Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA KOD:
£x MS. Sangerm. 15. Contere brachium pec Contere brachium impii @ ma 15. Contere brachium peccato

catoris & maligni : requiretur ligni : quares impietatem ejus, egr ris & maligni : quæretur peccatum
deli&um ejus , nec invenie- non invenies.

illius , & non invenietur.
tur.

16. Dominus regnavit in æ Dominus rex fæculi, & æternita 16. Dominus regnabit in æter-
ternum, & in fæculum fæculi: tis : perierunt gentes de terra ejus. num, & in fæculum sæculi : peri-
peribunt gentes de terra ejus.

bitis gentes de terra illius.
17. Desiderium pauperum Defiderium pauperum audivit 17. Defiderium pauperum ex-
exaudivit Deus : desiderium Dominus : præparasti cor eorum , audivit Dominus : præparationem
cordis eorum exaudivit auris audiat auris tua,

cordis eorum audivit auris tua.
tua.

18. Judicavit pupillo & hu Ut judices pupillum & oppreffum; 18. Judicare pupillo & humili, mili, ut non apponat ultra & nequaquam ultra Superbiet ho- ut non apponat ultra magnificare magnificare se homo super mo de terra.

se homo super terram. terram.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM, αυτόν , non αυτές.

rium cordis eorum exaudivit , &c. In Carnut. Defiderium
*.15. Sic apud Aug. & Cassiod. in hunc Pf. ficur in cordis eorum audivit , &c. In Mediolan..... exaudifti
Pfalt. Corb. & Mozarab. Consonat etiam Rom, nifi quod · Domine : præparationes cordis eorum audivit , &c. Apud
hab.conteres , non contere. In Gr. Eúrrentov..... Jutubuosta Caffiod. in eund. Pf. p. 42. a..... exaudivit Dominus :

dpapria auts, ' mi', &c. Ap. Symm. &x_uTubnost@. concupiscentiam cordis eorum exaudivit , &c. In Gr... sitúxy ce
*. 16. Auguft. & Caffiod. concordant cum Vulg. Kíciosa Tùy stoipasiar tus napt las auto #pookWs to @s 08.
Psalt. Corb. hab. Dom. regnavit.... peribitis, &c. Gr. Ba- Edd. Ald. & Compl. circa initium hab. sisúxecas Kueira
σιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα και ..... απολείθε , &c.

.18. In Psalt. Corb, Judicabit pupillo, &c. ut sup. Ap.
*. 17. Auguft. in hunc Pf. cum Vulgata concinit , Aug. & Cassiod. & al. constanter , judicare, è Gr. Kpivci.
nisi quod bis leg. exaudivit , ut fup. In Brev. Moz. sic: Hieron. in Ezech. 32. col. 926. f. legit : ut non magnificetur
Præparationes cordis eorum exaudivit, &c. In Psalt. Rom. ultra bomo super terram. In Gr. iva pena po si pro psyanaux eño
Defideria cordis corum exaudivit, &c. In Corb. Defide- är@pwioseni tūs rūs.

2.

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Ms. Sangerm. 1. In finem, Pfalmus ipsi Victori David. XI.

1. In finem , Pfalmus David. X.
David. X.
N Domino confido :

N Domino confido : quomo-
'N Domino Speravi, quomodo 2.
2. IN

I :
mex: Transmigra in montem in montem ficut passer?

migra in montem sicut passer ? sicut passer ?

3. Quoniam ecce peccato Quia ecce impii tetenderunt ar 3. Quoniam ecce peccatores res tetenderunt arcum, para- cum, posuerunt Sagittam suam su- intenderunt arcum, paraverunt saverunt sagittas in pharetram, per nervum , ut sagittent in abscon- gittas fuas in pharetra, ut sagittent ut sagittent in obscuro rectos dito rectos corde';

in obfcuro re&os corde. corde.

4. Quoniam quæ perfecisti, Quia leges dissipate sunt : justus 4. Quoniam quæ perfecisti, defdeftruxerunt:justus autem quid quid operatus eft?

truxerunt : juftus autem quid fecit ? fecit?

5. Dominus in templo fanc Dominus in templo Sancto fuo, 5. Dominus in templo fan&o Habari to suo, in cælo sedes ejus : Dominus in cælo thronus ejus : suo, Dominus in cælo fedes ejus : 2. 20.

Oculi ejus in pauperem ref Oculi ejus vident, palpebræ ejus Oculi ejus in pauperem respipiciunt : palpebræ ejus inter- probant filios hominum.

ciunt : palpebræ ejus interrogant fi-
rogant filios hominum.

lios hominum.
6. Dominus interrogat juf Dominus juftum probat : impium 6. Dominus interrogat justum &
tum & impium : qui autem di- autem & diligentem iniquitatem, impium : qui autem diligit iniquita-
ligit iniquitatem, odit ani- odit anima ejus,

tem, odit animam suam.
mam fuam.

