Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[merged small][ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERS10 ANTIQUA. 42. Quoniam memor fuit verbi

Quia recordatus eft verbi Sancti 42. Quia memor fuit ver- Ex Ms. Saugerrin
fan&ti fui, quod habuit ad Abra- fui cum Abraham servo fuo. bi fancti fui, quod ad Abra-
ham puerum suum.

ham puerum fuum.
43. Et eduxit populum fuum Et eduxit populum suum in la 43. Et eduxit populum suum
in exfultatione, & electos fuos in titia : in laude electos fuos. in exsultatione, & electos suos
letitia.

in lætitia.
44. Et dedit illis regiones gen Et dedit eis terras gentium, & 44. Et dedit illis regiones
tium : & labores populorum posse- laborem tribuum possederunt: gentium

: & labores populo-
derunt :

rum poffederunt:
45. Ut custodiant justificationes Ut cuftodirent cæremonias ejus , 45. Ut custodiant justifica-
ejus, & legem ejus requirant. e o leges ejus fervarent. Alleluia. tiones ejus, & legem ejus re-

quirant.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7.42. Vulgatæ respondet Aug. in hunc Pf.cum Prosp. cuts, após 'A6p.
Cassiod. verò cum Psalt. Rom. Corb. & Mozar, leg. quod W*.43. 44. 45. Ita legunt Aug. Prosp. & Calliod. Sic
locutus eft ad Abraham , &c. Hieron. ep. ad Sun. & Fret. etiam in Psalt. Rom. & Moz. præter verbum 'ult. exquia
to. 2.658. c. ait : In Græco legisse vos dicitis, or deg70, rant ; Gr. &x&utýcwC... Loco vero , & labores populorum pofa
id eft, quod disposuit ; ita enim & in Hebræo, 9 apud LXX. seder. Pfalt. Carnut, hab. cum Corb. & civitates populo-
habetur Interpr. é evidu zô r678 78 yix cuts, to apos 'A beacciue rum possed. Græc, constanter , xai Tóres, na cor exavegyógen-
Torderar autê. Ergo quod in Greco dicitur, is die geto, in Car. Caffiod. habet Alleluya in fine, cum ed. Compl. Vide
hoc loco superfluum eft, radendum. In Gr. hod. Ti avis

Not. seq.

[ocr errors][ocr errors]

Ex Mf. Sangerman

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

C quoniam bonus : quo

ricordia ejus.

pro

otes

Euce

.

omni tempore.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

VVIGAT A HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
Alleluia. (Judith 13. 21.)

Alleluia. CVI.

* Alleluia. CV.
CV.
Judith 1.
Onfitemnini

Onfitemini Domino quoniam . Onfitemini Domino
13. 21.

niam bonus : quoniam in nusquoniam in æternum misefæculum misericordia ejus.

niam in fæculum misericordia

ejus.
Ercli.

Quis loquetur potentias Do Quis loquetur fortitudines Do 2. Quis loquetur potentias
43. 35. mini : auditas faciet omnes laudes mini : auditas faciet omnes laudes Domini : auditas faciet omnes
ejus ?
ejus?

laudes ejus ?
3. Beati , qui custodiunt judi Beati , qui custodiunt judicium ; 3. Beati , qui custodiunt ju-
cium, & faciunt justitiam in omni faciunt justitiam in omni tempore. dicium , & faciunt justitiam in
tempore.

4. Memento noftri Domine in Recordare mei Domine in repro 4. Memento noftri Domi-
beneplacito populi tui : visita nos pitiatione populi tui : visita me in ne in beneplacito populi tui :
in falutari tuo :
salutari tuo:

visita nos in salute tua :
S. Ad videndum in bonitate elec Ut videam bona electorum two 5. Ad videndum in bonita-
torum tuorum, ad lætandum in læ- rum , & later in lætitia gentis te electorum tuorum, ad lä-
titia gentis tuæ : ut lauderis cum tua ; & exfultem cum hæreditate tandum in lætitia gentis tuæ :
hæreditate tua.

ut lauderis cum hæreditate tua.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
* Auguft. commentar, in hunc Pl. ait: Pfalmus centefi $. 2. Hormisd. PP. epist. 40. Conc. to. 4. 1491. f.
mus quintus etiam ipfe prænotatur Halleluia ; & hoc dupli- Quis loquetur ..... ant auditas faciet omnes landes ejus im
citer : seil quidam dicunt unum Halleluia pertinere ad finem omni tempore ? Aug. veró, Prosp. & Cassiod. ut fup. unà cum
Pfalmi superioris , alterum ad hujus principium. Et boc af ver. Psalt. & Gr.
ferunt , quòd omnes Halleluiatici Psalmi habeant in fine Halle $. 3. Ita legit Lucif. Cal. l. 1. pro S. Athan. p. 194.
luia , non omnes in capite : unde quicunque Pfalmus non habet d. cum August. Prosp. & Caffiod. In Psalt. verò Rom. &
in fine Halleluia , nec in capite volunt eum habere ; quod antem Moz. sic , & faciunt juftitias , &c. In Gr. vs 701&IteS doo
in ejus capite videtur effe , ad finem fuperioris pertinere. Sed xaisoúruy, &c.
nos , quousque nobis aliquibus certis documentis id verum 7.4. Psalt. Rom. vifita nos in falutari tuo. Aug.
effe persurdeant, multorum confuetudinem fequimur , qui, Prosp. & Cassiod. ut in Vulg. cui etiam Gr. favet,
ubicunque legunt Halleluia , eidem Pfalmo attribuunt , in ^.s. Sic in Psalt. Rom. cui favent Prosp. & Caffiod.
cujus hoc capite inveniunt. Paucillimi enim codices funt, Similiter haber August. in eund. Pl. fed addit : Quod hîc
(quod quidem in nullo Grecorum reperi, quos infpicere po- pofitum eft, in bonitate , alii codices habent in fua vitare;
tui ,) qui habeant Halleluia in fine centefimi és quinquage- fcut illud , quoniam bonus, alii habent quoniam fuavis :
fimi Pfalmi.... Sed neque hoc poffet prafcribere confuetudini, lubinde , ad videndum , id eft, ut videamus , &c. að læ-
etiamfi omnes codices id haberent : fieri enim potuit ut aliqua tandum , id eft, ut latemur , &c. & post pauca , ad hoc,
ratione laudationis Dei totus Pfalmorum liber..... post om-

