pl. pariter leg. Ab omni via hic versiculus deest : vide etiam l. 2. de interpel. Dav.
maligna probibui..... ut cuftodiam verba tua; Ambrof. ver c. 4. col. 643. a. Ap. Auguft. ut in Vulg. In Gr. sexo
bum tuum. Sic etiam in Psalt. Rom. Corb. & ap. Car νος τοις ποσί με το νόμος [ε,εφως ταϊς τρίβοις με. Ιta etiam
fiod. cum verbo probibui. In Mediolan. probibe. Apud legunt Pfalt. Æthiop. Apoll. Metaphr.ac Hieron. in Agg.
Prosp. ut in Vulg. In Gr. 'Ex w dous od s merupās e'xatavoce 1. nempe lex tua, loco verbum tuum. Chromat. Aquil. in
σες πόδας με όπως αν φυλάξω τες , &c.

Matth. p. 981. a. Mandatum tuum lucerna pedibus meis ,
W. 102. Vulgatæ fuffragantur Hilar. Ambrof. August. Eg lux, &c. Auct. l. de fing. cleric. p. 527. Lucerna eff
Prosp. & Cassiod. in hunc Ps. In Gr. 071 ou crepeabétu- pedibus meis verbum tuum, & lux, &c.
Cάς με.

. 106. Accinunt Hilar. Ambros. Aug. Prosp. & Caf-
. 103. Sic est in Psalt. Rom. Mediol. Corb. & Car fiod. cum ver. Psalt. & Gr.
nur, ni excipiatur vocula super, pro supra. Iridem in Pr. W. 107. Ambrof. in hunc Pf. legit : Humiliarus sum
è Ms. Vatic. ap. Hilar, necnon ap. Prosp. Fulg, l. 1. de ufquequaque : at infra col. 1146. e. Humiliatus fum ni-
dupl. præd. p. 10. & Cassiod, in hunc Pl. Ar Hilar, ipse mis, omiffis aliis. August. & Prosp. cum Gr. Humilia-
in comment. deler hoc, & favum ; & Reg. cod. ibid. cum tus fum ufque valde : poft paulo Augustinus fic : Domi-
Albino hab, in ore meo ; quæ lectio confirmatur ab Hilar. nc vivifica me fecundum, &c. Hiiar. verò & Cafliod. Vul-
col. 319. e. his verbis : Mel in ore, non etiam in faucibus, gatæ consentiunt ad verbum.
dulce eft : & post paulo : Eloquia in faucibus in ore , . 108. Ambrof. legit : Voluntaria oris mei comproba
melle dulciora funt. Ambros, in eund. Pl. non semel : Quam Domine : 8 judicia , &c. Psalt. Corb. & Carnur. compro-
dulcia faucibus meis verba træ, fuper mel S favum ori meo! ba nunc ; Mediolan. bene prospera nunc ; Hilar. fac bene-
juidem in Luc. 9. col. 1414. f. & ep. 29. 10. 2. 907. a. placita Domine. Hieron. in ep. ad Philem. to. 4. 453.
sed in Pf. 118. col. 1187. b. hab. eloquia tum ; ut & S. a. complaceant tibi Domine, S. Prosp. fac beneplacita Do-
Paulin. ep. 1. cum Prosp. qui etiam addunt es favum , mine : $ in judicia tua, &c. Aug. & Caffiod, nil diffe-
ur sup. August. Q 19am dulcia fauc, meis verba tun, ( vel runt à Vulgata. In Gr. Td exóance sólarós les eûtóku-
quod de Greco est expreffius , eloquia rua , ) fuper mel fa cor da Kuers i tè, &c.
vum ori meo! ait quoque inf. Nonnulli fanè codices non ha X. 109. Ita ferunt Psalt. Rom. Mediol. Carnut. Corb.
bent favum, fed plures habent, Hieron. in Ezech. 3. col. necnon Pl. è Ms. Vatic. ap. Hilar. Ita quoque Hilar. ipse
713.c. & ep. ad Algas. quæst. 1. to. 4. 188.b. Quam dul-

