Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

quam fecit.

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 16. Lacum aperuit , & effodit Lacum aperuit, & effodit eum ; 16. Lacum aperuit, & fo- Ex Ms. Sangerm. eum : & incidit in foveam, quam & incidet in interitum, quem ope- dit eum : & incidit in foveam fecit.

ratus eft. 17. Convertetur dolor ejus in Revertetur dolor suus in caput 17. Convertetur dolor ejus caput ejus : & in.verticem ipsius ejus, & fuper verticem ejus iniqui- in caput ejus : & in verticem iniquitas ejus descendet. tas sua descendet.

ejus iniquitas ejus defcendet. 18. Confitebor Domino fecun

Confitebor Domino secundùm juf 18. Confitebor Domino sea dùm justitiam ejus : & pfallam no- titiam ejus , & pfallam nomini cundùm justitiam ejus:& pfalmini Domini altiffimi. Domini altissimi.

làm nomini Domini altilli

mi. NOTA AD VERSIONEM ANTIQUAM. . 16. Concinit Breviar. Mozarab. ad verbum. Pfalt. Rom. Aug. verò in eund. n. 18. fic: Convertetur labor ejus verò Rom. hab. effodit eum : 8 incidet , &c. Ambrof. l. in caput ejus : & iniquitas ejus in verticem ejus defcendet: de Spir. S. to. 2. col. 634. b. Lacum aper. Es effodit eum : itidem in Pf. 37. col. 298. f. In Gr. 'Enis pételé tróros áuti, & incidit in foveam , quam operatus eft. August. in hunc &c. ut sup. In Psalt. Corb. super vertice ejus iniquitas Pr. n. 17. Lacum aperuit, & effodit illum : & poft paulo: ejus descendit. S. Paulin. epist. 1. p. 3. a. alludens dicit: incidet

ergo in foveam , quam fecit : at in Pf. s. col. 20. b. In caput eorum iniquitas ipsorum convertetur : irem vit. incidit in foveam, quam operatus eft. Suffragatur S. Paulin. Ambr. to. 2. p. 4.c. fed iniquitas ejus in verticem ipfius epist. 1. p. 3. a. dicens : Incident in foveam , quam operantur. defcendir. In Gr. και ανέσκαψει αυτόν και εμπεσείται..... όν ειργάσατο. $. 18. Ita Aug. & Cassiod. in hunc Ps. In Gr. deest

. 17. Ita legic Cassiod. in hunc Pl. p. 33. b. cum Psalt. tantùm , ante pallam ; at in Mr. Alex.eft y parc.

[ocr errors]

Ominde dominator nofterquim 2. Domine Deus nofter

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. 1. In finem pro torcularibus, Pfal. Vittori pro torcularibus, Canticum 1. In finem pro lacis torcula- Ex Ms. Sangerna, mus David. VIII.

David. VIII,

ribus, Pfalmus ipfi David.

VIII. 2. Omine Dominus noster , Omine noster , quàm quàm admirabile eft no

quàm men tuum in universa terra! versa terra;

regnum tuum in universa ter

ra! Quoniam elevata est magnificen Qui pofuifti gloriam tuam super Quoniam elevata est matia tua fuper cælos. cælos!

gnificentia tua super cælos. 3. Ex ore infantium & lacten Ex ore infantium & lactentium 3. Ex ore infantium & lace tium perfecisti laudem propter ini- fecisti laudem propter adversarios tantium perfecisti laudem micos tuos, ut deftruas inimicum & tuos, ut quiefcat inimicus, cultor. propter inimicos tuos, ut defultorem.

truas inimicum & defensorem. 4. Quoniam videbo cælos tuos, Videbo enim cælos tuos, opera . 4. Quoniam videbo cælos, opera digitorum tuorum : lunam & digitorum tuorum ; lunam & ftel- opera digitorum tuorum : luItellas, quæ tu fundafti. las , qua fundasti.

nam & ftellas, quas tu fun

dasti.. s. Quid est homo, quòd me Quid eft homo, quoniam recor s. Quid est homo , quòd mor es ejus ? aut filius hominis, daris ejus? vel filius hominis, quo- memor es ejus ? aut filius hoquoniam visitas eum ? niam visitas eum?

minis, quoniam visitas eum NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM. ¥. 1. Ita August. in hunc Pl. dempra voce lacis , quæ d. bis omittitur tuos ; constanter etiam habetur infra quas , eriam abeft à Græco. In Psalt. Rom. non lacis , sed Infis , non qua. Ambrosius , I. de apolog. Day. to. 1. col. 730. absque torcularibus , & ipfi David. In Mozarab. fimpli- b. & in Pf. 43. col. 914. d. leg. cælos tuos : item 1. 6. cicer : In finem , Pfalmus David. In Corb. In finem pro

de Sacram. to. 2. col. 386. b. c. & l. 3. de Spir. S. col. lacis, Pfalmus David. Ejusdem tituli mentionem facit

Ejusdem tituli mentionem facit 671. b. cum hac voce, quas : at vocem tuos omittunt Hilarius, prologo in Pf. n. 13. col. 8. d. In Psalmo , in constanter antiq. Psalteria, Rom. Mediolan. Carnur. Corb. quit, qui oitavo in numero dispositus est..... pro torcula & Moz. In Rom. autem & Corb. legicur quas , ficut apud ribus titulus adje&us eft : & inf. O&avus , 8 octogefimus , & Cassiod. in hunc Pl. p. 35. b. qui etiam retinet tuos. Ap.S. oitogepimus tertius Pfalmus hunc habent titulum. Similiter Pacianum , ser. de Bapr. p. 318. e. ita : Quoniam videbo ceAmbrof. in Pl. co. i. col. 741. e. & 777. c. Vide etiam los, opus digitorum tuorum. In Gr..... it's teari's, fpya TV..... Auguft. in Ps. 83. to. 4. col. 878.