ut lauderis , &c. air : Miror iftum verfum fic interpretatum
nia quæ cantata sunt, ultimo Halleluia clauderetur : nec in multis efle codicibus, cùm fit una atque eadem in tribus
propter finem centefimi quinquagefimi Pfalmi necesse esse his versibus Græca locutio ; ut fi hoc relle dictum est quod le-
video , 14t omnes Halleluintici Psalmi in fine habeant Hal- gitur, ut lauderis , &c. poffet reétè dici , ut videas in bo-
leluia. Psalt. Rom. Fabri hîc præfert duo, Halleluia , Kal nirate..... & læreris in lætitia , &c. toto ipfo fenfu ita con-
leluia ; Rom. Martian, unum tantùm cum Calliod, & Gr. texto : Visita nos in falucari tuo , ut videas in bonitare

W.1. Similiter apud August. Prosp. Caffiod. & in electorum tuorum, ut læreris in læticia gentis tuæ , & lau-
veterib. Psalt. Hieron. autem ep. ad Sun. & Fret. p. 658. deris cum hæreditate tua. Secundum hoc autem quod din
c. ait : In Græco legiffe vos dicitis quoniam xpusos, id eft, ximus : Visita nos ut videamus..... & lætemur in læritia ,
suavis..... In Hebræo ita fcriptum est, chi rob , quod omnes consequenter is hic dici debuit, ut laudemur , &c. Porro au-
voce fimili tranftulerunt quia bonus. August. ubi fup. col. tem quoniam hæc ambigua videtur locutio , fi verus eft ifte
1192. d. e. Quod habent , inquit, alii codices , quoniam fenfus , quo maluerunt Interpretes dicere , ur lauderis ; etiam
bonus , alii habent quoniam fuavis. Ita unum verbum Græ- duo versus fuperiores ita intelligendi funt , quia , u dixi , una
cum, quod dicitur consós, diversa interpretatio fecuta eft. eft in his tribus versibus Græca locutio ; ut hoc totum ita dic-
Item quod dictum est, quoniam in sæculum misericordia tum accipiamus : Visita nos...... ut videas..... ur læteris.....
ejus , Græcus babet , sis to aidvee , quod potest etiam in ærer-

ut lauderis , &c. Gr. Tð id twv ' tñ xpmsótul...... 78 su fexr-
num interpretari, Ita legit Vict. Tun, apud Ambros, to. Inveeroog Tureladat, &c.
2. col. 602. f.
Tom. II.

Dd

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

mus.

. CV. VER$10 ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD,
Es Mf Sangerm. 6. Peccavimus cum patri Peccavimus cum patribus nof 6. Peccavimus cum patribus nof- Judith

bus noftris : injuste egimus, tris : iniquè fecimus', impiè egi- tris : injuste egimus , iniquitatem fe-7.19.
iniquitatem fecimus.

cimus.
7. Patres noftri in Ægypto Patres noftri in Ægypto non in. 7. Patres noftri in Ægypto non
non intellexerunt mirabilia tellexerunt mirabilia tua : non sunt intellexerunt mirabilia tua: non fue-
tua : & non fuerunt memo- recordati multitudinis mifericordia runt memores multitudinis miferi-
res multitudinis misericordiæ tua i

cordiæ tuæ.
ejus.
Et inritaverunt ascendentes Et ad iracundiam provocave-

Et irritaverunt ascendentes in
in rubrum mare.
runt super mare , in mari rubro.

mare, mare rubrum.
8. Liberavit, & falvos fe Salvavit autem eos propter no-

8. Et salvavit eos propter nocit eos propter nomen suum: men suum, ut oftenderet fortitudi- men suum : ut notam faceret pout notam faceret potentiam nem suam.

tentiam fuam. fuam.

9. Et increpavit rubrum Et comminatus est mari rubro , 9. Et increpuit mare rubrum Exed, mare, & ficcavit : & deduxit daaruit ; dan transduxit eos per & exsiccatum est : & deduxit eos in 14. 21. eos in aquis multis ficut in de- abylos quasi in deserto.

abyssis ficut in deserto.
ferto.

10. Et liberavit eos de ma Et salvavit eos de manu odien 10. Et falvavit eos de manu
nu odientium: & redemit eos tis, redemit eos de manu ini- odientium : & redemit eos de ma-
de manu inimicorum.
mici.

nu inimici,
11. Et operuit aqua tribu Et operuerunt aqua hoftes eo 1. Et operuit aqua tribulantes Exod.
lantes eos : unus ex eis non re- rum : unus de ipsis non superfuit. cos: unus ex eis non remansit. 14.27.
mansit.

12. Et crediderunt in ver Et crediderunt verbis ejus , ce 12. Et crediderunt verbis ejus : bis ejus:& laudaverunt laudem cixeruntque laudem ejus.

& laudaverunt laudem ejus. ejus.