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M.
*. 1. Ita August. in hunc Pf.col. 58. e.cum Græco. In obfcuro reitos corde non potuit. In Psale. Corb..... intender
Psalt. Rom. & Corb, deest ipsi.

runt arcum , paraverunt sagittas in pharetram, ut, &c. ut
*. 2. Ita Lucif. Cal. I. 1. pro S. Athan. p. 191.c. necnon

in Vulg. Græcè ita : "Oti..... EVÉTE/VQv..... Géan sis papstexv,
Ambros. in Luc. 12. to. 1. col. 1437. 6. & 1. de virgin. Tý Xatatottūcas év Oxotopúrn ta's, &c. Psalt. Rom. cum
to. 2. col. 241. e. item Hieron. I. 3. in epist. ad Ephes. Mozarab. hab. tetenderunt , ut sup. in textu.
to. 4. col. 404. f. nisi quòd omnes leg. dicitis ; at in 9.4. Ita Aug. in hunc Ps. col. 62.d. 64. e. In Psalt. Moze
Gr. &psite, dicetis , ut supra. Aug. in hunc Pl. bis legic Quoniam quem tu perfecisti, ipfi deftruxerunt. Ap. Oprat.l.
dicitis; post paulò verò hab. num. plur. in montes, è Gr. 2. cont. Donat. p.41.c.qua tu perfecisti , ipfi deftrux. In Gr.
€TI opu. In Psalt, Corb. dicetis... in montem.

Var. "OTI '' xatupriow, xaletxor, &c. at in Ms. Alex.ac edd,
V. 3. Lucif. Cal. ubi fup. concordat cum Vulg. Aug. Ald. & Compl. où xatuptíow , avto xalsīžov , &c. In Psalt.
in hunc Pr. haber in obscura luna , non in obscuro ; cæt. Rom. Martianæi legitur quem perfecisti ; in Rom. Fabri, qua.
ut in Vulg. irem constanter epist. 55. ad Januar. to. . 5. August. concinit cum Vulg. ad verbum. Sic eciam
2. col. 131. f. Apud Optat. 1. 2. cont. Donat. p. 41. Lucif. Cal. I. 1. pro S. Athan. col. 191. d. nisi quod præ-
b. ita : Ononiam ecce pecc. intenderunt... Sagittas in pha- ponit 85 , voci palpebræ. In Brev. Moz. singulariter , palpe-
retra sua,

ad sagittandos obscurâ lunâ reétos corde. S. Paulin. bra ejus interrogat ; cæt. ur in Vulg. Apud Ambr. l. de ep. 40. p. 245. b. Paraverunt sagittas in pharetra , ut Spir. S. 10. 2. col. 684. a. priora tantùm : Dominus in sagitt, in obscuro. Hieron. I. 3. in epist. ad Ephes. to.4. templo fanéto suo. In Gr. Kúpooş ev raw..... Kúpos e reserva col. 404. f. legit in pharetris. Cælestinus I. epist. 25. ο θρόνος αυτό..... τα βλέφαρα αυτά εξετάζει τες , &c. Conc. to. 1. col. 1210. alludens , dicit : Tetendit arcum . 6. Ita Lucif. Cal. l. 1. pro S. Athan. p. 191. d. fuum frequenter , ut legimus , 8 ore fino spicula venenara & August. in hu Pf. cum Gr. at Aug. in Pl. 93. col. jaitavit... rezorta in fe tela redierunt , poßquam fagittare in 999, a. & epift. 155. to. 2. col. 541. c. legit amat, loco

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
7. Pluet super peccatores la Pluet super peccatores laqueos : : 7 Pluet fuper peccatores Ex Ms. Sangerning
queos : ignis, & sulphur , & fpiri- ignis, & fulphur, & fpiritus tem- laqueos : ignis, & sulphur, &
tus procellarum , pars calicis co- peftatum, pars calicis eorum. fpiritus procellarum, pars ca-
rum.

licis eorum.
8. Quoniam justus Dominus & Quoniam juftus Dominus jufti 8. Quoniam juftus Domi-
justitias dilexit í æquitatem vidit tias dilexit : rećtum videbunt facies nus & justitias dilexit: æquitaa

tem vidit vultus ejus.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
diligit ; in Gr. o de aparar.

Pluet... laqueos : ignis, & fpir. procella , pars cal. &c. In
7.7. Cassiod. in hunc Pf. p. 44. scribit pluit , cum Gr. Επιβρέξει..... παγίδας πυρ» και θείον, και πνεύμα κα-
Pfalt. Rom. Corb. & Mozarab. præterea eadem Psalteria Tarridos, ji nepis, &c.
delents, ante fulphur. August. in hunc Pf. leg. Spiritus V. 8. Ira Lucif. Calar. ubi fup. ad verbum. Ambrof.
procella , cum Ambr. l. 2. de Spiritu S. to. 2. col. 643. f. in Luc. 7. to. 1. col. 1384. e. legit, & juftitiam dilexit.
cæt. ur in textu. Lucif. Cal. I. 1. pro S. Athan. p. 191. Psalt. Rom. justitiam , absque præced. 85. Auguft. in hunc
d. Pluet... laqueos : ignis , 5 fulphur , & Spiritus procellar. Pf. & juftitias ; extremò veró, vidit facies ejus. Psalt.
& pars cal. &c. Vigil

. Taps. cont. Varimad. p. 742. e. Mozar. videt. Gr. dixandoúras... side to mpóow for auts.

vultus ejus.

eorum.

eft?

[ocr errors]

::
· VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. t. In finem pro o&ava, psalmus Viktori pro octava, Canticum Da- í. In finem pro o&avo die, Ex Ms. Sangorm, David. XI.

vid. XII.

