Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Ex MS. Sangermo

Cliath

Onfiremini Domino quom Contius quoniam in eternum mi

Confitemini Domino

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

cordia ejus.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
Alleluia. CXVII.

CXVIII.

* Alleluia. CXVII.
Onfitemini 1.
niam bonus : quoniam in

quoniam bonus: quo-
sæculum mifericordia ejus. sericordia ejus.

niam in fæculum misericordia

ejus.
2. Dicat nunc Ifraël quoniam Dicat nunc Israël , quoniam in 2. Dicat nunc Ifraël quo-
bonus : quoniam in fæculum mise- aternum misericordia ejus. niam bonus : quoniam in fæ-
ricordia ejus.

culum misericordia ejus.
3. Dicat nunc domus Aaron :

Dicat nunc domus Aaron, quo 3. Dicat nunc domus Aaquoniam in fæculum misericordia niam in aternum misericordia ejus. ron quoniam bonus: quoniam ejus.

in fæculum misericordia ejus. 4. Dicant nunc qui timent Do Dicant nunc qui timent Domi 4. Dicant nunc omnes qui minum : quoniam in sæculum mi- num , quoniam in aternum miseri- timent Dominum, quoniam fericordia ejus.

bonum : quoniam in sæculum

misericordia ejus.
s. De tribulatione invocavi Do Cùm tribularer invocavi Domi s. In tribulatione invocavi
minum : & exaudivit me in latitu- num : & exaudivit me in latitudine Dominum : & exaudivit me in
dine Dominus.
Dominus.

dilatione,
6. Dominus mihi adjutor : non Dominus meus, non timebo quid 6. Dominus mihi adjutor
timebo quid faciat mihi homo. faciat mihi homo.

est : non timebo quid faciat

mihi homo.
Hebr. 7. Dominus mihi adjutor : & Dominus mihi auxiliator, & ego 7. Dominus mihi adjutor :
13.6. ego despiciam inimicos meos. defpiciam odientes me.

& ego videbo inimicos meos.
8. Bonum eft confidere in Do Melius eft sperare in Domino , 8. Bonum eft sperare in Do-
mino , quàm confidere in homine : quàm fperare in homine : mino, quàm fperare in ho-

mine:
9. Bonum est sperare in Domi Melius eft fperare in Domino , 9. Bonum eft sperare in Do-
no, quàm fperare in principibus. quam sperare in principibus. mino, quàm fperare in prin-

cipibus.
10. Omnes gentes circuierunt

Omnes gentes circumdederunt 10. Omnes gentes circuie-
me : & in nomine Domini quia ul- me : in nomine Domini quia ultus runt me : & in nomine Do-
tus fum in eos.
sum in eas.

mini ultus sum eos.
1. Circumdantes circumdede Circumdederunt me, & obsede II. Circumdantes circum-
runt me : & in nomine Domini quia runt me : sed in nomine Domini dederunt me : & in nomine
ultus fum in eos.
quia ultus fum in eas.

Domini vindicavi in eos.
12. Circumdederunt me ficut Circumdederunt me quasi apes, 12. Circumdederunt me fi-
apes, & exarserunt ficut ignis in exftinéta funt quasi ignis spinarum: cut apes, & exarserunt ficut

NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUA M.
* Similiter ap. Auguft. Prosp. & Caffiod. & in Gr. ¥.8.9. Psalt. Mozarab. ita : Melius eft sperare in Do-

8.1. Ita legunt Prosp. & Caffiod. cum vet. Psalt. & mino, quam sperare in homine : Melius est confidere in Do-
Gr. Apud August. Confit. Domino quoniam bonus eft, &c. mino , quam confidere in principibus. Ambrof. l. 5. de fide ,
Apud Ambrof. I. de fide , to. 2. 475. e, quoniam bonus. to. 2. 559. a. b. Bonum eft fperare in Domino , quàm fpe-

. 2. August. cum Gr. Dicat autem domus Ifraël quo rare in homine : & poft pauca : Denique ftatim fubjecit de niam bonus, &c. S. Prosp. cum Psale. Corb. Mediol. Car pluribus : Bonum eft confidere in Domino , quàm confidere in nut. & Moz. Dicat nunc domus Ifraël, &c. Cassiod. cum principibus : & l. 2. de fide, to. 2. 475.e. Bonum eft conRom. Dicat nunc Ifrael, &c.

fidere Domino. Tertul. verò l. 2. & 4. adv. Marc. p. 651. ř. 3. Sic habet Casiod. cum Psale. Mozar. Mediol. & c. fic ordinem invertit cum Vulg. Bonum est fidere in DoRom. August. in eund. Pf. cum Gr. Dicat autem domus minum , quàm fidere in hominem : Et bonum eft fperare in Aaron quoniam bonus : quoniam, &c.

Dominum, quam fperare in principes ; inf. I. 5. p. 797.a.
V.4. Pfalc. Corb. & Rom. cum Cassiod. Dicant nunc quam fperare in magistratus. Item ap. Cypr. 1. 3. Testim.
omnes qui timent Dom. quoniam bonus : quoniam in se p. 307. a. Bonnm est confidere in Domino , quàm fidere in
culum , &c. August. eriam habet omnes , sed omittit to homine : Bonum eft sperare in Dominum , quàm fperare in
quoniam bonus. Itidem in Pfalt. Moz. at in Mediol. est principibus. Apud Auguft. Bonum eft confidere in Domino ,
quoniam bonus. In Gr. Einátwoar di z ártés..... Ötı área quam confidere in homine : Bonum eft sperare in Dominum,
Obs: ŐT! , &c.