13. Festinaverunt, & obli Citò obliti sunt operum illius , nec 13. Citò fecerunt , obliti sunt ti sunt operum ejus : non suf- exspectaverunt voluntatem ejus.

operum ejus : & non fuftinuerunt tinuerunt consilium ejus.

consilium ejus. 14. Et concupierunt con Et desideraverunt defiderium in 14. Et concupierunt concupif- Exod. cupiscentiam in deserto : & deserto , & tentaverunt Deum in centiam in deserto : & tentaverunt 17.2. tentaverunt Dominum in sic- Solitudine.

Deum in inaquoso. citatem.

15. Et dedit eis petitionem Dedit ergo eis petitionem ipfo 15. Et dedit eis petitionem ip- Num.
ipforum :& mifit faturitatem rum, & mifit tenuitatem in ani- forum : & mifit faturitatem in ani- 11. 31.
in animas eorum.
16. Et inritaverunt Moysen Et zelari sunt Mosen in caftris: 16. Et irritaverunt Moysen in

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
7.6. Similiter habent August. Prosp. & Cassiod. cum fiod. quoque hab. Et increpavit mare..... E deduxit eos in
vet. Plalt, & Gr,

aquis multis ficut , &c. Græc. Kai kastipnce spuogpçe
*.7. Ita legit Caffiod. cum Pfalt. Rom. excepto uno θαλάαση, και έξηράνθη και ωδήγησεν αυτός ο αβύσω ως α
mifericordiæ tuæ, loco ejus. Itidem in Mozarab. & Corb. ερήμω.
præter hoc, in rubro mare. In Mediolan. & Carnut. & . 10. Sic est in Psalt. Rom. Corb. Moz. & ap. Caf.
apud Profper. in mare rubrum, nequaquam reperito ma fiod. Auguft. verò ita leg. cum Gr. Er salvavit eos de manuo
re, ut fup. Præterea Carnut. & Corb. hab. Et exacerba odientium , &c. ut in Vulg. cum addit : Hunc versum per
verunt afcendentes, &c. Auguft, in eund. Pf. Er irritave circuitum quidam interpretari sunt , verba minus Latina vi-
Tunt ascendentes in mari , mare rubrum ; cæt. ut in Vulg. tantes : Et falvos fecit eos de manu eorum qui oderant eos.
tum addit : Codex , quem intuebar , fic habebat ; & his qui. *. 11. Sic habent August. Prosp. & Calliod. cum Psalt.
dem duobus verbis ultimis, quod dictum eft mare rubrum , Rom. In Mozarab. deest 1.88, sicur in Gr.
ftella fuerat prænotata , qua significantur qua in Hebræo funt , ☆.12. Psale. Rom. & Moz. cum Caffiod. Et credider,
& in Interpretatione LXX. non funt. Plures autem codices , in verbis ejus : & cantaverunt laudes ejus. Corb. verò cum
quos infpicere potui, & Graci, 85 Larini , fic habent : Et irri- August. ut in textu. Addit August. Minus Latina videtur
taverunt, vel quod expreßius de Graco eft, Er amaricave locutio , quia non ait verbis ejus , vel in verba ejus , fed in
runt ascendentes in rubro mari. Ita etiam arbitrabantur verbis ejus ; tamen in Scripturis ufitatisima. Gr. Kai frio-
Sunnia & Freiela παρεαίκeαναν verbum : verbo debere tran/- 7ευσαν τους λόγους αυτά και άνεσαν την αίνεσιν αυτό. Μ. Αlex.
ferri amaricaverunt, Hieronymo teste in epist. ad ipsos hab. čv trīs aóxoss.
10. 2.658. c. Item dicebant invenisse se in Græco, & non 7.13. Ita Cassiod. hab.cum Psalt. Moz. excepto uno citò
fuerunt memores ; sed ait Hieron. conjunctionem , effe fecerunt , pro festinaverunt. In Carn. & Corb. Cirò obliti funt
fuperfluam : nec illam etiam retiner Auguft. fupra. Græc. operum ejus: non, &c. Ap. Aug. & Prosp. omnia ut in Vulg.
ctiam hod. hab. Kai trapemisegras abaircrles á épu- fed Aug. ait : Alii codices intelligibiliùs habent : Festinave-
ρα θαλάσση.

runt, obliti sunt operum ejus : non sustinuerunt consilium
#.8. Plalt. Rom. & Moz, cum Cassiod. Et liberavit eos cus. In Gr. Eτάχυναν, επελάβοντο των..... έχ υπέμειναν
propter nomen fuum , ut , &c. Corb. Er liberavit eos propt. Twv , &c.
nom. suum fanétum. Auguft. verò cum Prosp. Et salvavit *. 14. Auguft. cum Gr. Vulgatæ congruit. Cassiod. au-
cos, &c. ut in Vulg. & Gr. Apud Vigil. Tapf. 1. cont. tem cum Psalt. Rom. Corb. & Moz. legit : Et concupierunt
Varim. p. 749. a. nt notam faciat potentiam fuam. concupiscentias in deferto : 88 tentaverunt Deum in ficcitate,