i dissexs, c' ou ebepleniwcas. De hoc autem , cælos tuos , ira . 2. Ambrof. l. de instit. virg. to. 2. col. 291. e. Hieronym. responder Sun. & Fretel. to. 2. col. 630. C. Et & l. 6. de Sacram. col. 386. b. c. concordat cum Vulg. dicitis, inquit, quòd tuos in Graco non babeat : verum eft ; fed ficut Auguft. & Cassiod. in hunc Psal. necnon vetera in Hebræo legitur famacha , quod interpretatur cælos tuos, Es Palt. In Greco fimiliter , Κύριε ο Κύριος ημών , ως θαυμασόν de editione Theodotionis in LXX. Interpretibus additum eft fub το όνομά σε, &c.

asterisco. Hunc etiam asteriscum præfert Psalt. Gallic, edi. . 3. Accinunt magno consensu Pfalt. Rom. Medio tum to. I. nov. edir. Hieron. col. 1229. d. lan. Córb. Carnut. & Mozarab. ultimòque legunt defen . 5. Sic habet Hilar. in Pf. 143. col. 555.C. Simi. forem. Similiter Ambros. in Pl. 37. to. 1. col. 825. f. liter Ambrof, in Ps. 118. to. I. col. 1093. a. ni excipias Vide etiam fup. 575. b. & to. 2. col. 223, c. 251. e. quia , pro quoniam : at l. 3. de interpel. Job, c. 6. col. 869. b. 1485. e. Item Sulpic. Sev. vit. S. Mart. p. 351. 632. f. & l. 2. de fide, to. 2. col. 482, b. habet , nifi c. & S. Paulin. ep. 24. p. 165. b. Auguft. vero in Pf. quia vifitas eum ? & lib. de Isaac, c. 2. 10. 2. col. 358. a. 102. col. 1122. f. legit inimicum is vindicatorem ; cum nisi quod, &c. verùm I, 6. de Sacram.col. 386.b. c. ita : addit : Nonnulli codices defenforem habent, fed verius Quid eft homo , quod meministi ejus ? aut filius hom. quovindicatorem. S. Pacianus ser. de Bapt. p. 318. e. ut niam vifitas eum ? ac in Pf. 38. to. 1. col. 850. e. & l. 4. refolvas inimicum vindicatorem. Gr. xatazűcou ex Apör de interpel. Dav. c. 9. col. 670. f. Quid enim eft homo , jexfixutúr.cæt. ut in Lat. sup. PP. Lat. constanter scribunt nifi quia memor es ejus ? Similiter ap. Aug. epist. 186.00. la&tentium , non lactantium. Apud Tertullianum etiam 2. col. 675. f. Quid eft homo , nifi quod memor es ejus ? hoc legitur , lib. de anima , p. 486. f. Christus ex ore lac sed in Pr. 8. col. 42. e. ita : Quid eft homo , quia memor tentium parvulorum expediendo laudem , nec pueritiam , es... quoniam tu visitas eum ? Junil. Afric. I. 2. de partib. nec infantiam bebetes pronunciavit.

div. leg.c. 22. p. 348. Quid eft homo , nisi quod memor es 7.4. Apud Aug. in hunc Pl. col. 41. e. legitur cælos ejus ? aut filius hom, nifi quia vifitafti eum ? Gr. Tli'sir suos , fed renitentibus x1, Mss, imo ir:fra , col. 41. f.& 42. árbpwros, óri Mesperácx» (al. per nuoret Sis ) auróüsòs arbpark,

Tom. II.

cij

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA OD
E: Ms. Sangerm. 6. Minuisti eum paulò mi Minues eum paulò minùs à 6. Minuifti eum paulò minùs ab Hebr. 2,

nùs ab angelis, gloriam & ho- Deo, gloria e decore coronabis angelis, gloria & honore coronasti 7.
norem coronasti eum : 7. & eum: dabis ei poteftatem super opera eum : 7. & conftituifti eum super
constituisti eum super opera . manuum tuarum.

opera manuum tuarum.
manuum tuarum.

8. Omnia subjecisti sub pe Cuncta posuisti sub pedibus ejus , 8. Omnia fubjecifti fub pedibus Gen. I. dibus ejus , oves & boves oves & armenta omnia, insuper & ejus , oves & boves universas, in- 28. univerfas , insuper & pecora animalia agri ;

1. Cor. super & pecora campi ;

15. 26, campi;

9. Volucres cæli, & pisces Aves cæli, & pisces maris, qui 9. Volucres cæli, & pisces ma-
máris , qui perambulant semi- pertranfeunt semitas marium. ris, qui perambulant semitas ma-
tas maris.

ris.
10. Domine Dominus nof Domine dominator noster, quàm 10. Domine Dominus noster,
ter , quàm admirabile est no- grande eft nomen tuum in universa quàm admirabile est nomen tuum
'men tuum in universa terra ! terra!

in universa terra!
NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
ότι επισκέπτη αυτόν και

in hunc Pf. Tertul. verò, l. 3. cont. Marc. p. 671.c. &
. 6. Concinit Psalt. Corb. ad verbum. Tertul. l. de lo contra Jud. c. 14. p. 148. a. hunc versiculum prærer-
carne Chr. p. 550. a. legit : Minuisti eum modicum. quid mittere videtur , cum jungat utroque loco versum anteced.
citra angelos; pauló vero post, Minorasti eum modicò citra cum subseq. hoc modo : Coronavit illum , & subjecit omnia
angelos : fic etiamf.cont. Prax. p. 855. b. sed 1. adv.Gnost. sub, &c. In Psalt. Corb. & conftituifti eum fuper omnia opera
p. 847. b.ica : Minoratus modicum quid citra, &c. at lib. adv. man, tuarum.
14. p. 148. a. deest quid : & lib.