quam sperare in principes. s. Prosp. & Caffiod. Vulgatæ
¥. 5. Sic est in Brev. Moz. excepta voce latitudine , accinunc. Gr. 'Αγαθον πεσειθέναι επί Κύeιον , και πεσειθέ-
pro dilatione. Sic etiam apud Aug. Prosp. & Caffiod. in και επ' ανθρωσον: Αγαθον ελαίζειν επί Κύριον , και ελπίζεις
hunc Pf. quibus accedir Ambros. in Pf. 118. to. 1. 1042. Topxxor Mf. Alex. ér' apportas.
a. 1055. a. 1129. e. 1208. a. at in Pf. 43. col. 925. c. ¥. 10. Ita legunt August. Prosp. & Caffiod. cum Psale.
legit cum Psalt. Corb. in latitudinem. Rom. verò, in tri Rom. & Moz. excepto uno circumdederunt. In Mediol.
bulatione invocavi..... in latitudine Dominus. Gr. 'Ex Oxi eriam deest quia, licut in, ante & post ultus sum. Hie-
ψεως επεκαλεσάμίω τον Κύeιον" και επικεσέ με εις πλατυσμόν. . ron. verò epist. ad Sun. & Fret. col. 659. c. ait : Dicitis

$.6. Ita legunt Prosp. & Caffiod, in hunc Pf. cum quia in Græcis codicibus non inveniri ; sed in Latinis sub
Sulpicio Sev. vit

. S. Mart. p. 350. f. & Pfalt. Rom. Si-afterisco legendum eft. In ed. Rom. & al. dj oróuce? Kue
militer habet Moz. mihi adjutor eft : extremò verò mibi pis suuréulw durés. Moz. hîc & inf. 11.& 12. ita scribit ,
faciet homo. Ambrof. l. 5. de fide, to. 2.559. a. & I. de vnltus fum illos , sed aperto mendo , pro ultus sum. In
Incarnat. p. 719. d. cum Vulgata concinit , ficut August. Corb. sic : Omnes gentes circumierunt me : ego autem in nc-
in hunc Pl. Cypr. autem ep. ad Fortunat. p. 267. b. & l. mine Domini ultus fum cos.
3. Testim. p. 306. c. legit : Non metnam quid faciat mihi .n. Psalt. Mediolan. cum Rom. Corb. ac Moz. 88
bomo : Dominus mihi auxiliator eft. Gr. Kúeros poi foulése in nomine Domini ultus frem eos , vel illos. Sic etiam apud
και 8 φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι άνθρωπος.

Aug. Profp. & Caffiod. in hunc Pr. Apud Ambros. verò
Ť.7. Sic haber Cassiod. in hunc Pl.cum Psalt. Carnut. in Pl. 43. & 48. to. 1. 908. c. 948. e. 8 in nomine Doa
& Corb. Auguft. verò , & Prosp. cum Psalt. Moz. Dom. mini ulius fum in eos. Græcè, ut sup. p. 10.
mihi adjutor eft : & ego defpiciam , &c. In Rom. adjutor . 12. Icidem in Psalt. Corb. Sic etiam in Rom. præ-
eft : ego videbo inimicos meos. In Mediolan, videbo super ter ult. & in nomine Domini vindicabor in eis. In Mozar.
inimicos meos, In Gr. Kúesos i coi bongós xerai frá Topol vultus sum illos ; initio verò fic, Circumd. me ficut apes
σας εχθρός με.

favum. Similiter hab. Aug. & Caffiod. apes favum ; cx.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

eas.

Exod.

tem.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Es Ms. Sangerm. ignis in fpinis : & in nomine in nomine Domini quia ultus fum in fpinis : & in nomine Domini quia
Domini ultus sum eos.

ultus sum in eos.
13. Impulsus versatus sum

Impulsus pellebar ut caderem, 13. Impulsus eversus sum ut caut caderem : & Dominus suf- en Dominus sustentavit me. derem : & Dominus suscepit me. cepit me.

14. Fortitudo mea , & lau Fortitudo mea , & laus mea Do 14. Fortitudo mea, & laus mea datio mea Dominus : & factus minus ; & factus eft mihi in salu- Dominus : & factus est mihi in fa- 15.2. eft mihi in salutem.

lutem.
15. Vox lætitiæ & falutis, in Vox laudis & falutis in taberna Is. Vox exsultationis & falu-
tabernaculis justorum. culis justorum.

tis , in tabernaculis justorum.
16. Dextera Domini fecit Dextera Domini fecit fortitudi 16. Dextera Domini fecit vir-
virtutem : dextera Domini nem , dextera Domini excelsa :

dextera Domini excelsa : tutem : dextera Domini exaltavit exaltavit me, dextera Domini dextera Domini fecit fortitudinem. me, dextera Domini fecit virtufecit virtutem.

17. Non moriar , fed vi Non moriar , sed vivam , 17. Non moriar , sed vivam vam : & narrabo opera Do- narrabo opera Domini.

& narrabo opera Domini. mini.

18. Castigans castigavit me Corripiens arguit me Dominus , 18. Castigans castigavit me Dominus : & morti non tradi- & morti non tradidit me,

Dominus : & morti non tradidit

tem.

dit me.

me.

21. 42.

[ocr errors]

1. Pet,

19. Aperite mihi portas jul Aperite mihi portas justitie , in 19. Aperite mihi portas justitiæ, titiæ , & ingreffus confitear gressus in eas confitebor Domino : ingreflus in eas confitebor Domino : Domino : 20. hæc porta Do- hac porta Domini , jufti intrabunt 20. hæc porta Domini, jufti intramini , justi intrabunt in eam. in eam.

bunt in eam. 21. Confitebor tibi Domi

Confitebor tibi quoniam exaudisti 21. Confitebor tibi quoniam ne quoniam exaudisti me : & me, á factus es mihi in Salutem. exaudisti me : & factus es mihi in factus es mihi in salutem.

falutem. 22. Lapidem, quem repro Lapidem quem reprobaverunt 22. Lapidem, quem reprobave- Isa. 28. baverunt ædificantes, hic fac- ædificantes , factus est in caput al runt ædificantes, hic factus est in 16. tus est in caput anguli .