in comment. ut & Prosp. & Caffiod. in eund. Pf. Sic cia gutturi meo eloq. tua , seper mel ori meo! lidem Da etiam Ambros. cùm in Pf. 29. col. 908. a. cum in Ps. mal. ad Hieron, epist. 17.10. 1. col. 579. Auct. verò l. 118. col. 1151. a. observat tamen hîc aliquos habere, de promill. p. 2. c. 21. col. 145. c. Quàm dulcia fan Anima men in manibus meis femper : fed quia , inquit, plecibus verba tua , super mella & favos ori meo! Auct. op. rique habent, Anima mea in manibus tuis, &c. hoc latiùs imp. in Marth. p. 173. b. fuper mel 5 favum ori meo. explanandum arbitror : & ira legit ipsel. de bon. mort, c. 1o. Gr. Ως γλυκέα το λάρυγί με τα λόγια σε, υερ μέλι τα col. 407. d. August. etiam in eund. Pf. ait : Nonnulli souail mere

codices habent , in manibus meis, fed plures , in tuis;
$. 104. Psalt. Rom. A mandatis tuis intellexi : prop hoc quidem planum eft ; Justorum enim animæ in manu
terea odio habui omnem viam iniquitatis; quoniam tu legem Dei sunt..... Anima verò mea in manibus meis , quomodo
pofuifti mihi. Hilar. verò, August. Prosp. & Cassiod. non intelligatur , ignoro , Sc. In Græco pariter legisse se dice-
addunt ult. verficulum, quoniam tu legem posuisti mihi. bant Sun.& Fret. Anima mea in manibus tuis ; ficut etiam-
, Abest pariter à Gr. præterquam à Mr. Alex. in quo

sub

num legitur á tais xepoi or ; at Hieron. epist. ad ipsos , to. nectitur : öte čvouco inocés ns. Hilar. legit cum Casiod. 2. col. 659. c. 662. a. legit in manibus meis , & contenpropterea odivi , &c. Ambrof. propter hoc odio habui, &c. Au dit ita eile scriptum apud Hebræos, apud LXX. & omgust. & Prosp. propterea odio habui , &c. Gr. chez T8 70 fpi nes alios Interpretes, non verò in manibus tuis ; tum adonce, &c.

dic : 89 omnes apud Græcos Ecclefiaftici Interpretes istum lo-
W. 105. Psalt. Sangerm. vitiosè scribit lucernam pro le cum fic edisserunt , & eft breviter hic senfres : Quoridie per
cerna. Litreræ autem præced. Nun , interpretatio eft Unicus , riclitor , & quaß in manibus meis fanguinem meum porta ,
vel in alio Interprete , Pafcua eorum, teste Ambrosio. In

s tamen legem tuam non oblivifcor ; supra : 8 legem tuam
. Plalt. Rom. Sempiternum; mox ibid. ficut in Corb. Lucer non fum oblitus, August. ¢ Gross legis tua non sum obli-
na pedibus meis verbum tuum Domine , & lumen , &c. Sic
criam

ap. Hilar. Prosp. & Cafliod. in hunc Pl. Irem ap. W.110. Aurograph. Sangerm. scribit à mandara ina,
Ambros, in eund, ut & in Ps. 37. col. 833. c. & in Luc. sed viciosè; correximus à mandato tuo, licet Hilar. & Am-
9. & 11. col. 1414. f. 1433. f. sed hoc ult. loco hab. Eg bros. habeant de mandatis tuis; August. Prosp. & Car-
*ux femitis meis, licut in Pl. 118.col. 1144. f. aliis in locis fiod. cum Plalc. Corb, a mandatis tuis ; Pr. ¿ Ms. Vale

[ocr errors]

tus.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. In. Hæreditate acquisivi testi · Hereditas mea testimonia tua in m. Confecutus sum om- Ex MS. Sangerna monia tua in æternum : quia exsul- sempiternum : quia gaudium cordis nia testimonia tua in æternum: tatio cordis mei funt. mei funt.

quia exsultatio cordis mei es

1

tu.

[ocr errors]

112. Inclinavi cor meum ad fa Inclinavi cor meum ut facerem 112. Declinavi cor meum ciendas juftiticationes tuas in æter- juftitias tuas , propter aternam re- ad faciendas justificationes fuas num, propter retributionem. tributionem.

in æternum, propter retribu

tionem.
SAME CH.
SAMECH.