Pfalmus ipsi David. XI. m

Domine
quoniam defecit sanctus : cit sanctus : quoniam imminuti quoniam defecit sanctus :
quoniam diminutæ sunt veritates à sunt fideles à filiis hominum. quoniam diminutæ sunt veri-
filiis hominum.

tates à filiis hominum.
3. Vana locuti sunt unusquisque Fruftra loquuntur unusquisque 3. Vana locuti funt unur.
ad proximum fuum : labia dolosa, proximo suo : labium dolofum in quisque ad proximum suum :
in corde & corde locuti sunt. corde & corde locuti funt. labia dolofa, in corde & corde

locuti funt mala.
4. Disperdat Dominus universa

Disperdat Dominus omnia labia 4. Disperdat Dominus uni-
labia dolofa, & linguam magnilo dolosa, linguam magniloquam. versa labía dolofa, & linguam
quam.

magniloquam.
5. Qui dixerunt : Linguam nof Qui dixerunt : Linguam noftram 5. Qui dixerunt : Linguam
tram magnificabimus, labia nostra roboremus, labia nostra nobiscum nostram magnificabimus, la-
à nobis sunt, quis noster Dominus sunt , quis Dominus nofter ? bia nostra à nobis sunt, quis

noster Dominus eft?
6. Propter miseriam inopum, & Propter vaftitatem inopum, a 6. Propter miseriam ino-
gemitum pauperum, nunc exsur- gemitum pauperum , nunc confur- pum, & gemitum pauperum,
gam, dicit Dominus.
gam, dicit Dominus :

nunc exsurgam, dicit Domi

nus.
Ponam in falutari : fiducialiter Ponam in Salutari auxilium eo Ponam super falutare : fi-
agam in eo.
rum.

ducialiter agam in eum.
Prov. 7. Eloquia Domini, eloquia Eloquia Domini , eloquia mun 7. Eloquia Domini , elo-
30.5. cafta : argentum igne examinatum, da: argentum probatum , Separatum quia casta : argentum igni pro-

probatum terræ, purgatum feptu- à terra , colatum feptuplum. batum terræ , purgatum fep-
plum.

ties.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
. 1. Apud August. in hunc Ps. In finem pro o&avo, Caffiod. in hunc Pf. p. 46. a. fuper falutari meo ; Auguft.
Psalmus David. Psalt. Moz. addit die , cum Corb. Rom. in eund. Pl. & infra, in Ps. 93: Vulgatæ suffragatur.
haber , In finem pro otava die , Pf. David. In Gr. Eis tò Grace ita :'Απο της ταλαιπωρίας των....., από το..... λέγει
τέλος υπερ της ογδόης , Ψαλ. τώ Δαυίδ.

Κύeμος. Θάσομαι εν σωτηρίω" παρουσιάσομαι εν αυτώ. In
. 2. In Ms. S. Germ. deest vox fan&us , quam addi edd. Ald. & Compl. deelč alterum ótó. In Mr. nostro
dimus ex August. qui cætera habet quæ fupra. In Gr. Sangerm. omittitur Dominus , poft verbum dicit
önles , &c. Apud Ambr. 1. de Spir. S. ro. 2. col. 680.a. limi alibi fæpiùs : cùm enim librarius nomen Dei , vel Domini,
licer exstat : Diminuta sunt veritates à filiis hominum. Auct. aureis litteris fibi fcribendum proposuerit, non mirum li
verò op. imp. in Matth. hom. 53. p. 218. b. leg. Din ejus negligentiâ vel oscirantiâ nonnunquam id nomen
minuti funt fideles à filiis hominum.

prætermissum fuerit ; maximè fi in reliquo opere litteris
*. 3. Brev. Moz. initio hab. Vana locutus eft ; ulti- argenteis descripto , varia id genus auro depingenda
mòque, in cordes de corde locuti funt mala. Auguft. fcriptor in aliud tempus

diftulerit ut & facis indicant
fimiliter in principio haber , Vana locutus eft, & mala in vacua identidem relicta.
fine. Item in Psalt. Rom. Corb. Mediolan. & Carnut. $. 7. Aug. & Cafliod. in hunc Pro hab. Argentum igne
extremò, locuti sunt mala. In Gr. Mátau sadanosy fxQ505... examinatum terræ , prrgatum feptuplum. Similiter in Prakt.
έν καρδία και εν καρδία ελάλησαν: ΜΓ. Αlex. addit κακά. Rom. Corb. Carnut. & Mozarab. Ap. Ambros. 1. de Tob.

#. 4. Auguft. in hunc Pf. omittit , ante linguam ; c. 18. col. 612. b. ita : Argentum igne examinatum , pra-
abest pariter à Psalt. Corb. & à Gr. ed. Compl.

batum terra , purg. septuplo. Iridem epist. 74. col. 1082.
V. 5. Apud August. in hunc Pf. fimiliter , magnifi e. & l. 2. de fide, col. 473. b. ar in Ps. 118. 10. 1.col.
cabimus ; deinde verò ica , labia nostra apud nos funt , &c. 1114. e. Arg. igne exam. purgatum terra , probatum septu-
In Brev. Moz. nobiscum sunt. In Psalt. Rom. a nobis sunt, plum : vide etiam to. 1. col. 381. e. 991. a. & to. 2.
quis noster est Dominus 2 In Gr. peyanurğusv..... ap video col. 5. a. 552.f. Hieronym. epist. ad Damas. to. 3. col.
(in edd. Ald. & Compl. Top vir) o'si, tis vuôr Kúeioss'sı; 524. d. Arg. igne probatum terræ , purgatum septuplum :