adv. Marc. P: ř. 8. Concinunt August. in hunc Pf. & Ambrof. l. de
715.c. legit : Minoratus modicò citra, &c. & lib. adv.Jud. c. Noe, c. 10. to. 1. col. 239. f. ut & l. de Elia , c. 19,
14. P. 148. a. Diminuit illum modicum quid citra angelos , col. 557. c. irem to. 2. col. 36. a. 386. c. 546. d.
gloria & honore coronavit illum: similiter 1. 3. adv. Marc. p. 578. c. Ambrosiast. p. 161. a. fic habet : Omnia subje-
671. c. lib. verò 2. p.6$4.c. Diminuens illum modicò citra cisti sub pedibus ejus , gloria es honore coron. eum. Tertull.
angelos. Ambros. 1. 2. de interpel. Dav.c. 4. to. 1. col. 1. s. adv. Marc. p. 799. a. Omnia subjecisti fub pedibus
644. b. & l. 2. de fide, to. 2. col. 482. b. & l. 6. de ejus : item l. 3. adv. Marc. p. 671. c. & l. cont. Jud.
Sacram. col. 386. b. Minorasti eum paulò minùs ab angelis, c. 14. P. 148. a. Exinde Gr. hab. réscs, pro univerfas
gloriâ &, &c. Ambrosio faver Faustinus presb. I. cont. ficutéri di, pro insuper. Ms. Alex.cum edd. Ald. & Compl.
Arian. p. 647. b. cum Fulg. de fide orth. ad Donat. p.

To Mé. Apud Cassiodor. p. 36. a. deest vox
203. Augusti & Caffiod, in hunc Pf. Minuisti eum paulò 'universas.
minùs ab , &c. ut in Vulg. In Psalt, Mozarab, Minorafti , W. 9. Sic Ambrof. I. de Elia , c. 19. to. 1. col. 557.
&c. In Gr. Hλάττωσας αυτον βeαχύ τι παρ' αγγέλες, δοξη c. cum Auguft. & Cassiod. in hunc Ps. Gr. hab. in fine,
9 , wc.

Tpilys Bancov. In Psalt. Corb. deest , poft cæli.
ř. 7. In Ms. Germ. mendosè legitur supera , pro super . 10. Ita August. in hunc Pf.cum Cassiod. In Græco,
opera, quod correximus è Groenito ippa. Accinunt Ambr. ως θαυμασον όνομά σε εν πάση, &c.
1. 6. de Sacram. to. 2. col. 386. c. Auguft. & Cassiod.

Jud. c.

4.

[ocr errors]

απασας ,

C portatelor de meo: narrabo Es M5. Sangerm. 2. C ne in toto corde meo :

[ocr errors]

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATA HOD.
1. In finem propter occulta fi- Victori Super morte filii, Canticum 1. In finem pro occultis filii, Psal-
lii, Psalmus ipsi David. IX.

David. IX.

mus David. IX.

. Onfitebor tibi Domine in
ne
meo : narrabo omnia mirabilia

toto corde meo : narrabo
narrabo omnia mirabilia tua. tua.

omnia mirabilia tua.
3. Lætabor & exfultabo in Latabor & gaudebo in te : 04 3. Lætabor & exsultabo in te:
te: psallam nomini tuo Altif- nam nomini tuo Altissime , psallam nomini tuo Altissime ,
sime

4. In convertendo inimi Cùm ceciderint inimici mei re 4. In convertendo inimicum
cum meum retrorsùm : infir- trorsùm ; corruerint, & perierint à meum retrorsùm : infirmabuntur, &
mabuntur, & perient à facie facie tua.

pcribunt à facie tua.
tua.
s. Quoniam fecisti judicium Fecisti enim judicium meum, & s. Quoniam fecisti

fecisti judicium
meum & caufam meam: sedis causam meam: sedisti super folium meum & caufam meam : sedisti su-
super thronum qui judicas æ- judex justitia.

per thronum qui judicas justitiam. quitatem.

6. Increpasti gentes, & pe Increpafti gentes, periit impius : 6. Increpafti gentes, & periit im-
rïit impius: nomen eorum de- nomen eorum delesti in sempiter- pius : nomen eorum delesti in æter-

N.OTE AD VERSIONEM ANTIQUAM.
*. 1. Titulus hujus Psalmi is est apud Hilar. col. 53: #. 2. Ita August. & Casiod, cum Græco.
In finem pro occultis , Pfalmus David ; at infra , n. 1. lic *. 3. Sic apud Aug. & Cassiod. in hunc Pf. & in Gr.
habet cum Psalt. Corb. In finem pro occulta filii, Psalmus . 4. Pfalt. Mediolan. Dum avertatur inimicus meus ,
David : item n. 2. In finem pro occulta filii ; paulò verò poft, &c. ut sup. Breviar. Mozarab. In avertendo inimicum meum,
In finem pro occultis : item ibid. n. 2. bis legit, In fine. &c. & infra , cadent , loco perient. August. in hunc Pf.col.
Hieron. epist. ad Princip. to. 2. col. 692. a. ait : In nono 48. a. b. In convertendo..... & peribunt , &c. Cassiod. in
Psalmo titulus infcribitur : Pro abfconditis filii : item in eund. Pl. cùm Psalt. Rom. & Corb. & perient. Gr. 'Ex
Ilai. 7. to. 3. col. 70. f. dicit : In titulo Psalmi noni, τω αποσeαφήναι τον εχθρόν με εις τα οπίσω..... και απολέν-
ubi in Hebræo poftum est alamoth, cæteri Interpretes trans-