SANCH.
113. Iniquos odio habui: & le Tumultuofos odivi , e legem 113. Iniquos odio liabui : &
gem tuam dilexi.
tuam dilexi.

legem tuam dilexi.
114. Adjutor, & fusceptor Protectio mea , & fcutum meum 114. Adjutor, & fusceptor
meus es tu : & in verbum tuum fu- tu es : verbum tuum exspeciavi. meus es tu:& in verbum tuum
persperavi.

speravi.
ns. Declinate à me maligni : Recedite à me maligni , & cuf 115. Declinate à me mali-
& fcrutabor mandata Dei mei, todiam mandata Dei mei,

gni:& fcrutabor mandata Dei

mei.
116. Sufcipe me fecundùm elo Çonfirma me secundùm verbum 116. Suscipe me secundùm
quium tuum , & vivam : & non tuum , & vivam : & noli me con- eloquium tuum & vivam :
confundas me ab exfpectatione mea, fundere ab exspectarione mea. & ne confundas me ab fpe

mea,
117. Adjuva me, & falvus ero: Auxiliare mihi, do salvus ero : 117. Adjuva me, & falvus
& meditabor in jultificationibus tuis & delectabor in praceptis tuis ju- ero : & meditabor in tuis justi-
semper.
giter.

ficationibus semper.
118. Sprevisti omnes disceden Abjeciffi omnes qui aversantur 118. Sprevistí omnes disce-
tes à judiciis tuis : quia injusta co- præcepta tua : quia mendax cogita- dentes à justificationibus tuis :
gitatio eorum.
tio eorum.

quia injusta cogitatio eorum.
119. Prevaricantes reputaviom Quasi scoriam comput asti omnes 119. Prævaricatores æftima-
nes peccatores terræ : ideo dilexi impios terra : propterea dilexi tef- vi omnes ipeccatores terræ :
testimonia tua.
timonia tua.

propterea dilexi omnia testi

monia tua semper.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
ap. Hilar. de mandatis meis ; sed solus, & malè. Pialt. antem ait, In verbum tuum speravi ; & infra, col. 1166.
Rom. Pofuerunt peccat. laqueos mihi : 50 à mandaris tuis, c. leg. spero, ut fupra. Auguft. cum Prosp. Adjutor mens,
&c. sed absque Domine , quod etiam in aliis sup. non exstat. & jufceptor meus es tu : in verbum tuum

supersperavi ; Prosp.
In Gi. Tayida yor, e'x Tavlor08 , &c. ut in Vulg. Ein verbum, &c. Caffiod. Adjutor meus, 8 fufceptor meus

Vi111. Hilarius in hunc Pf. Hæreditavi testimonia ina es ta: 5 in....Speravi. Gr. Borbós mo, g ártaúrtWP HY si oúe
in fæculum: quia , &c. ut in Vulg. Similiter ap. Ambros, in εις τες λόγες σε επήλπισα. .
cund. Ps: præter hoc , in aternum : quoniam , post paulo **.IIS. 116.-117. Eadem exstant in Psalt. Rom. ex-
verò hab. Hæreditate quæfivi, &c. & epift. 27. to. 2. 899. cepra vocé exfpectatione , pro fpe. Hilar. August. Prosp. &
c. Hæres factus sum testimoniorum tuorum. S. Prosp. He Cassiod. cum Vulgata concinunt ad verbum. Similiter ap:
rediratem adquifivi teftim. tun in æt. &c. Ap. Aug. & Caf Ambrof. prærer seqq. Difcedite à me maligni..... medita-
fiod. ur in Vulg. Addit tamen August. Nonnulli uno ver bor juftificationes fuas semper. In Gr. id unum differt à
bo volentes dicere, quod uno verbo in Greco pofitum eft, hä Vulgata, gücév us, vivifica me , pro 8 vivam.
reditavi interpretari sunt ; quod, etfi Latinum effe pofset X. 118. Sic habet Casiod. ad verbum. Sic etiam in Psalt.
magis fignificaret eum qui dedit hareditatem , quàm eum qui Rom. addito uno eft in fine. Ps. è Ms. Var. ap. Hilar. hab.
accepit; ut fic effet hæreditavi, quomodo ditavi. Melius er Sprevisti omnes difcedentes à juftitiis tuis: quia injufta cog-
go duobus verbis infinuatur integer sensus , five dicatur nitio eorum. Hilarius verò in comment, Sprevisti omnes dif
redicare potsedi, jive dicatur hæreditare adquisivi ; non ced. à justificationibus tuis : quia iniqua cogitatio eorum.
hæreditatem , fed hæreditate. In Gr. 'Exxnegróunca ta japo Ambros. in eund. Ps. Sprevisti omnes qui difcedunt à jufti-
τύeια σε εις τον αιώνα, &c.