*.6. Psalt. Corb. Propter misericordiam inopum , 6 similiter in Eccles. to. 2. cola 777. a. at in Isai. 54. to.
gemit... Ponam fuper falutare meum : fiducial. agam in eo. 3. col. 401.b. Argentum igne examinatum terra , purgatum
Brev. Moz. Propter miferias inopum ; & infra , Ponam feptuplum. S. Paulin. ep. 20. p. 112. c. & epist. 23. p. 125.
in falutari tuo: fiduc. &c. Similiter hab. Pfal. Mediolan. c. Argentum igne exam.probat. ierra , purgut. feptuplo. In Gr.
in salutari tuo ; Carnut. super salutare ; Rom. Martianæi, 'Aproeier metupwpéror , soxigurer ton gñ, xexabaeiqueror ero
fuper salutare meum ; Rom. Fabri, in falutare meum ; ταπλασίως.
Tom. II.

D

[ocr errors]
[ocr errors]

per diem ?

visceris me in finem ? Uquequo Domine obliviscéris U me in finem ? usquequo aver-
Ufuo : Non est Deus. Dixit ftultus in corde fuo: Non Non est Deus.
26 LIBER PSALMORUM. Pfalm. XII. & XIII.
VERSIO. ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Ex Mf. Sangerm. 8. Tu Domine fervabis nos: Tu Domine custodies ea : ferva 8. Tu Domine servabis nos : &

& custodies nos à generatione bis nos à generatione hac in æter- custodies nos à generatione hac in
hac,& in æternum.
num,

æternuin,
9. In circuitu impii ambu In circuitu impii ambulant , cùm 9. In circuitu impii ambulant:
lant : secundùm altitudinem exaltati fuerint vilissimi filiorum secundum altitudinem tuam multi-
tuam multiplicasti filios ho- hominum.

plicafti filios hominum.
minum..

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
¥. 8. Ira fere Psalt. Mediolan. August. verò cum aliis Mozarab. & Corb. In circuitu impii ambulabunt, &c. Apud
Psalt, omittit &', ante hoc, in æternum. In Gr. puréatis Ambr. in Pf. 43. to. 1. col. 908. e. In circ. impii ambu-
ημάς, και διατηρήσεις..... και εις τον αιώνα.

lant. In Gr. TreiTATE! ; apud Chryfoft."Amos , TEXTATÁ-
#.9. Ita August. & Caffiod, in hunc Ps. la Psalt, verò
VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
E.: MS. Sangerm. 1. In finem , Pfalmus ipfi Victori Canticum David. XIII. 1. In finem, Pfalmus David. XII.

David. XII.
U
obli-

Squequo Domine oblivisceris
quousque avertis faciem tuam des faciem tuam à me?

tis faciem tuam à me ?
à me

2. Quandiu ponam confi Usquequo ponam consilia in ani 2. Quandiu ponam consilia in
lium in animam meam, dolo- ma mea , dolorem in corde meo per anima mea, dolorem in corde meo
rem in corde meo per diem? diem ?
3. Usquequo exaltabitur ini-

Usquequo exalt abitur inimicus 3. Usquequo exaltabitur inimi-
micus meus super me? 4. con- meus fuper me ? convertere, exaudi cus meus super me ? 4. refpice, &
vertere, & exaudi me Domine me Domine Deus meus.

exaudi me Domine Deus meus.
Deus meus.
Inlumina oculos meos, ne Illumina oculos meos, ne unquam

Illumina oculos meos neun-
unquam condormiam in mor- obdormiam in morte : nequando quam obdormiam in morte : 5. ne-
tem : s. nequando dicat ini- dicat inimicus meus : Prævalui quando dicat inimicus meus : Præm
micus : Prævalui adversùs eum. adversùs eum.

valui adversùs eum.
Qui tribulant me, exsulta Hoftes mei exsultabunt cùm motus Qui tribulant me, exsultabunt fi
bunt si motus fuero : 6. ego fuero : ego autem in misericordia motus fuero : 6. ego autem in mi-
autem in misericordia tua tua confido.

fericordia tua fperavi.
spero.

Exfaltavit cor meum in fa Exsultabit cor meum in salu Exsultabit cor meum in salutari lute tua : cantabo Domino qui tari tuo: cant abo Domino, qui red- tuo : cantabo Domino qui bona bona tribuit mihi, & pfallam didit mihi.

tribuit mihi : & pfallam nomini
nomini tuo Altislime.

Domini altislimi,
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
$.1. August, in hunc Pl. deler ipfi , cum Psalt. Rom. & 1. de promiff. p. 2. C. 22. col. 148. d. Auguft. verò, &
Corb. Brev. verò Mozarab. deler in finem. Gr. hab. ut Cassiod. cum veterib. Psalt. concordant cum Vulgata. In
sup, in textu.