Mattb. guli.

caput anguli. 23. A Domino facius eft : A Domino factum est istud, & 23. A Domino factum est istud : Læc 20. hic est mirabilis in oculis nof- hoc est mirabile in oculis noftris. & eft mirabile in oculis noftris.

17. tris.

Ad. 4. 24. Hæc dies , quam fecit Hæc efi dies, quam fecit Do 24. Hæc eft dies, quam fecit II,

Rom.9. Dominus : exsultemus, & lx- minus : exsultemus, & latemur in Dominus : exsultemus, & lætemur temur in ea.

33.

in ea. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.

2.7 tremò verò, s' in nom. Domini ultus sum eos. Ap. Caf- cupacjúcopal , &c. fiod. vindicavi in cis. Apud Ambrof. l. de exhort. virgin. ¥. 20. Hilar. in Pf. 126. col. 422. e. hac est porta Doto. 2. 297. e. media leguntur ut fup. exarserunt facut ignis mini, justi intrabunt per eam. Similiter Ambr. in Luc. 9. in Spinis. In Gr. 'Extra wody he a'csi démos al xupior.... j col. 1407. d. necnon Ambrosiast. p. 238. d. Auct. op. imp. τώ ονόματι Κυρίε άμυναμω αυτές.

in Match. hom. 19. p. 91. a. Hieron. in Matth. 7. 10.4. V. 13. Ita ferunt Psalt. Rom. Corb. Mediolan. & Car 24. a. S. Prosp. & Cafliod. in hunc Ps. denipto verbo nut. cum Cassiod. August. verò cum Moz. ita : Tanquam eft. In Ffalt. Rom. & Mozar. introibunt per eam. Apud cumulus arena impulfus fum 100 caderem , &c. A pud Am- August

. ha portæ Domini , jufti intrabunt in eas. In Gr. brof. in Psalm. 36. to. 1. 800. c. Impulfus fubverfus fum αυτη η πύλη..... δίκαιει εισελεύσονται και αυτή. ut caderem : 85 Dom. &c. Apud Prosp. ut in Vulg. In Gr. X. 21. Sic est in Psalt. Rom. & Corb. ut &

ap.

AmΩθείς ανετράπην το πεσείν και, &c.

bros. in Pl. 36. col. 793. e, necnon Auguft. & Caffiod. in *¥. 14. 15. Ita legunt August. & Cassiod. cum Plalt. hunc Pf. Sic etiam in Brev. Moz. præter unum fatus eft. Rom. & Moz. Item in Corb. Fortitudo mea , & laudatio S. Prosp. cum Vulgata concinit , & Græco. mea Dominus. Apud Ambros. in Pf. 32. 10. 1. 832. f. ut W.22. Similiter hab. Ambrof. l. de Tob. c. 21. col. in Vulg. Fortitudo men, laus mea Dominus : at in Pr. 618. f. 619. a. & l. 2. de interpel. Dav. c. 4. col. 43. col. 897, b. Fortitudo, Es laudario men Dominus : & l. 644. C. & to. 2. col. 869. c. Item Hieronym. epist. ad 3. de fide , to. 2. 503. b. fa&us es mihi in salutem. In Damas. to. 4. 147. d. necnon August. Prosp. & Cassiod. Ġr. ?1Xús på, aj üzrncis per..... Own dyamacaws is Cave in hunc Pr. cum Gr. Apud Tertul. I. 4. conr. Marc. p. Tupias, &c.

729. b. Lapis , quem reprobaverunt adif. ifte faltres est in . 16. Sic apud Auguft. & Prosp. in hunc Pr. Psalt. caput anguli : & 1. s. p. 800, a. in summo anguli. Item Moz. hab. in fine, fortitudinem. In Rom. verò & Corb. ap. Cypr. 1. de orat. Dom. p. 215. b. & 1. 2. Testim. p. ult. versiculus , dextera Domini fecit virtutem , penitus col 291. C. Lapis , quem reprob..... hic factus eft in caput anlitur : nec etiam refertur ab Ambrof. I. 6. Hexa. to. 1. guli. Similiter habent jul. Firm. I. de errore prof. relig. 140. d. nec in Psalm. 43. & 118. col. 891. f. 1252. e. c. 21. & Auct. I. de Judaica incredul. ad Vigil. p. 569, sed primi tantùm duo versiculi. Tertius etiam deletur à . 23. Sic elt in Psalt. Corb. & Carn. at in Rom. A Caffiod. nec reperitur in Gr. Apud Hilar. in Pf. 59. col. Domino fatum eft : eft mirabile in oculis noftris. Cypr. 138. b. unus tantùm exstat: dextera Domini fecit virtutem. I. de orar. Dom. p. 215. b. & l. 2. Testim. p. 291. C.

¥. 17. Sic habent Prosp. & Cassiod. cum vet. Psalt. ita legit : A Domino factus est iste : eft admirabilis in Auguft. verò, enarrabo , &c. Græc. y doruocpon; Mf. oculis noftris. Julius Firm. I. de errore prof. relig. c. 21. autem Alex. exfonnuboral.

