Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]
[blocks in formation]

HEBR.

tum ejus accipiat alter.

19. Fiat ei ficut veftimentum quo operitur; & ficut zona, qua femper præcingitur.

Sint filii ejus pupilli, & uxor ejus

vidua.

Non fit qui ejus mifereatur, nec qui clemens fit in pupillos ejus.

Fiat noviffimum ejus interitus: in generatione altera deleatur nomen ejus.

Redeat in memoriam iniquitas patrum ejus apud Dominum, & iniquitas matris ejus non deleatur.

Sint contra Dominum femper, & intere at de terra memoria eorum: eò quòd non eft recordatus facere mifericordiam;

Et perfecutus eft virum inopem & pauperem, & compunctum corde ut interficeret.

Et dilexit maledictionem, qua veniet ei: & noluit benedictionem, que elongabitur ab eo.

Et indutus eft maledictione quafi veftimento fuo;& ingredietur quafi aqua in vifcera ejus, & quafi oleum in oẞa ejus.

Sit ei quafi pallium quo circumdatur, & quafi cingulum quo femper accingitur.

V. 10. Ita ferunt Pfalt. Rom. & Corb. cum Caffiod.
Mozarab. verò: Commoti moveantur, &c. Aug. ut in Vulg.
dempto tamen, ante ejiciantur. Apud Ambrof. in Pf.
61. to. 1.962. b. 965. d. Commoti amoveantur filii ejus, &
mendicent: ejiciantur de habitaculis fuis. Apud Hieron. in
Ifai. 65. to. 3. 495. a. Commoveantur, transferantur
filii ejus, & mendic. ejiciantur de domibus fuis. In Gr. Za-
λευόμενοι μελαναςήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτῷ, καὶ ἐπαιλησάτωσαν· έκα
oi
βληθήλωσαν ἐκ τῶν οἰκοπέδων αὐτῶν.

EX

"

V. 11. Auguft. Vulgate favet cum Profp. & Gr. Item
Caffiodorus cum Pfalt. Rom. & Corb. addita voce omnes
poft alieni. Addit pariter Mozarab. omnes; tollit verò &,
ante diripiant. Ambrof. I. de Tob. c. 4. col. 595. a. deler
omnem, ante fubftantiam ; ficut Phœbad. Agin. 1. cont.
Arian. p. 301. d.

V. 12. Ita Auguft. Profp. & Caffiod. cum Pfalt. Rom.
Gr. Μὴ ὑπαρξάτω αυτῷ ἀντιλήπτωρ, &c.

20. Hoc opus eorum, qui de

Hac eft retributio eorum qui ad-
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUA M.
Caffiod. neque
in ullo Græcorum reperitur : Fiat habit.....
& non fit, &c. additamentum hoc petitum videtur è Pf.
LXVIII. . 26. vel potiùs ex Act. 1. 20. legitur tamen in
triplici Pfalt. Sorbon. tefte Martianæo.

. 9. Sic in Pfalt. Rom. ut apud Auguft. Profp. Caf
fiod. & in Græco. Ap. Hieron. in Ifai. 65. to. 3. 495. a.
Fiant filii ejus pupilli. Ita etiam apud Aug. 1. 1. de ferm.
Dom. in mon. to. 3. 196. d.

V. 13. Sic in Pfalt. Corb. Ita quoque Profp. hab, cum Rom. & Moz. præter hoc, nati ejus; præterea Moz. add. in interitu. Apud Auguft. & Caffiod. ut in Vulg. & Gr. . 14. Ap. Auguft. Profp. & Caffiod. conftanter legitur iniquitas, non iniquitatis ; cæt. ut fupra. In Gr. 'Avaμνησθείη ἡ ἀνομία..... ἔναντι Κυρίε, &c.

VERSIO ANTIQUA.

epifcopatum illius accipiat Ex Mf. Sangerma

. 15. Pfalt. Rom. Fabri, ut difpereat ; Rom. Martian. difpereat. Mozarab. 5 difperdat de terra memoriam eorum. Profp. & Caffiod, ut in Vulg. August. in eund. Pf. Fiant Tom. II.

alius.

Fiat tabernaculum ejus defertum : & non fit qui habitet

in eum.

9. Fiant filii ejus orphani: & uxor ejus vidua.

10. Commoti amoveantur filii ejus, & mendicent: ejiciantur de habitationibus fuis. Scrutetur fœnerator fubftantiam ejus : diripiant alieni omnes labores ejus.

II.