TO!, &c,
tulerunt , pro adolescentia , quod LXX. interpretati funt . 5. Auguft. in hunc Pf. fimiliter habet æquitatem ,
pro absconditis. Apud August. in hunc Pf. col. 45. g. cum Caffiod. Breviar. Mozarab, Psalt. Rom. & Corb. at
Psalmi hujus infcriptio eft : In finem pro occultis filii, August. legit fedifti; Caffiod. sedes , cum Pfalr. Rom. &
Psalmus ipfi David. In Psalt. Rom. Martian. In finem propter Corb. Carnut. sedens. Græc. éxáboras...... ó xpirwr dixo.icoúray.
occulta filii, Pfalmus David. In Breviar. Mozarab. In X. 6. Ita Cassiod, in hunc Ps, cum Pralt. Rom. &
finem pro occultis filiis, Psalmus David. In Gr. Eis tò téacs aliis. August. in eund. Pl, col. 48. f. loco in aternum
υπέρ των κρυφίων το υιε, Ψαλμός τώ Δαυίδ.

legit in fæculum , id eft, inquit , quandiu temporale fack

[ocr errors]

xifti.

debit,

ftudia ejus :

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA. num, & in fæculum fæculi. num, & jugiter,

lesti in æternum , & in fæcu- Ex MS. Sangerma

lum fæculi, 7. Inimici defecerunt frameæ in Inimici completæ sunt solitudines 7. Inimici defecerunt fra. finem : & civitates eorum destru- in finem, & civitates subvertisti: meæ in finem: & civitates des

truxisti. Periit memoria eorum cum so Periit memoria corum cum ipsis.

Periit memoria eorum cum nitu : 8. & Dominus in æternum Dominus autem in sempiternum fe- fonitu : 8. & Dominus in xpermanet.

ternum permanet. Paravit in judicio thronum suum : Stabilivit ad judicandum folium Paravít in judicio fedem 9. & ipfe judicabit orbem terræ fuum : & ipse judicabit orbem in fuam : 9. & ipfe judicavit in æquitate,

judicabit populos in justitia , judicabit populos in æqui- orbem terræ in æquitatem, justitia. tatibus,

judicavit populos cum julti

tia. io, Et factus est Dominus refu Eterit Dominus elevatio oppres 10. Et factus est Dominus gium pauperi : adjutor in opportu- so , elevatio opportuna in angustia. refugium pauperum : adjutor nitatibus, in tribulatione.

in opportunitatem, & tribu

lationem. 11. Et fperent in te qui nove Et confident in te qui noverunt 11. Er sperent in te qui corunt nomen tuum : quoniam non nomen tuum : quoniam non dereli- gnoverunt nomen tuum: quodereliquisti quærentes te Domine. quisti quarentes te Domine. niam non dereliquisti inqui

rentes te. ! 12. Pfallite Domino , qui habi

Cantate Domino babitatori 12. Pfallite Domino , qui tat in Sion : annuntiate inter gentes Sion : annuntiate in populis cogi- habitat in Sion : adnuntiate tationes ejus :

inter gentes voluntates ejus : 13. Quoniam requirens sangui Quoniam quarens fanguinem 13. Quoniam requirens fannem eorum recordatus eft : non eft eorum recordatus est, nec oblitus eft guinem eorum moratus est : oblicus clamorem pauperum.

clamoris pauperum,
.

non est oblitus orationem

pauperum. 14. Miserere mei Domine: vide Miserere mei Domine : vide af 14. Miserere mei Domine, humilitatem meam de inimicis meis. flictionem meam ex inimicis meis, & perfpice humilitatem meam

de inimicis meis. 15. Qui exaltas me de portis Qui exaltas me de portis mor 15. Qui exaltas me de pormortis , ut annuntiem omnes lau- tis, ut narrem omnes laudes tuas tis mortis, ut adnuntiem omdationes tuas in portis filiæ Sion. in portis filia Sion.

nes laudationes tuas in portis

filiæ Sion. 16. Exsultabo in falutari tuo : Exsultabo in salutari tuo: de 16. Exsultabo in falutari infixæ funt gentes in interitu, quem mersa sunt gentes in interitu , quem tuo : infixæ funt gentes in infecerunt. fecerunt :

teritu, quem fecerunt. In laqueo isto, quem absconde In reti quod absconderunt , cap In laqueo isto, quem abfrunt, comprehensus est pes eorum. tus est pes eorum.

conderunt, comprehensus est

pes eorum. NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUA M. lum volvitur : at infra , col. 49. b. hæc observat: In Gracis Psalt. Carnut. & Mozarab. non derelinques. Corb. nous exemplaribus 6ο εff : εις τον αιώνα, και εις τον αιώνα το αιώνες, derelinquis. Gr. Και έλπισάτωσαν επί σε οί γινώσκοντες..... quod Latini plerique interpretati funt , non in fæculum, & in © Tryx &YXATÉNETTES TÈS &x?uTērtas of Kúers. In Mr. Alex. Tæculum sæculi; sed in æternum, & in fæculum sæculi ; ut in πάντες οι γινώσκοντες; & infra in Compl. τες ζκτεντας, &c. eo quod dillum eft in fæculum sæculi , illud exponeretur quod $. 12. Brev. Moz. hab. qui habitatis in Sion ; & in di&um eft in æternum. Nomen ergo impiorum delefti in a fine, non voluntates, sed mirabilia ejus. Similiter apud ternum , quia deinceps nunquam erunt impii : 88 si in hoc Auguft. & Cassiod. in hunc Pf. ficut in Psalt. Rom. Corb, faculum non tenditur nomen eorum, multò minus in fæcu- & Čarnut. mirabilia ejus. In Gr. Tớ xatoixõrros' ECV... lum sæculi. Græc. hodiernum quadrat.