An non factus est iste : 8 est mirabilis in oculis noftris ? Auct. ¥. 18. Accinit Ambrosius in Ps. 118. col. 1081. e. & 1. de Judaica incredul. ad Vigil. p. 569. A Domino fac1. 1. de pænit. to. 2. 406. a. necnon Prosp. & Cassiod. tum eft iftud : 88 est admirabile in oculis noftris. Hieron. in hunc Pl. cum Gaud. Brix. præf. ad Benev. p.943. h. ep. ad Damas. co. 4. 147. d. A Domino factum est : bic Cypr. verò l. 3. Testim. p. 320. b. & Auguft. in hunc est mirabilis in oculis nofiris. August. in hunc Pl. A DoPl. legunt : Emendans emendavit me Dominus : 5 morti mino factus est ei : & eft mirabilis in oculis noftris. S. Prosnon tradidit me. Gr. Nadevar smaid suoé us , &c. ut fup. per : A Domino fatus eft : 85 oft mirabilis in, &c. Cal

.19. Sic Ambrof. de apol. Day. to. 1.703. a. & in liod. A Domino factus est hic : Sest mirabilis in , &c. Mss. Ps. 118. col. 1118. d. & in Luc. 9. col. 1407. d. & l. 3. ibid. factum eji hoc mirabile. Gr. IIeper Kupieejéveto CVT**

de fide , co. 2. 524. f. nisi quod haber, ingressus in eas my s's Baumasü , &c. Aquila , éyévso tốto. confitebor , cum Psalt. Rom, & Corb. Itidem Cassiod. cum ¥. 24. Ita fere Pfalt. Rom. In Moz. fic: Hæc eft dies , Prosp. Aug. verò in eund. Pl. ingreffus in eis confitebor , quem , &c. Cypr. l. 2. Testim. p. 291. c. Ifte dies, quem fecio &c. Brev. Moz, ingreffus in ea. Græc. siten, I wv år dutais Dominus : exultemus , & jucundemur in co : & l. de orat,

bo te.

VULGATA MOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 25. O Domine falvum me fac, obfecro Domine , salva obsecro ;

25.

O Domine falvum me Ex Ms. Sangerm,
Ô Domine bene prosperare : 26.be- obsecro Domine , prosperare obfe- fac, ô Domine bene prof-
nedictus qui venit in nomine Do- cro: benedictus qui venit in nomine pera : 26. benedi&us qui venit
mini,
Domini.

in nomine Domini.
Benediximus vobis de domo Do Benediximus vobis de domo Do Benediximus vos de domo
mini : 27. Deus Dominus , & illuxit mini : Deus Dominus, & apparuit Domini : 27. Dominus Deus
nobis,
nobis.

inluxit nobis.
Constituite diem folemnem in Frequentate folennitatem in Constituite diem folemnem
condensis, usque ad cornu altaris. frondofis , usque ad cornua altaris. in confrequentantibus , usque

ad cornua altaris.
28. Deus meus es tu, & con Deus meus es tu , dow confitebor 28. Deus meus es tu, & con-
fitebor tibi : Deus meus es tu , & tibi : Deus meus es tu, & exalta- fitebor tibi : Deus meus es tu,
exaltabo te.

& exaltabo te.
Confitebor tibi quoniam exau Confitebor Domino quoniam bo Confitebor tibi quoniam
difti me : & factus es mihi in fa- nus : quoniam in aternum miseri- exaudisti me : & factus es mihi
lutem.
cordia ejus.

in salutem.
29. Confitemini Domino quo-

29. Confitemini Domino niam bonus : quoniam in fæculum

quoniam bonus : quoniam in
misericordia ejus.

fæculum misericordia ejus.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
Dom. p. 215. b. Iste eft dies , quem fecit Dominus : am vum fac, exprimatur , omnium interpretatione fignatum
bulemus , & jucundemur in eo. Similiter hab. Auct. I. de eft : & infra , col. 148. c. Ubi nos , inquit , legimus in
Judaica incredul. ad Vigil. p. 569.f. Ambros. verò l. 1. Latino : O Domine salvum me fac, ô Domine bene com-
de interpel. Job, c. 5. to. 1.631. a. Hic eft dies, quem place : juxta Hebr. sensum legere poffumus : Obsecro Do-
fecit Dom. exsultemus , & latemur in eo : sic etiam infra, mine , falvum fac ; obsecro Domine, prosperare obsecro.
col. 850. a. 887. e. 1122. C. 1428. f. & to. 2.

col. 883.

*. 26. Ita legunt August. Prosp. & Caffiod. cum Psalt.
d.977. e. hoc tamen ult. loco deest eft. August. in hunc Corb. Moz. & Gr. In Rom. & ap. Hieron. ep. ad Damas.
Ps. cum Prosp. Hic eft dies, quem fecit Dom. exsultemus , ut in Vulg. Apud Cypr. l. 2. Testim. p. 291. c. fic: bene-
& jocundemur in eo : ita rursum Auguft. ser. 225. to. ditus eft, qui venit in nom. Domini. Apud Ambros. in Pf.
5.975. d. Hieron. epist. ad Damas, to. 4. 147. d. 43. to. 1. 895. f. benedictus qui venit in nomine Domini :
Gaud. Brix. serm. 3. p. 948. c. Hæc eft dies, &c. ur in deinde, Deus Dominus, 6s illux, &c. omiffis intermediis.
Vulg. Cassiod. Hæc dies , quam , &c. Gr. Auta v sikerese, ř. 27. August. in hunc Pf. fic habet : Deus Dominus,
ήν..... αγαλλιαζώμεθα , και ευφρανθώμαι αν αυτή.

illuxit nobis. Constituite diem feftum in confrequentationibus ,
8.25. Ita legit S. Prosp. in hunc Pl. cum Psale. Corb. usque ad cornua altaris. S. Prosper : Constituire diem in
Auguftinus aurem , bene prospera iter verò. In Psalt. Me frequentationibus , ufque ad cornu altaris. Caffiod. Consti-
diolan. bene prospera nunc. In Rom. & ap. Cassiod. bene tuite diem folemnem in confrequentationibus , usque ad cornu
profperare. Apud Cypr. l. 2. Testim. p. 291. c. ita : 0 altaris. Sic etiam in Pfalt. Rom. Carnut. Corb. & Moz.
Domine Jalva igitur , 6 Domine dirige igitur. In Gr. 'n In Mediolan. Conftituite solemnitatem in confrequentationi-
Kúese Corsi, ü Kúese svít woor dú. Hieron. ep. ad bus , &c. In Gr. Συσήσαθε εορτην ώ τοϊς πυκάζεσιν , έως τών
Damas. to. 4. 146. f. 147. a. ait : In cxvii. Pfalmo , ubi xepátor TÔ, &c.
nos legimus : 0 Domine salvum me fac, ô Domine bene V. 28. Sic est in Psalt. Corb. Item in Rom. nisi quòd
prosperare : in Hebræo legitur : Anna Adonai osianna , anna hab. Confitebor tibi Domine. Sic etiam legit Auguft. in
Adonai aslianna : quod Aquila , Symm. 6 Theod. & V. hunc Pr. Item Caffiod. præter hoc , fa&us eft