12. Non fit illi adjutor : nec fit qui mifereatur pupillis ejus.

13. Fiant filii ejus in interitum : in una generatione deleatur nomen ejus.

14. In memoriam redeat iniquitatis patrum ejus in confpectu Domini : & peccatum matris ejus non deleatur.

15. Fiant contra Dominum femper, & disperiat de terra memoria eorum: 16. pro eo quòd non funt recordati facere mifericordiam.

17. Et perfecuti funt hominem pauperem, & mendicum, & compunctum corde morti traderent.

18. Et dilexit maledi&tionem, & veniet ei: & noluit benedictionem, & prolongavit ab eo.

Et induit fe maledictionem ficut veftimentum, & intravit velut aqua in interiora ejus, & ficut oleum in offibus ejus.

19. Fiat ei ficut veftimentum, quod operietur ; & ficut zona, qua femper præcingitur.

20. Hoc opus eorum, qui

contra Dominum femper, difpereat, &c. deinde obfervat
alios Interpretes fic tranftuliffe: Fiant in confpectu Domini
femper; alios verò, Fiant coram Domino femper: ita etiam
Pfalt. Corb. habet. Gr. rarrior Kupie.

. 16. Vulgatæ refpondent Auguft. Profp. & Caffiod. cum vet. Pfalt. & Gr.

*. 17. Pfalt. Rom. & Moz. cum Caffiod. Et perfecutus eft hominem pauperem, 5 mendicum, & compunctum corde morti tradidit. Ita etiam Corb. habet, excepto hoc ult. morti tradiderunt. Mediol. morti tradidit. Ambrof. in Pf. 40. col. 869. b. Et perfecutus eft hom. inopem, & mendicum. Profp. hominem pauperem, & mendicum. August. ut in Vulg. & Gr.

. 18. Eadem leguntur in Pfalt. Rom. & ap. Caffiod. hoc excepto, & prolongabitur ab eo ; ut & inf. ficut aqua ; Mfs. tamen 3. Caffiod. ferunt elongabitur. Pfalt. Corb. & prolongabit ab eo; dein, Et induit je, &c. Mozar. prolongabitur ab eo, detracto præced. 5, ante noluit, ficut fe, poft induit; poft paulò verò hab. ficut veftimento. Ambr. I. 4. de interpel. Dav. c. 4. col. 666. a. Et induit fe maledictionem. Hieron, in Ecclef. to. 2. col. 766. b. Înduatur maledictione ficut veftimentum : & in Ezech. 44. 10. 3. 103. c. Indutus eft maledictione ficut veftimento. Auguft. & Profp. confentiunt cum Vulg. & Græco. Auct. verò 1. de promiff. p. 2. c. 33. col. 149. b. c. leg. noluit benedictionem, & longè fier ab eo.

. 19. Ita Pfalt. Corb. habet. Moz. Fiat illi ficut vef-
tim. quod operitur. Rom. cum S. Profp. quo operietur,
&c. ut fup. Auguft. & Caffiod. ut in Vulg. Mf. tamen
1. Caffiod. cum edit. habet operietur. Hieron. verò: Fiat
ei ficut veftim. quo circumdatur ; & ficut zona, qua femper
accingitur. Gr... ὃ περιβάλλεται· κου... ἣν διαπαντὸς πε
ριζώννυται.

. 20. Ita legunt Auguft. Profp. & Caffiod, cum ver,
Ee ij

[blocks in formation]

Pfalt. & Gr.

. 21. Pfalt. Rom. & Corb. cum Caffiodoro : Et tu Domine, Domine, fac mecum mifericordiam propter nomen tuum: quia fuavis eft, &c. Mozarab. Et tu Domine Deus, fac mecum propter, &c. Mediolan. & Carnut. fac mecum mifericordiam propter, &c. Auguft. in eund. Pf. Et tu Domine, Domine, fac mecum; mox ita: quidam fubaudiendam putaverunt mifericordiam ; quidam verò & addiderunt: fed emendatiores codices fic habent: Et tu Domine, Domine, fac mecum propter nom. tuum: quia fuavis eft, &c. Similiter in Gr. nifi excipiatur vox xpusov, loco fuavis eft. Mf. Alex. addit xos, poft hoc, fac mecum.

. 22. Itidem in Pfalt. Corb. Moz. verò hab. quia egens & pauper fum ego: cor meum conturbatum eft in me. Rom. cum Caffiod. quoniam egenus ..... conturbatum eft in me. Apud Auguft. ut in Vulg. & Græco.

VULGATA HOD. trahunt mihi apud Dominum : & qui loquuntur mala adversùs ani

mam meam.