Gr. similiter , 'EzCastor, srocéxxoór MX..... 061100v Tès.....
* Ita Aug. & Cassiod. in hunc Pf. cum Psalt. Rom. μη ποτε υπνώσω είς θανατον" forte initio fcriptum erar
Corb. & Moz. In Gr. "Ews Tóté... &tinúon M8... Ws hóte επιςρεψον, non επίβλεψον.
ánospelcis, &c. in Ms. Alex. ac edd. Ald. & Compl. X. S. Auguft. & Caffiod. concinunt cum Vulg. Gr.
αποσρέφεις.

etiam hab. ο εχθρός με.
. 2. Similiter in Psalt. Moz. & Corb. August. eriam & $. 6. August, in hunc Pf. legit : Ego autem in tua
Caffiod. in hunc Ps. habent confilium , cum Psalt. Rom. mifericordia fperavi, &c. ut in Vulg. Plalt. veró Rom.
Martianæi; Rom. verò Fab.confilin. Gr. 'Ews Tivos duropeede habet cum Corb. Ego autem in tun mis. Sperabo. Item in
βελας εν ψυχή με , οσύνας εν καρδία με νμέρας

Mediolan. Moz. & Carnut. Sperabo. In Carnut, eriam, Corb.
. 3. Sic apud Aug. & Cassiod. & al. ficut etiam in & Rom. Fabri extremò, psallam nomini tuo Altiffime ,
Græco.

ut sup. in textu. In Gr. 'E7w de Éti TC &aber c8 ÜATIO..
$.4. Psalt. Corb. Convertere , & exaudi me... Inlumina 'Αγαλιάσεται... έν τω ζωαρίω σε άσω..... τώ ευεργετήσαντί με,
oculos meos ne unquam obdormiant in mortem. S. Paulin. και ψαλω τώ ονόματι Κυρίε τε υψίσε. Vide Nobil. in hunc
epist. 49. p. 286. c. Illumina oc. meos Domine , ne ung. versum.
ebdormiam in mortem. Similiter habet in mortem, Auct.
VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. 'Ex Ms. Sangerm. 1. In finem, Pfalmus ipsi Victori David. XIV. 1. In finem, Psalmus David, XIII. David. XIII.

Ixit insipiens in corde fuo : PS: 520

1. NOTÆ AD

VERSIONEM ANTIQUAM.
V. 1. Hilar. in hunc Pl. col. 57. b. ait : Qui le&us eft fignificat : ubi verò illi eft , ibi eum ad

quem

dicatur, oftene
Psalmus, In finem, infcribitur ; pauló verò post habet , In dit. August. in eund. Pr. col. 67. legit ut fup. In finem ,
fine. Item in Pl. s2 col. 83. c. Tertius decimus ita infcribi- Psalmus ipfe David. In Psalt. Rom. deest ipsi. In Gr. ta
tur : In finem, illius David. Pfalmus præfixus ap. Hilar. Δαυίδ.
ex Ms. Varic. hunc titulum habet : In finem , filio David; * Sic Hilar. in hunc Pfalm. n. 2. col. 57. c. ut in Pf.
fed Hilar. suam lectionem firmat, dicens : Hoc titulo ibid. præfixo. Similiter in Pfalc. Rom. Mediolan. Carnut,
id fignificatur , Pfalmum illum à David prophetatum fuisse ; & ap. Cassiod. at infra Hilar. in Pf. 52. col. 84. c. ait :
& poft pauca : Ubi illius inscribitur , ibi eum qui dixerit, Tertius decimus Pfalmus pro eo quod , abominabiles faci

Ixit

unum.

unum.

1

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. Corrupti funt , & abominabiles

Corrupti funt, &abominabiles Corrupti sunt, & abomina- Ex Ms. Sangernika fa&ti funt in ftudiis suis : non est qui fađi sunt studiosè: non est qui fa- biles facti sunt in voluntatibus faciat bonum , non eft usque ad ciat bonum.

suis : non eft qui faciat bo

num, non eft ufque ad unum. 2. Dominus de coelo prospexit Dominus de cælo profpexit super 2. Dominus de cælo profsuper filios hominum , ut videat li filios hominum, ut videret fi eft pexit super filios hominum, est intelligens, aut requirens intelligens , requirens Deum. ut videat fi eft intelligens, Deum.

aut requirens * Deum.

* Ms. omitra 3. Omnes declinaverunt , Omnes recesserunt , fimul conglu 3. Omnes declinaverunt, Deum, mul inutiles facti sunt : non eft qui tinati sunt : non eft qui faciat bo- fimul inutiles facti sunt : non faciat bonum , non est usque ad num, non eft ufque ad unum. eft qui faciat bonum, non est

usque ad unum. Sepulcrum patens est guttur eo

Sepulcrum patens est rum : linguis suis dolosè agebant,

guttur eorum : linguis fuis dovenenum aspidum sub labiis eorum.

Iosè agebant, venenum aspi

dum sub labiis eorum. Quorum os maledictione & ama

Quorum os maledictione & ritudine plenum eft: veloces pedes

amaritudine plenum eft : veeorum ad effundendum sanguinem.

loces pedes eorum ad effun

dendum fanguinem. Contritio & infelicitas in viis eo

Contritio & infelicitas in rum, & viam pacis non cognove

viis eorum, & viam pacis non runt : non est timor Dei ante oculos

cognoverunt : non eft timor eorum.