. Ap. Prof-
Ed. ne quid in Latinum mutare videamur, ita exprimunt : perum ut in Vulg. nec aliter in Gr. Apud Faustin. presb.
s dj Kúers Cocor dil, o dü Kúere svéd wer drú. Sola VI. I. cont. Arian. p. 648. g. adjutor protector factus eft mihi
Ed. cum Interp. LXX. ita congruit, ut ubi cateri pofuerunt in falutem.
olu, illi fcripferint . Et quia osianna , quod nos cor *. 29. Concordant Aug. Prosp. & Caffiod. unà cum
rupte propter ignorantiam dicimus osanna , salvifica , five fal vet. Psalt. & Græco.

cum

[ocr errors][ocr errors]

HEBR.

VULGATA HOD.
Alleluia. CXVIII.

ALEP H.

CX I X.
ALEPH.

VERSIO ANTIQUA.
* Alleluia. CXVIII.

A LEP H.

Ex Mf. Sangerma

Eati immaculae. in via qui B Eatinimmaculate in wia, qui B Eari immaculati in via:

1.
in lege
ambulant in lege .

qui ambulant

Domini.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
* Ambros. in hunc Pl. to. 1. 973. a. Titulus Psalmi , in ibid. à Prospero. Apud Cassiod. verò præfiguntur singulis
quit , Alleluia eft. In Psalt. Rom. Halleluia de more. Hic octonis , ut supra. Imo in Pfalc. Rom. Martian. non tan-
larius etiam prologo in eund. Pf. hæc ait, col. 243. b. Oc tùm singulis octonis , sed & singulis versibus præponitur
currit in præfenti Psalmo etiam ea nobis difficultas , quod littera Hebræa : quod ita intelligi debet , ut octo priori-
cùm duos tantum Psalmos acceperimus per litteras Hebreas bus versibus , octies præponatur Aleph ; fequentibus octo
confcriptos , id eft, centefimum decimum , atque undecimum , versibus , octies Beth ; & fic deinceps de aliis. In Rom.
sta ut à prima ufque ad vigefimam fecundam litteram secun- verò Fabri loco Aleph , octies præfigitur Doctrina ; pro Beth,
dùm Hebræos versuum numerus conveniret , versusque finguli octies Domus ; pro Gimel, octies Plenitudo ; & ita de cæte-
à fingulorum elementorum initiis inchoarentur ; in hoc nunc ris : tales autem interpretationes sumuntur ex epist. Hieron.
Psalmo (CXVIII.) octonos versus elementa fingula obtinerent: ad Paulam. Marrianæus noster, Nor. in hunc Pl. to. 1. nov.
& sup. col. 241. e. Secundum Hebræorum litteras in fingulis edir. Hieron. col. 917. hæc observat : « In Canonis exem-i
octonis verfibus fingulæ littera praferuntur. Eft autem omnis plaribus Pfalmus iste divisus est ut cæteri per cola & com-
numerus versuum in centum septuaginta sex verfibus. Nam mata ; ita ut sexdecim versus sub unaquaque littera alpha-
cùm ex viginti duabus litteris omnis Hebræus sermo conve beri Hebraïci pofiti reperiantur. Hanc quoque divisionem
niat , & octonos verfus litteræ fingulæ explicent, numerus ifte secutus est Auguft

. in suo Speculo, quia jam usu recepra erat i
versuum octonis partibus multiplicatus expletur. Similiter

, Am ante Hieron. in editione Latina Psalmorum Vulgata ac «
bros. prologo in eund. Pl. col. 972. a. Litteris fingulis communi : » at in Hebræis volum. & apud Hieronymum
oftonos versiculos adfcripfit : & post plura : Prima littera octo tantúm versus habentur sub unaquaque littera.
Aleph dicitur , cujus interpretatio Doctrina eft. Itidem Hie . 1. Ita legit Lucif. Cal. 1. 1. pro S. Athan. p. 194.
ron. epist. ad Paulam , to. 2. 709. c. In cxviii. Pfalmo e. ficut Hilarius, Ambros. August. Prosper , & Cassiod.
fingulas litteras octoni versus fequuntur : de litteris ta in hunc PS. Ita rursum Ambrof. I. 2. offic. to. 2. 73. a.
men istis non meminit August, in comment, nec notantur cum vet. Psalt. & Gr. Solus Cyprianus epist. ad Fortunat,

eum.

nes tuos.

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
Es Mf. Sangero. 2. Beati, qui scrutantur tef Beati, qui custodiunt testimonia 2. Beati , qui scrutantur teftimo-

timonia ejus: in toto corde ex- ejus : in toto corde requirunt eum. nia ejus : in toto corde exquirunt
quirent eum.

3. Non enim qui operantur Non enim qui operantur iniqui 3. Non enim qui operantur ini.-
iniquitatem, in viis ejus ambu- tatem , in vis ejus ambulaverunt. quitatem , in viis ejus ambulave-
laverunt.

runt.
4. Tu mandafti mandata Tu mand asti pracepta tua custo 4. Tu mandasti mandata tua
tua custodiri nimis.
diri nimis.

cuftodiri nimis.
s. Utinam dirigantur viæ Utinam dirigantur via mea ,

ad s. Utinam dirigantur viæ meæ, meæ, ad custodiendas justifi- custodienda precepta tua. ad custodiendas justificationes tuas. cationes tuas.