21. Et tu Domine, Domine, fac mecum propter nomen tuum : quia fuavis eft misericordia tua.

. 23. In Pfalt. Moz. deeft cùm, post umbra; extremỏ verò habetur locufta; cæt. ut fupra. In Rom. pariter locufia; ficut ap. Caffiod. cæt. ut in Vulg. Auguft. leg. locufta; tollit autem 5, ante excuffus fum: fic etiam in Gr. In Pfalt. Corb. Sicut umbraculum declinat, ablatus fum: excuffus fum ut locufta; prima manu, locufta.

. 24. Auguft. Vulgata congruit ad verbum. Ita etiam Caffiod. cum Profp. nifi quòd hab. præ jejunio. Similiter in Pfalt. Moz. & Rom. Item Carnut. hab. in fine, propter mifericordiam. Corb. propter mifericordiam tuam, ut fupra. Gr. ἀπὸ νηςείας..... δι ̓ ἔλαιιν· fortaffe quidam legerunt δι ̓ ἔλεον.

[ocr errors]

#. 25. Confentit Ambrof. in Pf. 38. & 118. col. 847. f. 1037. a. & epift. 46. to. 2. 985. b. neque contradicunt Auguft. Profp. & Caffiod. in hunc Pf. nec vet. Pfalt. In Gr. deeft tantum, ante moverunt : deeft pariter in Pfalt.

Libera me, 22. quia egenus & pauper ego fum : & cor meum conturbatum eft intra me.

Corb.

V. 26. Ita legit Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Corb. Sic etiam eft in Pfalt. Rom. addito uno &, poft vocem meus. In Mozarab. Salva me fecundùm miferic. Apud Au

23. Sicut umbra cùm declinat. ablatus fum : & excuffus fum ficut

locuftæ.

Confitebor Domino vehementer in ore meo, & in medio populorum laudabo eum.

Quoniam ftabit à dextris pauperis, ut falvet à judicibus animam ejus. NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

24. Genua mea infirmata funt à jejunio: & caro mea immutata eft propter oleum.

25. Et ego factus fum opprobrium illis viderunt me, & moverunt capita fua.

:

26. Adjuva me Domine Deus meus falvum me fac fecundùm

mifericordiam tuam.

27. Et fciant quia manus tua hæc & tu Damine fecifti eam.

:

28. Maledicent illi, & tu be nedices : qui infurgunt in me, confundantur: fervus autem tuus læ tabitur.

29. Induantur qui detrahunt mihi, pudore : & operiantur ficut diploide confufione fua.

30. Confitebor Domino nimis in ore meo : & in medio multorum laudabo eum.

31. Quia aftitit à dextris pauperis, ut falvam faceret à perfequentibus animam meam.

guft. ut in Vulg. In Gr. Coor μE NATA TO EXEÓS Cr.

. 27. Pfalt. Moz. haber: Et fciant quia manus tua bat eft: tu Domine fecifti ea. Sic etiam in Rom. præter hoc primum, Ut fciant. In Corb. Et fciant omnes quia manus tua hac eft: tu Domine fecifti eam. Rom. Martian. hab. pariter eam. Auguft. cum Gr. Et fciant quoniam, &c. ut in Vulg. Caffiod. Ut fciant.

. 28. Sic eft in Pfalt. Carnut. & Corb. In 'Rom. con fundantur, &c. ut in Vulg. Sic etiam in Gr. & apud Auguft. & Caffiod. Apud Ambrof. in Pf. 118. col. 1037. b. & 1. de ob. Val. to. 2. 1184. b. Maledicent ipfi, & 16 benedices at in Pf. 38. col. 847. f. & inf. 11 30. c. Maledicent illi.

. 29. Similiter in Pfalt. Corb. excepto hoc medio, reverentia operiant fe. In Rom. pariter, & ap. Caffiod. reverentiâ; cæt. ut in Vulg. In Moz. Induantur confufione, qui detrahunt mihi, &c. ut in Vulg. Ap. Auguft. in eund. Pf. ita Induantur qui detrahunt mihi, pudorem: operiantur ficut diploidem confufionem fuam : fubinde, Quidam etiam, inquit, fic interpretati funt: & operiantur ficut pallium duplex confufionem fuam. In Gr. "Erdvoάdwear of ἐνδιαβάλλοντές με, ἐντροπήν· καὶ περιβαλέθωσαν ὡς διπλοΐδα aiXúrur auTY.