εν τοις έθνεσι τα επιτηδεύματα αυτή. ^. 7. Pfalt. Mozarab. & Corb. hab. frameâ , pauloque . 13. August, in hunc Pl. legit... memoratus eft : non poft addunt eorum, ad civitates. August. in hunc Pl. legit est oblitus clamorem paup. Cassiod. in eund. Pl..... memoraframea , cum Cassiod. sed urerque collit eorum : præterea tus eft : non eft oblitus orationem paup. Brev. Moz..... memoAug. ibid. & in Ps. 109. p. 1234. f. pro fonitu , hab.cum ratus est :& non est oblitus orationes paup. Psalt. Rom..... Pralt. Corb. ftrepitu. Irem Ambr. in Pf. 45. to. 1. col. memoratus eft : & non est oblitus orationis paup. Carnut. ora930.d. Periit mem. eor. cum ftrepitu. Similiter apud Auct. tionem. Corb. Quia requirens... memoratus eft : & non eft 1. de promis. p. 3. col. 187.6. in Græco, Tô expēé Géno oblitus orationem pauperum. Græc..... Td alle deta GUTÁR που αι ρομφαίαι...... και πόλεις καθεϊλες..... μετ' άχε. εμνήθη εκ επελάβετο της δεήσεως των, &c. Μ. Αlex. της

ř. 8. Ita Psalter. Rom. & Corb. cum August. & Cassiod. parūs Tavi Ald. & Compl. tûs xpavyñs. in hunc Pf. Sic etiam in Breviar. Mozarab. In Gr. eis tör . 14. Brev. Moz. loco & perfpice, habet & vide. Siαιώνα μένει. Ητοίμασεν εν... τον θρόνον αντε. Ιdem Αug. in militer in Psalt. Rom. ut & mihi , loco mei. August. in Pr. 109.col. 1234. f. legit : 8 Dominus in aternum manet. hunc Ps. concordat cum Vulg. nifi quod habet ab , loco Vigilius Taps. I. contra Varim. p. 746. g. Præparavit in de : similiter in Psalt. Corb. In Gr. 'Erénoór pe Kúeiro jud. thronum fuum.

is s..... ex tcr, &c. ť. 9. Aug. in hunc Pl. & ipfe judicabit orbem terrarum W. 15. Sic Ambrof. l. de bono mort, c. 12. 10. 1. col. in æquitate, judicabit populos.cum juftitia. Item ap. Caffiod. 413. a. & l. 4. de fide , to. 2.,col. 525. e. Sic etiam

ap. cum justitia ; sicut in Psalt. Rom. Corb. Carnut, & Moz. In Hilar. in Pf. 126. col. 422. e. & Caffiod. in Pf.

9. Gr, κρινεί την οικεμένην εν δικαιοσύνη, κeινεί λανς εν ευθύτητι. præter vocem laudes , loco laudationes. Apud Auguft. in

X. 10. Augustinus in hunc Pl. concordat cum Vulg. eund. Pf. univerfas laudes. In Psalt. Rom. & Corb. omnes Caffiod. verò in eund. legit pauperum, cum Breviar. Mo laudes. In Gr. όπως αν εξαγγείλω πάσας τας αινέσεις, &c. zarab. & Psalt. Rom. In Corb. pauperis. In Gr. tớ X. 16. Auguft. in hunc Pf. ita legit : Exsultabo super YHTI... év kuvaspiais, à Grótd. Clemens Alex. Stromat. 6. falutare tuum : infosa sunt gentes in corruptione , quam fehab. & ευκαιρία και και θλίψει. Aquila, εις καιρόν.

cerunt. In mufcipula ista, quam occultaverunt, compreben$. 11. August. in hunc Pf. legit : Et sperent in te qui çus eft, &c. Apud Cassiod. similiter occultaverunt , ficut cognoscunt nomen tuum : quon. non dereliquisti quarentes te in Psalt. Corb. & Mozarab. In Psalt. Rom. occultaverunt Domine. Caffiod. cum Pfalt. Rom. Et sperent in re omnes mibi. In Gr. 'Aγαλλιάσομαι επί τω (ΜΓ. Αlex. ά τω) σωτηρία qui noverunt..... quon, non derelinquis quærentes te Domine, σε... εν διαφθορά και η εποίησαν. 'Εν παγίδι ταύτη, η έκρυψαν,

1

VERSIO ANTIQUA.

HEBR.

VULGATÁ HOD. ** MS. Sangerm.

17: Cognoscitur Dominus Agnitus est Dominus judicium 17. Cognoscetur Dominus judi-
judicia faciens : in operibus faciens : in opere manuum suarum cia faciens : in operibus manuum
manuum fuarum comprehen- corruit impius, fonitu. SEMPER. fuarum comprehensus eft peccator,
fus est peccator. CANTICUM
DIAPSALMATIS.
18. Convertantur peccato Convertantur impii in infer-

18. Convertantur peccatores in
res in infernum, omnes gen- rum , omnes gentes que oblite sunt infernum , omnes gentes quæ obli-
tes quæ obliviscuntur Deum. Deum.

viscuntur Deum.
19. Quia non in finem obli Quoniam non in aternum obli 19. Quoniam non in finem obli-
vio erit pauperum : patientia vioni erit pauper : exfpectatio pau- vio erit pauperis : patientia pau-
pauperum non peribit in fi- perum (supple non) peribit in per- perum non peribit in finem.
nem,

petuum.
20. Exsurge Domine, non Surge Domine , non confortetur 20. Exsurge Domine, non con-
confortetur homo: judicentur homo: judicentur gentes ante faciem fortetur homo : judicentur gentes
gentes in conspectu tuo Do- tuam.

in conspectu tuo.
mine.