*.9. Plali. Rom. Et increpavie mare rubrum, & ficca- S. Prosper fimiliter hab. concupiscentias ; extremo vero,
tum eft : 80 eduxit eos in aquis multis ficut in deferto. Sic Dominum in inaquofo ; Auct. l. cont. Jud. apud Cypr. po
etiam in Moz. & ap. Prosp. ad hoc usque, seduxit. Me 499. in loco inaquoso.
diolan. addit, & eduxit cos in aquis multis , &c. Corb. Et v. 15. Ita legit August. cum Prospero. Caffiod. hab.
increpavit rubro mari, 5 ficcatum eft: & deduxit eos in aquis petitiones ipsorum ; sed Mss. 2. petitionem. Psalt. Rom. cum
multis ficut, &c. Vigil. Tapf. ubi fup. 749.a. fimiliter : In Moz, petitiones eorum : 89 mifit, &c. Moz. & immifit. Gr.
crepavit rubro mari , & ficcatum eft. August. verò in hunc Pf. to aitupce aut@rosjé EQ més¢af....., siç tür fuxir , &c. Alex.
Es increpavit mare rub. & exficcatum est : eduxit eos in Ald. & Compl. Yuxas.
abylis ficut in deserto : sed addit : Abyjos dixit multitudi *. 16. Ita Prosp. & Cassiod. cum Pfalt. Rom. Corb.
nem aquarum ; nam quidam volentes iftum verficulum totum & Gr. Augustinus verò delete, ante Aaron , cum Mi,
interpretari , dixerunt : & eduxit cos in aquis multis, Cal Alex, & Vulg.

mam eorum.

mas eorum.

[ocr errors][ocr errors]

busiatem fe. 1:1

pro nog non fue miseria

ntes in

Exod.

ter noret po

num.

brum,

teosin

mano

le ma.

ulantes fit. **

s ejus:

pro ni

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. caftris: Aaron fanctum Domini, Aaron sanctum Domini.

in caftris ; & Aaron sanctum Ex Ms. Sangerm.

Domini.
Num. 17. Aperta est terra , & deglu Aperta est terra, e devoravit 17. Aperuit terra, & glu-
16. 32. tivit Dathan : & operuit fuper con- Dathan, operuit Synagogam tiit Datham : & operuit super
gregationem Abiron.
Abyram.

collectionem Abiron.
18. Et exarlit ignis in fynagoga eo Et succenfus eft ignis in fyna 18. Et exarsit ignis in fy-
rum : flamma combuslit peccatores.goga eorum : flamma exuffit impios, nagoga eorum : flamma com-

bullit peccatores.
19. Et fecerunt vitulum in Ho Fecerunt vitulum in Horeb, & 19. Et fecerunt, vitulum in
32. 4. reb : & adoraverunt sculptile,

adoraverunt conflatile.

Coreb : & adoraverunt sculp

tile.
20. Et mutaverunt gloriam suam Et mutaverunt gloriam suam in 20. Et mutaverunt gloriam
in fimilitudinem vituli comedentis fimilitudinem bovis comedentis fæ- suam in fimilitudinem vituli
fænum,

manducantis fænum.
21. Obliti sunt Deum, qui sal Obliti sunt Dei Salvatoris fui, 21. Obliti funt Deum, qui
vavit eos , qui fecit magnalia in qui fecit magnalia in Ægypto: mi liberavit eos, qui fecit magna-
Ægypto , 22. mirabilia in terra rabilia in terra Cham, terribilia fu- lia in Ægypto, 22. mirabilia
Cham : terribilia in mari rubro.
per mare rubrum.

in terra Chanaam;& terribi

lia in mari rubro.
Exod. 23. Et dixit ut disperderet eos : Dixit ergo ut contereret eos : nisi 23. Et dixit ut disperderet
32. 10. fi non Moyses electus ejus stetisset Moses electus ejus ftetisset medius eos : fi non Moyses fervus ejus
in confractione in conspectu ejus : contra faciem illius,

ftetiffet in confractionem in

conspectu ejus :
Ut averteret iram ejus ne dis Ut converteret indignationem ejus, Ut averterer iram ejus ne
perderet eos : 24. & pro nihilo & non interficeret. Et despexerunt disperderet eos : 24. &
habuerunt terram desiderabilem : terram defiderabilem,

hilo habuerunt terram defide

rabilem:
Non crediderunt verbo ejus, 25. Nec crediderunt sermoni ejus : Et non crediderunt verbo
& murmuraverunt in tabernaculis & murmuraverunt in tabernaculis ejus, 25. & murmuraverunt
suis : non exaudierunt vocem Do- suis : non audierunt vocem Do- in tabernaculis fuis : & non
mini.
mini,

audierunt vocem Domini.
Num.

26. Et elevavit manum fuam Et elevavit manum suam super 26. Et elevavit manum suam
14. 32. fuper eos : ut profterneret eos in de- eos , ut dejiceret eos in deserto : illis : ut dejiceret eos in de-
serto:

serto :
27. Et ut dejiceret femen eo Et ut dejiceret semen eorum in 27. Et ut dejiceret femen
rum in nationibus : & dispergeret gentibus , & dispergeret eos in ter- eorum in nationes : & dispar-
eos in regionibus.
ris.

geret illos in gentibus.
28. Et initiati sunt Beelphegor : Et consecrati sunt Beel- Pheor , 28. Et consummati sunt ve-
& comederunt facrificia mortuo- comederunt victimas mortuo- hementer : & manducaverunt

sacrificia mortuorum.
29. Et irritaverunt eum in ad. Et concitaverunt in studiis fuis, 29. Et inritaverunt eum in