6. Tunc non confundar Tunc non confundar, cùm ref 6. Tunc non confundar, cùm cùm respicio in omnia man- pexero ad omnia mandata tua. perspexero in omnibus mandatis data tua.

tuis. 7

Confitebor tibi Domine Confitebor tibi in dire&tione cor 7. Confitebor tibi in directione
in dire&ione cordis mei , in dis , cùm didicero judicia justitia cordis , in eo quòd didici judicia
eo quod didici judicia justitiæ tua.

justitiæ tuæ.
LUX.
8. Justificationes tuas custo-

Precepta tua custodiam : ne de 8. Justificationes tuas custodiam:
diam : non me derelinquas ul- relinquas me nimis.

non me derelinquas usquequaque. quequaque.

BETH.

BETH. 9. In quo corriget juvenior

In quo corrigit juvenis semitam 9. In quo corrigit adolescentior viam suam ? in custodiendo suam? cùm custodierit verba tua.

viam fuam ? in custodiendo fermosermones tuos.

10. In toto corde meo ex In toto corde meo exquisivi te : ne 10. In toto corde meo exqui-
quisivi te : non repellas me à errare me facias à mandatis tuis. sivi te : ne repellas me à mandatis
mandatis tuis.

tuis.
11. In corde meo abfcondi In corde meo abscondi eloquium II. In corde meo abscondi elo-
eloquia tua : ut non peccem tuum, ut non peccem tibi. quia tua : ut non peccem tibi.
tibi,

BETH.
12. Benedictus es Domine: Benedictus tu Domine : doce me 12. Benedi&us es Domine : do-
doce me justificationes tuas.
præcepta tua.

ce me justificationes tuas.
13. In labiis pronunciavi In labiis meis narravi omnes juf 13. In labiis meis , pronunciavi
omnia judicia oris tui.
titias oris tui.

omnia judicia oris tui.
14. In via testimoniorum In via testimoniorum tuorum le 14. In via testimoniorum tuo-
tuorum delectatus sum, sicut tatus fum , quasi in omnibus divi- rum delectatus sum, ficut in omni-
in omnibus divitiis tuis. tiis.

bus divitiis.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
p. 272. c. legit : Beari, qui immaculati funt in via : 89 qui Domine. In Ps. etiam è Mf. Vatic. apud ipsum deest Do.
ambulant in lege Domini. Itidem l. 3. Testim. p. 311. a. mine ; fubinde sic : in eo quòd didici juftitiam tuam. Ap.

. 2. Sic Hilar. Ambros. August. Prosp. & Cassiod, in Ambros. in eund. Pr. Confitebor tibi Domine in directione
hunc Pf. excepto verbo exquirunt. Lucif. Cal. ubi sup. Bean cordis , in eo cum didicero judicin justitiæ tuæ. Apud Aug.
ii , qui perfcrutantur reftim. ejus , &c. ut in Vulg. Cypr. & Prosp. Confiteb. tibi Domine in direct. cordis , in eo quod
ep. ad Fortun, p. 272. C. & l. 3. Testim. p. 311. a. Beati, didicerim judicia juft. tua. Apud Caffiod. ut in Vulg. præter
qui perfcrutantur martyria ejus 4 &c. ut in Vulg. Brev. Moz. insertum nomen Domine : fic etiam in Psalt. Rom. & Corb.
Benti , qui per scrutantur teftim. ejus : in toto corde meo ex In Gr. deest Domine , præterquam in Mr. Alex. cæt. ut
quirunt eum. In Gr. Maxdecor oi speurwrt&S ta raptuera in Vulg.
αυτή & όλη καρδία εκζητήσεσιν αυτόν. Hilarius in enarrat. 7.8. Accinunt Ambrof. Prosp. & Caffiod. in hunc Ps.
col. 246. d. 247. d. Beati scrutantes , &c.

Hilarius verò leg. non me derelinquas usquequaque nimis ;
$. 3. Concinunt Lucif. Cal. l. 1. pro S. Athan. p. 194: & poft paulò , ufquequaque eg valde. August. in eund.
e. Hilar. Ambrof. Auguft. Profp. & Casiod, in hunc Pl. Pr. ne derelinquas me ufque valde ; tum addit : vel ficut
unà cum Gr. In Psalt. Corb. est ambulabunt , sed solo. nonnulli codices habent, usque nimis , pro eo quod eft val-

.4. Consentiunt Hilar. Ambrof. Prosp. & Caffiod. in de ; nam hoc verbum Græcum eft & lîc , id eft , opótex.
hunc i'r. Sic etiam Chromat. Aquil. in March. p. 983. c. Brev. Moz. ut non me derelinquas usquequaque. Gr.
August. verò in eund. Pl. Tu præcepisti mandara tua cuf- uw peer gratarians é'ws opádex.
tod. nimis. Hilar. in explicat. p. 248.e. custodiri valde. Gr. 7.9. Hic præfigitur Hebr. littera Beth ap. Hilar. Am-
Lù tretsiaw..... Tŷ purczo das opódex. Unde Aug. in com bror. & Casiod. In Psalt. verò Rom. Fab. pro Beth, ha-
ment, col. 1285. e. dicit : Hic est opódex, quod eft valde ; berur Domus : sed Ambros. loco cit. col. 981. b. ait Beth
fed aliquando, ut diximus , nimis , pro eo quod est valde, litteram in Latino converfam , Confufionem declarari ; mox
88 dictum invenimus 5 dicimus. Unde nonnulli etiam La ibid. In quo corrigit juvenior viam fuam ? in cuftodiendo
tini codices non habent : Tu præcepisti mandata tua custod. verba tua : & l. 1. offic. to. 2. 4. b. nisi in celodiendo
nimis , fed valde.