Dei ante oculos eorum. 4. Nonne cognoscent omnes qui Nonne cognofcent omnes qui ope 4. Nonne cognofcent hæc operantur iniquitatem, qui devo- rantur iniquitatem , qui devorant omnes qui operantur iniquirant plebem meam ficut escam pa- populum meum ut cibum panis ? tatem, qui devorant plebem nis?

meam sicur escam panis? NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. sunt in iniquitate, ( ex Pf. 52.) ita ait : abominabiles dos tales codices potiùs præcipiendum eft. Faustin. Presb. libel. facti sunt in adinventionibus suis. Aug. verò in hunc Pr. prec. p. 660. f, ultima rantùm refert verba , 5 viam pahaber : Dixit imprudens in corde fuo ..... abominabiles fatti

abominabiles fafticis non cognov. &c. De his autem ira dillerit Hieron. præfunt in affe&ionibus fuis : non eft qui faciat bonitatem , non fat. in llai. 57. ad Euftoch. to. 3. col. 415. Cim anterioeft,&c. & in Pr. 88.p.933. b. Dicat stultus in, &c. Ambr. ris libri præfatiunculam legeres , in qua afferui Apoftolos in Pr. 35: P: 775. a. Infipiens in corde fuo dixit , quia non Evangelisas ea tantum de LXX. Interpretibus , vel fuis, vel eft Deus : item in Pfalm. 1. col. 751. C. & in Luc. 18. p. eorum verbis ponere testimonia , qua cum Hebraico confona1487. d. Corrupti sunt , & abom. facti sunt : non est qui fa rent ; fi qua autem ab aliis addita sunt , omnino negligere : ciat bonitacem , &c. Hieron, in c. 57. Ilai. to. 3. col. 420. illico mihi non parvam quæstiunculam detulifti, quod fcilicet b. Dixit ftultus in corde fuo: Non eft Deus. Breviar. Muzar. ollo verfus , qui leguntur in ecclefiis, 5 in Hebraico non hoDirit infipiens..... Correpti funt..... in voluntatibus fuis, &c. bentur, terrii decimi Psalmi, Apostolus usurparit , fcribens ut in textu. Psalt. Corb. Corrupti sunt... in voluptatibus fuis. ad Romanos (C. 3. 7. 13: ) Sepulcrum patens est guttur Gr. Einer upper cv xoep! aurgo Oux...... répbeleger ( Alex. eorum , &c. ut sup. Quod cùm audiffem , quafi à fortiffima Ald. & Cumpl. creepte aproar ,) a 26b saúxonocer étitud su- pugile percuffus effem, cæpi tacitus æftuare, is Ruporem mena μασιν εκ έςι ποιών χρυσότητα , &c.

tis vultûs pallore fignare : Hebræus, inquam, ex Hebræis, . 2. Ita August. & Caffiod. in hunc Pl. nisi quòd ad- fecundùm legem l'harisaus, eruditusque ad pedes Gamaliedunt Deum in fine, cum omnibus Plalt. & Græco. Brev. lis, aut ignoravit hæc , aut eorum, qui leituri erant , abuMoz. habet ut videret, loco ut vident. Ambr. in Luc. 20. 10. fus eft ignorantiâ..... Tandem in memet reversus..... omnem 1. col. 1508. e. fic : Dominus respexit super filios hominum, Scripturam mente perluftrans , animadverti, sicut omnis pene fe eft intelligens, aut requirens Deum : at l. 4. Hexa. col. ad Romanos epistola de Veteri struita eft Instrumento , fico hec 78. a. habet , Dominus de cælo profpexit : & fupra l. 1. col. teftimonium de Pjalmis , 5 lfaia effe contextum : nam duo 14. f. Dominus refpexit fuper fil. bom, ut videret fi eft intell. primi versus : Sepulcrum patens est.... Linguis suis, &c. aut req. Denm. Verùm hîc editores noftri BB. monent quinti P/almi funt : illud antem quod fequitur : Venenum decem Mss. cum edd. Am. Per. Eraf. omittere ut videret, afpidum, &c. cxxxix. Pfalmi eft : rurfumque quod dicitur: In Gr. fic: Kies ex 78 yexrý db xuyev 785.... 78 it siv Quorum os maledictione, &c. de nono Pfalmo fumptum eft: kifsı, &c. Apud Iren. 1. 1. cont. häiel. c. 19. p. 90. d. tres autem verficuli qui fequuntur: Veloces pedes...... ConNon eft intelligens , aut requir. Deum.

tritio & infelicitas..... Et viam pacis , &c. in Ifaia prophe*. 3. Concordant August. & Caffiod. in hunc Pf. unà ta reperi..... Ultimus autem verfiis , id eft odavus : Non est cum Maximo Taurin. p. 3. h. & vet. Pfalteriis. Similiter rimor Dei, &c. in xxxv. Psalmi principio eft. Nec in boc ap. Iren. l. 1. . 19. p. 90. d. & Hieron. ep. ad Damas, to. cuiquam videatur esse diversum, fi quod in juis locis nume4. col. 158. d. Omnes declin. fimul inutiles facti funt. Ambr. ro dicitur fingulari , ab Apostolo pluraliter dicatur , qui scrie de apol. Dav. to. I. col. 693. c. loco fimul, hab. &'; bebat ad plurimos, $ in unum sensum multa cogebat exema irem iup. col. 651. a. Non erat qui faceret bonitatem , non pla. Arbitror solutam quæftionem tuam , noftram regulam erat usque ad unum. Biev. Moz. verbo faéti funt, addit super translatione Veteris Instrumenti concuffam magis effe, in voluntatibus fuis. In Græco fic : Ilartes de xanvar, anca quam motam ; & non tam Apostolum de Pfalmo xiii. fumpχρειών αν εκ έςι ποιών χρισότητα, εκ έσιν έως ενός. Alle , quod in Hebraico non babetur, quam eos, qui artem