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
V. 17. Auguft. in hunc Pl. cum Prosp. Aperta eft terra, fubinde Mozarab. Ut averteret iram fuam ne , &c. Corb.
deglutivit Dathan: S fuperoperuit fuper congregationem Abi Et dixit disperdere eos : fi non Moyfes fervus ejus , &c. ut in
Ton. Caffiod. cum Vulg.concordat. Pralt. verò Rom. hab. Vulg. Græcè, Kai eins og éfono, Ipsūbai dvráce si pes Mwua
& operuit fuper fynagogam Abiron. Mozarab. 5 operuit - Cus o fraextos áurs esu a tu tpavel..... Tô dwespe ya To
nagoga Abiron. Corb. & operuit tabernaculum Abiron. Si- Eures ópgūs åuts rã sã Econo. I peu sem. Alex. Ald. & Compl.
militer in Carnut. sed absque hoc med. & operuit fuper. T8 a Tospeva tor fuper auté, &c. ultimoque Alex, addit
In Gr. 'Hroix, fu v vin, a xatówls Actáre wg froéauter lai autós.
TW Curaywu 'Aspár. S. Hieron. I. 2. in ep. ad Ephes. $. 24. August, extremò hab. Nec crediderunt in verbis
to. 4. 364. a. legit, devoravit Dathan ; cæt. ut in Vulg. ejus. Cassiod. Non credid, in verbo ejus. Psalt. Rom. Ez

W. 18. Sic haber August. cum Profpero. Caffiod. Et non credid, in verbis ejus. Mozarab. Er non credid, verbo
exarfit ignis..... 88 flamma, &c. Pfalt. Rom. cum Moz. & ejus. Sic etiam in Gr. fed Ald. ed. & Compl. delent 5,
Corb. ponit eriam , ante flamma , sed tollit ante exarfit.

cum Ms. Alex.
Præterea Mozarab. haber comedit , pro combushit. Gr. Kai 9.25. Ap. Auguft. Prosp. & Cassiod. ut in Vulg. &
excuty..... pro xatópaszew, &c.

Gr. In Pralt. Rom.

nec exaudierunt ; in Mozar. Es non exau.
. 19. Accinunt August. Prosp. & Cassiod. in hunc Pf. dierunt.
unà cum vet. Psalt. & Gr. In Psalt. Corb. in Choreb : 85 $. 26. Sic in Psalt. Corb. demprâ unâ præpof. in. Vul-
adoraver. fculptilia.

gatæ patrocinantur August. Prosp. & Cafliod, in hunc Pr.
Ť. 20. Sic in Psalt. Rom. Corb. & apud Cassiod. Sic cum Psalt. Rom. In Mozarab, fic : Et elevavit man. fuam
etiam in Brev. Moz. excepto uno in fimilitudine. Ita etiam in illis , citò profterneret eos in deferto. In Gr. Kai sanpe.....
ap. Aug: præter verbum penult. comedentis. Aug. addit: 's auto's, xalabankūv durd's, &c.
Non ait in limilitudinem , fed in fimilitudine : talis eft lo *. 27. Aug. Prosp. & Caffiod. concordant cum Vulg.
curio, qualis illa , ubi ait : & crediderunt in verbis ejus. & Gr. Iridem in Pralt. Rom. In Mozar, deest tantúm 1.
S. Paulinus epist. 23. P. 124. a. Immitaverunt gloriam Et; cær. ut in ead. Vulg. In Psalt. Corb. Et ut dejiceret fe-
fuam in fimilitudinem vit, manducantis fænum. Gr. Kai men eorum in gentibus : 8 dispargeret eos in nationibus.
une arte Tyr..... ' Quorduati..... Tortos , &c.

. 28. Psalt. Rom. Corb. & Mozarab. cum Cassiod, Ed
. 21. Itidem ap. Prosp. ficut in Pfalc. Rom. Corb. & consecrati funt Beelphegor : & manducaverunt sacrificia mort.
Moz. Ap. Auguft. verò & Cassiod.qui falvavit. In Gr. rg Sic etiam in Mediol. Carnur. & ap. Profp. Et confecrati
Casornos autès , og nougartos pezarce, &c. Alex. heyaxsid. funt Beelphegor. August. cum Vulg. legit : Et initiari fune

. 22. Sic in Psalt. Corb. Itidem in Rom. dempro , Beelphegor ; sed addir, id eft, idolo gentium confecrari :
poft Chanaam. Apud Auguft. Caffiod. & Prosp. ut in Vulg. ftatimque , & manducaverunt facrificia , &c. antiquiores
In Gr. θαυμασα ν γή Χάμ και φοβερα επί θαλάασης, ας. Mss. ibid. facrificium. in Gr. Kai étené Soar TỐ Beenge-
Ald. & Compl. faupicosc..... Xena colepé. M. 1. Caf- peópe j f'payor Cuolas, &c.
fiod, hab, Chanaam, ut sup.

. 29. Ita Cassiod. cum Pfalc. Rom. Corb. & Carnut.
.23. Psalt. Rom. Vulgatæ consonar. Ita etiam Aug. Mozarab. verò & Mediolan. hab. in obfervationibus fuis.
cun Caffiod, in hunc Ps. Prosper verò cum Brev. Moz. Aug. cum Vulg. in adinventionibus fuis. Gr. á seis sale
hab. Er dixit disperdere eos : fi non Moyfes electus ejus , &c. Tud Sumaour durãr.

Tom. II.

[ocr errors]

Ten in

rum.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Dd ij

[ocr errors]

25.7.

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD. Ex Ms. Sangerm. studiis fuis : & multiplicata est da percussit eos plagå.

inventionibus fuis : & multiplicata in eis ruina.

eft in eis ruina. Et ftetit Finees, & exo Stetit autem Phinees, ela diju 30. Et ftetit Phinees , & pla- Num. ravit : & cessavit quaffatio. dicavit : & eft retenta percussio. cavit : & ceslavit quallatio,

31. Et reputatum eft eis ad Et reputatum eft ei in justitiam , 31. Et reputatum est ei in juf-
justitiam in generatione & in generatione & generationem uf- titiam, in generationem & genera-
generationem, usque in fæcu- que in æternum.

tionem usque in sempiternum.
lum & fæculum fæculi.
32.