.30. Accinunt Auguft. Profp. & Caffiod. in hunc Pf. cum Pfalt. Rom. & Gr. In Mozarab. deeft, ante hoc, in medio. In Corb. verò fic: Confitebor tibi Domine in ore meo in medio mult. &c. ut fup. Observat Auguft. ibid. Nimis, dici folere in confuetudine fermonis Latini, quod plus eft, inquit, quàm debet; cui contrarium eft parum, quod minus eft quam debet. Sed nimis, Græcè ayar dicitur: ifte autem verfus non habet äyær, fed habet opó♪ex ; quod quidam noftri fic interpretati funt, ut pro eo ponerent aliquanda nimis, aliquando valde.

. 31. Vulgatæ refpondent Auguft. Profp. & Caffiod, cum vet. Pfalt, & Gr.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

NOTE

. I. Sic eft in Pfalt. Moz. ut & in Gr. & ap. Auguft. In
Rom. Fabri, David Pfalmus ; & in Gr. Alex. To David
Yarus. Apud Caffiod. Pfalmus David. In Pfalt. Corb.
Canticum, Pfalmus ipfi David.

Iren. 1. 2. c. 28. p. 158. a. & l. 3. c. 6. & 10. p. 184. c.
188. a. Dixit Dominus Domino meo: Sede à dextris meis: quo-
adufque ponam inimicos tnos, fuppedaneum pedum tuorum. Ita
quoque Cypr. 1. 2. Teftim. p. 295. b. cum Jul. Firm. 1. de
errore prof. relig. c. 25. cum Gr. Similiter hab. Lactant. 1.
4. Inftit. c. 12. p. 576. ult. excepto pedum fuorum. Tertul. 1.
cont. Prax. p. 845. b. 848. b. 849. b. Dixit Dom..... Sede
ad dexteram meam : donec ponam..... fcabellum, &c. ita
rurfum 1. 4. & 5. cont. Marc. p. 734. b. 791. a. 799. a.
Cum Tertulliano concinit Novatianus 1. de Trin. p. 1036.
a. at infra, p. 1043. b. leg. à dextris meis. Utramque lec-
tionem pariter admittit Ambrofius, nempe ad dexteram
meam, & à dextris meis; primam fcilicet 1. de apolog.
Dav. to. 1. 715. a. & to. 2. 490. b. d. e. 638. a. alte-
ram verò l. 1. de Abrah. c. 8. col. 304. f. & inf. 715. c.
1284. b. & to. 2. 258. f. 1015. a. 1087. a. cæt. ut in
Vulg. Auctor 1. de fide orthod. apud eund. Ambrof. col.
356. e. leg. Sede ad dexteram meam. Similiter Hieron, in
Ezech. 1. to. 3.709. a. necnon Fauftin. presb. cont. Arian.
P. 645.a. & Vigil. Tapf. 1. 1. p. 205. a. & Maximus Tau-
rin. in homil. p. 28. g. fupra verò, à dextris meis. Vulgata
quoque fuffragantur Hilarius in Pf. 2. & 118. col.
312. e. Auguft. Profp. & Caffiod. in hunc Pf. cum vet.
Pfalt. at Auguft. 1. 1. de ferm. Dom. in monte, to. 3. 177.
d. legit: Sede ad dexteram meam : donec ponam omnes ini-
micos tuos fub pedibus tuis: itidem in epift. ad Rom. c. I.
col. 928. a. detracta voce omnes. Rufinus l. 1. p. 2. a.
leg. pariter fub pedibus tuis. Tertul. 1. 5. cont. Marc. p.
791. a. dicit: Oportet regnare eum, donec ponat inimicos ejus
fub pedes ejus.

40.a.

. 2. Sic eft in Pfalt. Mozar. excepta voce tua, quæ deeft. In Mediolan. etiam, Corb. & Carnut. & dominaberis. In Rom. fimpliciter, dominaberis. Tertul. 1. 5. adv. Marc. p. 791. a. legit: Virgam virtutis tuæ emittet Dom. ex Sion: dominaberis in medio, &c. Sic etiam Ambrof. 1. de bened. Patr. c. 4. col. 518. d. cum Caffiod. in hunc Pf. Cypr. verò l. 2. Teftim. p. 295. b. Virgam virtutis tua mittet Deus à Sion: & dominaberis in med. &c. Julius Firm. 1. de erro. prof. relig. c. 25. dominaberis, abfque præced. S. Hieron. ad Sun. & Fret, col. 659. b. ita fcribit: Dieitis vos in Græcis codicibus non legiffe virtutis tuæ, quod manifeftè, & in Hebræo, & in LXX. habetur: exinde ad hoc, dominare, ait: Dicitis in Graco legi, & dominare, fed hoc nec apud LXX. & fuperfluum eft. Attamen Auguft. & in hunc Pf. & l. 17. de civit. Dei, to. 7. 480. b. leg. &

[blocks in formation]

De torrente in via bibet : propter-
ea exaltabit caput.
AD VERSIONEM ANTIQUAM.