** Hi versiculi omnes ita leguntur ad verbum ap. Au contexendarum inter fe Scripturarum Apoftoli nesciebant, quaguft. & Caffiod. ac in vererib. Palt. Lat. necnon in Gr. Alle aptum locum , ubi affumptum ab eo ponerent teftimonium, edit

. Rom. in Ms. verò Alex. ac edd. Ald. & Compl. de- quod absque auctoritate" in Scriptura pofitum non putabant. sunt: habentur tamen apud Justinum , & in Plalt. Arab. Denique omnes Græciæ traitatores, qui nobis eruditionis sue & Æthiop. Ambr. etiam in Pl. 18. to. 1. col. 1178. c. in Psalmos commentarios reliquerunt, hos verficulos veru anlegit : Sepulcrum petens eft guttur eorum. Oprat. I. 2. cont. notant atque prætereunt , liquido confitentes in Hebraico non Donat. p. 37. C. 44. b. 45. b. Os eorum maledittione & haberi, nec esse in LXX. Interpretibus, fed in editione Vulamaritud. plenum eft: veloces pedes eorum, &c. ut in textu. gata , quæ Græcé Korù dicitur , 5 in 10to orbe diverfa eft. Ad hæc Auguftinus l. 2. de doctrina Christ. to. 3. p. 1. $.4. Ita Caffiod. in hunc Pf.cum vet. Psalt. Rom. &c. col. 26. a. b. Quidam , inquit , codices habent , acuti pedes excepro uno hæc, quod delent unà cum Gr. Similiter

ap: eorum ad effundendum fanguinem ; ous enim, 65 acutum Aug. in hunc Pf. præter ifta : qui devorant pop. meum ficus apud Græcos , & velocem fignificat. Ille ergo vidit fententiam cibum panis. Vatic. tamen codex ibid. cum Gallicanis al. qui transtulit, veloces pedes eorum ad effund. fanguinem. 7. Mís. hab. populum meum in cibo panis. Gr. vi xateatere Ille autem aliu's, ancipiti figno in aliam partem raptus , TES TOY raóv Mix Epcod apix• Mf. Alexandr. xateatícr7S..... erravit : & talia quidem non obscura , fed falfa funt, quo- i bpáros áp7s. Symmach, wosi äpłor. sum alia conditio eft ; non enim intelligendos, sed emendanTom. II.

Dij

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Ms. Sangerti,

5.

Dominum non invoca Dominum non invocaverunt , S. Dominum non invocaverunt, verunt , illic trepidaverunt ti- ibi trepidabunt formidine : illic trepidaverunt timore, ubi non more, ubi non erat timor.

erat timor. 6. Quoniam Dominus in Quoniam Deus in generatione 6. Quoniam Dominus in genegeneratione jufta eft, consi- justa. Confilium pauperum confu- ratione jufta eft, confilium inopis lium inopis confudifti : quo- diftis : quoniam Dominus Spes ejus confudiftis : quoniam Dominus fpes niam Dominus fpes ejus est. eft.

ejus est, 7. Quis dabit ex Sion falu Quis dabit de Sion salutem If 7. Quis dabit ex Sion salutaa tare Israël ? dum avertit Do- raël? quando reduxerit Dominus re Israël ? cùm averterit Dominus minus captivitatem plebis suæ, captivitatem populi fui, exsulta- captivitatem plebis fuæ, exsultabit lætetur Jacob, & exsulter Il bir Jacob, latabitur Ifraël. Jacob, & lætabitur Ifraël. raël.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. *. 5. Ira Aug. & Caffiod. in hunc Pf. cum Gr. Item Jacob, & exsultet Ifraël. In Rom. Martian, & Corb. dum apud Vigil. Tapf. 1. 2. cont. Eurych. p. 21. c.

Avertet..... lætetur Jacob , & exsultet Ifraël. In Brev. Mozar. 7.6. Brev. Moz. fimiliter haber , confudifti ; dein quo- dum converterit Dominus ( seu) in avertendo Dominus capniam Deus. In Psalt. Rom. bis Deus , loco Dominus. In tivitatem..... letetur Jacob, & exfultet Israël. Ap. Calliod. Gr. semel initio , absque eft, poft jufta; at loco confudifti, in hunc Ps. p. 5o. c. fimiliter , latetur..... Es exsulter. Ap. sic , xaingórals. Ap. August. in hunc Pl. Quoniam Dens Aug. in eund. cùm averterit ; & inf. lætabitur..... 5 exsul. in gener. &c. ut in Vulg. Similiter apud Hilar. col. 55. tabit. In Gr. À Timis pe bas Kvelor..... add gw.....

$.7. Sic Hilar. in hunc Ps. n. 2. col. 57. d. uno excepto su pequrbútw , &c. at in Mr. Alex. ac edd. Ald. & Compl. dum averterit : at infra n. 6. col. 59. legit, dum avertit. erdyadorle....... su pearbúcela. In Psalt. Rom. Fabri fimiliter : dum averterit ..... latetur

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Pfalmus ipsi Canticum David, XV.
Ex Ms. Sangerm. 1. In finem

I. Pfalmus David. XIV.
David. XIV.

Omine quis peregrinabitur in Omine quis habitabit in tain tabernaculo tuo ? aut quis requiescet in monte monte Sancto tuo?

quiescet in monte san&to tuo? fanato tuo!