Et inriraverunt eum ad Et provoc averunt super aquam 32. Et irritaverunt eum ad aquas Nume!
aquam contradictionis : & contradictionis, & afflictus est Mo- contradictionis:& vexatus est Moy-20.10.
vexatus est Moyses propter ses propter eos : quia provocaverunt ses propter eos : 3 3. quia exacerba-
eos : 33. quia exacerbaverunt Spiritum ejus,

verunt fpiritum ejus. spiritum ejus, * Mf. tuis, Et diftinxit in labiis * fuis : Et præcepit in labiis fuis : non

Et distinxit in labiis suis : 34. non 34. non disperdiderunt gentes, exterminaverunt populos, quos dixit disperdiderunt gentes , quas dixit quas dixit Dominus illis. Dominus eis,

Dominus illis. 35. Et commixti funt inter Et commixti sunt gentibus, do 35. Et commisti sunt inter gengentes , & didicerunt opera didicerunt opera corum : & servie- tes , & didicerunt opera eorum : eorum : 36.& servierunt sculp- runt sculptilibus eorum , & factum 36. & servierunt fculptilibus eotilibus eorum : & fa&um eft il. eft eis in fcandalum.

rum : & factum est illis in scanda-
dis in scandalum.

lum.
37. Et immolaverunt filios Et immolaverunt filios suos, com 37. Et immolaverunt filios fuos,
fuos, & filias suas dæmoniis. filias suas demonibus.

& filias fuas demoniis,
38. Ereffuderunt fanguinem Et effuderunt sanguinem inno 38. Et effuderunt sanguinem in-
innocentem : fanguinem fi- centem : fanguinem filiorum fuorum nocentem : sanguinem filiorum suo-
liorum fuorum & filiarum, & filiarum fuarum, quos immola- rum & filiarum fuarum, quas fa-
quos facrificaverunt sculptili- verunt sculptilibus Chanaan ; crificaverunt sculptilibus Chanaan.
bus Chanaan.

Et interfecta eft terra fan Et polluta est terra sanguinibus : Et infecta eft terra in sanguiniguinibus , 39. & contaminata e coinquinati sunt in operibus suis, bus, 39. & contaminata est in opeeft in operibus eorum : & for- & fornicati sunt in ftudiis suis. ribus eorum : & fornicati sunt in nicati sunt ab inventionibus

adinventionibus suis.
fuis.
40.
Et iratus est animo Do-

Iratus eft itaque furor Domini 40. Et iratus est furore Domiminus in populum fuum : & in populum suum, & abominatus nus in populum fuum : & abomiabominatus est hæreditatem eft hæreditatem suam.

natus est hæreditatem suam. fuam.

41. Et tradidit eos in ma Et dedit eos in manu gentium , 41. Et tradidit eos in manus nus nationum : & dominati & dominati funt eorum qui oderunt gentium : & dominati sunt eorum sunt in eos qui oderant eos. eos.

qui oderunt eos. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. . 30. Sic est in Psalt. Rom. Corb. Mozarab. & apud Rom. præter hoc , infeita eft terrn, absque præced. 89. In Caffiod. excepto primo , quod deeft. Item in Carnut. Mediolan. & Carnut. Ei interjecia eft terra ; idem etiam & Mediolan. Es exoravit. Apud August. verò & Prosp. ut ferunt Vulgatæ Mls. 2. Germ. & Carnut. Pfalt. Rom. in Vulg. Qua autem bîc pofita eft quallatio , inquit Aug. Marrian. scribit quas, non quos. Mozarab, tollit 88, ante bac fuperius confractio ; nam in Græco unum verbum eft, effuderunt , nec addit suarum, poft filiarum ; mox ita : nempe, u tprūsico

quas immolaverunt fcuiptil. Chan. Es faéta eft terra in fan$. 31. S. Auguft. concinit cum Vulg. S. Prosp. verò in guine. Apud Hieron. in Isai. 57. to. 3. 417. b. Et effud. cund. Pl. hab. Et reputatum est ei ad justitiam in genera- fanguinem innoc. vel innoxium : Jang. filiorum &filiarum tione , &c. ut in Vulg. Caffiod. ibid. Et reput. eft illi ad suarum , & immolaverunt sculpt. Chan. s infedla eft terra juff. in generationem is generationem usque ad fæculum ; nec sanguinibus : at in Ezech. 16. col. 795. e. filior. fuor. 85 addic plura. Pfalt. Rom. Et reput. eft illi ad justir. à gene- filiarum fuarum, quas immolaverunt sculpt. &c. Ap. Auratione in generationem usque in fæculum. Similiter in Mo- gust. in hunc Pr. quas facrificaverunt..... 8 interfetta eft zarab. excepto hoc med. in generatione & generationem. terra in sanguinibus : deinde fic : Putaremus fcriptoris erIn Corb. Et reputat. est ei à juftitia , in generationem rorem, eumque diceremus, pro eo quod est infecta , feciffe generationem ufque in faculum. In Gr. Kæ fuoridu auta interfecta ; nifi baberemus beneficium Dei, qui Scripturas εις Δικαιοσύνκη, είς γει εαν και γενεαν έως τ8 αιώνος. fuas in multis lingnis effe voluit ; atque ita effe fcriptum,

*. 32. Ita legunt Auguft. & Prosp. in hunc Pf. cum interfecta est terra in fanguinibus , inspectis codicibus GrePsalt. Corb. & Gr, Cassiod. verò cum Pfalr. Rom. &c. cis, videremus. Nunc etiam ita legimus Græcè, aj t'perox