Donec ponam inimicos tuos, fcabellum pedum tuo

rum.

2. Virgâ virtutis tuæ emittit Dominus ex Sion : & dominaberis in medio inimicorum tuorum.

3. Tecum principium in die virtutis tuæ in fplendoribus fanétorum : ex utero ante luciferum genui te.

4. Juravit Dominus, nec po nitebit eum: Tu es facerdos in æternum fecundùm ordinem Melchifedec.

5. Dominus à dextris tuis, conquaffavit in die iræ fuæ reges.

6. Judicavit inter gentes, implebit ruinas: conquaffavit capita multa in terram copiofam.

7. De torrenti in via bibit : propterea exaltavit caput.

*

dominare. In ed, Rom. 'Pácor duraμcos EαwoSERET COR
Κύριος έκ Σιών" καλακυρίευε, &c. Alex. Ald. & Compl. καὶ και
Taxupieve, V. edit. xalaxupísvoor, VI. edit. xaтaxveicvods.
Τακυρίευε, κατακυρίευσαν, κατακυριεύσας.

. 3. Ita legunt Profp. & Caffiod. cum vet. Pfalt. Ita
quoque S. Leo, ferm. 4. p. 55. a. Auguft. verò hab. in
fplendore fanctorum. Gr. & rais raμæfórnir tür aɣiwr Cr.
Tertul. 1. 5. cont. Marc. p. 791. a. ult. tantùm citat, ante
lucif. ex utero generavi te ; & 1. cont. Prax. p. 846. b.
genui te. Similiter Lactant. 1. 4. Inftit. c. 13. p. 577. nec-
non Cypr. epift. 63. p. 105. a. & l. 1. Teftim. p. 280.
b. Hilar. 1. 6. de Trinit. col. 889. b. & Ambrof. 1. 2.
de interpel. Dav. c. 6. to. I. 646. f. & inf. p. 715. a.
item to. 2. 462. a. 537. a. Julius Firm. verò l. de errore
prof. relig. c. 25. Tecum princ. in die virt, tuæ in clarita-
te fandorum: 5 ex utero ante lucif. genui te. Item Phœbad.
Agin. cont. Arian. p. 303. e. Tecum principium in die vir-
tutis tua.

#.4. Ita Jul. Firm. 1. de erro. prof. relig. c. 25. nee pænitebit eum. Ita etiam Ambr. in Pf. 118. col. 1145.c. fed aliis in locis cum Vulgata concinit in omnibus, nempe to. 1. col. 203. e. 288.a. 424. c. 517. e. 715. b. 1003. d. 1273.c. 1318. e. 1357. c. & to. 2. 202. d. 980. e. Vulgatæ pariter fuffragatur Tertul. L. de præfcript. c. 53. p. 343. b. & 1, adv. Judæos, c. 14. p. 148. b. Item Lact. 1. 4. Instit. c.13. p.577. Cypr. ep. 63. p. 105. a. & l. 1. Teftim. p. 280. b. Hilar. in Pf. 118. & 149. col. 369. a. 593. a. Accedunt Auguft. Profp. & Caffiod. in hunc Pf. Item S. Leo, ferm. 4. p. 55. a. & Fauftin. presb. cont. Arian. p. 648. c. cum vet. Pfalt. & Gr. In Pfalt. Corb. Jurabit Dom. &c. Ap. Ter tul. 1. 5.adv. Marc. p. 791. b. Tu es facerdos in avum.

. 5. Ita leg. Auguft. in hunc Pf. cum Profpero. Pfalt.
verò Rom. cum Moz. confringet in die ira fua reges. Cal-
fiod. confregit, ut in Vulg. Gr. Curétrace.

.6. Ambrof. in Pf. 48. col. 953. b. Judicabit inter
gentes, replebit ruinas. August. in hunc Pf. Judicabit in
gentibus, replebit ruinas conquassabit capita fuper terram
multa. Profp. in eund. Pf. Judicabit in gentibus, replevin
ruinas: conquafsavit capita in terra multa. Caffiod. cum Pfalt.
Rom. Judicabit in nationibus, implebit ruinas : conquassa-
bit capita multa in terra copiofa. Pfalt. Carn. conquassavit ca-
pita multa in terra copiofa. Corb. conquassabit capita in terra
copiofa. Gr. Kewel & Tois &'Ireol, Tanpwoes #lúμata Gur-
Oxάser xeparas ei Jus Tomar.
θλάσει γῆς πολλῶν.