verba Domini? Hilar. in eund. Pl. In quo corrigit adolefcens
ť.5. Sic est in Græco. Ita etiam apud Hilar. Ambros. viam suam ? in custodiendo ferm. tuos. Pl. è MI. Vatic. apud
Aug. Profp. & Caffiod. in hunc Pr.

ipsum cum Moz. In quo corrigit junior. Corb. & Rom.
$.6. Ita fert Pfalı. Corb. Ita etiam Rom. cum Moz. cum Cassiod. In quo corrigit juvenior , &c. ut sup. Apud
si excipias adv. dum, pro cùm. Pfalm. autem è MI. Vatic. August. in eund. Pf. In quo corrigit junior..... in custod.
ap. Hilar. lic habet : Tunc non confundantur , cüm perspe- verba tun. In Gr. 'Er tivi xalop. I wod vsaregs..... Tès ró-
sero in omnia mandara tua. Hilarius ipse in comment, col.
245. e. 249. d. Non confundar , cùm refpicio in omnia man **.10. 11. Sic in Psalt. Corb, ad verbum. Vulgatæ
data tua. Ambros, in eund. Pf. Tunc non confundar , cum congruunt Ambros. August. Prosp. & Caffiod, in hunc
perspiciam in omnia, &c. Aug. Tunc non confundar, cùm Pl. cum Gr. Item Hilar, in eund. Pl. nifi quòd hab. ub
infpicio in omnia, &c. S. Prosp. cùm perspicio , &c. Car non peccarem tibi. Gr. Cras år Mid céuápra cas.
fiod. dum refpicio in omnia , &c. Tóts s' un aim urbî, cr ¥¥. 12. 13. 14. Sic Hilar. in hunc Ps. addita voce meisa
τα με επιβλεπεν επί πάσας τας , &ς,

ad labiis. Itidem Ambrof. & Cassiod, in eund. Pl. rurfum
*.7. Hilar. in hunc Pf. p. 245. e. legit : Confitebor tibi Ambrof. in Pf. 36. col. 782. c. In via teftim. tuorum de-
Domine in direstione cordis , in eo quod didici judicia tun: leftatus fum , quasi in omnibus divit, at in Ps. 118. col.
et infra 249. e. 250, a. judicia juftitiæ tuæ, absque fup. 1024. é, legit deleitabar. Apud Auguft. hæc variant : In

1

785.C.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
15. In mandatis tuis exercebor: In præceptis tuis meditabor , 15. In mandatis tuis exerci- Ex Ms. Sangerska
& considerabo vias tuas.
contemplabor semitas tuas. tabor : & considerabo vias

tuas.
16. In justificationibus tuis me In justitiis tuis dele&tabor : non 16. In tuis justificationibus
ditabor : non obliviscar fermones obliviscar verba tua.

meditabor : non obliviscar ser-
tuos.

mones tuos.
GIMEL.

GIMEL.
17. Retribue fervo tuo, vivifi Tribue servo tuo : vivam, da 17. Retribue servo tuo, vi-
ca me : & cuftodiam sermones tuos. cuftodiam verba tua.

vam : & cuftodiam fermones

tuos.
18.. Revela oculos meos : & Revela oculos meos, do videbo 18. Revela oculos meos :
considerabo mirabilia de lege tua. mirabilia de lege tua.

& considerabo mirabilia de le

ge tua.
19. Incola ego sum in terra : Advena ego sum in terra : ne abf 19. Incola ego sum in ter-
non abscondas à me mandata tua. condas à me mandat a tua.

ram : ne abscondas à me man

data tua.
20. Concupivit anima mea de Defideravit anima mea desidera 20. Concupivit anima mea
Gderare justificationes tuas , in om- re judicia tua in omni tempore. desiderare justificationes tuas,
ni tempore.

in omni tempore.
21. Increpafti superbos : male Increpafti superbos : maledi&ti qui 21. Increpafti superbos: ma-
dicti qui declinant à mandatis tuis. recedunt à mandatis tuis.

lediäi omnes, qui declinant à

mandatis tuis.
22. Aufer à me opprobrium , Aufer à me opprobrium , & con 22. Aufer à me oppro-
& contemptum : quia testimonia temptum : quoniam teftimonia tua brium , & contemptionem :
tua exquilivi.
custodivi.

quia testimonia tua exquisivi.
23. Etenim sederunt principes, Evenim sederunt principes, ad 23. Etenim sederunt prin-
& adversùm me loquebantur : ser- versùm me loquebantur : servus au- cipes , & adversùs me detra-
vus autem tuus exercebatur in jul- tem tuus meditabatur praecepta tua. hebant: servus autem tuus exer-
tificationibus tuis.

cebatur in tuis justificationi

bus. 24. Nam & testimonia tua me Sed & teftimonia tua voluntas 24.

Etenim testimonia meditatio mea est : & confilium meum mea, quasi viri amiciffimi mei. ditatio mea eft : & confolatio justificationes tuæ.

mea justificationes tuæ sunt. NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

lab. meis , enunciavi omnia judicia..... In via testim. tuo etiam advena, interpretati funt, Caffiod. Incola ego fum
rum jocundatus fum, quasi in omnibus divitiis. ltem apud apud te in terra : non abscondas , &c. Apud Prosp. uc in
Prosp. enunciavi. Apud Hilar. in explanat: annuntiavi. Pr. Vulg.
Vatic. apud ipsum, pronunciabo. Gr. Surlsace; extremò . 20. Ita legunt August. Profp. & Caffiod, in hunc
gue , ετεροθων ως επί παντί πλύτω.