τονήθη και γH & τοίς, &c, *. 33. Quod habet Mr. Sangerm, in labiis tuis, erra $. 39. Hieron. in Isai. 57. to. 3. 417. b. legit : 8 tum eft, ni fallor , fcribæ , quod emendari debet , ex Au- polluta eft in operibus fuis. Caffiod. in hunc Ps. cum Psalt. guft. Prosp. & Caffiod, qui omnes ferune fuis , cum ver. Rom. & Moz. 5 contaminata eft in operibus eorum ( Moz. Plalt. & Gr. Ap. Hilar. in P1. 65. col. 179. a. us sup. ipforum :) 8 fornic. funt in observationibus fuis; Mediolan. exacerbaverunt spiritum cjus.

in ftudiis fuis ; August. cum Profp. in adinventionibus fuis. W. 34. Cashod. cum Psalt. Rom. non disperdiderunt gen Addit Auguft. Has dicit adinventiones, quas Græci & To quas

dixerat Dominus illis ; Mss. 2. Caffiod. dixit , cum Tut túmarce appellant ; nam boc verbum eft in codicibus GraAugust. & Gr. In Breviar. Moz. sic : 85 ngn disperdide- cis, hoc loco, & fuperiùs. ( ¥. 29.) ir tols eeritud elrunt gentes, quas dixerat ei Dominus,

μαζι. VÝ. 35. 36. 37. Ita legunt Auguft. & Caffiod. in hunc . 40. Itidem in Psalt. Romano. Apud Caffiod, fic: Pl.cum Pralt. Rom. Similicer ap. Prosp. hoc excepto ( Ý. Et iratus eft animo Dom. in populo suo , &c. Apud August. 35.) commixti funt cum gentibus. Apud Hieron. in lsai. Et iratus eft furore Dom. in pop. fuum , &c. ium addic ; 57. 10. 3. 417. b. Commixti funt gentibus ; uleimòque, Noluerunt quidam Interpretes noftri iram ponere in eo quod

filias fuas damonibus : item in Ezech. 16. col. 795. e, Græcus habet bukós : fed quidam pofuerunt ; quidam verò Icribit dæmoribus Brev. Mozar. dæmoni. In Gr. Kai indignationem ; quidam animum interpretari funt. In Pfali, μίγκσαν ώ τοις έθνεσι..... τοϊς λαιμονίοις.

Corb. simpliciter, Et iratus eft Dom. in pop. fuum. *. 38. Ita legit Cassiod. in hunc Pl. cum Psalt. Corb. *.41. Vulgatæ suffragancur S. Profp. & Caffiod. cum præpolitâ voculă in, voci fanguinibus. Sic etiam in Pfalc. Plali. Rom. Item Auguft, nifi quòd hab. qui oderant colo

[ocr errors]

ad aquas.

tes

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

VULGATA HOD.

HEBR

VERSIO ANTIQUA.
42. Et tribulaverunt eos inimici Et afflixerunt eus inimici sui, 42. Et contribulaverunt eos Ex Ms. Sangerme
eorum , & humiliati funt sub ma- e humiliati funt sub manu eorum. inimici eorum, & humiliati
nibus eorum : 43. sæpe liberavit Multis vicibus liberavit eos : sunt sub manibus eorum :
eos.

43. & fæpe liberavit eos.
Ipfi autem exacerbaverunt eum Ipfi verò provocabant in confiliis Ipsi autem exacerbaverunt
in confilio fuo : & humiliati sunt suis, & bumiliati sunt propter ini- eum in consilio fuo : & humi-
in iniquitatibus suis.
quit atem suam.

liati sunt in iniquitatibus suis.
44. Et vidit cùm tribularentur : Et vidit tribulationem eorum, 44. Et respexit eos cùm tri-
& audivit orationem eorum,
cùm audiret eos rogantes,

bularentur : in eo cùm exau

diret orationem eorum.
Deut. 45. Et memor fuit testamenti Et recordatus eft patti fui cum 45. Er memor fuit illis tef-
30.1. sui : & pænituit eum fecundùm eis , & pænitnit eum fecundùm mul- tamenti sui : & pænituit eum
multitudinem misericordiæ suæ. titudinem misericordia sua. fecundùm multitudinem mife-

ricordiæ fuæ.
46, Et dedit eos in misericor Et dedit eos miserabiles coram 46. Et dedit eos in servitute
dias in conspectu omnium qui ce- omnibus qui ceperant eos. in conspectu omnium qui ce-
perant eos,

perant eos.
47. Salvos nos fac Domine Deus Salva nos Domine Deus noster , 47. Salvos fac nos Domine
nofter : & congrega nos de na- & congrega nos de gentibus: Deus noster : & congrega nos
tionibus :

de gentibus:
Ut confiteainur nomini fancto Ut confiteamur nomini Sancto Ut confiteamur nomini tuo
tuo : & gloriemur in laude cua. tuo, do canamus laudantes te. sancto : & gloriemur in laude

tua.
48. Benedictus Dominus Deus Benedictus Dominus Deus Israël 48. Benedictus Dominus
Israël à fæculo & usque in sæcu- ab aterno , da ufque in aternum : Deus Israël à fæculo ufque in
lum : & dicer omnis populus : Fiat, & dicet omnis populus : Amen. fæculum : & dicit omnis po.
fiat.
Alleluia.

pulus : Fiat, fiat.
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
In Pralt. Moz. sic : Et tradidit eos in manus nationum : ¥.45. Ita August. Prosp. & Cassiod. in hunc Pl. de.
dominati funt eis qui oderunt eos. In Corb. Es dominati sunt tractâ voculâ illis ; quæ etiam abeft à Pfalt. Rom. &
in eos qui oderunt eos. In Gr. Kai tapéd wxsy auty's sis Xeieses Græco.
εχθρών και εκυρίευσαν αυτόν οι μισέντες αυτές. .