.7. Vulgatæ refpondent Hilar. in Pf. 59. col. 139. e. & Ambrof. epift. 66. col. 1055. d. Item Auguft. Profp. & Caffiod, in hunc Pf.' cum Pfalt. Rom. Moz. verò hab. in via bibit : propterea exaltavit caput, ut fupra. Similiter Auguft. bis loco cit. In Pfalt. etiam Corb. exaltavit; & in Mfs. 3. Caffiod, bibit. In Gr. ..... wou, &c.

* Mf. vitiosi exa luit.

[blocks in formation]

Memor erit in fæculum teftamenti fui: 6. virtutem operum fuorum adnuntiavit populo fuo:

7. Ut det illis hæreditatem gentium: opera manûm ejus, veritas & judicium.

8. Fidelia omnia mandata ejus: confirmata in fæculum fæculi, facta in veritate & æqui

tate.

po

9. Redemptionem mifit pulo fuo: mandavit in æternum teftamentum fuum.

Gloria & decor opus ejus, & juftitia ejus perfeverans femper.

Memoriam fecit mirabilium fuorum clemens & mifericors Dominus: efcam dedit timentibus fe.

Sanctum & terribile nomen ejus 10. initium fapientiæ timor Domini.

Memor erit in fempiternum pacti fui: fortitudinem operum fuorum annuntiabit populo fuo,

Intellectus bonus omnibus facientibus ea laudatio ejus manet in fæculum fæculi.

Ut det eis hæreditatem gentium : opus manuum ejus, veritas & judi

cium.

[blocks in formation]

Fidelia omnia præcepta ejus, firmata in fempiternum jugiter : facta in veritate & aquitate.

Redemptionem mifit populo fuo: mandavit in eternum pactum fuum.

2. Magna opera Domini: exquifita in omnes voluntates ejus.

Sic in Pfalt. Rom. eft, necnon ap. Aug. Profp. & Caf
fiod. ac in Gr. In Brev. verò Moz. fic: Alleluia, in fi-
nem Pfalmus David. Hilarius in Pf. 118. col. 243. b. ait
Duos tantùm Pfalmos accepiffe fe per litteras Hebræas con-
fcriptos,id eft, centefimum decimum, atque undecimum ; ita
ut à prima ufque ad vigefimam fecundam litteram fecundùm
Hebræos verfuum numerus conveniret, verfufque finguli à fin-
gulorum elementorum initiis inchoarentur. Idem notat Am-
brof. in Pf. 118. to. 1. p. 973. b. Centefimus & undecimus
Pfalmus per has litteras hebr. in Hebræo, & in principiis ver-
ficulorum digeftus eft. Centefimus decimus mihi ita fcriptus
videtur. Denique vicenos 5 binos verfus habent, & fingu-
lis verfibus fingula explicantur fententiæ: unde 5 per metra
adferuntur effe defcripti. Hieron. autem epift. ad Paulam
to. 2. 709. c. Scire debes, inquit, quatuor Pfalmos fecun-
dùm ordinem Hebræorum incipere elementorum, cx. & cxi. 5_mifit.
exviii. cxliv. Verùm debes fcire in prioribus Pfalmis fin-
gulis litteris fingulos verficulos, qui trimetro iambico conftant,
effe fubnexos; inferiores verò tetrametro iambico conftare.

#. I. Itidem in Pfalt. Rom. Fabri. Rom. verò Mar-
tian, cum Caffiod. & Gaud. Brix. fer. 10. p. 965. a. hab.
in confilio. Auguft. in confilio rectorum. Profp. in concilio
rectorum. Græc. & Bex sér. Hieron. epift. ad Sun. &
Fret. to. 2. 659. b. leg. in toto corde, abfque meo; addit-
que voculam illam, quæ in Gr. exftat, hic effe fuperfluam.
.2.3.4. Vulgatæ confentiunt Aug. Profp. & Caf-
God. in hunc Pf, cum Pfalt. Rom, & Gr.

3. Confeffio & magnificentia opus ejus : & juftitia ejus manet in fæculum fæculi.

4. Memoriam fecit mirabilium fuorum, mifericors & miferator Dominus: 5. escam dedit timentibus fe.

Sanctum & terribile nomen ejus: principium fapientia timor Domini.

mini.

Eccli.