2. Qui ingreditur sine ma Qui ingreditur sine macula, 2. Qui ingreditur sine macula, cula, & operatur justitiam : operatur juftitiam,

& operatur justitiam : 3: Qui loquitur veritatem in

Loquiturque veritatem in corde 3. Qui loquitur veritatem in corde fuo, qui non egit dolum suo : qui non eft facilis in lingua corde fuo, qui non egit dolum in in lingua sua : Sua,

lingua fua : Nec fecit proximo suo ma Neque fecit amico suo malum , Nec fecit proximo suo malum, lum,& opprobrium non acce- & opprobrium non sustinuit super & opprobrium non accepit adverpit adversus proximum suum. vicinum suum :

sus proximos fuos. 4. Ad nihilum deductus est Despicitur in oculis ejus impro 4. Ad nihilum deductus est in in conspectu ejus malignus : bus, timentes autem Dominum glo- conspectu ejus malignus : timentimentes autem Dominum rificabit :

tes autem Dominum glorificat : magnificant :

Cui jurat proximo suo, & Jurat ut fe affligat, & non mu Qui jurat proximo fuo, & non non decipit , s. qui pecuniam tat : pecuniam suam non dedit ad decipit, s. qui pecuniam suam non suam non dedit ad uluram, & ufuram , & munera adversùs in- dedit ad usuram, & munera super munera super innocentes non noxium non accepit.

innocentem non accepit. accepit.

Qui facit hæc, non movebi Qui facit hæc , non movebitur Qui facit hæc, non movebitur in tur in æternum. in æternum.

æternum, NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. *. 1. Sic in Breviar. Mozar. Cassiod. delet ipfi, cum Psalt. Item Ambrof. l. 1. de excessu Sat. 10. 2. vol. 1130. d. & Rom. & Corb. Hilar. in hunc Ps. n. 1. col. 60. Psalmus, Auct. I. de xlii. Mans. col. 8.d. cum vet. Psalt. In Gr. inquit , qui le&tus eft, inscribitur , Pfalmus David. Apud Iopenómeros auwkos, tej porazóuevos exquocúryv. Aug. col. 69. Pfalmus ipso David , juxta Græc, tum addit: W. 3. Ita legit Aug. in hunc Pf. Hilar. verò in eund. De hoc titulo nulla quæftio eft.

n. 8. col

. 64. e. initio hab. Ei loquitur veritatem ; & in * Hilar. in hunc Ps. n. 1.6. 7. col. 60. &c. leg. cum fine, adversùm proximos fuos ; infra, adversùs. Cassiod. in Vulg. Domine quis habitabit in tab. tuo? aut quis , &c. Si eund. p. 51. a. cum Psalt. Rom. Qui loquitur..... E non militer Ambr. I. 1. de pænit. to. 2. col. 401. C. & l. de egit dolum..... adversùs proximum fuum. Item in Psalt. Meapol. Dav. col. 690. d. Item Leo M. serm. 16.

p.
66.

diolan. adversùs proximum fuum. Ambr. 1. 1. de excellu
b. & Cassiod. in hunc Pf. cum Psalt. Rom. Moz. &c. At Sat. to. 2. col. 1130. d. ait : Locutus est veritatem , non de-
Aug. in hunc Pf. ita : Domine quis peregrinabitur in taber- cepit proximum: item l. 3. offic. col. 124. c. Nec fecit pro-
naculo tuo ? 8 quis, &c. Gr. Kuele tis Ta@gıxúod cv oc.... ximo fuo malum. In Gr. Sarcar a'rýbelar..... os oxidóawosv
ay tis xatacxwcód, &c. Mf. Alex. Ald. & Compl. ü tis ; &c. i .....mi To'sirlise av7g.
Hieron. epist. ad Sun. & Frecel. to. 2. col. 627. c. de $.4. Hilar. in hunc Ps. n. 13. legit magnificat, num.
versu 6. Psalmi 5. neque habitabit juxta te malig. disseren- sing.cum Pfalt. Moz. reliqua ut in Vulg. Cassiod. in eund.
do, ait : Miramini cur Ta@gıxlar, id eft, incolatum, La- Pr. p. 51. b. habet magnificant ; ultimoque , & non decipie
tinus interpres non verterit , fed pro hoc pofuerit habitatio eum. Pfalc. Corb. magnificat..... & non decepit eum. Rom.
nem , qua Græcè dicitur xa7oixía..... in decimo quarto Pf. magnificat..... & non decipit eum. Aug. in hunc Pf. glorifi-
rursum pro incolatu , habitationem pofuit : Domine quis cat, absque eum in fine. Philaftr. Brix. de hærel. p. 723.
habitabit in cab. tuo ? Et fciendum quod fi voluerimus dice c. glorificavit. Græc.coğáld..... tx cb7r.
re: Domine quis incolet (abernaculum tuum..... perder eum . 5. In Ms. Sangerm. mendosè scriptum est, nononce-
puriar; dum interpretationis xaxo?urier sequimur , omnem pit, pro non accepit, quod ita correximus. Hilar. in hunc
decorem translationis amittimus.

Pr. n. 16. col. 67.68. cum eodem Psal. in fronte pofito $. 2. Sic hab. Hilar. Auguft. & Cassiod. in hunc Pf. habet similiter , fuper innocentes non accepit, &c. Sic etiana

[ocr errors]
« ZurückWeiter »