Ps. cum Pfalt. Rom. Corb. verò hab. defiderare juftrias
**.15. 16. Hilar. in hunc Pf. ita legit : In mandatis tuas. Hilarius in eund. Pl. fic : Concupivit anima mea
tuis exercebor..... In juftific. tuis meditabor : non obliviscar ut defiderem judicia tua in omni tempore : at infra in ex.
fermonum tuorum. Pf. verò Vatic, ap. ipsum , In mand. plic.col. 260.c. Concupivit... defiderare juftificationes tuas ;
tuis me exercebo, omisso ult. verfic. non oblivijcar, &c. Ambr. ied addir : Multis videbitur rectius dictum fuiffe : Delide-
in eund. Pf. fic : In mand. tnis exercebor ...... Et in tuis rat anima mea judicia rua in omni , &c. istamque lectio-
justitiis meditabor : non obliviscar verborum tuorum. Au nem in consequentibus tuetur. Pl. autem è Ms. Vat. ap.
gust. In mandatis tuis g.irriam : 85 confid..... In justificat. ipsum alteram admittit : Concupivit anima mea cupere juf-
tuis meditabor : non obliviscar verborum tuorum : tum ad. tificationes tuas , &c. Ambrofius in hunc Ps. cum Psalt.
dit: Quod Græcus babet is creX 469 , Latini Interpretes qui- Mediolan. Concupivit an. mea defiderare judicia tua , &c.
dam garriam, quidam exercebor interpretati funt. Cafliod. & inf. col. 1004.c. Concupivi defiderare judicia tua , &c.
cum Prosp. Vulgatæ congruit. Item Psalt. Rom. Fabri; deinde : Non dixit, Concupivi judicia , fed Concupivi
Rom, vero Martian, hab. In mand, tuis me exercebo. Mozar. deliderare. Hieron, in Ezech. 18. to. 3. 820, a. Defide-
exercebor ; extremòque, ut non obliviscar ferm. tuos. Gr. ravit anima mea defiderare judicia tua , &c. at in lsai. 26.
εκ επιλύσομαι των λόγων (ε.

col. 218. f. Concupivit an. mea defiderare judicia tua, &c.
¥.17. In aliis ver. Pfal.. hîc præponitur littera Gimel, In Gr. 'ETETŐ JOEY Y..... éta gureñcou xpivatá 68,
quæ, Ambrosio teste , Latinè Retributio dicitur. In Plalt. &c.
Rom. Fab. Plenitudo. Apud Hilar. & Cassiod. Gimel, ut **.21. 22. Pfale. Corb. Corripuisti superbos , &c. Hilar,
supra ; addit Hilar. Retribue fervo tuo, vivam : obfer- verò, Ambros. August. Prosp. & Caffiod. in hunc Ps. Vul-
vabo fermones tuos : at infra , 259. a. vivam : 85 custodiam gatæ accinunt. In Gr. smetiunoas. August. ibid. observat
fermones tros. Pl. è Mr. Vatic. ap. ipsum, cum Caffiod. teftimonia Græcè martyria nuncupari , quo verbo jam utimur,

vivam : & cuftodiam sermones tuos. Ambros. in eund. inquit, pro Latino ; subinde : Quoniam hoc ergo familiarius
Pf. Retribue fervo tuo , ut vivam : & cuftodiam verba tua: auditis & dulcius, fic accipiamus hæc verba , tanquam dic-
& to. 2.639. e, alludens dicit : vivifica servum tuum. Au tum fit, quoniam martyria tua exquisivi.
gust. Retribue fervo tuo , vivam : & cuftodibo verba tun. W.23. Sic eft in Psalt. Moz. & ap. Hilar. in hunc Pr.
Item vivam, in Pfalt. Rom. Corb. Carnur. & Moz. In Apud Ambros. verò constanter : 8 adversùm , vel adver-
Mediol. 1lt vivam. In Gr. Shoomar is purážw , &c. Ald. & sùs me detre&abant , &c. Apud Auguft. Prosp. & Casiod. uc
Compl. Scór pri ry, &c.

in Vulg. In Psalt. Corb. 65 adversùm me detrahebant.....
^. 18. Sic Hilar. in hunc Ps. at in Pf. 120. col. 378. exercebatur in tuis juftitiis. In Gr. κατ' έμε κατελάλεν,
e. legit : & cognoscam mirabilia ex lege tua. Ambrof. in &c.
hunc Pl. Adaperi oculos meos : 88 confiderabo mirab. de lege ♡. 24. Psalt. Rom. Corb. & Moz. sic habent cum Cafe
tua, August. textui favet , ficut Proip. & Cassiod. in hunc fiod. Nam 6 testimonia tua medit. mea eft : & consolatio
Pl.cum Philaftr. Brix. I. de hæres. p. 725.c. In Gr. 'ATO mea justificationes tuæ sunt. Itidem in Pr. Vatic. ap. Hilar.
xoxuyer ro's ..... à xonaronow, &c.

Hilarius autem in enarrat. ait : Testimoniorum meditatio
*. 19. Hilar. in hunc Ps. Accola ego sum in terra : ne unde oriatur oflendit , adjecit enim : & confilia mea justi-
abscondas, &c. Ambrof. in eund. Pl. Advena ego fum in ficationes rux. Ambros. in eund. Pf. Erenim testimonia tua
terra : ne abscondas, &c.item l. 2. de Abr. c. 4. col. 319. meditatio mea eft : & confilia mea justificatio tua. s. Prosp.
c. Advena. Augúst. Incela ego fum..... non (info.ne) abf- & confilium meum justificationes tua funt. Psalt. Carnut,
condas, &c. five, inquit , ut nonnulli codices habent , In & confolatio mea , ut fup. Gr. ai cum Corion MX Ta dhe
quilinus ego fum in terra ; quod enim eft in Græco nápor xalcata C. Mi. Alex. » Cumbria.
s, aliqui noftri inquilinus , aliqui incola, nonnunquam

Tom. II.

« ZurückWeiter »