Sanctum, & terribile nomen ejus: 10. initium fapientiæ timor Do- Prov. T 7.59. Intellectus bonus omnibus facien- 10. tibus eum laudatio ejus manet in fæculum fæculi. NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

16.

. 5. Auguft. in hunc Pf. efcam daret timentibus fe. Memor erit in faculum, &c. S. Profp. cum Pfalt. Mozar. & Corb. Memor erit in æternum. Caffiod, cum Rom. & Gr. Vulgatæ congruit. Gaud. Brix. ferm. 10. p. 961. b. Mifericors & mif. Dom. femetipfum dedit efcam timentibus.

.6. Auguft. in hunc Pf. leg. fortitudinem operum fuorum adnuntiabit, &c. Caffiod. cum Pfalt. Rom. Martian. virtutem..... annuntiavit, &c. Rom. Fabri, annuntiabit. Gr. ¡ur prær duty árúsyeine, doc.

.7.8. Ita ferunt vet. Pfalt. cum Caffiod. & Gr. Auguft. autem extremò leg. confirmata funt in faculum faculi, falta in veritate & juftitia. Profp. in veritate judicio.

Memor erit in fæculum teftamenti fui: 6. virtutem operum fuorum annuntiabit populo fuo :

7. Ut det illis hæreditatem gentium: opera manuum ejus, veritas & judicium.

8. Fidelia omnia mandata ejus: confirmata in fæculum fæculi, facta in veritate & æquitate.

Doctrina bona cunctis facientibus ea: laus ejus perfeverat jugi

ter.

9. Redemptionem mifit populo fuo: mandavit in æternum tefta

mentum fuum.

. 9. Ita legunt Auguft. Profp. & Caffiod. cum Pfalt. Rom. & Gr. in Moz. folo additur Dominus, ad verbum

. 10. Sic in Pfalt. Corb. Carnut. & Rom. Martian. Rom. verò Fabri hab. facientibus eum. Caffiod. facientibus eam; Mís. 3. eum. Ambrof. 1. 1. de Jacob, c. 3. to. I. 447. b. fimiliter hab. initium sap. timor Domini: item in Pf. 118. col. 1237. f. & l. 1. offic. to. 2. 31. e. at in Pf. 40. col. 886. c. & in Pf. 118. col. 1209. a. fubdit: Intellectus bonus eft omnibus, qui eum faciunt. Auguft. in hunc Pf. Bonus eft intellectus facientibus: laus ejus manet in faculum faculi. Apud Profp. ut in Vulg. In Gr. Eúvedis δὲ ἀγαθὴ πᾶε τοῖς ποίαν αυτήν· ἡ αἴνεσις αὐτῷ, &c.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

* Sic in Psalt. Corb. & ap. Caffiod. In Mozarab. deeft vox Converfionis. Apud August. Converfio Aggai, & Zacharia. Ap. Profp. Reverfio Aggai, & Zacharia. In Pfalt. Rom. Halleluia, Reverfionis Aggai, & Zacharia. In Gr. fimpliciter, 'Amungia. Hic autem Pfalmus cum antecedenti, per litteras Hebræaas confcriptus erat, ex Hilar. & Ambrof. in Pf. 118. Vide fup. Not. * ad Pf. 110.

. 1. Sic Ambrof. in Pf. 118. to. 1. 1240. d. & l. 2. offic. to. 2. 72. a. Sic etiam Caffiod. cum Pfalt. Corb. & Moz. Rom. verò leg. capit nimis. Ita etiam Mfs. 3. Caffiod. Aug. cum Vulg. volet nimis. Gr. texúce opódex.

V. 2. 3. Ita legunt Auguft. Profp. & Caffiod. cum vet. Pfalt. & Gr. Apud Ambr. 1. 2. offic. p. 72. b. deest hoc, in domo ejus; reliqua ut fup.

. 4. Ita legunt Profp. & Caffiod. cum Pfalt. Rom. Corb. & Moz. Mediol. quoque & Carnut. hab. rectis corde. Itidem apud Aug. in eund. Pfal. ac præterea in fine, & juftus Dominus Deus ; nempe juxta Gr. Alex. in quo í xalos Kúeios & Osos. In ed. autem Rom. fimpliciter Alnanos, abfque ullo additamento hîc & fupra.

. 5. Sic eft in Pfalt. Corb. ad verbum. Sic etiam in Rom. Martian. & ap. Caffiod. præter unum difponet. In, Rom. Fabri, Jocundus homo. In Moz. Benignus vir. Ap. Ambrof. 1. de Tob. c. 18. col. 611. e. Beatus vir, &c.