ficationibus tuis : qnia iniqua cogitatio eorum: poft paulo
. 112. Sic Hilar. in hunc Pl. cum Pr. ibid. præfixo, verò ira resumit : Reétè autem ait : Ad nihilum deduxifti
& Pfalt. Corb. August. verò , Prosp. & Caffiod. Vulgarve prævaricatores : non peccatores dixit, fed prævaricatores:
consentiunt cum Plalt. Rom. Ambrofius in eund. Pr. lic : & poft pauca : Eriam illud pulchrè : Omnes ad nihilum
Inclinavi cor meum ad faciendas juftitias tuas in æternum deduxisti prævaricatores: five ille dives fit, nihil illi divi-
&c. Gr. "Εκλινα την καρδίαν με τα ποιήσαι τα δικαιώματά tiæ suæ profunt ; five honoratus , nihil dignitas ; five potens ,
&c.

nihil potentia. Sed aliud eft prævaricatorem esse discedentem
.*.113. Sanch corruptè, pro Samech, quod ult. legitur ap. à justificationibus Dei, aliud prævaricatorem esse terra.....
Hilar. Ambrof. & alios, Interpretationem habet Audi, auc ideoque fubjeéta ne te turbent , vide : nam fubjecit bis : Præ-
core Ambrofio : eff& alia ejus interpretatio , inquit, quæ varicatores æftimavi , &c. August. in eund. Pf. hab. Spre-
dicitur Firmamentum : in Psalt. Rom. Adjutorium. Quæ viffi omnes , 'vel, inquit , quod de Graco diligentiùs videtur
vero sequuntur in textu , eodem modo leguntur ap. Hilar. expreffum , Ad nihilum deduxisti omnes difced, à justific.
Ambr. Aug. Prosp. & Caffiod. in hunc Pl. Item ap. Lucif. tuis, &c. Hanc etiam ult. lectionem usurpat S. Prosp. in
Cal. I. de non conven. cum hæret. p. 223. c. & in Psale. Pr. Gr. 'Εξένωσας πάντας τες αποσατέντας απο των δι-
Rom. Οbfervat Hilarius non Inimico: Γιος dixife Prophe- καιωμάτων σε ότι άδικον το ενθύμημα αυτών.
tam , fed Iniquos, id eft, transgreffores legis. Er verò , in . 119. Ita legit Ambrof. in hunc Pr. cum Psalt. Corb.
quit , propriore iftud verbo Gracitas nuncupat dicens, Tapoca præter vocem omnia , quam delent : semper etiam in fine
róurs, id eft , extra legem agentes. Similiter Ambros, Græcus habent Psalt. Mediol. Carnut. & Vatic. ap. Hilar. Hila-
meliùs eos is propriè nuncupavit dicens , Topæreurs...... 70 rius verò in comment. fic legir : Prævaricantes deputavi
parouens exlex vocatur. Idem Ambros.col. 1163. f. & 1164. omnes peccatores terræ : ideo dilexi juftitias tuas. Au-
a. hab. legem autem tuam dilexi; è Gr. Tüv dérópor ox ürá gust, in eund. Pl. Prævaricantes deputavi, vel putavi , vel
Tuod fup. Eg legem tuam , &c.

existimavi , omnes peccat, terræ : Multis enim modis , inquit,
.114. Pfalc. Rom. Adjutor , & fufc. meus es tu : &'in noftri interpretati sunt unum verbum Græcum, quod eft
verbo tuo fuperfperavi. Ps. è Ms. Vat. ap. Hilar. Adjutor, éroniocunr inf. 1344. a. leg. aflimavi ; sicut l. de civic,
& Susc. mens : 8% in verbum tuum speravi. Hilarius ipfe in Dei, to.7. col. 440. item epist. 157. to. 2. col. 549. a.
comment. cum Psalterio Corb. Adjutor, es fufc. meus es tu: Prævaricatores æftimavi omnes, &c. in comment. sup. addit:
& in verbum tuum fpero. Similiter Ambros, in eund. Pf. propterea dilexi teftimonia tua femper ; & poft paulo ad vo-
Sed addit : Gracus tamen stý tita habet , quod eft super cem Prævaricatores , subdit : vel potiùs Prævaricantes ; Graa
fperavi , quod de eo dicitur qui semper addit ad fperandum , cus enim παραβαίνοντας ait, non παραζάτας: & poft multa
8 cùm Speraverit aliquid , iterum sperat : ac ibid. Pulchrè col. 1344. g. Quidam codices habent femper , quidam non

Tom. II.

08,

Hh ij

« ZurückWeiter »