21. Constitue Domine le Pone Domine terrorem eis : 21. Constitue Domine legisla-
gislatorem super eos : fciant fciant gentes homines effe se. SEM- torem fuper eos : ut sciant gentes
gentes quoniam homines sunt. PER.

quoniam homines sunt.
DIAPSALMA.
* Vide Not.

Psalmus X.

Pfalm. X. fecundùm Hebreos. 1. Ut quid Domine reces

longè 1. Ut quid Domine receffifti listi longe , dispicis in op despicis in temporibus anguf- longè, defpicis in opportunitatibus, portunitatibus , in tribulatio- tia?

in tribulatione ? ne?

2. Dum superbit impius, In Superbia impii ardet pauper : 2. Dum superbit impius, incenincenditur pauper : compre- capiantur in fceleribus qua cogita- ditur pauper : comprehenduntur in henduntur in cogitationibus verunt.

confiliis quibus cogitant. suis quas cogitant.

3. Quoniam laudatur pec Quia laudabitur impius in de 3. Quoniam laudatur peccator cator in desideriis animæ fuæ: fiderio anima fua :

in delideriis animæ suæ : & iniquus & qui iniquè gerit, benedice

benedicitur. tur,

4. Inritavit Dominum pec Et avarus applaudens fibi, blaf 4. Exacerbavit Dominum peccator , secundùm multitudi- phemavit Dominum : impius fecun- cator , fecundùm multitudinem iræ nem iræ suæ inquirer. dùm altitudinem iræ fuæ non requi- fuæ non quæret.

s. Non est Deus in conspec Nec eft Deus in omnibus cogita 5. Non est Deus in conspectu
tu ejus : polluuntur viæ ejus in tionibus ejus : parturiunt via ejus ejus : inquinatæ funt viæ illius in

NOTÆ AD VERSIONEM ANTIQUAM.
GUYEN1100u, &c.

* Hic Hebræi incipiunt decimum Pfalmum contra
W. 17. Sic apud Aug. in hunc Pf. cognofcitur , &c. Latinorum & Græcorum distinctionem ; quo fit ut inter
è Gr. 76OXETC). Similicer in Psalt. Mediolan. Corb. & eos numeri Pfalmorum non conveniant usque ad Pfo
Carnur.

147. quem Hebræi cum præcedenti conjungentes, at-
. 18. August. in hunc Pl. ait : Hic interponitur , Can que ex utroque unum facientes , sic tandem

ad nume-
ticum diapfalmatis : quasi occulta latitia..... 88 sequitur : rum Latinorum redeunt. In Psalt. eriam Corb. interpo-
Convertantur ... gentes quæ, &c. Similiter in Psale. Rom. nitur hîc Diapfalma.
& Carnut. In Corb. Canticum diapfalma. Ap. Cassiod. 7. 1. August. in hunc Pr. habet : Interpofito Diapsal-
fimpliciter , Diapsalma. In Gr, 'ad diaváxuatos: deinde mate , subjicit..... Ut quid Domine..... in opportunitatibus ,
fic : 'Αποσesφήτωσαν οι..... έθνη τα επιλανθανόμενα τη Θεί. in tribulationibus ? Ambr. in Ps. 118. to. I. col. 1137.C.
Cassiodor, cum Psalt. Rom. & Corb. legit Dominum, non Ut quid Dom. discelifti longe ? Gr. 'Iværi Kúese cipé suras
Deum. Tertull. l. 4. contra Marc. p. 707. b. Avertan Maxpóber..... év bxítel ; at in edd. Ald. & Compl. er babysos.
tur peccat, in inferos omnes nationes

qua

Dei obliviscun $. 2. Ita Brev. Moz. hab. & Psalt. Rom. cum Caf-
tur. Gr. sis tor od uv. Ambr. in Ps. 118. 10. 1. col. 1137. fiod. in hunc Pf. p. 40.c. August. verò in eund. Pf. in
b. Avertantur peccat. in infernum.

cogitat. fuis quibus cogitant. In Psalt. Corb. in cogit. fuis
$. 19. Auguft. in hunc Pf. legit pauperis ; & in fine , φκα cogitant. In Gr. εν διαβελίοις οίς διαλογίζονται.
non periet in æternum : quinque tamen Mss. ferunt peribit ; $. 3. Ita Cassiod. hab. in hunc Pl. p. 40. b. cum Pfalc.
alii cum edirt. periet. Pfalt. Rom. hab. pauperum ; item Rom. Martianæi. Similiter ap. Aug. in eund. Pl. & lib.
Brev. Moz. in alernum. Corb. verò ita : Quia non in 2. de civitate Dei, c. 14. 10.7. col. 69. e. excepto ult.
finem obliviscetur pauperum ; parientia pauperum non perict benedicitur. Sic etiam in Psalterio Corb. est ut & apud
in ateinum. Gr..... TIAHJÁOETRI ATWXÓS Á ÚTopcorn' Tür Lucif. Cal. l. de reg. apoft. p. 219. d. ac Auct. epist. ad
πενήτων και απολείται εις τον αιώνα. ΜΓ. Αlex. cum Αld. & Demetriad. p. 41. a. & in Psalt. Rom. Fabri. In Brev. verò
Compl. eis Téxos. Tertull. l. 4. adv. Marc. p. 707. b. Moz. ita : & qui iniqua agit, benedicetur. Apud Optat.
Quoniam non in finem oblivioni habebitur mendicus : 'tole 1. 2. cont. Donat. p.42. a. & qui iniqua egerit , benedicetur.
tantia pauperum non peribit in finem : at infra , p. 732.b. In Gr. aj o odoxer éveuxoyeito in Ald. & Compl. suro-
tolerantia justorum non periet in finem.