*.46. Vulgatæ patrocinantur Auguft. Prosp. & Cafe
$.42. August. Prosp. & Caffiod. cum ver. Plalt. Et fiod. ubi fup. Psalt. Moz. hab. Er dedit eis in mifericor-
tribulaverunt , &c. ut fup. Gr. Kai Jayar, &c. Pfalt, dias, &c. Græc. Kai is oXEN AUTÈS EIS QILTIPLES..... Tar
Corb. Et tribul..... bremiliaverunt eos fub manibus fuis, aixucxw?evoárt w autós.

*.43. August. Prosp. & Calliod, in hunc Ff.cum Vul . 47. S. Prosp. & Caffiod. cum vet. Psalt. Vulgatæ gata concinunt & Gr. Pfalt. Moz. deler eum , post exacer

consentiunt & Græco. Similiter hab. Auguft. & congrega baverunt. Corb. habet , exacerbaverunt eum in confiliis fuis. nos de nationibus : sed addit, vel ficut alii codices habent , Hilar. in Pf. 65. p. 179. a. ita : frequenter liberavi eos. de gentibus : fic etiam ipfe leg. inf. col. 1203. d. g. re. Ipfi verò me exacerbaverunt.

liq. ut sup. S. Paulinus epist. 40.291. a. ait : Confiteamur *. 44. Pfal. Rom. Corb. & Moz. cụm Cassiod. Et ref- Domino mifericordias ejus, & gloriemur in laude ejus. In pexit eos cùm tribularentur : cùm exaudiret orationes eo Psalt. Corb. Salvos fac nos Dom..... & congrega nos ex gentirum ; Cassiod. cum Corb. orationem. Item in Mediol. & bus, ut confis. nom. tuo fan&o , & glori. in laudem tuam. Carnur. cùm exaudiret. Ap. Auguft. Et vidit cùm tribul. 7.48. Vulgatæ responder Ambrof. in Pr. 40. ro. I, cùm audiret orationem eorum. Hieron. verò epist. ad Sun. 883. a. Item Aug. Prosp. & Cassiod. in hunc Pf. cum & Fret. col. 659. a. his, Et vidit..... audivit oratio vet. Psalt. & Gr. Hieron. ep. ad Cypr. to. 2. 695. c. ait : nem eorum , subdic : Quidquid extra boc in Græco inve In fine duplex Amen pofitum eft, quod LXX. tranftulerunt nisse vos dicitis, fuperfluum eft. Ita nempe ibid. Kai sids Fiat , fiat. August. in eund. Pr. col. 1191.d. Totus PfalΚύeιος εν τω θλίβεθαι αυτες , ώ τω αυτόν εισακέσαι της λεη morum liber libris quinque constanter perhibetur ; & ubi fcripσεως αυτών.

tum eft Fiat, fiat, ibi fines librorum effe dicunt.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small]

Ex Mf. Sangerm.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
Alleluia. (Judith 13. 21.)

CVII.

* Alleluia. CVI.
CVI.
NOnfitemini Domino quoniam

Domino quoniam ba- s
bonus : quoniam in fæculum nus: in aternum mi quoniam bonus : quo-
misericordia ejus.
sericordia ejus.

niam in fæculum misericor.

dia ejus,
2. Dicant qui redempti sunt à Dicant redempti à Domino , quos 2. Dicant qui redimuntur à
Domino, quos redemit" de manu redemit de manu boftis : & de terris Domino , quos liberavit de
inimici : & de regionibus congre- congregavit eos,

manu inimici : de regionibus
gavit eos.

congregavit eos;
NOTÆ AD VERSION EM ANTIQUA M.
* Hujus Pfalmi titulus est, teste Aug. Halleluia , 5 bis çiç aiūra dicitur, in æternum intelligitur. Vide fup. Noc,
Halleluia : quod nobis , inquit , cantare certo tempore foleme ad Pl. 105. *. 1.
niter moris eft, fecundum Ecclefiæ antiquam traditionem : & *. 2. August. cum Prosp. Dicant qui redempti funt à
post paulo : Quod autem non jemel, sed bis babet Halleluia Dom. quos redemit de manu inimicorum : de, &c. Caffiod.
titulus ifte , non hujus Psalmi proprium eft , fed & alius fuo Dicant nunc qui redempti funt..... quos redemit de manu
perior fic habet. In Gr. tamen semel ’Amnatiæ, ficut in Psalt. inimici : de, &c. Gaud. Brix, ser. 2. p. 946. e. Nunc di-
Rom. & ap. Cassiod.

cant omnes qui redimuntur à Domino , quos redemit de manu
. 1. Ita Caffiod. cum vet. Psalt. & Gr. Apud August. inimicorum : & de , &c. Pfalt. Rom. Vulgatæ respondet
verò & Prosp. Confitemini Domino quoniam fuavis eft : & Gr. addito uno nunc, ad dicant , quod tamen abest á Gr.
quoniam in fæculum , &c. Subdit Aug. inf. In faculum, id Ml. etiam Alex. collit , poft vocem inimici : deest pari-
eft , in æternum : hic enim ita pofitum eft in fæculum , quia Es ter 85 in Psalt. Moz. In Corb, fic: Dicant qui redimuntur ad
in nonnullis Scriptura locis in sæculum , id eft, quod Grace Domino , quos redemis de manu inimicorum : de regionib. &c.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« ZurückWeiter »