9. Difparfit, dedit pauperi-
bus: juftitia ejus manet in fæ-
culum fæculi, cornu ejus exal-
tabitur in gloria.

10. Peccator videbit, & iraf-
cetur, dentibus fuis fremebit,
& tabefcet: defiderium pecca-
torum peribit.
NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.

ut in Vulg. at 1. 2. offic. to. 2. 80. f. Jucundus vir qui mif. & fœnerat, &c. & paulò fup. 72. b. Beatus vir qui mif. commodat. Apud Auguft. Suavis vir, &c. ut fup. Ap. Profp. Suavis homo. Apud Chromat. Aquil. in Matth. p. 985. c. Jucundus vir, &c. In Gr. Xpusos arup o oixTεípur καὶ κιχρῶν, οἰκονομήσει, &c.

#.6. Sic Ambrof. 1. z. offic. to. 2. 72. b. cum Pfalt. Corb. & Caffiodoro. August. verò, quoniam in æternum non

VERSIO ANTIQUA.

* Alleluia, Converfionis Ag- Ex Ms. Sangerm. gxi, & Zacchariæ. CXI.

Batu Eatus vir, qui timet Dominum: in mandatis ejus cupiet nimis.

2. Potens in terra erit femen ejus generatio rectorum benedicetur.

3. Gloria, & divitiæ in domo ejus : & juftitia ejus manet in fæculum fæculi.

4. Exortum eft in tenebris lumen rectis corde: mifericors, & miferator, & juftus Dominus.

5. Jucundus homo qui miferetur & commodat, difponit fermones fuos in judicio: 6. quia in fæculum non commovebitur.

7. In memoria æterna erit juftus: ab auditu malo non commovebitur.

Paratum eft cor ejus fperare in Domino, 8. confirmatum eft cor ejus : non commovebitur donec videat inimicos fuos.

commovebitur. Gr. TI & Tov aiara, &c.

*. 7. Ambrof. 1. 2. offic. col. 72. b. hæc fola refert: In memoria æterna erit juftus. Sic etiam Auguft. in hunc Pf. fed addit: ab auditu malo non timebit. Paratum eft cor ejus, &c. Itidem apud Caffiod. & in Pfalt. Rom. dempto uno, ante ab anditu. In Moz. obauditu malo non timebit, Paratum eft, &c. In Corb. & apud Profp. ab auditu malo, &c. ut in Vulg. In Gr. Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσαι δίκαιος• ἀπὸ ἀκοῆς..... Τα φοβηθήσεται. Ἑτοίμη ἡ καρδία..... ἐπὶ Κύ

elor.

*. 8. Ita ferunt Psalt. Rom. Corb. Mediol. Carnut. & Moz. cum Caffiod. Auguft. verò & Profp. ita: donec videat fuper inimicos fuos. Gr. isúemla, ñ........... & poСntỹ śws ὃ ἐπίδῃ ἐπὶ τὰς ἐχθρες αυτῷ.

.9. Cypr. 1. 3. Teftim. p. 303. a. ita legit: Diftribuit, dedit pauperibus juftitia ejus manebit in faculum fæculi. Hilarius in Pf. 118. col. 324. b. Difperfit, dedit paup. juftitia ejus manet in æternum. Itidem Ambrof. 1. de Nabut.c.7. to. 1. 574. f. & in Pf. 118. col. 1064. b. Item infra, col. 1311. e. f. 1369. d. 1371. b. 1482. f. & to. 2. col. 32. a. 72. b. 1130. c. 1205. b. at in Pf. 37. col. 825. e. legit in faculum fæculi, cum Profp. Caffiod. & Chromat. Aquil. in Matth. p. 985. c. Sic etiam in Pfalt. Rom. & Moz, nili quòd in hoc poftremo eft, Difperfit, & dedit paup. In Corb. Difparfit, ut fup. Apud Aug. in hunc Pf. Sparfit, dedit paup, juftitia ejus manet in faculum fæculi, cornu, &c. In Gr. 'Eoxópace, &'d wxe..... Eis Tov aiŵra to aiŵres, &c.

. 10. Auguft. cum Brev. Moz. frendet, & tabefcet, &c. S. Profp. frendet, & non revirefcet. Caffiod. cum Pfalt. Rom. ut in Vulg. In Corb. fremebit, ut fup. In Gr. TỪ ὀξόντας αυτῷ βρύξει, καὶ τακύσεται ἐπιθυμία ἁμαρτωλῷ ἀπολεῖται, Mf. Alex. ἁμαρτωλῶν.

[ocr errors]
« ZurückWeiter »