γείται. .
. 20. August. & Caffiod. in hunc Pfalm. legunt , non . 4. Lucif. Cal. 1. de reg. apost. p. 219. d. hab.
prævaleat homo. Similiter in Psalt. Rom. Corb. Carnut. & Exacerbavit Dom... non inquiret. Breviar. Moz. Inritabit.....
Brev. Moz. In Gr. pen xextary focv@pwmos. Chryfoft."Amos, non inquiret. August, in hunc Pf. Irritavit..... non exquirer.
Beacourtsw. Sed aliubi non additur Domine in fine. Caffiod. in eund. cum Pfalt. Rom. Irritavit... non inquiret.

. 21. Ita August. in hunc Pf. absque conjunct. ut, Similiter hab. Irritavit, Psalt. Mediolan. & Carnut. Corb.
ante sciant , quæ pariter abeft à Pfalt. Carnut. Corb. & verò, Inritavit..... iræ fuæ inquirit. Græc. Mapa&uve.....
à Græco. Hilarius in Pf. 118. col. 319. b. C. fic haber : εκ έκζντήσει. .
Domine , constitue legislat. Super eos : sciant , &c. Ambros. *. 5. Ita Cassiod, in hunc Psal. p. 40. b. cum Psalt.
in Ps. 118.col. 1137. a. d. Constitue Domine..... sup. eos : Moz. Corb. & Carnur. In Rom. fimiliter polluuntur ; sed
fciant , &c. at infra, 1137. c. 6 difcant gentes. "Gr. pre absque omni, ante tempore : secus in Rom. Fabri. A pud Aug.

in eund. Pl. ita : coniaminantur via ejus in omni temp... Es

ret ,

[ocr errors]
[ocr errors]

τωσαν εθν». .

eum,

VULGATA HOD.

HEBR.

VERSIO ANTIQUA.
omni tempore.
in omni tempore.
omni tempore

Ex Ms. Sangerme
Auferuntur judicia tua à facie Longe sunt judicia tua à facie Auferuntur judicia tua à fa-
ejus : omnium inimicorum suorum ejus : omnes inimicos fuos despicit. cie ejus : omnium inimicorum
dominabitur.

suorum dominabitur.
6. Dixit enim in corde fuo : Loquitur in corde fuo: Non mo 6. Dixit enim in corde suo :
Non movebor à generatione in ge- vebor: in generatione & generatio- Non movebor de generatione
nerationem, fine malo.
ne ero fine malo.

in generationem, line malo. Inf. 13. 7. Cujus maledictione os ple

Maledictione os ejus plenum est, 7. Cujus maledi&tione os 3. num eft, & amaritudine, & dolo : & dolis , & avaritia : sub lingua plenum eft, & amaritudine Rom. 3. fub lingua ejus labor & dolor. ejus dolor do iniquitas.

& dolo : sub lingua ejus labor

& dolor.
8. Sedet in insidiis cum divitibus Sedet insidians juxta vestibula 8. Sedet in insidiis cum di-
in occultis , ut interficiat innocen- in absconditis : interficit innocen- vitibus in occultis , ut interfi-
tem.
tem.

ciat, interficiant innocentem.
9. Oculi ejus in pauperem ref Oculi ejus robuftos circumspi 9.

Oculi ejus in pauperem
piciunt : inlidiatur in abscondito, ciunt : insidiatur in abscondito, respiciunt: insidiatur in occul-
quasi leo in fpelunca sua. quasi leo in cubili.

to, sicut leo in cubili suo.
Insidiatur ut rapiat pauperem :
Infidiatur ut rapiat pauperem :

Insidiatur ut rapiat pauperapere pauperem dum attrahit rapiet pauperem , cùm attraxerit rem : rapere pauperem dum eum ad rete suum ;

abstrahit illum. 10. In laqueo suo humiliabit Et confractum subjiciet, ir 10. In laqueo suo adflicta. eum, inclinabit fe, & cadet cùm ruet viribus fuis valenter. bir illum, inclinavit fe, & cadominatus fuerit pauperum.

det dum dominabitur paupe

rem.
11. Dixit enim in corde suo : Dixit in corde fuo : Oblitus eft 11. Dixit enim in corde suo:
Oblicus est Deus , avertit faciem Deus; abfcondit fáciem suam, non Oblitus eft Deus , avertit fa-
fuam ne videat in finem.
respiciet in perpetuum.

ciem suam ne videat usque in

finem.
12. Exsurge Domine Deus, Surge Domine Deus, leva ma 12. Surge Domine Deus
exaltetur manus tua : ne oblivisca- num tuam : noli oblivisci pauperum. exaltetur manus tua : ne obli-
ris pauperum.

viscaris
pauperum

in finem.
13. Propter quid irritayit im Quare blafphemat impius De 13. Propter quid inritavit
pius Deum ? dixit enim in corde um, dicens in corde fuo , quòd non Dominum peccator dixit
suo : Non requiret.
requiras ?

enim in corde fuo : Non re

quirer.
14. Vides, quoniam tu laborem Vides , quia tu laborem & furo 14. Vides, quoniam tu la-
& dolorem consideras : ut tradas rem refpicis, ut detur in manu tua. borem & dolorem consideras:
eos in manus tuas.

ut tradas eos in manibus tuis.
Tibi derelictus est pauper : or-
Tibi relinquuntur fortes tui:pu-

Tibi dereli&us eft pauper : phano tu eris adjutor.

pillo tu es fačtus adjutor. pupillo tu eras adjutor.

NOTE AD VERSIONEM ANTIQUAM. omniun inimic. &c. In Psalt. Carnut, exstat pariter con pauperum. Similiter hab. Caffiod, in eund. Pl. cum Psalt. jaminantur. Apud Lucif. Cal. l. de reg. apost. p. 219.

Corb. Mediolan. & Carnut. dum dominabitur pauperum. d. Non eft Denis... inquinata sunt via ejus in omni tempo

In Brev. Mozar. Es cadent cùm dominabitur pauperum. Auferantier judicia ejus à facie ejus. In Gr. Bobunerta! In Pfalt. Rom. Martianæi , dum dominab. pauperis : in αι οδοί αυτέ ν παντί καιρώ. Ανταναιρείται τα κρίματα σε Rom. Fabri, dum dominabitur pauperum. Apud Lucif. ünÒ, &c. ut fup.

Calar, b. 1. pro S. Athan. p. 191. c. In laqueo fuo bumi-
V. 6. Ita legunt Auguft. & Caffiod. in hunc Pf. cum liavit eum, inclinavit fe , &cadet dum dominatur paupe-
Psalt. Rom. Ia Breviar. Moz. à generationes generatione. Yum. In Gr. Εν τη παγίδα αυτή ταπεινώσει αυτον , κύψει,
In Gr. Ου μη σαλευθώ από γενεάς εις γενεά , &c. Lucif. και πεσείται αν το αυτον κατακυριεύσαι των πενήτων.
Calar. I. 1. pro S. Athan. p. 191. c. Dixit in corde fuo : #. 11. Ira Aug. & Cassiod. in hunc Ps. necnon Psalt.
Non movebor à fæculo in faculum , fine malo.

Rom. & Corb. cum hoc ult. ufque in finem. Similiter apud
$. 7. Ita Aug. in hunc Pl. Caffiod. verò in eund. p. Lucif. Calar. I. 1. pro S. Athan. p. 191. C. nifi quòd deeft
41, a. cum Brev. Moz. & Psalt. Rom. fic : Cujus os ma enim , poft dixit. At in Gr. Eins yap... Eis Téxos.
ledictione , amaritudine plenum eft, o dolo , &c. Lucif. . 12. Similiter addunt in finem, Auguft. & Caffiod.
Calar. I. 1. pro S. Athan. p. 191. c. Cujus os maledict. in hunc Pf. cum Psalt. Rom. Mediolan. Carnur. & Moz,
plenum eft, & amaritud. s dolo', &c. In Gr. Oğ após to præterea Rom. & Moz. habent, Deus meus , & exaltetur,
σόμα αυτό γέμει, και πικρίας, και δόλε, &c.

&c. Corb. Exsurge Domine Deus meuss exaltetur..... ne 7. 8. Sic in M. nostro cod. geminarur verbum inter- oblivisc. pauperem in finem. Gr. 'Arásub Kúere i Osos, ficiant , sed mendosè , ni fallor, cum aliubi non ita repe- vitatútw... in emiráty TÔ Terútwr ar in Mr. Alex. ac riarur. Lucif. Calar. ubi fup. concordat cum Vulg. licut edd. Ald. & Compl.'• Odos px ; item in Ald. & Compl. August. in hunc Pfal.

πενήτων σε είς τέλος. . Ť.9. August. in hunc Psal. haber : Infidiatur in oc *. 13. Aug. & Cassiod. concordant cum Vulg. In culto , velut leo in cubili fuo..... rapere paup. dum adtrahit Psalt. Rom. fic : irritavit impius Dominum ; extremoque , eum. Pfalc. Corb. Infidiatur in occulio , ficut leo in cu non requiret Deus. In Corb. inritavit Dominum peccator..... bili fuo. Infid. at rapiat inopem : rapere paup. dum adtrahit non requiret Deus. In Gr. Tapaturer o costus Tor Osór..... illum. Similiter hab. Cassiod. in eund. Pl. cum Brev. Moz. $ Putúcie in Ms. Alex. Ald. & Compl. ** fpxuthol. & Psalt. Rom. Infdiatur in occulto , ficut leo in cubili , $. 14. August. in hunc Pf. loco laborem, legit iram ; &c. & in fine, attrahit eum. Lucif. Cal. I. 1. pro S. Athan. paulòque poft, in manus tuas ; extremòque , pupillo tu p. 191. c. Oculi ejus..... infidiatur in abfconfo , ficut leo eris adjutor. Cassiod. in eund. Pl. Tibi enim dereli&tus eft in fpelunca fun. Infid. ut rap, paup. rapere paup. donec pauper : pupillo tu eris, &c. Conc. Rom. 3. to. 4. col. adducat eum in conversatione fun. Hieron. in lsai. 64. 1697. b. Tibi enim derel... pupillo tu es adjutor. Pfalm. to. 3. col. 473. f. Infidiatur in apocrypho , quafi leo in Rom. & Corb. in manibus tuis. Tibi enim dereliltus eft Spelunca fua, &c. S. Paulin. epift. 1. p. 3. a. Infidiatur in pauper : pupillo tu eris , &c. Brev. Mozarab. eum in maocculto , ut rapiat paup. Græc. 'Ered petei év arrcxpripa, csné wr nibus tuis... pupillo tu eris , &c. In Gr. BréTSIS, ÖTo ά τη μάνδρα αυτά ..... αρπάσαι πτωχόν ώ τω ελκύσαι αυτόν. πόνος και θυμον κατανοείς , το παραδέναι αυτες εις χείρας σε.

#. 10. Auguft. in hunc Ps. sic legit : In muscipula sua Eoibyxatané MITTA... Opparcô ústa ( al. fcn) bombos. Mr. bumiliabit eum , inclinabitur , cader dum dominabitur Alex, non révor legit, fed xómov ; ficut Ald. & Compl.

« ZurückWeiter »